Joop

Wierd Duk heeft van zijn angstdromen een verdienmodel gemaakt

  •    •  
21-08-2018
  •  
leestijd 6 minuten
  •  
2437 keer bekeken
  •  
3843135874_0055913431_z
Met de tastbare werkelijkheid hebben de waarschuwingen van Duk weinig te maken
Wierd Duk, sterverslaggever van de Telegraaf vindt het niet prettig om aangeduid te worden als nazi, fascist, rechtsextremist, rechtsextreme ophitser, islamofoob of zelfs antisemiet. Dat liet hij merken tijdens zijn voordracht van afgelopen weekend op Lowlands. Hij trof daar een beschaafd publiek van enkele honderden personen aan dat na afloop keurig applaudisseerde. Dat had Duk niet verwacht. Hij sprak ze toe alsof ze zijn tegenstanders waren.
Dat zijn de mensen die je nazi, fascist, rechtsextremist, islamofoob of antisemiet noemen als je de Europese grenzen voor de massa immigratie wilt sluiten omdat anders de maatschappij ontwricht raakt als je de integratie van nieuwkomers een hopeloze mislukking noemt  en als je twijfelt over de inpasbaarheid van de islam in de westerse democratische samenleving. Wie er met Duk zo over denkt, is helemaal geen nazi, fascist, rechtsextremist, islamofoob of zelfs  antisemiet. Die wil gewoon discussiëren over het grootste maatschappelijke probleem van onze tijd.
Over een jaar of twintig, vreest de sterverslaggever, zien Nederland en Europa er heel anders uit. Dan spelen islampartijen in de politiek van de steden een aanzienlijke rol. Dan winnen sharia-rechtbanken aan invloed. Dan is het etnisch-religieus geweld sterk toegenomen. Dan hebben bijna alle Europese joden de wijk genomen. Duk verwees naar het boek van de Britse auteur Douglas Murray, The Strange Death of Europe waarin al deze shit wordt voorspeld. En als je nou critici van de multi-etnische realiteit en van de massa-immigratie maar hard genoeg uitmaakt voor nazi, fascist, rechtsextremist, rechts-extremistische ophitser, islamofoob of zelfs antisemiet, dan komt er geen oplossing voor deze problemen. Dan kijk je als groen linkser straks hevig op je neus want dan zit óók jij middenin de ellende. Die heb je dan zelf geschapen door mensen die je probeerden te waarschuwen uit te maken voor nazi, rechtsextremist, rechts extreme ophitser, islamofoob of zelfs antisemiet.
Wierd Duk illustreerde zijn betoog met voorbeelden uit Duitsland. Na de komst van meer dan een miljoen vluchtelingen in 2015 en Merkels ‘ Wir schaffen das,’  sloeg een golf van misdaden over het land. Hij noemt enkele recente moorden met asielzoekers als dader. Geen wonder dat de AfD zo in opkomst is, aldus het leidend licht van de Telegraaf.
Dat van die moorden en de misdaadgolf zijn de enige concrete gegevens  die Duk in zijn betoog noemde. Voor het overige beperkt hij zich tot genoemde sombere toekomstvoorspelling. Ook roept hij zijn toehoorders op uit hun bubbel te komen en in gesprek te gaan met zijn geestverwanten in plaats van die de hele tijd maar uit te maken voor nazi, fascist, rechtsextremist, rechts extremistische ophitser, islamofoob of zelfs antisemiet.
De vraag is nu: kloppen deze gegevens? Het vooraanstaande statistiekportal Statista stelt vast dat in 2017 de misdaad in Duitsland niet groeide maar juist afnam wat zich moeilijk laat rijmen met Duks  misdaadgolf. Het dagblad Die Welt stelde op oudjaar 2017 vast dat het het aantal door migranten bedreven misdrijven een dalende tendens vertoonde.  Datzelfde stelt een rapport van het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken. De Hessische Rundfunk stelde tezelfdertijd vast dat asielzoekers gemiddeld niet misdadiger zijn dan andere Duitsers, tenminste als je schendingen van de wetten op het verblijf van buitenlanders buiten beschouwing laat.
Jonge mannen Dat lijkt anders als men geweld tegen personen – van moord tot aanranding – apart bekijkt. Dan zijn dertien van de honderd verdachten vluchteling. Is dat extreem veel? Verreweg het meeste geweld wordt door jonge mannen gepleegd. Afkomst doet er daarbij niet toe. Dat is in de hele wereld zo. Het percentage mannen onder de dertig is bij vluchtelingen drie maal zo hoog als bij de rest van de Duitse bevolking. Dat komt door het merkwaardige Europese vluchtelingenrecht. Je moet eerst over gesloten grenzen Europees grondgebied zien te bereiken voor je asiel aan kunt vragen. Daarvoor is een levensbedreigende reis, bijvoorbeeld over de Middellandse Zee, onvermijdelijk. Heb je eenmaal een verblijfsvergunning, dan wordt gezinshereniging mogelijk. Naaste verwanten, vrouwen en kinderen, krijgen dan een visum en kunnen gewoon het vliegtuig of de bus nemen. Vandaar dat gezinnen hun jonge mannen vooruit sturen, het gevaar in. Dat plaatst de statistieken in een ander licht. Daar blijft het niet bij.
Neemt men de verdachten nader in ogenschouw, dan blijkt maar een klein deel van hen uit de oorlogsgebieden in het Midden-Oosten, zoals Syrië te komen. De meesten werden geboren in Noord-Afrika. Dat is veilig gebied. Die krijgen grundsätzlich  geen asiel. Dat weet iedereen, ook in landen als Marokko of Algerije zelf. Met bona fide vluchtelingen mogen deze migranten niet worden gelijkgesteld. Bekijk je de statistieken van vluchtelingen uit Syrië, Irak en Afghanistan afzonderlijk, dan blijken zij procentueel juist minder gewelddaden te plegen dan de rest van de Duitse bevolking.  Ondanks die oververtegenwoordiging van jonge mannen. Nadere gegevens over het een en ander vindt men in een Bundeslagebild over het jaar 2017  van het Bundeskriminalamt. Daarin wordt overigens vastgesteld dat het aantal immigranten in Duitsland niet stijgt, maar juist sterk daalt. Ook wordt daarin geweld gesignaleerd van Duits extreem rechts tegen immigranten, wat dan weer tegenactie oproept uit de uiterst linkse hoek. In dat rapport staan ook nauwkeurige gegevens over de afkomst van de asielzoekers.
31466100936_b60da9078c_z
Het aantal asielzoekers dat zijn toevlucht neemt tot Europa als geheel, vertoont eveneens een grote daling. In 2016 telde de Europese Unie 35,1 miljoen inwoners die niet in een lidstaat geboren waren. Op een totale bevolking van 508 miljoen is dat zeven procent, 4,9% van de EU-bevolking belijdt de islam. Eind 2017 stelde het Amerikaanse Pew Research Center dat bij ongewijzigd immigratiebeleid dit percentage rond 2050 tot 11,2% of iets meer zou stijgen.  Dat zijn geen cijfers waarbij een mens meteen aan ‘omvolking’ en zo gaat denken. Of aan een islamitische machtsovername. Het plaatst ook het ‘wir schaffen das’ van Angela Merkel in een andere context. Dat wordt trouwens vaak uit zijn verband gerukt.
Op haar zomerpersconferentie van het jaar 2015 bracht de kanselier eerst in herinnering welke grote uitdagingen  de Bondsrepubliek in haar hele geschiedenis  met succes te lijf was gegaan. Vervolgens somde zij uitvoerig op welke grote problemen de opvang en integratie van zoveel vluchtelingen met zich mee zouden brengen. Maar Duitsland had voor heter vuren gestaan. Vervolgens zei Merkel :
Ich sage ganz einfach: Deutschland ist ein starkes Land. Das Motiv, mit dem wir an diese Dinge herangehen, muss sein: Wir haben so vieles geschafft – wir schaffen das! Wir schaffen das, und dort, wo uns etwas im Wege steht, muss es überwunden werden, muss daran gearbeitet werden. Der Bund wird alles in seiner Macht Stehende tun – zusammen mit den Ländern, zusammen mit den Kommunen -, um genau das durchzusetzen.
Es gibt dann die europäische Dimension, und hier glaube ich, dass wir schon sagen dürfen: Europa als Ganzes muss sich bewegen. Die Staaten müssen die Verantwortung für asylbegehrende Flüchtlinge teilen. Die universellen Bürgerrechte waren bislang eng mit Europa und seiner Geschichte verbunden. Das ist einer der Gründungsimpulse der Europäischen Union. Versagt Europa in der Flüchtlingsfrage, geht diese enge Bindung mit den universellen Bürgerrechten kaputt. Sie wird zerstört, und es wird nicht das Europa sein, das wir uns vorstellen, und nicht das Europa sein, das wir als Gründungsmythos auch heute weiterentwickeln müssen.
Het ‘wir schaffen das’ was geen frivole opmerking. Het maakte deel uit van een uitvoerig betoog vol zorgvuldige afwegingen. Tenslotte wees Angela Merkel op de verantwoordelijkheid van Europa als geheel. Een falen zou de enge verbintenis tussen de Unie en de universele burgerrechten kapot maken.
Wat komt uit dit alles naar voren? Met de tastbare werkelijkheid hebben de waarschuwingen van Wierd Duk weinig te maken. Op Lowlands schetste hij vooral zijn persoonlijke nachtmerries om daar vervolgens enkele onheilsprofetieën mee in verband te brengen.  Deze strategie heeft hem geen windeieren gelegd. Eerst kreeg hij een podium bij het Algemeen Dagblad. Daarna werd hij weggekocht door de Telegraaf, ondanks de halvering van het abonneebestand toch nog de grootste krant van het land. In talkshows en actualiteitenprogramma´s van de publieke televisie treedt hij met regelmaat op als deskundige. Wierd Duk heeft van zijn angstdromen een verdienmodel gemaakt.

Meer over:

opinie
Delen:

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (155)

Prins Zonneschijn
Prins Zonneschijn27 okt. 2022 - 10:28

"Hij sprak ze toe alsof ze zijn tegenstanders waren." Hij sprak HEN toe.

Minoes&tuin
Minoes&tuin23 aug. 2018 - 2:03

Om de zaken enigszins te nuanceren toch nog een verwijzing naar Paul Scheffers die vraagt om toch eens na te denken over wat we willen en kunnen doen en waar rekening mee gehouden zou moeten worden. Het oplopen van de bevolking in Nederland in zijn geheel en of we dat niet alleen willen maar ook kunnen behappen. Ik bedoel we kunnen wel van alles roepen en vanuit verschillende drijfveren maar toch, en het heeft niets met multicultureel op zich te maken wat mij betreft maar enkel m.b.t. bevolkingsgroei en aanwas van binnen en buiten Europa. https://www.nrc.nl/nieuws/2018/08/21/hotelpiraten-hebben-ook-rechten-a1613689

4 Reacties
Minoes&tuin
Minoes&tuin23 aug. 2018 - 2:08

Sorry verkeerde link, alhoewel ook wel aardige bijdrage. Maar dit moet het zijn; https://www.nrc.nl/nieuws/2018/08/22/van-turkenpension-naar-polenhotel-a1613817

DanielleDefoe
DanielleDefoe23 aug. 2018 - 9:34

De kortetermijnwinst voor de economie is duidelijk de rest negeren we gewoon. Naar verluidt is er geen plaats voor een roedeltje wolven, maar doorgroeien naar 18 miljoen mensen schijnt geen enkel probleem te zijn. Gewoon stug doorbouwen en asfalteren met "gastatbeiders" uiteraard.

