Joop

Met woorden als 'racist' of 'boze witte man' raak je niemand meer

  •    •  
21-12-2016
  •  
leestijd 5 minuten
  •  
50 keer bekeken
  •  
ANP-27333873
Democratie veronderstelt een voortdurende strijd tegen woordmisbruik
Geen land dat niet zijn gepatenteerde demagoog heeft (Wilders, Le Pen, Farage – afijn, we kennen het rijtje). En ze lijken ons overal te slim af te zijn. Hoe ze het doen? Door hun afstotelijkheid die ze expres cultiveren. Want wanneer je je afstotelijk toont, weerzinwekkend in wat je uitkraamt, dan snoer je geleidelijk de taalvrijheid van de ander in. Omdat je de taal vervuilt. Wanneer een afstotelijk persoon A zegt, is voor de ander deze A besmeurd en daarom onbruikbaar geworden. Wanneer hij B zegt, hetzelfde. En zo koloniseert de schreeuwende volksmenner stapsgewijs de taal, en voor je het weet kan de ander alleen nog maar wat steriele brabbeltaal uitslaan, altijd hetzelfde, wat in de regel neerkomt op ‘terugschelden’. De letters van het alfabet zijn hem – figuurlijk gesproken – ontfutseld.
Of niet? Of is er nog een kans om ze terug te pakken? Want alleen door ze terug te pakken kun je de schreeuwlelijkerd op overtuigende wijze van repliek dienen. Niet door allerlei nieuwe woorden te verzinnen. Met politiek correcte newspeak à la Orwell stuit je gauw op weerstand. Een beetje weerstand is weliswaar te overwinnen, maar te veel weerstand niet. Met ongenuanceerd terugschelden is ook niemand gebaat. Met woorden als ‘populist’, ‘racist’, ‘xenofoob’, ‘onderbuikgevoelens’, ‘boze witte man’, ‘extremist’, ‘euroscepticus’ enzovoort raak je niemand meer. Deze woorden hebben we te vaak gehoord, en net als vijfhonderd jaar geleden met het woord ‘geus’ gebeurde (oorspronkelijke betekenis ‘schooier’), dreigen deze woorden voor hen die je ermee weg wil zetten eretitels te worden. Als je deze woorden te vaak gebruikt, worden de mensen murw.
Letters, woorden, taal – het gaat hier natuurlijk om begrippen, voorstellingen. Het lijkt me een verstandig idee alle woorden/begrippen waar de schreeuwende volksmenners op deze wereld de mond vol van hebben eens goed op een rijtje te zetten, om vervolgens te kijken of ze nog ‘schoon te wassen’ zijn en we ze in hun min of meer oorspronkelijke betekenis terug kunnen zetten – of niet.
Ik doe een greep, ik denk aan een woord als ‘natie’. Dit woord heeft een lange geschiedenis, en het woord is op verschillende wijzen geïnterpreteerd. Voor sommigen verwijst het naar een volksgemeenschap met eigen tradities en gebruiken – het enige wat het van het woord ‘volk’ onderscheidt is dan het idee van een Staat die deze volksgemeenschap inkadert. Voor anderen verwijst het naar een samenleving die op een vrije keuze van de mensen is gebaseerd: wat hun achtergrond en geschiedenis ook mag zijn, ze hebben samen een verbond, een ‘contrat social’ , met elkaar gesloten. En ook hier met het idee van een noodzakelijk staatsbestel. De eerste interpretatie (natie – volksgemeenschap) ontaardt bij veel schreeuwlelijkerds in racisme. Moeten we om deze reden het woord ‘natie’ maar het liefst in de ban doen? Is het een reden om al degenen die voor de onafhankelijkheid van de natie (ten aanzien van andere naties) pleiten van racisme te verdenken? Nee, want de link natie – ras is niet oorspronkelijk. Wanneer het idee van de natie gekenmerkt blijft door de spanning tussen de twee bovengenoemde interpretaties, en wanneer voorstanders van de soevereine natiestaat deze spanning als vruchtbaar en noodzakelijk blijven beschouwen, is er in mijn ogen geen enkele reden om ‘nationalisme’ met ‘racisme’ en vreemdelingenhaat te vereenzelvigen. En de volksmenners hebben we een woord waar ze met hun vuile poten beslag op hadden gelegd weer afgepakt. Ja, zodat nu weer rustig, zonder hysterie, de discussie kan worden voortgezet tussen hen die de nadruk leggen op de nationale soevereiniteit en hen die voor meer Europese eenwording opkomen. Een rustige discussie…
En dan het woord-begrip ‘anti-Europees’. “We zijn tegen Europa” – zeggen de volksmennende demagogen. Wanneer we nu van de weeromstuit iedereen die kritiek levert op Europa scheel gaan aankijken en met scheldwoorden als ‘euroscepticus’ (want het is een scheldwoord geworden) overladen, dan zijn we in de val getrapt die de volksmenners voor ons hadden gelegd. Deze laatsten hebben door hun afstotelijkheid de kritiek op Europa dusdanig bezoedeld dat andersdenkenden geneigd zijn alle kritiek op Europa voortaan aan hen over te laten, en van zichzelf te vinden dat ze alleen nog pro-Europa kunnen zijn. Ik overdrijf natuurlijk een beetje, maar ik zie de tendens wel. En dat is jammer, want er bestaan argumenten tegen een Europese eenwording waar we heus naar kunnen en mogen luisteren – bijvoorbeeld het argument dat zegt dat het functioneren van een democratie alleen in een beperkt bestel, een soevereine natie, optimaal kan zijn. Zoals ook naar de argumenten van hen die beslist voorstander zijn van een Europese eenwording, maar die uiterst kritisch staan tegenover het ‘neoliberale’ beleid dat in de Europese verdragen is vastgelegd, en tegenover de dictatoriale macht van de Brusselse technocratie. Er zijn vijftig tinten pro- en vijftig tinten anti-Europa – en niet één massief pro en één massief anti.
Of neem het woord/begrip ‘democratie’. Omdat volksmenners er de mond vol van hebben, hoeven anderen zich nog niet te verschansen in een hoogneuzig elitisme dat het woord democratie alleen maar wil bezigen wanneer je er het bijvoeglijk naamwoord ‘representatief’ voor zet. Een dergelijke elite-houding is trouwens alleen maar koren op de molen van de schreeuwende demagogen. Waarom niet instemmen met een Franse intellectueel die ik laatst op de radio hoorde, die zo z’n bezwaren uitte tegen het gegeven referendum maar die het tegelijkertijd als een teken zag dat veel burgers weer de smaak voor de politiek te pakken hebben gekregen. Een gunstig teken. Het is flauw om dit gegeven te reduceren door enkel over uiting van boze onderbuikgevoelens te spreken. Ook hier is het zaak niet in een zwart-wit denken te vervallen.
Nog één begrip (en dan hou ik op): ‘politiek correct’. Wanneer je dit wordt verweten, dan mag je daar wat mij betreft even goed bij stilstaan. In een recent artikel wijst de Amerikaanse hoogleraar Angelo Codevilla op de ideologische oorsprong van het begrip. In de jaren ’30 werd de term op half-humoristische wijze toegepast op de neiging van met name de communisten om de belangen van de Partij als een werkelijkheid te beschouwen die werkelijker was dan de werkelijkheid zelf. In hun claim nieuwe werkelijkheden in het leven te roepen voerden ze aanhoudend strijd tegen de wetten en de begrenzingen van de natuur. Om te voorkomen dat de mensen hun claims ondergroeven door op deze feitelijkheid (natuur) te wijzen, dwongen ze de mensen de politiek bepaalde werkelijkheid voor de werkelijke werkelijkheid te houden. Wat politiek correct is, is feitelijk correct. Wanneer schreeuwende oproerkraaiers je van politieke correctheid betichten, dan is enige mate van kritische zelfreflectie wellicht op zijn plaats. Maar geef ze daarbij niet de kans het woord ‘politiek correct’ zodanig te besmeuren dat ze denken voortaan zonder complexen ‘politiek incorrect’ te kunnen zijn. Vraagtekens zetten bij een ver doorgevoerde multiculturele politiek mag, grof beledigen van minderheden mag niet.
Letters, woorden, taal, begrippen… Wanneer schreeuwende demagogen bepaalde woorden/begrippen in een ‘package’ stoppen waarin ook racistische en andere weerzinwekkende voorstellingen zitten opgeborgen – en ze op deze wijze vervuilen – is dat voor ons nog geen reden deze woorden/begrippen voortaan, voorgoed uit ons vocabulaire te schrappen. Met dit ‘package’ bedoel ik hun discours, hun programma. Aan ons om die woorden/begrippen er weer uit te halen, en ze – indien mogelijk – schoon te wassen. Om maar te zeggen: gezonde democratische politiek veronderstelt een niet aflatende strijd tegen woordmisbruik.

