Joop

Slob krabbelt terug: anti-homoverklaring scholen ‘brug te ver’

  •    •  
10-11-2020
  •  
leestijd 1 minuten
  •  
343 keer bekeken
  •  
Arie-Slob-9518
Minister van Onderwijs Arie Slob is teruggekomen op zijn uitspraak dat scholen ouders mogen vragen om een verklaring te ondertekenen waarin ze homoseksualiteit afwijzen. De bewindsman noemt dergelijke verklaringen nu “een brug te ver”, meldt NOS-verslaggever Ron Fresen op Twitter.
Eerder: Van Onderwijs-minister Arie Slob mogen scholen ouders vragen om een verklaring te ondertekenen waarin ze homoseksualiteit afwijzen. Tegelijkertijd vindt de minister dat scholen wel een veilig klimaat voor alle leerlingen moeten creëren, meldt dagblad Trouw.
Kamerleden betwijfelen of die twee zaken kunnen samengaan. “LHBT-levens afkeuren is net zo min een opvatting als racisme of antisemitisme dat is. Hoe zouden we het vinden als daar identiteitsverklaringen over zouden worden afgelegd?”, vraagt Kirsten van den Hul (PvdA) zich af.
Ook op sociale media is er veel kritiek op de uitspraken van Slob. Zo schrijft predikant Axel Wicke dat het afkeuren van iemands seksuele geaardheid automatisch een onveilig leerklimaat schept.
Politicoloog André Krouwel wijst erop dat homoseksuele jongeren 4,5 keer zo vaak zelfmoord plegen. De kans op een zelfmoordpoging neemt toe als de jongeren worden gepest op school. Ook zitten LHBTQI-jongeren vaak minder goed in hun vel en hebben ze vaker schoolgerelateerde problemen. Krouwel meent dat anti-homoverklaringen jongeren in gevaar brengen. “Steun van ouders is cruciaal voor mentaal welzijn.”
BNNVARA-presentator Tim Hofman roept leerlingen op om hun ervaringen te mailen naar Slob.
Delen:

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (99)

henk-alexander
henk-alexander10 nov. 2020 - 23:21

Je moet toch van een andere planeet komen als je nog steeds niet weet hoe iemand van de Christen Unie in elkaar zit - als 't ze te lastig wordt bedienen ze zich van een eigen vorm van taqiyya.

The Apple
The Apple10 nov. 2020 - 15:15

Het blijkt dus strafbaar te zijn, zo’n verklaring, dus Slob zal wel terugkrabbelen. Maar we weten nu wel hoe hij er over denkt en de vraag blijft dus staan of je iemand dan als minister van onderwijs kunt handhaven.

1 Reactie
White Knight
White Knight10 nov. 2020 - 19:20

Dat het strafbaar zou zijn heb ik nog niet gelezen. Alleen dat Slob het "er niet mee eens is" - na enig beraad. Je kan je wel afvragen of het een goed idee is om een niet-heteroseksueel kind naar een school te sturen waar men gelooft in Leviticus 18:22. Los van die verklaring. Je kunt mensen verbieden om iets op te schrijven, maar dat betekent niet dat het uit hun harten is.

Tweede Kans/zelf nadenken alstublieft!
Tweede Kans/zelf nadenken alstublieft!10 nov. 2020 - 14:00

Meesterlijke zet van Slob. Eerst de grens opzoeken, dan inbinden. Voorbeeld dat Christendom al veel verder is dan de Islam? Wij krijgen kritiek, denken na en passen het aan. Gaat de Islam dat ook doen met betrekking tot cartoons, ongelijkheid man/vrouw en LHTBQ rechten? Satire?

1 Reactie
Tweede Kans/zelf nadenken alstublieft!
Tweede Kans/zelf nadenken alstublieft!10 nov. 2020 - 15:35

Ik vind de uitspraken van Slob kwalijk. Ben heel blij dat hij het heeft teruggenomen, al vraag ik mij af hoe oprecht dat is.

Biertje2
Biertje210 nov. 2020 - 13:53

het probleem met religie is, dat de kern van de zak niet wordt geraakt. meer dan 95% van gelovigen heeft dezelfde religie als zijn ouders en hun culturele omgeving. Zo zien we in de bijbelbelt volwassen gelovigen, die dezelfde extreme geloofsverkondiging belijden als hun ouders. Religie is dus eigenlijk een CULTUREEL verschijnsel, waar elke culturele omgeving zijn eigen beschrijving van Gods wensen geeft. Religie heeft dus helemaal niks te maken met een god. God is ondergschikt in religie. Godswiluitleggers, Schriftgeleerden zijn bepalend binnen religies Religie is net zoiets als een dialect. Friezen leren Fries. Veel Friezen spreken fries en zijn daar fanatiek in. Religie is dus net zo iets. aaangeleerd gedrag. Alleen religie is niet zo vrijwillig en gaat veel dieper, dan het eigen worden van een dialect. Kinderen worden gedwongen religieuze inhouden en verkondigingen te leren en deel te nemen aan ceremonies en dergelijke. Kinderen in Nederland hebben geen godsdienstvrijheid, maar mogen gedwiongen worden een hersenspoeling te ondergaan in de religie van hun culturele omgeving. Als je mensen vraagt, waarom ze nou christen, moslim, hindu etc. zijn, hoor je ... "weet niet".. "ben zo opgevoed". ... "nooit over nagedacht"... "wij zijn nu eenmaal allemaal christen/modslim hindu etc. hier". Ondanks dat de staat kinderen hun lichamelijke en geestelijke integriteit garandeert , en dat in verdragen bevestigt, mogen kinderen binnen religies, op onderwijsinstellingen en b.v. religieuze studiegroepen gedwongen en gehersenspoeld worden gelovige te worden. Zonder dit hersenspoelen, zou er al helemaal geen religie meer bestaan. Er zijn maar een zeer beperkt aantal ongel;ovigen, die zich bekeren. Het Hersenspoelen wordt vaak versterkt door ( dagelijkse ) ceremonies en uit te voeren handelingen. destemeer handelingen en voorschriften, deste steviger de hersenspoeleing gevestigd blijft. Dat is de reden van ceremonies en religieuze handelingen. vestiging en versterking van hersenspoeling. Religies lijken tijdelijke verscheinselen. De oude germaanse en romeinse goden, worden niet echt als reeele religies meer gezien.Iemand, die in Wodan geloofd moet wel een gek zijn. Religies houden vast aan een verouderde moraal. die niet bij deze tijd past. Lang zullen ze dat niet vol kunnen houden, al proberen religieuzen ons nog zo verwoed in de middeleeuwen ov vroeger te houden, geschiedenis over religies laat zien, dat er periodiek weer een nieuwe opduikt, als de dan geldende veroudert raakt. Mogelijk is het tijd, dat een politicus met machtshonger eens een nieuwe godsdienst uitvindt, met een beter hanteerbare en modernere moraal?

