Joop

Zo kan Baudet volgende maand verslagen worden

  •    •  
09-04-2019
  •  
leestijd 8 minuten
  •  
29777635907_96d96e1248_k

© cc-foto: Friends of Europe; Flavia Kleiner, mede-oprichter van Operation Libero

Het ligt voor de hand te denken dat de puinhoop van de Brexit tegen Baudet gaat werken. Maar dat is niet voldoende.
De uitslag van de Provinciale Staten-verkiezingen, direct gevolgd door de van onfrisse ideeën doordrenkte overwinningsspeech van FvD-leider Baudet, veroorzaakten een schokgolf. Twitter ontplofte, opiniemakers tikten er driftig op los, Freek de Jonge kwam in actie en de rest van Nederland verzuchtte met bezorgde blik ‘het is toch wat’. Ja, het is wat. En het is nog erger. Over anderhalve maand dreigt het nog een keer te gebeuren, met de Europese verkiezingen van 23 mei.
De partij van Baudet kan opnieuw zomaar de grootste worden en dan zal zich herhalen wat al twintig jaar gebeurt: de media staan daarna vol met verhalen over boze burgers, die soms niet eens precies weten waar ze boos over zijn, opiniemakers gaan met nog meer historische bronnen aantonen dat er nu toch héél duidelijk parallellen zijn met de jaren dertig en links krijgt zoals gebruikelijk overal de schuld van. Het helpt allemaal geen ene moer.
Populisten, rechtsextremisten, fascisten of hoe je ze ook wilt noemen versla je niet door louter tegen ze te zijn. Dat werkte misschien tot aan de jaren negentig maar in die tijd werden ideologieën zogenaamd overboord gezet – het beruchte ‘einde van de geschiedenis’ – en daarmee ook het idee van de mogelijke heropleving van het fascisme. Het beroemde ‘Nooit meer’ van de concentratiekampoverlevenden werd een voor lief genomen constatering in plaats van een vastberaden voornemen. Refereren aan de oorlog werd taboe verklaard: Godwin! Wie zorgen uitte werd uitgelachen of weggezet als iemand die zijn opponent de mond wil snoeren.
Met als resultaat dat de speech van de nieuwste politieke winnaar ‘gewoon’ fascistische elementen bevatte. Dat waar door anti-fascisten altijd voor gewaarschuwd werd, is uitgekomen maar op de een of andere manier vindt die constatering geen weerklank in het publieke debat. Het is het verschil tussen gelijk hebben en gelijk krijgen.
De overwinning ligt als er niets verandert voor Baudet straks voor het oprapen omdat de opkomst bij de Europese verkiezingen traditioneel laag is, vier jaar geleden 39 procent, en hij zijn kiezers goed weet te mobiliseren door heel duidelijk tegen de Europese Unie te zijn. Je kunt het rijtje waar hij tegen is zelf opnoemen. Sterker nog, de kans is groot dat je beter weet waar Baudet tegen is dan waar de andere partijen vóór zijn. En daarin zit het probleem en schuilt ook de oplossing. Dat kunnen we leren van Zwitserland.
Zwitserland kampt sinds de jaren negentig met een machtige populistische stroming, met als grootste partij de SVP, goed voor bijna 30 procent van de stemmen, die via referenda het ene na het andere zeer rechtse voorstel op de agenda zette. In 2014 was er een Brexit-achtig referendum over het opzeggen van immigratieverdragen met de EU. De populisten wonnen met 0,5 procent verschil en de rest van Zwitserland schrok zich een hoedje. Onder hen ook een groep studenten die besloten dat het genoeg was geweest. Ze stoorden zich aan de apathie van de andere partijen en bedachten een strategie om een herhaling van de populistische overwinning te voorkomen. En die slaagde. Inmiddels hebben de studenten de populisten bij vijf referenda op rij verslagen.
Hun campagnes, genaamd Operation Libero , zitten knap in elkaar. Ze dragen vrolijkheid uit en laten woede achterwege. Je kunt je bijvoorbeeld makkelijk bij hen aansluiten door roze sokken te kopen en aan te trekken. Maar het belangrijkste is dit: ze zijn niet tégen, maar vóór.
De studenten beseften een belangrijke les die de Amerikaanse taalkundige George Lakoff eerder verwoordde: als je alleen maar ergens tegen bent, versterk je de boodschap van de tegenstander. Open Twitter of Facebook of – toegegeven – Joop en je ziet het. Ook al volg je Baudet en zijn kornuiten niet, zijn boodschap wordt je opgediend door de mensen die het er niet mee eens zijn. Dat gebeurde ook bij Trump. De verkiezingsleuze van Trump was bekender dan die van Clinton omdat de tegenstanders er maar tegenin bleven gaan.
Natuurlijk is het goed om tegen te zijn maar als je alleen maar tegen bent betekent het ook dat je zogezegd in het frame stapt van de populisten. Je gaat tegen hen tekeer door te herhalen wat zij zeggen. Zij bepalen dan de agenda, het onderwerp en de invalshoek. Hoeveel argumenten je vervolgens ook aanlevert, dat kun je niet meer veranderen. Als je eenmaal in het frame van je tegenstander stapt kom je er niet meer uit, is een les van Lakoff. En in dat frame word je altijd verslagen. Daar dient het immers voor.
In het geval van Zwitserland betrof dat in 2016 een voorstel van de SVP om – onder het mom van criminaliteitsbestrijding – inwoners met een buitenlandse nationaliteit het land uit te zetten als ze binnen tien jaar twee keer door de rechter veroordeeld werden. De studenten realiseerden zich dat als ze daar tegen zouden protesteren ze in het frame van de populisten stapten. Ze zouden makkelijk weggezet kunnen worden als types die opkomen voor criminele migranten. Dat wilden ze niet, niet alleen omdat het niet klopte maar ook omdat je met zo’n imago nooit meer kunt winnen. Ze besloten daarom het in hun campagne helemaal niet over criminaliteit of migranten te hebben maar over de rechtsstaat. Daar ging het immers over. Lakoff noemt dat ‘reframen’, je pakt het onderwerp wel op maar geeft daar je eigen kader aan.
Het SVP-voorstel kwam er in de praktijk op neer dat iemand die binnen tien jaar twee kleine overtredingen begaat, bijvoorbeeld in het verkeer, uit het land verbannen zou worden. Dat is een onrechtvaardige straf die niet past binnen een rechtsstaat en daar voerden de studenten campagne op. Het voorstel van de SVP was immers in strijd met wat Zwitserland is, een land van plichtsgetrouwe burgers die hechten aan eerlijke regels die voor iedereen gelijk zijn.
De aanpak werkte. De SVP werd hun belangrijkste wapen, een voorspelbare tegenreactie uitlokken die hun boodschap versterkt, uit handen geslagen. In plaats daarvan werd het debat inhoudelijk en moesten ze gaan uitleggen wat ze nu eigenlijk wilden met hun plan en waarom ze tegen de rechtsstaat zijn. Het resultaat? Voordat de studenten Operation Libero startten, bleek uit peilingen dat 66 procent van de Zwitsers voor het voorstel van de populisten was. Door de campagne veranderde dat dramatisch. Het voorstel werd uiteindelijk met 59 procent van de stemmen verworpen bij een recordopkomst van bijna 64 procent. De leider van de SVP verklaarde na de verpletterende uitslag dat hij geen idee had wat hen was overkomen.
Verkiezingen zijn natuurlijk geen referendum. En Nederland is geen Zwitserland. Forum voor Democratie werd bij de Provinciale Staten-verkiezingen weliswaar de grootste partij maar haalt ‘slechts’ 15 procent van de stemmen. Je zou het aan de commentaren niet aflezen maar dat komt niet eens in de buurt van een meerderheid.
Toch is de strategie van de studenten ook toepasbaar bij de Europese verkiezingen. Het ligt voor de hand te denken dat de puinhoop van de Brexit tegen Baudet gaat werken. Maar dat is niet voldoende. Als je hem er alleen op aanvalt zal hij de kans grijpen om met zijn anti-Brussel sprookjes te komen.
Sterker is om te wijzen op wat de Europese Unie ons brengt. Het is goed en verstandig om als landen samen te werken en dat zo efficiënt mogelijk te doen. Je zou het door de beeldvorming niet denken maar de Unie is daar in geschiedenis van de mensheid het beste voorbeeld van. De ellende die de Brexit brengt, laat zien wat er gebeurt als je die samenwerking stopt of op inefficiënte manier wilt voortzetten. De Unie laat ook zien wat samenwerken betekent. Terwijl de Britten elkaar de tent uitvechten en het land verdeelder raakt dan ooit vormen de andere Europese lidstaten een front en zijn solidair met elkaar. Wat heb je liever?
Het zal je niet ontgaan dat grote multinationals de macht in de wereld aan het overnemen zijn. Ze zijn nu al vaak machtiger dan landen en trekken zich weinig tot niets aan van lokale wetten. De Unie is voor burgers het belangrijkste middel om ze tegen te kunnen houden. Denk maar aan hoe Microsoft door Europa begin deze eeuw op de knieën werd gedwongen hun monopoliepraktijken op internet op te geven. Het resultaat is bekend, online is de almacht van het bedrijf gebroken.
De Europese Unie zorgt er ook voor dat mensenrechten gerespecteerd worden. Dat gebeurt door onafhankelijke instanties als het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, de plek waar bijvoorbeeld klokkenluiders het gelijk konden halen dat ze bij geen enkele nationale rechtbank kregen. Brexiteers willen daar vanaf en beweren dat zij de mensenrechten wel op hun eigen manier waarborgen. Dan weet je wel wat ze van plan zijn.
Flavia Kleiner, een van de mede-oprichters van Operation Libero zei het afgelopen november helder in The Guardian :
"“We moeten ons niet laten intimideren door rechtse populisten. Laat hen maar uitleggen waarom ze de instituties en waarden die Europa decennia van vrede, vrijheid en welvaart hebben bezorgd willen aanvallen. Laat hen maar uitleggen waarom we dat model moet ontmantelen. Europeanen moeten trots zijn op hun bestaande instituties om wat we van het verleden hebben geleerd. Het is waar dat veel burgers zich niet kunnen herkennen in die instituties en vaak niet weten waar ze voor staan – wat me op een ander cruciaal punt brengt: politiek moet direct de harten en geesten van het volk aanspreken. Populisten hebben geen monopolie op emoties.”"
Er is veel kritiek mogelijk op de Europese Unie, net zoals er veel kritiek mogelijk is op het parlement in Den Haag maar het ontmantelen of zelfs afschaffen ervan is niet de oplossing. Dat is als je huis in brand steken omdat de vloer kraakt. Een goede verbouwing doet wonderen en dat betekent plannen, verbeteren en werken.
Daar gaan de Europese verkiezingen over. Ja, het is een lastige materie maar dat zijn de plots van Game of Thrones ongetwijfeld ook. Toch doen heel veel mensen moeite om die te volgen en te doorgronden. De Europese verkiezingen zijn geen amusement, ze gaan om je manier van leven en die van anderen. Dit is politiek: protesteer tegen wat je niet zint, maar verdedig ook wat je belangrijk vindt en probeer vooral te veroveren wat je wilt bereiken. Die drie zaken zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden in een democratie. Er is wat te protesteren, te verdedigen en te veroveren op 23 mei. Doe dat met heel je hart en hoofd en ga vooral stemmen.
Delen:

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (170)

robheus2
robheus213 apr. 2019 - 2:43

Door de ommezwaai van de PvdA in de jaren negentig van sociaal-democratie naar neo-liberalisme, en het dus niet meer verdedigen van de positie van de laagstbetaalden, zijn veel groepen afgehaakt en zoeken hun heil bij populistische groepen. Zolang partijen als de PvdA deze kiezergroepen niet voor zich winnen door in de praktijk op te komen voor hun belangen (pensioenen, lonen, sociale huisvesting) en dus de neo-liberale doctrine te laten voor wat ie is, en op basis van klassen-belangen strijd te voeren, lever je deze kiezers uit aan rechtse populisten.

Keilstra
Keilstra12 apr. 2019 - 7:42

Het probleem is dat de solidariteit met Oosteuropeanen exclusief wordt opgebracht door de Westeuropese lager betaalden. De hoger betaalden hebben niet in dezelfde mate last van arbeidsconcurrentie. Linkse hoger opgeleiden pleiten dan ook op zeer gratuite wijze voor solidariteit die ze zelf niet hoeven op te brengen. De haat van gewone mensen tegen linbks is daarmee verklaard.

1 Reactie
stokkickhuysen
stokkickhuysen12 apr. 2019 - 18:38

Waar is Linkje Loet als je hem nodig hebt.

Joe Speedboot
Joe Speedboot12 apr. 2019 - 5:05

'Lakoff noemt dat ‘reframen’, je pakt het onderwerp wel op maar geeft daar je eigen kader aan.' Wat Lakoff doet is een truc die heel veel in marketing wordt toegepast. Je ziet het op het ogenblik veel bij hoe fruit wordt vermarket. Hoe onderscheid je je als appelboer van al die andere appelboeren: door niet met die appleboeren te gaan concurreren, maar door je appel bijvoorbeeld 'snoepappel' te noemen. Daarmee positioneer je je als merk ineens in de 'snoepcategorie' als gezond alternatief voor snoep en verhef je je appel boven al die andere appels. Succes verzekerd. In feite past Baudet dezelfde truc toe die Trump, Über, Rbnb etc ook toepassen. Hij positioneert zich niet tussen al die andere partijen/merken. Nee hij stelt dat al die andere partijen 'old school' en 'establishment' zijn en dat hij er 'voor jou' de kiezer is. Daarmee stelt hij zich boven de gevestigde partijen, en creeërt hij een nieuwe categorie waar (nog) geen concurrentie in is. Dat hij binnen de kortste keren net zoals Trump, Über etc ook establishment zal zijn maakt zijn kiezers geen bal uit. Zij leven in de bubble die met slimme marketing bewust wordt gecreeërt. Het verschil tussen FvD en "honingtomaatjes" is kleiner dan je denkt..

Spanveer
Spanveer11 apr. 2019 - 6:46

Baudet verslaan met deze aanpak? Keep on dreaming. Het grootste deel van de Baudet aanhang bestaat uit proteststemmers, kiezers die teleurgesteld zijn in andere partijen. Die haal je niet zomaar weg met een Zwitsers plannetje. De politiek vooral de VVD maar ook het CDA doet veel moeite de kiezer keer op keer teleur te stellen. Bovendien denken veel politici dat de kiezer alles gelooft en zwak begaafd is. Menner Wiebes is daar een uitstekend voorbeeld van met zijn CO2 bedrog. FvD blijft nog wel een tijdje en zal nog groter worden, of meneer van Jole dat prettig vindt of niet.

2 Reacties
Keilstra
Keilstra12 apr. 2019 - 7:45

Klopt. De koopkracht blijft maar stagneren, althans voor de lager betaalden. Het eliteproject EU is de oorzaak (750.000 vrij-verkeer-werknemers uit Oosteuropa in Nederland). Links pleit met passie voor dit vrije verkeer, waar de hoger opgeleide achterban zelf geen last van heeft. Lager betaalden stemmen dus niet meer links. Helaas weigert links dit in te zien, met uitzondering wellicht van de SP, die zich echt veel harder en duidelijker tegen modern links moet afzetten.

Joe Speedboot
Joe Speedboot12 apr. 2019 - 9:43

'750.000 vrij-verkeer-werknemers uit Oosteuropa in Nederland)' En had je ook al bedacht wie die 750.000 banen gaan invullen als die werknemers er niet zouden zijn. Ter info: het UVW verwacht dit jaar 1,2 miljoen vacatures. https://www.telegraaf.nl/financieel/3081379/uwv-dit-jaar-1-2-miljoen-vacatures

Jay K
Jay K11 apr. 2019 - 6:34

Ik denk niet dat je jaren van verval en verwaarlozing in 1 maand kan wegpoetsen mijnheer van Jole. Links zit nu eenmaal lekker in zijn vel met alleen maar reacties op anderen en kan echt binnen een maand geen werkbare punten vinden en uitwerken binnen een maand.

1 Reactie
Joe Speedboot
Joe Speedboot12 apr. 2019 - 4:41

'jaren van verval en verwaarlozing' Heb ik iets gemist? Is het hier ineens een derde wereld land geworden? Man ga eens wat reizen ipv alleen maar te kankeren. Misschien dat je dan ooit weer met een heldere blik naar NL kan kijken om te zien zien hoe ongelooflijk goed zaken hier in het algemeen zijn geregeld. Probeer buiten W-Europa maar eens uit te leggen dat er in Nederland dierenambulances bestaan..

Libertain
Libertain11 apr. 2019 - 5:51

Roberto Benigni zei nog altijd in dergelijke omstandigheden La Vitta e Bella - er is altijd een zekere manier om een positieve draai aan extreem-rechts te geven. Omdat er in het artikel wordt aangedragen - is Godwin bedoeld om de Nuremberg proces en de acties die ertoe hebben geleid, door de millenisls, in twijfelt te trekken? Spreken we nu van een Godwin cultuur die Baudet en Wilders adoreert?

