Joop

Zorg ervoor dat ook kunstenaars deze crisis overleven

  •    •  
04-05-2020
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
arti

© cc-foto: Amsterdam Municipal Department for the Preservation and Restoration of Historic Buildings and Sites (bMA)

Wanneer het culturele leven omvalt, zullen we tijdens en na deze pandemie, diep in de recessie, de veerkracht missen om het hoofd te bieden aan demotivatie, depressie en banaliteit.
Door: kunstenaarsvereniging Arti et Amicitiae
‘Obscenety begins when there is no more spectacle, no more stage, no more theatre, no more illusions, when everything becomes immediately transparent’ (Jean Baudrillard)
Ook de kunstenaar zit in lockdown. Een situatie die over het algemeen niet zo veel verschilt van zijn of haar normale manier van werken, in zelfverkozen eenzaamheid.
Dit is het moment, dat ook bij de beleidsmakers in Nederland het besef moet doordringen dat naast de zorg, de schoonmakers, de leraren, de supermarkten, de transporteurs en de seizoenwerkers, makers en uitvoerders van kunst ook binnen de vitale sector vallen. Wij zien dat mensen in deze moeilijke tijden van deprivatie van menselijk contact daarin massaal troost zoeken ter bezinning en inspiratie. Houden we het vol in deze quarantaine-situatie, zonder kunst, zonder boeken, zonder muziek, zonder theater, al was het maar vanaf het balkon, of vanuit de huiskamer? Kunst geeft bij uitstek de mogelijkheid het hier en nu te duiden, te kanaliseren, te bezingen, te bespotten of te reflecteren. Wanneer dit belang niet serieus wordt genomen, wat valt er dan straks nog te bewonderen?
Ook kunstenaars zijn onmisbaar voor economisch herstel. Daarvoor moet een passend antwoord worden gevonden. Het economische belang is niet alleen zichtbaar in cijfers. Het belangrijkste ingrediënt voor herstel is dat we geestelijk gezond en gevoed blijven, nu meer dan ooit. Wanneer het culturele leven omvalt (te beginnen bij de onafhankelijke maker) zullen we tijdens en na deze pandemie, diep in de recessie, de veerkracht missen om het hoofd te bieden aan demotivatie, depressie en banaliteit.
Musea, galeries en kunstruimtes zijn nu tot nader order gesloten. Zelfs de kunst in de openbare ruimte kent haar restricties. Kopers kunnen kunst niet actief beleven of op atelierbezoek komen. Ook houden zij in tijden van crisis vaker de hand op de knip.
Door de reeds jarenlang ingevoerde bezuinigingen lijden de kunsten reeds door deze minimale steun. Vanuit het collectief, in de vorm van belastingen, kan er een buffer opgebouwd worden, om totdat de coronacrisis voorbij is de scheppende kunstenaar te helpen door belasting- en BTW-verplichtingen te verlichten. Spaargeld indien daar al sprake van zou zijn, hoeft hiermee voor de kunstenaar niet aangesproken te worden en kan in levensonderhoud en materiaalgeld omgezet worden. Zo kan hij/zij productief blijven om na de crisis weer op te bloeien.
Het valt op dat de TOGS –regeling de kunstenaars (onder nummer) niet als ZZP-ers in aanmerking laat komen voor de € 4000,- voor drie maanden waar de meeste ondernemers wel recht op blijken te hebben. Waarom niet? Ook een kunstenaar leidt een bedrijf, heeft een werkruimte, een gezin en betaalt zijn belastingen. En draagt daarboven bij, als collectief geheugen, aan onze samenleving. Het is een plicht ervoor zorg te dragen dat niet alleen de grote culturele instellingen deze crisis overleven maar juist ook de individuele kunstenaar die onze planeet met zijn creativiteit, ons aller menselijk kapitaal, leefbaar maakt.
Namens het bestuur van Kunstenaarsvereniging Arti et Amicitiae: Babeth VanLoo Louis van Beurden Arthur Wolf Stokvis Frans Franciscus Marjoca de Greef Jeroen Werner Edith Gommers Eva Gonggrijp
Arti et Amicitiae aan het Rokin in Amsterdam bestaat dit jaar 180 jaar en is daarmee de oudste kunstenaarsvereniging van Nederland. Arti heeft momenteel 1300 kunstenaars- en kunstlievende leden. Arti beschikt zowel over museale tentoonstellingszalen waar spraakmakende tentoonstellingen gehouden worden, een sociëteitsruimte met een intensieve programmering, een restaurant en café, als ook een Art Space gallery waar Arti kunstenaarsleden in eigen beheer kunnen exposeren.
Delen:

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (85)

Purper Floyd
Purper Floyd6 mei 2020 - 13:05

Tjonge, Tjonge, de wereld is zowat overspoeld door al bestaande kunst waar je nog steeds van kunt genieten. Dat er nu even drie maanden geen, gesubsidieerde, kunst bijkomt is toch niet echt een probleem van grote urgentie. Het is hooguit vervelend voor de professionele kunstenaars die tijdelijk wat minder inkomen hebben, maar ja, van die categorie zijn er heel erg veel in deze periode.

1 Reactie
Nick the Stripper
Nick the Stripper9 mei 2020 - 18:25

De kunstenaars die ik ken vinden dat wegvallen van inkomen natuurlijk niet leuk, maar wat hen werkelijk kwelt is het feit dat ze keihard hebben gewerkt aan producties die niemand meer gaat zien. Ze missen het optreden, de interactie met het publiek, en vooral de mogelijkheid om door hun kunst commentaar te geven op de wereld om hen heen. Juist nu deze helemaal op haar kop staat.

