Logo Joop
De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen

Wilders verstopt de geschiedenis van Pasen

  •  
16-04-2017
  •  
leestijd 4 minuten
  •  
131 keer bekeken
  •  
4490326511_6c7c5456f1_b

© cc-foto: Judy van der Velden

Eigenlijk zou het Paasfeest, zoals we dat anno 2017 vieren, helemaal geen Pasen mogen heten. De Britten en Duitsers hebben veel passender namen: Ostern en Easter.
Kwaad was hij weer eens. Nee woedend. Kamervragen moesten er weer gesteld worden. Want na lang zoeken had hij weer eens iets gevonden dat de islamisering van Nederland moest bewijzen. Wild vlogen zijn vingers over het toetsenbord. Of de minister het bericht in het Algemeen Dagblad ook gelezen had. Het bericht dat katholieke en protestantse scholen in Den Haag het Paasfeest aanpasten aan hun islamitische leerlingen. Kruisen werden er van palmpaasstokken afgebroken! Verraad aan de joods-christelijke cultuur van Nederland! Islamitische ouders moeten zich aanpassen aan de Nederlandse cultuur, nee assimileren. Anders moeten ze maar oprotten, backspace backspace backspace… vertrekken. En ik zet de namen van Harm en Machiel er ook boven, “allen PVV”. Dat zal die linkse demissionaire minister van SZW leren.
Wilders was dus weer eens boos. Boos, omdat een paar scholen in Den Haag het Paasfeest anders zouden vieren dan gebruikelijk was. Bij mijn weten is Nederland een seculier land met grondwettelijke godsdienstvrijheid en vrijheid van onderwijs. En bovendien hebben we in Nederland een scheiding van Kerk en Staat. Toch meent een politicus zich te moeten bemoeien met de wijze waarop scholen een feest vieren. Dat hoort niet thuis in een seculier land. Dat hoort thuis in landen als Saoedi-Arabië, ironisch genoeg juist díé landen waar Wilders zich tegen verzet.
En betreffende scholen pleegden verraad aan de joods-christelijke cultuur van Nederland. Verráád! Als in “heulen met de vijand”, “met de bezetter.” Oorlogsretoriek. Voor de zoveelste keer. Maar wat houdt die joods-christelijke cultuur van Nederland nou eigenlijk in? Bestaat die überhaupt wel?
Tot het moment dat Nederland onder Frans bewind kwam, was er nooit sprake van een staat die Nederland heette. Verschillende gewesten hadden zich weliswaar verenigd in een Republiek, maar er was geen sprake van een eenheidsstaat. Gewesten, provincies, ze hadden allemaal een behoorlijke dosis autonomie. Van één cultuur is dan ook eeuwenlang geen sprake geweest. Zeker niet van een christelijke cultuur. Hervormd, gereformeerd, doopsgezind, katholiek, oud-katholiek; ze vochten elkaar letterlijk de tent uit.
Tot ver in de jaren ’60 van de twintigste eeuw was de Nederlandse samenleving sterk verzuild. In sommige dorpen zelfs tot vandaag de dag. Als katholiek las je de Volkskrant. Als protestant las je het neutrale Algemeen Dagblad. Als katholiek luisterde je naar de KRO, als protestant naar de NCRV. Vakbonden waren christelijk of katholiek. KVP en CHU werkten nog niet met, maar tegen elkaar. Katholieke jongens werden verkenner, protestantse padvinder. Katholieken vierden hun christelijke feesten anders dan protestanten. “Twee geloven op een kussen, daar slaapt de duivel tussen.” Er is nooit een christelijke cultuur geweest in ons land. Laat staan een joods-christelijke.
