Joop

Zihni Özdil stapt op als Kamerlid GroenLinks

  •  
28-05-2019
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
132 keer bekeken
  •  
Dijkhoff in de Kamer

© DEN HAAG - Zihni Ozdil (Groenlinks) tijdens een debat in de Tweede Kamer. ANP BART MAAT

GroenLinks-Kamerlid Zihni Özdil heeft vanavond besloten de Tweede Kamer te verlaten, nadat de fractie het vertrouwen in hem had opgezegd. Hij staat zijn zetel af aan de partij.
Het rommelde al langer rond de persoon Özdil binnen de Tweede Kamerfractie, maar zijn beslissing van twee weken geleden om onaangekondigd een interview te geven waarin hij als onderwijswoordvoerder van zijn partij GroenLinks opriep het studieleenstelsel af te schaffen , zou de druppel zijn geweest. De kwestie zou zo hoog zijn opgelopen dat hij bij partijleider Jesse Klaver op het matje werd geroepen. Dat gesprek zou hij – tevergeefs – hebben proberen op te nemen, zo zou hij later aan een vertrouwenspersoon hebben verteld.
Partijleider Jesse Klaver schrijft in een reactie op het vertrek:
"Vanavond is de gehele Tweede Kamerfractie tot de conclusie gekomen dat er sprake is van een niet te meer te herstellen vertrouwensbreuk tussen Zihni en de fractie. Er is iets grondig misgegaan en dat vinden we enorm spijtig. Zihni is een creatief denker, iemand met veel talent, maar als Kamerlid kwam hij in de knoop. We hebben ons uiterste best gedaan hem te ondersteunen en bij de fractie te behouden. Dat is niet gelukt en daar balen wij van. Ik snap dat dit bericht jullie rauw op het dak valt. We hebben lang geprobeerd met Zihni afspraken te maken over verbetering van zijn functioneren. Vanavond hebben we als fractie de conclusie moeten trekken dat het zo gaat niet langer gaat. Zihni neemt afscheid van de fractie en heeft aangegeven dat zijn zetel aan GroenLinks behoort. Ik wil benadrukken dat er niet een inhoudelijk meningsverschil speelde. We hebben lang geprobeerd met Zihni afspraken te maken over het verbeteren van zijn functioneren. Maar hij bleef afspraken keer op keer schenden, schond de onderlinge vertrouwelijkheid en vertoonde ontoelaatbaar gedrag waardoor collega’s zich niet meer veilig voelden. Deze week bleek Zihni een intern gesprek met een collega heimelijk op te hebben genomen."
Op zijn eigen Facebook-pagina schrijft Özdil :
"De afgelopen twee jaar heb ik met veel trots mijn kamerlidmaatschap voor GroenLinks vorm gegeven. Dat ging met veel pieken en dalen. Een piek is dat voor GroenLinks het leenstelsel niet langer in steen gebeiteld is. Een dal is dat dat ook tot een vertrouwensbreuk heeft geleid. Daarom neem ik afscheid van de fractie. Mijn zetel behoort toe aan de partij aan wie ik veel te danken heb en geef ik dan ook terug. Voor mij staat GroenLinks voor een belofte van sociaal en links beleid. Ook buiten de Kamer zal ik mij inspannen om deze belofte te bewaken."
De Volkskrant schrijft:
"Özdil… is een nieuwkomer in de politiek. De overstap naar de partijdiscipline en poldercultuur van het Binnenhof valt hem niet altijd gemakkelijk. Eind vorig jaar meldde hij zich een paar weken ziek. Hij heeft enkele malen verteld moeite te hebben met de organisatie van GroenLinks, die sterk ten dienste staat van partijleider Klaver. Provocaties gaat hij niet uit de weg. Een door hemzelf verspreide foto waarop hij een knuffel geeft aan de hard-rechtse onderzoeker Sid Lukkassen, leverde hem woedende reacties op uit eigen kring. De partijleiding dreigde hem vervolgens met een Twitterverbod. Omgekeerd kreeg zijn verzet tegen het leenstelsel bijval uit alle gelederen van de partij."
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar

Reacties (93)

Spanveer
Spanveer1 jun. 2019 - 6:22

GL met Klaver aan het roer is een dood enge partij. De partij is al lang niet meer het idealistische clubje voortgekomen uit PSP, PPR en CPN. GL begint Koreaanse trekjes te krijgen. Dat geldt voor meer partijen. Bij de VVD krijgen leden van de 2de kamer vooraf een sms met de aanwijzing hoe er gestemd moet worden. Hoezo functioneren zonder last of ruggespraak. Nederland is in 15 jaar afgezakt tot een schijn democratie waarin politieke partijen de dienst uit maken. Van die partijen is nog geen 2% van de Nederlanders lid. Toch wordt het bestuur in Nederland door hen bepaald.

JanB2
JanB231 mei 2019 - 23:35

Als het dat al niet was dan is GL gewoon bezig een smerige club te worden net zoals de partijen die zij de maat menen te moeten nemen. Een soort groen geverfde PvdA dus.

Minoes&tuin
Minoes&tuin31 mei 2019 - 0:12

Hij heeft niet het standpunt van GL verwoord maar zijn eigen standpunt. Hij was onderwijswoordvoerder van GL. Ook leuk is dat als je in vertrouwen iets mededeelt aan een collega kamerlid die je volledig vertrouwt, die dit meteen doorbrieft, terwijl er in werkelijkheid helemaal geen opname is geweest, enkel een poging daartoe met een door hem aangegeven reden. Hij had ook heel anders kunnen reageren dan zijn zetel afstaan aan Gl. en/of zelf met modder te gaan gooien. Dat heeft hij echter aan een ander overgelaten, die daar blijkbaar meer geschikt voor was dan hijzelf. In ieder geval weten we nu waar GL in werkelijkheid staat m.b.t. dit onderwerp. Dat is winst, om het voor de kiezers maar eens 'positief' af te sluiten. de onderwijswoordvoerder heeft zijn plicht gedaan. Altijd handig als dat wat niet naar buiten mag komen dat wel doet. Dat is winst voor Zihni Özdil alsmede de bevolking m.n. de kiezers van Groen. Links durf ik niet (meer) te beweren..

Frans Kwakman
Frans Kwakman30 mei 2019 - 10:16

Ik heb het stukje van ZihninOzdil hier op Joop, over de studiefinanciering, met genoegen gelzen. Nu vraag ik mij af is dit idee ook bij de vuilnisbak terecht gekomen?

1 Reactie
Minoes&tuin
Minoes&tuin1 jun. 2019 - 8:56

Dat stond er al, dat is nu juist het probleem.

