Joop

Wierd Duk maakt familie van mij verdacht

  •    •  
04-05-2021
  •  
leestijd 4 minuten
  •  
1397 keer bekeken
  •  
Schermafbeelding 2021-05-04 om 14.31.49

© Screenshot: WNL

Dit is mijn advies: als de consequenties van een opvatting, van een plan of van een maatregel dicht bij jou in de buurt komen, vat het dan persoonlijk op en handel daar naar.
Elk jaar, zo meldt de Telegraaf, geeft de IND 50.000 mensen groen licht om het Nederlanderschap te verkrijgen. Aan het slot van de procedure ontvangen zij een brief die namens de koning is geschreven. Sinds kort bezit mijn schoondochter de Nederlandse nationaliteit. Zij wordt op 4 mei door Wierd Duk, sterverslaggever van De Telegraaf, verdacht gemaakt.
Op deze datum plaatst hij een tweet van de volgende inhoud:
"Als je jaarlijks zoveel mensen de Nederlandse nationaliteit geeft wat betekent het dan nog om Nederlander te zijn in culturele, historische, sociale zin? Wat is je gedeelde geschiedenis en is er nog een gedeelde toekomst? Waarom hoor ik de centrumpartijen hier zo weinig over?"
Wierd Duk pakt niet alleen mijn schoondochter aan maar ook de moeder van mijn zoon. En mijn goede kennis Jana Beranova, emerita stadsdichteres van Rotterdam, die een paar dagen geleden haar verjaardag vierde waarbij zij een decennia terug ingezette traditie in ere hield om haar leeftijd geheim te houden.
Wierd Duk vindt dat de “centrumpartijen” er een probleem van moeten maken dat zij ervoor hebben gekozen  deel uit te maken van ons volk. Zij zouden immers  de betekenis van het Nederlanderschap door hun blote aanwezigheid en hun bijzondere referentiekaders aantasten. Gezien het geestelijk klimaat in ons vaderland laat ik de oorspronkelijke nationaliteiten van deze drie personen maar in het midden. Essentieel is dat Wierd Duk met zijn wijsvinger drie mensen aanraakt, die mij elk op hun eigen manier na staan.
Nu zal ik wel te horen krijgen dat je dit soort dingen niet zo persóónlijk moet nemen. Dit is mijn advies: als de consequenties van een opvatting, van een plan of van een maatregel dicht bij jou in de buurt komen, vat het dan persoonlijk op en handel daar naar. Anders zul je op den duur een hoge prijs betalen. Wierd Duk heeft mij met zijn verdachtmaking persoonlijk geraakt. Ik neem hem dat kwalijk en ik laat me niet bedotten door opmerkingen van hem of van anderen dat zijn tweet algeméén is gesteld en natuurlijk niet geldt voor individuen die heel verdienstelijke Nederlanders zouden kunnen zijn. Antisemieten hebben ook altijd joodse vrienden. Toen dr. Joseph Goebbels de partijgenoten daar tegen waarschuwde, luisterden zij niet.
Er bestaan twee opvattingen over nationaliteit. Landen zoals Frankrijk en de Verenigde Staten accepteren iedereen die op hun grondgebied geboren wordt meteen – zelfs ongevraagd – als burger. Wie eenmaal een verblijfsvergunning heeft gekregen kan  gemakkelijk doorstromen naar het staatsburgerschap. In de Verenigde Staten ben je dan bijvoorbeeld Italo American, Mexican American enzovoorts, nóóit derde generatie niet-westers immigrant. Andere landen zoals Duitsland kiezen voor het principe van het bloed. Duitser word je door afkomst, door overerving. Daarom is het voor vreemdelingen lastig zich te laten nationaliseren terwijl iedereen die kan aantonen Duitse voorouders te hebben van Berlijn zonder veel gezeur een paspoort krijgt. Daar hebben bijvoorbeeld veel voormalige Sovjetburgers gebruik van gemaakt.
Het is duidelijk dat Wierd Duk gaat voor de bloed-variant net als Hendrik Tollens tekstschrijver van ons voormalig volkslied dat begint met “Wien Neêrlands bloed door de aadr’en vloeit, van vreemde smetten vrij”. Nieuwkomers zorgen volgens deze redenering – om met Thierry Baudet te spreken – voor homeopatische verdunning. Zij blijven altijd vreemde elementen die waarschijnlijk geen gevoel hebben voor cultuur en geschiedenis van het volk dat hen als gast heeft opgenomen. Franse racisten gebruikten vroeger een aan het oud-Grieks ontleende term voor zulke medeburgers: methèques naar  metoikos, bijwoner. Zo duidde men in het klassieke Athene immigranten zonder burgerrecht aan. Zij werden toegelaten op grond van het gastrecht.
Door deze troebele modder waadt Wierd Duk. En hij durft mijn schoondochter bij het serieuze gedeelte van de Nederlandse politiek in een kwaad daglicht te stellen.
Lezers, kijk om je heen in jullie eigen omgeving. De kans is groot dat je in je straat, op het werk, in je familie personen tegen komt die je hebt leren waarderen en die hun Nederlanderschap niet bij de geboorte hebben verkregen maar zelf hebben verdiend. Vraag je dan af of zij Wierd Duk ook hebben verdiend.
Naschrift: momenteel voert Anne Rats van de toneelgroep De Stokerij bij mensen aan huis de voorstelling OORLOG uit. Ondertitel: “Wat zou jij doen als het hier was?” Dezer dagen door allerlei publieke uitingen extra actueel.
Hier de trailer:
Voor het overige ben ik van mening dat de toeslagenaffaire niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de kwestie rond het Groninger aardgas evenmin.
Update: Wierd Duk heeft mij geblokkeerd. Ik mag zijn tweets niet meer lezen. En dat voor het boegbeeld van een krant waarvan ooit groten als een Alexander Cohen of een Kick Schröder gezichtsbepalende persoonlijkheden waren. Wat een hazenhart. Wat een trieste naprutteling van een indrukwekkend verleden. (voor wie nu van zijn zetel overeind schiet: de Telegraaf was in de oorlog wel fout maar NIET fouter dan de rest van de Nederlandse pers, de NRC incluis).
Delen:

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (79)

stokkickhuysen
stokkickhuysen5 mei 2021 - 11:58

Wat betekent het om Nederlander te zijn in culturele, historische, sociale zin als je nul paspoorten uitdeelt aan nieuwkomers? Gisteren was er een onderzoeker op TV die veel Trump supporters had geinterviewd om uit te vinden wat ze nu precies verwachtten van een politicus en voor wat voor een beleid ze zouden stemmen. Het antwoorden waren te verwachten: geen idee wat Ze wel wilden maar heel veel ideeen over wat ze niet wilden. Wierd's verhaal is in die traditie: een soort abstracte fit-for-all NLer waar niet nader over kan worden gepraat, want dan valt hij uit elkaar.

frankie48
frankie485 mei 2021 - 10:13

'Er naar handelen', is dat hetzelfde als geweldloos bestrijden! Culturele wraak wat ook in het bloed schijnt te zitten, dat is ook handelen tegen iemand anders zijn vrije opvattingen!

Uilenspiegel
Uilenspiegel5 mei 2021 - 9:04

Wierd wie? Is dat zelf wel een Nederlander? Wellicht is het verstandiger, de energie te besteden aan beleidsmakers, om die aan te sporen tot goede regelgeving en wetgeving, dan een rare eend hier een podium te gunnen.

Paul Spijkers
Paul Spijkers5 mei 2021 - 8:21

"Als je jaarlijks zoveel mensen de Nederlandse nationaliteit geeft wat betekent het dan nog om Nederlander te zijn in culturele, historische, sociale zin? Wat is je gedeelde geschiedenis en is er nog een gedeelde toekomst?" Het zou betekenen dat er dan nog meer gedeelde geschiedenis en toekomst bijkomt. Lijkt me een open deur. Of is dit een soort Rorschach tweet? Kijk, je kan het hebben over hoeveel per jaar goed is voor algemene diensten en succesvolle sociale participatie en over wie je binnenlaat qua opleiding, vak, of financiele zelfstandigheid. Dat is nodig en belangrijk. Maar als je gaat praten over een bepaalde geschiedenis, dan kom je er al snel achter dat die er toch al altijd al kleurrijk en verschillend is geweest. Alleen maar met vlaggen wapperen zonder cultuur en geschiedenis echt te onderzoeken zegt zo weinig.

oxtan
oxtan5 mei 2021 - 5:32

'If you don't like the conversation, change the conversation' (Don Draper). Er hangt van alles in de lucht dat de opdrachtgevers van Wierd Duk niet leuk vinden (hogere belastingen voor de meest vermogenden, meer overheid, linkse thema's). Je speelt hem in de hand als je het over nationaliteiten hebt, negeer hem gewoon, praat inderdaad over de toeslagen affaire en over Groningen. Trouwens, de info over Duitsland is achterhaald. Al sinds 2000 geld ius sanguinis niet alleen daar. Als je acht jaar er woont en werkt kan je de nationaliteit krijgen. Kinderen van buitelanders die daar zijn geboren krijgen de nationaliteit (ze moeten wél op hun 23e een aantal zaken regelen). Voor meer informatie: https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/ich-moechte-mehr-wissen-ueber/einbuergerung, https://en.wikipedia.org/wiki/German_nationality_law en https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Staatsangeh%C3%B6rigkeit

Minoes&tuin
Minoes&tuin5 mei 2021 - 2:21

Ik behoef niet zo ver te kijken. Ik ben het met je eens Han! Ik moet zeggen dat ik nooit iets lees van/over Wierd Duk, Alleen hier op Joop. Ik laat dat soort lieden nl. het liefst zoveel mogelijk links liggen. Of moet ik zeggen, rechts liggen.

Frank Koopmans
Frank Koopmans4 mei 2021 - 22:09

Niet elk jaar 50.000. In 2018 en 2019 waren het er "slechts" 21.000 en 26.000. Dat het er in 2020 meer waren, komt omdat er 5 jaar na de migratiegolf van 2015 meer asielzoekers recht hebben op het Nederlanderschap. Volgens het artikel gaat het daarbij voornamelijk om Syriers en mensen uit Eritrea. De opwarming van de aarde zal direct en indirect voor migratiestromen blijven zorgen. Als wij niet mogen onderzoeken wat de interne gevolgen zijn van immigratie, hoe kunnen we de grenzen dan bepalen van onze gezamenlijke draagkracht? Bij het bereiken van het kookpunt is niemand gebaat. Han's persoonlijke belang moet wel ondergeschikt blijven aan het landsbelang ????

1 Reactie
Hanvander Horst
Hanvander Horst5 mei 2021 - 7:01

Ik zal maar niet zeggen in welk tijdsgewricht die laatste zin ook bij de beleidsmnakers centraal stond.

Kuifje3
Kuifje34 mei 2021 - 22:00

Gingen die 50.000 niet over 2020 waar de migratiegolf van 2015 met onder andere 60.000 Syrische vluchtelingen resulteerde in dat aantal nieuwe Nederlanders? De meeste jaren is dat aantal wat lager. Rare tweet inderdaad. Het aantal viel me eigenlijk nog mee.

