Logo Joop
De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen

Wilders heeft gelijk: schrap Artikel 137

  •  
25-06-2011
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
70 keer bekeken
  •  
BNNVARA fallback image
Nu hij is vrijgesproken staat de overheid in zijn hemd
Afgelopen donderdag werd Geert Wilders vrijgesproken van haatzaaien, belediging en discriminatie. Wilders en Rutte zijn natuurlijk blij. Maar bijna iedereen had zich uitgesproken tegen de rechtszaak, en er klonk dan ook een golf van opluchting in het land. De vraag is alleen wat er nu gebeurt. Wilders heeft er al toe opgeroepen om de artikelen waaronder hij vervolgd werd (137c en 137d) uit het wetboek te halen. In dit geval moeten we hem zijn zin maar geven.
Een veelgehoord argument was ook dat de vrijheid van meningsuiting heel ruim moet zijn. Toch werden in diezelfde periode mensen vervolgd voor discriminerende en beledigende teksten, en werden homo- en jodenonvriendelijke meningen in krachtige termen veroordeeld. Men wilde dus niet af van artikelen 137c/d, wat ook een beetje vreemd was geweest. Nog in 2003 had de Nederlandse politiek die artikelen immers aangescherpt met een tweede deel waarin extra hoge straffen worden ingesteld voor mensen die “hun beroep maken” van haatzaaien en discriminatie, waarmee zeker ook politici werden bedoeld.
De rare spagaat van politici en commentatoren om voor die wetsartikelen te zijn, maar tegen de vervolging van Wilders is logisch als je vindt dat moslims minder bescherming van de wet nodig hebben dan joden. Dat is een mening die gezien het verleden onderbewust zeker zal meespelen, maar die democratische politici niet zullen toegeven. Of je zegt dat Wilders gelijk heeft, maar dat vinden er maar weinig.
De enige andere logische opstelling is dat de uitlatingen van Wilders niet erg genoeg zijn. Dat lukt alleen als je zegt dat Wilders het over een mening heeft, en niet over mensen. Logisch lijkt dat niet, omdat Wilders openlijk oproept tot apartheid en massa-uitzetting van mensen. Voordat de rechtszaak begon zal het dan ook nooit in Wilders zijn opgekomen dat hij het alleen had over een religie en niet over mensen. Dat hij dat toch beweerde in de rechtszaal kan in de vitrinekast van Wilderiaanse draaikonterij worden bijgezet. Toch ging de rechter er in mee, onder enorme maatschappelijke druk. De uitspraak van de rechter leest als een uitspraak van een kangaroo court , want hij moet voor iedere uitspraak die Wilders deed zich in nieuwe bochten wringen om uit te leggen dat het toch echt niet om mensen gaat.
Wilders kan nu gewoon doorgaan op de ingeslagen weg. Maar waar moet het heen met de gewraakte wetsartikelen?
Als we ze gewoon in de boeken laten staan, kunnen er drie dingen gebeuren. De wetsartikelen worden genegeerd, of we passen ze selectief toe (in de praktijk alleen als het gaat om joden en zwarten). In het eerste geval doet de wetgever zichzelf tekort met wetsartikelen die niet gebruikt worden. Het tweede geval is nog minder fijn, want dan wordt een wet discriminerend toegepast en blijft de kans bestaan op herhaling van het circus. De derde mogelijke optie, dat het Openbaar Ministerie en rechters zich weer actief gaan opstellen tegen opruiende anti-moslimtaal, lijkt voorlopig van de baan.
Het is daarom waarschijnlijk het logische gevolg van de ontstane situatie om de beide wetsartikelen te schrappen. Dat maakt het ook mogelijk om er een positieve draai aan te geven: “Nederland is het land met absolute vrijheid van mening”. Zo mag Den Haag misschien ook legal capital of the world blijven. We komen we wel in aanvaring met het Europese recht. Voordeel daarbij is dat de plannen van de regering Rutte op zoveel manieren tegen het Europese recht ingaan, dat er een goede kans is dat Europa geen tijd of wil zal hebben om tegenwicht te bieden. Eerst gaf de politiek de strijd op, nu de rechterlijke macht, en dan dus Europa. Niet alleen buiten hangen er donkere wolken.

Meer over:

politiek, opinie
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.

Reacties (67)

Tonio2
Tonio225 jun. 2011 - 16:58

Wat moet ik doen om een reactie geplaatst te krijgen? Eerst lid van de Vara worden of van de PvdA. Of worden alle reacties, die niet met het linkse gedachtengoed overeenkomen gelijk in de prullenbak gegooid ? Een typisch PvdA debat dus, tussen alleen leden van de PvdA.

JandeBoer2
JandeBoer225 jun. 2011 - 16:58

Ha mooi, na afschaffing van art 137 zijn antisemitische teksten ook eindelijk weer toegestaan. Hier bijv. de uitspraken van Wilders met telkens één woordje veranderd: http://www.destentor.nl/multimedia/archive/00704/Pamflet_uitgedeeld__704142a.PDF

Magikeven!ikheetMostafa
Magikeven!ikheetMostafa25 jun. 2011 - 16:58

Wordt 137 vervangen door 112 ?!

