Sfeerfoto van Joop
Joop
Joop

Longcovidpatiënten massaal arbeidsongeschikt verklaard

In de eerste 5 maanden meer dan 5 keer zoveel gevallen als in heel 2021
Joop

Zijlstra, etnisch profileren en de bestrijding van criminaliteit

  •  
06-06-2016
  •  
leestijd 2 minuten
  •  
Zijlstrablij300
Wat hij per abuis vergat te zeggen, is dat de VVD politici ook een risicogroep vormen
Het is niet vreemd dat de heer Halbe Zijlstra weinig moeite heeft met rassendiscriminatie en etnisch profileren. De heer Zijlstra laat juist zien hoe egocentrisme en het gebrek aan inlevingsvermogen in de ander het publieke debat verstoort.
De VVD-fractievoorzitter is van mening dat het doodnormaal is om bepaalde bevolkingsgroepen als risicogroep te beschouwen ze door oom agent onder het vergroot glas gelegd worden. Want het is nu eenmaal zo dat mensen met een andere huidskleur en culturele achtergrond oververtegenwoordigd zijn in de criminaliteitscijfers.
Wat hij per abuis vergat te zeggen, of waar hij misschien niet over heeft nagedacht, is dat de VVD politici ook een risicogroep vormen als het om gaat  criminaliteit onder bestuurders en politici. Volgens de jaarlijkse integriteitsmonitor van de VU en de Erasmus Universiteit Rotterdam is er, ondanks de grotere aandacht voor en de maatregelen tegen corruptie, in 2015 sprake van een toename van het aantal integriteitsschandalen onder bestuurders en politici, met een gemiddelde van vijf keer per maand. De partijgenoten van de heer Zijlstra voeren de lijst aan. ‘‘Maar daar hebben wij het niet over’’ zou de heer Zijlstra kunnen zeggen.
De VVD is de partij die criminaliteiten zegt te willen bestrijden, maar hoe kan een partij het land regeren en de criminaliteiten willen bestrijden als ze zelf op zo’n grote schaal met integriteitsproblemen worstelt.
Dit laat zien waar het probleem zit. Het probleem zit hem in het egocentrische gedrag dat steeds meer heerst in dit land, daarom worstelen we met integratievraagstukken, criminaliteitsbestrijding en discriminatie.
Wij willen dat nieuwkomers gaan integreren maar tegelijkertijd dat ze niet bij ons in de wijk komen wonen. Wij willen dat iedereen aan de werk gaat, maar we vinden ook dat we mensen mogen weigeren louter vanwege hun culturele achtergrond of etniciteit. Wij vinden dat wij iedereen mogen kwetsen omdat wij vrijheid van meningsuiting kennen, maar als iemand iets zegt dat ons niet bevalt dan behoort hij plots aan onze normen en waarden te voldoen.
Ik zou het wel raar hebben gevonden als de heer Zijlstra zijn eigen partijgenoten als hoger risicogroep had beschouwd. Het gaat namelijk niet om het partijlidmaatschap, al is dat de meest in het oog springende overeenkomst. De oplossing begint met het afstand nemen van dergelijk egocentrisch gedrag en te streven naar een gelijkwaardige behandeling van iedereen. En als de politie fouten maakt of er afspraken blijken gemaakt voor het toepassen van etnisch profileren dat hard aan te pakken. Want er staat nu eenmaal niemand boven de wet en de voorbeeldfunctie van politie en politici vereist extra alertheid.
 

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (45)

Minoes2
Minoes27 jun. 2016 - 14:28

Mensen in de bijstand worden ook anders behandeld als andere mensen, ook door de heer Aboutaleb. Ze mogen zomaar gecontroleerd worden op fraude door huiszoekingen netjes huisbezoeken genoemd. Daar is geen gerechtelijk bevel voor nodig met aanwijzingen van fraude. Als dat geen profileren is. En dan de overbekende 'bekende' Nederlander die geen straf meer krijgt omdat hij door de openbaarheid van zijn misstappen al straf genoeg zou hebben. Alsof dat met gewone mensen in hun persoonlijke leefomgeving niet het geval zou zijn. Er wordt gediscrimineerd en geprofileerd op alle vlakken in de maatschappij. Op scholen m.b.t. de schoolkeuze idem dito.

