Joop

Wij worden uitgewoond

  •    •  
29-02-2020
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
61 keer bekeken
  •  
utrecht

© Cc-foto: 0805edwin

Wij worden uitgewoond door de woningmarkt en we zijn het zat. We eisen dat de politiek komt met een nieuwe visie op volkshuisvesting.
Het kabinetsbeleid van de afgelopen 30 jaar heeft de volkshuisvesting kapotgemaakt. Als je veel geld hebt, kun je op de woningmarkt slapend nog veel rijker worden. Als je weinig geld hebt, ben je overgeleverd aan de grillen van je huisbaas of de makelaar, als je überhaupt al woonruimte kunt vinden. Het woonbeleid van de afgelopen 30 jaar is daardoor de grootste oorzaak van de groeiende ongelijkheid in Nederland.
Onze grondwet zegt letterlijk: “Bevordering van voldoende woongelegenheid is voorwerp van zorg der overheid.”. Tot de jaren ‘90 van de vorige eeuw nam de overheid deze grondwettelijke taak serieus. Door middel van volkshuisvesting, planning en hechte banden met de woningbouwcorporaties werden er niet alleen goede, betaalbare woningen gebouwd voor iedereen, ook konden we door planmatig werken de kwaliteit van hele wijken verbeteren en de fysieke ruimte naar een hoger plan brengen.
Hier kwam een einde aan in de jaren ’90. De regering zorgde ervoor dat de woningbouwcorporaties op afstand kwamen te staan van de overheid. Het Rijk besloot te bezuinigen op één van zijn grondwettelijke taken. De markt moest maar voorzien in de volkshuisvesting. Tijdens  de daaropvolgende dertig jaar hebben kabinetten de volkshuisvesting steeds verder en verder uitgehold. Huren werd neergezet als iets slechts, alleen bedoeld voor de allerarmsten. Het liberale ideaal schreef voor dat we niet meer gezamenlijk werkten aan goede, betaalbare woningen voor iedereen, maar dat iedereen zelf maar een woning moest kopen. Voor de mensen die hier niet in slaagden was er steeds minder om op terug te vallen.
Zo komen we bij de situatie van dit moment. De overheid gebruikt nergens nog het woord “volkshuisvesting”, maar enkel nog “woningmarkt”. Het Ministerie van Volkshuisvesting is opgeheven en slechts een kleine tak van het Ministerie van Binnenlandse Zaken houdt zich nog met wonen bezig. De overheid lijkt haar grondwettelijke taak volledig te zijn vergeten. De gevolgen hiervan zien we overal om ons heen. Woningen zijn een object geworden voor rijke mensen om nog veel rijker mee te worden. Ze kopen huizen op om ze vervolgens voor veel te veel geld aan anderen te verhuren. Mensen die zelf een woning willen kopen moeten zich diep in de schulden steken. Voor de mensen die geen hypotheek kunnen krijgen, wacht een wachtlijst van vaak zelfs meer dan zeven jaar om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning.
Wij worden uitgewoond door de woningmarkt en we zijn het zat. We eisen dat de politiek komt met een nieuwe visie op volkshuisvesting. Een paar woningen erbij of het zogenaamde “aanpakken van scheefhuur” lost helemaal niets op. De overheid moet haar grondwettelijke taak om te zorgen voor voldoende, goede, betaalbare, passende en duurzame woningen weer als een prioriteit gaan zien.
Daarom komen wij in actie, vandaag gaan er door het hele land jongeren de straat op voor ‘Uitgewoond’. Zo worden er posters geplakt in Zwolle en Haarlem, gekampeerd op de markt in Utrecht en Groningen en in nog veel meer steden vinden er acties plaats. Met onze petitie op uitgewoond.nl willen we de minister en de politiek dwingen om de problemen onder ogen te zien en in actie te komen. De komende maanden kunnen ze in heel Nederland jongeren verwachten die opkomen voor hun recht op wonen!
Delen:

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (74)

Brad Dingos
Brad Dingos6 mrt. 2020 - 16:08

Uitstekend stuk waarbij de gang van zaken van de afgelopen jaren uitstekend is samengevat. Ik vind het daarom ook vreemd dat de SP het zo slecht doet in de peilingen. Het is daarom ook goed om je af te vragen op welke partij je stemt. Kijk goed hoe een partij staat tegenover het herstellen van goede volkshuisvesting en hoe partijen die de afgelopen jaren aan de knoppen hebben gezeten daarmee zijn omgesprongen. Ik kom dan voorlopig alleen bij de SP en misschien bij 50 en Groen links plus uit.

Jansen7
Jansen74 mrt. 2020 - 10:23

Links, behalve de SP, kiest voor groen (want na de Vinexwijken, de wijken waar iedereen graag woont, zei Links: dit nooit meer!!) Ruime wijken met mooie woningen is in de ogen van Links 'verrommeling'. Bovendien heeft 'links', 'rechts', aan een meerderheid geholpen om de woningmarkt te 'verzelfstandigen'. Rechts: heeft als prioriteit om aan winstmaximalisatie te doen, en niet perse om meer woningen te bouwen. Er zijn weinig partijen die de starter echt op nummer 1 zetten.

