Joop

Zeker zijn van goed onderwijs

  •  
22-05-2019
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
kindergarten_clown_garden_animator_holiday_kids-1388154.jpg!d

© cc-foto: PxHere

Hoewel het niet wenselijk is, blijkt de plaats waar je wieg staat weldegelijk bepalend voor je kansen in het (passend) onderwijs
co-auteurs: Cynthia Veerman en Henk Verreck
Gelijke kansen voor iedereen, dat begint met hetzelfde onderwijs voor iedereen. Als PvdA vinden wij dat het niet mag uitmaken, waar je woont, wie je ouders zijn, wat je gelooft of hoeveel inkomen er is: goed onderwijs is voor iedereen de basis. Door goed onderwijs krijgen kinderen de kans om zichzelf te ontwikkelen. Het mag daarbij geen verschil maken of de wieg van een kind in Amsterdam of in Landgraaf staat.
Voor kinderen die kwetsbaar zijn en passend onderwijs volgen geldt dat al helemaal. In het artikel Geld voor speciaal onderwijs wordt niet eerlijk verdeeld schreef NRC op 30 januari 2019 dat de onderwijsmiddelen voor passend onderwijs niet eerlijk verdeeld worden over de verschillende regio’s in het land. Ook kinderen in Parkstad blijken de dupe te worden van een rekenkundige maatregel door het ministerie van OCW. Hoewel het niet wenselijk is, blijkt de plaats waar je wieg staat weldegelijk bepalend voor je kansen in het (passend) onderwijs.
In Parkstad zitten 659 kinderen (3,88 procent) op het Speciaal Basis Onderwijs (SBO). Dat is een stuk hoger dan het landelijk gemiddelde van 1,7 procent. Bij de invoering van passend onderwijs is besloten het geld voor extra zorg landelijk gelijk te verdelen, naar rato van het totaal aantal leerlingen. Waarbij niet gekeken is naar het werkelijk aantal kinderen dat gebruik maakt van een vorm van passend onderwijs. Hierdoor lopen juist de samenwerkingsverbanden in Parkstad geld mis.
Het zijn belangrijke financiële middelen voor kwetsbare kinderen die het hard nodig hebben. Uit antwoorden op raadsvragen die we als PvdA in Heerlen en Landgraaf indienden blijkt dat het om een mindering van € 70,00 (ten opzichte van het schooljaar 2015-2016) per leerling gaat. Door het tekort wordt de noodzakelijke inzet van expertise verminderd en lappen schoolbesturen momenteel een bedrag van € 300.000 uit eigen middelen bij. Hierdoor worden niet alleen kinderen in het passend onderwijs tekort gedaan maar ook de kinderen uit het regulier onderwijs.
Daarnaast moet in 2020 het aantal kinderen dat naar het speciaal onderwijs gaat rond het landelijk gemiddelde liggen. De verwachting is dat dit ondanks alle inzet niet gehaald gaat worden. Als een samenwerkingsverband in 2020 niet in de opdracht is geslaagd, moeten de schoolbesturen het ‘ontbrekende’ bedrag zelf aanvullen. Een nog groter financieel risico dreigt dus voor de schoolbesturen in Parkstad.
Minder geld voor passend onderwijs kan leiden tot minder kansen voor jeugdigen ,’ lazen we als antwoord op onze vragen. Dit leidt ook tot andere ongewenste gevolgen, zoals grotere klassen, ontslag van leerkrachten of kinderen met een hulpvraag die het toch maar op het regulier onderwijs moeten proberen, want dat is goedkoper. Wat dan met een mooi woord ‘systeeminnovatie’ genoemd wordt, maar eigenlijk een verkapte bezuiniging is.
Het schrijnende is dat de samenwerkingsverbanden in Parkstad met eigen financiële middelen moeten proberen om goed passend onderwijs te faciliteren terwijl elders in het land het geld over de plinten heen klotst. Hoewel uit onderzoek van de Universiteit Maastricht blijkt dat de onderwijsproblematiek in onze regio vergelijkbaar met de grote steden in de Randstad is. De oplossing is eigenlijk simpel en zit niet in zogenaamde ‘systeeminnovaties’ maar gewoon in een eerlijke financiële verdeling van deze onderwijsmiddelen. Zodat de kinderen uit Landgraaf en Heerlen maar ook elders in Nederland krijgen waar zij recht op hebben.
Cynthia Veerman, fractievoorzitter PvdA Landgraaf Henk Verreck, fractievoorzitter PvdA Heerlen Joost Reinaerts, bestuurslid PvdA Landgraaf Heerlen

Meer over:

parkstad, opinie, onderwijs,

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (5)

adriek
adriek23 mei 2019 - 15:17

"... maar gewoon in een eerlijke financiële verdeling van deze onderwijsmiddelen." Dat klinkt simpel en eerlijk, maar in vergelijkbare situaties blijkt dat een dergelijke onbeperkte verdeling handige lieden aantrekt die via sluwe kunstjes een onevenredig groot stuk van de taart proberen te krijgen. En dat is dan weer ten nadele van de rest.

Rick Hofland
Rick Hofland22 mei 2019 - 13:19

Kunnen we niet een onderwijssysteem bedenken waarbij ook kinderen met een rugzakje in een klas met andere kinderen zonder rugzakje naar school kunnen? Het schijnt in Schotland ook te werken, met succes, dus waarom hier niet. Mijn voorstel is om al dat extra geld voor passend onderwijs te steken in extra leerkrachten zodat er maximaal 20 kinderen in een klas zitten en op iedere school leerkrachten met extra pedagogische kennis die ondersteunend werken aan de reguliere leerkrachten.

1 Reactie
ThomasWagenaar
ThomasWagenaar22 mei 2019 - 15:12

Dat zou een goed begin zijn en inderdaad ook een groot deel van de problemen zowel in PO als VO oplossen. Boven de 26 wordt het groepsklimaat sowieso giftiger, onafhankelijk van niveau of achtergrond van de leerlingen. Er kan simpelweg amper individuele aandacht zijn als de docent het gros van zijn of haar tijd kwijt is aan al die groepsprocessen.

JasDon
JasDon22 mei 2019 - 9:44

"In Parkstad zitten 659 kinderen (3,88 procent) op het Speciaal Basis Onderwijs (SBO). Dat is een stuk hoger dan het landelijk gemiddelde van 1,7 procent." Is er onderzoek gedaan naar de oorzaak?

1 Reactie
adriek
adriek23 mei 2019 - 15:18

Die 3.88 procent zijn allemaal onderzocht...