Sfeerfoto van Joop
Joop
Joop

De Nederlandsche Bank biedt excuses aan voor slavernijverleden

President Klaas Knot vertelt over de praktijken van zijn historische voorganger
Joop

'Woningcorporaties giftige cocktail falende zelfregulering'

  •  
30-10-2014
  •  
leestijd 4 minuten
  •  
Woonwet_300.jpg
Advies enquêtecommissie: Één toezichthouder voor alle woningcorporaties ... Nauwelijks sprake van spijt of zelfreflectie
De enquêtecommissie reageert fel op woningcorporaties: ‘Woningcorporaties zijn een giftige cocktail van falende zelfregulering,’ schrijft ze in haar rapport. Een rits aan incidenten en misstanden dwong de Tweede Kamer tot het instellen van de commissie en donderdag kwam zij met een rapport vol aanbevelingen: er moet één onafhankelijke toezichthouder komen die de woningcorporaties gaat controleren.
Aanbeveling Bijna twee jaar lang deed de commissie Woningcorporaties onderzoek naar wat er allemaal misging na de verzelfstandiging van de sector in 1995. De commissie oordeelt dat het versnipperde toezicht op de woningcorporaties ondergebracht moet worden in één onafhankelijke toezichthouder. De commissie zegt dat het een giftige cocktail aantrof van falende besturen, doorgeslagen zelfregulering en andere aspecten die maatschappelijk geld lieten verdampen. 
De commissie zegt in het rapport :
De verantwoordelijkheid voor deze debacles ligt naar de overtuiging van de commissie in de eerste plaats bij de bestuurders en commissarissen van de betreffende corporaties. Zij hebben, soms op grove wijze, gefaald en het in hen gestelde maatschappelijke vertrouwen beschaamd. Het steekt de commissie dan ook dat veel van deze verantwoordelijke bestuurders en commissarissen geen of weinig blijk geven van kritische zelfreflectie op hun handelen. Sterker nog, zij lijken in veel gevallen te proberen hun verantwoordelijkheid op anderen af te schuiven. Van bezinning of spijt lijkt niet of nauwelijks sprake.
De corporaties moeten weer terug naar de reden van hun bestaan: huurwoningen aanbieden die betaalbaar zijn, met meer macht voor huurders en gemeenteraden over zowel onderhoud als bouw van de woningen. De minister is eindverantwoordelijk en er moet een onafhankelijke Woonautoriteit komen.
Het toezicht is nu verdeeld over meerdere toezichthouders die allemaal onvoldoende instrumenten bleken te hebben om in te grijpen of informatie bij de corporaties te vorderen.
Bij zeven woningbouwcorporaties werd onderzocht of er misstanden waren en hoe deze voorkomen hadden kunnen worden, met het oog op de toekomst. Tijdens de verhoren bleek dat de problemen zijn ontstaan doordat corporatiedirecteuren hun morele kompas zijn kwijtgeraakt. De sector zou in handen zijn gekomen van ‘de grote jongens’, aldus oud-directeur op het ministerie van VROM Arnold Moerkamp.
Huidige toezichthouders
Op dit moment worden de woningcorporaties gecontroleerd door het Centraal Fonds Volkshuisvesting (voornamelijk financieel), het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) dat over de leningen aan de corporaties gaat, en ten slotte het ministerie VROM en later Binnenlandse Zaken. Informatie wordt tussen de verschillende partijen niet of nauwelijks gedeeld.
Vestia (voorheen SGBB)
Woningcorporatie Vestia verloor ruim 2 miljard euro door financiële misstanden. Erik Wilders, bestuurders van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw, rekende verkeerde bedragen voor derivaten. Om daar vanaf te komen, financiële producten waarmee de organisatie fouten beging, de verkoop van huizen en het sluiten van instellingen, brengen de schade op nabij 2,6 miljard euro. De problemen bij Vestia waren tevens aanleiding voor het instellen van de parlementaire enquête.
Woonbron Corporatie Woonbron schafte de ss Rotterdam aan voor 1,8 miljoen euro om het uit te baten als hotel, restaurant, werkplek en conferentiezaal. Het schip moest voor 257 miljoen euro worden gerenoveerd en werd voor 30 miljoen euro aan WestCord Hotels verkocht. Oud-bestuursvoorzitter Martien Kromwijkbood er tijdens de parlementaire enquête zijn excuses voor aan.
Rochdale Deze woningcorporatie is vooral negatief in het nieuws gekomen door het optreden van voormalig bestuursvoorzitter Hubert Möllenkamp. Zijn voormalige werkgever Rochdale beschuldigt hem van fraude, oplichting, en het aannemen van steekpenningen. Berucht is zijn voormalige dienstauto: een Maserati. Deze auto werd betaald door de woningcorporatie en ondanks verschillende adviezen besloot hij in deze auto te blijven rijden. Tijdens de parlementaire enquête kwam naar boven dat de auto privé bij hem thuis werd bezorgd, is hij er op kosten van de huurders in gaan rijden en had hij de auto vooral nodig voor het weekend. Van Hubert Möllenkamp is inmiddels bekend dat hij wordt vervolgd voor zijn periode als bestuursvoorzitter.
Kritiek op de commissie Hedy van den Berk, directeur van Havensteder, uitte in het vlakblad Cobouw haar kritiek op de commissie.  Volgens haar had die in de openbare verhoren ook in moeten gaan op de status van de civielrechtelijke claims en de rol van het Openbaar Ministerie.
Het zou prettig zijn als in het eindrapport een staatje met de status van de juridische claims komt te staan.
Update 17.20 De Tweede Kamer steunt grotendeels de adviezen van de enquêtecommissie Woningcorporaties. PvdA, CDA, SP, D66 en GroenLinks willen een onafhankelijke toezichthouder. 
Cobouw heeft een overzicht gemaakt van alle zaken die voor de rechter zullen komen.
Cc-foto: Tweede Kamer

