Joop

Zo wordt de kloof dus groter

  •  
01-02-2011
  •  
leestijd 6 minuten
  •  
BNNVARA fallback image
Jolande Sap laat, net als haar collega-politici, zien hoe het niet moet
Zowel door politici als in de media wordt vaak verbazing geuit dat de kloof tussen kiezers en politiek zo groot is. Hoe kan het toch dat de Nederlanders het zoveel beter hebben dan 30, 40 jaar geleden en toch ontevreden zijn over Nederland en de overheid? Paul Schnabel (SCP) en Maarten van Rossem (zichzelf) zijn duidelijke vertegenwoordigers van deze denkwijze.
Het valt me op hoe vaak mijn naam rondom de besluitvorming van de trainingsmissie is gevallen. Dick Berlijn deed dat bij herhaling en ook de voorzitter van GroenLinks. Het was een variatie op de in het verleden regelmatig gebezigde term door politici van vrijwel alle partijen “Als we ons beleid zouden moeten bepalen op basis van opiniepeilingen dan kunnen we net zo goed Maurice de Hond premier maken.”
De grap is dat ik de laatste zal zijn die zegt dat als 50% plus 1 van de Nederlanders ergens voor is het dan ook automatisch moet gebeuren. Maar het is wel duidelijk dat de meeste politici en de  meeste parlementaire verslaggevers/Binnenhof watchers gewoon niet beseffen dat er andere eisen aan ons democratisch stelsel in Nederland anno 2011 worden gesteld dan 30, 40 jaar geleden. We hebben immers te maken met een wereld die met name door de digitalisering (PC en internet) sterk veranderd is. De wijze waarop burgers informatie verwerven en met elkaar communiceren is ingrijpend veranderd.
Politieke invloed
In elk democratisch systeem is er een manier bedacht waarop de kiezers invloed hebben op de politiek. De Nederlandse vorm is nogal indirect en is eigenlijk sinds 1848 niet veranderd.  Volksvertegenwoordigers krijgen een onbeperkt mandaat tot de volgende verkiezingen. Het is aan hen hoeveel rekening zij met hun kiezers houden.
We zijn het enige Westerse landen waar alle functionarissen getrapt benoemd worden (direct of indirect via meerderheden onder volksvertegenwoordigers). Dat brengt met zich mee dat men op het Binnenhof zich in principe alleen maar bezig hoeft te houden met het werven van een Kamermeerderheid. Kiezers spelen daar geen rol bij. Alleen als de verkiezingen naderen worden de kiezers belangrijk voor politici en de media.
De discussies in Den Haag over de Afghanistan-missie zijn daar een prima illustratie van. Wat de kiezers ervan dachten speelde, alleen zeer indirect, een rol. En dan op een typische oneigenlijke wijze. Net zoals bij de Kamerdiscussies over missies naar Afghanistan in 2006, 2008 en 2010 werd de missie beschreven in termen die ervoor kon zorgen dat politici van die partijen, waarvan een forse meerderheid van de kiezers tegen was, er toch mee konden instemmen. Het werden mantra’s.
“Opbouwmissie”.  “We gaan zeker in 2008 weg” (in 2006). “We gaan zeker in 2010 weg” (in 2008).  En nu dan “Politieagenten worden niet militair ingezet”.
Het boeiende is dat hoewel de politici van die partijen uiteindelijk wel instemden met die missie en dan ook deze mantra’s direct gingen uitdragen, de meeste kiezers die mantra’s al direct niet geloofden. En daarmee werd een Haagse werkelijkheid gecreëerd die amper overeenkwam met de werkelijkheid in Afghanistan, noch door de Nederlandse kiezer werd geloofd. Dat is nu precies één van de factoren die zorgt voor die toenemende kloof. 
De tweede factor, en in feite de belangrijkste, is dat de kiezers zich volledig genegeerd voelen bij het besluitvormingsproces. Wat zij denken speelt geen enkele rol. Er wordt (soms) wel lippendienst aan bewezen, maar men schiet snel in de term “wij hebben als Kamerlid onze eigen verantwoordelijkheid” of “bij de volgende verkiezingen kunt u uw mening laten zien”. Beide argumenten kloppen, maar dat je in mei 2015 je oordeel mag geven bij de volgende Tweede Kamerverkiezingen is niet echt iets wat die kiezers in januari 2011 tevreden stemt. En door je op die formeel juiste standpunten te beroepen, verklein je de kloof zeker niet.
Jolande Sap
Met Jolande Sap als voorbeeld zal ik aangeven hoe modern democratisch leiderschap wel zou kunnen, zelfs in het archaïsche Nederlandse politieke systeem. Zij is de politiek leider van een partij met veel jonge en relatief hoogopgeleide kiezers, die met ruim 600.000 er 8 maanden geleden voor zorgden dat de 10 volksvertegenwoordigers van GroenLinks in de Tweede Kamer zitten.
Jolande Sap had drie weken geleden het volgende kunnen doen:  Zij had tegen haar kiezers kunnen zeggen dat zij besefte dat er een grote meerderheid tegen deze missie was. Ze had dan kunnen aangeven dat zij, alles afwegende, toch voor deze missie (al dan niet in aangepaste vorm) was. Dan had ze haar kiezers kunnen zeggen dat ze een paar weken zou gebruiken om haar kiezers mee te nemen in haar afwegingsproces en te laten instemmen in de missie. 
Maar dan komt het cruciale element. Daaraan zou ze dan dienen toe te voegen dat als dan desondanks toch nog een forse meerderheid tegen zou blijven, zij als hun vertegenwoordiger ook tegen zou stemmen. Maar als de voor- en tegenstanders in omvang niet ver van elkaar af zouden zitten dan zou de fractie stemmen op basis van de eigen afweging.
Een dergelijke aanpak laat zien dat je wel de mening van de kiezer serieus neemt. Met als gevolg, en daar gaat het dus om, dat de kiezer ook veel meer bereid is om de mening van de politicus serieus te nemen. De kiezer weet namelijk dat het geen voldongen feit is, maar dat de volksvertegenwoordiger met open vizier de confrontatie met de eigen kiezers aangaat en ook bereid is om zich als vertegenwoordiger van die kiezers aan die mening te onderwerpen.
Nu is het precies andersom gebeurd. Jolande Sap luisterde naar de partijraad (vrijwel unaniem tegen). Dealde met de premier over een aangepaste missie. En wilde voordat ze definitief besloot geen enkele confrontatie met haar kiezers aan. Zo had ze afgelopen donderdag kunnen beslissen dat ze voordat ze instemde nog op 5 februari (maximaal 14 dagen vertraging)  zou proberen het Partijcongres te overtuigen van haar standpunt op de door mij aangegeven wijze. Maar dat deed ze niet. Ze beriep zich op haar eigen verantwoordelijkheid en gaf ook expliciet aan dat wat het dat congres op 5 februari ook zegt, de fractie niet meer terug zou komen op haar beslissing. (Het klinkt dan wat schijnheilig om de premier op te roepen te zorgen voor meer draagvlak voor de missie onder de bevolking.)
Juist deze aanpak van Jolande Sap heeft ervoor gezorgd dat er sinds het kabinet begin januari deze missie heeft voorgesteld vrijwel geen veranderingen zijn geweest in de standpunten van de GroenLinks kiezers.  Minder dan 25% was voor en dat veranderde niet. 
Kiezers negeren
Dit voorbeeld betreft nu Jolande Sap, maar geldt eigenlijk ook voor D66 en ChristenUnie en zou bij andere belangrijke onderwerpen iedere andere partij hebben kunnen betreffen.
Veelbetekenend hierbij is trouwens hoe de commentatoren in de media Jolande Sap juist roemden voor haar aanpak en beslissing en het negeren van de grote meerderheid van haar kiezers. Die commentatoren hadden zich al eerder min of meer positief geuit over deze missie en ook voor hen is het blijkbaar belangrijker dat die missie doorgaat dan dat bezien wordt hoe de kiezers meegenomen kunnen worden bij belangrijke besluitvorming in Nederland. Voor hen is anno 2011 dus de ultieme vorm van democratisch leiderschap dat je die kiezer volledig negeert!
Juist een combinatie van openheid en eerlijkheid (in plaats van het creëren van een papieren werkelijkheid) en de bereidheid zich te onderwerpen aan het oordeel van de kiezer kan zorgen voor een groter draagvlak en een grotere mate van medeverantwoordelijkheid door die kiezer zelf. In plaats van direct na de brand in Moerdijk te gaan roepen dat er geen gevaar voor de volksgezondheid is (wat vrijwel niemand dan gelooft) werkt het veel beter om de eigen twijfel en onzekerheid te communiceren. Dan creëer je een vorm van goodwill waarbij –ook als je beslissingen  wilt nemen, waar in eerste instantie een forste meerderheid tegen is – je wel de ruimte krijgt om die beslissing te nemen. 
Op deze manier wordt de kloof alleen maar vergroot en komt het moment dat die echt niet meer overbrugbaar is.