Tot aan de Tweede Wereldoorlog waren joden in ons land een soort tweederangs burgers. Ja, we hadden godsdienstvrijheid, God zij dank. Maar joden konden zich alleen bij joodse organisaties aansluiten. Een jood die lid was van het NKV? Uitgesloten. Net zo voor de hand liggend als een protestants meisje zou kunnen werken bij Vroom en Dreesmann. Ja, men kocht in joodse winkels, die op zaterdag gesloten, maar op zondag geopend waren. Maar je kon er maar beter niet mee omgaan. Ze waren toch “anders”. In de Tweede Wereldoorlog was tijdens de februaristaking dé leus “blijf met je poten van onze rotjoden af!” En, zwarte bladzijde in onze geschiedenis: nergens werden procentueel zó veel joden naar de concentratiekampen afgevoerd als in Nederland. Maar volgens Wilders hebben we in Nederland een joods-christelijke cultuur. Dat is ongeveer hetzelfde als een rabbijn die op Urk een Heilige Mis doet.
En Pasen dan? Dat vieren we toch allemaal? Joden, protestanten, katholieken? Is dat dan niet joods-christelijk? Dacht het niet. Allereerst vieren katholiek en protestants Nederland de verrijzenis van Jezus Christus, de Messias, de Verlosser. Maar joden hébben helemaal geen messias, geen verlosser. Joden vieren dan ook een heel ander Paasfeest dan christenen. Zij vieren de verlossing van de slavernij in Egypte. En christenen dus de verrijzenis van de Heer.
Alhoewel… Wat hebben paasvuren, paaseieren en paashazen daarmee te maken? Eigenlijk zou het Paasfeest, zoals we dat anno 2017 vieren, helemaal geen Pasen mogen heten. De Britten en Duitsers hebben veel passender namen: Ostern en Easter. Genoemd naar de germaanse godin van de lente, Ostara. Want dát is eigenlijk wat we vieren: het germaanse lentefeest, het feest van de vruchtbaarheid en het terugkerende leven. De eerste christenen, ook niet van gisteren, gooiden daar een christelijke saus overheen van het Nieuwe Leven, de verrijzenis van Jezus Christus.
Ennuhhh, denkt u werkelijk dat die oude Germanen al chocolade-eitjes aten, meneer Wilders? Natuurlijk niet. Ons Paasfeest, dat dus allesbehalve joods-christelijk is, is in de loop der tijden talloze keren aangepast. Waarom zouden we onze islamitische landgenoten ook geen deel uit laten maken van dat feest van Nieuw Leven? Hoe iedereen dat nieuwe leven dan ook voor zichzelf uit wil leggen.
Dat schoolbesturen in Den Haag ontkennen dat hun paasfeesten niet aangepast zijn, deert Wilders trouwens niet; hij heeft zijn punt weer eens (ten onrechte) gemaakt. Over tot de orde van de dag.
Frohe Ostern, Happy Easter, Vrolijk Ostara, Fish sa’id, Chag pesach same’ach.
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.

