Logo Joop
De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen

Windenergie kost geen gas

  •  
28-09-2012
  •  
leestijd 4 minuten
  •  
BNNVARA fallback image
Brits onderzoek toont aan dat windenergie een uitstekende vervanger is in de duurzame energiemix
Sceptici die lobbyen tegen windenergie voeren continue als argument dat het geen significante CO2 reductie oplevert en dat er altijd een back-up dient te zijn om de fluctuaties op te vangen. Onderzoek in Engeland toont wederom aan dat windenergie een uitstekende aanvulling is in de duurzame energiemix.
Meer windenergie zou volgens de sceptici betekenen dat er meer gas verstookt zou worden. De fluctuaties in aanbod van windenergie leidt tot inefficiënte werking van gascentrale die steeds moeten bijspringen. Windenergie zou hierdoor amper bijdragen aan verlaging van de CO2 uitstoot. Zelfs zou door de vele windstille of windarme momenten de fossiele centrales gereed moeten staan om het gat op te vullen. [baseload]
In de Verenigde Staten maakte de klimaat sceptische organisatie GWPF het nog bonter. Volgens hun zou de toenemende toepassing van windenergie ertoe leiden dat de CO2 uitstoot zelfs zou stijgen. Ook zij stellen dat de toenemende inzet van windenergie, tot een enorme toename van fossiele centrales inhoudt om als back-up te functioneren. Maar de praktijk weerlegt al deze loze beweringen.
De afgelopen jaren is in verschillende landen zoals Duitsland, Denemarken, Spanje en het Verenigd Koninkrijk, het gebruik van windenergie sterk toegenomen. In Verenigd Koninkrijk is dit al opgelopen tot gemiddeld 4000 megawatt. Toch heeft dit niet geleid tot een toename van gasverbruik. Het verbruik van fossiele energie op dagen dat windenergie veel bijdraagt, daalt aantoonbaar.
Ook in Duitsland is hetzelfde beeld te zien, tot grote schrik van de grote fossiele elektriciteitsproducenten. Door de enorme toename van duurzame bronnen ontstaat er een overschot op de markt, waardoor de prijs van energie in Duitsland sterk daalt. De noodzaak van basale last om de toename van windenergie op te vangen, is ook in Denemarken, Duitsland en Spanje niet aangetoond en ook niet noodzakelijk gebleken. De leveringsbetrouwbaarheid op het hoogspanningsnet blijft ook in die landen op het zelfde niveau.
Windenergie laat zich beter voorspellen dan de sceptici ons willen doen geloven. De dag voor levering hebben weerinstituten al een zeer goede voorspelling wat de windkracht zal zijn voor de volgende 24 uur. Met behulp van windkaarten en voorspellingsmodellen kunnen ze de verwachte windsterkte naar gebied voorspellen. Door gebruik te maken van statistische modellen die met onevenwichtigheden rekening houden, kan vastgesteld worden wat de hoeveelheid opgewekte energie wordt voor de volgende dag. Daar kan de energiemix op aangepast worden. Aangezien de meeste energie van grote windparken op zee komt is de leverbetrouwbaarheid van windenergie erg hoog. Werkelijk windstille dagen komen op zee amper voor. De betrouwbaarheid van het net is ook gebaat bij een grotere diversiteit van energieopwekking. Als een systeem afhankelijk is van slechts enkele centrales, dan is de impact van uitval van een van die centrales veel groter dan wanneer er een brede mix van aanbod is.
Ook klopt het argument niet dat bijvoorbeeld STEG centrales moeilijk zouden kunnen schakelen op fluctuaties. STEG centrales zijn juist berekend en gebouwd om snel te reageren. Binnen een half uur kan een STEG centrale een ramp-up realiseren. Dit in tegenstelling tot een kerncentrale. Dat proces laat zich veel moeilijker sturen, waardoor kernenergie voorrang krijgt zodat het, ook vanuit kostenoogpunt, continue voluit mag gaan. Daarmee is kernenergie feitelijk een marktverstoorder omdat zij niet meebeweegt met de schommelingen in de vraag.
Flexibiliteit in levering is van belang omdat de werkelijk zeer grote fluctuaties zich aan de vraagzijde bevinden. Schommelingen tot wel 50 procent zijn niet ongewoon. Maandagochtend als de fabrieken starten, de kantoren openen, ontstaan enorme pieken in het verbruik. Door de dag, afhankelijk van het weerbeeld en het tijdstip neemt de consument in een sterk wisselend patroon stroom af. En vanzelfsprekend de seizoenspatronen in het energieverbruik. Dat alles vergt een flexibel netwerk dat zijn betrouwbaarheid realiseert door een brede mix van aanbod.
Naarmate windenergie een groter aandeel krijgt in de totale energiemix wordt ook duidelijker wat de werkelijke effecten zijn. Als windenergie sterk beneden een 10 procent aandeel blijft in de mix, zijn de effecten statistisch moeilijk zichtbaar. Statistische ruis en onzekerheidslimieten dekten de effecten af.
Nu in meerdere landen windenergie sterk toeneemt, neemt ook de betrouwbaarheid van data toe. Die laten nu zien dat in de markt er geen extra baseload wordt gereserveerd om de fluctuaties van wind op te vangen, zonder dat dit ten koste gaat van de leverbetrouwbaarheid op het hoogspanningsnet. Eveneens wordt dan ook duidelijk dat door aantoonbare verminderde inzet van fossiele energie, windenergie een belangrijke bijdrage levert aan de vermindering van CO2 uitstoot. En voor de consument is het goed nieuws omdat het een prijsdrukkend effect heeft op de energierekening.
Dit artikel verscheen eerder op de weblog van Hans Groen