Abbys
Abbys4 mrt. 2020 - 7:08

Mer kabinet Rutte is het einde van de beschaving zoals wij die kenden nabij

DeKleineSalamander
DeKleineSalamander2 mrt. 2020 - 10:03

Door een andere bril bekeken. En een huis is om te wonen niet om mee te beleggen of zo'n meer dan krankzinnig racefeest op Zandvoort mee te financieren. Voor een woning met de inhoud van een, oké ruime, brillenkoker betaal je je bijvoorbeeld in Amsterdam al blauw(koop of huur). Dus ja met de genoemde prioriteit ook eens even flink de onroerend zakenwereld waar boven- en onderwereld elkaar ontmoet, faciliterende makelaardij en wat over het strand crossende koninklijke leden met een te grote bril op(en broek aan) aanpakken.

1 Reactie
Kuifje3
Kuifje32 mrt. 2020 - 16:36

Huisjesmelkers zijn wel een probleem, maar niet HET probleem hier. Het probleem is dat er te weinig gebouwd wordt in relatie tot de bevolkingsgroei. Of we het leuk vinden of niet, we hebben te maken met een dusdanige bevolkingsgroei vanwege de grote aantrekkingskracht die ons land heeft op mensen uit Afrika of Oost-Europa dat we per jaar al ongeveer 100.000 huizen meer zouden moeten bouwen dan we nu al doen. Doe daarbij de al aanwezige tekorten. Deze leiden ertoe dat we inmiddels ongeveer een miljoen woningen te weinig hebben. Een voorbeeld van de idioterie in ons land. Ik heb zelf een stuk land in de randstad van een halve hectare waar ik graag een paar huizen zou willen (laten) bouwen. Het mag niet van de provincie. Misschien dat het over een jaar of 10 wel zou mogen, maar dan krijg ik natuurlijk geen hypotheek meer die ik weldegelijk nodig zal hebben. Met andere woorden: Ik wil graag mijn bijdrage leveren aan een heel klein stukje van de oplossing en hoef daar niet eens zo veel aan te verdienen, maar onze overheid ligt er voor.

Spelchecker2
Spelchecker21 mrt. 2020 - 16:46

Wat doe je als een essentiële (volks)voorziening schaars wordt? Rantsoeneren! Zie Nederland meteen na WO2. Toen gingen ambtenaren van deur tot deur om op te nemen hoeveel ruimte iemand had en hoeveel daarvan beschikbaar gesteld kon (moest) worden aan 'daklozen'. Dat trof de well-to-do relatief zwaar omdat zij vaak met kleine gezinnen in grote huizen woonden. De zo gehuisveste daklozen bleven soms tot ver in de eerste helft van de vijftiger jaren wonen op de aan hen toegewezen adressen! Wedden dat zo'n rantsoenringsmaatregel nu de bouwproductie enorm op zal voeren?!

José
José1 mrt. 2020 - 15:55

Door 1 procent van de landbouwgrond te gebruiken voor woningbouw, is het woningtekort opgelost volgens professor Boelhouwer. https://www.facebook.com/AVROTROSRadar/videos/463501854355950/ Radar zond vorig jaar een tweeluik uit over het woningtekort. https://radar.avrotros.nl/uitzendingen/documentaires/de-woningnoodramp/videos/

8 Reacties
DanielleDefoe
DanielleDefoe2 mrt. 2020 - 10:46

Tijdelijk misschien en het maakt het nodige uit waar die woonwijken worden neergezet. als het gaat om de verdere verrommeling van het landschap.

Kuifje3
Kuifje32 mrt. 2020 - 16:41

Ik denk dat er wel meer oplossingen te bedenken zijn. Door bijvoorbeeld te stimuleren dat bedrijven meer naar het noorden, oosten en/of zuiden van het land zich vestigen of verplaatsen maak je al meer gebruik van de daar aanwezige overschotten aan betaalbare woningen. Triest dat ook op dit onderwerp de overheid weg kijkt van de problemen en niet probeert aan slimme oplossingen te werken.

DanielleDefoe
DanielleDefoe2 mrt. 2020 - 18:08

Ook Boelhouwer wijst er trouwens op dat het aantal gezinnen stabiel is en dat het aantal alleenstaanden toeneemt. Wat er bij moet komen zijn drastisch kleinere woningen en geen weilanden vol met eensgezinshuizen.

DanielleDefoe
DanielleDefoe2 mrt. 2020 - 18:10

PS Radar niet Boelhouwer (?)

Minoes&tuin
Minoes&tuin3 mrt. 2020 - 9:14

DanielleDefoe Die alleenstaanden hebben echter wel vaak kinderen. Het ligt eraan hoe je 'alleenstaanden' definieert. Ik denk dat je ongelijk hebt. Ik denk dat beiden nodig zijn. Bovendien is niets statisch. Een alleenstaande is dat zelden voor het hele leven, andersom ook vaak zoals we weten.

DanielleDefoe
DanielleDefoe3 mrt. 2020 - 17:30

Minoes&tuin 3 maart 2020 at 10:14 Een eenouder gezin wordt niet gezien als een 1-persoonshuishouding. Dat bovendien is niets statisch is leidt tot de vraag: hoe gebruikelijk is het nog om je hele leven in hetzelfde huis door te brengen? Bij de eerste verhuizing was ik drie. Ik heb er 19 achter de rug inmiddels.

