Joop

Ze hadden geen schijn van kans

  •  
02-02-2022
  •  
leestijd 4 minuten
  •  
716 keer bekeken
  •  
jdm

© Screenshot: BOOS

Nederland was geschokt na het zien van de Boos-aflevering ‘This is the Voice’. Maar de prioriteit van bedrijven ligt vaak niet bij het slachtoffer of bij het zorgen voor een veilige werkcultuur.
Roel van Velzen is geschokt. Miss Montreal en Snelle zijn heel erg geschrokken. Ilse DeLange is “extreem geschrokken” Toen ik de Boos-aflevering ‘This is the Voice’ zag, was ik diepbedroefd, boos en gefrustreerd, maar niet geschokt.
Als arbeidsrechtadvocaat heb ik internationale bedrijven geadviseerd over tal van klachten omtrent seksuele intimidatie of mishandeling op de werkvloer. Hierdoor was ik getuige van de reacties van bedrijven bij klachten over aanranding of intimidatie en de prioriteiten en strategieën van bedrijven bij het onderzoeken van deze klachten.
Spoiler alert : de prioriteit van bedrijven ligt bij het beheren van de wettelijke aansprakelijkheid en inmenging in de bedrijfsvoering. Niet bij het zorgen voor een veilige en effectieve werkcultuur.
De verhalen van de slachtoffers in de Boos-aflevering schetsten machtsmisbruik en de oprechte angst voor vergelding die deze vrouwen hadden. Deze angst is niet ongegrond. In theorie beschermt de wet slachtoffers tegen represailles. In de praktijk weegt het machtsevenwicht zo zwaar in het voordeel van het bedrijf en de dader, dat zij carte blanche hebben om de uitkomst te bepalen.
Naast mijn professionele ervaringen, heb ik helaas ook persoonlijk te maken gehad met aanranding en intimidatie op de werkvloer. Ik werd verkracht, gestalkt en lastiggevallen door een collega. Ik heb wél een klacht ingediend bij de werkgever en heb daarna strafrechtelijke en civiele procedures gevolgd. Echter leidde het melden van mijn misbruik tot een toename van het stalken en de pesterijen, zowel in frequentie als in ernst. Het ging van onaangename telefoontjes en berichten tot het rinkelen van de deurbel van ’s avonds laat tot’ s morgens vroeg, doodsbedreigingen, bedreigingen aan vrienden en familie en gevolgd worden op straat.
Ook op mijn werk veranderde er veel. Mijn ervaring is: zodra je een melding doet, ben je een ‘buitenstaander’. Je zit niet meer in het team en wordt gezien als de vijand. Daarnaast controleert het bedrijf vaak het proces en de uitkomst van het onderzoek. De realiteit is dat het meer een kans voor het bedrijf is om hun wettelijke aansprakelijkheid te verminderen en het verhaal te dicteren, oftewel de kans om ‘hun verhaal’ recht te zetten.
Bewijsstuk A? Het interview van John de Mol. Er is al veelvuldig gereageerd op de beschamende en toondove reactie van John de Mol op de vragen van Tim Hofman. Zijn antwoorden waren bezaaid met schuld naar de slachtoffers. Daarnaast legde het interview niet alleen De Mol’s gebrek aan empathie voor de slachtoffers bloot, maar ook zijn gebrek aan begrip van zijn eigen wettelijke en fiduciaire zorgplichten tegenover zijn werknemers. De bedrijfscultuur en het gedrag op de werkplek worden bepaald door het leiderschap en sijpelen uiteindelijk door in het hele personeelsbestand.
Ondanks dat Talpa een werkplekhandboek heeft, heeft het bedrijf geen werkplekrichtlijnen of protocollen voor seksueel misbruik of wangedrag opgenomen. Er was geen procedure voor hoe slachtoffers seksueel misbruik of wangedrag konden melden. In Nederland zijn werkgevers wettelijk verplicht elke vorm van seksuele intimidatie te voorkomen. De Mol stelt dat hij geen onderzoek heeft ingesteld omdat het de eerste klacht was die hij had ontvangen over Rietbergen [en dat dit niets te maken had met het feit dat Rietbergen de partner was van de Mols zus, Linda de Mol]. Dit onthult ofwel zijn vastberadenheid om het verhaal te dicteren of zijn gebrek aan begrip van de fundamentele rechtspositie. De beslissing om een klacht al dan niet te onderzoeken dient uitsluitend gebaseerd te zijn op de aard en ernst van de aantijgingen die in de klacht worden uiteengezet. Op basis van de aantijging die in de aflevering wordt uiteengezet, bestaat er volgens mij geen twijfel over dat er een onderzoek had moeten plaatsvinden. Naar de aantijging en het gedrag van Rietbergen op de werkplek en eigenlijk ook naar de werkplek in het algemeen. Het is duidelijk dat er geen poging is gedaan om enige vorm van seksueel wangedrag te voorkomen.
Het publiek kan geschokt zijn door de ernst en frequentie van de beschuldigingen en de diepgewortelde cultuur van protectionisme, waar er geen beschermingsmechanismen zijn om misbruik te voorkomen, maar de realiteit is dat dit verre van schokkend is. Dit zijn helaas in veel corporate bedrijven de standaardpraktijken op de werkvloer. Dit betekent dat het anno 2022 voor veel vrouwen, ondanks #MeToo, nog steeds gevaarlijk kan zijn om naar werk te gaan.
Dus wat moet er gebeuren om de bedrijfscultuur te veranderen en seksueel misbruik en intimidatie op de werkplek te voorkomen en een veilige werkomgeving voor vrouwen te creëren? Ten eerste moeten we erkennen dat er zoveel meer voor nodig is dan een verandering in beleid en personeel. We hebben het over het veranderen van algemeen aanvaarde, diepgewortelde en valse sociale verhalen over aanranding en intimidatie. Dit is geen verandering van de ene op de andere dag. Maar deze aflevering moet worden gezien als een oproep tot actie.
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar

Reacties (44)

Minoes&tuin
Minoes&tuin3 feb. 2022 - 8:11

Het probleem is ook dat de vertrouwenspersoon waar men zo om roept betaald wordt door de werkgever en die ermee kan doen wat hij wil. Die afhankelijkheid werkt zo enkel als windowdressing als de werkgever niet van goede wil is. Die is echter enkel begaan met het 'imago' Het slachtoffer wordt alsnog geïsoleerd en als die dientengevolge niet meer kan werken volgt ontslag, met medewerking van het UWV vanwege 'verstoorde arbeidsverhoudingen. Daar kun je nl. alle ongewenste zaken uiteindelijk wel in kwijt. Het is heel gemakkelijk voor een werkgever om die zelf te organiseren en heel gemakkelijk voor een UWV die roekeloos te accepteren. Rede, zolang slachtoffer daar blijft werken kan er iets naar buiten komen en het imago alsnog aantasten. Je kunt zo iets jaren laten doorsudderen alvorens je maatregelen neemt tegen dader en dan zeggen ; Kijk dan wat we gedaan hebben terwijl je intussen het werken van het slachtoffer totaal onmogelijk hebt gemaakt. Voor het slachtoffer is niets opgelost ergo het vertrouwen is helemaal verdwenen. Onder druk wordt niet zelden een zwijgcontract getekend. Als je geen goede juridische hulp kan krijgen en/of betalen ben je ook daar de Sjaak.

6 Reacties
DaanOuwens
DaanOuwens3 feb. 2022 - 10:30

@ Minoes&tuin Jij schrijft: Het probleem is ook dat de vertrouwenspersoon waar men zo om roept betaald wordt door de werkgever en die ermee kan doen wat hij wil. Dat is niet het probleem. Dat is een kwestie van organisatie. En dat kan op een goede of slechte manier. De goede manier is een externe klachtencommissie inrichten. In de gezondheidszorg zijn talloze klachtencommissies voor cliënten, familieleden en medewerkers. Die diensten worden ingehuurd bij arbo-diensten en andere organisaties waar de inhoudelijke kennis in huis is. Dat zijn dan professionele partijen waar degenen die een oordeel uitspreken kennis van zaken hebben en waar mensen de klager opvangen en helpen zijn klacht te onderbouwen. Meestal verloopt dat prima. En de kosten voor de werkgever zijn beperkt en hij voldoet aan wettelijke verplichtingen. En soms verloopt het minder goed. Ook in deze sector zijn cowboys op de markt, maar daar heb ik zelf nooit mee te maken gehad. Gehoord dat ze er zijn. In sommige bedrijven is er een interne klachtencommissie en dan is de kans dat er dingen gebeuren waar jij je zorgen over maakt groter. Soms zijn in de zorg de klachtenafhandeling en de cliëntenraad in elkaars omgeving gepositioneerd. Bijvoorbeeld een gedeelde ambtelijke ondersteuning. Dat is ook minder verstandig. Maar vaak gaat het goed. Het is ook in het belang van het management dat dit klachtensysteem goed werkt. Het gaat dan niet om de individuele casus. Een goede manager blijft daar ver van uit de buurt. Maar het levert wel op een hogere abstractie een goed inzicht in de sociale gezondheid van het bedrijf. Voelen mensen zich veilig? Of welke plekken gaat het mis? Zijn daar oplossingen voor? Dan worden de klachten relevante management informatie.

