Sfeerfoto van Joop
Joop
Joop

Ultraconservatieve vrouwenhaters in Amerikaans Hooggerechtshof schaffen recht op abortus af

Zware klap voor vrouwenrechten in de VS
Joop

Zó los je het diversiteitsprobleem bij politie en brandweer op

  •  
28-10-2019
  •  
leestijd 5 minuten
  •  
Amsterdam: Brandweer

© cc-foto: Kevin Hackert

De samenleving is veranderd, tijd dat we ook naar een nieuwe diversiteitsaanpak gaan
In sterke beroepsculturen zoals de politie en brandweer is het lastig om nieuwkomers een goede plek te geven en met verschil om te gaan. Diversiteitsbeleid wordt al jaren gevoerd, trainingen alom, er is geëxperimenteerd met streefcijfers, maar de werkelijkheid is weerbarstig. De laatste tijd horen we vooral wat er mis is. Maar hoe dan wel blijft nog wat onbeantwoord. Wie doet wat ie altijd deed, krijgt wat ie altijd kreeg. De samenleving is veranderd, tijd dat we ook naar een nieuwe diversiteitsaanpak gaan. Do’s en Dont’s voor trotse, gezonde veiligheidscultuur.
1. Van rijtjes opdreunen naar comfortabel zijn met verschil Don’t: focus op diversiteit als ideologie vanuit oude doelgroepenbeleid; laat mensen geen rijtjes leren die gaan over omgaan met… Surinamers, Marokkanen, Homo’s, Vrouwen… . Do: leer mensen omgaan met verschil. Alle verschil. Dat betekent dus ook dealen met je collega die religieus is en jij niet. Of je collega die op een nieuw rechtse partij stemt en jij links. Pas op dat je sommige diversiteit niet voortrekt op andere diversiteit. Dan wordt je namelijk activist in plaats van politieleider.
2. Streefcijfers is een non-issue Don’t: werk niet met quota of streefcijfers. Echt daar is nog nooit een cultuur van veranderd. Het is een non-issue bovendien. Do: maak je organisatie aantrekkelijk voor de groepen die je extra in huis wilt halen. Vraag wat ze nodig hebben om binnen te komen. Politie en brandweer staan te springen om medewerkers en de business case is dat de vacatures heel moeilijk ingevuld kunnen worden. Issue is niet met voorkeur selecteren, maar woest aantrekkelijk als werkgever worden. Dat doe je niet met quota maar met een warm welkom voor álle sollicitanten.
3. Make new friends but keep the old Don’t: straf de traditionele, witte, ietwat traditionele diender of brandweerman niet. Ik zie te veel mensen nu bijna beschaamd rondlopen. Zorg dat iedereen loopbaanvooruitzichten heeft. Do: eer je pioniers en koester hun ervaring. Vraag hen expliciet om te helpen nieuwkomers welkom te heten en hun schat aan ervaring in te zetten en te delen. Maak koppels tussen oud- en nieuw gedienden. Koester oude politie- en brandweerrituelen die gaan over entré en lid van de groep worden. Ze hadden en hebben een functie. Werk samen in plaats van in doelgroepen te denken.
4. Pak discriminatie en seksuele intimidatie keihard aan Don’t: wees niet slap, laf en ga geen eindeloze klachtprocedures in. Do: onbehoorlijk gedrag wordt niet getolereerd, out you go. Vrijheid, eigen mening en diversiteit kent grenzen. Intern en extern.
5. Maak onderscheid tussen afreageren en discrimineren Don’t: maak onderscheid tussen afreageren van beroepsstress en trauma en discriminatie. Erken dat agenten en brandweermensen in een zeer spanningsvol beroep zitten. Als je de hele dag bezig bent geweest in een gebied waar de multiculturele samenleving voor complexiteit zorgt mag je best een keer schelden. Ook al is dat niet leuk voor een collega. Dat gebeurt in alle organisatie waar het ‘hot’ is. In de zorg worden ook grappen over autisten gemaakt, op een school maken docenten harde grappen over ouders, begrafenisondernemers over doden. Dat heet beroepscultuur en ontlading; al klinkt het voor buitenstaanders ruig. Wees niet te snel getriggerd en eis van collega’s begrip als mensen geëmotioneerd zijn. Wees context- en situatiebewust. De ene scheldpartij is de andere niet. Wie onder stress staat is niet altijd genuanceerd. Do: Na het stoom afblazen is het wel gewoon genoeg! En dan kan ‘kutmarrokaan’ of ‘vieze homo’ dus echt niet meer door de beugel. Dan zeg je gewoon: ‘sorry, moest het even kwijt en was kort door de bocht’. En dan zegt je collega, no big deal, koffie? Zo ging dat jaren bij de politie en brandweer en staat nu onder druk door politiek correcte kramp. Da’s jammer.
