Sfeerfoto van Joop
Joop
Joop

Ultraconservatieve vrouwenhaters in Amerikaans Hooggerechtshof schaffen recht op abortus af

Zware klap voor vrouwenrechten in de VS
Joop

Wij zijn inwoners van een schaamteloos land

  •  
01-03-2019
  •  
leestijd 2 minuten
  •  
3152220075_f0f422b3cd_z
Je zou denken dat er onmiddellijk spoeddebatten worden gehouden nu het Europese College voor de Rechten van de Mens ons land heeft aangeklaagd
Nederlandse politici hebben altijd de mond vol over mensenrechten. Het hangt een beetje van hun eigen overtuiging af wie dan het doelwit is: Erdogan, Orbán of Maduro want zij hebben de neiging geestverwanten een beetje uit de wind te houden als zij op het stuk van democratie en vrijheid over de schreef gaan. Ook wordt er in het bijzonder aan de rechterzijde nogal gebalkt over opvang in de regio in plaats van door Nederland.
Spoeddebatten Je zou dus denken dat er onmiddellijk spoeddebatten worden gehouden nu het Europese College voor de Rechten van de Mens ons land heeft aangeklaagd vanwege de mensonterende omstandigheden in de gevangenis van Sint Maarten. Zo´n bajes verwacht je in een of andere corrupte dictatuurstaat, niet in het Koninkrijk der Nederlanden. Wat erger is: op Aruba en Curaçao is de situatie navenant. Bovendien gebruikt men daar ongeschikte detentiefaciliteiten om vluchtelingen uit Venezuela vast te zetten voor zover die niet door de kustwacht worden tegengehouden en teruggestuurd.
Natuurlijk wordt er door ambtenaren heel wat gerapporteerd en geconcludeerd en soms zelf de vinger op de zere plek gelegd maar papier is geduldig in Den Haag. En er is altijd wel een wegkijker en een afschuiver die zegt dat de laatste resten tropisch Nederland nu eenmaal afzonderlijke landen zijn. Dus we kunnen er helaas niets aan doen. Een tweede argument om met de armen over elkaar toe te kijken is dat Aruba en Curaçao niet buiten schot kunnen blijven als je de wantoestanden op Sint Maarten aanpakt. Daar komt dan ruzie van en o heremetijd, het gaat centjes kosten.
Buurlanden De Nederlandse regering is zelfs te beroerd om openlijk met de vuist op de tafel te slaan en te stellen dat dit binnen drie maanden afgelopen moet zijn. Ook doen de opvang in de regio predikers helemaal niets maar dan ook niets om de vluchtelingen uit Venezuela op een menswaardige wijze op te vangen. Terwijl Nederland en Venezuela toch buurlanden zijn. Terwijl die vluchtelingen toch niet eerst allemaal veilige landen gepasseerd zijn – zoals het PVV- en FvD-verwijt altijd luidt – voor zij op Curacao of Aruba arriveerden want die eilandjes liggen een paar uur varen uit de Venezolaanse kust.
Wij zijn inwoners van een schaamteloos land.

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (81)

mjansen2
mjansen25 mrt. 2019 - 7:35

Spoeddebatten over mensenrechten? Welnee dat zou ik niet verwachten hoor. Een land dat zo schandalig omgaat met vluchtelingen, ze uitzet en vervolgens in eigen land tot levenslang worden veroordeeld....Mensen verplichten zich in de schulden te steken om hun eigen inburgering te betalen. Onze democratische verzorgingsstaat moedwillig uitholt tbv het grote geld....Corruptie en machtsmisbruik onbestraft blijven, nee je mag hopen dat het tij zal keren en de huidige generatie politici de ogen worden geopend....

1 Reactie
jaydee123
jaydee1237 mrt. 2019 - 14:42

Niet iedereen die de reis van een paar duizend kilometer maakt naar Nederland en zich hier als "vluchteling" meld, heeft automatisch recht op een permanente verblijfsvergunning. Om vervolgens in het oorlogsgebied achtergelaten vrouw en kinderen over te laten komen.

HM van der Meulen
HM van der Meulen4 mrt. 2019 - 6:57

Waarborgfunctie: Artikel 43 Statuut In art. 43 Statuut is bepaald wie verantwoordelijk is voor de fundamentele menselijke rechten en vrijheden, de rechtszekerheid en de deugdelijkheid van het bestuur ten aanzien van het Koninkrijk. In art. 43 lid 1 wordt een rechtsplicht van de landen geformuleerd. Het is een taak van de landen om ervoor te zorgen dat deze rechtswaarborgen verwezenlijkt worden. In art. 43 lid 2 wordt de waarborgfunctie van het Koninkrijk bepaald. In artt. 44 en 45 en artt. 49 tot en met 51 Statuut wordt een aantal concrete bevoegdheden van de koninkrijksregering en de koninkrijkswetgever vastgelegd die de toezichthoudende taak van het Koninkrijk nader preciseren. Enkel als een land niet zelf in staat is om fundamentele rechten, de rechtszekerheid of de deugdelijkheid van bestuur te effectueren kan het Koninkrijk acteren. Ingrijpen door het Koninkrijk dient slechts in uitzonderlijke gevallen overwogen te worden. [1] Officiële Toelichting op het Statuut Kamerstukken II 1953/54, 3517, nr. 2, p. 15. [2] H.G. Hoogers, Tekst en Commentaar Grondwet, Commentaar op art. 43 Statuut Koninkrijk, Fundamentele rechten, rechtszekerheid en deugdelijkheid van bestuur, Deventer: Kluwer, 2015). https://koninkrijksrechtkring.wordpress.com/2016/07/20/waarborgfunctie-artikel-43-statuut/

3 Reacties
Jay K
Jay K4 mrt. 2019 - 12:28

Inderdaad, het koninkrijk de Nederlanden en niet zozeer het land Nederland.