DanielleDefoe
DanielleDefoe23 aug. 2018 - 9:34

arbeiders

DanielleDefoe
DanielleDefoe25 aug. 2018 - 11:43

Minoes&tuin 23 augustus 2018 at 04:08 Aan het lijstje mensen die van mening zijn dat politici moeten kiezen ipv machteloos toekijken kan demograaf Jan Latten worden toegevoegd.

realpolitiker2
realpolitiker222 aug. 2018 - 16:37

Piet de Geus, Joe Speedboot, Duk is geen tegenstander van de multiculturele samenleving volgens mij. Hij is er onderdeel van ten slotte. Wellicht ook vanuit zijn Berlijnse ervaring denkt hij dat er wel grenzen zijn wat een samenleving aan kan. Daar kun je over discussieren. Politiek gezien moet je hem ergens tussen Sarah Wagenknecht en Jaques Monasch plaatsen.

stokkickhuysen
stokkickhuysen22 aug. 2018 - 14:57

@Piet, De toespraak op het festival begon met een stevig stukje slachtofferrolcreatie. ('voor jullie staat een ... en wat ze me allemaal niet noemen'). Dat is in mijn ogen niet het commentaar van iemand die de rol van islam in Nederland wil bespreken, maar iemand die vooral op een emotionele golf van verontwaardiging zijn boodschap wil uitdragen. Hij is een zendeling, geen journalist.

1 Reactie
Piet de Geus
Piet de Geus22 aug. 2018 - 16:37

"De toespraak op het festival begon met een stevig stukje slachtofferrolcreatie." Creatie? Hij schijnt nogal ernstig bedreigd te worden.

Hertog2
Hertog221 aug. 2018 - 23:27

Han, u maakt er een zooitje van. Zeer terecht merkt de heer Duk op dat "wij" het moeten hebben over de drie i's: immigratie, integratie en islam. Waarom, niet omdat wierd Duk dit zo nodig wil. Hij schets in uw ogen een beeld wat in ogen te negatief is, dit kan en dit mag, natuurlijk. Maar wegwuiven mag je dit soort meningen NIET. In het kort wij hebben het hier over thema's die binnen ieder huishouden leeft!. Waarom nu weer alles onder het tapijt vegen Han?. Ja mag ik het woord nog gebruiken hier, een (groot) aantal Nederturken voelen zich meer Turk dan Nederlander. Daar heeft de heer Duk nog nooit invloed op gehad, u wel.... Nee de immigratie is niet 1 groot succesnummer geweest. Erken dit dan kunnen wij wellicht constructief opzoek gaan naar een oplossing... Wierd Duk is het product van uw eigen falen.....

15 Reacties
Hanvander Horst
Hanvander Horst22 aug. 2018 - 7:41

Je hebt blijkbaar een bloedhekel aan onderbouwing met feiten en cijfers. Je hoort liever gruwelsprookjes voor het slapen gaan.

Applonia van Rapengaar
Applonia van Rapengaar22 aug. 2018 - 8:21

Mag ik dan als geïntegreerde derdegeneratiemigrant van u weten wat ik precies verkeerd doe of verkeerd heb gedaan? Volgens mijn eigen gegevens heb ik nog nooit een uitkering gehad, heb ik geen strafblad, betaal ik netjes belasting en respecteer ik mijn medemensen in al hun overeenkomsten met en verschillen ten opzichte van mij. Het feit dat migranten het mede door discriminatie minder goed doen dan autochtonen in bepaalde statistieken rechtvaardigt niet dat ik als individu in de media telkens wordt weggezet als onderdeel van een groep profiteurs die de samenleving bedreigt. Dat raakt aan mijn vermogen om mijn brood te verdienen en bepaalde rechten uit te oefenen die autochtonen wel gewoon kunnen uitoefenen. Er is een enorm gebrek aan evenwichtige verslaggeving over migranten. Het feit dat een overgrote meerderheid van de migranten een leven leidt dat nauwelijks verschilt van dat van de gemiddelde autochtoon, ze gaan namelijk gewoon naar hun werk of school en hun vrije tijd brengen ze met hun familie en vrienden door, wordt voor het gemak maar even onder de tafel geschoven. Nee, migranten moeten kennelijk per se continu als gevaarlijk en bedreigend worden voorgesteld, dat het gaat om individuele mensen van vlees en bloed met simpelweg de wens om voor hun gezin een goed leven op te bouwen en voor hun kinderen kansen te creëren door ze een goede opleiding te laten volgen, dat laten we maar even buiten beschouwing, want als migranten ook maar gewoon mensen blijken te zijn, zijn ze minder makkelijk te demoniseren en ontmenselijken.

Appi Mohamud
Appi Mohamud22 aug. 2018 - 8:53

"Wierd Duk is het product van uw eigen falen….." Wil je Han niet de schuld geven voor iets dat de maatschepij inclusief u het fout doet. "Waarom, niet omdat wierd Duk dit zo nodig wil." Weet het bijna zeker dat wierd (gaan we hem nou zo blijven noemen?) het zeker nodig vind voor zijn portomonee, hij heeft over bijna niks anders over. En als het de drie I's niet dan is het wel over Antilianen of Turkije........ zucht

Paul250371
Paul25037122 aug. 2018 - 9:35

Hij schets in uw ogen een beeld wat in ogen te negatief is, dit kan en dit mag, natuurlijk. Maar wegwuiven mag je dit soort meningen NIET. Het zou heel erg prettig zijn als iedereen dat factfree xenofobe gelul zou wegwuiven. Ik wil bijna zeggen dat je dit soort feitenvrij gelul met maar 1 doel en dat is polariseren NIET mag geloven. "Wierd Duk is het product van uw eigen falen." Nee, Duk is een product van uw xenofobe angst.

Sonic2
Sonic222 aug. 2018 - 11:23

@ Hertog Wat een fouten festival weer. Han wuift niets weg. Als iemand het niet met u radicale en agressief geformuleerde mening over immigratie eens is dan wuift iedereen het weg. Overigens heeft Han gelijk. Wilders/ Baudet en Duk hebben belang bij angst dromen. Overigens staat het iedereen vrij om wat weg te wuiven wat hij of zij maar wilt. Dat hoeft niet door u bepaald te worden. Het is niet voor niets dat Wilders aanslagen, aanrandingen, verkrachtingen misbruikt voor zijn eigen politieke kraam. Eigenlijk geldt hetzelfde voor Baudet, want die is uit electorale overwegingen veel te laf om afstand te doen van Wilders. 1 pot nat dus. Han veegt nergens wat onder het tapijt. Hij nuanceert en dat is voor u hetzelfde als weg wuiven. Han zegt nergens dat immigratie uitsluitend een succes nummer is. U scheldt eerst Han zeer onbeschoft uit dat hij er een zootje van maakt. Daarna is Han kennelijk een politicus, want Han is opeens verantwoordelijk voor de hele immigratie keten. Eerst breekt u iemand tot de grond toe af en dan wilt u constructief zoeken naar een oplossing. Misschien een keer normaal doen tegen anders denkenden en wat minder agressief je gedachtengoed aan andere mensen opdragen. Mijn god. Wat moeten we er voor zorgen dat types zoals u op een gegeven moment de macht hebben in dit land. We zien al een soort voorproefje in Amerika. Misschien bent u in het echt een aardig persoon, maar wat is u gedachtenwereld gevaarlijk.

DaanOuwens
DaanOuwens22 aug. 2018 - 13:16

@ Hertog Jij schrijft: In het kort wij hebben het hier over thema’s die binnen ieder huishouden leeft!. Als die thema's in jouw huishouden belangrijk zijn is dat de oorzaak van het probleem.

Meneer Demesmaeker
Meneer Demesmaeker22 aug. 2018 - 14:42

@Hertog Extreem rechts verziekt het hele debat met haar haat tegen iedereen die het niet met hun wereldbeeld eens is. Linkse Gutmensen, Moslims, vluchtelingen, masa media, "de Elite" liberalen, iedereen wordt verdacht gemaakt. Lees eens wat reacties op GeenStijl en de rillingen lopen je over je rug van de haat en het racisme met de motivatie dat dit de mening is van "het volk" (puur fascistische terminologie) Dat is zo langzamerhand een veel groter probleem dan die paar duizend extreme Moslims hier in Nederland.

Dunya2
Dunya222 aug. 2018 - 15:54

Komt Han van der Horst met een deugdelijke onderbouwing met rapporten, geen speld tussen te krijgen, worden ze boos in plaats hem ervoor te danken. Het is me wat

Meneer Demesmaeker
Meneer Demesmaeker22 aug. 2018 - 20:44

@Daan Prachtige reactie!???? We moeten eens ophouden te denken dat er met die PVVers en FVDers normaal te praten valt. Waandenkbeelden moet je niet proberen te bevechten.

Hertog2
Hertog222 aug. 2018 - 23:03

Dank voor de reacties. Laat ik hier het 1 en ander veder toelichten/ veder verdiepen. De heer Duk had het niet meer dan terecht over de drie I's (immigratie, integratie en Islam). @DaanOuwens u leeft onder een steen als u van mening bent dat deze thema's niet leven binnen de Nederlandse bevolking. Ik kan geen geen krant openslaan (van de NRC tot aan de telegraaf) of de pagina's zijn gevuld met juist deze onderwerpen. Natuurlijk moet je het er dan over hebben Daan!. Maar u heeft het er liever niet over begrijp ik uit uw woorden.....Noem ik onverstandig. "links" Nederland komt nog steeds niet veder dan benoem de terechte zorgen niet, bestrijd ieder tegengeluid in de hoop dat de zorgen dan verdwijnen....Ter weet veel oud Pvda kiezers stemmen nu honkvast op de PVV. Hun wijken zijn in relatief korte tijd van gezellige arbeiders wijken in probleemwijken getransformeerd. Politiek Den Haag stond erbij en keer erna...Lees homo's werden/ worden weggepest uit hun eigen wijk, vrouwen zonder hoofddoek, ach dan ben je een hoer. Politiek Den Haag stond erbij en keek ernaar... Ik ben in die zaaltjes geweest als oud VVD-er, ik stond vaak met een bek vol tanden... Waar was oa. Han nog niet zo lang geleden?. Waar was (maar ook is) Han als mens en historicus?. Han zorgen neem je niet weg door heel hard te schreeuwen, uw problemen bestaan niet.... In dit verlengde @Applonia u doet niets FOUT. Zelf ben ik een import kaaskop, afkomstig uit de VS en jawel afkomst joods...Kunt u mij uitleggen waarom veel van mijn "broeders" niet meer met een keppeltje over straat durven? Ik heb dit land lief, twee moslima's in dienst. Ik voel mij inmiddels niet meer thuis in MIJN land. Net als deze twee kanjers die ik in dienst heb... Staat "links" Nederland open voor een open en eerlijk gesprek?. Was en is ook de oproep van Wierd Duk.....

Hanvander Horst
Hanvander Horst23 aug. 2018 - 7:52

Hertog, Wierd Duk voedt de zinsbegoochelingen van jou en ongeveer twintig procent van het electoraat dat extreem rechts denkt. En dat de eigen nachtmerries voor de werkelijkheid aanziet. Die twintig procent vind je overal in Europa terug en dat is al meer dan een eeuw een constante met een dip in de jaren vijftig en zestig omdat de herinneringen toen nog leefden aan zekere staatslieden die in de eerste helft van de twintigste eeuw extreem rechts een slechte naam hebben bezorgd.

Hanvander Horst
Hanvander Horst23 aug. 2018 - 7:53

Hertog verzin niet dat je een jood bent met twee moslima´s in dienst. Herinner je dat de antisemieten van vroeger altijd joodse vrienden hadden die anders waren dan de rest.

Applonia van Rapengaar
Applonia van Rapengaar24 aug. 2018 - 9:57

Hertog, Kun jij mij dan uitleggen waarom mensen Duk, Cliteur en Baudet citeren om mij te discrmineren en mij te vertellen dat mijn dagen in dit land geteld zijn? Kun jij dan aangeven of Baudet als hij straks premier is gaat oproepen tot een beroepsverbod tegen mij of mij gaat deporteren als ongewenste vreemdeling? Ik vermoed dat je vrienden niet met een keppeltje over straat kunnen vanwege het nog steeds alom aanwezige antisemitisme, dat ik bijvoorbeeld erg vaak tegenkom bij allerlei mensen die beter zou moeten weten, onder andere allerlei christenen, moslims en gek genoeg ook allerlei new age-aanhangers. Antisemitische generalisaties en stereotyperingen zijn zeer hardnekkig en het helpt niet om dezelfde generalisaties en stereotyperingen op andere minderheden toe te passen zoals bovengenoemde rechtse activisten doen.

