Sfeerfoto van Joop
Joop
Joop

Bye, bye!

Boris Johnson treedt af, kan zich nu volledig richten op carrière als clown
Joop

Wilders is net Erdogan

  •  
29-02-2016
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
"Ein armer Irrer"

© Karikaturaus: "Deutsche Tageszeitung" vom 1. April 1933Person: Albert Einstein [1879 - 1955], Deutscher Physiker, Nobelpreis fr Physik (1921)Systematik: Personen / Gelehrte / Deutschland / E

Wilders eist van minister van Onderwijs dat hoogleraren zich onthouden van kritiek op PVV
Het wordt steeds duidelijker dat Geert Wilders een broertje dood heeft aan de vrijheid van meningsuiting, zoals die sinds Thorbecke in Nederland geldt. Nu vraagt de PVV weer aan minister van onderwijs Jet Bussemaker om prof. dr. Paul Frissen te ontslaan.
Wat heeft deze hooggeleerde misdaan? Hij vertelde aan de Limburgse zender L1 dat de politieke jubilaris een klassiek fascistisch discours voert. Hij deed dat in een discussie met het uitgetreden PVV-kamerlid Roland van Vliet. Paul Frissen is hoogleraar bestuurskunde in Tilburg en decaan van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur. Hij staat bekend om zijn onafhankelijke en originele manier van denken. Het is onmogelijk om hem in een of ander levensbeschouwelijk kader te wringen.
Miskenning van de democratie In het debat stelt Frissen vast dat de meeste politieke partijen zich door de agenda van Wilders laten beïnvloeden in plaats van dat zij consequent en principieel front maken tegen de haatpolitiek van de PVV. Zo lang wij een parlementaire democratie hebben is zijn er stromingen die zich voeden door ressentiment en die het valse verhaal vertellen dat het volk een stem moet hebben, constateert hij. De idee ‘Het volk beslist’ is een belangrijke miskenning van de democratie, vindt Frissen. Het volk dat met een stem spreekt, bestaat helemaal niet. Er zijn binnen de burgerij uiteenlopende stromingen die allemaal tot hun recht moeten komen. Dat gebeurt in het parlement. Frissen voegt daaraan met redenen omkleed toe dat Wilders het klassieke fascistische verhaal vertelt door bevolkingsgroepen te willen uitsluiten.
Dit gedachtengoed behoort dus volgens Wilders tot ontslag te leiden. In zijn brief aan minister Bussemaker eist hij dat hoogleraren zich onthouden van publieke uitspraken die niet wetenschappelijk onderbouwd zijn. Voor het overige moeten zij kennelijk hun bek houden, in flagrante tegenstelling tot het grote kamerlid zelve alsmede Jan Lul de anonieme reaguurder.
Fascistisch discours Op zijn Facebookpagina roept Jeroen Rodenberg, bestuurskundige aan de Vrije Universiteit, alle docenten aan het Nederlands hoger onderwijs in telegramstijl op om tijdens college aandacht aan deze zaak te wijden. Hij schrijft het volgende:
"Collega bestuurskundige prof. dr. Frissen door Wilders en zijn PVV aangepakt en vragen gesteld aan tante Jet (min. OCW) omdat Frissen vindt dat Wilders en zijn clubje zich bedienen van een fascistisch discours. Frissen heeft helemaal gelijk: het is een club die zich bedient van een fascistisch discours waar politici en bestuurders zich van moeten distantiëren. Laten we allen collega Frissen steunen! Leg vandaag aan je studenten uit dat Frissen gelijk heeft!"
Dat is een uitstekende suggestie. Misschien gaat het wat ver om te stellen dat Wilders zich in het Torentje meteen zal manifesteren als een soort Mussolini, maar het is in ieder geval duidelijk dat hij wat betreft het monddood maken van tegenstanders veel leert van Erdogan. Die treedt op dezelfde manier tegen lastige geleerden op. Wilders is net Erdogan. Zo’n premier willen rechtgeaarde Nederlanders niet.
Beluister dit opiniestuk hier  of volg Han op Twitter.

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (107)

GabrielMokummer*...And Justice for All!*
GabrielMokummer*...And Justice for All!*1 mrt. 2016 - 8:28

En waarom is de *minder minder minder/dan gaan wij dat regelen* rechtszaak van Geert Wilders, opnieuw uitgesteld, tot a.s. oktober zelfs, ik vraag me wel af. Zijn uitspraak, al gezien op live tv (en daarna bij herhalingen) is toch al gezien door miljoenen Nederlanders.

Frans Akkermans
Frans Akkermans29 feb. 2016 - 21:08

Jammer dat de geleerden het volk niet uitleggen wat ze bedoelen met een 'facistisch discours'.

2 Reacties
Hanvander Horst
Hanvander Horst29 feb. 2016 - 23:18

Luister het interview uit. Daar legt Frissen het precies uit.

Frans Akkermans
Frans Akkermans1 mrt. 2016 - 11:10

@HanvanderHorst Dat had ik gedaan. Gegeven het feit dat hij voor de radio sprak vind ik het een gemiste kans dat hij zich zo bediende van academisch taalgebruik. Uit de wikipedia: Met vertoog of discours (Engels: discourse, Frans: discours) geeft men het spreken van een bepaalde groep op een bepaald niveau (politiek, wetenschap, literatuur, 'alledaags') aan, waarmee de betreffende groep de werkelijkheid structureert en daarmee (impliciet) vastlegt wat zij voor moraliteit en waarheid houdt. Het begrip wordt vaak in verband gebracht met de Franse filosoof Michel Foucault en de Duitse filosoof Jürgen Habermas en is afkomstig van de Franse psychoanalyticus Jacques Lacan. Lacan introduceert het begrip om meer grip te krijgen op het onderbewuste van de mens. De mens wordt na zijn geboorte ingevoerd in de taal en wordt daarmee ingevoerd in een epistemologisch construct dat mede bepaalt wie hij is (subject) en hoe hij is. Het begrip discours verwijst naar zo'n construct van samenhangende begrippen waarbinnen een individu subject is en de wereld betekenis heeft. Discours beschrijft niet alleen een vooraf bepaalde realiteit, maar de realiteit kan alleen door discours gekend worden. Discours kan op deze manier gezien worden als iets dat een bepaalde afbeelding van de wereld schept. Foucault plaatste dit begrip later in een historisch perspectief en concludeerde dat elk tijdvak zijn eigen discours kent. Hij noemde dit epistèmè. Foucault beschouwt het vertoog als een materieel verschijnsel. Het oefent dus macht uit in de samenleving. Vertogen zijn in de samenleving verbonden aan allerlei procedures; niet iedereen mag zo maar alles zeggen. Het onderwerp kan namelijk taboe zijn, de spreker is niet gekwalificeerd etc. Victor Burgin geeft een voorbeeld van hoe er vanuit verschillende discoursen naar iets gekeken kan worden. Een chemicus kijkt anders naar water dan bijvoorbeeld een technicus die hydraulische techniek behandelt. Beiden kijken vanuit een ander discours naar hetzelfde object, namelijk water, maar zullen het op twee verschillende manieren beschrijven. Om het gedachtengoed van Wilders te bestrijden heb je dit allemaal niet nodig. Bovendien: als je een historische vergelijking maakt moet je ook aangeven waar die mank gaat.