Minoes2
Minoes27 jun. 2016 - 14:14

Niemand staat boven de wet en toch zorgen we er in Nederland op alle gebieden voor dat er rechtsongelijkheid bestaat en plaatsen daarmee mensen via omwegen buiten de wet die gelijkheid pretendeert. Die ongelijkheid verankeren we gewoon al in de wetten zelf. We maken de griffiekosten zo hoog om mensen met weinig inkomen te demotiveren hun recht te zoeken, zelfs te belemmeren hun recht te halen, zodat we uiteindelijk vooral op hen kunnen besparen. Dat heet ook nog steeds solidariteit nog zo'n begrip ter verdediging. Mooie woorden worden misbruikt door de betekenis ervan te veranderen. Zelfs voor de wet zijn we niet meer gelijk, hebben we geen gelijke kansen meer.

Zandb
Zandb7 jun. 2016 - 7:01

Is het nu wel of niet discriminerend, als je iemand aanhoudt, niet aanneemt, niet binnenlaat, niet vertrouwt omdat hij de etnische kenmerken vertoont van mensen die statistisch gezien de meeste misdaden plegen? Het antwoord van Ahmed is tenminste zeer helder.

9 Reacties
Ilse tegen discriminatie
Ilse tegen discriminatie7 jun. 2016 - 8:30

Waar zou dit soort van profileren toch vandaan komen? https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2015/31/zeven-van-de-tien-somaliers-in-de-bijstand

Johan eldert
Johan eldert7 jun. 2016 - 9:46

etniciteit en criminaliteit kennen geen verband. Dus ja dat is discriminerend.

omaoeverloos
omaoeverloos7 jun. 2016 - 10:30

"Is het nu wel of niet discriminerend, als je iemand aanhoudt, niet aanneemt, niet binnenlaat, niet vertrouwt" Wel discriminerend, maar niet vervolgbaar " omdat hij de etnische kenmerken vertoont van mensen die statistisch gezien de meeste misdaden plegen? " Wel discriminerend, vervolgbaar mits aangetoond dat dit de reden is.

Zandb
Zandb7 jun. 2016 - 10:33

Ilse; u durft blijkbaar geen direct antwoord te geven op de vraag. Daar kan je uit afleiden, dat u donders goed weet dat u discrimineert. Als dat zo is, moet u dan niet "Ilse voor discriminatie" gaan heten?

Moeder Pietje
Moeder Pietje7 jun. 2016 - 10:56

Ahmed discrimineert ook. Tussen VVDrs die massaal (generaliseren)niet deugen en anderen. Niet opgevallen?

Zandb
Zandb7 jun. 2016 - 13:01

Moeder Pietje: Nee. Ahmed discrimineert niet. U hebt dat verkeerd begrepen, van die VVD-ers.

Doppertje
Doppertje7 jun. 2016 - 13:21

@Zandb. Lijkt me geen discriminatie, maar gewoon gezond verstand. Als ik in de supermarkt een zak met 10 appels koop en ik zie dat er vier kersverrot zijn, dan zal ik een andere zak met appels pakken, omdat de kans groot is dat er nog meer appels zijn aangetast.

Zandb
Zandb8 jun. 2016 - 7:55

Doppertej: Zoals u met appels om gaat, gaat u met mensen om? Interessante visie.

Zandb
Zandb8 jun. 2016 - 8:00

Ilse: Bent u er inmiddels al achter waarom de idee dat het wel aan Somaliërs moet liggen dat op de tien er zeven in de bijstand zitten, discriminerend is?

