Sfeerfoto van Joop
Joop
Joop

Elke twee dagen wordt er een milieuactivist vermoord, al tien jaar lang

Meeste slachtoffers in armere landen en onder inheemse bevolking
Joop

Achter de winst van Corbyn zit een krachtige volksbeweging

  •  
25-09-2016
  •  
leestijd 5 minuten
  •  
19802270172_cf0c3608ce_z
Ook in het Verenigd Koninkrijk is de politiek als geheel zo ver naar rechts verschoven, dat een echt sociaal-democratisch programma nu wordt gezien als extreem
Met een forse meerderheid heeft Jeremy Corbyn dit weekend zijn uitdager Owen Smith verslagen tijdens de interne leiderschapsverkiezingen van de Labourpartij. Dit ondanks een bizarre haatcampagne die al meer dan een jaar aan de gang is, waarin het aan Tony Blair gelieerde partij-establishment werkelijk alles probeerde om de linkse politicus voortijdig te vloeren. Gesteund door de meerderheid van de grote Britse dagbladen en televisiezenders. Dat achter de winst van Corbyn een krachtige volksbeweging zit die geworteld is in een diepe behoefte aan een andere politiek, lijkt voor het journaille weinig relevant. Ook de Nederlandse media reageren uiterst mat op de winst van Corbyn en papegaaien de frames van diens tegenstanders vaak klakkeloos na.
Het belangrijkste argument dat vanuit de zijde van de Blairites en veel media wordt aangevoerd is dat Corbyn ‘onverkiesbaar’ zou zijn. Een vreemd argument voor iemand die in zijn eigen partij grandioos heeft gewonnen en tevens heeft gezorgd voor een enorme aanwas van nieuwe, vaak jonge, leden. Waar we in Nederland niet uitgepraat raken over de ‘kloof tussen burger en politiek’ lijkt in het Verenigd Koninkrijk de burger de politiek juist opnieuw te ontdekken. Het argument van ‘onverkiesbaarheid’ op basis van huidige peilingen is eveneens niet zo sterk, omdat we weten hoezeer dit soort peilingen kunnen veranderen. Dit is immers in de praktijk gebleken, zowel op links als op rechts. De opkomst van Fortuyn, of van Wilders, van Donald Trump en van Bernie Sanders in de Verenigde Staten, die allemaal zo ongeveer vanuit het niets grote verkiezingswinsten bleken te realiseren, zijn hiervan duidelijke voorbeelden. De grootste angst bij de bestaande elites – ook binnen Labour – lijkt daarom niet zozeer dat Corbyn onverkiesbaar zou zijn, maar dat hij juist wel eens zou kunnen winnen. Want ook als Corbyn de komende verkiezingen zou verliezen, dan heeft hij er nog voor gezorgd dat een jonge generatie in contact is gekomen met een schare aan linkse denkbeelden, een ontwikkeling die op de lange duur wel degelijk politiek resultaat kan opleveren.
Corbyn wil dan ook veel veranderen. Zijn programma breekt met het in Groot-Brittannië sinds Margaret Thatcher doorgevoerde neoliberale denken in de politiek. Volgens dat denken zijn markten heilig en democratisch gekozen regeringen hebben slechts een minimale speelruimte om in te grijpen in de economie. De nieuwe Labourleider is daarom voorstander van nationalisaties van bedrijven die een algemene nutsfunctie hebben, zoals de Britse spoorwegen en de energiebedrijven. Corbyn wil een einde maken aan het regime van soberheid (‘austerity’) dat heeft geleid tot het steeds verder uitkleden van de verzorgingsstaat. Hij wil kwetsbare mensen beter beschermen en dit doen door hogere belastingen te heffen voor veelverdieners en het hard aanpakken van belastingvermijders. Ook wil Corbyn investeren in een ‘People’s Quantitative Easing’ (PQE), een knipoog naar het beleid van Quantitive Easing van de Europese Unie die momenteel maandelijks miljarden euro’s investeert in het opkopen van staatsschulden bij banken om de economie te stimuleren (feitelijk een alternatieve manier om de geldpers aan te zetten). Bij PQE wordt die geldpers juist ingezet om te investeren in zaken die direct toegevoegde waarde hebben voor de bevolking (denk aan huizenbouw, transport, digitale projecten). De stimulering van de economie verloopt dan op een wijze waar de merendeel van de bevolking baat bij heeft, terwijl bij QE vooral die personen en instituties er van profiteren, die al ruim in het geld zitten.
Bij elkaar is zijn project dus links te noemen, links zoals Joop den Uyl links was, niet zijn nazaten in de huidige PvdA. Maar het is geen radicaal links project waarbij het het doel is om op revolutionaire wijze de dictatuur van het proletariaat uit te roepen. Toch is dat de suggestie die door sommige van zijn tegenstanders gewekt wordt. In werkelijkheid is het zo dat ook in het Verenigd Koninkrijk – net als in Nederland – de politiek als geheel zo ver naar rechts verschoven is, dat een echt sociaal-democratisch programma nu wordt gezien als extreem. Nu, inmiddels acht jaar na de val van Lehmann Brothers, beginnen er in steeds meer landen bewegingen te ontstaan waarin de neoliberale dogmatiek openlijk bekritiseerd wordt, vaak door jonge mensen die direct de gevolgen van dit beleid moeten ondergaan. Van de Amerikaanse aanhangers van Bernie Sanders, het Griekse Syriza en het Spaanse Podemos tot de Franse actievoerders van Nuit Debout: allen eisen fundamentele verandering. Corbyn en de beweging achter hem (Momentum) passen in dit rijtje. De filmmaker Ken Loach maakte opnamen van aantal plaatselijke bijeenkomsten van Corbyn met zijn aanhangers en dat geeft een goed beeld van zowel de hoop en het optimisme dat de partijleider oproept, als de pijn en de uitzichtloosheid die veel Britten in de praktijk vaak voelen. Toch blijven ook de Nederlandse media de bekende frames over Corbyn herhalen. Voor diens verkiezing schreef Patrick van IJzendoorn een lang stuk voor de Volkskrant waarin hij vooral veel aandacht besteedde aan alle negatieve frames van de tegenstanders van Corbyn, maar de voorstanders er karikaturaal (‘Corbynmania’, ‘ rode legers’, ‘ corbynista’s’ , ‘mensen die de socialist Worker lezen en zij die snapchatten’) vanaf kwamen. Geen woord over het instrumentarium aan pesterijen waarmee het Labour-establishment probeerde de aanhang van Corbyn de mond te snoeren. Geen woord over de extreme mate waarin veel media de tegenstanders van Corbyn aan het woord lieten ten opzichte van hem zelf of zijn voorstanders. Correspondent Tim de Wit van de NOS en Trouw bestond het om in een tweet openlijk te speculeren over Corbyns verlies in de komende verkiezingen, en bekrachtigde zo het idee van ‘onverkiesbaarheid’. Je zou bijna gaan denken dat het om een grote samenzwering zou gaan. Maar dat denk ik niet. Ik vermoed dat veel journalisten zijn gevormd in de jaren tussen 1989 en 2008, het hoogtijdperk van het neoliberalisme. Een tijd waarin men geloofde – in de woorden van Thatcher – dat er geen alternatief zou zijn voor deze vorm van kapitalisme. Een periode waarin de voltallige politiek steeds meer naar rechts dreef en dat de enige ‘linkse’ overwinningen kwamen van naar het centrum afgedreven sociaaldemocraten, die zich keurig binnen de lijntjes van het dominante marktdenken bewogen. Mensen, ook journalisten, vallen in hun afwegingen vaak terug op wat ze in hun leven hebben meegemaakt. Dat iemand zo links als Corbyn ooit een verkiezing zou kunnen winnen is voor hen onvoorstelbaar. Maar Brexit was voor velen evenmin voorstelbaar. De tijden zijn aan het veranderen, het wordt tijd dat de journalistiek ook aanhaakt.

