Sfeerfoto van Joop
Joop
Joop

GroenLinks-leden mogen stemmen over fusie met PvdA in Eerste Kamer

Ledenreferendum over verdere linkse samenwerking
Joop

Zelfredzaamheid blijkt fabel van beleidsmakers

  •  
18-05-2016
  •  
leestijd 2 minuten
  •  
SONY DSC

© cc-foto: University of the Fraser Valley

Het is het idee waarmee kabinet Rutte II de ‘partcipatiesamenleving’ verkoopt: burgers die het niet alleen redden wegens ziekte of andere pech hoeven niet afhankelijk te zijn van de overheid, ze kunnen immers ook al elkaar helpen. Als iedereen gebruik maakt van vrijwilligerswerk door familie, vrienden en buren kan de zorg een stuk goedkoper. Lees: er kunnen forse bezuinigingen doorgevoerd worden. Daartoe werden de zorgtaken overgeheveld van het Rijk naar de gemeenten. Aan de keukentafel moet met een gemeenteambtenaar bepaald worden hoe de zorg zo goedkoop mogelijk kan. Het Sociaal Cultureel Planbureau slaat die droom aan gruzelementen. Het gros van de mensen is helemaal niet in staat de problemen zelf op te lossen met behulp van anderen, zo blijkt uit onderzoek.
"Veel mensen die bij de gemeente aankloppen voor hulp, zijn niet in staat om de problemen zelfstandig op te lossen. Bijna de helft (40 procent) beschikt ook niet over een eigen netwerk dat ze voor hulp kunnen inschakelen. Familieleden of andere bekenden hebben te weinig tijd om te helpen of wonen te ver weg om bij te kunnen springen."
Zorgaanbieders waarschuwden er voor en ieder ander kon het zelf bedenken dat het vooral mensen uit kwetsbare groepen zijn die een beroep doen op zorg. Het SCP constateert dat ook :
"Vooral kwetsbare mensen gebruiken een voorziening in het sociaal domein: mensen zonder werk, met een laag inkomen, uit een eenoudergezin, met een lage opleiding en/of mensen met een slechte gezondheid. In 2013 maakte circa 20% van de huishoudens gebruik van een voorziening in het sociaal domein, maar bij lage inkomens was dit 54%, bij eenoudergezinnen 42% en bij uitkeringsontvangers 33%. Kwetsbare mensen hebben vaak te maken met meerdere problemen, die niet altijd gerelateerd zijn aan de drie decentralisatiewetten. Vooral financiële problemen komen vaak voor. Meer dan 2/3 van de personen die onder de participatiewet vallen of personen die meerdere voorzieningen gebruiken hebben ook financiële problemen."
"Volgens het SCP moeten de gemeenten opletten: professionele hulp weghalen, betekent dus zeker niet zomaar dat er informele hulp voor terugkomt. Als je daar níét op let, kunnen mensen in nog grotere problemen komen of vereenzamen."
De drastische gevolgen van de beleidswijziging annex bezuinigingsoperatie zijn onderdeel van een rechtszaak die is aangespannen tegen gemeenten die drastisch gekort hebben op huishoudelijke hulp. Volgens de gemeente is dat geen taak meer van de gemeente maar moeten hulpbehoevenden maar anderen inschakelen om huishoudelijke taken die zelf niet kunnen verrichten op zich te nemen. De Centrale Raad van Beroep bepaalt vandaag of dat terecht is.

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (70)

Ulltrafox
Ulltrafox19 mei 2016 - 11:16

@Daan ouwens 11:11 Je zegt dat ik als raadslid medeverantwoordelijk ben tov de misstanden bij de WMO? Ik ben van een niet landelijke partij en het is Den Haag, waar we uiteraard niet aanwezig zijn, die dit op ons bord gooit. Wat wij met name doen is knokken tegen de bierkaai en tegen fracties die dit beleid toejuichen. Wij zijn helemaal niet verantwoordelijk voor dit wanbeleid. We laten geen enkele legale manier onbenut om dit beleid aan de schandpaal te nagelen. Deze middelen zijn zeer beperkt moet en kan ik zeggen. Er was een tijd dat de sociaal democraten en communisten samen met de NSDAP in de Reichstag zaten, zijn die soms ook medeverantwoordelijk geweest voor de opkomst van Hitler of diens beleid?? Kom op zeg

Pietersen2
Pietersen219 mei 2016 - 9:15

Ik zie het probleem niet. Als je nu nog niet doorhebt dat participatie gelijk staat aan bezuinigen dan ben je ontzettend naïef. Politici zijn tegenwoordig gladde verkopers die aan het 'overleven' zijn. De VVD staat nog steeds op 23 zetels en we maken ons druk om zwarte piet. Links of rechtsom, het moet ergens van betaald worden. Het is maar waar je de prioriteiten legt en waar je wilt dat het geld naar toe gaat.

1 Reactie
Kilted
Kilted19 mei 2016 - 10:43

Het moet inderdaad ergens van betaald worden. Maar een politicus die de verkiezingen ingaat met die mededeling en daaraan koppelt dat er dus op de zorg gekort gaat worden is snel weer klaar. Terwijl het misschien wel zo eerlijk is.