6. Erken de druk vanuit de achterban en het thuisfront Don’t: denk niet dat het draaideur effect of het moeilijk binnen krijgen van allochtone, vrouwelijke, homoseksuele brandweermedewerkers en agenten alleen maar komt door discriminatie en uitsluiting in het korps. Do: erken dat er ook in achterban- en huiselijke kring van met name allochtone groepen in de samenleving een sterker identiteitsbesef is ontstaan de laatste jaren. ‘Bij de politie gaan werken’ wordt in sommige netwerken gezien als niet serieus nemen van je eigen Turkse of Marrokaanse identiteit. Een vicieuze cirkel. Voor veel jonderen die discriminatie ervaren in de zinderende Nederlandse samenleving is de politie en andere veiligheidsdiensten niet per se ‘je vriend’. Het is belangrijk om allochtone agenten en ondersteuning te bieden; ze moeten extra hun best doen om goed te blijven staan in het korps, maar ook bij eigen familie en vrienden. Buddysystemen en spreekuren door ervaringsdeskundigen kunnen helpen.
7. Verleg je focus van diversiteit naar neutraliteit Don’t: geef alsjeblieft geen trainingen meer die een te groot beroep doen op identiteit en het wrikken aan de overtuigingen van je medewerkers. De samenleving zindert. Sommige diversiteitsissues staan nu eenmaal op gespannen voet met elkaar. Artikel 1 van onze Grondwet is voor meerdere uitleg vatbaar. Vrouwenrechten, religieuze rechten, homorechten, politieke vrijheid… Soms sluiten ze elkaar uit. Dwing mensen niet in jouw eigen ideologische kader te stappen. Do: Organiseer wel de dialoog. Eis dat mensen de vrijheid die ze zelf nemen ook aan een ander geven. Maar laat een mening een mening zijn. Eis echter een onvoorwaardelijke professionele neutraliteit. Je mag homoseksualiteit wel vies vinden, maar een aangifte van homogeweld neem je keurig en met empathie op. Je mag zelf wel vinden dat je vrouw bedekkende kleding moet dragen, maar het boerkaverbod handhaaf je. Je mag zelf wel vinden dat sommige koranteksten verwerpelijk zijn, maar je blust wel de moskee bij brand. Je bent eerst en vooral professioneel brandweer- of politieman.
8. Praat respectvol over cultuur Don’t: bash cultuur niet. Zolang we praten over verziekte cultuur, angstcultuur, oude cultuur, vastgeroeste cultuur verliezen we iets heel moois. Een politie- en brandweerapparaat dat wereldwijd een toppositie inneemt. Wees trots. Bij een Calimero-organisatie wil niemand werken. Do: check regelmatig of rituelen en omgangsvormen nog van deze tijd zijn of bijstelling vragen. Zoek altijd naar de historie en functie van ogenschijnlijk ‘nutteloze’ rituelen. Ze gaan over groepsbinding en beschermen tegen de intensiteit van het werk. Als je iets wilt veranderen zorg dan dat je eerst begrijpt. Anders wordt je ook niet begrepen.
9. Humor heeft altijd gewerkt Don’t: maak het niet te zuur. Neem diversiteit bloedserieus. Maar neem jezelf vooral níet te serieus. Do: sterke beroepsculturen hebben harde grappen. Zorg dat nieuwkomers niet tot verkillers van de lach worden gebombardeerd. De eerste homo’s, vrouwen, allochtone politie- en brandweermensen waren keigoed in met een harde grap een flauwe opmerking pareren –ik spreek uit ervaring-. Túúrlijk is dat vermoeiend, ideologisch verwerpelijk en zou het niet nodig moeten zijn. Maar het werkte wel en is ook een kunst die je vooral niet te snel met het badwater weg moet gooien.