HM van der Meulen
HM van der Meulen25 aug. 2018 - 13:25

Applonia van Rapengaar - Generalisaties en stereotyperingen zijn zeer hardnekkig en het helpt niet om net te doen alsof antisemieten daar het patent op hebben, al zouden de slachtoffers daarvan dat nog zo graag hebben.

Applonia van Rapengaar
Applonia van Rapengaar26 aug. 2018 - 11:30

HM, En het helpt niet om anderen woorden in de mond te leggen die ze niet hebben gebezigd. Ik doe nergens alsof antisemieten waar dan ook het patent op hebben. Leesvaardigheid, fatsoen en een zekere mate van volwassenheid zijn nu eenmaal minimale vereisten in dit soort discussies.

Sonic2
Sonic221 aug. 2018 - 23:02

Wierd Duk focust zich trouwens altijd enorm op de PVV en de FvD. En op hun enorme groei. De PVV heeft eigenlijk sinds 2010 geen verkiezing meer "echt" gewonnen. In 2011 won de PVV, maar dat was alleen omdat ze in 2007 niet mee deden. Het resultaat was slechter als in 2010. In 2017 won de PVV wel, maar het was een correctie op het verlies van 2012. In 2010 24 zetels, in 2012 15 zetels en in 2017 20. En ook de GR verkiezingen waren slecht. Zelfs in echte PVV bolwerken waren ze niet de grootste. En kleiner als in 2017 bovendien. FvD is kleiner als DENK. FvD en PVV zijn vooral peiling fenomenen. Waarschijnlijk omdat hun achterban erg activistisch is. Echt een verdienmodel is het ook alweer niet. Jan Roos kon er niet van rondkomen en de Telegraaf is verliesgevend. https://www.volkskrant.nl/economie/moederbedrijf-de-telegraaf-boekt-verlies-van-23-7-miljoen~bf323006/ AFD is ook helemaal niet in opkomst. AFD cirkelt al bijna een jaar rond de 13 a 16 procent in de peilingen. Dat is wat al die zeer rechts radicale partijen krijgen. Altijd zo'n soort mandaat. Duitsland loopt nu weer in de pas met de rest van Europa. Duk is vooral bezig zichzelf werk te verschaffen heb ik het idee.

realpolitiker2
realpolitiker221 aug. 2018 - 21:29

Richard 555, zijn we het eindelijk toch nog eens geworden. Als ik ergens giftig van word, is het zich beter voor doen, louter voor de buhne. Voorbeelden te over. Hanna Verboom, die vluchteling in huis neemt, maar niet heus. Of recent nog Asia Argento. Mensen, die zoals U zegt inconsequent in handelen en gedrag zijn en dubbele standaarden toepassen. Kortom hypocrisie. Dat soort mensen zijn geen knip voor de neus waard.

Nurks
Nurks21 aug. 2018 - 20:33

Ik ben niet erg enthousiast over Wierd Duk. Maar ik vind het een beetje flauw om van de misdaadcijfers begaan door asielzoekers en -krijgers de Noordafrikanen niet mee te tellen. We weten in Nederland hoe "Marokkaanse Nederlanders" wel erg hoog scoren op overlast en criminaliteit en medeplichtigheid daaraan. Dat zijn natuurlijk best wel problemen-veroorzakers.

5 Reacties
Daniel Dennett
Daniel Dennett21 aug. 2018 - 21:40

Wat hebben nederlandse marokkanen met asielzoekers te maken? Misdaadcijfers onder PVV’ers zal ook een stuk hoger zijn dan onder D66’ers.

Molly Veenstra
Molly Veenstra21 aug. 2018 - 22:43

@Nurks, Die 'Marokkaanse Nederlanders', dat zijn helemaal geen asielzoekers. En hun ouders en grootouders waren ook geen asielzoekers. De ouders, of de grootouders van die 'Marokkaanse Nederlanders' zijn hier naar toe gehaald door het bedrijfsleven om het werk te doen waar de 'echte Nederlanders' zich te goed voor voelden. Je vergelijkt asielzoekers met 'Marokkaanse Nederlanders' puur om hun afkomst. Het zijn allebei Arabieren. Oosterlingen. Nou, dan weet je het wel. Dat niveau.

stokkickhuysen
stokkickhuysen22 aug. 2018 - 14:50

'Eens kijken hoe onversneden racisme het doet op Joop' , en Nurks begint vrolijk te typen

Hemk
Hemk22 aug. 2018 - 16:16

@Molly Trchnisch gezien komen Marokanen uit het zuidwesten en is de meerderheid niet arabisch.

gasman1
gasman122 aug. 2018 - 17:31

Molly Veenstra 22 augustus 2018 at 00:43 Neeeee, stop nu eens met dat fabeltje dat Marokkanen en Turken naar Nederland zijn gehaald voor werk "waarvoor de Nederlanders zich te goed voelden" Dat is compleet flauwekul Het ging vaak om industrieen en bedrijven die niet konden concurreren met (toen al) goedkopere fabrieken in het buitenland. Ze hadden kunnen automatiseren en mechaniseren, maar goedkope arbeiders importeren was voordeliger natuurlijk. Nederlandse arbeiders wilden dat werk best doen, maar die wilden beter betaald worden, het was gewoon loonmatiging dus. Vaak waren het ook bedrijven die eigenlijk al op hun laatste benen liepen, dus tijdens de crisis in de jaren 70 gingen ze massaal failliet of alsnog reorganiseren en automatiseren. Met als gevolg dat die gastarbeiders massaal in de WW en WAO werden gedumpt in plaats van dat ze terug gestuurd werden naar hun thuisland (wat ook nu nog heel gebruikelijk is in veel landen als je werkcontract afloopt)

Dunya2
Dunya221 aug. 2018 - 19:33

Ik denk dat we met elkaar eens zijn dat onbegrense immigratie en onbegrensde opvang van vluchtelingen in Nederland drukt op de sociale voorzieningen. Ze moeten de Nederlandse taal leren om werk te vinden. Dat kost tijd. De rest van de aantijgingen van extreemrechts is onjuist. Echter Nederland heeft een heel streng immigratie- en asielbeleid en is er geen sprake van onbegrensde aanname van immigranten en vluchtelingen. In tegendeel, er zijn ontzettend zware vereisten om hier te komen en te mogen blijven. De grote vluchtelingenstroom uit Syrie maakte het moeilijk voor de overheid om mee om te gaan, omdat mensen die vluchten voor dood en oorlog, hebben -geheel terecht- recht op opvang, maar daar is in Europees verband een humane oplossing gekomen door de deal met Turkije. Duk wakkert haat aan jegens buitenlanders met zijn spookverhalen. Dat is zijn verdienmodel, waarvan ik denk dat die opdroogt, omdat we betere economische tijden tegemoet gaan en de vluchtelingenstroom ingedampt is. Al langere tijd zijn er ook geen terroristische aanvallen ib Europa meer. Dat Nederland niet aangevallen is, betekent dat Nederland het niey zo sle ht doet, beter dan Belgie. Dat poldermodel en met elkaar theedrinken is zo slecht niet, in tegen deel, minderheden voelen zich dan meer gezien en gehoord. Het kan altijd beter, naar laten we eens koesteren wat we hebben en oog hebben voor minderheden, dat betaalt zich terug in minder frustratie/extemisme. Gevaar in Nederand zit in extreem rechts. Die zitten in de politiek en op belangrijke posten (in de media). Gelukkig gaat het economisch met Nederland de goeie kant en drukt dat op hun populariteit. En gelukkig hebben we een krachtig links tegengeluid.

2 Reacties
Edwin8
Edwin821 aug. 2018 - 21:31

Grotendeels met je eens. Toch wil ik je wel eraan herinneren dat we wel degelijk een behoorlijke groep Syriëgangers hebben. Sommigen zijn gesneuveld, anderen zitten daar nog en enkelen zijn terug gekeerd. Zogenaamd vol spijt, echter heb ik een groot wantrouwen tegenover de terugkeerders. Ik heb destijds een aantal van de promotie films van ISIS gezien, geweld is de rode draad in de films. Als je na het zien van deze films vertrekt naar Syrië en dan na 5 jaar met hangende pootjes terugkomt met een verhaal, ich habe es nicht gewusst dan geloof ik er gewoon 0,0 van en vind ik je een gevaar voor de samenleving, dus ik hou mijn hart vast. Ook al plegen ze geen aanslagen in de toekomst, ze kunnen ook de samenleving op een andere manier ontwrichten. (anti-westers gedachtegoed promoten) Verder inderdaad terechte lof voor de softe aanpak. Helaas volledig wegbezuinigd afgelopen decennium, maar het principe van wijkagenten en proberen door te dringen tot in de haarvaten werkt beter dan keiharde repressie. Maar laten we niet eenzijdig de schuld leggen bij de meerderheid. Als je als minderheid er bekrompen gedachten en gewoontes op na houdt, dan krijg je van mij echt geen "free pass" omdat je toevallig een minderheid bent.

Dunya2
Dunya222 aug. 2018 - 9:54

@Edwin Voor de Syriegangers is het haast onmogelijk terug te keren en voor degenen bij wie het wel lukt, die worden strafrechtelijk vervolgd door het OM. Het overgrote deel van de minderheden is niet extremistisch en wil hetzelfde als iedereen een rustig en gemoedelijk leven.

JStokx
JStokx21 aug. 2018 - 19:05

Je mag je dus blijkbaar geen zorgen maken. Dat mag pas als we problemen ondervonden hebben en er niks meer te doen valt. Behalve als het om het klimaat gaat natuurlijk, maar zaken als migratie, nee.

1 Reactie
Paul250371
Paul25037122 aug. 2018 - 9:54

Maak je maar lekker heel veel zorgen. Jij mag dat, het is een vrij land.

Cave Canem
Cave Canem21 aug. 2018 - 18:39

Op twitter is Wierd Duk inmiddels met de dood bedreigd. Gaan we hier nu - al dan niet in koor - roepen dat dit zijn eigen schuld is?

10 Reacties
jaap tesselaar
jaap tesselaar21 aug. 2018 - 19:52

"De inhoud van deze reactie voldoet niet aan de spelregels. Het is niet (langer) mogelijk om te reageren."

Sonic2
Sonic221 aug. 2018 - 20:08

Vervang de naam van Wierd Duk voor Sylvana Simons en al dat rechtse schreeuw volk had geroepen dat het haar eigen schuld is. Dan moet je maar niet aan Sinterklaas komen. Als het Wierd Duk of Joost Niemoller hoor je hun dan wel. Voor de rest gun ik helemaal niemand dood. Dus ook Wierd Duk niet. Een smakeloze bedreiging dus. Als je deze vraag op Geenstijl stelt over Sylvana zal je ook van wat radicale het antwoord krijgen dat ze het over zichzelf afroept. Dus wat wil je teweeg brengen? Dat vraag ik me oprecht af.

Satya
Satya21 aug. 2018 - 20:12

Is dat een argument om geen kritiek meer te mogen uitten? Ik ben altijd tegen dreigen en geweld. Ik moet gewoon kritiek kunnen hebben.

OlavM
OlavM21 aug. 2018 - 20:58

@ Cave Canem: Nee hoor. Jij bent de eerste die hier met zoiets aan komt zetten.

stokkickhuysen
stokkickhuysen22 aug. 2018 - 0:32

Wie zegt dat?

punt2
punt222 aug. 2018 - 5:44

@Sonic, wat een zwaktebod, is gewoon constateren dat er weer iemand met de dood wordt bedreigt niet voldoende? Het constant blijven vergelijken slaat nergens op, en andersom gebeurt het nooit. Het is van de zotte dat er mensen voor hun mening met de dood worden bedreigt. Of je het nou eens bent of niet, binnen de grenzen van de wet hebben ze allemaal recht om voor hun mening uit te komen.

Hanvander Horst
Hanvander Horst22 aug. 2018 - 7:44

Moet ik dit zien als een voorstel?

Paul250371
Paul25037122 aug. 2018 - 10:05

Dreigen (met geweld) of geweld is nooit goed.

