Joop

Witte mannen blijven talkshows overheersen

  •  
07-02-2019
  •  
leestijd 2 minuten
  •  
122 keer bekeken
  •  
IMG_7175
De publieke omroep is er volgens eigen zeggen “voor iedereen” maar in de praktijk blijven de tafels van de populaire talkshows gereserveerd voor witte mannen en hun bijbehorende opvattingen. Voor andere geslachten en huidskleuren is amper plaats. Dat stelt de Ombudsman van NPO, Margo Smit naar aanleiding van het rapport Aan tafel! Over het al dan niet problematisch gebrek aan diversiteit onder talkshowgasten.
De overheersende witte vlek in beeld betekent ook dat kijkers die zich daar niet in herkennen afhaken. Volgens onderzoek stijgt de publieke belangstelling voor een programma als de diversiteit van de gasten toeneemt.
Eindredacteuren beroepen zich te verdediging van hun witte selectievoorkeur vaak op overmacht. Vrouwen en mannen met een niet-witte etniciteit zouden wel benaderd worden maar te weinig belangstelling tonen. Het rapport heeft niet gekeken naar hoe buitenlandse programma’s, die meer diversiteit van gasten kennen, er kennelijk wel in slagen dat probleem op te lossen.
Ondertussen draagt het beeld dat de talkshows aan hun publiek presenteren bij aan het instandhouden van de sociale ongelijkheid. Daarbij gaat het niet louter om de dominante aanwezigheid van witte mannen maar ook hoe ze in vergelijking met andere gasten worden neergezet.
"Niet alleen zijn vrouwen en Nederlanders met een migratieachtergrond minder zichtbaar in talkshows, ook worden zij anders in beeld gebracht dan de witte man. Uit onderzoek naar non-fictieprogramma’s – waar talkshows een onderdeel van uitmaken – blijkt dat mensen met een niet-westerse migratieachtergrond bijvoorbeeld het vaakst in beeld komen als ‘gewone burger’: dit is in 46% van hun televisieoptredens het geval. Voor witte Nederlanders ligt dit percentage met 31% veel lager. Zij zijn met 45% juist het meest te zien in de rol van een ‘deskundige’, terwijl dit percentage voor Nederlanders met een niet-westerse migratieachtergrond slechts op 24% ligt. Ook tussen mannen en vrouwen bestaat er een gelijksoortig verschil. Net als mensen met een niet-westerse migratieachtergrond worden vrouwen het vaakst in beeld gebracht als ‘gewone burger’. Zij vervullen deze rol in 47% van hun televisieverschijningen. Bij mannen ligt dit percentage veel lager (26%). Met 52% zijn zij juist het meest te zien als ‘deskundige’: een rol die vrouwen maar in 24% van hun televisieoptredens blijken te vervullen. Dit verschil is van belang omdat een deskundige hoger gewaardeerd wordt dan een burger."
Ook tussen mannen en vrouwen bestaat er een gelijksoortig verschil. Net als mensen met een niet-westerse migratieachtergrond worden vrouwen het vaakst in beeld gebracht als ‘gewone burger’. Zij vervullen deze rol in 47% van hun televisieverschijningen. Bij mannen ligt dit percentage veel lager (26%). Met 52% zijn zij juist het meest te zien als ‘deskundige’: een rol die vrouwen maar in 24% van hun televisieoptredens blijken te vervullen. Dit verschil is van belang omdat een deskundige hoger gewaardeerd wordt dan een burger.
Het hele rapport is hier te raadplegen.
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar

Reacties (61)

geronimo3
geronimo39 feb. 2019 - 14:32

Ik kan alleen maar zeggen tegen die mensen die daar bezwaar tegen maken,gewoon niet kijken naar die genoemde tv uitzendingen,kijk er zelf zelden nog naar,er zijn alternatieven als je dat wilt zien of horen.