Ulltrafox
Ulltrafox19 mei 2016 - 6:18

@b. Vlierman21:26 Het is niet een links -rechts verhaal zoals u die hier neerzet. Want hiermee geeft u met name de PvdA en GroenLinks als gedoger van Rutte 2 de kans om hun Vera twoordlijkheden te ontlopen. Zij zijn echter net als de VVD vol Verantwoordelijk voor alle menselijke drama's waar gemeenten nu mee te maken hebben. Als raadslid zit ik er dagelijks zelf met de neus op. Ik heb zo vaak in mijn Raad gezegd, dat mijn fractie deze hele zogenaamde participatie beweging zien als een pakketje schroot verpakt in een dun laagje chroom, om de centenkwestie te verdoezelen. Dit terwijl er geld zat is, maar het wordt met bakken over de balk gegooit en overbonden grenzen om corrupte banken te redden en corrupte regimes te steunen. Ik heb gezegd dat we weer teruggaan naar een vorm van slavernij. En tegen de christelijke fracties die dit steunen heb ik gezegd, dat ik dit vreemd vond, aangezien God zijn volk UIT de slavernij heeft gevoerd en dat juist de ChristenUnie en het CDA dit weer terug gaan draaien. Wat we moetem doen is echt totaal breken met deze partijen inclusief valse groenlinkse profeet Jesse Klaver. Breken met al die corrupte Bilderberg knechtjes en neoliberale Witte Huis slijmballen. Breken met de eurofielen, de eurofascisten en de islamfascisten. De Erdogan vriendjes en de multinational lobbyisten. Kappen ermee!! Of het zal alleen nog maar erger worden.

3 Reacties
Bert Vlierman
Bert Vlierman19 mei 2016 - 9:09

Ultrafox, PvdA en GroenLinks waren en zijn nog steeds neoliberaal georienteerde partijen. Bij GroenLinks wordt van die orientatie dan wel publiekelijk enige afstand genomen, maar de pluchedrang daar is toch wel heel sterk. De PvdA zal nog jaren rechts blijven omdat de huidige partijtop ook op zuiver bestuurlijk niveau nog steeds uitgesproken rechts is. Natuurlijk zijn beide partijen, maar van beide de PvdA het meest, medeverantwoordelijk voor de catastrofe die zich momenteel ontwikkelt.

DaanOuwens
DaanOuwens19 mei 2016 - 9:11

@ Ulltrafox Als raadslid ben je medeverantwoordelijk voor de keuzes die de gemeente maakt in de WMO. Je zit exact in de positie om te zorgen dat dit beter kan. En dan schrijf je deze tekst. Onbegrijpelijk dat je nog wijst naar PvdA en Groen links. Je bent zelf verantwoordelijk voor deze problemen, het is hoog tijd dat je er iets aan gaat doen.

DaanOuwens
DaanOuwens19 mei 2016 - 11:59

@ Bert Vlierman Merkwaardige opmerking om de zwarte piet bij de PvdA neer teleggen, terwijl heir blijkbaar sprake is van een raadslid dat zelf zijn werk niet doet. Het gaat niet eens om de beschikbaarheid van middelen maar de toegankelijkheid van de WMO-zorg. De lokale bureaucratie die is ontstaan, de lokale bezuiniging en de administratieve chaos kan je niet bij het kabinet neerleggen. Wel bij het gemeente bestuur. En dat is exact waar Ultrafox voor weg loopt.

johannes dree
johannes dree19 mei 2016 - 2:20

***rustig wacht op de eerstvolgende verkiezingen***

Thom Holterman
Thom Holterman18 mei 2016 - 21:00

Het Sociaal Cultureel Planbureau onderstreept wat al te voorspellen was, toen nnkele jaren geleden bekend werd dat de Nederlandse centrale overheid de zorg ging decentraliseren. Om dit met behulp van een pervers ideologisch sausje te verkopen, werd over een ‘participatiemaatschappij’ gesproken en heette het dat ‘burgerkracht’ zou worden ingezet. Dit alles was voor wie dit wilde zien evenwel terug te brengen tot een ordinaire bezuinigingsoperatie, waarbij de pijn bij de gemeenten werd gelegd. Als het dan spaak zou lopen, kregen de gemeenten de verwijten te verduren en niet de centrale overheid. De gemeente als ‘Kop van Jut’. Het is duidelijk: dit alles heeft niets met participatie te maken, maar alles met afwentelen door de regering van haar verantwoordelijkheid richting gemeenten. In het kader van het neoliberalisme is er zoveel op het punt van ‘zorg’ ontmanteld, stukgemaakt en stukgelopen, dat de regering dit kwijt wilde. In dat geval werd de befaamde ‘decentralisatie’ als bestuurlijk middel van stal gehaald. Het was net na de Tweede Wereldoorlog dat het om een andersoortige decentralisatie ging. De sociaaldemocraat J. in ‘t Veld sprak toen over de ‘decentralisatie van de Kop van Jut’. Als ik die metafoor hierboven herhaal heb ik het niet van een vreemde, dus. In ‘t Veld verwoordde zijn inzicht in zijn brochure ‘De betekenis der gemeente voor de toekomst van West-Europa (Heemstede, 1950). Over die problematiek zie: https://libertaireorde.wordpress.com/2013/11/07/decentralisatie-van-de-kop-van-jut/

Bert Vlierman
Bert Vlierman18 mei 2016 - 19:26

De ontwikkelingen in de zorg illustreren perfect het werkelijk hersenloze karakter van het beleid van rechts. Alle waarschuwingen voor de rampzalige gevolgen van marktwerking in de zorg werden weggewoven of, voorkeur bij rechts, weggehoond. En geloof nou maar niet dat de rechtse jongens en meisjes denken dat ze iets fout hebben gedaan, of niet hebben begrepen. Integendeel, ze blijven roepen dat zij weten hoe de problemen moeten worden aangepakt, en dat links dat niet weet. Sterker, dat links er vast en zeker een zooi van maakt. Hetzelfde heeft zich voorgedaan met Defensie, Politie, Woningbouw. Onderwijs is onderuit gegaan, de euro richt de economie in veel eurolanden te gronde, het vertrouwen van grote groepen in het bestuur van de EU is verdwenen, evenals dat in nationale besturen. En rechts blijft maar roepen dat links geld over de balk gaat smijten, dat populisten een gevaar voor de democratie zijn, dat gevaarlijke nationalisten de Europese vooruitgang dreigen tegen te houden, en ga zo maar door. Wanneer komt er een einde aan de waanzin van rechts en wanneer krijgt de journalistiek, toch vaak ijdele meeloper, oog voor de echte risico's die de samenlevingen lopen?