Poezenmens
Poezenmens29 feb. 2016 - 21:08

Politiek en journalistiek kunnen een voorbeeld nemen aan deze man. Hoed af voor prof. Frissen. "een volk dat voor tirannen zwicht zal meer dan lijf en goed verliezen dan dooft het licht"

1 Reactie
Minoes2
Minoes21 mrt. 2016 - 6:18

Daarom moeten we ook uitkijken welke beloftes we aan Erdogan doen als EU. Die zal evenals Wilders steeds meer rare of moet ik zeggen nare eisen gaan stellen ben ik bang.

Patrick Faas
Patrick Faas29 feb. 2016 - 21:07

Jammer toch weer. Het onderwerp “rechtsstaat en democratie versus gesundes Volksempfinden” is actueel en relevant, maar verpest het niet door en passant Erdoğan te dissen, want dat is niet relevant. Erdoğan is geen Wilders.

Albert Einstein
Albert Einstein29 feb. 2016 - 20:13

Enerzijds vindt Frissen dat het debat over vluchtelingen moet worden gepolitiseerd, maar anderzijds vindt hij dat Wilders het debat vervuilt. Dat is niet consequent. OF je moet het vluchtelingenprobleem helemaal technocratisch oplossen, OF je moet er een politiek debat over voeren. En dan mag je niet het ene standpunt beter (of vuiler) vinden dan het andere. Dat is nu eenmaal het principe van de democratie: elke mening telt.

Nailles
Nailles29 feb. 2016 - 19:54

Het is in dit geval slechts de media te verwijten hem veel te gedienstig waren in zijn eisen. Wilders mag natuurlijk zelf bepalen waar hij antwoord op geeft, welk antwoord hij geeft, en met wie hij in gesprek gaat als het om journalisten of media gaat zoals iedere politicus of willekeurige burger. De nu met hem ook zeker m.i. veel te gedienstige media dare tegen hadden om zijn idiote eisen juist moeten weigeren hem daarin te volgen. Een vergelijk met islamitische potentaat Erdogan, net als nagenoeg iedere andere in de islamitische wereld aan de macht zijnde potentaat, maar ook overige niet westerse types als Poetin, e.a. gaat mank daar Wilders dergelijke macht niet heeft maar bovendien geldt dat dergelijke types vèèl verder gaan dan wat idiote eisen aan pers. Deze figuren verbieden, intimideren, vervolgen, gelasten geweld, en vermoorden zonodig zelfs door hen als lastig en/of te kritisch ervaren pers,

Nick Ros
Nick Ros29 feb. 2016 - 19:02

Al haalt Geert ook 50 zetels, dan komt Geert nog 100 zetels te kort. Laat zo'n Prof., zijn tijd besteden aan o.a. "werk en inkomen".

evertjan1
evertjan129 feb. 2016 - 18:51

Helemaal mee eens dat Wilders en Erdogan veel minder van elkaar verschillen dan beiden zullen willen erkennen. Frissen heeft gelijk dat de PVV er fascistische denkwijzen over minderheden op na houdt. De PVV heeft nog meer fascistische kenmerken - te lezen op bijv. de volgende link: http://www.krapuul.nl/overig/classics/11815/de-pvv-scoort-85-op-de-wikipedia-lijst-van-fascisme-kenmerken/ De PVV heeft ook gezegd dat Frissens uitlatingen de kans vergroten op een aanslag op Wilders.....Dit is toch wel helemaal een omdraaiing van feiten (misschien ook een facistisch kenmerk?), want: waarom moet Wilders bewaakt worden? Om zijn eigen uitspraken toch?

jahoor2
jahoor229 feb. 2016 - 18:31

Interessant bijdrage van die ex-PVV´er ook. Wilders als de populist pur sang. Alleen maar onuitvoerbare, korte termijn oplossingen schreeuwen die voor sommigen lekker klinken en dan naar de peilingen kijken. http://www.l1.nl/audio/stemming-roland-van-vliet-en-paul-frissen-over-wilders-28-feb-2016

Van der Wal
Van der Wal29 feb. 2016 - 18:30

Jammer nu van die laatste zin, daarmee haal je het hele stuk onderuit.

jellevwal
jellevwal29 feb. 2016 - 18:22

Ook professoren mogen politieke meningen hebben. Zoals prof Jan Pen lang geleden zei over D66 'ook tandartsen mogen aan politiek doen'. Het vervelende is alleen dat de politieke mening van een prof bestuurskunde, ook al weer een niet bestaande wetenschap, op velen toch de indruk zal maken van een objectieve mening. Dat is het probleem.

2 Reacties
Zandb
Zandb29 feb. 2016 - 20:13

Als dat een probleem is, dan snap ik waarom Wilders zo veel aanhang lijkt te hebben.

jellevwal
jellevwal1 mrt. 2016 - 9:18

Het is objectief waar dat er geen algemeen aanvaarde definitie van fascisme is. Het woord alleen al komt van het Romeinse woord stokken. Fascisme ontstond in Italië, jongeren uit de hogere inkomensgroepen die gewone mensen intimideerden, vaak met geweld, die socialistische of communistisch wilden stemmen. De PVV is het omgekeerde, komt in feite op voor lager opgeleiden, en lagere inkomens. Wat betreft volk bespelen, Pechtold doet dat uitstekend met het midden klasse volk.

Overdeweg
Overdeweg29 feb. 2016 - 18:17

Laat nog maar eens zien dat de wijsheid van hoogleraren vaak omgekeerd evenredig is aan hun 'intellect'.