3 Reacties
stokkickhuysen
stokkickhuysen9 feb. 2019 - 19:11

Dit is de publieke zender, geen altright nichesite waar we het over hebben. Als die nog geen afspiegeling wil zijn van het 'publiek' als bedoeld in 'publieke omroep' dan is dat vreemd. En het is altijd vreemd naar jezelf te verwijzen als argument.

koffieleut2
koffieleut29 feb. 2019 - 23:36

Stock, Waaruit haal jij de constatering dat het geen afspiegeling is van het publiek?. Diegene met schotels en de veranderde voorkeur van de kabel kijken echt niet naar NPO. Er zit een verschil tussen bevolkings-samenstelling en samenleving. Beetje vreemd om te denken dat mensen naar NPO willen kijken. Alsof iedereen daar behoefte aan heeft.

stokkickhuysen
stokkickhuysen11 feb. 2019 - 15:15

koffieleut probeer je nu 'publiek' in publieke omroep te definiëren met uitzondering van iedereen die een schotel heeft? Want die willen toch niet kijken? kip-ei wellicht?

Rara14
Rara148 feb. 2019 - 20:31

Wel grappig, het onderzoek is gedaan bij 4 programma’s, te weten Jinek (gepresenteerd door een vrouw), M (gepresenteerd door een vrouw), DWDD (geprsenteerd door Matthijs in combinatie met dikwijls een tafeldame (vrouw) en pauw. En dan worden de programma’s overheerst door mannen?

1 Reactie
stokkickhuysen
stokkickhuysen9 feb. 2019 - 19:12

blijkbaar. Of kloppen de onderzoeksresultaten niet volgens jou? dan moet je dat zeggen.

PetervdB2
PetervdB28 feb. 2019 - 16:16

Afgelopen week was er een klimaatmars. Een paar weken daarvoor ook. Een paar leerlingen van een school waren zich daarop aan het voorbereiden. Het was niet zomaar een school. Het was het Vossius Gymnasium uit Amsterdam. Dit is na het Barlaeus Gymnasium toch wel de meest elitaire en vooral witte school van Amsterdam. Waarom is er toen niet naar een meer gemengde school gegaan? Dan hadden ze bij het NOS journaal mooi kunnen laten zien dat het klimaat een uitdaging is voor iedereen: Zwart en Wit. Dan hadden er mooi een paar allochtone rolmodellen op kunnen staan. Een gemiste kans.

1 Reactie
stokkickhuysen
stokkickhuysen11 feb. 2019 - 16:38

Goed punt, klimaat is van zwart en wit. Wel interessant dat je roept om meer diversiteit op TV als het gaat om plichten, niet zozeer om rechten

Keilstra
Keilstra8 feb. 2019 - 12:40

Moet je mensen "van kleur" uitnodigen omdat ze een kleurtje hebben en de diversiteit nu eenmaal prioriteit heeft, of omdat ze iets interessants te melden hebben ? Ik begin toch een beetje te vrezen dat het eerste dominant gaat worden. Discriminatie is wettelijk, moreel en maatschappelijk fout. Maar het geforceerd zoeken naar inbreng "van kleur" is een zielige reactie, die de groepen van kleur absoluut geen goed zal doen. Als er mensen worden uitgenodigd vanwege hun kleur dan worden ze om de verkeerde reden uitgenodigd, en zullen de programma's inhoudelijk minder interessant worden. Streven naar diversiteit mag niet ontaarden in sturen op "uitkomst van kleur" !! Zoals in heel veel kwesties is sturen op uitkomst de verkeerde weg. De maatschappij moet alle groepen gelijke kansen geven, en discriminatie (strafrechtelijk) bestrijden. Dan worden de uitkomsten vanzelf eerlijk, met behoud van kwaliteit.

6 Reacties
Auslander
Auslander8 feb. 2019 - 13:27

@ Keilstra “mensen “van kleur” uitnodigen omdat ze een kleurtje hebben” Ja ja, het is “in” om de buis te verkleuren en liever met huismigranten! Zelfs dat soort “huid diversiteit” is voor de “wit” uit den boze. Ook u blijft steken in zo’n moeras van kleuren, want ook u kan/wil niet uitleggen hoe “de maatschappij moet alle groepen gelijke kansen geven”? Dan wordt ook uw kritiek een los gebaar. “of omdat ze iets interessants te melden hebben?” Wat is volgens u “interessant” of de “kwaliteit”? En wie bepaalt wat “interessant” of “kwaliteit” is om aan te “melden” of hand te haven? Niemand heeft enige nut aan de melding moet de “discriminatie (strafrechtelijk) bestrijden”. Waar diversiteit niet vanzelfsprekend is zal niks “eerlijk” en absoluut niet “vanzelf” uitkomen.