1 Reactie
Libertain
Libertain11 apr. 2019 - 9:11

.....door de millenials....

hansdetorenkraai
hansdetorenkraai10 apr. 2019 - 18:42

Om eerlijk te zijn zie ik geen echte rede om Brussel in deze te helpen. Het is een ondemocratisch neoliberaal gedrocht dat op een basis van economisch en sociaal totaal verkeerde leest en basis geschoeid is. De krachten in de EU die dit neoliberale monster aan de kaak stellen verdienen in mijn optiek steun. Natuurlijk het liefst vanuit linkse krachten. Maar helaas die zijn versnipperd en spelen voor een groot deel deze Brusselse stoelendans mee. Partijen als D66 PVDA GL hebben maar wat graag een plekje in het Brusselse luilekkerland en spelen het spel van banken, multinationals en grootkapitaal lekker mee in ruil voor een riant leventje. De initiatiefwet in de Eerste Kamer om in de Grondwet een drempel te leggen voor overdracht van Nederlandse bevoegdheden aan Brussel is de prullenbak in. Het ageren tegen Brussel lijkt nu een speerpunt van de populisten te zijn, en dat is jammer, de zwakkere in de EU leiden het meest onder het uitzuig-beleid van Brussel waarbij steeds meer macht gegeven wordt aan multinationals en banken. De Euro als munt zorgt er voor dat de zwakkere landen volledig overgeleverd zijn aan de banken en grootkapitaal en de bevolking is het die het verschil mag bijpassen. Zou zeggen trek op in een gezamenlijke strijd tegen Brussel, ze verdienen enkel pek en veren. Persoonlijk heb ik het wel gehad met al die volgevroten, dronken, zichzelf verrijkende corrupte slaafjes in Brussel.

4 Reacties
Luneau
Luneau10 apr. 2019 - 20:36

Ziet u dan liever een exit of een hervorming van de EU? En welke partij vertegenwoordigt in uw opvattingen uw mening het beste voor de EU verkiezingen?

TwoTone
TwoTone10 apr. 2019 - 21:40

@luneau: eu moet hervorm worden, feitelijk is een herroeping van het Verdrag van Lissabon voor nodig omdat Juncker en consorten geen enkele noodzaak voelen om regeringen eigen noodzakelijk beleid te laten uitvoeren ten koste van de macht van Juncker’s commissie.

hansdetorenkraai
hansdetorenkraai10 apr. 2019 - 22:35

Dat is een lastige geachte Luneau 10 april 2019 at 22:36 maar ben bang dat een simpel omvormen van deze verzameling van multinationals en banken die ten doel hebben zichzelf te verrijken en macht naar zich toe tekken niet eenvoudig zal zijn. Ga er maar van uit dat dit niet zonder strijd of radicale veranderingen kan gebeuren. Er is geen partij of beweging die dat alleen kan, het moet een beweging worden waarin bewustwording van deze weg van macht overdragen naar multinationals en banken en diegene die dat faciliteren in Brussel gestopt moet worden. En als dat mede door populisten gebeurd het zij zo.

Spanveer
Spanveer11 apr. 2019 - 6:49

EU hervormen is hard nodig. Wanneer dat betekent dat Juncker cs macht moeten inleveren wordt het lastig. Dat vinden politici niet fijn. Meer democratie, transparantere besluitvorming zijn loflijk streven de kans dat daar aan gewerkt wordt is klein.

M7
M710 apr. 2019 - 17:56

Helemaal eens : het verdoemen van Baudet cs en het wegzetten van hem en zijn aanhangers werkt alleen maar averechts . Gewoon inhoudelijk en op kracht de discussie ingaan en de gepresenteerde methode zoals gebruikt in Zwitserland lijkt daarvoor aanknopingspunten te bieden.

1 Reactie
Norsemen
Norsemen11 apr. 2019 - 14:41

Het werkt misschien wel averechts maar dat maakt het niet minder terecht.

Tureluur2
Tureluur210 apr. 2019 - 17:16

Framen en reframen? Met een wedstrijdje wie de zaak/kiezer het beste kan belazeren ga je de volgende verkiezingen in ieder geval niet winnen. In plaats van elkaar over en weer vliegen af te vangen graag opponenten de wind uit de zeilen nemen door met eigen plannen te komen die veel beter zijn. En zo de (bedrogen) kiezer overtuigen dat je het in het vervolg veel beter gaan doen.

MartinvanderLinde
MartinvanderLinde10 apr. 2019 - 13:48

Hoewel het een zegen voor Nederland zou zijn als het Forum van Baudet verdween door het verstandig uit te faseren, moeten we ons ook niet gek laten maken door alle opgeklopte verwachtingen. De laatste peiling van 29 maart j.l. laat zien dat de VVD wederom de grootste Nederlandse partij wordt in het EP. Daarna volgen FVD, GL, CDA, PVV en SP op vrijwel gelijke hoogte. Hoewel FVD in een keer 3 of 4 zetels krijgt, is ze onderdeel van de fractie van ECR (Europese Conservatieven en Hervormers) waarin ook partijen als ChristenUnie en SGP zitten. Deze fractie staat op zwaar verlies. De verwachting is dat ECR in mei 23 zetels gaat verliezen en op 53 zetels uit komt. Ze eindigt daarmee op de 6de plek na de Christen Democraten met 188 zetels, de Sociaal Democraten met 142 zetels, de Liberalen met 72 zetels, het ENF (met o.a. Lega Nord en PVV) met 61 stemmen, de Ongebonden partijen met 54 zetels en op gelijke hoogte met de Groene partijen en de combinatie waar PvdD en SP bij horen. De kleine winst van FVD wordt volledig overschaduwd door het zware verlies van de Deense Volkspartij. Bovendien is FVD binnen die fractie volledig geïsoleerd. Er zijn vrijwel geen politieke overeenkomsten tussen CU en FVD. En al zou FVD meestemmen met de extreem rechtse Lega Noord, FN, VB en PVV dan nog zullen hun 4 zetels nauwelijks impact hebben. Dus veel indruk zal Forum in het EP niet gaan maken. Laat staan dat ze enige invloed zal hebben op het reilen en zeilen in het EP. Met andere woorden, iedere stem op FVD is een verloren stem. Ze gaan er heen voor het pluche en de centen.

4 Reacties
Eniesee2
Eniesee210 apr. 2019 - 15:05

laten we maar eens kijken wat groen links voor elkaar krijgt hier met die maffe klimaatwet ? niks want vvd en cda zijn niet gek , 1x verliezen door met links te leuren maar 2x ? wen er maar aan

GabrielMokummer*...And Justice for All!*
GabrielMokummer*...And Justice for All!*10 apr. 2019 - 16:13

Dag meneer MartinvanderLinde. Alles is wisselgeld wat betreft Thierry Baudet en zijn leermeester Paul Cliteur enz. tot de Tweede Kamerverkiezingen, neem ik aan, namelijk op 17 maart 2021. Tenzij het FvD samen met de PVV en de SGP samen 76 zetelde zullen halen, kan ik 's nachts gewoon goed en rustig slapen hoor, zonder enge nachtmerries. Bij de worst case scenario, hebben ze samen ook geen meerderheid in de Eerste Kamer, waarin de allerergste voorstellen van hen kunnen alsnog worden geblokkeerd zijn. Wil Nederand eventueel een Trump-Erdoğan-Bolsonaro-Salvini-Orban-Duterte-Poetin achige regering?. Beste Nederland en alle Nederlanders, pas op dus wat betreft het grote alt-right gevaar o.l.v. Thierry Baudet en zijn alt-right vrienden binnen en buiten Nederland. Een heel fijne avond aan jullie allemaal.

MartinvanderLinde
MartinvanderLinde10 apr. 2019 - 18:03

Eniesee, dat was geen wetsvoorstel van GL maar van de VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. En die wet gaat er gewoon komen. Niemand is bang voor Baudet.

ruma ankka
ruma ankka10 apr. 2019 - 18:04

Maak je niet druk, Baudet waait wel weer over.

tempest
tempest10 apr. 2019 - 13:09

Met de kern ben ik het gewoon helemaal mee eens! Debatteer inhoudelijk en vertel je eigen verhaal waar je voor bent. Overigens geldt dit voor iedereen: links en rechts. Baudet had het voordeel een nieuw geluid te kunnen laten horen en daardoor een eigen verhaal, dat waren de andere partijen een beetje uit het oog verloren.

Sonic2
Sonic210 apr. 2019 - 12:00

Ik heb toch een vrije middag, dus ik had wel even zin om een epistel te schrijven. Voordat ik de zon in ga, voel ik even behoefte om wat recht te zetten. Wat mij betreft is een cordon sanitair tegen Baudet en FvD een realistische en zelf democratisch aanvaardbare optie. Ik zal beargumenteren waarom het niets nieuws is. Ik verwijs naar de Europese verkiezingen. Wat mij betreft is daar een Cordon ook een optie. Maar ook voor de 2e kamer verkiezingen. Al vind ik dat er vele opties ter bestrijding van FvD zijn. En met bestrijding bedoel ik geweldloos. Inkapselen kan ook. Rechts staat tegenwoordig voor democratisch en links voor uitsluiten. Even een geschiedenisles voor een aantal hier. Het begon met de SDB haalde in 1888 al een zetel. Tot 1909 kwamen ze nooit als 7 zetels. Niemand keek naar ze om. Mee regeren mocht ze niet. Van 1913 tot 1937 haalde ze tussen de 18 en 24 zetels. 18 tot 24% ook. Met dit zetel aantal stonden ze buitenspel. Nu hoor je Wilders/ Baudet niet. Nu hoor je niemand van rechts. Het was volslagen normaal kennelijk om deze partij buiten de macht te houden. Rond de oorlog kwam daar kentering in. Dan door naar 1946. Wat mij betreft de belangrijkste verkiezing van na de oorlog. De CPN ging van 3 naar 10 zetels. Dat was toen 10%. De PvDA haalde bijna 30% en verloor. De ARP verloor fors. Zonder PvdA en CPN een coalitie vormen zou 40% buitenspel zetten. Volgens mij was de christelijke gevestigde orde bang dat de PvDA en CPN zouden verbroederen in de periode dat Nederland helemaal economisch in puin lag. Een communistische of socialistische revolte lag op de loer. De winst van de CPN was een groot gevaar voor de bezittende klasse maar ook voor de PvdA. Ik heb verschillende boeken van Drees gelezen. Drees wilde helemaal geen verzorgingsstaat. Hij wilde een waarborg staat. Drees was naar de maatstaven van vandaag een neoliberaal geweest. Zeer waarschijnlijk was de winst van CPN in 1946 eerder een aanmoediging voor een verzorgingsstaat als dat Drees ideologisch zo gedreven was. De grote winnaar( CPN) moest wind uit de zeilen worden gehaald. Ik denk dat het een goede keuze van PvdA/ KVP is geweest. De rooms Rode samenwerking werd geroemd, maar niet omdat KVP, ARP het zo graag wilde met de PvdA. De Pvda werd ingekapseld, maar als het zonder de PvdA had gekund dan hadden ze het gedaan. Geen enkele coalitie van Drees haalde echt makkelijk de eindstreep. De VVD trok er nog een keer de stekker uit. In 1959 ging de PvDA gewoon met 48 zetels de oppositie in! De 19 zetels van de VVD mochten wel mee regeren. De 48 van de PvdA niet. In 1963 verloor de PvdA maar ook toen was het volstrekt geaccepteerd dat 28% van de kiezers in de kou stonden. Toen ging het ook over rechts. Toen naar 1966. De PvDA kwam in 1965 in het kabinet, maar in 1966 zat Schmelzer al tegen te werken en viel het kabinet. Ook in 1967 stonden 1,6 miljoen kiezers in de kou. 37 zetels buitenspel. In 1971 stond de PvDA als winnaar en grootste partij ook buitenspel. 39 zetels en 1,5 miljoen kiezers. Uiteraard de CPN ook. De PvdA won in 1972 de verkiezingen. Maar ook toen hadden de christelijke partijen niet het fatsoen om Den Uyl volledig en fatsoenlijk te steunen. Er kwam een extra parlementair kabinet. Waar gewoon veel van de christelijke kamerleden het prima vinden om de grote winnaar met 16 zetels voorsprong op de nr.2 niet volledig te steunen. In 1977 ging de PvdA met 53 zetels de oppositie in. Als zeer grote winnaar. Er kwam binnen een week een CDA/ VVD kabinet. In 1981 mocht de PvdA wel meedoen, maar we weten allemaal hoe dat kabinet afliep. En hoe erg van Agt en Den Uyl elkaar tegen werkten. In 1982 ging het zonder de PvDA. Die weer de grootste werd, maar het werd een CDA/ VVD kabinet. In 1986 waren die 52 PvdA zetels kennelijk niet relevant. Een derde van de kiezers stemde op de PvDA, maar we kregen Lubbers 2 met CDA en VVD. De PvDA won 5 zetels en de VVD verloor 9 zetels. Totaal geen democratische logica. In 1989 kwam Lubbers 3. Maar D66 werd door CDA geblokkeerd en de PvDA kwam vooral in beeld omdat CDA en VVD ruzie hadden. Bovendien bleek uit het boek "formaties tussen 1977 en 2012" dat CDA eigenlijk ook nog CDA de optie met de VVD over hield. Uit datzelfde boek bleek dat Eelco Brinkman na de verkiezingsnederlaag van 1994 van 20 zetels nog even wilde blijven, omdat hij er vanuit ging dat VVD en PvDA er niet uitkwamen en omdat er een CDA/ VVD en D66 kabinet zou komen. CDA en VVD wilde dat ook. En wilde Kok er buiten houden. D66 hield zijn poot stijf en wilde dat niet. In 1998 geen rare trucjes. En in 2002 ook niet. Al had achteraf het CDA ook de optie met PvdA en Groenlinks ook wat beter open kunnen houden. In 2003 ging de grote winnaar de oppositie in. De PvDA had 42 zetels. Een winst van 19 zetels. Toch ging het CDA over rechts. In 2006 stond de SP buitenspel als grote winnaar. 16 zetels winst. Het CDA wilde ook niet met Groenlinks, D66, partij voor de Dieren. Het werd CU. Het CDA heeft toen niets anders gedaan als de PvDA tegen werken. In 2010 werd de PvDA de tweede partij. Zeer nipt achter de VVD. Het werd een rechts minderheidskabinet. Terwijl het volk twijfelde over centrum links of centrumrechts. In 2012 kwam er inderdaad een VVD/ PvDA kabinet . Maar dat kwam er alleen omdat vooral de VVD een keihard campagne tegen links hadden gevoerd. De verschillen werden benadrukt en vergroot. Het was door het midden zonder de PvdA of over rechts. VVD had ook meerderheden kunnen zoeken bij D66 en Groenlinks in de eerste kamer. Het werd geen D66/ Groenlinks, maar het werd D66/CU en SGP. In 2017 werd het geen Groenlinks/ PvdA of SP. Maar altijd weer CU. 2017 is een wat minder goed voorbeeld omdat linkse partijen toen ook wat minder wilde. De optelstom van dit betoog? Links wordt al een eeuw buiten de macht gehouden of anders worden ze tegen gewerkt. Daar hoor je niemand op rechts over. Zeer hypocriet. Ik vind uitsluiting dus geen probleem. Links wordt al eeuw uitgesloten. De LPF bestond nog maar vijf maanden officieel en mocht al mee doen in 2002. De PVV zat nog maar in 2 gemeenteraden en mocht al in 2010 gedogen. Zelfde met Leefbaar Nederland. Wat mij betreft wordt FvD gewoon buiten de macht gehouden. Is voor mij een realistische optie die ik zonder schaamte op werp. Aan de uitsluiting en tegenwerking van links zijn we al een eeuw gewend en dat hoor je die rechtse hypocrieten nooit over. Met gelijke munt terug betalen dus.

6 Reacties
korheiden2
korheiden210 apr. 2019 - 15:07

Mooi historisch overzicht. Het komt er dus op neer dat partijen als VVD en CDA liever een rechtse regering zien en links het alleen voor het zeggen krijgt als ze een meerderheid hebben. Alleen als er niets anders opzit schuift de VVD schoorvoetend aan bij GL. Onder druk wordt alles vloeibaar, dus bij een zeer groot Forum zie ik de VVD ook nog wel aanschuiven. Alles voor het pluche, nietwaar?

MartinvanderLinde
MartinvanderLinde10 apr. 2019 - 15:36

Mee eens. Er is geen enkele reden om een partij die inhoudelijk ver van de andere partijen afstaat bij een coalitie te betrekken. Maar het biedt wel een uitgelezen kans om ze te ontmaskeren. Ze zijn er niet klaar voor, ook over 2 jaar niet. Dat weten ze en daarom zullen ze blijven stunten omzich zelf uit te selecteren. We hoeven niets te doenom henbuiten de macht te houden, dat doen ze zelf wel. Niet openlijk natuurlijk want er moet genoeg te klagen over blijven. Zonder geklaag geen stemmen. Daarom zijn ze zo gegroeid.

Libertain
Libertain10 apr. 2019 - 16:28

(“De optelstom van dit betoog? Links wordt al een eeuw buiten de macht gehouden of anders worden ze tegen gewerkt. Daar hoor je niemand op rechts over. Zeer hypocriet.”) Niet enkel hypocriet. Het directe resultaat van deze jarenlange politiek is die enorme progressie en ontwikkeling van extreem-rechts door de jaren heen in ons land. Dit was de bedoeling van de structurele tegenwerking waar wij nu de vruchten van plukken.

Raymond Bhagwandin
Raymond Bhagwandin11 apr. 2019 - 3:51

Daarom heb ik een bloedhekel aan het cda, van de vvd kan je nog zeggen dat ze met de pvda tenminste een kans gaven, paars en Rutte2, met het cda wordt het alleen maar tegenwerken inderdaad. “In 1998 geen rare trucjes. En in 2002 ook niet.” Bakellende had stiekem een niet aanvalsverdrag met Fortuin gesloten, niet echt fris. “In 2006 stond de SP buitenspel als grote winnaar. 16 zetels winst.” Jan Marijnissen heeft willens en wetens 25 zetels te grabbel gegooid. “Links wordt al een eeuw buiten de macht gehouden of anders worden ze tegen gewerkt.” Inderdaad, hierdoor is het nederlandse volk gaan denken dat politiek wel over rechts moet, ze weten niet beter. “Wat mij betreft wordt FvD gewoon buiten de macht gehouden. Is voor mij een realistische optie die ik zonder schaamte op werp.” Bijkomend voordeel is dat al die (ultra) rechtse stemmen niet meetellen en dus rechts verzwakt mits het cordon gehandhaafd wordt en blijft, daarin vertrouw ik m.n. het cda niet zoals 2x is gebleken.