Folkert2
Folkert25 mei 2020 - 19:20

"Houden we het vol in deze quarantaine-situatie, zonder kunst, zonder boeken, zonder muziek, zonder theater, al was het maar vanaf het balkon, of vanuit de huiskamer?" Ik weet niet, maar boeken kunnen nog steeds geschreven worden, en muziek kan nog steeds gemaakt worden. Het aan de man brengen zal even anders zijn. Theater en films worden wel een ander verhaal en vallen weg. En eerlijk gezegd, ik heb niet zoveel op met het zweverige gedoe. Maar waar het uiteindelijk om draait is dat kunstenaars als geregistreerde ZZP-ers ook aanspraak willen maken op de huidige regelingen. Die eis lijkt mij gegrond en valt weinig tegenin te brengen.

Auslander
Auslander5 mei 2020 - 15:15

De kunst is bijna even oud als het sociaal leven van de mens. Hiervan uitgaande mag men concluderen dat ook huidig sociaal bestaan eigen kunst produceert. Dat is onvermijdelijk en ook hoog nodig om ons bestaan verder verfijnen, verrijken, humaniseren, begrijpelijk en voor alle leden voelbaar/waarneembaar te houden/maken. Maar kunstsector is niet het synoniem van de kunst. De kunstsector is de verklarende creatieve ideologische middel van de heersende politiek, van de macht dus. De huidige kunstsector en het strategische (kunst)beleid is de middel van de macht om de nodige sociaal-culturele identiteit van de burgerij mede vorm te geven en in dagelijkse belevenis daarvan inbedden. Het feit dat tegenwoordig de nationalistische politieke neigingen, allemaal de kunstsector als elitaire middel (van de nieuwe niet-nationalistische neoliberale macht) aanvallen ligt ook hierin. De ooit voor nationale identiteit dienstdoende kunstsector is nu onder dwang van universele kunst en globaliserende staat een middel geworden voor bijna alles die nationalisme ondermijnen. Daarom de in oorsprong een rechtse middel (kunstsector) wordt door nationalisten als vijand - als links - verklaart die het moet ontgelden. In feite is ook de huidige kunstsector in dienst van een witte, neoliberale en aan consumptie gerichte vermaakindustrie. Zoals elke crisis, ook de Corona crisis zal leiden tot meer neonliberalisatie in sectoren die door overheid gesteund worden. En waar deze steun ontbreek ontstaat een radicale houding tegen de heersend beleid en bestuur!

7 Reacties
Nick the Stripper
Nick the Stripper5 mei 2020 - 22:48

" In feite is ook de huidige kunstsector in dienst van een witte, neoliberale en aan consumptie gerichte vermaakindustrie. " In feite is dat (tamelijk racistische) bullshit.

Auslander
Auslander6 mei 2020 - 17:06

@ Nick the Stripper Is de “witte, neoliberale en aan consumptie gerichte vermaakindustrie” volgens je “bullshit” of de dienstbaarheid van kunstsector?

Nick the Stripper
Nick the Stripper8 mei 2020 - 0:02

@Auslander Geen idee, want ik heb geen idee wat je vraagt.

Auslander
Auslander8 mei 2020 - 16:32

@ Nick the Stripper Dat zijn twee aspecten waarop je reageert maar zegt je geen idee erover te hebben. Prachtig!

Nick the Stripper
Nick the Stripper8 mei 2020 - 18:52

@Auslander 5 mei 2020 at 17:15 schreef je: [ In feite is ook de huidige kunstsector in dienst van een witte, neoliberale en aan consumptie gerichte vermaakindustrie. ] En daarop reageerde ik met: [ In feite is dat (tamelijk racistische) bullshit. ] Hetgeen me tamelijk zelfevident lijkt. Op 6 mei 2020 at 19:06 stelde je mij vervolgens een vraag waar ik geen chocola van kon maken. En ik heb werkelijk nog steeds geen idee wat daar staat. Maar als jij het prachtig vindt: dan is het toch nog ergens goed voor geweest.

Auslander
Auslander8 mei 2020 - 22:33

@ Nick the Stripper Ook deze reactie voegt niks aan niks zeggende eerste reactie. Maar goed je bent getrost!

Nick the Stripper
Nick the Stripper9 mei 2020 - 18:07

Getrost? ........ ?

Hannes van Achterhout
Hannes van Achterhout5 mei 2020 - 13:17

Blijkens de vele zuur- en guurrechtse commentaren hieronder zou kunst een linkse liefhebberij zijn waarvan de beoefenaars zich beter zouden kunnen inzetten voor het nut van algemeen in `vitale’ beroepen, een fluimige riedel die vilein-bête rechts bij monde van enkele dubieuze moralisten hier dagelijks afsteekt op het progressieve platform `Joop’. Het reactionair-rechtse remblok vergeet hierbij dat Hitler zich ook manifesteerde als `kunstenaar’; en dat zijn clique bestond uit `kunstverzamelaars’ die onder andere Joden beroofden van hun smaakvolle kunstcollecties. Waarbij de nazidubbeldunk gebood dat toenmalig vorm te geven kunst wèl noodzakelijk was, (noodwendig in nsb-taal) als het Rijksheil gestalte kreeg middels wanstaltige en bombastische hyperbolen op alle artistieke terreinen. Datzelfde zou men kunnen zeggen van de Rooms-Katholieke Kerk door de eeuwen heen, als ultieme agressor en repressie-apparaat dat optrad als Maecenas voor de arme schilder en beeldhouwer mits die maar onvoorwaardelijk de gebiedende smaak van de Clerus vormgaf. Echte kunst, in woord, gebaar, verf, mode en monumentale vormgeving is voedingl voor de ziel, nectar voor de vrije geest, en onlosmakelijk verbonden met de bevrijding van het menselijk psychisme van onderdrukking, conformisme en commerciële humbug die op zg. `artistieke’ wijze de propaganda dient van hen die heerschappij over het volk voorstaan. De tragiek van reactionair ressentiment is dat het onbeschoft schoffeert daar waar het beschaafde individu schittert in de vrijheid van de onafhankelijke gedachte en expressie.

