Joop

Woorden met een negatieve connotatie moet je niet afschaffen

  •    •  
01-11-2016
  •  
leestijd 4 minuten
  •  
2138 keer bekeken
  •  
15376288429_a6195648c9_z
Aan de oorzaak van die bijklank kun je als overheid wél iets doen
Het woord ’allochtoon’ heeft in de loop der jaren een negatieve bijklank gekregen. Om die reden haalt de overheid het woord per direct uit haar officiële vocabulaire. Een grote denkfout.
Volgens mij is het een verkeerde reactie om woorden te willen afschaffen met het argument dat ze een negatieve bijklank hebben gekregen. Dat laatste is namelijk te subjectief. Dat wil zeggen: anders dan bij het woord ‘poep’ of het woord ‘kanker’ is er geen uitgesproken negatieve connotatie verbonden aan het woord allochtoon. Maar dat verandert op het moment dat een overgrote meerderheid zo’n woord negatief gebruikt. En de overheid versterkt dat door het woord niet langer te willen gebruiken. Andersom komt overigens ook voor: ik heb begrepen dat “vies” in Antilliaans straatjargon ‘mooi’ of zelfs ‘lekker’ betekent. Dat is nu geen aanleiding het woord te veranderen, maar het zou kunnen als een meerderheid ‘vies’ anders gaat uitleggen.
Als overheid kun je er voor kiezen een trend te volgen of er juist tegenin te gaan. Dat laatste levert consultants minder op want het vereist geen grootschalige omschakeling en alleen daarom al is de status quo niet zo populair bij de top van het nationaal management. Logisch, want dingen veranderen is hun beroep. Maar wie een woord verandert omdat mensen dat woord negatief gaan gebruiken maakt een denkfout: Je verandert de lading niet door het woord te veranderen. Ook de opvolger van het woord allochtoon zal spoedig een negatieve klank krijgen als mensen negatief praten over het fenomeen waarvoor we dat woord gebruiken. Het woord ‘gesticht’ werd ooit geïntroduceerd omdat ‘gekkenhuis’ te beladen was. Maar het woord gesticht is inmiddels synoniem met gekkenhuis. De negatieve associaties die de samenleving had (heeft?) met geesteszieken bleken sterker dan de oorspronkelijke neutraliteit van het woord gesticht. Het woord ‘geestesziek’ maakte plaats voor ‘psychiatrisch’. Maar ook dat woord wordt gebruikt om kritiek te uiten op afwijkend gedrag, bijvoorbeeld dat van Max Verstappen, dat we als onsympathiek ervaren, maar dat niet noodzakelijkerwijs duidt op een probleem in de hersenen.
Uiteraard zien we deze trend niet alleen in Nederland. In Engeland is het woord ‘deaf’ schijnbaar te negatief en is daarom ‘audibly-challenged’ geïntroduceerd : ‘auditief uitgedaagd’. Het woord uitdaging heeft namelijk een positievere connotatie dan ‘doof’. De vraag is echter of de dove er zelf ook maar iets aan heeft. En legt het woord ‘uitdaging’ de verantwoordelijkheid niet wat veel bij de dove zelf? Alsof hij een uitdaging niet aandurfde toen hij zijn opvatting over de Matthäus Passion voor zich hield. Wel biedt het ons inspiratie voor de opvolger van het woord allochtoon: Etnisch Uitgedaagd.
“Dit is geen politieke correctheid. We passen ons aan aan de gevoelens in de samenleving” zegt Jan latten van het CBS. Hij vergist zich. Dit leeft niet in dé samenleving, maar bij een subcultuur binnen die samenleving die ook de namen van schilderijen en hele passages in boeken wil veranderen omdat ze bijvoorbeeld het woord ‘Moor’ of ‘Eskimo’ beledigend vinden. (Strikt genomen hebben die mensen natuurlijk gelijk zodra er ook maar één persoon opstaat die zich beledigd voelt door het woord Moor of Eskimo. Maar in het Arabië van de 15e eeuw en in het hedendaagse Groenland hebben ze wel wat beters te doen dan zich te bekommeren om de zorgen van Nederlandse museumdirecties).
Het woord ‘allochtoon’ is een neutraal begrip. De beste manier om tegen te gaan dat dat woord een negatieve bijklank krijgt is door het zelf ongestoord (sorry voor diegenen die het woord ‘gestoord’ niet meer vinden kunnen) in z’n neutrale betekenis te blijven gebruiken. Wie denkt dat de lading van een woord positiever wordt door er een ander label op te plakken heeft Orwell’s 1984 gelezen en precies níet begrepen waar dat boek tegen waarschuwt.
Tot slot: het anders willen benoemen van de groep mensen die we nu kennen als allochtonen omdat dat woord een negatieve bijklank zou hebben plaatst die mensen in het hokje ‘zielige hulpbehoevenden’. Het wáre stigmatiseren bestaat daaruit, en niet uit de specifieke benaming die we ze toekennen. De moeite die sommigen doen om een groep zielig te verklaren en van die zieligheid te genezen met een nieuw labeltje zorgt voor rancune. Zowel bij de allochtoon die hier niet echt door wordt geholpen als de autochtoon die zich afvraagt waarom hij dat soort aandacht niet krijgt.
Misschien moeten we wat minder bezig zijn met symboolpolitiek en wat meer met arbeidsmarktproblematiek. Anoniem solliciteren, terugdringen van de flex-cultuur, investeringen in de buurten en wijken door grootschalige instellingen op te delen in kleinschalige buurthuizen, ziekenhuizen, scholen et cetera. Als je wilt dat mensen integreren heb je een samenleving nodig om ín te greren. Dat weten we allemaal al jaren. Laten we er eens wat mee gaan doen.
Delen:

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (46)

johannn2
johannn23 nov. 2016 - 13:26

Hilda Verwey Jonker bedoelde juist met haar 'autochtoon', 'allochtoon' om deze negatieve connotatie weg te nemen die de voorgaande benamingen hadden gekregen; ik meen van gastarbeider. Dat ging een tijd goed, en toen 'migreerde' de foute connotatie naar het nieuwe woord. Vervang deze woorden door andere, en vroeg of laat krijgen die ook die foute connotatie mee. .

omaoeverloos
omaoeverloos3 nov. 2016 - 8:59

We zijn toch allemaal tonen?

2 Reacties
johannn2
johannn23 nov. 2016 - 13:20

Dat zegt u nu wel, Oma. Maar die andere tonen zijn toch niet zo zuiver als de mijne. .

Zandb
Zandb3 nov. 2016 - 15:35

In feite klop dat. Maar blijkbaar zijn sommigen meer toon dan anderen.....

Heftklammern
Heftklammern2 nov. 2016 - 10:21

Wat denk je van 'mensen met een autochtone beperking' ?

1 Reactie
Piet de Geus
Piet de Geus2 nov. 2016 - 14:36

Wil je je wel een beetje aan de afspraken houden? En die luiden dat we beperkingen hebben vervangen door uitdagingen. Het moet dus iets zijn als: mensen met een inburgeringsuitdaging.

KeesV3
KeesV32 nov. 2016 - 7:48

Goede analyse. Hoe passen we dit toe op het woord 'neger'? Dat was tot voor kort ook een neutrale term, en werd verkozen biven het denigrerende 'zwarten'. Tegenwoordig is het eerder andetsom. Daarbij heb ik begrepen dat het in antilliaans straatjargon eerder een 'geuzenterm' is (overgewaaid uit amerikaanse hiphop scene). Ik denk dat het een erg lastige discussie is. Het is - in mijn ogen - makkelijk om dit alles af te doen als symboolpolitiek.

SjarrelDeWroet
SjarrelDeWroet2 nov. 2016 - 7:36

Nederlander met/zonder migratieachtergrond ligt nou ook niet echt lekker in de mond. Alleen al vanuit dat uitgangspunt wordt het verdomde lastig om allochtoon/autochtoon in ieder geval in het dagelijks taalgebruik uit te bannen. Je zou het natuurlijk af kunnen korten tot nemma/nezma, maar dan kan je over een aantal jaar weer op zoek naar een nieuwe definitie omdat ook die benamingen weer "besmet" zijn. Het is overigens nogal vreemd om een eigenschap die niet van toepassing is, te benoemen. Een fiets zonder electrische hulpmotor is gewoon een fiets.

