Joop

De koers van VVD en CDA: vloek of zegen?

  •    •  
07-09-2018
  •  
leestijd 4 minuten
  •  
34921190640_db3b17255c_z
Joshua Livestro pleit voor koerswijziging bij VVD en CDA, maar het beeld dat hij schetst is wat vervormd en eenzijdig
Zaterdag pleitte Joshua Livestro in NRC voor een koerswijziging bij VVD en CDA. “Onder gevaren verstaan beide partijen tegenwoordig vooral migratie. Die ontwricht volgens hen samenleving, arbeidsmarkt en verzorgingsstaat.” Terecht merkt Joshua Livestro, hoofdredacteur van opiniesite Jalta, op dat VVD en CDA hameren op terugdringing van immigratie en op vergaande integratie van immigranten in onze samenleving. In die zin lijken die partijen op PVV en FvD.
Livestro waarschuwde voor deze koers. Hij ontwaarde erin een “ideologische samenspanning” met PVV en FvD, een term die hij ontleende aan het boek How Democracies Die van twee politicologen van de Harvard Universiteit, Steven Levitsky en Daniel Ziblatt. Op basis van een bepaalde interpretatie van de term pleitte Livestro voor “koerswijziging bij centrumrechts.”
Stille vennoot Onder ideologische samenspanning verstaat Livestro: “door stukje bij beetje de extreme agenda en de retoriek van de randpartij over te nemen, treden gevestigde partijen feitelijk op als stille vennoot van deze extreemlinkse of -rechtse concurrent.” Hij vindt dat gevaarlijk, want “eigen beginselen vormen dan niet langer een rem op het ongrondwettelijke streven van de zogenaamd buitengesloten partij.”
Twee opmerkingen hierover. Ten eerste is die zorg niet in lijn met de strekking van het boek; het beeld dat Livestro schetst van gevaar door tegemoetkomen aan de achterban van PVV en FvD is wat vervormd. Ten tweede is er onderzoek dat suggereert dat dit beeld wat eenzijdig is: in combinatie met het stelselmatig isoleren van die partijen kan dit hen electoraal juist de wind uit de zeilen nemen.
Het eerste punt is dat Livestro ideologische samenspanning anders gebruikt dan Levitsky en Ziblatt. Zij leggen uit dat het soms gebeurt dat democratische leiders de deur naar de macht openstellen voor een autoritair leider, bijvoorbeeld in Italië in 1922, Duitsland in 1933 en Venezuela in 1998. Ze stellen dat dit voortkomt uit onderschatting van de autoritaire leider en uit ideologische samenspanning.
Overlap Met die ideologische samenspanning bedoelen ze dat de beleidsvoorkeuren van democratische leiders deels overlappen met die van de autoritair leider. Het gegeven dat VVD- en CDA-leiders zich, net als PVV en FvD, tegen migratie keren is op zich voor het voortbestaan van de democratie geen probleem – zolang ze de macht niet overdragen aan een autoritair leider, wat in Nederland ook niet zomaar kan.
Het tweede punt is dat Livestro uit het boek oppikt is “dat er geen alternatief bestaat voor confrontatie met extreme partijen.” Inderdaad stelt de Militant Democracy -literatuur dat er geen concessie moet worden gedaan aan de rechtstaat – maar concessies aan beleidsvoorkeuren van achterban mogen best. Sterker, tegemoetkomen aan haar achterban kan “de randpartij” juist verzwakken. Drie voorbeelden:
Imiteren en isoleren Giovanni Capoccia (Universiteit van Oxford) vergeleek reacties van democratische bestuurselites op antidemocratische partijen in Europese landen in het interbellum. Capoccia kwam tot de conclusie dat Belgische, Finse en Tsjechoslowaakse elites overleefden door een tweesporenstrategie: enerzijds hard optreden tegen die partijen, anderzijds hun achterban royaal tegemoet komen in zijn beleidswensen.
Bonnie Meguid (Universiteit van Rochester) deed onderzoek naar strategieën tegen anti-immigratiepartijen in 17 landen in Europa tussen 1970 en 2000. Ze concludeerde dat centrumlinks en -rechts gemiddeld genomen het stemmenaandeel van anti-immigratiepartijen kunnen terugdringen door hen te imiteren. Zelf meen ik te weten dat dit pas werkt als die partijen ook geïsoleerd worden.
Dit baseer ik op eigen onderzoek naar reacties op communistische en anti-immigratiepartijen in 15 Europese landen sinds 1944. Ik gebruikte daarbij verkiezingsuitslagen, kiezersenquêtes en experimenten. In lijn met Capoccia wezen mijn bevindingen uit dat een tweesporenstrategie deze partijen gemiddeld stemmen kost. Die strategie, die ik isoleren en imiteren noem, noemt Livestro ook.
Interessant genoeg noemt Livestro die strategie bij de recentste Tweede Kamerverkiezingen “redelijk gelukt”: Wilders eindigde “ruim achter de grootste centrumrechtse partij. Een deel van het electoraat dat in de peilingen met hem flirtte, koos in het stemhokje toch weer voor de gevestigde partijen.” Als dit zo is (dat onderzoek ik nu) en Livestro wil Wilders stoppen, dan moet dit hem toch aanspreken.
Maar Livestro, die voor isoleren is, is tegen imiteren. Uiteraard hangt het er vanaf wat onder imiteren wordt verstaan. Maar ook verdient overweging dat veel kiezers nu juist de hoop op VVD en CDA vestigen voor oplossingen voor de problemen die ze zien. Bekende problemen: zoals in veel Europese landen maken velen zich zorgen over migratie; sinds 1994 blijkt dat velen vergaande integratie willen.
Wat u er ook van moge vinden, zolang ze de rechtstaat niet raken zijn dit legitieme standpunten. Is de uitdaging nu niet om die kiezers tegemoet te komen met slimme oplossingen binnen de grenzen van de rechtstaat? Als de democratie werkelijk in gevaar is, zoals Livestro impliceert, is zulk imiteren dan niet het mindere kwaad – en zou het omgekeerde, dat hij bepleit, hen niet juist diep teleurstellen?
Dan keren ze zich wellicht alsnog tegen de democratie.