MartinvanderLinde
MartinvanderLinde4 mei 2021 - 17:56

" Als je jaarlijks zoveel mensen de Nederlandse nationaliteit geeft wat betekent het dan nog om Nederlander te zijn in culturele, historische, sociale zin? Wat is je gedeelde geschiedenis en is er nog een gedeelde toekomst?" Ik dacht dat hoe meer mensen je club heeft en het clubgevoel delen hoe sterker de club en het gevoel wordt. Blijkbaar gaat het hem om een hele specifieke opvatting van nationaliteit: een groep mensen die dezelfde culturele, historisch en sociale achtergrond delen. Wat betekent dat iemand die dat niet heeft nooit een van 'ons' kan worden. Dat is nogal wat. En tot hoe ver wil hij terug gaan? Want uiteindelijk is ons land een meltingpot van mensen met verschillende achtergronden. Was er niet een eeuwenlange culturele, sociale en religieuze strijd tussen het protestante noorden en het katholieke zuiden? Zijn onze mensen uit de voormalige koloniën dan geen Nederlander? Of valt kolonialisme onder de verworvenheden van onze Nederlandse cultuur? Of zijn zij trofeeën, de buitgemaakte slaven uit ons roemrijke verleden? En zijn zij nodig om onze grootsheid te onderstrepen. Hetzelfde zou je van gastarbeiders en arbeidsmigranten kunnen zeggen. Moderne slaven, nodig omdat wij ons te verheven voelen om hun werk te doen. Ondanks die vage definitie is het eigenlijk wel duidelijk wat Duk bedoelt. Net zoals de term WASP in de VS weer inhoud heeft gekregen door extreem rechts toedoen, proberen Duk en Baudet zoiets ook in Nederland nieuw leven in te blazen. Mussert schreef ooit een manifest waarin hij een botsing signaleerde tussen ‘de Joodsche wereld’ van democratie, marxisme en kapitalisme met de ‘volksche wereld’ van fascisme en nationaal-socialisme. Na alle ellende die deze zienswijze veroorzaakte zijn die laatste termen niet meer in gebruik maar de inhoud is overeind gebleven. Net als de geschetste tegenstelling tussen globaal/nationalistisch en burgerlijk/volks. Oude wijn in nieuwe zakken.

Buitenstaander
Buitenstaander4 mei 2021 - 17:55

De man, Duk, is rechts. Waarschijnlijk als zeer rechts te kwalificeren. Maar om dan zoals in de diverse commentaren meteen maar volledig los te gaan en 'm te betitelen van: Bruinhemd, rat, massamoordenaar aanhanger etc Dat getuigt van dezelfde misplaatsingen als de tweet van Duk zelf. En als Han vindt dan z'n familie in de drek wordt gezet, ga dan niet zelf zover door Duk gelijk te stellen met nazi's etc door 'm direct extreem rechts noemen. Bestaan er dan alleen linkse mensen, een paar in het midden en dan extreem rechts? Gaan we dan ook sommigen op links die ook tamelijk onhandige uitspraken doen, direct extreem links noemen?

4 Reacties
JohnVKR
JohnVKR4 mei 2021 - 21:09

Wie Wierd Duk op Twitter volgt weet dat de man er nogal racistische denkbeelden op nahoudt. Welk etiket je verder op de man plakt, vind ik niet relevant. Het beste is de man zoveel mogelijk te negeren.

LaBou
LaBou 5 mei 2021 - 5:17

"...Maar..." Met dit woord geeft de desbetrefffende reageerder aan dat alles wat er na komt datgene is wat hij eigenlijk wil zeggen en waar hij volledig achter staat. Wat er voor staat heeft verder geen betekenis.

Zandb
Zandb5 mei 2021 - 6:18

Buitenstaander Hebt u de tweet wel gelezen? En zo ja, begrijpt u dan wel wat de implicaties moeten zijn van een dergelijke tweet? Die u overigens zo maar terugbrengt tot een onschuldige "onhandige uitspraak"! En hebt u er wel over nagedacht, vanuit welke overwegingen en/of overtuiging iemand ertoe komt, om zoiets de wereld in te sturen? Ik had liever dat u daar eerst eens wat woorden van 'vuil maakte' voordat u dan Han 'vuilmaakt'. Dus, wanneer u dit werkelijk een "onhandige uitspraak" vindt, dan is er inderdaad weinig aan de hand. Maar dat zult u dan wel eerst moeten aantonen, zoals Han aantoont, waarom hij dit allesbehalve een "onhandige uitspraak" vindt.

stokkickhuysen
stokkickhuysen5 mei 2021 - 12:05

@Buitenstaander Je post getuigt van dezelfde misplaatsingen als de tweet van Duk zelf. geen wonder, dat verzoek van je een beetje rustig aan te doen tegen extreemrechts. hashtag 'niet mijn NLer'.

Jonathan2
Jonathan24 mei 2021 - 17:29

Als Nederland zou zijn opgebouwd op de opvattingen van Weird Duk, met zo'n naam zou het goed passen je tot muppet te laten nationaliseren, zou het huidige Nederland en zijn staatsburgers helemaal niet bestaan. Je hoeft niet een bijster groot licht te zijn om te weten dat Nederland is opgebouwd op het gedachtegoed van vele vreemde smetten, of zij nou als vluchteling hierheen kwamen of hun gedachtegoed Neerlands geesten via een andere route bereikten. Zoals als de meeste welvarendste landen trouwens. Juist die hebben geprofiteerd van de 'culturele' uitwisseling van gedachtegoed van nieuwe geesten en vitaliteit. Ik geloof dat iemand die de kont van autocratische psychopaten en massamoordenaars likt, zoals Weird, niet een overdreven grote historische, sociale en culturele eenheid van geest met onze geschiedenis heeft met bijvoorbeeld mijzelf.

4 Reacties
Mini2
Mini24 mei 2021 - 19:00

'Ik geloof dat iemand die de kont van autocratische psychopaten en massamoordenaars likt, zoals Weird, ' Dat is wel grappig aangezien ik hier laatst nog ene Mark Huysman massamoordenaar Lenin zag verdedigen.

EenMening
EenMening4 mei 2021 - 20:06

@Mini Marxisten en die zich presenteren als (stille) bewonderaars van Lenin, moet je goed in de gaten houden.

Zandb
Zandb5 mei 2021 - 6:25

Mini Dat is wel grappig. Wanneer u zo'n opmerking niet uitkomt dan roept u heel hard: "Whatsoboutism". Mening In feite moet je iedereen goed in de gaten houden. Laten we het er dan maar over eens zijn dan, dat Wierd Duk er zeker een is, die we, al zou het alleen al vanwege deze tweet, extra in de gaten moeten houden.

stokkickhuysen
stokkickhuysen5 mei 2021 - 12:10

ienieminimening leuk, zo'n discussie onder rechts over welke mensen je in de gaten moet houden. Doen jullie dat thuis ook ? niet mijn NLers.