Spanveer
Spanveer30 mei 2019 - 5:39

Verbijsterend hoe slecht politieke partijen het staatsrecht respecteren. GL is daar geen uitzondering op. Een kamer lid is geen werknemer die je als werkgever kunt aansturen. Kamer leden zijn onafhankelijk, ze moeten bij hun installatie verklaren zonder last of ruggespraak hun functie te zullen uitoefenen. Dat is de basis van de parlementaire democratie. Dat principe staat al jaren ernstig onder druk. Kabinetten zijn steeds laffer geworden door vooraf regeerakkoorden te sluiten waarbij ze bedingen dat ze voor die besluiten kunnen rekenen op een kamermeerderheid. Het is de oorzaak van plucheplakkers zoals Rutte III. Bij een gezonde goed functionerende democratie zouden Rutte II en III al lang gevallen zijn. Nu moddert dit kabinet door met gebruik van slinkse methoden zoals het tegenhouden van rapportages van het CPB en het PBL. Dit moet je als parlement niet accepteren. Het gebrek aan democratische invloed geeft lieden als Rutte de gelegenheid met list en bedrog door te gaan.

3 Reacties
MartinvanderLinde
MartinvanderLinde31 mei 2019 - 11:05

Je maakt het mooier dan het is. Het gaat niet over de vrijheid hebben om je eigen mening te verkondigen, het gaat over je mond voorbij praten, over het bewust niet nakomen van afspraken, keer op keer. De man functioneerde niet in de fractie, dus dan houdt het op. Probeer er geen politiek of staatsrechtelijk verhaal van te maken, daar heeft het niets mee te maken.

Klaas Punt
Klaas Punt31 mei 2019 - 17:58

Martin, dan ontdek ik een kamerlid in de GL fractie waar ik het mee eens kan zijn, vertel jij weer dat het niet zo is. Nou ja, dan maar niet. Lullig voor al die jongelui die zich in de schulden moeten steken. Nu had GroenLinks in de huidige opstelling toch al niets te zeggen net als mijn eigen partij.

Henk Daalder Pak de Wind
Henk Daalder Pak de Wind31 mei 2019 - 19:22

Onzin, MartinvanderLinde, je praat als een Jesse volger. Een volksvertegenwoordiger mag alles zeggen, dus ook zijn mond voorbij praten. Die Jesse Klaver blijkt een zeer zwak leider te zijn, die bij het minste of geringste tegenwerping, een democratisch gekozen GroenLinks volksvertegenwoordiger, zijn werk onmogelijk maakt. JIJ praat Jesse na dat hij niet functioneerde, onder de dwangneuroses van Jesse. Maar zoals Zihni het leenstelsel probeert om te buigen, daar blijkt een uitstekend functioneren uit, als Kamerlid Zihni luisterde naar de achterban Zihni wilde de negatieve gevolgen van het leenstelsel zien Jesse blijkt over figuurlijke lijken te gaan, met zijn onnodige karaktermoord En dan in de media klagen dat de gevlogen hem tegenvallen Jesse Klaver moeten publiekelijk excuses maken voor zijn wandaad

henk-alexander
henk-alexander29 mei 2019 - 22:41

Volgens Jesse Klaver is er '(…)lang geprobeerd met Zihni afspraken te maken over verbetering van zijn functioneren.(…)' Ging het hier om functioneringsgesprekken die zoals het hoort op gelijkwaardig niveau hebben plaatsgevonden? Zijn de afspraken vastgelegd in verslagen? Als Zihni Özdil het volste vertrouwen had in het verloop en de verslaglegging van de gesprekken, waarom moest hij deze dan zo nodig zelf vastleggen? De vraag is of er een dossier is opgebouwd op basis waarvan tot ontbinding van een arbeidsovereenkomst kan worden overgegaan - al dan niet na tussenkomst van de rechter.

1 Reactie
henk-alexander
henk-alexander29 mei 2019 - 22:50

'De vraag is of er een dossier is opgebouwd op basis waarvan tot ontbinding van een arbeidsovereenkomst kan worden overgegaan – al dan niet na tussenkomst van de rechter.' (nog een zin) Een vraag die op het eerste gezicht voor het bedrijfsleven en professionele organisaties relevant is maar in mindere mate voor politieke bestuurders.

MountEverest
MountEverest29 mei 2019 - 22:24

Linkse partijen zijn onder elkaar nogal sektarisch en humorloos en gunnen elkaar het licht in de ogen niet. Ook binnen linkse partijen is het kommer en kwel. Van Jole heeft het zelf gezegd: want Jesse Klaver heeft gedaan zou binnen de VVD nooit gebeuren. Rechts is inderdaad meer gericht op samenwerken.

1 Reactie
Henk Daalder Pak de Wind
Henk Daalder Pak de Wind31 mei 2019 - 19:26

Rechts is meer gericht op samenwerken om invloed te organiseren, dan Links. Links is meer idealistischer, Daarom wint Rechts, Jesse Klaver. Ga je effectief gedragen, dat past bij de rol van bestuurder

Johan de Vet
Johan de Vet29 mei 2019 - 19:41

Zihni Özdilj kan wel een vorkje gaan prikken met Thierry Baudet en Theo Hiddema. Bij die partij zijn ze dol op mensen met een eigen mening. Of misschien is dit inmiddels wel gebeurd. Wanneer een Groen Linkser meteen overstapt van GL naar het FVD is dat niet helemaal geloofwaardig. Niet alleen voor de Groen Linkser maar ook niet voor het FVD. Rutte III haalt de Kerst toch niet. Dan kan Zihni Özdil alvast op de achtergrond warm gaan draaien.

Ivan61
Ivan6129 mei 2019 - 18:42

Vrij denken is behoorlijk begrensd binnen GL. Met modder gooien kent Klaver heel goed. Hoe noemen wij dat mensen? Hypocriet toch?

Joop den Uil
Joop den Uil29 mei 2019 - 18:35

meer aan de hand mensen ... GL is een gesloten bastion momenteel; Ik zie Ozdil nog wel terugkrabbelen op zn besluit de zetel op te geven. SP, D66, nu ook GL ... allemaal hun probleempjes die hen boven de kiezers zet. Neem een voorbeeld aan VVD: die pakt de zaken tenminste groot aan.

WiebeI
WiebeI29 mei 2019 - 17:27

Typisch links: wel begaan met de mensheid, geen oog voor de mens.