HM van der Meulen
HM van der Meulen4 mrt. 2019 - 17:18

Sommige mensen kunnen maar niet ophouden twijfels te zaaien. Het koninkrijk de Nederlanden bevindt zich niet op de maan. De rest is al uitgebreid aan de orde gekomen, dus lees het maar na.

Tijr
Tijr4 mrt. 2019 - 20:37

@Jay K het land Nederland bestaat niet. Wel de landen Holland, Friesland, Zeeland en Gelderland, die samen met enkele andere staten de Nederlanden vormen.

OlavM
OlavM2 mrt. 2019 - 22:10

@ Andre Bosman: [OlavM, artikel 43 lid 1 geeft aan dat de landen ieder de fundamentele menselijke rechten en vrijheden, de rechtszekerheid en de deugdelijkheid van het bestuur in hun eigen land dienen te waarborgen.] Nee, je leest en begrijpt het kennelijk niet goed. In lid 1 staat weliswaar dat elk land zorg draagt voor (dus niet: waarborgt!) de verwezenlijking van de fundamentele menselijke rechten en vrijheden, de rechtszekerheid en de deugdelijkheid van het bestuur (overigens niet expliciet (uitsluitend) in eigen land!), maar in lid 2 staat zeer duidelijk: het waarborgen ervan is een aangelegenheid van het Koninkrijk, en dat beteken hier: het Koninkrijk der Nederlanden, dat uit vier landen bestaat. Alle vier landen, waaronder het Europese deel Nederland, hebben een waarborgingsverplichting. Ergo: (ook) Nederland kan het er niet bij laten zitten!

Andre Bosman
Andre Bosman2 mrt. 2019 - 11:43

Het statuut kent geen verticale verantwoordelijkheidsstructuur. Alle landen zijn gelijkwaardig. Nergens in het Statuut staat ook beschreven dat het land Nederland verantwoordelijk is voor de andere landen. Nederland kan dus ook nooit aangesproken worden op wangedrag van de andere landen binnen het Koninkrijk. Om dan Nederland weg te zetten als schaamteloos land is dan ook volstrekt onterecht. Waar blijft de kritiek van het Nederlandse College voor de rechten van de mens op de regering van Sint Maarten? Hebben zij überhaupt zeggenschap over de problematiek op het Caribische deel van het Koninkrijk? Zijn zij in gesprek geweest met de regeringen van de landen? Ik denk het niet. Daarom maar de gemakkelijke weg van het aanklagen van het land Nederland. Het standaard schuldgevoel op Nederland projecteren terwijl de problemen toch echt bij de bestuurders van Aruba, Curacao en Sint Maarten liggen. Maar daar gaat niemand het gesprek mee aan. Ook bij de zogenaamde expert meeting in de Eerste Kamer was deze reflex aanwezig. Nederland moet gewoon wat gaan doen. Maar hoe en wat en er dan gedaan moest worden had niemand een antwoord op. En dat klopt ok want het land Nederland heeft geen zeggenschap en geen verantwoordelijkheid op de andere landen. En als de bestuurders van die landen weigeren om de problemen aan te pakken blijft er weinig over dan een mogelijke aanwijzing vanuit de Rijksministerraad. En dan blijft het nog maar de vraag of de landen dat ten uitvoer gaan brengen. Kijk maar naar de nog steeds voortdurende puinhoop ten aanzien van het financieel beheer op de landen. Kortom, het projecteren van de schuld op Nederland gaat de oplossing niet verzorgen binnen het Koninkrijk. Pas als Aruba, Curacao en Sint Maarten zelf bestuurlijk hun problemen gaan aanpakken gaat er wat verbeteren op de eilanden. Tot die tijd voorkomt en verbiedt het Statuut willekeurig ingrijpen vanuit de Rijksministerraad en is ingrijpen vanuit het land Nederland puur kolonialisme en daarmee volstrekt ongepast. Maar dat weet een geschiedkundige natuurlijk ook.

6 Reacties
HM van der Meulen
HM van der Meulen2 mrt. 2019 - 15:23

"Tot die tijd voorkomt en verbiedt het Statuut willekeurig ingrijpen" Tot die tijd ja, maar daarna is dat dus een gepasseerd station en gaat het dus ook niet om willekeurig ingrijpen, maar dwingt de situatie tot gericht ingrijpen, door de instantie die de eindverantwoordelijkheid draagt. Dat heeft niets met kolonialisme te maken, maar met het feit dat een uitspraak van de rechter anders zonder gevolgen zou blijven omdat de bestuurlijke structuur ontbreekt om die in de realiteit om te zetten/af te dwingen. Dat is ontoelaatbaar binnen een rechtsstaat.

OlavM
OlavM2 mrt. 2019 - 21:46

@ Andre Bosman: [Nergens in het Statuut staat ook beschreven dat het land Nederland verantwoordelijk is voor de andere landen.....Nederland heeft geen zeggenschap en geen verantwoordelijkheid op de andere landen] Dit is onjuist. Alle vier landen zijn verplicht in het gehele Koninkrijk de fundamentele menselijke rechten en vrijheden, de rechtszekerheid en de deugdelijkheid van het bestuur te waarborgen. (Art. 43 lid 2 Statuut). En van "willekeurig ingrijpen" zal geen sprake zijn. Vanuit de Rijksministerraad kan stappen nemen, en zo nodig kunnen financiële (druk)middelen worden toegepast. Lees verder nog eens goed: TimS 1 maart 2019 at 16:24

Andre Bosman
Andre Bosman2 mrt. 2019 - 21:51

@OlavM, artikel 43 lid 1 geeft aan dat de landen ieder de fundamentele menselijke rechten en vrijheden, de rechtszekerheid en de deugdelijkheid van het bestuur in hun eigen land dienen te waarborgen. Als dat structureel niet gedaan wordt is het een taak van het Koninkrijk en niet van de landen om dat te waarborgen. Wat of wie is dan het Koninkrijk? Dat is niet ieder land voor zich of toevallig het grootste land, want er is geen verticale verantwoording binnen het statuut...