Meer over:

politiek, nieuws

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (45)

lembeck
lembeck30 okt. 2014 - 12:25

Zojuist zitten kijken en luisteren naar Ronald van Vliet, voorzitter van de Parlementaire Enquête Commissie Sociale Woningcorporaties. Bijzonder ontluisterend verhaal. En de voorzitter van de Tweede Kamer, mevrouw Van Miltenburg, was deze keer goed in vorm. Wat ze zei, sneed hout. Het zijn de huurders die hiervoor opdraaien. En dat 'hiervoor' zijn bedragen om van te gruwen. 2,7 miljard van Vestia en nog eens bijna 700 miljoen aan andere narigheden. De politici, zowel ministers, als staatssecretarissen, blijken bijna allemaal schuldig aan, wat ik een vorm van wanbeleid noem. Blok zal moeten reageren en zijn eigen plannen moeten aanpassen. Mijn grote zorg is dat hij dat gaat weigeren. Daarmee wonen voor een groeiende groep mensen zo goed als onmogelijk makend. Wat in de link van Cobouw staat is al even gruwelijk, evenals het wat slappe excuus van Martien Kromwijk van Woonbron in de Volkskrant. Voor de huurders is het van belang dat de te snel stijgende huren worden gestopt. De huurders krijgen toch al de rekening gepresenteerd van deze zichzelf verrijkende en frauderende lieden. Wonen wordt voor de huurders van sociale huurwoningen de komende tien jaar allerminst een pretje. De mensen met de laagste inkomens betalen dan rond de 50% van hun netto besteedbaar inkomen aan wonen....

steppewolf
steppewolf30 okt. 2014 - 12:25

En wederom een inkijkje in het incompetente en gecorrumpeerde Den Haag dat zo goed als nergens ingegrepen heeft en hun bank- en bestuursvrienden rustig hun gang hebben laten gaan en de rekening door de huurders laat betalen en de daders met miljoenen in hun zakken vrijuit laat gaan. En dan zal er weer gezegd worden in Den Haag: wettelijk kunnen we ze niet harder aanpakken. En dan is de wedervraag natuurlijk: wie maakt de wetten dan? En waarom is dat de afgelopen 10 jaar niet rigoureus aangepakt? Corruptie, incompetentie en verspilling zijn toch de 3 termen die langzamerhand steeds meer samenvallen met onze politieke bestuurderskaste.