6 Reacties
Somsweetikhetbeter
Somsweetikhetbeter5 mei 2020 - 14:36

Aha! De onvermijdelijke Godwin. Tuurlijk... Ik doel op niks meer en niks minder dan de werking van de markt. En de selectie die die markt van nature met zich meebrengt. Gewoon maar bij neerleggen en het mechanisme zijn werk laten doen. Tot zo ver deze Roomse Nazi met reactionair ressentiment.

LaBou
LaBou 5 mei 2020 - 16:09

"Ik doel op niks meer en niks minder dan de werking van de markt." Aha, de onvermijdelijke marktwerking. Die godwin is inderdaad niet nodig. Ook zonder dat laat de gemiddelde Hollander zien dat voor hem maar één ding bepangrijk is: geld. Het Hollandse motto is niet voor niets: kost dat en wat schuift het.

MountEverest
MountEverest5 mei 2020 - 19:55

@Hannes "Echte kunst, in woord, gebaar, verf, mode en monumentale vormgeving is voedingl voor de ziel, nectar voor de vrije geest, en onlosmakelijk verbonden met de bevrijding van het menselijk psychisme van onderdrukking, conformisme en commerciële humbug die op zg. `artistieke’ wijze de propaganda dient van hen die heerschappij over het volk voorstaan. " Jouw kunstvisie roept sterke reminiscenties op aan het Sovjet Realisme en andere vormen van socialistische volkskunst zoals die heden ten dage alleen nog maar te bewonderen zijn in Noord-Korea en mogelijk Cuba. Het Drents Museum had in 2015 de tentoonstelling "De Kim Utopie – Schilderkunst uit Noord-Korea": https://www.digitalekunstkrant.nl/noord-koreaanse-kunst-in-drents-museum/ Jouw bombastische taalgebruikt past naadloos bij het reëel bestaand socialisme.

Somsweetikhetbeter
Somsweetikhetbeter5 mei 2020 - 21:59

@Labou: Ja. Wat is er mis met het gegeven om ook in de kunst de werking van de markt zijn werk te laten doen? Net zoals in de wereld van horlogeverkopers, fietsendealers en aanbieders van ernstig-hightec-telefoons. Aardappels, Lego en uien, ook. To name a few... Waaraan ontleent 'kunst' een eventuele uitzonderingspositie? En dan liever geen onderbuik gerochel. Feiten, graag. @Achterhout: vul je het ook even in?

Hannes van Achterhout
Hannes van Achterhout6 mei 2020 - 7:19

Muont: Jouw kunstvisie roept sterke reminiscenties op aan het Sovjet Realisme en andere vormen van socialistische volkskunst zoals die heden ten dage alleen nog maar te bewonderen zijn in Noord-Korea en mogelijk Cuba Jouw bombastische taalgebruikt past naadloos bij het reëel bestaand socialisme. Ja, ik smacht werkelijk naar een rendez-vous met de Glote Roelgangel om als nietige aaldwolm hem een zelf gehouwen Leninbeeld te geven, een kleine replica van dat reuzenbeeld dat jarenlang ook aan de Kolk in Assen stond. Ik snak naar meer socialisme in Nederland aangezien het volgens Mount niet zou mogen bestaan.

Hannes van Achterhout
Hannes van Achterhout6 mei 2020 - 7:35

`Waaraan ontleent ‘kunst’ een eventuele uitzonderingspositie? En dan liever geen onderbuik gerochel. Feiten, graag. Achterhout: vul je het ook even in?' Tja, vraag het aan de miljardairs van de wereld die megamiljoenen betalen op veilingen voor een Van Gogh bv. die tijdens zijn leven straatarm was en waarvan bijna niemand de waarde van zijn werk inzag tijdens zijn leven. Stel de vraag aan louche neoliberale `kunstverzamelaars' die pochen met opgekochte kunstcollecties die in musea thuishoren als volkseigendom.

Purper Floyd
Purper Floyd5 mei 2020 - 9:25

De beste kunst kwam en komt voort uit armoede, dus eigenlijk is dit een ideale tijd voor de kunstenaars van welk allooi dan ook om het beste uit jezelf in je kunstproducten te uiten. En verder, als je zonder subsidie niet kunt leven van je kunstactiviteiten, dan is het een hobby. Stel je voor zeg, ik maak ook kunst, maar mijn hand ophouden zou mijn eer te na zijn.

9 Reacties
DanielleDefoe
DanielleDefoe5 mei 2020 - 13:20

Romantische onzin.

LaBou
LaBou 5 mei 2020 - 16:13

"Stel je voor zeg, ik maak ook kunst, maar mijn hand ophouden zou mijn eer te na zijn." Ja, dank je de koekkoek. Je weet dat je er toch niets voor krijgt, dus dat is makkelijk zeggen.

Nick the Stripper
Nick the Stripper5 mei 2020 - 22:57

Purper Floyd 5 mei 2020 at 11:25 [ De beste kunst kwam en komt voort uit armoede ] Dat je zulke romantische kullekoek nog durft neer te plempen anno 2020. Zeg eens eerlijk: de laatste 5 jaar van je leven nog wel eens in een theater, galerie of filmhuis geweest om je negentiende-eeuwse dogmaatje te toetsen? Enniehoe. De beste kunst komt voort uit, ga er maar even voor zitten, komt-ie, crescendo drumroffel, aanzwellend bekken en een klap op de gong om het mooi af te ronden: de samenwerking onder de best mogelijke omstandigheden door de beste kunstenaars. Je verwachte het niet...

Purper Floyd
Purper Floyd6 mei 2020 - 12:54

Ha LaBou, je zult versteld staan hoeveel het nog oplevert, maar niet genoeg om het andere werk maar te laten liggen. Mijn hobbykunst betaalt zichzelf ruimschoots.

Purper Floyd
Purper Floyd6 mei 2020 - 12:58

Natuurlijk is het enigszins gechargeerd, maar er is echt heel veel kunst die zonder subsidie weet te overleven. Ga maar eens naar een commercieel concert, je betaalt je scheel aan zo'n kaartje, maar ik ga wel. En daar komt geen stuiver subsidie bij kijken. Maar zodra er subsidie voor nodig is om het te blijven maken is het niet intrinsiek levensvatbaar en beschouw ik het als hobby.