Meer over:

politiek, opinie, leven, taal
Delen:

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (92)

jillesdykstra
jillesdykstra22 dec. 2016 - 14:11

In een artikel van een neerlandicus zou ik 'volksmennende demagogen' niet verwachten. 'Arrogante elite' had ik wel verwacht, op grond van het domweg aan de laars lappen van de drie referenda van 2005. Democratie is naar mijn mening niet gewoon blijven doordrukken, maar compromis en overtuigen. Aan het toepassen de beide laatstgenoemde begrippen ontbreekt het schromelijk, het recente hoogtepunt is het omzetten van een nee in een ja, met wat smoesjes. Was Rutte een vent geweest, dan had hij een raadgevend iets gewoon naast zich neergelegd, met uitleg waarom.

Lichelle
Lichelle22 dec. 2016 - 11:45

Als men de woorden ‘racist’ of ‘boze witte man’ maar vaak genoeg misbruikt, dan zal de werking en duiding ervan inderdaad aan waarde verliezen....

1 Reactie
Albert Einstein
Albert Einstein22 dec. 2016 - 14:41

De uitdrukking "boze witte man" is sowieso achterhaald omdat een substantieel deel van het PVV-electoraat vrouw is.

Albert Einstein
Albert Einstein22 dec. 2016 - 11:45

"En de volksmenners hebben we een woord waar ze met hun vuile poten beslag op hadden gelegd weer afgepakt". Als dit het nieuwe taalgebruik van de elite is, dan is er echt sprake van een umwertung aller Werte. En als die "elite" zich alleen nog druk maakt over de manier waarop met de uitspraken van de zogenaamde "volksmenners" moet worden omgegaan, dan is bewezen dat de "elite" het initiatief volledig kwijt is.

MarcvdMeulen
MarcvdMeulen22 dec. 2016 - 7:53

Bij de demagogen vergeet je de rest van de politici te noemen. Hoeveel politici hebben decennia lang geroepen dat multiculturalisme een verrijking is en dat we daar naar moeten streven? Diezelfde politici hebben in de afgelopen paar jaren op camera toegegeven dat de multiculturele samenleving mislukt is en dat de integratie mislukt is. Afstotelijkheid is nogal subjectief. Een aantal uitspraken van Wilders vind ik afstotelijk, andere weer niet. Een aantal uitspraken van Asscher vind ik afstotelijk, andere weer niet. Je schrijft: "Want wanneer je je afstotelijk toont, weerzinwekkend in wat je uitkraamt, dan snoer je geleidelijk de taalvrijheid van de ander in." Waarom zou dat zijn? Je bepaalt toch zelf welke woorden je als repliek gebruikt? Het komt best sterk over als iemand aan het schelden is om dat in nette bewoording maar met de nodige intonatie te dienen van repliek. Mijn stelling die ik tegenover de jouwe zet: "wanneer je de ander een afstotelijk predicaat geeft zoals Nazi, racist of fascist, dan snoer je geleidelijk de persoonsvrijheid van de ander in." Dit heet demoniseren. We weten wat er met Pim Fortuyn is gebeurd nadat hij gedemoniseerd is. Wanneer het in jouw stuk puur gaat om jouw mening, dan prima, maar vergeet dat vooral niet te verwoorden. Nu zit je verhaal overvol met stellingen die uit de lucht zijn gegrepen. Wellicht tijd om wat zelfonderzoek te doen of je niet per ongeluk gebruik hebt gemaakt van drogredenering. "‘anti-Europees’. “We zijn tegen Europa” – zeggen de volksmennende demagogen." Beter luisteren Caspar, er wordt gesproken over anti-EU. Diegenen die niet goed luisteren vertalen dat met een kronkel in hun hoofd tot anti-Europees. "gezonde democratische politiek veronderstelt een niet aflatende strijd tegen woordmisbruik." Klinkt prima! Maar er zit een adder onder het gras in jouw stuk. Je hele betoog is erop gericht om de taalvrijheid terug te winnen, maar dat doe je door de persoonsvrijheid nog verder in te perken door steevast jouw opponenten te demoniseren. Je bent werkelijk geen haar beter dan je opponenten.

1 Reactie
Dale S
Dale S22 dec. 2016 - 9:49

Prachtig geformuleerd Mark. Chapeau!

DaanOuwens
DaanOuwens22 dec. 2016 - 7:07

Ik denk dat 3 tot 4 jaar geleden er een soort correctheid was op discussie websites die het onmogelijk maakte om mensen die de fascistische ideologie verwoorden ook fascist te noemen. Dat leverde al snel een ban op, of je tekst werd verwijderd. Ik kreeg ooit een ban van een website omdat ik iemand fascist had genoemd die alle allochtonen wilde liquideren op de Veluwe. Inmiddels zijn in dat opzicht gelukkig vorderingen gemaakt. Extreem rechtse PVV aanhangers die vinden dat Nederland van vreemde smetten vrij moet zijn kunnen ook gewoon fascist genoemd kunnen worden. En dat maakt de discussie een stuk helderder. Woorden als fascist of racist worden niet gebruikt om iemand uit te schelden maar om zijn ideologie te positioneren. Dat extreem rechts vervolgens vind dat ze daarmee worden uitgescholden is hun eigen probleem. Kortom ik denk dat de schrijver hier toch wat zaken verkeerd inschat.

6 Reacties
Paul250371
Paul25037122 dec. 2016 - 10:35

Precies, Als het handelt als een fascist, Als het zoals de NSB in 1937 fascistische lijstjes publiceert (twittert) met daarop BN'ers die voor open grenzen en opvang van vluchtelingen zijn (Bosma), Praat als een fascist. Dan is het wellicht een fascist. Dit was altijd een taboe om dit te benoemen. En inderdaad, PVV'ers zijn als de dood voor Godwins, ze claimen dan altijd dat je de discussie doodmaakt omdat het natuurlijk naar is als je op je nazi-ideologie wordt aangesproken. Als je een fascist of dito handelen ziet. Benoem dat is mijn devies.

MarcvdMeulen
MarcvdMeulen22 dec. 2016 - 13:47

@DaanOuwens Iemand die alle allochtonen wilde liquideren op de Veluwe kun je denk ik wel fascist noemen. Mensen die vinden dat Nederland van vreemde smetten vrij moet zijn, mwah ... met wat voetnoten kun je die ook als fascist aanduiden denk ik. De voetnoten zijn dan dat het hier niet gaat om een bepaalde ziekte maar invloeden van mensen met een migratie achtergrond. Daarbij moeten we niet vergeten dat we wel onderscheid mogen/moeten blijven maken tussen invloeden die wettelijk toegestaan zijn en die dat niet zijn. Oproepen tot het niet aangeven bij de politie van "geloofsgenoten" als die een strafbare/criminele daad verrichten (zoals een inbraak of mishandeling) is gewoon heel erg fout. Adviseren van vrouwen om bij (binnen huwelijkse) verkrachting toch bij de man te blijven en geen aangifte te doen is gewoon heel erg fout. Maar dat allemaal terzijde. Wat voor mij nu de vraag is, beste Daan, is of jij hier de stelling doet dat: 1 - alle PVV aanhangers extreem rechts zijn en 2 - alle PVV aanhangers (want extreem rechts volgens punt 1) vinden dat Nederland van vreemde smetten vrij moet zijn in de zin van "alle buitenlanders eruit" 3 - bij 1 en 2 is ja, dan zijn alle PVV aanhangers fascisten 4 - met een kiesdeler van ca. 63.000 en een peiling van 34 zetels voor PVV zijn er om en nabij 2.142.000 fascisten in Nederland Kortom, denk jij dat jij in jouw commentaar wat zaken goed inschat?