DanielleDefoe
DanielleDefoe3 mrt. 2020 - 17:30

bovendien niets

DanielleDefoe
DanielleDefoe3 mrt. 2020 - 18:17

PS het is wel veel gevraagd om voor ieder uiteenvallend gezin ook twee gezinswoningen beschikbaar te hebben.

Middenman
Middenman1 mrt. 2020 - 13:53

Huizen verhuren levert netto veel minder op dan de auteur denkt. Als je het goed doet, na aftrek van alle kosten, misschien 3 - 4%. Dat is nu interessant omdat je dat bij een bank niet krijgt, maar dat kan over een tijdje weer anders zijn. Waardestijging is ook alleen maar verdienen op papier. Een beetje crisis in de wereld en de huizenprijzen dalen weer. Alleen speculanten doen daar aan mee, daar zou inderdaad wel iets aan moeten gebeuren. En vergeet niet dat eigenaren van huizen de komende jaren grote investeringen moeten doen vanwege milieumaatregelen. Kortom; de klassieke strijd tussen rijk en arm lost dit probleem echt niet op. De grootverdieners op de woningmarkt zijn de gemeenten. Die verkopen de grond zo duur mogelijk, dan is het logisch dat projectontwikkelaars daar woningen op bouwen die voldoende rendement opleveren. Gemeentes moeten anders gaan denken en handelen. Wat de auteur ook vergeet te melden is dat de druk op de woningmarkt toeneemt door bevolkingsgroei en de groei van het aantal huishoudens dat gebruik maakt van gezinswoningen. Dat laatste komt o.a. door scheidingen en door het beleid dat ouderen zo lang mogelijk thuis moeten blijven wonen. De overheid moet maatregelen nemen, zeker. Maar dan moet je ook eerlijk kijken naar de oorzaken.

2 Reacties
Joe Speedboot
Joe Speedboot1 mrt. 2020 - 18:15

' misschien 3 – 4%' In Amsterdam liggen die percentages wel ff hoger.

4Vier!
4Vier!4 mrt. 2020 - 7:09

Joe Speedboot 1 maart 2020 at 19:15 ‘ misschien 3 – 4%’ “In Amsterdam liggen die percentages wel ff hoger.“ Heb je daar een berekening van? Het aanschafbedrag van een pand ligt daar ook veel hoger dan de rest van het land, dus het ligt voor de hand dat de huur er ook veel hoger ligt.

Frits Jansen
Frits Jansen1 mrt. 2020 - 11:33

Bij marktdenken hoort ook het besef dat markten kunnen falen, en dan gereguleerd moeten worden, als en wanneer dat falen niet rechstreeks voorkomen kan worden. Voorbeeld: schaarste op de woningmarkt drijft de prijs te veel op. Korte termijn maatregel: reguleren. Lange termijn: zorgen voor vodoende woningen

1 Reactie
C. Pietersen
C. Pietersen1 mrt. 2020 - 17:42

Het probleem op de huizenmarkt is dat er al veel te veel gereguleerd is, dat is de reden van de schaarste op de woningmarkt. Oplossing is dus dereguleren.

Jan Lubbelinkhof
Jan Lubbelinkhof1 mrt. 2020 - 10:22

Ook ik denk wel eens na over het schrijnend gebrek aan woningen. Het probleem ligt natuurlijk niet bij hen die kopen om permanent te verhuren. Die halen geen woning van de markt maar gebruiken gewoon de woning waar hij voor bedoeld is. Wonen... Er zijn gewoonweg te weinig woningen beschikbaar voor allen die hier wensen te wonen. Dit wordt mede veroorzaakt door een aantal zaken. (Let wel, oorzaak, ik leg niet de schuld bij een van deze groepen) - sluiten van bejaardentehuizen en verzorgingshuizen. - oneigenlijk gebruik: verhuur van woningen aan toeristen e.d. - toename van echtscheidingen c.q. anderszins alleenstaanden - instroom van buitenaf (arbeidsmigratie en asielzoekers) - hogere gemiddelde leeftijd dus langer beslag op woning. De oplossing ligt in bouwen, bouwen en bouwen. En dan met name betaalbaar bouwen. Betaalbaar kan met name door kleinere en minder luxe woningen te bouwen. Volgens mij met het mogelijk zijn om kleine, vrij kale appartementen in serie te bouwen voor een kale huur van rond de 3-400 euro. Mooie kleine woningen voor starters of mensen die na hun pensioen kleiner willen wonen om de overwaarde van hun huis te gebruiken voor een zonnige levensavond. Voor grotere (huur)woningen kunnen mensen dan op een wachtlijst komen maar door een forse bouw van kleine appartementjes haal je de druk van de ketel.

Bert de Vries
Bert de Vries1 mrt. 2020 - 7:24

Zo lang de overgrote meerderheid bij verkiezingen stemt op partijen die deze ellende hebben veroorzaakt, zal er niets veranderen. Integendeel.

3 Reacties
Jorah
Jorah1 mrt. 2020 - 10:30

Als men gaat stemmen op extreme randpartijen links en rechts komt er helemaal niets meer van de grond. Laten we blij zijn met het poldermodel en de stabiele middenpartijen die dit land leefbaar houden. En ja, een democratie heeft soms zo zijn nadelen ten opzichte van een dictatuur die alles met een pennenstreep kan beslissen. Dat neem ik voor lief. Een extreme randpartij is in ieder geval geen enkel alternatief.