Purper Floyd
Purper Floyd6 mei 2020 - 18:01

@ikzelf Overtuigend alle religies afwijzen maakt voor mij dat vloeken binnen of buiten een kerk geen verschil maakt. Overigens vloek ik gewoon nooit, dus wel of geen kerk is niet relevant.

Purper Floyd
Purper Floyd7 mei 2020 - 9:10

Zo ikzelf, dus bv pop/rockmuziek is geen kunst en opera ofzo wel ? Lekker bekrompen geest heb jij. Er is geen vast omlijnde definitie voor kunst, kunst is een subjectief begrip. Niet voor niks wordt het spreekwoord ‘wat de gek ervoor geeft’ in kunstkringen veel gebruikt.

Purper Floyd
Purper Floyd7 mei 2020 - 19:14

@ikzelf Elitair geneuzel, meer valt er niet te maken van uw reacties.

Nick the Stripper
Nick the Stripper8 mei 2020 - 0:33

@Floyd [ Maar zodra er subsidie voor nodig is om het te blijven maken is het niet intrinsiek levensvatbaar en beschouw ik het als hobby. ] Concertgebouworkest Nederlands Dans Theater Het Nationale Ballet Scapino De Nederlandse Opera Zomaar wat 'hobbies' die verdwijnen zonder subsidie.

MountEverest
MountEverest5 mei 2020 - 8:51

Kunst is belangrijk, maar komt na de eerste levensbehoeften. Vandaar die 300 miljoen steun, maar dan ook niet meer. Deze steun is gericht op het in stand houden van de basisinfrastructuur: de grote orkesten en gezelschappen en de musea. Het is onvermijdelijk dat veel (gesubsidieerde) kunstenaars iets anders zullen moeten gaan zoeken, de vraag is of dat een groot probleem is. Echt talent komt toch wel boven drijven. Kunstenaars die nu geen opdrachten hebben, kunnen zich melden in sectoren waar een tekort is aan mensen. Bijvoorbeeld de tuinbouw. Het is goed om eens wat anders te doen en wat is inspirerender dan werken in de vrije natuur?

5 Reacties
DanielleDefoe
DanielleDefoe5 mei 2020 - 13:23

Een violist moet oppassen dat zij haar handen niet beschadigt. Dan lijkt de tuinbouw mij toch minder geschikt. Dat zal voor meer kunstenaars gelden.

Hannes van Achterhout
Hannes van Achterhout5 mei 2020 - 14:16

`Kunstenaars die nu geen opdrachten hebben, kunnen zich melden in sectoren....' Er staat nog net geen `moeten. Gelet op deze vaste dagelijkse oproep van de mount zou je haast denken dat hij de nieuwe Volkszede mede gestalte meent te geven.

Karl Proudhon
Karl Proudhon5 mei 2020 - 16:44

Werken in land- en tuinbouw? Best, wanneer het mij uitkomt naast mijn kunstenaarspraktijk en tegen CAO-salaris. https://werkgeverslijn.nl/wettelijk-minimumloon-per-1-januari-2020/ Maar gezien het beklag om goedkope Polen die niet zouden komen opdagen schijnt de sector liever de oogst in de polders te laten verrotten dan werknemers te betalen volgens wettelijke normen.

MountEverest
MountEverest5 mei 2020 - 20:07

@Acherhout In het China van Mao en het Cambodja van Pol Pot moesten mensen in het kader van heropvoeding op het platteland gaan werken. In Cambodja kun je de killing fields bezoeken. Communisme en socialisme hebben de wereld niet veel goeds gebracht.

Nick the Stripper
Nick the Stripper5 mei 2020 - 23:05

MountEverest 5 mei 2020 at 10:51 [ Kunst is belangrijk, maar komt na de eerste levensbehoeften. } Tsjonge, ben je ineens bekeerd tot Brechtiaans Marxisme? Basis und Überbau? Erst das Fressen, dann die Moral? Na, so was! De wereldgeschiedenis leert dat kunst - al dan niet metafysisch / religieus / spiritiueel gemotiveerd - onder alle omstandigheden en in alle tijdperken integraal onderdeel is van de 'human experience'.

Somsweetikhetbeter
Somsweetikhetbeter4 mei 2020 - 22:44

Waar komt dat toch vandaan? Die nuffigheid van kunstenaars, en zij die daarvoor menen te moeten doorgaan, dat uitgerekend zij het zout in de pap zijn in Barre Tijden. Dat alleen zij Moeder Aarde voor De Totale Collaps kunnen behoeden. Houd alsjeblieft even op, zeg... Zullen we eerst eens beginnen met voeding, onderdak, veiligheid en een redelijke gezondheid? Wat heeft een lijdende coronopatiënt aan drie streken verf, achteloos neergekwakt door een moeilijk peinzende, baardige meneer? Wat heeft een natie die gebukt gaat onder de grootste gezondheidscrisis van op zijn minst de laatste eeuw aan een zorgvuldig macrameeënde mevrouw die met haar werk meent het universum te gaan redden. De dichter die met zeven regels de wereldvrede dichterbij denkt te brengen. De sculptuurmaker die negenentwintig platen koper aan elkaar klooit en die daarmee existentiële vragen meent op te kunnen én te zullen roepen. Doe effe normaal, zeg! Kunst? Best. En voor mijn part. Maar de beoefenaars daarvan die in deze tijd door gebrek aan gewicht door het ijs zakken, gaan maar even wat anders doen: vakken vullen in supermarkten, asperges oogsten in Limburg of aardbeien plukken in de buurt van Tiel. Werk zat. En de hand ophouden kan altijd nog. De draad oppakken trouwens ook...

8 Reacties
Magische
Magische5 mei 2020 - 7:34

Zelden zo’n goed betoog gelezen als dat van u! Je zou toch denken als een kunstenaar of muzikant iets geweldigs maakte het toch wel verkocht werd en de beste kunstenaar zijn eigen hoofd boven water kan houden. Slechte bands uit het verleden K3, UB40, noem ze maar op bijvoorbeeld konden zichzelf prima redden en hadden geen steun nodig.