Meer over:

politiek, opinie,

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (49)

125qlt2
125qlt21 feb. 2011 - 20:30

Wat mij altijd verbaast, is, dat er een jaartal wordt genoemd als einde van een missie, en geen resultaat. Het is alsof je een huis bouwt tot eind 2010. Af of niet af: We stoppen op 31 december.. Uiteraard krijg je daarna een discussie of je daarna door moet gaan. Met voor- en tegenstanders... het noemen van een einddatum is dus een systeemfout, die z`n eigen problemen genereerd. Logischer zou zijn een resultaat af te spreken. Bijvoorbeeld bij deze missie: "Wij geven 500 politieagenten een opleiding van 16 weken". daarna: KLAAR !!! Wat ze er verder mee doen: dat is de vraag? Maar verder dan dat, kan nooit de verantwoording van een land t.o.v. een soeverein ander land zijn.. groet, 125 glt2

Herman3
Herman31 feb. 2011 - 20:30

Als ik Maurice de Hond goed begrijp, gaat elke politicus voor elke moeilijke beslissing eerst een referendum houden onder zijn/haar kiezers, opdat de politicus weet wat hij/zij in de kamer moet stemmen. Los van het feit of ik het met Jolanda Sap eens ben of niet, voel ik me door haar niet verwijderd van de politiek. Me dunkt dat ze haar 'twijfel en onzekerheid' heeft getoond. De een of andere politicus wordt nu eenmaal voor een bepaalde tijd gekozen, die doet naar eer en geweten zijn werk, weegt en wikt en beslist. Over drie en een half jaar, hopelijk sneller, maak ik als kiezer de balans op en maak mijn keuze op basis van de keuzes die de politici zoal in de daar aan voorafgaande periode hebben gemaakt. Ondertussen doe ik iets anders, waar IK goed in ben!

Harmen2
Harmen21 feb. 2011 - 20:30

Water under the bridge...