Meer over:

cda, integratie, vvd, opinie
Delen:

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (35)

Edwin8
Edwin88 sep. 2018 - 21:05

Livestro zijn theorie zou opgaan als de PVV de enigste rechts populistische partij zou zijn. Wilders is moe, is sleets en brengt geen nieuw geluid. Maar de FvD brengt nieuw elan, dus wat Rutte nu heeft gewonnen kan hij straks wellicht verliezen aan een nieuwe partij. Nouja, laat de rechtse partijen maar elkaar een beetje zetels afsnoepen. Hopen dat links een eigen verhaal ontwikkeld en daardoor kiezers gaat trekken. GL heeft een eigen verhaal, en was bij de laatste 2 verkiezingen de grote winnaar op links. En verder, Livestro is zo`n beetje de godfather van het populisme. In Amerika was hij o.a. campagne strateeg van Sarah Palin. Daar heeft hij de Tea Party vleugels gegeven. In NL heeft hij zowel DDS als Jalta (Annabel Nanninga, Bart Schut) opgericht. En nu jankt hij dat hij een gedrocht wat niet meer valt te temmen heeft gecreëerd. Die man moet gewoon bij de politiek en opinie`s vandaan gehouden worden. Laat hem maar lekker op zijn belastingparadijs in het Engels kanaal vertoeven en verder zijn klep dicht houden. Lijkt me beter voor iedereen.

HM van der Meulen
HM van der Meulen8 sep. 2018 - 15:10

Die rechtse populisten gooien de hele tijd olie op het vuur, terwijl ze roepen dat ze van de brandweer zijn, maar ze kunnen nog geen brandslang vasthouden.

Tweekeerbellen
Tweekeerbellen8 sep. 2018 - 12:19

Hallo mijnheer Van Spanje, Wat mij opvalt aan uw bijdrage is het gemak waarmee PVV en FvD op één hoop worden gegooid en vervolgens het label 'extreem rechts' krijgen opgeplakt. Dit frame (want dat is het), is vervolgens de premisse voor zowel het verhaal van Livestro als uw commentaar daar op. Ik vind het ongelooflijk dat een universitair hoofddocent communicatie beide partijen gelijkelijk beoordeeld. Zijn er overeenkomsten? Zeker, zowel PVV als FvD zijn voor beperkingen op immigratie en tegen de EU en de Euro. Daar houdt het vergelijk wel zo'n beetje op. De FvD is een ledenpartij en onderschrijft de klassiek-liberale kernwaarden die door de VVD bij het grofvuil zijn gezet. De FvD is kritisch op de islam, maar stelt nergens dat de islam uit Nederland moet worden verbannen. De PVV is een éénmanspartij die een hele groep gelovigen op dát geloof afrekent en stelt dat de islam uit Nederland moet verdwijnen. Nogal een verschil. Bovendien is de PVV in haar overige programmapunten (voor zover die er zijn) in veel zaken vergelijkbaar met de SP. Ook dat is een zeer groot verschil met de FvD. Het had u gesierd als u dit onderscheid had aangebracht, temeer dit van belang is voor de vraag in hoeverre een partij het label 'anti- democratisch' terecht krijgt opgeplakt. Met de beste wil ter wereld (en ik zal ongetwijfeld een litanie aan commentaar over mij heen krijgen) kan ik de FvD niet zien als een extreem rechtse partij. Daarvoor bieden noch het partijprogramma, noch de handelingen in de kamer van de fractie enig aanknopingspunt.