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (39)

Trix2
Trix26 nov. 2019 - 9:55

Niet eerder heb ik hier zo'n goed en realistisch stuk gelezen. Er wordt niet naar de ander gewezen en daadwerkelijk bruikbare tips gegeven. Top.

1 Reactie
Libertain
Libertain9 nov. 2019 - 9:05

(“ Niet eerder heb ik hier zo’n goed en realistisch stuk gelezen”) In wezen gaat het hier om de praktische toepassing van Artikel1 van de Grondwet. Daarom is het goed. Of het realistisch is, valt te discuteren omdat corporatieve cultuur wordt als regel altijd van bovenaf ingesteld wat duidelijk maakt waar de oorzaak van de huidige misstanden ligt.

Pater
Pater5 nov. 2019 - 17:40

Sympathiek verhaal. Diversiteit relativeren, heerlijk. Buddy-/mentorsystemen: onmiddellijk doen, gebeurt dat nog niet ? Kanttekeningen: - positieve discriminatie werkt dus wel. Dat hebben de Scandinaviërs wel bewezen. - hard optreden bij discriminatie en intimidatie is een uitstekend voorstel, maar in de huidige situatie gebeurt omdat nu juist niet, eerder het tegendeel, de gediscrimeerde wordt ontslagen. Hoe wil Braun zorgen dat juist die stap wordt gezet ? Als dat een paar keer gebeurt is de kogel wel door de kerk. Een kostelijk beeld over hoe een regenboogpolitie kan werken is te vinden in de thrillers van de Zuid-Afrikaan Deon Meijer.

EmC2
EmC25 nov. 2019 - 6:58

Makkelijk praten als je er niet mee hoeft te werken. Is net als in elk bedrijf je moet wel in team passen. Als vertegenwoordiger nam ik regelmatig wat mee naar bedrijf afhankelijk waar ik vandaan kwam, waffeltje, kroketje, visje, bossche bollen. Als je er geen trek in hebt prima, maar je hebt ook van die veganisten die dan gaan eisen dat je iets speciaals voor ze koopt. De sfeer was door 1 persoon meteen verpest en ik ben daardoor vertrokken en daarna velen met mij. Wellicht is diversiteit het probleem!

Zelfblijvennadenkenaub
Zelfblijvennadenkenaub3 nov. 2019 - 13:20

Het diversiteitsprobleem wordt niet opgelost dat er vrijwel geen mensen met een migratieachtergrond solliciteren. Heeft iemand al eens uitgezocht wat de werkelijke reden daarvoor is?

andersdenkende
andersdenkende29 okt. 2019 - 14:49

Dit vind ik een mooi gebalanceerd stuk; toch een pleidooi voor openheid van organisaties, maar niet op politiek correct (verkrampte) wijze.

Gefaald
Gefaald29 okt. 2019 - 10:53

In ons aller belang moeten brandweermensen kwalitatief goed zijn. Dat is de eerste prioriteit. De brandweer is er in de eerste plaats om branden te blussen, en wel zo goed en zo snel mogelijk. De brandweer is er niet om andere maatschappelijke doelstellingen dichterbij te brengen. Zeker als de brandbluskwaliteit er door omlaag gaat zijn maatschappelijke doelen uit den boze. Doe dat - als je het überhaupt al wilt - in sectoren die niet direct onze veiligheid betreffen.