Meer over:

opinie, groen
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.

Reacties (13)

bruces
bruces28 sep. 2012 - 8:37

Hans. Hier staan de reacties van de gemiddelde kiezer en Nederlander. Aan de GROENE SPROOKJES wordt ernstig getwijfeld. Als GL niet snel met onderbouwde informatie komt die herkenbaar is en controleerbaar is, dat wordt GL een éénmansfractie. Het is duidelijk dat hier personen reageren die redelijk goed tot uitstekend zijn onderlegd en zaken zeer kundig kunnen beoordelen en controleren. Daarnaast is het ook duidelijk dat hier personen zijn die schrijven met groene oogkleppen en meer oog hebben voor hun droom en ideaal, dan voor de realiteit ofwel de harde werkelijkheid.

Bart van Oerle
Bart van Oerle28 sep. 2012 - 8:37

Nou prima. Als windenergie concurrerend is, dan kunnen we het gewoon aan de markt overlaten. We moeten dan wel alle energiesubsidies schrappen om een eerlijke 'strijd' tussen de verschillende energiebronnen te kunnen hebben. Enige nadeel is toch de backup capaciteit die nodig is. "Werkelijk windstille dagen komen op zee amper voor." Maar ook als ze maar 1 dag jaar voorkomen, moet je voldoende backup capaciteit hebben. En dat betekent dat om te bepalen hoeveel CO2 uitstoot beperkt wordt met windmolens, de CO2 uitstoot van de productie van windmolens en de benodigde infrastructuur afgetrokken moeten worden. Leveren windmolens dan ook nog genoeg besparing op?

[verwijderd]
[verwijderd]28 sep. 2012 - 8:37

Maar het grootste probleem van windenergie is dat het zo onrendabel is. Zie bijvoorbeeld dit bericht: http://fd.nl/Archief/2010/11/02/kritiek-ceo-shell-op-subsidie-windpark 4.4 miljard subsidie om windmolenparken te bouwen die net zoveel energie produceren als een gascentrale die nog geen 300 miljoen kost

3 Reacties
jonh16144
jonh1614428 sep. 2012 - 8:37

Geef toe, zelfs in dat kikkerbreintje van jou moet toch wel ergens de woorden 'onhafhankelijke bron' en 'bias' voorkomen toch? En ga nou niet stellen dat shell het toonvoorbeeld is van objectiviteit...