1 Reactie
Zandb
Zandb29 feb. 2016 - 20:15

Leuk dat u intellect tussen aanhalingstekens plaatst. U bedoelt het dus ironisch: Hoogleraren hebben geen intellect. En als de wijsheid daar dan omgekeerd evenredig aan is, bezitten ze dus heel veel wijsheid.

teske123
teske12329 feb. 2016 - 17:59

Heden ten dage heeft fascisme de betekenis gekregen van een regeringssysteem dat op dat van Mussolini lijkt, met andere woorden een systeem dat de natie boven het individu stelt, met als uitvloeisel een in zo'n systeem legitiem gebruik van geweld, moderne propagandatechnieken en censuur om politieke tegenstand de kop in te drukken en daarmee het bestaan van het systeem te waarborgen. In bovenstaande herken ik niet de PVV en / of Geert Wilders. Bij de AFA of IS (Internationale Socialisten) en dergelijken zijn intimidaties, verfbommen, bedreigingen van ambtenaren en politici: ‘business as usual”. Dit niet om een systeem te waarborgen, maar om hun minderheidsmening door te drukken. Niet de PVV maar deze extreem linkse groepen zijn de fascisten van nu. Opvallend dat Wilders juist uit die hoek zo vaak voor fascist wordt uitgemaakt. Dit terwijl hij alleen maar de gevoelens van de meerderheid vertolkt. Maar waar haalt hij de gore lef vandaan tegen die linkse fascisten in te gaan ? Dat moet toch eens ophouden ! Kom op Paul Frissen, marionet, zet hem op.

7 Reacties
H.Witte
H.Witte29 feb. 2016 - 18:59

U bent een inhoudelijke reactie alleen al door uw 'IS=Internationale Socialisten' niet waard. Ik vind u zelfs minderwaardig.

Zandb
Zandb29 feb. 2016 - 20:32

Uw argumentatie dat u in de PVV geen fascisme ziet, is vrij pover: 1. Immers, u ziet dat niet. Dus is het ook niet zo. 2. Iemand die slechts de gevoelens van de meerderheid van het volk vertolkt, kan geen fascist zijn. 3. Wilders heeft juist het lef om tegen linkse fascisten - en dat zijn de echte! - in te gaan. Maar: 1. Een regeringssysteem, zegt u, dat de natie boven het individu stelt, is fascistisch. De PVV vindt dat binnen deze natie geen plaats is voor de islam. Deze natie moet bestaan uit autochtone niet moslims. Dat belang gaat boven dat van de individule moslim. 2. Voor dat doel is het natuurlijk legitiem om geweld te gebruiken. Moslims die zich verzetten tegen hun tweederangspositie en de mensen die hen steunen, ondermijnen immers het landsbelang. 3. Propagandatechnieken worden nu al door de PVV toegepast. Zie de tweet over de immigratie van de islam, die meisje voor meisje onze samenleving verkracht. 4. Censuur wordt nu al toegepast: Een hoogleraar die iets beweert wat Wilders onwelgevallig is, wordt gekapitteld. 5. Al deze maatregelen hebben tot doel om het systeem dat de PVV voorstaat te waarborgen.

Buzzer
Buzzer29 feb. 2016 - 20:36

U heeft iets te lang naar de intelligentie verblindende waterstofperoxide haren van Wilders gestaard?

OlavM
OlavM1 mrt. 2016 - 4:18

@ Ad Normaal: [Dit terwijl hij alleen maar de gevoelens van de meerderheid vertolkt.] Dat is kennelijk jouw wensdroom, maar in werkelijkheid een puur verzinsel.

Emiel Durkheim
Emiel Durkheim1 mrt. 2016 - 11:06

@Eranos. U leeft in onwetendheid. Zie volgende link: http://socialisme.nu/blog/over_de_is/ Dat is de site van de Internationale Socialisten. Als u degene die deze afkorting heeft bedacht: minderwaardig vindt, doe u beklag dan bij deze groepering zelf, maar bedenk dat zij al in 1988 zijn opgericht en er (bij mijn weten) geen enkel verband bestaat tussen deze internationalen socialisten en de Islamitische Staat. Dit moest ik toch even recht zetten.

H.Witte
H.Witte1 mrt. 2016 - 23:53

Emiel Durkheim/Ad Normaal U heeft gelijk. Ik heb te snel gelezen en meende dat IS (Islamitische Staat) bedoeld werd en dus als belediging naar de socialisten. Ik bied mijn verontschuldigingen aan Ad Normaal aan. Neemt niet weg dat ik het niet met hem eens ben. Iemand die een mens als Paul Frissen een marionet noemt blijf ik minderwaardig vinden.

Minoes2
Minoes22 mrt. 2016 - 19:58

Olav Zoiets noemen ze in die contreien een natte droom.

Albert Einstein
Albert Einstein29 feb. 2016 - 17:55

De enige overeenkomst tussen Wilders en Erdogan is dat ze aan het belang van hun land de hoogste prioriteit geven.

8 Reacties
Zandb
Zandb29 feb. 2016 - 20:34

En dat is de makke: Ze stellen het belang van het land boven het individuele belang. Laat dat nou net een enorm sterk kenmerk van een fascistisch systeem zijn.

Joe Speedboot
Joe Speedboot29 feb. 2016 - 23:48

'De enige overeenkomst tussen Wilders en Erdogan is dat ze aan het belang van hun land de hoogste prioriteit geven.' Als dat soort types serieus iets in hun landbelang willen doen kunnen ze beter aan zichzelf dan aan 'hun' land gaan werken. Hetzelfde geldt voor hun achterban. Daar wordt iedereen uiteindelijk beter van.

Albert Einstein
Albert Einstein1 mrt. 2016 - 8:11

Als de meerderheid van de individuen WIL dat het landsbelang wordt gediend, wat is er dan is mee? Mensen die ALLEEN het individuele belang willen dienen, zorgen juist voor verdeeldheid.

Joe Speedboot
Joe Speedboot1 mrt. 2016 - 9:33

'Mensen die ALLEEN het individuele belang willen dienen, zorgen juist voor verdeeldheid' Zoals de waard is vertrouwd hij zijn gasten. Veelzeggend dat je dat van mijn reactie maakt want ik heb het niet over dat soort mensen. Waar ik op doel is dat evenwichtige mensen die in staat zijn aan zelfreflectie te doen aan de basis staan van iedere goed functionerende samenleving. Je hoeft geen psychologie gestudeerd te hebben om te constateren dat de Pegida aanhang, Wilders, Erdogan niet tot die categorie behoren. Dat zijn zichzelf overschattende macho mannetjes. Het soort mannetjes dat al sinds mensenheugenis aan de basis staat van vrijwel iedere oorlog.

Albert Einstein
Albert Einstein1 mrt. 2016 - 15:49

Joe, Zelfreflectie leidt nergens toe. In de politiek gaat het om inlevingsvermogen. De mensen van Pegida voelen aan wat de mensen beweegt. Aan de ene kant is het veroveringsdrang, aan de andere kant is het verdediging van identiteit.