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (67)

JohnVKR
JohnVKR26 sep. 2016 - 7:08

´Dat iemand zo links als Corbyn ooit een verkiezing zou kunnen winnen is voor hen onvoorstelbaar. Maar Brexit was voor velen evenmin voorstelbaar.´ Tja, met Corbyn bleek Labour de partner van UKIP´s Nigel Farage te hebben gekozen tot partijleider. Corbyn weigerde consequent campagne te voeren tegen de Brexit, was in de campagne totaal onzichtbaar, zelfs zo onzichtbaar dat veel Labour-stemmers geen flauw idee hadden wat het officiele Labour-standpunt nu eigenlijk was. De man heeft een dubbele agenda, spreekt met dubbele tong, en is daarmee dus niet te vertrouwen.

1 Reactie
Mark Huysman
Mark Huysman26 sep. 2016 - 11:05

[Tja, met Corbyn bleek Labour de partner van UKIP´s Nigel Farage te hebben gekozen tot partijleider.] Nee, de tegenpool van Farage. Corbyn is de enige politieke leider die een ruimhartig vluchtelingenbeleid voor staat. Daarnaast heeft hij een lange staat van dienst in diverse anti-racisme campagnes, anti-apartheidsbeweging, etc. [Corbyn weigerde consequent campagne te voeren tegen de Brexit, was in de campagne totaal onzichtbaar] “Jeremy is up and down the country, pursuing an itinerary that would make a twenty-five year old tired. He has not stopped. We are doing our best, but if we are not reported, it is very difficult”” Angela Eagle, een van de schaduwkabinet-deserteurs en de eerste uitdager van Corbyn, trok zich terug ten gunste van Owen Smith. 13th June 2016. [De man heeft een dubbele agenda, spreekt met dubbele tong] En daar heb jij de nodige voorbeelden van neem ik aan?

SpijkerMaarten
SpijkerMaarten26 sep. 2016 - 6:59

"Het belangrijkste argument dat vanuit de zijde van de Blairites en veel media wordt aangevoerd is dat Corbyn ‘onverkiesbaar’ zou zijn. Een vreemd argument voor iemand die in zijn eigen partij grandioos heeft gewonnen en tevens heeft gezorgd voor een enorme aanwas van nieuwe, vaak jonge, leden." Niet onverkiesbaar binnen Labour zelf, misschien. Maar ik heb wel zo mijn twijfels of Corbyn acceptabel is voor de middenkiezer die je ook in GB nodig hebt om de meerderheid te halen. De kans is aanwezig dat de huizenbezittende, niet al te lnkse middle ground dan toch maar LibDem of Tories gaat stemmen. Zoals Bernie volgens mij voor een groot deel van de burgers in Middle America ook te links is. Ik moet het nog zien, maar ik vrees een Tory-overwinning.

2 Reacties
Mark Huysman
Mark Huysman26 sep. 2016 - 11:14

Huizenbezit wordt, net als een vaste baan, voor steeds minder Britten bereikbaar. Bovendien zijn thema’s als NHS, studieschuld en hernationalisatie nutsvoorzieningen voor veel Britten belangrijk. Of Corbyn er de verkiezingen mee gaat winnen weten we natuurlijk nog niet. Dat zal er vooral van afhangen of hij er in slaagt de rechtervleugel binnen de partij onschadelijk te maken.

SpijkerMaarten
SpijkerMaarten26 sep. 2016 - 16:48

Wat het eerste betreft - is dat een meerderheid? En die meerderheid voldoende om de meerderheid in het Parlement te krijgen? In het VK is het huizenbezit vergelijkbaar met hier (63 vs 67 procent van het aantal woningen, om maar eens wat te noemen. En dan moeten de huizenbezitters-in-spe-die-dat-niet-lukt ook nog een betrekkelijk linkse agenda accepteren. https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_home_ownership_rate Dus is er een betrekkelijk grote 'rechtervleugel', En de ellende is nou juist dat als hij de rechtervleugel onschadelijk maakt, daarmee ook de kiezers die daarmee binnen worden gehouden weglopen, die herkennen zich er immers niet meer in en gaan waarschijnlijk richting libDem.

Pater
Pater26 sep. 2016 - 4:51

Hè ja, laten we de journalisten de schuld geven. Dat lijkt me niet het juiste antwoord. Wat mij bij Labour niet bevalt is dat de weg van het interne compromis niet gevonden wordt. Zoals Sanders in de VS bij de Democraten een linkser programma heeft afgedwongen zouden de Labour-vleugels elkaar ook tegemoet moeten komen. Dan bedoel ik compromissen van Corbyn met de middengroepen (centristen), niet met de Blairites. Dat zou van Corbyn af moeten komen, die kan het zich nu permitteren. Programmatisch wordt de partij dan waarschijnlijk voor een bredere groep interessant. In werkelijkheid woedt er een oorlog binnen Labour, compleet met fysieke intimidaties en complotten om zittende parlementariërs te wippen. Als het zo doorgaat ontstaat er weer een splitsing, en dat is ook voor de linkervleugel niet goed. Het is vreselijk dat de Conservatieven elkaar onderling de tent uit kunnen vechten en toch totaal geen last van Labour hebben. Als de reden van de slechte electorale resultaten van Labour werkelijk de onderlinge verdeeldheid zou zijn, hoezeer zouden de Conservatieven dan niet afgeslacht zijn! Corbyn was tijdens de Brexit-campagne nauwelijks te horen, dat nemen zijn tegenstanders hem kwalijk. Dat echec was aanleiding voor de interne rellen, niet andersom. Het gebrek aan charisma van Corbyn speelt ook een rol. Is Corbyn een "echte sociaal-democraat" of een dogmatische socialist? De vergelijking met Den Uyl, zoals Rijsbergen maakt, klinkt prettig maar hoeft niet juist te zijn. Marijnissen vergeleek de SP ook graag met de PvdA van Den Uyl, en we weten allemaal dat dat niet klopt. Re-nationalisering van nutsbedrijven is niet bepaald radicaal, maar wat zijn de andere standpunten? Corbyn is pacifist, is de partij ook pacifistisch? Corbyn wil een miljoen huizen bouwen en 500 miljard pond investeren in infrastructuur, maar de herkomst van die gelden is onduidelijk. Dat was Den Uyl niet gebeurd. Het belangrijkste lijkt me echter de vraag of Corbyn's Labour in staat zal zijn de link te leggen naar de miljoenen verliezers van het globalisme, die zich door de elite, ook die van Labour, niet meer vertegenwoordigd voelen. Bij de Brexit-campagne heeft hij die niet weten te bereiken.

