Sfeerfoto van Joop
Joop
Joop

Remkes: boerencrisis reikt veel verder dan stikstof

Bemiddelaar noemt eerste overleg zonder protestboeren "buitengewoon constructief"
Joop

Zorgpremies en het drama van de marktwerking

  •  
17-11-2020
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
zorgeloos
Korte column: Een man was vergeten zijn pasgeboren baby aan te melden bij de burgerlijke stand. Voor de zorgverzekeraar bestond het kind niet en werd de ziekenhuisopname niet betaald
Elk jaar rond deze tijd is het een hot item: hoe pakken de zorgpremies uit? Is het tijd om over te stappen? Wat biedt wie en wat staat er in de kleine lettertjes? In 2019 stapten 1,25 miljoen mensen over. Niet altijd om reden van het premieverschil. Er is ook een groot ongenoegen over hoe sommige zorgverzekeraars met hun klanten omgaan. En ongenoegen over de polissen. Eigenlijk is het een chaos sinds zo’n vijftien jaar geleden werd gekozen voor de marktwerking in de zorg.
Er wordt beweerd dat de zorg sinds 2006 een stuk goedkoper is geworden. Naar schatting zo’n achthonderd miljoen euro. Dat komt dan door de onderlinge concurrentie. Maar de gemiddelde zorgpremie ging het jaar na de invoering meteen ruim 6% omhoog. De afgelopen vijftien jaar is de premie gestegen van gemiddeld 85 naar gemiddeld 119 euro. Dat is 40%, terwijl de inflatie over die jaren ‘slechts’ 24% bedroeg. Het eigen risico steeg zelfs 50%. Dus goedkoper geworden: Kullekoek!
Gezonde concurrentie in de zorg is ook flauwekul. Ten tijde van de overgang naar de marktwerking kregen alle bestaande zorgverzekeraars van de overheid een bruidsschat mee van vele miljarden, om het risico (van bijvoorbeeld een pandemie) af te dekken. De meeste maatschappijen blijven lekker op dat geld zitten in plaats van het te gebruiken voor de tegenvallers door Covid-19.
In 2016 wilden Jos de Blok en Jan Rotmans een nieuwe zorgverzekeraar beginnen: Zorgeloos. Dit initiatief strandde omdat je als je een concurrerende maatschappij wil beginnen, eerst 5000 leden moet hebben, waarvoor je weer een financiële buffer moet hebben van 1000 euro per persoon. Toen 20.000 mensen zich hadden aangemeld, kon de verplichte financiële buffer van 5.000.000 euro niet meteen worden opgebracht. Concurrerende werking? Kullekoek!
De meeste zorgverzekeraars hebben allemaal een waterhoofd qua organisatie. Uitgebreide goedbetaalde directies met daaronder eindeloze tritsen tussenlagen met managers, teamleiders, chefs en onderaan een batterij mensen die de telefoon opneemt. Een familielid van me die zo’n telefoon bediende vertelde me hoe hij werd geïnstrueerd in het nee zeggen. Andere arts, ander ziekenhuis, medicijnen waarmee de verzekeraar geen contract had, klacht over een behandeling, second opinion: computer says no. Hij zegde zijn baan op omdat hij het opnam voor een verzekerde die hij met een kluitje in het riet moest sturen. De pasgeboren baby van deze man werd in het ziekenhuis opgenomen en in de consternatie was hij vergeten het kind aan te melden bij de burgerlijke stand. Voor de verzekeraar bestond het kind daarom niet en werd de ziekenhuisopname niet betaald. Hij moest vier maanden vechten voor zijn gelijk. Marktwerking maakt de zorg meer klantgericht en vriendelijk? Kullekoek.
En in de tussentijd hebben we nog steeds geen vrije artsenkeuze, worden ziekenhuizen gesloten en meer gecentraliseerd, is een hoog percentage van de medische ingrepen onnodig, krijgen huisartsen steeds meer taken en minder tijd voor hun cliënten.
Gelukkig dringt de chaos om de zorg zelfs door bij de VVD, die vindt dat de marktwerking na een slooptocht van vijftien jaar teruggedrongen moet worden. Ook het CDA laat die geluiden horen. Met links is er dus wel een meerderheid te vinden voor een grondige herziening van het zorgstelsel. Terug naar het ziekenfonds is natuurlijk ook niet echt de oplossing. Maar het is tijd voor een goede mengvorm waarbij de mens centraal komt in plaats van het geld.
Een minuut voor twaalf: naar een menselijk zorgsysteem

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (67)