Reacties (46)

tiswat2
tiswat223 apr. 2017 - 8:10

Zie het al het knippen en plakken is hier ook niet van de lucht veel plezier met zijn allen.

tiswat2
tiswat223 apr. 2017 - 8:08

En dat zit in de gemeenteraad ? nou dank je wel

ko2
ko219 apr. 2017 - 8:59

Hemelvaart en Pinksteren komen eraan .Gaan we daar ook zo lekker over zitten beppen?

evertjan1
evertjan117 apr. 2017 - 18:02

Iedere keer als Wilders of Bosma aan de bel trekken omdat ergens in Nederland een 'traditie' niet meer helemaal wordt uitgevoerd volgens hun frame doen zij mij denken aan een (karikatuur van een steile in het zwart geklede) ouderling van een fundamentalistische kerk, die tot taak heeft met kerkelijke tucht elke verandering tegen te houden.

Molly Sweet2
Molly Sweet217 apr. 2017 - 11:45

Volgens dit etymologisch woordenboek heb je ongelijk, Heini: 'Pasen zn. ‘christelijk feest ter herdenking van de opstanding van Christus’ Mnl. paschen ‘paasfeest’ in drie waruen int iar; te paschen, te chincsen te middewintere ‘driemaal in het jaar, met Pasen, met Pinksteren, op midwinterdag’ [1236; VMNW], ook in samenstellingen zoals in saterdaghes na pasche daghe ‘op zaterdag na paasdag’ [1297; VMNW]. Mnl. paschen, paesschen is het meervoud van pasch, paesch, dat vooral voorkomt in samenstellingen als paesch dach ‘paasdag’; ook → Pinksteren is een meervoud: deze feesten werden over meer dagen gevierd. Paesch is ontleend aan christelijk Latijn pascha ‘christelijk paasfeest, joods paasfeest’, een ontlening aan Grieks páskha, dat zelf ontleend is aan Aramees pasḥa ‘paasfeest’ (verwant met Hebreeuws pesaḥ ‘id.’), het feest van de uittocht uit Egypte. Het woord werd in het vulgair Latijn vervormd tot pascua door volksetymologie; pascua betekende oorspronkelijk ‘weide’ en later ook ‘voedsel’. De meervoudsvorm bij pascua heeft uiteindelijk Frans Pâques ‘Pasen’ opgeleverd. De vorm pascha verspreidde zich vanuit de kerkprovincie Keulen over het Rijnland, Westfalen en de Nederlanden naar Noord-Duitsland, het aartsbisdom Hamburg-Bremen, en kwam vandaar door missionering in de Scandinavische landen terecht. In Noord-Duitse dialecten noemt men het feest Paasche en in Zweden Påsk(a). Ostern is het gewone Duitse woord voor Pasen; het komt overeen met Engels Easter. De Latijnse liturgiediensten op de vroege paasmorgen werden wel albae (paschālēs) genoemd. Albae is het meervoud van alba, het vroege morgenlicht; in de albae herdacht men de wederopstanding van Christus uit het graf in de vroege ochtend. De vertaling van albae in het Duits en het Engels leverde Ostern en Easter op: het morgenrood begint immers in het oosten. In het Oudnederlands komt ostermanoth, letterlijk ‘paasmaand’, voor als benaming voor → april; het geschrift waarin deze naam voorkomt, is vertaald uit het Duits.' http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/pasen Dit komt wel overeen met wat ik heb geleerd: het oosten is de rochting van het nieuwe leven, de lente, waar de zon opkomt, de nieuwe dag. Daar komt het woord voor Pasen in Duits en Engels vandaan. 'Ostara' was ook de naam van het Duitse nationalistische tijdschrift waar de jonge Hitler een abonnement op had... https://en.m.wikipedia.org/wiki/Ostara_(magazine)

poeslief
poeslief17 apr. 2017 - 11:34

Het Nederlandse equivalent van een haat-imam, de politieke hooligan Geert W., de in een volwassen lichaam zittende zijn zin doordrijvende kleuter, krijgt van de media altijd wat hij wil; de volle aandacht.

Rinus58
Rinus5817 apr. 2017 - 9:48

Wilders is het probleem niet , hij reageert alleen op het bemoeizieke schoolbestuur om een paasfeest de nek om te draaien . Als kinderen wel of niet met een kruis gaan lopen , laat gaan , bemoei je er niet mee . De ophef is groter dan het probleem . Een ieder doet thuis maar lekker zijn eigen ding zolang ze een ander er maar niet lastig mee vallen . Dit is het feit waarom wij het godsdienst vrijheid noemen , laat een ieder zijn geloof belijden en laten kinderen hun eigen feestje maken . Kinderen hebben hun eigen regie en hiërarchie zodat zij eerder samen spelen dan de groten . Stop nu eens een keer met die foute aandachttrekkerij en schiet niet gelijk in de kramp , Wilders niet en de tegen Wilders reageerders niet . Het is leven en laten leven toch ???? .

2 Reacties
Zandb
Zandb17 apr. 2017 - 15:12

Rinus Dat bemoeiziek bestuur bemoeit zich met dingen waar het zich mee te bemoeien heeft; dat is hun functie. En Wilders heeft zich daar absoluut niet mee te bemoeien. Sterker nog: hij kàn zich er niet eens mee bemoeien.

Luisje
Luisje18 apr. 2017 - 12:09

@rinus Als een politicus zich daar niet meer mee mag bemoeien hebben we diverse partijen die democratisch gekozen zijn in Nederland geen bestaansrecht meer. CDA, CU en SGP. Zelfde geldt voor overtuigingen die andere partijen hebben. Eigenlijk is er dan geen enkele partij meer die ergens iets van mag vinden. Europa gaat b.v. over heel veel zaken waar Nederlandse politici iets over roepen. Maar dat kunnen ze ook niet als ik jouw redenatie begrijp. En jouw eigen mening is dan ook irrelevant want jij gaat er al helemaal niet over. Of is het misschien wel handig als sommige maatschappelijke ontwikkelingen door de politiek en mensen als jij en ik worden besproken :)

Neurotherapie
Neurotherapie17 apr. 2017 - 9:02

Kan ik nou nooit een keer lekker pasen vieren zonder dat zo'n nationaal-joodschristen de sfeer komt bederven?