Krek
Krek11 apr. 2019 - 7:18

Geachte Sonic, Ik - persoonlijk - houd niet van uitsluiten of cordons sanitaire, maar ik teken daarbij aan dat ik het ook niet eens ben met de partijen die in voorgaande jaren de winnaars van de verkiezingen buiten de deur hielden. Als we vóór democratie zijn, dan moeten we naar de kiezer luisteren. Doen we dat niet, dan is een de oproep tot referenda, ook hier door velen gesteund, volkomen terecht (en ik zie echt he-le-maal niets in referenda). De regering hoort er te zitten door het mandaat van de kiezer. Ik begrijp in dat opzicht de woede wel van stemmers op partijen die op een dergelijke grove wijze aan de kant zijn gezet. Echter, waar wij, als reageerders, het ons kunnen veroorloven om uit boosheid te reageren, kan een regering dat niet. Ik ben er dan ook voor dat de grootste partij en/of de grootste winnaar aan het formeren slaan. Als GroenLinks bij de volgende verkiezingen de grote winnaar wordt, dan zal ik ook van mening zijn dat zij in de gelegenheid moeten worden gesteld om (samen met grootste partij/en) te formeren/regeren. Uiteraard hoop ik dat de VVD (bij uitstek dé partij die met iedereen wel kan samenwerken) gaat formeren. De kiezer zal moeten uitmaken of dat dan met GL of FVD zal zijn. Echter, dat is koffiedik kijken. We zijn er nog lang niet, en er kan nog van alles gebeuren. Het is lang niet gezegd dat de VVD de grootste blijft. Regeren blíjft risicovol, zelfs als je de superpower 'teflon' hebt, zoals Mark Rutte. Persoonlijk hoop ik op een VVD/PvdA-coalitie, die samen een nipte meerderheid hebben (een mens mag dromen!) en dat zowel de goddeloos dure paradepaardjes van GL als de onhaalbare idealen van Baudet buiten de deur worden gehouden. Nu moet ik daarbij aantekenen dat ik van mening dat ook het FvD zowel als GL een aantal uitstekende standpunten hebben, maar dat ik wat huiverig ben voor beide partijen waar het hun selling points betreft. Mijns inziens verkopen beide partijen vooral 'een gevoel.' Het gevoel dat wij, als nietige mensjes, de macht hebben om nú de wereld te redden (GroenLinks) danwel het gevoel dat we 'niet langer met ons laten sollen,' en de tijd kunnen terugdraaien naar een zelfstandigheid die mogelijkheid was voor de globalisatie (Baudet). Ik ben er erg huiverig voor wanneer de emotie de politiek gaat beheersen - emoties en, in mindere mate, idealen - zijn namelijk niet of nauwelijks onderhandelbaar (tenzij een partij zin heeft in politieke zelfmoord). Arme, toekomstige formateur. Ik denk dat men met weemoed zal terugdenken aan de afgelopen formaties :-)

Krek
Krek11 apr. 2019 - 7:31

correctie: "die mogelijk was'

Auslander
Auslander10 apr. 2019 - 10:42

“als je alleen maar ergens tegen bent, versterk je de boodschap van de tegenstander.” Dat geldt evenmin voor de “boze burger” en populisten. Als je enkel boos bent en kritiek levert (=negativisme) zonder een oplossing (=positivisme) dan doe je alleen “reclame” voor wat je boos op ben! Ook alleen positief zijn, oftewel alleen oplossingen voordragen zonder dat er een probleem is dan ben je ook een karikatuur van politiek. De kritiek op “onze” fascisten als “ongewenst” is al op zich een boodschap, omdat achter hun populisme niks/niet uitvoerbare positiefs inziet. Maar er is nog meer aan de hand als men enkel ergens boos op is. Als je hetzelfde visie of hetzelfde identiteit meedraagt als de “boze burgers” raak je verlamd en geen tegenargumenten kan creëren, behalve boos zijn op “boze burgers” natuurlijk. Gaandeweg loop je ook op diezelfde sporen als de boze burgers! Dat heet in politiek correcte taal “het overnemen van hun politieke agenda”. Maar in werkelijkheid was je al lang hetzelfde voordat die burgers erachter kwamen dat ze boos moeten zijn! Politiek zonder kritiek is de heerschappij van techneuten, het neoliberalisme dus.

Geduld
Geduld10 apr. 2019 - 10:40

Is het rechts gedacht als ik vind dat wat ik nu in een gemeente te horen krijg "dat kan niet want den haag heeft bepaalt" ik er niet op zit te wachten dat ik te horen krijg van den haag "dat kan niet want Brussel heeft bepaalt" Is het rechts dat ik niet op een Europees leger zit te wachten ? Is het rechts dat ik mijn pensioen niet in Europa aan wil vragen? Samen werking vind ik best elkaar helpen ook maar de keuze om te stemmen word beperkt als je niet in de verenigde staten van Europa wilt wonen. Stel dat daar later een Trump komt . Ik denk dat wij in nederland ook zelf de touwtjes in handen moeten houden.

6 Reacties
Luneau
Luneau10 apr. 2019 - 15:20

Dat is vooral krom gedacht. Zowel Den Haag als Brussel zijn democratisch gekozen, soms direct, soms indirect. Wat er daar bepaald wordt, is dus het gevolg van de keuzes van u en mij en onze medeburgers. Een Europees leger alsmede een Europees eerste of tweede pijler pensioen kan alleen als er unaniem voor gestemd wordt in de EU én als dit door zowel de Eerste als Tweede Kamer goedgekeurd wordt. Op dit moment liggen er voor beide geen concrete plannen of wetsvoorstellen. Ook de Verenigde Staten van Europa met een president die net zoveel macht als een USA president heeft, zijn onwaarschijnlijk, aangezien daar ook unaniem door de lidstaten voor gestemd zou moeten worden en daarna in de Eerste en Tweede Kamer een meerderheid voor zou moeten zijn. Geen enkele partij die dat volgens mij in z'n verkiezingsprogramma heeft staan, dus keuze genoeg.

DaanOuwens
DaanOuwens10 apr. 2019 - 16:21

@ Geduld Jij schrijft; Is het rechts dat ik ……….. Nee dat is niet rechts dat is dom. De EU bepaalt dat namelijk niet voor de lidstaten. Met name vandaag vergaderen de Europese regeringsleiders wat te doen met het VK en de Brexit. Dus de EU bepaalt dat helemaal niet voor de lidstaten maar de gezamenlijke regeringsleiders. Dat je geen EU leger wil is ook niet verstandig. Nederland is te klein om een zelfstandig leger in stand te houden. Bovendien heeft ieder land in de EU inmiddels zijn eigen tanks, vliegtuigen en schepen. Veel te duur en weinig efficiënt. Gezamenlijk kan de EU een beter leger tegen lagere kosten in stand houden. Je pensioen hoef je nooit in Europa aan te vragen het is dom dat je jezelf heb laten wijsmaken. je pensioen zit bij de pensioenfondsen of de verzekeraars niet bij de EU. Als er een Trump komt in de EU komt het dankzij mensen als Baudet of Wilders. Niet dankzij mensen als bijvoorbeeld Timmermans of Tusk. Die zullen nooit handelen zoals Trump. Baudet wellicht wel. Maar dan op landelijk niveau. En er is geen wij in Nederland. Er is geen gemeenschappelijke mening over dit soort dingen. Jij bent jij en ik ben ik. Volgens mij zijn wij geen wij. Ik heb niets gemeenschappelijks met jou. Ik zie dan ook geen reden om hier in Nederland de touwtjes zelf in handen te houden. De tegenstellingen zijn op landelijk niveau niet wezenlijk anders als op Europees niveau.

Dubbelgedopte snijboon
Dubbelgedopte snijboon10 apr. 2019 - 17:15

@ Luneau "Geen enkele partij die dat volgens mij in z’n verkiezingsprogramma heeft staan, dus keuze genoeg." Een Europese superstaat wordt idd in geen enkel partijprogramma vermeld. Bij mijn weten zijn D66 en GL wel voor een federatie, is voor velen al net zo huiveringwekkend.

FransAkkermans1947
FransAkkermans194710 apr. 2019 - 19:20

@Daan Douwens "Als je daar meer met focus naar kijkt zijn het vaak traditionele regio’s." Zeeland, Friesland waren agrarische provincies met veel landarbeiders. Vanaf het begin van de vorige eeuw trokken die in grote getale naar Rotterdam en Amsterdam waar werk was dat beter betaald werd en door de lanbouwmechanisatie nam ook de vraag naar landarbeiders af. Schaalvergroting zorgde ook nog eens voor afvloeiing van kleine boeren. Dat ging heel lang door. In Zeeland was het hoogste onderwijsniveau HBO. Een Zeevaartschool, een Kweekschool en een HTS. Doorleren deed je buiten de provincie en vanwege gebrek aan beroepsperspectieven in Zeeland bleef je daar. Met cultuur en mentaliteit heeft dat allemaal weinig te maken, met economie des te meer. Lang niet al het platteland heeft met achteruitgang te maken. Twente en de Achterhoek zijn bloeiende regio's.

DaanOuwens
DaanOuwens10 apr. 2019 - 20:27

@ FransAkkermans1947 Jij schrijft; Vanaf het begin van de vorige eeuw trokken die in grote getale naar Rotterdam en Amsterdam waar werk was dat beter betaald werd en door de lanbouwmechanisatie nam ook de vraag naar landarbeiders af. Jij begint je onderbouwing met als uitgangspunt de situatie 100 jaar geleden. Die is nu volstrekt irrelevant. Verder stond er geen HBO omdat er niemand was die zo'n opleiding zou volgen. Dat sloot niet aan bij de cultuur want jongeren moesten snel weer aan het werk. Dan schrijf je : Doorleren deed je buiten de provincie en vanwege gebrek aan beroepsperspectieven in Zeeland bleef je daar. en Met cultuur en mentaliteit heeft dat allemaal weinig te maken, met economie des te meer. Dus had het alles met cultuur te maken men trok weg en bleef weg. En Zeeland kwam niet economisch tot ontwikkeling en zal dat ook nooit meer komen, omdat er geen nieuwe innovatieve initiatieven van de grondkomen. De zware godsdienstige geloofsovertuiging in Zeeland maakt de geesten ook niet al te bewegelijk dat is nog een extra handicap. De economisch schaal van Enschede is nihil als je het vergelijkt met Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven. De tijd is voorbij dat je een boeiende economie kon hebben gebaseerd op de aardappelteelt. Daarom is je eerste zin zo weinig van betekenis.

FransAkkermans1947
FransAkkermans194711 apr. 2019 - 20:13

@Daan Douwens U blijft de nadruk leggen op zaken als cultuur, traditie, godsdienst, mentaliteit als verklaring voor het bestaan van krimpregio's. Ik kan natuurlijk niet ontkennen dat deze facturen niet van belang zijn maar leg de nadruk op economische factoren en de daarbij behorende historische ontwikkeling. Er is eerder sprake van een centrum-periferiestructuur, een machtsverschil. En ik had het over Zeeland omdat ik de situatie daar ken maar het gaat net zo goed op voor Groningen, Friesland en de andere rurale provincies. Maar ik merk wel dat u toch meer op de grote stad bent georiënteerd.

Mark Huysman
Mark Huysman10 apr. 2019 - 9:39

Dit lijkt me een bijzonder slecht voorstel. De EU is geen democratisch of sociaal tegenwicht tegen extreem-rechts. Integendeel. De belangrijkste bestaansreden van de EU is dat het grote kapitaal onbelemmerd haar gang moet kunnen gaan. De EU en de lidstaten hebben zich in verschillende verdragen vastgelegd op een economische politiek ‘die overeenstemt met het principe van een open markt en vrije competitie’. Dat betekent: -dat overheden niet in mogen grijpen in de economie als dat de handelsverhoudingen tussen lidstaten beïnvloedt; -dat de ongekozen EC het recht heeft om richtlijnen voor economische politiek uit te vaardigen; -dat de landen geen steun mogen geven aan strategische industriëen; - dat staatsschuld en overheidstekort binnen strakke van bovenaf bepaalde grenzen blijven; -dat de uitgaves voor sociale zaken beperkt blijven; -dat werkgelegenheid niet gestimuleerd mag worden door overheidssteun; -dat de enige functie van de ECB is dat het de inflatie laag houdt, steun aan overheden met grote schulden is expliciet verboden; -dat er onbelemmerd ruimte is voor grote bedrijven om zich daar te vestigen waar de arbeidskosten en milieuwetgeving het ‘gunstigst’ zijn, race naar de bottom dus; -dat er geen kapitaalcontroles mogelijk zijn; -etc. De EU maakt een Keynesiaanse politiek -de politiek die dominant was in het Europa van de jaren 50, 60 en ’70- onmogelijk. En als je denkt dat dat via de mechanismes van de EU veranderd kan worden dan heb je je niet verdiept in de procedures en structuur van de Unie. Ondanks dat Frankrijk en Nederland tegen een Europese grondwet hebben gestemd, vormen de verdragen wel degelijk een soort van grondwettelijke orde. Alleen als *alle* lidstaten het met elkaar eens zijn dan kunnen onderdelen van de verdragen veranderd worden. Oftewel nooit. Als een ‘positief verhaal’ over deze EU extreem-rechts de wind uit de zeilen moet halen, dan staat bij voorbaat vast dat extreem-rechts gaat winnen.

2 Reacties
DaanOuwens
DaanOuwens10 apr. 2019 - 11:55

@ Mark Huysman Jij geeft een mooi lijstje. Zoals: -dat overheden niet in mogen grijpen in de economie als dat de handelsverhoudingen tussen lidstaten beïnvloedt; -dat de ongekozen EC het recht heeft om richtlijnen voor economische politiek uit te vaardigen; -dat de landen geen steun mogen geven aan strategische industriëen; ……. enz. Echter dat lijstje is grotendeels op mondiaal niveau ook van toepassing. Zo dreigt op dit moment een handelsoorlog tussen de VS en de EU omdat Airbus staatssteun zou krijgen. Jouw opmerking gaat dus op twee punten mis. Er wordt wel staatssteun gegeven, maar het leidt op mondiaal niveau tot problemen. En mag het dus niet. Ook geef je aan dat de staatsschuld van landen beperkt moet blijven van de EU. Zo deed Grienland dat niet en kwam daardoor in enorme financiële problemen. Kortom er staan zaken op jouw lijstje die staan voor verstandig economisch beleid. Je verwijt de EU dat er onbelemmerd ruimte is voor grote bedrijven om zich daar te vestigen waar de arbeidskosten en milieuwetgeving het ‘gunstigst’ zijn. Die ruimte hebben grote bedrijven zonder de EU zeker. De EU is een samenwerkingsverband dat die bedrijven op Europees niveau beperkingen kan opleggen. Ik heb geen zin om je lijstje punt voor punt door te nemen. Ik vind het wel prettig dat je de moeite hebt genomen. Dan zijn er in ieder geval argumenten te bedenken om voor of tegen te zijn. Maar zoals je ziet staan er zaken op je lijstje die helemaal niet als kritiek bij de EU zijn neer te leggen. Dus je conclusie mist voldoende fundament. Wat wel waar is dat extreem rechts gaat winnen. Maar extreem rechts heeft ook geen steekhoudende kritiek op de EU. Daar gaat het helemaal niet om. Extreem rechts streeft naar nationalistische samenleving, een homogene bevolking met gesloten grenzen. Of de EU nu slecht of goed functioneert is niet van invloed op de extreem rechtse kiezer.

Norsemen
Norsemen10 apr. 2019 - 12:05

"De belangrijkste bestaansreden van de EU is dat het grote kapitaal onbelemmerd haar gang moet kunnen gaan" De belangrijkste bestaansreden is om een nieuwe oorlog zoals WO I en II te voorkomen en daar slaagt de EU, tot nu toe in ieder geval, heel goed in.

Minoes&tuin
Minoes&tuin10 apr. 2019 - 9:03

Ik heb anders de laatste jaren niet veel anders gezien dan 'linkse vrolijkheid' ! En zie! Ik vind het daarom een heel vreemd artikel!

Norsemen
Norsemen10 apr. 2019 - 8:51

Ik lees steeds vaker dat mensen denken dat links voor de EU is en rechts tegen, of dat de huidige inrichting van de EU het gevolg is van links beleid. Dat slaat natuurlijk nergens op. Het is zo typisch dat Baudet aanhangers iets rechts of links vinden omdat ze er wel of niet mee eens zijn. De inhoud/motivering van een idee maakt iets links of rechts, niet de keuze of je er wel of niet mee eens bent.