Martijn ter Haar
Martijn ter Haar19 nov. 2020 - 22:54

"De afgelopen vijftien jaar is de premie gestegen van gemiddeld 85 naar gemiddeld 119 euro. Dat is 40%, terwijl de inflatie over die jaren ‘slechts’ 24% bedroeg." Door een combinatie van de vergrijzing en de wet van Baumol is het volkomen logisch dat zorgkosten harder stijgen dan de inflatie. Je hebt ook nog stijgende kosten omdat er steeds nieuwe behandelingen bijkomen voor dingen waar je eerst dood aan ging of waardoor je langer leeft. Overdiagnosticering en -behandeling ligt dan op de loer. Daar wil je wat aan doen, maar niet je wilt ook niet dat iemand niet die niet levensreddend of extreem levensverlengende behandeling krijgt. Pas als je dat allemaal bekeken hebt, kan je kijken waar het mis gaat bij de zorgverzekeringen. Nou lijkt me ook dat één nationaal systeem zonder verzekeraars met dure managers en besturen en hoge pr-bugetten beter is, maar die 24% vs 40% is veel te kort door de bocht.

Ernst3
Ernst318 nov. 2020 - 13:06

Van 85 euro naar 119 is 35.3% stijging geen 40% In 2006 betaalde ik inderdaad 85 euro. Nu 100 euro per maand. En dan heb ik nog wel een wat duurdere verzekering, want ik wil vrije arts keuze. Bij mij is de premie dus 'maar' 17% gestegen. Verder vergeet je iets: naast de nominale premie betaal je ook een inkomensafhankelijke premie. In 2006 verdiende ik modaal, en betaalde 160 euro 'zorgbelasting'. Jan modaal zal dit jaar rond de 204 per maand betalen. Een stijging van 27% Ik heb echter een paar keer promotie gemaakt en betaal inmiddels 275 euro aan zorgbelasting! - een stijging van 72%. Niet de "markt" maar de overheid slaat weer toe. Verder is er geen sprake van echte marktwerking in de zorg, maar van een staats-gecontroleerde marktwerking. Zo is het is de staat die de basisverzekering dicteert. Geen zorg zonder CIZ indicatie. Een overheidsinstantie.

Bouwman2
Bouwman218 nov. 2020 - 8:08

De aanspraak op de zorg zou minder kunnen. Er bestaat veel ongerustheid over het welbevinden., dus moet er gerustgesteld worden. En het vastgesteld lijden verzacht en als het kan opgeheven. . Dat is een luxe, en dat heeft collectief een prijs, die individueel anders uitpakt. Die inkomensafhankelijke premie bestaat, maar je hoort er niets over omdat de grote meerderheid er niet mee in aanrtaking komt. Feiten worden vervangen door meningen. En die mening is dat de zorgpremie te hoog is en het remgeld eveneens. En dat wordt dan beargumenteerd met de uitspraak de mens is belangrijker dan geld. Op zichzelf is dat plausibel, maar spoort niet met de steeds hoger wordende prijs. . Door de steeds toenemende mogelijkheden van de medische zorg worden mensen steeds ouder en is het lijden steeds uitgesteld. Mensen vinden wat in feite abnormaal is, normaal en hun recht. Mensen zijn niet ontworpen om zo lang en in welzijn te leven als hier en nu geschiedt. Dat langere leven en dat welzijn heeft een prijs. Die moet je gewoojn betalen en niet zo zeuren, maar de zegeningen tellen. Het leven is te mooi om er permanent sip en klagerig bij te lopen. Doe als de zonnewijzer, die enkel de heldere uren telt. Relativeer een beetje , wees niet zo jaloers en polariseer niet zo. Maar als je het niet wilt, dus wel meer rechtlijnigheid, polarisatie en afgunst voorstaat dan scndeer je dat maar..Want tegen het luchten van je gemoed is weinig in te brengen. . . DEat heeft een prijs. .

itsme3
itsme317 nov. 2020 - 22:24

@Altijdgeslaagd "Heb het niet over de inkomensafhankelijke AWBZ. " De AWBZ is vijf jaar geleden afgeschaft.