Jnttr
Jnttr1 feb. 2011 - 20:30

< Ze had dan kunnen aangeven dat zij, alles afwegende, toch voor deze missie (al dan niet in aangepaste vorm) was. Dan had ze haar kiezers kunnen zeggen dat ze een paar weken zou gebruiken om haar kiezers mee te nemen in haar afwegingsproces en te laten instemmen in de missie. (..)Daaraan zou ze dan dienen toe te voegen dat als dan desondanks toch nog een forse meerderheid tegen zou blijven, zij als hun vertegenwoordiger ook tegen zou stemmen> Hoe gaat Jolande de GL-kiezers vinden? De - uiteraard vindbare- leden van GL gezamenlijk vormen net geen 1 zetel. Of geldt dit plan wellicht voor elke kiezer? En voor elk besluit? Wat is dat voor een systeem, dat voor elk besluit een soort referendum hanteert? Wordt daarmee Nederland niet onbestuurbaar? Welke kiezers stemmen bijvoorbeeld voor een aspect als lastenverzwaring? Wie was er voor het kwartje van Kok destijds? Had Bos de hulp aan de banken eerst moeten voorleggen aan de kiezers? Een referendum over de publieke omroep? Of over ontwikkelingsamenwerking? 130 km/u rijden? Of leggen we alleen bepaalde zaken voor aan 'de kiezer'? En wie gaat dat vaststellen? Ik denk dat de kiezer, die op GL heeft gestemd en nu tegen deze missie is, niet goed heeft opgelet. Zie het verkiezingsprogramma, zie de motie Pechtold/Peters en zie wat Peters in april 2010 allemaal in de kamer verklaarde. Dat GL dus de eigen motie steunt, was te verwachten. Als de GL stemmers absoluut geen politiemissie naar Afghanistan wilden, hadden ze op een andere partij moeten stemmen. Het meest duidelijk 'tegen' was volgens mij de PVV. Maar ja, daar zijn natuurlijk weer andere bezwaren tegen. Kortom: goed kijken waar je op stemt en niet achteraf zeuren dat de partij van je keuze instemt met iets waar ze zelf om gevraagd heeft. Een partij waar je het 100 % mee eens bent is moeilijk te vinden. Zo'n referendum over een deelaspect van het beleid lijkt leuk om de politie-missie tegen te houden maar kan ook leiden tot Zwitserse toestanden, waar recent zelfs de bouw van minaretten door een referendum werd verboden.

JoopSchouten
JoopSchouten1 feb. 2011 - 20:30

... Meer ledenraadpleging dus. En bemoeienis van integere wetenschappers (...). ... '...maar geldt eigenlijk ook voor D66 en ChristenUnie ...' Fijn dat de SP niet als 'ondemocratisch' toegevoegd werd.

Kordotium
Kordotium1 feb. 2011 - 20:30

Had het niet verwacht, maar ben het warempel helemaal eens met Maurice de Hond! Het is juist geen populisme als je jezelf enkele weken de kans geeft om het debat aan te gaan met je achterban. Als je niet in staat bent om in die tijd met steekhoudende argumenten je achterban te overtuigen dan heeft je achterban misschien wel gelijk...

Magikeven!ikheetMostafa
Magikeven!ikheetMostafa1 feb. 2011 - 20:30

Maar de zogenaamde peiling van Maurice de Hond klopen ook geen meter, althans in de logica. Want hij vraagt niet alle Nederlanders naar hun mening terwijl hij met zijn peiling conclusies trekt?

ColorHugo949
ColorHugo9491 feb. 2011 - 20:30

Maurice de Hond begrijpt de nieuwe kiezer beter dan veel politici en journalisten. Helder verhaal. Politici die het volk niet meer vertegenwoordigen en kunnen bijsturen tot het laatste moment in een dynamische internet kennis samenleving zijn geen knip voor hun neus waard. Het statische machts-denken van eens in 4 jaar gaan we in debat met de kiezer en zullen we luisteren is passé, als het aan de kiezers ligt. Nu de volksvertegenwoordigers en journalisten nog.

Kwibus2
Kwibus21 feb. 2011 - 20:30

De kloof tussen Politiek en Burger wordt groter zegt de Hond. Hoeveel politici kon men rechtstreeks benaderen 30 jaar geleden? Tegenwoordig zijn dat er meer dan de tijd voor Internet. En ook het asociale gedrag van mensen inclusief het gescheld is in de 2de kamer beland. De kloof wordt juist minder. Populisme is waar de Hond voor predikt. Gedeeltelijk ben ik het ook wel met hem eens hoor, de politiek is anders dan 30 jaar geleden. Ik probeer Sap ook te begrijpen, maar ben het gewoon niet met haar eens. Maar toch is ze gekozen en mag ze doen wat er in het verkiezingsprogramma staat (naar Kunduz gaan wijkt daar niet van af). Dus als ik het er niet mee eens ben kan ik zeggen: "de kloof wordt groter en er is niet naar MIJ geluisterd!!!" Dat heet dan een machtsstrijd en gaat weg van het inhoudelijk debat. Die machtsstrijd wordt juist wekelijks gevoed door Maurice de Hond. Als ik peilers en mensen die even niet hun "gelijk" kunnen halen aanhoor, lijkt het er op dat we nooit meer hoeven te stemmen, maar alles gewoon aan Maurice de Hond moet overlaten. Wat hij nu schrijft is een opinie waar hij zelf juist beter van wordt. "Ik zeg DOEN" zal hij gedacht hebben bij het insturen van die stuk. Feit is dat de missie in het verkiezingsprogramma stond en dat er ook een motie was van GL/D66 voor een politie missie. Ik ben het niet eens met dit besluit nu, maar daarom op basis van een zelf bedachte "kloof" je gelijk halen vind ik zwak.

