Joop

Windmolen wordt zeearend fataal

  •  
04-02-2022
  •  
leestijd 1 minuten
  •  
207 keer bekeken
  •  
Zeearend - Haliaeetus albicilla

© cc-foto: Gertjan van Noord https://flic.kr/p/2iYuuSy

Een zeearend, de grootste roofvogel die in Nederland voorkomt, is ten prooi gevallen aan de draaiende wiek van een windmolen in Zeewolde.
"De zeearend was voorzien van een zender en kon zo gevolgd worden. De vogel had de nacht doorgebracht in een boom aan de rand van de Oostvaardersplassen in Almere. In de vroege ochtend is de zeearend waarschijnlijk gaan vissen in de Grote Plas van de Oostvaardersplassen. Daarna vloog het dier oostwaarts en kwam het in het windmolenpark langs de Roerdomptocht terecht. Daar vond de aanvaring plaats. Uit de sensor die op de zeearend was bevestigd, bleek dat de vogel niet meteen dood was. Het dier heeft nog een uur bewogen. Daarna registreerde de sensor van de zender geen beweging meer en nam de temperatuur snel af."
De zeearend is een zeldzame vogel die sinds enige jaren weer in Nederland broedt. Van de vijftien Nederlandse zeearenden die door onderzoekers van een GPS-tracker zijn voorzien zijn er drie gedood door botsingen. Twee keer ging dat om een windmolen, een keer om een trein. Er zijn systemen om te voorkomen dat vogels gedood worden door windmolens. Daarbij wordt de molen stilgezet als vogels naderen maar die techniek wordt nog amper toegepast vanwege de kosten.
Het dier heeft een spanwijdte tot 2,5 meter, vandaar de bijnaam ‘vliegende deur’, en kan 20 jaar oud worden.
Geen video? Klik hier.
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar

Reacties (31)

pk49
pk494 apr. 2022 - 11:26

zou er niet een systeem bedacht kunnen worden dat volgels d.m .v geluidspulsen waarschuwd om op afstand te blijven? Uit een britse studie: Eén van de meest diervriendelijke methoden voor vogelwering betreft ultrasone verjaging van vogels. Ultrasoon geluid is een geluid met een heel hoge frequentie, dat begint bij ongeveer 20 KHz en kan oplopen tot 800 MHz. Over het algemeen is geluid vanaf 20 KHz niet meer hoorbaar voor mensen, zodoende is deze methode effectief en handig om in te zetten.

Minoes&tuin
Minoes&tuin6 feb. 2022 - 17:39

Ze worden nog steeds hoger en zwaarder! Er is destijds voor gewaarschuwd.

Doomsdayshaman
Doomsdayshaman4 feb. 2022 - 16:23

Op 1 januari 2021 stonden er op land en op zee in totaal 2.610 windmolens met een totaal opgesteld nominaal vermogen van 6.619 MW. Met een capaciteitsfactor (rendement) van 25% is dit een werkelijk vermogen van 1655 MW. [Op land: 4159 MW en op zee 2460 MW]. Zie ook hier Windenergie maakt forse inhaalslag in 2020 – NWEA Er moet dus nog 13.372 – 1.655 = 11.717 MW aan nominaal vermogen bijgeplaatst worden. Voor een beter begrip zullen we hierbij ook nog het aantal nog te plaatsen windmolens vermelden: Het rendement (productiefactor) van een modern te plaatsen windmolen is nu gemiddeld 35% en dat betekent dus dat er nog 100/35 x 11.717 = 33.477 aan windmolens bijgeplaatst moeten worden. En dan hebben alleen nog maar aan 20% van onze totale energiebehoefte voldaan!! Elektriciteitsproductie uit windenergie is vooralsnog duurder dan het produceren van elektriciteit uit aardgas, kolen of nucleaire bronnen. Subsidies voor windenergie zijn daarom cruciaal voor investeerders in windmolens. In 2020 ontvingen de windmolenproducenten voor hun elektriciteitsproductie 767 miljoen euro. Zie hier. Met alle problemen qua overlast, gezondheid en natuurschade, die er nu al zijn, moeten er geen windmolens meer op land bijgeplaatst worden. Genoeg is genoeg. De leveringsbetrouwbaarheid van windenergie is wisselend en zeker op land komt stilstand regelmatig voor: Vraag en aanbod stemmen niet met elkaar overeen.