gimli55
gimli5517 nov. 2020 - 22:12

Luitjes, relax. Het is verkiezingstijd, dan worden weer de mooiste beloftes gedaan. Niet dat ze na de verkiezingen een zak waard zijn, natuurlijk niet. Het neoliberale systeem werkt zo al 40 jaar, er verandert amper iets fundamenteels en als het verandert, is het een verslechtering. Het zou goedkoper, beter en efficienter worden NOT De €1000 NOT Nu gaan ze afscheid nemen van de marktwerking NOT Natuurlijk niet, dat hadden ze de afgelopen 4 jaar al kunnen doen, ze hebben het niet gedaan dus waarom zouden de beloftes voor de verkiezingen opeens wel uitgevoerd worden. Ieder ministerie heeft bureau's met hele diepe laden, waar nog een hoop memo's en briefjes kunnen worden opgeborgen. Het systeen wat ons wordt opgedrongen is een falend politiek systeem, dat blijkt uit het gebrek aan oplossingen over de schade gaswinning, toeslagaffaire, ecologie en klimatologie. Dit is een 4 jaarlijks terugkerend ritueel zonder inhoud. De economie is leidend en blijft dat. De bewoners van IJmuiden hebben gewoon de pech dat de gemeenten en provincie net als de landelijk politiek de Hoogovens iets belangrijker vinden dan de gezondheid van de burger. Dezelfde lade op het hetzelfde ministerie bevat alle gezondheidsrapporten naast de memo van de beleidsmedewerker die vanmiddag heeft getuigd voor de cie. Het volk krijgt de regering die het verdiend, geholpen door de media.

The Apple
The Apple17 nov. 2020 - 20:12

Fidelio Ekiz: Er is niets veranderd aan het in de praktijk al bewezen feit (met name ten tijde van het kabinet Den Uyl) dat een inkomensafhankelijke zorgpremie de prikkel tot werken weg­neemt." Fidelio Ekiz heeft nog steeds niet in de gaten dat afgezien van ondernemers voor de meeste gewone Nederlanders de belangrijkste prikkel tot werken gewoon zekerheid en plezier in het werk is, voor zover dat niet wordt vergald door een te hoge werkdruk en onderwaardering. De neo-liberalistische koers zal vroeg of laat leiden tot stakingen, demonstraties en onlusten. Niet voor niets worden er al voorbereidingen getroffen om het leger in te zetten tegen de bevolking - https://www.npostart.nl/in-europa-de-geschiedenis-op-heterdaad-betrapt/15-11-2020/VPWON_1285538

Joe Speedboot
Joe Speedboot17 nov. 2020 - 17:29

'Die maakte pijnlijk voelbaar dat die door beleid gecreëerde passiviteit onder een deel van de burgers de overheid geld kostte.' Wat toen voor de burgers gold, geldt tegenwoordig voor een deel van het bedrijfsleven. Sinds de uitvinding van het neoliberalisme maken die de dienst uit. 'dat dus de markt, die als fundament het beste gambiet vormt voor de zorg ' Bewijs???

Evert5
Evert517 nov. 2020 - 16:57

@Fidelio Ekiz 17 november 2020 at 15:50 [Er is niets veranderd aan het in de praktijk al bewezen feit (met name ten tijde van het kabinet Den Uyl) dat een inkomensafhankelijke zorgpremie de prikkel tot werken weg­neemt.] Dat geld misschien voor een klein deel van van de mensen zoals u. Over het algemeen willen mensen graag werken als ze plezier in hun werk hebben, ze zich nuttig voelen voor de samenleving, ze niet worden uitgebuit, ze niet hoeven te presteren boven hun kunnen en ze waardering krijgen voor hun werk. Ik geef toe dat die voorwaarden moeilijk te realiseren zijn in een kapitalistische maatschappij waarin winst voor de aandeelhouders van een bedrijf, belangrijker is dan een bijdrage aan een mooiere samenleving.

Karingin
Karingin17 nov. 2020 - 16:32

Quack quack

Kuifje3
Kuifje317 nov. 2020 - 16:30

Ziek zijn is geen “markt”. De overheid heeft overduidelijk gefaald hier met de VVD voorop. Ik zie noch de kotsgebaartjes van Hoogervorst tijdens het debat hierover. De kwal! Waarom niet terug naar een vorm van Ziekenfonds zoals we hadden? Daarbij zou ik dan ook stellen dat een deel van de zorg best kan worden gefinancierd uit de algemene middelen. Dus geen premie die afhankelijk is van je inkomen, maar net als de AWBZ en de AOW uit de eerste 25% of zo van de LB. Dat heeft overigens eenzelfde effect als de loonafhankelijke premie, maar is veel eenvoudiger in te voeren. Loonpolitiek hoort bij de LoonBelasting en nergens anders. In dat deel van de zorg zou ik dan bijvoorbeeld de gebouwen zoals ziekenhuizen mee financieren. Ook de acute zorg zou je daarmee kunnen betalen. Ik zie alleen maar voordelen.

5 Reacties
Kuifje3
Kuifje317 nov. 2020 - 16:30

Noch moet zijn nog... excuus

Starter2
Starter217 nov. 2020 - 18:22

80 procent komt al uit de algemene middelen. De premies die daarvoor moeten worden opgebracht zijn al inkomensafhankelijk.