1 Reactie
Pater
Pater5 nov. 2019 - 17:47

Is een brandweerman van Turkse origine soms slechter dan een kaassie? Of slaat dit op vrouwen ? Daar word ik heel moe van. Niet iedere brandweerman hoeft 100 kg te tillen, andere kwaliteiten zijn even belangrijk. We zijn er inmiddels zeker van dat 'gemengde' organisaties beter functioneren dan puur vrouwelijke of puur mannelijke. Vrouwen dienen op zee, in de lucht, in de landmacht, maar ze mogen niet bij de brandweer ? Advies: een lekker stukje fietsen tot de rook in je hoofd is verdwenen.

Flash825
Flash82529 okt. 2019 - 8:59

Beste artikel dat ik in tijden heb gelezen over dit onderwerp, chapeau! Danielle Braun geeft niet alleen het probleem weer, maar komt ook met voorbeelden om hier in de praktijk mee om te gaan. Vele andere blijven steken bij enkel het constateren van een probleem en daar vervolgens een theoretisch betoog aan te koppelen, waarbij grote maatschappelijke thema's aan bod komen, maar waarmee een werkgever in de praktijk niks mee kan.

frankie48
frankie4829 okt. 2019 - 8:28

Ik mis iets wat in het verleden ook al geprobeerd is, en wat ook geen echte veranderingen teweeg heeft kunnen brengen. Namelijk positieve discriminatie argumenten als het om kwalificatie-eisen gaat, juist om die kans op een baan voor die beginnende beroepsbeoefenaar in sommkige beroepen te verhogen, dus ondanks een lagere opleiding of minder werkervaring je voorkeur geven aan minderheidsgroeperingen in ons land.

2 Reacties
Gefaald
Gefaald29 okt. 2019 - 10:55

@frankie48 OK, dus als er doden vallen omdat de brandweer wat minder goed is geworden, dan is dat de prijs die we voor de inclusiviteit mogen betalen ?

frankie48
frankie4829 okt. 2019 - 11:49

Beste Gefaald, In mijn tijd kon je alleen maar in dienst van de Brandweer komen als je een afgeronde vakdiploma op zak had. Ik geloof dat die tijd ook al weer ver achter ons ligt!

Libertain
Libertain29 okt. 2019 - 7:25

("...zoals de politie en brandweer is het lastig om nieuwkomers een goede plek te geven en met verschil om te gaan. ") Ontwikkelde matschappijen beschikken over bepalingen in de Grondwet die dergelijke problematiek doen regelen. Het is erg simpel - het niet toepassen van de Grondwettelijke artikelen betekent direct inbreuk op de Grondwet. Daar is de rol van Parlement en politiek om de Grondwet te doen handhaven. Dan weet je meteen of een maatschappij modern en ontwikkeld is of juist niet.

5 Reacties
Peterrr2
Peterrr229 okt. 2019 - 8:27

Geef eens voorbeelden van die landen. Misschien kunnen we daar met NL nog wat van leren.

Libertain
Libertain30 okt. 2019 - 6:47

@Peterrr, wist je echt nog niet dat in Europa en veelal in de rest van de wereld burgemeesters worden door middel van algemene verkiezingen uitgekozen?

Peterrr2
Peterrr231 okt. 2019 - 8:26

@Libertain, nu je het zegt in Oostenrijk, waar ik deels woon, zijn er idd burgermeesterverkiezingen. Verder nooit zo bij stil gestaan. Maar wat heeft dat met modern en ontwikkeld te maken. Denk jij dat je daarmee meer diversiteit gaat krijgen? Denk dat wat dat betreft de diversiteit in NL groter is dan in veel andere landen. Zitten er nou zoveel mensen van kleur in de regeringen van bijv. Duitsland, Engeland, Frankrijk en Spanje? Misschien wel hoor, ik heb het niet bijgehouden, maar als ik beelden zie op tv, dan zie ik er niet veel...

Peterrr2
Peterrr21 nov. 2019 - 7:59

@Libertain, jammer dat je niet meer reageert. Je beweert vaak van alles, maar je komt zelden tot nooit met een onderbouwing.