Joe Speedboot
Joe Speedboot1 mrt. 2016 - 19:15

'Zelfreflectie leidt nergens toe.' Je projecteert.

Joe Speedboot
Joe Speedboot1 mrt. 2016 - 19:26

'wat de mensen beweegt. Aan de ene kant is het veroveringsdrang, aan de andere kant is het verdediging van identiteit.' Volkomen flauwekul. Dat is wat jou en je extreem rechtse vriendjes beweegt. De outcast van de samenleving.

Albert Einstein
Albert Einstein2 mrt. 2016 - 8:32

Joe, met de veroveringsdrang bedoelde in natuurlijk die van de islamisten, niet van de "rechtse vriendjes van pegida".

H.Witte
H.Witte29 feb. 2016 - 17:19

Naar ik begrepen heb heeft de redactie van de Dikke van Dale besloten om begrippen als beledigen-schofferen-haat zaaien-ondemocratisch-racisme en misleiding onder te brengen onder de letter 'W'.

Mark Gh
Mark Gh29 feb. 2016 - 17:09

De hoogleraar mag dat natuurlijk zeggen. Wilders mag daar natuurlijk evengoed iets van vinden en over gaan janken bij de minister. En dat mogen wij allemaal weer stom vinden. Dat is allemaal de vrijheid van meningsuiting, leuk toch?

1 Reactie
Buzzer
Buzzer29 feb. 2016 - 20:39

Ware het niet dat Wilders altijd jankend naar zijn moeder loopt wanneer iemand iets terug zegt, dat wordt op een gegeven moment eentonig en zou je wensen dat hij eens een goed gesprek met een psycholoog zou hebben.

Demotje
Demotje29 feb. 2016 - 16:45

Als je gaat begrijpen [voor velen heeeel moeilijk] wat links op zijn kerfstok heeft, [wat overal onder het tapijt wordt geveegd] ga je wilders op handen dragen.

2 Reacties
jahoor2
jahoor229 feb. 2016 - 18:26

@Demotje Zo lekker vaag weer. Je lijkt wel een Jehova.

Demotje
Demotje29 feb. 2016 - 21:06

ja hoor, moet wel vaag zijn , anders wordt er niets geplaats.worden jehovas ook al door je .. je lijkt wel .. moet weer vaag doen anders kan ik niet reageren.volgend jaar zijn de rollen omgedraaid.[zal je wel niet of willen begrijpen]

hugo bergveen
hugo bergveen29 feb. 2016 - 16:36

Kan het zijn dat Wilders zenuwachtig wordt? 39 zetels in de laatste peiling; met inachtneming van de foutmarge betekent dat dat hij al maanden niet meer groeit, ondanks cadeautjes als een slap NOS interview en bedreigingen door van het pad geraakte leden van de verfoeide policor- en wegkijkerspartijen. Dan kun je een kritische hoogleraar missen als kiespijn, en als je geen argumenten hebt probeer je hem gewoon de mond te snoeren.

1 Reactie
José
José29 feb. 2016 - 17:50

En misschien hoopt hij ook wel dat er door het rumoer rond Frissen geen aandacht is voor het ongeveer gelijkertijd naar buiten gekomen bericht dat zijn woordvoerder mogelijk twee ton achterover heeft gedrukt. http://www.1limburg.nl/michael-heemels-fraudeerde-tot-het-eind?context=section-1

erwinnijhof
erwinnijhof29 feb. 2016 - 16:14

"Er zijn binnen de burgerij uiteenlopende stromingen die allemaal tot hun recht moeten komen. Dat gebeurt in het parlement." En komen die uiteenlopende stromingen ook allemaal tot hun recht zonder Wilders? Hoewel hij zichzelf inderdaad regelmatig overschreeuwd ben ik toch blij dat er iemand is die deze boodschap brengt. En minder activistische hoogleraren lijkt me sowieso een groot goed. Er wordt nu veel te veel onderzoek krom uitgelegd om als hoogleraar je idealen voor het voetlicht te brengen. Stapel was daar een mooi voorbeeld van.

2 Reacties
Zandb
Zandb29 feb. 2016 - 16:53

U bent als onpartijdig allround deskundige natuurlijk uitstekend in staat om wetenschappelijk onderzoek te beoordelen. Veel beter dan de wetenschap dat zelf kan doen. Voorts is er niets op tegen dat iemand een boodschap brengt maar de wijze waarop moet wel in overeenstemming zijn met de principes van onze democratische rechtsstaat. En Wilders heeft duidelijk niet zo veel op met die principes.

Reinaert de Vos
Reinaert de Vos29 feb. 2016 - 17:44

Frissen heeft veel onderzoek gedaan naar de rechtsstaat en de democratie. Opvattingen in de wetenschap zijn trouwens nooit neutraal maar het is helder dat je er weinig kaas van gegeten hebt.

peterh2
peterh229 feb. 2016 - 15:59

Het ontvangen van kritiek is nooit de sterkste kant van Wilders geweest... . Als hij van mening is dat de hoogleraar het mis heeft dan kan hij dat gewoon weerleggen, dat is het mooie van de vrijheid van meningsuiting en werkt twee kanten op.

3 Reacties
Zandb
Zandb29 feb. 2016 - 17:00

Ik ben bang dat hij dat juist niet kan weerleggen. Dus zegt hij maar weer eens iets onnozels, om zieltjes te winnen. Populistisch is ook dat je zegt wat mensen willen horen!

peterh2
peterh229 feb. 2016 - 18:19

[Ik ben bang dat hij dat juist niet kan weerleggen.] . Juist mooi toch? Niets mis met een goede discussie op het scherpst van de snede...

Zandb
Zandb29 feb. 2016 - 20:38

Ja, suffie, maar dat gebeurt toch juist niet...... Ik zou er een lief ding voor geven als Wilders zich eens buiten zijn beschermde omgeving begaf en een discussie op het scherpst van de snede aanging.

Ulltrafox
Ulltrafox29 feb. 2016 - 15:44

Principieel ben ik tegen deze uitlatingen van Wilders. Natuurlijk moeten hoogleraren zelf weten wat ze te zeggen hebben. Daar moet Wilders maar tegen kunnen. En anders reist ie maar af naar Turkije inderdaad.