3 Reacties
Sonic2
Sonic28 sep. 2018 - 15:51

Een hele lange tekst. Het is heel simpel. Fvd haalt ongeveer 8 van haar virtuele( dus volledige neppe) zetels bij de PVV vandaan. Dus natuurlijk lijken die partijen wel op elkaar. Als dat niet enigszins zo geweest was dan hadden ze wel naar de PVV terug gegaan. Voor de rest komt nog een deel van VVD/ CDA. Eigenlijk ook een combinatie die wel MOET mislukken. VVD/CDA( die zijn volledig inwisselbaar) en PVV hebben echt nauwelijks iets gemeen. VVD is pro EU en pro internationalisme. De PVV is nationalistisch. De VVD/CDA zijn voor kleine verzorgingsstaat. Wilders beweert voor een grote verzorgingsstaat te zijn. Dat is natuurlijk een leugen, maar goed. De VVD richt zich op hogere inkomens en op winnaars van de globalisering. De PVV op de verliezers. De VVD achterban zit in de goede en rijke wijken. De PVV achterban in moeilijke wijken. Dus je bralt rechts radicale onzin. Natuurlijk moeten FvD en PVV flinke overlap hebben, want de FvD kiezers hebben om onverklaarbare redenen sympathie voor Wilders. Ze vissen in dezelfde vijver. Dus Joost van Spanje heeft gewoon gelijk. Dat kunt u niet leuk vinden, maar het is wel zo. Overigens spreekt u regelrecht Hiddema tegen. Hiddema is de nr.2 op de FvD lijst en zei al eerder in een interview dat FvD en PVV nauwelijks van elkaar verschillen. En dan nog zo tekeer gaan tegen Joost van Spanje. LOL. https://joop.bnnvara.nl/nieuws/kamerlid-hiddema-fvd-weg-strengere-straffen-bewapen-burgers-en-we-lijken-op-pvv En als u het linkse Joop niet gelooft. https://www.telegraaf.nl/nieuws/1326186/hiddema-kiest-nu-al-eigen-politieke-koers

Tweekeerbellen
Tweekeerbellen8 sep. 2018 - 17:38

@Sonic Ik moet altijd een beetje grinniken om uw bijdragen. U vliegt zo heerlijk uit de bocht. Mijn pleit gaat over het feit dat noch uit de partijorganisatie, noch uit het partijprogramma, noch uit de handelingen van de kamerleden van FvD enige anti-democratische c.q. rechtsextremistische neiging te destilleren is. Daarin verschilt FvD wel degelijk van de PVV, omdat de PVV een hele religie wil verbannen uit onze samenleving. Me dunkt nogal een verschil. Wat CDA en VVD hiermee te maken hebben wordt mij niet geheel duidelijk uit uw betoog. Maar kom, op uw aangeven houd ik het verder kort. Immers is het zaterdagavond en heb ik gezelliger zaken te doen. Nog één nabrander...iemand anno 2018 uitmaken voor extreem rechts heeft niet zo heel veel effect meer. U bent één van de velen in een lange rij en ik haal er mijn schouders over op, want ik weet beter. Geniet van uw avond, doe ik dat ook.

Sonic2
Sonic28 sep. 2018 - 19:12

@ Tweekeerbellen U speelt voor de zoveelste keer op de persoon. En komt met termen aan die ik nooit gebruik. Ik gebruik nooit extreem rechts. Wel radicaal rechts. Ik zal u nooit betichten van geweld. Ik zie overigens nauwelijks verschil tussen de organisatie van PVV en FvD. Behalve dat Baudet liegt dat het democratisch is. https://www.trouw.nl/democratie/onvrede-over-democratisch-gehalte-fvd-loopt-op~a7df7a99/ Overigens negeert u heel verstandig dat citaat van Hiddema. Daarin spreekt de nr.2 van FvD al uw onzin tegen namelijk. Mij kunt u natuurlijk van alles verwijten. Als uw nr.2 wat zegt dan wordt dat een stuk moeilijker. Voor de rest was er niet meer inhoudelijks waar ik op kon reageren. Dus we houden het hier bij.

Break on through
Break on through8 sep. 2018 - 9:23

"Wat u er ook van moge vinden, zolang ze de rechtstaat niet raken zijn dit legitieme standpunten." En daar zit ´m de kneep. VVD is ondertussen druk doende de rechtstaat af te breken. Rechtsongelijkheid, inkomensonzekerheid etc.. Ik ben van mening dat clubs als PVV, FvD en VVD vervolgd, verboden en ontbonden dienen te worden. Ongrondwettelijke doelstelling en/of te veel invloed bedrijfsleven..

Britta van Rees
Britta van Rees8 sep. 2018 - 8:17

Democratie betekent dat het volk bepaalt wat er gebeurt. Politici die te lang niet doen wat het volk wil lokken zelf een electorale reactie uit. Hoe langer de discrepantie tussen volkswil en beleid voortduurt, des te heftiger dreigt de reactie te worden. Daarom zijn partijen die de problemen met migranten steevast ontkennen zo gevaarlijk : ze maken de electorale reactie zo heftig dat extreemrechtse partijen een reële kans krijgen. De les moet zijn dat zorgen van het volk gehonoreerd moeten worden, en niet gedemoniseerd moeten worden. Ik heb het idee dat de SP deze les langzaam aan het leren is. Maar te veel andere partijen zijn hardleers en dus contraproductief bezig.

