Sfeerfoto van Joop
Joop
Joop

GroenLinks-leden mogen stemmen over fusie met PvdA in Eerste Kamer

Ledenreferendum over verdere linkse samenwerking
Joop

WOB-verzoeken drijven gemeentes tot wanhoop

  •  
23-08-2013
  •  
leestijd 1 minuten
  •  
geld_03.jpg
Aantal gemeentes koopt lastige WOB-verzoeken af voor 300 euro ... Minister Plasterk komt dit jaar nog met wetsvoorstel om misbruik van WOB te bemoeilijken
Gemeenten kopen soms lastige WOB-verzoeken af. Wanneer de boeteclausule misbruikt wordt en als inkomstenbron wordt gebruikt door de indieners van het verzoek, kiezen gemeentes er soms voor om dan maar een lager bedrag te betalen en het verzoek af te kopen.
Gemeenten moeten binnen de wettelijk bepaalde termijn van tien weken reageren op een WOB-verzoek. Lukt dit ze niet, dan kan de burger die het verzoek heeft ingediend aanspraak maken op een vergoeding die soms kan oplopen tot boven de 1000 euro.
Een aantal gemeenten heeft er daarom voor gekomen om mensen die een ‘onzinnig’ verzoek indienen nu zo’n 300 euro te betalen als ze hun recht op informatie intrekken. Minister Plasterk (Binnenlandse Zaken) keurt deze handelswijze af. Plasterk:
Dit is niet waar gemeenschapsgeld voor bedoeld is en het bewijst eens te meer dat we de wet vlot moeten aanpassen.
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) beaamt dat er wordt afgekocht en noemt het een slechte ontwikkeling. Toch benadrukt VNG dat het afkopen van een WOB-verzoek slechts sporadisch gebeurd. De VNG heeft verder aanwijzingen dat bij 200 gemeenten misbruik wordt gemaakt van de WOB.
Plasterk wil dit jaar nog een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer sturen dat misbruik van de Wet openbaarheid van bestuur onmogelijk moet maken.
cc-foto: Bram Willemse

Meer over:

economie, nieuws

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (17)

JoopSchouten
JoopSchouten23 aug. 2013 - 14:49

De WOB kent ook serieuze vragen. De BVVU heeft verzoeken bij gemeentes ingediend om in kaart te brengen wat de kosten zijn van 'dakloos' worden. 50%% van alle gemeentes hebben dit niet geadministreerd en weten niet wat de kosten zijn. Kutland.

JoopSchouten
JoopSchouten23 aug. 2013 - 14:49

Openbaarheid van bestuur Nederland Wet openbaarheid van bestuur (Wob) uit 1980 regelt de openbaarheid van informatie door de overheid. Openbaarmaking is een plicht van elk bestuursorgaan, het is het juridische uitgangspunt. Geheimhouding hoort altijd een - gemotiveerde - uitzondering te blijven. Openbaarheid is als rechtstoestand door rechters vast te stellen, maar openheid (een mentaliteit) niet. Voor Wob-critici wrikt juist daar de schoen. De wet garandeert eenieder de mogelijkheid om informatie over een bestuurlijke aangelegenheid bij een bestuursorgaan (bijvoorbeeld een ministerie, provincie of gemeente) op te vragen. De Wob is geen documentenwet zoals de openbaarheidsregels bij de Europese Unie, van de VS en van bijvoorbeeld Zweden, maar een informatiewet. Zo kan het ook om gegevens op een USB-stick of harde schijf gaan of om een foto of aantekeningen op een gele memosticker. De overheid heeft het laatste woord over de vorm van de gegevensverstrekking, dat kan ook mondeling zijn. Regelmatig moeten journalisten en anderen deze wet gebruiken om informatie op te eisen die eerder geweigerd werd. Dat wordt wobben genoemd. De Wob verplicht de overheid trouwens niet alleen om informatie desgevraagd openbaar te maken: een onderbelicht feit is dat zij dit ook uit eigen beweging hoort te doen, zodra dat goed is voor de democratie. (...) ? Het vakgebied van de overheidscommunicatie en -informatie kreeg door de Wob een juridisch fundament.