Richard555
Richard55522 dec. 2016 - 17:13

Ik kan niet voor Daan Ouwens spreken maar uw rekensom klopt aardig. Hoe dat zo komt nou heel simpel. De PVV bestaat maar om een ding en dat is vreemdelingenhaat, uitsluiting en racisme. Dus als je stemt op die partij dan is dat ook jouw verantwoordelijkheid. Op de PVV stemmen om de sociaal economische paragraaf, dat lijkt me niet he Marc. Dus kies je voor de PVV dan doe je dat bewust om datgene wat de corebusiness is van de partij en ja dan ben je dus ook besmet het fascisme-virus. Heel naar maar wel waar. Je hoeft ook niet de schrikken van die aantallen want uit de geschiedenis is gebleken dat zo'n 20% of wat meer van de bevolking daar graag aan meedoet.

DaanOuwens
DaanOuwens22 dec. 2016 - 21:11

@ MarcvdMeulen Ik geloof niet dat wetten bepalen hoe je iemands politieke visie moet omschrijven. Ik snap de tekst van Richard555 wel. Ik ben er zelf voorstander van om iemand aan te spreken op zijn gedachtegoed. Dus wat terughoudend te zijn om op basis van politieke voorkeur direct een etiket te plakken. Als je dat niet doet wordt iedere discussie een loopgravenoorlog Maar de PVV boodschap wordt nogal expliciet gebracht. En het verkiezingsprogramma is een fascistoïde tekstje. Dus denk ik wel dat er ruim 2 miljoen Nederlanders zijn die sympathie voor dat fascistoïde tekstje hebben. Op zich is dat een pijnlijke constatering maar ik zou dan toch willen dat andere politieke partijen zouden stoppen met uitspraken die het idee geven dat die arme PVV-kiezers door die slechte Wilders zijn verleid tot slechte gedachten. Er zijn 2 miljoen mensen die weinig op hebben met de grondrechten van andere mensen. Dat moet inderdaad volgens mij ook gewoon hardop gezegd kunnen worden.

MarcvdMeulen
MarcvdMeulen22 dec. 2016 - 23:13

@DaanOuwens Kortom, jouw antwoord is ja. Dank voor het eerlijke antwoord.

pierik2
pierik226 dec. 2016 - 14:36

MarcvdMeulen 23 december 2016 at 00:13 @DaanOuwens Kortom, jouw antwoord is ja. Denkt u dat ook maar 1 PVV stemmer er mee zit dat hij hier fascist genoemd wordt? Ik denk het namelijk niet, want je bent hier al een fascist als je een beetje kritisch bent op het vreemdelingen beleid!

BeKo2
BeKo222 dec. 2016 - 6:43

De betekenis van het woord racist is enorm gedevalueerd. Vroeger was een racist iemand die “de ander” op basis van een andere kleur of cultuur als minderwaardig beschouwde. Nu is het juist vaak een scheldwoord gebruikt door racisten om "de ander" juist te beschimpen. Het woord racist zegt meestal meer over diegene die het woord gebruikt dan over diegene waartegen het woord gebruikt wordt.

2 Reacties
Paul250371
Paul25037122 dec. 2016 - 10:37

Ben ik niet met je eens en jouw definitie van racisme is nog steeds voor mij van kracht en daaruit concluderend noem ik Wilders een racist en veroordeeld crimineel. Mocht dat wat over mij zeggen dan prima.

Thales van Milete
Thales van Milete22 dec. 2016 - 15:27

Ai Paul, daar laat je jezelf wel kennen. Een veroordeeld crimineel.... jaja. U valt keihard door de mand nu.

Brave Hendrik3
Brave Hendrik322 dec. 2016 - 4:30

Oh, ik weet 't niet, het blijft natuurlijk goed om de dingen bij de juiste naam te noemen; en op wijzen naar het bruine hemd van het blonde beest staat nog steeds de bonus van de schaterlach. De racisten waren bijna vergeten hoe racistisch ze wel niet waren. En ook de boze bleke man heeft zichzelf weer teruggevonden in het geestelijke bordeel dat zijn domicilie is. Zelf staan ze ervan te kijken, verbouwereerd en met de billen bloot. Vroeger, zeg 20 jaar geleden, was 't geen kunst om links te zijn. Rechts had afgedaan, en rechts vond dat zelf nog het meest. Maar inmiddels is, zoals dat gaat, veel goedgelovig volk weer achter zwarte vaandels aan gaan hollen. En beleven de intelligentsia aan de geuzennamen 'links gezwel', 'Gutmensch' en 'wegkijkerd' enorm veel plezier. De koude oorlog is weer terug, en niks te laat. Het is heerlijk.

Minoes2
Minoes222 dec. 2016 - 4:11

Lange tijd niet zo'n goede bijdrage gelezen. Bedankt.

1 Reactie
marco rap
marco rap22 dec. 2016 - 10:30

Ik heb nog nooit zulk een vreselijke éénzijdige onzin gelezen. Hij doet precies waar hij de ander van beticht. De blinde zelfingenomenheid druipt er vanaf. Hij steunt de demagogen die nu aan de macht zijn en hij zet degenen die anders denken dan hijzelf weg als verachtelijk, zonder die term zelf te gebruiken. Prediken voor eigen kerk is altijd zo gemakkelijk. Maar gelukkig zijn er hier mensen die niet tot deze kerk behorenen die dit "prachtstukje" ook lezen en het zien voor wat het is. En je bereikt er dus helemaal niks mee om de ander te bereiken. De tweedeling in onze maatschappij is een feit en stukjes als deze bewijzen het maar al te goed. Wat jammer dat sommigen mensen maar niet in willen zien dat we in de echte wereld leven en de mensheid niet één grote gezellige familie is en het nooit zal worden. Dat is een utopie! De ander kleineren heplt niet echt echt om tot elkaar te komen. Problemen erkennen daaarentegen wel en daar schort het hier wel degelijk aan.

Haastig
Haastig21 dec. 2016 - 22:11

2 verschillende dingen toch? 1/ Woorden die "besmeurd" worden door onwelgevalligen, die weer teruggepakt moeten worden: Asscher luistert onmiddellijk en wil weer Trots op Nederland zijn. 2/ Woorden die hun kracht verliezen door een overmatig en onjuist gebruik: racist, nazi, onderbuik, populist. Als er nu een artikel verschijnt over "nazi" of "extreem rechts" moet ik eerst onderzoeken of het echt om "nazi"-sympathisanten gaat en me dus verdiepen in ranzige websites als die van de NVU en "the daily stormer" omdat dergelijke artikelen (of reacties) even zo vaak gaan om mensen die m.i. echt gewone realistische kritiek hebben op een religie e/o onacceptabel gedrag.