poeslief
poeslief7 jun. 2016 - 6:19

Ethisch profileren? VVD-politici verwijten Poetin dat hij hun droom leeft.....geen vakbonden, geen lastig parlement, nog minder kritische pers, gigantisch goedgevulde (geheime) bankrekening, ouwe Oligarchen krentenbrood, (sterke/strenge) rigide politie- en veiligheidsdiensten, (corrupte) beinvloedbare rechters.....etc. En waar staat de VVd voor? Voor Vrijheid....van wat? Voor wie? Dat wat de 2 partijen met 'Vrijheid' met hoofdletter in hun tenaamstelling het meest propageren is Veiligheid......en dat staat per se haaks op Vrijheid. Net als dat de vrijheid voor 1, een beperking voor een ander inhoudt. Het schijnt dat VVD-ers zich alleen dan generen als een ander een hoger banksaldo heeft dan zij zelf, het volk en het parlement besodemieteren is 'business as usual', steekpenningen & nepotisme staan los van belangenverstrengeling, en als iedereen hier hard werkt kan iedereen bovenmodaal verdienen....

Acid Prune
Acid Prune6 jun. 2016 - 20:27

Ja die VVD Zijn niet alleen flink corrupt maar ook de grootste handophouders http://www.newscientist.nl/blogs/hand-ophouden/

Neurotherapie
Neurotherapie6 jun. 2016 - 20:08

Wie onderzoek doet naar het aantal beschadigde knikkers in een grote pot met knikkers en vervolgens besluit om alleen de rode knikkers en af en toe een groene knikker te onderzoeken die vindt voornamelijk beschadigde rode knikkers. Dit verschijnsel heet 'selection bias'. Etnisch profileren is een vorm van selection bias en heeft tot gevolg dat in een specifieke groep een gezochte eigenschap vaker gevonden wordt. Daarbij maakt het niet uit om welke eigenschap het gaat. Als een organisatie of samenleving vervolgens gaat handelen naar het gevonden bewijs ontstaat in veel gevallen een versterkend effect, een zogenaamde 'self forfilling prophecy'. De werking van dit proces is zeer goed wetenschappelijk onderzocht en wordt dankbaar uitgebuit door - bijvoorbeeld - machtspolitici of door bestuurders die graag de aandacht willen afleiden van hun organisatorische blunders. De invoering van de Nationale politie organisatie is daarvan een niet geheel willekeurig voorbeeld.

4 Reacties
Van der Wal
Van der Wal6 jun. 2016 - 21:42

Wie onderzoek doet en constateert dat er veel meer kapotte rode knikkers zijn dan blauwe, gele, groene, paarse, witte en zwarte knikkers, die zal *daarna* met name op de rode knikkers gaan letten.

Pawn
Pawn6 jun. 2016 - 22:44

Ik heb helemaal niks met empirisch knikkeronderzoek; blauw-oranje exemplaren (VVD) rollen niet goed.

Neurotherapie
Neurotherapie6 jun. 2016 - 23:05

@Vanderwal Het verschil tussen mijn voorbeeld van de knikkerpot en een maatschappij is de dynamiek van het systeem. Er is geen bevroren toestand maar continue verandering. Er is daarom geen daarna. Er zijn constante veranderingen die je steeds weer opnieuw moet meten. Daarnaast is meting van aantallen onvoldoende om iets over oorzaken te kunnen concluderen. Als je de oorzaken niet kent kun je ook geen effectieve oplossingen bedenken. Van etnisch profileren in combinatie met politiek criminaliseren weten we inmiddels voldoende dat het op zijn best de symptomen van de doelgroep niet verergert. We weten ook dat het zich kan ontwikkelen tot structureel (institutioneel) geweld, dat in zijn ultieme consequentie tot een gewelddadige revolutie leidt. Denk bijvoorbeeld aan de koloniale oorlogen en de revolutie in Zuid-Afrika.

msj_meijerink
msj_meijerink7 jun. 2016 - 12:17

Dan knikkeren we gemakshalve dit voorbeeld er maar uit! :P

Pawn
Pawn6 jun. 2016 - 19:45

Halbe 'de sloper' Zijlstra heeft als staastsecretaris de bijl aan de wortel gelegd van het culturele leven in NL. Hij probeert het nu nog wat breder te trekken;ik hoop dat de VVD bij de komende verkiezingen afgerekend wordt op dit soort kanibalen.

2 Reacties
wvdstraat
wvdstraat6 jun. 2016 - 21:45

Dat hoop ik ook, maar helaas. Er is iets vreemds in de bevolking gevaren: Zelfs wanneer een vvd'er de koning zou verdrinken in een gierton, verliest de pvda (al was men tegen) twee zetels en de eigen partij er geen.