Bert de Vries
Bert de Vries10 apr. 2019 - 8:46

Operation Libero was een succesnummer. Niet door iets positiefs tegenover iets negatiefs te stellen, maar door op een ander spoor te gaan rijden. In het geval van Europa lukt dat niet. Bijvoorbeeld: dat Europa ons economische bloei heeft bezorgd, kan waar zijn. Maar de onderbouwing van deze stelling vereist een complex betoog, en blijft tenminste een gedeeltelijke leugen. In ieder geval voor hen die hun baan hebben verloren aan Polen. Oorzaak van de zwakte van het positieve verhaal is het langdurig verzwijgen of ontkennen van kapitale blunders die zijn gemaakt bij de ontwikkeling van de EU. Dat valt niet ongedaan te maken. En beloften, goede bedoelingen, romantiseringen of vergezichten veranderen daaraan niets. Het verhaal van Baudet is dubieus en vaak zwak. Maar het is de ideale kapstok voor veler werkelijkheid. Wat de verstandige opponent ook te berde brengt. Want de recente geschiedenis van Europa heeft bewezen dat dat Verstandig te vaak buiten de deur is gezet.

11 Reacties
Bert de Vries
Bert de Vries10 apr. 2019 - 10:18

Nog een illustratie: De bevolking van Bulgarije daalt tussen nu en 2040 van 8,8 naar 5,9 miljoen. Die maatschappij gaat instorten. Voor Litouwen geldt hetzelfde. Voor Roemenië geldt iets vergelijkbaars. Zie: https://www.nrc.nl/nieuws/2019/04/10/de-bevolking-van-bulgarije-is-aan-het-verdampen-a3956315 In Nederland is de instroom van Polen tienmaal hoger dan in 2004 werd voorspeld. Het overgrote deel van de Brexit-voorstanders wil meer controle over de migratiestromen. In 2015 kwamen er ruim 300.000 Oost-Europeanen binnen. Kletskoek bestrijden, zoals in het geval van meneer Baudet, is wel te doen. De werkelijkheid verduisteren lijkt me, in dit geval, onmogelijk. Weg met die positieve verhalen over Europa. Kom met stevige verbeterplannen.

DaanOuwens
DaanOuwens10 apr. 2019 - 12:13

@ Bert de Vries Jij schrijft: Die maatschappij gaat instorten. Voor Litouwen geldt hetzelfde. Voor Roemenië geldt iets vergelijkbaars. Merkwaardig genoeg verwijt je dit de EU. Maar veel verder gaat het nadenken niet. Dat is jammer. Vergelijkbare processen doen zich namelijk in alle EU landen. Maar vaak op regionaal niveau. In delen van Frankrijk is zichtbaar omdat grote delen van het platteland totaal leeglopen. Er blijven sterk vergrijsde dorpen over waar nog een handvol mensen blijft wonen. Hetzelfde gebeurt in Nederlandse regio's in Zeeland, Limburg en Noord Nederland. Als je daar meer met focus naar kijkt zijn het vaak traditionele regio's. In Limburg werd enkele landelijke verkiezingen terug de PVV in een keer de veruit grootste partij. Limburg moest terug naar de Limburgers, dat is wat die behoudende groep wil horen. Wat er in sociaal opzicht gebeurt in die regio's is de botsing tussen oud en nieuw, oud en jong, behoudend en vooruitstrevend, tradities vasthouden en veranderen. En in die regio's houden veel mensen vast aan het oude. Het gevolg is dat de jongeren wegtrekken. Dat is wat in Bulgarije en Litouwen gebeurd. Het is een botsing tussen de traditionele waarden en mensen die naar verandering streven. In Polen speelt overduidelijk dezelfde tegenstelling. En daar waar de traditionelen winnen. Zoals in Nederland PVV, FvD, CDA, SGP en deels de VVD vertrekken de jongeren, die zien elders meer kansen om hun idealen te realiseren. In beperkte mate maakt de EU hun stap iets eenvoudiger, maar vertrekken zullen ze toch. Ik denk dat jij die mensen zou willen verbieden om te vertrekken en te dwingen zich aan te passen aan jouw waarden. Maar dat is sowieso weinig succesvol en staat haaks op de grondrechten die mensen zouden moeten hebben. Kortom je staat naar de EU te wijzen terwijl je eigenlijk je eigen succes zou moeten vieren. Je krijgt de behoudende samenleving die je graag wil hebben. De Friezen, Limburgers en Zeeuwen krijgen hier wat ze willen. Echter de keerzijde van die winst is het vertrek van de jeugd. Maar daar moet je dan maar niet over zeuren.

Minoes&tuin
Minoes&tuin10 apr. 2019 - 12:45

Bert de Vries Mee eens, maar dat mag je niet zeggen toch? Het positieve steeds naar voren brengen en al het andere ontkennen heeft rechts-extremisme juist in het zadel geholpen! Niet dat die mensen links zijn maar het heeft heel goed gewerkt als kapstok! Ook voor de eigen rechtse agenda van 'oud-links' of moet ik zeggen 'nieuw rechts'.

Minoes&tuin
Minoes&tuin10 apr. 2019 - 13:02

Bert de Vries Lees dit ook eens! En heb je de documentaire over Polen gezien, de Poolse mevrouw die teruggaat naar Polen waar nog een deel van haar familie woont! Die oom zegt letterlijk dat hij in de kassen in Nederland altijd hard gewerkt heeft, zwart wel te verstaan ( werd altijd ontkend) en heeft van dat geld een heel bedrijf kunnen opzetten in Polen. Dit terwijl hier iemand met het minimumloon, amper het hoofd boven water kan houden, ook al werkt hij 7 dagen in de week! Kijk eens waar Europa werkelijk over gaat, over welke belangenverstrengelingen daar meespelen in de besluitvorming. De Duitse mijnheer hier met naam en toenaam genoemd is lang niet de enige. We hebben in Nederland ook van die heerboeren Europarlementariërs gehad. Die staan nu hoog aangeschreven! We kennen Guy Verhofstadt. https://decorrespondent.nl/9359/vergeet-de-vegaburger-de-echte-strijd-in-brussel-ging-deze-week-over-de-landbouwmiljarden/4141615621220-dc2563a1

DaanOuwens
DaanOuwens10 apr. 2019 - 14:41

@ Bert de Vries Trouwens een taalkundige ramp mijn reactie, sorry daarvoor.

Bert de Vries
Bert de Vries10 apr. 2019 - 15:28

Minoes, zoals gebruikelijk terzake plus winst. Alleszeggend artikel over de vruchten van de feodale verhoudingen die nog steeds een dominante invloed hebben. Van landadel tot agrarische organisaties, waaronder de oppermachtige bio-industrie. Moderniteit is vaak een illusie. Machtsverhoudingen verschuiven doorgaans trager dan een rivier. Ouwens, jouw analyse is sociaal-demografisch. Er is zeker verwantschap met processen in lokale groei- en krimpgebieden. Maar die verwantschap betreft gevolgen, niet de oorzaak. De oorzaak van de dramatische ontwikkelingen in een aantal Oostbloklanden (èn Westbloklanden) is welbewust beleid, namelijk import van goedkope arbeidskrachten in West-Europa middels het vrije verkeer van personen. Enkel en alleen om de winstmarges van het bedrijfsleven te vergroten. Zolang oorzaken van onvrede over Europa niet serieus worden genomen, en positivistisch gezwijmel de boventoon voert, wordt de status van de EU alleen maar zwakker.

DaanOuwens
DaanOuwens10 apr. 2019 - 17:59

@ Bert de Vries Jij schrijft: De oorzaak van de dramatische ontwikkelingen in een aantal Oostbloklanden (èn Westbloklanden) is welbewust beleid, namelijk import van goedkope arbeidskrachten in West-Europa middels het vrije verkeer van personen. Nu heb ik een uitgebreide argumentatie geleverd en het dringt nog niet tot je door. Deze tekst van je raakt kant nog wal. Je moet wat beter lezen. Ik meldde al in mijn tekst dat regio's in Frankrijk, Nederland en andere West-Europese landen ook leeglopen. Dat kan niet het gevolg zijn van de import van goedkope Oost Europese arbeidskrachten. Het probleem speelt immers ook op landelijk niveau. De oorzaak is dus inderdaad sociaal-demografisch. Bizar dat het niet tot je doordringt. Het is niet de EU die het probleem is, maar jij bent de oorzaak van het probleem. In ieder geval jouw opvattingen. Jongeren trekken niet weg uit Limburg, Friesland, Groningen of Zeeland vanwege de EU, que lonen is er binnen nederland immers geen verschil, maar vanwege de sociaal culturele normen en waarden die dominant zijn in hun omgeving. Plat gezegd: Als je zwart bent en 16 wil je binnen 2 jaar weg uit Friesland of Limburg. Daar gaat het om. Als die vertrekkende groep groot genoeg is vergrijst de regio in een hoog tempo. En dat blijkt dus. Binnen de EU ontstaat hetzelfde mechanisme, maar zonder de open grenzen zou het ook gebeuren. Natuurlijk speelt het verschil in loon een rol, maar een talentvolle Bulgaarse jongen opgeleid op HBO niveau of hoger gaat natuurlijk weg uit Bulgarije. Die heeft daar niets meer te zoeken. Het enige dat deze landen kunnen doen is een open economie creëren. Hun opleidingen open zetten voor West Europese jongeren. Niet achteruit kijken maar vooruit. In Estland wordt daartoe een poging gedaan. Op Europees niveau is dat land een voorloper. https://www.studiereizen.nl/studiereizen-en-werkbezoeken/studiereizen/estland-onderwijs-en-ict. En niet het geneuzel over de lokale cultuur en eeuwenlange tradities. Daar win je wel de ouderen mee, maar verlies je een groot deel van de jongeren.

Bert de Vries
Bert de Vries10 apr. 2019 - 20:12

Ouwens, dat valt tegen. Ik zeg dat het grote verschil tussen regionale krimp en krimp in Oostbloklanden is, dat de laatste het gevolg is van EU-besluiten en de eerste in het geheel niet. De rest laat ik maar voor wat het is: meningen onderbouwd met meningen. Daarmee heb ik niet zoveel. Succes.

Satya
Satya10 apr. 2019 - 20:55

Bert 'Enkel en alleen om de winstmarges van het bedrijfsleven te vergroten.' Wil jij mij dan even vertellen hoe ik dat moet doen? Ik geloof dat we ook maar Polen moeten gaan aannemen, ze werken harder en hebben minder noten op hun zang. Zijn de strenge nvwa eisen daar dan ook onderdeel van en is het eigenlijk 1 groot complot? die strenge eisen vreten nogal aan de winst marges. Daan Ik benjong en zwart. Hoe kom je erbij dat mensen als ik uit onze provincie stadjes weg willen? Het probleem is vaak werkgelegenheid en je ambitie niet kunnen vervullen. De provincie is juist heerlijk, de achterbuurvrouw die je niet in een hokje plaatst maar je steevast met mien wichie aanspreekt. Ik vind het juist erg jammer dat dat verdwijnt. Ik denk dat je toch ook hier naar mogelijkheden moet kijken. Dit gaat overigens over het noorden. Misschien nog iets minder polarisatie maar het is zeker in aantocht.

DaanOuwens
DaanOuwens11 apr. 2019 - 19:19

@ Satya Jij schrijft; Ik benjong en zwart. Hoe kom je erbij dat mensen als ik uit onze provincie stadjes weg willen? Omdat het merendeel van de gekleurde Nederlanders niet in de provincie. Maak nou niet de vergissing dat een dergelijke uitspraak van mij voor 100 % geldig is en geldig moet zijn. Als jij in een provinciestad wil wonen moet je dat zelf weten. Echter een ruime meerderheid van geleurde mensen en zeker jongeren doet dat niet. De redenen daarvoor kan je zelf ook bedenken.

DaanOuwens
DaanOuwens11 apr. 2019 - 19:24

@ Bert de Vries Jij schrijft; Ik zeg dat het grote verschil tussen regionale krimp en krimp in Oostbloklanden is, dat de laatste het gevolg is van EU-besluiten en de eerste in het geheel niet. en: De rest laat ik maar voor wat het is: meningen onderbouwd met meningen. Het grote verschil is dus dat ik mijn mening onderbouw en jij blijkbaar gewoon iets beweert. Blijkbaar geen argumenten dus. Dit is niet de eerste keer.

Gaanweweer2
Gaanweweer210 apr. 2019 - 8:37

Vezoenende woorden, maar qua daden gaat Joop zich hier natuurlijk niet aan houden. En gelukkig maar, de wereld is al saai genoeg.

1 Reactie
stokkickhuysen
stokkickhuysen10 apr. 2019 - 19:52

qua daden gaat Joop zich hier natuurlijk niet aan houden Leg me nou eens uit wat je hiermee bedoelt?

Joop den Uil
Joop den Uil10 apr. 2019 - 8:16

wat is Zwitserland lukt kan ook in Nederland ? denk het niet. geen landen zulke tegenpolen dan deze landen. Denk / weet zeker dat de omschreven manier (en wat een energie en enthouisasme steekt men erin !) juist het tegenovergestelde laat zien en doet FvD sterker groeien ... wedden ?

1 Reactie
Luneau
Luneau10 apr. 2019 - 15:26

Enige basis voor die gedachten? Of is het een onderbuikgevoel?

Keilstra
Keilstra10 apr. 2019 - 7:50

De EU is verantwoordelijk voor het vrije verkeer van werknemers, het grote succes van de Westseuropese werkgeverslobby. Door de "hoeksteen" van de EU worden westeuropese lager betaalden al dertig jaar weggeconcurrereerd door goedkope arbeid uit Oosteuropa. Het gevolg is stagnerende lonen, al dertig jaar lang. Het gevolg daarvan is gele hesjes, brexit, Salvini, Baudet, AfD, en een groeiende Europabrede kloof tussen de linkse verdedigers van de EU en de gewone werknemers. Dat is mijn analyse. Pleit voor aanpassing van de regels van vrij verkeer van werknemers als je de verkiezingen wilt winnen. Links moet weer de gewone mensen gaan verdedigen in plaats van hoogopgeleide zwevers.

9 Reacties
Norsemen
Norsemen10 apr. 2019 - 8:15

@Keilstra "Het gevolg daarvan is gele hesjes, brexit, Salvini, Baudet, AfD" Fout zijn of verkeerde keuzes maken kun je niet afschuiven op anderen, dat is toch echt gevolg van je eigen handelen/tekortkomingen.

korheiden2
korheiden210 apr. 2019 - 8:24

@Keilstra : Dat is heel juist geformuleerd. Mijn broer, die vrachtwagenchauffeur is, heeft geen grote internationale ritten meer want die worden allemaal gedaan door Oost-Europeanen, want goedkoper. En het gaat hier om een gewoon Nederlands bedrijf. Een partij als Groen Links bedient vooral hoogopgeleide, goedverdienende stedelingen.

Jansen7
Jansen710 apr. 2019 - 10:07

@Norsemen: ook interessant is hoe jij in het vrije verkeer van werknemers staat.

DaanOuwens
DaanOuwens10 apr. 2019 - 11:44

@ korheiden Jij schrijft; Mijn broer, die vrachtwagenchauffeur is, heeft geen grote internationale ritten meer want die worden allemaal gedaan door Oost-Europeanen, want goedkoper. En het gaat hier om een gewoon Nederlands bedrijf. Het mooie van dit voorbeeld is dat het helemaal niets te maken heeft met vrij verkeer van werknemers. Het internationaal transport is decennia lang voor het grootste deel in handen geweest van Nederlandse transportbedrijven. Ook al ver voor het vrije verkeer van werknemers. Dat vond niemand in Nederland een probleem. Nu wordt de markt verloren aan Oost Europeanen en trouwens ook bijvoorbeeld aan Spanjaarden en nu is het een probleem? Vanwege de dominantie van de Nederlandse chauffeurs zijn mensen in vele landen werkloos geweest. Die moesten een ander beroep bedenken. Nu zullen de Nederlandse chauffeurs dat moeten doen. Maar met het vrije verkeer van werknemers heeft het weinig te maken.

Norsemen
Norsemen10 apr. 2019 - 12:03

@Jansen Vrij verkeer van goederen en personen werkt niet als landen eigen goederen en personen gaan beschermen/voortrekken. Verder gun ik iedereen het beste maar het feit dat iemand Nederlander is betekent niet dat ik hem meer gun dan een Pool. Het feit dat iemand Europeaan is betekent niet dat ik hem meer gun dan een Afrikaan.

Jansen7
Jansen710 apr. 2019 - 17:52

@Norsemen: dan heb je de splijtzwam te pakken. De EU presenteert zich als hoeder van de werknemer maar het betekent dat de onderste helft van o.a. Nederland zijn welvaart moet gaan delen met Oost- en Zuid Europa. Werknemers in west-europa die hier kritiek op hebben worden niet rechtstreeks maar wel indirect zoveel mogelijk in verband gebracht racisme en egoïsme. En er zijn nog mensen die in complottheorieen geloven, vooral bij de PVV en FvD, dat de EU dit stiekem toch doet op verzoek van werkgevers.

Jansen7
Jansen710 apr. 2019 - 17:54

met mijn laatste zin bedoel ik het vooropstellen van een vrij verkeer van arbeidskrachten.

Norsemen
Norsemen11 apr. 2019 - 9:37

@Jansen Helemaal correct, de rijkeren moeten delen met de armeren. Dat dit binnen een land gebeurt door middel van het sociale stelsel vindt (vrijwel) iedereen de normaalste zaak van de wereld maar zodra het gaat om tussen landen onderling is het hek van de dam. Ook als die landen onderling eigenlijk bij elkaar horen. Het gaat om eigen volk eerst, waar bij het begrip eigen volk per discussie een andere groep is. Als het gaat om de welvaart hier in Nederland is het eigen volk de in Nederland geboren blanke. Als het gaat om de EU is het eigen volk iedereen die in Nederland woont en als het gaat om de wereld is het eigen volk de Europeaan. Met je opmerking over racisme en werknemers ben ik het niet helemaal eens, met egoïsme wel. Het komt er toch op neer dat de boze burger vindt dat ze in dezelfde situatie meer recht op iets hebben dan de ander. En dan mag men natuurlijk vinden maar zeg dat dan gewoon eerlijk. Ik denk dat een groot gedeelte van de boze burger zelf prima weet dat men stiekem vindt dat ze meer recht hebben op iets dan een ander maar dit niet op die manier durft te zeggen. En om dan vervolgens recht te praten wat krom is gaat men onzin vertellen, waaronder racistische onzin.

