Joop

Woede over sponsorloop in Westerbork is onterecht

  •  
19-01-2019
  •  
leestijd 4 minuten
  •  
nvdv2

© Deelnemers aan de 40 kilometer lange wandeltocht voor de Nacht van de Vluchteling. Foto: Francisco van Jole

Kamp Westerbork is juist geschikt als start voor de Nacht van de Vluchteling
Er wordt momenteel campagne gevoerd tegen de stichting Vluchteling omdat een van de nachtelijke wandelingen die tijdens de Nacht van de Vluchteling wordt georganiseerd vanuit het kamp Westerbork vertrekt. Dat gebeurt kennelijk in samenwerking met de leiding van deze herdenkingsplaats zodat ook die daarmee automatisch doelwit is.
Zo spreekt het Centraal Joods Overleg over het misbruik van een herdenkingsplaats voor de Holocaust. Westerbork is al vóór de bezetting in het leven geroepen als toevluchtsoord voor gevluchte joden, die het geluk hadden niet al aan de grens te zijn tegengehouden met exact de argumentatie die men nu gebruikt om asielzoekers massaal verdacht te maken. De joodse gemeenschap in Nederland betaalde de kosten. Pas tijdens de bezetting namen de Duitsers Westerbork over om er een doorgangskamp van te maken voor de deportatie van alle Nederlandse joden.
Het is dus bij uitstek een startpunt als je nu wandeltochten organiseert in het kader van de Nacht van de Vluchteling. Het gaat dan heel ver als je de organisatoren van zo’n evenement verdacht maakt. Het past ook helemaal niet bij de mentaliteit van het Joods Overleg dat een ruimhartig toelatingsbeleid van vluchtelingen voorstaat. Je zou zeggen dat als het Centraal Joods Overleg en de vluchtelingenhulp bij elkaar op de koffie gaan, wederzijdse misverstanden toch moeten kunnen worden weggenomen.
Update 18:45 Extreemrechts heeft de verontwaardiging over het feit dat een sponsorloop van de stichting Vluchteling start vanaf de herinneringsplaats Westerbork overgenomen. De stichting Vluchteling krijgt van onder uit de zak. Hoe durft ze deze herinneringsplaats van de Holocaust te ontheiligen door die in verband te brengen met de hedendaagse vluchtelingenproblematiek? Hoe waagt zij het het lot van de vluchtelingen te vergelijken met dat van de joden? Waar worden die vluchtelingen dan industrieel vermoord?
Dit is een bewust misbegrijpen van wat de stichting Vluchteling wil zeggen. Die stelt in haar publieke uitingen dat het er haar om gaat de behandeling van vluchtelingen in de jaren dertig – dus ruim voor de Holocaust – als waarschuwend voorbeeld in het licht te stellen.
Daar is reden genoeg voor.  
In de jaren dertig was er van een Holocaust geen sprake. Niemand kon zich de industriële moord op een volk voorstellen, al hadden grote delen van Oost-Europa een traditie van bloedige pogroms tegen de joden. Toen de nazi’s in Duitsland aan de macht kwam, werd antisemitisme overheidsbeleid. Joden werden in feite rechteloos. Ze waren op grote schaal slachtoffer van door de overheid gedoogd geweld. Ze liepen grote kans in een concentratiekamp te worden opgesloten. Dat wist iedereen. Dat was volstrekt duidelijk.
Toch probeerden de democratische landen van West-Europa hun grenzen zoveel mogelijk voor vluchtelingen te sluiten met het argument dat het land vol was, dat ze niet in de cultuur pasten, dat ze de banen van de autochtonen afpikten, enzovoorts. De anti-vreemdelingen- en antimigrantenretoriek van de jaren dertig lijkt als twee druppels water op die van tegenwoordig. De onverschilligheid van de meerderheid van de bevolking ten opzichte van wat zich in andere landen aan misdaden tegen de mensheid afspeelt is eveneens volstrekt vergelijkbaar met die uit de jaren dertig. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de vervolging van christenen in het Midden-Oosten of de stilzwijgende erkenning van het regime van Assad.  Denk ook aan het antisemitisme van onze tijd én aan de antimoslimretoriek. Overal borrelt het gif op en is het gebrek aan waakzaamheid zichtbaar.  
Westerbork – nogmaals – is in 1939 in het leven geroepen om joodse vluchtelingen op te vangen, een beetje ver van de bewoonde wereld, voor zover die vluchtelingen in Nederland werden toegelaten.  
In de jaren dertig is het klimaat geschapen dat in de jaren veertig tot de Holocaust leidde. Dat klimaat lijkt nogal op het onze. Dat van nu. Dat van onze dagen. De mentaliteit die tot de Holocaust leidde is terug.
Zal die opnieuw tot een Holocaust leiden? Niemand kan de toekomst voorspellen en de situatie is nu anders dan tachtig, negentig jaar geleden. Ook al omdat we door Auschwitz gewaarschuwd zijn. En door het feit dat de nazi’s erin slaagden tamelijk geruisloos een opvangkamp voor vluchtelingen om te vormen tot een voorpoortaal van de industriële moord.  
De burgeroorlog in Joegoslavië heeft laten zien hoe snel het laagje beschaving waarmee we ons bedekt weten, kan worden afgepeld.  
Daarom is de keuze van Westerbork als startplaats voor een sponsorloop ten gunste van hedendaagse vluchtelingen zo geslaagd. Op geen enkele wijze wordt misbruik gemaakt van de Holocaust. De stichting Vluchteling geeft daarentegen blijk van historisch inzicht. Ze vraagt aandacht voor een giftig klimaat dat tot rampen kán leiden als we met zijn allen niet goed oppassen en ons vergewissen van waar we mee bezig zijn. Het is moeilijk voorstelbaar dat bewegingen en opiniemakers daar tegen zouden kunnen zijn, dat ze zichzelf aangesproken voelen.  