Deugkeizer
Deugkeizer4 mei 2021 - 17:18

Weird duk verdenk ik er al een tijdje van dat hij een professioneel volksmenner is geworden. Hij heeft als journalist jarenlang in Rusland gewoon en zou best eens banden kunnen hebben met het Kremlin. Dat doet die door allerlei nationalistische crap en veronderwaardiging te uiten. Net zoals die ex vrouw van hem Fidan Ekiz. Maar ik hou hem niet dagelijks in de gaten dus weet eigenlijk niet exact wat hem drijft maar dit zou er best is achter kunnen zitten.

3 Reacties
Buitenstaander
Buitenstaander4 mei 2021 - 17:57

@@Deugkeizer ... verdenk.... toe maar , en dus waarheid, omdat 'deugkeizer' (what's in a name) daar een theorietje op loslaat.

Zandb
Zandb5 mei 2021 - 6:35

Buitenstaander En welk theorietje laat u op deze tweet los: dit is een onhandige uitspraak. Maar waarom u dat dan vindt, dat maakt u dan weer niet duidelijk. Want is dit dan niet overduidelijk een tweet van iemand die de publieke opinie wil vervuilen? Van iemand die mensen wil duidelijk maken, dat het Nederlanderschap iets bijzonders is, dat niet 'maar zo' aan iedereen is uitgereikt en zeker niet 'maar zo' aan iedereen uitgereikt moet/mag worden. Een mening die je er op na mag houden, maar waarom zou Duk het nu toch zo van belang vinden, dat hij dit deelt en zo dus de 'echte Nederlanders' aanspreekt?

Deugkeizer
Deugkeizer5 mei 2021 - 6:41

@buitenstaander Wellicht uit ik mijn beschuldiging te vroeg. Maar de Russen hebben er alle baat bij het nationalistische gevoel hoog te houden in het westen. Iemand als Werid Duk voldoet aan het profiel hoe zo iemand zich zou prestenteren. Het aparte aan hem vind ik altijd hij zegt wel iets maar er zit verder niks georganiseerd achter. Dat terwijl zijn woorden wel heel anders vermoeden. Alsof die niet geheel uit zichzelf spreekt.

Ivan61
Ivan614 mei 2021 - 17:09

Mensen als Duk, Baudet en andere bruinhemden moet je altijd in de gaten houden en totaal negeren. Zij zijn net zo gevaarlijk en besmettelijk als de ratten. Ik noem mijzelf gekscherend tweedehands Nederlander en als ik zulke uitspraken hoor en lees denk ik alleen: Hoe kan je jezelf in de spiegel kijken? De extreem-rechte bewegingen en partijen worden steeds sterker in Oost Europa en daar maak ik me echt zorgen over.

HappyBuddha
HappyBuddha4 mei 2021 - 16:38

Als je jaarlijks zoveel mensen de Nederlandse nationaliteit geeft wat betekent het dan nog om Nederlander te zijn in culturele, historische, sociale zin? Boeiuh... next

Fransss en Vrij
Fransss en Vrij4 mei 2021 - 16:16

De Amerikanen hebben het voortdurend over immigranten terwijl ze op de schaal van de Amerikaanse geschiedenis zelf net zijn komen aanwaaien. Nederland is ook een ratjetoe. Na de grote volksverhuizing is de bevolking compleet vervangen. Gastarbeiders uit Duitsland zijn hier altijd geweest en is in vele familienamen herkenbaar. Zonder de gevluchte Vlamingen was Amsterdam misschien nooit zo rijk geworden, had de VOC misschien niet eens bestaan. Dan komt een nazaat van de Franse bezetter, mijnheer Ezel met Indisch bloed, en zijn geblondeerde equivalent met Indisch bloed + Hongaarse ega even vertellen dat bepaalde immigranten moeten oprotten. Maxima riep "de Nederlander bestaat niet" en daar heeft ze meer gelijk in dan wij willen horen.

RaymondenJoop
RaymondenJoop4 mei 2021 - 15:47

Zolang een religie het via ons democratisch stelsel het niet voor het zeggen krijgt, geen probleem. Wel wat betreft ons milieu, maar daar kijken we graag de andere kant op als het zo uitkomt.

Kees van Bemmelen
Kees van Bemmelen4 mei 2021 - 14:19

"Daar hebben bijvoorbeeld veel voormalige Sovjetburgers gebruik van gemaakt." Ik wist dit niet, zijn dit de zogenaamde Wolga-Duitsers?

Zandb
Zandb4 mei 2021 - 13:53

Ik vraag aan de heer Duk dan maar, wat het Nederlanderschap nog voorstelt wanneer dat verleend is aan mensen die onder het mom van zulke schaamteloze, schijnheilige vragen, zo laf - ik zeg immers niets, ik vraag allen maar! - hun verderfelijke invloed willen uitoefenen.

4 Reacties
Bouwman2
Bouwman24 mei 2021 - 14:26

Hoe noemen ze die zinsconstructie ook al weer, die hier door Zandb wordt gebruikt?

Markzelluf
Markzelluf4 mei 2021 - 14:40

Zand, je schrijft ‘ ik zeg niets, ik vraag alleen maar’. Is dat nu een sneer richting Van der Horst die deze repliek gebruikte naar aanleiding van kritiek op zijn column over effect avondklok? Ik begrijp die wending in deze discussie niet. Wat is je boodschap?

Karingin
Karingin4 mei 2021 - 15:58

Inderdaad, Duk behoort tot het type Nederlander die me het schaamrood op de kaken doet krijgen...daar zijn er best veel van maar hij behoort wel tot een van de laagste soorten

Zandb
Zandb4 mei 2021 - 18:00

Mark Duk stel allemaal zogenaamde vragen. Zodat hij, laf als hij is, altijd kan zeggen, dat hij niets zei en alleen maar vragen stelde. Ik ben het helemaal met Han eens.