Somsweetikhetbeter
Somsweetikhetbeter5 mei 2020 - 10:20

@Ikzelf: En? Moet dat dan?

Somsweetikhetbeter
Somsweetikhetbeter5 mei 2020 - 22:10

@Ikzelf: De bijdrage niet begrepen. Of niet willen begrijpen... Kunst? Prima. En verrijking en verbreding. Soms. En eventueel. Maar de sector bedruipt zichzelf voornamelijk maar. Dat bedoel ik. Er is niks urgents aan.

Nick the Stripper
Nick the Stripper5 mei 2020 - 23:31

Somsweetikhetbeter 5 mei 2020 at 00:44 [ Waar komt dat toch vandaan? Die nuffigheid van .... types als somsweetihetbeter die, gezien hun belegen voorbeelden (macrameeënde mevrouwen? Drie streken verf? Puh-lease!) al honderd jaar geen schouwburg, concertzaal, museum, bibliotheek, filmtheater, atelier of vlakkevloertheater van binnen hebben gezien. En die dan op basis van hun aperte non-kennis van de kunsten allerlei bespottelijke sweeping statements neerplempen. Ja, ik heb het over jou. Je overjarige tirade klinkt echt niet anders dan de beschimmelde cliché's die IDLES op de hak nemen in hun meesterlijke Stendhal Syndrome: "Did you see that painting what Rothko did? Looks like it was painted by a two-year-old kid." Nog meesterlijker (en onbedaarlijk grappig - als je tenminste kaas hebt gegeten van ironie) is de bijbehorende clip: youtube.com/watch?v=sBdQZins_qM

DanielleDefoe
DanielleDefoe8 mei 2020 - 15:58

Rothko kon er ook aardig van leven. Veel subsidie zal daar niet aan te pas zijn gekomen.

Nick the Stripper
Nick the Stripper8 mei 2020 - 18:42

DanielleDefoe 8 mei 2020 at 17:58 Rothko kon er vooral heel aardig van drinken. Evenals Willem De Kooning, trouwens.

DanielleDefoe
DanielleDefoe9 mei 2020 - 10:55

Nick je kunt zelfs zeggen dat hij zich letterlijk heeft doodgedronken. Zelf ik ik een zwak voor Warhol maar wellicht ook omdat ik een exemplaar van Valery Solanas's SCUM manifest bezit (in Nederlandse vertaling). De Zweedse auteur Sara Stridsberg schreef een geniale post-moderne pseudo biografische roman over haar : Drömfakulteten. - tillägg till sexualteorin (vertaald in het Nederlands en andere talen). Hopelijk kan ik ook snel het museum weer in.

Nick the Stripper
Nick the Stripper9 mei 2020 - 18:22

DanielleDefoe 9 mei 2020 at 12:55 Die pseudo-biografie zal ik eens opzoeken. Zolang die musea dicht blijven kun je natuurlijk altijd I Shot Andy Warhol (nog eens) kijken, met Lily Taylor als een zeer memorabele Solanas.

JJP2
JJP24 mei 2020 - 22:34

Je zou langzamerhand toch denken dat het hele land bestaat uit hard werkende mensen die hun handen uit de mouwen steken om het land draaiende te houden, nu zelfs de kunstensector en de studenten van vorige week daar een gooi naar doen. Zijn er nog mensen die hun beroep niet vitaal vinden? Je moet ze tegenwoordig met een vergrootglas zoeken.

Freek3
Freek34 mei 2020 - 19:48

Kunstenaars zullen de crisis overleven, alleen niet allemaal. Net zoals niet alle horeca het zal overleven, en niet alle vliegmaatschappijen en niet alle aardappeltelers en ga zo maar door.

4 Reacties
Pater
Pater5 mei 2020 - 4:37

Waarom zou een zzp-er die bijv. werkt als coach wel recht hebben op de speciale corona-uitkering en een kunstenaar-zzp-er niet?

Max6
Max65 mei 2020 - 8:21

@Pater Waar heb jij kunnen vinden dat een coach onder de TOGS regeling valt? (de 4000 euro) Verder kunnen alle ZZP-ers (ook in de kunst) die kunnen aantonen dat ze minder inkomsten hebben door Corona een aanvulling voor levensonderhoud krijgen.

Freek3
Freek35 mei 2020 - 10:27

[Waarom zou een zzp-er die bijv. werkt als coach wel recht hebben op de speciale corona-uitkering en een kunstenaar-zzp-er niet?] Omdat de coach niet door kan gaan met werk, en een kunstenaar wel, het atellier zal niet gesloten worden. Overigens zijn kunstenaars natuurlijk geen zzp-ers, dat zijn zelfstandigen, zzp-ers zijn in opdracht werkende ambachtslieden.

Jozias2
Jozias25 mei 2020 - 11:00

Die coach krijgt het ook niet. In ieder geval niet als hij op zijn huisadres staat ingeschreven en niet minstens 4000 aan doorlopende kosten heeft en dat is bij de meeste coaches niet het geval.

Loebkesman
Loebkesman4 mei 2020 - 19:08

Laten we eerst de motor van Nederland draaiende houden in plaats van de accessoires belangrijker te vinden.

6 Reacties
Baron von Kleef
Baron von Kleef4 mei 2020 - 20:31

Ik vind 'm mooi.

Sonic2
Sonic24 mei 2020 - 21:09

Kunstenaars zij zogenaamd links en tegen extreme bedriegers en leugenaars zoals Wilders en Baudet. Nationalistische types die u en uw Geenstijl vriendjes steunen. Laat a.u.b de culturele sector kapot gaan, want dat is weer de sloop van een links bastion. Daar gaat het ook Willem D om. Sloop al die linkse bastions. Walgelijk en ondemocratisch is het. Om instituten waar je het niet mee eens bent naar de verdoemenis te willen helpen. U laat het overkomen alsof ze even achter in de rij moeten aansluiten. Maar kennelijk bepaalt alleen rechts( vooral ultra rechts trouwens) Nederland wat banen zijn. En wat echt werk is. Hele enge gedachten. Ik zal uiteraard hier wel weer een sneer op terug krijgen, maar dat zie ik dan maar als een compliment.