H.Witte
H.Witte29 feb. 2016 - 15:20

De Nederlandse leeuw drijft Wilders in het nauw dat moest een keer gebeuren en langzaam sterft de meeuw in Neerlands sterke klauw ik zal er niet om treuren. Eranos

Sardar2
Sardar229 feb. 2016 - 14:48

Wat Erdogan doet is een voor een het gezag van staat en geloofwaardigheid van handjevol democratische instituties in twijfel trekken, de burgers tegen links en establishment aanzetten, en tegelijk alle democratische alternatieven voor zijn AKP destabiliseren, hun maatschappelijke posities aanvallen en hun functioneren ondermijnen zodat er geen andere ter zake doende alternatief overblijft behalve hem zelf. Ook hij wilt graag een eenmansstaatsconstructie waarin niet alleen de hele democratie maar ook zijn eigen partij niet meer kunnen hem tegen werken. En zijn aanhang is een kudde die het bestuur en politiek zat zijn en willen graag alles terug draaien en naar oude turkse glorie (Ottomaanse rijk) laten herleven! Erdogan ontkent pertinent dat hij politieke islam en sharia aanhangt en tegen alles behalve zijn eigen geloof is! Wilders volgt de tot nu toe succesvolle recept van Erdogan, een stap achter hem. Ze zijn natuurlijk twee verschillende zijde van hetzelfde munt!

Blitskikker
Blitskikker29 feb. 2016 - 14:18

Prima dat deze meneer zo politiek geëngageerd is, maar als hij politieke uitlatingen doet moet hij heel duidelijk aangeven dat hij die als privé persoon doet, en dus niet vanuit zijn academische functie. Een echte academicus zou trouwens altijd op evenwichtige wijze beide kanten van het verhaal belichten in plaats van er een simpele zwart-wit discussie van te maken. Zo is de stelling van Wilders dat juist de (politieke) islam een fascistische ideologie is waar hij Nederland tegen wil beschermen, en, los van je of het eens bent met die stelling, valt niet te ontkennen dat deze net zozeer verdedigbaar is.

4 Reacties
Zandb
Zandb29 feb. 2016 - 16:36

Blits: Dat is regelrechte onzin. De islam is niet te vergelijken met de PVV. De stelling dat de islam een fascistische ideologie is, is niet te verdedigen. Al was het alleen maar omdat daarvoor de verschillen binnen de islam veel te groot zijn. En in Nederland bestaat amper een politieke islam. Verder: Hoe weet u, dat Frissen politieke uitlatingen doet vanuit zijn academische functie en ook niet onbelangrijk, wat bedoelt u daar eigenlijk mee? Wie bent u, dat u kan bepalen wanneer iemand een "echte academicus" is en wanneer niet?

vakman2
vakman229 feb. 2016 - 17:06

Blitskikker.. Maar dat is ook helemaal niet het punt. Het punt is dat de man die zegt in naam voor de Vrijheid te staan - in zijn gedrag laat zien dat hij de vrijheid van een kritische denker graag zou willen ontnemen.... en andersom heb ik nog geen hoogleraar horen eisen om de monden te snoeren van de mensen die kritisch willen denken. Goh, er is iets hier niet helemaal in evenwicht - en daar gan jij hier wel erg gemakkelijk aan voorbij....

Reinaert de Vos
Reinaert de Vos29 feb. 2016 - 17:42

Frissen doet deze opvattingen juist vanuit zijn academische functie. Zijn jarenlange onderzoek naar de werking van de overheid, de democratie en de rechtsstaat zijn juist het fundament van waar uit hij deze uitspraken doet. Maar misschien moet je eens wat van hem lezen want het lijkt er op dat je niet heel goed weet wat hij schrijft.

José
José29 feb. 2016 - 19:33

En als je niet van lezen houdt, kun je ook kijken en luisteren: http://www.vpro.nl/boeken/programmas/boeken/2016/24-januari.html

Appi Mohamud
Appi Mohamud29 feb. 2016 - 13:40

Een prachtig betoog weer van Han zoals we kennen. Alleen jammer dat je betoog niet duidelijk aangeeft wat het overeenkomst is met Erdoğan. Je geeft alleen in het laatste alinea dat wilders een hoop heeft geleerd van hem, maar op welke punten ze gelijk staan geef je niet aan. Jammer want wad wel benieuwd naar.

NooT2
NooT229 feb. 2016 - 13:40

Ik wist niet dat PVV-ers zich ook met occulte zaken bezighielden, maar nu is er één uitgetreden, begrijp ik uit dit stuk? ( "Hij deed dat in een discussie met het uitgetreden PVV-kamerlid Roland van Vliet" ).

Wat een slechte moderatie!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Wat een slechte moderatie!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!29 feb. 2016 - 13:16

"In zijn brief aan minister Bussemaker eist hij dat hoogleraren zich onthouden van publieke uitspraken die niet wetenschappelijk onderbouwd zijn." Als Wilders hetzelfde dan zou doen valt er over te praten? Lekker rustig wordt het dan.

Kees Apollo
Kees Apollo29 feb. 2016 - 13:03

Professor Frissen heeft gelijk. De democratie wordt uitgehold door een nepparlement een nepparlement te noemen zoals PVV Wilders heeft gepresteerd en dat moet niet kunnen. Er zijn wel grenzen aan vrijheid van meningsuiting voor die ander. - Politieke partijen, links voor de verkiezingen en 1 keer op het pluche rechts, of omgekeerd, zijn de doodsteek voor de democratie. Dan blijft er helemaal niets meer over van de vertegenwoordiging van de burger door gekozen politici in de 1e, 2e en achterkamers. Behalve een nepparlement en dat willen we niet.

2 Reacties
Zandb
Zandb29 feb. 2016 - 16:42

Misschien kan ik uit uw warrige stukje opmaken dat u geen democraat bent?

Nico de Mus
Nico de Mus29 feb. 2016 - 17:46

!!Zandb 29 februari 2016 at 17:42!! Valt wel mee met die warrigheid, het is duidelijk genoeg. er zijn er hier die echt warrig schrijven met nogal wat google links om hun eigen gelijk te halen.

jahoor2
jahoor229 feb. 2016 - 13:01

Goed en duidelijk die Frissen. Maakt goed gebruik van zijn vrijheid van meningsuiting.

omaoeverloos
omaoeverloos29 feb. 2016 - 12:54

"Leg vandaag aan je studenten uit dat Frissen gelijk heeft." Natuurlijk heeft Frissen gelijk, maar ik hoop toch echt dat dit niet aan de studenten uitgelegd hoeft te worden.

2 Reacties
jellevwal
jellevwal29 feb. 2016 - 18:23

Niemand heeft ooit een definitie van fascisme kunnen geven.