[verwijderd]
[verwijderd]4 mei 2021 - 13:53

--- Dit bericht is verwijderd —

1 Reactie
stokkickhuysen
stokkickhuysen5 mei 2021 - 12:27

moeilijk man, het eens zijn met het gros, maar dat dan toch nog verpakken in cynisme, dit is de NLer waar Wierd het over heeft.

Exkraker
Exkraker4 mei 2021 - 13:53

Wat Duk vindt, vinden heel veel Nederlanders. Zelfs mijn buitenlandse vrouw is deze mening toegedaan.

5 Reacties
Zandb
Zandb4 mei 2021 - 18:03

Kraker Daar gaat het natuurlijk niet om, waar iemand dan ergens wat van vindt. Het gaat er hier om in welk beleid zulk denken uit zal monden.

Exkraker
Exkraker4 mei 2021 - 18:20

@Zandb Dat je wel een beetje selectief bent wie je binnenlaat. Het liefst mensen die een positieve bijdrage kunnen leveren aan ons land. Voor oorlogsvluchtelingen moet je misschien wat andere criteria aanhouden.

DaanOuwens
DaanOuwens5 mei 2021 - 5:55

@ Exkraker Jij schrijft: Wat Duk vindt, vinden heel veel Nederlanders. Zelfs mijn buitenlandse vrouw is deze mening toegedaan. Wie mag dan bepalen of jouw buitenlandse vrouw wel welkom is? Wierd Duk?

Mohawk2
Mohawk25 mei 2021 - 6:40

"Zelfs mijn buitenlandse vrouw is deze mening toegedaan" Nogal naïef van je buitenlandse vrouw. Wie garandeert haar en jou dat als de Dukkies van Nederland het voor zeggen krijgen dat zijzelf niet aan de beurt komt om over de grens te worden gezet... naar Madagaskar, of iets dergelijks?

Zandb
Zandb5 mei 2021 - 6:41

Kraker U doet dus nu in feite net, of het aantal mensen dat Nederlander mag worden, het bewijs is, dat iedereen 'maar' Nederlander mag en kan worden. We hanteren geen selectie, blijkbaar. Nou. U legt de vinger daarmee nu juist op de zere plek: In principe mag IEDEREEN Nederlander worden. In de praktijk hanteren we hier voor stelregels die voor iedereen gelijk moeten uitwerken. En dat is dus bij lange na niet wat u, uw vrouw en vooral Duk suggereren dat er aan de hand is.

Dehnus
Dehnus4 mei 2021 - 13:36

"Nu zal ik wel te horen krijgen dat je dit soort dingen niet zo persóónlijk moet nemen. " Dat zou Dukkie zelf ook eens moeten doen, maar dat doet hij niet. Uitdelen en jennen is die goed in, maar als je alleen maar naar hem wijst? Staat hij als een boze schreeuwende kabouter op zijn dak te wijzen en te tieren, om zijn horde trollen op je af te sturen.

Het schrandere konijn
Het schrandere konijn4 mei 2021 - 13:07

Trek het je niet aan Han want “Zalig zijn de eenvoudigen van geest”. En dat getal van 50.000 zet de 62.500 plekken voor vluchtelingen van Joe Biden wel even in perspectief want dat land is tweehonderd keer groter dan ons land! Volgens mij doen wij het dan toch echt niet zo slecht, me dunkt...

6 Reacties
Karingin
Karingin4 mei 2021 - 15:55

Nou De Telegrof is anders wel zo'n beetje de grootste krant van NL, dus hele volksstammen geloven die bull shit. Overigens gaat naturalisatie over migranten, van wie maar een klein deel vluchteling zal zijn, dus die vlieger gaat niet op - het aantal asielaanvragen dat vorig jaar is gehonoreerd bedraagt ong. 8.500. Wel even verder denken dan je konijnenneusje lang is, anders zou ik dat schrandere maar schrappen. En ook; die 50.000 per jaar klopt niet, dit zijn de cijfers over de afgelopen 3 jaar: NATURALISATIE (beslissingen): 2020 50.870 - 2019 27.090 - 2018 22.410 - en daarvan is 97% gehonoreerd. Het aantal beslissingen is hoger dan het aantal aanvragen, wat te maken gehad zal hebben met achterstanden. Dus Dukkieduk loopt (natuurlijk) ook nog eens lekker met de cijfers te goochelen. (Bron: https://ind.nl/Documents/Tabel%20NL%202020.pdf)

Mini2
Mini24 mei 2021 - 19:05

'Nou De Telegrof is anders wel zo’n beetje de grootste krant van NL, dus hele volksstammen geloven die bull shit.' Ga jij nu over 'grof' gedrag beginnen? Uitgerekend jij?

Buitenstaander
Buitenstaander4 mei 2021 - 19:19

@Karingin Over schaamrood op de kaken gesproken. Hoeveel respect heeft u eigenlijk voor andere mensen, en hun mening? Ooit wel eens met iemand gediscussieerd zonder hem of haar met van alles te betitelen. Daar begint het mee, beste Karingin, respect of beschaving, ook al ben je het niet met hem of haar eens of zegt iemand wel eens iets doms. Ook dat is leren van deTweede Wereldoorlog.

EenMening
EenMening4 mei 2021 - 20:04

@konijn De mensen die het Nederlanderschap verkrijgen, voldoen aan een aantal wettelijke criteria. Naturalisatie is het logische sluitstuk van (wettige) immigratie. Deze mensen hebben recht op een warm welkom en op een volwaardige plaats in onze samenleving, zodat zij ook hun bijdrage kunnen leveren. Als je het voorrecht hebt om in Nederland te wonen en staatsburger te zijn of te worden, heb je wel de hoofdprijs te pakken. Er zijn weinig plekken op aarde waar het beter toeven is dan in dit kleine landje aan de Noordzee. Asielzoekers die aan bepaalde criteria voldoen, zouden een tijdelijke verblijfsvergunning moeten krijgen. De verantwoordelijke instanties kunnen natuurlijk altijd hun discretionaire bevoegdheid gebruiken om iemand die niet aan de criteria voldoet, toch een (permanente) verblijfsvergunning te geven. Als de reden van hun asiel wegvalt zijn er twee mogelijkheden: terugkeren naar het land van herkomst of een aanvraag voor immigratie indienen.