8 Reacties
Marc2406
Marc24068 sep. 2018 - 8:59

"Democratie betekent doen wat het volk wil" Alleen al bij die eerste zin krijg zo'n ongelofelijke jeuk. De vraag rijst op wie nu eigenlijk "het volk" is en wordt er kennelijk vanuit gegaan dat het volk een homogene groep is waarvan iedereen precies hetzelfde denkt en dus hetzelfde wilt. Dit is dus precies die lariekoek die je vooral door rechtse politici hoort verkondigen en die het mogelijk maakt dat een regering geen rekening hoeft te houden met minderheden, immers binnen hun bekrompen wereldbeeld is de mening van een minderheid dus niets waard en hoeft daar geen rekening mee worden gehouden want "het volk" (wie dit in vredesnaam moge zijn) heeft gesproken. Het zorgt voor situaties waarin regeringen keuzes maken die regelrecht de belangen van vele beschadigen. Zoals bijvoorbeeld te zien is bij het hele Brexit verhaal. Bovendien zelfs al is het mogelijk dat er zoiets mogelijk als een homogeen "volk", even niet stilstaan bij het feit dat zo'n monocultureel fenomeen regelrecht indruist tegen alles waar de Westerse verlichting voor stond, dan nig is het vrijwel onmogelijk voor een volk om uberhaupt te weten wat het wil. Daarom hebben we dit uitbesteed aan een politiek systeem waarin verschillende politici onze belangen vertegenwoordigen. Ook hier doet het Brexit voorbeeld op, want zoals het nu eruit ziet zijn het met name die mensen die gekozen hebben voor Brexit die compleet bedrogen uit zullen komen. Met het kiezen voor een Brexit hebben zij zich laten voorliegen en hebben zij zich compleet laten piepelen. Oftewel "het volk" KAN helemaal niet weten wat het überhaupt wil, simpelweg omdat het vrijwel onmogelijk is om weet te hebben van alle aspecten van de maatschappij. Democratie in absolute vorm komt neer op absolute macht en zeker als men niet KAN weten waar we (als zogenaamd een "volk") naar toe willen komt dit neer op absolute chaos. Democratie in deze enge vorm is simpelweg onwerkbaar, iets wat de Grieken natuurlijk al duizenden jaren geleden wisten.

Britta van Rees
Britta van Rees8 sep. 2018 - 10:56

Als jij vindt dat democratie betekent dat je moet doen minderheden willen ben je helemaal totaal fout bezig in mijn ogen. De meerderheid +1 biedt alle minderheden de kans om een meerderheid te vormen. Uiteindelijk hoort de meerderheid te bepalen wat er gebeurt. Anders heb je geen democratie.

Karingin
Karingin8 sep. 2018 - 11:37

Dat niet alleen. Arc. Het is natuurlijk niet waar dat er partijen steevast ontkennen dat er problemen zijn rond integratie. Feit is wel dat het domme beleid van rechts hier voor een groot deel voor verantwoordelijk is door het heel moeilijk te maken. Typisch rechts; visieloos, rucksichtloss en dan een paar jaar later raar opkijken dat daar problemen van komen. Je ziet dat optal van beleidsterreinen.

Karingin
Karingin8 sep. 2018 - 11:37

Marc dus ????

Uitgekleed
Uitgekleed8 sep. 2018 - 13:36

Marc 2406 houdt er vreemde ideeën op na hoe hij democratie ziet. Feitelijk vindt hij de gemene deler van de kiezer te dom om een stem uit te brengen. Telkens weer blijkt de gemene deler van de kiezer achteraf de juiste keuze te zijn geweest.

Sonic2
Sonic28 sep. 2018 - 16:04

Wat jij zegt is juist pure dictatuur. Jij doet net of het volk regelrecht de mening heeft van die 14% rechts radicale drammers. Dat doen PVV en FvD stemmers ALTIJD en dat laat zien hoe levensgevaarlijk ze zijn. Ook die eerste alinea staat bol met de meeste grote onzin. Het is juist het compleet tegenovergestelde. Je ziet het aan Vlaams Belang. Hun aanhang neemt ook zeer sterk af bij een cordon sanitair. Als andere partijen niet met FvD en PVV willen samenwerken dan zal de aanhang gestaag afnemen of zullen mensen thuis blijven. Een heftige reactie in Nederland? We zijn compleet onverschillig. Alsof PVV en FvD stemmers echt uitkomen voor hun stem. Dat doen ze al niet. Laat staan dat ze de boel kort en klein slaan als ze niet mogen meedoen. Je hebt nog meer ongelijk als je verder naar Wilders kijkt. Zelfs een Mohammed cartoon heeft nauwelijks effect meer. Alleen vorige week even een media piekje. De percentage kiezers die FvD en PVV trekken vind ik zeer gering als je kijkt naar de enorme overdreven media aandacht. De PVV is nauwelijks groter als CDA en D66 en krijgt 20 a 30 keer meer media aandacht. In ieder geval voor 2017. En dan nog maar rond de 20 zetels. Of je het nu over de PVV, SP, PvDA, CDA, VVD achterban hebt ze zien allemaal de problemen wel, maar kiezers willen wat meer als oneliners en tweets. Daar werd Wilders in 2017 op afgerekend. Dat hij niet met uitgewerkte oplossingen kwam. Dat gaat Baudet ook overkomen. Als hij niet met echt iets komt wat echt een alternatief is. Dus niet wat verongelijkt tweeten. Of een foto in je blote kont of wat kritiekloze zaaltjes toespreken, maar echt een werkbaar alternatief brengen op basis van cijfers en goede debatten.