Kuifje3
Kuifje317 nov. 2020 - 22:09

@Starter: dat klopt als je ook zaken mee gaat tellen als jeugdzorg, wmo, kinderopvang, brillenvergoeding en dat soort zaken. Het vervuilt wel de discussie, maar zo beschouwd heeft u een punt natuurlijk. Er mag wat mij betreft nog wel meer naar de algemene middelen. Het openhouden van ziekenhuizen zou nooit mogen afhangen van de goedertierenheid van de verzekeraars. Ook huisartsen zouden best wel eens uit de verzekering gehaald mogen worden. Enzovoorts.

Hoofdschuddend
Hoofdschuddend17 nov. 2020 - 22:18

@Kuifje Waar kan ik tekenen? Helemaal voor.. Weer lekker particulier verzekerd, eigen kamer, beetje afgescheiden van het plens..

Kuifje3
Kuifje319 nov. 2020 - 23:31

@Hoofdschudder: U hoeft niets te tekenen. Gewoon even opletten in het stemhokje is genoeg. Overigens begrijp ik ook wel dat terug naar het oude systeem niet zal gebeuren, maar zelfs bij de VVD zien ze inmiddels wel dat het grote marktdenken fout is geweest.

Karingin
Karingin17 nov. 2020 - 16:28

Het gaat om de manier waarop de zorg is ingericht slimmerik, dat staat in feite los van welke organisatie dat doet

adriek
adriek17 nov. 2020 - 15:12

In de tijd van Den Uyl kostte een recessie de overheid (de belastingbetaler) miljarden omdat de overheid zich ten doel had gesteld mensen een fatsoenlijk bestaansminimum te garanderen. Met te veel uitkeringen tot gevolg. Heden ten dage kost de recessie de overheid (de belastingbetaler) miljarden omdat de overheid zich ten doel heeft gesteld internationals te steunen met gratis leningen en belastingkortingen. Met recordaantallen daklozen, huursubsidiekosten die totaal uit de klauwen lopen, nep-zelfstandigen met een minimumloon en winstcijfers en bonussen om U tegen te zeggen bij genoemde internationals.

Pater
Pater17 nov. 2020 - 15:09

De concurrentie heeft in elk geval gezorgd voor internationaal gezien erg hoge kosten, i.t.t. de simplistische ideeën van Fidelio. Regelgeving beperkt juist de kosten. Specialisten in de ziekenhuizen alleen nog in loondienst: scheelt meer geld dan mensen soms meerdere keren per jaar op een nieuw medicijn zetten omdat het andere merk net een dubbeltje goedkoper is. EU-regelgeving tegen de exorbitante medicijnenkosten (en -winsten), ook zo wat.

Pater
Pater17 nov. 2020 - 15:02

Voornaamste kenmerk van een verbeterd stelsel: niet de verzekeraars maar de overheid/overheden bepalen. Bijv. ziekenhuizen/verpleeghuizen: net als vroeger maken de provincies eens in de 4 jaar een plan voor de sector, met democratisch bepaalde capaciteits- en kwaliteitsnormen en een financieel kader. Idem GGZ en ZZ. De zorgverzekeraars worden regionale zorgfondsen, elk in de eigen regio, met kennis van het gebied en de instellingen. Geen onderlinge concurrentie dus, wel de plicht om regelmatig onderling het servoce- en kostenniveau te vergelijken (benchmarking). Niet de zorgfondsen maar de centrale overheid voorziet, via een deskundig adviesorgaan, in besluiten over toegelaten behandelingen en medicijnen. Verkeerd uitgevallen decentralisaties worden teruggedraaid, waarbij de tussenlaag van de provincies ook in beeld komt. Het is onzinnig dat gemeenten onderling verschillen in zorgniveau, dat niveau wordt landelijk vastgesteld en wordt voorzien van adequate financiering.

Joop Schouten
Joop Schouten17 nov. 2020 - 13:49

Marktwerking maakt meer kapot dan je lief is. Dit neoliberaal gedocht moet gewoon stoppen. Per direct graag.

7 Reacties
Poeha
Poeha17 nov. 2020 - 15:40

Heeft u enig idee hoe Nederland het doet tov andere landen? Nederland staat namelijk aan de top. Met welk land zou u willen ruilen?

NoahAmber
NoahAmber17 nov. 2020 - 16:16

@Poeha 17 november 2020 at 16:40 Met welk land zou u willen ruilen? Wat een vreselijk irritant infantiel kabouter geleuter is dat toch altijd.