Katootje2
Katootje229 mei 2019 - 17:21

Ik kan me goed voorstellen dat er sprake is van een vertrouwensbreuk als iemand onderlinge gesprekken gaat opnemen. Ostara Hase laat geen kans voorbijgaan om zijn vuil te spuiten en schrijft: "Er is weinig verschil met een audio-opname als er een door een notulant geschreven gespreksverslag is, (...) Dan is een op deze wijze vastgelegde audio-opname een gelijkwaardig en correct te gebruiken middel." Als er notulen worden opgemaakt dat is dat met wederzijds goedvinden, vooraf bekend, voortdurend zichtbaar en moeten die notulen achteraf door de partijen worden goedgekeurd. Het heimelijk maken van geluidsopnames is misschien niet verboden, maar daarom nog geen "gelijkwaardig en correct te gebruiken middel."

2 Reacties
RonVa
RonVa30 mei 2019 - 5:23

Het gaat niet om het wel of niet opnemen van een gesprek maar wat je met die opname doet. Maak je die openbaar om je gesprekspartner te schaden, is het slechts een geheugensteuntje of probeer je bijvoorbeeld bewijs te verzamelen voor het geval je dat later nodig hebt (bijvoorbeeld bij een aanstaand ontslag). Dat eerste, de ander ermee schaden is wat Klaver zelf doet. Niet via een opname maar via de vertrouwenspersoon van Ozdil. Als er een schuldige van de vertrouwensbreuk aangewezen zou moeten worden dan is dat Klaver zelf. Je kunt Ozdil hooguit verwijten dat hij niet precies deed wat Klaver wil.

4Vier!
4Vier!30 mei 2019 - 22:56

Katootje 29 mei 2019 at 19:21 “Ik kan me goed voorstellen dat er sprake is van een vertrouwensbreuk als iemand onderlinge gesprekken gaat opnemen.” Ik kan me ook goed voorstellen dat die vertrouwensbreuk reeds was opgetreden. Mensen maken in de regel (heimelijk) opnamen omdat 1) ze een gesprek willen herbeluisteren, omdat ze vergeten wat er gezegd is, of teveel info krijgen, of op een neutraler moment willen horen wat er nu werkelijk gezegd is -> heimelijk omdat ze bang zijn dat de ander “nee” zal zeggen of omdat ze het moeilijk vinden om te vragen. 2) omdat ze de ander waar ze mee spreken niet vertrouwen, bv omdat ze eerder hebben ervaren dat betrokken gesprekspartner met anderen het ene zegt, en in 1op1 gesprek iets anders zegt. -> heimelijk omdat de ander onbetrouwbaar is.

M7
M729 mei 2019 - 17:05

De oude tijden van de " Kadaverdiscipline " van een van de rechtsvoorgangers van Groen Links , de CPN keren weer terug?

Martinel
Martinel29 mei 2019 - 17:02

Hoe is het mogelijk dat een pikkie van 32 (Klaver) dit geweldige Kamerlid de wacht aan zet. Sinds 2005 stem ik geen GroenRechts meer. (KUNDUZ, leenstelsel, al wat maar neoliberaal is en was is door GR voor gestemd). Klaver is doordrongen van rechtse Halsema items. Ik zou nog wel eens wat meer willen weten over dit eng rechtse partijtje, dat voortkomt uit EVP, PSP,PPR en CPN. Met als voorganger ooit die enge rechtse Rosenmöller…., die nu weer in de eerste Kamer toetreedt.

MartinvanderLinde
MartinvanderLinde29 mei 2019 - 16:39

Duidelijk een discipline probleem. Dan kun je nog zo waardevol en creatief etc zijn, als de discipline ontbreekt om je aan afspraken te houden, is dat allemaal niets meer waard. Jammer, en het leidt waarschijnlijk tot allerlei nutteloos gespeculeer, maar feitelijk is er niets aan de hand dat de headlines hoeft te halen.

6 Reacties
Spanveer
Spanveer29 mei 2019 - 19:44

Afspraken? Wat is er gebeurd met zonder last of ruggespraak? De Nederlandse democratie heeft al veel te lang te lijden van kadaverdiscipline bij politieke partijen. Kamer leden van coalitie partijen worden inmiddels verplicht om voor te stemmen bij voorstellen van de coalitie die in een paar wekentijd in een regeerakkoord zijn vast gelegd door een select clubje politici. Is een kamer lid moedig genoeg tegen te stemmen dan is zijn of haar politieke toekomst meteen verdwenen. Die politici komen niet meer op een verkiesbare plaats. Ben je als kamer lid minder gedwee dan vlieg je buiten zie Ton Elias. Nederland heeft een schijn democratie die richting EU nep democratie gaat.

Frans Kwakman
Frans Kwakman30 mei 2019 - 11:23

Spanveer - je vertolkt mijn mening. Er is niets over van eigen mening van kamerleden. Wellicht in fractieoverleg, maar als dan 11 van de 20 leden vinden dat de aarde plat is, dan is 'ie plat. Ook al zijn er minstens 6 die weten dat het een bol is. En als in de formatiefase overeen gekomen is dat het plat is dan kunnen ze helemaal geen kant op.

4Vier!
4Vier!30 mei 2019 - 23:03

MartinvanderLinde 29 mei 2019 at 18:39 “Duidelijk een discipline probleem. Dan kun je nog zo waardevol en creatief etc zijn, als de discipline ontbreekt om je aan afspraken te houden, is dat allemaal niets meer waard.” Ik vraag me af hoe die afspraken gemaakt zijn. Was dat een afspraak zoals 2 volwassenen die onderling, WEDERZIJDS in gezamenlijkheid maken nemen en iets afspreken; of was het het type “afspraak” waarbij de zender zegt tegen de ontvanger “we spreken af dat”, zonder

4Vier!
4Vier!30 mei 2019 - 23:16

Vervolg “of was het het type “afspraak” waarbij de zender zegt tegen de ontvanger “we spreken af dat”, zonder” zonder dat de ander er in gekend wordt? Het type afspraak dat een moeder met een onwillig kind maakt “we spreken af dat je nu lief gaat spelen, dan mag je zo op de tablet”: kortom, geen onderlinge afspraak. Zoals jij het omschrijft doet het me vooral denken aan die stemming rond de termijn van Xi Jinping (mag nu ongelimiteerd aan de macht blijven), iedereen uit de partij keurig gedisciplineerd “ja” zeggen omdat is wat verwacht wordt van vertegenwoordigers van een “volkspartij”: geen ruimte voor eigen mening (publiekelijk). https://www.trouw.nl/democratie/xi-jinping-kan-onbeperkt-aan-de-macht-blijven~a67fa7b5/

MartinvanderLinde
MartinvanderLinde31 mei 2019 - 11:02

Er is altijd 'zonder last of ruggespraak'. Maar als je een afspraak maakt en je komt die niet na dan is dat iets heel anders. Dan ben je als medewerker onbetrouwbaar. Blijkbaar heeft Ozdil dat zelf ook doorgekregen en de enig juiste stap genomen.