OlavM
OlavM2 mrt. 2019 - 21:59

"Vanuit" te schrappen in vier-na-laatste regel.

Trostomaat
Trostomaat3 mrt. 2019 - 11:34

0OlavM, [Alle vier landen zijn verplicht in het gehele Koninkrijk de fundamentele menselijke rechten en vrijheden, de rechtszekerheid en de deugdelijkheid van het bestuur te waarborgen. (Art. 43 lid 2 Statuut).] Ik weet niet welke bron je gebruikt, maar dat is niet wat Art. 43 lid 2 Statuut zegt. Integendeel. Artikel 43 2. Het waarborgen van deze rechten, vrijheden, rechtszekerheid en deugdelijkheid van bestuur is aangelegenheid van het Koninkrijk.

OlavM
OlavM8 mrt. 2019 - 0:49

@ Andre Bosman en TimS: Eigenlijk wilde ik niet meer reageren. Maar toch nog maar een laatste opmerking -het wil maar niet bij jullie doordringen-: ook minister Dekker erkende in het Vragenuurtje van de Tweede Kamer op 5 maart jl., dat Nederland als belangrijkste land binnen het Koninkrijk der Nederlanden een belangrijke rol had wat betref het waarborgen (artikel 43 lid 2 van het Statuur) van de rechten en vrijheden enz. Binnen het Koninkrijksbestuur.

Hanvander Horst
Hanvander Horst2 mrt. 2019 - 9:20

sodemieter toch op met die flauwekul. Nederland veegt regelmatig regeringen van landen die wel onafhankelijk zijn en souverein, de mantel uit omdat zij een potje maken van de mensenrechten. En dan zal men Sint Maarten of Aruba in dit opzicht moeten ontzien? Kom nou toch gauw.

7 Reacties
HM van der Meulen
HM van der Meulen2 mrt. 2019 - 12:08

Het zijn gewoon de schaamteloze inwoners van een schaamteloos land. Had je wat anders verwacht dan?

kweenie2
kweenie22 mrt. 2019 - 14:37

Han, het gaat niet over de mantel uitvegen. De mantel uitvegen is makkelijk. De vraag is of Nederland juridische middelen tot haar beschikking heeft om verandering af te dwingen, tegen de wil van St Maarten in. Als dat zo is, dan prima. Grijp in. Maar ik kan in Art 43 niet een duidelijk juridisch mandaat vinden voor Nederland. Staat dat er echt in?

Trostomaat
Trostomaat2 mrt. 2019 - 16:40

[.....nu het Europese College voor de Rechten van de Mens ons land heeft aangeklaagd] Waarom is dit nog niet gecorrigeerd? Feitelijk onjuist, in meerdere opzichten. Je kunt niet naar gelang het in de kraam te pas komt afwisselend 'land' en 'Koninkrijk' te gebruiken. Dat luistert in specifieke geval heel nauw. Stel Nederland, het land, slaat met de vuist op tafel (hebben ze dat wellicht niet al meerdere keren gedaan?). En dan? Het gaat er toch om dat er resultaat wordt gehaald?: geen mensonterende omstandigheden meer in gevangenissen in het Koninkrijk. Hoe kan er resultaat worden gehaald?

OlavM
OlavM2 mrt. 2019 - 21:36

@ kweenie en TimS: Het is een feit dat Nederland, als een van de vier landen van het Koninkrijk der Nederlanden, verplicht is de fundamentele menselijke rechten en vrijheden, de rechtszekerheid en de deugdelijkheid van het bestuur te waarborgen in het hele Koninkrijk, dus ook in Sint Maarten. Hoe dat concreet moet gaan is minder duidelijk. Het komt me voor dat Nederland in deze op z'n minst druk moet uitoefenen, en zo nodig met financiële (druk)middelen.

HM van der Meulen
HM van der Meulen2 mrt. 2019 - 21:58

"Hoe dat concreet moet gaan is minder duidelijk." Het is niet dat ik daar nou zo'n voorstander van ben, maar als je blijkbaar zoveel beleidsruimte hebt, dan kun je in theorie toch ook gewoon het leger sturen? Als de maffia daar het bestuur heeft overgenomen, dan zullen ze Nederland ongetwijfeld van kolonialisme beschuldigen, maar daar zou ik me toch niet door laten weerhouden. Je verspeelt zo natuurlijk wel een -potentiële- cocaïne-hub, maar zelfs/zeker een narco-staat moet wel de schijn ophouden dat er alleen maar toeristen komen.

Trostomaat
Trostomaat3 mrt. 2019 - 11:08

OlavM, Net als Han zit je ernaast. Dit is niet de verantwoordelijkheid 'van het land Nederland', maar dit is een zaak voor de staat 'Het Koninkrijk der Nederlanden'. Een fout maken kan, maar naar believen spelen met de begrippen 'land' en 'Koninkrijk' is iets anders. Volgens jouw logica zou Sint-Maarten (of Aruba of Curacao) ook verantwoordelijk zijn voor de waarborgen van de rechten in kwestie in bijvoorbeeld het land Nederland. Dat is natuurlijk evenmin het geval.

OlavM
OlavM3 mrt. 2019 - 17:40

@ TimS: [Net als Han zit je ernaast] Nee hoor, je begrijpt het zelf niet goed. Ik maak voortdurend duidelijk dat Nederland één van de vier landen van het Koninkrijk der Nederlanden is, en dat een aangelegenheid van het Koninkrijk derhalve...ook (maat niet uitsluitend) een zaak van Nederland is! En formeel zijn Sint-Maarten, Aruba en Curaçao op basis van reciprociteit inderdaad ook mede verantwoordelijk zijn voor de desbetreffende waarborgen in Nederland. Zie ook hierboven: OlavM 2 maart 2019 at 23:10 Kijk ook eens naar de column van Sheila Sitalsing in het TV-programma "Buitenhof" vandaag.