Markzelluf
Markzelluf10 nov. 2020 - 13:49

Het blijkt dus helemaal niet te mogen, zo'n verklaring, begrijp ik. Voor Slob (en het OM) nu de taak om erop toe te zien dat het niet gebeurt en hard in te grijpen als het wel voorkomt. Simpel genoeg.

Thuiszitter
Thuiszitter10 nov. 2020 - 13:29

Is die gast niet helemaal goed in zijn knar ? zeg ik als Rooms Katholieke. Dit kan toch niet a la 2020. Doet de paus zelfs de nodige moeite om homofilie te accepteren komt Arie uit Zwolle met zijn gereformeerde harses even vertellen dat homofilie niet geaccepteerd behoeft te worden. Weg met die schijnheil uit het onderwijs.

DaanOuwens
DaanOuwens10 nov. 2020 - 13:15

Ik zie de zin van dit soort discussies nauwelijks. Ik denk dat homoseksuele jongeren in zo'n gereformeerde gemeenschap niets te zoeken hebben. Woon je in Staphorst en ben je homo ga dan het huis uit zodra je daartoe in staat bent. En probeer gelukkig te worden. In Staphorst zal je het niet worden. Ik heb ook geen christenen van de zware soort in mijn vrienden en kennissenkring. En die is toch vrij groot. Een enkele christen met veel relativeringsvermogen. In mijn zakelijke contacten ben ik 2 maal een zeer christelijke financial tegen gekomen. Beide zeer integere bekwame mannen. Prettig in de omgang maar niet mensen die gemakkelijk zouden mixen met anderen die ik ken. Ik schets dit omdat ik denk dat niemand bevriend is met de doorsnede van de Nederlandse samenleving maar altijd met een selectie. Het is dus niet relevant voor mij of de grefo's van mening zijn dat hun kind geen homo mag zijn. Dat kind wordt toch wel homo. Zorg dat kinderen die uit die gemeenschap willen uitstekend opgevangen worden. En ook als ze moslim zijn. Aandacht en liefde krijgen en de kans te worden wie ze willen zijn. Maar volgens mij moeten we ophouden dat soort bekrompen geledingen van de samenleving op te voeden tot humanist. Dat gaat niet lukken. Natuurlijk is er een grens. De grefo's moeten anderen niet vertellen dat abortus of euthanasie niet mogen. Ze mogen het de leden van de eigen familie en gemeenschap ontzeggen maar anderen niet. Net zoals moslims die zelf het beledigen van hun profeet strafbaar mogen stellen, maar slechts voor moslims en niet voor anderen. Gelovigen moet afleren hun benepen normen op te leggen aan mensen die niets met hun geloof te maken hebben en dat ook niet willen. De normen die zij zichzelf opleggen vind ik niet interessant.

9 Reacties
Wappie Kappie
Wappie Kappie10 nov. 2020 - 14:09

"Natuurlijk is er een grens. De grefo’s moeten anderen niet vertellen dat abortus of euthanasie niet mogen. Ze mogen het de leden van de eigen familie en gemeenschap ontzeggen maar anderen niet." Nee, dat mogen ze niet. Kerken stellen zich onder de overheid dus zullen niemand abortus of euthanasie ontzeggen of strafbaar stellen. Altans strafbaar in de zin van fysiek strafbaar. Ze kunnen zeggen dat het niet goed is en er zelfs bij zeggen dat je geen lid van de kerk meer mag zijn indien je doorgaat (zonder spijt te hebben). Maar meer gevolgen mag het niet hebben. Hetzelfde geldt voor homoseksualiteit. Kerken mogen er van alles van vinden, maar het zal blijven bij woorden. Verder mogen ze niet gaan. Datzelfde geldt voor moslims. Ze mogen tegen belediging van hun profeet zijn, maar strafbaar stellen mag niet. De overheid stelt dingen per wet strafbaar en heeft daar alleenrecht in. Het OM klaagt aan, politie handhaaft, de rechter veroordeeld. Zo hebben we het geregeld in Nederland. En ook ik (als reformatorisch persoon met een mening) ben daar dankbaar voor.

Biertje2
Biertje210 nov. 2020 - 14:19

De EU wil een europese Imam opleiding, om het europese vrijheidsidee onder moslims te versterken. Mogelijk kan er dan ook een Eurpoese priester en dominee opleiding komen, die het christelijk extremisme eens wat onderwijst in de europese waarden van gelijkheid en dergelijke te geven. Christenen zondigen op veel grotere schaal en ingrijpender tegen de grondwet. het aanpakken van het Chrsitendom levert dus relatief gezien veel meer op. Ja voor een europese moderne opleiding van priesters. Zien we binnenkort een transgender bischop dan? zou moeten kunnen volgens onze grondwet.

FransAkkermans1947
FransAkkermans194710 nov. 2020 - 15:36

@Daan Ouwens "De grefo’s moeten anderen niet vertellen dat abortus of euthanasie niet mogen. Ze mogen het de leden van de eigen familie en gemeenschap ontzeggen maar anderen niet. Net zoals moslims die zelf het beledigen van hun profeet strafbaar mogen stellen, maar slechts voor moslims en niet voor anderen. " Gelovigen kunnen rechtens niet een meerderjarige tegenhouden als die een abortus wenst of euthanasie wil regelen. Ook niet als ze tot dezelfde geloofsgemeenschap behoren. En ook voor moslims geldt er geen andere wet dan die voor u en mij als het om het beledigen gaat. Het is de consequentie van de eerste regel van onze grondwet: Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld.

GoudenBergen
GoudenBergen10 nov. 2020 - 19:18

"De grefo’s moeten anderen niet vertellen dat abortus of euthanasie niet mogen. " Dat mag natuurlijk wel, er is vrijheid van meningsuiting en er is demonstratierecht. Juist deze week is de Week van het Leven. Langs de snelwegen zie je nu grote billboards met de tekst: "Vóór het ongeboren leven".

DaanOuwens
DaanOuwens10 nov. 2020 - 20:03

@ Wappie Kappie Jij schrijft: Nee, dat mogen ze niet. Kerken stellen zich onder de overheid dus zullen niemand abortus of euthanasie ontzeggen of strafbaar stellen. Ja dat mogen ze wel. Ze mogen gewoon hun opvatting uitdragen en het wenselijk vinden dat euthanasie wordt verboden. Dat doen ze ook. Dat jij niet verder kan denken dan de actuele juridische situatie geeft nogal te denken. Denk je dat die wetten nooit aangepast kunnen worden? @ Biertje Een Europese imam opleiding zou zeker niet slecht zijn. Als moslims daar zelf ook voor kiezen. Dat soort mechanismes krijg je niet georganiseerd als mensen zelf niet willen. Op zich is er een goed theologie studie. Althans die was er. Ik heb geen idee of er nog studenten zijn die daar voor kiezen. @ FransAkkermans1947 Jij schrijft: Gelovigen kunnen rechtens niet een meerderjarige tegenhouden als die een abortus wenst of euthanasie wil regelen. Gelovigen doen desalniettemin toch dingen die niet mogen. Zoals homofilie genezen door gebed. Daarmee worden jongeren beschadigd. Een juridische veroordeling voor dat soort zaken is moeilijk voor elkaar te krijgen. Neemt niet weg dat het moreel volstrekt verwerpelijk is. @ GoudenBergen Jij schrijft: Juist deze week is de Week van het Leven. Langs de snelwegen zie je nu grote billboards met de tekst: “Vóór het ongeboren leven”. Mooi voorbeeld van de excessen van het christelijk geloof. Logisch zo zijn als zij die boodschap zouden richten tot de mensen binnen hun eigen gemeenschap. Maar zij willen hun normen opleggen aan alle Nederlandse burgers. Het is niet verrassend dat de essentie van mijn tekstje door jou niet wordt begrepen. Maar dit is exact wat ik bedoel. Ik ga eens borden langs de snelweg zetten die gelovigen verplichten op zondag te winkelen in de Bijenkorf.