Joop Zuremelk
Joop Zuremelk2 nov. 2016 - 6:22

Een prima analyse al zou ik een iets andere invulling aan de laatste alinea geven. +1

Piet de Geus
Piet de Geus2 nov. 2016 - 3:47

"ik heb begrepen dat “vies” in Antilliaans straatjargon ‘mooi’ of zelfs ‘lekker’ betekent" Er zijn zelfs lieden die 'vet' in positieve zin gebruiken. Bezuiden de Moerdijk wordt zelfs 'vet gaaf' gebruikt, ondanks problemen met het uitspreken van de g. Al schijnt het dan weer politiek correct te zijn om te zeggen dat het uitspreken van de g voor hen een uitdaging is. Het zijn allemaal varianten op: 'cool' is het nieuwe 'hot'. Het zijn de gebruikers van een taal die bepalen wat voor betekenis en gevoelswaarde aan een woord wordt toegekend. En dat kan ook nog eens van subcultuur tot subcultuur en van regio tot regio verschillen. Daar verandert geen commissie van ambtenaren of politicus iets aan door te verordonneren dat we hoognodig een nieuw woord moeten introduceren. Voordat die nutteloze idioten uit zijn vergaderd is er door het immer creatievere volk al een lading aan die nieuwe term gegeven. Ik zal wat dat betreft nooit vergeten wat mijn sigarenboer zei toen agenten het signalement van de daders vroeg toen hij weer eens was overvallen. Bij een eerdere overval was zijn man al doodgeschoten door daders met hetzelfde signalement (de Diamantbuurt lag bij hem om de hoek). Maar hij had zijn Amsterdamse humor behouden en begon niet over Marokkanen of een Noord-Afrikaans uiterlijk of over licht getinte medelanders maar zei smalend: het waren aanwinsten voor de samenleving. En die agenten wisten precies wat hij bedoelde en noteerden: naffers. Hoezeer ik ook een voorstander ben van de multiculturele samenleving en hoezeer ik ook vind dat migranten in het algemeen inderdaad een aanwinst voor de samenleving zijn, ik snapte precies waarom dat er vanuit zijn positie en vanuit de selectie uit die 'aanwinst voor de samenleving' waarmee hij keer op keer werd geconfronteerd heel anders uitzag. En ik moest grimlachen om hoe hij volkomen politiek correct reageerde en aan een positief begrip als 'aanwinst voor de samenleving' een heel andere lading gaf. Dat is namelijk hoe taal werkt: de gebruikers ervan zijn degenen die aan termen een lading geven en niet een stel idioten die geen benul hebben van hoe taal werkt en proberen new speak te introduceren omdat ze inderdaad geen donder hebben begrepen van hoe Orwell daarmee het stalinisme op de hak nam. Wil je iets veranderen aan de betekenis van woorden en aan de lading ervan dan zul je toch echt af moeten dalen tot de realiteit van de mensen die die woorden gebruiken. Dat is waar woorden betekenis krijgen en niet in een of andere commissie die is opgetuigd door politici die daarmee slechts hun taakverzuim proberen te camoufleren.

17 Reacties
Zandb
Zandb2 nov. 2016 - 7:11

Piet: De overheid dient te bepalen - desnoods in vergaderingen - in welke betekenis zij haar woorden gebruikt. Het is daarbij vanzelfsprekend een taak van de overheid om na te denken - desnoods in vergaderingen of commissies - over de gevolgen van haar keuze voor woord en betekenis en of (hoe) ze uiteindelijk begrepen wordt door de burgers. Het afdalen naar de realiteit van de burgers, die ook woorden - soms wel dezelfde - gebruiken, kost oneindig veel tijd en moeite - al was het alleen maar omdat de overheid zich blijkbaar steeds aan moet passen! - en maakt de overheid in feite vleugellam maar vooral vogelvrij voor mensen die kritiek willen hebben.

Juppé🎗
Juppé🎗2 nov. 2016 - 8:23

Na twaalf keer lezen zandb kan ik U eerste phrase niet anders samenvatten dan "de overheid moet zich tot het uiterste inspannen om door de bevolking begrepen te worden" en de tweede door "de bevolking proberen te begrijpen is zinloos en contraproductief".

Juppé🎗
Juppé🎗2 nov. 2016 - 8:34

"burgers, die ook woorden – soms wel dezelfde – gebruiken,"....dat lijkt me zeker niet de bedoeling toch?

truusbeek2
truusbeek22 nov. 2016 - 8:36

Mooie bijdrage

Zandb
Zandb2 nov. 2016 - 10:14

Juppé: Ik vind uw samenvattingen niet correct. U moet wat ik schrijf in samenhang zien met Piet sneert. Als ik het eerste en het tweede deel al zou samenvatten, dan in: De overheid moet zich inspannen. Burgers die dezelfde woorden gebruiken, gebruiken die niet altijd in dezelfde betekenis als de overheid doet. Dat is inderdaad niet de bedoeling; dat is dan ook het probleem waar we het over hebben en wat de overheid zo veel tijd en moeite - en dus geld kost - om daar mee om te gaan en waardoor mensen als Piet zo makkelijk kunnen sneren.