Edwin8
Edwin88 sep. 2018 - 21:08

“Democratie betekent doen wat het volk wil” Waarom jankt HET VOLK dan nog steeds op Social Media onder elk bericht dat het zijn zin niet krijgt. In meerderheid is besloten dat we niet de PVV koers gaan volgen, dus dat is wat "het volk" wilt.

Edwin8
Edwin88 sep. 2018 - 21:15

En om Marc bij te vallen. In een gezonde democratie zoals in NL stemmen we op partijen, niet op coalities. Een gezonde democratie houdt men ook rekening met de minderheden. Maar betekent ook dat men niet altijd zijn zin kan krijgen als men wel de meerderheid heeft. Zeker bij verborgen standpunten lijkt het mij verstandig om je niet teveel te beroepen op "het volk" want dan kan het wel eens in je kont bijten.

Satya
Satya8 sep. 2018 - 7:21

Altijd maar de immigratie. Europa is in verval, daar moet de focus op komen te liggen. Ik ga proberen om de Keniaanse nationaliteit te krijgen. Een land wat zo van mij walgt kan ik beter verlaten. De vergelijking met nazi Duitsland en Hutu bewind in Rwanda en Burundi begint steeds meer op te gaan. Toevallig een Griek gesproken die 10 jaar niet in Europa was geweest en weinig nieuws volgt door vrijwillig werk in de binnenlanden van Congo, was zich kapot geschrokken van het openlijke racisme en fascisme in Europa. Ach volgens James Cullen is dit allemaal onzin en is het westen superieur, vonden de nazi's ook van zichzelf. Volgens britta van rees is het westen verantwoordelijk voor de universele rechten van de mens. Voor het gemak heeft ze oogkleppen op als het om het gedrag van het westen in de rest van de wereld gaat. Ik ben voor gerichte aanpak van de problemen die bepaalde groepen immigranten geven. Het probleem is dat met het constante gejammer over het mislukken van de multiculturele samenleving ik ook als mislukt wordt neergezet. Een keertje, prima daar kan ik wel tegen. Dagelijks keer op keer dat te moeten lezen, van vrienden te moeten horen dat ze er op zijn aangesproken gewoon in de trein. Een vriendin van mijn moeder is op straat op haar hoofddoek aangesproken. Dan zijn ze terug en wordt het voor minderheden tijd daar conclusies aan te verbinden. Mijn vakantie zit er bijna op. Ik zal weer terug moeten naar Nederland. Het tot niet zo lang geleden Nederland waar ik mij thuis voelde. Het Nederlandse volk is zich superieur gaan voelen en het zichzelf een spiegel voor houden is er niet meer bij. Het is met grote tegenzin dat ik terug zal gaan en dat is voor het eerst, altijd wilde ik wel langer blijven, vakantie gevoel he maar naar mn thuis gaan trok ook wel. Thuis is er niet meer.

10 Reacties
Dubbelgedopte snijboon
Dubbelgedopte snijboon8 sep. 2018 - 8:35

Dit is een klassieke denkfout, kritisch zijn over immigratie betekent niet automatisch dat je iets tegen immigranten zou hebben die al deel uit maken van onze samenleving.

Marc2406
Marc24068 sep. 2018 - 9:04

Immigratie is ook niet het probleem. Het opkloppen van het immigratieprobleem is niets meer dan angst zaaien om zich (vooral aan conservatieve rechterzijde) electoraal en dus politieke macht te vergaren. Er wordt puur door het creëren van angst, gevrijwaard van feiten, gepoogd de politiek te beïnvloeden en complete bevolkingsgroepen te demoniseren. Strikt genomen zou je dit soort politiek kunnen zien als een vorm van terrorisme, waarbij bijvoorbeeld die paar kinderen die zich laten hersenspoelen door andere terroristen gebruikt worden als "usefull idiots".