Dubbelgedopte snijboon
Dubbelgedopte snijboon2 mrt. 2019 - 6:22

Het is nog maar zeer de vraag of Nederland überhaupt kan ingrijpen via de Rijksministerraad. Volgens mij hebben de gevolmachtigde ministers van de eilanden een soort van veto-recht. Het enige wat ons kabinet kan doen is dit onderwerp agenderen en proberen hierover consensus te bereiken, mijn inschatting is dat de bestuurders van de eilanden hier dwars voor gaan liggen.

2 Reacties
HM van der Meulen
HM van der Meulen2 mrt. 2019 - 10:35

Leuk gevonden, Gadfly verzint er "een soort van veto-recht" bij - https://www.youtube.com/watch?v=yD-ffhvefsw

Spanveer
Spanveer3 mrt. 2019 - 1:33

Afhankelijk van de grootte van de zak met geld gaat het eilandbestuur nergens voor liggen.

ton14024
ton140241 mrt. 2019 - 18:53

Het Europese College voor de Rechten van de Mens zegt dat de Nederlandse regering verantwoordelijk is. Dan kunnen jullie hieronder dat erg interessant in twijfel trekken, maar dat noemen we ontkennen. Nu ben ik persoonlijk een voorstander van Maduro, dus die vluchtelingen mogen van mij de boot naar huis nemen, maar de Nederlandse regering denkt daar anders over.

1 Reactie
HM van der Meulen
HM van der Meulen1 mrt. 2019 - 23:32

Het lijkt me dat de vluchtelingen er recht op hebben individueel gehoord te worden. Mochten er geen redenen zijn om aan te nemen dat het gaat om vervolging, dan is er inderdaad geen reden om iemand niet terug te sturen. Ik zou daar een beetje terughoudend mee zijn, maar er is zeker geen sprake van een situatie zoals in Libië. Waarom zo moeilijk doen over zulke gemakkelijke dingen?

Rara14
Rara141 mrt. 2019 - 18:36

Het is allemaal al geregeld in het statuut van het koninkrijk. Zie art 43 “Elk der landen draagt zorg voor de verwezenlijking van de fundamentele menselijke rechten en vrijheden, de rechtszekerheid en de deugdelijkheid van het bestuur.” Het waarborgen is iets anders. Maar de zorg is expliciet overgelaten aan de landen zelf. Daar moet dus ook het debat plaatsvinden.

1 Reactie
HM van der Meulen
HM van der Meulen1 mrt. 2019 - 23:24

De formulering: “Elk der landen draagt zorg voor... etc", is meer dan alleen een constatering: het is een verplichting. Ziet iemand erop toe dat die verplichting ook wordt nagekomen? Johann schrijft: "Volgens het Statuut van het Koninkrijk der Nederlanden ligt de eindverantwoordelijkheid in deze kwesties bij de Koninkrijksregering, die bestaat uit het Nederlandse kabinet plus de betreffende gevolmachtigd minister." Als dat juist is, dan dienen die de opdracht te verstrekken en erop toe te zien dat die ook wordt uitgevoerd.

johannn2
johannn21 mrt. 2019 - 17:02

Zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Koninkrijk_der_Nederlanden  [Citaat] “Het Koninkrijk der Nederlanden is een soevereine staat samengesteld uit vier landen: Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten.” [Citaat] “Daarom treedt Nederland als enige van de vier landen, naar binnen en naar buiten op in de hoedanigheid van het Koninkrijk der Nederlanden.” [Citaat] “Het zwaartepunt in de verhoudingen berust zowel feitelijk als juridisch bij Nederland.”  De tekst eromheen mag je zelf lezen. Er wordt terecht gesproken van een unieke regeling. ___ Volgens het Statuut van het Koninkrijk der Nederlanden ligt de eindverantwoordelijkheid in deze kwesties bij de Koninkrijksregering, die bestaat uit het Nederlandse kabinet plus de betreffende gevolmachtigd minister. Niet onbegrijpelijk dus dat het Europees Hof, dat uiteraard grondig geïnformeerd is over de verhoudingen in alle lidstaten, Nederland oftewel het Koninkrijk der Nederlanden hierover aanspreekt. .

2 Reacties
JanB2
JanB24 mrt. 2019 - 2:27

Klopt. Iedere poging om Nederland vrij te pleiten in deze gaat dan ook mank. Nederland is het enige land dat in de hoedanigheid van Koninkrijk der Nederlanden kan en mag optreden wanneer de situatie daarom vraagt.

Andre Bosman
Andre Bosman4 mrt. 2019 - 11:17

"Nederland oftewel het Koninkrijk" is dus een onjuiste constatering. Het is niet hetzelfde. Het land Nederland is een van de 4 landen van het Koninkrijk en gelijk aan de 3 andere landen. Het Koninkrijk is verdragspartner in de internationale verdragen en niet het land Nederland. Er kan dus niemand het land Nederland verantwoordelijk houden voor de problemen in een van de andere landen. Dat kan met alleen met het Koninkrijk doen.

Spanveer
Spanveer1 mrt. 2019 - 16:02

De formele verantwoordelijkheid interesseert me niet. Feit is dat de eilanden niet in staat zijn tot behoorlijk bestuur. Dan kan Nederland niet werkeloos toezien. Dan maar verwijten krijgen over post kolonialisme. De politiek op de eilanden is incompetent en corrupt. Steun aan St. Maarten na de windhoos werd pas verleend nadat er garanties waren voor de besteding van het geld. Een zak met geld sturen waar de plaatselijke politiek mee kan aanrommelen is er niet meer bij. Die ervaring heeft Nederland te vaak meegemaakt.