Keilstra
Keilstra8 feb. 2019 - 14:32

@Auslander Kennelijk vind jij dat een diverse uitkomst het enig zaligmakende is. Daarin verschillen jij en ik diametraal van mening. Het ergste vind ik je verhandeling over kwaliteit en interessantheid. Het gaat er niet om wie dat uitmaakt, het gaat erom dat dergelijke kwaliteiten IN IEDER GEVAL NIET worden bepaald door de kleur van de gasten. Het is zorgelijk dat jij de kwaliteit van een programma denkt te kunnen afmeten aan de diversiteit van de gasten, in plaats van aan de kwaliteit van hun inbreng. Nee, een programma is niet automatisch goed als er een divers palet aan gasten zit. En nee, een programma is niet automatisch slecht als er slegs witte mannen te gast zijn. En nee, een programma is OOK NIET automatisch goed als er witte mannen te gast zijn. Een programma is goed als de gasten een goede inbreng hebben, wie dat ook bepaalt. Maar als diegene die het bepaalt, wie dat ook is, de kwaliteit laat afhangen van kleur in plaats van inhoudelijke inbreng, dan is kwaliteit geen uitgangspunt meer en gaat de kwaliteit gegarandeerd achteruit. Jouw identiteitsdogmatisme is eng en fout.

Auslander
Auslander8 feb. 2019 - 21:05

@ Keilstra Je fixatie op de kleur is je blinde vlek in je stellingname! Daarom zie je ook diversiteit als aanwezigheid van meer kleur en verschillende uiterlijkheden op podia. Uitkomsten van diversiteit zijn anders dan je “diverse uitkomst”. Het heeft ook weinig met kleur of uiterlijk van de mensen te maken. Diversiteit is (moet eigenlijk) de identificatie van iedere burger (zijn) als een lid van een maatschappelijke eenheid. Zo’n identificatie overstijgt de conventionele identiteitskwesties zoals etniciteit, religiositeit, ideologie of politiek. Huidige Nederlandse elite in plaats van zo’n identificatie (diversiteit) kiest nog steeds met de witte natie identiteit verder te gaan. Daarmee houden ze de oeroude institutionele bestaan van “blank - niet-blank” onderscheiding in alle belangrijke constructies in Nederland in stand. Daarmee dwingen ze ook de minderheden om hetzelfde identificatie eigen te maken en eigen “wij” (getto’s) te vormen. Je onmacht om te kunnen uitleggen wat de criteria is om te bepalen wat goed of niet goed is, wat en voor welke “groep”, “kleur”, natie, “etniciteit”, enz. “goed” of “niet goed” is, maar wel durft om ook diversiteit als aanwezigheid van gemengde afkomst af te serveren, laat je luxe positie als lid van de witte meerderheid (wit privilege) waarnemen. Je durft ook een ander van “identiteitsdogmatisme” betichten.

stokkickhuysen
stokkickhuysen9 feb. 2019 - 19:15

Kennelijk vind jij dat een diverse uitkomst het enig zaligmakende is. Daarin verschillen jij en ik diametraal van mening. wat voor uitkomsten vind jij nog meer zaligmakend?

Keilstra
Keilstra10 feb. 2019 - 9:19

@stokkickhuizen Als je tegen mij hebt (?) dan kan ik je antwoorden dat ik juist niet vind dat het tentoonspreiden van diversiteit het enige doel van talkshows hoort te zijn. Dat is juist wat ik Auslander verwijt. Wat ik dan wel het enig zaligmakende vind ? Kwaliteit van inbreng van de gasten. En die kwaliteit van inbreng moet dan zonder aanziens des persoons worden beoordeeld. Dat wil zeggen dat kleur daarbij geen rol mag spelen. En zodra er eerlijke kansen zijn (in onderwijs, arbeidsmarkt etc.) dan komen er op natuurlijke wijze diverse gasten naar vorenn, mits de redacties van talkshows niet discrimineren. Eerlijke kansen is een absolute voorwaarde voor een eerlijke samenleving. Maar dat geldt dan over de hele linie. De keuze van gasten mag niet afhangen van kleur of geslacht, maar moet eerlijk gebeuren, d.w.z. op basis van alleen kwaliteit van inbreng.