Dronevliegenier
Dronevliegenier3 feb. 2022 - 13:20

DaanOuwens 3 februari 2022 at 11:30 [ En de kosten voor de werkgever zijn beperkt en hij voldoet aan wettelijke verplichtingen.] Empathie het liefst voor een habbekrats?

DaanOuwens
DaanOuwens3 feb. 2022 - 16:39

@ Dronevliegenier Jij schrijft: Empathie het liefst voor een habbekrats? Het gaat niet om empathie het gaat om kwaliteit. En dat hoeft niet veel te kosten als je het goed organiseert.

Dronevliegenier
Dronevliegenier4 feb. 2022 - 1:11

DaanOuwens 3 februari 2022 at 17:39 Zie mijn reactie helemaal onderaan

Minoes&tuin
Minoes&tuin5 feb. 2022 - 10:54

DaanOuwens Met diezelfde arbodiensten die door de werkgever betaald worden heb je al te maken via de arboarts die daarin een ik moet zeggen zeer dubieuze rol heeft gespeeld, want ook die staat onder contract bij diezelfde werkgever. Hoe kun jij ooit iets onderbouwen als werknemers een zwijgplicht krijgen opgelegd, de werkgever zelfs zo ver ging dat bij iedere afspraak bij de arbo-arts zelf n.b. meeging, ongewild en ongevraagd, en meteen na het gesprek van werknemer bij diezelfde arbo-arts naar binnenschoot om over jouw geval te praten.Over intimidatie gesproken, Onafhankelijk aan m'n hoela!

Minoes&tuin
Minoes&tuin5 feb. 2022 - 11:15

Ik heb maar een ding toe te voegen. Vraag nooit meer als je zo iemand toevallig tegenkomt in een tijd van MeToo perikelen hoe het met hem of haar gaat. Je weet niet hoeveel wonden je opentrekt. Waar kortgeleden nieuwe ontdekkingen werden gedaan die nu veel verklaren. Mensen spraken je niet meer aan, je voelde je zo ontzettend alleen staan omdat je collega's op straffe van.. een zwijgplicht was opgelegd, ook naar jou toe. Als die collega's daaraan voldoen zoals ze voldaan hebben en er een nu pas mee naar buiten durft komen, dan kun je toch op je klompen aanvoelen wat de cultuur daar was, de bedoeling! Mensen waren bang voor hun eigen baantje. Daan, daar heb ik geen hogere wiskunde voor nodig. Nog even over die vertrouwenspersoon; Dat was zo heb ik begrepen juist een expert op dit gebied maar die kon niets doen en blijkbaar niets bereiken met wat hij/zij wel kon doen.

Numemar Georgie
Numemar Georgie3 feb. 2022 - 0:40

Het probleem ligt veel dieper dan alleen seksueel grensoverschrijdend gedrag, machtsmisbruik en andere uitingen van geïnternaliseerde misogynie. Dat zijn alleen maar symptomen. Om te begrijpen wat er aan de hand is moeten we terug naar de prille jeugd van de menselijke soort toen hij nog in stamverband in grotten leefde of over over de vlakten zwierf. In die tijd was de man het misbare geslacht (nu nog trouwens) Één man, ook al was hij kreupel en miste hij een arm en was hij niet meer in staat aan de jacht of de strijd met andere stammen mee te doen, was genoeg om het voortbestaan van de stam te verzekeren. Hij kon in zijn vruchtbare jaren vele tientallen, misschien wel honderden, kinderen verwekken, mits er voldoende vrouwen waren. Een vrouw kon, zeker in die tijd misschien wel een paar kinderen tot volwassenheid brengen voordat ze volkomen opgebrand en uitgeleefd was, maar meer dan misschien een stuk of twee, drie zat er niet in, ook al baarde ze er misschien wel tien. De vrouw was dus voor de stam een veel kostbaarder bezit dan de man, waardoor de man eropuit gestuurd kon worden om de levensgevaarlijke buitenwereld te confronteren. Zo werd de man de jager, de vechter, de veroveraar. Niet omdat hij sterker was (dat werd hij [as later door evoutionaire selectie. De sterksten, de snelsten, de slimstens hadden de meeste kans levend terug in de grot te komen en zich voort te planten), maar omdat hij veel misbaarder was dan de vrouw. Zo ontwikkelde de man zich tot de vechter, de veroveraar en de jager die naast zwijnen en bisons ook de vrouw als belangrijke prooi zag, terwijl de vrouw, in de veiligheid van de grot en beschermd door de mannen van de stam zich kon ontwikkelen tot de dragende, de barende, de zorgende. Zo ontstond het misverstand van het “sterke” en het “zwakke” geslacht en ontwikkelde de man volstrekt ten onrechte een aan dat bengelende orgaan onderaan zijn buik ontleend gevoel van superiorieit ten opzichte van de vrouw. Deze misplaatste masculiene arrogantie heeft zich in de loop van de aeonen, geholpen door de verschillende religies die de mens altijd aangehangen heeft, zo diep in het mannelijk brein verankerd dat het nu nog algemeen als de essentie van het man-zijn wordt gezien, al is die in onze open, steeds democratischer, steeds inclusiever, steeds meer seculier wordende samenlevingen betekenisloos en een probleem geworden. Pas als dit mechanisme door grote groepen begrepen wordt zal seksueel grensoverschrijdend gedrag en misogynie teruggedrongen kunnen worden. Regelgeving, protocollen, controle, handhaving en preventieve maatregelen zijn natuurlijk nuttig en absoluut noodzakelijk, maar bij lange na niet voldoende om het probleem structureel op te lossen. Het gaat ook (vooral) om ontwikkeling, begrip, beschaving, dus opvoeding, onderwijs, voorlichting. En het terugdringen van de invloed van “de kerk” (“moskee”. “sjoel” “tempel”, religie dus).