BertF2
BertF230 okt. 2014 - 12:25

Het lijdt geen twijfel dat de partijen die de condities voor deze ramp op hun geweten hebben, VVD, D66, PvdA en CDA, de eerste zullen zijn die precies weten wat er moet worden gedaan om orde op zaken te stellen. Dat ze daarbij gaan doen wat de SP bij het begin van de ellende al voorstelde, zal hen wel ontgaan. Tenslotte hebben ze het altijd beter geweten. Of het nou gaat om deregulering, marktwerking, schaalvergroting, kleinere overheid, het doet er niet toe: alleen zij weten hoe je er een puinhoop van maakt, al noemen zij dat toekomstbestendig maken.

farmacie
farmacie30 okt. 2014 - 12:25

@ raven. Als er gekloot wordt met gemeenschapsgeld zijn de burgers altijd de klos.

Bakoe
Bakoe30 okt. 2014 - 12:25

Misschien is het wel een heel eng wereldje dat bouw en woning wereldje, hier weer een D66er die koninkje speelt. http://www.dichtbij.nl/zuid-kennemerland/regionaal-nieuws/artikel/3759860/deal-tussen-gemeente-haarlem-en-dura-vermeer.aspx?utm_source=Telegraaf&utm_medium=Crosspromotion&utm_term=Lijstartikel&utm_campaign=Telegraaf

JoopSchouten2014
JoopSchouten201430 okt. 2014 - 12:25

Ewald Engelen.: 'De schaduwelite heeft het in Nederland in de afgelopen vijftien jaar voor het zeggen heeft gehad: bankiers, vastgoedbeleggers, projectontwikkelaars, hun politieke handlangers bij gemeenten en semipublieke instellingen (ziekenhuizen, scholengemeenschappen, woningbouwcorporaties, universiteiten), de parafinanciële hulptroepen, die het kopen, verkopen, doorverkopen, ontwikkelen en bouwen mogelijk maken (advocaten, accountants) en de sprookjesvertellers die het allemaal van legitimatie hebben mogen voorzien (economen, consultants, opinieleiders, commentatoren).' Griezels. Flikker al deze malafide krompraters maar uit hun functie.

malou3
malou330 okt. 2014 - 12:25

Ik kan alleen maar zeggen: Walgelijk!

dijkhuis2
dijkhuis230 okt. 2014 - 12:25

De commissie lijkt het onderliggende systeem eindelijk door te hebben. Na op de sociale woningbouw geoefend te hebben, zijn ze nu toe aan een echte uitdaging: het MBO en HBO.

meijerlahn
meijerlahn30 okt. 2014 - 12:25

Er is gestolen als de raven door arrogante en hondsbrutale incompetente graaiers. Het is te hopen dat deze witte boordencriminelen nu eindelijke eens een keer fors gestraft worden: http://www.cobouw.nl/nieuws/justitie/2014/10/29/top-corporaties-voor-de-rechter

AldusdeKoning
AldusdeKoning30 okt. 2014 - 12:25

Onbegrijpelijk dat een hele sector zo wordt weggezet. Ongeveer 8 % van de corporaties en dan met name enkele heel groten zoals o.a. Vestia zijn ( zwaar) de fout in gegaan. De rekening wordt afgewenteld op de huurders, die per definitie tot de lagere inkomens behoren -zo niet dan horen ze niet in een sociale huurwoning- . De belangrijkste fout ligt bij de regeringen van de afgelopen 20 jaar, die hebben verzuimd de verzelfstandiging van de corporatiesector dusdanig vorm te geven dat dit niet uit de hand zou lopen. Dat corporatie directeur/bestuurders zoals Staal en een tiental anderen zichzelf zo verrijkt hebben was al jarenlang bekend, ook bij de koepels Aedes en VTW, alsmede bij het departement van Volkshuisvesting en de eerst verantwoordelijke toezichthouders de Raden van Commissarissen van de betrokken foute instellingen. Een nieuwe toezichtsautoriteit lost het probleem echt niet op. Het zijn de mensen met de verkeerde mentaliteit zoals hebzucht, zelfverrijking en met gebrek aan moreel besef die uit die sector moeten verdwijnen. Zij hebben de problemen mee veroorzaakt en versterkt. Binding met de mensen, de huurders en woningzoekenden, die op de corporatie zijn aangewezen is een eerste vereiste. En zo lang dat niet gebeurt blijft het aanmodderen en hebben we over een tijdje weer dezelfde problemen. Marktwerking in een sector die geen markt is trekt nu eenmaal de verkeerde mensen aan en dat zien we ook in het onderwijs en de zorg. Daarom is een strakke regelgeving, met scherpe selectie en adequaat toezicht noodzakelijk en daarbij is inbreng van de huurders onontbeerlijk. Korte lijnen, kleine overzichtelijke organisatiestructuren , en uitsluitend voor de doelgroep van de sociale huisvesting opereren met huurdersparticipatie kunnen bijdragen aan het herstel. En nogmaals zeker 80% van de corporaties opereert naar behoren. Ik hoop van ganser harte dat het lukt want zij die aangewezen zijn op de sociale huursector verdienen het niet de dupe tenworden van een kleine kliek van immorele zelfverrijkers, speculanten en foute bestuurders.