Keilstra
Keilstra12 apr. 2019 - 7:41

@Norseman Het probleem is dat die solidariteit met Oosteuropeanen exclusief wordt opgebracht door de Westeuropese lager betaalden. De hoger betaalden hebben niet in dezelfde mate last van arbeidsconcurrentie. Linkse hoger opgeleiden pleiten dan ook op zeer gratuite wijze voor solidariteit die ze zelf niet hoeven op te brengen. De haat van gewone mensen tegen linbks is daarmee verklaard.

Auslander
Auslander10 apr. 2019 - 7:43

“Zo kan Baudet volgende maand verslagen worden” Ik waardeer dit streven, maar als zoiets gebeurt dan is politiek Nederland de meeste onstabiel land in Europa. Dat moet nog meer zorgen baren dan beesten die dreigen afsterven en hun habitat verlaten op zoek naar het voortbestaan in oppervlakte. Het positivisme vloeit voort uit hoop, hoop dat het negatieve een tijdelijke en afwijkende verschijnsel is die men kan voor de toekomst ontzien of wegwerken. Het positivisme moet in het “systeem” zitten en de ruggengraat van hedendaags leven vormen. Het positivisme moet in je erfgoed (verleden) zitten waarin haar insluiting en exclusiviteit ook voor heden en voor iedereen gangbaar is. Eerlijk gezegd mis ik zo’n positivisme in Nederland, zelfs in positivisten daarin. De Nederlandse manier van het leven, denken en politiek bedrijven is op hol geslagen. Als outsider, je moet er vandaan blijven en afwachten wie het gaat uiteindelijk winnen alvorens je spirituele toestanden eraan relateren of gewoon definitief afhakken. Ik ga in ieder geval me niet invechten om erbij te horen!

4 Reacties
Peterrr2
Peterrr210 apr. 2019 - 8:08

Nederland het meest onstabiele land in Europa. Goh, heb ik toch wat gemist. Wilt u die stelling eens wat nader toelichten?

Auslander
Auslander10 apr. 2019 - 9:52

@ Peterrr “Wilt u die stelling eens wat nader toelichten?” Ben je gewend zinnen half om half waar te nemen? Lees (en schrijf op) nogmaals de hele zin. Dan zal je zien dat eerlijkheid wel loont!

Peterrr2
Peterrr211 apr. 2019 - 5:16

Je hebt gelijk, ik had in dit geval te snel gelezen. Mijn excuses !

Auslander
Auslander11 apr. 2019 - 7:40

- :)

Krek
Krek10 apr. 2019 - 7:37

Ik vind de onderbouwing van het betoog niet sterk, maar de eindconclusie is er een die hier al ontzettend vaak door verschillende Joopers geroepen is: "vertel een positief verhaal en ga uit van jouw kracht in plaats van dat voortdurende gekift op 'de ander' en diens achterban." Ik ondersteun deze oproep van harte. Wél hoop ik dat het ditmaal niet bij woorden blijft. Ik herinner me hoe de heer Van Jole de berichtgeving over Trump vergeleek met het leege ten van een zak chips: het voelt even lekker maar uiteindelijk levert het weinig positiefs op. Het zou een mooi begin zijn als dit artikel ditmaal meer zou zijn dan een opinie, maar tevens een intentieverklaring van de heer Van Jole om hierbij het voortouw te nemen? Als iemand in een pracht positie zit om die visie ook uit te dragen, dan lijkt me het de eindredacteur van JOOP. Ik kijk dan ook graag uit naar de nieuwe, positieve berichten over de plannen van links en de voordelen die de EU ons biedt.

Auke2
Auke210 apr. 2019 - 7:06

Het is niet zo waarschijnlijk dat Baudet verslagen gaat worden, omdat het erg kortdag is. Ook is het wat arrogant om de kiezers van FvD weg te zetten als boze burgers die niet weten waar ze boos op zijn. Die houding gaat links niet helpen, in tegendeel zelfs. Waar ik me erg in kan vinden in dit stuk, is de frase van George Lakoff: als je alleen maar ergens tegen bent, versterk je de boodschap van de tegenstander. Dat betekend ook stoppen met het demoniseren van Baudet.

2 Reacties
Karingin
Karingin10 apr. 2019 - 9:00

Baudet wordt niet gedemoniseerd, er wordt gewoon in normale taal benoemd wat hij zelf zegt met zijn quasi intellectuele gezwets.

Sonic2
Sonic210 apr. 2019 - 9:31

@ Auke Baudet wordt niet gedemoniseerd. FvD en PVV aanhangers zijn beroepsklagers en jankers. In 2006 heb ik SP gestemd. Binnen 15 minuten koffie drinken lag mijn stem in de prullenmand. Ik heb niet geklaagd en heb sindsdien voor de 2e kamer niet meer SP gestemd. PVV en FvD aanhangers blijven maar klagen en in de slachtoffer rol. Lees eens Geenstijl of Dagelijkse Standaard en kijk eens wat linkse partijen/ D66/ Joop en alle anderen over zich heen krijgen. En als er niets in het heden kan worden gevonden dan komt Pol Pot of Mao wel weer voorbij. Maar dat is rechts en dan is het satire en politiek incorrect. Als het van de andere kant komt is het demonisering. Dan over die plannen van links. Pvda en Groenlinks laten van alles door rekenen. Nu ook weer die Co2 heffing. Er is een gezamenlijke tegenbegroting geweest. In 2017 zijn SP/Groenlinks en PvdA met een alternatief regeerakkoord gekomen. https://joop.bnnvara.nl/nieuws/groenlinks-sp-pvda-alternatief-regeerakkoord PVV en FvD laten niets door rekenen. Ook u haalt de mythe aan dat links nooit met een alternatief komt. Dat is echt complete onzin. Laat ik het netjes houden. Het is eerder bewuste misleiding. En voor de rest mag je er best bij FvD met gestrekt been in. En keihard alles af fakkelen. PVV en FvD doen namelijk ook nooit wat anders. Altijd maar het partij kartel af kraken. Als je het dan om keert demoniseer je weer. Bizar. U weet niet waar u over praat. Volgens mij heeft u nog nooit een links verkiezingsprogramma of door rekening gezien. Volgens mij weet geen enkele PVV'er/ FvD'er waar hij over praat als het over links gaat. Ze kennen de door rekeningen niet. Ze kennen de verkiezing programma's niet.

Aad Van der Poel
Aad Van der Poel10 apr. 2019 - 7:05

Operatie Virgil van Dijk

Dubbelgedopte snijboon
Dubbelgedopte snijboon10 apr. 2019 - 6:28

Ik bespeur zelfs op dit linksige forum nog nauwelijks enthousiasme voor het Europese project, lijkt mij een veeg teken en is hopelijk een eyeopener voor onze politici . Het is natuurlijk steeds lastiger om die voordelen te benoemen. Voor de nieuwkomers als de voormalige Oostbloklanden lijkt mij dat een stuk makkelijker. Als het gaat om de ‘Gekke Henkie”-landen, de netto-betalers als ons kikkerlandje, wordt dit steeds lastiger. Wat ik zeer verontrustend vind is dat de machtsbalans steeds meer verschuift naar de ontvangende landen door bij EU-wetgeving/richtlijnen te stemmen op basis van een zogeheten “gekwalificeerde meerderheid”. Als de afdrachten, die na het vertrek van het VK nog verder zullen stijgen, nu zinvol zouden worden besteed, zou ik daar nog mee kunnen leven. Nog steeds worden deze gelden overwegend besteed aan “old school”- doeleinden als de landbouwsubsidies en de zeer fraudegevoelige structuurfondsen. Onlangs zaten bij “Jinek” de Europarlementariërs Judith Sargentini en Kati Piri nog quasi verontwaardigd uit de doeken te doen hoe de kliek rond Orban op grote schaal fraudeerden met EU-gelden. Dit doet de zaak geen goed en dan druk ik mij nog eufemistisch uit. Wat mij betreft mag dit schijndemocratische bestuurlijk monstrum asap op de schop. Snijd het hele EP weg, laat de Europese Raad de beslissingen nemen en transformeer het EP in een uitvoerend ambtenarenapparaat. Zet alle federale ambities in een koelkast in een Brussels achterkamertje.

4 Reacties
Dubbelgedopte snijboon
Dubbelgedopte snijboon10 apr. 2019 - 7:16

fraudeert ipv frauderen

Norsemen
Norsemen10 apr. 2019 - 14:47

Gadfly, trek je verhaal eens door op Nederland. Geldt dan hetzelfde?

Dubbelgedopte snijboon
Dubbelgedopte snijboon10 apr. 2019 - 17:09

@ Norsemen Mijn verhaal projecteren op Nederland is niet mogelijk, de EU is immers geen natiestaat. Je kan de EU het beste vergelijken met de voormalige stadsgewesten in ons land. Deze hadden het mandaat om vooral voor grensoverschrijdende beleidsterreinen taken namens gemeenten, naar analogie met de EU namens landen, uit te voeren.

Norsemen
Norsemen11 apr. 2019 - 11:52

Je kunt jouw verhaal prima projecteren op Nederland, natiestaat of niet. Verder kun je de EU het beste vergelijken met de VS.

Grietje Genot
Grietje Genot10 apr. 2019 - 6:15

Zo, die zit. Wie heil - benevens mooi weer en herstel van de arcadische 'heelheid' - verwacht van die chronisch ontevreden zeikers en klagers van het FvD, met hun armoeiige negentiende-eeuwse praatjes en archaïsche Lombroso-theorietjes en roomblanke suprematie, die is een druiloor vanjewelste en verdient het zout der aarde niet. Jammers & druiloren.

1 Reactie
Eniesee2
Eniesee210 apr. 2019 - 15:14

wel gewonnen , fijne dag nog

henk-alexander
henk-alexander9 apr. 2019 - 23:02

Niet in paniek raken, hoofd koel houden. Rationeel blijven met een warm hart en zelfkritiek tonen. De menselijke maat en solidariteit primair stellen in het globaliseringsproces. Baudetisme is niet meer dan een neoliberaal project.

1 Reactie
Libertain
Libertain10 apr. 2019 - 6:24

("Baudetisme is niet meer dan een neoliberaal project.") Inderdaad is het als broodnodige elitaire bruggetje tussen neoliberalisme en extreem-rechts bedoeld. Dan ligt de gebruikelijk aangedragen percentage mogelijk veel hoger. Dit is het werkdoel van de heer Baudet.

Sonic2
Sonic29 apr. 2019 - 22:16

Ik vrees dat het heel lastig gaat worden FvD volgende maand te verslaan. Deze partij zit in een dermate flow. Van Jole is met een zinnig betoog gekomen. De beste manier waarop je FvD kan verslaan is door het tegenovergestelde te doen wat vooral de media doet. De media zoomt veel te veel in op de boze burger. Doet alsof de FvD stemmer een zeldzame dier soort is en overdrijf de overwinning van FvD. En bovendien doet de media( en sommige politieke partijen) net alsof je de mening van FvD kiezers per definitie serieus moet nemen. En alsof FvD kiezers open staan voor iets zoals argumenten. Het zijn gelovigen en drammers. Dus dat werkt niet. In dit land heb je nu eenmaal 20 procent( soms wat meer en vaak wat minder) die achter dit soort smerig rechts radicalisme aanloopt. Die kiezers stemmen daarop omdat ze het zijn. In dit land heb je nu eenmaal 20 % nationalisten. En als het mee zit 14 a 15%. Als het tegen zit dus 23%. Ter vergelijking. De PvDA had in 1977 33% van de stemmen. En voor de rest regent het rare stellingen. Zeiden we in 2014 ook dat we meer EU, meer duurzaamheid nodig hadden omdat D66 heel groot werd bij de GR en de Europese verkiezingen? De grootste mogelijke onzin zou dat zijn. Van 1888 tot 1939 werd de SDAP( voorganger) van de PvdA uitgesloten. Ook in 1971,1977, 1982. In 2003 en 2010 stond de PvdA als 2e partij buitenspel. Maar dat schijnt alleen erg te zijn als de beweging PVV is. Nog nooit heeft iemand gezegd dat je niet Jesse Klaver mag beledigen, omdat je dan 1 miljoen Groenlinks kiezers beledigd. En nog nooit heeft iemand gezegd dat al die banen van de de laatste jaren door Rutte komen. Alleen als je nationalist bent en achter Trump/ Wilders/ Baudet aan huppelt, kom je weg met dit soort krankzinnige retoriek. Voor de rest er gewoon met gestrekt been in gaan bij onderhandelingen. Het is de 15% van FvD tegen de rest. Dus laat FvD zich maar aanpassen. Het is hun probleem. Niet ons probleem. Als FvD buitenspel komt te staan is het te wijten aan de oerstomme stem keuze van hun kiezers. Die op een outsider stemmen en exact weten wat dat kan betekenen. Namelijk een rol in de politieke marge. Geen medelijden mee hebben. Niet vriendelijk toen tegen dit soort mensen. Geen millimeter ruimte geven. Geldt ook de komende twee jaar voor het kabinet. Geen ruimte geven aan FvD. Ze niet helemaal buitensluiten, maar je eigen agenda na streven. Niet de fout maken om zaken over te nemen van FvD. Dat zal hun aanhang zien als een hopeloze worsteling van de zittend macht( het kartel) om maar aan de macht te blijven. Gewoon met je eigen begroting komen. Met je eigen plannen komen. Laat FvD dat vooral weg stemmen. Gewoon goede plannen maken met links. De goede plannen doorvoeren en als Klaver door slaat moet het kabinet dat blokkeren. Als de resultaten komen dan zal het al niet zo slechte resultaat van Maart verder verbeteren. De coalitie deed het niet zo slecht namelijk. 30/31 zetels tegen sommige peilingen van 24/25. En als je echt geen Baudet als premier wilt, dan maar gewoon VVD/ CDA stemmen. Alles beter als die nationalistische troep. En vooral Baudet als favoriet de campagne laten ingaan. Dat ging bij de SP( 2012) en PVV(2017) en PvdA( 2006) ook helemaal fout. Ook in 2010 bij de PvdA trouwens. Ik denk zelf dat er genoeg kansen liggen om Baudet zeker in 2021 te verslaan. Volgende maand zal alles van de opkomst afhangen.

6 Reacties
Peterrr2
Peterrr210 apr. 2019 - 7:02

Prima betoog. Echter, zo lang links elkaar de tent uit vecht en de onderlinge verschillen zo uit vergroot blijft rechts hier in NL de koers bepalen.

Krek
Krek10 apr. 2019 - 7:44

Geachte Sonic, Ach, als het Forum zich dermate onhandelbaar opstelt dat men er geen zaken mee kan doen, zullen daar slechts weinigen rouwig om zijn. Het is wel zaak dat de andere partijen de hand uitgestoken houden, zodat Baudet de keus krijgt tussen verantwoording nemen (en ik heb het idee dat het polderen zijn kiezers niet aan zal staan) of weglopen. Dat laatste kan hem winst opleveren, als hij het zo weet te draaien dat het lijkt alsof er geen andere verteerbare keuze was. In dat geval levert het de andere partijen tijdwinst op, en komt er een gedwongen pauze in de Baudet hype waarin de verhitte gemoederen waarschijnlijk afkoelen. Momentum creëren is één, momentum vasthouden véél en véél moeilijker. Zelf ben ik de afgelopen tijd gecharmeerd van de houding van de PvdA, die eigenlijk een wijze nastreeft die u ook propageert: vasthouden aan je eigen doelen, en steun verlenen (of zoeken) waar dat jouw doelen dient. Als zowel de coalitie als de PvdA dat volhoudt, zullen de populisten minder kansen krijgen om kiezers weg te snoepen.

DaanOuwens
DaanOuwens10 apr. 2019 - 8:42

@ Sonic Goed verhaal, ik kan er weinig aan toevoegen. Die extreem rechtse populatie kiezers is er nu eenmaal en er is niet wat hen op andere gedachten zal brengen. Jij constateert dat terecht. Overigens maakt die groep op deel uit van de achterban van VVD en CDA. Van Jole suggereert dat het brengen van de juiste boodschap op de juiste manier de oplossing is, maar dat lijkt mij meer wens dan realiteit. Of het in Zwitserland zo mooi werkt als hij schetst betwijfel ik. Ik denk dat in Zwitserland de politieke tweedeling parallel loopt aan de tweedeling stad/platteland en dat de aanpak als gevolg heeft dat de opkomst onder de kiezers uit het stedelijk gebied hoger is. maar dat is een veronderstelling. Hier hebben wij daar weinig aan. Ook hier is een duidelijke tweedeling stad/platteland maar het politieke landschap is meer diffuus. Volgens mij zullen andere partijen hun afkeer voor het FvD duidelijk moeten beargumenteren en daar consequent in zijn. Daarbij zijn de VVD en het CDA de grote probleem gevallen omdat een groot deel van hun achterban het gedachtegoed van het FvD wel mooi vindt en tijdens de laatste verkiezingen ook op het FVD heeft gestemd. Naar mate zij zich duidelijker profileren zullen meer van hun kiezers overstappen naar het FvD. Wat volgens mij noodzakelijk is, is het aanspreken van de achterban van het FvD op hun opvattingen. Van Jole verwijst daar wel enigszins naar, maar ik zie dat meer als een verantwoordelijkheid van burgers onderling. De ideeën van het FvD hebben consequenties voor de relaties tussen mensen. Laten we dat vooral niet accepteren. Ik ga niet over de politieke opvattingen van docenten in de klas, maar wel over die van de mensen die bij mij over de vloer komen en in mijn zakelijk netwerk zitten. Daar wil ik het FvD verhaal niet horen.