1 Reactie
adriek
adriek18 mei 2016 - 20:52

'Rechts' (lees: Het Kapitaal) is allesbehalve waanzinnig: met hen gaat het goed, wat wil je nog meer?

Anja Lodewijks
Anja Lodewijks18 mei 2016 - 18:44

Merijn Oudenampsen verwoordde het goed: De participatiesamenleving is zeker geen nieuw idee. Door velen wordt Balkenende als geestelijk vader gezien van het begrip. In 2005 hield Balkenende een lezing met de titel “Op eigen kracht; van verzorgingsstaat naar participatiemaatschappij”. De inhoud was vrijwel identiek aan het huidige discours: “De verzorgingsstaat sloot goed aan bij een industriële samenleving die nog sterk hiërarchisch van karakter was en waarin arbeidsrelaties heel constant waren. De netwerksamenleving van nu – met geëmancipeerde burgers en dynamische arbeidsrelaties- vraagt om meer vrijheid en verantwoordelijkheid voor bedrijven en werknemers. Solidariteit krijgt gestalte in kleine collectieve verbanden.” Balkenende had dat niet zelf verzonnen. Hij maakte dankbaar gebruik van het werk van de Amerikaanse gemeenschapsdenker Amitai Etzioni, door de VPRO de “waardenfluisteraar van Balkenende” genoemd. Het communitarisme van Etzioni is naar eigen zeggen geformuleerd als protest tegen het ik-tijdperk van de jaren tachtig. Er wordt in zijn denken een rechte lijn getrokken van de progressieve bewegingen in de jaren zestig en zeventig, naar het neoliberalisme in de jaren tachtig. De redenering gaat ongeveer zo: in de jaren vijftig was er sprake van een hechte morele orde. Deze orde was autoritair en patriarchaal. De protestbewegingen die ontstonden in de jaren zestig, hadden het volste recht om daartegen in opstand te komen. Zij braken met de oude morele orde maar verzaakten echter een nieuw moreel kader uit te dragen, wat een moreel vacuüm tot gevolg had. Dit leidde tot een doorgeslagen individualisme – morele anarchie – met als hoogtepunt het neoliberalisme van Thatcher en Reagan. Het is een nogal vrije interpretatie van de geschiedenis. In werkelijkheid was de politieke revolutie van Thatcher en Reagan namelijk geen voortzetting van de jaren zestig en zeventig maar eerder een rechtse tegenreactie daarop. Daarnaast kende de politiek van Thatcher en Reagan een gemengd karakter. Het was niet enkel neoliberaal, het was tevens sterk conservatief van karakter: met nadruk op traditionele gezinswaarden, law & order en een met militaire middelen uitgedragen nationalisme. Zie verder: https://merijnoudenampsen.org/2014/03/10/waarom-de-participatiesamenleving-een-conservatief-project-is/

1 Reactie
Bert Vlierman
Bert Vlierman18 mei 2016 - 20:45

Compliment. Fraai.

Jan de Kort
Jan de Kort18 mei 2016 - 16:21

Ook de participatiemaatschappij is weer een typisch voorbeeld van het wensdenken van dit kabinet. We korten ergens en dan zal de maatschappij zich vanzelf wel aanpassen. We korten jeugdzorg waardoor het aantal kinderen met problemen wel zal afnemen. We snoeien in het aantal sociale huurwoningen dus dan zal de armoede zich wel vanzelf oplossen. Idem voor zieken, ouderen en zo nog wat categorieën hulpbehoevenden. Keer op keer blijkt dat deze aanpak niet werkt. Integendeel, de problemen nemen alleen maar toe... Dit kabinet is het contact met de werkelijkheid helemaal kwijt...

1 Reactie
adriek
adriek18 mei 2016 - 18:33

De participatiemaatschappij is het zoveelste excuus om te bezuinigen. Verrekte jammer dat de staatsschuld nog steeds blijft groeien.

komputerhulp
komputerhulp18 mei 2016 - 16:10

Participatie is een eufemisme voor: zoek het zelf maar uit.

Kees777
Kees77718 mei 2016 - 13:42

De overheid heeft er voor gekozen om met ingang van 2014 vrijwilligerswerk door mensen met een UWV-uitkering aanzienlijk meer te belemmeren, dus de hulp zal van werkenden moeten komen. Maar die hebben helaas amper tijd. Hoe tegenstrijdig kan overheidsbeleid zijn. Overigens gebruiken de belastingdienst, het UWV en de bijstand verschillende definities voor vrijwilligerswerk, om het nog moeilijker te maken.

Acid Prune
Acid Prune18 mei 2016 - 12:35

Participatie maatschappij: Man is aan het verdrinken , Komt een voorbijganger aan en roept : "heeft u niet een familielid met een reddingsboei? "

Mary Jane
Mary Jane18 mei 2016 - 12:34

Gemeente mag niet zomaar korten op huishoudelijke hulp - Sommige gemeenten stopten helemaal met het bekostigen van huishoudelijke hulp, andere sneden rigoureus in het aantal uren. Dat leidde tot een hausse aan rechtszaken, die woensdag resulteerde in deze eerste richtinggevende uitspraak van de hoogste bestuursrechter. 'De cliënten moeten hun eerder toegekende aantal uren volledig behouden', oordeelde de rechter, die vindt dat gemeenten niet zonder deugdelijk verhaal de uren kunnen beperken als de situatie van de cliënt gelijk is gebleven. "Volgens De Leest moet in elk geval de gemeente Utrecht alle honderden ingediende bezwaarschriften tegen vermindering van hulp opnieuw gaan bekijken. Hulpbehoevenden die geen bezwaarschrift hebben ingediend, zouden dat volgens hem nu alsnog moeten doen." De Volkskrant - http://tinyurl.com/jkxhj2m De volgende maatregelen van dit kabinet zijn er natuurlijk op gericht om de toegang van de burger tot de rechterlijke macht verder te beperken.

joan2
joan218 mei 2016 - 12:16

Mensen van links let goed op, de verzorgingsstaat wordt afgebroken. Een verzorgingsstaat met open grenzen is namelijk onmogelijk, het wordt tijd dat jullie deze waarheid in gaan zien en een keuze gaan maken.