Zapata
Zapata17 nov. 2020 - 16:25

@Poeha. Nee plaats 17 komt eerder maar we hebben wel hoger gestaan. Zo voor 2006

Karingin
Karingin17 nov. 2020 - 16:31

Dooddoener in herhaling

Poeha
Poeha17 nov. 2020 - 17:59

Ik haal ook even een door zapata eerder aangehaald onderzoek aan over de kwaliteit van zorg. Daarin staat “ The top-ranked countries are the United Kingdom, Australia, and the Netherlands.” Je zou bijna vergeten waarom zoveel mensen met gammele bootjes hun leven wagen om hier te wonen.

Zapata
Zapata17 nov. 2020 - 18:51

Poeha, er zijn zoveel lijstjes en op het ene lijstje komt Nederland op plaats 4 en op het andere lijstje op plaats 17 of nog lager. Je bent nogal selectief aan het shoppen in lijstjes. Dat maakt je nogal ongeloofwaardig. Mensen in gammele bootjes gaan naar heel veel plekken in Europa. Er is ook niemand die beweerd dat het sociaal economisch in Europa niet beter toeven is dan in Afrika of in het midden oosten. Maar dat neemt niet weg dat het hier na 40 jaar neoliberaal beleid heel wat minder goed toeven is geworden.

Poeha
Poeha17 nov. 2020 - 20:48

Er zijn enorm veel onderzoeken, en Nederland doet het altijd prima. Ook mensen uit Polen of Spanje komen hierheen, dus het wordt buiten de Nederlandse grenzen al snel slechter.

itsme3
itsme317 nov. 2020 - 13:41

De nominale premie is maar ongeveer een kwart van de totale ingelegde premie. De rest wordt betaald als een toeslag op het salaris (hoe inkomensafhankelijker wil je het hebben). En dan betaalt de zorgtoeslag voor de minstverdienenden het grootste deel van de zorgpremie terug.

Grozny
Grozny17 nov. 2020 - 13:40

De zorgpremie is al loonafhankelijk. https://www.zorgwijzer.nl/faq/wat-is-de-inkomensafhankelijke-bijdrage

The Apple
The Apple17 nov. 2020 - 12:52

En toen wees Fidelio Ekiz op de etalage van de Bijenkorf.

Buitenstaander
Buitenstaander17 nov. 2020 - 12:47

@Altijd Geslaagd Want u verdient onder die grens?. Altijd een feestje dat nivelleren ten koste van anderen.... Ze noemen dat het Socialistisch Egoisme.

Max6
Max617 nov. 2020 - 12:45

Waarom? De premies / eigen risico dekken maar 20% van het zorgbudget. De rest van de zorgkosten komen al inkomensafhankelijke bijdragen (o.a. zorgverzekeringswet) en algemene belastingen... die dus voornamelijk door hogere inkomens worden opgebracht. Maar dat is nog steeds niet genoeg lees ik?

Poeha
Poeha17 nov. 2020 - 12:33

Het zorgsysteem van Nederland staat al jaren aan de top. Alleen vorig jaar was Nederland na 10 jaar achtereen nummer 1, op plaats 2 geëindigd. Nog steeds uitmuntend. https://www.zorgwijzer.nl/zorgverzekering-2019/zorgstelsel-nederland-nummer-1-europa https://www.skipr.nl/nieuws/nederlandse-gezondheidszorg-raakt-nummer-1-positie-in-europa-kwijt/

3 Reacties
Zapata
Zapata17 nov. 2020 - 16:24

Onzin, hier staan we weer op plaats negen. https://www.usnews.com/news/best-countries/slideshows/countries-with-the-most-well-developed-public-health-care-system?slide=2 Je bent wel erg van wij van WC eend. Hier staan we op plaats 17. https://worldpopulationreview.com/country-rankings/best-healthcare-in-the-world Hier staan we ook op plaats 17 met alle prachtige berekeningen erbij. https://www.who.int/healthinfo/paper30.pdf

Karingin
Karingin17 nov. 2020 - 16:30

Nou en, met je dooddoener. Heb je geen ruk aan als je tussen wal en schip valt. Dat iets in veel gevallen goed werkt, wil niet zeggen dat je niet hoeft te verbeteren. Bovendien zegt dat waarschijnlijk meer over hoe rottig het in andere landen is geregeld

Poeha
Poeha17 nov. 2020 - 17:56

Bedankt Zapata, in oa het tweede onderzoek dat je aanhaakt staat “ The top-ranked countries are the United Kingdom, Australia, and the Netherlands” Dat sluit goed aan bij mijn onderzoeken. Toch een mooi resultaat. Je mag je toch altijd in je handjes knijpen dat je in Nederland woont.