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (64)

MartinSijes
MartinSijes27 jan. 2019 - 10:53

Stichting Vluchteling is grotendeels verantwoordelijk voor de ontstane commotie door een persbericht te verspreiden dat bij veel Joden de haren heeft doen rijzen van afschuw. Inmiddels is de tekst gekuist. Op de website staat nu een andere tekst. Hieronder volgt de oorspronkelijke tekst, zoals beschreven in het NIW: De tekst “ Of je nou 10,20 of 40gaat lopen, met de Nacht van de Vluchteling ga je een pittige, maar onvergetelijke ervaring tegemoet. Waar komen we jou dit jaar tegen? In Westerbork misschien..? Schrijf je snel in, want het aantal plaatsen is beperkt.” Mijn familie is via Westerbork versleept naar Auschwitz en Sobibor. Tot as verwerkt. Ik word woest als ik dan in een wervend bericht lees over onvergetelijke ervaringen in Westerbork. Ik word woest van aansporingen om mij snel in te schrijven omdat het aantal plaatsen beperkt is. Ook in de Joodse gemeenschap verschilt men van mening over hoe om te gaan met de massale immigratie vanuit Afrika en het Midden Oosten. Maar als van Westerbork een “ Experience” wordt gemaakt die je moet meemaken, kun je ook bij mij rekenen op woede over zoveel gevoelloze domheid.

punt2
punt224 jan. 2019 - 16:02

@van der Horst Westerbork is ingericht als opvang faciliteit in 1939. De Kristalnacht en dodelijke vervolging is van voor 1939. Jouw commentaar en vergelijkingen gaan niet op.

2 Reacties
Hanvander Horst
Hanvander Horst29 jan. 2019 - 13:31

Je bent niet op de hoogte, punt. Lees eens wat over de geschiedenis van de jodenvervolging in de jaren dertig en veertig.

MartinSijes
MartinSijes30 apr. 2019 - 10:20

Je reageert niet op mijn kritische opmerkingen

Minoes&tuin
Minoes&tuin21 jan. 2019 - 13:51

Zijn we nu ook nog in 'leed' aan het handelen? Daar moet ik steeds meer aan denken bij dit soort 'verhandelingen'. Ik vind dat eerlijk gezegd weerzinwekkend.