Norsemen
Norsemen10 nov. 2020 - 21:01

“Vóór het ongeboren leven”. Echt lachwekkend zo’n tekst. Hypocrieter kan het niet worden.

Wappie Kappie
Wappie Kappie10 nov. 2020 - 21:21

@Daan, Ja wacht ff. Je gaat nu dingen door elkaar heen gebruiken. Je hebt het eerst over ontzeggen of zelfs straffen. Nu reageer je op mijn tegenargument, maar blijkt het dat je het enkel hebt over een mening. Ja, die mening kan er zijn. Jij hebt ook meningen waar ik niet blij mee ben. Ook je argument over het aanpassen van de wet is erg ver gezocht. Aanpassing van de wet vereist een meerderheid in de tweede kamer. Iets wat alleen kan als er een meerderheid ontstaat voor een dergelijke wetswijziging. Iets wat in onze democratische rechtstaat alleen mogelijk is als de bevolking die meerderheid met een dergelijke opvatting in de tweede kamer stemt. Dat zou dus betekenen dat als er een meerderheid onder de bevolking van mening is dat abortus en/of euthanasie fout is, dat die wetgeving dan aangepast gaat worden. Hoeveel zetels hebben de CU en de SGP? In een goed verkiezingsjaar komen ze dan nog iets van 65 zetels te kort. En als die meerderheid, hoe onwaarschijnlijk dat ook is, komt... Tja... Daar hebben we een democratie voor.

DaanOuwens
DaanOuwens11 nov. 2020 - 10:17

@ Wappie Kappie Jij schrijft: Je gaat nu dingen door elkaar heen gebruiken. Je hebt het eerst over ontzeggen of zelfs straffen. O waar? Ik gebruik nergens dat soort woorden in juridische context. En men hoeft binnen een gemeenschap niet naar juridische instrumenten te grijpen om disfunctionerende gemeenschapsleden te straffen. En je schrijft: Ook je argument over het aanpassen van de wet is erg ver gezocht. Hoezo? Kan je niet verder kijken dat de actuele stemverhoudingen? De tweede kamer had gisteren een discussie met Slob over de vraag of jongeren wel homofiel mogen zijn.

FransAkkermans1947
FransAkkermans194711 nov. 2020 - 18:04

@Wappie Kappie Typisch Ouwens weer. Als hij gewezen wordt op iets wat in zijn bewering niet klopt en wat er gewoon staat verzint hij een uitvlucht. Ontzeggen en straffen moeten we niet juridisch interpreteren. Hij lijkt wel wat op die ex-president van de VS.

Paul250371
Paul25037110 nov. 2020 - 12:23

De vrijheid die we gelovigen geven om vrij te kunnen discrimineren.

8 Reacties
Fredje3
Fredje310 nov. 2020 - 13:34

@Paul250371, dat is dezelfde vrijheid die we hebben om gelovigen te kunnen disrimineren.

Norsemen
Norsemen10 nov. 2020 - 15:08

Nee Fredje, dat is niet zo.

FransAkkermans1947
FransAkkermans194710 nov. 2020 - 15:38

Ook u mag weer terug naar school om de grondwet uitgelegd te krijgen. De gelovigen hebben geen andere rechten dan de heidenen.

Norsemen
Norsemen10 nov. 2020 - 17:11

@Frans Wel Frans, dat hebben ze wel.

FransAkkermans1947
FransAkkermans194710 nov. 2020 - 18:46

@Norsemen Wees eens concreet dan. Met dit welles nietes schiet niemand wat op.

Norsemen
Norsemen10 nov. 2020 - 21:08

Religie is de enige opvatting die buiten de vrijheid van meningsuiting nog eens extra beschermd wordt.

FransAkkermans1947
FransAkkermans194711 nov. 2020 - 18:15

@Norsemen Nee meneer, ook uw levensovertuiging wordt door artikel 6 beschermd. Wellicht dat u die niet heeft en is dat artikel niet aan u besteed. U heeft wel de opvatting dat religie niet meer is dan een opvatting en uiteraard mag u dat vrijelijk uiten.

Norsemen
Norsemen12 nov. 2020 - 18:43

Levensovertuiging? Haha... alleen het het woord al.

FransAkkermans1947
FransAkkermans194710 nov. 2020 - 12:04

De privéopvattingen van Slob staan hier buiten. Wat hij naar voren brengt is in overeenstemming met de grondwet en EVRM : ouders mogen hun kinderen opvoeden en laten onderwijzen naar eigen goeddunken behoudens ieders verantwoordelijkheid voor de wet. Asscher is het hier (gedeeltelijk) niet mee eens en wil daarom de grondwet wijzigen. Ook dit grondrecht zou in de klas uitgelegd mogen worden.

9 Reacties
Zandb
Zandb10 nov. 2020 - 13:07

Frans Inderdaad: "Behoudens ieders verantwoordelijkheid voor de wet". En die zegt, dat je niet mag discrimineren.

FransAkkermans1947
FransAkkermans194710 nov. 2020 - 13:50

@Zandbergen Maar waarom wil Asscher dan de grondwet veranderen? En wat is uw argument om (bepaalde) reformatorische ouders voor te schrijven hoe ze over homoseksualiteit moeten denken? Daar bestaan geen argumenten voor want u bent niet voor gewetensdwang. Alleen mogen ze dat niet verklaren als de ouders van een school daarom vraagt. Botsende grondrechten, het blijft lastig.

Biertje2
Biertje210 nov. 2020 - 14:28

Nee, de grondwet garandeert kinderen hun geestelijke en lichamelijke integriteiit. Ook geeft de grondwet iedereen, dus ook kinderen godsdienstvrijheid. De wet stelt dus wel degelijk dat kinderen niet onder dwang tot gelovigen van de religie van de cultuur van hun ouders mogen worden misvormd of volgens velen gehersenspoeld. De wet beschermd kinderen al tegen gedwongen religieze "opvoeding", alleen de uitvoerders van de wet laten het afweten. Het zou goed zijn, als godsdienstvorming alleen vanaf 18e jaar en op controleerbaar vrijwillige basis wordt toegelaten en hersenspoelen verboden wordt.