Frits Jansen
Frits Jansen1 mrt. 2020 - 12:19

Vinden we islambestrijding belangrijker dan voldoende betaalbare woningen?

Uitgekleed
Uitgekleed1 mrt. 2020 - 13:53

Jorah 1 maart 2020 at 11:30, Laten we blij zijn met het poldermodel en de stabiele middenpartijen die dit land leefbaar houden, Laten we niet blij zijn met de middenpartijen. Die hebben alle afbraak van een goed volkshuisvesting beleid veroorzaakt. Om te beginnen met de hypotheekrente aftrek.als oorzaak van almaar stijgende prijzen. Daarna het loslaten van het kostwinners principe ter verkrijging van een hypotheek mede de eis dat 10% als cash moest worden ingebracht. Daarna de overdracht van woningcorporaties uit volkshuisvesting naar onafhankelijke semi overheidsinstellingen. Corporatie directeuren werden makkelijk omgekocht met torenhoge salarissen omdat ze moesten gelijkgesteld met particuliere bedrijfsdirecties. De kosten hiervan worden nog dagelijks gevoeld. Het blokkeren van de vermogensaanwasdeling wat al haar intrede had met nieuwbouw woningsubsidies. Het is een litanie van tekortkomingen wat dit geweldige middenveld heeft veroorzaakt. Terug naar een staats geregelde volkshuisvesting zoals het eens was kan nog wat soelaas bieden.

Ulrike2
Ulrike21 mrt. 2020 - 4:40

C. Pietersen heeft een geniaal idee: "Wat houdt je tegen om met gelijkgestemden zelf geld bij elkaar te brengen om zelf huizen te kopen om deze te verhuren?" Nu hadden we natuurlijk wel iets dat daar op leek. Zelf heb ik ooit in de jaren '70 een bovenwoning gehuurd van een gemeentelijke woningstichting voor 60 gulden in de maand. Dat huisje was in 1883 gebouwd, maar het enige dat er aan mankeerde was 40 jaar achterstallig onderhoud. Nu had de gemeente voor een bedrag van 10 tot 20.000 gulden wonderen kunnen verrichten, maar dat was natuurlijk niet rendabel, dus werd het gemeentelijk bezit overgedragen aan een woningbouwvereniging, die de boel afbrak een er iets neerzette dat wel rendabel is: ik geloof dat die woningen nu 700 euro doen. Het verhaal van de woningstichtingen is natuurlijk bekend - https://nl.wikipedia.org/wiki/Woningcorporatie En nu wil C. Pietersen dat we weer helemaal overnieuw beginnen? Mag dat wel in het kader van de EU-regelgeving?

[verwijderd]
[verwijderd]29 feb. 2020 - 21:59

--- Dit bericht is verwijderd —

1 Reactie
Jorah
Jorah1 mrt. 2020 - 10:32

Ik ben erg blij dat ik een koophuis heb. Ja, ik heb een hypotheek maar die is prima te dragen, lager dan de huur voor zo'n huis zou zijn en ook zonder hypotheekrente aftrek nog meer dan prima te doen. Fijn dat ik in dit land deze keuze in vrijheid heb kunnen en mogen maken.

Audio
Audio29 feb. 2020 - 19:16

Het maakt zeker, voor de Randstad niet uit wie de eigenaar van een woning is. Er staat geen huis leeg en er komt ook geen huis bij als er iemand anders eigenaar wordt. Laten we beginnen met het negeren van het stikstof gebeuren en direct beginnen met bouwen. Zoals als een vermaard socialist ooit zei: "In gelxl kun je niet wonen". Vervolgens moet de overdrachtsbelasting afgeschaft worden en moeten er weer premie-A en premie-B woningen komen voor starters. De HRA moet blijven maar wel teruggebracht naar 38%. Het eigenwoningbezit bedraagt nu 56% en moet nog verder omhoog. Eigenwoningbezit biedt mensen de mogelijkheid om vermogen op te bouwen en maakt ze minder afhankelijk van de overheid.

8 Reacties
Audio
Audio29 feb. 2020 - 19:23

Daarnaast is ook nog het volgende nodig: - Het aanpassen van bestemmingsplannen moet sterk vereenvoudigd worden - De MER moet voor woningbouw afgeschaft worden; idem voor bezwaarschriften - Vergunningen voor woningbouw moeten snel afgegeven kunnen worden - Gemeentes moeten bouwgrond voor een redelijke prijs aanbieden (max 150,--)

De Vries3
De Vries31 mrt. 2020 - 7:30

Hoezo moet de HRA blijven? Het zorgt er alleen maar voor dat woningen duurder zijn. Beter schaf je hem zsm af.