Jansen & Jansen
Jansen & Jansen17 apr. 2017 - 8:07

Het joodse element in een paasfeest als onderdeel van de Joods-Christelijke cultuur is de vaststelling van de boodschap dat het de Joden waren die Christus verraden en lieten vermoorden, en dat voor dat vergrijp erfzonde van toepassing is. Laat het paasei van 2017, wilders dat maar eens doorkrijgen, ik ben benieuwd of hij dat uitsprekend ook zo voor de joods-christelijke cultuur is, of dat hij dan ruzie krijgt met zijn opdrachtgevers...

Don Quichote
Don Quichote17 apr. 2017 - 7:39

" nergens werden procentueel zó veel joden naar de concentratiekampen afgevoerd als in Nederland." Treurig dat we zo weinig van onze geschiedenis leren..........

Kees777
Kees77717 apr. 2017 - 6:32

De Britten hebben de naam Passover. Namen als Easter en Ostern zijn latere namen in het christendom. Tot 325 vierden christenen het Opstandingsfeest gewoon tijdens het Joodse Pesach of op de zondag daarna. In 325 is de Paasdatum wat veranderd, in de praktijk meestal op de 1e zondag na Pesach. Pas eeuwen later zijn de namen Easter en Ostern er bij gekomen in sommige christelijke landen.

Nurks
Nurks16 apr. 2017 - 21:07

De oorspronkelijke betekenis van de term "Joods-christelijk" is echt heel iets anders dan Buma of Wilders ermee bedoelen. Het werd minachtend gebruikt voor Joden die zich tot het christendom bekeerd hadden. Ja, ze waren dan nu wel christelijk, maar het was maar "joods-christelijk". Heel onaangenaam, dus. Maar ja, nu wordt er alleen maar mee bedoeld: Wij goed, Islam slecht.

rbakels
rbakels16 apr. 2017 - 21:05

Populisten hopen op een Amerikaans soort nationalisme. Dat komt voort uit het besef dat de Verenigde Staten zich zelf in de 18de eeuw van het Engelse juk hebben bevrijd. Nederlanders voelen zich veel minder het product van een onafhankelijkheidsstrijd, hoewel we van 1568-1648 de "Tachtigjarige Oorlog" voerden tegen een vreselijke Spaanse bezetter die ons onredelijke belastingen opdrong. Die bezetter was Rooms, Nederland was protestants geworden na de reformatie die toen heel recent was. Het mag dan ook geen wonder heten dat Roomsen nog tot diep in de vorige eeuw en misschien wel tot op heden als tweederangs burgers golden. Brabant en Limburg vwaren "generaliteitslanden", d.w.z. dat ze geen eigen Staten hadden maar direct onder het Haagse bestuur vielen. Net als joden gingen roomsen vaak in de handel omdat overheidsfuncties niet voor hen waren weggelegd. Als Wilders praat over dé Nederlandse cultuur dan probeert hij aansluiting te zoeken bij een cultuur waar hij nu juist helemaal niet bij hoort, als Limburger. Ik heb het al vaker gezegd: we kochten Limburg anderhalve eeuw geleden van de Duitsers omdat er steenkool in de grond zat, dus mogen de Duitsers van mij Limburg terug hebben. De grenzen gaan dan inderdaad potdicht. Dat wil Wilders toch? Maar we doen die grenzen pas dicht als Wilders in Limburg zit, anders kan hij terug komen.

2 Reacties
Nico de Mus
Nico de Mus17 apr. 2017 - 9:12

!Ik heb het al vaker gezegd: we kochten Limburg anderhalve eeuw geleden van de Duitsers omdat er steenkool in de grond zat!! Wat een onzin weer.

rbakels
rbakels19 apr. 2017 - 17:52

Hoe dan ook: die "slecht Duits sprekende Belgen" in Limburg horen niet bij de protestantse Hollandse cultuur.

goedefaq
goedefaq16 apr. 2017 - 20:39

Wat mij - en veel van mijn moslimvrienden - blijft storen aan de besluiten van zulke scholen: IK/WIJ HEB(BEN) HE-LE-MAAL GEEN LAST VAN CHRISTELIJKE FEESTDAGEN! Kerstmis? Prima. Pasen, prima. Dat ik er niet hartstochtelijk aan meedoe, moet ook prima zijn. Ik vind het vaak wel gezellig. Het is misschien goed bedoeld van die scholen, maar ze spelen zo alleen idioten als Wilders in de kaart. Over de rug van moslims, wier mening vaak niet eens wordt gevraagd voordat ze tot zo'n besluit komen. Dus gewoon doen en al die christelijke feesten blijven vieren. Of niet, zoals veel - lees:allebei - van mijn Nederlandse vrienden. Ook prima. Maar geef de moslims dan niet de schuld.