a.doorgeest
a.doorgeest25 jun. 2011 - 16:58

Kanttekeningen bij de zaak Wilders en de uitspraak van de Rechtbank te Amsterdam. Aan de uitspraak van de rechtbank te Amsterdam over W. blijven zeer onverkwikkelijke kanten zitten. Het gevolg van het vonnis - niet door mij op papier bestudeerd; ik baseer me op een globaal beeld dat ik via de media tot me heb genomen - is wel dat de islamitische minderheid in dit land elementaire rechtsbescherming voortaan kan vergeten. Schelden op Moslims is bon ton geworden; iedereen die met een forse portie ongenoegen rondloopt en eens flink tekeer wil gaan tegen deze specifieke minderheid, kan dat voortaan straffeloos doen. Wilders heeft Anti-Islamsentimenten als electoraal succesnummer ontdekt, daarin grootgebracht door ene Frits B. die jarenlang de gekleurde immigrant als electoraal succesnummer exploiteerde. Dit laat onverlet dat er aan de Islam zeer lastige kanten zitten, maar van een genuanceerde Islamkritiek is het bij W. nooit gekomen. De man voert geen debat; hij ontpopt zich als handelaar in angst- en spookbeelden. Met zinnige en houtsnijdende oplossingen komt hij nooit: verder dan deportatie van criminele Moslims komt hij niet; mensen die hoofddoekjes dragen worden bewust geschoffeerd en beledigd (met zijn voorstel tot een 'kopvoddentax'). Mocht Wilders het even niet weten dan pompt hij wederom zijn schrille sound-bites de ether in, met maar één doel: het binnenharken van zoveel mogelijk stemmen door een bepaalde bevolkingsgroep nog dieper de hoek in te drukken. De rechtbank te Amsterdam heeft dit structurele verbale wangedrag niet willen stoppen of bestraffen. In die zin kan er ook helemaal geen zucht van verlichting door onze inmiddels tamelijk ongure polder gaan. Wat jongens en meisjes van de media vinden het kennelijk wel best zo, maar de onderliggende realiteit had een totaal andere uitspraak gerechtvaardigd. Er zijn culturele verschillen en problemen, met name een heel aantal Marokkaanse jongemannen is een probleem geworden in onze samenleving, maar veel immigranten uit andere Arabische landen doen het hier goed, zijn behoorlijk aangepast, en belijden hun geloof op een buitengewoon decente manier. Geen enkel probleem. Maar juist van het beledigen en schofferen van een bepaalde geloofsgroep - vaak nog vermeend ook - heeft W. zijn beroep en hobby gemaakt. Een intellectueel niet al te begaafde rechts-extremist die in de voosheid van zijn eigen babbels is gaan geloven, en nooit maar dan ook nooit met één positieve oplossing voor wat voor probleem dan ook in dit land komt. Politiek-inhoudelijk is hij een ras-opportunist, die volslagen niet integer opereert met zijn dubieuze contacten en financiers; binnen het democratisch bestel heeft hij - als éénmanspartijtje - helemaal niets te zoeken, en de Nederlandse samenleving berokkent hij schade door een fatsoenlijker coalotie dan deze te blokkeren. Qua economisch beleid tekent hij voor neo-liberaal afbraakbeleid, zolang Henk en Ingrid maar niet doorhebben waar de man en zijn clubje beleidsmatig echt mee bezig zijn. De rechtbank te Amsterdam had naar mijn smaak ook de Moslimminderheid in dit land op een bepaalde manier in bescherming MOETEN nemen. Niet omdat zij Moslim zijn, op wie geen kritiek gegeven mag worden, maar juist omdat deze groep ten prooi is gevallen aan een semi-permanente hetze die door W. en zijn PVV al jarenlang moedwillig wordt gevoerd. Natuurlijk mag een politicius veel zeggen, mag allemaal, maar juist het electoraal uitbuiten van ranzigheden zou buiten het palet van een beschaafd en fatsoenlijk politicus moeten vallen. De morele verloedering van ons land en politieke bestel neemt grote vormen aan en gaat super-snel. Voorheen redelijk fatsoenlijke partijen, die alles wat kan nadenken en nog een zweempje integriteit bezit, voor jaren moedwillig buiten spel hebben gezet. Het afslanken van het aantal departementen zodat een akelig kleine junta de feitelijke dienst is gaan uitmaken in dit land, en uitgerekend een rechtscollege dat een aantal cruciale waarden uit onze rechtsstaat als oud vuil door de stadsreiniging laat afvoeren omdat het anders allemaal wel erg ingewikkeld en moeizaam wordt. 't Heeft allemaal geen niveau meer, wat hier gebeurt. Moedwilig nagestreefde verloedering, en een land dat in moreel opzicht de kluts onderhand behoorlijk kwijt is. lafheid - gebrek aan stipheid en elementait fatsoen. Hoeveel meter beneden NAP willen wij met z'n allen eindigen?

AE911TRUTH
AE911TRUTH25 jun. 2011 - 16:58

Aan de ene kant is men bezig wetten door te voeren, aan de andere kant worden wetten geschrapt. In beide gevallen in het voordeel van? Het kwaad heerst weer eens en je ziet een ommezwaai gaande, veranderingen die plaatsvinden in het systeem. Het Duitse volk zag dit destijds dus te laat.

Turksnl
Turksnl25 jun. 2011 - 16:58

Niet te vergeten, Artikel 1 uit de grondwet, dat wil Wilders ook liever niet. Dus als we toch wetten gaan schrappen die we niet gaan gebruiken laten we dan bij de basis beginnen en artikel 1 uit de grondwet schrappen. Dan is tenminste de hele discussie of Wilders wel of niet discrimineert overbodig.

Iskander2
Iskander225 jun. 2011 - 16:58

Ik ben het hier niet mee eens. Dit is het kind met het badwater weggooien. Het recht van vrije meningsuiting moet blijven en beschermd worden, dat lijkt mij absoluut gewenst. Maar er is een verschil tussen mening uiten en haat zaaien. Dat verschil kun je echter niet uitleggen (en dus kan een Rechter daar niet oover oordelen), dat moet je voelen of inzien, zoals Salomo deed. Waar gaat het om ? Denk even aan de moordpartijen tussen Kroaten, Moslims en Serviërs in Joegoslavië, aan de Tutsi's en Hutu's en nu de stammentwisten tussen diverse Semitische stammen in Libië, Syrië, en ja ook Israël (ook een Semitische stam). Je mag van mening verschillen, maar wanneer je een grens overschrijdt dien je gestopt te kunnen worden, anders doemen die verschrikkingen opeens in je eigen tuin op. Hoe doen we dat ? Niet met logica (logos, rede) want die kan gemanipuleerd worden en de moderne techniek van Framing maakt het mogelijk door sleutelwoorden buiten hun context te gebruiken om toehoorders onbewust een emotioneel beladen boodschap op te dringen. Een juiste toetsing of de woorden van Wilders haat zaaien zou een "dubbel blank test" zijn : 2 groepen willekeurige proefpersonen worden twee maal getest op hun reacties op de bedoelde bevolkingsgroep, positieve emoties of negatieve emoties. Eén van de groepen wordt tussen de twee testen blootgesteld aan Wilders' demagogie, de andere aan onschuldige teksten. Wanneer blijkt dat er een duidelijke verandering meetbaar is in die 1e groep, in de zin van meer negatieve en minder positieve emoties, is er sprake van haatzaaiende uitingen. http://sp.nl/9n1edg Een alternatief kan ook in de Juryrechtspraak gevonden worden.