Auslander
Auslander11 feb. 2019 - 9:12

@ Keilstra Diversiteit is de Nederland. Kennelijk bedoel je dat buiten deze nog een Nederland is. De witte Nederland?

Sam V
Sam V8 feb. 2019 - 11:33

Voor zover ik kan overzien: - is de overgrote meerderheid in dit land blank. - komen de meeste deskundigen uit een tijd dat meer jongens dan meisjes een hogere opleiding genoten. Deskundigheid vergt tijd. - was een groot deel van de migranten die de afgelopen 60 jaar naar Nederland kwamen, geen kennismigrant. Is het dan echt zo gek dat de blanke mannen op dit moment zwaar oververtegenwoordigd zijn als deskundigen en andere groepsindelingen minder? Volgens mij heeft dit gewoon tijd nodig en heeft dit niets te maken met "white privilege".

2 Reacties
Auslander
Auslander8 feb. 2019 - 13:45

@ Sam V Dus volgens uw mentaliteit: Minderheid zijn betekent het verlies van gelijke rechten. (“white privilege”) - En dus de overwegend van mannen bestaande migranten (want de eerste generatie migranten waren en zijn nog steeds mannen) moeten wat hun issues betreft hun oren hangen aan de “witte mannen”! (“white privilege”) - En dus migranten (ook onder tweede en latere generaties of onder vluchtelingen) geen deskundigen hebben om hun specifieke thema’s aankaarten en dus ze moeten het overlaten aan de “witte deskundigen”! (“white privilege”) En u vindt het ook “gek” als men het nog steeds heeft over de (“white privilege”)! Wat een witte mentaliteit heeft u!

stokkickhuysen
stokkickhuysen8 feb. 2019 - 21:15

Voorzover ik niet kan zien, maar wel kan gokken heeft de helpt van die witten geen plassertje Dat is om te beginnen. En Sam V vertelt weer eens het Redelijke Halve Verhaal.

Auslander
Auslander8 feb. 2019 - 10:06

“de populaire talkshows gereserveerd voor witte mannen en hun bijbehorende opvattingen” Ach ja, de witte privilege, de keerzijde van institutioneel racisme!

9 Reacties
Peterrr2
Peterrr28 feb. 2019 - 12:53

Ha, daar hebben we Auslander weer. Toch mooi om iets institutioneel racisme te kunnen noemen, zucht...

Klaas Punt
Klaas Punt8 feb. 2019 - 18:10

Auslander - ik ben blank en kijk nooit naar die ronde tafelgesprekken. Het blanke privilege?

stokkickhuysen
stokkickhuysen8 feb. 2019 - 21:17

Is het de keerzijde of precies hetzelfde?

Auslander
Auslander9 feb. 2019 - 10:32

@ Klaas Punt Ik kijk ook nooit. Maar die van mij komt uit onvrede en dat het toch niks uitmaakt wie daar zit en wat er gesproken wordt. Die van je komt door je zekerheden als de lid van meerderheid die touwtjes al in handen heeft! Dus het is zeker je privilege!

Auslander
Auslander9 feb. 2019 - 10:32

@ stokkickhuysen Voor de wit is het de privilege en voor de niet-wit de keerzijde.

Klaas Punt
Klaas Punt9 feb. 2019 - 14:18

@Auslander - mijn beweegreden is eigenlijk dat ik nooit zomaar direct naar de NOS-zenders kijk. Af en toe neem ik een programma op. Mijn reden: de onafgebroken reclame waardoor het er op begint te lijken dat de programma's alleen dienen als vulling tussen de reclame. Dus toch ook een stuk onvrede maar dan anders en zeker niet omdat ik de touwtjes in handen heb want dan was er een reclamevrij net ala BBC. En ik vind persoonlijk dat we hier in Nederland best wel redelijk met elkaar omgaan maar dat is dus een steekproef van 1 en hier op Joop zou je zeker een andere indruk krijgen.

stokkickhuysen
stokkickhuysen9 feb. 2019 - 19:06

@Auslander ja als de ene een voorsprong heeft heeft de ander per definitie een achterstand. KlaasPunt Klaas, als je op zoek bent naar plaatsen waar de mensen het met elkaar eens zijn, ga dan niet naar een discussiesite? We gaan in NL best wel redelijk met elkaar om, maar een maatschappij is net een en hele hoop relaties, en die hebben allemaal aandacht nodig, anders groeien we uitelkaar.