1 Reactie
Mark Huysman
Mark Huysman26 sep. 2016 - 11:35

[Hè ja, laten we de journalisten de schuld geven.] Je kan niet ontkennen dat de media een buitengewoon kwalijke rol spelen. Uit onderzoek blijkt dat de zgn ‘neutrale’ BBC 2 keer zo vaak tegenstanders van Corbyn aan het woord laat als aanhangers van Corbyn. En dan hebben we het nog niet over de Daily Mail, Telegraph, Guardian, Independent, etc die zich niet aan een schijn van onafhankelijkheid hoeven te committeren. [Wat mij bij Labour niet bevalt is dat de weg van het interne compromis niet gevonden wordt.] Dat is toch echt te wijten aan de tegenstanders van Corbyn. Corbyn had een breed schaduwkabinet samengesteld met een overheersende rol voor de centristen. Juist die lui zijn hem -in samenwerking met de Blairites- gaan ondermijnen. [Corbyn was tijdens de Brexit-campagne nauwelijks te horen,] “Jeremy is up and down the country, pursuing an itinerary that would make a twenty-five year old tired. He has not stopped. We are doing our best, but if we are not reported, it is very difficult”” Angela Eagle (de eerste uitdager van Corbyn) 13th June 2016. [Het gebrek aan charisma van Corbyn speelt ook een rol.] Misschien voldoet hij niet aan jouw idee van ‘charisma’ maar hij is wel de reden dat honderdduizenden (vooral veel jongeren) lid zijn geworden van Labour. [Is Corbyn een “echte sociaal-democraat” of een dogmatische socialist? De vergelijking met Den Uyl, zoals Rijsbergen maakt, klinkt prettig maar hoeft niet juist te zijn.] Kijk naar zijn program: geen marxistische revolutie maar herstel van sociale verworvenheden. [Bij de Brexit-campagne heeft hij die niet weten te bereiken.] Brexit was getriggerd door een conflict binnen de conservatieven. Zowel remain als brexit werden beargumenteerd vanuit rechtse standpunten. Neoliberalisme vs. Rechts-Nationalisme. Alle aandacht van de media ging daar naar uit. Rechts-Labour vond dat Corbyn zich bij Cameron’s campagne moest aansluiten. Dat heeft hij terecht niet gedaan. Hij heeft voor een onafhankelijke ‘kritisch-remain’ positie gekozen. Dat was -vanuit een remain positie- de enige mogelijkheid om in contact te komen met wat jij noemt ‘de miljoenen verliezers van het globalisme’. Stel dat hij gedaan zou hebben wat Labour-rechts wilde, volledig mee gaan met Cameron. Labour zou dan voor jaren de mogelijkheid hebben verspeeld om nog in contact te komen met die miljoenen verliezers. Vergelijk de campagne tegen onafhankelijkheid van Schotland in de aanloop van het referendum en de gevolgen voor Labour daar.

Bert Vlierman
Bert Vlierman25 sep. 2016 - 17:08

De situatie van Labour is vergelijkbaar met die van de PvdA. Beide zijn een partij die sterk is vervreemd van de oorspronkelijke aanhang, en die vervreemding op het conto schrijft van hen die zijn vertrokken: zij begrijpen het niet. De situatie van Corbyn kan worden vergeleken met die van Paul Tang, mocht die lijstaanvoerder worden. Die wordt In dat geval geconfronteerd met een fractie en een bestuurlijke bovenlaag die sterk liberaal is georienteerd. Daarbij weegt extra zwaar dat de fractie is geselecteerd door Samsom en geestverwanten, dus PvdA-ers die veel affiniteit hebben met liberaal gedachtengoed. Enorme interne conflicten zijn bij de komst van Tang gegarandeerd.

6 Reacties
Mark Huysman
Mark Huysman25 sep. 2016 - 19:15

Bert, vertrouw jij Tang dan?

Andy Capp
Andy Capp25 sep. 2016 - 21:35

De mensen die nu nog lid zijn van de PvdA hebben allemaal veel affiniteit met neo-liberaal gedachtegoed of ze zijn er na 15 jaar nog altijd niet achter dat ze bij een partij zitten die de ideologische veren heeft afgeschud en dat pleit dan niet voor hun intelligentie. Mensen die echt links zijn, zijn al lang uitgeweken naar andere partijen. Dat is een heel andere situatie dan in GB, waar je tot Labour veroordeeld bent als je links bent. Alleen daardoor kan het gebeuren dat de partijleiding op een dergelijke manier tegenover de leden staat: de ene kant is vóór linkse politiek, de andere kant is bang voor hun job.

Piet de Geus
Piet de Geus26 sep. 2016 - 1:03

"de ene kant is vóór linkse politiek, de andere kant is bang voor hun job" Je kunt inderdaad niet beide hebben: een 'echt linkse' politiek en banen voor Labour. In het tweepartijenstelsel dat het UK de facto is met het districtenstelsel zul je net als in de VS altijd de stemmen uit het midden naar je toe moeten trekken om te winnen. En dat doe je nu eenmaal niet door naar een flank over te hellen maar door grijze middelmaat te worden.

Pater
Pater26 sep. 2016 - 4:58

Samsom was vóór de verkiezingen de meest linkse PvdA-leider sinds jaren, een radicaal vergeleken met Wouter Bos, dat was nou een echte Blairite. De PvdA kun je niet met Labour vergelijken (Vlierman), zie Capp. De vergelijking Tang met Corbyn is nog veel onzinniger.

Bert Vlierman
Bert Vlierman26 sep. 2016 - 6:01

Mark, van de PvdA vertrouw ik bijna niemand. Tang ook niet. Niet omdat de zaak zou bedonderen, maar omdat de overmacht van zijn tegenstanders te groot is. Pater, ik vergelijk de Samsom van tijdens de verkiezingscampagne met de Samsom van Rutte 2. En ik vergelijk de PvdA niet met Labour. Ik vergelijk overeenkomende omstandigheden van beide partijen: de breuk tussen de kiezers en de partij-elite en het (eventuele) conflict tussen de top van een partij en de leider. En vergis je niet: voor de PvdA gaan de verkiezingen om hen die zijn vertrokken.

SpijkerMaarten
SpijkerMaarten26 sep. 2016 - 10:36

Misschien is de grote PvdA-crisis wel tweeledig. - De ene is dat veel PvdA-stemmers de partij blijven aanspreken op iets wat ze allang niet meer zijn. Zoals de VPRO nog heel lang brieven kreeg van trouwe leden die zich drukmaakten over schutttingtaal, terwijl de omroep met het verlies van de puntjes de protstantse signatuur allang had afgelegd. Het huidige beleid correspondeert ruwweg met de mening van de leden, misschien op wat oeroude leden na. En die leden zijn bepalend. - De tweede is dat je invloed kunt uitoefenen op een partij zonder lid te zijn. Dat je levenslang hands-off en noncommmittal kunt zijn en toch wat in de melk te brokkelen hebt of dat zou moeten hebben. De leden gaan over het program, de stemmer mag stemmen. Als je wil dat het anders wordt, word je maar lid. Zoals de corbinites hebben gedaan. Overigens, als de PvdA een ruk naar links maakt, lopen er aan de andere kant weer leden weg die de PvdA dan weer te links vinden. Dus of je daar uiteindelijk erg veel mee opschiet. Kun je misschien beter SP-stemmen. Ik roep maar wat.