Flipper2
Flipper225 jun. 2011 - 16:58

Om een paar misverstanden uit de weg te ruimen: 1) Nederland heeft patent op justitiële dwalingen waarvan dit de zoveelste is. Hecht aub geen waarde aan de uitspraak want: 2) "Na het zien van de film Fitna voelde ik een enorme haat jegens Moslims oer me komen", zei een vriend van me die nooit met Moslims in aanraking kwam. "Niet alleen moslims, maar ook Turken en Marokkanen". Bij haat zaaien heb je een zender en een ontvanger, waar het van beide partijen afhankelijk is of de haatzaaierij succesvol is, of niet. Hier wordt enkel de zender langs de justitiële maatstaf gelegd en niet de ontvanger, terwijl deze laatste minstens zo belangrijk is. IK bepaal ZELF of Wilders een hatende invloed op mij heeft en niet een rechter.

a.doorgeest
a.doorgeest25 jun. 2011 - 16:58

Dat Geertje W. artikel 137c/d geschrapt wil zien uit het Wetboek van Strafrecht is niets anders dan een schuldbekentenis. Het politieke hoerenjong uit Venlo - jawel: het klierende prostituéekind, en dat mag gezegd worden sinds afgelopen vrijdag, al ben ik geen sjoemelende politicus - weet donders goed waar hij mee bezig is geweest, de afgelopen jaren: haatzaaien vanuit rancune en puur opportunisme. Da's Wilders zijn stiel. Meer noten op zijn zang heeft het enfant terrible van de Nederlandse politiek niet. Dit artikel zou ik maar gewoon handhaven dus; je kunt het nog nodig hebben, de komende jaren. En de watjes doetjes van rechters die meenden te moeten buigen voor wat weinig indrukwekkende intimidatie vanuit het Wilders-kamp, moeten meteen ontslagen worden. Ze hebben te licht gestraft, en dat mag niet volgens de onterecht niet-veroordeelde. En voor diens achterban heb ik de Laagbegaafdentax in mijn hoofd: gekke Henkie en zijn gedegenereerde Ingrid moeten maar eens gaan opdraaien voor de maatschappelijke en intellectuele vervuiling die zij hier in dit land veroorzaken. Een oogkleppentoeslag is ook een optie. En t.a.v. het briesende beest uit Venlo geldt in het vervolg: schelden mag. Ik zal er naar hartelust gebruik van maken...

Michiel Online
Michiel Online25 jun. 2011 - 16:58

""Nederland is het land met absolute vrijheid van mening"" Ja en nee. En dat zou jij toch wel moeten begrijpen Michael. Religieuze: ik ben van mening dat God bestaat. Rechtse minkukel: jij mag die mening niet hebben. Willen we verder de afgrond in door het te schrappen? Ik lijk misschien vrij vervelend tegenover bepaalde reageerders hier maar als dit wordt geschrapt ga ik graag over de schreef. Want het is niks minder dan een misdaad.

Michiel Online
Michiel Online25 jun. 2011 - 16:58

"Indien het feit wordt gepleegd door een persoon die daarvan een beroep of gewoonte maakt of door 2 of meer verenigde personen wordt gevangenisstraf van ten hoogste 2 jaren of geldboete van de vierde categorie opgelegd." Maar dit is toch gewoon waar? Het is zijn gewoonte geworden.

objectivist
objectivist25 jun. 2011 - 16:58

De overheid staat misschien inm zijn hemd maar de vrijheid heeft gewonnen. Het is me veel waard. Ik verfoei Wilders' denkbeelden maar ben blij dat ie ze mag verkondigen. Ik moet maar even slikken dan. So be it. Ik hoor wel meer rare denkbeelden in de politiek.

JandeBoer2
JandeBoer225 jun. 2011 - 16:58

Ik ben ook blij dat ik nu weer antisemitische teksten mag verspreiden.

FritsGuevara
FritsGuevara25 jun. 2011 - 16:58

Als hij die artikelen (137 en nog wat) niet heeft overtreden wat heeft hij er dan voor baat bij om ze af te schaffen? Heeft hij soms neigingen om verder te gaan dan het binnen deze artikelen blijven? Die praat dus even zijn mond behoorlijk voorbij. De PVV scoort slecht als je die afmeet aan "vrijheid van lijf en goed", omdat dit ook van de rechtekant net als links (SP etc) enorme dwingelanden kunnen zijn. Omdat ik niet zit te wachten op zowel linkse als rechtse dwingelanden ben ik zelf liever klassiek-liberaal.

Opinius
Opinius25 jun. 2011 - 16:58

citaat : "Dat lukt alleen als je zegt dat Wilders het over een mening heeft, en niet over mensen." dat betekent is keur de islam niet af ,.maar hun gedrag-belijden" ofwel dat betekent : ik keur de mens niet af ,.maar zijn gedrag . wel nu keur ik die wilders zijn gedrag af,en ventileer mij daarover. blijft ereen verschil met hem en bijv. mij. hij krijgt daartoe bescherming in het ziek gelieg en georeer ,en ik niet als ik zijn gedrag fallicant afkeur.zelfs al zou ik er de gevolgen direct van ondervinden dat betekent : wie macht heeft - krijgt , daarin kan elke waanzin en leugen leven omdat het kan, en leven dóet! het leven gegeven wordt uit luiheid en eigen profijt in het klein geniep begint het,.. en leeft het voort

rgeurtsen
rgeurtsen25 jun. 2011 - 16:58

Bedankt dat je ook herkent dat er donkere wolken hangen... en het toonbeeld van blonde hufterigheid vierde zijn overwinning in een louche vreettent. Waarom hebben nederlandsers niet door wat het effect van dit soort zaken op onze imago is, en ons vermogen in de internationale gemeenschap serieus genomen te worden. Nederland, oh van Ajax, van Cruif, die man die bij Barcalona uitgepoet was en toen binnen Ajax een platform zocht Nederland, oh ja, van De Jager die vond dat er geen de nieuwe voorzitter/baas van de Europese bank, die de waarde van de Euro bewaakt, geen italiaans mocht zijn, in italië maken ze er een puinhop van... Nederland, oh ja, dat land van de ovnerdraagzaamheid en de moorden op politici en kunstenaars Nederland, oh ja, dat land waar extreem rechts haatzaaiende discriminerende en op onderbuik gevoelens inspelende partij mee-regeert... Nederland, fijn landje, niet naar toe gaan... het wordt ook cultureel uitgekleed. Een speelveld van egostrippers en neoliberalen. Niet zo leuk daar.