Joe Speedboot
Joe Speedboot1 mrt. 2020 - 8:23

Kan jij niet beter in India gaan wonen? Daar hebben ze zo ongeveer de wetgeving die jij voorstelt.

frankie48
frankie481 mrt. 2020 - 9:31

Beste Audio, Die vermaarde socialist had toch ook niet kunnen bevroeden dat als de 'vrije'markt het ook voor het zeggen zou krijgen op de woningmarkt, dit voor een stad als Amsterdam zou gaan betekenen dat het met een verziekende groei van de bevolking en die in hoge mate in dezelfde leeftijdsopbouw vallen te maken zouden gaan krijgen? Of is een steeds verder oplopende percentage van alleenstaande in veel te dure koopwoningen die voordien betaalbare sociale huurwoningen waren die door toewijzing aan gezinnen werd aangeboden, dan geen oorzaak van een verstoorde doorstroming op de huidige woningmarkt, één die voor een tekort aan geschikte betaalbare woningen voor gezinnen tot aan een modaal inkomen zou kunnen gaan leiden? En had je daardoor de abnormale bevolkingsgroei en de verstoorde leeftijdsbalans in bevolkingsopbouw, die vooral in de randstedelijke gebieden waar te nemen is, daardoor niet in veel betere banen kunnen gaan leiden?

frankie48
frankie481 mrt. 2020 - 9:33

Sorry, hier de cijfers die bevestigen dat er iets goed fout aan het gaan is. https://allecijfers.nl/gemeente/amsterdam/ https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/7461BEV/table?fromstatweb

tinus1969
tinus19691 mrt. 2020 - 17:32

@Audio [Het maakt zeker, voor de Randstad niet uit wie de eigenaar van een woning is. Er staat geen huis leeg en er komt ook geen huis bij als er iemand anders eigenaar wordt.] @Audio: [Daarnaast is ook nog het volgende nodig:] Wat er vooral nodig is, is dus locaties om huizen te bouwen. Welk natuurgebied gaan we opofferen? Of gaan we huizen nog dichter op elkaar zetten? Overal flats?

frankie48
frankie482 mrt. 2020 - 8:44

6% staat leeg in Amsterdam, of wij moeten de onderzoekgegevens niet willen geloven, een eigenaar is nog geen bewoner van het eigendom, waar moeten anders al die toeristen van die verhuursites elke week in verblijven. Tussen de 35.000 en 50.000 woningen worden niet gebruikt voor normale bewoning, maar voor andere economische activiteiten

DanielleDefoe
DanielleDefoe2 mrt. 2020 - 10:54

Joe Speedboot 1 maart 2020 at 09:23 In India en daar niet alleen worden de grote steden dan ook omgeven door (illegale) sloppenwijken. De massale migratie van de bevolking van het platteland naar de steden zorgt vooral in ontwikkelingslanden voor oncontroleerbare vormen van verstedelijking.

TwoTone
TwoTone29 feb. 2020 - 18:11

Laten we dan ook gelijk protesteren tegen: - de bizar hoge 21% btw op een nieuwbouwhuis - de 21% assurantiebelasting op de opstalverzekering - alle heffingen op de energienota - de gigantisch gegroeide Ozb nota (ligt al een week op tafel, durf hem niet eens open te maken - waarschijnlijk nu boven de 1.000 euro ). De overheid heeft van de woningbezitter een melkkoe gemaakt.

1 Reactie
LaBou
LaBou 1 mrt. 2020 - 11:26

Het lijkt me dat die kononklijke huisjesmelker alles behalve een melkkoe is. Het is eerder een boer die de huurders melkt.

Greendutch
Greendutch29 feb. 2020 - 15:54

Eens en getekend. het is duidelijk dat er een groot probleem is voor heel veel mensen . wat ik de politiek hoor zeggen heeft te maken met de eerstvolgende verkiezingen [woningen voor middeninkomens] en dus heb ik mijn twijfels bij die mensen omdat zij voor álle Nederlanders dienen zorg te dragen. ik vind het ook schandalig dat iemand van de koninklijke familie heel veel huizen + een racecircuit + een mediapark heeft en daar een decadent leven van kan leiden, geen voorbeeldig gedrag voor die familie. dat de regering aan arabieren heeft gevraagd ten tijde van de crises om in de woningmarkt te investeren is niet te bevatten. juist arbeiders dienen IN een grote stad te wonen, in het kader van duurzaamheid, zodat zij dichtbij hun werk wonen en met de fiets of OV kunnen want uiteindelijk heeft een stad meer obers, leraren, klussers, bakkers enz nodig dan rijk.e(n).lui. daarom is het belangrijk dat oude huizen opgeknapt / gerenoveerd worden en waar mogelijk huizen in delen verbouwd. ook zijn voor jonge mensen tiny-houses een mogelijkheid (m.i. zeker in het westland want daar investeren in vaste huizen is onverstandig ivm de stijging van de zeespiegel) deze week nog een podcast gehoord waar verteld werd dat Amsterdam noord verbouwd en gebouwd wordt en vervolgens bevolkt door rijke mensen terwijl de oorspronkelijke bewoners naar andere gemeenten verhuisd zijn?? niet netjes. ik woon - niet in optimale omstandigheden- maar ik woon en dus teken ik omdat ik vind dat we hier bij Joop minstens samen op kunnen komen voor ons allemaal.

4Vier!
4Vier!29 feb. 2020 - 15:08

In het kader van de klimaatproblematiek, stikstof-gedoe en andere duurzaamheidsaspecten zou het inderdaad handig zijn de woonoppervlaktenormen per persoon van langer geleden te hanteren. Dan hebben we zonder bouwen vlot weer voldoende woonruimte.

6 Reacties
Gefaald
Gefaald29 feb. 2020 - 15:39

Wat dacht je van gewoon minder mensen ?

