Logo Joop
De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen

Wij zijn toe aan een verzoeningsverhaal

  •  
02-06-2022
  •  
leestijd 5 minuten
  •  
1318 keer bekeken
  •  
marnixvanrij

Het hoge woord is eruit: de Belastingdienst deed jarenlang aan ongelijke behandeling van Nederlandse burgers, gedreven door institutioneel racisme. Met de brief van staatssecretaris Van Rij aan de Kamer deze week bereikte het toeslagenschandaal zijn dieptepunt.

Pijnlijk is dat de staatssecretaris het grootste schandaal in het functioneren van de naoorlogse Rijksoverheid denkt te kunnen oplossen met een veranderingstrajectje voor de Belastingdienst. Volgens de brief van Van Rij zou er sprake zijn van een onbewuste tekortkoming van stuk of wat belastingambtenaren. Als remedie stelt hij wat cursusjes diversiteit hier en wat leiderschapstrajecten daar voor de ambtenaren van de Belastingdienst voor, en heel misschien ook nog eens kijken naar de organisatiecultuur. Daarmee doet van Rij precies hetzelfde als zijn voorgangers en collega’s: het ontkennen van het politieke discours waarbinnen deze grove schending van burgerrechten heeft plaats kunnen vinden.

Als sluitstuk komt Van Rij met nog een kermistrucje. Volgens hem zou de omvang van de groep die “echt schade heeft geleden” niet meer dan 15 à 20 duizend mensen zijn, op een totaal van 200.000 mensen die op de zwarte lijst van de Belastingdienst terechtgekomen zijn. Juridisch moet nog blijken of alle 200.000 mensen die op de lijst staan een claim kunnen indienen – ik zou zeggen: maak er een massaclaim van – maar het is evident dat alle tweehonderdduizend burgers die zonder enkele bewijsvoering en zonder wederhoor in het verdachtenbankje zijn geplaatst, “echte slachtoffers” zijn van een onethisch beleid en de immorele uitvoering van dit beleid.

Columniste Sheila Sitalsing schreef een uitstekend stuk over de brief van Van Rij die alleen al in de kop kort en goed samenvat wat het spel is dat de staatssecretaris en zijn spindoctors deze week pogen te spelen: “Na drie jaar onderzoek naar racisme bij de Belastingdienst ligt er een brief vol juridisch gelul”.

Wat het eindelijk bekennen dat hier wel degelijk sprake is van institutioneel racisme doet met de burgermoraal van alle ruim 2,5 miljoen Nederlandse burgers met een niet-westerse migratieachtergrond is zonneklaar. Het besef dat je om je naam, de geboorteplaats van jezelf of je ouders of je uiterlijk (!) door de staat, de monopoliehouder van het geweld zoals dat heet, apart gezet en onder schot gehouden kan worden, ondermijnt je vertrouwen in de staat.

Nu institutioneel racisme als oorzaak is vastgesteld, kan de toeslagenaffaire niet meer als een systeemfout worden afgedaan. Het is een politieke kwestie én het is een morele kwestie die ons als samenleving als geheel aangaat. Het gaat er niet meer alleen om in welke mate de Belastingdienst “de fout” is ingegaan. Het gaat erom dat we moeten vaststellen dat onze zittende politici, de minister-president voorop, hebben gefaald in de primaire taak die de burger hun had toevertrouwd. Ze zijn niet in staat geweest om “het goede” te doen: zorgen dat de Rijkoverheid zich niet blindstaart op haar uitvoeringstaak, dat een machtig instituut als de Belastingdienst de verleiding weerstaat om de Leviathan te worden die eigen burgers verplettert en verslindt.

Sterker nog, de mainstream bestuurders zijn na het einde van de Koude Oorlog en het einde van de ideologisch gedreven politiek het beledigen, het verdacht maken en het als tweederangsburgers afschilderen van Nederlanders met een niet-westerse achtergrond als een electorale goudmijn gaan beschouwen – helemaal in de twee decennia sinds Pim Fortuyn.

Er is systematisch een xenofobische politiek bedreven die gemeengoed is geworden bij “gewone” partijen zoals CDA en VVD. De zo vaak en zo graag ingezette liefdesverklaring aan “de gewone Nederlanders” door Mark Rutte, al een decennium de politieke leider van ons land, heeft alles te maken met deze cynische politieke strategie. Sinan Çankaya schreef afgelopen zondag een uitstekende beschouwing hoe dit in de afgelopen decennia is gegaan én dat het samen is gegaan met het doordringen van alle lelijke aspecten van marktwerking binnen onze verzorgingsstaat en onze overheid.