1 Reactie
DanielleDefoe
DanielleDefoe3 feb. 2022 - 10:17

Pure fictie.

Karakter2
Karakter22 feb. 2022 - 23:03

Waarom hoor ik bij dit soort serieuze kwesties het opvoedingsargument niet duidelijk naar voren komen? Elke (jonge)man en jongen heeft een moeder (gehad), mogelijk een zuster, nicht oma en/of tante. Zou je dit soort lafhartige, mensonterende en "criminele" praktijken toestaan bij je vrouwelijke bloedverwanten (je eigen familie)? Lijkt me niet! Iemand met gezond verstand zou er alles aan doen om de dader hierop streng op aan te spreken en wellicht een lesje opvoeding bij te brengen (lees: mogelijk een klap verkopen), toch? Zowel de moeder als de vader spelen hierin een uitermate belangrijke rol. Of tante en oom, oma en opa of pleegouders...

2 Reacties
Minoes&tuin
Minoes&tuin5 feb. 2022 - 11:19

Karakter Meestal zijn de vaders het rolmodel! voor jonge mannen!

Jean-Baptiste L Allemand
Jean-Baptiste L Allemand8 feb. 2022 - 17:15

Een kwestie van fatsoen dus eigenlijk. Dat zoeken we op.

EenMening
EenMening2 feb. 2022 - 21:31

Het Amphia Ziekenhuis in Breda pakt grensoverschrijdend gedrag goed aan: "Specialist van het Amphia Ziekenhuis uit zijn vak gezet wegens seksueel grensoverschrijdend gedrag en intimidatie van collega’s Een internist-oncoloog (56) van het Amphia Ziekenhuis in Breda is uit zijn vak gezet door het medisch tuchtcollege wegens seksueel grensoverschrijdend gedrag jegens collega’s. Het ziekenhuis diende samen met een verpleegkundige een klacht tegen hem in. De oncoloog werd vanwege zijn gedrag ontslagen en werkte tot vandaag in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen in België." https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/specialist-van-het-amphia-ziekenhuis-uit-zijn-vak-gezet-wegens-seksueel-grensoverschrijdend-gedrag-en-intimidatie-van-collega-s~b6f7fb60/

Effie2
Effie22 feb. 2022 - 20:59

Waarom zijn we zo raar bezig? Waarom zijn we zo hebberig? Waarom willen we imponeren? Waarom moeten we altijd gelijk hebben? ...Waarom maken mensen het elkaar zo lastig? Dierlijk instinct? Het recht van de sterkste om de zwakkere aan te vallen? Gebrek aan opvoeding? Gebrek aan empathie? Gebrek aan respect? Egoïsme? Te weinig zelfbeheersing? Gebrek aan de juiste voorbeelden? Cultuuromslag? Massale normvervaging? -Spelletjes waarbij we beloond worden als we zoveel mogelijk kapot maken. -Films met keiharde fragmenten. -Seks open en bloot op het beeldscherm. ...Wat doet dat met ons? Waarom lopen kinderen met messen rond? Waarom worden zich oprecht zorgen makende klokkenluiders door eikels van managers beschadigd of weggepest? ...Omdat we met z'n allen in een ieder voor zich samenleving zijn beland, waar de vrijheid van de een die van de ander onvermijdelijk zal aantasten?