3 Reacties
Tonio2
Tonio225 jun. 2011 - 16:58

Volgens Rob is een Italiaans restaurant meteen een vulgaire vreettent enkel en alleen om de reden, dat Geert Wilders en Bram Moszkowitz er een keer gegeten hebben. Rob bedoelt dus Nederland, het land waar restaurants zomaar eten opdienen bij politieke tegenstanders van Rob. Nee we zouden beter het Nederland zijn van Rob, die immers een toonbeeld is van tolerantie. Dat zijn nu juist de donkere wolken die ik aan de horizon zie....

Berthold2
Berthold225 jun. 2011 - 16:58

Nederland is in veel opzichten een prachtig land. De sombere opvattingen van een handjevol fundamentalistische minkukels doet daar niets aan af.

bakkwast
bakkwast25 jun. 2011 - 16:58

hoe laat gaat u?

Tonio2
Tonio225 jun. 2011 - 16:58

Wat een triestigheid toch Michael. Zoveel tegenslagen en slechte vooruitzichten. Maar ik heb een heel simpele troost voor je. Je verhaal klopt gelukkig helemaal niks van, dus het valt allemaal mee. Maar ik zou me maar eens meer zorgen maken over de intolerantie en discriminatie bij diegenen, waar jij je juist zo'n zorgen over maakt. Zo gekunsteld is trouwens dat verschil tussen moslims en de ideologie islam helemaal niet hoor. Of mag je ook geen kritiek hebben op het nazisme zonder ook tegelijkertijd een hekel te hebben aan alle Duitsers ?

3 Reacties
Lejoo
Lejoo25 jun. 2011 - 16:58

Alhoewel juridisch toelaatbaar. Een grove en denigrerende vergelijking. Christenen zijn allen aanhangers van het christendom. Moslims van de islam. Volgens uw redenering zijn alle Duitsers aanhangers van het nazisme. Een schandalig opmerking.

Sylvia Stuurman
Sylvia Stuurman25 jun. 2011 - 16:58

[Zo gekunsteld is trouwens dat verschil tussen moslims en de ideologie islam helemaal niet hoor. Of mag je ook geen kritiek hebben op het nazisme zonder ook tegelijkertijd een hekel te hebben aan alle Duitsers ?] Hou zouden de Duitsers staan tegenover: "Duitsers zullen van de grote steden naar het platteland trekken. We moeten de tsunami van de nazificering stoppen." "De Duitserpopulatie verdubbelt elke generatie - 25 jaar - en het aantal nazi's in ieder Europees land neemt meer dan zorgwekkende vormen aan." "We willen genoeg. De grenzen dicht, geen Duitsers meer Nederland in, veel Duitsers Nederland uit, denaturalisatie van Duitse criminelen." (slechts een paar van de vele uitspraken). Zouden de Duitsers dat zien als "kritiek op het nazisme", denk je? Of zouden ze het misschien, terecht, zien als een uiting van een hekel aan Duitsers?

arieroos
arieroos25 jun. 2011 - 16:58

[Of mag je ook geen kritiek hebben op het nazisme zonder ook tegelijkertijd een hekel te hebben aan alle Duitsers ? ] Niet alle Duitsers zijn nazi's, dus dat lijkt me een nogal vergezocht verband. Alle moslims, echter, zijn per definitie aanhanger van de Islam. Dus als je kritiek hebt op de Islam, dan heb je tegelijkertijd kritiek op de moslims. Je ziet dat bijvoorbeeld bij de felle reacties, als iemand de PVV ideologie vergelijkt met die van de nazi's. PVV stemmers gaan dan meteen janken dat ze nazi's worden genoemd. Je kan een ideologie of religie niet zo makkelijk scheiden van de mensen die ze aanhangen.

Polleke.
Polleke.25 jun. 2011 - 16:58

de echte grondwet bestaat uit 10 geboden ... meer hebben we er niet nodig

1 Reactie
Joeri2
Joeri225 jun. 2011 - 16:58

Alleen heeft iedereen andere 10 geboden.

[verwijderd]
[verwijderd]25 jun. 2011 - 16:58

In Nederland is alleen Nederlands recht van toepassing Europese recht is multi.kul, niets dus. Wat mij betreft kan Nederland die volkomen overbodige Europese juridische onzin eenzijdig opzeggen. Baas in eigen land. De hoogwaardige Nederlandse democratie verdient het. Afschaffing artikel 137 zou prima zaak zijn voor Nederland, zodat de moderne en toekomstige Nederlandse maatstaf niet langer wordt gelegd bij 'sukkels'.

2 Reacties
msj_meijerink
msj_meijerink25 jun. 2011 - 16:58

Je bedoeltvast de 'sukkels' die telkens weer ervoor zorgen dat de rechter een gerechtelijke uitspraak over hun zielige uitspraken moet doen!

Sedmorteza
Sedmorteza25 jun. 2011 - 16:58

Wim! jij bent een echte Henk!