3 Reacties
JanDuine2
JanDuine217 apr. 2017 - 4:59

Precies! Maar laat die scholen gewoon vrij om eventueel in hun lokale situatie dingen, om wàt voor reden dan ook(!), aan te passen. Dat gaat niemand iets aan. En gewoon volksmenners als Wilders direct afserveren, als ze weer eens iets totáál uit hun verband rukken en tot duivelse proporties opblazen, enkel en alleen om hun verwerpelijke agenda te dienen. Er IS gewoon NIETS aan de hand! Ondanks al dit gez..k: "Prettige Paasdagen!"

jantje
jantje17 apr. 2017 - 10:10

Precies Goedefaq, juist door de compromissen, Het zoeken naar een middenweg, doe je beide partijen te kort. Dat geld voor alles. Alsmaar gedeeltelijk toegeven aan eisen van de ander, dan schuift het steeds een beetje op.. Ongeveer 35 jaar geleden al kwam ik bij een Turks gezin over de vloer, ik leerde gewoontes kennen. Ik deed mijn schoenen ook uit bij de achterdeur. (een Gronings gewoonte, bekenden, familie en vrienden lopen altijd achterom, alleen bij formele zaken bel je aan bij de voordeur) Wat ik ook heel leuk vond, er werd vis gebakken zoals mijn moeke het vroeger ook deed. Er wordt heel vaak gekeken naar verschillen in geloven en culturen.. Maar nooit naar overeenkomsten. En dan nog iets, ik vind het raar om mensen met hun geloof aan te duiden.. Waarom dan niet gewoon degeen wie je bent? Wij hebben toch een naam gekregen bij onze geboorte. De één wordt gedoopt en de ander niet.. Ik hoor bij die laatste 'groep'.. maar maakt het mij dan een mindere mens?

goedefaq
goedefaq17 apr. 2017 - 13:53

Inderdaad Peterrr, ook ik zit er (meestal) niet op te wachten. Ik snap - als moslim - dat er een deel van de bevolking islaam-moe wordt. Als het door weer één of ander idiote aanslag is van een zelfverklaard jihadist, dan wil ik er nog wel begrip voor opbrengen (hoe moeilijk dat ook is). Maar door olie op het vuur te gooien en suffe aanpassingen te maken aan christelijke feesten, onder het mom 'rekening houden met de ander', DAAR heb ik geen enkel begrip voor. Met mij hoef je geen rekening te houden, gvd!!!. En met EXTREMISTEN, die zich storen aan een gezellig feestje op school al helemaal niet. Gewoon normaal doen. @Jannie: Rare gewoontes hebben jullie daar in Groningen. Bij ons is het juist andersom: familie, bekenden etc. komen via de voordeur en het geboefte via de achterdeur. :-) Maar je hebt gelijk hoor; er wordt inderdaad steeds meer gekeken naar de verschillen en minder naar overeenkomsten (verharding - vijanddenken - nostalgie - doemdenken). Daarover zijn er al talloze uitstekende opinies verschenen (ook hier op joop.nl). ZIe bijvoorbeeld: http://www.joop.nl/opinies/vroeger-we-nog-toekomst

Poezenmens
Poezenmens16 apr. 2017 - 20:26

Opdat wij niet vergeten: Pasen zonder rechts extremisten https://youtu.be/WGijqYKKMEE

Bruggenbouwer2
Bruggenbouwer216 apr. 2017 - 19:44

Alweer een verhaal over Pasen. Kan men niet eens een keer een eigen gespreksonderwerp verzinnen in plaats van steeds maar weer te reageren op wat anderen zeggen? Creatie in plaats van reactie? Waarom laat men het creeeren over aan Wilders, Baudet en Trump?

5 Reacties
JanDuine2
JanDuine217 apr. 2017 - 5:07

Deze reactie hoort híer niet thuis ....

Voice of Reason
Voice of Reason17 apr. 2017 - 5:51

Links heeft zelf geen verhaal meer, enige wat ze kunnen is een beetje wanhopig schoppen tegen Wilders, Trump, Brexit en nu ook Baudet.