Marinus Calamari
Marinus Calamari10 nov. 2020 - 15:17

@FransAkkerman Het gaat hier om scholen die willen dat ouders een anti-holebiverklaring tekenen. Het zijn dus de scholen die ouders voor willen schrijven dat ze homo's moeten verachten en uitsluiten.

Zandb
Zandb10 nov. 2020 - 16:48

Frans Ik schrijf niemand voor hoe te denken. at je vindt, moet je zelf weten. Maar je mag niet discrimineren. En wanneer je verklaart dat er binnen de identiteit van de school geen ruimte is voor homoseksualiteit, overtreedt je de wet. Dat is hetzelfde als beweren dat er binnen je school geen ruimte is voor moslims of joden of negers.

FransAkkermans1947
FransAkkermans194710 nov. 2020 - 18:51

@Zandbergen Zou u in willen gaan op wat ik zeg. Waarom wil Asscher de grondwet wijzigen?

Zandb
Zandb11 nov. 2020 - 16:34

Frans Blijkbaar vindt u dat, waar ik dan wel op reageer, dan weer niet de moeite waard? En beveelt u op hoge toon, me met onzin bezig te houden? Omdat u het zo netjes vraagt, wil ik wel op die flauwe kul vraag antwoorden: Niemand mag discrimineren, dus ook niet in het onderwijs. Daar hoef je artikel 23 helemaal niet voor te veranderen. Wanneer ouders zich uitdrukkelijk tegen de identiteit van de school verklaren, dan heeft hun kind daar niets te zoeken en kan de school zo'n leerling weigeren. Maar wat hier in dit artikel bedoeld wordt, dat heeft niets met discrimineren te maken. Ik vind dat je van ouders mogen verwachten, dat ze zich conformeren aan wat deze school zo bijzonder maakt, binnen de regels van de wet.

FransAkkermans1947
FransAkkermans194711 nov. 2020 - 18:53

@Zandbergen Slob heeft gelijk, zo begon ik, grondwettelijk mogen die refoscholen om zo'n verklaring vragen. Nee zegt u, dat is discriminatie en dat is niet toegestaan. Asscher weet dat het grondwettelijk is toegestaan en wil daarom de grondwet wijzigen. Vandaag in de NRC: "De reuring over de uitspraken van Slob is ergens opmerkelijk. De identiteitsverklaringen zijn niet nieuw, ze zijn in 1988 en 2007 zelfs bij de rechter aangevochten. Die oordeelde dat ze onder de vrijheid van onderwijs vallen mits scholen ze consequent door alle ouders laten ondertekenen. Ook het gegeven dat homoseksualiteit in orthodoxe kring (circa 0,6 procent van de scholen) wordt afgewezen is bepaald niet nieuw. Maar de tijdsgeest verandert: homo-emancipatie staat van links tot rechts op de politieke agenda. En de vrijheid van het individu wordt steeds belangrijker gevonden, ten koste van die van de groep. Daarmee staat ook de vrijheid van onderwijs steeds meer onder druk. Het ruim honderd jaar oude artikel is bedoeld om de minderheid te beschermen tegen het juk van de meerderheid, maar de maatschappelijke steun voor religieuze minderheidsstandpunten slinkt. De VVD en PvdA willen grondwetsartikel 23 aanpassen." Ik wist niet dat er al rechtszaken waren gevoerd over dit soort verklaringen. Maar er is dus al jurisprudentie: wat die scholen vragen is toegestaan. Nu ben ik benieuwd naar uw reactie.

FransAkkermans1947
FransAkkermans194712 nov. 2020 - 8:20

@Calamari Nee dat staat niet in die verklaring. U doet aan framen.

harmmeijer
harmmeijer10 nov. 2020 - 11:22

De zoveelste minister of staatssecretaris op onderwijs die er een zootje van maakt en leerlingen en leerkrachten in verwarring achterlaat. Slob gooit er nog een schepje bovenop.

Markzelluf
Markzelluf10 nov. 2020 - 11:14

Gewoon even een concrete vraag: is het juridisch toegestaan om zo'n verklaring te tekenen en/of om hierom te vragen? Zo ja, dan heeft Slob gelijk. Zo niet, dan heeft hij ongelijk. Als hij gelijk heeft en we vinden dat ongewenst, en dat vind ik, dan dien je een wetsvoorstel in om dat te veranderen, lijkt me. Ik zou in elk geval niet pissig op Slob zijn, maar op de partijen die dit nog niet geregeld hebben als het inderdaad toegestaan is. Had Groenlinks of de SP mee willen doen met dit kabinet, dat was de CU niet nodig geweest en hadden ze dit al lang kunnen regelen. Hier gaat de VVD echt niet voorliggen, hoor. Maar ja, GL en SP hadden wel wat beters te doen, vonden ze.

3 Reacties
Paul250371
Paul25037110 nov. 2020 - 12:20

Maar ja, GL en SP hadden wel wat beters te doen, vonden ze. Het is dus de schuld van GL en de SP dat dit gebeurt omdat ze "wat anders te doen hadden." Wat een onzin. Ze hadden gelukkig wat anders te doen dan het faciliteren van dit roverskabinet

Biertje2
Biertje210 nov. 2020 - 12:24

gaat niet om een wet. maar om de uit voering van de wet. de grondwet artikel 6 stelt al, dat religies zich aan de wet en de grondwet dienen te houden, echter het OM is laf en onder invloed van christelijken. Daarom wordt er niet opgetreden tegen deze on(grond)wettelijke geloofs uitingen en geloofsinhouden en onwettige acties. Het OM treed in principe niet op. tegen religieuze excessen tegen de wet en de grondwet. Daarom mogen dus ook moslimexpremisten net zo goed on(grond)wettige geloofsinhouden verkondigen, want in Necerland is er een gelijke behandeling voor religies! Dat allemaal, omdat het OM de Grondwet en de wet niet handhaaft als het religies en religieuzen betreft. Buiten dit Raar trouwends, dat christenen zo weinig moeten hebben van de predikingen van Jezus als heb mekaar lief ( universele liefde) en Je hoort niet over anderen te oordelen en hen te vertellen dat ze foute mensen zijn en foute dingen doen. Dat willen chrristenen nou net juist GRAAG. Over anderen oordelen en vertellen wat ANDEREN fout doen. Ik vraag me wel af, waarom ze zich christenen noemen, ALS ZE NIET IN DE UITINGEN VAN JEZUS GELOVEN

Zandb
Zandb10 nov. 2020 - 13:09

Mark Wanneer de identiteit van de school homoseksualiteit niet toelaat, dan is dat discriminerend. Dus dan kan het niet, wat Slob zegt.