Klaas Punt
Klaas Punt9 feb. 2019 - 20:57

Kick - natuurlijk ben ik niet op zoek. De meeste tijd volg ik en ben mij bewust dat ik aan de oude kant ben. Maar sommige zaken zijn voor iedereen van belang en ik denk dat hier de extremen te zwaar aangezet worden. In mijn dagelijks leven merk ik zeer weinig van al die tegenstellingen die hier ter tafel gevoerd worden. Dus mea culpa, ik zou mij hier niet moeten vertonen?

stokkickhuysen
stokkickhuysen10 feb. 2019 - 19:08

@Punt Nee natuurlijk moet je hier komen. Discussiëren met schrift is vaak confronterender dan met praten, omdat er geen kleur aan de woorden gegeven kan worden.

Dubbelgedopte snijboon
Dubbelgedopte snijboon8 feb. 2019 - 7:19

"Eindredacteuren beroepen zich te verdediging van hun witte selectievoorkeur vaak op overmacht" Wat een suggestieve opmerking, alsof eindredacteuren een verlengstuk zijn van de vermeende "white privilege" onderstroom in ons kikkerlandje. Vanwaar die obsessieve fixatie met huidskleur? Ik heb soms het idee dat er batterijen onderzoekers zitten te turven of televisieprogramma's wel divers of inclusief genoeg zijn. Gelukkig kijken de meeste redacties /programmakers primair naar de relevantie van de gasten en niet naar achtergrond of pigment. Bij het kijken van DWDD denk ik soms als er geen streepjes-Nederlanders aan tafel aanschuiven en tevens geen artiesten/bandleden met een kleurtje optreden, "daar krijgen ze geheid gedonder mee".

4 Reacties
Dubbelgedopte snijboon
Dubbelgedopte snijboon8 feb. 2019 - 7:25

programmamakers

stokkickhuysen
stokkickhuysen9 feb. 2019 - 19:23

Vanwaar die obsessieve fixatie met huidskleur? Voorzichtig, je staat zo met je gezicht op NCTV, want extremistisch!! “daar krijgen ze geheid gedonder mee” En? Krijgen ze daar gedonder mee? Of bedoel je met gedonder dit artikel op Joop? Dat is ook een witte kwaal: je allerlei zaken in je hoofd halen die eigenlijk helemaal niet gebeuren op het moment dat iets aangekaart wordt. En dat geeft aan dat zulke kritiek blijkbaar niet met argumenten kan worden weerlegd.

Dubbelgedopte snijboon
Dubbelgedopte snijboon10 feb. 2019 - 7:45

@ stokkickhuysen "En? Krijgen ze daar gedonder mee? Of bedoel je met gedonder dit artikel op Joop? DWDD speelt m.i. een avant-gardistische rol als het gaat om het streven naar inclusiviteit, zij zullen op dit punt zeer gevoelig zijn voor kritiek. Ik vind dat DWDD hierin soms doorslaat en juist stereotyperingen in stand houdt. Als er bv aandacht wordt besteed aan "zwarte" musici worden steevast afro-Nederlanders uitgenodigd, terwijl iemand als Leo Blokhuis dit veel beter zou kunnen duiden. Maar ja, heeft niet de juiste huidskleur.

stokkickhuysen
stokkickhuysen10 feb. 2019 - 19:12

@gad Mooi voorbeeld, duizend witte en 1 zwarte gast, en jij gaat uitleggen dat er waarschijnlijk wel een witte te vinden is die beter is dan de zwarte. DWDD is net zo conservatief als de NRC, no worries En jij gaat nu zeggen dat je nog helemaal niet over de kleur had nagedacht, want ja, je bent sociaal kleurenblind. Proest.

Alison Wong
Alison Wong8 feb. 2019 - 7:08

Of nog erger: hoe witte mannen praten over het hele hebben en houden van niet-witte mensen als 'deskundige'. Braak.

Arend Wortel
Arend Wortel8 feb. 2019 - 6:23

... "witte mannen en hun bijbehorende opvattingen"... Daar hebben we het vreemde idee weer dat iemands huidskleur iets zou zeggen over zijn of haar opvattingen. Ik vind dat stigmatiserend: "ze heeft een donkere huidskleur, dus ze zal er wel zo en zo over denken".