Libertain
Libertain9 nov. 2019 - 8:58

@Peterrr, heb je net eigenhandig aangegeven dat ik degelijk argumenten gebruik. Lees je eigen woorden nog ‘s een keertje.

Krek
Krek29 okt. 2019 - 7:03

Wat een prachtig artikel! Oplossingsgericht mét gevoel voor de praktijk en empathie voor de druk waaronder hulpdiensten moeten opereren. En dat alles zonder opgeheven vingertje. Hulde.

Tom7
Tom729 okt. 2019 - 6:09

En werk altijd en eeuwig aan onderling "Vertrouwen" door training en evaluaties, waardoor men letterlijk voor elkaar door het vuur kan gaan. Zorg er dan ook voor dat leidinggevenden genoeg (natuurlijk) zelfvertrouwen/overwicht hebben, waardoor machtspolitieke spelletjes, zoals verdeel en heers overbodig zijn. Ban dus het verkrijgen van een positie, door de de stelling; Het gaat er niet om wat je ken, maar wie je kent" uit je organisatie.

Kilted
Kilted29 okt. 2019 - 5:51

“I’m a proud black man”, said the black man “I’m proud of my Hijab”, said the muslima “I’m a proud Asian man”, said the Asian man “I’m a proud gay man”, said the gay man “I’m a proud transgender”, said the transgender “I’m a proud native American”, said the native American “I’m a proud white man”, said the racist Zolang velen onder ons vasthouden aan het laatste, zullen ‘de racisten’ terugvechten. En zal echte diversiteit nooit werken. We zijn zo langzaam aan in een situatie beland dat je niet veel goed meer kan doen als je per ongeluk uit een blanke middenklasse familie komt. Zie https://i.pinimg.com/originals/2d/20/a5/2d20a5c3ff8ec52955141519af7e6425.jpg Veel blanke mensen zijn helemaal geen racisten of discrimineren, al zullen ze er echt wel zijn. En diversiteit is lastig, want neem het volgende; Enige tijd geleden zijn alle functies bij de brandweer ook voor vrouwen open gesteld. En dat is terecht. Alleen, aan brandweermensen worden - ook terecht - fysieke eisen gesteld. En de meeste vrouwen zijn nu eenmaal minder sterk dan mannen. Dat is een gegeven. Een van die eisen is dat een brandwacht met volle bepakking binnen een zekere tijd een trap met een x aantal treden moet kunnen nemen. Maar ook om een pop met een bepaald gewicht daar weer vanaf te tillen. Nu wil o.a. de FNV echter de eisen voor vrouwen naar beneden bijstellen. Lijkt me een strak plan. Stormt er straks een vrouwelijke brandwacht een brandend pand in, om iemand te redden; 'Oh sorry, tja… u bent boven de norm die vrouwen mogen tillen. Ik ga even een mannelijke collega halen. Lekker vuurtje trouwens… Ben over een paar minuten weer terug. Hou ondertussen even uw adem in anders krijgt u last van de rook.' Natuurlijk ook mannen hebben hun beperkingen, dus grenzen zijn er altijd. Let wel, ik ben erg voor gelijke rechten, en gelijke kansen voor iedereen. Maar is het dan onredelijk om daar dan gelijke plichten aan te koppelen? En dat daar bijvoorbeeld een bepaalde ondergrens aan zit voor iedereen. En als je vindt dat er wel rekening gehouden moet worden met de (gemiddeld gezien) minder fysieke kracht van vrouwen; hoe dan om te gaan met een verschillend niveau in intelligentie? Moet bijvoorbeeld een artsenexamen worden aangepast om iemand met een IQ van 80 een kans te geven. Of iemand met Down. Deze mensen hebben ook recht op een plaats in onze samenleving en daar wil ik mij ook voor hard maken. Maar heb toch liever wel dat mijn huisarts een universitaire opleiding heeft afgerond en niet met MAVO4 op zak is gestopt. En of deze huisarts man/vrouw is en evt. behoord tot de LGBTTTQQIAA (1) gemeenschap behoord is daarbij onbelangrijk. Je mag zwangere vrouwen niet discrimineren. Prima, mijn steun hebben ze. Maar wat lastig te ondervangen is, is het probleem van de gemiste kansen. Laat ik ook dit maar illustreren met een voorbeeld. Topvolleybalster Manon Flier mistte de spelen van Rio door zwangerschap. Jammer voor haar, want het was voor het eerst in tijden dat Nederland zich plaatste. De spelen van Tokio zal ze niet halen, want ze is ondertussen gestopt en bovendien moet het OKT nog gespeeld worden, want ook geen garantie op deelname biedt. Gemiste kans dus. Toch vindt een vrouwelijke collega dat deze speelster wordt achtergesteld. Immers een man heeft dat probleem niet. We hebben in ons land vrijheid van meningsuiting, dus je mag het zonder meer vinden. Maar hoe wil je dat dan oplossen? De spelen maar een half jaar uitstellen? Lijkt me ook geen oplossing. En zo zijn er vele vele voorbeelden waarvan je je kan afvragen of iemand werkelijk wordt gediscrimineerd, of dat dit als zodanig wordt geïnterpreteerd. Ik merk dat er in toenemende mate onvrede ontstaat bij met name blanke mannen over beschuldigingen van discriminatie die dat niet zijn. Sterker nog het omgekeerde lijkt het geval te zijn. In het VK heeft recentelijk iemand ontslag genomen en zijn ex-werkgever aangeklaagd wegens racisme. Simpelweg omdat het bedrijfsbeleid was geworden om blanke mannen niet meer te laten doorgroeien in het bedrijf omdat daarmee nooit meer kon worden gesteld dat het bedrijf minderheden – lees Indiërs, Pakistani, west-Indiërs, west-afrikanen etc. m/v – achter zou stellen, al was het maar omdat zijn de enige categorie werknemers waren die nog promotie konden maken. We zullen ook iets met die onvrede moeten, anders neemt het aantal mensen wat protesteert door Trump of Trumpachtigen aan de macht te brengen sterk toe. Een belangrijke oorzaak van de Brexit stem is natuurlijk gewoon gericht tegen alle immigratie. Of dat terecht is, is een heel andere discussie. Feit is wel dat de ‘Gammons’ wel een mening hebben en die in het stemhokje ook uiten ook. Of u en ik het er nu mee eens zijn of niet. (1) Ik hoop dat ik niemand gemist heb. Excuses als uw letter er niet tussen staat.