1 Reactie
korheiden2
korheiden24 feb. 2022 - 16:57

NVDE-voorzitter Olof van der Gaag zat gisteren bij Op1 anders met droge ogen te beweren dat er onder de streep geen windturbines bijkomen. Kleinere molens worden alleen vervangen door hogere. Niemand van de aanwezigen bestreed dit. Wel vroeg Fidan Ekiz zich af of ons land eigenlijk niet te klein en te dichtbevolkt is voor al die windmolens. Van der Gaag stelde ook dat windmolens op ca. 500 meter afstand niet meer geluid maken dan een koelkast, ca. 40 db. Er komt in elk geval onderzoek naar de gezondheidsschade en sommige partijen pleiten daarom voor een tijdelijke bouwstop.

Nina4
Nina44 feb. 2022 - 15:16

Kan me niet aan de indruk onttrekken dat een dood dier belangrijker is als het gaat om een windmolen. Blijft wel een prachtig dier dus als de bliksem die wieken schilderen.

Poeh, poeh
Poeh, poeh4 feb. 2022 - 15:12

De on-natuurlijke natuur moet zijn loop hebben.

EenMening
EenMening4 feb. 2022 - 15:08

Elke nieuwe technologie heeft zo zijn voor- en nadelen. De voorstanders van een nieuwe techniek zullen de voordelen benadrukken en de nadelen bagatelliseren. Dat lukt voor een tijdje, maar als de techniek (grootschalig) wordt ingevoerd, worden de nadelen vanzelf zichtbaar. Het wordt dus steeds moeilijker om ze te bagatelliseren. Op een dag bereiken ze via de (sociale) media het grote publiek. Dit geldt ook voor windturbines. In het begin meende een goede oplossing gevonden te hebben voor de overschakeling naar hernieuwbare energie. Inmiddels is windenergie grootschalig ingevoerd en er staan nog veel windparken op de planning. Nu worden de nadelen voor de natuur duidelijk.

1 Reactie
EenMening
EenMening4 feb. 2022 - 21:04

In het begin meende men een

Oki Doki
Oki Doki4 feb. 2022 - 15:03

Die windmolens daar voelt niemand zich goed bij op deze manier, heel veel dieren vinden de dood na een aanvaring met zo'n ding. Misschien dat het toch beter is als ze werk maken van het winnen van zonne-energie in de Sahara, waar de zon altijd schijnt.

Tweekeerbellen
Tweekeerbellen4 feb. 2022 - 13:35

Dit bereikt dan toevallig het nieuws, maar windturbines hebben veel meer negatieve effecten. Naast deze arend worden er per dag tientallen vogels uit de lucht gehakt door deze dingen. Naast nog eens tienduizenden vleermuizen per jaar en tonnen aan insecten per jaar. Op zee is er sprake van verstoring van zeezoogdieren door het gestamp van de molens, de trillingen, de slagschaduw op het water en het geluid. Op land worden mensen ziek van (infra)geluid, trillingshinder en -opnieuw- slagschaduw. De maatregel die in deze bijdrage wordt beschreven ter bescherming van vogels gaat uit van het stilzetten van windturbines tijdens de vogeltrek. Dit systeem is niet bedoeld voor, en kan niet voorzien in, de bescherming van solitaire vogels. En terzijde de opmerking dat onze energievoorziening dus voortaan kennelijk mede afhankelijk wordt gemaakt van de vogeltrek. Wie beweert dat windturbines een duurzame en blijvende oplossing zijn voor onze energievraag, liegt dat 'ie blauw ziet.