SjoukeBoonstra
SjoukeBoonstra28 sep. 2012 - 8:37

== 4.4 miljard subsidie om windmolenparken te bouwen die net zoveel energie produceren als een gascentrale die nog geen 300 miljoen kost == Waarbij we voor het gemak de subsidie op fossiele brandstoffen maar even niet meerekenen: "De Nederlandse overheid subsidieert het gebruik van fossiele energie 4x zo sterk als vernieuwbare energie, zoals zonnepanelen en windmolens: fossiele brandstoffen ontvangen 5,8 mld tegenover 1,5 mld voor duurzame energie. In totaal bestaan er 53 financiële regelingen om vanuit de overheid het energieverbruik te sturen. Dat is de conclusie van een rapport, waarvoor Eneco en Triodos Bank opdracht hebben gegeven aan CE Delft en Ecofys. De studie onderzoekt het speelveld voor aanbieders en gebruikers van hernieuwbare energie. Subsidies fossiele brandstoffen De zg overheidsinterventies op het eindgebruik van energie betreffen belastingvrijstellingen en belastingkortingen. Een paar voorbeelden: Belastingvrijstelling voor kerosine, scheepvaartbrandstoffen en rode diesel (landbouwvoertuigen), totaal 1,7 mld Kortingen op de energiebelasting, vooral bij het gebruik van aardgas, totaal 1,8 mld. Duurzame energie stiefkindje Het leeuwendeel van belastingkortingen etc. komt ten goede aan kernenergie en energie uit (andere) fossiele brandstoffen. Zo is wind op zee nog relatief duur omdat offshore windturbines zelf opdraaien voor de kosten van het aansluiten op het elektriciteitsnet, terwijl kolencentrales deze meerkosten niet hebben. Verspilling loont De Nederlandse energiebelasting is opgezet volgens een degressief systeem. Daardoor betaal je minder energiebelasting als het gebruik hoger is. Hierdoor betaalden de kleingebruikers, lees: de consument, 2,8 mld méér dan de kostprijs (de werkelijke interne en externe kosten) van energie. De grootverbruikers betaalden juist 1,8 mld minder dan de kostprijs." (http://www.duurzaamnieuws.nl/bericht.rxml?id=66053) Sowieso is het kolder om de term "rendabel" te willen gebruiken voor windenergie. Je stopt er niks in, dus kun je helemaal geen rendement berekenen. Het enige dat je zou kunnen meerekenen is de energie die nodig is om de turbine te bouwen en te onderhouden.

toshiba
toshiba28 sep. 2012 - 8:37

Vals vergelijk in het bericht omdat de vrijstellingen voor conventionele centrales zoals gas in de miljarden loopt. Of kijk naar kernenergie. Hangt gewoon aan de financiele pijplijn van de overheid. Elk jaar worden de operationele tekorten aangevuld vanuit de algemene middelen. Bij level playing field is wind concurrerende vorm van energie opwekking.

bruces
bruces28 sep. 2012 - 8:37

Hans een andere vraag : Hoeveel gas ? Brandstof vrachtauto's ? Brandstof schepen ? Elektriciteit ? is er nodig om een windmolen te maken ? Enorme hoeveelheden. Dat begint bij het graven van ijzererts (oer), dan transport, vervolgens de hoogovens, dan naar de constructie, lasbedrijven en de machinefabrieken. De molens worden gespoten in allerlei geheime kunststoffen. En vergeet de kranen niet voor het plaatsen. Allemaal ENERGIEVRETERS. De windmolens krijgen vanaf de fabriek een leefgarantie voor op de zee van 25 jaar. Dan begint het opnieuw. Windmolens draaien gewoon op subsidie. Ik heb dat persoonlijk gezien. Mijn verbazing was enorm over die ENERGIEVRETERS. Hier hoor je nooit iemand over. Je hoort alleen voordelen. Nadelen worden verstopt.

2 Reacties
toshiba
toshiba28 sep. 2012 - 8:37

De subsidie op duurzame energie is peanuts in vergelijking met de subsidie op fossiele brandstoffen en kernenergie.

SjoukeBoonstra
SjoukeBoonstra28 sep. 2012 - 8:37

== Hans een andere vraag : Hoeveel gas ? Brandstof vrachtauto's ? Brandstof schepen ? Elektriciteit ? is er nodig om een windmolen te maken ? == " Jan-Pieter den Hollander vergelijkt de embodied energy met opgewekte energie bij windmolens. Windmolens zijn voor het grootste gedeelte van staal. De benodigde energie van het productieproces, transport, montage, sloop en recycling is de embodied energy van de windmolen. Daartegenover staat de energie die door de windmolen wordt opgewekt. Tesamen geeft dit de energiebalans van de windmolen. Embodied energy Een onshore windmolen van 0,6MW1 met een hoogte van 50 m en een rotordiameter van 40 m bevat grofweg 57 ton staal. Daarbovenop komt dan nog 3 ton koper, 300 kg aluminium en ongeveer 4,5 ton versterkt epoxyhars voor de rotorbladen. Zie de tabel met de energieverbruik voor de productie. Verder komt er nog energieverbruik bij voor installatie en onderhoud over een periode van twintig jaar van de turbine (zie tabel). Embodied energy vs opgewekte energie Hoeveel de windmolen per jaar opwekt is afhankelijk van de ruwheid van het terrein en lokatie. Voor de 0,6MW windmolen is dit 1,393 GWh per jaar. Dat is omgerekend 5015 GJ per jaar. De terugverdientijd van de embodied energy is dan 7-8 maanden. Over de levensduur van twintig jaar wekt de windmolen ongeveer 32 keer de energie op die nodig is om de windmolen te maken (de embodied energy). Tabel: Embodied energy versus opgewekte energie voor windmolen (0,6 MW) Embodied energy Onshore windmolen: 0,6MW, hoogte = 50 m, rotordiameter = 40 m Productie 1900 GJ Installatie 495 GJ Onderhoud (20 jaar) 774 GJ Totaal 3169 GJ Opgewekte energie Onshore windmolen: 0,6MW, hoogte = 50 m, rotordiameter = 40 m Energielevering per jaar 5015 GJ Terugverdientijd 7-8 maanden" (http://www.duurzaamgebouwd.nl/onderzoek/20081208-artikel-energiebalans-van-een-windmolen)