2 Reacties
kweenie2
kweenie22 mrt. 2019 - 5:29

De formele verantwoordelijkheid interesseert je niet? Een rechtsstaat leeft bij de gratie dat mensen juist wel de formele verantwoordelijkheid naleven.

Spanveer
Spanveer3 mrt. 2019 - 1:40

Formeel heb je gelijk met je standpunt. De situatie op de eilanden, niet alleen St. Maarten, is dermate bedroevend dat ik over de formele verantwoordelijkheid heen stap. Hulp verlenen gaat voor juridisch gekissebis. Dat zit er achter mijn opmerking dat de formele verantwoordelijkheid me niet interesseert.

Trostomaat
Trostomaat1 mrt. 2019 - 15:24

Hoewel de autonome landen van het Koninkrijk der Nederlanden zelf verantwoordelijk zijn voor het verwezenlijken van fundamentele mensenrechten, is de borging van die rechten een 'Koninkrijksaangelegenheid': als een autonoom land in gebreke blijft, kan het Koninkrijk reageren. Dit wel ter beoordeling van de Raad van Ministers van het Koninkrijk. Voor wegkijken is dus geen plaats. Om dat te begrijpen is noch een rechterlijke uitspraak noch een stellingname van een College voor de Rechten van de Mens nodig. Wel kunnen er bij het oplossen van het probleem wat praktische problemen opdoemen. Dat gezegd hebbend. is er in tegenstelling tot wat Han van der Horst stelt natuurlijk geen sprake van dat een 'Europees College voor de Rechten van de Mens' Nederland heeft 'aangeklaagd'. Er is een uitspraak geweest van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) over een individueel geval van detentie op Sint-Maarten. Daarin is vastgesteld dat in dat geval de mensenrechten van de klager waren geschonden. Zoals te doen gebruikelijk heeft de instantie die toeziet op naleving van arresten van het Hof (Het Comité van Ministers van de Raad van Europa) informatie gevraagd aan het mensenrechteninstituut van het betrokken land (in dit geval dus Nederland). Uitvoering gevend aan dat verzoek het het Nederlandse College voor de Rechten van de Mens (dus niet het Europese!) in een keurige brief haar visie gegeven op deze zaak. Omdat het een hardnekkig probleem betreft dat maar niet opgelost lijkt te kunnen worden, heeft het CRM aan het Comité geadviseerd de striktere procedure voor intensief toezicht toe te passen op naleving van het arrest in kwestie, in plaats van de standaardprocedure. Dat lijkt mij een logisch advies. Het wachten is nu op een inhoudelijke reactie van Nederland. Zo zit de vork in de steel. In het licht hiervan lijkt mij de roep om 'spoeddebatten' misplaatst. Evenals de conclusie dat wij inwoners zijn van 'een schaamteloos' land.

4 Reacties
HM van der Meulen
HM van der Meulen1 mrt. 2019 - 23:10

Nou, dat is mooi. a) Betekent dat nu ook dat er geen sprake is van mensonwaardige toestanden in de detentieverblijven daar? b) Nederland dat nu ook dat Nederland daar uiteindelijk formeel niet voor verantwoordelijk zou zijn, ook als dat wel zo is? Het lijkt me dat dáár namelijk de noodzaak voor spoeddebatten vanaf zou dienen te hangen en niet van het resultaat van het oordeel inzake de gevolgen van de bureaucratische afhandeling voor in 1 enkel individueel geval, terwijl er nog honderd (of veel meer) vastzitten in omstandigheden die de oorzaak vormden van alle ellende. Schrijft de rechtsgang misschien voor dat ze alle 100 afzonderlijk klagen, de één omdat hij daar een ziekte heeft opgelopen, de ander omdat een medische klacht niet of onvoldoende werd behandeld, etc.? Graag in drievoud, omkleed met argumenten, voorzien van bewijzen: vergeet niet om het ontbrekend medisch attest over te leggen. U hebt het recht bijstand te vragen van een advocaat. De lijst van adressen vindt U hieronder.

OlavM
OlavM2 mrt. 2019 - 21:25

@ TimS: Dank voor deze uitgebreide, concrete toelichting. Maar ik kan Han ver Horsts term "schaamteloos" toch wel volgen, omdat Nederland zich nogal laat voorstaan vanwege zijn "fijne neus" voor handhaving van mensenrechten in den vreemde en Den Haag graag betitelt als de hoofdstad van het internatioanle recht, maar in eigen huis nogal eens in gebreke blijft. Misschien is "hypocriet" een wat toepasselijker term. En een "spoeddebat" lijkt me helemaal niet zo gek, daar de kwesties waarom het hier gaat zich al zo lange tijd voortslepen, en Nederland domweg in verzuim blijft om adekquate stappen te nemen.

OlavM
OlavM2 mrt. 2019 - 21:27

Een-na-laatste regel: .....adequate stappen.....

Andre Bosman
Andre Bosman2 mrt. 2019 - 21:56

@TimS, Nederland speelt geen rol binnen het Statuut ten aanzien van de andere, gelijkwaardige landen binnen het Koninkrijk. Het zou dus ongepast zijn voor het land Nederland om in te grijpen in een ander land binnen het Koninkrijk. Een rechter kan het land Nederland dan ook niet dwingen om iets te doen ten aanzien van andere landen binnen he Koninkrijk omdat het land Nederland geen zeggenschap heeft ten aanzien van de andere landen. er is dus niks schaamteloos aan het handelen van Nederland het is het gevolg van een Statuut waarvoor alle landen binnen het koninkrijk hun handtekening hebben gezet.

HM van der Meulen
HM van der Meulen1 mrt. 2019 - 14:44

Je haalt gewoon meer stemmen binnen door gratis en zonder enige verplichting op te komen voor de mensenrechten in Venezuela.