Weetnietalles2
Weetnietalles230 okt. 2014 - 12:25

Waarom kan het ministerie dat over volshuisvesting gaat, niet gewoon het toezicht uitvoeren. Dan kunnen we tenminste nog een minister aanspreken als het weer mis gaat. Met Commissies van toezicht gaat iedereen vrijuit, of misschien vertrekt een voorzitter. maar de plitiek heeft het nakijken. En als burger wil je dat de kamerleden het primaat hebben. dat een kamerlid net zolang kan vragen tot het lek boven water is. Probeer dat maar eens bij een toezichthouder, dat lukt niet.

1 Reactie
lembeck
lembeck30 okt. 2014 - 12:25

Omdat het controlerend apparaat volkomen OBJECTIEF moet zijn en blijven en het ministerie is alles, behalve objectief.

[verwijderd]
[verwijderd]30 okt. 2014 - 12:25

Het is wel heel makkelijk om te roepen dat directeuren 'hun morele kompas zijn kwijtgeraakt'. Alsof niet heel veel anderen hetzelfde hadden gedaan in dezelfde situatie. Ook is het heel naïef om te denken dat meer controle en toezicht dit soort problemen gaat oplossen. Meer controle op drugs lost de drugsproblemen ook niet op, zolang drugs financieel heel aantrekkelijk blijven. Beter idee zou zijn om bestuuders betere financiële prikkels te geven. Bijvoorbeeld door ze een bonus in het vooruitzicht te stellen als ze een bepaald maatschappelijk belangrijk doel weten te realiseren (bijv. meer huurwoningen voor de allerarmsten, minder huurverhoging dan bij andere cooperaties, ....) binnen bepaalde financiële randvoorwaarden.

5 Reacties
edgarmat
edgarmat30 okt. 2014 - 12:25

@Kikker: "Het is wel heel makkelijk om te roepen dat directeuren 'hun morele kompas zijn kwijtgeraakt'. Alsof niet heel veel anderen hetzelfde hadden gedaan in dezelfde situatie." Nou, u denkt nog negatief over de mensheid. Alsof er geen integere mensen meer bestaan. "Ook is het heel naïef om te denken dat meer controle en toezicht dit soort problemen gaat oplossen." Het gaat ook niet over meer controle maar andere controle. "Beter idee zou zijn om bestuuders betere financiële prikkels te geven. Bijvoorbeeld door ze een bonus in het vooruitzicht te stellen als ze een bepaald maatschappelijk belangrijk doel weten te realiseren" Waarom zou je een bonus moeten krijgen als je gewoon jouw werk doet? En waarom is er nou nooit een malus systeem?

Bakoe
Bakoe30 okt. 2014 - 12:25

/Alsof niet heel veel anderen hetzelfde hadden gedaan in dezelfde situatie./ Aan het projecteren?