JoostV52
JoostV5217 nov. 2020 - 12:27

Hogere inkomens betalen al meer voor ziektekosten. Kijk maar op uw loonstrook want ook via uw loon wordt u belast voor ziektekosten. Zelf op de uitkeringen wordt ingehouden.

FrankvN
FrankvN17 nov. 2020 - 12:02

Niet alle zorgverzekeraars stellen de poen voorop... DSW is volgens mij een prima zorgverzekeraar waar de mens inderdaad centraal staat...

3 Reacties
adriek
adriek17 nov. 2020 - 15:13

DSW is niet het slechtste voorbeeld, maar hun marketingbudget is nogal klein.

Karingin
Karingin17 nov. 2020 - 16:25

Zorgverzekeraars mogen volgens mij geen winst maken. Daar ligt 't niet aan

LaBou
LaBou 17 nov. 2020 - 17:25

"Zorgverzekeraars mogen volgens mij geen winst maken., En Achmea heeft luid en duidelijk laten weten dat ze, hadden ze dat geweten, ze nooit in de zorgverzekeringsmarkt waren gestapt. Winst maken mag niet, maar het was dus duidelijk op termijn wel degelijk de bedoeling.

Jerry Bidet
Jerry Bidet17 nov. 2020 - 11:55

'' Een man was vergeten zijn pasgeboren baby aan te melden bij de burgerlijke stand. Voor de zorgverzekeraar bestond het kind niet en werd de ziekenhuisopname niet betaald'' Tsja, kinderen zijn nu eenmaal duur.

1 Reactie
LaBou
LaBou 17 nov. 2020 - 17:26

En dus moet je koste wat kost de regels tot op de laatste letter volgen.

Max6
Max617 nov. 2020 - 11:48

Als het over de zorg gaat moet je altijd voorzichtig zijn met de cijfers... "De afgelopen vijftien jaar is de premie gestegen van gemiddeld 85 naar gemiddeld 119 euro. Dat is 40%, terwijl de inflatie over die jaren ‘slechts’ 24% bedroeg." In 2005 werd er 68,5 Miljard uitgegeven aan de zorg... in 2019 was het 106 Miljard... 54% meer dus. Eigenlijk zijn de premies dus niet hard genoeg gestegen, en wordt er relatief meer betaald uit de belastingen/premies. Grootste oorzaken van de stijging van de zorgkosten zijn gewoon vergrijzing en steeds meer (dure) mogelijkheden om mensen te helpen. Wellicht komt ook een deel van deze stijging door de marktwerking, maar heb nog nooit iemand cijfers zien presenteren hoe groot de impact daar nu van is.

4 Reacties
Evert5
Evert517 nov. 2020 - 12:55

@Maximus [ maar heb nog nooit iemand cijfers zien presenteren hoe groot de impact daar nu van is] Tja... .Als het over de zorg gaat moet je altijd voorzichtig zijn met de cijfers…

Karingin
Karingin17 nov. 2020 - 16:21

Relatief gezien, als percentage van 't bbp, zijn de kosten wel omlaag gegaan. De burger merkt hier nix van, die ziet zijn premie en eigen risico alleen maar stijgen

Max6
Max617 nov. 2020 - 16:28

@Karingin "die ziet zijn premie en eigen risico alleen maar stijgen"... maar ook niet als percentage van het bbp toch? De premie en eigen risico stijgen gewoon minder hard dan de zorgkosten.

White Knight
White Knight17 nov. 2020 - 16:46

@Karingin: "Relatief gezien, als percentage van ’t bbp, zijn de kosten wel omlaag gegaan". Fout. In 2005 was het ongeveer 10% (68.5 mijlard bij een BBP van 679 miljard) in 2019 106 miljard bij een BBP van 812 mijlard, ofwel 13%. Een premiestijging van 30% over die periode zou logisch zijn.

Peter van Bijsteren
Peter van Bijsteren17 nov. 2020 - 11:40

Uitstekend verhaal!!!

Fredje3
Fredje317 nov. 2020 - 11:39

De zorg is ook veel goedkoper geworden, alleen niet voor de burger. Zorgverleners worden uitgeknepen en de zakken van management worden gevult en elk jaar weer meer door de burger.

2 Reacties
Buitenstaander
Buitenstaander17 nov. 2020 - 11:53

Mooie algemene kreet. Heeft u ook getallen, of is het het buikje weer...?