Haya Payab
Haya Payab22 aug. 2018 - 11:43

"Op twitter is Wierd Duk inmiddels met de dood bedreigd." Als je in Nederland niet af en toe met de dood wordt bedreigd, of kinderen worden niet bedreigd, dan ben je redelijk kleurloos. Het is de trieste waarheid.

stokkickhuysen
stokkickhuysen22 aug. 2018 - 15:59

cave Canem Ja je moet van de voorman eerst slachtoffer maken, dan gaat alles een stuk makkelijker. Bovenop liggen en zielig zijn, de idelae combi voor de soepele verspreiding van fout gedachtegoed, en als je niet zielig bent dan maken we je wel zielig. Dan kan de onderkant zich wat makkelijker herkennen in de verspreider.

Joe Speedboot
Joe Speedboot21 aug. 2018 - 18:05

Duk is het vleesgeworden gesundes volksempfinden.

7 Reacties
stokkickhuysen
stokkickhuysen21 aug. 2018 - 20:00

Weinig gesundes aan eerlijk gezegd

Piet de Geus
Piet de Geus22 aug. 2018 - 0:41

Ik heb zo mijn twijfels over Duk en kan de vinger er niet echt achter krijgen. Over het algemeen verschuilt hij zich keurig achter angst voor wat excessen van de multiculturele samenleving doen met het deel van de bevolking dat zich daar sowieso onprettig bij voelt. Hij ziet polarisatie en escalatie en daar heeft hij op zich geen ongelijk in. Ik heb bovendien niet de indruk dat hij zelf tot de vijanden van de multiculturele samenleving behoort. Anderzijds heeft hij in mijn ogen de neiging om de tere zieltjes van de xenofoben bijna dood te knuffelen: hij stroomt wel erg over van begrip. Daarin verschilt hij fundamenteel van Peter Waterdrinker. Deze voorbeeldige zomergast legde precies uit waar de gevoeligheden van Poetin en van de Russische bevolking liggen: expliciet om begrip te kweken en niet om het goed te praten. Ook al balanceert hij daarbij af en toe op het randje, het is onzin om hem te verwijten een poetinista te zijn die werkelijk alles van de oude KGB-kliek goedpraat. Al zullen die desalniettemin blij met hem zijn. Bij Duk kom ik er niet echt achter wat zijn eigen positie is. Enerzijds doet hij alsof hij meer begrip wil kweken voor onze basket of deplorables en de manier waarop zij denken en reageren, anderzijds hoor je hem nooit zeggen dat hij daarmee hun gedrag niet goed wil praten. Dat laatste kun je hem op zijn minst kwalijk nemen.

Joe Speedboot
Joe Speedboot22 aug. 2018 - 5:13

'Weinig gesundes aan' Dat is één van de kenmerken van 'gesundes volksempfinden'.

Satya
Satya22 aug. 2018 - 7:39

Piet de Geus Hij wil polarisatie. Dat je dat mist in al zijn commentaar. Het is veel te eenzijdig om een ander doel te hebben.

Piet de Geus
Piet de Geus22 aug. 2018 - 10:06

"Hij wil polarisatie. Dat je dat mist in al zijn commentaar." Zelf zal hij zeggen dat hij polarisatie signaleert en vreest. Dit i.t.t. Han die ervan smult, zij het dan vanaf de 'goede' kant van de lijn. "Het is veel te eenzijdig om een ander doel te hebben." Zoals gezegd heb ik ook zo mijn twijfels.

Joe Speedboot
Joe Speedboot22 aug. 2018 - 11:34

'Ik heb bovendien niet de indruk dat hij zelf tot de vijanden van de multiculturele samenleving behoort.' Ik vind hem te verbeten en te weinig genuanceerd om dat te geloven. Het is zo'n 'ik heb altijd gelijk mannetje' van de soort waar de 'onze Pim' aanhangers gek op zijn.

Piet de Geus
Piet de Geus23 aug. 2018 - 0:01

"Het is zo’n ‘ik heb altijd gelijk mannetje’" Dat hij geen aangenaam type is, daar zijn we het snel over eens. Maar geldt dat niet voor iedereen die meent het licht gezien te hebben en vervolgens poogt anderen daarvan te overtuigen? Tussendoor hou ik graag de bal in de gaten en dan heb ik hem simpelweg nog niet kunnen betrappen op xenofobe uitspraken maar slechts op een overmaat aan begrip voor het xenofobe deel van de bevolking. Een beetje vergelijkbaar met hoe de SP begrip heeft voor mensen die bang zijn voor MOE-landers. Dat is op zich niet racistisch, zoals die SP-brochure over gastarbeiders dat bijvoorbeeld wel was.

realpolitiker2
realpolitiker221 aug. 2018 - 17:07

Richard 555, U bent altijd groot pleitbezorger van diversiteit. Geldt dat niet voor meningen. Bij deze moet ik redactie van Joop juist groot compliment geven. Reacties uit het gehele politieke spectrum komen aan bod. Dat is op andere fora wel anders.

1 Reactie
Richard555
Richard55521 aug. 2018 - 19:20

Oh jawel hoor. Niks op tegen. Maar jezelf links voordoen met alleen maar PVV praatjes dat is lachwekkend en dat doen hier nogal wat collega's van u. Ik doe mij niet anders voor en daarom kan ik ook altijd consequent zijn in mijn opvattingen. Ik hoef mij niet in al bochten te draaien om eerst om zieltjes te winnen een nepperig links verhaaltje te houden om te eindigen met PVV proganda. Dat heeft toch iedereen door. Maar blijkbaar heeft u niet door dat iedereen u door heeft. Of Britta of Beppie of nog een paar van onze zeer rechtse linksmensen. Kom toch er gewoon voor uit waar u voor staat en verhul dat niet met flauwekul praatjes.

realpolitiker2
realpolitiker221 aug. 2018 - 16:44

OlavM, ik geloof uberhaupt niet in neutrale journalistiek. Journalistiek is altijd in meer of mindere mate gekleurd. Daarom probeer ik mij ook altijd zo breed mogelijk te informeren om goed beeld te vormen. Zelfs feiten zijn multi -interpretabel. Uit dezelfde onderzoekscijfers zullen Leo Lucassen en Jan van Beek andere conclusies trekken. Richard 555, je kunt D'66 overal van betichten, maar niet dat ze oog hebben voor de zwakkeren in de samenleving.

1 Reactie
OlavM
OlavM21 aug. 2018 - 20:55

@ realpolitiker: Op dit punt ben ik het met je eens. Al eerder heb ik hier iets dergelijks geschreven. Overigens wil dit niet zeggen dat er geen kwaliteitsverschil zou bestaan, maar ik neem aan dat je het daarmee eens bent.

Satya
Satya21 aug. 2018 - 15:26

Ik vind wierd duk iemand die niets bijdraagt. Nooit enige nuance en alleen maar uitgaan van het slechte. Hij is inderdaad alleen maar met een verdienmodel bezig.

[verwijderd]
[verwijderd]21 aug. 2018 - 15:17

--- Dit bericht is verwijderd —

15 Reacties
Daniel Dennett
Daniel Dennett21 aug. 2018 - 15:35

Grappig dat jij waarschuwen tegen racisme te vergelijken vindt met waarschuwen tegen buitenlanders.

HM van der Meulen
HM van der Meulen21 aug. 2018 - 15:51

"Ik steek mijn hand ervoor in het vuur" Laat maar, hoeft niet, cijfers wil ik zien.

Meneer Demesmaeker
Meneer Demesmaeker21 aug. 2018 - 17:32

"In een continue stroom van scheldkannonades en valse aantijgingen probeert de auteur " Je kunt de auteur van alles verwijten, maar zeker niet dat hij scheld. Jij en veel van je extreemrechtse broeders kunnen gewoon niet tegen mensen die er een ander wereldbeeld op na houden dan jullie zelf. Dus wie is hier nu intolerant? Zijn dat de Moslims en de buitenlanders? Of ben je het misschien zelf?

Daniel Dennett
Daniel Dennett22 aug. 2018 - 7:23

@GG "Duk noch ik waarschuwt tegen “buitenlanders" "Ik steek mijn hand ervoor in het vuur dat in Nederland recentelijk meer misdaden door vluchtelingen hebben plaatsgevonden dan door fascisme gedreven misdaden, dat er een grotere groep nieuwkomers is met een verwerpelijk orthodox religieus beeld op sexe(on)gelijkheid en homosexualiteit dan dat Constant Kusters aan mede-gekkies op de been kan brengen." Dit is toch jouw tekst? Extreem rechts dom gelul en dat verandert echt niet door je vrienden mede-gekkies te noemen.

HM van der Meulen
HM van der Meulen22 aug. 2018 - 16:47

GG weet blijkbaar niet dat de bewijslast ligt bij degene die de bewering doet, maar je mag hem niet dom noemen.

Daniel Dennett
Daniel Dennett23 aug. 2018 - 7:33

@GG "Jij denkt dus dat er in Nederland meer mensen wonen die hun kinderen met gestrekte rechterarm opvoeden dan mensen die homo’s en hetero’s, man en vrouw niet gelijk stellen?" Ik denk inderdaad dat er in Nederland veel meer PVV'ers/FvD'ers zijn dan IS aanhangers. Los daarvan gaat racisme en homohaat vaak hand in hand, de PVV is de enige niet religieuze partij waar een groot deel van de aanhang minderwaardig over vrouwen en homo's denkt/doet.

Daniel Dennett
Daniel Dennett23 aug. 2018 - 7:36

@GG "Ik zeg dat ik wel durf te wedden dat recentelijhk meer misdrijven ijn gepleegd door mensen met een allochtone achtergrond dan dat er racistische misdrijven hebben plaatsgevonden" Eerst heb je het over vluchtelingen en nu over allochtonen. Wie bedoel je nu precies? Iedereen die niet blank is? Moslims?

HM van der Meulen
HM van der Meulen23 aug. 2018 - 15:36

GG schrijft: "Ik steek mijn hand ervoor in het vuur dat in Nederland recentelijk meer misdaden door vluchtelingen hebben plaatsgevonden dan door fascisme gedreven misdaden," en "dat er een grotere groep nieuwkomers is met een verwerpelijk orthodox religieus beeld op sexe(on)gelijkheid en homosexualiteit dan dat Constant Kusters aan mede-gekkies op de been kan brengen." Nu schrijft hij: "Bewust koos ik mijn woorden zorgvuldig. Ik stel helemaal niet dat iets “zo is”. Ik heb dus niets te bewijzen. Ik zeg dat ik wel durf te wedden dat recentelijhk meer misdrijven ijn gepleegd door mensen met een allochtone achtergrond dan dat er racistische misdrijven hebben plaatsgevonden. Ik zeg helemaal niet dat het zo is. En hij blijft maar volhouden dat ik met cijfers moet komen om te bewijzen dat hij behoorlijk in de war is.

Daniel Dennett
Daniel Dennett23 aug. 2018 - 20:31

@GG Bedoel je die verwarde man in Parijs die zijn moeder en zus doodstak? Lijkt mij totaal niet ter zake te doen. Of vind jij dat het verwarde er niet toe doet en het moslim/buitenlander zijn is waar het om gaat bij deze man? En Pegida houdt regelmatig betogingen. Daar zijn de bruinhemden dus al. En dat jij maar iets voor asielzoekers doet gelooft natuurlijk geen mens. Typisch zo’n PVV’er smoes.Ik doe iets voor asielzoekers dus ik heb geen hekel aan ze maar het zijn wel allemaal dieven, klootzakken, terroristen en verkrachters.

Daniel Dennett
Daniel Dennett24 aug. 2018 - 14:58

@GG "Een man van buitenlandse komaf die in de naam van Allah zijn moeder en zus doodt en daarmee westerse waarden pijnlijk hard verwerpt. Dat vind jij irrelevant?" Waarom zeg je hier westerse waarde? Alsof het in de rest van de niet westerse wereld normaal is. Los daarvan deze man was een psychiatrische patient, dat hij dan Allah of Pluto of Kuifje roept doet er dan niet zoveel toe. Maar bij jou blijkbaar wel en dat is nu precies de rede waarom ik jou zeer twijfelachtig vind.