Sonic2
Sonic210 apr. 2019 - 9:21

@ Peterrr Mooie reactie. Links moet leveren de komende twee jaar. Er staat enorm veel op het spel. De toekomst van de sociaaldemocratie, de toekomst van de PvdA/ Groenlinks. De richting die ons land vanaf het nieuwe decennia op gaat. Falen is gewoon absoluut geen optie en zal leiden tot een mega revolte in 2021. Een rechtse dan. Nog specifieker: Een FvD revolte. De PVV staat namelijk op enorm verlies. Dat mag ook wel eens vermeld worden. Dat doet u wel. Heel veel anderen niet. Gisteren werd mij op Youtube als gerelateerde video de uitslag van 2012 aanbevolen. De VVD 41 en de PvdA 38. Wat heeft de PvdA het toen al eigenlijk laten liggen. Wat was er toen een enorm mandaat en wat was VVD toen afhankelijk van PvdA. Wat heeft Samsom er eigenlijk een enorme puinhoop van gemaakt. Je kunt het niet anders zien. @ Krek Weer een prachtig betoog. U bent een van de beste reageerders die hier is. Los van die lofzang. Ik ben inderdaad ook niet voor een blokkade. Ik ben blij dat ik via u nog een punt kan maken. Ik vind dat VVD en CDA een strategische fout hebben gemaakt om in 2017 in ieder geval niet de optie VVD/PVV/ CDA/ FvD/ 50 Plus en SGP te verkennen. VVD en CDA hadden toen gewoon in ieder geval FvD en PVV moeten inkapselen. En gewoon keihard onderhandelen. Het had de FvD en PVV kiezer duidelijk kunnen maken dat het echt aan hun ligt dat er nooit wat van komt. Uiteraard had het niet tot een kabinet moeten leiden. Ik had FvD en PVV iets voor gelegd wat ze wel hadden moeten weigeren, zodat ze wel op moesten stappen. De PvdA vaart een verstandige koers. Ik denk meer omdat Asscher ook wel door heeft dat keihard oppositie voeren niet werkt. Daarvoor is de PvdA nog veel te veel verbonden met het vorige kabinet. De nederlaag van de PvdA was enorm in 2017. Maar de PvDA komt van 38 zetels en uiteraard zal dat er niet inzitten, maar er is nog steeds een kiezersmarkt van 30 a 40 zetels voor een sociaal democratische partij. Asscher heeft resultaten nodig. Zo simpel is het.

Sonic2
Sonic210 apr. 2019 - 11:25

@ Daan Ouwens Mooie reactie. Voor de verkiezingen heb ik geprobeerd een aantal dingen in context te zetten. Dat is klaarblijkelijk bij velen niet gelukt. Want die hadden het over dat ik naast de uitslag zat of FvD verkeerd had ingeschat. In Nederland willen nu eenmaal 15 tot 23% van de kiezers( dus niet de Nederlanders) dit soort beleid. Met de kanttekening dat de FvD kiezer in Maart zeer massaal is opgekomen. In 2014 werd D66 heel groot. In 2012 haalde de PvdA 38 zetels. Daar zit FvD nog lang niet aan. De SP werd 13 jaar geleden heel groot. Het is niet iets nieuws. In Nederland heb je ook een groep die dit soort beleid wilt. Wat mij betreft wilt FvD iets afwijkend in de provinciale staten. De rem op de energie transitie. Dat willen andere partijen niet en daarom staat FvD buitenspel. Niets ondemocratisch, meer een kloof tussen twee andere werelden. Dat moet de FvD kiezer ook maar duidelijk worden gemaakt. Jullie hebben 15% van de stemmen, maar 85 procent niet. Stel eens wat minder eisen en wees wat inschikkelijker. Overigens hadden FvD/ PVV 22 zetels in 2017 en Groenlinks en D66 33. De verhoudingen liggen nu wat anders. Over nationalisme praten we elke dag, Maar het groene, sociaal liberale verhaal in de kamer is nu groter. Links(SDAP) is 50 jaar lang buiten de macht gehouden. De PvdA is in 1971,1977,1982 buiten de macht gehouden. In 2003 ook. In 2010 ook. Toen als 2e partij. En als CDA/ VVD met een 2e "links" partij gaan samenwerken is het altijd CU. Dat was in 2007 zo en in 2017 ook. Nooit Groenlinks of SP. Terwijl die altijd groter waren. In 2071 ben ik 83. Als de politiek dezelfde lijn volgt als bij de SDAP dan kan FvD tegen die tijd regeren. Waarom zou dat bij FvD een ondemocratische schande zijn? Als zij niet te loop gaan tegen de linkse uitsluiting.

Krek
Krek11 apr. 2019 - 7:28

Geachte Sonic, Wat een fijn compliment! Dank u wel! Voor het overige ben ik het eigenlijk wel met u eens. Ik vind ook dat VVD en CDA destijds méér mogelijkheden hadden en dat die onvoldoende zijn onderzocht. Ik denk dat D66 destijds een heel mooi aanbod heeft gedaan, en (dit is puur gokwerk) ik vermoed dat dit de afschaffing van het referendum is geweest. Voor wat betreft de PVV/FVD denk ik dat destijds niet de goede tijd was voor zo'n aanbod. De PVV was al op haar retour en de FVD met twee zetels (een geweldig succes, maar met twee zetels sla je geen deuk in een pak boter) al blij mochten zijn dat ze de kamer in mochten. Dat is nu wel anders. De PVV lijkt uitgespeeld, en ik denk dat dit een goed moment zou zijn voor Wilders om de politiek te verlaten en van wat rust te gaan genieten. Het FvD zal, als de uitslag daartoe aanleiding geeft, wél een bod gedaan moeten worden, maar inderdaad, dan wel eentje die niet alleen gericht is op het pleasen van de ontevreden Baudet-stemmers. Ik ben heel benieuwd of Baudet dan de politieke durf zal hebben om dat aan te nemen. Wat het ook wordt, de politiek is volop in beweging en dat is - afgezien van de immer toenemende polarisatie - een goede zaak.

Frits Jansen
Frits Jansen9 apr. 2019 - 21:27

In de handel geldt het vanouds als zwaktebod om het product van je concurrent af te kraken in plaats van de pluspunten van je eigen product naar voren te brengen.

1 Reactie
Krek
Krek10 apr. 2019 - 7:29

Geachte heer Jansen, Words to live by.

Leo Zwerver
Leo Zwerver9 apr. 2019 - 20:06

De besprekingen van zeker gunstige tactieken en strategieën om de politieke vijand zonder twijfel te verslaan door steeds zwakker links, nog meer op haar uiterste flanken die zelf het populisme nooit vreemd geweest zijn, blijven als vanouds een bron van vermaak.

2 Reacties
HM van der Meulen
HM van der Meulen9 apr. 2019 - 23:14

Ja, ik lach me rot: rechtser dan ooit, maar wel milieubewuster dan je in 1970 voor mogelijk had gehouden. Eens kijken hoe het politieke landschap eruit ziet na de volgende financiële crisis. Rechtse politiek gaat altijd ten onder aan haar eigen gevolgen, behalve als ze daar een zondebok voor kunnen vinden, dat is het grote gevaar.

LaBou
LaBou 10 apr. 2019 - 5:36

En dit betekent in gewoon standaard Nederlands?

FransAkkermans1947
FransAkkermans19479 apr. 2019 - 19:21

"Open Twitter of Facebook of – toegegeven – Joop en je ziet het." Een verversing van het columnistenbestand in de geest van Operation Libero zou zeker een stap in de goede richting zijn.

3 Reacties
adriek
adriek9 apr. 2019 - 21:09

De linkse machthebbers in dit land blokkeren dat. Ze zitten overal dus verzet is zinloos.

LaBou
LaBou 10 apr. 2019 - 5:37

"De linkse machthebbers in dit land blokkeren dat. Ze zitten overal dus verzet is zinloos." Wie zijn dat, die linkse machthebbers? Tot nu toe zijn ze rechts tot zeer rechts, maar misschien weet jij meer.

Peterrr2
Peterrr210 apr. 2019 - 7:04

@Frans, een verversing van het columnistenbestand...? Ik mag toch wel hopen dat Karim Bettache gewoon aan kan blijven als columnist. Ik kijk elke dag reikhalzend uit of er weer een nieuw stuk van hem hier staat. Vooral de reacties onder zijn verhaal zijn vaak puur vermaak.

msj_meijerink
msj_meijerink9 apr. 2019 - 19:13

We gaan de FvD-fascistjes confronteren met de winstpunten van de EU, lijkt me een mooie strategie.Eens zien wt de reactie is!

1 Reactie
Eniesee2
Eniesee210 apr. 2019 - 15:23

blijf maar geloven in het linkse kliek gedachte , per verkiezing ga je steeds beetje bij beetje afvragen of je nog wel goed zit , wereldverbeteraar pfff

Zlazoj Slivek
Zlazoj Slivek9 apr. 2019 - 18:42

Baudet versla je gewoon met betere standpunten waar kiezers wél in willen geloven, de rest is marketing.

5 Reacties
adriek
adriek9 apr. 2019 - 20:04

Baudet heeft de wind mee. Die versla je niet. De kiezers (zijn kiezers) geloven in hem, de waarheid of (nog) sterkere verhalen helpen niet. Zijn volgelingen geloven andere leugens niet omdat het leugens zijn, en andere waarheden niet omdat hun Tjerrie ze ontkent.

Raymond Bhagwandin
Raymond Bhagwandin9 apr. 2019 - 20:23

Ieder standpunt is beter dan dat mistig gebazel van een over het paard getild studentje.

Frits Jansen
Frits Jansen9 apr. 2019 - 21:30

Baudet had het ook wel makkelijk doordat het kabinet onvoldoende gerijpte milieuplannen ook nog eens slecht verkocht.

Joe Speedboot
Joe Speedboot10 apr. 2019 - 4:50

'betere standpunten waar kiezers wél in willen geloven, ' Zelfs dat is niet nodig. Baudet bewijst net zoals bijv TellSell dat dagelijks doet, dat je met goeie marketing de grootst mogelijke BS verkocht krijgt.

Zlazoj Slivek
Zlazoj Slivek12 apr. 2019 - 9:51

En dan krijg je dus reacties met "Tjerrie", "over het paard getild studentje" en "grootst mogelijke BS", wat het failliet en gebrek aan betere standpunten nog eens extra benadrukt. Op de man spelen in plaats van op de inhoud, dat is nu net waar Francisco in dit stuk stelling tegen neemt. Zo wordt het nooit wat met die roze sokken!

2C
2C9 apr. 2019 - 18:02

De rechtsconservatieve SVP van Christoph Blocher is al bijna 20 jaar toonaangevend in de Zwitserse politiek en het kan zijn dat de Zwitsers inmiddels een klein beetje zijn uitgekeken op de partij en haar standpunten. In een oerconservatief en onafhankelijk denkend land als Zwitserland zal de invloed van een partij als de SVP echter zeer substantieel blijven. Het is geen 'populistische' eendagsvlieg gebleken, wat de voorspelling 20 jaar geleden was. In de kern gaan deze activisten van Libero uit het 'linkse' Zuerich weinig veranderen aan de van nature conservatieve Zwitserse aard. De verhouding met de EU is al altijd een spannend thema in Zwitserland en een z.g. raamverdrag met de EU, dat in de maak is en gelijkertijd ook controversieel is, zal wellicht de populariteit van de SVP weer doen stijgen.

HM van der Meulen
HM van der Meulen9 apr. 2019 - 17:33

"Het zal je niet ontgaan dat grote multinationals de macht in de wereld aan het overnemen zijn. Ze zijn nu al vaak machtiger dan landen en trekken zich weinig tot niets aan van lokale wetten. De Unie is voor burgers het belangrijkste middel om ze tegen te kunnen houden." Dat lijkt me geen vruchtbaar argument om steun voor de EU te werven. Het roept namelijk onmiddellijk de vraag op grote multinationals zich weinig tot niets aantrekken van lokale wetten. Democratisering bereik je niet door een steeds verdergaande concentratie van de macht die steeds verder van de burger afstaat. Met andere woorden: het idee is goed, maar aan de uitwerking ontbreekt nog het een en ander. Laten we hopen dat dat in het geval van Joop de toepassing wat doordachter al zijn.

1 Reactie
Frits Jansen
Frits Jansen9 apr. 2019 - 21:33

Als voormalig medewerker van een multinational weet ik dat de EU bepaald niet machteloos is: denk aan mededingingspolitiek. En belastingvlucht moet natuurlijk internationaal worden aangepakt.

Leo Klei
Leo Klei9 apr. 2019 - 17:19

Sterker is om te wijzen op wat de Europese Unie ons brengt. Hallo meneer van Jole war heeft de EU ons dan gebracht ik kan er niets bij bedenken. Sluit de grenzen en treed uit deze Unie dat brengt os veel meer dan de EU.

5 Reacties
Tom Meijer
Tom Meijer9 apr. 2019 - 20:19

Doe je ogen open, stop met dromen, misschien komt het dan toch nog goed met je.

adriek
adriek9 apr. 2019 - 21:10

Onder welke steen heeft u dan de afgelopen veertig jaar geleefd?

Frits Jansen
Frits Jansen9 apr. 2019 - 21:35

Is zeventig jaar vrede u niet genoeg, na een eeuw van bloedvergieten?

Extra belegen
Extra belegen10 apr. 2019 - 15:38

Goh Frits Jansen, bestaat de EU al 70 jaar? Dat is toch wel een heel stuk langer dan ik altijd gedacht heb. De EU is in 1995 opgericht, daarvoor was er dus al zo'n 50 jaar vrede in Europa. De EU heeft daar helemaal niets aan bijgedragen. Sterker nog, de EU heeft wel een medeverantwoordelijkheid in het ontstaan van burgeroorlog in de Oekraïne.

Luneau
Luneau10 apr. 2019 - 21:06

Extra belegen, ja, 70 jaar vrede, omdat de machthebbers van destijds de vooruitziende blik hadden om langzaamaan toe te werken naar een economische en politieke samenwerking, zodat de grondslagen van voorgaande oorlogen er niet meer zouden zijn. Dat riedeltje over de Oekraïne heb ik al vaker gehoord, vaak icm "expansiedrift van de EU". Feit blijft gewoon dat de Oekraïne een soeverein land is. Als zij ernaartoe willen werken om bij de EU te horen, dan is dat de beslissing van het soevereine parlement van de Oekraïne. Rusland heeft er niets over te zeggen wat andere soevereine landen doen. Leo Klei, de EU heeft ons ook een grotere welvaart gebracht in de vorm van meer handel. Op de producten in uw huis heeft u heel wat bespaard doordat u geen invoerheffingen hoefde te betalen. U kunt in 27 landen studeren, werken, wonen en van uw pensioen genieten, zonder gedoe met visa, zorgverzekering, studiefinanciering, pensioenopbouw of -uitkering, roaming kosten, etc. Als onze eigen regering een wet aanneemt die tegen de mensenrechten is, kunt u dat aankaarten bij het Europees Hof. Iets dat van grote waarde is, aangezien onze wetten niet formeel getoetst kunnen worden aan de grondwet, maar wel aan het EVRM. Verder zijn er nog gezamenlijke arbeidersrechten, milieuwetgeving, dierenwelzijn, samenwerking op het gebied van wetenschap, medicijnen, onderzoek, informatieuitwisseling tussen politie en veiligheidsdiensten, etc. Ik zou zeggen: voldoende voordelen en zeker geen reden om het kind met het badwater weg te gooien.

DenFlexwerker
DenFlexwerker9 apr. 2019 - 17:15

Baudet kan de overwinning niet ontgaan, zolang zijn tegenstanders in de ontkenning zitten. Nog steeds is de boodschap van het oude referendum niet binnen gekomen en is er niet naar de tegenstanders geluisterd. Ronald Plasterk noemde de EU-grondwet iets wat zo uit het VVD-verkiezingsprogramma zou kunnen komen, tegenwoordig zou het hier neo-liberaal moeten heten. Maar links loopt blind achter de EU aan. Dankzij een verdrag met Canada kunnen grote bedrijven zelfs naar een speciale rechtbank, het Investment Court System. Dan het grote punt: wat heeft de EU aan de E.e.g. toe gevoegd? Een gezamenlijke munt die stabiel zou zijn maar de bankencrisis verdiepte tot Euro-crisis. Nog steeds is dit gevaar bij een nieuwe crisis niet geweken. Ja, men komt alleen maar op goedkoop bellen binnen de EU, daar hebben we als land macht aan afgedragen naar een bepaald niet democratisch orgaan. Dan weer dat gehannes dat we de boodschap anders of duidelijker moeten brengen. Dat hoorde ik bij de PvdA net voor de vorige tweede Kamerverkiezingen ook. Afgelopen verkiezingen waren de winnaars de partijen met een duidelijke en onversneden boodschap. De partijen die spinden, verloren. Als laatste een simpel verhaal. In het referendum over de EU grondwet, heeft Nederland zich uitgesproken tegen een sterkere unie. Dat is toen met kiezersbedrog door Wouter Bos en inlegvellen, genegeerd. Sterker nog men vluchtte naar voren in de hoop dat de kiezer zich koest zou houden. Jaren lang besloten die kiezers dat ze toch niet gehoord werden en bleven thuis (lage opkomst). Maar nu Baudet het momentum heeft, hoeft hij alleen maar te zorgen dat de EU-sceptici naar de stembus gaan. Geef Baudet en Wilders het monopoly op deze stemmers, prijs de neo-liberale EU en met dat soort vijanden heeft Baudet geen vrienden meer nodig.