SocialDarwinistisch
SocialDarwinistisch23 aug. 2013 - 14:49

Gewoon binnen de gestelde termijn aan het Wob verzoek voldoen. Moet niet zo moeilijk zijn. Toch?

vriest
vriest23 aug. 2013 - 14:49

Het geen deze coalitie nu wil is het verbloemen van hun falen en het voorkomen van het uitlekken van corrupt handelen van hun zelf en hun dienaren totaal onmogelijk maken .Het meest schandelijke is dat men juist deze wet heeft gemaakt voor duidelijkheid en openheid van een democratie .Zo dat elke burger inzage kan verkrijgen in de dossiers waar onze volks vertegenwoordigers zich mee bezig houden .Maar zij hebben al van in de beginne het recht om met de land advocaat achter de hand dit tegen te houden ,of dat al dan niet rechts geldig is kan men over verschillen .Maar het is natuurlijk een feit dat indien een ambtenaar een fout maakt of er een onjuiste beslissing genomen is of word zij wel gek zouden zijn om daar dan openheid over te geven dat is het zelfde als zelfmoord plegen .Vandaar dat men het liefst wil dat deze wet verdwijnt ,en dan niet vanwege de kosten .De wet is gewoon lastig omdat het een democratie machtsmiddel is voor de burger om controle uit te oefenen op de macht .En dat wil men vermijden met een smoes die totaal niet relevant is .

[verwijderd]
[verwijderd]23 aug. 2013 - 14:49

Ja, wat een narigheid nou, dat burgers gewoon vragen om openbaarheid van bestuur. Het most niet magge.

1 Reactie
Nico de Mus
Nico de Mus23 aug. 2013 - 14:49

Kennelijk ongaat het je dat er misbruik van gemaakt wordt. het artikel eens goed doorlezen en begrijpen schiet er wel eens bij in.

De redactie van Joop zijn een stel hypocrieten
De redactie van Joop zijn een stel hypocrieten23 aug. 2013 - 14:49

Goed plan. WOB afschaffen en gewoon alle overheidsinformatie verplicht op het internet zetten. Dan hoef je er als burger ook niet om te vragen en heb je ook geen ambtenaren meer nodig om al die verzoeken te frustreren, wat een geniaal plan!

1 Reactie
lembeck
lembeck23 aug. 2013 - 14:49

Dan ken je onze gemeente nog niet. ALS het er al staat, dan heb je een expert nodig om het te vinden. Ik ga volgende week een beroep doen, omdat ik inmiddels weet dat er nog meer gemeenteverordeningen bestaan m.b.t. de Cliëntenraad WWB hier. Ik wil de JUISTE ontvangen. En ik laat dat doen door iemand aan we ze geen stukken meer kunnen sturen waar iets mee zou kunnen zijn. Waar ik wellicht nog het bos ingestuurd kan worden, lukt bij hem niet. En als het een WOB aanvraag moet worden, dan adviseer ik deze gemeente op voorhand al dat ze beter snel kunnen reageren, dat is goedkoper dan dralen uiteindelijk.

[verwijderd]
[verwijderd]23 aug. 2013 - 14:49

Nee, degene die denkt dat het mij ontgaat dat er misbruik van gemaakt wordt heeft het mis. Ik vraag een dermate openheid van bestuur dat er geen misbruik van gemaakt KAN worden. Gezien het computertijdperk is vertraging in tijd ook niet nodig.

1 Reactie
Reinaert de Vos
Reinaert de Vos23 aug. 2013 - 14:49

Dat lijkt me wel. Ik zou het uiterst ongewenst vinden als alles zomaar is op te vragen via het internet. In die wereld wil ik niet leven. Een zorgvuldige filter lijkt me gewenst.

JoopdeJong
JoopdeJong23 aug. 2013 - 14:49

Wacht even, want volgens mij stinkt er hier iets. Ik onderscheid in dit artikel twee verschillende termen t.w. "lastige WOB-verzoeken" en "onzinnige WOB-verzoeken". Ik ga er in principe vanuit dat er niet zoiets bestaat als "onzinnige WOB-verzoeken", want die kunnen gemeentes zonder kosten en binnen de wettelijk vastgestelde termijn aan de aanvrager doen toekomen. Er zit namelijk al een ambtenaar, meestal met een juridische achtergrond, die zich over deze zaken ontfermt en daar met gemeenschapsgeld voor betaald wordt. Het enige wat hij hoeft te doen is een bestandje op een computer te openen en op "print" te drukken. Dat kunnen de kosten niet zijn, toch? Waar de kosten wel in gaan zitten is het uitzoeken van de informatie die wel of niet voor uw ogen bestemd zijn. Hoe wilt u anders verklaren dat tweederde van de informatie in WOB-verzoeken voor u onleesbaar zijn gemaakt? Éen Vandaag heeft daar pas geleden aandacht aan besteedt. Nee, dit heeft met iets anders te maken en wel met "lastige WOB-verzoeken" en ik kan mij zomaar een zaak voor de geest halen waarop dit van toepassing is. Welke zaak dat is ga ik hier niet bekend maken.