Moeder Pietje
Moeder Pietje7 jun. 2016 - 11:00

wvd staart Het is niet vreemd. Een substantieel deel van NL heeft het gewoon vrij goed en wil dat zo houden. Zelfs al zijn ze afkomstig uit socialere milieus. Eenmaal sociaal gestegen, kapitaalkrachtiger geworden, dat koophuis met HRA betrokken, gaan ze zich niet bekommeren om slechter gestelden maar denken aan zich zelf. Als ze ergens minder van worden doen ze het gewoon niet. Ook best menselijk trekje, denk ik. Wie onttrekt zich aan een dergelijke ontwikkeling, een maal zo ver gekomen? Zowel aan linkse als rechtse kant werkt dat zo.

panterarosso65
panterarosso656 jun. 2016 - 19:38

ik zou hier een net zo lange lijst van andere partijen kunnen produceren het lijkt me dat de politiek in algemeen een issue is, al ben ik er nu nog niet uit of het komt omdat een bepaald soort personen de politiek ingaat (narcisten met een hoog gehalte aan zelfgrandeur) of dat de politiek de mensen zo maakt

1 Reactie
Zandb
Zandb7 jun. 2016 - 7:08

Ja maar, het gaat bij profileren toch om "....wie aan kop ligt in de statistieken...."?

broudsov
broudsov6 jun. 2016 - 19:29

Ik weet zeker dat rechercheurs die witte-boorden-criminaliteit onderzoeken VVD-lidmaatschap als risico-verhogend inschatten en D66-lidmaatschap als risico-verlagend. Maar politie-agenten op straat onderzoeken natuurlijk een ander soort criminaliteit; een waarbij de politieke kleur denk ik niet heel relevant is. Ook lastig te zien aan mensen op straat welke politieke kleur ze hebben.

1 Reactie
Acid Prune
Acid Prune6 jun. 2016 - 21:02

nee hoor VVD-ers pik je er zo uit

Johan eldert
Johan eldert6 jun. 2016 - 18:17

Het is alleen egocentrisch maar vooral ook populistisch om electorale redenen. Daarnaast besmeurt zijlstra het liberale verleden dat de VVD ooit kende. [nu is het een tendentieus rechts conservatief clubje] De feiten dan maar: 1) er is geen causaliteit tussen etniciteit en criminaliteit 2) etnisch profileren is dan in strijd met art 1 van de grondwet als gevolg van punt 1

Dubbelgedopte snijboon
Dubbelgedopte snijboon6 jun. 2016 - 17:58

"De heer Zijlstra laat juist zien hoe egocentrisme en het gebrek aan inlevingsvermogen in de ander het publieke debat verstoort." Ik vond anders dat hij zich uitstekend kon inleven in de positie van politie-agenten die de lastige taak hebben uitvoering te geven aan "etnisch profileren".

2 Reacties
Dubbelgedopte snijboon
Dubbelgedopte snijboon6 jun. 2016 - 18:04

Correctie: De lastige taak hebben om in de opsporing niet te worden beschuldigd van "etnisch profileren"

Zandb
Zandb7 jun. 2016 - 7:10

Aan "etnisch profileren" kun je geen goede invulling geven; dat mag doodgewoon niet.

Meta Foor
Meta Foor6 jun. 2016 - 17:57

wel grappig dat de schrijver zijn pijlen richt op de partij ''voor hardwerkend nederland'' , terwijl hij zelf ''even'' op overheidskosten thuis zit zodat hij tijd heeft dergelijke artikelen te schrijven ... daar zal Zijlstra niet wakker van liggen , hoezeer Ahmed zijn best doet nog wat vitriool te spuien

4 Reacties
Quibus2
Quibus26 jun. 2016 - 19:06

... maak dat de partij voor hardgraaiend Nederland. Van eerlijk werk word je niet rijk genoeg voor de VVD.