8 Reacties
Tom Meijer
Tom Meijer9 apr. 2019 - 20:20

Je vergeet gemakshalve dat het raadgevende en geen bindende referenda waren.

Frits Jansen
Frits Jansen9 apr. 2019 - 21:25

"heeft Nederland zich uitgesproken tegen een sterkere unie" Nee die "grondwet" ging over niets anders namelijk dat het EU verdrag werd aangepast aan de uitbreiding in 2004, en toen maakten optimisten de fout dat "grondwet" te noemen. U bent dus slachtoffer van popu lijsten.

JanB2
JanB29 apr. 2019 - 22:46

@ Tom Een uiterst zwak excuus dat we wel vaker uit haagse kringen horen. Het is koren op de molen van Baudet. Baudet leeft van dit soort gedraai.

JanB2
JanB29 apr. 2019 - 22:47

@ flexwerker Je bent aardig warm met je analyse.

LaBou
LaBou 10 apr. 2019 - 5:42

"Je vergeet gemakshalve dat het raadgevende en geen bindende referenda waren." En jij vergeet dat de politiek (waaronder de PvdA van w. Bos) aangaf de uitslag als bindend te zien.

DenFlexwerker
DenFlexwerker10 apr. 2019 - 5:53

@TomMeijer: inmiddels weet ik maar al te goed dat, nadat je in een democratie gestemd hebt, je die stem vier jaar kwijt bent. Je kan alleen hopen dat de gekozen vertegenwoordigers inderdaad het volk gaan vertegenwoordigen. Juridisch klopt het. Als je echter je hele bevolking naar de stembus laat gaan en de uitslag negeerd, dan zegt dat wat. Zeker als de vice-premier (toen Wouter Bos) zijn belofte om een nieuw referendum niet na te komen. Dat betekend dat je lak hebt aan je kiezers en die vergeten dat niet. Maar goed, de volksvertegenwoordigers vergaten draagkracht mee te nemen in hun besluitvorming. Vandaar zal Baudet sterk zijn. Want als je de wil van een grote groep kiezers niet uitvoert, dan zoeken die politici die dat wel gaan doen.

DenFlexwerker
DenFlexwerker10 apr. 2019 - 11:58

@Frits Jansen: "artikel 1 lid 6: "De Europese Grondwet heeft voorrang boven het nationale recht". Verder stond er precies in het verdrag waar we de EU de baas over lieten worden. Dat gaat dus wel iets verder dan een uitbreiding (wie is hier de slachtoffer van populisten). Daar wilden een hoop burgers zich wel eens over uitspreken.

Luneau
Luneau10 apr. 2019 - 21:26

DenFlexwerker, Artikel 1 lid 6 was een samenvatting van de bestaande situatie. Met de bestaande verdragen geldt al lange tijd dat Europese Richtlijnen, Besluiten en Verordeningen bindend zijn en voorgaan boven nationale wetgeving. Daarnaast geldt ook voor lidstaten als Nederland en België reeds tientallen jaren dat hun respectievelijke grondwetten internationale verdragen (en daaruit volgende regelgeving) boven de nationale grondwet laten prevaleren.

Dubbelgedopte snijboon
Dubbelgedopte snijboon9 apr. 2019 - 16:41

Steeds meer EU-burgers beginnen door te krijgen dat een politieke unie er linksom of rechtsom moet komen, tegen de wil van de meeste EU-burgers. Macron en Merkel willen de gaspedaal flink gaan intrappen en stappen zetten naar een “Ever closer Union”. Een droom voor EU-fundamentalisten een nachtmerrie voor diegenen, zoals mijn persoontje, die nogal gehecht zijn aan onze autonomie. Er staat nogal wat op het spel op 23 mei. Ik laat mij graag overtuigen door studenten met positieve frames ten faveure van diepere Europese integratie. Dan moeten zij wel verder durven te kijken dan hun studentikoze neus lang is, en niet alleen kijken naar voordeeltjes kijken als gratis reizen met de trein door het avondland en de Erasmus-beurs. Intensieve samenwerking op domeinen als het klimaat, immigratie, defensie en buitenlands beleid kan prima binnen de huidige samenwerkingsstructuren, meer EU is hiervoor geen noodzaak. Ik voorspel een eclatant electoraal succes voor TB. D66 en GL kan het allemaal niet snel genoeg gaan en de VVD en het CDA kun je gewoonweg niet vertrouwen. Sputteren voor de vorm wat tegen maar stemmen uiteindelijk toch voor alle EU-wetgeving en richtlijnen, ook al druist dit in tegen hun eigen uitgangspunten.

7 Reacties
Dubbelgedopte snijboon
Dubbelgedopte snijboon9 apr. 2019 - 16:52

2e kijken-> weg Aanvulling: Ik zou zelf niet op FvD stemmen, eerder SP of misschien wel op een christelijke partij [en dat als hardcore atheïst!]. Kan helaas niet anders.

Sonic2
Sonic29 apr. 2019 - 22:32

Zoals u denkt denken heel veel kiezers niet eens. Bij de Europese verkiezingen gaan vooral ondernemers/ ouderen/ christenen stemmen. En nog een klein percentage die er tegen zijn. De EU leeft niet. Totaal niet. Het laat de meeste mensen koud. De meeste mensen weten niet wat ze doen en hebben geen idee wie al die buitenlandse politici zijn. FvD zal wel heel groot worden. En het zal van het CDA afhangen of ze de grootste worden. De VVD scoort altijd slecht tijdens de EU verkiezingen.

JanB2
JanB29 apr. 2019 - 22:51

Intensieve samenwerking op domeinen als het klimaat, immigratie, defensie en buitenlands beleid is wel degelijk "meer EU". Maar het kan inderdaad zonder het opgeven van nóg meer soevereiniteit van de afzonderlijke lidstaten. Ëén en ander hoeft inderdaad niet te worden ingebed in een (federale) superstaat.

Dubbelgedopte snijboon
Dubbelgedopte snijboon10 apr. 2019 - 6:55

@ Sonic Helaas heb je hierin gelijk. De geringe interesse en gebrek aan kennis is veelal stuitend. Toch merk in discussies in familie/kennissenkring dat het besef dat het de "verkeerde" kant uitgaat met de EU groeit. @ JanB Terechte aanvulling/nuancering. Jij beschrijft nog preciezer wat ik eigenlijk bedoel te zeggen. Ik zie dat jij het ook niet voor elkaar krijgt om een "accent aigu" op een E te plaatsen.

Luneau
Luneau10 apr. 2019 - 21:43

Elke internationale samenwerking vereist het opgeven van enige soevereiniteit, of dat nu een handelsovereenkomst met Canada is of de EU. Met 27 landen afzonderlijk overeenkomsten afsluiten op het gebied van klimaat, immigratie, defensie, buitenlands beleid, milieu, dierenwelzijn, arbeidersrechten, wetenschappelijk onderzoek, medicijnen, etc zou betekenen dat we met elk land andere regels hebben. We hebben het dan over minimaal tientallen, maar mogelijk honderden overeenkomsten per land. Wie zit erop te wachten om per land telkens opnieuw de papieren in te duiken om te checken welke regels er voor welk land gelden? Welk bedrijf zit erop te wachten om z'n productieprocessen continu aan te passen afhankelijk van welk land de bestelling doet? Hoe leg je als klein land druk op grotere landen die hun afspraken niet nakomen? Hoe sterk is de onderhandelingspositie van kleine landen tov grote mogendheden? Als grootste voordeel van de EU wil ik nog even het EVRM en het Europees Hof noemen. Aangezien in Nederland nieuwe wetten formeel niet aan de grondwet kunnen worden getoetst, is dit een belangrijke rechtsbescherming voor burgers tegen de overheid.

Joe Speedboot
Joe Speedboot11 apr. 2019 - 4:42

' een nachtmerrie voor diegenen, zoals mijn persoontje, die nogal gehecht zijn aan onze autonomie.' Het zal wel geen toeval zijn dat degenen die dat het hardst roepen doorgaans thuis en op hun werk onder de plak zitten.

Dubbelgedopte snijboon
Dubbelgedopte snijboon11 apr. 2019 - 6:29

@ Luneau U noemt een aantal terreinen waar de EU een meerwaarde heeft en waar een meerderheid de voordelen van ziet. Het probleem met de EU in de huidige vorm is dat het zich sluipenderwijs met steeds meer domeinen gaat bemoeien waar het eigenlijk geen mandaat voor heeft. Een andere ontwikkeling is opstarten van nieuwe trajecten onder het mom van harmonisatie of voor het oplossen van grensoverschrijdende schijnproblemen. De EU gedraagt zich intrinsiek als een bestuurlijk 'Rupsje Nooitgenoeg".

TwoTone
TwoTone9 apr. 2019 - 16:18

Ben zeker nieuwsgierig naar waar we allemaal voor kunnen zijn. Echter ondertussen wordt een wet die wat nuance aanbrengt in de besluitvorming van Brussel gewoon na jaren afgewezen en willen Frankrijk en Duitsland gewoon de door NL niet gewenste euro-begroting er door drukken (a la europese grondwet), met een verdere doorontwikkeling van een transferunie als gevolg. Er is dus gewoon niks geleerd in de mainstream politiek. Ze moeten dus wel met een heel erg goed verhaal komen die mainstreampolitici, laat maar horen zou ik zeggen.

korheiden2
korheiden29 apr. 2019 - 16:16

Er moet blijkbaar worden benadrukt wat de EU ons allemaal brengt. Voorlopig lijkt dat vooral op een hoop bemoeienis vanuit Brussel. Een WW-uitkering mag voor zes maanden worden meegenomen naar het eigen land, de pulsvisserij wordt de nek omgedraaid, de EU-bureaucratie verhuist elk jaar een maand naar Straatsburg en zo is er nog een waslijst van andere weinig populaire maatregelen op te sommen. Het zal dus een schier onmogelijke taak worden om de voordelen van het EU-lidmaatschap te benadrukken. Volgens mij weet Baudet ook best dat een Nexit er niet zomaar van komt, maar dat een kritisch lidmaatschap, zoals de Denen dat hebben, bespreekbaar moet zijn. Het beeld is in ons land veelal dat we braaf aan de leiband van Brussel lopen, terwijl grote landen als Frankrijk en Italië telkens de hand boven het hoofd wordt gehouden. Ik verwacht een flinke winst voor FVD c.s.

2 Reacties
o u wisbaar
o u wisbaar10 apr. 2019 - 7:31

Ik geloof ook dat een Nexit een nader uiterste is, je ziet het FvD daarin ook al bijdraaien, die gaat er gelukkig niet komen. Ik denk wel dat een zeer groot gedeelte van Nederland snakt naar wat minder Europese bemoeizucht en verkwanseling van geld.

Luneau
Luneau10 apr. 2019 - 21:56

De WW uitkeringen is natuurlijk een two way street: ook Nederlanders die in het buitenland gewerkt hebben, mogen hun uitkering meenemen. Als u de wet goed gelezen heeft, dan weet u dat de uitkering wel aan de voorwaarden van de lidstaat moet voldoen. Dus net als bij Nederlandse werklozen geldt de wekeneis en de jareneis voor de bepaling van de lengte van de uitkering. De pulsvisserij is een mooi voorbeeld van hoe de Nederlandse regering en media de EU als zondebok misbruik om hun eigen falen te verdoezelen. Pulsvisserij was nl nog in een experimentele fase. Elk land mocht 5% pulsvis vergunningen uitdelen. Nederland mocht meer: 10% en in ruil daarvoor zou Nederland wetenschappelijk onderzoek doen naar de gevolgen van pulsvissen, zodat aan de hand daarvan definitief beleid kon worden opgesteld. Echter Nederland deed geen onderzoek en gaf iets van 30% vergunningen uit ipv de afgesproken 10%. Hiermee kregen ze een oneerlijke concurrentiepositie tov de kleine vissers in Frankrijk en België, die vervolgens (terecht) gingen klagen. Nederland kwam dus gewoon z'n afspraken niet na en is terecht op de vingers getikt. De verhuizing is qua EU budget maar een schijntje, al ben ik het met u eens dat het onnodige geldverspilling is. We lopen trouwens niet braaf aan de leiband van Brussel. Ten eerste zijn we zelf betrokken bij het maken van die wetgeving. Ten tweede komen we die afspraken en wetten niet altijd na, zoals bijv de pulsvisserij en de doelen voor schone energie.

B3rtus
B3rtus9 apr. 2019 - 15:44

Volgens mijn bescheiden mening gaat de vergelijking die Van Jole hier maakt absoluut niet op. Hij vergelijkt binnenlandse Zwitserse politiek met hoe Nederlanders voor de EU zouden moeten gaan stemmen. Wat te gekunsteld allemaal. Ik snap de switch van negatief naar positief, maar toch. De meeste Nederlanders, getuige de opkomst vier jaar geleden, hebben niet veel met Europa. Ik ben met Van Jole eens dat de opkomst nu wel eens hoger zou kunnen zijn. Bij de meeste burgers staat de EU nu (nog steeds) voor de euro die alles dubbel zo duur maakte en hoe krom de bananen mogen zijn. Daar zijn de afgelopen tijd de royale onkostenvergoedingen voor parlementariërs, de baantjestoeschuiverij in en naar Brussel en zeer onlangs de export-WW voor de Polen bij gekomen. Daar kun je moeilijk positief over gaan doen. In Nederland worden gemeenteraads- en provinciale verkiezingen immer gekaapt door landelijke politici, inclusief 'lijsttrekkers'-debatten op televisie. Dat zal bij de verkiezingen voor de EU niet anders zijn. Bij de laatste verkiezingen heeft de kiezer, enkele provinciale uitzonderingen daargelaten, zich laten leiden door de landelijke politiek. De energietransitie (235 euro meer betalen voor energie, subsidies voor de happy few voor Tesla's en warmtepompen), BTW-verhoging, hogere inflatie, de dreigende terugkeer van IS-strijders, misdaden begaan door criminelen die vast hadden moeten zitten...de lijst is lang. En zeer moeilijk een positieve draai aan te geven. Ik voorspel dat vooral de FvD het bij de EU-verkiezingen goed zal doen. En niet eens omdat deze stemmers vierkant achter Baudet en zijn ideeën staan. Een gedeelte van het Nederlandse volk gelooft de huidige politieke leiders niet meer. Een andere manier van aanvliegen zal hier niets aan veranderen.

Zwart2
Zwart29 apr. 2019 - 15:30

Ik denk niet dat Baudet zo verslagen wordt. De meeste partijen verdedigen de EU, maar elk schandaaltje in de EU speelt Baudet in de kaart. Beter zou zijn om de noodzaak van hervormingen in de EU te benadrukken vanuit het standpunt dat de EU nuttig is, maar beter kan. Denk aan de macht van lobbyisten, het gedoe met het verhuizende parlement, de door Juncker doorgedrukte benoeming van Selmayer, de proefballonnetjes van Macron. Maak je verzet daartegen heel duidelijk, dan haal je Baudet de wind uit de zeilen. Overigens stem ik principieel niet voor het EP, zolang ze Straatsburg niet opgeven zijn ze niet bepaald een sieraad voor de democratie.

2 Reacties
Wiellie2
Wiellie210 apr. 2019 - 0:32

Wie hervorming van de EU wil zal toch echt anti-EU moeten stemmen, in dit geval kom je dus helaas bij Baudet uit voor het beste resultaat. Pro-EU stemmen gaat geen hervorming als gevolg hebben, dan dendert die trein gewoon verder voort. Overigens is het overgrote deel van de Zwitsers de afgelopen maanden (mede door de Brexit) ook steeds sceptischer geworden, tegenover de EU. En gelijk hebben ze!

Luneau
Luneau10 apr. 2019 - 22:03

Wiellie, wat een onzinnige redenering. Er zijn meerdere partijen die hervorming voorstaan, zonder meteen de hele boel te willen afbreken. Afbreken is niet hetzelfde als hervormen. Of breekt u uw huis ook af als u alleen de slaapkamer anders wilt inrichten?

kweenie2
kweenie29 apr. 2019 - 15:06

Dat gaat veel ingewikkelder worden dan bij een referendum. Er zijn genoeg dingen bij de EU om over te klagen, al is het maar het zinloze cohesie en landbouwbeleid of het continue hand boven het hoofd houden door de Commissie van landen als Italië. Baudet kan daar volledig op losgaan en er zijn tegenstanders fijntjes op wijzen dat ook zij daartegen in het geweer zijn gekomen, maar toch elke keer EP-ers kiezen die voor meer Europese integratie zijn.

Herr Vorragend
Herr Vorragend9 apr. 2019 - 14:49

Eens. In de jaren zestig en zeventig stond links voor de actie en slaagde rechts er slechts in om uitsluitend reactionair te schelden op links (vieze socialisten en communisten) en kwam zelf met nul ideeën. Rechts verloor overal en had het nakijken. Nu zijn de rollen omgedraaid. Nu staat rechts voor actie en slaagt links er in vooral reactionair te ageren tegen rechts (vieze populisten en fascisten) en men doet vaak zelfs geen poging om linkse alternatieven aan te bieden. Daardoor heeft nu links het nakijken. Die lui van Operation Libero doen het goed. Geen negatieve aandacht (ook geen positieve) aan de populisten besteden maar zelf met het betere alternatief komen.

Frans Kwakman
Frans Kwakman9 apr. 2019 - 14:47

Leuk zo'n pamflet. Democratie is in die EU ver te zoeken. Daarom, het spijt mij meneer van Jole, ik ga niet stemmen, voor mij valt er niets te kiezen.