Petra Privacy
Petra Privacy10 nov. 2020 - 11:08

Op Teletekst staat al dat de SP een motie heeft ingediend om dit soort uitspraken stop te zetten. Dat maakt wel duidelijk dat we voor een inclusieve samenleving niet terecht kunnen bij christelijke partijen. Voor solidariteit met mijn medemens heb ik geen reden of religie nodig. De keuze om actief te zijn voor de SP was ooit snel gemaakt. En dan wordt dit ook nog gedaan op de dag van de herdenking van de Kristallnacht van 9 november 1938. Ook toen zijn velen met een andere geaardheid zonder reden gemarteld en vermoord in de jaren daarna.

tempest
tempest10 nov. 2020 - 11:06

Zouden we ook scholen mogen starten die georganiseerde religie afwijzen? En aan alle ouders vragen om in een brief die opvattingen te onderschrijven? Kunnen we zonder discussie de hele school met de meest erge spotprenten volhangen. Heerlijk als we straks onze kinderen op school alleen nog maar in aanraking laten komen met gewenste opvattingen en we ze daar lekker kunnen laten door-radicaliseren. Wat een fantastische gesegregeerde samenleving zullen we dan worden! Langs elkaar leven is de toekomst!

1 Reactie
ona2
ona210 nov. 2020 - 11:41

Wettelijk heb je dit recht. Het antwoord is dus JA.

chwiedijk
chwiedijk10 nov. 2020 - 11:04

Onverdeeld naar de openbare school.

1 Reactie
ona2
ona210 nov. 2020 - 11:39

Heb zelf op beide type scholen gezeten. Op de openbare segregeerde de groepen zich automatisch langs etnische lijnen en klasse. Blanke kakkers gingen met blanke kakkers om, arbeidersklasse met arbeidersklasse, bruin met bruin, zwart met zwart enz. Geografisch waren ze in elkaars nabijheid maar je kon duidelijk waarnemen dat ze werelden van elkaar verwijderd waren. Ook waren de spanningen er duidelijker aanwezig. De gedachte is nobel maar de praktijk is echt anders. Uiteindelijk voelt niemand ze er thuis of op zijn plek. Wat is de praktijk werkt is maximale keuzevrijheid.

Norsemen
Norsemen10 nov. 2020 - 10:44

De ware aard van onze christenvrienden komt weer eens boven. Een schande voor het land dat we dit soort partijen in de 2e kamer hebben, laat staan in de regering.

4 Reacties
NoahAmber
NoahAmber10 nov. 2020 - 11:28

Met het Amerikaans systeem zouden dit soort enge partijen niet eens meer bestaan.

Kuifje3
Kuifje310 nov. 2020 - 13:19

Waarom hoor ik Norseman niet over vergelijkbare DENK-beelden? Dat mag wel van zijn D66?

Norsemen
Norsemen10 nov. 2020 - 15:14

Ik heb Denk niets over homo’s horen zeggen. Als ze net zoals Slob achterlijke uitspraken doen vanwege hun religieuze opvattingen ben ik de eerste die daar wat van zegt. Overigens is Denk geen streng religieuze partij zoals CU en SGP. Het is meer de moslimversie van het CDA.

Marinus Calamari
Marinus Calamari10 nov. 2020 - 15:42

@Jerommeke. Het antwoord is simpel: DENK is niet het onderwerp hier. Dus de vraag is waarom u over DENK begint.

Bernie2
Bernie210 nov. 2020 - 10:11

Ach, in Nederland is zelfs een politicus die probleemloos en openlijk een pamflet ondertekent waarin hij zijn homohaat uitspreekt (en de doodstraf in zijn partijprogramma opneemt). Toch had ik dit niet verwacht van Slob die weliswaar zijn god op het pluche vertegenwoordigt, maar zich ook groothartig uitspreekt voor fatsoen. Dat fatsoen heeft de man nu verkwanseld. De smeerlap zakt hier aardig door het ijs. Ouders intentioneel homo's laten afwijzen? Een zeer kwetsbare groep buitensluiten? Dat doen ze in pariastaten als Polen en Rusland, NIET in mijn land. Moge zijn carrière spoedig in het slob raken. Ugh.

5 Reacties
Wappie Kappie
Wappie Kappie10 nov. 2020 - 11:04

SGP is niet de CU. Daarnaast vind ik je zinspeling van homohaat en doodstraf bij de SGP niet heel erg legitiem. Dit schrijft de SGP over de doodstraf: "Dit laat echter onverlet, dat de SGP bij ernstige levensdelicten het opleggen van de doodstraf door een wettige overheid een legitieme straf vindt. Niet uit populistische bloeddorstigheid, maar omdat de overheid geroepen is het kwaad op gepaste wijze te bestraffen." Je kunt daar wat van vinden, maar het gaat hier niet bepaald over homoseksualiteit. Overigens vind ik het buitengewoon (negatief) veelzeggend indien reformatorische scholen expliciet de ouders vragen anders-geaardheid af te keuren. Alsof iemand met een reformatorische achtergrond voor de grap/fun/mode bijv. homoseksuele gevoelens heeft. Dat is een dik probleem en helaas nog steeds een groot taboe. Het zou juist bespreekbaar moeten gemaakt worden, zodat die jongere niet jaren lang dat geheim hoeft mee te torsen met alle schade en eenzaamheid van dien. De bijbel keurt homoseksualiteit af. Mooier kan ik het niet maken. Indien een kerk hier aan wil vasthouden, maar ook goede (pastorale) zorg wil leveren, dan moeten er geen papiertjes getekend worden dat men hier 'teugen' is. Wat voor zin heeft dat? Denk liever na over een christenwaardig beleid waarin ook andersgeaarden, zonder dat ze paria zijn/worden, een plek kunnen hebben in de kerk of op school en zich zoveel mogelijk hunzelf kunnen zijn, maar wel binnen de lijnen die de bijbel stelt. Kapot zwijgen, wegkijken en domme papiertjes ondertekenen helpen hier niet bij. Mvg, Een reformatorisch christen.

NoahAmber
NoahAmber10 nov. 2020 - 11:36

@Wappie Kappie 10 november 2020 at 12:04 Heb jij als reformatorisch christen Slob al laten weten dat je eigenlijk vindt dat hij een lullo is? Want met het tweede deel van je betoog kan ik het wel eens zijn. Eigenlijk zouden alle christen nu op moeten staan en roepen : Je suis Homo. Of massaal Slob bestoken met afkeurende brieven. Van i.e de moslims vinden we ook dat die gemeenschap zich moet laten horen als er weer eens wat gebeurd wat niet kan en mag. Nu de christenen nog in dit geval

Wappie Kappie
Wappie Kappie10 nov. 2020 - 12:24

@Noah, Slob komt zelf uit een groep (gereformeerde, niet-reformatorische) kerken die al heel wat volwassener met het onderwerp omspringen. Ik denk dat hij hier niet zijn eigen mening verkondigd, maar het beleid van de reformatorische scholen verdedigd als juridisch houdbaar. Ik weet dat mijn plaatselijke reformatorische gemeente (kerkenraad) het volledig met mij eens zal zijn. Helaas worden reformatorische scholen in de praktijk dogmatisch gegijzeld door het meest conservatieve deel van het kerkelijke landschap. Hun rechtzinnigheid krijgt ruimte op school vanuit angst dat hun kinderen anders niet naar die school zouden gaan vanwege niet-rechtzinnig genoeg. Een angstbeeld voor veel van die scholen. Die zien zichzelf liever als overdreven rechtzinnig dan lekker ruimhartig christelijk.