16 Reacties
Auslander
Auslander8 feb. 2019 - 10:11

@ Arend Wortel De “wit” is de politieke “huidskleur” van blanke “wij”. Heb je last om je politiek met de naam noemen?

Arend Wortel
Arend Wortel8 feb. 2019 - 10:51

Beste Auslander, Ik ben bang dat ik niet begrijp waar je het over hebt, je post komt nogal cryptisch over.

Peterrr2
Peterrr28 feb. 2019 - 12:54

@Arend, kort samengevat gaat het bij hem om institutioneel racisme. Daar gaat het namelijk altijd om.

Auslander
Auslander8 feb. 2019 - 13:04

@ Arend Wortel Bij de benadering van individu en personen op de huidskleur focussen is puur racisme. Met de “wit” bedoelt men een politieke en sociaalhistorische context en niet de letterlijke huidskleur.

Peterrr2
Peterrr28 feb. 2019 - 14:20

Auslander 8 februari 2019 at 14:04 @ Arend Wortel Bij de benadering van individu en personen op de huidskleur focussen is puur racisme. Met de “wit” bedoelt men een politieke en sociaalhistorische context en niet de letterlijke huidskleur. Aha... vandaar dat in dit jargon het tegenovergestelde van 'Wit' 'niet-Wit' is. Nu vat ik hem...

Eric Minnens
Eric Minnens8 feb. 2019 - 14:24

@Arend Wortel Auslander bedoelt dat het niet uitmaakt of je als blanke VVD of SP stemt. Dat onderscheid doet er niet toe. Want je bent blank, en dus stem je wit, dwz vóór white privilege, vóór discriminatie en vóór institutioneel racisme. Toch? Auslander? Zo ja, dan vind ik dat een grappige karikatuur. Maar wel een karikatuur. Want al dat gesoebat over racisme en discriminatie leidt wel af van waar het tenslotte over gaat. Over de VVD en de SP namelijk, en andere partijen. Want ondertussen drukken de neoliberalen onder aanvoering van Mark Rutte hun duistere plannetjes door. Ik zou zeggen: houd de strijd tegen racisme dus vol, maar ga niet in je eigen karikatuur geloven.

erikbos
erikbos8 feb. 2019 - 14:27

@Auslander "Met de “wit” bedoelt men een politieke en sociaalhistorische context en niet de letterlijke huidskleur." Met zo'n schuivende definitie van wit is de discussie toch niet meer te volgen. Eerst was wit om blank te vervangen, dus puur gericht op de huidskleur(dus ook Pools immigranten) en nu is wit om een sociaalculturele groep aan te duiden (dus een Pools immigrant is nu niet meer wit?).

Auslander
Auslander8 feb. 2019 - 18:17

@ Peterrr “vandaar dat in dit jargon het tegenovergestelde van ‘Wit’ ‘niet-Wit’ is.” Klopt! Niet alleen denken in huidskleur racisme is maar denken in eenkleurige groepsidentiteit (blank, zwart enz.) betekent ook racisme. In historisch context bestaat enkel de westerse blanke nationalisme als identiteit, of te wel de “wit”. De rest zijn gewoon niet “wit”.

Auslander
Auslander8 feb. 2019 - 18:45

@ Eric Minnens Het maakt degelijk en essentieel wel uit of men SP stemt of VVD. En daarin speelt de “huidskleur” geen rol wel het racisme. Een blanke met witte (gezamenlijke) identiteit neigt vooral VVD te stemmen dan SP. Voor een SP-stemmer komt dat gezamenlijke identiteitskwestie in lagere politieke volgorde voor. Met andere woorden wat hen verenigt is geen strijd tegen niet blanke westerlingen (racisme) maar het belang van gezamenlijke identiteit (wit privilege). Een rechtvaardige en succesvolle strijd tegen “neoliberalen onder aanvoering van Mark Rutte” kan niet de strijd tegen racisme uitstellen. Want racisme (xenofobie en islamofobie) is de ideologisch middel dat neoliberalen graag inzetten om de politieke strijd te manipuleren en de burgers polariseren. Het is voor migranten niet fijn om continue tegen uitstellingslinies op te komen dan tegen neoliberalen. Een uitstel van antiracisme is in dienst van neoliberalen en is tevens het uitsluiten van migranten van een gezamenlijke strijd.