1 Reactie
DanielleDefoe
DanielleDefoe22 dec. 2016 - 15:01

U bent de fascist nog vergeten. Ook zo'n scheldwoord, waarbij ik me afvraag of de gebruikers weten wat de ideologie nu eigenlijk inhield. Nihilist betekende in de jaren 60 "geen lid van een studentenvereniging". Geen idee of het nog in gebruik is ergens. De twee meiden aan mijn deur vanochtend vriendellijk afgepoeiierd met de mededeling dat ik derde generatie "ongelovig" was en voornemens dat te blijven.

msj_meijerink
msj_meijerink21 dec. 2016 - 21:10

Maar met negeren (het Cordon Sanitaire) bereikten we in het verleden ook niets bij de schreeuwende demagogen/volksmenners. Wat dan doen? Toch willen we ons vingertje opsteken tegen deze nihilisten. (En daarbij ook 'foei' roepen tegen deze foute mensen.)

pierik2
pierik221 dec. 2016 - 20:59

U zegt Europa, maar u bedoeld de EU. Waarom doet u dat?

1 Reactie
MarcvdMeulen
MarcvdMeulen22 dec. 2016 - 8:14

Mensen die reageren uit emotie citeren wel vaker verkeerd. Daar is parafraseren voor uitgevonden, maar dat zijn ze nog niet machtig.

dijkbewaker
dijkbewaker21 dec. 2016 - 20:32

Misschien is elke politicus in zekere zin een volksmenner. Hij of zij is afhankelijk van het aantal personen die gaan stemmen. Die op hem gaan stemmen! Dus wordt alles uit de kast gehaald om dat doel te behalen. Meer stemmers, meer macht. Alleen zijn we niet meer afhankelijk van de persoon zelf wat er beweert wordt, er is zoveel te vinden op internet en zoveel commentaar dus alles wordt geanalyseerd en door de mangel gehaald zodat we met een goed overdachte redenen op iemand stemmen. Op iemand kunnen stemmen. En elke stem telt. Natuurlijk liggen de prioriteiten bij iedereen anders of stemmen op een partij die op bepaald gebied heel ander beleid voorstaat dan men wil, maar de prioriteit. Wat is echt belangrijk. Het valt niet mee om mee te maken dat je gedoodverfde kampioen die iedereen denkt de overwinning te halen op slofjes toch verslagen wordt zoals Clinton en haar aanhang moest meemaken. Toen had je de poppen aan het dansen. Het woedende geschreeuw was niet van de lucht en letterlijk alles werd uit de kast gehaald om alsnog de feiten niet te hoeven aanvaardden. -- Maar helaas de bevolking die Trump aan de macht heeft gebracht had daar zeer goede argumenten voor die door de gehele media gemist waren. De media was de volksmenner die niet van de waarheid uitging maar van hun eigen waarheid. Tja, dan verlies je uiteindelijk altijd. Het gaat namelijk niet alleen om woorden, maar ook om daden.

Appi Mohamud
Appi Mohamud21 dec. 2016 - 19:37

Als de schrijver niet eens een verschil ziet tussen “natie” en “nazi” slaat zijn hele betoog op losse schroeven. Wat de schrijver zegt is dat je dingen niet mag benoemen zoals het is want dan word het een geuze naam en het raakt de teere ziel van de “witte” man, vraag me niet wat er met de vrouwen is gebeurd. Maar na al jaaren gehoord te hebben dat wij moslims “radicaal, extremistich en verdervelijk idiologie” hebben onder het mom van “benoeming”, moet het nu stoppen omdat het over de “witte man” gaat? Ach ja, we zijn toch al een tijd bezig dus kunnen we dit ook langs de dubble meetlat leggen.

5 Reacties
brambo2
brambo221 dec. 2016 - 21:24

Witte mannen hebben een dikke blanke huid. Geen zorgen Appi, ze vatten een pint en ploegen rustig voort. Onaantastbaar.

Appi Mohamud
Appi Mohamud21 dec. 2016 - 23:18

Ben er blij om brambo. Maar ben bang dat er nog steeds genoeg er van zijn die op hun achterste springen en zich net zo beledigt voelen als de ander waar ze van eisen datie maar niet beledigt moeten raken. Ik hoop echt dat de wereld net zo mooi is als dat jij het van maakt.

Jo4Hanna
Jo4Hanna22 dec. 2016 - 0:15

Zoals wat is?

Willem100
Willem10022 dec. 2016 - 9:17

Haha die Brambo, leuk verwoord! ..Appi ik ben bang dat je je toch vergist in de lengte der tenen.

Appi Mohamud
Appi Mohamud22 dec. 2016 - 14:13

Willem. Ik ben bang dat je de afgelopen weken onder een steen hebt geleefd. Lees nogmaals de comments hier over racisme en je weet genoeg, mocht dat niet genoeg zijn, (omdat de meeste hier op joop toch nog net formuleeren) kan je kijken op geenstijl elsevier en dagelijksstandaart dan kom je toch nog een hoop lange tenene en huiden van glas, al kan je alsnog van een "dikke blanke huid" spreken.

SjoerdVerduin
SjoerdVerduin21 dec. 2016 - 19:31

De hele discussie over 'boze witte man' is niet minder discriminerend dan de discussie over criminele Marokkanen. Er is wel een verschil hoe de aangesproken groep er mee om gaat..

2 Reacties
Arie Roos
Arie Roos22 dec. 2016 - 7:38

Inderdaad. Terwijl Marokanen eigenlijk nauwelijks reageren op alle beledigingen en discriminatie, gaan de boosburgertjes initimideren en geweld plegen.

Willem100
Willem10022 dec. 2016 - 9:15

Daar zit wat in Sjoerd! ..en Arie, wat is precies je bedoeling van deze omkering van zaken? Zo maak je natuurlijk geen punt.

MijnMening3
MijnMening321 dec. 2016 - 19:30

''Met woorden als ‘populist’, ‘racist’, ‘xenofoob’, ‘onderbuikgevoelens’, ‘boze witte man’, ‘extremist’, ‘euroscepticus’ enzovoort raak je niemand meer.'' Precies, dat zijn geuzentermen. Zo genoemd worden herinnert je steeds opnieuw weer aan de onmacht van de tegenstander sterkt je in je eigen opvattingen en doet je telkens weer beseffen dat je aan de goede kant van de geschiedenis zult eindigen. U en de uwen voeren een achterhoede gevecht en dat voelt onwennig, dat begrijp ik.

7 Reacties
pierik2
pierik222 dec. 2016 - 3:45

MijnMening 21 december 2016 at 20:30 ”Met woorden als ‘populist’, ‘racist’, ‘xenofoob’, ‘onderbuikgevoelens’, ‘boze witte man’, ‘extremist’, ‘euroscepticus’ enzovoort raak je niemand meer.” Precies, dat zijn geuzentermen. Zo genoemd worden herinnert je steeds opnieuw weer aan de onmacht van de tegenstander sterkt je in je eigen opvattingen en doet je telkens weer beseffen dat je aan de goede kant van de geschiedenis zult eindigen. U en de uwen voeren een achterhoede gevecht en dat voelt onwennig, dat begrijp ik. Heel sterk! Agree 100%

Willem100
Willem10022 dec. 2016 - 9:18

+1!

Vuurrood
Vuurrood22 dec. 2016 - 9:19

Dat dachten de "heren" in Neurenberg ook. Maar om nu te zeggen dat ze aan de goede kant van de geschiedenis eindigden?

Paul250371
Paul25037122 dec. 2016 - 10:43

Als de boodschap negatief is maak je er een geuzennaam van? "En doet je telkens weer beseffen dat je aan de goede kant van de geschiedenis zult eindigen." Ik hoop dat deze opmerking u ook sterkt: U komt niet aan de goede kant van de geschiedenis. Uw mening eindigt zoals destijds Het Neurenberg proces afliep, aan de galg. Maak daar ook maar een geuzennaam van

Paul250371
Paul25037122 dec. 2016 - 10:45

@ Vuurrood. Hahahah. Ik had jouw post niet gelezen maar great minds think a like blijkbaar.

Zandb
Zandb22 dec. 2016 - 11:33

Mijnmening: Waarom zou iemand u willen raken met termen als racist e.d.? Volgens mij bent u behoorlijk paranoïde: Er is namelijk niemand die u alleen maar wil raken met de dergelijke termen. U mag het mij laten zien hoor, dat er mensen zijn die u alleen maar willen uitschelden maar dat zal wel weer niet gebeuren.