Karingin
Karingin17 nov. 2020 - 16:17

Nou Norm je hebt vast wel gehoord van de bizar grote marges die al die zorgcowboys binnenhalen. En iedereen weet dat de overhead in ziekenhuizen best wel aan de flinke kant is

Marinus Calamari
Marinus Calamari17 nov. 2020 - 11:24

Nou, gemiddeld genomen hobbelen liberalen zo'n 50 jaar achter links aan, dus met een beetje mazzel zijn we in '55 van de marktwerking af. Kritische geluiden over marktwerking onder bijvoorbeeld VVD-ers klinken hoopvol, al zeggen resultaten uit het verleden dat dat waarschijnlijk meer te maken heeft dat steeds meer van hun werkgevers... uhm, de grote bedrijven door Corona in de problemen zijn gekomen, dus dat moet ik nog even aankijken

Miss Piggy
Miss Piggy17 nov. 2020 - 11:21

Ik heb zelf jaren terug als klantenservice medewerker gewerkt voor een grote zorgverzekeraar. En ik kan dit stuk alleen maar beamen. De menselijke maat is totaal uit het oog bij dergelijke organisaties. Veel reguliere vragen kunnen ze nog wel afhandelen (al gaat daar ook nog vaak genoeg wat mis). Maar voor de uitzonderingen is geen enkele ruimte. En uitzonderingen in de Gezondsheidszorg zijn vaak zaken van leven en dood.

Karingin
Karingin17 nov. 2020 - 11:20

Ja die achterlijke VVD en hun medeplichtigen komen er éindelijk achter wat hun afbraakpolitiek heeft veroorzaakt. Maar het terugdraaien is een helse klus en ik geloof er geen reet van dat ze dat rigoureus zullen aanpakken. Want dat betekent in eerste instantie chaos en enorme kosten, eigen bult dikke schuld zou ik zeggen en daar moeten we dan maar even doorheen, maar dat gaat ze bergen kiezers kosten, dus dat gaat niet gebeuren. Bovendien zijn ze van het afschuiven, het zit niet in hun systeem om dingen zelf op te lossen, dat kunnen ze gewoon niet. Beetje pappen en nathouden, zoals met alles, meer zit er niet in

5 Reacties
Marinus Calamari
Marinus Calamari17 nov. 2020 - 11:31

De VVD-ers worden eindelijk in de portemonnee geraakt door de marktwerking, en dat is waarschijnlijk het enige wat ze echt interesseert. Het neoliberalisme is niet veel meer dan egoïsme met een ideologisch sausje, zelfs Rutte is het eens dat e VVD geen visie heeft, en een VVDer heeft geen enkel probleem met socialisme en dergelijke als het in zijn eigen belang is. De VVD-er die zonder het nodig te hebben in de pot gemeenschapsgeld graait is inmiddels een cliché. Rechts lullen en links vullen is vaak het hele idee achter het nobele egoïsme van Ayn Rand-adepten.

Buitenstaander
Buitenstaander17 nov. 2020 - 11:40

Maar Karingin: Terugdraaien naar wat? Naar het oude klassensysteem van ziekenfonds en particulieren? En wat waren daar dan precies de voordelen van? Ergens kritiek op hebben is prima, maar een beter alternatief eerst bedenken lijkt me geen luxe.....

Frans Kwakman
Frans Kwakman17 nov. 2020 - 12:48

Norm - laat dat alternatief reeds bedacht zijn, het Zorgfonds! Je moet wel onder een steen gelegen hebben als je daar niet van gehoord hebt. Denk eerder dat je in ziekenfonds termen denkt maar nu wij allen in basis hetzelfde betalen, inhouding van premie en additionaal nog die zorgverzekeringspremie aan de diverse verzekeringsmaatschappijen, is het redelijk eenvoudig om in elk geval de inkomsten samen te brengen in het fonds lijkt mij. Van rangen en standen zijn we af. Eerlijk gezegd hoop ik dat we ook van al die commerciele zorgverleners af zijn. Moet ik nog steeds een nieuwe oogarts zoeken in deze coronatijd.

The Apple
The Apple17 nov. 2020 - 12:49

Norm vindt dat mensen pas kritiek mogen hebben als ze eerst met een utopie op de proppen komen.

Karingin
Karingin17 nov. 2020 - 16:15

Norm: Ik bedoelde meer in 't algemeen die afbraakpolitiek. Zie voor de rest onder jouw vorige reactie

Minoes&tuin
Minoes&tuin17 nov. 2020 - 11:15

Ik ben tijdens de ziekenfondsperiode een tijd ziekenfondspatent geweest en een hele tijd particulier verzekerde. Het enige was dus beide keren de tandarts. Daar was destijds het probleem dat je werkelijk moest smeken om een foto te maken alvorens ergens aan te gaan behandelen met groot risico op verkeerde beslissing met soms best wel grote gevolgen. Maar ook wat betreft de pariculiere verzekering betaalde je alsnog kapitalen aan de tandarts. Ik heb me werkelijk scheel betaald destijds aan de orthodontist voor de kinderen. Maar ook de premies waren niet voor de poes. Terug naar de werkelijkheid nu. Ik ben het helemaal met je eens. Die mengvorm is wel nog een beetje vaag voor mij.