Ethio
Ethio30 okt. 2014 - 12:25

"Alsof niet heel veel anderen hetzelfde hadden gedaan in dezelfde situatie." Wat moeten we hier nu weer mee? Ten eerste is het een dooddoener. Zoals kleine kinderen op het schoolplein: "hij deed het ook". Zo kun je geen discussie voeren. We stellen eerst vast dat datgene wat er gebeurd is, onacceptabel is en niet vergoelijkt kan worden. Dan praten we verder. Maar dan: wat is jouw logica? Als je vind dat het te verwachten was dat de graaiers misbruik zouden maken van de situatie, dan moet je toch concluderen dat het een fout beleid is geweest om ze zoveel macht te geven? Ik begrijp niet dat je dan op het idee komt om ze ook nog eens een bonus te geven. Wat is daar de logica van, wetende dat de verkeerde types op bonussen afkomen, die alle feiten verdraaien om hun bonus op te strijken? Jij denkt dat bonussen een prima idee is, als je alleen maar zorgt dat de doelen 'goed' zijn. Naïef. "De markt" en 'marktprikkels' lossen dit echt niet op. Alleen betrokken burgers. Mensen met meer verstand van zaken en een minder grote bek. Die hebben we nodig. Die zijn er ook meer dan zat in Nederland.

nikita72
nikita7230 okt. 2014 - 12:25

Kikker, Ik ben blij dat u begrip toont voor de zwakte van de mens die een fout maakt. Inderdaad geldt dat "heel veel anderen hetzelfde hadden gedaan in dezelfde situatie. " Dit geldt niet alleen voor bestuurders die met gemeenschapsgeld mogen spelen, maar ook voor jongeren zonder opleiding die de criminaliteit aantrekkelijker vinden. Toch lijkt mij normaal dat wij de keuzes, die zulke mensen maken, afkeuren, en regels proberen op te stellen waardoor mensen niet in de verleiding komen.

123456zeven
123456zeven30 okt. 2014 - 12:25

Dis is natuurlijk onzin. Aan financiële prikkels was geen gebrek omdat diverse directeuren hun eigen salaris mochten invullen. Het probleem was dat er niemand op prestatie werd afgerekend. Een groot ons-kent-ons festijn, geen tucht van de markt, en geen adequaat overheidstoezicht. Er zullen vast wel meer mensen zich in die situatie zo gedragen hebben, maar dat maakt zou hen dus *ook* crimineel onder de criminelen maken. Criminelen met een veel te grote kans om ermee weg te komen.

JoopSchouten2014
JoopSchouten201430 okt. 2014 - 12:25

Roversbende. Nu nog wachten op de 'status van de juridische claims' en de rol van het O.M.. Zij maken blunder na blunder. Mensen vals beschuldigen en ondertussen witteboordencriminelen en 'elite' de hand boven het hoofd houden? Gelukkig ken ik een zeer integer handelende woningcorporatie in Anna Paulowna. Ze zouden deze als voorbeeld kunnen nemen.

1 Reactie
lembeck
lembeck30 okt. 2014 - 12:25

Hier zit er nog een die het heel behoorlijk doet, Joop. Dat zijn dan vooral de wat kleinere corporaties. Er wordt al jaren gestreden tegen al die fusies en het opslokken van andere corporaties. De afstand tussen corporatie en huurder wordt veel te groot. Hier kennen we elkaar bij naam en vaak bij voornaam. Daardoor krijgen we als huurdersvereniging ook best veel voor elkaar en is de corporatie zeker positief t.a.v. meewerken.

[verwijderd]
[verwijderd]30 okt. 2014 - 12:25

Ok, komt er weer een laag toezichthouders boven. Ik ben blij dat ik niet in een huurwoning woon, want ik zou geen zin hebben in een huurverhoging vanwege miskleunen en graaien, en dat de betrokkenen geen gevangenisstraf krijgen na deze enquetecomissie.

2 Reacties
Windowjan
Windowjan30 okt. 2014 - 12:25

Gelukkig wordt Hubert Möllenkamp wel strafrechtelijk vervolgd. Tijdens zijn verhoor waren zijn antwoorden bij tijd en wijlen ronduit lachwekkend, vooral over de Maserati, tip om eens te bekijken als je tijd over hebt ;-). Parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties - Openbaar verhoor dag 3 - Hubert Möllenkamp https://www.youtube.com/watch?v=1dpjTMXu1Pk

lembeck
lembeck30 okt. 2014 - 12:25

De andere twee controlemechanismen zullen uiteindelijk verdwijnen. Blijft alleen deze nieuwe over, Peet. En in het laatste stuk tekst van het artikel staat een link naar Cobauw. Dit muisje gaat voor diverse voormalige directeuren nog een flink staartje krijgen. Had je dat gemist?

eeweew
eeweew30 okt. 2014 - 12:25

En dit verandert iets aan de situatie? Wat er ook gebeurt, Blok zal zorgen dat de huurders voor deze zaak op gaan draaien, en hoe meer mensen hij in dat proces het wonen onmogelijk maak hoe beter hij zich gaat voelen.