Meneer Demesmaeker
Meneer Demesmaeker25 aug. 2018 - 9:06

@CG Niemand heeft enig begrip voor die aanslagen en er wordt helemaal niet van weggekeken. Maar dat betekent niet dat je hele bevolkingsgroepen verdacht mag maken en indirect in verband mag brengen met die aanslagen zoals PVV en FvD aanhangers bij voortduring doen. Lees eens wat reacties op GeenStijl. De haat en het racisme spatten ervan af. En er zijn heel wat meer mensen met dit soort verderfelijk gedachtengoed in Nederland dan radicale Moslims,

Daniel Dennett
Daniel Dennett25 aug. 2018 - 12:51

GG Je snapt toch wel dat je op geen enkele manier serieus te nemen bent als je een psychiatrische patient die toevallig moslim is op 1 hoop gooit met een IS terrorist.

Daniel Dennett
Daniel Dennett25 aug. 2018 - 18:56

Je doet alsof jouw angst voor vluchtelingen/moslims/buitenlanders gegrond is en dat is nu juist de rede van het mislukte migratiebeleid in Europa. Van mij mogen er tigduiizend meer vluchtelingen in Nederland komen, ruimte en geld genoeg. Dat dit niet is gebeurd is een vd grootste schandalen van deze tijd.

HM van der Meulen
HM van der Meulen25 aug. 2018 - 21:22

GG -Best knap en gepassioneerd hoe jij een verkeerde perceptie weet te verdedigen alsof de ondergang van de westerse wereld ervan afhangt. Moet je je eens voorstellen hoe moeilijk het geweest moet zijn om de mensen er destijds van te overtuigen dat de wereld niet plat is, in een tijd dat niemand ooit van de zwaartekracht had gehoord: dan val je er toch vanaf? Ik heb de jaren '50 ook overleefd, toen de overgrote meerderheid in Nederland er evenmin erg verlichte ideeën op na hield, dus die paar moslims lukt ook nog wel. Dat 15% van de Nederlanders zich het hoofd op hol laat brengen is veel zorgwekkender. Die 15% denkt dat hun geloof/waarden superieur zijn aan die van die nieuwkomers. Nu denk ik dat misschien ook wel (of juist niet), maar dat is het probleem helemaal niet. Het probleem is a) dat je denkt jouw waarden te moeten opleggen en b) dat je die nieuwkomers tegemoet treedt alsof ze "de vijand" zouden zijn. Dat is alleen maar contraproductief. Daarover kunnen we in alle rust discussiëren, maar je moet er wel rekening mee houden dat hoe meer dwang je bereid bent om uit te oefenen, hoe groter het gevaar is dat je als fascist zult worden weggezet

Daniel Dennett
Daniel Dennett27 aug. 2018 - 20:26

GG Als je geen rechts extremist bent lul dan ook niet als een rechts extremist

OlavM
OlavM21 aug. 2018 - 15:16

Goed artikel dat Duks beweringen met concrete cijfers onderuit haalt. […..als je nou critici van de multi-etnische realiteit en van de massa-immigratie maar hard genoeg uitmaakt voor nazi, fascist, rechtsextremist, rechts-extremistische ophitser, islamofoob of zelfs antisemiet,….. Die heb je dan zelf geschapen door mensen die je probeerden te waarschuwen uit te maken voor nazi, rechtsextremist, rechts extreme ophitser, islamofoob of zelfs antisemiet.] Deze bewering van Duk is net zo’n kromme redenering als: door jouw steun aan de antiracismebeweging, het gebruik van de term “witten”, het opkomen voor een multiculturele samenleving die eigenlijk al mislukt is, enz. enz., ben ik juist racist geworden. Wordt hier op Joop ook nogal eens beweerd. Mijn reactie hierop is steevast: dan was je het al lang. Duk zegt: “Wat we voor onze ogen zien voltrekken, is de langzame maar onstuitbare ontwrichting van Europa als gevolg van de massa-immigratie.” Tamelijk hysterisch. Verder: “De politieke islam zal sterk zijn vertegenwoordigd in de gemeenteraden van de grote en middelgrote steden en ook in de Tweede Kamer. Sharia-rechtbanken zullen in de parallelle islamitische samenlevingen van de steden een deel van de rechtspraak hebben overgenomen.” Welnee. Dit is angstbeelden oproepen die niet door serieuze feiten en getallen geschraagd kunnen worden. En GroenLinks in Amsterdam zou “burgers provoceren” met het aanbieden van een haven voor vluchtelingenboten? Houd toch op. Als Duk serieus een debat en “oplossingen” wil, zoals hij zelf zegt, draagt zo’n uitspraak zeker niet bij.

8 Reacties
pastafari
pastafari21 aug. 2018 - 15:39

Tja ik haalde met cijfers de reactie van Han onderuit, maar die reactie is geweigert

Mohawk2
Mohawk221 aug. 2018 - 17:16

@ Pasta, Dan plaats je die cijfers toch opnieuw? Misschien zit er nu een wat coulantere moderator... Of misschien moet je het wat neutraler opschrijven? Dwz, zonder wellicht persoonlijk te worden richting Han vd Horst - mocht dat het probleem eventueel zijn (van is ook wel een paar keer iets geweigerd wat daarna na het wat 'minder boos en persoonlijk' geformuleerd te hebben wel geplaatst werd). Punt is, ik kan me niet voorstellen dat een weerlegging onderbouwd met cijfers hier geweigerd wordt omdat enkel en alleen omdat die weerlegging Joop niet zou aanstaan uit ideologische overwegingen. Weerleggingen met cijfers door lezers die niet 'links' zijn worden hier namelijk voortdurend geplaatst.

Alfons de B
Alfons de B21 aug. 2018 - 17:40

De in het artikel genoemde gegevens geven een 'bijzonder en apart en creatief' fictief beeld van de werkelijkheid aan zoals deze door Duitsers gevoeld wordt. In een uitgebreide uiteenzetting mag u hier helaas geen kennis van nemen, ook al schendt deze informatie geen enkele beschreven huisnorm. Ik verwijs u naar het artikel in het Parool: https://www.parool.nl/amsterdam/tieners-persen-op-grote-schaal-af-in-zuidoost~a4603118/ en extrapoleer het gedrag hiervan naar de gemiddelde Duitser: ON (otto normalverbraucher). Overige -aanvullende- informatie kunt u elders vinden.

stokkickhuysen
stokkickhuysen21 aug. 2018 - 19:57

@pasta Wat was je bron? Stuur het linkje door

Satya
Satya21 aug. 2018 - 20:21

Alfons de B Wat wil je met zo'n link duidelijk maken? Alle zwarten zijn tuig? Denk je dat dit allemaal moslims waren die blanken afpersen? Ik begrijp niet wat je met die link wilt. Dit is weer echt zo'n onderbouwing van haat die nergens op slaat.

stokkickhuysen
stokkickhuysen22 aug. 2018 - 16:04

Alfons, Satya vroeg je wat, waarom geef je geen antwoord? of zie je zelf nu ook het onbedekte racisme in je bericht?

Alfons de B
Alfons de B23 aug. 2018 - 5:09

Satya, In de 3e herkansing: de juichstemming bij het gebruik van de hier genoemde dalende criminaliteitscijfers deel ik niet. In Duitsland is sprake van weinig animo tot aangiftebereidheid, minder nog dan in Nederland. En dat gebrek aan aangiftebereidheid onderbouw ik met een zeer recent artikel in het Parool dat daar precies over gaat. Zoals eerder gezegd: extrapoleer dat naar Duitsland, wetende dat op sommige vlakken weinig aangifte wordt gedaan. De conclusies in het opiniestuk zijn mede gebaseerd op onjuiste gegevens.

Alfons de B
Alfons de B23 aug. 2018 - 5:15

stok, Ik verwijs je naar de 2e zin in mijn reactie van 1940u. Het is frappant dat je verder niet-onderbouwde beschuldiging van racisme wel de toets der plaatsing kan doorstaan maar een sociaal-economisch onderbouwde reactie niet. Verwar vooral niet het gebrek aan een te lezen antwoord met het schrijven van een antwoord is mijn devies.

Zandx
Zandx21 aug. 2018 - 15:15

Laat ik eens proberen uit te leggen hoe ik als niet-extreem rechtse persoon er tegen aankijk. Nederland is vol. Er zijn te weinig huizen, wegen, treinen en mensen om alle vacatures te vullen. Ik lees dat uitbreiding van het spoor niet te doen is en alternatieven over de volle wegen moeten gaan. Huizenprijzen schieten door het dak en iedereen schiet hierdoor in de schulden etc etc. Leuk lage rente maar uiteindelijk is het een piramide spel die marktwerking. Verder neemt de segregatie toe i.p.v. af. Kennelijk lukt het niet om bevolkingsgroepen tot elkaar te laten komen. De islam helpt hier niet bij, tenzij ik de afgelopen 20 jaar wat gemist heb. Ook helpt het niet om veel meer arme buitenlanders binnen te laten. Hiermee importeer je armoede en dus problemen en neemt de druk op voorzieningen alleen maar meer toe. Dit samen met neoliberalisme en globalisering zorgt ervoor dat het voor autochtone bevolking moeilijker is om zich staande te houden. Of dit nou echt waar is of perceptie maak dan eigenlijk weinig uit, de negatieve sentimenten worden al gevoed en dus meer wantrouwen en segregatie. Ik ben dan best wel een beetje bezorgd over de toekomst voor mijn dochters en hun kinderen. Ik hoop dat zij dan nog in Nederland met veel plezier kunnen leven zoals ik nu. Waarom is het dan zo slecht van mij om niet de hele wereld op te willen vangen? Ik ben echt voorstander van hulp aan mensen in het buitenland, heb hier echt wel belasting geld voor over. Alleen ik denk dat opvangen in Nederland niet een win win is. Nu specifiek over Han zijn stuk. Wat probeert hij nou te bereiken met dit stuk? Kennelijk neemt de moslim populatie waarschijnlijk toe tot boven 11% in 2050. Dit is in absolute zin geen ramp - maar je mag dit toch wel een ontwikkelingen noemen die niet iedereen toejuicht? Als de moslim populatie verdriedubbeld in 40 jaar, waar stopt het dan? Een verdriedubbeling van 2050 naar 2090 is 1/3! Dit hoeft toch niet een positieve vooruitzicht te zijn voor iedereen? Ik heb zeker geen hekel aan buitenlanders, wel heb ik een hekel aan een heleboel aspecten die de islam met zich meebrengt. Ook heb ik een hekel aan mensen die de Nederlandse mentaliteit en manier van leven afkeuren. Ok als je er minder mee hebt, maar als je werkelijk een afkeur hebt, wat doe je hier dan? Als we met zn allen een socialistisch land willen blijven, helpt het wel als de zwakkeren die hulp nodig hebben ook een beetje lief doen. Als de groep mensen die de Nederlandse samenleving eigenlijk een dikke middelvinger geeft en toch hand ophoudt te groot wordt, ben ik minder bereid te delen..

13 Reacties
Daniel Dennett
Daniel Dennett21 aug. 2018 - 15:39

Als jij jezelf niet extreem rechts vindt waarom heb je dan een extreem rechtse opvatting?

HM van der Meulen
HM van der Meulen21 aug. 2018 - 16:04

"hoe ik als niet-extreem rechtse persoon er tegen aankijk." Jij bent bij voorbaat verdacht: of je extreem bent of niet blijkt uit jouw standpunten, niet uit de verzekering dat je dat niet bent. Het is in tegendeel de gangbare manier van rechts-extremisten om net te doen of hun extreme standpunten de algemeen aanvaarde norm zijn. "Als we met z'n allen een socialistisch land willen blijven." Nederland een socialistisch land? Een beter bewijs dat jij een rechtsextremist bent bestaat amper, daar kan dat zalvende toontje niets aan veranderen. Als jij je werkelijk zorgen zou maken over het neoliberalisme en de globalisering, dan zou je je daar tegen keren en niet tegen de slachtoffers daarvan.

stokkickhuysen
stokkickhuysen21 aug. 2018 - 16:40

' Laat ik eens proberen uit te leggen hoe ik als niet-extreem rechtse persoon er tegen aankijk. Nederland is vol.' tranen in mijn ogen (van het lachen, geen nood)

JStokx
JStokx21 aug. 2018 - 16:46

Aan de reacties zonder inhoud te zien ben je iets op het spoor.