Asjer
Asjer25 jun. 2011 - 16:58

Michael Blok:"Voordat de rechtszaak begon zal het dan ook nooit in Wilders zijn opgekomen dat hij het alleen had over een religie en niet over mensen." Meneer Blok, u onderschat Wilders. Ook voor de rechtszaak vergat Wilders, tijdens interviews of columns, niet te vermelden dat hij niets tegen moslims heeft, maar wel tegen de islam. Dit zal zeker mede op basis van ingewonnen juridisch advies zijn. Meneer Blok, vindt u dat iedere goddienstkritiek, omdat dit beledigend is voor zijn aanhangers, verboden zou moeten worden? En kritiek op een ideologie, hoewel beledigend voor zijn aanhangers, is naar uw smaak wel ethisch verantwoord? U haalt racisme en godsdienst door elkaar als u schrijft: Michael Blok:"De rare spagaat van politici en commentatoren om voor die wetsartikelen te zijn, maar tegen de vervolging van Wilders is logisch als je vindt dat moslims minder bescherming van de wet nodig hebben dan joden." Michael Blok:"De wetsartikelen worden genegeerd, of we passen ze selectief toe (in de praktijk alleen als het gaat om joden en zwarten)." 'Joden' en 'zwarten', meneer Blok, zijn rassen. 'Moslims' daarentegen zijn geen ras, maar een groep mensen die verbonden worden door een gemeenschappelijke godsdienstige overtuiging, die onder andere stelt dat 'ongelovigen' minderwaardig zijn.

2 Reacties
JandeBoer2
JandeBoer225 jun. 2011 - 16:58

"'Joden' en 'zwarten', meneer Blok, zijn rassen." Oei, dat is een pijnlijke vergissing Asjer Lev. Joden zijn geen ras, dat weet elke jood; hoe graag Hitler dat verzinsel ook heeft proberen te verspreiden. Waarom heb je dat alias `Asjer Lev´ eigenlijk gekozen?

Tealc2
Tealc225 jun. 2011 - 16:58

--'Moslims' daarentegen zijn geen ras,--- Daar heb jij gelijk in. Want de moslims zijn ongeveer 1,5 miljard mensen van meerdere RASSEN en KLEUREN... Met anderen woorden meneer spuitbus discrimineert niet alleen een ras,maar meerdere rassen en kleuren tegelijk...

WinstonSmith
WinstonSmith25 jun. 2011 - 16:58

Het grootste probleem dat ik met 137c heb is de tussenzin: "wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging, hun hetero- of homoseksuele gerichtheid of hun lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap" Waarom zijn er speciale categoriëen die extra bescherming tegen belediging nodig hebben? Mag je iemand wel beledigen omdat hij rood haar heeft, of scheel kijkt (of zijn dat lichamelijke handicaps?) , of in een Kia rijdt?

1 Reactie
dboomen
dboomen25 jun. 2011 - 16:58

Als een loensend roodharig persoon in een Kia naar het zwembad rijdt, zou het best wel eens een homosexuele protestant kunnen zijn. Voor futiele persoonsgebonden kenmerken zijn er de normale fatsoensnormen en deze kunnen bij elke wel genoemde 'hoofd-catagorieen' voorkomen. Belachelijk en gevaarlijk dat ze er aan denken deze wet te schrappen. dat zou een vrijbrief betekenen voor een ieder die een ander haar/zijn integriteit wil aantasten. Alsof we niet al genoeg afgegleden zijn op de schaal van rechtsbescherming voor elk individu.

JoopSchouten
JoopSchouten25 jun. 2011 - 16:58

Ik denk dat een debat over de inhoudelijke betekenis van wetsartikel 137c/d pas nuttig is als kan worden aangetoont en bewezen dat door het politieke gebral van Kwantumkop opruiing en geweld wordt veroorzaakt. Ondertussen schijnen alle politici / hier in NL / het recht te hebben beledigende uitspraken te mogen doen onder het mom van een zogenaamd Parlemetair Debat ... Het is me wat. Alweer Kalf en Put en zo. Het is laat, misschien zie ik het te somber in.

1 Reactie
Harmen2
Harmen225 jun. 2011 - 16:58

Ik begrijp dat je moeite hebt met het woord 'context' Joop? En dat ook de Hoge Raad al eerder dan het gerechtshof Amsterdam, heeft aangegeven dat de context heel relevant is?

RichardDawkinsFan
RichardDawkinsFan25 jun. 2011 - 16:58

In het artikel staat "Logisch lijkt dat niet, omdat Wilders openlijk oproept tot apartheid en massa-uitzetting van mensen." - Dit is -lijkt mij- onjuist. Wilders heeft niet opgeroepen tot uitzetting. Hij bepleit uitzetting van lieden die zich niet conformeren aan de hier geldende wetten. In een interview op de -naar ik meen- Deense televisie gaf hij aan dat dit voor iedereen geldt. Ook als het om grote getallen zou gaan. Fragment: http://www.youtube.com/watch?v=tVVYzcPVt78 - Wanneer iemand stelt, subversieve elementen uit de samenleving te zullen verwijderen, is dat geen oproep. Dat is dezelfde redenering als 'iemand die inbrekers gevangen wilt zetten, roept op tot gevangenneming' Ook stelt de schrijver dat Wilders pas onderscheid is gaan maken tussen moslims en islam toen hij hiervoor rechtsvervolging tegemoet zag. Ook dit is onjuist. Wilders gaf, toen Hirsi Ali nog bij de VVD zat, al aan 'niets tegen de islam' maar tegen de uitwassen van de islam te hebben. Hetgeen een ieder vrij zou moeten zijn. Religie is het geloven in een totaal niet aantoonbare entiteit. Wie gelooft in een almachtige roze olifant wordt voor gek verklaard. Maar met de Grote Drie der religies lijkt dat een ander verhaal.

2 Reacties
Lejoo
Lejoo25 jun. 2011 - 16:58

Het de vraag op welke criteria hij selecteert. Op basis van nationaliteit, etniciteit? Waarheen wil je Nederlanders uitzetten, die zich niet aan de wet conformeren?