Biertje2
Biertje210 nov. 2020 - 14:39

@wappie Kappie jezus keurt homofilie helemaal niet af. hij zegt hebt uw naaste lief. er staat helemaal niet ; behalve homo's en transgenders. Er is een groot verschil tussen het oude joodse bijbelgedeelte en de vernioeuwde insazichten va Jezus. Zo zegt de Joods leer ; oog om oog. en jezus : keert uw anderwe wang toe. In het joodse deel worden mensen nogal be- en veroordeeld, maar Jezus zegt : OORDEELT NIET. chrisatenen horen iemand dus niet te be- en veroordelen en zeker niet tot de doodstarf. Veel christenen vinden het joodse deel van de bijbel veel makkelijker te volgen, omndat dat wraakacties en geweld wel toestaat, waar jezus dat juist afwijst. Veel christenen wijzen daarom jezus verkondigingenn af en stellen strenge regels waarin de samenleving en andere mensen streng be- en ver-oordeeld worden.en niets meer van jezus leer is terug te vinden Jezus ideén is maar lastig en ongemakkelijk. Geldt dat ook voor u? Ps ik was vroeger ook gelovig, tot ik beter leerde te zijn. ik ken de religie wel.

Wappie Kappie
Wappie Kappie10 nov. 2020 - 18:16

@Biertje, Jezus zegt inderdaad dat we onze naaste lief moeten hebben. Dat stond trouwens ook al in het oude testament. Jezus maakt er geen lauwe soep van zoals jij het omschrijft. Hij ging nog verder dan de wet uit die tijd. De wet zei: Je mag niet iemand vermoorden. Jezus zei: "Je mag niet eens denken aan het vermoorden van iemand." De wet zei dat je geen overspel mocht plegen. Jezus zei dat je niet eens met je gedachten overspel mocht plegen. Hij liet ook geen wetten vallen, maar hield alle oude wetten. Christus zei klip en klaar: "Denk niet dat Ik gekomen ben om de wet (Thora) of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen" (Mattheus 5:17). Op een dag brachten de dominees uit die tijd een vrouw bij Jezus. Ze was net betrapt op het plegen van overspel. Ze lag bij een man waarmee ze niet getrouwd was. De dominees wilde haar stenigen. Jezus stelde eerst de hypocrisie van de dominees aan de kaak. Hij vroeg: "Waar is de man?" Daarna stelde hij voor dat degene die zonder zonde was de eerste steen mocht gooien. De toenmalige dominees dropen toen een voor een af (want niemand was zonder zonde) en de vrouw werd niet gestenigd. Was de kous daarmee af? Nee, Jezus liet de vrouw gaan maar vroeg haar niet meer te zondigen = overspel te plegen. Hij liet zien dat genade beter is dan straf, maar liet de zonde niet ongemoeid. Iets wat jij (Biertje) denkt dat Jezus wel zou hebben gedaan.

Paul250371
Paul25037110 nov. 2020 - 10:04

Wat is de volgende stap, moeten we de ariërverklaring maar weer afstoffen? Hoe kan dit?

2 Reacties
Dick Roelofsen
Dick Roelofsen10 nov. 2020 - 12:03

Hij heet wel Arie natuurlijk.

Paul250371
Paul25037110 nov. 2020 - 12:23

Hij heet wel Arie natuurlijk. hahahaha. Gevat.

[verwijderd]
[verwijderd]10 nov. 2020 - 9:45

--- Dit bericht is verwijderd —

5 Reacties
vdbemt
vdbemt10 nov. 2020 - 10:31

"Bijzondere elite D66 of witte GL scholen zijn ook een gruwel." Lekker tendentieus weer. Klaver is van Marokkaanse afkomst. Kaag is getrouwd met en heeft kinderen van een Pakistaan. Om maar wat voorbeelden te noemen.

Wappie Kappie
Wappie Kappie10 nov. 2020 - 11:18

@Ploert, Ik heb meerdere collegae (incl. mensen met een allochtone achtergrond) die tegen christelijke scholen zijn, en voor gemengde scholen, maar wel hun kinderen al van hun eerste levensjaar ingeschreven hebben bij die ene populaire school in de stad die zo goed bekend staat. Als ik dan vraag wat er zo goed is aan die school, dan is dat vrijwel altijd omdat die school gemiddeld gezien veel kinderen van rijke hoog opgeleide ouders heeft. Meestal blanke rijke hoog opgeleide ouders. En een school waar men elkaar met respect behandeld. Meestal terug te leiden naar het feit dat het christelijke roots heeft. Ach ja... Je wilt het beste voor je kind. Dus wel openbare gemengde scholen, maar euh... nu even niet voor mijn kids. @vdbemt, Kaag is getrouwd met een oud Fatah-politicus uit Palestina die nu in Zwitserland woont. Klaver heeft een Marokkaanse vader, maar de vader van zijn moeder heeft meer invloed op zijn opvoeding gehad.

LaBou
LaBou 10 nov. 2020 - 11:21

Kees, had het nou bij de eerste twee alineas gelaten, dan had je misschien wel medestanders gevonden. Zo dom.

vdbemt
vdbemt10 nov. 2020 - 15:18

@WappieKappie. Volgens Ploert behoor je dan tot de elite.

vdbemt
vdbemt10 nov. 2020 - 15:37

@Ploert. Bedankt voor de link. In de standpunten lees ik dat GRL voor vrijheid van onderwijs is: Een school voor je kinderen kiezen die past bij je levensovertuiging of pedagogische visie. Of dit nu christelijk, islamitisch of jenaplanonderwijs is. Dat is vrijheid van onderwijs. Die vrijheid is waardevol." Maar niet zo vrij dat er gediscrimineerd kan worden: " Maar aanpassingen zijn nodig om discriminatie te voorkomen en een tweedeling in het onderwijs tegen te gaan." Bovendien pleiten ze voor een acceptatieplicht: Niet-openbare scholen hebben op dit moment te veel vrijheid om leerlingen te weigeren. Bijvoorbeeld omdat ze het ‘verkeerde’ geloof aanhangen. ...Daarom moet er een inschrijvingsrecht komen voor alle kinderen. Ik heb het zelf ook niet zo op de (streng) religieuze scholen, van welke religie dan ook. Maar deze standpunten 'riedel' en 'hypocriet' noemen omdat je de pest hebt aan GRL, is wel heel makkelijk.

Kuifje3
Kuifje310 nov. 2020 - 9:41

De enige conclusie die ik kan trekken is dat Slob een stukje achterloopt met zijn geestelijke evolutie. Een jaar of 50 zo ongeveer. Overigens valt het nog wel relatief wat mee aangezien hij nog net niet pleit om deze mensen van flats te werpen. Nog net niet.