Break on through
Break on through9 apr. 2019 - 14:44

Heel goed stuk. FvD zou ook even uit de EU stappen. Totdat duidelijk word dat je aan de UK kunt zien wat de schade word of al is na de Brexit. Alleen de puinhoop om een besluit te n nemen hoe uit de EU te stappen spreekt al boekdelen. FvD ontbreekt het daar aan een antwoord..... Inderdaad, gewoon de voordelen van de EU aan de orde brengen en de slagkracht die je op Europees niveau op kunt bouwen tegen multinationals.... Goed plan. Doen! :)

4 Reacties
korheiden2
korheiden29 apr. 2019 - 21:09

Ik las dat de PvdD voor het SGP-voorstel heeft gestemd, dat een tweederde meerderheid vereist voor EU-wetgeving. Dat heeft het niet gehaald, want de usual suspects waren tegen. Een sterk argument i.v.m. de Brexit vond ik van de woordvoerder van de Dierenpartij, dat de EU het blijkbaar erg moeilijk maakt op de club te verlaten. Nu lijkt het vooral of de Brexit desastreus is voor het UK, maar of dit op de lange termijn zo zal zijn moet worden afgewacht. Verder doen landen als Noorwegen en Zwitserland (weliswaar met vele verdragen met de EU) het prima buiten de Unie.

Klaas Punt
Klaas Punt10 apr. 2019 - 7:21

Ja, over uit die EU stappen, lijkt mij een grof gebrek aan het verenigingsreglement dat dat niet wat beter geregeld is. Je word lid van die club omdat je met de andere leden wilt handelen en wammes dan gaan ze zich bemoeien met meer zaken dan je lief is. Weg wezen dus. Maar hoe? Het bestuur verleent geen enkele medewerkin, sterker nog, ze kafferen je uit hoe je zo stom kan zijn. Voor mij is de Britse uittreding een voorbeeld dat je goed moet bekijken zodat je dat evt. beter kunt doen. In elk geval kun je nu eisen van het bestuur dat het ipzeggen van het lidmaatschap beter geregeld wordt.

Break on through
Break on through10 apr. 2019 - 11:23

Noorwegen en Zwitserland hebben beide een unieke uitgangspositie. Noorwegen is schathemeltje rijk door natuurlijk bronnen en Zwitserland door bankgeschiedenis van het land en de ligging, lekker centraal maar toch ook lekker geïsoleerd... Kijk naar de UK hoe de welvaart achteruitgaat, armoede toeneemt en mensen vluchten in politieke uitersten (want dat is het gevolg van alle ellende).... Beter is het voor de UK om IN de EU te blijven. Levert hogere welvaart op en je kunt een sterkere arm maken tegen multinationals en China (daar wel eens aan gedacht?) Eendracht maakt macht! Dus houd op Europese landen tegen elkaar uit te spelen....

Luneau
Luneau10 apr. 2019 - 22:23

Klaas Punt en korheiden, Het VK kan de club op enig moment verlaten, zonder een deal. Daar hebben ze de hulp van het bestuur van de club niet voor nodig. Echter wil het VK wat extraatjes: zoals wel de sleutel van de club houden (Ierse grens) en bepalen wanneer de club wel en niet open gaat. Ze willen vervolgens ook de broodjes in de kantine tegen ledenkorting kopen (toegang tot de EU markt), maar niet het lidmaatschapsgeld of entree (vrij verkeer van personen) betalen. Ze willen gebruik maken van de apparatuur (EU instanties), maar snappen niet dat dat alleen voor leden is. Je kan echter het bestuur (EU) niet de schuld geven van het feit dat 1 lid (VK) wil vertrekken met de halve inventaris, maar er onderling niet uitkomt of dat nu met (of zonder) de sleutel, de broodjes of de apparatuur is. Verder hebben Zwitserland en Noorwegen deals met de EU in ruil voor toegang tot de EU markt. Hierdoor moeten ze zich aan de meeste EU wetten houden, zonder inspraak in die wetten.

RaymondenJoop
RaymondenJoop9 apr. 2019 - 14:18

'en de rest van Nederland verzuchtte met bezorgde blik ‘het is toch wat’. ' Waarschijnlijk groeit FvD straks vrolijk verder, de gevestigde orde heeft het niet aan zien komen en gelooft nu nog steeds in de eigen utopisch wereld. Terwijl het 'gele vestje' in 35 jaar nauwelijks meer heeft gekregen, we overladen worden met beleid wat juist deze groep treft, maar waar ook nog niet eens consensus over is. Hoewel, het gele vestje heeft er wel wat voor terug gekregen, dat zijn nl de idealen vd gevestigde politiek. Een Euro, wat immigratie, woningnood, neo-liberaal beleid, etc

1 Reactie
WillemdeGroot
WillemdeGroot9 apr. 2019 - 17:18

RJ: 'Waarschijnlijk groeit FvD straks vrolijk verder, de gevestigde orde heeft het niet aan zien komen en gelooft nu nog steeds in de eigen utopisch wereld'. Of FvD verder groeit, is uiteraard afwachten. Het potentieel aan (extreem)/populistisch rechts schommelt, afhankelijk van nogal wat factoren, rond de 20 %. Waar ik nog altijd spreekwoordelijk misselijk van wordt, is het gebruik van 'de gevestigde orde'. Welke is dat eigenlijk? Waarom gevestigd (in een democratie)? Idem: 'de elite'. Quatsch. Die 'gevestigde orde' van je, gelooft in de eigen utopische wereld. Welke 'eigen utopische wereld'? Die van christen-democratie, liberalisme, socialisme, ?? Waar heb je het eigenlijk over? 'Terwijl het ‘gele vestje’ in 35 jaar nauwelijks meer heeft gekregen, we overladen worden met beleid wat juist deze groep treft, maar waar ook nog niet eens consensus over is.' En: 'Hoewel, het gele vestje heeft er wel wat voor terug gekregen, dat zijn nl de idealen vd gevestigde politiek. Een Euro, wat immigratie, woningnood, neo-liberaal beleid, etc' Denk dat je met het 'gele vestje' de groep burgers bedoelt die ten gevolge van het beleid zoals dat de laatste, pakweg' dertig jaar is gevoerd achtergebleven zijn in de verdeling van economische groei en daardoor bijzonder ontevreden zijn geworden. Daarin heb je natuurlijk volkomen gelijk. Alleen die 'hesjes' vormen geen uniforme groep. De een is sociaal ontevreden, de ander gooit de ellende op een hoop met immigratie, weer een ander meent dat de kosten van klimaattransitie worden afgewenteld op de mensen die het financieel al moeilijk hebben, enz. Je verwoordt dat met de begrippen ' Euro, wat immigratie, woningnood, neo-liberaal beleid'. Ik heb alle begrip voor de gevoelens die de door jou bedoelde groepen hebben. Zich achtergesteld voelen, onbegrepen, niet gehoord, machteloos, het is een voedingsbodem voor populisten. Wie denkt dat het hebben van genoemde gevoelens begrepen worden door populistisch rechts, hier het FvD, vergist zich. Ik mag daarbij kortheidshalve verwijzen naar het stemgedrag van FvD in de Tweede Kamer: onverschilligheid t.o.v. de sociaal zwakkeren! Het is eigenlijk ridicuul, te stemmen op een extreem-rechtse partij terwijl rechts altijd de macht heeft gehad in Nederland. Hoe idioot: en het is links dat altijd maar weer de schuld krijgt van alles dat niet deugt. Kun je me uitleggen hoe dat komt?

Sam V
Sam V9 apr. 2019 - 14:12

FvD heeft mijn stem (nog) niet. Ik laat me er ook graag van overtuigen dat ik dit niet eens moet willen overwegen. Ik ben benieuwd wat de positieve framing wordt op EU, immigratie en klimaat. Tot nu toe hoor ik in de media vooral de angstbeelden van rechts ten aanzien van immigratie en de angstbeelden van links ten aanzien van het klimaat. Het benoemen van de EU voordelen is nog nooit verder gekomen dan het vrije reizen en het bewaren van de vrede. Dat laatste is niet per se toe te schrijven aan de EU. In dezelfde periode hadden we namelijk ook een NAVO.

7 Reacties
Robbels
Robbels9 apr. 2019 - 17:30

'Het benoemen van de EU voordelen is nog nooit verder gekomen dan het vrije reizen en het bewaren van de vrede.' Het is ook veel gemakkelijker om gratuit te zaniken over allerlei problematische zaken die terecht of niet op het conto van de EU worden geschreven in plaats van dat positieve verhaal te vertellen. Voor je het weet sta je als een volleerd Eurofiel de problemen die de EU wel degelijk heeft te verdedigen en ben je een gemakkelijke schietschijf. Feitelijk gezien is de periodieke verhuizing van Brussel naar Straatsburg natuurlijk niet te verdedigen. Dat kan vrijwel niemand. Dat krijg je dus voor de voeten geworpen. Het probleem met een Brexit/Nexit, zeker op de rommelige manier zoals het nu gaat in het VK, is dat men geen duidelijk alternatief heeft, niet weet wat men wel wil en door het continue gehannes je op internationaal diplomatiek toneel je betrouwbaarheid en geloofwaardigheid als partner volledig te grabbel gooit. Het positieve verhaal hier is wat mij betreft dat wij met EU-brede afspraken een bepalend blok vormen met voldoende gewicht dat standaarden kan stellen aan de handel die wij bedrijven. Dat werk in veel gevallen niet perfect maar wel voldoende goed. De EU is daarnaast een samenwerkingsverband tussen landen waarin door verregaande harmonisering en nadruk op gemeenschappelijke belangen de tegenstrijdigheid van nationale belangen tussen lidstaten onderling langzamerhand verdwijnt. Dat lijkt me zonder meer een goede ontwikkeling. Ironisch genoeg is de (gedachte achter) de EU zeer belangrijk geweest in de oplossing van de problemen in Noord-Ierland destijds en is er een zeer reële mogelijkheid dat de troubles weer oplaaien in het geval van een no-deal Brexit met een harde grens als gevolg.

Satya
Satya9 apr. 2019 - 18:56

Zou het zich alleen maar met zeer racistische gesprekspartners inlaten niet genoeg moeten zijn.

Raymond Bhagwandin
Raymond Bhagwandin9 apr. 2019 - 20:21

“FvD heeft mijn stem (nog) niet. Ik laat me er ook graag van overtuigen dat ik dit niet eens moet willen overwegen.” Ziehier politiek consumentisme van het ergste soort, het zal me een worst wezen of je Fvd stemt. “Het benoemen van de EU voordelen is nog nooit verder gekomen dan het vrije reizen en het bewaren van de vrede.” Als je verder wilt komen zou ik op Fvd stemmen, andere partijen zijn voorgegaan, de EU bestaat nog, misschien kan jouw stem ertoe bijdragen dat we dat zaakje afbreken. Nou kennen we de gezegde don’t feed the trolls maar je opzet is zo in het oog springend, bijna chantage, daar heb ik zo’n hekel aan dat ik het niet kan laten, je bent geslaagd.

Sam V
Sam V9 apr. 2019 - 21:25

@Satya De zweem van racisme en fascisme die om FvD hangt, is zeker één van de belangrijkste redenen voor mij om niet op FvD te stemmen in Nederlandse verkiezingen. Daarnaast ben ik het met een groot deel van de standpunten van FvD niet eens. Met name omdat ze te extreem zijn. Het woord (nog) gebruikte ik juist net in verband met de Europese verkiezingen. Ik zie liever minder samenwerking in Europa. Waarom moet er bijvoorbeeld een EVRM zijn? Kunnen wij niet zelf bedenken wat onze normen en waarden ten aan van mensenrechten zijn? Hebben we daarvoor de inbreng van Finland of Italië nodig? De consensus in de EU wordt onze norm met als gevolg dat we asielzoekers jarenlang in onzekerheid dwingen. Nederland kan vanwege de Europeee regelgeving de procedures niet veel versnellen. Waarom helpt het ons dat de EU innovatie en ontwikkeling telkens opnieuw de nek omdraait met drogredenen terwijl de echte reden bescherming van sectoren in eigen land is. Op alle gebieden zie je dit, van landbouw, visserij tot de wetenschap. Een stem op FvD bij de Europese verkiezingen zou voor mij een stem voor minder Europa zijn, niet voor meer FvD. Hopelijk maakt dat de middenpartijen wakker.

Sam V
Sam V9 apr. 2019 - 21:44

@Robbels ‘De EU is daarnaast een samenwerkingsverband tussen landen waarin door verregaande harmonisering en nadruk op gemeenschappelijke belangen de tegenstrijdigheid van nationale belangen tussen lidstaten onderling langzamerhand verdwijnt. Dat lijkt me zonder meer een goede ontwikkeling.’. De harmonisering en de nadruk op gemeenschappelijke belangen zijn het bestaansrecht van de EU, maar tegelijkertijd het probleem van de EU. Op sommige terreinen zoals veiligheid, politie en wereldwijde handelsbetrekkingen kan de EU meerwaarde hebben door het gezamenlijk optrekken want gemeenschappelijk belang. Binnen de EU is het een heel ander verhaal. Daar zorgt harmonisering eerder voor middelmaat, stilstand en veel bureaucratie. Intern wordt het landsbelang gediend. Nederland als klein land, trekt dan meestal aan het kortste eind.

Karingin
Karingin10 apr. 2019 - 8:32

Sam: We hebben een EVRM nodig juist omdat regeringen zich vaak niet aan de mensenrechten houden en er dan een supranationaal instituut nodig is tot wie je je kunt wenden om je recht te halen. Ook Nederland houdt zich zeker niet altijd aan de mensenrechten! Verder is het klinkklare onzin dat NL asielprocedures niet kan versnellen door de EU opgelegde regels, het is een bewuste keuze van de regering (vooral de VVD) om ze zo lang en ingewikkeld mogelijk te maken en ook bij een positief besluit telkens in beroep te gaan. Denk daar nog maar eens aan als je gaat klagen over de zogenaamde zieligheidsindustrie.

Sam V
Sam V10 apr. 2019 - 14:04

@ Karingin ' Verder is het klinkklare onzin dat NL asielprocedures niet kan versnellen door de EU opgelegde regels, het is een bewuste keuze van de regering (vooral de VVD) om ze zo lang en ingewikkeld mogelijk te maken en ook bij een positief besluit telkens in beroep te gaan.' Ik ben benieuwd waar die wijsheid toch "telkens" vandaan komt. Graag zie ik de cijfers waaruit blijkt dat de IND telkens in beroep gaat. Uit de wat oudere cijfers die ik ken, gaat het IND beperkt in beroep en als de IND het doet, wordt de IND in 3/4 van de gevallen in het gelijk gesteld. Als asielzoekers in beroep gaan gebeurt het omgekeerde. Deze beroepen worden zeer beperkt gegrond verklaard. Ongeacht of de IND vaak of " telkens" in beroep gaat. gezien de uitkomsten is dat terecht. De asielprocedure wordt echter vooral lang gemaakt door de asielzoeker die "telkens" nieuwe gronden aandraagt voor een vervolgaanvraag, beroep, hoger beroep en dan zelfs nog naar het Europese Hof. Laat dat maar aan de asieladvocaten over. Daarbij is de overheid coulanter dan wij volgens wet en regelgeving hebben afgesproken.

Michiel Wit
Michiel Wit9 apr. 2019 - 14:09

Volgens mij gaat de analogie over het huis niet helemaal op. Probleem is niet alleen dat de vloer kraakt, maar dat de hele fundering van de EU niet deugd. Als dat het geval is moet je er dus niet steets nieuwe verdiepingen op blijven bouwen, maar moet je het helemaal afbreken en vanaf de grond af aan opnieuw beginnen. De EU is gewoon een groot ondemocratisch monster dat totaal niet de belangen van haar burgers behartigd. Ik ben voor een sterk Europa. maar voor dat er meer macht naar dit instituut moet, dient men eerst met een goed plan te komen over hoe het bestuurd dient te worden, en hoe de burgers van Europa de bestuurders kunnen kiezen en invloed op beleid uit kunnen voeren door middel van verkiezingen. Nu kunnen we enkel een tandeloos parlement kiezen dat niet eens eigen wetsvoorstellen mag indienen.

2 Reacties
Martin108
Martin1089 apr. 2019 - 17:20

Ben ik het grotendeels mee eens. Als ik aan de EU denk dan denk ik aan nutteloos heen en weer verhuizen tussen Brussel en Straatsburg. Aan parlementariërs die een kruisje zetten voor aanwezigheid en dan weer de deur uit lopen. Aan torenhoge onkostenvergoedingen. Aan onzinnige wetten zoals een verbod op het gebruik van vleesnamen in vega voedsel. Wat heb ik aan open grenzen als ik geen geld heb om op vakantie te gaan? Het is dat ik dicht bij het drielandenpunt woon en werk anders zou ik het verschil niet eens merken.

FransAkkermans1947
FransAkkermans19479 apr. 2019 - 19:26

Wat verwijt u de EU nu eigenlijk? Dat het geen politieke unie is? Maar om dat te veranderen moet u toch eerst in Nederland aan de slag.

michellekepen
michellekepen9 apr. 2019 - 14:06

Mooi column. Leerzame gedachte. Denk dat er een hoop waarheid in zit. Geen echte maar, MAAR de zin "als je alleen maar ergens tegen bent, versterk je de boodschap van de tegenstander. Open Twitter of Facebook of – toegegeven – Joop en je ziet het" bleef bij mij extra hangen. De zin getuigt van een hoop introspectie. Minder tégen artikelen, meer vóór artikelen.