Minoes2
Minoes22 mrt. 2016 - 19:56

Nou als je de vragen bekijkt die ze stellen bij college-tour dan is er nog veel werk te verzetten.

voxpopuli2
voxpopuli229 feb. 2016 - 12:40

De opmerking van wilders klinken een beetje als de BRD in de jaren 60 70 80 en verder over de zogenaamde berufsverboten van communisten en diegenen die daar aan lieerden , in nederland lag dat ook gevoelig in de periode kabouters , roel van duijn bijvoorbeeld en vrij recent zijn er nog steeds mensen die niet wenselijk worden geacht in banen als zijn zich publiekelijk presenteren als PVV aanhanger of VNU of anderszins rechtse partijen. Het lijkt mij dus van alle politieke gezindten dat de ongewenste geluiden gesmoord worden , iedereen doet dat blijkbaar , dus mag het.. Kijk of het uitgevoerd wordt is een tweede, maar onze maatschappij staat het toe , en dat is prima !

ton14024
ton1402429 feb. 2016 - 12:38

We hebben geen nep-parlement, we hebben een nep-politicus, en zijn naam is Wilders. Samenwerken met Wilders is opbouwen van een Dictatuur der Sentimenten.

Klazien2
Klazien229 feb. 2016 - 12:34

Frissen voegt daaraan met redenen omkleed toe dat Wilders het klassieke fascistische verhaal vertelt door bevolkingsgroepen te willen uitsluiten. 'bevolkingsgroepen te willen uitsluiten', is dat niet het equivalent van het 'cordon sanitaire'? Wie het weet mag het zeggen..

1 Reactie
Zandb
Zandb29 feb. 2016 - 20:49

Klazien; een "cordon sanitaire" - waar overigens geen enkele sprake van is - is wel iets heel anders dan dat je een bepaalde groep wilt uitsluiten door ze minder rechten te geven. Als politieke partijen te kennen geven dat ze met een of meerdere partijen niet willen samenwerken, dan is dat in principe niet verboden. (Zolang er bv maar geen discriminatie aan ten grondslag ligt.) Onze democratische rechtsstaat dient iedere burger in gelijke gevallen gelijk te behandelen.

Klazien2
Klazien229 feb. 2016 - 12:31

De vraag is of je vanuit zo'n positie opositie mag voeren. Prive uiteraard wel maar of je daar je maatschappelijke positie voor mag gebruiken betwijfel ik. Dat is alleen voor Politici weggelegd. Als een hoge ambtenaar oppositie voert tegen de Minister heeft die toch ook een probleem?

5 Reacties
Frank Lenssen2
Frank Lenssen229 feb. 2016 - 14:09

Frissen voert toch geen oppositie? Hij is geen politicus, dat op de eerste plaats. Hij maakt een goede historische vergelijking. Dat mag hij, geen zinnig mens die daar een overtreding in ziet, hoor. Wilders daarentegen overschrijdt grenzen, en niet weinig ook. Hij wordt steeds doller en gevaarlijker. De recente campagne tegen vermeende verkrachtingen door moslim-immigranten is het dieptepunt tot nog toe. De gemene smerigheid ervan beneemt je de adem. (Persoonlijk zou ik die strafbaar achten, wegens 'Volksverhetzung', in Duitsland is drie tot vijf jaar celstraf mogelijk - lees het zelf na: https://nl.wikipedia.org/wiki/Volksverhetzung ) We zijn al dieper gezonken dan dat de politici van de andere partijen zelf wensen te geloven. Stel je voor: de positie van professor Frissen wordt door de hetzer Wilders ter discussie gesteld. En er zijn kennelijk al mensen die dat een goede zaak vinden. Ik vind het de omgekeerde wereld. Duister en waanzinnig. De PVV is een fascistische partij. Als genoeg Nederlanders dat durven te zeggen, en anderen op hun morbide voorkeur aan durven te spreken, dan is er misschien nog iets te redden van ons gevoel voor eigenwaarde, en ons gezicht in buitenlanden, nabij en in de verte. Anders zijn we gezien.

Buzzer
Buzzer29 feb. 2016 - 14:28

Hoezo de vraag? Iedereen heeft het recht op vrijheid van meninigsuiting, dat de PVV dat selectief af wil schaffen is al een tijd bekend en dan kom je weer bij de toespraak van Paul Frissen dat Wilders facistoide neigingen heeft.

Zandb
Zandb29 feb. 2016 - 15:17

Ik heb geen idee hoe u aan al die stelligheden komt. Ik ben bang voor u, dat hier gewoon de vrijheid van meningsuiting telt zoals die door de wet is aan elke burger is toegekend. Ik denk bv, dat zolang een hoge ambtenaar zijn werk goed doet, hij niets te vrezen heeft van een persoonlijke mening die hij er op nahoudt, zo lang hij namens zichzelf spreekt. Je maatschappelijke mening misbruiken voor een persoonlijke mening, is eigenlijk onmogelijk: Of je spreekt vanuit je maatschappelijke positie en dan is er geen sprake van een persoonlijke mening. Of je spreekt namens jezelf en dan is dat niet namens je vakgebied. Hier is het helemaal bizar: Iemand spreekt namens zichzelf een mening uit die wetenschappelijk onderbouwd is.

hugo bergveen
hugo bergveen29 feb. 2016 - 17:42

@Frank Ik scherm niet graag met termen als 'fascistisch', maar voor het overige kan ik het wel met je eens zijn. En denk je eens in: nog een jaar tot de verkiezingen en nu al buitelen lijsttrekkers over elkaar heen om de volgelingen (gelukkig vooralsnog alleen virtueel) van Wilders los te weken. Dat wordt nog wat als de PVV en VVD meer zeilen gaan bijzetten naarmate maart 2017 nadert.

Frank Lenssen2
Frank Lenssen229 feb. 2016 - 19:43

@ Hugo Bergveen - klopt: ik had 'fascistoïde' willen schrijven, als epitheton voor de partij PVV, en dan wel in gedachten Frissen volgend: Wilders voert een klassiek fascistisch discours (dat is dan toch een belangrijke nuancering). In de hitte van mijn eigen verontwaardiging en in mijn functie als gedreven burger schreef ik wat ik schreef. Dank voor je instemming, trouwens.