Auslander
Auslander8 feb. 2019 - 19:07

@ erikbos Het racisme is een ideologie. Hoewel dat in het westen is ontstaan, kan het door elke politiek overgenomen en toegepast worden. Of je blank ben, pools of een zwarte, je concentratie op huidskleur legt je eigen raciale fixatie bloot.

erikbos
erikbos9 feb. 2019 - 9:08

@Auslander "Het racisme is een ideologie. Hoewel dat in het westen is ontstaan," Als u met dit soort ongefundeerde onzin komt kan ik u niet meer serieus nemen. Wat een bekrompen wereldbeeld, zeker nog nooit in Azie geweest? India met zijn kastenstelsel, als buitenlander in Japan of China gewoond etc.

Auslander
Auslander9 feb. 2019 - 10:50

@ erikbos “ongefundeerde onzin” en “bekrompen wereldbeeld” Ja joh… zoek even op internet waar en wanneer de “wetenschappelijke” studies begonnen zijn en waarop de rassentheorieën en suprematie van blanke ras of naties gebaseerd zijn. Het zijn inderdaad de “ongefundeerde onzin” en “bekrompen wereldbeeld” van je voorouders over zichzelf en anderen!

erikbos
erikbos9 feb. 2019 - 11:56

@Auslander “wetenschappelijke” studies begonnen zijn en waarop de rassentheorieën en suprematie van blanke ras " Racisme is het geloof dat jouw groep superieur is aan andere groepen. Dat is iets wat al duizenden jaren oud en je wereldwijd in praktisch alle samenlevingen terugziet. Ik begrijp dat u het graag als een westerse/blanke uitvinding wil wegzetten maar dat is compleet ongefundeerd. Dat er in het westen pogingen zijn geweest om iets wat al lang bestaat een wetenschappelijk tintje te geven, betekent niet dat het daar begonnen is. Het kastenstelsel in India bijv. stamt van ver voor onze jaartelling.

Auslander
Auslander9 feb. 2019 - 20:58

@ erikbos “jouw groep superieur is aan andere groepen” Dat is geen racisme maar chauvinisme. Zonder chauvinisme waren/zijn veel bevrijdingsbewegingen mislukt. Als men zo’n chauvinisme aan (eigen) ras koppelt en daaraan consequenties bindt voor wie er niet bij hoort dan heb je zeker met racisme te maken. Dit laatste is wat in het westen geformuleerd is om hun kolonialisme, de slavernij en witte natievorming te definiëren (goed te praten). Je deelt je historische schuld met de rest van de wereld om je “ongefundeerde onzin” en “bekrompen wereldbeeld” nog steeds goed te praten.

erikbos
erikbos10 feb. 2019 - 14:27

@Auslander " Als men zo’n chauvinisme aan (eigen) ras koppelt en daaraan consequenties bindt voor wie er niet bij hoort dan heb je zeker met racisme te maken." Dus u zou het kastenstelsels als chauvinisme willen afdoen? Het Indiaase kastenstelsels en de behandeling van Oerigoeren vs Han chinezen heeft een zeer sterke racistische inslag. Net als het fenomeen Adel, wij Adellijke hebben betere genen dan de paupers en zijn daarom uitverkoren om te heersen. "Dit laatste is wat in het westen geformuleerd is om hun kolonialisme, de slavernij en witte natievorming te definiëren (goed te praten" Je eigen ras superieur wanen is niet iets van de afgelopen paar honderd jaar of wat in het westen is begonnen. Dit is toch echt wel uw fixatie om dit als een westers iets te willen koppelen terwijl het een oeroude wereldwijde menselijke tendens is.

Auslander
Auslander11 feb. 2019 - 9:28

@ Keilstra “Kastenstelsels”, “Oeigoeren”, “Adels” Welke van deze zijn gebaseerd op rassensentiment? Je wilt niet begrijpen dat onrecht of discriminatie enkel met een raciale context onder het racisme kan vallen. Met je logica zijn ook de kapitalisten gore racisten. “Je eigen ras superieur wanen is niet iets van de afgelopen paar honderd jaar of wat in het westen is begonnen” Om je bewering serieus te nemen ben je genoodzaakt het onderbouwen. Heb je voorbeelden van buiten het westen of voor 15de eeuw waar de definitie van “ras” gehanteerd is? Anders blijft je bewering een onzin.