MijnMening3
MijnMening323 dec. 2016 - 11:08

''Er is namelijk niemand die u alleen maar wil raken met de dergelijke termen.'' U leest niet zo goed meneer Zandbergen. Ik bevestig het verhaal van de schrijver dat het te pas en te onpas gebruiken van woorden als racist, fascist, xenofoob op den duur niemand meer raakt. De woorden verliezen hun lading. Verwijzingen naar de processen van Neurenberg door de heren Paul en Vuurrood hierboven aan mijn adres in relatie tot mijn opvattingen zijn daarmee tamelijk zinloos. U noemt mij paranoïde omdat ik de schrijver bevestig in zijn stelling. Nu is "paranoïde" een term die niet zijn waarde verliest, omdat het een psychiatrische diagnose betreft. Ik verzeker u dat ik niet voldoe aan de criteria die de DSMIV/V daarvoor stelt. U vraagt aan mij aan te tonen dat er mensen zijn die mij alleen maar willen uitschelden. Ik vraag aan u waarom u dergelijke termen bezigt anders dan met het doel mij te raken, of te diskwalificeren.

MijnMening3
MijnMening321 dec. 2016 - 19:17

''Hoe ze het doen?'' Door zich bij de feiten te houden. Niets meer en niets minder. De vorm kun je over discussiëren, maar ik daag u uit om even helder, to the point en eloquent uw standpunten over het voetlicht te brengen als bijvoorbeeld een Farage. Dat op één hoop gooien met het verbale geweld van Wilders is als vloeken in de kerk. Maar wat beide gemeen hebben is dat ze het gelijk aan hun zijde hebben op veel onderwerpen. Je kan in dat geval dicht bij jezelf blijven en hoeft je niet te hullen in wollige, misleidende, niets zeggende lappen correcte proza.

8 Reacties
Richard555
Richard55521 dec. 2016 - 21:24

U meent het nog echt ook? Nou leest u de geschiedenisboekjes er nog maar eens op na aan welke kant u eindigt.

pierik2
pierik221 dec. 2016 - 22:34

Richard555 21 december 2016 at 22:24 Waar heeft u het over?

MijnMening3
MijnMening321 dec. 2016 - 22:45

Ach, ik mag als rechtse bal toch ook wel een prikkelende stelling op dit forum poneren? Overigens, u bent helemaal zeker dat u de geschiedenisboekjes wel goed heeft begrepen?

Peter Smit2
Peter Smit222 dec. 2016 - 6:56

Altijd goeie argumenten Richard555, verwijzingen naar donkere tijden! Man man man

Richard555
Richard55522 dec. 2016 - 8:31

Ja leuk mannen dat negeren van dat fascisme, maar dat is nu precies wat jullie aanhangen en als je dat niet begrijpt heb je op school heel slecht opgelet. Jullie manier van denken is altijd de opmaat naar het fascisme. Zondebokken, deporteren en straks nog een leuke nachtelijke wandeling door het hele land en allemaal een uniform aan met een logo van een meeuw op de arm en pet. Met mooie laarsjes natuurlijk. Want zeg me eens, als Geert je oproept om de straat op te gaan en op te trekken naar die vermaledijde elite die niet wil luisteren, wat doen jullie dan? Thuisblijven en achter je PC je afschuw uitspreken over zijn oproep etc. Nou ik dacht het niet, de heertjes gaan keurig in het gelid mee met de woedende meute. Of denkt u dat uw voorgangers moreel allemaal veel inktzwarter waren dan u nu bent. Ook ik hier, ik dacht het niet. De mens is een primitief wezen met primitieve driften zoals haat, agressie etc. en ik vrees voor jullie dat jullie daar toch wel exemplarisch voor zijn. Hitler en Mussolini begonnen ook bescheiden maar al snel hadden ze miljoenen achter zich aanlopen en u denkt dat de moderne mens van de 21e eeuw daar niet gevoelig voor is? Laat ik u uit uw droom helpen, het barbarisme is in ieder mens, maar alleen zij die zich dat goed realiseren zullen daartoe niet vervallen. Uit alles, jullie reacties hier e.d., blijkt dat jullie je dat niet realiseren met je haatgevoelens jegens het vreemde en niet slecht de jegens daders van gruweldaden. Daar begint het juist mee!!!!!!

Vuurrood
Vuurrood22 dec. 2016 - 9:24

Farage? Is dat dat individu welke zo lekker smerig over de rug van een vermoorde politica aandacht probeert te genereren? Die Farage? En die vind jij helder, to the point en eloquent?

Paul250371
Paul25037122 dec. 2016 - 10:49

@ Richard555 Precies. @ Peter Smit Die donkere tijden waar jij en Richard naar refereren moeten benoemd worden. Met de PVV en in haar kielzog de rest van de rechtsextremisten doen het licht weer uit als ze aan de macht komen.

MijnMening3
MijnMening322 dec. 2016 - 11:01

''Die Farage?'' Inderdaad. Maar ook de Farage van de vlammende betogen in de EU. Die Farage. Wel eens gezien? Die Farage waar u op doelt?! Ach, je kunt niet altijd een zuivere touchdown scoren natuurlijk.

Harba Lorifa
Harba Lorifa21 dec. 2016 - 18:58

Een demagogisch verhaal om de ander voor demagoog uit te schelden...

Jhonathan
Jhonathan21 dec. 2016 - 17:40

Omdat het beter uitkomt, wordt van de EU door de schrijver maar even Europa gemaakt.

MikeDB2
MikeDB221 dec. 2016 - 17:21

Het is me wat met de taalarmoede van links. Hadden ze net keurig alle politiek beladen begrippen een morele waarde toegekend, gaan anderen er met die begrippen vandoor. En weigeren de aan die begrippen toegekende morele waarden te erkennen. Schande! Gelukkig zijn er nog wat adjectieven over om de taaldieven mee uit te schelden. Al in de eerste alinea komen we het één en ander tegen. 'Gepatenteerde demagoog', 'hun afstotelijkheid die ze expres cultiveren', 'weerzinwekkend in wat je uitkraamt' en 'de schreeuwende volksmenner'. Dus uiteraard blijkt het hier te gaan om een pleidooi voor een rustige dicussie. Zonder schelden of grof beledigen.

pierik2
pierik221 dec. 2016 - 16:52

Het klopt wel, dat ik het al lang niet erg meer vind om (vooral hier) voor rascist/xenofoob enz enz uitgemaaakt te worden. Het is de aloude dooddoener, die z,n werking allang verloren heeft. Als ik tegen verdere opkomst van de islam ben, dan doet een scheldwoord daar niets aan af. Als ik tegen de massale instroom ben, van kansloze islamieten, dan doet een scheldwoord daar niets aan af. Kortom, verzin maar wat nieuws, maar of schelden echt gaat helpen, betwijfel ik.

steppewolf
steppewolf21 dec. 2016 - 15:57

“Ook hier is de enige remedie: integriteit en gewetensvol handelen. Het is een strijd om je handelen niet te laten bepalen door angst, haat en egoisme.Je laten meesleuren door 1 van deze drie betekent ten prooi vallen aan een tunnelvisie die vroeg of laat alleen maar ellende zal aanrichten. Hoe verder meegesleurd hoe sterker de tunnelvisie. De vijand zit inderdaad binnen in ons en daar hoort hij bestreden te worden. Je handelen niet door angst, haat en egoisme te laten bepalen is in ieder mensenleven iets wat meestal pas na veel vallen en opstaan geleerd wordt. Vaak gaat dit samen met veel innerlijke en uiterlijke strijd waarbij moed,zelfbeheersing, doorzettingsvermogen en onbaatzuchtigheid ontwikkeld moeten worden. Voor de ontwikkeling van een geweten moet innerlijk strijd geleverd worden, en dat is de kern van het proces waar de mensheid inzit. Hoe dan ook is het een strijd waarin iedereen sowieso participeert. Dat gaat meestal onbewust maar het helpt als mensen zich daar meer van bewust worden. We beheersen onze angst, haat en egoisme of we worden door ze beheerst. Hoe die strijd gevoerd wordt door ons allemaal bepaalt letterlijk de toekomst van de mensheid. Wij hebben allemaal keuzevrijheid. Het principe is eenvoudig: Probeer zoveel mogelijk te handelen vanuit je geweten en vooral als dit indruist tegen je eigenbelang en/of je angsten.Heb de moed om je geweten te volgen. Het geweten is ook een bron waaruit veel energie en kracht geput kan worden. Daarnaast is dit principe ook zeer integrerend voor de diverse minderheden. Gewetensvol handelen is het levende hart van de meeste religies, en daar kunnen atheisten en gelovigen elkaar vinden: In het gewetensvol omgaan met elkaar.” Citaat uit “integriteit als antwoord op een morele crisis”.