2 Reacties
HM van der Meulen
HM van der Meulen1 mrt. 2019 - 15:22

Het is overigens vrij duidelijk dat Nederland verantwoordelijk is gebleven voor defensie en de naleving van de mensenrechten, maar aan feiten heeft dat rechtse volk zoals gewoonlijk geen boodschap. De Nederlandse politiek is steeds dezelfde: Nederland steunt de illegale Amerikaanse oorlogen, maar weigert om de vluchtelingen op te nemen die daar het gevolg van zijn.

Herr Vorragend
Herr Vorragend2 mrt. 2019 - 8:47

Zodra je je bemoeit met zoiets als mensenrechten op de eilanden wordt je onmiddellijk door de eilandregering betiteld als kolonist, racist en slavendrijver. Ben benieuwd hoe het linkse volk dat trekt.

Jay K
Jay K1 mrt. 2019 - 13:31

Hmm Han, je gaat hier toch een beetje de fout in. Het gaat hier om een souverein land binnen het koninkrijk der Nederlanden. Verder grenst Nederland aan Belgie en Duitsland en aan de andere kant de Noorzee en Groot Brittannie. Ik weet wel dat de platen verschuiven, maar niet zo snel hoor.

10 Reacties
Hanvander Horst
Hanvander Horst1 mrt. 2019 - 14:14

Nederland grenst aan Venezuela en Colobia. De Antillen zijn niet soeverein en Nederland blijft verantwoordelijkheid voor het handhaven van de mensenrechten. Kijk maar naar die vlag op de eilanden en dat detachement Mariniers.

SG87
SG871 mrt. 2019 - 14:45

@Jay K: Souverein zijn ze niet, want de Rijksministerraad staat er nog boven en kan zaken opleggen. Het Koninkrijk der Nederlanden is het souvereine land en de 4 landen waaruit het bestaat zijn als ware deelstaten met grote mate van zelfstandigheid. Maar dus niet souverein, want ze kunnen altijd teruggeroepen worden door de Rijksministerraad (aangezien die in grote meerderheid uit afgevaardigden uit Nederland bestaat, zal Nederland in praktijk natuurlijk nooit op het matje geroepen worden). Ook wordt naar buiten toe altijd aangetreden als Koninkrijk der Nederlanden, niet als aparte deelstaat. Verder bestaat 'deelstaat' Nederland ook uit de eilanden Bonaire, Saba en Sint-Eustatius en heeft het daarmee dus ook (zee)grenzen met Venezuela, Verenigde Staten (via de Amerikaanse Maagdeneilanden) en Saint Kitts en Nevis. Dus 'deelstaat' Nederland heeft als buurlanden België, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Venezuela en Saint Kitts en Nevis Het Koninkrijk heeft daar bovenop nog als extra buurlanden Frankrijk en de Dominicaanse Republiek.

Keilstra
Keilstra1 mrt. 2019 - 14:46

Han, hoe kom je er in godsnaam bij dat de Antilliaanse landen niet soeverein zijn ?? Je moet onderscheid maken tussen de eilanden die deel uitmaken van Nederland, en de soevereine LANDEN van het koninkrijk. Lees artikel 1 van het Statuut van het Koninkrijk : Artikel 1 1 Het Koninkrijk omvat de landen Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten. 2 Bonaire, Sint Eustatius en Saba maken elk deel uit van het staatsbestel van Nederland. Voor deze eilanden kunnen regels worden gesteld en andere specifieke maatregelen worden getroffen met het oog op de economische en sociale omstandigheden, de grote afstand tot het Europese deel van Nederland, hun insulaire karakter, kleine oppervlakte en bevolkingsomvang, geografische omstandigheden, het klimaat en andere factoren waardoor deze eilanden zich wezenlijk onderscheiden van het Europese deel van Nederland.

M7
M71 mrt. 2019 - 18:26

@ hanvanderHorst: je bent historicus : je zou beter moeten weten.Lees het betreffende verdrag / Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden er even op na. jammer !

FransAkkermans1947
FransAkkermans19471 mrt. 2019 - 18:40

U heeft gelijk maar dat van die buurlanden is symboliek. Ooit was Australië ons buurland, zoiets. Maar wat moet en kan er nu gebeuren behalve met de vuist op tafel slaan?

LaBou
LaBou 1 mrt. 2019 - 19:33

Sinds wanneer is de souvereiniteit van een een belemmering om ons er mee te bemoeien? Het staat me toch echt bij dat ons dat in andere gevallen niet bepaald regengehouden heeft. In één geval werden we daarbij zelfs handtastelijk in de vorm van, laten we eens iets noemen, bombardementen.

Elleboogje
Elleboogje1 mrt. 2019 - 21:02

@LaBou Sinds wanneer is de souvereiniteit van een een belemmering om ons er mee te bemoeien? Sinds we politici hebben die Nederland beschuldigen van neo-kolonialisme?

LaBou
LaBou 2 mrt. 2019 - 6:15

Elleboogje, dat noemen we een k*tantwoord. Oftewel, het is géén antwoord maar dat weet je best. Want je weet natuurlijk ook wel wat we deden in Irak, wat we nu doen in Syrie en wat we dreigen te gaan doen in Venezuela (kom er maar weer in, Norm). Allemaal souvereine landen waar we ongevraagd ingrijpen zoals ons goeddunkt.

Jay K
Jay K2 mrt. 2019 - 7:04

@Han, snel je schoolgeld gaan terug vragen. Het koninkrijk der Nederlanden kent 4 landen. Aruba, Curacao, Sint Maarten en Nederland. Elk land is volgens artikel 43 statuut zelf verantwoordelijk voor de mensenrechten. Het is nu dus aan het Koninkrijk om Sint Maarten hierover aan te spreken, maar Nederland heeft daar niets mee van doen.