Het is vanuit deze politieke context dat we het toeslagenschandaal moeten bezien. De politicus-bestuurder die hier werkelijk en waarlijk iets aan wil doen, moet vooral eens goed in de spiegel durven kijken en binnen de eigen beroepsgroep beginnen. Onze minister-president had bij de val van zijn vorige kabinet de ultieme kans om het juiste signaal af te geven: het was gepast geweest als juist hij zijn verantwoordelijkheid had genomen en zijn vertrek uit de politieke arena had aangekondigd. Maar helaas, de generatie “BV NL”-politici is niet echt gevoelig gebleken voor de kracht van pathos om het publiek te kunnen overtuigen. Het hoogst scoren bij de verkiezingen verwart men met het beschikken over een moreel mandaat en als een bevestiging van zijn ethos.

Eens te meer blijkt uit het optreden van Van Rij dat de diepte van de tragedie die het toeslagenschandaal is, en niet alleen voor de 200.000 burgers die op de zwarte lijst staan, niet doordringt tot dit kabinet. Dat onze politieke leiders niet werkelijk beseffen dat het wantrouwen binnen onze samenleving tussen de burgers onderling (wie is gewoon en wie niet?) en tussen de burgers en de overheid het zoveelste dieptepunt heeft bereikt.

Onze samenleving heeft meer dan ooit behoefte aan een verzoeningsverhaal. Zo’n verhaal zal alleen helend werken als de daarbij behorende stadia door ons allen worden geëerd. In dat verhaal horen degenen die gekleineerd en gebroken zijn, te worden gehoord en gehonoreerd. Degenen die een rol hebben gespeeld in het ontstaan van deze tragedie moeten van zich laten horen en publiekelijk hun oprechte spijt betuigen.

Er is ook een moment van vergeving nodig. Maar daar moet wat aan voorafgaan. De machtigste betrokkenen hebben de moed nodig om toe geven dat het niet om toeval gaat, maar dat wij als gemeenschap, en onze politici voorop, de betekenis van “de goede samenleving” uit het oog zijn verloren. Verblind door de glinsterende verleiding van het economiseren van alle facetten van de zingeving aan het leven en betekenisgeving aan onze instituties.

Dit alles vraagt offers brengen: uit de oude bekende gewoontes stappen om het tij ten goede te keren. Het vraagt om vergezichten om in beweging te komen voor het herstellen van vertrouwen. Het vraagt om werkelijk andere leiders en andere taal.

Vooralsnog verwarren onze politici en staatssecretaris Van Rij het voor de bus gooien van een aantal belastingambtenaren en het naar de schoolbanken sturen van een aantal belastingdirecteuren met dat grootse en meeslepende dat ons als samenleving te doen staat.

Hun karikaturale remedie spreekt boekdelen over de kwaliteit van hun leiderschap en de valkuil van politiek met kleine letter “p”. Het kan anders, het kan beter, maar de oplossingen moeten we voorlopig vooral elders zoeken. Buiten de politieke zandbak van Van Rij en zijn maten.

Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.

Reacties (26)

Abdu
Abdu8 jun. 2022 - 8:46

Om niet in de lucht geschoten te hebben wil ik je voorstellen om de enorme kloof tussen de witte-vrouwen emancipatie en de niet-witte-vrouwen-uitsluiting eens gaan bestuderen.

Abdu
Abdu8 jun. 2022 - 8:36

“vertrek uit de politieke arena” van Rutte, “een verzoeningsverhaa”, “degenen die gekleineerd en gebroken zijn, te worden gehoord en gehonoreerd”, “publiekelijk hun oprechte spijt betuigen”, “een moment van vergeving”, “het herstellen van vertrouwen”, … Beste Shervin, je hebt niks begrepen wat institutioneel racisme is. Daarom weet je ook absoluut niet wat de oplossing moet zijn. Je voorstelen zijn van hetzelfde kalibre als van hen die jij bekritiseert. Wat jij voorstelt is goed voor een wankele apartheidsstaat (als voormalige Z.Afrika en huidiege Israeel). Maar Nederlandse institutioneel racisme is de (bar)moeder van de duivel zelf. De institutioneel mankementen vragen per definitie om institutionele oplossingen. Probeer naar uit te vinden wat dat inhoudt.