1 Reactie
Joopinie
Joopinie4 feb. 2022 - 16:54

Windmolens en de gevolgen er van geven goed weer wat de gevolgen zijn van het ontkennen van de werkelijke problemen in de wereld. Overbevolking bestaat niet, geopolitiek bestaat niet, overconsumptie bestaat niet, grenzenloos geldbejag bestaat niet, nee hoor. De oplossing voor energietekort is dan uiteraard onvoorstelbaar grote windmolens overal neergooien. Een soort bouwen bouwen bouwen zoals ze dat zelf zeggen over huizenbouw. Want hoe groter de economie des te groter dat hyperjacht.

Winterdepressie
Winterdepressie4 feb. 2022 - 13:25

"Twee keer ging dat om een windmolen, een keer om een trein." En waarom dan niet de treinen verbieden? Er zijn grofweg 500 treinen in Nederland en ruim 2500 windturbines. Treinen zijn dus feitelijk een orde van grote dodelijker voor deze sijzen.

4 Reacties
Eid
Eid4 feb. 2022 - 14:54

Ja treinen ook, maar nu hebben we het over windmolens. En onze groene vrienden zijn vooral voor mega uitbreiding omdat ze visie hebben, maar de rest vd natuur boeit niet.

Winterdepressie
Winterdepressie4 feb. 2022 - 22:53

@Eid, Kan je sentiment niet helemaal plaatsen, maar ervan uitgaande dat we hetzelfde bedoelen denk ik dat ik het er mee eens ben. Denk ik.... Wat betreft de natuur in deze, is mijn vraag eigenlijk in welke mate het echt zo erg zou zijn wanneer deze windmolen zowel seizen als drijfseizen in stukken zouden choppen! Ik bedoel, al het om vis etende vogels gaat zal het beter zijn voor de vis populatie en wanneer het om insect etende vogels gaat, insecten zijn ook bedreigt en mogelijk veel belangrijker in ons ecosysteem dan een vliegende aaseter of prooidier. De vraag is dus, is het zo heel erg dat een relatief zeldzaam prooidier aan de top van de voedsel piramide (zoals mensen dat ook zijn), af en toe een klap van de molenwiek krijgt?

Joe Speedboot
Joe Speedboot5 feb. 2022 - 12:28

'En waarom dan niet de treinen verbieden?' En wat te denken van (vracht)auto's. Maar daar zal je domrechts uiteraard niet over horen. https://www.volkskrant.nl/wetenschap/miljoenen-dieren-eindigen-onder-autobanden~bacefeff/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

Paul Spijkers
Paul Spijkers6 feb. 2022 - 6:48

Het gaat over de hoeveelheid plekken waar dieren niet meer veilig zijn. Dat zijn er steeds meer. Wat jij nu met je logica van klagen impliciet zegt is, omdat we al dieren dood laten gaan, kunnen we dat in de nog overige plekken blijven gaan doen. Twee foute dingen maken de andere foute dingen weer goed zo.

Ranonkel2
Ranonkel24 feb. 2022 - 13:19

2 van de 15 zijn omgekomen door windmolens? Een absurd hoog aantal eigenlijk. Toen de windmolens neergezet worden lijkt me dat het gevaar voor de natuur al bekend was.

dezeeuwgerard
dezeeuwgerard4 feb. 2022 - 12:59

Wat een absolute verschrikking zijn die windmolens wederom. Nu weer een prachtig dier als de zeearend uit het leven geslagen door zo'n nutteloze subsidiemolen. Verschrikkelijk..

5 Reacties
Fabius
Fabius4 feb. 2022 - 14:14

Als u even op de link had geklikt en het desbetreffende artikel had gelezen, had u nu geweten dat een andere zeearend de dood vond door tegen een 'nutteloze' trein te vliegen. Het is jammer van het dier, maar de vissen en watervogels die deze arend zou hebben verorberd leven nu nog. Is hun leven minder waard omdat u een zeearend mooier en imposanter vindt?

dezeeuwgerard
dezeeuwgerard4 feb. 2022 - 14:32

Fabje, Zelden lees je zo'n dom antwoord.. De zeearend is volslagen voor niets overleden.. de vissen en watervogels die de zee arend eet zijn dood omdat dat de natuurlijke gang van zaken is. dieren eten dieren namelijk. Zeker nooit biologieles gehad?