OlavM
OlavM20 jan. 2019 - 20:23

Uitstekend punt, Han van der Host. Helemaal mee eens. [Extreemrechts heeft de verontwaardiging over het feit dat een sponsorloop van de stichting Vluchteling start vanaf de herinneringsplaats Westerbork overgenomen.] Tja, extreem-rechts is immers zó begaan met het lot van vluchtellingen......tenminste, als die beperkt blijven tot joden. Want net als homo's zijn die de nieuwe beschermelingen van een groot deel van (uiterst) rechts in hun strijd tegen het veronderstelde Islamitische Wereldcomplot......

1 Reactie
OlavM
OlavM20 jan. 2019 - 21:13

Excuus: Van der HoRst, natuurlijk.

FransAkkermans1947
FransAkkermans194720 jan. 2019 - 18:34

Hoewel ik weinig overeenkomsten zie met de jaren dertig zijn mensen die op de vlucht zijn voor vervolging en geweld helaas van alle tijden en plaatsen en verdienen zij solidariteit. Ik heb geen reden te twijfelen aan de goede bedoelingen van Vluchtelingenhulp of van Westerbork en die hetze is dan ook misplaatst. Het lijkt wel of verontwaardiging plicht is geworden.

1 Reactie
ton14024
ton1402420 jan. 2019 - 18:59

Geen plicht, lijkt mij, eerder zelfbevrediging.

Bert Jansen2
Bert Jansen220 jan. 2019 - 18:25

De mate waarin op elke slak zout wordt gestrooid door de joodse belangenverenigingen is buitengewoon contraproductief voor bestrijding van anti-semitisme.

5 Reacties
ton14024
ton1402420 jan. 2019 - 18:56

Ik pleit voor een protest op 4 mei.

Ozon
Ozon21 jan. 2019 - 6:33

@Ton Waarom?

RosaLange
RosaLange21 jan. 2019 - 12:39

Antisemitisme kwestie van eigen schuld? Dat vind ik dan weer extreemrechts.

Bert Jansen2
Bert Jansen221 jan. 2019 - 13:49

@Ton14024 Ga je mond spoelen met groene zeep. Die reactie is te bespottelijk voor woorden. @RosaLange Wat een stupide reactie. Verschillende vormen van communicatie hebben verschillend effect. Als je een gepest kind uitlegt dat boos worden meer pesten veroorzaakt en onverschilligheid acteren pesten ontmoedigd, dan geef je het kind niet de schuld gepest te worden, je helpt het hopelijk.

MartinSijes
MartinSijes30 apr. 2019 - 10:21

Dus mond houden dan maar? Bekijk het even.

Frans_Cobben_Halsteren
Frans_Cobben_Halsteren20 jan. 2019 - 17:03

Politieke tegenstanders(sociaal-democraten) en Jehovah's getuigen en zigeuners zaten helaas ook opgesloten in Kamp Westerbork, Nederlandse Nationaal-Socialisten(Mussert) hielpen mee met de mensenjacht van de Duitse SS!

2 Reacties
OlavM
OlavM20 jan. 2019 - 21:11

Je had de communisten, anarchisten en progressieve liberalen, naast homoseksuelen, ook wel mogen noemen.

broer Dasilva
broer Dasilva21 jan. 2019 - 0:03

Zou ik een linkje kunnen krijgen van de genoemde groepen die U noemt ? Ik kan het namelijk niet vinden dat die tijdens de WO 2 daar ook gezeten . Ik bedoel de sociaal democraten , en tevens de groepen die OlavM benoemd . Roma en Sinti staat wel in de lijsten die ik heb gezien .

Me4
Me420 jan. 2019 - 11:10

Vorig jaar zijn er 100.000 mensen bijgekomen in Nederland door immigratie en daarmee is Nederland een van de meest gastvrije landen ter wereld. Stichting vluchteling doet het naar mijn idee vaak voorkomen alsof Nederland juist erg hardvochtig is op dit vlak maar de cijfers bewijzen het tegenovergestelde. Wat willen we dan compleet open grenzen en onze welvaartsstaat opblazen? Nederlanders opzadelen met een schuldgevoel door een koppeling te maken met Westerbork gaat me te ver, lijken de middeleeuwen wel de katholieke kerk verdiende kapitalen aan aflaatbrieven. Bij mij in de straat wonen 3 statushouders gezinnen, ik laat mijn haren knippen bij een Afghaanse kapper, volgende weekend ga bij mijn vriend Arash khoresht ghormeh sabziw eten en ik woon in een klein dorp. Hou toch eens op met dat gedemoniseer!