Zandb
Zandb17 apr. 2017 - 6:36

Bruggenbouwer Blijkbaar is het nodig om de nodige mensen duidelijk te maken wat voor onzin de door u genoemde mensen (Wilders, Baudet en Trump) "creëren". En Turkije laat zien waar het naar toe gaat met dergelijke lieden, als de nodige mensen niet tot besef komen. Trouwens, "men" creëert meer dan genoeg, alleen onttrekken die creaties zich op de een of andere manier totaal aan uw waarneming. Kunt u daar eens niet wat aan doen?

Bruggenbouwer2
Bruggenbouwer217 apr. 2017 - 10:25

@ ZandB "Trouwens, “men” creëert meer dan genoeg" Noem eens een paar voorbeelden.

Zandb
Zandb17 apr. 2017 - 15:32

Bruggenbouwer U reageert op een "terzijde opmerking". Waar het werkelijk om gaat, vindt u niet de moeite waard? Dan zoekt u het ook verder zelf maar uit, als u dan wilt weten wat Baudet en Wilders creëren, wat anderen dan niet zouden doen. Voice Dat links geen eigen verhaal heeft, dat is waar. Maar dat de PVV en Baudet al helemaal geen eigen verhaal hebben, dat is ook waar. Maar daar gaat het hier helemaal niet om: Het gaat er om of en zo ja waarom u vindt dat bijvoorbeeld dit er in dit artikel onzin beweerd wordt. U stelt alleen maar dat er tegen Wilders, Trump, de Brexit en Baudet wordt geschopt. Dat betekent dus dat de aangevoerde argumenten volgens u niet kloppen? Maar, als de vraag waarom die dan niet kloppen aan de orde komt........... Dan blijft het heel stil.

Sonic2
Sonic216 apr. 2017 - 19:22

Wat doet de SP eigenlijk? Wat is hun visie op immigratie, integratie en identiteit? En in hoeverre verschilt het van andere linkse partijen. Een aantal linkse partijen zoals GL en PvdA spreken ook hoger opgeleiden aan en die hebben een andere maatschappij visie lager opgeleiden. En in hoeverre gaat de SP de teleurstellende uitslag( na het mega verlies van de PvdA) omzetten in andere koers of beleid? Ook op gebied van bovenstaande terreinen. De SP moet juist handelen en op dit soort terreinen zich onderscheiden. Ik merk er helemaal niets van.

4 Reacties
LaBou
LaBou 16 apr. 2017 - 20:38

Zal wel aan mij liggen hoor, maar ik snap hier niets van. Wat heeft de SP (en wat dat betreft de hele politiek) eigenlijk met Pasen te maken?

Drents Bartje
Drents Bartje16 apr. 2017 - 22:05

@Senior, Heini Peters is namens de SP gemeenteraadslid.

adriek
adriek17 apr. 2017 - 6:56

Die vraag moet je niet hier stellen, maar aan google. Dan vindt je het partijprogramma. Als je wilt weten hoe ze concreet reageren op dit relletje? Ik hoop eerlijk gezegd niet. De SP is wel wijzer dan telkens weer gratis reclame maken voor 'concurrent' Wilders. De man verspreid keer op keer onzin, en keer op keer bieden vele kranten en het 'hele internet' hem weer een platform.

LaBou
LaBou 19 apr. 2017 - 8:07

Dus nogmaals (na de antwoorden hierboven) de vraag: wat heeft de politiek te maken met een christelijk feest? Pas als er consequent een principiele christelijke politiek wordt bedrevn hebben politici recht van spreken (en dan nog maar een héél klein beetje)

Rozemarijn Lucassen
Rozemarijn Lucassen16 apr. 2017 - 19:00

'Dat schoolbesturen in Den Haag ontkennen dat hun paasfeesten niet aangepast zijn' Ik neem aan dat de schrijver bedoelt dat ze juist ontkenden dat er wel aanpassingen waren? En bedankt voor het gedeelte over onze zogenaamde joods christelijke traditie. Ook ik heb de indruk dat de term ‘joods-christelijk’ onvolledig is. Onder andere vroegere griekse/romeinse invloed en latere islamitische invloed (tijdens de kruistochten en de verovering van spanje op de moslims), die leidde tot de zogenaamde verlichting, wordt erin teniet gedaan. En dat de term helaas de laatste vijftien jaar vooral wordt gebruikt om een verschil met de islamitische cultuur te suggereren. We hebben hier een ‘west-europese’ cultuur, en sommige tradities zijn op dit moment wellicht in transitie. Persoonlijk vind ik dat helemaal niet erg.