Beisser
Beisser3 jun. 2022 - 15:02

Inderdaad, we zijn toe aan een verzoeningsverhaal. Maar voor we daaraan kunnen beginnen is er nog een lange, zware weg te gaan. Eerst moet er begrip komen. Niet VOOR de daders maar BIJ de daders. Zij moeten begrijpen waar ze mee bezig waren. Zij moeten begrijpen wat ze aangericht hebben, de enorme emotionele, mentale, morele en materiële schade die ze vele tienduizenden landgenoten hebben berokkend. Zij moeten begrijpen welke motieven hen tot hun gedrag gebracht hebben. Dat is de eerste stap en die is al moeilijk genoeg, vooral als hun steeds ‘Racisme! Racisme! Racisme!' verweten wordt. Zij kunnen naar waarheid (op een enkele FvD stemmende ambtenaar na misschien) zeggen dat ze het “blanke ras” niet superieur achten aan de andere “rassen”. Dús zijn ze geen racisten. Stap 2 is, zeker voor de arrogantie van de hogere ambtenaren en hun meerderen in de politiek, haast net zo moeilijk: eerlijk erkennen dat ze inderdaad schandalig en immoreel gehandeld hebben. Daarna moet er begrip komen VOOR de daders, BIJ de slachtoffers: begrip dat het hele schandaal getriggerd is door de natuurlijke argwaan t.o.v. “De Ander”. Dat het een instinctieve reflex was waar zijzelf ook mee behept zijn. Ook dit is een moeizaam traject, misschien wel voor sommigen te moeilijk. Als we zover zijn kan er boetedoening volgen en passende maatregelen genomen worden. En daarna misschien de verzoening

2 Reacties
Zandb
Zandb4 jun. 2022 - 6:18

Beisser U lijkt een verlichtingscredo te omarmen - bouw scholen, dan kun je gevangenissen sluiten - te omarmen. Ik vind dat u zichzelf, want u bent mens, over- en onderschat. Ik bedenk maar een iets om uw hele redenering op losse schroeven te zetten: iemand die een ander vermoord maar dat niet wilde of 'slechts' ten prooi viel aan zijn natuur/instinct, die zou geen moordenaar zijn?

Beisser
Beisser4 jun. 2022 - 13:12

@ Zandb4 jun. 2022 - 8:1 Ik omarm geen enkel credo en je vergelijking gaat mank. Onderwijs en misdaadbestrijding zijn allebei broodnodig in een hoogontwikkelde samenleving als de onze. Of scholen en gevangenissen daarbij noodzakelijk zijn is een ander punt. Wat betreft je vergelijking: Maar het is niet voor niets dat de wet onderscheid maakt tussen “moord”, “doodslag”, “dood door schuld”, “grove nalatigheid de dood ten gevolge hebbende” of “een fataal ongeluk” met bijpassende sancties. Iemand die op een van deze manieren verantwoordelijk is voor iemands overlijden weet wat hij aanricht of aangericht heeft. En als hij geen doorgefourneerde psychopaat is zal dat op zijn geweten drukken. Een passende straf zal hij begrijpen en accepteren. Bij reflexgetriggerde discriminatie zoals die bij de belastingdienst geinstituionaliseerd is begreep men dat niet en begrijpt dat waarschijnlijk nog steeds niet. Sancties kunnen pas effectief worden als deze ambtenaren echt begrijpen wat ze aangericht hebben en hoe ze daartoe gekomen zijn. Nogmaals: Discriminatie in Nederland is –net als een aangeboren chronische ziekte van een individu– niet uit te bannen. Het is een aangeboren chronische kwaal van de samenleving. Wat we wel kunnen is leren ermee om te gaan. Maar daar is allereerst begrip voor nodig van hoe het mechanisme werkt. En het besef dat IEDEREEN , ook degenen die zich nu als slachtoffer zien, deze reflex in zich heeft. Dit is op zich al een herculisch karwei.