7 Reacties
Hanvander Horst
Hanvander Horst20 jan. 2019 - 12:06

Stamtafel 1937.

Satya
Satya20 jan. 2019 - 16:36

Stichting vluchteling zet zich niet alleen maar in voor vluchtelingen in Nederland. Misschien moet je jezelf een beetje beter informeren. https://www.vluchteling.nl/

ton14024
ton1402420 jan. 2019 - 18:53

De grootste groep migranten zijn Polen, voor de welvaart van het kapitaal.

Me4
Me420 jan. 2019 - 19:23

Geen argumenten Han? Satya waarom het onderwerp lijkt me duidelijk!

OlavM
OlavM20 jan. 2019 - 21:08

@ Me, me and again me: [Bij mij in de straat wonen 3 statushouders gezinnen, ik laat mijn haren knippen bij een Afghaanse kapper, volgende weekend ga bij mijn vriend Arash khoresht ghormeh sabziw eten en ik woon in een klein dorp.] Gefeliciteerd met je prestaties!

Luneau
Luneau21 jan. 2019 - 1:49

"Nederlanders opzadelen met een schuldgevoel door een koppeling te maken met Westerbork gaat me te ver" "Hou toch eens op met dat gedemoniseer!" Als u zich schuldig of gedemoniseerd voelt over een organisatie die een sponsorloop voor liefdadigheid organiseert, (waar u vrijwillig aan kunt meedoen of niet meedoen) dan moet u misschien eens bij uzelf te rade gaan waarom dat zo is. Voelt u zich bij andere liefdadige sponsorlopen ook zo?

Satya
Satya21 jan. 2019 - 5:34

Heb je het doel van de sponsorloop bekeken?

Klaas Punt
Klaas Punt20 jan. 2019 - 11:08

Ik lees een rweet van Leo Lewin, die schrijft dat hij daar gezeten heeft en met zijn ouders naar Bergen-Belsen afgevoerd is. Hij vindt het "een uitstekende keuze". Als nu zo'n persoon al geen bezwaren heeft, met ongetwijfeld meer emoties dan ik heb na enige bezoekjes tijdens vakantie in Drente, wat zeurt men dan?

2 Reacties
DenFlexwerker
DenFlexwerker20 jan. 2019 - 12:56

@Klaas Punt: vertegenwoordigd deze man de nabestaanden van alle slachtoffers? Van wie heeft hij zijn mandaat en van hoe veel van deze nabestaanden. Zolang hij dit mandaat niet heeft van een significant aantal nabestaanden, spreekt hij namens zichzelf. Daar is natuurlijk niets tegen. Het betekend echter ook dat hij precies namens zichzelf spreekt. Centraal Joods Overleg lijkt mij meer nabestaanden te vertegenwoordigen dus hun woord weegt meer.

Klaas Punt
Klaas Punt20 jan. 2019 - 18:36

Net als ik heeft Leo Lewin geen mandaat. Trouwens Leo moet nog zeer jong geweest zijn. Centraal Joods Overleg gek genoeg ook niet. Maar Leo was er, je zou kunnen zeggen slachtoffer. Zoals je ook in deze kolommen kunt lezen was Westerbork reeds voordat de Duitsers het als verzamelpunt voor de jodenvervolging in gebruik namen voor andere doelen gebruikt. Ook als opvang voor de Molukkers. Mijn mening is duidelijk. Wat is de jouwe?

Bouwman2
Bouwman220 jan. 2019 - 10:14

De vragen over "Westerbork" zijn al in 1997 gesteld en gepubliceerd door de onlangs overleden historica Nanda van der Zee.Zij komt tot de conclusie dat de treinen bleven rijden door collaboratie. Collaboratie slaat een deuk in het zelfbeeld van de Nederlanders en stuit op verzet. "Westerbork" was zaak van de "foute" Nederlanders in de oorlogsperiode, niet van de moderne Nederlanders van heden. En die zijn allemaal goed, we gaan immers met zijn allen al jaren naar Soldaat van Oranje. Je kunt je nu eenmaal beter identificeren met verzet dan met collaboratie. En ineens komen vluchtelingen herinneren aan het feit dat zij net als de joodse mensen niet zo maar welkom zijn in Nederland. Dat ze net als vroeger ook aanlopen tegen hekken en kampen.. Die parallel is te pijnlijk, dus moet die aan het zicht worden onttrokken.. Anderen zijn het probleem, niet wijzelf.