3 Reacties
EenMening
EenMening2 feb. 2022 - 21:26

Het antwoord ligt voor de hand: de jaren '60. In de zestiger jaren werd alle autoriteit overboord gezet, maar er kwam niets zinvol voor in de plaats.

Dronevliegenier
Dronevliegenier3 feb. 2022 - 10:05

EenMening 2 februari 2022 at 22:26 De anti autoritaire Frankfurter Schule krijgt maar weer eens de schuld. Dezelfde Frankfurter Schuile die ene Ander Breivik aanhaalde in zijn pamflet ter legitimering van zijn bomaanslag in Oslo en de massamoord op Utøya.

Paul250371
Paul2503713 feb. 2022 - 11:04

EenMening Voor de jaren 60 werd er niet verkracht? Was er geen huiselijk geweld? Had iedereen empathie, en helemaal voor de andere zuil, toen waren de rechten van de vrouw wel goed gewaarborgd, abortussen legaal, de pil, vrouwen mochten ook werken en een scheiding was zo geregeld? Oorlogen werden er niet gevoerd en het leven was verrukkelijk. De autoriteit van de kerk en de regering (de een houdt ze dom en de ander houdt ze arm) waren zo goed voor de mensen en daar hebben die verdomde jaren 60 en eind aan gemaakt. Dream on.

DanielleDefoe
DanielleDefoe2 feb. 2022 - 19:11

Goed & Informatief stuk.

3 Reacties
Dronevliegenier
Dronevliegenier2 feb. 2022 - 20:41

'No One Heals Alone' (website) is heel wijs en waar Ook goed is dat ze een vrouw met bokshandschoenen en haar trainer laten zien (filmpje). Want hoewel liever niet, is het misschien nodig dat meisjes in groep 7 & 8 taekwondo leren.

Minoes&tuin
Minoes&tuin3 feb. 2022 - 8:19

Dronevileger Dat zal op de werkvloer niet veel helpen! Je zou daar maar een stalker hebben die je niet kunt ontlopen! Wat denk je dat de impact daarvan is?

Dronevliegenier
Dronevliegenier3 feb. 2022 - 10:09

Minoes&tuin Dat is afschuwelijk. Zelf heb ik mij uit het zicht kunnen ontrekken van iemand die, in zijn geval, te vroeg uit een TBS-kliniek ontslagen was. Fysiek had ik geen schijn van kans gehad. Ik heb kunnen ontsnappen omdat hij vanwege een schuld bij mij, ineens niets meer van zich liet horen en ik kon verhuizen zonder een spoor achter laten. Dus vechtsport leren is meer iets van alle kleine beetjes helpen. Het is vooral psychologische oorlogsvoering. Bovendidien is vechtsport voor kinderen die muziek willen maken ook niet optimaal vanwege de kans op blessures..

Marcus A.2
Marcus A.22 feb. 2022 - 15:05

Tjee wat een verhaal. Ik wist dat het erg was, maar zo erg? Ik moet wel zeggen dat de onrespectvolle wijze waarop er soms over vrouwen gepraat wordt door mannen onderling mij altijd al dwars zat. Ook irriteer ik me soms rot aan onbeschofte, eigenlijk schandalige songteksten/rapteksten over vrouwen. Mijn dochter is nog een kleutertje, maar ik hoop echt dat deze waanzin opgehouden is voordat zij doorheeft hoe ziek de zaak in elkaar steekt op dit moment.

1 Reactie
Dronevliegenier
Dronevliegenier2 feb. 2022 - 16:50

Subtiel verwijzend naar #boos, zegt Vivianne Miedema in het AD: "Ik vind het moeilijk als mensen onrecht wordt aangedaan. De gedachte dat ik anderen moet beschermen, is altijd heel sterk geweest. Had ik als klein meisje al. Ik zit er dan niet zo zeer voor mezelf, maar voor de rest. Dat moet wel een beetje in je zitten. Maar naarmate ik ouder word, realiseer ik ook dat je hard en direct moet zijn om iets voor elkaar te krijgen." https://theworldnews.net/nl-news/ad-vivianne-miedema-je-moet-hard-en-direct-zijn-om-iets-voor-elkaar-te-krijgen

OlavM
OlavM2 feb. 2022 - 13:07

Goed artikel! […..zodra je een melding doet, ben je een ‘buitenstaander’. Je zit niet meer in het team en wordt gezien als de vijand. Daarnaast controleert het bedrijf vaak het proces en de uitkomst van het onderzoek.] Inderdaad een heel herkenbaar patroon. De wettelijke verplichtingen worden veelal niet nagekomen, omdat het belang van de desbetreffende organisatie als geheel, samengaand met dat van de leiding, altijd vóór pleegt te gaan boven het belang van het individu. En dat geldt op een breder terrein dan grensoverschrijdend seksueel gedrag. Bedrijfsculturen moeten veranderen, maar dat zal alleen op grotere schaal lukken als in de samenleving als geheel meer bewustzijn en inzicht ontstaan over de relaties tussen machtsuitoefening, rollenpatronen, pestgedrag, enz.