Bouwman2
Bouwman21 feb. 2011 - 20:30

Het machtdenken bij links is niet sterk ontwikkeld. Rechts doet dat veel beter. Kijk naar dit kabinet: het kijkt voortdurend naar de mensen in het land en doet vervolgens wat de stem des volks wil. De PVV is daar sterk in: willen het volk weg uit Afghanistan dan gaan we weg. Geen zorgen over de argumentatie, gewoon doen. Het is onzin om te menen dat de meerderheid gelijk staat aan het beste inzicht. Als dat wel het geval was, dan was de aarde nog steeds plat.

frankie48
frankie481 feb. 2011 - 20:30

Eigenlijk is het te gek voor woorden dat onze volksvertegenwoordigers niet kunnen of willen inspelen op een veranderende maatschappij, onze maatschappij waarin burgers hoger opgeleid zijn en mede daardoor veel mondiger zijn geworden, laten zich door de nieuwe vorm van massacommunicatie, zoals bijv: het internet veel sneller informeren, en kunnen daardoor zelf wel tot een weloverwogen beslissing komen, en daar zal je als politieke partij op in moeten gaan spelen. Want iedereen weet dat een partijprogramma een momentopname blijft, en dat niet iedere kiezer zich verdiept in alle standpunten die een partij inneemt, en dat hij/zij hoopt en verwacht dat zijn partij bij belangrijke beslissingen die misschien ook wel in strijd is met onze grondwet, toch mag verwachten dat hij/zij in een later stadium nog de kans krijgt zich daarover uit te spreken, doormiddel van het debat met de partijleiding. De PVV loopt het democratische gehalte van hun partij te vuur en te zwaard te verdedigen, omdat alle andere partijen willen dat hun leden en achterban meer inspraak krijgen, nou dan zou ik als politieke partij eerst eens laten zien hoe dat er in werkelijkheid uit moet gaan zien, en anders moet je gewoon je mond houden. Ik zou er dan ook voor gaan pleiten dat de leden van alle politieke partijen er bij hun gekozen volksvertegenwoordigers er op gaan aandringen dat onze grondwet aangepast dient te worden, want de burger mag de rechter nu nog steeds niet vragen om te controleren of de regering onze grondwet naleeft. Want hoe kun je een politiemissie gaan sturen naar Afghanistan waar de macht in handen is van president H. Karzai die corrupter is dan de zittende president H. Mubarak van Egypte, maar waar onze regering en ook onze oppositie van gaat roepen dat die beter het veld kan gaan ruimen om daar een democratisch proces in gang te gaan zetten die door de bevolking wordt afgedwongen, dan is opeens de bevolking wel mans genoeg volgens onze volksvertegenwoordigers om die keuze te maken?

Simbro
Simbro1 feb. 2011 - 20:30

Maurice heeft gelijk. Er komt nog iets bij. Een partijprogramma bevat standpunten over heel veel onderwerpen. Het zal zelden zo zijn, dat een kiezer op een partij het met al die standpunten eens is. Om die reden snijdt het argument :'het staat in het partijprogramma' geen hout, zeker niet als een partijraad in overgrote meerderheid blijk heeft gegeven tegen het standpunt te zijn, zoals hier bij de missie naar Afghanistan het geval is. Juist hier is snelle digitale communicatie van wezenlijk belang: men kan de mening van de leden over een bepaald standpunt gemakkelijk peilen. Het nadeel van de indirecte besluitvorming is ook de mogelijkheid de persoonlijke mening van de fractievoorzitter te laten prevaleren. Als Jolande Sap het heeft over ' haar passie Afghanistan' , dan staat dat ver weg van een objectieve beoordeling en besluitvorming. Het lijkt erg onwaarschijnlijk, dat op één na de gehele GL-fractie ook deze passie deelt (om over de leden van de partij maar niet te spreken). Hier komt om de hoek kijken, dat er in de fractie een solidariteit bestaat, waardoor men de (ook nog nieuwe) voorzitter niet gauw zal laten vallen. Een digitale peiling van de mening van partijleden over concrete onderwerpen (vooraf en voorbereid door de fractie) heeft ook nog het voordeel, dat de leden veel betrokkener zullen zijn bij de politiek. Daardoor zal het weer aantrekkelijker worden om lid te worden van een politieke partij.

Laite43
Laite431 feb. 2011 - 20:30

De kloof tussen de politiek en de burger bestaat helemaal niet. Die is bedacht en gevoed door politici die dat voor hun eigen agenda nodig hebben. Die wordt gebruikt door journalisten opiniepeilers die daar hun geld mee verdienen.

nachtwacht2
nachtwacht21 feb. 2011 - 20:30

Een bewuste overtuiging behoeft geen aplaus,wel erkenning! jk

toshiba
toshiba1 feb. 2011 - 20:30

Alhier de onzin van Maurice de Hond prima weerlegt. http://hgroen.wordpress.com/2011/02/06/de-meerderheid-heeft-niet-automatisch-gelijk/

toshiba
toshiba1 feb. 2011 - 20:30

"Jolande Sap had drie weken geleden het volgende kunnen doen: Zij had tegen haar kiezers kunnen zeggen dat zij besefte dat er een grote meerderheid tegen deze missie was. Ze had dan kunnen aangeven dat zij, alles afwegende, toch voor deze missie (al dan niet in aangepaste vorm) was. Dan had ze haar kiezers kunnen zeggen dat ze een paar weken zou gebruiken om haar kiezers mee te nemen in haar afwegingsproces en te laten instemmen in de missie. " Ahum maurice. 3 weken geleden was de fractie ook tegen de voorgestelde missie. Pas in de laatste 3 dagen voor het finale debat is de fractie gekeerd. Dit had dus helemaal niet gekund. Toont maar weer eens dat je slecht geinformeerd bent en vooral op zoek bent naar de bekende stok.