1 Reactie
OlavM
OlavM20 jan. 2019 - 21:04

@ Bouwman: Tja, de treinen bleven rijden.....Ik heb de toenmalige president-directeur van de NS gekend, en was als kind bevriend met een kleindochter van hem. Huub Lauwers, die een tragische rol heeft gehad in het "Englandspiel", was een goede kennis van haar vader (dus zoon van die NS-chef)..... Mijn ouders hebben onderduikers gehad, mijn vader is geestelijk raadsman geweest in een NSB-erskamp -waarin de mensen ook zeer slecht behandeld werden-, en een onschuldige, jonge dochter van een NSB-er is als kindermeisje in ons gezin opgenomen geweest. Voorbeelden ervan hoe ongelofelijk gecompliceerd de Tweede Wereldoorlog was in het leven van individuele mensen, en hoezeer die ook daarna diepe sporen heeft achtergelaten.

Purper Floyd
Purper Floyd20 jan. 2019 - 8:44

Het protest ontstaat natuurlijk doordat Kamp Westerbork door de meeste Nederlanders wordt geassocieerd met de jodendeportatie ten tijden van de tweede wereldoorlog. Dat dit kamp in aanloop naar die oorlog een andere functie had is voor de meeste Nederlanders irrelevant.

1 Reactie
Bert Jansen2
Bert Jansen220 jan. 2019 - 20:30

[Dat dit kamp in aanloop naar die oorlog een andere functie had is voor de meeste Nederlanders irrelevant.] Niet irrelevant, maar onbekend. Een opiniestuk als dit of de Nacht van de Vluchteling doet daar iets aan.

Minoes&tuin
Minoes&tuin20 jan. 2019 - 7:28

Ik vind volwassenen erger dan een stel kinderen.

De nuance
De nuance19 jan. 2019 - 23:05

iedereen die kamp Westerbork heeft bezocht weet dat het ergens voor staat. Iets waar van we hopen dat het nooit, maar dan ook nooit meer zal gebeuren. Iets wat we hopelijk voor altijd achter ons hebben gelaten. Ook al was het eerder een toevluchtsoord, we weten wat de eindbestemming was. Ik kan mij niet voorstellen dat iemand zich daarmee geassocieerd wil voelen, met of zonder kennis van de geschiedenis.

1 Reactie
ton14024
ton1402420 jan. 2019 - 18:43

Pardon. De nuance vraagt om duidelijke taal. Door misverstanden verdwijnt de nuance. Probeer alstublieft uw tekst eens te verklaren. Maar laat je niet ontmoedigen.

Hannes  Achterhout
Hannes Achterhout19 jan. 2019 - 21:58

Ik zie het bezwaar niet. Westerbork herbergde ook Roma, Sinti, plus communisten, homosexuelen en vrijmetselaars, allemaal gevlucht voor de Nazis en toch geïnterneerd. Na de oorlog was Kamp Schattenberg als deel van Westerbork toevluchtsoord voor voor uit Ambon gevluchte Zuid-Molukkers. Westerbork als symbool voor de universele vluchteling voor politieke repressie, wat is daar mis mee?

2 Reacties
FransAkkermans1947
FransAkkermans194721 jan. 2019 - 2:45

Westerbork zou ik geen toevluchtsoord willen noemen voor gevluchte Zuid-Molukkers. Die waren hier op last van een gerechtelijk bevel.

RykE
RykE29 apr. 2019 - 15:37

@Hannes Achterhout U vergeet nog de NSB'ers te noemen die vlak na de oorlog ook in het kamp geïnterneerd werden. Maar in feite is het kamp een monument voor de deportatie en massamoord op 104.000 Joodse Nederlanders. Als u het dus reduceert tot symbool voor de opvang van, in hoofdzaak, economische vluchtelingen is daar alles mis mee.