1 Reactie
Dronevliegenier
Dronevliegenier2 feb. 2022 - 15:41

Essentie van conflict, zoals geschetst, tussen bedrijf en slachtoffer is de vraag welke vernedering belangrijker is. De vernedering van het bedrijf dat - hoe mannelijk! - geen bescherming kan bieden of die van het slachtoffer. Pestgedrag - binnen een bedrijf - kent hetzelfde spanningsveld. Maar wat naar mijn mening meer benadrukt moet worden, in discussies en uiteindelijk in de rechtsspraak, ís dat het daders van ernstige zedendelicten primair gaat om het vernederen van het slachtoffer. Anders (bot) gezegd: castreer je een verkrachter dan wordt er een andere weg gevonden om sadisme te kunnen botvieren.

Dronevliegenier
Dronevliegenier2 feb. 2022 - 12:44

Na het zien van #boos was ik ook niet geschokt. Wel ben ik inmiddels onthutst door het ontkennen van de grootte en zwaarte van de welhaast industriële vernederingen. Door het uitblijven van ook maar enigszins adequate sturing door bestuurders/politici overweeg ik bij de komende verkiezingen maar eens thuis te blijven. Wanneer wordt werk gemaakt van de WijSamen app? https://www.vrouwenpartij.info/metoo/ Wat wordt er gedaan aan het stuwmeer van nog in behandeling te nemen aangiftes van ernstige zedenmisdrijven? https://nos.nl/artikel/2377050-achterstanden-zedenrecherche-extreem-opgelopen-slachtoffers-in-de-knel P.S. Mooie stem: https://www.youtube.com/watch?v=dF8UI6UU7ww

Jaco38
Jaco382 feb. 2022 - 12:12

Hariette, zou vooral ook kijken naar bedrijven / organisaties waar medewerkers wel een veilig werkklimaat ervaren. Zonder iets af te doen van de ernst moeten we ook niet alles over één kam scheren. Er is wel degelijk verschil tussen bedrijfsculturen en de door medewerkers ervaren veiligheid. Goed kijken naar hoe deze bedrijven het aanpakken en ik weet vrij zeker dat dit niets te maken heeft met procedures en protocollen. Verder beetje jammer dat u alleen inzoomt op de vrouwen, ook mannen zijn slachtoffer van intimidatie op de werkvloer en zeker nu steeds meer vrouwen in machtsposities komen is het verstandig dit integraal te aan te pakken.

10 Reacties
adriek
adriek2 feb. 2022 - 15:21

Gelukkig zijn er - inderdaad - ook een heleboel bedrijven waar het (bijna altijd) goed gaat. Maar er zijn ook een heleboel gezinnen waar geen huiselijk geweld is, en er zijn een boel automobilisten die niet (veel) te hard of dronken rijden, en mannen die geen inbraken plegen... Een bedrijfscultuur kun je lastig kopieren, die is niet het (direct) gevolg van (papieren) beleid. Bij De Mol was het op papier allemaal (redelijk) in orde.

Jaco38
Jaco382 feb. 2022 - 15:50

“Maar er zijn ook een heleboel gezinnen waar geen huiselijk geweld is, en er zijn een boel automobilisten die niet (veel) te hard of dronken rijden, en mannen die geen inbraken plegen…” Helemaal eens, maar daarom wordt om beleid effectief te laten zijn (als het goed is) ook ingezoomd op verklarende factoren en/of risico’s om het probleem gericht aan te pakken. We gaan ook niet random order gezinnen belasten met regelgeving tav huiselijk geweld. Anders voorzie ik dat het een schot hagel blijft, bedrijven gaan voor de bühne wat protocollen in elkaar draaien, wil je dit echt aanpakken dat vraagt dit goed inzicht in verklarende factoren en vooral ook kijken hoe het komt dat bij veel bedrijven dit wel goed gaat.