Spanveer
Spanveer1 jun. 2019 - 6:28

"Zonder last of ruggespraak" laat het maken van afspraken laat staan het dwingend opleggen hoe er gestemd moet worden niet dat. Dat is de kern van de afbraak van de parlementaire democratie waar Nederland onder te lijden heeft.

Sonic2
Sonic229 mei 2019 - 16:12

@Ostara Hase Ozdil en Klaver is totaal niet te vergelijken met Otten en Baudet. Ozdil is gewoon een afwijkend kamerlid. Die behoorlijk eigenwijs en eigenzinnig is. Klaver had wat minder agressief in de pers moeten reageren. Gaf hij zelf vandaag in een interview ook toe, maar kennelijk wil of kan niemand dat meenemen. Tussen Baudet en Otten is het richtingenstrijd. Baudet en Hiddema willen een soort PVV maar dan iets fatsoenlijker. Otten wil naar het politieke midden. En Otten staat niet alleen. Veel meer FvD'ers hebben het gehad met dat alt right gedoe van Baudet. Baudet en Hiddema zijn de media tak. Otten doet de personele tak. Dus dat gerommel zal wel doorgaan. En bovendien heeft Baudet Haze de Winkelman weer in de partij gehaald. Ook iemand die behoorlijk mondig is. Dat gaat uiteraard in tranen eindigen. Het zijn allemaal ego's bij elkaar. En Baudet en Otten hun geleuter geloof ik niet. Weet u nog wat Baudet en Otten eerst zeiden? Een verschil in toon en hoe je dingen moet verwoorden. En daarna was het een greep in de kas. Een zooi is het bij FvD. Niets meer en niet minder. Groenlinks heeft kamerleden als Kathalijne Buitenweg of Bram van Ojik. Of Tom van der Lee. Dat zijn hele sterke kamerleden.

Rick Hofland
Rick Hofland29 mei 2019 - 14:59

Nu bekruipt mij toch iets waar dit wat van weg heeft. Was deze situatie met Klaver ook zo ontstaan met een vrouw als partijleider bij GroenLinks? Het komt op mij een beetje over als Alfa gedrag van de leider waar vrouwen die de leiding hebben vaker met meer takt de groep mee krijgen. Je kan dit soort conflicten met de politieke leiders zo 1 op 1 leggen op vergelijkbare gevallen bij andere partijen van links tot rechts met mannen aan de leiding. Het lijkt een typisch Alfa-conflict. Maar goed, GroenLinks heeft wat betreft het leenstelsel en de keuze voor weer een man aan de leiding wat dat betreft als partij vaker conservatieve standpunten ingenomen.

Rick Hofland
Rick Hofland29 mei 2019 - 14:48

Inhoudelijk was waar Özdil voor opkwam toch een bij uitstek links item. Heeft hij het politiek handig gespeeld, waarschijnlijk niet. Was het bewonderingswaardig van hem om zijn linkse overtuiging over dit onderwerp voor zijn persoonlijke belangen van het pluche van een zetel te plaatsen, vind ik van wel. De discussie hier op Joop lijkt meer te gaan tussen Klaver fans die zich in bochten wringen om Özdil in een kwaad daglicht te stellen of GL haters die juist GL als partij te kijk willen zetten. Zelf heb ik geen idee wie van de heren er juist gehandeld heeft of niet, eigenlijk vind ik hen beiden wel sympathiek over komen in de media, maar ik ken ze niet persoonlijk en ik was niet bij hun gesprekken dus het enige wat voor mij telt is de inhoud. En wat dat betreft vind ik dat GroenLinks over het leenstelsel een enorme misser heeft gemaakt 4 jaar geleden en hoop dat ze hierover liever vandaag dan morgen het boetekleed aantrekken en alsnog in de lijn met Özdil zijn opinie het leenstelsel af willen schaffen en terug te gaan naar hoe het tot voor 4 jaar geleden was geregeld.

4 Reacties
itsme3
itsme329 mei 2019 - 15:25

ik ben zelf absoluut geen Klaver fan, om maar een understatement te gebruiken, maar als een van je fractieleden je zo hard onderuit haalt als Ozdil, dan is dit het enige dat je kunt doen als partijleider. Het "sociaal leenstelsel" was een paradepaardje van Groenlinks en Klaver in het bijzonder, dus als je achter Klaver's rug om een aanval begint op dit systeem, dan teken je je politieke doodvonnis.

Spanveer
Spanveer29 mei 2019 - 19:50

Een eigen mening hebben die inmiddels door de rest van de fractie gedeeld wordt noem jij hard onderuit halen? Ieder kamer lid zou vrij moeten zijn om te handelen naar eigen inzicht. Bij de beëdiging leggen kamer leden de gelofte af te zullen handelen zonder last of ruggespraak. In feite is die gelofte al jaren een loze kreet. De fractie maakt uit hoe er gestemd wordt. De fractie bepaalt de bewegingsruimte die individuele kamer leden hebben.

itsme3
itsme329 mei 2019 - 21:11

@Ja, zonder ruggespraak ineens en plein public van je partij eisen dat ze jouw standpunt overnemen is een harde aanval. Ik heb het oorspronkelijke interview van ozdil nog eens gelezen en ik weet nog dat ik me toen afvroeg hoe lang ie dit zou overleven. En de interviewer vroeg zich dat ook af. Niet lang dus.

4Vier!
4Vier!30 mei 2019 - 23:28

Rick H “De discussie hier op Joop lijkt meer te gaan tussen Klaver fans die zich in bochten wringen om Özdil in een kwaad daglicht te stellen of GL haters die juist GL als partij te kijk willen zetten. Zelf heb ik geen idee wie van de heren er juist gehandeld heeft of niet,” Of Zihni juist gehandeld heeft weet ik niet: misschien was hij overspannen, misschien heeft hij wel eens alcohol genuttigd, misschien is het een onmogelijke collega. Kan allemaal hartstikke waar zijn, kan allemaal onzin zijn. Geen idee. Maar dat Klaver en spindokters fout gehandeld hebben staat buiten kijf. Dat heeft Klaver ZELF naar buiten gebracht, zelf ten toon gespreid. Als je als “leider” van je partij, jezelf presenteert als aimabele man, maar een negatief “functioneringsgesprek” publieklijk bekend maakt (inclusief ziekteverzuim), dan ben je echt gewoon fout bezig.

Woeki Hypo
Woeki Hypo29 mei 2019 - 14:08

Fractiediscipline. Ik snap eigenlijk niet waarom humanistische politieke partijen politieke leiders hebben. Zijn politieke partijen met politieke leiders wel humanistisch? Is dat (politieke) leiderschap van tegenwoordig niet o.a. een gevolg van het tegenwoordig dominante neoliberalisme? Volgens mij is het neoliberalisme geen humanisme en geen Verlichting. Woeki Hypo is gematigd liberaal. P.S.: Het neoliberalisme is geen liberalisme.