4 Reacties
Piet de Geus
Piet de Geus18 mei 2016 - 14:52

"Een verzorgingsstaat met open grenzen is namelijk onmogelijk" Dat kan prima. Indien wat je krijgt is gebaseerd op verworven rechten (inleg van premie) en je niets om niet krijgt, louter omdat je binnen die grenzen woont. Hoe ver je de grenzen ook open zet: de WW zal nimmer een probleem worden. Met AOW en bijstand ligt dat anders.

Acid Prune
Acid Prune19 mei 2016 - 12:20

wellicht moeten mensen van rechts dan eens ophouden overal oorlogen te willen voeren en de supperrijken te steunen

joan2
joan221 mei 2016 - 12:26

Kijk maar om je heen ''participatie samenleving''. Volgende kabinet word het '' zoek het lekker zelf uit samenleving'', dat kan prima. Dit zijn alleen de economische kosten maar hebt ook nog maatschappelijke kosten en een behoud van een culturele identiteit.

joan2
joan222 mei 2016 - 13:42

@ piet de geus Ik kan geen harde cijfers of onderzoeken betreffende Nederlandse migranten. Ik heb wel een onderzoek gevonden wat over immigratie in de VS gaat. 51 % van immigranten huishoudens maakt gebruik van welfare, tegenover 30 % van de natives, voor illegale huishoudens is het 62 %. http://cis.org/Welfare-Use-Immigrant-Native-Households U begrijpt wel dat de verzorgingsstaat/welfare state niet duurzaam is op deze manier. Een ander systeem met meer zelfredzaamheid zoals de WW is geen verzorgingsstaat meer, AOW en bijstand zijn kenmerken van de verzorgingsstaat. Maar denk ook aan kinderbijslag en medische hulp en huursubsidies. @ acid Ik snap niet waar je reactie over gaat ? Ik hoop niet dat je politieke wereldbeeld zo simplistisch in elkaar zit. Ik heb het over de duurzaamheid van de verzorgingsstaat en de een mogelijke reden voor de afbraak daarvan.

DaanOuwens
DaanOuwens18 mei 2016 - 12:06

Ik vind dat het niet eens de VVD alleen te verwijten is. Hoewel ik het teksten van Rutte over de participatie samenleving altijd verbijsterd aan hoorde. Hij schetste een situatie die in de stedelijke samenleving helemaal niet voor komt en hij woont zelf in bij zijn moeder. Ik weet dat er mensen zijn die Rutte grote kwaliteiten toerekenen maar erg midden in het leven staan doet hij niet. De belangrijkste uitkomst van de geïndividualiseerde samenleving is dat sociale verband van straat, buurt en familie steeds losser zijn geworden. Daarvan zijn twee dingen het resultaat. Ten eerste is er niemand meer die rellende, inbrekende en brandstichtende kut jongeren tot orde kan roepen. Ten tweede is er niemand meer die extra let op bejaarden, kleine kinderen en mensen die vereenzamen. Het hele participatie samenleving is iets dat in de lucht hangt zonder enig fundament. De participatie samenleving bestaat wel in kleine perifere gemeenschappen waar iedereen iedereen kent. Zo'n gehucht waar de tijd heeft stil gestaan en iedereen PVV stemt. Of in gemeenschappen waar goed wordt verdiend waar een au pair normaal is en waar de zorg uit het privé vermogen wordt gefinancierd. En waar zonodig een blik met beveiligers wordt open getrokken als er een fiets is gestolen. Elders in de samenleving wordt naar de staat gekeken voor veiligheid en zorg. En terecht, er is namelijk helemaal geen alternatief. Kortom het wordt tijd dat niet de PVV of VVD samenleving uitgangspunt is bij de oplossing van het probleem maar de samenleving van de gewone mensen.

Mary Jane
Mary Jane18 mei 2016 - 11:02

"Volgens de gemeente is dat geen taak meer van de gemeente maar moeten hulpbehoevenden maar anderen inschakelen om huishoudelijke taken die zelf niet kunnen verrichten op zich te nemen." In werkelijkheid roepen burgers pas de hulp van de overheid in als ze geen andere mogelijkheid meer zien en ervaren dat vaak als een vernedering; dat heette vroeger in vaktermen "de drempel van de hulpverlening". Deze mensen zijn juist hulpbehoevend omdat ze er niet in slagen om anderen in te schakelen om huishoudelijke taken op zich te nemen die zelf niet kunnen verrichten. Daarbij komt dat de samenleving zoals die vroeger was, niet meer bestaat. Dat is heel eenvoudig af te lezen aan de groei van het aantal 1- en 2-persoons huishoudens. Bovendien hadden mensen vroeger een vaste baan en waren mensen jaren, zelfs decennia lang, buren van elkaar. Tegenwoordig kennen veel mensen hun buren alleen nog maar van zien. Dat is geen situatie die teruggedraaid kan worden, zeker niet als de overheid anderzijds er juist alles aan doet om deze "maatschappelijk mobiliteit" te vergroten, ten bate van het bedrijfsleven. Hulpbehoevenden slaagden er vroeger vaak ook niet in om anderen in te schakelen voor huishoudelijke taken die ze zelf niet -of niet langer- kunnen verrichten; dat soort voorzieningen zijn er tenslotte niet voor niets gekomen. Toch verwacht de overheid dat hulpbehoevenden er nu wel in slagen om die drempels te overwinnen, terwijl die drempels alleen maar veel hoger zijn geworden. Kortom achter dat ene zinnetje verbergt zich een hele wereld van ambtelijke schizofrenie. "Wen er maar aan", roepen onze rechtse medeburgers altijd te pas en te onpas. Hangen went ook.