JStokx
JStokx16 apr. 2017 - 18:51

Maar wat kunnen we eigenlijk eens veranderen aan het Offerfeest en het Suikerfeest? Want die zijn dan toch ook aan de beurt?

4 Reacties
JanDuine2
JanDuine216 apr. 2017 - 21:37

Waar slaat dat op? Kan je niet lezen? Pasen ìs niet aangepast, Kerstmis ìs niet aangepast! Het wrange is: de meeste(n) (idioten), die dit lopen te beweren wéten nog niet eens de ware betekenis van het Christelijke paasfeest (want dáár gaat het deze "verdedigers" toch over)! Tot dat soort figuren (inclusief Wilders!) zeg ik dan ook: "Get yourself a life!"

Drents Bartje
Drents Bartje16 apr. 2017 - 22:07

Dat worden de Nationale Feestdagen voor ons, de Nederlanders, als we niet oppassen.

Zandb
Zandb17 apr. 2017 - 6:40

Stokx Waar haalt u het rare idee vandaan dat bijvoorbeeld Pasen veranderd moet worden?

JStokx
JStokx17 apr. 2017 - 13:36

Verrekijker Uit bovenstaand verhaal blijkt duidelijk dat Pasen al lang allerlei veranderingen heeft ondergaan en dat die veranderingen door moeten gaan om onze islamitische landgenoten mee te laten doen. Dus de vraag is nu welke wensen wij allemaal hebben wat het Offerfeest betreft. Ik zou zeggen stoppen met offeren.

Kees Stop
Kees Stop16 apr. 2017 - 18:21

Een heel verhaal over reli waanzin als Pasen in navolging van PVV Wilders en dan als eindconclusie voorstellen over gaan tot de orde van de dag? Dit is natuurlijk het moment om bijzonder gesubsidieerd religieus onderwijs de nek om te draaien. Geen enkele reli sekte uitgezonderd. Alle kinderen naar openbaar onderwijs svp. Alwaar alle kinderen Pasen kunnen vieren en kennis nemen van alle sprookjes over Pasen. Stop eindelijk eens met het pleidooi van Wilders voor Nederlands religieus onderwijs/cultuur te ondersteunen. Verbazingwekkend hoeveel mensen steeds meegaan met PVV Wilders idee dat de Nederlandse cultuur gediend is met gesubsidieerd religieus onderwijs.

2 Reacties
Zoekende2
Zoekende216 apr. 2017 - 20:43

Ahum,,onderwijs wordt in Nederland aan alle scholen op gelijke wijze gesubsidieerd. Namelijk per leerling. Er wordt geen onderscheid gemaakt wat betreft subsidies of het nu bijzonder onderwijs of openbaar onderwijs betreft.

Kees Stop
Kees Stop17 apr. 2017 - 5:22

Precies, dus graag kappen met het subsidiëren van bijzonder onderwijs. Sterker nog, basis onderwijs op religieuze grondslag aan leerplichtige kinderen verbieden en alle kinderen naar openbaar onderwijs. Uiteraard is en blijft iedereen wel vrij in om prive in religieuze sprookjes te geloven, niet een religieuze sekte uitgezonderd. Ouders zijn en blijven uiteraard ook vrij om hun compleet a-religieus geboren kinderen een specifiek sprookje in te peperen buiten het basisonderwijs om.