Alexander4
Alexander421 aug. 2018 - 17:20

In principe ben ik het grotendeels met je eens. Mensen houden er niet van als een grote groep met een duidelijk andere cultuur steeds groter wordt. Sociale studies wijzen ook uit dat solidariteit het sterkst is als mensen op elkaar lijken. En 11% moslims lijkt acceptabel. Maar deze moslims zijn niet homogeen verspreid. Ze bevinden zich vooral in de (banlieus van) grote steden. En ze bevinden zich vooral in West-Europese landen; nauwelijks in Oost-Europese landen. Het schrikbeeld dat Wierd Duk schetst is natuurlijk zwaar aangedikt. Maar het is zeker zo dat de huidige ontwikkeling door grote, zeer grote delen van de Europese bevolking als ongewenst wordt gezien. Je kan dit afdoen als extreem-rechts maar dan drijf je deze mensen rechtstreeks in de armen van Kascynski, Orban, Wilders en Baudet. Ik denk dat het gewoon een evolutionair zeer begrijpelijke reactie is om grenzen te stellen. Dat zou ik zeker niet als extreem-rechts zien.

Piet de Geus
Piet de Geus21 aug. 2018 - 18:05

"Ik ben dan best wel een beetje bezorgd over de toekomst voor mijn dochters en hun kinderen." Als jij van mening bent dat Nederland vol is, waarom heb je het dan zelf nog voller gemaakt?

OlavM
OlavM21 aug. 2018 - 20:42

@ Zandx: [Als de moslim populatie verdriedubbeld in 40 jaar, waar stopt het dan? Een verdriedubbeling van 2050 naar 2090 is 1/3! Dit hoeft toch niet een positieve vooruitzicht te zijn voor iedereen?] Dat us nonsens. Zie b.v. de reactie van MartinvanderLinde en mijzelf onder: thomson 21 augustus 2018 at 15:07

Satya
Satya21 aug. 2018 - 20:48

Zandx Ik zal het dan, allergies voor extreem rechts, voor je opnemen. Ik vind op deze manier met mensen in gesprek komen fijn. Ik ben het niet helemaal met je eens. Als kind van nieuwkomers, hier geboren zie ik ook wel problemen. Ik vind alleen dat bv een wierd duk het alleen maar over de problemen heeft, nooit zal hij eens een keer met iets positiefs over 'ons' komen. Het hier niet heen willen halen zal toch echt alleen op een eerlijke manier kunnen als Nederland dan ook niet meer meewerkt aan uitbuiting van Afrika, met zo'n iemand als jou zou ik graag een keer door Oost Afrika reizen. Volgens mij zou je erg schrikken over de omstandigheden daar. Westerse bedrijven die niets om werkomstandigheden van Afrikaanse mensen geven. Dat je over je dochters begint begrijp ik, geen moeder maar toch betrokken ouders zijn zo belangrijk. Zorgen over de toekomst van je kinderen lijkt me normaal. Ik maak me persoonlijk erg veel zorgen over de polarisatie, volgens mij is een wierd duk hier een belangrijke factor in, zoals han zegt is dat voor hem een verdienmodel. Ik vraag me af of jouw beeld over islam wel correct is. Ik heb als kind van een moslima het gevoel niet dat de islam per definitie onderdrukkend is, ook hierin weer polarisatie, men sluit zich op in eigen wereld en wordt salafist en dat is wel onderdrukkend. Stel je voor je bent onderdeel van een minderheid, steeds weer negativiteit over jou als minderheid. Geen nuance. Je hebt altijd het beste geprobeerd uit jezelf te halen, betaald netjes belasting bent opgevoed met normen en waarden. Steeds weer migranten en negativiteit, zo langzamerhand ben ik er ook wel een beetje klaar mee. Niet met reacties als de jouwe, dat is volgens mij een uitnodiging tot een open discussie op basis van wederzijds respect.

Satya
Satya21 aug. 2018 - 20:54

Net als wierd duk dik jij het aan en vergeet jij de oorzaak van dit alles. In bv Frankrijk is dit een keuze van de overheid geweest. Deze steden zijn wijken van steden. Deze steden hebben ook wijken waar niets aan de hand is.

Satya
Satya21 aug. 2018 - 21:33

Alexandra Mijn reactie van 21 augustus 2018 at 22:54 was voor jou

Satya
Satya21 aug. 2018 - 21:36

Alexander Dat Alexandra was een fout. Niet lullig bedoeld. Sorry.

Edwin8
Edwin821 aug. 2018 - 21:38

"Nederland is vol. Er zijn te weinig huizen, wegen, treinen en mensen om alle vacatures te vullen." Schijnbaar zijn er te weinig mensen om alle vacatures te vullen, dus zou je zeggen dat NL nog niet vol is. We hebben te weinig huizen, maar die zijn bij te bouwen. Te weinig wegen? Als we iedere kantoor*** nu gewoon een goede internet verbinding thuis geven kunnen ze lekker thuis gaan werken. We kunnen op CEO niveau conferentie bellen tussen Amsterdam, Singapore en New York. Maar schijnbaar lukt het nog niet om op kleinere schaal vanuit huis te werken. Laten we dat eens serieus gaan aanpakken, dan heb je veel minder auto`s en treinen nodig om dat suffe kantoorvolk van A naar B te verplaatsen. Dus, oplossingen genoeg te bedenken. Nou, kunnen we eindelijk wat meer mensen hierheen halen om die laatste vacatures te kunnen vullen want daar zijn te weinig mensen voor volgens je eigen bewoording.

DanielleDefoe
DanielleDefoe22 aug. 2018 - 11:06

Edwin 21 augustus 2018 at 23:38 Spoorrails worden er vast niet meer gelegd, maar huizenbouw legt minstens zoveel beslag op de schaarse ruimte. Verder verstedelijking kan natuurlijk worden gezien als een lonkend toekomstperspectief, maar toch vooral door de bouwers? Voor sommige vacatures in Nederland zou een culturele omslag nuttiger zijn dan immigratie. In onderwijs en zorg bv. blijft veel arbeidsspotentieel onbenut, oa. omdat parttime werken in Nederland een volkssport is.

Richard555
Richard55521 aug. 2018 - 15:09

Ik begin mij wel te storen aan de redactie van Joop. De openingen in de mandjes waar rechtse sukkels, die beweren links te zijn, door heen vallen zijn wel erg groot en ook nog zonder vangnet. Nu weer Britta die onder andere blogs vol vuur vertelde dat ze eigenlijk best we links was, hetgeen ik weer met hoongelag heb ontvangen, waardoor ik plots enge sektarische gedachten er op na bleek te houden, zij valt nu weer hard door de mand. Graag wat matrassen voortaan eronder jongens voor die harde val. Want wat zegt linkse Britta nu weer over links, iets wat ze nog nooit over rechts heeft gezegd " Ad-hominem argumenten zijn niet sterk. Dat links zich daartoe verlaagt geeft de paniek in die kringen goed weer" ergo ik Britta zit niet in die linkse kringen. Doe me een lol Britta kom er nlu gewoon voor uit dat je zeer rechts bent. Dan ben je voor mij geloofwaardig en nog een grote meid ook nog. Wat wil je nog meer?? Kom op je kunt best uit die rechtse kast komen.

11 Reacties
Richard555
Richard55521 aug. 2018 - 15:29

Geldt ook voor onze Vrij Linkse de " Realpolitiker." Daar zit nog geen streepje links aan. Maar wel doen alsof. De toneelschool is grote talenten misgelopen dat weet ik wel. Jammer ben de huidige generatie acteurs wel beu. Hier allemaal kersvers talent.

HM van der Meulen
HM van der Meulen21 aug. 2018 - 16:10

Rechtse sukkels die beweren links te zijn heb je hier in overvloed. Zoveel dat het wel een rechtse strategie moet zijn, omdat alleen maar schelden op links niet blijkt te werken Als je echt links bent zoals ik, stem dan op Wilders of het FvD. Kiss my ass.

Verwijdert
Verwijdert21 aug. 2018 - 20:01

Bijft moeilijk voor sommige mensen om niet persoonlijk de aanval te openen als men een andere mening heeft. Jammer.

Britta van Rees
Britta van Rees21 aug. 2018 - 20:13

@Richard555 Waar heb ik gezegd dat ik links zou zijn ??? Voor mij is dat namelijk een belediging. Nee, IK BEN RECHTS, en daar ben ik heel trots op.

Lood om oud IJzer
Lood om oud IJzer21 aug. 2018 - 20:40

Wat is dat toch voor waanzin? Waarom zouden mensen van divers pluimage het op losse onderwerpen niet met elkaar eens kunnen zijn? Vooruit @Richard555, laat ik eens uit de rechtse kast komen. Ik ben een kleine ondernemer en geloof economisch zowel in "voor jezelf zorgen" als opkomen voor minderbedeelden of mensen die het anderszins moeilijk hebben. Ik geloof in veel meer welvaart voor alle individuele Nederlanders, want ondanks onze nationale illusie dat "wij" zo rijk zijn, is dat voor de gemiddelde Nederlander simpelweg niet waar. Grote bedrijven worden hier steeds rijker, onze overheid weet soms van gekkigheid niet wat ze met al dat geld aan moeten (zie ons exorbitant perfecte en gereinigde wegennet...), maar de burger... Die heeft niet geprofiteerd van de welvaartsgroei, integendeel. Als modaal starterskoppel kun je vandaag de dag eigenlijk geen huis meer kopen in de Randstad. Als gehandicapte wordt je steeds verder uitgekleed. Als "kansarme" Nederlander wordt je geacht via vele wegen formulieren in te vullen om te krijgen waar je recht op hebt. Als kleine ondernemer heb je nergens recht op en is er geen vangnet... en dan heb je ook nog Griekenland en dividendbelasting en milieumaatregelen die niets bijdragen aan een beter milieu, maar alleen aan de staatskas. En oh ja, dan ben ik ook nog eens opgegroeid tussen de minder welvarenden in de Randstad. Gouda, Rotterdam, Dordrecht, Zoetermeer. In een omgeving, waar dingen gebeuren waar velen hier niets van weten en dientengevolge mij, wanneer ik daarover iets aankaart, als bruinhemd weg zetten. Dat deert me niet hoor, maar het is ook zo ver bezijden de waarheid.

Nick the Stripper
Nick the Stripper21 aug. 2018 - 22:13

Britta van Rees 21 augustus 2018 at 22:13 [ . Nee, IK BEN RECHTS, en daar ben ik heel trots op. ] Waarom zou je trots zijn op rechts, links of van het midden zijn? Hoe is dat een prestatie? Trots zijn als je je rijbewijs haalt, best. Trots zijn wanneer je als peuter voor het eerst op het potje poept - yeah! Trots zijn wanneer je 163 kilometer aan één stuk door Friese sloten zwemt - hell, yeah!!! Maar trots zijn omdat je ergens iets van vindt? Hoe laag heb je je lat dan liggen? Sad.

HM van der Meulen
HM van der Meulen22 aug. 2018 - 0:39

Lood om oud IJzer: "Vooruit laat ik eens uit de rechtse kast komen." Ooooh, wat erg, -dat had ik nou nooit achter jou gezocht. Toch wel verbazingwekkend dat op een "links" blog de meerderheid van de reacties van rechtse mensen blijkt te komen. De vraag dringt zich op wat hun motieven zijn. Als je ziet op wat voor krampachtige manier ze soms de meest absurde standpunten overeind proberen te houden, dan is het in ieder geval niet omdat ze ook open staan voor een andere mening. Als iemand luidkeels verkondigt dat het een belediging is om links genoemd te worden, dan is het motief natuurlijk duidelijk: die persoon bezoekt een links blog om mensen waar ze geen respect voor heeft te beledigen; je hoeft geen psycholoog te zijn om dat te begrijpen. Verder heb je natuurlijk de dappere strijders tegen het rode gevaar, die elke kans benutten om alles wat links te associëren met armoede en dictatuur, "Stalin, Mao en Pol Pot" en natuurlijk Venezuela tegenwoordig. Een andere categorie zijn de racisten die geen racisten zijn en hier de strijd voeren om Nederland van vreemde smetten vrij te houden en gelovigen die dezelfde dingen verkondigen als hun eigen ouders, 60 jaar geleden. Aardig overzichtje toch? Ik heb de trollen nog vergeten.