[verwijderd]
[verwijderd]18 mei 2016 - 10:03

--- Dit bericht is verwijderd —

4 Reacties
Buzzer
Buzzer18 mei 2016 - 10:54

Lagere inkomens worden vaker ziek door het type werk dat ze doen, daarnaast komen er meer ouderen doordat mensen langer leven. Ik denk dat u zich blind staart op het woordje sociaal domein en op de cijfers, overigens begrijp ik niet hoe u erbij komt dat 50 procent van de mensen ziek zou zijn, lijkt me een staaltje van false facts.

vakman2
vakman218 mei 2016 - 11:05

@Vleghel Zoals zo vaak: er zijn landen die het humaner aanpakken als Nederland en er zijn landen die het inhumaner aanpakken. En dan nu de hamvraag: in welke van deze landen zou jij liever willen wonen als je de keus had? In de humanere of in de inhumanere...? Wees blij dat je kennelijk nu gezond bent (en dus niet hulpbehoevend). Maar wees je bewust dat dit een moment opname is. Tegen de tijd dat je zelf ziek en misselijk bent - hoop ik dat ik je ooit met deze opmerking van je kan confronteren. Ik ben namelijk benieuwd of je dan iets van het leven hebt opgestoken...

Mary Jane
Mary Jane18 mei 2016 - 11:07

Daar gaan ze gewoon dood.

Mary Jane
Mary Jane18 mei 2016 - 11:24

Natuurlijk zijn er ook tussenvormen: in Brazilië is dit bijvoorbeeld vaak gekoppeld aan politiek cliëntelisme: mensen krijgen bakstenen, een zak cement of geneesmiddelen in ruil voor hun stem en als het dorp geen ambulance heeft, dan heeft de vereadora (gemeenteraadslid) Rosario een mooie Fiat Doblo met een rood kruis op de zijkant en op de achterkant de tekst: "deus é tão bom"; daarmee brengt ze regelmatig mensen naar het ziekenhuis, -dat wil zeggen: haar kiezers. Je moet dan ook niet denken dat de vereadora Rosario er alles aan zal doen om te zorgen dat het dorp wél de beschikking krijgt over een ambulance. Wil je nog meer voorbeelden hoe dat in de rest van de wereld wordt geregeld? Geloof me: dat zal je in Nederland niet willen.

Piet de Geus
Piet de Geus18 mei 2016 - 10:02

Opmerkelijk is dat met name op het platteland, waar men zich zo op de borst slaat over naoberschap, de zelfredzaamheid het kleinst is. Die mythe over het sociale platteland kan dus ook bij het grof vuil: http://www.volkskrant.nl/economie/limburgers-en-noord-nederlanders-doen-veel-groter-beroep-op-hulp-gemeenten~a4302414/

5 Reacties
DanielleDefoe
DanielleDefoe18 mei 2016 - 10:52

klopt met mijn ervaring.

DaanOuwens
DaanOuwens18 mei 2016 - 12:32

@ Piet de Geus Dat is een logisch gevolg van de vergrijzing in die provincies.

GerritHoltland
GerritHoltland18 mei 2016 - 13:14

Wel goed lezen Piet. Er wordt in het verhaal waar je naar linkt helemaal niks gezegd over hoe het in de (grote) steden is. Het gaat over hele provincies waar dus ook steden in zijn inbegrepen. Ik lees niks over de tegenstelling tussen bijv. Groningen stad en de omliggende plattelandsgemeenten (of is Grongingen geen stad volgens jouw ?) In het verhaal waar je naar verwijst staat ook een mogelijke verklaring: "Uit de noordelijke provincies en Zuid-Limburg is een grote groep mensen op zoek naar een beter leven naar het westen getrokken, onder de achterblijvers zijn veel mensen die niet weg kunnen.". D.w.z. dat grote groepen mensen die 'traditioneel' in de kracht van hun leven in een dorpsgemeenschap andere zouden helpen nu in de stad wonen. Kortom, jouw conclusie is veel te kort door de bocht (en helpt al helemaal niet om de problemen beter te begrijpen).

Piet de Geus
Piet de Geus18 mei 2016 - 14:55

"is Grongingen geen stad volgens jouw ?" Hooguit om een onderscheid met de provincie te maken. Maar als je echt naar de kaart kijkt zie je dat die omgeving verder vooral leeg is, dus platteland. "een mogelijke verklaring" Dat talenten naar de stad trekken is niet iets van de laatste jaren. En het heeft plattelanders er nimmer van weerhouden zich op de borst te kloppen over hun vermeende sociale karakter.

Piet de Geus
Piet de Geus18 mei 2016 - 22:48

"een logisch gevolg van de vergrijzing in die provincies" Alleen hebben ze de cijfers voor alle mogelijke factoren gecorrigeerd en de uitkomst bleef hetzelfde... Een verklaring kan zijn dat in gebieden als de mijnstreek mensen van oudsher niet ondernemend zijn maar een afhankelijke houding aannemen: werk en dergelijke wordt allemaal voor hen geregeld. Maar ook dat is vooralsnog nattevingerwerk.

omaoeverloos
omaoeverloos18 mei 2016 - 9:51

"Familieleden of andere bekenden hebben te weinig tijd om te helpen of wonen te ver weg om bij te kunnen springen." Tja, die derde vakantie wil je niet missen, natuurlijk, dus "de overheid" moet maar gesubsidieerd plantjes water laten geven.