Keilstra
Keilstra29 mei 2019 - 13:23

Vertrouwenspersonen .... eigenlijk zijn ze dus inlichtingenfunctionarissen. Mensen denken dat ze te vertrouwen zijn, maar eigenlijk zijn ze een soort lokagenten die de geheimen van het personeel moeten ontfutselen om ze aan de leiding over te brengen. Total control ....

1 Reactie
itsme3
itsme329 mei 2019 - 17:17

Het betrof hier geen vertrouwenspersonen, maar iemend die hij in vertrouwde nam. Het betrof gewoon een collega fractielid.

JohnVKR
JohnVKR29 mei 2019 - 13:12

In het Nederlandse politieke systeem is fractiediscipline heilig verklaard. Je mag dus naar buiten toe geen andere mening uitdragen dat die van de partijleider. Dat maakt het Nederlandse politieke systeem ongezond. Over deze specifieke kwestie tussen Zihni Özdil, Jesse Klaver en de partij kan ik uiteraard niet oordelen. Misschien ligt de fout bij de een, misschien bij de ander, misschien bij beiden. Wel kwam ik er vorig jaar achter dat ik me heb vergist in Jesse Klaver (op wie ik twee jaar geleden heb gestemd). Zo vertelde hij dat hij het partijprogramma van NIDA Rotterdam had doorgenomen om te kijken of er niets homo-onvriendelijks in stond - iets wat Klaver alleen blijkt te doen bij een op de islam geïnspireerde partij. Toen hij niets kon vinden, vond hij een andere stok om mee te slaan (een vier jaar oude Israël/IS-tweet) zodat Jesse het de Rotterdamse Groenlinksers alsnog kon verbieden om met NIDA samen te werken. Kortom, allochtonen zijn voor Jesse prima, zolang ze hun mond maar houden. Dus nee, ik vrees dat Jesse niet de persoon is die we allemaal dachten dat hij is.

Sonic2
Sonic229 mei 2019 - 13:11

Volgens mij vooral een moment waarop rechts en haar radicale variant weer heerlijk kan demoniseren en Groenlinks voor stalinisten kan uitmaken. En natuurlijk het eigen wangedrag kan goed praten. Want bij FvD en PVV is het altijd een interne rotzooi. Zelfs het "deftige" Elsevier heeft het over Stalinistische spierballen. Dit is een klimaat creëren wat mij betreft. Geen haar beter als die AFA malloot die Baudet overhoop wilde schieten. De mensen die niet met Ozdil dagelijkse optrekken hebben een mening dat het Klaver zijn schuld is. Geen idee waar ze dat op baseren. Op hun eigen vooringenomen haat en wrok richting Groenlinks zeker. Klaver staat sterker wat mij betreft. Ik heb nog nergens iemand gezien die het anoniem op neemt voor Ozdil. Ook heb ik nog nooit eerder gehoord dat Klaver er een kadaver discipline op na hield. Niet zoals je bij de SP of PVV verhalen hoort. Volgens mij heeft Klaver het prima opgelost. Bovendien zou je in een bedrijf dat eens 1 dag moeten proberen. Om volledig je eigen koers te varen. FvD kiezers hadden dat soort mensen al binnen 1 dag uit hun onderneming getrapt. Maar nu is het Groenlinks. En regent het haat en demonisering. Geen enkel inhoudelijk argument. Helemaal nergens bij geweest. Maar voor de volle 100 procent een mening en uiteraard eenling steunen. En niet al die anderen die er anders over denken. De haat tegen Groenlinks is zo groot dat FvD en PVV kiezers over hun buitenlanders haat heen stappen om Klaver maar te bashen. Ik denk dat Klaver het goed heeft afgehandeld en dat vooral zijn tegenstanders zich laten kennen. Ik heb overigens in Maart SP gestemd en in Mei PvdA. Dus ben geen Groenlinkser. Maar dit is gewoon demoniseren. Niets meer en niets minder.

4 Reacties
Nico de Mus
Nico de Mus29 mei 2019 - 13:23

!!Ik heb nog nergens iemand gezien die het anoniem op neemt voor Ozdil.!! Kan mij niet voorstellen dat iemand van gl dat zou doen, dat creëert onrust in de partij en het komt altijd uit wie dat is. En is dan de volgende die kan vertrekken ,of komt op een onverkiesbare plaats te staan in de toekomst. Op dat gebied wijkt gl niet af van andere partijen.

Woeki Hypo
Woeki Hypo29 mei 2019 - 14:46

@Sonic, 29 mei 2019 at 15:11, "Bovendien zou je in een bedrijf dat eens 1 dag moeten proberen. Om volledig je eigen koers te varen. FvD kiezers hadden dat soort mensen al binnen 1 dag uit hun onderneming getrapt." De overheid of de politiek als een bedrijf? Dat is o.a. een / het principe van het tegenwoordig dominante neoliberalisme. Woeki Hypo is gematigd liberaal.

Sonic2
Sonic229 mei 2019 - 16:04

@ Nico de Mus Bij de SP had je het vlak voor de verkiezingen in 2017 ook. Toen waren er een heleboel mensen die Roemer aan vielen. Dat patroon zie ik niet. En voor de rest heeft u gelijk dat andere partijen dat ook doen, maar dat is kennelijk voor velen geen beletsel om Groenlinks extra aan te vallen. Omdat ze erg objectief zijn kennelijk. @ Woeki Hypo De vergelijking met een bedrijf is niet zo hele slechte. In elke organisatie zijn er afdelingen die niet goed met andere afdelingen samenwerken. Als je je in een bedrijf zeer afwijkend gedraagt dan ga je er op een gegeven moment uit. Als je als werknemer 15% van de invloed hebt dan is dat ook geen signaal dat niemand om je heen kan. Het gaat in vriendengroepen net zo. Ook daar zijn er blokkades. Ook daar hebben bepaalde acties bepaalde gevolgen. Ook daar willen mensen soms van andere mensen af. Dus geen idee waarom dat in de politiek raar zou zijn. De kritiek op Groenlinks is politiek gedreven. Meer niet. Dat mag hoor. Het komt ook vooral van mensen die toch al een hekel hebben aan Groenlinks. En nu een stok hebben.