Lood om oud IJzer
Lood om oud IJzer22 aug. 2018 - 7:25

Ok @HM van der Meulen, je hebt best een punt dat een aantal van mijn mede-rechtse reaguurders hier wat krampachtig een imbeciel standpunt verdedigen, zonder naar een ander te luisteren. Ik probeer in elk geval juist wel naar andere standpunten te luisteren, ben het zelfs best regelmatig met jou of Cliff eens... En waarom ik hier kom? Ik vind de stukjes van vooral Han vaak leuk en interessant, soms moet ik om bepaalde stukjes simpelweg lachen en ach een mens wil zich soms ook gewoon lekker ergeren. Daarom lees jij toch ook Geenstijl?

DanielleDefoe
DanielleDefoe22 aug. 2018 - 13:34

Nick the Stripper 22 augustus 2018 at 00:13 Tsja ik vond de zwemmer ook een prima kerel. Ik heb nog mensen gekend die huilend&vloekend van het ijs werden gehaald bij Franeker, maar die waren daar alleen voor zich zelf.

Daniel Dennett
Daniel Dennett22 aug. 2018 - 14:22

@Nick the Stripper Grote kans dat ze ook trots is op blank zijn of Nederlands zijn.

Roy Batty
Roy Batty22 aug. 2018 - 16:37

Als de argumentjes op zijn begint het schelden en beledigen. Ofwel het standaard zwaktebod waarvoor je niet eens moeite hoeft te doen om het naar boven te halen. Ze komen er vanzelf mee.

Fritz Leiber
Fritz Leiber21 aug. 2018 - 15:04

Het inspelen op angsten dienstbaar aan iedere politieke of religieuze ideologie, dus ook de linkse Han, wordt door de beoefenaren ervan zelf als zodanig ontkend, maar op die manier tegelijk verdedigd als zouden ze er een patent op hebben. Kenmerkend is dat in ieder geval dat waar het volgens henzelf door anderen beoefend wordt, het als bedreigend en woedend wordt veroordeeld. Ons kent ons vooral als het de vijand betreft. Wat in alle gevallen om te beginnen telt is dat zaken die als angsten aangeduid worden, als ze grond hebben, rationeel als zorgen bezien en behandeld zouden moeten worden. Het vaak hyperbolische en ideologische misbruik van die mogelijk terechte zorgen die serieuze aandacht en aanpak verdienen is hoe dan ook te veroordelen. Wie het ook doet.

Minoes&tuin
Minoes&tuin21 aug. 2018 - 14:13

Gelukkig hoor zie en lees ik niets van hem, enkel hier. Ik wil dat soort mensen niet ontmoeten, ik weet dat ze er zijn. Wel vind ik dat Scheffer wat goede stukken hieromtrent heeft geschreven in de NRC die het overdenken meer dan waard zijn. Ik heb hier al meer dan eens een link gegeven, ik zal dat dus nu niet weer doen, omdat ik begrijp dat toegang (soms) beperkt is. Niet nadenken levert ook niets op.

OlavM
OlavM21 aug. 2018 - 14:12

Hij blijft een weird duck.

2 Reacties
JvanDeventer
JvanDeventer21 aug. 2018 - 16:33

Vindt u dat zelf knap gevonden?

OlavM
OlavM21 aug. 2018 - 20:33

JvanDeventer: [Vindt u dat zelf knap gevonden?] Is totaal niet van belang. Ik gebruik deze bijnaam al lange tijd, omdat ik die zeer toepasselijk vind.

realpolitiker2
realpolitiker221 aug. 2018 - 14:11

Wierd begint wat door te slaan in zijn zendingsdrang. Is te zeer gefixeerd op negatieve aspecten multiculturele samenleving en vluchtelingenproblematiek. Benoemen is goed, maar overdrijven is ook een kunst. Zijn toon is afgelopen tijd activistischer geworden. Daar verliest hij zijn neutraliteit als journalist steeds meer uit het oog. Jammer, ik denk dat hij in potentie goede, breed geinformeerde journalist is, die soms heel goed een tegengeluid in de discussie brengt. Iets wat zo vaak gemist wordt in Nederlandse journalistiek. Daar zie je toch vaak gemakzucht en tunnelvisie. Zeker in zaken waar het Rusland betreft laat hij vaak verfrissend tegengeluid horen. Ten onrechte wordt hij dan net als onlangs Waterdrinker weggezet als non-kritische Putinversteher. Daar zorgen zij juist wel voor nuance. Oekraine, waar in het westen de geest van Stepan Bandera overal nog rondwaart, en etnische russen en hongaren op grote schaal gediscrimineerd worden, mag door de westerse pers wel wat kritischer bejegend worden bijvoorbeeld. Ik denk dat dat toepassen van dubbele standaarden Duk ook frustreert. Je ziet in het debat overigens dat beide zijden steeds meer radicaliseren. Aan de ene kant Duk en zijn medestanders, aan de andere kant Ornstein, Philipse,Aslan etc. Naar elkaar luisteren en normaal gesprek voeren, dat station zijn we allang gepasseerd.

2 Reacties
OlavM
OlavM21 aug. 2018 - 14:33

@ realpolitiker: "Zijn neutraliteit als journalist" heb ik nog nooit bij Wierd Duk kunnen bespeuren, dus die verliest hij ook niet uit het oog.

Tom Meijer
Tom Meijer21 aug. 2018 - 14:36

Meneer Duk is nooit anders geweest. Wat is er zo geweldig aan 'benoemen'? Bang dat anderen iets niet weten of zo?

JanBakker2
JanBakker221 aug. 2018 - 13:47

Han ik wil je wijzen op een interview in het radio programma Kunststof van enige maanden geleden met hoogleraar dhr Latten. Ik wil je vooral wijzen op het laatste deel waar hij een toekomstig perspectief geeft van de samenleving. Trouwens niemand verbiedt jou een mooi en rooskleurigbeeld te geven maar label iemand niet gelijk die er een andere visie op heeft. Dat labelen is zo goedkoop en past niet bij jou.

DaanOuwens
DaanOuwens21 aug. 2018 - 13:39

Op zich goed verhaal van Han van der Horst, maar ik word al moe als ik het lees. Ik ben het helemaal met Van der Horst eens behalve op een aspect. Extreem rechts wil helemaal niet praten. De zelfbedachte feiten, de zelfbedachte analyse en het zelfbedachte toekomstscenario moet uitgangspunt voor de discussie zijn. Links en anderen moeten de extreem rechtse werkelijkheid onderschrijven, bevangen raken door dezelfde haat en paniek en moeten vervolgens constructief nadenken over het uitbannen van de islam en het deporteren van de moslims. Dat is alles, meer vragen Duk en zijn vrienden niet. En indien er een andere reactie wordt gegeven dan ben je wegkijker, landverrader of gutmensch. Ik heb sympathie voor het verhaal van Van der Horst maar kunnen we niet beter in gesprek gaan over de manier waarop we Nederland opdelen? De is een discussie die veel vruchtbaarder kan zijn. Aan Duk en zijn vrienden schenken we dan een eigen stuk land waar ze mogen leven zoals ze willen. Zolang ze maar aan hun kant van de hekken blijven.

6 Reacties
JamesCullen
JamesCullen21 aug. 2018 - 14:30

' over het uitbannen van de islam en het deporteren van de moslims. ' Je moet extremistische stromingen van de Islam gewoon verbieden, geldstromen stopzetten, moskeeën sluiten en de Imams (die vaak vanuit de golfstaten of vanuit Milli Görüs komen) uitzetten. Nogmaals: achter de verspreiding van het Christendom zat een zeer goed uitgewerkt plan, we moeten wel bijzonder naïef zijn om niet te denken dat er geen plan zit achter de verspreiding van de Islam.

Tom Meijer
Tom Meijer21 aug. 2018 - 14:42

Mee eens. (ultra)rechts heeft nooit willen praten. "Aan Duk en zijn vrienden schenken we dan een eigen stuk land waar ze mogen leven zoals ze willen" Uitstekend idee, graag zo ver mogelijk onder de zeespiegel met uiteraard de opdracht om zelf de 'grenzen' te verdedigen.

Richard555
Richard55521 aug. 2018 - 15:24

In dit geval eens met James Vullen, maar alleen op basis van wederkerigheid. Dus ook verbieden PVV en FVD en zijn aanhangers die met name hier rondwaren. Heb je al een plekje voor jezelf in gedachte James.

JamesCullen
JamesCullen21 aug. 2018 - 18:15

@Richard Leuk hoor die jij-bak + mijn naam bewust spellen, neem anders een kijkje bij de landen in het Midden-Oosten; hoe ze daar de radicale Islam aan pakken. Juist in die landen weten ze dondersgoed welk gevaar de radicale Islam me zich mee brengt. ' Dus ook verbieden PVV en FVD en zijn aanhangers die met name hier rondwaren. ' Als je tegen de radicale Islam bent ben je PVV'er of FVD'er? Wat een intellectuele armoede.

Hemk
Hemk21 aug. 2018 - 19:16

@Richard555 Zou graag Islamistische en extreemrechte haatclubjes zie verdwijnen vind ik het verbieden van ideeën enger dan zelfs de engste haatclubjes die NL of DE momenteel telt.

DaanOuwens
DaanOuwens22 aug. 2018 - 6:14

@ JamesCullen Jij schrijft: Je moet extremistische stromingen van de Islam gewoon verbieden, geldstromen stopzetten, moskeeën sluiten en de Imams (die vaak vanuit de golfstaten of vanuit Milli Görüs komen) uitzetten. Je bedoeld hier de islam verbieden, discriminatie, alle moskeeën sluiten en alle imams uitzetten. Want voor jou is de gehele islam extreem. Schrijf dat dan gewoon dat voorkomt verwarring. En je schrijft: Als je tegen de radicale Islam bent ben je PVV’er of FVD’er? Dat klopt. Er is vrijwel niemand voorstander van de radicale islam. Maar ook deze mensen hebben grondrechten. Zolang zij zich aan de wet houden mogen ze doen wat ze willen. Het probleem met de uitspraken die jij doet is dat er niemand meer enig vertrouwen heeft in de oprechtheid van degene die ze doet. Extreem rechts wil alle moslims hier weg niet alleen de radicale extremisten. Niet voor niets wil Wilders alle moskeeën sluiten. PVV’ers of FVD’ers willen mensen hun grondrechten ontnemen of zij wel of niet iets misdaan hebben.

[verwijderd]
[verwijderd]21 aug. 2018 - 13:23

--- Dit bericht is verwijderd —

3 Reacties
OlavM
OlavM21 aug. 2018 - 14:28

@ Beppie van hiernaast: [Dat uit zich oa in steeds meer steden met een islamitische burgemeester, die achter elkaar gekozen worden.] Dat heet: een democratisch proces. Islamitische burgemeesters plegen zich trouwens zeer rechtsstatelijk te gedragen! Nogal dwaas dat je op deze grond tegen verkiezing van burgemeesters bent. Islamitische burgemeesters kunnen in Nederland alleen worden gekozen als ze grote steun van niet-islamitische kiezers krijgen. [Sharia rechtbanken krijgen daar ook steeds meer bijval,...] Dat heeft uitsluitend betrekking op zeer beperkte gebieden (NIET b.v. het strafrecht), en onder bepaalde voorwaarden. Van "bijval" is geen sprake.

Richard555
Richard55521 aug. 2018 - 15:20

Ook Beppie verklaarde onlangs nog niets van de PVV cs. te moeten weten. Maar dit zijn toch echt PVV praatjes. Waarom hebben jullie rechtse mensen zo'n moeite om te vertellen dat je rechts tot zeer rechts bent. Waarom presenteer je je elders als linksig. Laat me toch niet lachen. De enige die dat gelooft ben je zelf. Spreekt vanzelf dat ik het totaal oneens ben met je opvattingen.