OlavM
OlavM2 mrt. 2019 - 21:09

@ Jay K: Je hebt het mis. Caribisch Nederland, waarvan Bonaire deel uitmaakt, en een ander deel van het Koninkrijk der Nederlanden (Aruba en Curaçao) grenzen wel degelijk aan Venezuela en Colombia. En je bazelt ook wat betrwft de mensenrechten. In het Statuut staat dat alle landen van het Koninkrijk der Nederlanden de verplichting hebben de fundamentele menselijke rechten en vrijheden, de rechtszekerheid en de deugdelijkheid van het bestuur in het Koninkrijk te waarborgen. Deze verplichting heeft Nederland dus ook met betrekking tot de andere, Caribische landen van het Koninkrijk.

Rara14
Rara141 mrt. 2019 - 12:59

“Wij zijn inwoners van een schaamteloos land” Dit lijkt wel oicofobie. Vele zouden graag in Nederland willen wonen en wagen daarvoor angstige boottochten op zee.

4 Reacties
madbako
madbako1 mrt. 2019 - 15:59

Kan je nagaan hoe door en door slecht en rottig het is in die landen dat men graag hier naar toe wil. Voor die mensen is Nederland dus een paradijs op aarde

vdbemt
vdbemt1 mrt. 2019 - 17:32

Dat is omdat zij niet zien hoe schaamteloos Nederland die beweging tegenhoudt door deze vluchtelingen op vreselijk onmenselijke manier aan de Grieken en de Turken over te laten. Het is werkelijk schokkend daar. En Nederland, meer landen in de EU, doet alsof hun neus bloedt. Zolang ze maar niet doorreizen naar Nederland. Ja. Een schaamteloos land.

stokkickhuysen
stokkickhuysen1 mrt. 2019 - 18:55

@rara Han legt de lat graat wat hoger dan juridisch afdwingbare verplichtingen. Die laatste categorie heet wetten, de eerste waarden. Dus waar jij oikofobie (waar komt die 'c' vandaan) vandaan haalt als iemand zegt dat je je eigen normen en waarden niet respecteert, is vreemd. Je eigen normen en waarden niet respecteren omdat het geld kost, daar begint zo langzamerhand de nieuwe waarde te zijn. Daar moet zo'n 80% van NL niet zo blij mee zijn.

OlavM
OlavM2 mrt. 2019 - 20:56

@ Rara: "Oikofobie" (dit is de juiste spelling) is de ultieme vervloeking door uiterst rechts. Een loos begrip, voorkomend uit een obsessie waarvan een nuchter, kritisch denkend persoon bepaald niet onder de indruk raakt.

M7
M71 mrt. 2019 - 11:37

Han, Je zit in de overtreffende trap van overdrijving: niet doen

FransAkkermans1947
FransAkkermans19471 mrt. 2019 - 11:27

Dus het is simpel een kwestie van op de poot spelen? Ik ben geen kenner van de betrekkingen binnen het koninkrijk maar ik heb het idee dat deze situatie er een is van halfslachtigheid. Ze zijn absoluut geen kolonie maar de navelstreng is nooit doorgesneden. Wie dat moet doen en of dat wenselijk is zou ik niet weten maar ik heb het idee dat de bestuurlijke ellende te maken heeft met de status in koninkrijksverband en dat daar zo omzichtig mee moet worden omgesprongen. En re-kolonialisering is ook geen optie. Dus nog jaren met de vuist op tafel staan is het enige perspectief?

itsme3
itsme31 mrt. 2019 - 11:25

Alle drie de eilanden die u beschrijft zijn zelfstandige landen (met een eigen regering) die onderdeel zijn van het Koninkrijk der Nederlanden, maar niet van het land Nederland. De spoeddebatten zullen dus op de eilanden zelf moeten worden gehouden.

9 Reacties
Hanvander Horst
Hanvander Horst1 mrt. 2019 - 12:19

Wegkijker. Uiteindelijk vallen ze allemaal onder de regering van het Koninkrijk der Nederlanden. Wat dat is zoek je zelf maar op.

Satya
Satya1 mrt. 2019 - 12:59

De inwoners bezitten de Nederlandse nationaliteit en het Europees burgerschap. Ook komen lgo's in aanmerking voor Europese fondsen. Het zou heel normaal zijn om daar enigzins een betrokkenheid bij te ervaren of de banden helemaal te verbreken.

Buitenstaander
Buitenstaander1 mrt. 2019 - 14:16

@Han Ja, dag Han, daarin staat dat elk van de landen ZELF verantwoordelijk zijn. Dat neemt niet weg dat NL met het beroemde vingertje best wel wat actiever had kunnen zijn, maar sturen we dan vervolgens weer een 'gouveneur' die orde op zaken gaat stellen? en gaan wij dan weer centjes (zoals altijd) ter beschikking stellen? En krijgen we dan weer commentaar van die vrienden hier op JOOP die ons beschuldigen van post-kolonialisme? moeilijk hoor….

kweenie2
kweenie21 mrt. 2019 - 14:42

Ik vind het best als we ingrijpen, maar is er een concreter artikel dan art 43 op basis waarvan dat mogelijk is? Ik ben geen jurist, maar is dit voldoende juridische basis voor Nederland om desnoods met dwang in te kunnen grijpen? De hele bestuurlijke constellatie van het koninkrijk vind ik eerlijk gezegd nogal verwarrend en vaag. Mij is niet duidelijk welke machtsmiddelen Nederland heeft om uiteindelijk in te grijpen als er daar iets mis gaat.

HM van der Meulen
HM van der Meulen1 mrt. 2019 - 15:00

Hoezo post-kolonialisme? Het gaat toch gewoon om de resten het kolonialisme?

Satya
Satya1 mrt. 2019 - 16:08

Norm Lekker makkelijk, altijd maar de schuld op anderen af schuiven.