Dronevliegenier
Dronevliegenier2 feb. 2022 - 16:20

@Jaco38 En alweer het bekende mechanisme om de probleemstelling te verbreden waarna vervolgens een commissie van wijze mannen en vrouwen wordt ingesteld die, redenerend vanuit een soort 'theory of everything', tot een lijst van universele, overal op aarde toepasbare, aanbevelingen komt. Dat het in de tussentijd nog langer gaat duren voordat gedane aangiftes in behandeling worden genomen, moet maar als 'collateral damage' worden gezien,

Dronevliegenier
Dronevliegenier2 feb. 2022 - 16:21

@Eirda Taylor Swift: Going to court to confront this type of behavior is a lonely and draining experience, even when you win, even when you have the financial ability to defend yourself. https://www.elle.com/culture/celebrities/a14207932/taylor-swift-on-her-sexual-assault-case-time-interview/

Dronevliegenier
Dronevliegenier2 feb. 2022 - 17:17

@Jaco38 [Verklarende factoren} Pas als het daderperspectief begrepen wordt dan kan er effectief beleid ontwikkeld worden?!!! [regelgeving] Handhaven van bestaande regels, gaarne in het hier en nu.

Jaco38
Jaco382 feb. 2022 - 17:39

Dronevlieger, weet niet precies waar u op doelt, maar het verbreden tot alle mannen / sectoren is juist wat nu gebeurt. Kan iedereen weer rustig ademhalen, want gelukkig het is van iedereen. Wat (vooral ook) moet gebeuren is die bedrijven, mannen etc. aanspreken die zich hier schuldig aan maken of onvoldoende doen om een veilig werkklimaat te bieden. Veel gerichter dus.

Dronevliegenier
Dronevliegenier2 feb. 2022 - 18:49

@Jaco38 - 2 februari 2022 at 18:39 Wat u voorstelt is een open zijdeur intrappen. Ik stel mijn commentaren af op wat de auteur (Harriet King) als aandachtspunten ziet: https://detrybe.com/

Jaco38
Jaco383 feb. 2022 - 10:01

Dronevlieger, wat de auteur nu concreet wil en/of wat dan de concrete aandachtspunten zijn blijft algemeen. Wat overigens geen kritiek is, niet alles kan gezegd worden in een column, maar in de discussie over de column zou het mooi zijn als het lukt dit wat verder uit te werken. Als een verklaring voor wat er bij Talpa is gebeurd lijkt de auteur een causaal verband te zien met het ontbreken van een protocol en onafhankelijk meldpunt. Mijn punt is: leer van organisaties waar medewerkers wel een veilige werksfeer ervaren en vraag je af of dat dan dankzij een onafhankelijk meldpunt en protocollen is. Ik geloof daar helemaal niets van, dat is enkel de veiligheidsklep ingeval het toch nog mis gaat, het uitgangspunt moet zijn dat het werkklimaat veilig is en protocollen en meldpunt overbodig zijn. Uiteraard moet een bedrijf dit wel hebben, maar het is niet de oplossing, slechts het lapmiddel achteraf. Ook als er wel een onafhankelijk meldpunt is zal het voor slachtoffers van intimidatie op de werkvloer om allerlei redenen (en niet altijd omdat ze bang zijn) een ingewikkelde afweging blijven om dit te melden. Alleen daarom al moet niet teveel verwacht worden van een meldpunt, evenmin van strafrechtelijke handhaving. Uiteraard moet dat ook goed geregeld zijn, maar zit in de sfeer van de put dempen als het kalf verdronken is. Als de reflex vooral is meer meldpunten, meer protocollen en meer opsporingscapaciteit dan pakken we het niet bij de wortel aan. Auteur besluit met onderstaande waar ik het denk ik mee eens ben, maar waarvan mij ook niet helemaal duidelijk is wat ze precies bedoeld. Het klinkt wat vaag. Wat betekent dit nu concreet? Wat wordt bedoeld met “diepgewortelde sociale verhalen …etc. “Ten eerste moeten we erkennen dat er zoveel meer voor nodig is dan een verandering in beleid en personeel. We hebben het over het veranderen van algemeen aanvaarde, diepgewortelde en valse sociale verhalen over aanranding en intimidatie”

Dronevliegenier
Dronevliegenier3 feb. 2022 - 16:48

Jaco38 3 februari 2022 at 11: U heeft een andere tekst gelezen dan ik. In de tekst die u leest staat volgens u onafhankelijk. U opteert voor een vergelijkend onderzoek naar vrouwveiligheid waarbij ook gemeten wordt in hoeverre de aanwezigheid van een onafhankelijk meldpunt van invloed is op de vrouwveiligheid. Hoe meet men vrouwveiligheid? Wie bepaalt wat vrouwveilig is? U soms? Mocht uit dit onderzoek blijken dat bedrijf A vrouwonveilger is dan bedrijf B, dan zal bedrijf A er van maken dat bij hun meer vrouwen neigingen tot AANSTELLERITIS' hebben dan bij bedrijf B. Zo werkt dit in de praktijk. En AANSTELLERTITIS is wat bedoeld wordt met ' "algemeen aanvaarde, diepgewortelde en valse sociale verhalen over aanranding en intimidatie".