1 Reactie
lembeck
lembeck30 okt. 2014 - 12:25

Eline, dat kan niet, als de Kamer hem dat verbiedt. En als het aan de enquêtecommissie ligt krijgt Blok die kans niet. Al helemaal niet als het om de controle gaat. Als die naar het ministerie zou gaan wordt het weer de slager die zijn eigen vlees moet keuren. Op zijn zachtst gezegd is het dan niet meer objectief, maar gekleurd aan de hand van de politieke kleur die aan de top van dat ministerie zit. In dit geval blauw-oranje. (VVD)

123456zeven
123456zeven30 okt. 2014 - 12:25

Ik stel voor om de slarissen van die directeuren fors te verlagen. Dan vertrekken ze maar naar het buitenland om daar woningcorporaties tot grote hoogten te stuwen. Het is erg jammer voor Nederland dat we ze moeten missen, maar de huidige generatie heeft gewoon teveel gekost.

1 Reactie
lembeck
lembeck30 okt. 2014 - 12:25

Dat begrijp ik niet. De directeuren moeten salaris inleveren... tot zover snap ik het. Maar wat je daarna schrijft niet meer: " Dan vertrekken ze maar naar het buitenland om daar woningcorporaties tot grote hoogten te stuwen. Het is erg jammer voor Nederland dat we ze moeten missen, maar de huidige generatie heeft gewoon teveel gekost." Kan je dit toelichten? En ook en vooral het laatste stukje over de huidige generatie? Ik kan dat niet helemaal plaatsen.

farmacie
farmacie30 okt. 2014 - 12:25

De enquêtes die er aan zitten te komen zijn de zorg enquête, de werkloosheid enquête, de windmolen enquête, de pensioen enquête, en de EU referendum enquête. Nog nooit heeft een enquête de schuldigen last van enige omvang bezorgd, de eerste gevangenisstraf wegens grove nalatigheid moet nog worden uitgesproken.

1 Reactie
lembeck
lembeck30 okt. 2014 - 12:25

Herbert, huurders en gewone burgers zijn inderdaad altijd de klos en ik weet echt niet, of na vorige enquêtes er vervolgmaatregelen zijn gekomen. In dit geval wel. Lees de link van Cobouw maar. De link in de tekst dus.

steppewolf
steppewolf30 okt. 2014 - 12:25

Het blijft toch ongelooflijk; de hele corrupte bankenwereld, accountants en bestuurderskaste hebben de afgelopen 20 jaar meer geroofd en gestolen dan alle criminelen sinds het ontstaan van Nederland bij elkaar. Toch zit er niemand in de gevangenis. En hun politieke vrienden in Den Haag weigeren ook al 20 jaar om er een reguliere pluk-ze wetgeving op te zetten want dat is de manier zoals we dat normaal aanpakken. In plaats daarvan krijgen ze nog miljoenen toe van onze politieke leiders, immuniteit van rechtsvervolging en permissie om rustig door te gaan met hun praktijken in een iets bescheidener vorm dan. Corruptie in optima forma. Je zou toch echt beginnen te verlangen naar de Sharia waar tenminste zonder aanziens des persoons gewoon de handen worden afgehakt van dit soort tuig. Het zou ook wel wat hebben al die armprotheses op tafel bij een bankiersvergadering. Het vertrouwen in de politiek als volksvertegenwoordiging daalt tot diep onder het nulpunt bij dit corrupte wanbeleid.

2 Reacties
panterarosso65
panterarosso6530 okt. 2014 - 12:25

als je goed kijkt loopt de politiek er als een rode draad doorheen, niet alleen aan de regulerings kant, maar ook aan de steelkant, je kunt feitelijk in nederland geen topambtenaar of bestuurder zijn bij een cooperatie e.d. zonder een partijkaart

arjenZH
arjenZH30 okt. 2014 - 12:25

Gelukkig wordt Hubert Möllenkamp wel strafrechtelijk vervolgd.

farmacie
farmacie30 okt. 2014 - 12:25

@ peter wolfs. Helaas zie ik nergens de accountant genoemd. Zoals gebruikelijk zal die wel weer niets te verwijten zijn. En dat terwijl tijdens de enquête wel is gezegd dat de dames en heren controleurs niet de intellectuele capaciteiten hadden om de derivaten ellende te doorgronden. Voor mij is dat wanprestatie, dus aansprakelijkheid.