Satya
Satya19 jan. 2019 - 21:30

Goed stuk han! We staan op de vooravond van een nieuwe verschrikking, de ontmenselijking is in volle gang. Ik kan Twitter niet gebruiken, er wordt over het Afrikaanse volk gesproken alsof we ongedierte zijn. Het word tijd dat fatsoenlijke mensen in actie komen tegen vooral geert wilders, de man is compleet geradicaliseerd. Dit komt niet goed zo. De vvd maakt continue knievallen naar extreem rechts. Fascisme is helemaal terug.

1 Reactie
OlavM
OlavM20 jan. 2019 - 20:42

@ Satya: Vlak ook die griezel Thierry Baudet niet uit, Satya. In zekere zin een nuance gevaarlijker dan Wilde Geert.

M7
M719 jan. 2019 - 21:14

Westerbork is inderdaad voor de WW II gestart als opvangskamp voor gevluchte joodse mensen. In zoverre heeft de historicus gelijk. Maar Westerbork heeft natuurlijk haar " naam ' gemaakt tijdens de bezetting als doorgangskamp voor de deportatie van de nederlandse joden . En daar slaat Han de plank mis / veegt hij de geschiedenis onder het kleed, door niet die laatste functie van Westerbork te erkennen en te betrekken in de discussie die nu gevoerd wordt rondom de sponsorloop met als vertrekpunt Westerbork. Zeker nu in de maatschappelijke discussie de termen vluchtelingen , economische vluchtelingen/migranten wel heel erg fluide geworden zijn. Ik geloof niet dat er destijds in Westerbork veel economische migranten ondergebracht werden.... jammer Han.....

5 Reacties
Satya
Satya19 jan. 2019 - 23:40

Het is nog in gebruik geweest als opvang voor molukkers. Waar was het bezwaar toen? Jij wilt alleen je gal over mensen spuien die je laatst geen parasieten wilde noemen maar het in dezelfde zin wel deed. Ontmenselijking is waar jij keihard aan mee doet, constant. Dit zijn mensen die gevlucht zijn, waarvan 85% in de regio wordt opgevangen, velen op de vlucht, kinderen met trauma’s, ouders die hun kinderen zijn verloren, gemarteld. Waarom is dat leed anders dan dat van de afschuwelijke holocaust? Je moet je in mijn beleving kapot schamen voor je medemenselijkheid en de waarde die jij andere mensen toewijst. Gadver m.

Mohawk2
Mohawk220 jan. 2019 - 7:14

"En daar slaat Han de plank mis / veegt hij de geschiedenis onder het kleed, door niet die laatste functie van Westerbork te erkennen en te betrekken in de discussie" Dan heb jij een ander stuk gelezen dan ik. Ik lees toch duidelijk dit: "Pas tijdens de bezetting namen de Duitsers Westerbork over om er een doorgangskamp van te maken voor de deportatie van alle Nederlandse joden." - niks onder het kleed vegen dus, noch laatste functies niet erkennen en niet betrekken in de discussie.

Ozon
Ozon20 jan. 2019 - 8:24

M “door niet die laatste functie van Westerbork te erkennen” Opvang van de Molukse KNIL-ers?

toshiba
toshiba20 jan. 2019 - 8:28

niemand veegt de geschiedenis onder het kleed. zeker han niet die namelijk de WOII geschiedenis van kamp westerbork duidelijk benoemd. dus wat betreft klets je uit je nek het probleem is gewoon dat [extreem] rechts de Nacht van de VLuchtelingen als iets Links ziet. dat [extreem] rechts een pesthekel heeft aan alles wat met vluchtelingen te maken heeft en dus elke stok die ze maar kan gebruiken om oproer te kraaien. en daar val jij ook onder

Luneau
Luneau21 jan. 2019 - 1:59

M, Bijzonder is dat de hedendaagse retoriek over vluchtelingen niet veel verschilt van de de retoriek van de NSB in de jaren '30. Hieronder bijv een link naar een artikel uit de NSB-krant van 1939 nadat bekend was geworden dat er in Westerbork een vluchtelingenkamp kwam. https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:110529665:mpeg21:a0065

Superfrits
Superfrits19 jan. 2019 - 18:35

Het is erg lastig te controleren of een asielzoeker een echte vluchteling is. Zie de jarenlange procedures die de IND vaak nodig heeft om dit te controleren. Ik kan me de aversie van de tegenstanders wel een beetje voorstellen, omdat er migranten en echte vluchtelingen nogal eens op een grote hoop worden gegooid.