GerritHoltland
GerritHoltland25 jun. 2011 - 16:58

" Wilders heeft niet opgeroepen tot uitzetting. Hij bepleit uitzetting van lieden die zich niet conformeren aan de hier geldende wetten. In een interview op de -naar ik meen- Deense televisie gaf hij aan dat dit voor iedereen geldt." Heb het you tube filmpje van de Deense TV nog maar eens nagekeken. Er wordt, helaas, helemaal niets gezegd over niet moslims. Het is ruim 8 minuten demagogisch angstzaaien over moslims met aantoonbare onzin er tussen (bijv. dat jaarlijks 140.000 moslims NL binnen komen). Hij zegt niet alleen dat iedereen zich aan de wet moet houden maar ook de NL-se waarden; waarden die we op geen enkele manier zo kunnen definieren dat ook niet substantiele delen van de autochtone bevolking er niet mee eens is. Ik moet zeggen dat u wel een beetje lijkt op de rechters in de zaak tegen Wilders. Steeds op zoek naar een manier om de woorden van Wilders zo te verknippen en mis-interpreteren dat toch niet bewezen is dat hij een racist is. Ik wordt daar zo moe van; Wilders die de keizers op alle manier duidelijk maakt dat hij maar een ding wil: weg met de moslim. Dat doet hij door ze zo grof mogelijke te beledigen en te denigreren (geeft hij zelf toe) dat ze weg gaan. En is dat niet genoeg dan sluiten we moskeen, verbieden we hoofddoeken etc. En is dat niet genoeg dan zetten we ze over de grens na een overtreding (of na het niet conformeren aan onze waarden). En is dat niet genoeg dan sturen we het leger (naar Gouda) om ze door de knieen te schieten... En dan gaat het dus niet om een paar extremisten: nee het gaat om miljoenen (zie uw filmpje). En wat zeggen onze rechters: het is niet bewezen dat meneer Wilders haat zaait. En u gaat daar blijkbaar in mee. Hoeveel zand kan iemand in z'n ogen hebben. Trouwens artikel 137 kan wel geschrapt want onze rechters, politici en media durven dat toch alleen maar toe te passen bij kleine vissen (Janmaat etc.). Als het er op aan komt zeggen ze: ach, het gaat meneer Wilders om een ideologie en niet om mensen.... (alsof je een ideologie door de knieen kunt schieten en over de grens kunt zetten).

bukansaya
bukansaya25 jun. 2011 - 16:58

WILDERS IS VRIJGESPROKEN Onvoorstelbaar, dat meneer Wilders hiermee wegkomt! Hij kan heel rustig miljoenen moslims beledigen en daarvoor niet gestraft worden. Wat is dat toch voor een man die meneer Wilders? Wat gaat er allemaal in hem om? Hij verslindt door zijn doen en laten miljoenen euro's belastinggeld met al de bewaking die hij nodig schijnt te hebben. Waarom laten ze hem niet gewoon los. Laat hem rondlopen zonder enige bewaking en dan maar kijken wat er gebeurt. Laat hem zichzelf bewaken! Deze twee alinea's zijn een uiting van mijn frustratie en kwaadheid over deze vrijspraak. De vrijheid van meningsuiting was in het proces in het geding. En Wilders vertelde na zijn vrijspraak dan ook dat hij het een overwinning vindt van het vrije woord vindt. Wat een onzin toch. Het is een fout idee om te beweren dat de vrijheid van meningsuiting inhoudt dat je van alles kunt roepen over minderheidsgroepen. Deze groepen dus ook gewoon mag kwetsen. Ik vind dat in een beschaafde democratie deze groepen juist moeten worden beschermd tegen deze kwetsbare uitspraken. Ik ben in 1956 naar Nederland gekomen, om in Delft te studeren. Ik was Indonesiër en had een studiebeurs. In Delft had ik een kamer op een appartement in een arbeiderswijk. Ik kon mijn kamerverhuurder, een arbeider van de Nederlandse Kabelfabriek, met het grootste gemak wijsmaken, dat ik op mijn reis naar Nederland (een boottocht die ongeveer een maand duurt) de Nederlandse taal heb geleerd. Hij had geen idee hoe de samenleving waarin ik ben opgegroeid er uit zag. En wat maakt meneer Wilders ons allemaal wijs met al zijn uitspraken over de Islam en zijn belachelijke film Fitna. Daartegen moet de Moslim minderheid beschermd worden, heren rechters. De inwoners van het gastland moeten dus eigenlijk geschoold worden in de betekenis van de andere cultuur van de minderheden. Zoals een goed gastheer dat hoort te doen. Niet alleen inburgeren dus voor de bezoekers maar ook inburgeren voor de gastheer. Dat is beschaving! Een gastvrije gastheer zorgt er ook goed voor dat zijn gasten zich makkelijk thuis voelen. En daar moet je ook aan werken. Dat gebeurt niet vanzelf. Wat Wilders doet is het voeren van proleten politiek. Zo noem ik het maar even. Het is een politiek die erop gericht is om de bevolking tegen de minderheden op te hitsen en op deze manier stemmen te vergaren. Het is een makkelijk manier om stemmen te vergaren. Je speelt in op het gevoel dat de minderheden de buurt als het ware verpesten. Natuurlijk veranderen deze minderheden het buurtklimaat. Het is de moeite waard om goed uit te zoeken of dit een verpesten is of een verrijken. Dit laatste aspect wordt helemaal niet belicht door de media die ik ken. Het is een illusie om te denken dat alles bij het oude blijft als er nieuwe mensen in de buurt komen wonen. Dit alles klopt ook met mijn vooronderstelling dat de Widers stemmers super conservatief zijn. Ze willen alles bij het oude laten en zijn allergisch voor veranderingen. Buurtcriminaliteit is een gevolg van deze conservatieve instelling. De minderheidsjeugd voelt zich niet geaccepteerd in het land. Zij gaan hun buurt-groepje als een veilige burcht beschouwen en laten daar niet makkelijk vreemdelingen binnenkomen. Het is een schande voor het Nederlandse volk dat iemand als Wilders politieke macht weet te veroveren. Misschien is de vrijspraak van Wilders een overwinning van het vrije woord; het is wat mij betreft een nederlaag voor een beschaafde democratie in Nederland.

1 Reactie
Yggdrasil
Yggdrasil25 jun. 2011 - 16:58

WILDERS IS VRIJGESPROKEN ============ Nee dat is hij niet, er is alleen bepaald dat er geen wettelijke grond was om hem te vervolgen dan wel te bestraffen. Wilders is helemaal niet vrij gesproken wat blijkt uit het toegevoegde commentaar van de rechters. Wilders is volgens de rechters extreem denigrerend en grof, wanneer Wilders was vrijgesproken dan hadden de rechters juist deze toevoeging wel weggelaten.