1 Reactie
Le Chat Botté
Le Chat Botté10 nov. 2020 - 10:45

Jerommeke, je vervuilt de discussie met deze insinuatie. Slob geeft niet de allerkleinste hint dat er fysiek geweld gepleegd zou moeten worden jegens lhbti leerlingen. Maar wel creëert hij een ruimte voor sociaal-psycholigische marteling: het stygma van 'ongewenst afwijkend'.Ongewenst in de ogen van hun god. Afwijkend van wat hun god voor ogen heeft met zijn 'uitverkorenen'. In onze maatschappij denken we dat fysiek geweld erger is dan psychisch geweld. Welnu , ik ben opgevoed door een narcistische alcoholist en ik kan je verzekeren dat de dagen dat hij sloeg betere dagen waren dan de dagen dat hij zijn destructieve mindgames speelde. Als ervaringsdeskundige zeg ik: psychish geweld, zoals uitsluiting en systematische vernedering, zijn minstens zo destructief voor het slachtoffer als fysiek geweld. Slob wil dus geen lhbti kinderen van flats werpen, zoals jij suggereert. Slob wil kinderen in de kerkers van het geloof werpen, en dat is minstens zo erg.

Zwerfstein
Zwerfstein10 nov. 2020 - 9:36

Wat bespottelijk, 'homoseksualiteit afwijzen'. En dan te bedenken dat de ChristenUnie nog als een soort progressieve christelijke partij te boek staat.

Ivan61
Ivan6110 nov. 2020 - 9:31

Vroeg of laat komen gelovige uit de kast met eigen onzin. 2020 in Nederland. Schaam je Arie.

korheiden2
korheiden210 nov. 2020 - 9:30

Arie Slob moet met de verkiezingen in aantocht wel even aan zijn kiezers denken. Daar hebben sommigen moeite met homoseksualiteit e.d. Ook de SGP denkt plots aan de eigen achterban, ze willen een bonus van 1000 euro voor het vierde kind. Wel duidelijk zo, weet je weer waarom je niet op zulke partijen moet stemmen.

Sailor2
Sailor210 nov. 2020 - 9:27

Wat je tegenwoordig vaak ziet is dat scholen helemaal niet meer hun achterban vertegenwoordigen. De reden is heel simpel: besturen nemen alleen bestuursleden aan die ultra-conservatief zijn. In Nederland houdt dus een kleine sekte conservatieve gelovigen de hele goegemeente in gijzeling. Daarom worstelen deze scholen ook veel meer met leraren tekorten. Omdat ze het contact met de samenleving kwijt zijn.

adriek
adriek10 nov. 2020 - 9:25

Soms vind ik het jammer dat er geen gedachtenpolitie is. Dat deze man zoiets denkt is al erg, dat hij het hardop durft uitspreken is absurd. Deze man koestert negentiende-eeuwse gedachten en heeft dringend behandeling nodig.

[verwijderd]
[verwijderd]10 nov. 2020 - 9:07

--- Dit bericht is verwijderd —

4 Reacties
Gerygrr
Gerygrr10 nov. 2020 - 12:02

Inderdaad, Ray! Zo is het! Mijn overtuigde keuze voor het openbaar onderwijs werd mede ingegeven door mijn jeugdervaringen. Art. 23 werd juist bij openbare scholen ingezet om bijvoorbeeld de hoofddoek niet te mogen verbieden. Ironisch was, dat de protestants-christelijke en katholieke scholen dat juist wél mochten weigeren...... In de loop der jaren is de invloed toegenomen van salafistische imams op de islamitische leerlingen. Lees ook de mening van Achmed Marcouch in de Volkskrant over de vrijheid van meningsuiting.

Gerygrr
Gerygrr10 nov. 2020 - 14:37

Mensen maken zich niet druk om het dragen van hoofddoekjes buiten om tegen weer en wind de gepermanente haren te beschermen. Dat deed mijn moeder, buiten dus. Nooit binnen... Hoofddoeken als uiting van een geloof en door god voorgeschreven, is daarmee echt niet te vergelijken. Openbare scholen in gemengde achterstandswijken moeten de hoofddoekjes toestaan. De confessionele school om de hoek kon op religieuze gronden bepaalde geloofsuitingen al dan niet toestaan. Wij hebben bij onze islamitische collega’s steeds gevraagd hoe de geloofsregels echt zijn. Er werd ons verteld, dat jonge meisjes, die nog niet menstrueren sowieso geen hoofddoekje om hoefden. Het werden langzamerhand steeds jongere meisjes die met hoofddoekje om op school verschenen. De concurrentie hoeft dat niet

Gerygrr
Gerygrr10 nov. 2020 - 14:39

De concurrentie hoefde datzelfde niet toe te staan. (Zin even afgemaakt)

Gerygrr
Gerygrr11 nov. 2020 - 13:28

Ray, Het interesseert heel veel mensen niet, als je hen ernaar vraagt. Je moet jezelf afvragen, hoe je als jonge ouder een school voor je kind uitkiest. Je ziet de kinderen buiten spelen op het schoolplein. Hoofddoekjes zien betekent het aantrekken van meer islamitische ouders. En wellicht ook het afstoten van andere ouders.

GoudenBergen
GoudenBergen10 nov. 2020 - 8:58

"Christen-DOM-DOM-DOM-DOM-DOM ook weer voor religie is. " Dit is inderdaad een erg volwassen reactie waaruit veel frustratie spreekt.

3 Reacties
HarrieV2
HarrieV210 nov. 2020 - 9:53

En daar geven die zogenaamde christenen, die zeggen naastenliefde en verdraagzaamheid te belijden, maar in de praktijk precies het tegenovergestelde laten zien, dan ook alle reden toe.

Le Chat Botté
Le Chat Botté10 nov. 2020 - 10:26

Hmm, als je wel eens aan de verkeerde kant van de 'christelijke' schoolplein intimidatie hebt gestaan, dan is die frustratie zeer wel te begrijpen. En als je voor meer inzicht bereid bent om wat verder terug in de tijd te kijken: mijn 77-jarige moeder spreekt nog steeds met angstogen over de verschrikkingen die de nonnetjes op de kostschool op haar en haar vriendinnen uit naam van christus hebben losgelaten. Mijn moeder sprak altijd over de noodzaak om kinderen te redden uit de kerkers van het geloof. Arie Slob maakt duidelijk dat die kerkers er nog steeds zijn en dat -met name, maar niet uitsluitend- lhbti kinderen er nog steeds uit gered moeten worden.

Marinus Calamari
Marinus Calamari10 nov. 2020 - 15:59

@Le Chat Botte Ik kom uit een grefo-nest, dus iedere keer als het grefo-gedachtegoed op deze manier voorbij komt, komt er wel meer naar boven dan alleen frustratie. En dat is inderdaad iets wat je nooit meer helemaal kwijtraakt, nee. al wordt het met de tijd minder heftig. Maar dat is dus iets wat die kutchristenen zelf gecreëerd hebben, dus ik kan er niet mee zitten als ik in voorkomend geval een sloot gal uitbraak over de Christengemeenschap. Voor de broodnodige nuance noem ik altijd wel de Remonstranten, de uitzondering op christelijke regel die juist voorliepen met de acceptatie van holebi's. De remonstranten begonnen bijvoorbeeld al in '88 met het inzegenen van kerkelijke homohuwelijken.