DaanOuwens
DaanOuwens5 mei 2021 - 6:04

@ Buitenstaander Jij schrijft: Hoeveel respect heeft u eigenlijk voor andere mensen, en hun mening? Waarom moet je respect hebben voor een mening? Had de NSB ook maar gewoon een mening waar je respect voor moest hebben? Had Heydrich ook gewoon een mening en moet hij respectvol behandeld worden? Wat heb jij geleerd van de tweede wereldoorlog? Welke criteria hanteer jij? En wanneer is een mening verwerpelijk? Nooit? Lijkt mij dat je dan heel weinig hebt geleerd.

stokkickhuysen
stokkickhuysen5 mei 2021 - 12:34

De 50.000 en 62.500 zijn niet hetzelfde behalve voor de eenvoudigen van geest die dit als argument willen nomeen voor de ruimhartigheid van de NLer. beter is wellicht dit bericht te gebruiken om de laaghartigheid van de NLer te laten zien niet mijn NLer

Middenman
Middenman4 mei 2021 - 13:02

Vanwege mensen als Wierd Duk zal mijn partner nooit de Nederlandse nationaliteit aanvragen en verkiest ze een inmiddels permanente verblijfsvergunning in combinatie met haar eigen paspoort. Wat denkt die halvegare wel. Mijn kinderen hebben naast de Nederlandse nationaliteit nog twee andere nationaliteiten. Ik denk dat Duk een rolberoerte krijgt als hij dat hoort. Voor het overige ben ik van mening dat de wet op de dubbele nationaliteit de prullenbak in moet.

2 Reacties
Hanvander Horst
Hanvander Horst4 mei 2021 - 13:55

Hear hear. Dat is echt een obsolete wet uit de vorige eeuw want in de negentiende deden ze niet zo moeilijk.

Fransss en Vrij
Fransss en Vrij4 mei 2021 - 16:20

Doet de Nederlandse regering moeilijk als een Nederlandse Turk in Turkse militaire dienst in Syrië gaat vechten? Met alleen een Nederlands paspoort kreeg hij toch vast en zeker problemen?

DaanOuwens
DaanOuwens4 mei 2021 - 12:47

Je moet dit sowieso persoonlijk nemen. De opvattingen van extreem rechts raken altijd aan je eigen leven. Het is dus persoonlijk. En inderdaad moet je ze persoonlijk aanspreken. Maar ik denk dat het wat duidelijker moet. Geen gesprek met Duk, geen discussie, geen dialoog en geen hand. Hij heeft een zeer besmettelijke vorm van corona. Alle mensen die dat gedachtegoed aanhangen.

2 Reacties
Mini2
Mini24 mei 2021 - 14:16

'Hij heeft een zeer besmettelijke vorm van corona.' Volgens mij heeft Duk een vaccinatie gehad.

Sonic2
Sonic24 mei 2021 - 14:35

Ik maak me om mezelf geen zorgen. Radicaal rechts en Baudet en Duk raken mij in die zin niet persoonlijk. Sterker nog. In mijn persoonlijke leven zal ik waarschijnlijk weinig hinder ondervinden van Duk, Baudet en Wilders. Dan moet het al economisch zijn. Ook de veelal persoonlijk gerichte aanvallen van het lage volk wat achter Duk, Baudet en Wilders aanlopen glijden van me af. Je weet uit welke hoek het komt. Ik maak me zorgen om andere mensen. Om mensen die kwetsbaar zijn. Om de media. Om dit land. Om onze toekomst. Om de grote onverschilligheid waarmee de meerderheid van Nederland fenomenen als Duk als normaliseert. We beteugelen Corona. Maar beteugelen we ook het neoliberalisme virus en alt right? Ik ben op dat gebied veel somberder. Corona is een marteling die hopelijk met de komst van het vaccin zal worden afgeremd. Alt right en neoliberalisme is een smerig virus waarvan veel mensen nog niet de schade van inzien. Eng. Nu bent u een van de weinige die het WEL ziet. Maar ik maak me heel veel zorgen om de mensen die het niet zien. En ik maak me zorgen om elke stemmer die er nog op stemt. En ik maak me zorgen dat de Telegraaf zo'n belangrijke krant is en dat Duk daar zo'n belangrijke functie heeft. Wat is er de afgelopen 20 jaar gebeurd eigenlijk? Dat we dit soort mensen als journalisten ervaren?

ton14024
ton140244 mei 2021 - 12:43

Volgens mij waren er ooit maar ´twee mensen´. Dat is de grote geschiedenis. Die moet je kennen. Jij ook Duk.

2 Reacties
DaanOuwens
DaanOuwens4 mei 2021 - 12:45

@ Ton14024 Er zijn zo veel sprookjes.

ton14024
ton140244 mei 2021 - 12:58

PS. Vroeger, toen ik nog niet zo idealistisch was, haalde ik groepen zoals ´De Stokerij´ de sociëteit binnen.

ZonderNaam2
ZonderNaam24 mei 2021 - 12:42

Ik snap sowieso niet wat de vraag wat betekent het om Nederlander te zijn in culturele, historische, sociale zin te maken heeft met immigratiebeleid. Leuke vraag voor een filosofieclubje misschien, maar qua beleid is het eigenlijk alleen maar van belang wat de huidige infrastructuur van de verzorgingsstaat aankan, en of daar misschien meer geld naartoe moet of juist verder afgebroken moet worden om de boel draaiende te kunnen blijven houden.

Erik20
Erik204 mei 2021 - 12:42

Dus ik neem aan dat meneer Duk ook een probleem heeft met de Koninklijke familie? Of is het plotseling niet zo erg wanneer je blond haar hebt?

Mini2
Mini24 mei 2021 - 12:40

Die Wierd is zo xenofoob dat hij zelfs met Fidan Ekiz is getrouwd, met wie hij ook een kind heeft.

17 Reacties
harmmeijer
harmmeijer4 mei 2021 - 14:11

Fidan is al sinds 2017 van Duk gescheiden omdat ze ‘uit elkaar waren gegroeid’, aldus Fidan. Tsja, lijkt me niet zo verwonderlijk. Met een xenofoob en een extreem nationalist getrouwd te zijn is niet iets om blij mee te zijn.