Piet de Geus
Piet de Geus2 nov. 2016 - 10:28

"Het is daarbij vanzelfsprekend een taak van de overheid om na te denken – desnoods in vergaderingen of commissies – over de gevolgen van haar keuze voor woord en betekenis en of (hoe) ze uiteindelijk begrepen wordt door de burgers." Dus de overheid moet er rekening mee houden hoe woorden uiteindelijk begrepen worden door de burgers... "Het afdalen naar de realiteit van de burgers, die ook woorden – soms wel dezelfde – gebruiken, kost oneindig veel tijd en moeite – al was het alleen maar omdat de overheid zich blijkbaar steeds aan moet passen! – en maakt de overheid in feite vleugellam maar vooral vogelvrij voor mensen die kritiek willen hebben." Maar als de overheid dat doet wordt de overheid vleugellam? Erg coherent ben je nooit maar dit is een wel erg sterk staaltje van drie slagen in de rondte lullen om maar kritiek te kunnen hebben.

DanielleDefoe
DanielleDefoe2 nov. 2016 - 13:06

" Dus de overheid moet er rekening mee houden hoe woorden uiteindelijk begrepen worden door de burgers…" dat gaat niet lukken. Woorden krijgen een bepaalde connotatie zonder dat de overheid daar ook maar iets aan kan doen. Wat een woord uiteindellijk betekent maken de taalgebruikers uit zoals heer de Geus al vaststelde. " What’s in a name? "

Zandb
Zandb2 nov. 2016 - 13:30

Nee, Piet: Dat zeg ik dus NIET: "Dus de overheid moet er rekening mee houden hoe woorden uiteindelijk begrepen worden door de burgers…".

Zandb
Zandb2 nov. 2016 - 13:52

Piet: Als de overheid moet nadenken over, zal ze toch ook wel ze slim zijn om rekening te houden met de uitkomsten van dat nadenken. Dat betekent niet automatisch natuurlijk, dat de overheid zich aan moet of kan passen aan de burgers door "af te dalen tot de realiteit van de mensen die die woorden gebruiken", zoals u beweert. Want dan maakt de overheid zichzelf vleugellam; wat de overheid beweert heeft namelijk bijna altijd (vooral juridische) consequenties. Toch altijd bijzonder dat iemand als u denkt, dat die ander dan drie slagen in de rondte lult om maar kritiek te kunnen hebben. En dat terwijl ik u de laatste weken nogal eens op de vingers mocht tikken.

Piet de Geus
Piet de Geus2 nov. 2016 - 14:39

"Als de overheid moet nadenken over, zal ze toch ook wel ze slim zijn om rekening te houden met de uitkomsten van dat nadenken." Je snapt het echt niet hè? De overheid heeft er geen enkele invloed op hoe zelfs de fraaiste term een lading gaat krijgen. "En dat terwijl ik u de laatste weken nogal eens op de vingers mocht tikken." Je hebt jezelf herhaaldelijk in de voet geschoten. Dat is toch wat anders, hoezeer de realiteit ook door elkaar wordt gehusseld in jouw brein.

Zandb
Zandb2 nov. 2016 - 18:11

Piet: De overheid moet nadenken hoe zij wenst te formuleren en in hoeverre zij zich daarbij moet of kan aanpassen aan van alles en nog wat; als u nu eens de moeite nam om te lezen en om na te denken, dan had u dat geweten. (Ik citeer maar even, want anders zegt gewoon weer glashard dat het niet zo is! Dit zei ik: "De overheid dient te bepalen – desnoods in vergaderingen – in welke betekenis zij haar woorden gebruikt.") En Piet; ondanks die nietsontziende arrogantie van u, bakt u er bij tijd wijle gewoon helemaal niets van. En mag ik u op de vingers tikken; pijnlijk onnodig.

Zandb
Zandb2 nov. 2016 - 18:14

Danielle: Natuurlijk lukt de overheid dat niet. Maar daarom moet ze er nog wel over nadenken en besluiten wat ze met dat gegeven doet.

Piet de Geus
Piet de Geus2 nov. 2016 - 18:48

"En mag ik u op de vingers tikken" Je mag jezelf net zover opblazen als je wilt. Voor mijn part zet je onder al je bijdragen 'waarvan akte'. Dat verhoogt de feestvreugde alleen maar. Jij een uitlaatklep waar het lijkt alsof je mee mag praten, wij ons pleziertje.