Folkert2
Folkert229 mei 2019 - 16:56

Waarom reageer je zo reactionair. Meteen wijzen naar andere partijen. Je lijkt wel een PVV-er die altijd ja maar de moslims roept. Het gaat nu toevallig een keer over GL, waar het de afgelopen weken bijna alleen over de FvD ging. Maar schijnbaar mag het niet over GL gaan van Sonic want die probeert de FvD er nog steeds bij te slepen. Daar zijn andere topics voor waar je naar hartenlust kan reaguren. Een politieke partij is geen bedrijf. Binnen een politieke partij zijn altijd verschillende meningen aanwezig. Daarnaast zal ook niet elke stemmer een partij programma volledig onderschrijven. Oftewel, een aantal verschillende meningen binnen een partij doet meer recht aan de kiezers. En je hebt nog nooit mensen gezien die het anoniem opnemen voor Zihni, ik zie inderdaad mensen gewoon onder hun eigen naam het opnemen voor Zihni. (o.a. Aafke Romeijn, Huub Bellemakers en Miko Flohr.) Dus wellicht minder projectie. Diegenen die Zihni aanvallen met lekken naar de radio en de kranten zijn anonieme backbenchers. En die anonieme vertrouwenspersoon die naar Klaver stapte is ook al anoniem. In de Volkskrant staan 2 artikelen over het voorval, wellicht die eens lezen. Dan begrijp je wellicht beter waarom men het voor Zihni opneemt en GL en Klaver wegzetten als een partij waar de stalinistische trekjes langzaam weer zichtbaar worden. Daarnaast heeft GL gisteren iedereen een statement gemaild, niet alleen naar de leden maar naar iedereen die op een mailingslijst staat. Hier staan ook niet-leden tussen, onprofessioneel zullen we maar zeggen om iemand zo voor de bus te gooien.

kipzonderkop
kipzonderkop29 mei 2019 - 12:06

''Maar hij bleef afspraken keer op keer schenden, schond de onderlinge vertrouwelijkheid en vertoonde ontoelaatbaar gedrag waardoor collega’s zich niet meer veilig voelden. Deze week bleek Zihni een intern gesprek met een collega heimelijk op te hebben genomen.'' Aldus GL Klaver. Nogal dom van Zihni Özdil om zijn kamerzetel op te geven nog voordat van beide zijden in het openbaar verslag is gedaan over hoe en wat. Hij had toch kunnen weten dat GL zou gaan natrappen. Natrappen op mensen die al gevloerd zijn, niet fraai. Kamerleden die niet de vrijheid krijgen naar eer en geweten hun eigen standpunt uit te dragen zullen zich in het vervolg wel twee keer bedenken voordat ze hun pluche zetel inleveren als ze er uit gewerkt worden.

LaBou
LaBou 29 mei 2019 - 12:02

En VVD en D66. En ook Samsom kon blijkbaar nogal driftig reageren richting dissidenten. Kortom, in elke politieke partij (en dus niet alleen die partij die je niet mag) moet je als gewoon fractielid niet op het pikkie van de baas trappen.

Grietje Genot
Grietje Genot29 mei 2019 - 11:03

Wat ik nu ga vertellen, mag deze muren niet passeren, dus 'mum is the word' & hush-hush het devies. Daar komt-ie (sotto voce), psst: Ik vond de keuze voor Zihni - noch groen, noch links, noch bijster snugger, maar, naar eigen zeggen, wel giga-authentiek, benevens deksels bolleboos - toch al onbegrijpelijk: no match made in heaven. Ook Groenlinks komt hier slecht uit de verf: ziel- en meedogenlozer dan een raad van commissarissen die moeten oordelen over de bonus voor een lotgenoot. Waar zijn toch de dadaïsten gebleven, de surrealisten, de grappen- en grollen- en potsenmakers?

5 Reacties
Sonic2
Sonic229 mei 2019 - 13:31

Groenlinks komt vooral slecht uit de verf bij mensen die toch al een enorme grafhekel aan Groenlinks hadden. Dan heb ik het vooral over "journalisten" als Duk, Niemoller, Jensen en Nijman. Die pure propagandisten zijn. En de aanhang van Wilders en Baudet Het zijn de mensen die over de NPO over partijdigheid klagen. Zelfs zijn ze puur partijdig.

Grietje Genot
Grietje Genot29 mei 2019 - 16:08

Kan zijn, maar in deze tekst hierboven toont Klaver zich een kille schoolfrik die zonder compassie een kwajongen naar huis stuurt. Je huivert bij het idee wat-ie als minister-president zou doen.

Grietje Genot
Grietje Genot29 mei 2019 - 16:29

Linkse lieden, zo wordt er gefluisterd, houden van de mensheid, maar niet van mensen. En dat blijkt maar weer, zie deze kille, koude, kwade baas. Dus het wordt toch weer een hele toer, de volgende keer, om te bepalen op wie je met goed fatsoen nu nog kunt stemmen.

Minoes&tuin
Minoes&tuin1 jun. 2019 - 9:06

De onderwijswoordvoerder wordt volledig genegeerd en iemand anders dan de onderwijswoordvoerder zegt zonder medeweten van hem dat heel de fractie ergens achter staat, nl. het standpunt m.b.t. de studiefinanciering. Hij maakt dus terecht bezwaar daartegen waardoor Jesse behoorlijk uit de slof schiet. Hij voelde zich daardoor 'onveilig' en trachtte het gesprek op te nemen ( vind ik niet zo gek overigens), wat niet lukte, dit heeft hij aan Buitenweg, die hij compleet vertrouwde, verteld, moest dit kwijt, en vervolgens wordt hij op een niet mis te verstane wijze in de pan gehakt. Hoe links is Groen Links nog?

Minoes&tuin
Minoes&tuin1 jun. 2019 - 20:01

Ik bedoel daarmee te zeggen dat in de notulen van de fractievergadering bewust het standpunt dat Zihni had ingenomen niet was opgenomen. Moesten ze in het kabinet eens doen, iets uit de notulen weglaten! Dan staat GL het eerst op de barricaden dat er iets weggemoffeld wordt.

Joe Speedboot
Joe Speedboot29 mei 2019 - 11:01

' vooral bekend van PVV, SP, en eerder CPN ' Je vergeet FvD te noemen. Die wisten niet hoe snel ze Otter eruit moesten trappen toe hij het waagde kritiek te geven op de groote leider Baudet. Splinter balk..

Toon262
Toon26229 mei 2019 - 11:00

Jammer, tenminste een Kamerlid dat zijn mandaat gebruikte zoals het eigenlijk moet. Wat die strubbelingen ook waren we zouden veel meer van zulke mensen in de 2e kamer moeten hebben. Een eigen partij is nog altijd een optie want hij heeft duidelijke linkse en ook groene ideeën. En daar is zeker een kiezerspubliek voor die GL te ver naar het midden zien schuiven

1 Reactie
Toon262
Toon26229 mei 2019 - 15:59

Overigens zijn de reacties van fascistisch rechts zoals door Sonic al genoemd te voorspellen. Ozdil interesseert ze geen reet en de partijen die het xenofobe gedachtegoed aanhangen vinden het prachtig. Komisch is wel dat het daar nog tien keer erger is dan bij GL. Maar daar hoor je bruin- en zwarthemden niet over. Zij hebben een grafhekel aan GL en ik aan hen. Komt dat even mooi uit.