Bouwman2
Bouwman24 mei 2021 - 14:16

Hoe weet je dat allemaal? Ga je veel naar de kapper soms?

Sonic2
Sonic24 mei 2021 - 14:28

Zoals elke nationalist ben je zeer slecht geïnformeerd. Ekiz en Duk zijn uit elkaar. Op het einde waren ze niet echt aardig voor elkaar. Dus daar gaat je "argument". https://www.intermediair.nl/werk-en-carriere/loopbaanontwikkeling/fidan-ekiz-ik-heb-een-dikke-huid-ontwikkeld?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F#:~:text=Eind%20vorig%20jaar%20scheidde%20Ekiz,echt%20aardig%20meer%20voor%20elkaar. Overigens vind ik Ekiz en Umar niet tellen. Racisten en nationalisten kloppen zich altijd op hun borst dat ze geen racist kunnen zijn, want Umar en Ekiz mogen hier blijven. Als fout rechts eens Sylvana Simons gaat steunen dan wil ik ze van elke zweem van racisme ontzien. Tot die tijd betekent het weinig en niets.

Karingin
Karingin4 mei 2021 - 15:44

Aha, dus als je een partner hebt (had, ze zijn al 4 jaar uit elkaar) van niet-Nederlandse afkomst dan is het oké om cónstant op racistische wijze te stoken over andere luitjes van niet-Nederlandse afkomst. Ja dat past ook eigenlijk wel bij de gemiddelde FvD-stemmer, Baudet is ook gelegitimeerd antisemiet in die kringen

GHS
GHS4 mei 2021 - 16:18

Mini: is getrouwd geweest. Zij heeft weer een ander.

Mini2
Mini24 mei 2021 - 16:55

@Sonic 'Zoals elke nationalist ben je zeer slecht geïnformeerd. Ekiz en Duk zijn uit elkaar. Op het einde waren ze niet echt aardig voor elkaar. Dus daar gaat je “argument”.' Ik ben geen nationalist, en ben er van op de hoogte dat ze niet meer bij elkaar zijn. Droevig dat je mij een nationalist noemt, je kan toch wel beter dan een jij-bak? 'Overigens vind ik Ekiz en Umar niet tellen. ' Ja, want we hebben natuurlijk alleen maar compassie met niet-Westerse vrouwen en mannen als ze lullen in ons straatje. Doen ze dat niet laten we ze keihard vallen, daar kunnen mensen zoals Lale Gul en Ayaan Hirsi Ali over meepraten.

EenMening
EenMening4 mei 2021 - 17:01

Wierd en Fidan pasten m.i. niet echt bij elkaar. Wierd is in de loop van de tijd steeds meer naar rechts opgeschoven.

EenMening
EenMening4 mei 2021 - 17:02

extreemrechts

Sonic2
Sonic24 mei 2021 - 18:46

@ Mini Al 20 jaar belonen we mensen die het voor foute types opnemen. Laten we daar eens mee ophouden. Je kunt mij wel aanvallen, maar je zat gewoon feitelijk helemaal verkeerd. Zoals ook Karingin al duidelijk heeft gemaakt. En ook Merel trouwens. Ekiz en Umar worden altijd aangehaald door ultra foute types die achter Baudet, Duk en Wilders aanlopen. Om maar te bewijzen dat ze geen racist of fascist zijn. Daar zijn de dames niet voor bedoeld. Misschien eerst eens wat minder fout stemmen. Daarna wat minder fout gedachtengoed steunen. Daarna PVV en FvD tot de grond toe reduceren in zetel aantal. Dat die nog 1,5 miljoen stemmen hebben is een grove schande. En elke kiezer die er op stemt moet zich werkelijk kapot schamen. Als die groeperingen dat dus doen dan mogen ze zich wel eens achter Umar en Ekiz verschuilen. Tot die tijd heb ik geen greintje medelijden met mensen die zich achter fout gedachtengoed scharen. Achter foute partijen. En achter een propagandist als Duk en Niemoller. Ik weet eigenlijk ook niet waarom we die discussie eigenlijk elke keer moeten voeren. Het is een 2002 discussie. Toen was er nog wel enige fundament en enige basis. Fortuyn en Bolkestein. Daarna is ultra rechts zo enorm fout geworden dat er volgens mij niet echt een discussie over gevoerd hoeft te worden. We voeren ook geen discussie over de schuldvraag over de holocaust. Of over wie de 2e wereldoorlog start. Net zomin we dat hoeven te voeren over al die types en partijen( en u weet dondersgoed waar ik het over heb) die heel erg aan de foute kant staan. Geen idee waarom zelfs op het Linkse Joop er nog types zijn die hier geen helder standpunt in kunnen of willen formuleren.

Mini2
Mini24 mei 2021 - 18:58

@Sonic 'Om maar te bewijzen dat ze geen racist of fascist zijn. Daar zijn de dames niet voor bedoeld.' Dat is je eigen racistische en tevens seksistische blinde vlek, want was het ooit in je opgekomen dat mensen 'achter Fidan en Umar aanlopen' omdat die mensen het gewoon interessant vinden wat Fidan en Umar allemaal te vertellen hebben? En niet omdat ze toevallig Turkse roots hebben? Uiteindelijk weer een plempsel met heel veel tekst waarin je eigenlijk 'niets' zegt, of ja heel veel racistische en seksistische bagger.