ikbenhorkie
ikbenhorkie1 feb. 2011 - 20:30

Groen Links was voor de verkiezingen duidelijk voorstander was van een missie. Je kunt dan niet verwachten dat het na de verkiezingen direct draait omdat blijkt dat de meeste kiezers, die voor het totale partijprogramma gestemd hebben, toevallig tegen de missie zijn. Elke GL-kiezer wist waar hij voor gestemd had. Als tegen de missie stemmen je prioriteit had, had je SP of PvdA moeten stemmen (de PVV strijdt tegen de islam, en bleek ook flexibel met zijn aow-standpunt te zijn, en niet tegen de missie te stemmen). Er zijn gewoon meer punten van beleid dan de Afghanistanmissie. Het is onmogelijk een partijenstelsel te bedenken waarin elke beslissing waar een meerderheid van die partijen achter staat, ook steun van de meerderheid van de bevolking heeft. In een referendumstelsel is dat natuurlijk wel zo. Burgers zullen echter in een referendumdemocratie heel snel realistisch moeten worden, en politici zullen veel sterkere argumenten moeten hebben om hun voorstellen erdoor te krijgen. Als Rutte even voorrekent hoeveel er extra bezuinigd zou moeten worden in verband met weggevallen voordeeltjes als we de VS niet steunen, dan had allicht een groot aantal tegenstanders van de missie, uiteindelijk toch maar eieren voor zijn geld gekozen en voor gestemd. Het idee van de heer de Hond van een punt-voor-punt binnendepartijdemocratie heeft een bezwaar: De kiezer die vorig jaar GL gestemd heeft in de Halsemafilosofie, en gewoon naar Afghanistan wil, zou zich binnen de partij nu weggestemd zien. Het partijstandpunt bij de verkiezingen verliest daarbij zijn waarde: alles wat telt is de meerderheidsmening van die kiezers die op dezelfde partij hebben gestemd als jij. Stemmen wordt dan anticiperen op wie je medekiezers zullen zijn en wat hun mening zal zijn over twee jaar. De PVV schermt ook nogal eens met de kloof tussen burger en overheid. Laat Geert Wilders nou naar aanleiding van de Kunduzmissie getweet hebben dat het een voorbeeld van oude politiek is om een missie te sturen waar tweederde van de Nederlanders tegen is. Ondertussen is Wilders zelf gedoogpartner van het kabinet, en had hij de missie kunnen voorkomen als hij echt gewild had. Bovendien hebben we in de Amerikaanse ambassadeberichten kunnen lezen dat Wilders een voorstander is van de missie. Het argument van de kloof en de burger. Niemand gelooft er meer in.

2 Reacties
Klaas2
Klaas21 feb. 2011 - 20:30

Goed geschreven, lap tekst, maar lezenswaardig. Ik doe dat niet vaak een compliment geven zonder inhoudelijk te reageren, maar voor deze keer wel.

krid58
krid581 feb. 2011 - 20:30

Ik volg Rouane, Goed stuk!

Pjotrs
Pjotrs1 feb. 2011 - 20:30

De kloof tussen kiezer en politiek is juist veel te klein: hoor al het straatgeruis in het parlement. Als je altijd je huig naar de kiezer laat hangen kan het resultaat niets anders zijn dan provinciale politiek. Buitenlandbeleid is een ver van mijn bed show en ontwikkelingsgeld verdeelt men liever onderling, net als het geld van mensen die een paar centen meer verdienen (zowel stelen van de rijken als van de armen).

1 Reactie
modernliberaal
modernliberaal1 feb. 2011 - 20:30

Veel te klein? Je bent een van de weinigen die dit beweert, want ik ben anderen ook tegengekomen met dit standpunt. Omgekeerd kan nu gezegd worden dat Sap ertoe heeft bijgedragen dat haar naam gevestigd is en dat de politiek belangstellende haar op de voet gaat volgen. En dat heeft de te grote kloof (volgens mij en velen met mij!) verkleind en nu ontstaat er eindelijk een soort massademocratie, waarin iedereen die daartoe de behoefte voelt, kan meedenken.

RoseSelavie
RoseSelavie1 feb. 2011 - 20:30

Ik heb maar 1 woord voor dit stuk van 's-lands opiniepeiler: lulkoek. Als bij iedere beslissing die een politiek leider moet nemen eerst gekeken gaat worden of de achterban het er wel 100% mee eens is dan wordt de besluitvorming nog langzamer dan het nu in de ogen van velen al is. Jolande Sap heeft een hele dappere beslissing genomen. Je kunt het met die beslissing wel of niet eens zijn, daar kan over gediscussieerd worden. Maar kom niet aan met drogargumenten om vervolgens te concluderen dat hiermee de kloof tussen burger en politiek vergroot wordt. Maurice de Hond heeft heeft mij met dit pleidooi voor het populisme nog een argument gegeven dat mij sterkt in mijn opvatting dat de kloof tussen burger en politiek niet groot genoeg kan zijn.

4 Reacties
modernliberaal
modernliberaal1 feb. 2011 - 20:30

Bravo Rebecca!

Braller
Braller1 feb. 2011 - 20:30

Sommige mensen kunnen democratie en populisme niet van elkaar onderscheiden. Het gekke is dat ze dan uiteindelijk uitkomen op een ondemocratische stellingname en politici die m.b.t. belangrijke kwesties tegen een overduidelijke meerderheid van hun kiezers ingaan op het schild hijsen als ware het echte helden.

arieroos
arieroos1 feb. 2011 - 20:30

Inderdaad, wat Maurice hier stelt gaat nergens heen. Het hele punt van volksvertegenwoordigers is juist, dat je niet eindeloos in grote groepen gaat discussieren over beslissingen. Maar ik ben het sowieso niet eens met De Hond's "kloof" mantra. De laatste twee decennia zijn de mogelijkheden tot inspraak alleen maar toegenomen, en zijn politici zich steeds meer gaan richten op peilingen. Volgens De Hond's theorie zou de kloof dus nu kleiner moeten zijn. Echter, de ontevredenheid over de politiek is alleen maar groter geworden. Dat komt, omdat echte inspraak toch niet mogelijk is. Uiteindelijk zijn het toch individuen, die de beslissingen nemen. Er zullen altijd mensen zijn die het niet met die beslissingen eens zijn. Door de indruk te wekken dat inspraak mogelijk is, geef je deze mensen juist het gevoel dat er niet naar ze geluisterd wordt; want ondanks hun inspraak wordt er toch iets besloten waar ze het niet mee eens zijn.