Auslander
Auslander29 mei 2019 - 9:32

Ik denk het is tijd dat GL dat linkse loslaat en kiest voor alleen Groen. Dat zal haar helpen om de rechts nog meer te winnen voor haar groene agenda. Nu vecht GL in haar groene agenda tegen rechts en in haar sociale agenda tegen links! Een sterkere sociale links en een groenere rechts de maximale haalbare wat GL kan in Nederland bereiken. Maar nu opereert GL als een linkse thema partijtje in zijlijnen van linkse en rechtse politiek.

1 Reactie
Rick Hofland
Rick Hofland29 mei 2019 - 14:50

Dat hebben ze toch al gedaan m.b.t. het leenstelsel?

Rode druppel
Rode druppel29 mei 2019 - 9:13

Ik heb maar 1 vraag. Waarom wou dit Kamerlid het gesprek heimelijk opnemen ? Had hij geen vertrouwen meer in Klaver ?

2 Reacties
Jorah
Jorah29 mei 2019 - 9:33

Het is niet ongebruikelijk om een pre-exit gesprek op te nemen om later sterker te staan in de rechtbank. Zihni Özdil voelde dus al nattigheid en wist dat hij onheus bejegend zou worden. De daadwerkelijke vraag is wat er nu met de vertrouwenspersoon gaat gebeuren nu blijkt dat die alle vertrouwelijke informatie gelijk door brieft aan de grote partijleider. En wat gaat dit met de partij doen nu blijkt dat er in de partijtop geen ruimte is voor een ander geluid dan dat van de partijleider?

Folkert2
Folkert229 mei 2019 - 9:35

Als ik het verhaal in de Volkskrant lees heeft het vooral te maken met het standpunt omtrent het leenstelsel. Klaver wilde er niet aan tornen en wilde Özdil van te voren dwingen het partij standpunt te onderschrijven. Wellicht voelde hij zich daardoor onder druk gezet. Dat is het enige wat ik kan bedenken.

korheiden2
korheiden229 mei 2019 - 8:41

Klasse dat deze man zijn zetel afstaat. De partijdiscipline gaat bij GL boven alles, zo blijkt hier maar weer.

De overspelige hoofdcommissaris
De overspelige hoofdcommissaris29 mei 2019 - 8:26

Als iemand niet meebuigt met de lijn van de apparatsjik van GroenLinks dan is er maar één straf: de goelag of je hebt de keus om zelf te vertrekken. Want onafhankelijk naar eer en geweten denkende en handelende kamerleden die de kadaverdiscipline van de Grote Roerganger Klaver dwarsbomen, dat willen we toch niet als "progressieve" partij?

3 Reacties
Klaas Punt
Klaas Punt29 mei 2019 - 9:57

Is dit de wederopstanding van "De Commissaris vertelt" uit mijn jeugd? Ik weet niet meer welke omroep (VARA?) . Hij heet Voordewind.

Bromsnor3
Bromsnor329 mei 2019 - 11:55

Helemaal mee eens. In de tweede kamer moeten de verkozen volksvertegenwoordigers vrij “van lasten” kunnen denken en beslissen. Niet alle problemen zijn binnen een partij lijn te plaatsen. Deze jongen is heel verstandig en vond de verhoging van de rente van het leenstelsel niet juist en ageerde daartegen. Dat is zijn goed recht en zelfs plicht als gekozen volksvertegenwoordiger. Eng dat hij nu door de grote leider aan de kant wordt gezet.....verontrustend........

De overspelige hoofdcommissaris
De overspelige hoofdcommissaris29 mei 2019 - 15:09

@ Klaas Punt U begint warm te worden!

Jorah
Jorah29 mei 2019 - 8:13

Had ik vorige week dus toch gelijk. Klaver duld geen zelfstandig denkers binnen zijn partij. Schokkend wel dat de vertrouwenspersoon van GroenLinks gewoon in vertrouwen met hem/haar gedeelde informatie doorsluist naar de partijleider. Onbeschoft is ook de trap na door Klaver, onnodig en onprofessioneel. Dit zal de partij enkel schaden. Door het natrappen kan ik goed begrijpen als Zihni Özdil toch zijn zetel behoudt. Het is immers een kundig en gewaardeerd Kamerlid.

Thuiszitter
Thuiszitter29 mei 2019 - 7:56

Hij levert zijn zetel in dat staat mij wel aan ipv te blijven zitten in het pluche

Ria4
Ria429 mei 2019 - 7:54

Ik vind Zihni echt veel volwassener dan Klaver. Zihni zou zelfs een reden voor mij kunnen zijn om op Groenlinks te stemmen. Maar dit heeft eigenlijk bevestigd wat ik altijd al met Groenlinks en zeker met Jesse Klaver had. Een enge club. Waarom zou je als student op Groenlinks gaan stemmen als je dit allemaal weet.

1 Reactie
Nico de Mus
Nico de Mus29 mei 2019 - 13:15

!!Waarom zou je als student op Groenlinks gaan stemmen als je dit allemaal weet.!! maakt niks uit, klaver oogt sympathiek en daarom stemmen er veel op gl. Het zelfde zie je bij timmermans, de meesten kennen het partijprogramma niet eens.

Geesteman
Geesteman29 mei 2019 - 7:31

Als Özdil een Huawei telefoon had gehad was het allemaal nog veel erger geweest.

1 Reactie
Geesteman
Geesteman29 mei 2019 - 7:35

Maar misschien was dat opnemen dan wel gelukt.

Auslander
Auslander29 mei 2019 - 7:24

Ik hoop Özdil geleerd heeft het sociaal zijn geen vanzelfsprekend gevolg is van linkse en progressieve politiek. Je moet bewust ervoor kiezen, wat GL in dit geval niet deed en gaat ook niet doen. GL is een linkse progressieve partij voor hoog gestudeerden. Deze zijn de paradepaarden van neoliberale technocratie. Hun haart rechts in hun borstkas klopt, niet voor alle jongeren maar voor hen die dat geld kunnen ophoesten. Hopelijk kiest Özdil nu ervoor om de migrantenpolitiek gaat versterken, anders voor een politiek met meer sociaal gezicht.