Reinaert de Vos
Reinaert de Vos29 feb. 2016 - 12:29

Paul Frissen is een verfrissende (mag ook met F) anarcho-liberaal die een groot pleitbezorger is van de democratie en een verklaard tegenstander van allerlei maakbaarheidsutopieën. In zijn voorlaatste boek 'De fatale staat' betoogd hij met verve dat de moderne mens maar ook de moderne overheid niet meer kan omgaan met tragiek. Men is niet meer weerbaar tegen allerhande lijden in het leven. De politiek duikt daar in steeds snellere cycli bovenop door de burger van alles te beloven wat uiteraard niet kan worden waargemaakt. Op die wijze wordt het vertrouwen in de overheid ondermijnd. Wilders en consorten zijn in het gat van dat wantrouwen gesprongen en hebben op hun beurt van hun eigen rechts-extremistische maakbaarheidsutopie hun levenswerk gemaakt. 'Dat gaan we regelen' is het omhulsel waarmee dit nieuwe facisme (waar ook Rob Riemen al eens voor gewaarschuwd heeft) vorm krijgt. Nu de mainstream politiek niet in staat is en vaak ook niet wil reageren ('rood stuk vlees' en andere electorale verhalen voor bij het haardvuur) ruiken de AZC-NEE knokploegen langzaam hun kans. Demonstranten tegen gemeenten (DTG) is een soort Pegida-achtige groepering die zwarte t-shirts dragen met een pitbull er op. Vaak zijn ze te zien met hun arm omhoog en een gebalde vuist. Dat we dit vooral geen fascisme mogen noemen is de nieuwe politieke correctheid.

3 Reacties
Albert Einstein
Albert Einstein29 feb. 2016 - 13:02

De elitaire machthebbers van nu gaan wel degelijk uit van de maakbaarheid (van Europa). De EU is 1 groot maak-project. Of eigenlijk 1 groot kapotmaak-project. Het is volkomen terecht dat mensen daartegen in opstand komen. Het pleit niet bepaald voor de hooggeleerdheid van Frissen, dat hij die samenhang niet doorziet. Maar ja, bestuurskunde is nu eenmaal geen natuurkunde.

Reinaert de Vos
Reinaert de Vos29 feb. 2016 - 17:15

@alber einstein Dat betoog ik toch ook, dat overheden te veel beloven. Dat is precies wat Frissen beweerd. Daardoor zijn mensen verwend geworden en kunnen niets meer hebben. En zo krijgen we een eisende massa die al snel neuzelt over de wil van het volk.

Albert Einstein
Albert Einstein1 mrt. 2016 - 8:16

Ik bedoel dat maakbaarheid geen utopie is, maar regel. Politieke verschillen bestaan erin hoe die maakbaarheid moet worden ingevuld. Het loslaten van het idee van maakbaarheid komt neer op anarchie, wat in wezen extreem rechts is, omdat het recht van de sterkste daar centraal staat.

BasVV
BasVV29 feb. 2016 - 12:26

Welke bevolkingsgroepen zou Wilders dan uit willen sluiten.

5 Reacties
Zandb
Zandb29 feb. 2016 - 13:59

Wetenschappers, bijvoorbeeld?

vakman2
vakman229 feb. 2016 - 17:08

De Polen misschien?!

BasVV
BasVV29 feb. 2016 - 19:12

Toch grappig dat jullie het beiden niet weten.

Zandb
Zandb29 feb. 2016 - 20:54

Vindt u zichzelf nou niet wat onnozel met zo'n vraag? Het is toch logisch, dat Wilders wetenschappers wil uitsluiten. Dat ik er "misschien" achter laat volgen komt dan ook alleen maar omdat ik zo gênant vindt dat u zelf niet op dat idee komt. Om nog maar te zwijgen van de moslims die, als het aan Wilders ligt, er al helemaal niet meer aan te pas komen. Is het zo dan dat wat duidelijker, mijn beste?

BasVV
BasVV1 mrt. 2016 - 6:51

U maakt van één wetenschapper die iets verkondigd waar Wilders op ageert maar meteen een meervoud aan wetenschappers. Alsof Wilders wetenschappers buiten zou willen sluiten.

Daniel Blank
Daniel Blank29 feb. 2016 - 12:26

Vrijheid....bij de PVV alleen als je het met de grote roerganger eens bent. De vrijheid moet er zijn in het kritiek leveren, daar tegenover staat de vrijheid deze kritiek te negeren.

Buzzer
Buzzer29 feb. 2016 - 12:21

Helemaal mee eens, de hoogleraar had een prima analyse over Wilders. Die Wilders deugd gewoonweg niet.

Ed1976
Ed197629 feb. 2016 - 12:16

Erdogan de man die samenwerk met IS, olie van IS koopt, Koerden bombardeert, moord op div journalisten op zijn geweten heeft, geld afpers van de EU, een oorlog tussen de NAVO en Rusland uitlokt. Als er iets in de buurt komt bij fascisme dan is het Erdohan wel. Natuurlijk heeft onze aanstaande minister president allemaal op zijn geweten Wilders heeft gelijk, op sommige posities kun je geen politieke uitspraken doen. Stel je eens voor dat de defensie staf uitlatingen over een politieke partij zou doen. Dit geld voor politie, defensie en ook voor hoogleraren.

1 Reactie
vakman2
vakman229 feb. 2016 - 17:02

Het is de taak van hoogleraren om het kritische denken te bevorderen - door bijvoorbeeld uit te leggen wat het verschil tussen een mening en een argument. Dat laatste, een argument, is een bewering die logisch consistent is en zoveel mogelijk met empirisch bewijs is onderbouwt. De eerste, een mening, is bewering waarin een gevoel tot uitdrukking komt. Het moge duidelijk zijn dat de samenleving behoefte heeft aan kritisch denken. Want zo lossen we problemen op in plaats van ze te verergeren (of te veroorzaken). Het is dus de rol van (Hoog)leraren om het kritische denken te stimuleren in de hoofden van studenten - zodat men zichzelf kan verlossen van vruchteloze zorgen op basis van logisch redeneren. En het is de rol van defensie om dat kritische denken vervolgens te beschermen door volgzaam aan onze politici te zijn (en aan onze grondwet). Het moge dus duidelijk zijn dat je hier appel met peren aan het vergelijken bent. Of vind je soms dat de samenleving net zo moet worden ingericht als ons leger!? Lijkt me dat je inziet dat er een verschil tussen die twee zit. En dat is maar goed ook. Anders wens ik je namelijk veel plezier in dromenland. Nou, doei! Doei!

Jansen & Jansen
Jansen & Jansen29 feb. 2016 - 12:16

Het is nog veel erger dan dat de PVV niet toestaat dat je kritiek op de PVV hebt. De PVV staat zelfs niet toe dat je hun politieke ideologie benoemt. Dat dat fascisme is is gewoon een feit de PVV voldoet al sinds haar oprichting aan alle kenmerken. Dat ze bij de PVV kamervragen stellen over iemand die dat simpele feit benoemt zonder waardeoordeel is pure verspilling van belastinggeld.