Fabius
Fabius4 feb. 2022 - 17:17

@dezeeuwgerard 15:32 Ik verbaas me er elke keer weer over. Altijd weer mensen hier die het nodig vinden neerbuigend en schofterig te worden als een reactie ze niet bevalt. Waarom toch altijd? Die zeearend is niets voor niets overleden. Die windmolen staat daar omdat u energie nodig hebt. Ik heb even na moeten denken bij het woord 'biologie'. Was u degene niet met die 'speciale' editie van Darwins 'The Origin of Species' een aantal weken geleden?

Eid
Eid5 feb. 2022 - 7:08

@fabius Deze arend is een voorbeeld. Het gaat erom dat onze groene vrienden in hun ijver om te verduurzamen, nu geconfronteerd worden met ernstige nadelen waar ze 'vrolijk' aan voorbij lijken te gaan, omdat anders hun 'visie' ineenstort. Maar vroeger wel iedereen wisten te wijzen op nadelen van bv kernreactoren of zich in een bos vastketenen. Daar gaat t om.

dezeeuwgerard
dezeeuwgerard6 feb. 2022 - 12:54

Fabje, Wederom onzin wat u delibreert. De energie die ik nodig heb had ook uit een gas of kerncentrale kunnen komen en dan had die zeearend nog geleefd. Misschien goed om de berekening van @ook een mening eens te lezen over het rendement van windmolens. Met de bijdrage van windenergie doe ik net 3 lampjes aan in de woonkamer..

Eid
Eid4 feb. 2022 - 12:56

Fijn zo'n windmolen. Echt goed voor klimaat en natuur. Bouw maar vol, want oh die kerncentrale... Maar ja als je in de jaren 80 liet vastketenen ah hek, dan kan je nu natuurlijk niet ineens alle kwaden afwegen en toch maar voor zijn..

Starter2
Starter24 feb. 2022 - 12:09

Had nou toch maar een kerncentrale neergezet. Een stuk veiliger dan een windmolen. Maar daar heeft die zeearend nu niets meer aan.

1 Reactie
lmgikke
lmgikke4 feb. 2022 - 16:15

Dat vonden de vogels en vissen rond Fukushima ook.

Martin108
Martin1084 feb. 2022 - 11:46

"De zeearend is een zeldzame vogel die sinds enige jaren weer in Nederland broedt." Zeldzaam in Nederland ja,maar IUCN status is Niet Bedreigd.

2 Reacties
Eid
Eid4 feb. 2022 - 14:56

Oh gelukkig. Net zo'n goed argument als dat ze in andere landen veel minder stikstof problemen hebben dan wij? Nou bouwen dan maar zou ik zeggen...

Paul Spijkers
Paul Spijkers6 feb. 2022 - 6:50

Weer zo'n het is niet de complete holocaust dus blijf maar gewoon door moorden verhaal.

korheiden2
korheiden24 feb. 2022 - 11:16

Dit is een bekend probleem. Meestal wordt hierop gereageerd door te stellen dat het om relatief weinig vogels gaat, en het verkeer, huiskatten, grote ramen e.d. veel meer slachtoffers maken. Echter, windmolens doden dus wel grote roofvogels. Bij huiskatten en het verkeer gaat het doorgaans om kleinere vogeltjes. Ook erg natuurlijk, maar het gaat hier om een zeldzaam dier, waarop we zuinig willen zijn. Een ongemakkelijke waarheid.

1 Reactie
Eid
Eid4 feb. 2022 - 14:57

Eens Kor, en nu hebben we nog maar een paar windmolentjes...