RoBru
RoBru25 sep. 2016 - 14:42

"Zijn programma breekt met het in Groot-Brittannië sinds Margaret Thatcher doorgevoerde neoliberale denken in de politiek. Volgens dat denken zijn markten heilig en democratisch gekozen regeringen hebben slechts een minimale speelruimte om in te grijpen in de economie." Markten worden vaak voorgesteld als abstracte monsters die alle kwetsbare mensen opeten , zwakke middenstanders vermorzelen en overheden bedriegen. In werkelijkheid zijn markten niet meer dan een soort marktplaats.nl 0, waar mensen, bedrijven en organisaties in vrijheid zaken met elkaar doen. We kunnen denken dat overheden hier de scherpe kantjes af moeten halen en dat de apparaats- en overige verdeelkosten de moeite waard zijn vanwege de volgende voordelen: - bredere toegang tot als essentieel beschouwde diensten en producten (zoals onderwijs en zorg, zeer gepolitiseerd in Nederland, een voorbeeld voor Obama) - geen uitbuiting van werknemers - geen uitbuiting van klanten door kartels en monopoloïde prijsvorming - geen cut throat competition tegen afbraakprijzen waardoor bijvoorbeeld MKB onderuit gaat. In de praktijk blijken deze vermeende baten niet altijd te realiseren en zelden op te wegen tegen de kosten, maar gelukkig kunnen we de kosten afwentelen op onze kleinkinderen dus merken we het niet echt.

Proximus Ster
Proximus Ster25 sep. 2016 - 14:02

Op 2 paarden wedden, is nog nooit iemand van beter geworden. En toch probeert men het elke keer. Waarom? Corbijn wint niet weer vooruit geschoven. Ze behandelen hem als een pion op het schaakbord. Ook weer niet vreemd daar zij denken dat we allemaal pionnen zijn. En rucktloos de zetten kunnen maken.

Blitskikker
Blitskikker25 sep. 2016 - 13:11

Je kunt het neoliberalisme en de marktwerking wel verguizen, maar noem dan eens een paar landen op deze wereld waar ze een beter werkend systeem hebben. In Venezuela is de afgelopen jaren nog een grootschalig socialistisch experiment uitgevoerd, en de gevolgen daarvan voor het land zijn rampzalig geweest. Mensen staan daar nu uren in de rij voor een beetje eten. In Venezuela hebben ze ook het staatsoliebedrijf genationaliseerd, en dat is nu een corrupte, disfunctionele puinhoop. Sowieso zijn er weinig voorbeelden te verzinnen van goed functionerende staatsbedrijven. Denk bijv. aan het UWV in Nederland, die niet eens een werkende website in de lucht kunnen houden. Zonder concrete voorbeelden van landen die het bewijs vormen dat een ander systeem beter kan zijn moeten we heel terughoudend zijn met dingen radicaal anders te gaan doen.

5 Reacties
Bickle
Bickle25 sep. 2016 - 15:46

Er was een tijd toen er nog geen neoliberalisme en vrije marktwerking was. In die tijd werd er ook politiek gevoerd en bestond de samenleving. Me dunkt dat er dus opnieuw een tijd kan komen waarin geen plaats is voor neoliberalisme en vrije markt denken. Gewoon een kwestie van nuchter nadenken en je gezond verstand gebruiken.

Contramine
Contramine25 sep. 2016 - 16:15

Het helpt in deze discussie bepaald niet om zo ongeveer alles tot neoliberalisme te bombarderen. Afgezien van een korte (en rampzalige) periode in de USA en UK onder Reagan en Thatcher (en indertijd Chili) is er nergens een neoliberaal beleid gevoerd. En de ene marktwerking is de andere niet. het beleid in Venezuela had weinig tot niets te maken met een een socialistisch experiment, maar was een andere vorm van herverdelen van de hoge opbrengst van de olie, waarbij de armen iets meer kregen. Nu de olieprijs is gedaald, valt het systeem in duigen. De experimenten met aanbestedingen van treinverkeer geven in de meeste landen een beroerd beeld: hogere prijzen en/of lagere service. Laatst was er een internationaal onderzoek naar de kwaliteit van drinkwater: overheidsbedrijven deden het gewoon beter.

Donostia2
Donostia225 sep. 2016 - 16:41

U gaat geen antwoord krijgen @Blitskikker, want dat antwoord is er niet. Er is geen enkel voorbeeld van een socialistische staat die succesvoller, welvarender, gezonder en vrijer is dan kapitalistische landen. Geen één. Toch zijn er kennelijk nog veel Jopers die dromen van een socialistische heilstaat, hun ogen sluiten voor de onvermijdelijke totalitaire gevolgen. Alle mensen willen in vrijheid kunnen leven, het socialisme onderdrukt elke persoonlijke vrijheid. Daar zijn bewijzen genoeg van. Gelukkig is de mensheid gericht op ontwikkeling, en krijgt het socialisme nergens meer voet aan de grond. Behalve bij een klein aantal gelovigen in hun sekte.

Pater
Pater26 sep. 2016 - 5:21

@Contramine Kenmerken van het neoliberalisme zijn bezuinigen op uitkeringen, dereguleren en privatiseren. Klinkt als het beleid in Nl vanaf de paarse kabinetten onder paars. De sociale woningbouw is geruïneerd, nutsbedrijven zijn geprivatiseerd, uitkeringen staan op een niveau waarop je niet rond kunt komen als het wat langer duurt, de bankensector is vergaand gedereguleerd, allerlei beroepen zijn niet meer gereguleerd waardoor de kwaliteit niet meer vast staat. Het is het IMF-recept voor alle landen die geld lenen, met desastreuze gevolgen. @Blitskikker Venezuela heeft last van een dogmatisch socialistische partij waarbij het partuculiere initiatief totaal wordt weggewerkt. Vergelijk Cuba onder Fidel Castro. Sociaaldemocraten zoeken naar een combinatie van privébedrijven met marktwerking en overheidsbedrijven waar het gaat om de publieke diensten, zoals energie, openbaar vervoer, onderwijs, gezondheidszorg.

SpijkerMaarten
SpijkerMaarten26 sep. 2016 - 7:10

@Valse tegenstelling, Blitskikker. Alsof het enige alternatief voor het huidige beleid een soort sovjetunie zou moeten zijn. Er zijn wel landen met een meer gematigd beleid als het gaat om sociale veiligheid en sociaal beleid, waaronder ten noorden van ons. Het neoliberalisme is niet hetzelfde als een systeem met een zekere vrije markt. Een neoliberaal ideoloog stelt dat de markt altijd alles beter kan en dat de markt altijd beter werkt. Dat is niet eens meer pragmatisch, dat is sterk ideologisch. Amerikaanse geprivatiseerde gevangenissen worden weer afgeschaft omdat het niet werkte en ook geen bezuiniging opleverde. Je kunt je afvragen of al die geprivatiseerde half-staatsbedrijven wel zo goed werken. Er wordt niet voor niets gepraat over renationalisatie van bijvoorbeeld prorail.

Nick Ros
Nick Ros25 sep. 2016 - 12:04

Achter de winst van Corbyn zit een krachtige volksbeweging. Hoe weten wij dat ? Zijn er al landelijke verkiezingen geweest in het VK ? Of komt dit uit een dikke duim ?

8 Reacties
Mark Huysman
Mark Huysman25 sep. 2016 - 14:53

Dus pas als er landelijke verkiezingen zijn geweest dan weet je of er een volksbeweging achter Corbyn staat? Zoek eens op ‘Corbyn rallies’ en bekijk de foto’s van Liverpool, Londen, sheffield, Nottingham, Manchester, Swansea en al die andere plaatsen. Als dat geen volksbeweging is dan weet ik niet.

H.Witte
H.Witte25 sep. 2016 - 16:48

Nick Ros, een goed lezer begrijpt dat het hier om een 'linkse' volksbeweging gaat. Het betreft immers een interne verkiezing binnen Labour. Komt wel vaker voor dat je net eventjes niet ver genoeg door redeneert. Het staat er nota bene nog eens letterlijk. EEN INTERNE VERKIEZING.