Olav Meijer
Olav Meijer3 jun. 2022 - 11:18

(vervolg) Hij laat de m.i. werkelijke, dieper liggende oorzaak van de ellende ongenoemd: het feit dat we nog steeds in een laat-kapitalistische samenleving verkeren waarin particuliere winsten –en de daarvoor benodigde uitbuiting- het “Leitmotiv” vormen, en de gemeenschappelijke, sociale belangen op de tweede plaats komen, zoals b.v. de grote problemen met betrekking tot het milieu, het klimaat en de eindigheid van grondstoffen. (Pas nu deze problemen tot grote rampen dreigen uit te groeien zijn ze te groot geworden om te negeren). Daarnaast bestaat een ermee samenhangende zeer ongelijke verdeling van de middelen van bestaan, waarbij de tegenstellingen tussen de kleine groep van (zeer) vermogenden en de grote meerderheid van (relatief) arme bevolkingsgroepen =nationaal en internationaal- steeds schrijnender worden. Een totaal andere sociaal-economische ordening en werkelijk democratische organisatie van maatschappelijke macht is een noodzakelijkheid.

6 Reacties
Gimli1955
Gimli19553 jun. 2022 - 13:53

@Olav je hebt gelijk. Echter is de vraag wel of je dat op een democratische manier gaat bereiken, als de regeringspartijen het concept democratie gebruiken om hun macht in stand te houden incluis de status quo. Dat staat haaks op de verandering die nodig is om bijvoorbeeld de circulaire economie op te starten en verder uit te bouwen. Nu zorgt voor iedere oplossing van dit kabinet voor meer controle van de burger door de overheid, meer dwang om iets in te voeren. Dat staat in schril contrast wat de democratie voorstaat. Onder het mom van de democratie worden allerlei dwangmatige maatregelen opgelegd met als opmerking dat het goed is voor de samenleving. Als dat niet zo blijkt te zijn, volgen er nog meer dwangmiddelen, regels en restricties. De politiek verschuilt zich daarna achter de wetenschap en de MSM, die gezien de naam "wetenschap" meer gericht is op weten dan begrijpen. De regering faalt en vervolgens worden er nog meer maatregelen getroffen, die later ook falen. Fundamentele problemen worden niet opgelost en ook niet door de wetenschap. Kritiek wordt gesensibiliseerd of beschuldigd en zo hebben we nog meer van hetzelfde. Het zou zo moeten gaan als je voorstelt, echter is het behoud van macht leidend en tot doel verheven, met een groeiende groep slachtoffers, die helaas de uitkomst van de verkiezingen niet kunnen beïnvloeden.

Zandb
Zandb4 jun. 2022 - 6:35

Gimli Daar komt de aap weer uit de mouw, ik citeer: "Echter is de vraag wel of je dat op een democratische manier gaat bereiken, als de regeringspartijen het concept democratie gebruiken om hun macht in stand te houden incluis de status quo." U zegt dus eigenlijk, dat onze democratisch in stand gehouden democratie geen democratie is. Maar een dictatuur. En dat er in feite niet democratische middelen nodig zijn, om een dergelijk 'probleem' aan te pakken. Ik snap dat u niet veel duidelijker kunt gaan dan u doet want dan worden uw bijdragen niet geplaatst. U past dan ook prima in de traditie van een PVV of FvD, die ook gedwongen worden om politiek correct hun boodschap te brengen, dat een democratie waarin mensen 'verkeerde' keuzes kunnen en mogen maken, afgeschaft moet worden. Maar, als ik een ding zeker weet, dan is het dit: De ware democratie is die, die zichzelf kan afschaffen. En ik partijen als de PVV en het FvD en mensen zoals u, die ons anders willen doen geloven, zijn uitermate gevaarlijk. Juist vanwege al dat meel in de mond.

Gimli1955
Gimli19554 jun. 2022 - 13:09

@Zandb Heb je het stuk gelezen over de oud president van Uruguay? Die geeft exact het antwoord op de vraag of we in een democratie leven. Op papier is er een democratie en is iedereen gelijkwaardig. Wat er in de westerse wereld in het echt bestaat is systeem, waarbij de beter gefortuneerden profiteren van het systeem en de lager opgeleide medemens heeft minder rechten en meer plichten. Die worden niet vertegenwoordigd in het systeem, of het nu om mensen gaat of om de dieren, het klimaat en het milieu. Alles is gericht op het profijt wat een steeds kleinere groep heeft. De aanhangers zullen naar de verkiezingen wijzen en de uitslag, waarbij dezelfde partijen al sinds 40 jaar in verschillende samenstelling en grootte het voor het zeggen hebben en geen verbetering of verandering hebben geboden. Dat is een TINA systeem, waarbij het behoud van macht prevaleert boven het welzijn en de rechten van de minder bedeelden. De oud president legt de vinger op de zwerende vinger, iedereen die een andere mening of standpunt heeft, is extreem, of zelfs ultra. De beschuldigingen gaan altijd in de overtreffende trap, 0% visie, nietszeggend enz. Ik geloof in de democratie, maar niet in wat het neoliberalisme als democratie wil verkopen, het is destructief asociaal, visieloos en lost geen van de fundamentele problemen op. Er dient een nieuwe bestuurscultuur te komen, deze is ten doden opgeschreven. Dit is alleen met nog meer repressie in stand te houden.