1 Reactie
lembeck
lembeck30 okt. 2014 - 12:25

Nu heb ik inmiddels het hele rapport gelezen. Alle PDF-jes. Heb jij het rapport helemaal gelezen? Misschien helpt dit je wat verder. http://www.aedes.nl/content/artikelen/corporatiestelsel/parlementaire-enquete/eindrapport/rapport-parlementaire-enqu-tecommissie-ver-van-hui.xml?bron=alerts

Mick64
Mick6430 okt. 2014 - 12:25

De corporaties moeten weer terug naar de reden van hun bestaan: huurwoningen aanbieden die betaalbaar zijn, met meer macht voor huurders en gemeenteraden over zowel onderhoud als bouw van de woningen. De minister is eindverantwoordelijk en er moet een onafhankelijke Woonautoriteit komen. Haha, prachtige bedoelingen... Het lijken wel voorverkiezingen... De minister zou blabla, en moet blabla... In een tijd van participatie... Zo lang de VVD in dit land blijft bestaan, zal de huur-bubbel verder uitbreiden, de grootste subsidie-junk partij gaat gewoon doorrrr. Zelfreflectie bestaat allang niet meer in een roofbouw kapitalistisch systeem, dit zijn kreten die thuis horen bij de *rooien*, communisten en socialisten. Net zoals de kreet integriteit waar rechts een cursus voor nodig heeft, geeft maar weer eens aan hoe doorrot de roofbouwers zijn.

1 Reactie
lembeck
lembeck30 okt. 2014 - 12:25

Helemaal met je eens. Blok stond alweer in gestreept maatpak te vertellen dat hij precies ging doen wat de commissie zei. DUH!

pietdeg2
pietdeg230 okt. 2014 - 12:25

"De sector zou in handen zijn gekomen van 'de grote jongens', aldus oud-directeur op het ministerie van VROM Arnold Moerkamp." Grote jongens? Het zijn nog steeds dezelfde voormalige (semi)ambtenaren. Het probleem is dat die zelfoverschatters helemaal geen grote jongens zijn: op de markt zijn ze stuk voor stuk kansloos. Ze snappen ook niks van de markt en zijn zich gaan gedragen naar een parodie daarvan, kennelijk geïnspireerd door wat in het voormalige Oostblok door graaiende partijfunctionarissen gebeurde met geprivatiseerde staatsbedrijven.

2 Reacties
RosaLange
RosaLange30 okt. 2014 - 12:25

Maar ze komen er wel weer mee weg. Dat moet je ze nageven.

Klerck
Klerck30 okt. 2014 - 12:25

Ja ho even. De wind waait de andere kant uit: vanuit de bouwwereld de sociale woningbouw in. In sommige gemeenten worden woningbouwcorporaties inderdaad nog steeds door halve ambtenaren bestuurd. De mannen die we voor de parlementaire enquête zagen verschijnen zijn van een totaal andere slag; zij die zich net als Erik Staal vastgoedbaronnen wanen. Een groep met een totaal ander carrièrepad en een totaal ander doel in het leven dan waarvoor ze aangesteld zijn. In de "vrije" "markt" vind je eenzelfde soort pluimage. Mannen die zich kenschetsen (hangt af van hoe je er naar kijkt) als capabele bestuurders voor hun eigen bedrijf als je de jaarcijfers bekijkt, maar hun macht steeds meer deden uitwaaieren over de markt. De roemruchte bouwfraude-enquête liet het echte beeld zien van hoe de vermeende marktwerking opgeld doet tussen de grote bouwconsortia. Alle aanbestedingen van de overheid werden in besloten kring gefixed. Ieder kreeg zijn deel. De kleine bouwbedrijven werden kruimels toegeworpen om ze koest te houden. De bedrijven die met een schoon geweten bleven opereren werden de markt uit gewerkt. Wat vrij snel toeslaat want bouwbedrijven vallen nogal snel om zonder aanbestedingen. En om eerlijk te zijn, van één rapport veranderd de bouwsector niet van vandaag op morgen. Ik moet nog maar zien of we de macht van de bouwsector vanuit Den Haag kunnen temperen. Het rapport dat vandaag verscheen gebruikt harde woorden en roept om meer toezicht. Mooie doelstellingen waarvan ik het nog maar moet zien. De verrotte cultuur kan alleen van binnenuit veranderd worden als daar mensen de corrupte gang van zaken zelf echt zat zijn. En het zou winst zijn als de VVD wat minder vaak brutaal roept om minder regels en minder ambtenaren want een of andere manier kan het Nederland van nu blijkbaar niet zonder streng toezicht van een irritante overheid. Zelfbeheersing is helaas een in onbruik geraakte deugt.