Piet de Geus
Piet de Geus25 sep. 2016 - 19:00

"Komt wel vaker voor dat je net eventjes niet ver genoeg door redeneert. Het staat er nota bene nog eens letterlijk. EEN INTERNE VERKIEZING." Of ben jij degene die te snel stopt met nadenken? De interne verkiezingen bepalen de interne machtsverhoudingen. Of een van die partijen ook een 'krachtige volksbeweging' vertegenwoordigt blijkt pas na de landelijke verkiezingen. Je kunt best een partij kapen maar daarmee win je de verkiezingen nog niet. Net zoals je als SP de FNV kunt proberen te kapen maar er daarmee nog geen brede vakbond van maakt.

Pater
Pater26 sep. 2016 - 5:23

Labour heeft zo'n 300.000 leden erbij, totaal nu ruim 500.000. Dat is voor Engeland misschien nog geen volksbeweging, maar het lijkt er wel op.

Piet de Geus
Piet de Geus26 sep. 2016 - 9:47

"Labour heeft zo’n 300.000 leden erbij" Gelegenheidsleden die voor 3 pond lid mochten worden en vooral zijn geronseld door trotskisten en aanverwanten. Het doet een beetje denken aan hoe tien over rood PvdA-afdelingen overviel door ineens met een grote groep lid te worden. Of aan hoe Marcouch in Nieuw-West werd weggestemd door hele horden nieuwe Marokkaanse leden, waarvan de meesten achteraf niet eens een keer hun lidmaatschapsbijdrage hebben betaald. Onder de oude leden van Labour heeft Corbyn alles behalve een overwinning behaald, dus kennelijk werden die prima vertegenwoordigd door de 'opstandige' parlementariërs.

Mark Huysman
Mark Huysman26 sep. 2016 - 12:37

[Gelegenheidsleden die voor 3 pond lid mochten worden..] Je hebt weer eens de klok horen luiden zonder te weten waar de klepel hangt. Die 300.000 nieuwe leden zijn volle leden van de Labourpartij die jaarlijk rond de 40 pond betalen. *Daarnaast* hebben zich nog 180.000 ’supporters’ aangemeld voor 3 pond maar die moesten -in weerwil van de beloftes op de aanmeldingssite- nog eens 25 pond betalen om mee te mogen stemmen in de leiderschapsverkiezing. [en vooral zijn geronseld door trotskisten en aanverwanten] Onzin. 480.000 mensen laten zich niet ‘ronselen’ door een handjevol ‘trotskisten en aanverwanten’. Er zijn nu eenmaal veel mensen die hun buik vol hebben van het neoliberalisme. Deal with it.

Piet de Geus
Piet de Geus26 sep. 2016 - 23:54

"480.000 mensen laten zich niet ‘ronselen’ door een handjevol ‘trotskisten en aanverwanten’. Er zijn nu eenmaal veel mensen die hun buik vol hebben van het neoliberalisme." Er zijn inderdaad bosjes mensen (voornamelijk vooruitgangsverliezers) die zich aangetrokken voelen tot dat soort goedkope kretologie. En die zich maar al te graag laten mennen door bloedgroepen van voor het ineenstorten van de USSR: zie het succes van links-populistische partijen van Spanje tot Italië en Griekenland. Het enige verschil is dat die zich in het VK niet verzamelen in een nieuwe partij maar proberen een oude over te nemen. Met als gevolg dat wat er numeriek aan de ene kant instroomt er aan de andere kant gillend uit rent. Omdat er nu eenmaal een grens zit aan wat zich in een partij laat verzamelen: als de SP-achterban lid zou worden van de PvdA en daar de tent overnam zou de oude PvdA-aanhang ook niet weten hoe snel ze het hazenpad moesten kiezen. En dat is exact de analyse die je terecht het meest hoort: de slag om Labour kunnen ze winnen maar het resultaat is dat Labour voor lange tijd gemarginaliseerd wordt. "Deal with it." Ik hoef me daar op geen enkele manier druk om te maken. Jij bent degene die analyse en wensdenken niet uit elkaar weet te houden. En als je straks het deksel op je neus krijgt natuurlijk weer om het hardst roepen dat de boel verraden is.

Mark Huysman
Mark Huysman27 sep. 2016 - 10:36

[Er zijn inderdaad bosjes mensen (voornamelijk vooruitgangsverliezers) die zich aangetrokken voelen tot dat soort goedkope kretologie.] Over kretologie gesproken: ‘vooruitgangverliezers’, wat een term. Je hebt het misschien niet door maar er is geen vooruitgang. Het bbp per hoofd van de bevolking in het VK is gelijk aan dat van 8 jaar geleden. De mensen die zich aansluiten bij Labour zijn a) jongeren die zien dat het neoliberalisme hen niks te bieden heeft en b) mensen die afgehaakt zijn onder Blair en de Irak-ellende en nu terugkeren. Volgens de anti-Corbyn ex-SDP journalist Polly Toynbee “polite and earnest (people), not brick throwers, but good people who have mainly spent lifetimes in the public or charity sectors”. Niet per se de mensen die de hardste klappen krijgen van het rechtse beleid. [En die zich maar al te graag laten mennen door bloedgroepen van voor het ineenstorten van de USSR] Misschien kun je eens met wat bewijs op de proppen komen over dat ronselen en mennen door die ‘bloedgroepen’. Sinds Corbyn herkozen is hebben zich opnieuw 15.000 tot 20.000 mensen aangemeld voor lidmaatschap. Dat is volgens jou niet omdat ze zich herkennen in Corbyn’s boodschap maar omdat ze op de een of andere manier ‘geronseld’ zijn door ‘trotskisten en aanverwanten’. Waar? In de supermarkt? Via hypnotiserende berichten verzonden over internet? Hoe? [Met als gevolg dat wat er numeriek aan de ene kant instroomt er aan de andere kant gillend uit rent] Hoe kan het dan dat de partij gegroeid is van ruim 200.000 leden onder Miliband naar 550.000+ nu? [En dat is exact de analyse die je terecht het meest hoort: de slag om Labour kunnen ze winnen maar het resultaat is dat Labour voor lange tijd gemarginaliseerd wordt.] Dat is de analyse die je het meest hoort omdat dat is wat men wil. Jij bent zelf degene die analyse en wensdenken niet uit elkaar weet te houden.

truusbeek2
truusbeek225 sep. 2016 - 11:45

Peilingen zijn nog nooit zo slecht geweest voor Labour. Dus het verhaal spreekt de kiezer niet aan.

4 Reacties
Mark Huysman
Mark Huysman25 sep. 2016 - 14:57

Het verhaal van Corbyn staat heel dicht bij de kiezer (einde marktwerking NHS, hernationalisatie spoorwegen, etc.). Waar de kiezer een hekel aan heeft is verdeeldheid. Tot aan de coup ging het heel behoorlijk in de peilingen en won Labour elke bij-verkiezing. Vanaf de coup is dat ingestort. Daarom is het van belang om de rechtervleugel onschadelijk te maken en alle aandacht weer richting Tories te richten.

H.Witte
H.Witte25 sep. 2016 - 16:49

Beetje vroeg om te beoordelen, vind je niet. Wellicht heb je gelijk, maar iets meer tijd voor conclusies lijkt me redelijk.

Pater
Pater26 sep. 2016 - 5:24

@Huysman Als er ooit een partij totaal gespleten was is het de Conservatieve partij het afgelopen jaar. Waarom is die dan niet afgestraft door de kiezer?