JoopSchouten
JoopSchouten1 feb. 2011 - 20:30

Lees dit net Rebecca. Je schreef: 'of de achterban het er wel 100% mee eens is'. Dit kan nooit, dus is het een drogreden. Waar het over gaat is dat een overgroot deel van de achterban de missie niet ziet zitten. Dit kun je niet negeren.

modernliberaal
modernliberaal1 feb. 2011 - 20:30

Deze redenering van Maurice de Hond klopt mijns inziens niet, omdat hij geen rekening houdt met mijn vermoeden dat Jolande Sap pas op het laatste moment, tijdens het beslissende plenaire debat, met zekerheid wist dat zij haar volle buit binnen kreeg. Niemand, ik herhaal niemand, ook de achterban van GL niet, kon weten hoe het debat zou lopen. Maar de onverwachte move van Rutte door alle eisen van GL in te willigen, maakte het Sap onmogelijk terug te komen op haar handreikingen vooraf. Vermoedelijk schrok de GL-fractie zich onder deze omstandigheden rot, want natuurlijk was er rekening gehouden met de waarschijnlijkheid dat lang niet alle eisen ingewilligd zouden worden. Rutte besefte dat hij zijn creatieve vermogen moest inzetten om de politiemissie toch tot een succes te leiden en dat was de Dutch Approach. Een geniale tegenzet op de geniaal optredende Sap. Ik stel vast dat dit debat twee overwinnaars heeft opgeleverd: Rutte en Sap samen. Maar als er toch één winnaar moet worden aangewezen, dan geldt dat Sap, want zij heeft als parlement de bevoegdheid om de regering naar huis te sturen en daarom trekt Rutte te allen tijde aan het kortste eind. Waarom is dat zo? Sap heeft alle eisen ingewilligd gekregen en dat dwingt de regering tot totale openheid en tegemoetkomendheid aan de monitoring die nu door de TK zal worden uitgevoerd. De Kamer wenst absolute inzage in het verloop van deze politiemissie en aangezien er geen militaire geheimen aan de orde zijn, kan het kabinet geen geheimen hebben die als ‘confidentieel’ worden aangemerkt en dus alleen in vertrouwelijke kring worden meegedeeld. Mocht Sap het gevoel krijgen dat zij ‘gepiepeld’ wordt, dan trekt zij haar steun in en dient een motie van wantrouwen in. Einde oefening voor Rutte. En dat kan aan het electoraat worden uitgelegd. De Hond heeft slechts geredeneerd volgens de spelregels van de peilingen. Maar een politicologische redenering leidt tot andere uitkomsten.

2 Reacties
ratio2
ratio21 feb. 2011 - 20:30

U suggereert dat de Kamer het kabinet naar huis zal sturen als Rutte de afspraken met de Kamer/Groen Links niet nakomt. Ik denk dat dat hoogst naïef is. Als Rutte gewoon zijn eigen gang gaat, kan Groenlinks en D66 brullen en klagen wat ze willen, een motie van wantrouwen haalt het toch niet, omdat het Wilders het niet waard zal zijn om het kabinet te laten vallen hierop. Het enige wat zal gebeuren is dat Groenlinks en D66 als hopeloos naïef en goedgelovig in hun hemd staan, terwijl PVV, VVD en CDA vrolijk verdergaan. En ondertussen zitten de gematigd linkse, enigszins liberale kiezers met hun handen in het haar waar ze de volgende keer op moeten stemmen om niet weer een stelletje goedgelovige sukkels als vertegenwoordigers te krijgen van hun politieke voorkeur.

FrenkMahon
FrenkMahon1 feb. 2011 - 20:30

Beste Modern Liberaal Ik denk dat je de missie naar een groter geheel moet trekken. De inzet van 500 mensen in Afghanistan is een druppel op een gloeiende plaat. Dat al de eisen van Sap zijn ingewisseld was voor Groenlinks eigenlijk te mooi om waar te zijn. De praktijk wijst uit dat wanneer iets te mooi is om waar te zijn dit in werkelijk ook het geval is. De werkelijke doelstellingen van deze missie zijn nooit uitgesproken. Quis beneficium Amerika heeft moeite om de kikkers in de wagen te houden bij een missie die nooit gewonnen kan worden. Doel was Nederland terug in de wagen te krijgen met een missie van enige betekenis. Een politie missie van Eupol was te licht en niet in Navo verband. De missie zal voor het huidige kabinet deuren in de internationale politiek openen. Door toe te geven dat Sap Rutte bij de cojones had hoeft er geen wisselgeld voor de gedoogsteun van Groenlinks betaald te worden. Doordat Groenlinks voor een missie was heeft het het gras voor de voeten van D66 en de CU weggemaaid en de eer van het doorgaan van de missie naar zich toegetrokken. Dat dit een gedeelte van de aanhang kan kosten is een bewust genomen risico. Hoewel het een win/win/win situatie is moet ik nog zien dat Groenlinks blij is met de prijs. De antwoorden die Tofik Dibi gisteren in Rotterdam gaf zijn voor mij niet echt een teken dat men bij Groenlinks weet wat het gedaan heeft. De uitspraak van Tofik dat het niet zijn oorlog was is op zijn minst een beetje dom te noemen.