1 Reactie
Marri2
Marri221 dec. 2016 - 18:56

Knap dat u dit citaat met ons kunt en wilt delen Hoort daar ook nog een uitleg bij?

Maxim2
Maxim221 dec. 2016 - 15:19

Wat een links populistische prietpraat. Werkelijk totale lariekoek. En wat een aannames. Alsof 'het volk' alles maar schreeuwt en alleen vatbaar is voor schreeuwen. Daarbij vergeet u even gemakshalve waarom het volk gaat schreeuwen. Dat gebeurd wanneer het genegeerd wordt. Als inspraak geweigerd wordt, als referenda worden genegeerd, als er onrecht heerst en waanhoop ontstaat. U noemt het volksmenners, ik noem het volksvertegenwoordigers. Dat u vanuit uw hautaine positie neerkijkt op 'het volk' zegt veel over u. uw artikel zit zo vol met aannames en onjuistheden dat ik niet eens weet waar ik moet beginnen maar laat mij er 1 uithalen. 'Wat politiek correct is, is feitelijk correct.' Als je van om de feiten heen draaien houdt is dit misschien zo. Want politieke correctheid is feitelijk alleen maar verwarrend voor alle betrokken partijen. Vaak alleen maar in het leven geroepen om de gekrenkte zieltjes van een heel klein zielig groepje beroepsverontwaardigers te sussen.

5 Reacties
Maxim2
Maxim221 dec. 2016 - 15:40

Ok correctie. Mischien geen links populistische prietpraat maar eerder intellectueel populistisch. Maar ze liggen wel verdomd dicht bij elkaar in de buurt.

FransAkkermans1947
FransAkkermans194721 dec. 2016 - 17:19

"Als inspraak geweigerd wordt, als referenda worden genegeerd, als er onrecht heerst en waanhoop ontstaat." 'Waanhoop', mooi gevonden.

Jan Klaasen
Jan Klaasen21 dec. 2016 - 20:01

Het is een beetje een lang betoog (na de zoveelste alinea verloor ik mijn interesse en scrollde ik door), maar Caspar schrijft zeker in de eerste alinea's een heel zinvolle bijdrage. Op dit moment zie je dat alles en iedereen naar mekaar loopt te schelden, iedere nuance ontbreekt. En dat is jammer, want dit leidt ertoe dat mensen alleen maar stellingen betrekken. Ook op dit forum zie he dit geregeld: een aantal rechtsen scheldt naar links, een net zo groot aantal linksen scheldt naar rechts. Zo jammer dit. Ook dooddoeners als: "kom eerst maar eens met bewijzen", het is pseudo-intellectueel en komt heel dom over als je niks beters hebt te brengen.

Cave Canem
Cave Canem21 dec. 2016 - 20:03

Die Maxim wekt de indruk de essentie van het verhaal geheel te zijn ontgaan. Hij blijft hangen in die ranzige kramp van geveinsde verontwaardiging, die we van de gemiddelde PVV'er onderhand zo goe hebben leren kennen. "Als je van om de feiten heen draaien houdt is dit misschien zo. Want politieke correctheid is feitelijk alleen maar verwarrend voor alle betrokken partijen. Vaak alleen maar in het leven geroepen om de gekrenkte zieltjes van een heel klein zielig groepje beroepsverontwaardigers te sussen". Heb je nog meer van dit soort onsamenhangende prietpraat in petto? Kost het nou zoveel moeite om je in begrijpelijk en vooral verstandig Nederlands uit te drukken?

Jo4Hanna
Jo4Hanna22 dec. 2016 - 0:20

Dat heet taalinflatie - zie bovenstaande bijdragen

Kenneth Nietvatten
Kenneth Nietvatten21 dec. 2016 - 14:52

"We zijn tegen Europe zeggen de volksmennende demagogen." Nee, dat is verlakkerij, ze zeggen heel nadrukkelijk dat ze tegen de EU zijn. En dat is heel wat anders dan Europa. Framing valt me hier zo in.

brambo2
brambo221 dec. 2016 - 14:47

Feit is dat de " boze witte man" Nederland en een groot deel van de rest van de wereld op de been houdt. Voor hem geen tijd zelfbeklag. White man's burden.

1 Reactie
MijnMening3
MijnMening321 dec. 2016 - 19:36

Ha, ha. +1

Sven Zevenhuys
Sven Zevenhuys21 dec. 2016 - 14:44

Goed en broodnodig artikel. " Met ongenuanceerd terugschelden is ook niemand gebaat. " Inderdaad. Maar ik denk dat het reeds te laat is. Want het schelden is begonnen toen de argumenten op waren; en die zijn nog steeds op. De discussie bijvoorbeeld over immigratie wordt alleen nog maar op moreel niveau gevoerd en niet met argumenten; als je voor immigratie bent ben je volgens het links kamp goed, en als je er tegen bent slecht. Wat je als moreel juist beschouwd hangt af van je politieke en levensbeschouwelijke voorkeuren. Kortom de onderwerpen: EU, rascisme, immigratie en Islam worden puur langs ideologische lijnen gevoerd. Waar links met hun handen in hun zakken wat loopt te roepen van de zijlijn, komt rechts iig nog met argumentaties, maar idealisten en gelovigen hebben niets met de werkelijkheid.

2 Reacties
remmerik2
remmerik221 dec. 2016 - 18:26

De 'werkelijkheid' zoals het woord voornamelijk gebezigd wordt heeft meer betrekking op 'die welt an sich' dan de wereld waar wij in staan. Schrappen dus! We bezien de wereld vanuit ons eigen perspectief.

Joe Speedboot
Joe Speedboot21 dec. 2016 - 21:43

'ben je volgens het links kamp goed, en als je er tegen bent slecht.' Wat een flauwekul! U maakt de wereld zwart wit. De werkelijkheid is toch echt dat ze vele tinten grijs kent. 'komt rechts iig nog met argumentaties' In heel uw reactie is geen enkel argument te vinden.

Bram Emanuel
Bram Emanuel21 dec. 2016 - 14:14

Als je denkt dat de discussie over woorden gaat en niet over ideeen dan heb je het ergens niet begrepen.

4 Reacties
Zandb
Zandb21 dec. 2016 - 16:07

Bram: U spreekt van een "discussie". Maar wat voor discussie bedoelt u?

Bram Emanuel
Bram Emanuel21 dec. 2016 - 16:43

Ik doel op de democratische discussie. Die gaat over ideeen, en niet over woorden.

Zandb
Zandb22 dec. 2016 - 12:20

Bram: Je discussieert OVER "iets" (soms zelfs over de inhoud van een woord!) en daarbij maak je gebruik van WOORDEN (die soms hele standpunten of ideeën in zich dragen; begrippen) en met die WOORDEN maak je duidelijk wat je IDEEËN zijn.