Tigerlilly
Tigerlilly16 apr. 2017 - 18:17

Behalve chroniqeur Flavius Josephus zijn er meer bronnen die het bestaan van de historische Jezus met aan zekerheid grenzende zekerheid aannemelijk maken. Hij was dan een van de verscheidene figuren die navolgers vonden door hun religieuze boodschap en gold daarbij als een van de meest succesvolle, ook door moslims erkend. Dat hij òòk als de messias bestemd was en na het ultieme offer van de marteldood goddelijk werd is daarna door het daaruit voortkomende christendom centraal staand. De gebeurtenis rondom de marteldood, de herrijzenis, zijn onaanraakbaarheid en het verrichten van wonderen, met uiteindelijk de hemelvaart en uitstorting met pinksteren als definitieve vervolmaking van dit proces vond plaats in het voorjaar en viel dit samen met astronomische gebeurtenissen, zoals die van de voorjaarsevening, die elk jaar in de lente plaatsvinden en nog andere. Sir Isaac Newton was een veelzijdig wetenschapper die als een van de eersten uitzocht hoe historisch de kruisiging was. Hij komt uit op vrijdag 23 april van het jaar 34 A.D. In 1991 ging wetenschapper John Pratt door op Newton’s berekeningen en kwam uit op het jaar 33 A.D. Dat was hetzelfde als waar de sterrenkundige Bradley Schaefer op uitkwam, namelijk vrijdag 3 april van het jaar 33 A.D. Deze datum is in 2003 opnieuw bevestigd door de sterrenkundige Liviu Mircea en Tiberiu Opoiu. Zij suggereren dat Jezus stierf om 15:00 uur op vrijdag 3 april van het jaar 33 A.D. Ik zie niet in waarom een dergelijke historische rebelse religieuze figuur met ongewenste boodschap niet samen met anderen als publieke demonstratie op een dag gemarteld en gekruisigd zou zijn die juist niet toevallig samen zou vallen met belanrijke op astronomische gebeurtenissen gezien het feit dat de Romeinse heersers en hun cultuur tot in hun vezels doordrongen waren van het zich baseren op dit soort zaken. Dat in de samenlevingen buiten het Romeinse imperium, maar ook al ervoor, en ook nog erna tot op de dag van vandaag feesten m.b.t. de voorjaarsevening, met niet-christelijke goden maar vaak ook gewoon met heidense voorjaarssymbolen als dieren en voorwerpen, bestaan doet dan niets af aan de integratie van al deze gebeurtenissen in de christelijke wereld tot de dood en herrijzenis van Jezus omgeven door in werkelijkheid heidense elementen die de gekerstende Europese volken nooit opgegeven hebben. En waarom ook? Zij hoefden en moesten daarbij dus op geen enkele zaken op te geven al hadden sommige meer orthodoxe christetenen dat wel hebben geprobeerd. Nu geldt precies hetzelfde dat er geen enkele reden is om aanpassingen t.b.v. andere al even orthodox religieuze groepen te overwegen. Het is andersom. Net als sommige meer orthodoxe christenen dat te slikken hadden, waar de meesten van hen er meteen al geen moeite mee hadden, gaat het centraal staande christelijke feest van de herrijzenis van Jezus prima samen met heidense symbolen en gebruiken die de voorjaarsevening vieren. De moslims, voor wat betreft het orthodoxe deel wat moeite heeft met de viering van dit christelijke feest en dan natuurlijk zèker ook de heidense elementen, hebben het gewoon te slikken en kunnen met behoud van eigen religie als medeburgers op een of andere manier die hen belieft meevieren zonder te verlangen dat er iets hoeft te veranderen aan hoe christenen en heidenen dat hier al zolang doen. En of je het dan Ostern, Easter, of Pasen noemt wordt dan niet door Duitsers of Angelsaksen bepaald maar door Nederlanders. Het is dus Pasen.

1 Reactie
JanDuine2
JanDuine216 apr. 2017 - 21:42

"De moslims, voor wat betreft het orthodoxe deel wat moeite heeft met de viering van dit christelijke feest..." Wat klets je nou: "de" moslims hebben helemaal geen probleem! Een canard van de bovenste plank, verder opgehitst door haatprofeet Wilders!

rgeurtsen
rgeurtsen16 apr. 2017 - 18:11

"Dat schoolbesturen in Den Haag ontkennen dat hun paasfeesten niet aangepast zijn, deert Wilders trouwens niet; hij heeft zijn punt weer eens (ten onrechte) gemaakt. Over tot de orde van de dag." . Dus niet over tot de orde van de dag. . Weer een politiek actief mens dat zich op de onzin verhalen van Baudet en Wilders richt. Laten we het toch hebben over onze waanzinnige christelijke feestdagen zonder verwijzing naar Baudet en Wilders. En gemeenteraadsleden gaan zich hopelijk bezighouden met welzijn e.d. voor de zwaksten in hun gemeenten, en, de ongeletterdheid van mensen...

Wittemuis2
Wittemuis216 apr. 2017 - 17:51

Bij ons waren de padvinders veelal katholieken voor de rest kan ik mij vinden in de woorden van Peters. Heel veel van mijn leeftijdsgenoten zijn atheïst geworden na onze katholieke opvoeding, jaren intresseerde het niemand hoe een paas of pinkster feest moest worden gevierd, de kerken zijn haast leeg. En nu ineens is het geloof een stok om mee te slaan. Veel pvv'ers weten niet eens wat Pasen precies inhoudt, komen nooit in de kerk, waar bemoeien zij zich mee.?