[verwijderd]
[verwijderd]1 feb. 2011 - 20:30

Ik ben het volmondig eens met Maurice. Wat hij schrijft, is wat ik al dacht sinds het moment dat ik in de gaten kreeg dat die partijen compleet lak hadden aan hun achterban en ledenraad. Maar...laat ze maar lekker doorgaan op deze manier, want als rechtsmens is dit gewoon achterover leunen en zien hoe links zichzelf opblaast. De kloof tussen enerzijds PVDA en SP en anderzijds GL en D66 is echt smullen. Ik denk dat Rutte dit bedoelde met dat rechts Nederland zijn vingers aflikt. Volgens mij hebben de linksmensen nog niet eens in de gaten hoe groot de schade is door dit geintje, maar daar komen ze de komende weken wel achter. Ik zal er geen traan om laten, want lach me echt een bult om dat linkse blok dat wel even gezamelijk dit kabinet de nek om zou draaien.

1 Reactie
Klaas2
Klaas21 feb. 2011 - 20:30

---[Maar...laat ze maar lekker doorgaan op deze manier, want als rechtsmens is dit gewoon achterover leunen en zien hoe links zichzelf opblaast.]--- Wat jij doet is niet echt achterover leunen, je schrijft laatste dagen meer dan ooit. Ik denk dat je zelf niet geloofd wat je schrijft.

Joeri2
Joeri21 feb. 2011 - 20:30

Maar Maurice, het grootste deel van Nederland is digibeet. Dat betekent dat ze nog de krant lezen. U en ik lezen de krant al lang niet meer omdat er naar ons gevoel nieuws van vorige week in staat, maar wij zijn dan ook niet digibeet. Daar komt nog bij dat u en ik politiek leuk vinden, we zitten met onze neus er boven op. Daar heeft de gemiddelde nederlander echt geen zin in. En, zoals u al zegt, politici ook niet. Hebben ze weekendes lang alle papieren gelezen, de partijleden gesproken, discussie gehad en dan vraagt de Hond op straat aan 100 man wat die ervan vinden: "euh... ja doe #2 maar, da's voor toch? of tegen? Ja ik ben denk ik tegen... oorlog, ja daar ben ik tegen... O is dat #1, doe die dan maar..." Die telt u op, deelt door 100 en zie daar, het lijkt een afgewogen mening. Nog een jaar of tien, dan kunnen die politici uit de kamer en kan iedereen zelf op z'n telefoon op elk voorstel stemmen. Het kabinet moet dan elk moment luisteren en inspringen op de realiteit van nu, en niet de realiteit van toen 5 jaar geleden het partij programma werd geschreven.

1 Reactie
Klaas2
Klaas21 feb. 2011 - 20:30

---[het grootste deel van Nederland is digibeet.]--- Dat geloof ik niet.

[verwijderd]
[verwijderd]1 feb. 2011 - 20:30

De Hond denkt nog steeds dat ons land door peilers moet worden geregeerd. Ik heb toch maar liever politici die luid en duidelijk hun standpunten etaleren waardoor de kiezer kan bepalen op welke politicus hij wel en op welke hij niet zal stemmen. Ik heb dan ook veel waardering voor de wijze waarop Groen Links zich in zake Afghanistan opstelt. Hoe zeer ik het met hun stndpunt ook oneens ben! Een goede democratie wordt niet geleid door peilers maar door pijlers!

1 Reactie
modernliberaal
modernliberaal1 feb. 2011 - 20:30

Beste Piet, "De Hond denkt nog steeds dat ons land door peilers moet worden geregeerd" Mijn antwoord is dat De Hond denkt dat je met peilingen alles kunt voorspellen en verklaren (ik zit zelf in dat panel), maar dat is niet zo. Want al geven heel veel deelnemers van De Hond hetzelfde antwoord op een vraag, dan nog weet je niet waarom die respondenten dat antwoord geven. Daar kun je dus geen conclusies aan verbinden zoals De Hond dat doet. In het geval van Jolande Sap had het ook bijna geen zin om te vragen of ‘het’ GL-lid het eens was met het besluit (en met een 'ja' zou beantwoorden), want je weet van te voren al wat iedereen zal antwoorden. Ik heb wel véél geleerd van alle reacties op deze site want er wordt dus door velen 'streng-principieel' gedacht en dat is in mijn opvatting juist het omgekeerde van het vrijzinnige denken van Jolande en haar fractie. Dat is een echt probleem. Maar daar hadden we analyse van Maurice niet voor nodig, maar wel de andere thema op deze site (Motie van afkeuring etc.)

hannogroen
hannogroen1 feb. 2011 - 20:30

De Hond laat zien behoorlijk 'old school' te denken over het belang van goed leiderschap. Kiezers vliegen op dit moment alle kanten op en snakken naar helderheid. Die helderheid bereik je niet door ze voortdurend om hun mening te vragen, die helderheid bereik je door hun vertrouwen te winnen door in alle openheid te laten zien waar je als partij/leider voor staat. Wat dat betreft kan de PvdA die op dit moment uitblinkt in algemene vaagheden nog wat leren van GL.

2 Reacties
Reinaert de Vos
Reinaert de Vos1 feb. 2011 - 20:30

Goed stuk van De Hond. Ik word horendol van al die peilinkjes maar ik deel zijn analyse. Juist bij GL is dit een goed voorbeeld. Het argument dat kiezers grillig zijn en alle kanten op gaan en dat men helder leiderschap wil dat is zo. Daarom is helder leiderschap luisteren naar je achterban. Zeker GroenLinks-stemmers, die zoals De Hond aangeeft hoogopgeleid zijn kun je niet betichten dat ze niet weten waar het over gaat. Sterker nog, ik denk dat de achterban heel goed weet dat die missie nooit zo kan worden uitgevoerd zoals Sap dit wil. Als Sap had gezegd, we tillen het besluit naar het congres was het democratisch geweest en had ze daar haar verhaal kunnen doen. Dan was het niet door gegaan, nou ja democratisch toch. Henk Vredeling van de PvdA zei ooit 'congressen kopen geen straaljagers', maar die tijd is voorbij. Kiezers laten zich geen knollen voor citroenen meer verkopen, zeker niet voor een missie waarvan het doel en resultaat volstrekt onduidelijk is. Ik snap dat je dit niet kunt doen voor elk wissewasje maar ik denk niet dat je deze politieke beslissing zo kunt betitelen.

objectivist
objectivist1 feb. 2011 - 20:30

Hear hear... zo denk ik er ook over. Het heeft ook honderden leden opgeleverd hoorde ik op radio 1 gisteren. Maar goed Maurice IS ook old school natuurlijk. Er dient zich een nieuwe werkelijkheid aan die zijn generatie nog niet bevat.