Gimli1955
Gimli19554 jun. 2022 - 13:18

Vervolg, Bij iedere nieuwe niet opgelost probleem bij woningbouw bedenkt de Jonge nog meer restrictieve en repressieve regels, die natuurlijk niets oplossen. Het aantal woningen neemt niet toe, er wordt alleen opgelegd dat de statushouders voorrang hebben en daklozen niet meer naar de opvang naar een woning. Echter met hetzelfde aantal woningen, los dat maar eens op. Het is tijdwinnen en uitstellen, doorschuiven en ontwijken, meer doet Rutte 4 niet, net als Rutte 1 tm 3. Je kunt me van van alles beschuldigen, de problemen staan nog steeds en de oplossing is geen steek dichterbij gekomen. Je kunt naar de FVD en de PVV en zelfs naar de BBB wijzen, de problemen staan er nog steeds te wachten om opgelost te worden. Het is gewoon een kwestie van het inzien van de noodzakelijkheid van verandering en liefst verbetering, in plaats van te wijzen naar anderen, die je een spiegel voorhouden. Gebruik je hersens en bedenk of het huidige systeem de fundamentele problemen op gaat lossen en als dat zo is, waarom is dat dan nog niet gebeurt? Het ligt niet aan de oppositie, met de kadaver discipline van de coalitie regeert deze regering al tijden zonder enige weerstand.

Zandb
Zandb5 jun. 2022 - 6:43

Gimli Wat een gelul. In een democratie moet het nou eenmaal mogelijk zijn om die democratisch af te schaffen. U beweert echter (want twijfelt er aan of dat kan), dat onze democratie niet democratisch is af te schaffen. Hoe kunt u dan beweren, dat u dit toch 'democratisch' wilt oplossen. Gimli, ik zeg het nogmaals: Ik heb het te doen met wat u beweert. En wanneer dat zichzelf tegenspreekt, dan doet u zichzelf te kort, niet ik.

Abdu
Abdu8 jun. 2022 - 9:17

Beste Olav, De enige mankement van kapitalisme (wat ook het racisme betreft) is de conservatieve neiging ervan om naast eigen uitbuitingsmechanismen, ook de oude uitbuitingsvormen in stand te houden. Het erfrecht, vrouwendiscriminatie, kerkelijk witwassen en natuurlijk de witte koloniale eigenschappen behoren tot vaste ingrienten van kapitalistische liberale democratien. Deze allemaal zijn in schrille contrast met hoe de relatie tussen kapitaal en arbeid uitgelegd wordt. Dit laatste (de witte kolonialisme) vormt nog steeds de institutionele inrichting van racisme in Nederland. Binnen deze institutionele inrichting wordt een niet-witte arbeider evenveel getroffen als een niet-witte werkgever. Het racisme is een pre-kapitalistische uitbuitingsmechanisme dat in natievormings- en staatsvormingsfase behouden is en door liberale democratie verankerd is in natie-identiteit en in natiestaat. Globalisering, immigratie en het verval van natiestaten heeft nu dit racisme politieke podia gegeven. Maar de institutionaliteit ervan fungeert niet in deze politiek racisme of in kapitalistische uitbuiting maar nog steeds in de staat zelf en de sociaal-culturele identificatie van deze staat, die frontaal botst met een sociaal, individueel en etnisch diverse burgerssamenleving (diversiteit).