Jaco38
Jaco383 feb. 2022 - 21:58

“Dronevlieger: Hoe meet men vrouwveiligheid? Wie bepaalt wat vrouwveilig is? U soms?” Bedoelt u te zeggen dat het onmogelijk is om te onderzoeken bij bedrijven of het werkklimaat als veilig wordt ervaren? Als u dat bedoelt dan ben ik dat idd niet met u eens, natuurlijk is het mogelijk om hier onderzoek naar te doen, bijv door medewerkers door een externe partij anoniem te interviewen. Bij zo’n onderzoek en het interpreteren van de uitslag zouden uiteraard ook vrouwen betrokken moeten worden. Dat geeft inzicht in welke factoren van invloed zijn. U lijkt veel te verwachten van repressie, handhaving, protocollen etc. Ik ben daar sceptisch over. Moet op orde zijn, daar niet van, maar is niet de oplossing.

lmgikke
lmgikke2 feb. 2022 - 11:25

Het is te zien als een driehoek. - Bedrijfscultuur - Competenties van de mensen - Processen & Systemen Voor het management is het zaak om problemen bij de wortel aan te pakken. Vaak zie je echter dat de oplossing in de verkeerde hoek van de driehoek gezocht wordt. Dit laatste gebeurd meestal bij cultuurproblemen. Zie de belastingdienst als voorbeeld. Een duidelijk cultuur probleem dat afgeschoven wordt op slecht functionerende ICT of competenties van mensen. Als een probleem in de bedrijfscultuur geworteld is, dan is er echt maar één oplossing daarvoor. Top-Down. Het is de leiding van een organisatie die door gedrag en handelen de cultuur in een organisatie zet. De rest volgt. In het geval van de overheid: Rutte & Co. Bij De Mol, is het De Mol.

6 Reacties
DaanOuwens
DaanOuwens2 feb. 2022 - 14:26

@ lmgikke Helemaal met je eens. Driehoek correct. Ik knip het zelf meestal op in strategie, tactiek en operatie om aan te geven op welk niveau je de problemen vaststellen en oplossingen moet bedenken. Maar dat is nogal old school. Zo kan het ook. Mooi. De oplossing moet inderdaad top down tot stand komen daar zitten de mogelijkheden tot verandering. Van onderaf werkt het niet.

Dronevliegenier
Dronevliegenier2 feb. 2022 - 16:32

@ lmgikke [Voor het management is het zaak om problemen bij de wortel aan te pakken.] Waarom naar de staatssecretaris gaan (dhr, De Mol ) en niet naar bijvoorbeeld medewerkers van een 'Blijf-van-mijn-lijfhuis'?

DaanOuwens
DaanOuwens3 feb. 2022 - 10:15

@ Dronevliegenier Jij schrijft: Waarom naar de staatssecretaris gaan (dhr, De Mol ) en niet naar bijvoorbeeld medewerkers van een ‘Blijf-van-mijn-lijfhuis’? Merkwaardige vraag. Blijkbaar wil jij het probleem niet opgelost hebben.

Dronevliegenier
Dronevliegenier3 feb. 2022 - 13:11

DaanOuwens 3 februari 2022 at 11:15 Bij de eerstelijnszorg weten ze waarschijnlijk meer over geweld in afhankelijksrelaties dan de staatssecretaris.

DaanOuwens
DaanOuwens3 feb. 2022 - 16:41

@ Dronevliegenier Jij schrijft: Bij de eerstelijnszorg weten ze waarschijnlijk meer over geweld in afhankelijksrelaties dan de staatssecretaris. In de eerstelijnszorg worden slachtoffers opgevangen en geen problemen opgelost in de bedrijven waar de schade is aangericht.

Dronevliegenier
Dronevliegenier4 feb. 2022 - 1:10

DaanOuwens 3 februari 2022 at 17:41 21-01-22 schrijft iemand op een forum elders: John moet beter naar zijn woordvoerders luisteren zodat hij beter kan mimicken hoe een normaal mens met empathie zou reageren Het gaat nu niet om inhoud en feiten, domme fout Daar wordt nu ongetwijfeld aan gewerkt en er gaat de komende dagen een grote mea culpa komen [sarcasme off]