Willem D2
Willem D24 mei 2020 - 22:08

Sonic, Van mij hoeven die linkse bastions niet gesloopt te worden, maar subsidiëren hoeft van mij ook weer niet. Rembrandt en Michelangelo waren ook broodkunstenaars. Overigens complimenten voor de compactheid van uw reactie.

Loebkesman
Loebkesman4 mei 2020 - 22:59

Sonic gaat (weer) vol op de Baudet, Wilders en GeenStijl-orgel. Baudet wordt door fatsoenlijk rechts niet serieus meer genomen, Wilders raakt in de vergetelheid en doordat ik een enkele keer heb gereageerd op GeenStijl wordt dat geregeld erbij gehaald. Een sneer lijkt mij overbodig lijkt mij. Neen Sonic. Ben een mkb-ondernemer in de ict-sector en ik zie het mkb als de motor en het fundament van onze economie. Kunst zie ik als hobby en luxe, geen noodzaak. De cultuursector is een onstabiel dominosteen dat gewoon snel omvalt wanneer de motor begint te haperen. Daar maak ik mij namelijk zorgen om. De dominosteen dat Horeca heet is al gevallen. De toeleveranciers volgen. Daarna volgt transport en ga zo maar door. Dit is geen links/rechts-dingetje maar een algemeen probleem.

MountEverest
MountEverest5 mei 2020 - 8:57

@Loebkesman Het hele economische bouwwerk is fragiel. Vandaar dat er regelmatig een crisis is. Ik vrees dat je gelijk hebt met jouw dominotheorie. Uitval aan de aanbodkant is veel erger dan aan de vraagkant. @Sonic Ik krijg sterk de indruk dat corona jou geen goed gedaan heeft. Je bent alleen maar nog extremer geworden. Het is niet te hopen dat jij met jouw tirades instabiele fanatieke mensen op verkeerde ideeën brengt.

MountEverest
MountEverest5 mei 2020 - 9:00

@Loebkesman "Laten we eerst de motor van Nederland draaiende houden in plaats van de accessoires belangrijker te vinden. " Je hebt de gave om een probleem heel puntig te definiëren! Ik wacht met belangstelling op nog mee van dit soort aforismen

Willem D2
Willem D24 mei 2020 - 17:12

Als cultuurbarbaar leef ik prima zonder kunstenaars. De goeden kunnen zelfstandig in hun broodwinning voorzien, de minder getalenteerden hangen al jaren aan een subsidie infuus. Zolang je niet zelfstandig kan bestaan als kunstenaar, kan je dat ook doen naast een betaalde baan, totdat je succesvol genoeg bent om in je eigen onderhoud te voorzien. In een ver verleden woonde ik samen met enkele studenten van de kunstacademie, wat een droefenis.... Wat mij betreft vallen kunstenaars gewoon onder de zzp regeling als ze tenminste een zelfstandig inkomen hadden.

1 Reactie
Jorah
Jorah4 mei 2020 - 18:39

Ik vind het lastig. Aan de andere kant ben ik ook niet goed genoeg in mijn hobby fotografie om er mijn betaalde baan van te maken. Daarom doe ik het in mijn eigen tijd, zonder subsidie en alles op eigen kosten.

Lowieke de Vos
Lowieke de Vos4 mei 2020 - 16:44

Het is voor een ZZP-kunstenaar helemaal niet verboden om een paar maanden te gaan asperges steken, bij een groentesnijder te gaan werken of wat anders te gaan doen om in zijn levensonderhoud te voorzien. Wanneer het weer mag of kan, dan kan hij gewoon zijn beroep als kunstenaar weer oppakken en daar mee zijn geld verdienen.

2 Reacties
Freek3
Freek34 mei 2020 - 19:50

Inderdaad, zo is mijn vrouw, horecaondernemer nu aan het schoonmaken, ook dat is iets dat kunstenaard kunnen doen.

EricDonkaew
EricDonkaew5 mei 2020 - 13:20

@Freek ----------------------------- Wel een traditionele rolverdeling. HIJ: oreert op een politiek forum. ZIJ: maakt schoon.

bolito
bolito4 mei 2020 - 16:38

Ik krijg de riebels als mensen zich zélf “kunstenaar” noemen. Maar dat is een afwijking die ik al minimaal 55 jaar heb en dat komt nooit meer goed. Aan de andere kant voel ik óók al 55 jaar (minimaal), dat “kunst” het enige van waarde is dat de mens aan deze planeet heeft bijgedragen. Het zal een spreeuw of pandabeertje weinig uitmaken dat Bach of die rare Jackson Pollock ooit hebben bestaan, maar god zal de waarde van kunst op zijn waarde weten te schatten. Helaas geloof ik niet in god (vandaar de kleine “g”), maar ik wens iedereen die wenst te leven in de “kunst” (for lack of a better word), het allerbeste.

1 Reactie
Freek3
Freek34 mei 2020 - 19:52

[Ik krijg de riebels als mensen zich zélf “kunstenaar” noemen.] Inderdaad, dat zijn degenen die je kunt negeren. Het is net als die politici die zichzelf stable genius noemen, op het moment dat dat nodig is dan weet je dat het nergens op slaat.