Olav Meijer
Olav Meijer3 jun. 2022 - 11:18

[Het gaat erom dat we moeten vaststellen dat onze zittende politici, de minister-president voorop, hebben gefaald in de primaire taak die de burger hun had toevertrouwd.] [.....de mainstream bestuurders zijn…..het beledigen, het verdacht maken en het als tweederangsburgers afschilderen van Nederlanders met een niet-westerse achtergrond als een electorale goudmijn gaan beschouwen – helemaal in de twee decennia sinds Pim Fortuyn.] [Er is systematisch een xenofobische politiek bedreven die gemeengoed is geworden bij “gewone” partijen zoals CDA en VVD.] Dit is een goede beschrijving van de werkelijkheid. [Onze samenleving heeft meer dan ooit behoefte aan een verzoeningsverhaal.] Met de beschrijving van de auteur in de bovenstaande citaten ben ik het helemaal eens. Maar met “verzoening” en “vergeving” heb ik meer moeite, al klinkt het mooi. Want wat ligt ten grondslag aan de politiek van verdeel-en-heers die de schrijver weergeeft?

Gerygrr
Gerygrr3 jun. 2022 - 10:19

Wantrouwen in alle mensen, die zich niet weten in te vechten in dit geweldige land. Oorspronkelijke bewoners in achterstandswijken, die nieuwe buren kregen. Ze hielpen net als vroeger elkaar, er was sociale samenhang. Vervolgens werd de overheid slimmer, de taken werden overgelaten aan allerlei organisaties met ambtenaren in commissies, die leiding zouden moeten geven aan ongeveer dezelfde burenhulp. Je kreeg de krachtwijken van Ella Vogelaar. Ondertussen bleven de wijken verpauperen en begon de overheid de nieuwe tactiek van verdeel-en-heerspolitiek. Het niet willen delen met je nieuwe buren verhaal. Het wijzende vingertje, foei je bent zooooo fout! Dat heeft veroorzaakt wat we nu zien. Dit artikel schrijft vanuit afschuw voor ongelijkheid veroorzaakt door racisme. Ik schrijf vanuit afschuw voor de ophitsing van racisme onder economisch zwakkeren van elke kleur en afkomst. In een artikel van Roxane van Iperen las ik een mooie analyse en zij schreef o. a. dat op dit moment 28% van de gezinnen niet rond kan komen! Zijn dit allen slachtoffers van racisme? Er moet beseft worden, dat alleen samen deze rovende, haat verspreidende overheid kan worden aangepakt. Van elke groepering zijn de 20% besten, hoogst opgeleide gelukkigen geslaagd. Ik zie een zeer gemengde Tweede Kamer, veelkleurig ook. Laat je niets meer wijsmaken, mensen! .

4 Reacties
Gerygrr
Gerygrr3 jun. 2022 - 13:02

Een nieuw verhaal van racisme in de kiem: https://nos.nl/l/2431253 Niet de wegbezuinigde IC- bedden, die iedereen treffen, maar een totaal ander verhaal, wantrouwen! Voor iedereen is er de wens om niet een bed geweigerd te worden!

Gimli1955
Gimli19553 jun. 2022 - 13:55

Klopt als een zwerende vinger.

Beisser
Beisser3 jun. 2022 - 19:35

@ Gerygrr3 jun. 2022 - 12:19 Misschien is er bij Nederlanders met een migratieachtergrond inderdaad sprake van wantrouwen. Heel goed mogelijk. Maar volgens mij is het in de eerste plaats een kwestie van onbegrip. Wederzijds! En dat is waar de heren Van der Horst van de NVIC en geestelijk verzorger Mustapha Bulut een eind aan proberen te maken. En het wantrouwen van de autochtonen in de achterstandswijken wordt volgens mij gevoed door teleurstelling en ontevredenheid en opgefokt en gestuurd door de opportunisten en de populisten in de Nederlandse politiek en op de sociale media. Dit alles heeft niets met racisme te maken. Alleen met wij-zijdenken en vooroordeel.