Bram Emanuel
Bram Emanuel22 dec. 2016 - 14:39

U hebt het ook niet begrepen, beste zandb. Het gaat, nogmaals, alleen om de ideeen. Je kunt gewoon in Jip en Janneke taal discusieeren, daar heb je helemaal geen lastige woorden/begrippen met onduidelijke definities voor nodig. Dan krijg je namelijk een semantische discussie en die is totaal niet interessant.

Vlieger2
Vlieger221 dec. 2016 - 14:14

Na ZP hebben die woorden voor mij in ieder geval geen enkele betekenis meer. Het lijkt not done om voor de eigen cultuur op te komen, tenminste als je wit bent. Het woord populist ga ik beschouwen als een geuzennaam vooral na het geneuzel van Dijs die stelt dat de bankencrisis populisme heeft bevorderd.

9 Reacties
Zandb
Zandb21 dec. 2016 - 16:13

Vlieger: "Als je wit bent", beweert u, "lijkt het not done om voor je cultuur op te komen". Hoe komt u er bij dat u, als "witte", niet voor uw cultuur mag opkomen? Als u "populist" een geuzennaam wilt vinden, prima. Maar misschien moet u dan eerst eens verklaren wat u dan precies onder populisme verstaat.

John Doe2
John Doe221 dec. 2016 - 18:43

@Vlieger 21 december 2016 at 15:14 "Na ZP hebben die woorden voor mij in ieder geval geen enkele betekenis meer." - Daar sluit ik mij bij aan. Mij racist, populist, 'boze man' of 'witte man' noemen maakt geen enkele indruk meer. Maar dan ook echt geen enkele. Die woorden worden veel te vaak te pas en te onpas gebruikt en hebben -in ieder geval voor mij- elke geloofwaardigheid verloren. Ze komen op mij stuk voor stuk over als de woorden 'bankster', micro$oft, windhoos, babyboomer enz.

Vlieger2
Vlieger221 dec. 2016 - 19:35

Zandb, ik beschouw mezelf als een populist als ik het gevoel heb dat mij een mening wordt opgedrongen door een politieke of maatschappelijke elite. In dit verband beschouw ik ook het opkomen voor mijn cultuur als " witte". Denk dan aan zp, etnisch "discrimineren" en het geklets van politici, nam nu Dijsselbloem als voorbeeld.

Jan Klaasen
Jan Klaasen21 dec. 2016 - 20:06

@zandb: Vlieger zegt: "het lijkt dat", niet "het is zo dat". Hij impliceert dus niet dat het niet meer mag, maar geeft aan dat het not done is. Eerst dus goed lezen voordat u hapt aub.

Vuurrood
Vuurrood22 dec. 2016 - 9:35

Vlieger: Het zou handig zijn als eerst eens duidelijk maakte wat "de eigen cultuur" is. Daar schermen jullie altijd weer mee. Meestal eindigend in "de joods-christelijk cultuur". Zonder enig voorbehoud overgenomen van Wilders.Totaal niet beseffend dat cultuur altijd aan verandering onderhevig is. Wat maar gelukkig is. Maar je hoeft je niet alleen te voelen. Er zijn er meer waar de woorden "besef" en "begrip" totaal geen betekenis meer hebben.

Jaacob52
Jaacob5222 dec. 2016 - 10:07

Vuurrood, Cultuur in dit verband is volgens mij iets wat in eeuwen is opgebouwd in een samenleving. Cultuur evolueert, het tempo waarin dat momenteel gebeurt vind ik verwerpelijk. Je ziet al om je heen dat het kerstfeest ter discussie staat, niet eens door moslims, maar door volgens mij mensen die bang zijn dat ze op aangesproken worden, b.v. basisschooldirecteuren. Ja, ik ben in een joods-christelijke cultuur opgevoed en ben er trots op.

Robbels
Robbels22 dec. 2016 - 11:03

@ Jaacob52 'Cultuur in dit verband is volgens mij iets wat in eeuwen is opgebouwd in een samenleving. Cultuur evolueert, het tempo waarin dat momenteel gebeurt vind ik verwerpelijk. Je ziet al om je heen dat het kerstfeest ter discussie staat, niet eens door moslims, maar door volgens mij mensen die bang zijn dat ze op aangesproken worden, b.v. basisschooldirecteuren. Ja, ik ben in een joods-christelijke cultuur opgevoed en ben er trots op.' Ik denk dat het onzin is om te stellen dat het kerstfeest ter discussie staat. Wellicht in de publieke ruimte maar toch echt niet voor hoe u het zelf wilt vieren. Er zijn atheisten die volledig niets met de religieuze achtergrond van het kerstfeest hebben, er zijn horden met mensen die kerstmuziek vreselijk vinden en er zijn horden met mensen die de vercommercialisering en de her-import van nepsinterklaas 'de kerstman' vreselijk vinden. Dat is nou het mooie van een vrij land: je bent vrij om zelf te bepalen hoe je het kerstfeest viert. Dat men het op basischolen (de publieke ruimte) er anders mee besluit om te gaan, ik doe er echt geen oog minder van dicht. Ik vind juist dat mensen zoals u krampachtig vasthouden aan hun eigen visie van de cultuur/traditie en dat willen opdringen aan mensen die daar geen behoefte aan hebben; die een andere visie hebben over hoe het gevierd moet worden. De hardcore anti-zwarte pieters zijn uiteraard van het zelfde laken een pak, die willen ook hun wil en visie opdringen aan de meerderheid. Maar ik denk toch echt dat het merendeel van de mensen het geen bal uitmaakt of piet nu roetvegen heeft of regenbooggekleurd is; het gaat om het feest, de cadeautjes en dat zal blijven bestaan.

Zandb
Zandb22 dec. 2016 - 12:43

Vlieger: Het ligt wat ingewikkeld. Daarom het volgende: U gaat er van uit, dat er mensen zijn die u iets op willen dringen. En u gaat er van uit dat die mensen u populist noemen, omdat u daar niet in mee wil gaan. Kloppen die aannames dan wel? Daarentegen: Andere mensen gaan er vanuit dat ze hun mening kenbaar willen maken. Om bepaalde redenen, waarderen ze uw pogingen om er iets tegen in te brengen als "populistisch". Klopt die aanname dan wel? Als we onze aannames niet toetsen, dan ontstaat de situatie, dat we over en weer elkaar alleen nog maar framen als "elite" of als "populist" en daarmee alle argumenten van tafel vegen....... Dus: Waarom lijkt het dat je (als witte) niet voor je (witte) cultuur mag opkomen: Wie zal u dat verbieden en hoe zal iemand dat verbieden: Alleen door u populist te noemen? Dat is waanzin: Mijn vraag is daarom: Welke argumenten, denkt u, maken van u een populist waar u trots op bent?

Vlieger2
Vlieger222 dec. 2016 - 19:53

Zandb, het woord populist heeft een negatieve impact. Als u de commentaren bij de verschillende artikelen leest wordt populisme in verband gebracht met zp, etnisch profileren, achterdocht jegens islam, kritiek tov vluchtelingen beleid, bankencrisis ! e.a. Ik was ook zo,n iemand die schroomde een standpunt in te nemen dat niet gelijk liep met dat van de politieke en maatschappelijke elite. Die stap heb ik intussen wel gezet en dat geeft me een goed gevoel.