2 Reacties
toshiba
toshiba20 jan. 2019 - 8:28

heeft niets met kamp westerbork te maken of de nacht van de vluchteling

Luneau
Luneau21 jan. 2019 - 2:01

De Nacht van de Vluchteling haalt vooral geld op voor vluchtelingen in de regio en niet voor vluchtelingen in Nederland.

korheiden2
korheiden219 jan. 2019 - 16:42

Het is waar dat Westerbork als opvangkamp voor vluchtelingen is begonnen, zoals ook door Leo Lukassen wordt gesteld. Vanwege het feit dat de Duitsers dit kamp hebben overgenomen en het gebruikten om joden te gaan deporteren, ben ik toch van mening dat Han hier ongelijk heeft. Er wordt m.i. toch te veel de indruk gewekt dat de situatie van de joden in WOII vergelijkbaar zou zijn met die van de hedendaagse vluchtelingen. Er is veel te verbeteren aan de situatie van laatstgenoemden, maar ze worden niet stelselmatig en met miljoenen tegelijk vermoord. Westerbork lijkt me om deze reden ongeschikt als startplaats voor deze wandeling, hoe goed de bedoeling ook is.

13 Reacties
Hanvander Horst
Hanvander Horst19 jan. 2019 - 20:05

Die indruk wordt gezien de woordkeus van de Stichting Vluchteling in het geheel niet gewekt.

HM van der Meulen
HM van der Meulen19 jan. 2019 - 21:08

Er wordt niet de indruk gewekt dat de situatie van de joden in WOII vergelijkbaar zou zijn met die van de hedendaagse vluchtelingen, er wordt gewaarschuwd tegen de manier waarop zich dit dreigt te ontwikkelen. De waarschuwing is: "Zo is het begonnen." Deporteren doen we al: dat heet tegenwoordig "uitzetten" als ik me niet vergis. Ook naar gebieden waar mensen op de grens van bestaansminimum leven. Dat is geen argument. Pas als er een opstand uitbreekt of er een burgeroorlog uitbreekt zijn het vluchtelingen. En in het westen is men koortsachtig opzoek naar het recept om te zorgen dat de boel net niet overkookt. Zo moeilijk is het niet voor de Chinezen om daar een betere deal tegenover te stellen.

Klifhanger
Klifhanger20 jan. 2019 - 6:02

Vind t moeilijk: aan de ene kant is het goed om eens stil te staan bij het lot van vluchtelingen in deze tijd, en de anti-maatregelem om ze vooral buiten te houden. Waar is de menselijkheid? aan de andere kant: te vaak wordt het onderscheid migrant en vluchteling helaas vermengd, ook door de organiserende partijen, en lepelen we alles maar bij elkaar: een jonge man uit Niger die een beter bestaan zoekt in Europa, is dat door te trekken naar een Joodse mens die systematsch uitgemoord wordt? Is de volgende stap het monument van de Februari staking gebruiken om het gele hesjesprotest meer power te geven…? Laat het huisje bij t schuurtje zou ik zeggen…

toshiba
toshiba20 jan. 2019 - 8:29

nee dat is wat jij en de rest van extreem rechts er in wilt zien. zodat ze weer lekker kunnen bashen en los kunnen gaan op 'linkse' hobbies zoals vluchtelingen, werkelijk mensen zoals jij walg ik van

korheiden2
korheiden220 jan. 2019 - 10:54

@Han : Het kan zijn dat de 'woordkeus van de Stichting Vluchteling die indruk niet heeft gewekt', de keuze van Westerbork doet dit wel.Kamp Westerbork als Joods vluchtelingenkamp voor de oorlog werd betaald door de Joodse gemeenschap zelf als opvang voor Joden uit onder meer Duitsland. Daarna werd het doorvoeringskamp naar Auschwitz etc. Iedere vergelijking met hedendaagse vluchtelingen gaat mank.