Sardar2
Sardar218 mei 2016 - 8:57

In een vergevorderde individualistisch en individu gerichte samenleving willen participatie invoeren die er niet is, is bijna even onmogelijk als in een groepssamenleving willen het individu de kern van samenleving te laten zijn. Het kost in ieder geval veel onnodige ellende die het winst eigenlijk te niet doet voor de burgers. De westerse mens heeft zich kunnen mede bevrijden van haar oude collectiviteit door het gebruik van de nutten die er geboden werd aan individuele houding en verhoudingen. Ook het terugdraaien daarvan en een nieuwe collectiviteit te willen bereiken kan op hetzelfde manier plaats vinden: het individu moet praktisch er nut inzien om te kiezen voor een collectiviteit. Bovendien zo’n sociale omwenteling is niet in korte tijd waar te maken. Het is duur en onbetaalbaar voor de hele samenleving. Maar het is ook niet de inzet van huidige rechtse kabinet die het als rechtvaardiging voor haar bezuinigingen gebruikt. Met minder investering een te dure maatschappelijke omwenteling willen bereiken betekent niks anders dan de burgers laten voor de kosten opdraaien, de kosten die bovenop de belastingen en afdrachten komen dat burgers al betalen. “Zelfredzaamheid” betekent in dit geval niks anders dan teren op eigen rijkdom die al eerder er de lasten afbetaald zijn aan overheid. En voor wie het niet meer heeft of niet bespaard heeft is eigenlijk een extra heffing op wat al eerder op inkomsten geheven is. Dat betekent de burgers met terugwerkende kracht extra belasting opleggen. Dit allemaal om op de (extra) kosten van burgers de markt draaiend te houden en kapitaal en investeringen rendabeler te maken. Dat is niks anders dan met overheid bemoeienis de markt beïnvloeden. Als het gaat over groot kapitaal is het zonde, maar voor kleine kapitaal wel geoorloofd. Voor een rechtvaardige maatschappelijke investeringen is extra bijdrage natuurlijk noodzakelijk, maar dan evenwichtig en verdeeld naar kapitaal (koopkracht). Voor zorg, voor welzijn maar ook voor de kosten van EU enz.

1 Reactie
Sol Invictus
Sol Invictus18 mei 2016 - 10:13

het doel van individualisering is het reduceren van de invloed van de burgerij.

Spelchecker2
Spelchecker218 mei 2016 - 8:50

Zouden we nu dan toch echt een keer dat neoliberale rolmodel van de succesvolle ondernemer die in 'total control' is kunnen verlaten?

Spelchecker2
Spelchecker218 mei 2016 - 8:47

Kunnen we dan nu weer back to the future? Laten we nu de sprong maken naar een echt moderne samenleving, waar het omkijken naar elkaar (weer) het hoogste goed is!

4 Reacties
Buzzer
Buzzer18 mei 2016 - 10:09

Dat gaat echt niet lukken, de lagere inkomens hebben straks minimaal 2 banen nodig om rond te kunnen komen en dus al helemaal geen tijd meer om naar anderen om te kijken.

DanielleDefoe
DanielleDefoe18 mei 2016 - 10:55

Dan moeten we wel met zijn allen ophouden met werken of wilt u alleen het vrouwvolk naar huis sturen? Dan kunnen we ook de school en het ziekenhuis meteen sluiten.

omaoeverloos
omaoeverloos18 mei 2016 - 12:23

"Dan moeten we wel met zijn allen ophouden met werken" Dat valt wel mee, van de vrouwen boven de 35 heeft maar 25% een fulltime baan, maar 67% van de 15- tot 65-jarigen heeft betaald werk van ten minste twaalf uur per week.

DanielleDefoe
DanielleDefoe19 mei 2016 - 12:19

Het vrouwvolk thuishouden dus Oma, zodat het armlastig worden als het huwelijk op de klippen loopt.

Leo Klei
Leo Klei18 mei 2016 - 8:23

Waarom worden in Nederland toch altijd open deuren ingetrapt en telkens opnieuw; wat er nu in het bovenstaande artikel naar voren word gebracht is in algemene zin toch allang bekend. Alles wat deze regering wil veranderen word een fiasco en pakt verkeerd uit voor het gros van de Nederlandse bevolking. De Gemeente hebben ze opgescheept met de Thuis Zorg het enige wat gebeurd dat de oudere minder hulp krijgen en de Gemeentes er miljoenen aan over houden. En zo is het op iedere gebied; iedere verandering is niet altijd een verbetering en dit zijn de goede voorbeelden ervoor. Nederland had een goed Zf en AWBZ systeem maar dit moest veranderd worden in 2006 resultaat de Zorgverzekeringen hebben een winst van ruim 11 miljard €uro op de plank liggen en zo zijn er talloze voorbeelden met als uitschieter onze gezamenlijke Pensioenpotten waar 1.500 miljard €uro opgespaard geld ligt maar dat is niet voldoende om de gepensioneerde van een ruim hartig Pensioen te voldoen die worden bevroren of gekort. De armoede in Nederland word groter en groter terwijl er wel heel veel geld is voor Verweggistan hoe verder van Nederland hoe meer er naar toe stroomt onderwijl mogen de Nederlanders het doen met een Voedselbank. Een pas op de plaats en het dicht draaien van alle subsidie kranen zou een eerste stap moeten zijn en dan alles de revue laten passeren en de fouten die er gemaakt zijn eerst herstellen voordat we met de veranderingen het kind met het badwater weggooien.

[verwijderd]
[verwijderd]18 mei 2016 - 8:17

--- Dit bericht is verwijderd —

11 Reacties
Frank Lenssen2
Frank Lenssen218 mei 2016 - 9:05

Erwin - een goedwerkende en sociale zorg is heus niet de oorzaak van verkilling en gebrek aan cohesie. Jij suggereert warempel dat de crisis in die zorg niet bestaat - dat leid ik af uit je woordgebruik, bijvoorbeeld 'eeuwige gepamper'. Hm. Dus bejaarden die in hun eigen uitwerpselen liggen worden te goed gepamperd? En als we ze flink arm maken, op het niveau van Afrika, dan gaan ze elkaar weer meer waarderen? De laatste maanden kan ik je redeneringen echt niet meer goed volgen.