korheiden2
korheiden28 sep. 2018 - 10:01

Naar mijn mening zijn partijen als VVD, CDA en ook FVD niet mordicus tegen immigratie. Men wil een stevig en streng beleid en wil eisen stellen aan de nieuwkomers. Volgens mij kom je als Nederlander landen als Australië en Canada evenmin gemakkelijk binnen, je moet echt plannen hebben voor je toekomst, aan inkomens- en opleidingseisen voldoen. De PVV heeft het alleen maar over het gevaar van de islam, die riedel is nu wel bekend. Het verkeerde idee bestaat dus dat rechtse partijen tegen elke vorm van immigratie zijn (niet waar) en dat links ongebreidelde toestroom van asiel- en gelukszoekers voorstaat (evenmin waar). Dat extremere partijen de koers van anderen beïnvloeden is een feit. VVD en CDA proberen krampachtig de wind uit de zeilen van PVV en FVD te halen. Evengoed heeft het linkse gedachtengoed de discussie m.b.t. klimaat en energie dezelfde partijen behoorlijk naar hun standpunten doen trekken. Kortom, het is allemaal niet zo zwart/wit.

ton14024
ton140248 sep. 2018 - 10:38

Gadfly, nee, het is de moderne denkfout, geen onderscheid meer zien tussen aanwezigen en nieuwkomers. ´minder etc.´

Satya
Satya8 sep. 2018 - 12:29

Gadfly Dat schrijf ik niet. Mijn kritiek is dat je als maar hoort dat migranten het probleem zijn. Als jij zeer specifiek benoemd dat het de kenianen zijn die bij jou in de straat het probleem zijn en jij jouw probleem duidelijk uitlegt zal ik daar geen enkel probleem mee hebben. Mijn probleem is dat de multiculturele samenleving mislukt is, daar bedoelen ze mij mee. Ik heb niemand iets misdaan maar ik wordt er wel op aangesproken. korheiden Het fvd heeft aantoonbaar banden met alt right leden. Baudet noemt migratie een grote misdaad.

Dubbelgedopte snijboon
Dubbelgedopte snijboon8 sep. 2018 - 15:08

@ Satya Dank voor jouw toelichting, dan had ik jou idd niet goed begrepen.

Dubbelgedopte snijboon
Dubbelgedopte snijboon8 sep. 2018 - 15:17

@ Ton14024 De wens voor minder immigratie kun je niet gelijkstellen met de Wilderiaanse wens voor minder Nederlanders met een specifieke immigratie-achtergrond. Je moet rekening houden met het absorptievermogen van de bevolking en fysieke beperkingen van een klein land als Nederland. Meer immigratie betekent meer ruimtebeslag.

Sonic2
Sonic28 sep. 2018 - 16:25

@ Korheiden & Gadfly https://www.youtube.com/watch?v=5UY-psMyHKk Baudet heeft het erover dat mensen die hier al zijn dat we het er maar mee moeten doen. Met de nadruk op het woorden MOETEN. Dus als hij toverstokje had. Dat was ook al een uitspraak van Jan Roos. https://twitter.com/mikofLohr/status/824171031069917185 Had Jan Roos maar een toverstokje. Wilders wil geen islam in Nederland. Dus dan wil je ook geen moslims. Zijn partij ideoloog verlangt weer terug naar de blanke jaren 60 en 70. Ik snap Satya wel. Erken het gewoon eens eerlijk. Als alle moslims, Surinamers en Antillianen morgen het vliegtuig nemen naar het land van herkomst dan trekken ze bij PVV en FvD een fles champagne over. Ik vind dat misschien nog wel erger als de jaren 30. Daar werd het gewoon recht in het gezicht van mensen gezegd. Nu gebeurt het achterbaks en verdekt. Walgelijk. Schaam jullie dat jullie het verdedigen. Overigens willen PVV en FvD eigenlijk zo goed als geen immigratie. Dat is heel wat anders als kritisch zijn. Maar Wilders die de islam fascistisch noemt is islam kritisch. Als ik wat zeg over FvD en PVV op die manier dan demoniseer ik en werk ik mee aan een nieuwe moord op een rechts politicus. Met een goed en eerlijk immigratie beleid komen is 1 ding. Daar ben ik altijd voor. Om mensen weg te pesten naar hun land van herkomst is een heel ander ding en schuurt tegen fascisme aan. Je religie deugt niet. Je kost geld en je behandeld je vrouwen niet goed. Je pakt onze banen, huizen en uitkeringen af. Je brengt alleen maar terrorisme en geweld mee. Je bent crimineel. Als je allochtoon bent moet je na 1 misdaad weg van Wilders. Je moskee en Koran worden gesloten en verboden. Er wordt openlijk verlang naar een periode dat je( de buitenlander) er niet was. Maar denk a.u.b niet dat we je weg willen hebben. Want dan worden al die lieve PVV en FvD schatje als een racist aangekeken en dat is heel, heel erg. Want al die mensen zijn geweldig en rechtvaardig. De parels van onze samenleving. Het hele PVV en FvD beleid is er opgericht om moslims en andere allochtonen zelf de conclusie te trekken dat ze moeten opdonderen. Dat is zeer, zeer, zeer ranzige politiek. Maar kennelijk is het bashen van door en door fatsoenlijke linkse mensen hier van hogere prioriteit als het aanpakken van dit soort allochtonen gepest. Ik vind het zeer vunzig en ranzig. Ik ben zelf blank. Een eerlijk asielbeleid is prima, maar laten we niet die duistere grens over gaan.