Mark Huysman
Mark Huysman26 sep. 2016 - 6:15

@Pater: Omdat precies op het moment dat de conservatieven op hun rug lagen (na de uitslag van het referendum) de rechtse Labour mp’s een coup tegen Corbyn organiseerden. Juist toen de Tories op hun zwakst waren zetten Hillary Benn, Tom Watson en co alles op alles om de positie van hun eigen leider te ondermijnen waardoor de Tories de rangen konden sluiten. En dat laatste -de rangen sluiten- is nu precies wat Labour-rechts niet van plan is. .

Voice
Voice25 sep. 2016 - 11:24

Och is toch niets nieuws? Hetzelfde gebeurde met Nigel Farage UKIP. Alles wat volgens het establishment niet past wordt gedemoniseerd en op zeer ongepaste wijze klein gemaakt. Je ziet dit overal, in Dld destijds met de Linke nu met de AfD, in NL destijds en nog wel een beetje met de SP en PF. De flanken worden imo door het establisment (politici/media/BN-ers) vaak smerig en onterecht bestreden. Dat mag maar is imo voor de flanken juist extra vloeistof om nog harder te groeien. Mensen zien toch wel wat echt is en wat niet. Het establishment moet met erkenning, antwoorden en oplossingen komen om dat te stuitte wat hen aan het verdrukken is ipv smerige en lasterige tegen campagnes te voeren. Helaas dat is politiek. :(

1 Reactie
Pater
Pater26 sep. 2016 - 5:28

UKIP gedemoniseerd door de elite? De Brexit was hun grootste succes ooit. Boris Johnson ís de elite maar streed samen met Farrage. Uw feiten kloppen niet.

Robert Follon
Robert Follon25 sep. 2016 - 11:15

"De grootste angst bij de bestaande elites – ook binnen Labour – lijkt daarom niet zozeer dat Corbyn onverkiesbaar zou zijn, maar dat hij juist wel eens zou kunnen winnen." Dat is geen angst, omdat iedereen juist weet dat hij onverkiesbaar is. Milliband heeft al (dik) verloren van Cameron omdat hij voor een breed electoraat te 'links' was. Waarom zou de openlijk linksere Corbyn dit wel voor elkaar krijgen? En dat Corbyn in brede zin geen stemmen trekt is juist door Brexit onderschreven; zijn bemoeienis met 'remain' heeft nu niet horden kiezers over de streep getrokken.

9 Reacties
Mark Huysman
Mark Huysman25 sep. 2016 - 13:54

[Dat is geen angst, omdat iedereen juist weet dat hij onverkiesbaar is] Nee, rechts-Labour doet er alles aan om hem onverkiesbaar te maken. Zelfs toen hij in het parlement het Chilcot rapport (Irak) besprak, werd hij vanuit zijn eigen achterbankjes uitgekafferd. Niet bepaald een manier om stemmen te winnen voor Labour. [Milliband heeft al (dik) verloren van Cameron omdat hij voor een breed electoraat te ‘links’ was.] Nee, omdat hij austerity-light voorstond. Niet bepaald een manier om mensen richting stembus te mobiliseren. [En dat Corbyn in brede zin geen stemmen trekt is juist door Brexit onderschreven; zijn bemoeienis met ‘remain’ heeft nu niet horden kiezers over de streep getrokken.] Dat weet je niet. Zijn positie -kritisch remain- stond juist veel dichter bij het Labour-electoraat dan het harde onkritische remain van Labour-rechts. Tweederde van de Labour aanhang heeft remain gestemd tegenover een minderheid van de Tory-aanhang. Hoe weet jij dat hij geen kiezers over de streep heeft getrokken?

Marat
Marat25 sep. 2016 - 14:10

"Dat is geen angst, omdat iedereen juist weet dat hij onverkiesbaar is". Oh ja, joh? Waarom dan al die heftige reacties van de neoliberalen in de verschillende soorten en maten? Hele bossen worden omgekapt om allerlei onzin over Corbyn te verspreiden via de vele Telegrafen die Groot Brittannië rijk is. Waarom zou je je druk maken over iemand die geen schijn van kans maakt?

Robert Follon
Robert Follon25 sep. 2016 - 15:20

"Waarom zou je je druk maken over iemand die geen schijn van kans maakt?" Omdat "old school" links Labour steeds verder wegduwt van (een gooi doen naar) de macht. Met Foot en later (in mindere mate) Kinnock als leider van Labour kon Thatcher feitelijk doen en laten waar ze maar zin in had. Hetzelfde scenario is nu waarschijnlijk met Corbyn vs May. Helemaal als Labour ook nog eens verdeeld in de oppositie (letterlijk) tegenover haar staat. Wil ze May van de macht weghouden zal (had) Labour een kandidaat in stelling moeten brengen die bredere groepen aanspreekt.

Robert Follon
Robert Follon25 sep. 2016 - 15:23

"Nee, omdat hij austerity-light voorstond." En daarom won de "vrijgevige" Cameron uiteindelijk zo dik?

Mark Huysman
Mark Huysman25 sep. 2016 - 19:14

[Hetzelfde scenario is nu waarschijnlijk met Corbyn vs May.] Niet echt. Dit is een andere tijd, het neoliberalisme is failliet en honderdduizenden stromen naar het Labour van Corbyn. [Helemaal als Labour ook nog eens verdeeld in de oppositie (letterlijk) tegenover haar staat.] Dat is de keuze van Labour-rechts. Dat valt Corbyn niet te verwijten, die heeft een democratisch mandaat. Er zal zeker met de rechtervleugel afgerekend moeten worden. [Wil ze May van de macht weghouden zal (had) Labour een kandidaat in stelling moeten brengen die bredere groepen aanspreekt.] We zullen zien hoeveel mensen Corbyn aanspreekt.Het zouden er wel eens heel wat meer kunnen zijn dan Labour-rechts en de media hopen. Her en der wordt men al zenuwachtig: http://www.telegraph.co.uk/opinion/2016/09/23/a-corbyn-victory-must-not-leave-tories-complacent/ [En daarom won de “vrijgevige” Cameron uiteindelijk zo dik?] Nee, daardoor stemden veel mensen uit de Labour achterban SNP, Greens of (uit protest) UKIP. Of ze bleven gewoon thuis. Labour gaat nooit winnen door zich op de Tory-achterban te richten. In plaats van austerity-lite kiest die groep liever voor the real thing. Labour zal de thuisblijvers, de proteststemmers en switchers naar SNP en Greens (terug) moeten winnen. Plus de jongeren die voor het eerst gaan stemmen. Dat lukt enkel met een scherp anti-neoliberaal program en een energieke linkse campagne.

Robert Follon
Robert Follon25 sep. 2016 - 23:36

"Dit is een andere tijd, het neoliberalisme is failliet en honderdduizenden stromen naar het Labour van Corbyn." En daarom staat Labour er in de peilingen zo dramatisch voor denk je? "Er zal zeker met de rechtervleugel afgerekend moeten worden." Ah, zuiveringen! Doet het altijd goed...

Mark Huysman
Mark Huysman26 sep. 2016 - 6:49

[En daarom staat Labour er in de peilingen zo dramatisch voor denk je?] Nee, vanwege de permanente ondermijning vanuit Labour-rechts. [Ah, zuiveringen! Doet het altijd goed…] Het is Labour-rechts dat zuiveringen uitvoert. Duizenden leden zijn door het (anti-Corbyn) partij-bestuur uit de partij gezet, niet geaccepteerd als lid of uitgesloten van verkiezing, enkel omdat vermoed werd dat ze Corbyn zouden stemmen. Tienduizenden (sommigen denken meer dan 100.000) leden hebben geen stemkaart ontvangen. Stalinistische methodes.