DanielleDefoe
DanielleDefoe2 nov. 2016 - 20:56

Zandberg "en besluiten wat ze met dat gegeven doet." Niets. Er valt niets aan te doen.

Zandb
Zandb3 nov. 2016 - 7:26

Danielle: Als dat zo is, dan hoeft de overheid zich ook helemaal niets af te vragen. Piet: Dat u niet weet wat "waarvan akte" betekent, daar kan ik weinig aan doen. ps: Ik zie ondertussen (veel te laat) dat mijn reactie van 14.30 er niet had mogen staan. Dat geeft verwarring. Sorry.

Piet de Geus
Piet de Geus4 nov. 2016 - 2:06

'Dat u niet weet wat “waarvan akte” betekent, daar kan ik weinig aan doen.' Dat jij niet weet wat het zowel letterlijk als in overdrachtelijke zin betekent, is toch echt jouw manke.

Zandb
Zandb4 nov. 2016 - 14:24

Waarvan akte.

arbeider3
arbeider31 nov. 2016 - 22:15

Niet het woord Allochtoon is negatief, maar het gedrag van een aantal mensen die het woord Allochtoon dragen, maken het negatief. Wij kunnen het woord Allochtoon vervangen door bijvoorbeeld Krachtpersoon. Maar als het gedrag van de Krachtpersoon tegengesteld is aan de verwachting krijgt het woord na verloop van tijd toch een negatieve lading. Ligt dat nu voornamelijk aan de Allochtoon? Nee, m.i. ligt het aan de politieke correctheid van niet benoemen en niet tijdig corrigeren. En daar is voornamelijk de Autochtoon verantwoordelijk voor. Maar er is een vonkje hoop. Vanavond zag ik op het journaal een interview met de heer Jacques Monasch. Als hij waarmaakt wat hij zegt en de PvdA weer op de rails krijgt, is er weer hoop.

4 Reacties
Piet de Geus
Piet de Geus2 nov. 2016 - 3:49

"Niet het woord Allochtoon is negatief, maar het gedrag van een aantal mensen die het woord Allochtoon dragen, maken het negatief." Dat geldt evenzeer voor lieden die zich ten onrechte tooien met de naam arbeider. Maar dat zal je wel weer boven de pet gaan.

Zandb
Zandb2 nov. 2016 - 6:54

Tuurlijk arbeider: Het leven is zo simpel: "Niet het woord Allochtoon is negatief, maar het gedrag van een aantal mensen die het woord Allochtoon dragen, maken het negatief." En het is ook zo nuttig ook; zo kun je tenminste problemen benoemen: Hoe zouden we anders moeten weten, dat onze koningskinderen vormen een probleem vormen?

BasVV
BasVV2 nov. 2016 - 9:15

Een mooi voorbeeld daarvan zijn de probleemwijken. Dat werden Vogelaarwijken. Toen prachtwijken en daarna krachtwijken. En iedereen weet nog steeds dat het wijken zijn met veel problemen.

Piet de Geus
Piet de Geus2 nov. 2016 - 23:23

"En iedereen weet nog steeds dat het wijken zijn met veel problemen." Het stond mooi verwoord in Het Parool: de negatieve lading zoekt wel een nieuwe term om zich aan te hechten.

HansErren
HansErren1 nov. 2016 - 21:53

Gruwelijk goed

5 Reacties
HansErren
HansErren1 nov. 2016 - 21:54

Ik bedoel: gruwelijk slecht!

Piet de Geus
Piet de Geus2 nov. 2016 - 3:53

Is gruwelijk nou goed of slecht? En waarom ken je welke waarde aan dat woord toe? En als die waarde negatief is, doe je dan watergruwel daarmee tekort of zet je die juist mooi op zijn plaats?

DanielleDefoe
DanielleDefoe2 nov. 2016 - 13:16

watergruwel (nagerecht). Het tweede lid < frans gruel (teg. gruau) < middeleeuws latijn grutellum, verkleiningsvorm van grutum [gruttenmeel], oorspronkelijk weer afgeleid uit het germaanse grut. Best ingewikkeld. De etymologie van gruwelijk is nog ingewikkelder maar dit woord heeft niets met grutten te maken. Het korte antwoord op beide vragen is dus nee!