1 Reactie
JoopdeJong
JoopdeJong23 aug. 2013 - 14:49

Wat ik u nog wel kan verklappen is, dat dit verzoek tot beperking waarschijnlijk rechtstreeks uit de Raad van State komt en wel via de heer Piet Hein Donner. Die maakte er in zijn ministersperiode geen geheim van om WOB-verzoeken te beperken. Helaas voor hem werd hij benoemd tot vice-voorzitter van de Raad van State waardoor hij geen wetsvoorstel meer kon indienen. Maar je kan het altijd via een ander spelen, toch?

aargh2
aargh223 aug. 2013 - 14:49

Dit is dus hoe corruptie er uitziet, informatie over wat de overheid (of dat nu lokaal of nationaal is) doet hoort automatisch ter inzage van alle nederlanders te zijn. Wanneer dat niet zo is dan kan de conclusie alleen maar zijn dat de overheid zich aan het misdragen is en zich niet aan haar eigen regels houdt. Dat is dus hoe corruptie er uitziet. Elke roep van de overheid om minder openheid is een afwijzing van democratische grondbeginselen en laat zien dat de overheid tot een financieel despoot is verworden. Zet daarnaast dat er geen wetten tegen het lobbyen zijn, ook weer een afwijzing van democratische grondbeginselen, en je begrijpt dat deze zogenaamde democratie is gekaapt door bedrijven, met name de banken, verzekeringsmaatschappijen en energiesector. Dat de overheid via inperking van inzage probeert haar volk te mennen maakt dit overduidelijk. Ook de woordkeuze: lastig, misbruikt zegt een boel over onze overheid, de overheid zou juist trots moeten zijn op de betrokkenheid en de controlefunctie die inzage in het bestuur geeft. Nog meer duidelijkheid zie je in het gegeven dat de criminelen aan de top van de drie sectoren die werkelijk in NL de regering aansturen niet worden aangepakt. Dit terwijl de dames en heren in den haag wel het lef hebben om bejaarden via vage regelgeving tot fraudeur te benoemen als ze een nachtje teveel bij elkaar zijn. Mensen die ter goeder trouw het pgb hebben aangevraagd tot fraudeur te benoemen alleen omdat de wetgeving onduidelijk en troebel is. Walgelijke corrupte criminaliserende bende.

2 Reacties
lembeck
lembeck23 aug. 2013 - 14:49

Precies!!

rbakels
rbakels23 aug. 2013 - 14:49

U gaat eraan voorbij dat volksvertegenwoordiger als zodanig een eigen recht op informatie hebben, en dat de WOB daar dus nog bovenop komt. Niemand kan voor onzinverzoeken zij die louter worden ingediend om de boete bij verlate beantwoording te incasseren. En ik denk dat journalisten die hun verhalen commercieel verkopen ook wel de kosten van het uitvoeren van WOB-verzoeken zouden mogen betalen. Ik heb ooit een journalist geholpen om de antwoorden te verwerken die hij had gekregen op vragen die hij aan alle gemeenten in Nederland had gestuurd, en ik schaamde mij hoeveel werk ze daarvoor hadden moeten doen. betaald door de belastingbetaler! En met lobbyen is op zich niets mis. Lobbyisten informeren politici. Die natuurlijk wel kritisch moeten zijn: is de lobbyist wel eerlijk? word ik niet eenzijdig geïnformeerd? Ik maakte ooit deel uit van een (internationale) actiegroep die heel effectief tegen de industrie lobbiede bij het Europees Parlement. Dank zij internet is het makkelijker geworden om "virtuele" internationale tegen-lobby-netwerken te bouwen. En bij (eerlijke) politici zijn die van harte welkom. Wat wel helemaal niet kan zijn lobbyisten die zelf politicus worden. KPN-lobbyiste Afke Schaart werd VVD kamerlid en kwam "van binnen uit" schaamteloos voor het KPN-belang op. De Franse Europarlementariër Janelly Fourtou had "eerlijk" opgegeven geen enkele nevenfunctie te hebben, maar was wel de echtgenote van de baas van een groot farmaceutisch concern (Aventis). Toen het Europarlement over octrooien (patenten) sprak verschoonde zij zich niet, nee, toen kwam zij schaamteloos op voor de belangen van het bedrijf van haar echtgenoot.

Le Chat Botté
Le Chat Botté23 aug. 2013 - 14:49

De 'onzinverzoeken' zijn natuurlijk niet het echte probleem. Het echte probleem is dat een democratisch instituut zijn openbaarheid zo beroerd geregeld heeft dat dit tot lange wachttijden en hoge kosten leidt. Dat vervolgens een democratisch gekozen vertegenwoordiging de rechthebbende burger aanwijst als zou deze misbruik maken van dat falende systeem is - zonder juridisch steekhoudende onderbouwing - zuivere laster.

1 Reactie
Sylvia Stuurman
Sylvia Stuurman23 aug. 2013 - 14:49

Precies! Het is in deze tijd volkomen absurd dat niet alles dat in principe via een WOB-verzoek is aan te vregen, online staat. Dan is het voor iedereen te bekijken, zonder enige kosten. Daar heb je helemaal geen ingewikkelde IT voor nodig.