DanielleDefoe
DanielleDefoe29 feb. 2020 - 17:32

minder mensen zit er voorlopig niet in zolang er arbeidsmigratie plaats vindt.

korheiden2
korheiden229 feb. 2020 - 22:46

@4Vier! : 'In het kader van de klimaatproblematiek, stikstof-gedoe en andere duurzaamheidsaspecten zou het inderdaad handig zijn de woonoppervlaktenormen per persoon van langer geleden te hanteren.' Hoe zie je dat voor je? Mensen met een groot huis dwingen te verhuizen of een etage beschikbaar te stellen of zoiets? Ik ben wel met je eens dat heel wat starters tevreden zouden zijn met een veel kleinere woning, maar die moeten dan wel gebouwd worden. Liefst met een premie.

EmC2
EmC21 mrt. 2020 - 12:00

Kan niet meer conform bouwbesluit?.. tegenwoordig heb je al meterkast van 50x100 cm zonder gasmeter, in oude huizen is dat veel minder inclusief gasmeter, nu verplichte mechanische ventilatie/vroeger was tocht genoeg (isoleren is ventileren!!!), deuren nu 240 hoog vroeger 210 hoog.. etc..

4Vier!
4Vier!2 mrt. 2020 - 20:01

EmC2 1 maart 2020 at 13:00 Nee hoor, je kan echt veel kleiner wonen dan wat nu gebouwd wordt en prima aan het bouwbesluit voldoen. Lokaal woonbeleid is eerder een probleem.

4Vier!
4Vier!2 mrt. 2020 - 20:06

korheiden 29 februari 2020 at 23:46 “Hoe zie je dat voor je? Mensen met een groot huis dwingen te verhuizen of een etage beschikbaar te stellen of zoiets?” Nee. Slechts beperkt wat doen aan de markt zorgt er al voor dat mensen kleiner gaan wonen. Ze kunnen zich dan (net als vroeger) niet iets groters veroorloven....

Gefaald
Gefaald29 feb. 2020 - 14:41

Er staan al teveel huizen in ons land. Landschap en natuur worden steeds kleiner. Het is genoeg geweest ! Bouwstop NU !!

5 Reacties
Rik Achterom
Rik Achterom29 feb. 2020 - 15:32

Niet alleen dat, de huizen die we recentelijk gebouwd hebben zijn ook nog eens spuuglelijk. Eigenlijk wordt Nederland alleen maar lelijker.

Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland29 feb. 2020 - 15:40

nou ik zie sociale huur gesloopt worden voor koopwoningen en bedrijventerreinen leegstaan

DanielleDefoe
DanielleDefoe29 feb. 2020 - 17:34

Nederland wordt inderdaad steeds lelijker

heyou
heyou29 feb. 2020 - 21:10

U woont zeker al betaalbaar ?

Minoes&tuin
Minoes&tuin2 mrt. 2020 - 9:14

DanielleDefoe Mee eens!

Freek3
Freek329 feb. 2020 - 14:18

Om de woningmarkt gezond te maken zijn vier maatregelen nodig. 1. Afschaffing van de hypotheekrenteaftrek. 2. Afschaffing van huursubsidies 3. De persioenleeftijd moet omhoog zodat er weer voldoende mensen zijn die in de bouw kunnen werken. 4. De overdreven (niet de goede) regelgeving zoals die rond stikstof moet verdwijnen. Alleen dan zijn er geen prijs- en doorstroming verstorende subsidies, alleen dan kan de woningvoorraad groot genoeg worden om de bevolkingsaantallen te ondersteunen. En dus alleen dan kan er sprake zijn van een markt.

14 Reacties
C. Pietersen
C. Pietersen29 feb. 2020 - 14:41

Je vergeet nog: 1. Alle belastingen op de bouw, verbouwing, en aanschaf van woningen naar 0. 2. Vrijgeven bestemmingsplan zodat er tenminste huizen kunnen worden gebouwd. 3. Minimaliseren bouwvereisten voor woningen, zodat er goedkoper gebouwd kan worden. 4. Grond in handen van de overheid voor een zo laag mogelijk bedrag verkopen aan de nieuwe eigenaren van de te bouwen huizen, i.p.v. woekerprijzen te vragen om de gemeentekas te spekken.

Pensionada2
Pensionada229 feb. 2020 - 14:43

Freek, een aantal jaar geleden zijn alle oudere bouwvakkers naar huis gestuurd en die zijn nu gepensioneerd of hebben een andere baan gevonden. Die krijg je echt niet meer terug om in de bouw te gaan werken.

Paleocon
Paleocon29 feb. 2020 - 14:54

Precies dit. Al die goedbedoelde kunstgrepen verstoren een goede marktafstemming alleen maar.

Joe Speedboot
Joe Speedboot29 feb. 2020 - 16:10

'Alle belastingen op de bouw, verbouwing, en aanschaf van woningen naar 0' Dan kan je alle belastingen wel afschaffen. Zit je soms in het vastgoed? 'Vrijgeven bestemmingsplan' Belachelijk plan! Garantie voor het totaal verkloten van het Nederlandse landschap. 'Minimaliseren bouwvereisten voor woningen,' Nog een maatregel om er hier zo snel mogelijk een derde wereld land van te maken. 'voor een zo laag mogelijk bedrag verkopen ' Waarom niet direct gratis weggeven? Vastgoed cowboys en speculanten zullen in de rij staan.