Satya
Satya8 sep. 2018 - 18:07

Sonic Zoals jij het omschrijft voelt het inderdaad. Ik wil trouwens wel stellen dat zowel gadfly en korheiden volgens mij niet zozeer dat rechts geluid vertegenwoordigen. Gadfly heeft mij zelf een keer iets geschreven dat mij daar in zijn geval zeker van doet zijn.

Sonic2
Sonic28 sep. 2018 - 19:18

@ Satya Gadfly en Korheiden zijn door en door fatsoenlijke mensen. Dat geldt voor nog een aantal ( rechtsere) mensen op deze site. Ze kruipen echter wel soms veel te dicht tegen het absoluut verderfelijke gedachtengoed aan van die partij. Ik ben absoluut niet heel erg links op dit dossier. Integendeel. Ik vind dat we heel ver van dit soort allochtonen pesten moeten weg blijven. Daar voor is er teveel gebeurd in het verleden. Het gedachtengoed is fout. Dat Baudet het wat vriendelijker en netter verwoordt als Wilders doet niet ter zake. Er is een grens. En mensen die die grens naderen en er over heen gaan moeten snoei hard worden aangepakt. Simpel.

Dubbelgedopte snijboon
Dubbelgedopte snijboon8 sep. 2018 - 6:48

Dat partijen als de VVD en het CDA op onderdelen de analyse van ultra-rechts delen is toch volkomen legitiem? Je zal onderscheid moeten maken tussen de analyse en de oplossingsrichtingen van partijen als de PVV en FvD. De antagonistische koers [180 graden anti Wilders/Baudet] die linkse partijen en D66 voeren heeft er de facto toe geleid dat je niet met een kritische blik naar het immigratie- en integratiebeleid zou mogen kijken omdat je daarmee mogelijk deze partijen in de kaart speelt. De gevestigde partijen moeten eigenstandig een visie ontwikkelen, ook al zou dat mogelijkerwijs een overlap hebben met opvattingen van de "sterke" mannetjes.

1 Reactie
Dubbelgedopte snijboon
Dubbelgedopte snijboon8 sep. 2018 - 8:31

varen ipv voeren

JvanDeventer
JvanDeventer7 sep. 2018 - 21:51

In plaats van zo'n prachtige beschouwing zou je ook rechtstreeks kunnen peilen wat de inwoners van Nederland en/of Europa vinden van het feit dat ze de facto immigratiegebied zijn geworden. Daar zou je dan weer een artikel over kunnen schrijven.

W-74
W-747 sep. 2018 - 21:36

Vanaf het tijdperk Fortuyn zijn het juist de extreme flanken die constant de illusie wekken dat de agenda van het midden niet meer relevant is, niet meer werkt en achterhaald is. De bedoeling is namelijk om de centrum kiezer weg te jagen uit het midden naar de extreme flanken. Dat is namelijk de enige manier waarop de extreme uitersten electoraal kunnen groeien: door het centrum op te eten. Je zag dit tot een jaar of vijf, zes geleden constant gebeuren: continu wordt er door één van de extreme flanken van de centrumkiezer verlangd, nee geëist dat hij stelling neemt tegen de andere extreme flank. Tegen het racisme, tegen de wegkijkers, tegen de neofascisten, tegen de cultuurmarxisten etc etc. Zo proberen de extremen constant het redelijke midden te mobiliseren, los te weken van de nuance en voor het eigen karretje te spannen. Centrum politici doorzien dit nu en proberen wanhopig hun kiezers vast te houden door met nieuwe punten te komen waarvan zij vermoeden dat die aansprekend zijn voor de lichtjes zwevende kiezer. Centrumlinks neemt wat over van extreemlinks, centrumrechts neemt wat over van extreemrechts. Niet te veel en te extreem natuurlijk, het moeten nog wel centrumstandpunten zijn maar dan iets pittiger. Prikkelender zou Blok zeggen. Het opvreten van het midden wordt daardoor gestopt en wellicht lopen er zelfs weer kiezers terug naar het midden. Tenslotte belichaamd het politieke midden ook de standpunten van de modale en in de aard gematigde Nederlander. Uiteindelijk eet het midden zo weer een stuk op van de uiterste flanken. En zo hoort het ook. In een welvarend,tevreden en stabiel land zijn de middenpartijen per definitie de grootsten. In landen waar dat niet zo is sluimert altijd iets, burgerlijke ontevredenheid en polarisering op zijn best, burgeroorlog op zijn slechtst.

1 Reactie
ton14024
ton140248 sep. 2018 - 10:21

Het waren niet de arbeiders die in aandelen gingen maar de Partij van de Arbeider.