Piet de Geus
Piet de Geus2 nov. 2016 - 15:42

"De etymologie van gruwelijk is nog ingewikkelder maar dit woord heeft niets met grutten te maken." Probeer je nu te zeggen dat watergruwel zijn negatieve bijklank te danken heeft aan de grutter?

DanielleDefoe
DanielleDefoe3 nov. 2016 - 12:57

Heer de Geus 16.42. Nee. Afgeleid van gruwen een werkwoord van oud germaanse komaf verwant aan huiveren. Een (groot)grutter die slechte kwaliteit gort (of gerst) levert zou kunnen bijdragen aan de slechte naam van het eindproduct. Dat wel.

Donutz
Donutz1 nov. 2016 - 21:27

De grootste denkfout hier is dat de 'negatieve connotatie' niet de primaire reden is om van de termen allochtoon en autochtoon af te stappen. Immers, het vervangende woord zal ook weer diezelfde betekenis krijgen. De redenen van o.a. het CBS is dat de termen niet langer de lading dekken. Zo zijn Bea en WimLex 2de generatie westers allochtoon, Max 1ste generatie niet westers en Amalia 2de generatie niet westers. Geert is 2de generatie westers. Met zoveel verschillende groepen van mensen met migranten achtergronden, meer en meer vermengen (prachtig) zegt een labeltje 1 of 2 (westers) allochttoon nog weinig. Teveel een container begrip waar allerlei mensen onder vallen. Weinig nuttig dus om struikelblokken, uitdagingen, problemen of doelgroep beleid voor een specifieke groep te destilleren. Daarom moeten we terecht bij de CBS cijfertjes niet langer labelen met deze achterhaalde begrippen. Niet langer functioneel. Wat men op straat voor termen wil gebruiken voor wie dan ook, tja daar gaat de overheid natuurlijk niet over. Er valt daar niets af te schaffen.

Albert Einstein
Albert Einstein1 nov. 2016 - 21:15

Ik stel voor om het woord "moslim" af te schaffen. Het heeft een negatieve bijklank gekregen.

Contramine
Contramine1 nov. 2016 - 20:46

"Het woord ‘allochtoon’ is een neutraal begrip." Het is natuurlijk helemaal niet neutraal. Het is hooguit ooit zo begonnen. Het is nu een behoorlijk heterogene groep opéén gooien. De strikte omschrijving is: mensen van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren. Dus zo'n beetje het hele koningshuis. En een heleboel Nederlandse Turken van de laatste generatie juist niet. Maar in het dagelijkse spraakgebruik wordt het begrip heel anders gebruikt. Op zich prima om beleid te ontwikkelen om achterstanden weg te werken. Maar daarbij is de categorie 'allochtoon' niet bruikbaar.

Juppé🎗
Juppé🎗1 nov. 2016 - 20:40

Van begin tot eind mee eens, behalve anoniem solliciteren levert alleen narigheid op. En graag de bijgeplaatste foto veranderen door een vrouw die voorop loopt met een zak op wieltjes en de man drie stappen daarachter die de zak moet sjouwen.

Bram Emanuel
Bram Emanuel1 nov. 2016 - 20:26

"Maar ook dat woord wordt gebruikt om kritiek te uiten op afwijkend gedrag, bijvoorbeeld dat van Max Verstappen, dat we als onsympathiek ervaren, maar dat niet noodzakelijkerwijs duidt op een probleem in de hersenen." Wat heeft Max Verstappen er in godsnaam mee te maken?

3 Reacties
Albert Einstein
Albert Einstein1 nov. 2016 - 21:12

Racen in een Formule 1 valt kennelijk onder afwijkend gedrag.

Appi Mohamud
Appi Mohamud1 nov. 2016 - 22:25

Max Verstappen is een allochtoon volgens het huidige nederlanse gebruik van het woord. Zijn vader Jos verstappen kent iedereen, maar zijn moeder Sophie Kumpen was een minder bekende Belgishe kart racer. Wat inhoud dat een van zijn ouders van buitenlandse afkomst is wat hem automatisch allachtoon maakt.

Bram Emanuel
Bram Emanuel2 nov. 2016 - 21:27

@ Appi Dat klopt deels maar Sophie Klumpen is zelf weer van Nederlandse afkomst dus ik zou niet zo gauw weten of Max dan nog steeds een allochtoon genoemd moet worden. Ik bedoel, als de kinderen van Aboutaleb naar Marokko zouden verhuizen, zijn ze daar dan allochtoon of autochtoon? Gelukkig is de term nu afgeschaft dus daar hoeven we dan ons hoofd niet meer over te breken.