[verwijderd]
[verwijderd]1 feb. 2011 - 20:30

Laten we hopen dat Nederland geen cliëntelistische staat wordt. Dat riekt immers naar populisme.

1 Reactie
JoopSchouten
JoopSchouten1 feb. 2011 - 20:30

Ik denk dat dit al het geval is gezien de innige samenwerking en verweving van bedrijven en politiek...

FransAkkermans
FransAkkermans1 feb. 2011 - 20:30

Mw. Sap laat juist zien hoe het wel moet. Een volksvertegenwoordiger die, in het besef een omstreden besluit moet nemen, haar mandaat overeenkomstig haar partijprogramma (dat wel door interne partijdiscussie tot stand is gekomen) gebruikt. Wat hebben we aan politici en bestuurders die meedraaien met hun achterbannen? Het kiezersvolk is wispelturig, dat blijkt telkens weer. GL is niet mijn partij maar krijgt wel mijn respect.

1 Reactie
Simbro
Simbro1 feb. 2011 - 20:30

Een partijprogramma bevat standpunten over heel veel onderwerpen. Het zal zelden zo zijn, dat een kiezer op een partij het met al die standpunten eens is. Om die reden snijdt het argument :'het staat in het partijprogramma' geen hout, zeker niet als een partijraad in overgrote meerderheid blijk heeft gegeven tegen het standpunt te zijn, zoals hier bij de missie naar Afghanistan het geval is. Bovendien ging het hier om de vraag of het een civiele politiemissie betrof, zoals in het verkiezingsprogramma stond. Ondanks de vele garanties en toezeggingen zet een meerderheid van leden en kiezers hier een groot vraagteken bij. Dan gaat het niet aan om de passie van de fractievoorzitter de doorslag te laten geven bij een beslissing over leven en dood. Want met veel geluk vallen er misschien geen doden onder de Nederlandse trainers, maar wel zeker onder de door hen opgeleide Afghanen als die met verwarde instructies van wel of niet schieten te maken krijgen.

Bakoe
Bakoe1 feb. 2011 - 20:30

Zolang een kwart van de PVV stemmers denkt dat de heer Wilders minister is , spreek je niet over een kloof, maar over een ravijn.

1 Reactie
Reinaert de Vos
Reinaert de Vos1 feb. 2011 - 20:30

Nou, nou, niet zo denigrerend over het volk ;-)

Bakoe
Bakoe1 feb. 2011 - 20:30

Nu is het natuurlijk wel zo dat de leden van GL zelf het referendum naar de prullebak hebben verwezen. In deze zou het dus apart zijn als ze in belangrijke zaken een referendum niet landelijk willen toepassen, maar wel voor zichzelf. Soms denk ik wel eens dat de GL leden niet helemaal de consequenties van hun stem gedrag overzien.

2 Reacties
Klaas2
Klaas21 feb. 2011 - 20:30

---[In deze zou het dus apart zijn als ze in belangrijke zaken een referendum niet landelijk willen toepassen, maar wel voor zichzelf.]--- Dat ben ik niet met je eens, een landelijk referendum laat de onderbuik aan de macht en verlamt de regering, want die kan dan alleen nog maar populaire voorstellen doen. Populisme is niet per definitie een goede zaak. Dat ligt heel anders wanneer onder geestverwanten vragen van wat ze van een bepaalde zaak vinden.

Sjaak3
Sjaak31 feb. 2011 - 20:30

Het zelfde geldt ook voor de pvv stemmer die ook geflest is en wordt door het populistisch gebral van deze beweging.

Gelijkhebber
Gelijkhebber1 feb. 2011 - 20:30

Wat is een goed alternatief voor de huidige democratie van volksvertegenwoordiging? Directe raadplegingen van 'het volk' via het internet? De verkiezing van de grootste Nederlanders maar dan in het echie? Luister eens naar het niveau van de gemiddelde beller bij Standpunt.nl of Peptalk. Goed bestuur gaat boven het doorvoeren van een directe democratie. Democratie is wel de beste methode om goed bestuur te krijgen. Autocratie leidt altijd tot corruptie. Regeren van een land gaat verder dan alleen het vertalen van de wil van de eigen bevolking in beleid. Men moet ook rekening houden met de omgeving in het buitenland en vanuit die hoek was er een zeer grote druk op Nederland om een bijdrage in Afghanistan te leveren. Jolande Sap heeft gehandeld op basis van de stand in het huidige politieke krachtenveld. De regering wilde de missie ivm de verhoudingen met de VS en Duitsland. Bij een slechte uitslag van de Statenverkiezingen voor de PVV - rechts geen meerderheid - lijkt een uitbreiding van de coalitie met GL en D'66 en gedoogsteun van de CU een alternatief voor het huidige gedoogakkoord. Femke terug als minister. Jolande Sap de kampioen.

1 Reactie
Gelijkhebber
Gelijkhebber1 feb. 2011 - 20:30

http://www.nu.nl/politiek/2437987/schippers-vreest-dwarsliggende-senaat.html Kijk de eerste signalen van schuivende panelen komen al binnen