3 Reacties
DaanOuwens
DaanOuwens29 okt. 2019 - 9:13

@ Kilted Jij schrijft: Feit is wel dat de ‘Gammons’ wel een mening hebben en die in het stemhokje ook uiten ook. Of u en ik het er nu mee eens zijn of niet. Dat is weinig relevant waar ze op stemmen. Het gaat om een serieus probleem. Als de rechten van de dominante groep niet ingeperkt worden blijft de ongelijkheid bestaan. En daar komt jouw hele betoog op neer. Het in stand houden van de ongelijkheid. De normen van de Brandweer hoeven niet omlaag, maar ze moeten wel realistisch zijn en gebaseerd op wat werkelijk moet gebeuren. Dus vrouwen die het wel kunnen worden aangenomen en mannen die het niet meer kunnen worden ontslagen. Dat is de reden om normen op te stellen: die normen moeten intelligent zijn, realistisch en gehandhaafd worden zonder aanziens van de persoon. Het heeft weinig zin de samenleving te organiseren op basis van de opvattingen van de Trump aanhangers of ander extreem rechts. Dan krijgen ze de door hen gewenste samenleving zonder er zelfs voor te hoeven stemmen.

Ch0k3r
Ch0k3r29 okt. 2019 - 12:57

@DaanOuwens "Als de rechten van de dominante groep niet ingeperkt worden blijft de ongelijkheid bestaan." Sorry? Wat? Als de rechten voor de dominante groep hetzelfde zijn als de rechten van de rest, dan is er geen ongelijkheid. Als je de rechten van de dominante groep inperkt, maar niet die van de rest, dan bestaat er juist ongelijkheid. Iedereen, ongeacht kleur of religie, zou dezelfde rechten én plichten moeten hebben.