opmerker
opmerker30 okt. 2014 - 12:25

"De commissie zegt dat het een giftige cocktail aantrof van falende besturen, doorgeslagen zelfregulering en andere aspecten die maatschappelijk geld lieten verdampen." Daar komt de term " verdampen " weer. Ik heb nog nooit geld zien verdampen. Het geld gaat van corporaties naar de beleggers via de banken die gebruik maken van de onkunde en overmoed van de over het algemeen goedwillende bestuurders. De rol van de banken wordt weer buiten schot gelaten. Overigens komt nu pas de afrekening bij de huurders, die zouden moeten weigeren te betalen.

1 Reactie
pietdeg2
pietdeg230 okt. 2014 - 12:25

"Ik heb nog nooit geld zien verdampen." Nog nooit een nieuwe auto gekocht? Als je een auto koopt met een nieuwwaarde van 20.000, je handtekening onder het koopcontract zet en het sleuteltje omdraait rij je de garage uit met een tweedehandsje dat nog maar 18.000 waard is. Dan heb je het genoegen mogen smaken om 2.000 te verdampen.

[verwijderd]
[verwijderd]30 okt. 2014 - 12:25

Het kan niet genoeg herhaald worden.... Never....never...ever trust specially neo-liberal politicians...!! Zie het hypocriete doorzichtige afleidingsmanoeuvre van de VVD om te ijveren voor een kleinere overheid, waarbij de oorsprong en het overgrote probleem bij de incapabele, visiearme en falende politiek ligt.. Typisch het bewijs van de gedachtegang en politiek, om altijd eerst in eerste instantie de problemen bij anderen en de schijnbaar onvoldoende niet-participerende maatschappij neer te leggen.. Is dan belasting gelden aan de de zwakkeren en onderkant van de maatschappij te besteden, dan geen praktische maatschappelijke participatie...??? De kern van het probleem is dat de betreffende staatssecretarissen en ministers politiek schromelijk gefaald hebben en volledig verantwoordelijk zijn dat juist de sociale huurders het slachtoffer zijn van het onverantwoordelijk en zelfs misdadig falen weer de dupe zijn, buiten de huidige onverantwoordelijke twijfelachtig zware bezuinigingen aan de onderkant van de maatschappij..!!

1 Reactie
Brauswasser
Brauswasser30 okt. 2014 - 12:25

De kern van het probleem is dat de betreffende staatssecretarissen en ministers politiek schromelijk gefaald hebben en volledig verantwoordelijk zijn. Welke partijen ? Het begon met Balkenende III .... o.a. D66 met Pechold .... CDA-VVD-D66. Toen Balkenende IV .... Vogelaar en Wouter Bos ..... CDA-PVDA Waar deze bagger praktische uitvoering kreeg.

Ruud12
Ruud1230 okt. 2014 - 12:25

De enguete-commissie heeft een meer dan voortreffelijk rapport afgeleverd. Daar is iedereen het wel over eens. Voorzitter van Vliet heeft daar prima leiding aan gegeven. Graag wil ik er even aan herinneren dat de heer van Vliet in de Tweede Kamer is gekomen dankzij de stemmen van PVV-kiezers. De mensen die door velen als Tokkies worden weggezet.

1 Reactie
lembeck
lembeck30 okt. 2014 - 12:25

Mag ik er dan aan toevoegen dat de heer Van Vliet kotsmisselijk vertrokken is uit de PVV na dat debacle van minder, minder? Deze man heeft principes, blijkt. Die vind je niet bij de PVV.