L.Brusselman
L.Brusselman8 feb. 2019 - 2:23

Kijk zowiezo al jaren niet meer naar die bagger.

Satya
Satya7 feb. 2019 - 22:09

Politiek correct om het politiek correct is zinloos. Ik ben helemaal voor de doelstelling maar denk dat het huidig politiek correct voor lange tenen zorgt. Wat mij betreft mag een geintje over een te laat komende negerin en is dat niet direct racisme. Ik ben bang dat ook bij dit onderwerp een soortgelijk mechanisme van kracht is. Ik denk dat politiek incorrect de doelstelling misschien sneller binnen bereik brengt. Discriminatie in welke vorm dan ook is fout. White men can 't dance. Mocht ik het mis hebben plaats een link naar je dansfilmpjes. https://youtu.be/aqVTq5uasv8

2 Reacties
Dubbelgedopte snijboon
Dubbelgedopte snijboon8 feb. 2019 - 7:32

Er is helaas geen beeldmateriaal beschikbaar, maar er is niets mis met mijn [zuiver Kaukasische genen] ritmegevoel. Al denkt mijn eega hier anders over.

Satya
Satya8 feb. 2019 - 11:15

Jammer, had het graag gezien. Dansen gaat overigens om je eigen gevoel ook al denk ik dat je wel begrijpt hoe ik dit bedoel.

tempest
tempest7 feb. 2019 - 21:48

Wel interessante cijfers. Ben ook benieuwd naar aspecten als woonplaats en politieke achtergrond, denk ook dat dat bij deze talkshows totaal geen goede afspiegeling van de samenleving zal zijn. Betwijfel daarom sterk of ook de meeste blanke mannen zich gerepresenteerd voelen door de gekozen gasten bij deze vier NPO programma's. Blijft een lastig onderwerp en minsten zo lastig om die programma's elke avond maar weer te vullen met een (voor veel mensen) enigszins interessante groep mensen.

Peter1957
Peter19577 feb. 2019 - 21:16

Bij de Wereld Draait Door zitten vaak genoeg ook zwarte mannen en vrouwen. Ik zeg het maar zo want dat doet Margo Smit waarschijnlijk ook. In ieder geval begint de kop van het artikel hier met "Witte mannen". Ook de tafeldame of heer is hier vaak van een niet-westerse migratieachtergrond. En ook RTL Late had een "zwarte man" als presentator. De tafeldames en heren zijn meestal bekende Nederlanders dus geen "gewone burger".

2 Reacties
tempest
tempest8 feb. 2019 - 9:36

Het onderzoek gaat enkel over 4 NPO talkshows: DWDD, M, Pauw en Jinek.

Peterrr2
Peterrr28 feb. 2019 - 12:56

Zit Jan Mulder nog steeds zo vaak bij DWDD? Wat dat betreft zou ik graag wat meer diversiteit zien. En als we Peter R. de Vries niet meer uitnodigen, hoe zien de gecorrigeerde cijfers er dan uit? Hij had toch een seizoenskaart voor de meeste praatprogramma's?

Rara14
Rara147 feb. 2019 - 19:27

“Dat stelt de Ombudsman van NPO, Margo Smit in het rapport Aan tafel! ” Als ik het rapport lees, dan is het niet geschreven door Margo Smit, maar door student Jip Meijers. De voorkant van het rapport vermeld: “Jip Meijers Stagiair bij Margo Smit, ombudsman voor de publieke omroepen Februari 2019” Op pagina 34 staat: “Daarnaast is het bij het lezen van dit onderzoek uiteraard noodzakelijk om mee te nemen door wie dit onderzoek uitgevoerd is. Ik ben zelf een witte, Nederlandse vrouw. (...) Daarnaast, ik ben filosofiestudente en niet afkomstig uit de journalistieke wereld. “ https://ombudsman.npo.nl/storage/configurations/ombudsmannponl/files/publiceren_onderzoek_diversiteit_in_talkshows_website.pdf

1 Reactie
Redactie Joop
Redactie Joop7 feb. 2019 - 21:06

Het is gecorrigeerd, dank.