DaanOuwens
DaanOuwens29 okt. 2019 - 14:08

@ Ch0k3r Jij schrijft: Als je de rechten van de dominante groep inperkt, maar niet die van de rest, dan bestaat er juist ongelijkheid. Rechten bedoelde ik als voorrechten. Niet in de juridische context.

JanB2
JanB229 okt. 2019 - 2:11

Weer een betoog from within the bubble. Diversiteit is momenteel niet het hoogste prioriteit binnen, bijvoorbeeld, de brandweer. Met name bij vrijwillige koprpsen begint het personeelstekort steeds nijpender te worden. Dát is het échte maatschappelijke probleem. Meer belangstelling van vrouwelijke zijde zou dit tekort wellicht kunnen verhelpen. Alleen dat wordt dan weer nergens genoemd in het artikel. Opvallend is ook hoe dit soort bijdragen vanuit nieuw-femistische hoek zich steevast focussen op beroepen waarin vrouwen ondervertegenwoordigd zijn, ook wanneer dit geen enkel probleem vormt. Beroepen waarin zij oververtegenwoordigd zijn (zoals leerkracht in het lager onderwijs of zorgverlener binnen de GGZ) worden angstvallig buiten beschouwing gelaten, ook wanneer het gebrek aan diversiteit juist daar tot problemen leidt (volgens nota bene vrouwelijke (!) representanten van die beroepsgroepen). Ook gaat het steevast om beroepen die een zekere status hebben of waar een zeker aanzien vanuit gaat (in dit geval dus brandweer en politie). Nooit horen we de "geemancipeerde" dames over de scheve personeelssamenstelling binnen de gemeentelijke reinigingsdienst (sorry vuilnismannen, niet persoonlijk bedoeld die impliciete kwalificatie van jullie beroep die ik hiermee geef, het is een sociaal-maatschappelijk verhaal). Een mate van "self enititlement" kan niet worden ontkend.

6 Reacties
DanielleDefoe
DanielleDefoe29 okt. 2019 - 9:34

"Meer belangstelling van vrouwelijke zijde zou dit tekort wellicht kunnen verhelpen. " Denk het ook. Ze vormen de helft van de bevolking en zeker in Nederland wordt hun arbeidspotentieel onderbenut. Overigens zie ik tot mijn genoegen dat de bus steeds vaker wordt bestuurd door dames. Het besturen van de vuilniswagen zou ook geen enkel probleem mogen zijn.

DanielleDefoe
DanielleDefoe29 okt. 2019 - 9:56

Per regio varieert het aandeel brandweervrouwen tussen 2,4 procent in de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en 8,7 procent in Hollands-Midden. www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/24/personeelsbestand-brandweer-weer-iets-toegenomen

JanB2
JanB229 okt. 2019 - 17:19

Hier in het dorp hebben we minstens 1 brandweervrouw, zo heb ik zelf althans gezien toen een paar maanden terug tijdens noodweer een boom tegen het huis van buren was gewaaid.

DanielleDefoe
DanielleDefoe29 okt. 2019 - 19:23

Kijk eens aan.

JanB2
JanB229 okt. 2019 - 23:48

Precies. Daarmee doen we het volgens mij dus al beter dan de veiligheidsregio Rotterdam (gezien de omvang van het korps hier). Maar zeg dat laatste niet tegen het gemeentebestuur anders gaan ze naast hun schoenen lopen. Want leer me ze kennen, de kleine bestuurders. Voor je het weet meten ze zich met New York en zo. Beetje teveel voor een gemeente van 15.000 inwoners lijkt me. Zitten we straks ook hier opgescheept met een nieuw gemeentehuis van megalomane properties in een poging het Empire State naar de kroon te steken (zoals inmiddels het geval is in één van de buurgemeenten).