[verwijderd]
[verwijderd]25 jun. 2011 - 16:58

Niet de overheid staat in zijn hemd. De gehele Nederlandse beschgaving staat in zijn hemd. U, ik, wij allemaal staan zwaar te kakken, een land dat zijn welvaart te danken heeft aan zijn tolerantie verwoest op dit moment zijn reputatie, en niet allen in Europa.

1 Reactie
sjaakie2
sjaakie225 jun. 2011 - 16:58

Over onze buitenlandse reputatie moet u zich niet zo druk maken. Als u zich een beetje zou interesseren in het buitenlandse nieuws dan zou u weten dat andere landen op deze wereld ook zo hun minpunten hebben.

Marthijn2
Marthijn225 jun. 2011 - 16:58

Wilders heeft ergens in de twintig zetels. Janmaat kwam nooit verder dan drie. Dat is het verschil. Zelf ben ik voor de vrijheid van meningsuiting. Ik weet liever wat mensen denken. Dan kan je eerder tegengas geven dan dat je jarenlang mensen vervolgd om meningen waardoor velen hun mond houden en juist meer mensen zo gaan denken omdat de discussie uitblijft.

2 Reacties
Lejoo
Lejoo25 jun. 2011 - 16:58

Het is bovendien ook goed dat er niemand aanspraak kan maken op de titel martelaar van de Vrijheid van Meningsuiting. Vooral omdat het niet ter discussie stond, maar of er sprake was van haatzaaien.

Tonio2
Tonio225 jun. 2011 - 16:58

Zolang het tegengas waar je het over hebt tot nu toe alleen maar bestaat uit verdachtmakingen, godwins en scheldpartijen tegen Wilders en al zijn kiezers zal de PVV zeker niet in de kiezersgunst gaan dalen. Misschien een tip om eens te proberen op de inhoud in te gaan en voor de niet meer te ontkennen problemen een oplossing te gaan zoeken, die niet louter bestaat uit het verder doorsluizen van miljoenen aan belastinggeld naar de belangenbehartigers van diegenen die de problemen juist veroorzaken. Dat zal misschien beter helpen dan pappen en nathouden of zelfs gewoon de kop in het zand steken voor misstanden. Voor de meesten komt na de ontkenningsfase toch een keer de fase van omgaan met de problemen en aanpakken ervan. Voor velen op dit forum is de ontkenningsfase blijkbaar het eindstation.

Alexander4
Alexander425 jun. 2011 - 16:58

Wilders is blijkbaar niet te ver gegaan. Volgens de (deze) rechter. Daar moeten we ons bij neerleggen. Maar om 'haatzaaien' dan maar uit het strafrecht te halen? Ik dacht het niet! Dat zou Wilders vast wel willen. Dan kan hij pas echt vol uithalen!

1 Reactie
Lejoo
Lejoo25 jun. 2011 - 16:58

Een pleidooi voor toetsing aan de Grondwet i.p.v. het Strafrecht ter bevordering van beginsel van de trias politica?

[verwijderd]
[verwijderd]25 jun. 2011 - 16:58

Ik begrijp de ophef niet. De rechter heeft de gedragingen van Wilders langs de wettelijke meetlat gelegd en na rijp beraad geoordeeld dat Wilders geen strafbare feiten heeft gepleegd. Waarom moet je dan de wet aanpassen? Dit is precies waarom we een rechter hebben, omdat niet alle gedragingen eenvoudig als strafbaar of legaal te bestempelen zijn. Een snelheidsovertreding is nu eenmaal gemakkelijker vast te stellen dan een vermeende discriminerende uitlating, wat dat laatste ook maar mogen zijn. Er zijn nu eenmaal mensen die te pas en te onpas negatieve kwalificaties over groepen mensen als discriminatie bestempelen terwijl ze zelf ook alle groepen buiten hun engen leefwereldje op een hoop vegen.

1 Reactie
Lejoo
Lejoo25 jun. 2011 - 16:58

De uitspraak staat. Men kan zich afvragen of het beginsel van de trias politica, de scheiding der machten, in Nederland ooit tot wasdom kan komen, zolang toetsing van de grondwet door een onafhankelijk college van rechtspraak in Nederland niet bestaat.

matrix2
matrix225 jun. 2011 - 16:58

Onvoorstelbaar dat Wilders hier mee wegkomt. Hij kan nu zonder rem alle nazi's beledigen.

1 Reactie
Lejoo
Lejoo25 jun. 2011 - 16:58

Waarom zit dat u dwars, als uzelf geen nazi bent?

[verwijderd]
[verwijderd]25 jun. 2011 - 16:58

Nieuwe definitie van fascisme: het per wet verbieden van meningen anders dan de eigen mening.

1 Reactie
Lejoo
Lejoo25 jun. 2011 - 16:58

Nadat Artikel 1 uit het Grondwet is geschrapt?

[verwijderd]
[verwijderd]25 jun. 2011 - 16:58

Men zou een eerlijk moeten nadenken over welke voedingsbodem er was voor een partij als de PVV om zo groot te worden en nog steeds in de gunst te staan van vele Nederlanders. Natuurlijk kan men de PVV stemmer blijven betichten als dom en kortzichtig, ik zou zeggen ga vooral door, zeker op een site als Joop. Maar zolang er zoveel mis blijft wat door links is gecreëerd, zoals, gedogen, pamperen, onbeperkte subsidie, voor fietslessen en ga zo maar door. Zolang blijft er bestaansrecht voor een partij als de PVV, en links is niet bereid om naar de stem van redelijke burgers te luisteren. Nee links deed die mensen af al xenofoob en racist. Dus links heeft geschapen, wat er nu is en moet niet klagen, maar wellicht ook een leren luisteren naar de stem van de mensen in de oude wijken van de verpauperde steden.

7 Reacties
Yggdrasil
Yggdrasil25 jun. 2011 - 16:58

U bent in uw betoog de woorden "gratis geld" en "zelfredzaamheid" vergeten.