JoostV52
JoostV5217 nov. 2020 - 11:14

Als schuldhulpverlener kan ik alleen maar zeggen: welkom in de wereld van Kafka.

Buitenstaander
Buitenstaander17 nov. 2020 - 11:13

Een lithanie aan wat er mis is aan het zorgsysteem, maar vooral hoeveel het kost. Wat ik mis is de vergelijking met het oude Ziekenfonds en wat daar het effect van was geweest qua kosten naar nu gerekend. Dan kunnen we pas echt de balans opmaken. Het was immers ook bureacratisch; We hadden lange wachtlijsten o.m. vanwege geen prestatie prikkel (zeker in vergelijk met het buitenland) en een vergaande klassenmaatschappij: particulieren vs ziekenfondspatienten Dus Fons, laat maar zien En ps: voor wat onnodige ingrepen: daar heb je deels een punt; Immers als je per prestatie betaald wordt; anderzijds veel mensen lopen voor het minste geringste al naar een arts, opgejut dooral die 'adviezen' dat je perfect moeten zijn. En wat te denken van al die kinderen die een labeltje op (moeten) krijgen. Wij zijn een zorgslurpende maatchappij geworden. Dat had zich ook met het oude systeem voorgedaan....

4 Reacties
Karingin
Karingin17 nov. 2020 - 12:51

Waarom moet je 't met het ziekenfonds vergelijken? Je kunt toch gewoon constateren dat de beloofde verbeteringen meestal niet gerealiseerd zijn, dat er nog wat andere haken en ogen zijn ontstaan en dus dat het systeem aangepast moet worden. Zoals inderdaad de over-diagnostisering en medicalisering, maar ook 't extreme hokjesdenken waardoor je nooit een integrale behandeling krijgt én veel meer tijd kwijt bent aan je afspraken. Ook die 3000 DBC's waarbij kostenmiddeling plaatsvindt; niet handig zeg maar. Heel schrijnend zijn de GGZ-gevallen die nergens terecht kunnen, omdat ook daar alles is opgeknipt, en omdat therapeuten net zoveel krijgen voor een minder ingewikkeld geval en die dus voorrang krijgen - dat zal trouwens op het somatische vlak ook wel gebeuren. De verantwoording die de verzekering eist is, hoewel begrijpelijk, veel te tijdrovend en ingewikkeld. En natuurlijk de zorgcowboys, die moeten zsm aangepakt worden. Die zorgslurperij is wel degelijk mede het gevolg van dit systeem hoor, er zitten teveel perverse prikkels in

Marinus Calamari
Marinus Calamari17 nov. 2020 - 14:19

Het recyclen van oude ideeën is meer iets voor rechts. Waarbij "progressief" rechts de oude linkse ideeën gebruikt en conservatief rechts echt nooit met iets nieuws op de proppen lijkt te komen. Links is veel meer geneigd om opnieuw naar de tekentafel te gaan als iets niet (goed) werkt. Daarom lopen discussies beetje langs elkaar heen. Dus rechts blijft bijvoorbeeld zeuren over socialisme, terwijl links allang weer op zoek is naar een alternatief voor sociaal-democratie, wat in zekere zin de nieuwe verbeterde vorm van socialisme was en nu ook eindelijk door rechts wordt erkent als een valide socio-economisch model.

NoahAmber
NoahAmber17 nov. 2020 - 16:24

@Norm 17 november 2020 at 12:13 Een lithanie aan wat er mis is aan het zorgsysteem, maar vooral hoeveel het kost. Dat moet zijn: vooral hoeveel het oplevert 4 jaar geleden met een gescheurde, ingegroeide teennagel naar de huisarts. Inmiddels al bijna alle specialisten in het ziekenhuis gezien. Nah, meneer ik verwijs u even door dan kunnen we dat even laten onderzoeken..etc etc Marktwerking kost pakken met geld, er moet tenslotte wel verdiend worden in de markt

Minoes&tuin
Minoes&tuin19 nov. 2020 - 8:43

Die wachtlijsten waren niet langer dan ze nu (wederom) zijn! Niets veranderd dus wat dat betreft.