Robert Follon
Robert Follon26 sep. 2016 - 13:11

"Nee, vanwege de permanente ondermijning vanuit Labour-rechts." Dus de winst van Corbyn leidt direct tot lagere peilingen en dat is dan weer de schuld van "Labour rechts"...? Je verwart hier de constateringen dat Corbyn in brede kring niet goed ligt met "niet links" zijn bij degene die de constatering doet. Het is overduidelijk, ondanks dat de man het hart vast wel op de juiste plaats zal hebben zitten, dat Corbyn als lijsttrekker tegen May amper (geen) kans maakt. Dat is de gewoon de constatering, die maak jij vervolgens weer normatief met allerlei neoliberale-/mediasabotagetheorieen. En afrekenen met de 'rechtervleugel': ook niet echt slim. Hoe zie je dat voor je? 172 van de 260 stoelen (met daarop mensen met een direct kiezersmandaat boven een partijmandaat) de Thames induwen? Corbyn kan dan met zijn 34% enthousiast de backbencher spelen, want hij is dan niet langer oppositieleider.

Mark Huysman
Mark Huysman26 sep. 2016 - 15:29

Dus de winst van Corbyn leidt direct tot lagere peilingen en dat is dan weer de schuld van “Labour rechts”…?] Nee, de winst van Corbyn leidt niet tot lagere peilingen maar de permanente ondermijning door Labour-rechts. Als Labour mp’s constant roepen dat Corbyn niet geschikt is dan gaan mensen dat geloven. [Het is overduidelijk (..) dat Corbyn als lijsttrekker tegen May amper (geen) kans maakt. Dat is de gewoon de constatering, die maak jij vervolgens weer normatief met allerlei neoliberale-/mediasabotagetheorieen.] Dat zijn geen theorieen, dat zijn feiten. Labour ging heel redelijk in peilingen en won bij-verkiezingen, tot aan de coup door rechts. Brown heeft 3 jaar gekregen en Miliband 5 jaar, beiden zonder succes. Corbyn wordt al binnen een jaar pootje gelicht. Daar zit maar één reden achter en dat is dat men simpelweg geen linkse leiding wil ook al maakt die een kans op verkiezingswinst. Blair zei het tamelijk open: “So let me make my position clear: I wouldn’t want to win on an old fashioned Leftist platform. Even if I thought it was the route to victory, I wouldn’t take it.” [En afrekenen met de ‘rechtervleugel’: ook niet echt slim. Hoe zie je dat voor je? 172 van de 260 stoelen (met daarop mensen met een direct kiezersmandaat boven een partijmandaat) de Thames induwen?] Deselecteren die hap. Die lui hebben enkel een kiezersmandaat omdat ze door de CLP’s geselecteerd zijn. De CLP’s kunnen ook anderen selecteren natuurlijk.

Martin007
Martin00725 sep. 2016 - 10:53

Beste Piet, Zo gauw jij woont in de nachtwakersstaat die de vele liberale partijen voor jou in petto hebben, emigreer ook jij naar Zweden: het land dat de SP wil kopiëren. . In het laatste deel van de negentiende eeuw, werden de arbeiders verschrikkelijk slecht behandeld. Hele gezinnen (incl 3-jarigen) werkten 18 uur per dag, 6 dagen in de week en toch hielden zij net genoeg geld over om 2 x per dag een mengsel van tarwemeel en water tot zich te nemen. Met de nodige fysieke gevolgen. Als zij hadden geweten hoe de slaven in Amerika werden behandeld, hadden ze subiet de boot gepakt met een enkeltje richting Mississippi en zich vrijwillig aangeboden als slaaf. Wat jij wil, is deze tijd weer terugbrengen. Persoonlijk denk ik dat je het ook nog voor elkaar krijgt, met je vriendjes van de VVD.

1 Reactie
Piet de Geus
Piet de Geus25 sep. 2016 - 14:46

"Wat jij wil, is deze tijd weer terugbrengen." Je bent zo sterk verstrikt in wanhopig wensdenken dat je niet eens in staat bent om te bedenken dat anderen wel onderscheid kunnen maken tussen een realistische analyse en wat ze zelf zouden willen. Het zou me ook nogal een stap voor je zijn: je realiseren dat je niet alleen leeft maar te midden van mensen die niet per se jouw meningen delen en dat je het daar maar mee te doen hebt, zoals we het ook met jouw bestaan te doen hebben.

EricDonkaew
EricDonkaew25 sep. 2016 - 9:50

Corbyn is een oudere man met een wat groezelige kop. Juist dat maakt hem authentiek, oprecht, 'vatbaar' en herkenbaar. Hij is overduidelijk geen gladde neoliberaal of desnoods neoliberaal-light. Gewoon qua uiterlijk dus al. Net als in de VS en in Nederland heeft ook in het VK de grote meerderheid van de bevolking helemaal niet geprofiteerd van het neoliberalisme. Voor de meeste mensen is het alleen maar slechter geworden of op zijn gunstigst ongeveer gelijk gebleven. Slechts een beperkt percentage van de bevolking, volgens mij minder dan 20 procent, heeft echt baat gehad bij het neoliberalisme. Zo heeft volgens een onderzoek slechts 1 op de 8 Amerikanen de American Dream of de American way of life kunnen verwezenlijken. Voor de rest is het ploeteren met soms meer dan één baan, een of twee weken vakantie per jaar en uiteindelijk niet veel geld. Verheugend is dat vooral jongeren dat inmiddels doorhebben en dat verklaart de populariteit van zowel Sanders als Corbyn bij jonge mensen in de VS respectievelijk het VK. En vergeet de populariteit niet van Trump bij boze Amerikanen die de 'beloofde' American Dream niet hebben kunnen verwezenlijken en dat zijn er nogal wat. Ik denk dat de profiteurs van het neoliberalisme moeilijke tijden tegemoet gaan, zowel in de Angelsaksische wereld als op het Europese vastenland. Mensen worden wakker.

Karel Karstens
Karel Karstens25 sep. 2016 - 9:41

Allemaal goed en wel, maar ik heb moeite met de jodenhaat van zijn achterban (alleen zijn achterban). Dan scheen Sanders in de VS me sympathieker.

1 Reactie
Mark Huysman
Mark Huysman25 sep. 2016 - 12:49

Er is geen jodenhaat bij zijn achterban. Er zijn wat minuscule incidenten geweest die in elke massapartij voor komen maar die zijn door rechts tot belachelijke proporties opgeblazen.

DaanOuwens
DaanOuwens25 sep. 2016 - 9:20

Het wordt vooral tijd dat de aanhang van Corbyn opmerkingen ter harte neemt en minder roept dat kritische kanttekeningen per definitie een frame zijn. Corbyn krijgt zijn stemmen uit een goed georganiseerd deel van de labour aanhang. En hij is niet de eerste partijleider die de linkerflank van labour achter zich krijgt. Maar deze leiders hebben nooit een verkiezing gewonnen. Ik zou graag in Engeland, maar ook in Nederland en elders in Europa een sterke linkse regering zien. Maar volgens mij is het een feit dat Engeland met Corbyn gewoon afgeschreven kan worden. Voor mij geen frame, maar een kwestie van nuchter nadenken.