Lejoo
Lejoo25 jun. 2011 - 16:58

Welke kruid is er opgewassen tegen de leugenachtigheid, om links van alles wat mis is de schuld te geven, terwijl rechts evenveel boter op het heeft. Deze stemming makende desinformatie is een vliegwiel om een toenemend gevoel van onvrede te voeden. Wilt u op deze wijze meehelpen aan een oplossing?

mees.
mees.25 jun. 2011 - 16:58

Die redelijke burgers worden vanzelf de pineut van het gedachtegoed van een partij die zij steunen. Hun vrijheid en vrijheden zullen stukje bij beetje meer en meer afgenomen worden. Verdiende loon? Financieel worden zij als eerste nu al het hardst gepakt door degenen waar zij op gestemd hebben....degenen waarvan zij denken dat die voor hen strijden doen dat niet voor hen maar voor zichzelf. Veel PVV politici hebben dubbele functies,daar waar andere partijen dat allang niet meer willen....zijn én kamerlid en statenlid of kamerlid én gemeenteraadslid of statenlid én gemeenteraadslid. Bedenk maar eens wat dat voor inkomen oplevert. Zij malen niet om de mensen in die achterstandswijken want die worden door hen niet geholpen die worden financieel extra uitgewrongen. Zij malen alleen maar om de financiële en machtspositie van zichzelf.

arieroos
arieroos25 jun. 2011 - 16:58

[Maar zolang er zoveel mis blijft wat door links is gecreëerd, zoals, gedogen, pamperen, onbeperkte subsidie, voor fietslessen en ga zo maar door.] Hare Krishna, hare Krishna, en we blijven onze Leider napraten, niet gehinderd door enige kennis van zaken.

Mursili1
Mursili125 jun. 2011 - 16:58

... zoveel mis blijft wat door links is gecreëerd, zoals, gedogen, pamperen, onbeperkte subsidie voor fietslessen en ga zo maar door. Ja dás inderdaad erg mis allemaal. Maar vindt je dit niet een beetje bespottelijk om er nu mee te komen terwijl jouw PVV een kabinet "gedoogt" dat volledig meewerkt aan een politiek die on herroepelijk gaat leiden tot enorme economische problemen door onder andere Griekenland (maar eigenlijk onze banken) te "pamperen"? Hoe je het ook wendt of keert, de PVV "gedoogt" op dit moment een politiek die onder het mom van de crisis, schulden overhevelt van de private naar de publieke sector. Is dat de partij van Henk en Ingrid? Dit om-je-vingers-bij-af-te-likken zo rechtse kabinet kenmerkt zich juist door Pamperen en Gedogen, waarom eigenlijk naar links wijzen?

Tomzwarts
Tomzwarts25 jun. 2011 - 16:58

Niet men maar u zou eerlijk moeten nadenken over welke voedingsbodem er was voor de PVV. De PVV is geen voedingsbodem, deze partij misbruikt een voedingsbodem genaamd angst. Angst is de grootste drijfveer van de samenleving. Mijn vraag aan u, welke gunst heeft de PVV ons verleend? Nog meer angst ingeboezemd? mensen tegen elkaar opgezet? gebrekkige informatie verschaft? Is dat de gunst van de PVV? Daarnaast door links gecreëerd? statistisch gezien heeft rechts (aldus Geert Wilders die zijn roots heeft liggen bij de VVD) het langst de macht in handen en dit probleem dus gecreëerd. Dat ze dit probleem nu alleen maar groter maken is dus ook niet te wijten aan links.

Ravotr
Ravotr25 jun. 2011 - 16:58

"luisteren naar de stem van de mensen in de oude wijken van de verpauperde steden." Prima idee! Maar dan luisteren naar ALLE mensen die er wonen, ongeacht herkomst of geloof... Nier alleen naar de witte autochtone Nedcerlanders, maar evenzer naar mensen van Marokkaanse, Somalische, Turkse, you name it, herkomst.

[verwijderd]
[verwijderd]25 jun. 2011 - 16:58

Afschaffing artikel 137 zou schandalig zijn, want dan kan voortaan gewoon beestje bij naam genoemd worden :-)

1 Reactie
Joeri2
Joeri225 jun. 2011 - 16:58

Wilders wil geen beestjes bij naam noemen, hij wil denigreren en beledigen. Dat maakt hem veel duurder dan andere politici. Het lijkt me dus zaak op hem te gaan bezuinigen. Betalen om je door zo'n oelewapper te laten beledigen is dan misschien niet strafbaar. Maar het blijft een wanprestatie.

Reinaert de Vos
Reinaert de Vos25 jun. 2011 - 16:58

Is misschien wel een goed idee. Alles er uit gooien. Dan kan de GBL ook niet meer klagen dat hij gedemoniseerd wordt of dat soort huiliehuilie-dingen want het mag gewoon. Heerlijk, zo'n samenleving heb ik nou altijd al willen hebben. Gewoon lekker alles er uitgooien, heerlijk discriminerend en grof scheldend door het leven. Oh, wat een bevrijding moet dat zijn. Voor iedereen trouwens. Want zeg nou zelf, zo'n innerlijke rem en zo'n rechterlijke rem, dat is best wel jaren negentig. Ik stel voor om ook de grenzen op fysiek geweld oprekken dan kunnen de PVV-ers echt ongehinderd buren treiteren en lekker kopstoten uitdelen. Het paradijs is aanstaande. Nederland gidsland.

1 Reactie
Tonio2
Tonio225 jun. 2011 - 16:58

Wat bedoelt u nu eigenlijk te zeggen. Voor u zal er toch niets veranderen. U gooide er toch al alles uit als het ging om Wilders en zijn kiezers. Misschien kunt u eens uitleggen waar we het verschil met de tijd voor de uitspraak op 23-6 aan kunnen zien. Zelden zo'n hypocriete reacties gezien.

sjaakie2
sjaakie225 jun. 2011 - 16:58

Valt me echt van je tegen Michael Wilders heeft helemaal niet gelijk, artikel 137 moet helemaal niet geschrapt worden!

1 Reactie
matrix2
matrix225 jun. 2011 - 16:58

Beargumenteer dat eens.