Jhonathan
Jhonathan18 mei 2016 - 9:29

@ Erwin Lamme 18 mei 2016 at 10:17, Dit artikel gaat niet over de mensen die het nièt nodig hebben, maar over de mensen die het wèl nodig hebben. Even bij de les blijven. Voorts kan men met twee jaar stofzuigen niet spreken over een ervaringsdeskundige op het gebied van thuiszorg!

Dave2
Dave218 mei 2016 - 9:32

Helemaal eens met jou verhaal. Ik had de stille hoop dat met de komst van de participatie samenleving wij allemaal een flinke belastingverlaging zouden krijgen. Helaas groeit de overheid nog steeds en hebben we slechts lastenverzwaring gehad. Feit blijft dat sociaal beleid als resultaat heeft dat mensen asociaal met elkaar omgaan. Ik adviseer mensen dan ook om de traditionele partijen te laten voor wat het is en om eens te stemmen op een partij die de belastingen drastisch willen verlagen. Het is de enige oplossing willen we nog een welvarend land overhouden.

Johan eldert
Johan eldert18 mei 2016 - 9:43

[Soms verlang je wel eens naar de armoede in Afrika of de Arabische wereld waar mensen elkaar gewoon een beetje steunen. ] hoe kom je erbij dat dat gebeurt in arme landen. Daar is het helemaal een ieder voor zich verhaal. Je romantiseert de derde wereld en denkt zeker dat zoals het vroeger was, het beter was en dat we elkaar gezellig hielpen. Niets is minder waar Erwin. Vroeger lieten we de hulpbehoevenden ook aan hun lot over. In het beste geval kwamen ze bij de nonnen terecht. maar in meeste gevallen was het opsluiten in een kamertje en laten besterven. DAT is de realiteit van vroeger vriend en dat wordt nu weer realiteit. het stuk heb je overduidelijk heel slecht gelezen. De huidige inrichting van onze maatschappij, is feitelijk de grootste oorzaak dat participatie niet lukt. Mensen wonen te ver weg, dubbele banen om het hoofd boven water te houden. Wetgeving die mantelzorgers dubbel en dwars frustreert. Nee het is niet de burger die hier niet wil. Het is de overheid die onder het mom van bezuinigingen gewoon alles over de schutting heeft gekieperd en dacht dat lost de burger wel even op. Maar aan de randvoorwaarden werd totaal niet voldaan. iets waar verzorgers en gemeentes nadrukkelijk ! voor gewaarschuwd hebben. dus kom maar van je pvda stokpaardje af. Dit kabinet heeft compleet gefaald.

Sol Invictus
Sol Invictus18 mei 2016 - 9:48

Je hebt verdiend aan zinloos werk? Is er een speciale reden dat je dat vertelt na het incasseren en niet tijdens? Je hebt er een rijbewijs aan overgehouden. Ik heb liever dat je wat doet voor het geld dat je van me krijgt, zoals stofzuigen bij mensen die jouw land voor je hebben aangeharkt en je jeugd hebben gefinancierd. Dat je economische waarde door dat rijbewijs is gestegen, graag gedaan. "Soms verlang je wel eens naar de armoede in Afrika of de Arabische wereld waar mensen elkaar gewoon een beetje steunen." Precies. Zo ken ik ene Ahmed uit Jordanie, die net als zijn vrouw werkt om de kinderen een opleiding te kunnen geven, belasting te betalen voor stofzuigers die niet melden dat het zuigen niet nodig is, en natuurlijk voor banrekeninghouders die wel winst willen over door hun genomen risico, maar de verliezen liever afwentelen op de belastingbetaler. Beiden werken ze in de grote stad waar de woningen onbetaalbaar zijn, dus 3 uur reistijd per dag. Voor, na en tussenschoolse opvang is ook niet gratis. 's avonds helpen ze oma die niet meer zo goed ter been is, is maar 50 minuten rijden naar het verzorgingstehuis. Oversimplificering - de populist kan het als geen ander.

LaBou
LaBou 18 mei 2016 - 10:04

Lamme, als ik ooit hulpbehoevend zou worden heb ik er zelfs geld voor om jouw NIET aan mijn bed te krijgen. Wat een mentaliteit spreekt hier weer uit jouw reactie. Dát noem ik pas zuur.

Piet de Geus
Piet de Geus18 mei 2016 - 10:04

"Dit artikel gaat niet over de mensen die het nièt nodig hebben, maar over de mensen die het wèl nodig hebben." Tezamen levert dat een verdelingsvraagstuk op. Of mogen we maar naar een kant van het plaatje kijken?

Buzzer
Buzzer18 mei 2016 - 10:13

Dit verhaal kan ik niet anders dan een broodje aap noemen en ongeveer hetzelfde als iemand die iemand kende die zwart bij kluste terwijl die een WAO uitkering had en dat dus iedereen die een WAO uitkering heeft een profiteur is.

barendsnoot
barendsnoot18 mei 2016 - 10:20

> Soms verlang je wel eens naar de armoede in Afrika of de Arabische wereld > waar mensen elkaar gewoon een beetje steunen. Wat let je om dat te gaan uitproberen en te stoppen met jouw uitkering en zorg-gebruik?

DanielleDefoe
DanielleDefoe18 mei 2016 - 10:28

Oversimplificatie. Als kind woonde ik op het Noord-Hollandse platteland. Van burenhulp nooit iets gemerkt. Toen mijn moeder naar een zware operatie weer thuis kwam stond er niemand klaar om te helpen. Ouderen gingen naar het bejaardentehuis als ze zich zelf niet meer konden verzorgen. In mijn dorp was er 1 gezin dat een oudere moeder in huis had. Die werd wel gebruikt om het huishouden te doen. Hou toch op over vroeger!