Ellen Schoof
Ellen Schoof4 mei 2020 - 16:21

Heel veel sterkte, dames en heren kunstenaars. Kunst maakt dat ik nog een beetje leven voel van binnen na twee maanden thuis zonder contacten.

de IJsman
de IJsman4 mei 2020 - 16:16

[Ook kunstenaars zijn onmisbaar voor economisch herstel. Daarvoor moet een passend antwoord worden gevonden. Het economische belang is niet alleen zichtbaar in cijfers. Het belangrijkste ingrediënt voor herstel is dat we geestelijk gezond en gevoed blijven, nu meer dan ooit. Wanneer het culturele leven omvalt (te beginnen bij de onafhankelijke maker) zullen we tijdens en na deze pandemie, diep in de recessie, de veerkracht missen om het hoofd te bieden aan demotivatie, depressie en banaliteit.] Wat moet het toch heerlijk zijn om dergelijke beweringen, gespeend van enige wetenschappelijke onderbouwing, ongegeneerd de ether in te slingeren. Kunst is een welvaartshobby en de creatievelingen die nu thuis zitten zouden prima mee kunnen draaien in onder andere de supermarkt, een distributiecentrum of als pakjesbezorger. Die sectoren zitten te schreeuwen om personeel.

7 Reacties
Ellen Schoof
Ellen Schoof4 mei 2020 - 16:24

Kunst is een fulltime baan en wij hebben juist in en na deze tijd kunst nodig die nu in deze situatie tot leven komt. Zonder kunst psychische armoede. Vergelijk het met een paar maanden zonder natuur om je heen.

Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland4 mei 2020 - 17:48

Leuke is dat van elke oude beschaving ongeveer de kunst als enige nog is overgebleven. Voorzover ik weet is er geen een geschrift bewaard gebleven van woedende meneren die vinden dat kunst decadent is . Wist u dat zelfs in de armzaligste achterbuurten kunst te vinden is ? Zonder kunst was er overigens geen wetenschappelijke onderbouwing - het schrift kwam toch echt voort uit de tekenkunst .

de IJsman
de IJsman4 mei 2020 - 19:29

@Ikzelf: Dit behoeft geen wetenschappelijke onderbouwing. Om te overleven heeft men onderdak, warmte, voedsel, schoon water en toegang tot medische zorg nodig. Of denkt u soms dat de hongerige kindertjes in Afrika van een creatieve hersenruft van een verwende westerling kunnen eten. Daarbij: dat de Nederlandse schilderkunst in de Gouden Eeuw, tot grote bloei kwam, is een feit van algemene bekendheid. Verder nog iets?

de IJsman
de IJsman4 mei 2020 - 19:32

@Griezel in post-gezellig Nederland: Ik ben niet woedend, hoor. Ik heb hard geleerd en een vak geleerd. Vind ik mijn werk altijd even leuk? Neen, maar ik ben er goed in en het verschaft bestaanszekerheid. En ik hoef mijn handje niet op te houden.

de IJsman
de IJsman5 mei 2020 - 6:51

@Ikzelf: U verwart 'kunst' nu met 'onderwijs'. De bezuinigingen van Halbe Zeilstra in de culturele sector hebben onze internationale concurrentiepositie geen schade toegebracht. Het heeft wel een aantal dromers doen besloten toch maar hun heil te zoeken in een stabiele baan. Je zou de cultuursector, en zó ver wil ik overigens niet gaan, volledig aan de markt over kunnen laten: enkel wie blijft drijven, heeft bestaansrecht. Dan eindig met Temptation Island, Oh oh Cherso en Bløf, want dat is kennelijk het soort cultuur waar de gemiddelde Nederlander bereid is zijn tijd en geld aan te besteden.

Max6
Max65 mei 2020 - 14:34

@Ikzelf je overdrijft een beetje. Ik ken best veel designers via mijn werk... en die mensen zijn bezig met hun vak, niet met kunst... ze voelen zich echt geen 'kunstenaar'. Ik vind niet dat je (industrieel) ontwerp e.d. moet vermengen met kunst en dan roepen dat kunst onmisbaar is. Niets van het geld voor kunst waar het elke keer over gaat zal naar industrieel ontwerpers gaan... de meeste zijn gewoon (thuis) aan het werk.

MountEverest
MountEverest5 mei 2020 - 20:53

@Ellen Kunst is inderdaad de zuurstof van de samenleving. Daarom is een steunpakket van 300 miljoen gerechtvaardigd. Het geld is in eerste instantie bestemd om "kunstinfrastructuur" in stand te houden. Er zal dus niet zo veel overblijven om actieve kunstenaars te ondersteunen. Er zal daarom een keuze gemaakt moeten worden: wie wel en wie niet. Wie buiten de boot valt zal zelf op zoek moeten gaan naar fondsen. Hierbij valt te denken aan crowd funding, culturele fondsen, stipendia en zelfs de klassieke mecenas. Hier ligt ook een taak voor het kunstminnende publiek. Gebruik het geld wat je anders uit zou geven aan concerten, theater, festivals en reizen om een kunstenaar een opdracht te geven. Dat kan ook samen met een aantal andere kunstliefhebbers. Een aantal jaren geleden werd er in het kader van de bezuinigingen gekort op de subsidies voor de kunsten. Er werd toen ach en wee geroepen, maar na een tijd vonden de echte creatieve geesten nieuwe wegen. Het kaf werd zo van het koren gescheiden. Het ligt in de lijn der verwachting dat dit nu ook weer gebeurt: minder kunstenaars maar betere kunst.

I am Legion
I am Legion4 mei 2020 - 15:52

Je verliest je talenten op kunst, sportief, of ambachtelijk gebied niet met de Coronacrisis mits je je vaardigheden onderhoudt. Dat heet menselijk kapitaal. De oproep tot ondersteuning gaat hier om met kunsten verbonden ondernemingen en daarvoor geldt hetzelfde als iedere andere onderneming en betrokken ondernemers.

1 Reactie
Thuiszitter
Thuiszitter4 mei 2020 - 19:15

Mijn talenten verlies ik niet echter wel mijn opdrachten, mijn gegeven workshops e.d.

Jozias2
Jozias24 mei 2020 - 15:41

Ik denk dat de meeste mensen het vol houden in de quarantaine situatie dankzij het mooie weer, tuincentra, bouwmarkten en Netflix. Daarnaast denk ik dat als je zo je best moet doen om je punt te maken dat je daarmee eigenlijk een ander punt maakt.