JasDon
JasDon29 feb. 2020 - 19:52

"4. Grond in handen van de overheid voor een zo laag mogelijk bedrag verkopen aan de nieuwe eigenaren van de te bouwen huizen, i.p.v. woekerprijzen te vragen om de gemeentekas te spekken." Zucht, dan wordt het dus een loterij. Want een ieder die zo een nieuw huis toegewezen krijgt gaat gigantisch veel waarde in de schoot geworpen krijgen.

Audio
Audio29 feb. 2020 - 23:38

@JasDon Wat een wonderlijke redenering. Goedkopere grond maakt huizen goedkoper. Hetzelfde geldt voor het verlagen van de BTW naar 9%. Ik vermoed dat je een aversie hebt tegen het eigenwoningbezit, terwijl dat juist mensen de mogelijk biedt om vermogen op te bouwen, en wat nog veel belangrijker is: het maakt mensen minder afhankelijk van de overheid. Ik kan me wel voorstellen dat extreem links graag ziet dat alle woningen staatseigendom worden zoals in Cuba of in de voormalige SU.

Audio
Audio29 feb. 2020 - 23:47

@Joe "Belachelijk plan! Garantie voor het totaal verkloten van het Nederlandse landschap." Het land vol plempen met windmolens van 150 meter hoog draagt ook niet echt bij aan een fraai landschap en aan woongenot. Met een bevolking die met meer dan 100.000 mensen per jaar groeit, zal je snel veel woningen moeten bouwen. Dat gaat onherroepelijk ten koste van het landschap. Omdat vrijwel iedereen in de Randstad wil wonen, zal het Groene Hart op termijn ook volgebouwd worden. Maar ik ben met je eens dat bestemmingsplannen moeten blijven. Die moeten dan geen belemmering vormen voor grootschalig bouwen. You cannot have the cake and eat. Met aan de kant blijven staan kankeren op mensen die wel hun verantwoordelijkheid nemen, komen we er niet.

C. Pietersen
C. Pietersen1 mrt. 2020 - 7:41

@ Joe Speedboot. Typisch linkse reactie, goedkope huizen willen, maar niets willen doen wat de huizen daadwerkelijk goedkoper maakt. Belastingen afschaffen maakt 1) het bouwen van huizen goedkoper, en 2) maakt verhuizen goedkoper, dus betere doorstroom. Bestemmingsplan: Wil je goedkopere huizen ja of nee? De klacht is dat er te weinig huizen zijn en dat komt omdat de overheid bepaalt waar hoeveel en wat voor huizen gebouwd wordt. Geef dat vrij, en het probleem lost zich vanzelf op. Bouwvereisten: Of je het leuk vindt of niet, de realiteit is dat elk vereiste waar een woning aan moet voldoen de kosten van de woning omhoog jaagt. Kun je wel met populistische onzin als "Nog een maatregel om er hier zo snel mogelijk een derde wereld land van te maken." aankomen, maar dat lost het probleem niet op. Gratis weggeven is best een goed idee, maar helaas is de woningmarkt zo verziekt door het vele overheidsingrijpen dat er nu misbruik gemaakt zou worden van de goedkope grond voor woekerwinsten van de bouwers. De huizenprijzen zouden eerst moeten dalen (zie daarvoor de andere maatregelen). Op het ogenblik zou je de grond wel kunnen verkopen voor een laag bedrag, maar dan met specifieke voorwaarden voor het gebruik.

Evert5
Evert51 mrt. 2020 - 10:37

@ C>Pietersen ' 3. Minimaliseren bouwvereisten voor woningen, zodat er goedkoper gebouwd kan worden.' Natuurlijk kan dat. Er hoeft geen badkamer in een huis. Mensen kunnen, net als vroeger, gewoon één keer per week naar een gemeentelijk badhuis. een wc kan best met meerdere huizen gedeeld worden en met de huidige winters, is isoleren van huizen ook niet meer nodig.Op die paar koude dagen in het jaar kunnen ze gewoon een paar dikke truien aantrekken en ventileren kan op natuurlijke wijze.. Wassen kan ook in een wasserette dus een wasmachine is niet nodig. En de gaarkeuken kunnen we in eren herstellen zodat een keuken ook niet meer nodig is..

LaBou
LaBou 1 mrt. 2020 - 11:30

Gezien het merendeel van de reacties hierboven snap ik niet dat die reageerders zo boos worden als we het over domrechts hebben. Ze tonen immers aan dat die benaming gewoon klopt.

tinus1969
tinus19691 mrt. 2020 - 17:35

@Freek [Om de woningmarkt gezond te maken zijn vier maatregelen nodig.] Nee. De woningmarkt wordt alleen gezond als er voldoende huizen zijn om aan de vraag te voldoen. Welk natuurgebied wil jij gaan volbouwen? De rest is bijzaak.

tinus1969
tinus19691 mrt. 2020 - 17:38

@Audio [Wat een wonderlijke redenering. Goedkopere grond maakt huizen goedkoper. Hetzelfde geldt voor het verlagen van de BTW naar 9%.] Goedkopere grond en minder BTW maakt huizen alleen goedkoper om te bouwen. De prijs wordt niet bepaald door de bouwkosten, maar door de wet-van-vraag-en-aanbod. Een huis dat je voor 2 ton kunt bouwen (zie ook prijzen in andere landen) kost hier 4 tot 5 ton. Als de eerste eigenaar het ook voor 2 ton koopt, kan hij het voor 5 ton verkopen en 3 ton winst opstrijken. Zo werkt kapitalisme.