3 Reacties
Ed1976
Ed197629 feb. 2016 - 13:03

Natuurlijk mag je kritiek hebben op Wilders, jij als individu, de media, andere partijen. Maar niet vanuit bepaalde posities. oa defensie, justitie, poltie en zo ook hoogleeraar. Stel je voor dat de defensie zich zou uitlaten over Emile Roemer

Frank Lenssen2
Frank Lenssen229 feb. 2016 - 17:46

@ Ed1976 - begin jij nu ook al? Het begint eng te worden. Nog één keer dan: een hoogleraar mag kritiek hebben op Wilders. Er staat nergens geschreven dat dat niet zou mogen. Waar haal je deze verbodsbepaling vandaan? Ooit van recht op vrije meningsuiting gehoord? Ik schreef boven dat Wilders wat mij betreft gestraft mag worden voor zijn hetze tegen moslims, die verkrachters zouden zijn. Dát is namelijk strafbaar in fatsoenlijke landen (Duitsland bijv.).

OlavM
OlavM1 mrt. 2016 - 4:37

@ Ed1976: [Natuurlijk mag je kritiek hebben op Wilders, jij als individu, de media, andere partijen. Maar niet vanuit bepaalde posities. oa defensie, justitie, poltie en zo ook hoogleeraar.] Wat betreft de laatst genoemde functie sla je de plank volledig mis. Hoogleraren zijn geen ambtenaren als die van defensie, politie en justitie. De academische vrijheid houdt ook in, dat hoogleraren artikelen in kranten en tijdschriften mogen schrijven, ook als het gaat om hun politieke opvattingen. Dat is dan ook altijd gebeurd. Daarnaast is het heel gebruikelijk dat wetenschappers overstappen naar een politieke functie, en omgekeerd.

Zandb
Zandb29 feb. 2016 - 12:10

Wat is in godsnaam: "Niet wetenschappelijk onderbouwd"? Die Wilders wordt steeds gekker. Alle mensen zijn in een democratische rechtsstaat gelijk. Okay, in de praktijk is daar moeilijk voor de volle 100% inhoud aan te geven. Maar als het om de vrijheid van meningsuiting gaat kan je niet aan de ene burger duidelijk andere eisen stellen dan aan de andere. Waarom zou een wetenschapper er alleen maar "wetenschappelijk onderbouwde meningen" op na mogen houden en een "gewoon mens" niet? je reinste waanzin. Trouwens; ik weet dat de mening van Frissen wel degelijk wetenschappelijk onderbouwd is. Alleen op een manier die Wilders niet aanstaat.

Piet de Geus
Piet de Geus29 feb. 2016 - 11:58

"In zijn brief aan minister Bussemaker eist hij dat hoogleraren zich onthouden van publieke uitspraken die niet wetenschappelijk onderbouwd zijn." Kansje voor open doel lijkt me voor Frissen, Rodenberg c.s. om Wilders wetenschappelijke onderbouwing van de stelling dat hij een klassiek fascistisch discours voert te leveren. En dan rustig achterover leunen en afwachten tot hij in blinde paniek 'nepwetenschap' gaat roepen.

1 Reactie
Buzzer
Buzzer29 feb. 2016 - 14:30

Probleem is dat de meeste Wilders aanhangers over het algemeen meelopers zijn die Wilders blindelings volgen en ja dat gebeurde in een andere tijd ook zo.

Mario Heemskerk
Mario Heemskerk29 feb. 2016 - 11:58

Toch wel gek dat veel van de mensen die onze Erdogan zo graag als premier zien, Turkije dan weer juist buiten de EU willen houden. Of zou uittreding van Nederland uit de EU en dan in een verbond met Turkije verder gaan het grote plan zijn van de PVV? Duitsland en Italie waren immers ook eens grote vrienden.

Frank Lenssen2
Frank Lenssen229 feb. 2016 - 11:56

Goed initiatief van Jeroen Rodenberg - Wilders wordt steeds meer gestoord. Iemand (en niet zomaar iemand, die professor Frissen) trekt een historische parallel tussen de modus operandi van Wilders en andere politici, in het verleden. Dat is geoorloofd, en uiteraard valt het helemaal onder de vrijheid van meningsuiting. Het stokpaardje van Geert W. zelf. Maar W. vindt het niet leuk, dit alles. Hij wil een Berufsverbot voor Frissen. Wie denkt hij wel niet dat hij is? Hij begint zich een beetje als Kim Jong-un te gedragen. Willekeur, paranoia, en machtwellust. Nu houdt Wilders niet van cultuur en wetenschap. Die zijn bedreigend voor hem. PVV-fans hebben het hier ook niet op begrepen. Waar ze altoos het zwaktebod 'Godwin' inzetten, als de Nazi-praktijken erbij gehaald worden om Wilders historisch te duiden, hebben ze het vaak over een 'Stapeltje', als iemand op basis van gedegen onderzoek iets zegt over vluchtelingen en criminaliteit, bijvoorbeeld. Alleen mensen die bijzonder zwak staan, en die niet van feiten houden, die doen zo iets. Ik vraag me nu af wat Afshin Ellian van Hans stuk vindt. En of Ellian ook aan zijn studenten gaat uitleggen dat Paul Frissen gelijk heeft. Ellian houdt toch ook van de vrijheid van meningsuiting? (Ik zet mijn geld erop dat Ellian zich over deze zaak angstvallig stil zal houden - lullen kan hij, maar 'guts' heeft hij niet.)

6 Reacties
Nico de Mus
Nico de Mus29 feb. 2016 - 14:12

@@Ik vraag me nu af wat Afshin Ellian van Hans stuk vindt. Als hij dat überhaupt leest. En als ik eerlijk ben vind ik de stukken van Ellian beter. maar dat is natuurlijk wat men het liefste wenst te lezen. Ellian is kennelijk niet jouw favoriet.

vakman2
vakman229 feb. 2016 - 14:41

True!

Minoes2
Minoes229 feb. 2016 - 15:14

Afshin Ellina? Die las ik toch al niet meer, al heeeeel lang niet meer. Bloedhekel aan die man en zijn gedachtegoed.

Minoes2
Minoes21 mrt. 2016 - 6:16

tja die automatische correctie is soms nog erger dan een fout typen. Het moet natuurlijk Ellian zijn. Nu maar hoepen dat het goed gaat.

Frank Lenssen2
Frank Lenssen21 mrt. 2016 - 8:32

@ Minoes (07:16u) - ik hoep met je mee, dame.

Minoes2
Minoes22 mrt. 2016 - 19:54

Frank :))) Kan niet fout gaan!