OlavM
OlavM2 mrt. 2019 - 20:35

@ Norm: [Ja, dag Han, daarin staat dat elk van de landen ZELF verantwoordelijk zijn.] Nee, in het Statuut staat dat alle landen van het Koninkrijk der Nederlanden de verplichting hebben de fundamentele menselijke rechten en vrijheden, de rechtszekerheid en de deugdelijkheid van het bestuur in het Koninkrijk te waarborgen. Deze verplichting heeft Nederland dus ook met betrekking tot de andere, Caribische landen van het Koninkrijk.

OlavM
OlavM2 mrt. 2019 - 20:49

@ kweenie: Dat zijn relevante, gerechtvaardigde vragen. Maar als Nederland de mensenrechten in Caribisch Nederland werkelijk serieus neemt, zal het iets moeten ondernemen. En daarbij zullen financiële (druk)middelen uiteindelijk niet geheel buiten beschouwing kunnen blijven.

kweenie2
kweenie23 mrt. 2019 - 21:34

@OlavM Als dat binnen de juridische mogelijkheden ligt, prima. De situatie is schrijnend genoeg en rechtvaardigt wat mij betreft elk middel dat wettelijk beschikbaar is.

west012
west0121 mrt. 2019 - 11:18

Helemaal eens.

Keilstra
Keilstra1 mrt. 2019 - 10:50

Als wij geen Curaçaose, Sint Maartense of Arubaanse nationaliteit hebben hoeven wij ons niet aangesproken te voelen. Betreffende landen zijn soeverein en hoeven inmenging vanuit Nederland niet te dulden. Ik wens onze koninkrijksbroeders alle succes met het naleven van de mensenrechten.

8 Reacties
Hanvander Horst
Hanvander Horst1 mrt. 2019 - 11:43

Die eilanden zijn NIET soeverein en de inwoners hebben allemaal een Nederlands paspoort.

Keilstra
Keilstra1 mrt. 2019 - 14:32

Han, ik moet je tegenspreken. De landen zijn wel degelijk soeverein, en stellen Nederlandse inmenging in hun binnenlandse aangelegenheden absoluut niet op prijs. Wat het paspoort ermee te maken heeft begrijp al helemaal niet. Aangezien ik als Nederlander geen Arubaans of Sintmaarteniaans paspoort heb mag ik me helemaal niet bemoeien met de zaken van die landen. En jij ook niet, Han.

Keilstra
Keilstra1 mrt. 2019 - 14:39

@GG Het Statuut bepaalt als volgt Artikel 43 Lid 1. Elk der landen draagt zorg voor de verwezenlijking van de fundamentele menselijke rechten en vrijheden, de rechtszekerheid en de deugdelijkheid van het bestuur. Lid 2. Het waarborgen van deze rechten, vrijheden, rechtszekerheid en deugdelijkheid van bestuur is aangelegenheid van het Koninkrijk. Het Koninkrijk bestaat uit 4 landen : Nederland, Sint Maarten, Curaçao en Aruba. Al deze landen dragen zelf zorg voor voor de naleving der mensenrechten, zie lid 1. Dat het Koninkrijk één en ander waarborgt houdt dus niet in dat Nederland het daar regelt !!! Het Koninkrijk is op de eerste plaats NIET Nederland in z'n eentje, en ten tweede kan het Koninkrijk slechts de verschillende landen aanspreken op de nationale verantwoordelijkheid. Waarom denken mensen toch nog steeds dat Nederland volgens het Statuut de andere landen in het Koninkrijk de wet mag voorschrijven ?? Kolonialisme is niet goed !!

stokkickhuysen
stokkickhuysen1 mrt. 2019 - 18:57

@Keilstra Wat het paspoort ermee te maken heeft begrijp al helemaal niet. Eerste lichtpuntje in een post van jou: geen emotie rondom dubbele nationaliteiten, hulde.

ton14024
ton140241 mrt. 2019 - 19:10

Heb je wel eens op de voorzijde van een Nederlands paspoort gekeken?

Ozon
Ozon2 mrt. 2019 - 0:50

Keilstra, Er bestaat niet zoiets als de “Curaçaose nationaliteit” of “sintmaartiaans paspoort”; allen hebben de Nederlandse nationaliteit en een paspoort van het Koninkrijk der Nederlanden. Wel is het zo dat je je als Nederlander - niet geboren op de (voormalig) Antillen niet zomaar voor langere tijd mag vestigen e/o werken.

Keilstra
Keilstra2 mrt. 2019 - 10:06

@GG Hoe jij dan wilt voorkomen dat Nederland zich gaat mengen in de binnenlandse aangelegenheden van andere landen is mij dan weer een raadsel. Art 43 lid 2 Statuut zegt dat Het Koninkrijk moet waarborgen dat de mensenrechten worden nageleefd. Hoe kom jij erbij dat Het Koninkrijk gelijkgesteld kan worden met Nederland ?? Het Koninkrijk = 4 zelfstandige landen. Nederland kan HOOGSTENS de andere landen aanspreken op hun verantwoordelijkheid. Net als de Antillaanse koninkrijkslanden dat met Neddeerland kunnen doen, en met elkaar.

OlavM
OlavM2 mrt. 2019 - 20:30

@ Keilstra: Het EHRM heeft wel degelijk bevoegdelijk geoordeeld dat Nederrland artikel 3 van het EVRM heeft geschonden. Dit dus op basis van de eigen verplichting in het Statuut wat betreft de waarborging van de fundamentele menselijke rechten en vrijheden, de rechtszekerheid en de deugdelijkheid van het bestuur in het Koninkrijk de Nederlanden, waartoe Sint Maarten ook behoort. Hoe de waarborging in concreto moet gebeuren kan het EHRM niet bepalen.Maar Han van der Horst heeft er wel degelijk gelijk in dat het schandalig is dat Nederland het in het eigen Koninkrijk zo laat afweten.