LaBou
LaBou 21 aug. 2018 - 16:47

@Richard555, al die verhalen beginnen met de regel "ik ben tegen máár" om vervolgens een heel vehaal te houden waarin ze uitgebreid vertellen voor te zijn. Die "maar" zegt al genoeg om jouw stelling te bewijzen.

thomson
thomson21 aug. 2018 - 13:07

Wierd duk heeft helemaal gelijk. Uit dat linkje van PEW: "From mid-2010 to mid-2016 alone, the share of Muslims in Europe rose more than 1 percentage point, from 3.8% to 4.9% (from 19.5 million to 25.8 million). By 2050, the share of the continent’s population that is Muslim could more than double, rising to 11.2% " Dus in 40 jaar tijd zal het aantal moslims verdrievoudigen. En dat gebeurt niet overal gelijk. Het platteland blijft lang hetzelfde, in grote steden veranderen hele wijken in snel tempo. Dat sommige mensen daar moeite mee hebben/krijgen of dat het problemen kan opleveren moet gewoon bespreekbaar zijn

5 Reacties
OlavM
OlavM21 aug. 2018 - 14:21

@ thomson: [Dus in 40 jaar tijd zal het aantal moslims verdrievoudigen.] Nee. Het is uiterst onzeker. Een lineaire extrapolatie bovendien, terwijl talloze tegengestelde factoren spelen en nog kunnen spelen. Denk b.v. aan Syriërs die terugkeren naar hun land, jonge Turkse Nederlanders die zich in Turkije vestigen, e.d. Niet voor niets luidt de tekst: " COULD more than double", wat betekent: ZOU meer dan verdubbelen (dus niet verdrievoudigen!) KUNNEN.

MartinvanderLinde
MartinvanderLinde21 aug. 2018 - 14:25

Nee dat is complete onzin. In deze telling is Rusland meegenomen om aan deze aantallen te komen. Die kun je niet lineair doortrekken voor heel Europa. De moslimbevolking in Rusland heeft een heel andere demografie dan die in west europa. Bovendien groeit die in Rusland amper. Verder is de stijging uitsluitend te wijten aan de vluchtelingen uit Syrië in 2015. En die hebben een tijdelijke status dus die vertrekken weer zodra het daar rustig is. Bovendien is die stijging alweer achterhaald in de jaren na 2015. Het is dus onzin om deze aantallen te gebruiken om voorspellingen te doen. Kijk naar nederland en wat we daar van weten. Recente berekeningen laten zien dat moslims in Nederland nooit meer dan 10% van de bevolkng zullen uitmaken. Er is al jaren een negatief migratiesaldo. Er worden minder moslims geboren dan er vertrekken. De gezinnen worden kleiner, vrouwen krijgen steeds later kinderen, er is sprake van secularisering, kortom moslims in Nederland zullen nooit een meerderheid worden. Dat geldt helaas niet voor de mensen die dat daadwerkelijk geloven. Misschien moeten we daar eens iets aan doen. Zij zijn degenen waar we echt bang voor moeten zijn. Het is dezelfde goedgeloviigheid die de nazi's aan de macht hielp. En Duk, ach. Hij is een groot bewonderaar van Poetin en weet hoe je bange en onwetende mensen ,voor je karretje spant. Verder neemt niemand deze man nog serieus. Jammer, vroeger had hij potentieel. Tot hij aan zijn eigen financiële toekomst begon te denken en ontdekte hoe makkelijk mensen zich laten ringeloren.

Hemk
Hemk21 aug. 2018 - 14:48

Aan de ene kant eng, aan de andere kant nog steeds minder dan christenen. En PEW gaat er volgens mij vanuit dat secularisatie nauwlijks een effect heeft, wat ik nog moet zien.

Richard555
Richard55521 aug. 2018 - 15:14

Dat zal mij echt een rotzorg zijn. Of het nou zwartekousebanders zijn of moslims totaal niet interessant. Zolang gelovigen zich aan onze wetten houden, de overgrote meerderheid dus, geen enkele reden ze te weren. Extremisten die mag je weren mits je de andere extremisten dan ook buiten stampt. Paspoort afpakken en afvoeren naar de fascistische heilstaten. Dan ben ik je man. Maar ik vrees dat je paranoia alleen op moslims wordt geprojecteerd.

HM van der Meulen
HM van der Meulen21 aug. 2018 - 17:57

"Dat geldt helaas niet voor de mensen die dat daadwerkelijk geloven. Misschien moeten we daar eens iets aan doen. Zij zijn degenen waar we echt bang voor moeten zijn. Het is dezelfde goedgelovigheid die de nazi’s aan de macht hielp." De spijker op de kop !! "Hij is een groot bewonderaar van Poetin en weet hoe je bange en onwetende mensen voor je karretje spant." a) hij weet hoe je bange en onwetende mensen voor je karretje spant. b) hij is een groot bewonderaar van Poetin. Beide is waar, maar houdt het één verband met het ander? En welke functie vervult het noemen van de naam van Poetin überhaupt in deze reactie? c) Maak je je hiermee niet schuldig aan dezelfde vorm van onzin die je zelf als het grootste gevaar definieert?

Henri Zwols
Henri Zwols21 aug. 2018 - 13:01

> Bekijk je de statistieken van vluchtelingen uit Syrië, Irak en Afghanistan afzonderlijk, dan blijken zij procentueel juist minder gewelddaden te plegen dan de rest van de Duitse bevolking. Al de reden te meer om duidelijk onderscheid te maken tussen vluchtelingen en zij die dat niet zijn. Vluchtelingen neem je op uit altruïstische motieven. De rest uit egoïstische overwegingen: dwz ze mogen alleen hierheen migreren als ze aan kunnen tonen waarde aan ons land toe te voegen.

JamesCullen
JamesCullen21 aug. 2018 - 13:00

'Dat had Duk niet verwacht. Hij sprak ze toe alsof ze zijn tegenstanders waren.' Een paar dagen/weken voor dat hij op Lowlands zou staan waren er verschillende mensen die het wel een goed idee zouden vinden om met rotte tomaten te gooien. Dus die houding van Duk snap ik wel.

3 Reacties
HM van der Meulen
HM van der Meulen21 aug. 2018 - 16:16

Vroeger waren fascisten de daders, tegenwoordig zijn het de slachtoffers. Wat zielig nou toch.

JamesCullen
JamesCullen21 aug. 2018 - 18:16

@HM Bij geweld trek ik de streep, maar zo te zien bent u daar niet vies van zolang het maar in uw straatje past.

HM van der Meulen
HM van der Meulen21 aug. 2018 - 21:03

Och, zo lang het om tomaten gaat... Maar bij rotte eieren trek ik de streep.

madbako
madbako21 aug. 2018 - 12:36

Weet het, maar naamgrapjes kunnen erg flauw zijn maar Wierd Duk aka Weard Duck vind ik zelf wel leuk. En ja, hij is een Angsthaze

11 Reacties
JamesCullen
JamesCullen21 aug. 2018 - 12:58

Nou het is niet alleen flauw, namecalling en schelden is ook vaak een teken dat de argumenten op zijn.

Britta van Rees
Britta van Rees21 aug. 2018 - 13:05

Ad hominem-argumenten zijn niet sterk. Dat links zich ertoe verlaagt geeft de paniek in die kringen goed weer.

Cliff Clavin
Cliff Clavin21 aug. 2018 - 13:38

@ James Cullen - het is onnodig om argumenten te gaven waarmee Wierd Duk te kijk gezet kan worden voor de simpele maar gevaarlijke volksverlakker die hij in werkelijkheid is. Hijzelf is elke dag weer zijn eigen beste tegenargument.

Appi Mohamud
Appi Mohamud21 aug. 2018 - 13:38

Weard Duck Donald............. toeval? (Aluminium hoedje op)

Cliff Clavin
Cliff Clavin21 aug. 2018 - 13:39

(argumenten te geven)

OlavM
OlavM21 aug. 2018 - 14:14

@ madbako: Bedoeld zal zijn: weird duck.

Tom Meijer
Tom Meijer21 aug. 2018 - 14:39

Kom op nou Britta, rechts heeft nooit anders gedaan. Kwestie van splinter en balk?

Sonic2
Sonic221 aug. 2018 - 15:08

@ Britta Waarom zou er paniek moeten zijn? Omdat de PVV op groot verlies staat in de peilingen of omdat FvD al een half jaar stil staat in haar ontwikkeling? Niet alleen links is tegen PVV en FvD ook VVD en CDA zijn dat. Ik merk eerder grote paniek bij die rechts radicale haatzaaier van een Wilders. Die door figuren zoals u worden gesteund. Wilders is dermate afgegleden dat hij nu een zielige cartoon wedstrijd moet uitschrijven, zodat de media nog een beetje aandacht aan hem geeft. Na 14 jaar geloven zelfs sommige PVV aanhangers niet meer in die sprookjes en leugens van Wilders. @ James Cullen Ik heb nog niet een goed argument gehoord waarom Han ongelijk heeft. Het is ook niet te bewijzen. Wierd Duk is gewoon een slimme marketeer die door heeft dat een bepaald deel van het land op zijn rechts radicale gebral zit te wachten. Daar heeft hij een verdienmodel van gemaakt. Omdat FvD en PVV kiezers vergeten zouden zijn en door de media genegeerd worden. Wat een onzin trouwens. Het gaat al 16 jaar veel te veel over het rechts radicalisme. Fortuyn kreeg al enorm veel aandacht. Wilders al 14 jaar veel te veel. Al helemaal in 2017. Toen er een tweestrijd zou komen tussen Wilders en Rutte. Het werd 33-20. Als SP, PvdA, GL dezelfde ( media)aandacht zouden krijgen als PVV en FvD dan zouden ze ze met zijn drietjes de absolute meerderheid krijgen. Dus Duk liegt ook nog eens.

Mohawk2
Mohawk221 aug. 2018 - 15:11

@ Britta "Ad hominem-argumenten zijn niet sterk. Dat links zich ertoe verlaagt... " Wel eens op Geen Stijl geweest? Dan zul je vast wel eens gelezen hebben wat voor 'grappigs' zij zich (in hun blinde paniek, blijkbaar, jouw argumentatie volgende) allemaal menen te mogen permiteren om allerlei boegbeelden van links persoonlijk te vernederen in hun alarmistische kruistocht voor een 'betere' wereld. Potten die ketels verwijten, Britta.

Britta van Rees
Britta van Rees21 aug. 2018 - 21:00

@Sonic Waarom denk jij toch dat ik Wilders stem ? Ik denk er niet over om Wilders te stemmen ! Ten eerste zit hij mij teveel op schoot bij Putin, ten tweede heeft hij absurde ideeën over de EU, ten derde is hij inconsequent over de vrijheid van godsdienst en ten vierde is hij economisch gezien heel erg links (SP-light). Dat Wilders een punt heeft over immigratie is voor mij geen reden om over mijn bovengenoemde bezwaren heen te stappen. Er zijn genoeg andere partijen die de immigratie willen beperken.

Sonic2
Sonic222 aug. 2018 - 8:35

@ Britta Waarom voel je je dan gedwongen om het altijd voor Baudet, Wilders en Duk op te nemen dan? Waarom? Laat het lekker achterwege. De kiezers van Wilders komen overigens van CDA, VVD, SGP en een heel klein beetje van de SP en PvdA. Die linkse kiezer zijn soms mensen met AOW of WW uitkering. Wilders wil in het Catshuis de uitkeringen bevriezen. In Rutte 1 ging de bijstand omlaag. https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/alles-voor-geerts-gerief~be582f4a/ Als je het via uitkeringen bekijkt. De SP neemt op voor mensen in de bijstand, Wajong en soms AOW. Wilders alleen voor de uitkeringen waar al dat sneue PVV volk in zit. Net als dat Trump geen socialist is, maar zich richt op wat volkse Democraten in de Rushbelt. http://www.welingelichtekringen.nl/economie/774550/begrotingsvoorstel-trump-44-biljoen.html Wilders haat de verzorgingsstaat. Het liefst zou hij vandaag nog de huurtoeslag, zorgtoeslag en bijstand stop zetten. Dat zou betekenen dat veel Turken en Marokkanen op straat staan. Dus Wilders is zeker geen SP light. Zeker niet links. https://decorrespondent.nl/6208/de-pvv-is-economisch-helemaal-niet-links-integendeel/373481344192-92be8b24