[verwijderd]
[verwijderd]28 sep. 2012 - 8:37

Voor wat voor windmolens houdt u een pleidooi? . Windmolens op het land? Die roeien de vleermuizen uit. Hun sonar wordt verstoord door de turbulentie die windmolens veroorzaken, zodat ze verhongeren. . Windmolens op het land, hoger dan de euromast? Dat soort plannen zijn er nu. De geluidsoverlast van die krengen is absoluut onaanvaardbaar. De windenergie doet nu precies hetzelfde als de fossiele energie sector: dump de schadelijke gevolgen bij anderen en neem ze niet mee in de kosten. . Windmolens op zee? Die zijn veel te duur en worden niet goedkoper. Tenzij er een schip komt, waarmee met stevige wind onderhoud gepleegd kan worden. Maar ik heb u nog niet horen lobbyen voor subsidie voor ontwikkeling van een dergelijk schip. Eigenlijk krijg ik de indruk, dat uw materiekennis onvoldoende is. . Waarom windmolens subsidieren? Op het land zijn ze onaanvaardbaar. Ze richten een grotere ramp aan dan Fukushima en Tsjernobyl. Rondom Fukushima en Tsjernobyl zijn schitterende natuureservaten ontstaan waar nieuwe diersoorten en plantensoorten ontstaan, dankzij de verhoogde straling. Proeftuinen van de evolutie. Uw windmolens op het land roeien hele groepen van zoogdiersoorten uit. En windmolens op zee zijn veel te duur. . Waarom wordt de subsidie niet gericht op zonne-energie. Zonne-collectoren en zonne-panelen hebben een veel beter potentieel. Zonne-collectoren kunnen veel meer gas besparen. Zonne-panelen kunnen een factor 100 goedkoper worden in de komende 20 jaar. En voorlopig zijn er geen aanwijzingen, dat zonnepanelen schadelijk zijn voor het milieu. . Misschien moet u eens groen gaan denken.

1 Reactie
HenkDaalder2
HenkDaalder228 sep. 2012 - 8:37

Wat een onzin andreas elk van je statements is onzin Kijk de MER rapporten er maar op na, geen windpark is schadelijk voor vleermuizen of vogels, of mensen, anders zouden ze niet gebouwd worden.

HenkDaalder2
HenkDaalder228 sep. 2012 - 8:37

Kortom, laat de tegenstanders maar verder neuzelen over windenergie Duitsland bouwde in de eerste 6 maanden van 2012, elke maand 2000 MW windparken, ergens in Duitsland. Evenveel als wij in de afgelopen 30 jaar bij elkaar sprokkelden. In Duitsland is de helft van die windparken een burgerwindpark, 50% In Nederland is dat een factor 100 minder, 0,5% In Nederland zijn de condities fout, EZ helpt alleen bedrijven aan de allerbeste windpark locaties EZ helpt mee om burgers juist buiten te sluiten van windparken. Daar staat tegenover dat een windpark op het land stroom levert voor 2 tot 5 cent per kWh Dit is ook voor burgers bereikbaar, als ze zich organiseren. Bijvoorbeeld in een burgerwindpark langs de A16 in West Brabant. Kortom, wil je echt Duurzaam worden, http://www.pakdewind.nl

1 Reactie
bruces
bruces28 sep. 2012 - 8:37

Gebakken lucht = ook lucht. Als je haar maar goed zit. Droom gewoon door.