Abdu
Abdu9 jun. 2022 - 8:49

“racisme onder economisch zwakkeren” Ik kan met zekerheid beweren dat de migranten minste last ondervinden van wilderianen of baudetianen. Deze twee zijn de problemen van eitte meerderheid. De migranten hebben wel structureel last van racistische discriminatie van overheid zelf en van particuliere witte instellingen; het institutioneel racisme dus. Zonder het oplossen van institutioneel racisme zal er nooit een gezamenlijk optreden komen tussen migranten en witte “zwakkeren”. Los eerst deze op, dan ontstaat vanzelf een samenhang in strijd tegen verdelers en heersers. Dat is wat de links voorop moet stellen en de niet-conservatieve rechts moet ondersteunen.

youppie
youppie3 jun. 2022 - 6:47

Er kan pas sparake zijn van verzoening wanneer de misdaden die door de belastingambtenaren geplaagd zijn voor de rechter zijn geweest. Iedere ambtenaar die doelbewust een leven kapot gemaakt heeft dient zich daarvoor voor de rechter te verantwoorden. Zolang dit niet gebeurt, dan kan er nooit sprake van verzoening zijn. Al helemaal niet omdat de enige taak van alle politici is om deze ambtenaren te verbergen. Misdaden horen bestraft te worden.

4 Reacties
Zandb
Zandb3 jun. 2022 - 9:42

Youppie Dat zullen er dan niet heel veel zijn: "Iedere ambtenaar die doelbewust een leven kapot gemaakt heeft dient zich daarvoor voor de rechter te verantwoorden." En zo zal er dan ook nooit sprake kunnen zijn van een verzoening. Maakt u niet ergens een denkfout?

Gimli1955
Gimli19554 jun. 2022 - 6:44

@Zandb "Iedere ambtenaar die doelbewust een leven kapot gemaakt heeft dient zich daarvoor voor de rechter te verantwoorden." En zo zal er dan ook nooit sprake kunnen zijn van een verzoening. Zo'n stuk copy paste mag, maar wordt niet gevolgd door enige onderbouwing, waarom youppie een denkfout maakt. Mijn antwoord is, als er geen onderbouwing nodig is, derhalve : Neen.

Zandb
Zandb4 jun. 2022 - 10:58

youppie Van hoeveel ambtenaren denkt u, kan aangetoond (bewezen) worden dat ze "doelbewust" levens kapot maakten? Ik ben bang dat zoiets van een geen enkele ambtenaar bewezen kan worden. En omdat er dan geen sprake kan zijn van verzoening, als ik het goed begrijp, dan vraag ik me af: "Maakt u geen denkfout?"

Zandb
Zandb4 jun. 2022 - 11:00

Ik richt me tot youppie maar ik moet me tot onze Gimli richten. Mijn excuus.

Halas
Halas2 jun. 2022 - 15:02

Goed stuk. En dat er iets wezenlijks moet gebeuren is helder. Het vervelende is dat recent bleek dat ongeveer 80%(!) van diegenen die zich nu melden als gedupeerden, er (netjes gezegd) geen recht op hebben..... Fijne maatschappij zo.

1 Reactie
Zomaareenmening
Zomaareenmening3 jun. 2022 - 1:28

Halas, uit je antwoord kan uitgemaakt worden dat je je laat ringeloren door de Haagse Politiek. Je neemt blindelings de uitspraken van VVD en CDA ministers over dat het allemaal wel meevalt. Zoals je zegt 80% van diegenen die zich nu melden als gedupeerden hebben er ( en dan durf je ook nog te zeggen” netjes gezegd”) geen recht op! Het wordt tijd dat figuren zoals jij eens geconfronteerd worden met de werkelijkheid van de gedupeerden. Jullie moesten eens daadwerkelijk een maandje of zo gaan leven in de omstandigheden die vele “uitkeringstrekkers” dagelijks meemaken. Je zou na een dag al heel hard huilend weglopen, geloof me maar. Roeptoeteren vanaf de zijlijn is oh zo gemakkelijk als je zelf maar niets met dit alles te maken hebt! Je moest je schamen!!

Arjan Fernhout
Arjan Fernhout2 jun. 2022 - 14:19

Politiek is rücksichtlose marketing geworden. Niet alleen door Fortuyn e.a. , maar ook door het hysterische gekrijs van een Bolkestein die voorspelde dat de helft van de Amsterdammers uit moslims zou bestaan indien er niet ingegrepen werd. Inspelend op onbewuste angsten en vooroordelen. *) Marnix van Rij c.s. hebben het nog steeds niet begrepen. Mensen met een andere etniciteit werden jarenlang onterecht achtervolgd door belastingambtenaren en de laatsten gaan daarbij vrijuit via een onvervalste "Ich habe es nicht gewusst'' verklaring. *) Fietstest Amsterdam - wie kan ongestoord een fiets jatten? https://www.youtube.com/watch?v=YvRJvgxbeyA