Uilenspiegel
Uilenspiegel10 nov. 2020 - 8:55

Kunnen die scholen niet aangeklaagd worden? En waarom geen motie van wantrouwen tegen Slob?

4 Reacties
adriek
adriek10 nov. 2020 - 9:26

Je zou deze school / scholen kunnen aanklagen, maar ze zijn grondwettelijk beschermd en mogen hun kinderen indoctrineren met dit soort idiote ideeen.

Kuifje3
Kuifje310 nov. 2020 - 9:46

@Uilenspiegel: En wie gaan die motie dan steunen? In ieder geval niet SGP, CDA, DENK, CU, VVD, D66. Ook niet de linkse oppositie want die willen de volgende keer misschien ook meespelen.

DenFlexwerker
DenFlexwerker10 nov. 2020 - 10:47

Helaas niet: vrijheid van godsdienst.

Marinus Calamari
Marinus Calamari10 nov. 2020 - 17:22

@DenFlexwerker En met de manier waarop religieuzen de Vrijheid van Godsdienst misbruiken, komt er steeds minder draagvlak voor die vrijheid in de samenleving. Ik vind dat overigens een goede zaak.

BrBr123
BrBr12310 nov. 2020 - 8:43

In naties waarin we kerk en staat strikt gescheiden willen houden en waarin de Verlichting en het humanisme een groot stempel hebben gedrukt op samenleving en wetboeken, wordt het tijd om de grondwet op onderdelen te herzien. In ons land moet iedereen de vrijheid hebben om zijn godsdienst te belijden, maar niet elke expressie van godsdienst is geoorloofd wanneer deze hiermee strijdig is. Daarom wijzen we clitoridectomie af, omdat het strijdig is met de bescherming van de integriteit van het menselijke lichaam. Toch zijn veel discussie over andere religieuze expressies nog steeds gaande en onbeslist. Kleine jongetjes worden nog steeds ongevraagd besneden, veel dieren worden nog steeds ritueel geslacht en blijkbaar wordt ouders gevraagd om homosexualiteit af te wijzen. De discussie over tot hoever we willen gaan in het gedogen van religieuze expressies is op eieren lopen. Daarom wordt ze ook niet of onvoldoende gevoerd. Laat staan een heroverweging van de artikelen in de grondwet die geschreven zijn in de verzuilde samenleving van weleer. Maar ze is wel nodig om te voeren. Vooral de orthodoxe religieuzen zoeken te vaak de grens op van het mogelijke of gaan er stilzwijgend overheen. Haatzaaien en homosexulaiteit afwijzen zijn de gevolgen van teveel en te lang gedogen, waardoor de perceptie ontstaat van wettelijke acceptatie of zelfs een recht. Maar dat recht is er eigenlijk niet, omdat het strijdig is met andere artikelen in diezelfde grondwet. Ik roep daarom de politiek op om dit debat aan te gaan en breed te voeren. Wat is de houdbaarheid van artikel 23, die de bijzondere scholen bijvoorbeeld de vrijheid geeft om leerlingen te mogen weigeren die de godsdienst of levensbeschouwelijke richting van de school niet onderschrijven. In wezen mogen zij volgens dit artikel dus nog verder gaan dan ouders om een handtekening te vragen, maar ze mogen homosexuele kinderen dus zelfs weigeren of verwijderen. Dit verklaart ook de spagaat waarin minister Slob zich bevindt. Dan is morele verontwaardiging goed voor de publieke opinie binnen een mediacratie, maar het lost het probleem niet op. Een fundamenteel debat over de begrenzing van religieuze expressies en aanpassingen van de grondwet kunnen dat probleem wél oplossen.

3 Reacties
gimli55
gimli5510 nov. 2020 - 9:39

Bedankt, volledig mee eens.

ona2
ona210 nov. 2020 - 11:29

"In ons land moet iedereen de vrijheid hebben om zijn godsdienst te belijden, maar niet elke expressie van godsdienst is geoorloofd wanneer deze hiermee strijdig is." Dan heb je dus ook niet de vrijheid om je godsdienst te belijden. Het is het één of ander. Wanneer overheden zich gaan bemoeien met de invulling van iemands godsdienstbeleving heb je effectief afscheid genomen van het secularisme. In dat geval is het fair game voor de godsdienstgemeenschap zich actief te gaan bemoeien met de staat. Buiten geweld om heeft een seculiere staat zich nergens mee te bemoeien, hoe oneens je het ook met de denkbeelden bent.

Marinus Calamari
Marinus Calamari10 nov. 2020 - 16:07

ona De christengemeenschap bemoeid zich met de staat, want er zijn 3 christlijke partijen, Daarbovenop komt nog eens dat een deel van de christenen die invloed misbruikt om groepen mensen te marginaliseren. Ik ben overigens voor de afschaffing van vrijheid van godsdienst. Religie wordt al meer dan genoeg beschermt door zaken als Vrijheid van Meningsuiting en Vrijheid van Vereniging. Dus die speciale status is nergens meer voor nodig.

Marinus Calamari
Marinus Calamari10 nov. 2020 - 8:13

Ik vind het prima, dit christelijke homohaatprojectje gaat er niet komen, net zoals er geen draagvlak was voor al die vorige christelijke homohaatprojectjes. Verder zal het de positie en reputatie van LGBT-mensen niet schaden, integendeel zelfs, en wordt weer eens duidelijke gemaakt wat het Christen-DOM-DOM-DOM-DOM-DOM ook weer voor religie is.

Buitenstaander
Buitenstaander10 nov. 2020 - 7:45

Even nog los van t feit of het wel / niet een onveilige omgeving creeerd: Het is echt niet van deze tijd en verwerpelijk dat nb een school vraagt om homosexulaitet af te wijzen.... En dan maar mopperen op de Islam.... Een school moet een open en veilge omgeving bieden voor iedereen, zonder bedreigingen en geweld.

5 Reacties
voorburg2
voorburg210 nov. 2020 - 9:08

Mag ik je herinneren aan "Help! Ik word volwassen" uitgegeven door de islamitische scholenkoepel ISBO?

gimli55
gimli5510 nov. 2020 - 9:41

Bedankt, Norm. We staan politiek ver van mekaar, maar op dit onderwerp naast elkaar.

vdbemt
vdbemt10 nov. 2020 - 10:33

Eens, Norm.

NoahAmber
NoahAmber10 nov. 2020 - 11:40

Norm, je mag dan wel een rechtse eikel zijn ???? maar in jouw bijdrage hier in dit topic kan ik mij volledig in vinden...

Marinus Calamari
Marinus Calamari10 nov. 2020 - 17:27

@voorburg Het idee dat mensen die tegen Christelijke homohaat zijn, geen probleem hebben met Islamitische homohaat, is een idee wat niet echt overeen komt met de realiteit.