DanielleDefoe
DanielleDefoe30 okt. 2019 - 10:32

Een "nieuw gemeentehuis van megalomane properties". Beperkt zich niet tot uw gemeente helaas. Andere kleintjes hebben er op last van.

Thuru
Thuru28 okt. 2019 - 21:29

Goed en duidelijk stuk.

DaanOuwens
DaanOuwens28 okt. 2019 - 21:15

Aardig, alle punten zijn zinnig. Ik zou echter punt 4. Pak discriminatie en seksuele intimidatie keihard aan in een bedrijf veel meer uitwerken, nadrukkelijk communiceren en bovenaan de agenda zetten. Desnoods aan de muur spijkeren in de vorm van 5 tot 8 afspraken. Die zonodig in dialoog met alle medewerkers aanpassen als dat nodig is. Dat moet voor iedereen helder zijn. Een van de problemen met discriminatie is namelijk dat het slachtoffer van de discriminatie het wel voelt, maar dat de dader zal blijven roepen dat hij niet wilde discrimineren. Als je iets wil veranderen moet dus ook duidelijk zijn wat de organisatie wel of niet discriminatie vindt en dus wel of niet accepteert.

2 Reacties
tempest
tempest28 okt. 2019 - 22:22

“Een van de problemen met discriminatie is namelijk dat het slachtoffer van de discriminatie het wel voelt, maar dat de dader zal blijven roepen dat hij niet wilde discrimineren.” Tuurlijk kan dat gebeuren, maar dat is dus gebrekkige communicatie en daar gaat juist haar punt 7 over: “Organiseer wel de dialoog.” Is daar haar punt 5 ook niet van toepassing? “Wees niet te snel getriggerd en eis van collega’s begrip als mensen geëmotioneerd zijn. Wees context- en situatiebewust.” Maar je hebt een punt. Wat doe je als iemand ter kwader trouw handelt? Dan kan een duidelijke definitie van ongewenst gedrag nuttig zijn. Maar zelfs dan is dat eigenlijk nooit 100% dicht te timmeren. Ook dan is dialoog en het onderwerp ter sprake brengen in een team vermoedelijk effectiever.

DaanOuwens
DaanOuwens29 okt. 2019 - 9:01

@ tempest Jij schrijft: Ook dan is dialoog en het onderwerp ter sprake brengen in een team vermoedelijk effectiever. Dat denk ik niet. Want waar gaat de dialoog dan over? Vooral als mensen zelf zeggen dat zij de norm zijn. En dat is bij de Brandweer in Amsterdam blijkbaar zo. Dan zullen de racisten hun racisme nooit onder kennen. Of omdat ze niet willen of omdat zij het niet zelf zo zien. Dus moet duidelijk zijn welk racisme niet acceptabel is. Vandaar mijn opmerking over punt 4. En daarom bieden 5 en 7 hiervoor ook geen oplossing.

Peterrr2
Peterrr228 okt. 2019 - 21:00

Ik vind dit een heel sterk en goed beargumenteerd verhaal. Compliment. Ik hoop dat ik vaker wat te lezen krijg van Danielle Braun!

3 Reacties
Eric Minnens
Eric Minnens29 okt. 2019 - 8:26

@Peterrr Eens. Met een piepklein minpuntje. Haar vakgebied is 'corporate antropologie', een vreemde mengeling van Engels en Nederlands. Waarom niet gewoon 'bedrijfsantropologie'? https://academievoororganisatiecultuur.nl/opleidingen/leergang-corporate-antropologie

Peterrr2
Peterrr229 okt. 2019 - 8:37

@Eric, daar had ik nog niet over nagedacht. Maar dat kun je haar toch niet aanrekenen? Ik heb trouwens het boek besteld. Zag veel positieve recensies. Leek me wel interessant. Als het op dezelfde manier geschreven is als dit artikel, dan kom ik daar wel doorheen :-)

DanielleDefoe
DanielleDefoe29 okt. 2019 - 10:49

Eric bedrijfsmenskunde kan ook nog.