badgast
badgast6 jun. 2016 - 19:25

Bijna ongelofelijk dat een reactie op zoveel manieren tegelijk fout kan zijn. 1. Gezien de lopende rechtzaken is de club eerder gefraudeerd dan hardwerkend 2. Als Ahmed nu werkloos zou zijn dan maakte dat zijn schrijven niet minder geldig 3. Ahmed werkt gewoon. Had je kunnen zien als je zijn profiel had aangeklikt 4. Oh, je had t aangeklikt maar de tekst kwam je niet uit 5. Vitriool? Misschien komt t hard aan. Maar dat doet de waarheid soms

Neurotherapie
Neurotherapie6 jun. 2016 - 20:17

Het vitriool van jouw insinuaties kan nog zo bijtend zijn, het bevat slechts zuur en - welgeteld - nul argumenten. Ik gun je graag een herkansing.

Zandb
Zandb7 jun. 2016 - 7:12

Inderdaad, heel grappig om te zien hoe slordig iemand als Meta pijlen richt waarmee die zichzelf in de voet schiet.

Bram Emanuel
Bram Emanuel6 jun. 2016 - 17:36

"Wat hij per abuis vergat te zeggen, is dat de VVD politici ook een risicogroep vormen" En wat de schrijver vergeet te zeggen is dat bestuurders en politici zowiezo onder een vergrootglas liggen en dus al worden geprofileerd. En terecht.

3 Reacties
Quibus2
Quibus26 jun. 2016 - 19:07

Ik heb er nog niet van gehoord dat VVD-bestuurders per definitie doorgelicht worden door de FIOD. Terwijl dat statistisch gezien...

Neurotherapie
Neurotherapie6 jun. 2016 - 19:30

Met profilering heeft dat niets te maken. Het heeft alles te maken met de verantwoordelijkheid die een democratisch mandaat met zich meebrengt. Hoogst opmerkelijk dat een partij die zich het label 'voor vrijheid en democratie' aanmeet, zo veel moeite heeft om haar eigen missie te begrijpen. Laat staan om dit te praktiseren. Het is inderdaad terecht dat onze democratisch gekozen vertegenwoordigers onder een publiek vergrootglas geplaatst worden. Al is het maar om te kunnen vaststellen wiens vrijheid en wiens democratisch belang nou eigenlijk gediend wordt. Het diep gewortelde cynisme onder de Nederlandse bevolking hierover spreekt boekdelen.

Zandb
Zandb7 jun. 2016 - 7:06

Bram; als u het hele stuk had gelezen dan had u misschien wat beter begrepen wat Ahmed bedoelt. Ik leg het u graag uit, als u zelf niet zo ver komt.

thomiozo
thomiozo6 jun. 2016 - 17:17

Dus, omdat we een risicogroep gemist hebben moeten we elke poging tot efficiënt bestrijden van criminelen staken? Of is dit bedoeld als persoonlijke aanval om het gebrek aan argumenten te verhullen?

1 Reactie
Quibus2
Quibus26 jun. 2016 - 19:14

Nee. De onschuldpresumptie moet, als grondslag van de rechtsstaat, gehandhaafd blijven. Zelfs voor VVD-stemmende bankiers, energiecolporteurs, taxibedrijven, outbound callcentermedewerkers en keukenfabrikanten.

Achterberghen2
Achterberghen26 jun. 2016 - 16:53

Aah. De jij-bak.

1 Reactie
Zandb
Zandb7 jun. 2016 - 13:03

Ook nog als u het HELE artikel - vooral de laatste alinea - leest?

wvdstraat
wvdstraat6 jun. 2016 - 16:11

Er valt een onderscheid te maken tussen mensen die zich afvragen wat anderen wel of niet voor hen kunnen betekenen en mensen die zich afvragen wat zij al dan niet voor anderen kunnen betekenen. VVD'ers behoren doorgaans tot de eerste groep. Dat hebben zij gemeen met bewoners van de rijke 'reservaten' waar de zelfbenoemde 'elite' er zelfs scherpe antennes voor heeft. Een probleem daarbij is, dat egocentrisme in die kringen als een vanzelfsprekende deugd gezien wordt.

1 Reactie
arjenZH
arjenZH6 jun. 2016 - 20:17

Over vooroordelen gesproken...