2 Reacties
Folkert2
Folkert229 mei 2019 - 10:02

- Hopelijk kiest Özdil nu ervoor om de migrantenpolitiek gaat versterken, anders voor een politiek met meer sociaal gezicht. Waarom zou hij specifiek de migrantenpolitiek moeten gaan versterken? Omdat hij toevallig een kleurtje heeft? Alweer vergeten welke lastercampagne DENK leverde richting o.a. Özdil? De migrantenpolitiek is ook een knellend keurslijf, en als er nu juist iets is waar Özdil niet tegen kan is het wel een knellend keurslijf.

Auslander
Auslander29 mei 2019 - 13:29

@ Folkert van der Vaart “Waarom zou hij specifiek de migrantenpolitiek moeten gaan versterken?” Özdil’s keuze voor progressiviteit en eigen belang was gewoon GL. Daarin kon hij geen sociale tewerkstellen. En de strategisch keuze voor migranten is gewoon te kiezen voor eigen politieke vorming. In huidige enorm (door rechts) gepolariseerde klimaat is dat de enige wat in politiek telt. Overigens, de meeste jonge hoogopgeleide en studenten onder migranten stemmen GL. Ik verwacht juist veel afkeer onder hen nu Özdil afstapt.

hansdetorenkraai
hansdetorenkraai29 mei 2019 - 7:15

Zihni Özdil is een vrije denker, erg jammer dat GL enkel ja knikkers wil. GL maakt hier een fout.

ruma ankka
ruma ankka29 mei 2019 - 6:57

Dus als je niet ja en amen roept op alles dat Klaver zegt mag je wieberen. Het is ook bij alle partijen hetzelfde.

Dubbelgedopte snijboon
Dubbelgedopte snijboon29 mei 2019 - 6:20

Jammer. Ik mag dat wel dat recalcitrante en bevlogen eigenzinnige gedrag van een politicus. Kennelijk past dit niet binnen de aloude stalinistische partijdiscipline binnen GL. Zijn vertrek betreur ook zeer omdat hij de Erdoğan paladijnen in de TK stevig van repliek diende indien ze weer eens rare streken hadden uitgehaald.

1 Reactie
DanielleDefoe
DanielleDefoe29 mei 2019 - 12:57

Een enfant terrible noemde de NRC hem.

Handige harry
Handige harry29 mei 2019 - 5:51

Iedereen moet in de pas lopen bij groen links. De partij is minder tolerant en sociaal als iedereen denkt. Hij stak zijn nek uit voor de studenten die klaver keihard heeft laten vallen. Dat is een groot deel van achterban van groen links. Klaver moet hem dankbaar zijn, hierdoor lopen die kiezers niet weg, maar klaver besloot hem eruit te gooien en zwart te maken. Het lijken wel populisten.

msj_meijerink
msj_meijerink29 mei 2019 - 5:12

'T is geen teamspeler, maar hij neemt op de enig juiste manier afscheid van zijn club.

Minoes&tuin
Minoes&tuin29 mei 2019 - 4:42

Jammer vond hem een van de meest aansprekende figuren!

Robert Follon
Robert Follon29 mei 2019 - 4:33

[Zihni Özdil stapt op als Kamerlid GroenLinks] Uhm... Nee. Hij is gewoon de fractie uitgegooid door de Jessias. [Het rommelde al langer rond de persoon Özdil binnen de Tweede Kamerfractie...] Je zou zoiets 'karaktermoord' kunnen noemen. https://www.nrc.nl/nieuws/2019/05/07/model-democraten-uit-de-stal-van-groenlinks-a3959346

Spanveer
Spanveer29 mei 2019 - 3:07

Klaver duldt sterren naast zich die iets van zijn licht afnemen. Vertrekken en netjes z'n zetel afstaan, die man heeft klasse. Dat is zeldzaam in Den Haag.

1 Reactie
Spanveer
Spanveer29 mei 2019 - 3:08

Duldt geen

GabrielMokummer*...And Justice for All!*
GabrielMokummer*...And Justice for All!*29 mei 2019 - 0:59

Sowieso respect voor Zihni Ozdil wat betreft het teruggeven van zijn zetel aan Groenlinks.???? Hij toonde in dit aspect in elk geval wat meer fatsoen dan die twee heren van Denk die toen hun twee zetels niet hebben teruggegeven aan de PvdA. Ik wens Zihni Ozdil na zijn nogal korte Den Haag advontuur heel veel succes, wat betreft zijn toekomstige plannen. Verdient trouwens iemand zoals Tofik Dibi (als hij dat wil) toch niet een tweede kans in Den Haag?. Ik denk van wel en zal blij zijn als hij terugkeert in de landelijke politiek. Als kamerlid toen was hij toch nogal opmerkelijk. Ik bedoel, b.v. op zijn eentje toen in opstand kwam tegen Geert Wilders, op de Dam in Amsterdam, met het woord *extremist *, mijn petje af voor Tofik Dibi.???? Welterusten.

JoostV2
JoostV228 mei 2019 - 22:32

Allee als alle graanstengels dezelfde kant op wijzen zijn we sterk.

Folkert2
Folkert228 mei 2019 - 22:04

Helaas komt de kadaver discipline ook bij GL om de hoek kijken. Alsof we niet genoeg backbenchers hebben in de TK.

RaymondenJoop
RaymondenJoop28 mei 2019 - 21:55

Zihni reageert vele malen professioneler dan Klaver. Een merkwaardige reactie van GL Doet GL geen goed

3 Reacties
4Vier!
4Vier!28 mei 2019 - 23:52

Inderdaad niet erg sjiek van GL.

toshiba
toshiba29 mei 2019 - 4:35

professioneler. >???? Zihni probeerde het vertrouwelijke gesprek met klaver op te nemen met zijn telefoon, omdat tegen hem te gebruiken. Dat is de reden van de vertrouwensbreuk. Nogal laag bij de grond wat zihni probeerde. dus geen wonder Paddy, dat klaver dit zakelijk afhandelt. na dat akkefietje, toen was de fractie wel klaar met hem

Folkert2
Folkert229 mei 2019 - 9:30

@ toshiba Als ik het verhaal nu lees lijkt het erop dat men binnen GL Özdil de mond wilde snoeren door hem vooraf te laten committeren aan het partij standpunt zonder dat inhoudelijk te kennen. Oftewel gedwongen kadaverdiscipline. Schijnbaar zinde dat Zihni niet en heeft hij geprobeerd om zichzelf te beschermen door bewijs te verzamelen. Kan je inderdaad als een vertrouwensbreuk classificeren. Maar wat er nu allemaal naar buiten komt lusten de honden geen brood van. Zihni heeft gisteren avond ook al een tweede statement naar buiten gebracht waar hij wat minder gereserveerd reageert op het GL persbericht.

Paddy3
Paddy328 mei 2019 - 21:51

Lekker hoe Klaver dit “zakelijk” afhandelt.