Joe Speedboot
Joe Speedboot1 mrt. 2020 - 18:33

'Het land vol plempen met windmolens van 150 meter hoog ' 150m is nauwelijks op land te vinden en waarom hoor ik toch nooit iemand klagen over die 27.000 foeilelijke elektriciteitsmasten in dit land. Hoezo selectief op zoek gaan naar argumenten.. 'Dat gaat onherroepelijk ten koste van het landschap.' 70% van het NL'se landschap is in gebruik bij de agrarische sector. Maar daar mogen we van rechts om emotionele redenen niet aankomen. Want boeren zijn lief. Pak daar een stukje van zou ik zeggen, en zorg vooral voor veel en divers groen. 'maar niets willen doen wat de huizen daadwerkelijk goedkoper maakt.; Jij hebt duidelijk de ballen verstand van de woningmarkt. Het zijn niet die huizen die duur zijn. Het is vooral de locatie en de schaarste die ze duur maakt. Iedere makelaar kan je vertellen dat er 3 zaken bepalend zijn voor de prijs van een huis: locatie, locatie, en locatie. Ter indicatie: de herbouwwaarde van mijn huis (dus wat het echt kost om het te bouwen) is minder dan een derde van de actuele woz waarde 'maar dat lost het probleem niet op.' Onveilige huizen lossen dat probleem ook niet op. Het is kroegpraat om te denken dat je de eisen wel even kunt terugschroeven. Eisen mbt brandveiligheid, constructie etc zijn er niet voor niets. 'Gratis weggeven is best een goed idee' Het is wel duidelijk dat jij geen eigen huis hebt. Hoe ga je dat uitleggen aan huizenbezitters die hun grond voor veel geld hebben gekocht. Ga je die afkopen? Met wiens geld? Sinterklaas spelen is tegenwoordig blijkbaar de nieuwe hobby van dom rechts.

C. Pietersen
C. Pietersen2 mrt. 2020 - 17:39

@Joe Speedboot "‘Gratis weggeven is best een goed idee’" Blijkbaar is het erg moeilijk voor domlinks om een hele paragraaf te lezen. Ik hoor wel zodra je daar toe in staat bent, en dus slim genoeg (proest) bent om fatsoenlijk te antwoorden.

C. Pietersen
C. Pietersen29 feb. 2020 - 14:17

Woningmarkt is natuurlijk een compleet verkeerd woord om te gebruiken. Er is geen vrije markt, aanbod wordt volledig door de overheid gecontroleerd, en elke regulatie, belastingmaatregel en ander overheidsingrijpen heeft als resultaat dat de prijzen van woningen verder wordt opgedreven. "Ze kopen huizen op om ze vervolgens voor veel te veel geld aan anderen te verhuren." Wat houdt je tegen om met gelijkgestemden zelf geld bij elkaar te brengen om zelf huizen te kopen om deze te verhuren? Vindt 30.000 gelijkgestemden (moet een makkie zijn, gezien de hoeveelheid links socialen in Nederland) die elke maand € 10 willen doneren, en je kan zonder problemen elke maand een huurhuis uit de handen van de rijken halen.

3 Reacties
Paul250371
Paul25037129 feb. 2020 - 16:17

"Vindt 30.000 gelijkgestemden (moet een makkie zijn, gezien de hoeveelheid links socialen in Nederland) die elke maand € 10 willen doneren, en je kan zonder problemen elke maand een huurhuis uit de handen van de rijken halen." Arrogant rechts in optima forma.

Joe Speedboot
Joe Speedboot1 mrt. 2020 - 18:41

'Er is geen vrije markt, aanbod wordt volledig door de overheid gecontroleerd' Flauwekul. Als je maar genoeg geld hebt kan je gewoon een huis kopen. Zo werkt dat in de vrije markt.

C. Pietersen
C. Pietersen2 mrt. 2020 - 17:35

@Joe, Leer het verschil tussen vraag en aanbod. Mensen die een huis kopen zitten aan de vraagkant. Het gaat om het totale aanbod, en dat mag niet vergroot worden tenzij de overheid het toestaat.

Salama.
Salama.29 feb. 2020 - 14:07

Vroeger hadden we nog een ministerie voor volkshuisvesting, tegenwoordig hebben we types als Prins Bril. Wonen is van een grondrecht een gunst geworden.

Rik Achterom
Rik Achterom29 feb. 2020 - 13:53

Geen heel raar verhaal wat ik hier lees, alleen je kan en mag de problematiek niet los zien van 2 andere zaken: 1. Het rentebeleid van de ECB, dat dwingt investeerders eigenlijk om in vastgoed te gaan beleggen met stijgende prijzen tot gevolg en daling van het aanbod in de koopmarkt. 2. De bevolkingsgroei in Nederland. Elk jaar groeit de bevolking met 100.000 mensen. Dat is dus 3 miljoen in 30 jaar. Die groei veroorzaakt natuurlijk ook een enorme druk op de woningmarkt. Ik vind het dan weer jammer dat ik de auteur daar niet over hoor.