Sonic2
Sonic27 sep. 2018 - 21:04

Het enige wat je met imiteren van PVV en FvD bereikt is dat je die aanhangers bevestigd in hun "gelijk". Dat die partijen alles doen voor de macht en hun baantje. PVV en Fvd aanhangers zijn dermate drammerig dat ze toch wel blijven stemmen waar ze op stemmen. Voor de rest is de democratie niet in gevaar. Als mensen tenminste niet zo achterlijk zijn om PVV, FvD of DENK te stemmen. Dan gaat de democratie een flinke deuk krijgen, maar de huidige democratie werkt prima. Het zijn de kiezers die hun stem over 13 partijen verdelen. Het zijn de kiezers die 20 zetels in een zwart gat gooien. Mensen doen heel nerveus over het feit dat we nu niet 2 of 3 partijen nodig hebben voor een coalitie, maar 4 of 5. En dat de PvDA of CDA een flinke knauw krijgen. Moeten ze maar beter presteren. Ook in de jaren 80 mocht de PvdA niet regeren, want ze werden uitgesloten. Daar kraaide geen haan naar. Niemand noemde het ondemocratisch. Alleen zijn er wat PVV drammers die het nu ondemocratisch vinden. In Nederland hoort het er echter bij. De CPN werd ook in de ban gedaan. Groenlinks drong ook nauwelijks tot de macht door. De democratie loopt geen gevaar. Behalve als mensen anti democratische elementen als PVV/ FvD en DENK gaan verkiezen. Die elementen imiteren lijkt me een gevaarlijke methode. Die elementen per definitie negeren of isoleren lijkt me ook niet direct verstandig. Maar het kan wel de uitkomst zijn. Niet elke combinatie slaagt. CDA en VVD MOETEN niet met de PVV samenwerken of met de FvD. Ook van de kant van Baudet en Wilders mogen stappen verwacht worden. Voor de rest moeten we het ook allemaal niet overdrijven.

2 Reacties
Perspectief
Perspectief8 sep. 2018 - 8:11

Partijen uitsluiten omdat ze zogenaamd niet democratisch zijn. Beetje tegenstrijdig.

Sonic2
Sonic28 sep. 2018 - 9:48

@ Beppie van Hiernaast Ik zie vooral dat in heel veel West Europese landen rechts radicale partijen vaak blijven steken op rond de 15 a 16% van de stemmen. Het is in sommige landen wat meer en in sommige landen wat minder. Ik verwijs naar Vlaams Belang. Ik verwijs naar AFD die ook tussen de 13 a 17% gaat. PVV en FvD. Het is altijd een selecte groep. Ik zie een trend waarin sociaal liberale partijen als EN Marche groot worden. Overigens is de Grunen nauwelijks kleiner als AFD. Ik zie GEEN verschuiving naar rechts radicalisme. Als het al ergens gebeurt dan gebeurt het in landen die al een tendens hebben naar radicaal rechts. Ik schrik ook niet van Duitsland of Zweden. Elk land heeft wel 18 procent complete droeftoeters die dit soort extreme partijen aan de macht willen helpen. Ik heb me daar al bij neergelegd. Dat types zoals u en Hertog in politiek opzicht niet meer te redden zijn. Niets persoonlijks, maar in politiek opzicht zijn jullie verdwaald. En als jullie niet presteren dan worden ook dat soort rechts radicale partijen uit de macht gezet door de kiezers. Je moet eens stoppen met overdrijven van hun aanhang. Met doen alsof er in West Europa geen mogelijkheden zijn voor linkse partijen om aan de macht te komen. Voor de rest heb je gewoon in elk land 15 tot 20% wat zich aangetrokken voelde tot dit soort partijen. Als u boven de 30 of 40 bent kende u vroeger ook vast wel een PvDA'er of CDA"er van vroeger die al PVV en FvD trekjes had. Verdiep u overigens eens in Oost Duitsland. Dat was al kort na de val van de muur een bolwerk van rechts radicalen. U heeft werkelijk geen idee waar u over praat. Het grootste probleem met rechts radicalen. Overigens hoef je maar naar Frankrijk en Belgie te kijken hoe het rechts radicalisme zich ontwikkelt in haar herfst. Le Pen schommelt tussen de 18 a 23%. Vlaams Belang houdt een deel van haar aanhang vast. De PVV schommelt ook tussen de 10 a 12%. Dat is hoe rechts radicalisme is haar nadagen zich ontwikkelt. @ Perspectief Ik moet altijd diep zuchten om de ongekende leugens die rechts radicalen keer op keer vertellen. Ten eerste wordt er geen enkele partij uitgesloten. Dat betekent dat je namelijk tegen alles stemt. Tegen alle moties van die partij. De rest van de partijen staan absoluut niet te trappelen om met FvD en PVV te regeren. Dat is dus heel wat anders als al die rechts radicalen ons voorliegen. Er staat een blokkade op samenwerken, maar blokkades kan je opheffen. Voor de rest doet vooral Wilders er alles aan om het voor anderen onmogelijk te maken om met hem in een coalitie te stappen. Baudet ook wel trouwens. Als je je enigszins verdiept had in Baudet en Wilders had je geweten dat samenwerken met hun leidt dat ze vooral hun eigen beleid door drammen en zich zelfs in een gedoog rol overal mee bemoeien en hun zin dictatoriaal door drijven. https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/alles-voor-geerts-gerief~be582f4a/