Sonic2
Sonic24 mei 2021 - 20:54

@ Mini Racist en seksist dat bent u. En al dat foute volk wat u verdedigd. Ik strijd dag in dag uit hier tegen racisme, seksisme en fascisme. En als u enig fatsoen had dan had u dat gezien en bewonderd. Ekiz heb ik niets op tegen. Umar vliegt af en toe uit de bocht. Het gaat me overigens niet om die 2 dames. Het gaat me om dat hemel tergende foute volk wat aan de verkeerde kant van de geschiedenis staat. Die vooral willen laten zien dat ze geen racist zijn. En daarvoor allerlei drogredenaties aan halen. We moeten racisme en xenofobie bestrijden in dit land. En niet er een dagtaak van maken om medelijden aan mensen te geven die van zichzelf vinden dat ze onterecht als racist, xenofoob of seksist worden neergezet. Eerst minder achterlijk stemmen. Wilders, Baudet en Duk afzweren. Dan dat zeer foute gedachtengoed afzweren. Excuses maken naar al die mensen die aan de goede kant stonden de afgelopen 20 a 30 jaar. Heel hard hun eigen fouten erkennen. En dan pas mag je een beetje uit het verdomhoekje. En wat u allemaal brabbelt. U bent de oorzaak van dat maar door sudderende foute nationalisme. U schoffeert mij en andere mensen in het verzet. Help liever mee met wat Han hier schrijft. In plaats voor het voor zeer foute types op te nemen. Neem het vooral voor Duk op. Maar dan staat je kompas de verkeerde kant op. En wees niet verrast als mensen je hieronder volledig terecht afvallen. Als ik nou de enige was. En dat u mij een racist of seksist noemt. Het zal allemaal wel. Het is niets waard. Ik weet uit welke (foute) hoek het komt.

Mini2
Mini25 mei 2021 - 10:17

@Sonic 'En als u enig fatsoen had dan had u dat gezien en bewonderd.' Wie denk jij in hemelsnaam wel niet wie je bent?

Sonic2
Sonic25 mei 2021 - 18:01

@ Mini Misschien eerst eens zelfreflectie tonen. Je zat in het begin al fout met Ekiz en Duk. Dus ik retourneer de vraag. Wie denk je wel dat je bent om zo'n toon tegen me aan te slaan? En dan ook nog Duk verdedigen. Laatste reactie in dit topic op u. Ik ben hier om inhoudelijk te reageren. En niet om op uw overduidelijke provocaties in te gaan.

Mini2
Mini25 mei 2021 - 18:33

@Sonic 'Je zat in het begin al fout met Ekiz en Duk. ' Nou ze zijn dus niet meer bij elkaar, poeh poeh heel mijn argument in 'duigen'. Als Duk werkelijk zo xenofoob is zou hij in eerste instantie sowieso niet met getrouwd geweest zijn, maar goed Ekiz kleurt als allochtone vrouw buiten de lijntjes en is daarom fair game. ' Wie denk je wel dat je bent om zo’n toon tegen me aan te slaan? ' Je noemt me een nationalist?? Dat is letterlijk het eerste wat je roept? Verwacht je dan dat ik je met fluwelen handschoenen aan ga pakken?

Sonic2
Sonic25 mei 2021 - 20:03

@ Mini Het is een beetje een argument in de categorie. Mijn 15 jarige dochter heeft 3 keer geniest van Corona, dus het is een fake virus en we kunnen alle maatregelen opheffen. In die categorie is het. Wil Schuurman( eega van Hans Janmaat) had een Surinaamse schoondochter. En die bejegende Janmaat niet onaardig. Dus Janmaat maar geen racist? Duk wilt een spreekbuis zijn voor types waar je geen spreekbuis van moet willen zijn. Dat het kritiek oplevert en soms hoon lijkt me logisch. Bovendien doet hij of die mensen ongehoord zijn. Heeft hij 20 jaar onder een steen geleefd? Duk( en ook Baudet en Wilders en eerder Fortuyn) doet aan over compensatie gedrag. Varela stond op nr2. op de lijst omdat Fortuyn zo minder snel van racisme kon worden beschuldigd. En Ramautarsing stond bij Forum met een bepaalde reden op de lijst. Ik zeg niet dat Duk getrouwd is met Ekiz om overcompensatie gedrag. Het zou hem niet slecht uitkomen. Ekiz zit qua gedachtengoed dichtbij Duk en Baudet. Als hij nu met Sylvana Simons was getrouwd had hij nog recht van spreken gehad. Ekiz is een Nederlander. En om even duidelijk te zijn. Ik heb 0,0 vertrouwen in welke PVV'er of FvD'er dan ook. Of de daaraan gelieerde journalisten. Ze hebben allemaal de schijn zwaar tegen. Zie bovendien reactie van Merel. Dat ze uit elkaar waren gegroeid klinkt ook niet onwaarschijnlijk. Dus het zegt me allemaal niets. Wat dat betreft zijn apps, persoonlijke communicatie en "grapjes" relevanter informatie. Of denk je dat een racist zich anno 2021 uitspreekt als een racist? En over dat nationalist gesproken. Ik heb niet zo medelijden met je. Duk staat aan de verkeerde kant. De kant van Baudet en Wilders. U vindt het nodig om dat te moeten nuanceren en Duk te verdedigen. Waarom eigenlijk? Als Duk echt objectief is schrijft hij over links en rechts kritisch.

Mini2
Mini25 mei 2021 - 20:51

@Sonic ' En Ramautarsing stond bij Forum met een bepaalde reden op de lijst.' 'Ik zeg niet dat Duk getrouwd is met Ekiz om overcompensatie gedrag. Het zou hem niet slecht uitkomen.' En WEER kom hier je hier aan met racistische bagger, racism of low expectations noemen we dat. ' U vindt het nodig om dat te moeten nuanceren en Duk te verdedigen. Waarom eigenlijk? ' Waarom? Omdat ik dat wil.

DaanOuwens
DaanOuwens6 mei 2021 - 16:53

@ Mini Jij schrijft: Waarom? Omdat ik dat wil. Als dat je antwoord is dan moet jij je ook niet beklagen over het feit dat je racist of fascist wordt genoemd. Dan kan daar ook het antwoord zijn omdat ik het wil. Verder heb je in de hele discussie geen argument gegeven. Waarom is Duk geen racist? Waarom zou zijn huwelijk met Ekiz hem niet racist maken? Waarom ben jij geen nationalist? Je neemt in je teksten wel nationalistische standpunten in. Dat je oproept tot kritiek op wat je schrijft is duidelijk. Maar je hebt er weinig tegenin te brengen.