Sardar2
Sardar218 mei 2016 - 12:41

@ Johan eldert, 18 mei 2016 at 11:43 [hoe kom je erbij dat dat gebeurt in arme landen. Daar is het helemaal een ieder voor zich verhaal.] In geen arme landen maar waar gezin en groep nog iets betekent. Ik ben meer dan 40 jaar weg van mijn geboorteplaats, maar voel ik me net zo als 40 jaar geleden verantwoordelijk voor mijn familie en groep, zelfs financieel. Je hebt geen idee hoe het werkt. Ik geef je twee modernere voorbeelden: 1. Er komen 20-30 familieleden of buren bij elkaar en spreken af elk maand 100 euro in een kas beleggen. Elk maand wordt er geloot en een krijgt de winnaar de hele belegd geld, zo’n 4000-6000 euro. Grote bedrag om ergens te investeren waar men niet makkelijk kan elders vinden of moet ervoor veel rente betalen. Wie eenmaal wint wordt van de loting uitgeschreven tot iedereen eens gewonnen heeft! Het gaat zo door. 2. Er is een traditie dat mannen elkaar met een bepaald bedrag helpen als zij willen ooit trouwen, stel maar met 1000 euro per persoon. Zo kan ieder erop rekenen als die gaat trouwen niet alleen de kosten kan gedekt worden maar er een kapitaal overblijft om eigen leven te mogen plannen. Er zijn taal van dit soort tradities en rituelen die een groep garantie en onafhankelijkheid bieden tegen een overheid of van banken etc. en het zekerheid brengt in een sociaal verband.

barendsnoot
barendsnoot18 mei 2016 - 8:09

Inderdaad, in veel gevallen is het alsof er tegen iemand met een gebroken been wordt gezegd dat ze dan naar de dokter moeten lopen...

Freeman2
Freeman218 mei 2016 - 8:05

["Zelfredzaamheid blijkt fabel van beleidsmakers"] Fabeltjes komen gebruikelijk te pas daar waar men de verantwoordelijkheid wil ontlopen en tevens onmenselijk laten bezuinigen. Fabeltjeswereld.

[verwijderd]
[verwijderd]18 mei 2016 - 8:04

--- Dit bericht is verwijderd —

1 Reactie
il viaggiatore
il viaggiatore18 mei 2016 - 11:15

Dat niet alleen, soms zoeken mensen wel hulp, maar stranden ze in een wereld van regeltjes en wetgevingen.

trotsopnederland
trotsopnederland18 mei 2016 - 8:01

Ik heb dat altijd een raar plan gevonden, er zou je maar wat overkomen, dan kun je alles zelf uit gaan zoeken en juist dan heb je hulp nodig. Maar ja, je kunt je euro maar 1 keer uitgeven en onze bevolking heeft liever dat het geld naar de grieken of geluk zoekende syriers gaat. Dus dan moeten we maar niet zeuren denk ik.

1 Reactie
Jos Ter Horst
Jos Ter Horst18 mei 2016 - 18:31

quote:"onze bevolking heeft liever dat het geld naar de grieken" Dat is bij de banken terechtgekomen, niet bij de Grieken. En daar had 'de bevolking' niks over te vertellen. " of geluk zoekende syriers gaat. " En dat is ook niet bij de Syriers terechtgekomen, maar bij Henny van der Most en consorten. Je hebt je weer laten beduvelen.

Buzzer
Buzzer18 mei 2016 - 7:54

Voor de PvdA en VVD zal deze uitkomst geen verrassing zijn, ongetwijfeld is er voor deze bezuinigingsoperatie een PR bureau ingehuurd om de zeer zware bezuinigingsoperatie te begeleiden en kwam dit bureau met het woord"participatiesamenleving" Je hoeft echt geen superdenker te zijn om deze uitkomst te kunnen voorspellen. Tragisch hoe een partij die verantwoordelijk is voor de opbouw van sociale voorzieningen, deze nog harder af durft te breken, maar dit terzijde

3 Reacties
Frank Lenssen2
Frank Lenssen218 mei 2016 - 9:02

Met je eens, Buzzer (en ook met Erik20 (09:48u) - voor de VVD is dit business as usual. Eerlijk gezegd ken noch in binnen-, noch in buitenland een killere, meer cynische partij dan dit samenraapsel van pseudo-intellectuele profiteurs. (Lees ook vandaag in de VK hoe de VVD als enige tegen een versoepeling van het strafbeleid in de sociale voorzieningen is - jawel, de partij van law & order, die zelf altijd zoveel smerige zaakjes te verbergen heeft.) Het was in de thread over Wim Kok al duidelijk te zien aan de reacties: de PvdA hoeft niet meer op veel aanhang te rekenen. En terecht. De opbouwers breken hun eigen maaksels in verhoogd tempo weer af. Nederland kent maar één partij die sociaal-democratisch is. En die is helaas, en op heel uiteenlopende gronden, niet breed geliefd.

Moeder Pietje
Moeder Pietje18 mei 2016 - 10:28

Fran De SP? Ik blijf die paradox binnen dergelijke partijen maar bevreemdend vinden. Je kwetsbare achterban in eigen land willen bedienen maar ook breder draagvlak mislopen omdat je zo nodig internationaal ook mensen wilt helpen.

adriek
adriek18 mei 2016 - 21:01

Je kunt niet kwetsbaren in eigen land beschermen en kwetsbaren elders laten verrekken. Niet als je het eerste uit overtuiging doet.

Erik20
Erik2018 mei 2016 - 7:48

Van de VVD verwacht ik dit soort dingen maar de PvdA zou zich dood moeten schamen voor dit beleid. Helaas staan ze hier gewoon achter. Die participatie onzin is inderdaad alleen een mooi woord voor ordinaire bezuinigingen. En dan vragen ze zich af waarom ze zo laag in de peilingen staan.