6 Reacties
Nick the Stripper
Nick the Stripper4 mei 2020 - 20:12

Jozias 4 mei 2020 at 17:41 [ en Netflix. ] En hoe noemen we de mensen die inhoud geven aan Netflix?

Arie Gans
Arie Gans5 mei 2020 - 7:09

Zelfvoorzienende kunstenaars.

Jozias2
Jozias25 mei 2020 - 15:24

@nick Ik geloof niet dat degene die dit artikel hebben geschreven de steun aan de Amerikaanse entertainmentindustrie voorstaan en ook niet dat de partijen die afhankelijk zijn van Netflix deze steun nodig hebben.

Nick the Stripper
Nick the Stripper5 mei 2020 - 22:14

Jozias 5 mei 2020 at 17:24 @nick [ Ik geloof niet dat ] Tsja, wat jij gelooft... Ook de meeste kunstenaars die Netflix vullen waren ooit sappelaars - tot ze doorbraken en (al dan niet tijdelijk) geen sappelaars meer waren. Bottomline: om de quarantaine door te komen hebben mensen boeken, strips, muziek, films, series, podcasts, tijdschriften, kranten en andere producten van CREATIEVE types nodig.

Jozias2
Jozias26 mei 2020 - 7:57

@Nick, Dat jij de Amerikaanse film en productiebedrijven kunstenaars noemt moet jij dan weer weten, maar volgens mij kan muziek nog steeds gemaakt en gestreamd worden, podcasts kunnen gewoon gemaakt worden, tijdschriften liggen gewoon in de winkel, boeken worden gewoon geschreven, kranten (journalisten ook kunstenaars?) liggen gewoon in de winkel en staan online en worden misschien wel meer dan ooit gelezen. Waarom zouden deze mensen extra steun moeten ontvangen? De enige die echt te leiden hebben op dit moment zijn de podiumkunsten.

Nick the Stripper
Nick the Stripper8 mei 2020 - 0:23

Jozias 6 mei 2020 at 09:57 @Nick, Dat jij de Amerikaanse film en productiebedrijven kunstenaars noemt moet jij dan weer weten, Nee, ik noem de kunstenaars die de content (zoals Ozark of Better Call Saul) creeren voor die productiebedrijven kunstenaars. [ maar volgens mij kan muziek nog steeds gemaakt en gestreamd worden] Ik kon de afgelopen maanden met mijn bandje echt niet terecht in een oefenruimte of studio, hoor. [ (journalisten ook kunstenaars?) ] Ik ben toevallig journalist én kunstenaar, en nee: journalistiek is geen kunstvorm. [ Waarom zouden deze mensen extra steun moeten ontvangen? ] Niet extra steun. Maar wel gewoon: steun. [ De enige die echt te leiden hebben op dit moment zijn de podiumkunsten. ] Aha. Dus de podiumkunstenaars (en dat zijn er best wel wat) verdienen volgens jou wel steun? Of wie weet zelfs EXTRA steun? Hoe dan ook: misschien heb je het memo gemist, maar ook musea en galeries zijn al sinds half maart dicht. Bioscopen en filmtheaters liggen op hun gat.

Max6
Max64 mei 2020 - 15:20

"makers en uitvoerders van kunst ook binnen de vitale sector vallen"... prima, maar dan zullen er nog een hele hoop andere beroepen aan de lijst moeten worden toegevoegd. "Houden we het vol in deze quarantaine-situatie, zonder kunst, zonder boeken, zonder muziek, zonder theater"... zonder boeken, muziek (en televisie) zal het heel lastig worden voor veel mensen (maar ik denk ook dat hier nu leuk geld verdiend wordt door deze 'kunstenaars')... ik denk dat de overige kunst voor >95% van de Nederlanders nu even iets minder belangrijk is. En ik zeg niet dat er geen extra steun moet komen, maar niet perse meer dan voor andere niet-vitale beroepsgroepen. Heb vandaag ook een ondernemer gesproken die het moet hebben van internationale handel... en die is nu ook heel erg beperkt. En zo zijn er nog heel veel meer die niet onder TOGS vallen.

Ballonnendoorprikker
Ballonnendoorprikker4 mei 2020 - 14:54

Waarom pleiten jullie niet gewoon voor een basisinkomen? Met een basisinkomen geven we de oude traditie van de meent een nieuwe invulling (https://ballonnendoorprikker.nl/2020/04/06/terug-naar-een-basisinkomen/). Nu wil iedere sector een 'eigen regeling' en aandacht. Door een basisinkomen in te voeren maken we één regeling die voor iedereen gelijk is en die ervoor zorgt dat iedereen kan blijven eten, drinken en de huur van zijn huis betalen. Zo'n regeling zorgt ervoor dat alle mensen de crisis overleven (als ze niet sterven). Makkelijk en eenvoudig in de uitvoering. Dan hoeven bedrijven, groot zoals KLM en klein, de kunstenaar, niet te worden gered. (https://ballonnendoorprikker.nl/2020/04/18/de-ezel-en-de-steen-2/). Waarom mag je trouwens van een kunstenaar niet verwachten dat hij voor een deel ook zijn spaargeld, als er al sprake van is, aanspreekt? Waarin verschilt de kunstenaar daarin van de kroegbaas of uitbater van de bij premier Rutte zeer populaire 'nagelstudio.'

2 Reacties
Magische
Magische5 mei 2020 - 7:46

Hou toch eens op met de idiote basisinkomen. Dat kunnen we gewoonweg niet betalen.

Ballonnendoorprikker
Ballonnendoorprikker7 mei 2020 - 9:56

Beste Magische, Dat kunnen we wel betalen. Dat betalen we uit een sterk progressieve belasting op het inkomen wat je daarboven nog verdient. Dat betekent dat de hoogste inkomen er ondanks een basisinkomen, netto op achteruit gaan en de laagste inkomens op vooruit.