1 Reactie
Mark Huysman
Mark Huysman25 sep. 2016 - 12:55

[En hij is niet de eerste partijleider die de linkerflank van labour achter zich krijgt. Maar deze leiders hebben nooit een verkiezing gewonnen.] Dan heb je het over Foot? Vergeet niet dat toen de rechtervleugel zich afsplitste en de Labourstemmen over 2 partijen verdeeld werden. Dat dreigt nu natuurlijk weer maar dat kan je moeilijk Corbyn verwijten. Als rechts zich niet bij een democratisch besluit wil neerleggen dan is een splitsing onvermijdelijk maar geen reden om de democratie te slopen.

Piet de Geus
Piet de Geus25 sep. 2016 - 9:16

"De grootste angst bij de bestaande elites – ook binnen Labour – lijkt daarom niet zozeer dat Corbyn onverkiesbaar zou zijn, maar dat hij juist wel eens zou kunnen winnen." Wensdromen. De grootste angst is dat het de linker vleugel wederom zal lukken om Labour tien jaar uit de regering te houden. Dat is namelijk de enige macht die de loney left heeft: de koers van de partij bepalen en tegelijkertijd daarmee de partij ver van de macht houden. "Dat iemand zo links als Corbyn ooit een verkiezing zou kunnen winnen is voor hen onvoorstelbaar. Maar Brexit was voor velen evenmin voorstelbaar." Brexit was nou niet meteen een ruk naar links, voor zover het je niet is opgevallen. Of heb je ook die realiteit buiten haakjes weten te plaatsen door een mediacomplot te bedenken?

3 Reacties
Nick Ros
Nick Ros25 sep. 2016 - 12:08

BREXIT na de EK-2016, had een net tegen gehaald. Supporters kregen tijdens de EK een ander beeld van Europa. Deze EK-fans zaten in Frankrijk en konden niet stemmen.

Mark Huysman
Mark Huysman25 sep. 2016 - 12:47

[De grootste angst is dat het de linker vleugel wederom zal lukken om Labour tien jaar uit de regering te houden.] Onzin. Het tijdperk Blair is voorbij. Brown en Miliband zijn er niet in geslaagd met een tory-lite aanpak de Britten achter zich te krijgen. Blair en de zijnen willen geen overwinning onder links leiderschap: “So let me make my position clear: I wouldn’t want to win on an old fashioned Leftist platform. Even if I thought it was the route to victory, I wouldn’t take it.” (Blair). Niet voor niks dat Labour-rechts de coup inzette op moment dat de conservatieven op hun rug lagen na de uitslag van het referendum en vervroegde verkiezingen op de loer lagen. [Brexit was nou niet meteen een ruk naar links, voor zover het je niet is opgevallen] Daar gaat het niet om. Het gaat er om dat de journalistiek weinig grip op de realiteit heeft. Ook de opkomst en verkiezingsoverwinning van Syriza was voor het merendeel van de media een complete verrassing. [Of heb je ook die realiteit buiten haakjes weten te plaatsen door een mediacomplot te bedenken?] Dit is wat Van Rijsbergen schrijft: “Je zou bijna gaan denken dat het om een grote samenzwering zou gaan. Maar dat denk ik niet. Ik vermoed dat veel journalisten zijn gevormd in de jaren tussen 1989 en 2008, het hoogtijdperk van het neoliberalisme.” Maar jij schuift hem dan toch weer in de schoenen dat hij een mediacomplot bedenkt. Tja.

Piet de Geus
Piet de Geus25 sep. 2016 - 14:42

"Het tijdperk Blair is voorbij." Helemaal tot je dienst. Alleen is dat niet gepaard gegaan met een verschuiving naar links. "Het gaat er om dat de journalistiek weinig grip op de realiteit heeft. Ook de opkomst en verkiezingsoverwinning van Syriza was voor het merendeel van de media een complete verrassing." Ik heb toch menig waarschuwing gelezen over Grieken die zo ver van het pad afraakten dat ze in handen van Syriza en Gouden Dageraad terecht zouden komen. Idem wat betreft Spanje en de oude communisten die de erfenis van de indigados hebben gekaapt. Alleen is het UK geen Spanje of Griekenland. Niet alleen omdat dat land de facto een tweepartijenselsel kent.

Jansen & Jansen
Jansen & Jansen25 sep. 2016 - 9:12

[...haatcampagne die al meer dan een jaar aan de gang is, waarin het aan Tony Blair gelieerde partij-establishment werkelijk alles probeerde om de linkse politicus voortijdig te vloeren.] Dat was geen haaatcampagne, dat was een simpele vaststelling de de leider van de fractie weigerde het fraciestandpunt "remain" fasoenlijk uit te dragen. Daaruit volgde de conclusie, "dan liever een ander". Dat de leden er anders over denken dan de fractie is problematisch omdat het partijleiderschap en het fracieleiderschap in 1 persoon vertegenwoordigd zijn. Maar niemand kan de fractie het recht ontzeggen de leider te willen hebben die de fracie daadwerkelijk vertegenwoordigd. Dat voor elkaar proberen te krijgen is geen haat.

3 Reacties
Mark Huysman
Mark Huysman25 sep. 2016 - 12:57

[Dat was geen haaatcampagne] Echt niet? http://www.dailymail.co.uk/debate/article-3739516/Why-despise-Jeremy-Corbyn-Nazi-stormtroopers-Jewish-Labour-donor-MICHAEL-FOSTER.html

Robert Follon
Robert Follon25 sep. 2016 - 15:36

"Echt niet?" http://i.telegraph.co.uk/multimedia/archive/01614/1997-demon-eyes_1614441i.jpg Britten zijn nu eenmaal gek op hun tradities, alleen is het nooit een garantie voor de blakende overwinning. Dat Corbyn belachelijk wordt gemaakt is nu eenmaal part of the job en zo Brits als Christmas Pudding, dat zegt alleen niets over waardoor "rechts" slaap zou verliezen.

Mark Huysman
Mark Huysman25 sep. 2016 - 19:19

[Dat Corbyn belachelijk wordt gemaakt is nu eenmaal part of the job en zo Brits als Christmas Pudding..] Heb je dat artikel wel gelezen over Corbyn’s ‘stormtroopers’? Dat gaat iets verder dan ‘belachelijk maken’. Dat is wel degelijk onderdeel van een haatcampagne waarbij het Labour-establishment nauw samenwerkt met de pers.

Michiel Online
Michiel Online25 sep. 2016 - 8:58

Je laat je maar leiden door dat linksrechts verhaal he?

Bouwman2
Bouwman225 sep. 2016 - 8:57

Het is de vraag of een krachtige volksbeweging de oplossing is voor de gevoelde pijn. Er zijn meerdere voorbeelden van volksbewegingen die geweldig mislukten. Neem de NSB, dat was een volksbeweging waar iedereen zich nu nog voor schaamt. Het fascisme in Italië was ook een volksbeweging en in Rusland was dat het geval met de bolsjewieken. De neofascisten in Italië hebben de club opgeheven en bolsjewiek is een scheldwoord geworden. Ik zou dus maar uitkijken om een volksbeweging te bewieroken, vooral als dat vergezeld gaat van een epitheton ornans. Een land waar het volk de elite wil elimineren brengt zichzelf uiteindelijk om.

2 Reacties
poeslief
poeslief25 sep. 2016 - 12:11

"Een land waar het volk de elite wil elimineren brengt zichzelf uiteindelijk om." Gesproken als een ware anti-democraat!

arjenZH
arjenZH25 sep. 2016 - 13:20

+1