RosaLange
RosaLange20 jan. 2019 - 11:05

@HM Ik heb eigenlijk geen eenduidig standpunt over die sponsorloop, ik snap beide kanten. Maar ik vind opmerkingen als: Deporteren doen we al: dat heet tegenwoordig “uitzetten” als ik me niet vergis. echt fout. Het klinkt heel stoer maar het helpt de discussie niet. Vluchtelingen zijn echter afhankelijk van een breed gedragen consensus over het vluchtelingenbeleid. Dus met dergelijke uitspraken schaad je juist de mensen waarvoor je zegt op te komen. Is het dan zo moeilijk om het verschil te zien tussen mensen die werden gedeporteerd om regelrecht in de concentratiekampen te worden omgebracht en mensen waarvan in een langdurige rechtszaak is komen vast te staan dat ze geen aanspraak hebben op asiel en na herhaaldelijk verzoek het land te verlaten, uitgezet worden?

Quibus2
Quibus220 jan. 2019 - 11:15

"Deporteren doen we al: dat heet tegenwoordig “uitzetten” als ik me niet vergis." In ambtelijke documentatie heet dat voor zover ik weet nog altijd 'deportatie'. Dat is in 2005/2006 nog gebleken tijdens de rechtszaak aangaande de 'Reisbureau Rita' posters. (Die overigens een overwinning voor de vrijheid van meningsuiting opleverde, bevestigd door rechter, Hof en de Hoge Raad).

HM van der Meulen
HM van der Meulen20 jan. 2019 - 13:18

Rosa Langer - Er is al verschillende malen op gewezen dat Kamp Westerbork is begonnen als Joods vluchtelingenkamp voor de oorlog en werd betaald door de Joodse gemeenschap zelf als opvang voor Joden uit onder meer Duitsland. Er wordt verwezen naar die situatie En ja, het deporteren is al begonnen, heel netjes, volgens de regels. Ordnung muss sein.

Klifhanger
Klifhanger20 jan. 2019 - 17:14

@toshiba Ik weet niet voor wie uw reactie bedoeld was, maar dit slaat werkelijk alles: dus als iemand een vraagteken plaatst bij Han's stuk, dan ben je meteen extreme rechts? nou dat kan nog lekker worden dan de komende tijd, gatverd…. dus zo serveren we tegenwoordig mensen af bij links?

Satya
Satya20 jan. 2019 - 19:49

Klifhanger Vluchtelingen zitten natuurlijk niet alleen in Nederland. Neem eens een kijkje op deze site. Gewoon even een beetje rondkijken naar hoe vluchtelingen leven, het overgrote deel wordt in de regio opgevangen, 85%. Het is slechts een suggestie om het wat breder te bekijken. https://www.vluchteling.nl/

OlavM
OlavM20 jan. 2019 - 20:36

@ Klifhanger: [Is de volgende stap het monument van de Februari staking gebruiken om het gele hesjesprotest meer power te geven…?] Nee hoor, de volgende stap is natuurlijk het gele hesjesprotest gebruiken om de (vooravond van de) IJzerbedevaart en het begin van carnaval "meer power" te geven.....

Luneau
Luneau21 jan. 2019 - 2:09

Klifhanger, "Is de volgende stap het monument van de Februari staking gebruiken om het gele hesjesprotest meer power te geven…?" De Gele Hesjes vergelijken zichzelf nu al met het verzet in WOII. Het zou me niets verbazen als ze zichzelf een dergelijk iets toe-eigenen. Westerbork eigent zich iets dergelijks niet toe. Zij zijn bevoegd om een dergelijke beslissing te maken en doen dit vanuit de feitelijke geschiedenis van het kamp als zijnde vluchtelingenkamp, niet vanuit de geschiedenis of vergelijking met doorvoerkamp.

Klifhanger
Klifhanger21 jan. 2019 - 4:49

@Satya Ik weet t Satya...… Ik kom vaak in Afrika... Maar dan mag iemand toch nog wel anders aankijken tegen hoe we Westerbork in ere houden…..