WillemDrees
WillemDrees21 dec. 2016 - 13:59

Enkele feitjes: De PVV beloofde dat de zorg beter en betaalbaar zou worden en ouderen meer rechten en voorzieningen zouden krijgen. In werkelijkheid stemde de fractie in de Tweede Kamer • voor hogere eigen bijdragen • voor bezuiniging op het persoonsgebonden budget • voor bezuinigingen op de begeleiding van ouderen in de dagopvang met een IQ boven de 70 De PVV zegt tegen de marktwerking in de zorg te zijn, maar stemde • voor particuliere investeringen in ziekenhuizen • voor winstuitkeringen in ziekenhuizen • voor betaalde voorrangszorg via SOS-artsen • tegen een meer inkomensafhankelijke premie • tegen maatregelen om wachtlijsten in de jeugdzorg te verminderen • tegen het in stand houden van het wettelijk recht op jeugdzorg • tegen een passende indicatiestelling voor AWBZ-verzekerden, waardoor meervoudig gehandicapten en mensen met een intensieve zorgvraag nu geen gebruik kunnen maken van een pgb De PVV zei te kiezen voor zero tolerance. Elk afdingen van het gezag van de politie moest worden tegengegaan. In werkelijkheid ging de PVV akkoord met • bezuinigingen op de politieopleiding • afschaffing vergoeding aspirant-agenten, waardoor het voor zij-instromers onmogelijk werd om politieagent te worden • afschaffing van middelen die gemeentes konden aanwenden voor hun veiligheidsbeleid De PVV was tegen • het aanpakken van alcoholverslaafden in het verkeer • het terugdringen van de oververtegenwoordiging van niet-westerse jongeren in de criminaliteit • het terugdringen van recidive en stemde voor bezuiniging op de reclassering • snelle re-integratie van ex-gedetineerden. De PVV beloofde maar liefst 2 miljard euro extra in nieuwe wegen en wegverbreding te steken; vergroting van de veiligheid in het openbaar vervoer; keiharde aanpak van verkeersagressie of hufterig gedrag en beter onderhoud van wegen. De PVV stemde • voor elite-tolrijbanen, waarop mensen tegen betaling de files sneller kunnen passeren • tegen mobiliteitsmanagement voor werkgevers en werknemers • tegen geld voor sneller onderhoud van bestaande wegen • tegen maximale sluitingstijden van spoorwegovergangen • tegen het oplossen van het tekort aan fietsenstallingen bij stations De PVV verklaarde zich • tegen het weerbestendig maken van de spoorwegen • voor een snellere stijging van de prijs van een trein- of buskaartje in vergelijking met de kosten van een auto • tegen het verbeteren van de verkeersleiding bij ProRail • tegen een inventarisatie van knelpunten op het spoor • tegen een onafhankelijke klachteninstelling voor het OV • tegen verbetering van de reisinformatie en communicatie bij ongelukken op het spoor • tegen het instellen van maatregelen tegen autorijdende alcoholisten • voorstander van het afschaffen van mobiele snelheidsmetingen op de snelwegen. De PVV stelde fatsoen en respect voor weerloze levende wezens voorop. Niet alleen t.a.v. onze huisdieren, maar ook vanwege onze primaire levensbehoeften melk, kaas en vlees. De rechten van het dier moesten van de PVV in de grondwet worden verankerd. De PVV verklaarde zich tegenstander van plezier- druk- en drijfjacht, maar voor noodafschot en/of beheersjacht als er gevaar dreigt voor mens of dier De PVV stemde • tegen verplichte brandbestrijdingsmiddelen in stallen – waar de laatste vijf jaar ruim 700.000 dieren levend zijn verbrand • tegen betere controle op de intensieve veehouderij • tegen een voorstel om de dierenwelzijnsregels aan te scherpen • tegen plannen om gaandeweg een einde te maken aan de bio-industrie • tegen een verkoopverbod voor de bedreigde blauwvintonijn • tegen het in stand houden van het systeem van dierenrechten na 2015 • tegen een vergunningenstop voor megastallen • voor de plezierjacht op wilde zwijnen op de Kroondomeinen DE PVV vond dat het goed gaat met het milieu in Nederland. De lucht is sinds decennia niet zo schoon geweest. Illegale lozingen moesten met kracht worden tegengegaan. Wetten moesten strikt worden nageleefd. Straatvuil was volgens de PVV voor veel mensen ergernis nummer één. De PVV was tegenstander van het onder water zetten van vruchtbare landbouwgrond. Dus geen ontpoldering. In de Westerschelde wilde de PVV geen nieuwe verdiepingen meer. De PVV stemde • tegen het voorstel om vervuilende bedrijven te laten meebetalen aan het opruimen van dioxine in onze rivierbodems • tegen een actieplan om zwerfafval aan te pakken • tegen gesprekken met België om te voorkomen dat de Westerschelde verder zou moeten worden uitgediept • tegen het voorstel om meer openheid te geven over de plannen voor nieuwe kerncentrales • voor de bouw van nieuwe kolencentrales De PVV vond dat onze democratie in de grootste crisis sinds Thorbecke verkeerde. De macht moest worden teruggegeven aan de burger. Het EU-nationalisme moest de kop worden ingedrukt. De macht uit Brussel moest naar Nederland gerepatrieerd worden en subsidies aan politieke partijen waren uit den boze. De PVV stemde • tegen de verbetering van de informatievoorziening van de regering aan de Kamer over Europese besluitvorming en de invloed van Nederland daarop • tegen een nieuwe wet die de financiering van politieke partijen inzichtelijker moet maken • tegen openbaarmaking van de zakelijke belangen van ministers en hoe zij met die belangen zijn omgegaan • voor meer invloed van ‘Brussel’ op onze begroting De PVV verleende geen steun aan voorstellen om • meer zeggenschap te krijgen over onze land- en tuinbouw • de groeiende bemoeienis van Europa met onze woningcorporaties een halt toe te roepen En tot slot: De ‘falende magistratuur’ is volgens de PVV een bedreiging voor onze democratie, maar de PVV stemde • tegen een onderzoek naar de invloed van de manier van financieren van de rechterlijke macht op de kwaliteit van de vonnissen.( Met dank aan Gino DeRobles) PVV gaat niks voor de boze burger doen snap dat nou eens!!!

4 Reacties
pierik2
pierik221 dec. 2016 - 16:47

Maar de PVV is tegen verdere islamisering van Nederland, en daardoor zijn ineens al u argumenten waardeloos geworden. Wie dit namelijk ook wil, kan nergens anders terecht, dus blijven we lekker bij ome Geert!

Richard555
Richard55521 dec. 2016 - 18:01

Dit is onzin. De boze burger wil maar een ding zijn haat tegen het vreemde kunnen uiten en liefst ook nog fysiek kunnen botvieren. En dat biedt de PVV hen. De PVV heeft hen niet aan deze gedachten en haatgevoelens geholpen. Die hadden ze al ver voor de PVV bestond. Namelijk altijd al, dit is die categorie mensen die fout waren in de jaren dertig en veertig. Die nu fout zijn en over honderd jaar ook nog fout zijn. Alleen staat er telkens een andere kop op maar van binnen is er geen verschil. Daarom helpt praten ook niet met deze figuren. Dat blijkt ook uit de discussies hier.

Vuurrood
Vuurrood22 dec. 2016 - 9:39

Pierik: Het dringt helemaal niet tot je door dat je misbruikt wordt door Geert?

Vuurrood
Vuurrood22 dec. 2016 - 9:40

Willemdrees: Feiten dringen niet door de pantserplaat voor de hoofden van PVVers!

Zephyr2
Zephyr221 dec. 2016 - 13:36

Ach er was een tijd dat wij Toon Hermans of Wim Kan erg ondeugend en ad rem vonden. Nu vinden wij Hans Teeuwen al langdradig en voorspelbaar geworden. Tijden veranderen.

NicoSchouten
NicoSchouten21 dec. 2016 - 13:34

En uitdrukking als politiek correct is volkomen inhoudsloos, een leeg vat, dat wel veel geluid kan geven. Het verheerlijken van de natie boven andere naties noemen we nationaal-chauvinisme. Er bestaat ook iets als eurochauvinisme. Witte mensen bestaan niet, evenmin zwarte. De werkelijkheid is veelkleurig en veelvormig. Voor zover het woord euroscepticus enige betekenis heeft gaat het over de samensmelting van de vele bestaande naties in een federatie, of verdergaand in een nieuwe natie, niet over meer of minder, of andersoortige samenwerking.

boa
boa21 dec. 2016 - 13:27

Begrijp ik nu goed dat je geen woorden meer hebt om je onzin te verdedigen?