Joop

Wie de macht wil uitdagen, moet de ideologische strijd durven aangaan

  •  
12-03-2021
  •  
leestijd 7 minuten
  •  
399 keer bekeken
  •  
Tweede Kamerverkiezigen: RTL Verkiezingsdebat
Dit is hoe de beweging van Bernie Sanders honderdduizenden mensen op de been heeft gebracht: door de mensen te vragen mee te doen aan iets ‘groots’.
Al weken houden de peilingen zich nagenoeg roerloos. Partijen op links blijven gezamenlijk beteuterd rond de veertig zetels bungelen, terwijl de VVD dat aantal triomfantelijk in haar eentje opstrijkt. Terwijl het hele land als in een roes op de verkiezingen afstevent, lijkt de kans alsmaar kleiner dat de verkiezingsuitslag erg verrassend zal zijn.
klavermarijnissenploumen-1
De lamgeslagen campagne is volgens de partijen die op verlies staan vooral te wijten aan de coronacrisis. Corona laat weinig ruimte voor andere onderwerpen, de kiezer zou aan niks anders denken en bovendien liever eenheid dan verdeeldheid zien van haar politieke leiders. Dus in plaats van vurige pleidooien over hun idealen of empathische betogen vol maatschappijkritiek, praten lijsttrekkers over hun favoriete pizzatopping en wordt er op dezelfde toon geneuzeld over belastingstelselhervormingen, terwijl het verhaal daarachter onbesproken blijft. Deze inspiratieloze trivialisering van de politiek geeft politici maximale schermtijd op sociale media, maar laat kiezers niettemin zweven in een onbevredigende luchtledigheid.
Ondertussen blijkt telkens weer dat kiezers zich wel degelijk grote zorgen maken over de zorg, de woningmarkt, het klimaat, noem maar op. De coronacrisis is dus niet het hele verhaal. Wat we nu zien is het gevolg van de ideologische erosie van de politiek. Die erosie past naadloos in de tendens van tien jaar VVD, waarbij het typische regenteske karakter van de Nederlandse polderpolitiek geruisloos is overgegaan in een schijnbaar apolitieke, technocratische manier van het besturen van Nederland B.V. De politiek moet het land vooral bestuurbaar houden, de oppositie vooral een constructieve rol op zich nemen. Die tendens heeft door de coronacrisis alleen maar verder kunnen consolideren en lijkt nu ook door te sijpelen tot de verkiezingscampagnes.
In een technocratie zijn maatschappelijke kwesties gedepolitiseerd, ideologie is nutteloos en idealen een obstakel voor het oplossen van problemen. Vooral de partij van demissionair premier Mark Rutte gedijt hier goed in. Depolitisering sluit niet alleen aan bij het neoliberale wereldbeeld van de VVD, maar ook bij een partij die vooral wil laten zien de status quo te kunnen handhaven. Bij gebrek aan visie is de technocratische regeerstijl van haar lijsttrekker gemakkelijk te verwarren met leiderschap. Rutte waant zich zodoende onoverwinnelijk.
Voor linkse oppositiepartijen is dit klimaat ingewikkelder. In het door rechtse regeringspartijen gecreëerd speelveld waarin idealen er nog maar weinig toedoen, voelen zij zich genoodzaakt zich aan de heersende spelregels te conformeren om het succes van rechts te kunnen evenaren en te bewijzen dat zij regeringsverantwoordelijkheid kunnen dragen. Ideologische veren moesten worden afgeschud, politieke ideeën kapot gerationaliseerd en verkiezingsprogramma’s doorgerekend op basis van verouderde economische modellen. Die trend wordt constant versterkt door de media, die enkel geïnteresseerd zijn in de vraag hoe realistisch, betaalbaar en uitvoerbaar plannen zijn. Daarbij wordt voor het gemak even vergeten dat realisme een relatief begrip is dat bepaald wordt door de gevestigde orde en die dus onmogelijk als maatstaf kan dienen voor een partij wiens ideologie daar haaks op staat. Door hierin mee te gaan, worden oppositiepartijen al snel gezien als onderdeel van de bestaande macht in plaats van een gewaagde uitdager daarvan. Voor de kiezer lijkt het inmiddels alsof ideologisch links uitgeblust de handdoek in de ring heeft gegooid.
Echter ligt er een kans die linkse partijen letterlijk en figuurlijk links laten liggen. Momenteel ligt er een enorm vruchtbare voedingsbodem voor verandering in Nederland. Sociaaleconomisch lijken partijen een stapje naar links te hebben gedaan. Zelfs de VVD moest toegeven dat het neoliberalisme roekeloze zelfdestructie is geweest. De coronacrisis legt nog maar eens haarscherp bloot waartoe dit heeft geresulteerd: een uitgeholde verzorgingsstaat, een verzwakte rechtsstaat, een ondoorzichtige overheid, doorgeslagen flexibilisering op de arbeidsmarkt, een ontplofte woningmarkt. Bovendien doet diezelfde crisis menig kiezer snakken naar verlossing door een partij die de antwoorden op de grote vraagstukken van onze tijd in pacht heeft. Een partij die kiezers met passie weet te overtuigen van haar perspectief en ideeën voor een betere wereld en die het vertrouwen wekt haar idealen tot tastbare realiteit te kunnen maken. Er is, kortom, behoefte aan ideologische strijd.
Door de geschiedenis heen hebben verschillende partijen op links en rechts laten zien dat een sterk en ideologisch verhaal de sleutel naar verkiezingswinsten is. Op uiterst rechts zien we hoe populisten met veel opzwepende emotie consistent ongelofelijk veel mensen aan zich weten te binden. In 2012 wist Diederik Samson middels een ideologische clash met de VVD op inspirerende wijze de verkiezingswinst voor de PvdA te bezegelen. Maar de PvdA werd in 2017 hard afgestraft voor het te zeer verloochenen van haar idealen tijdens de haar regeringsperiode. In datzelfde jaar behaalde GroenLinks daarentegen onder leiding van de idealistische en visionaire jonge partijleider Jesse Klaver haar hoogste zetelaantal ooit.
De nederlaag van de PvdA heeft potentiële regeringspartners deze campagne een toontje lager doen zingen. Maar coalitiepartner de ChristenUnie toont dat regeren met de VVD geen kamikazeproject hoeft te zijn. Partijleider Gert-Jan Segers weet te breken met het technocratische imago van het kabinet en zich te profileren op een goudeerlijk en barmhartig verhaal. Dit verkiezingsjaar zijn het de nieuwkomers die profiteren van hun frisse blik. Zo weet Volt zich een weg omhoog te boksen in de peilingen door zich onbeschaamd eurofiel te tonen zonder daar een kosten-batenanalyse tegenover te stellen.
Een ideologische strijd biedt niet alleen links, maar ook andere partijen de kans om zich van elkaar te onderscheiden. Zonder ideologie zijn de ingewikkelde oplossingen voor complexe problemen namelijk het enige wat overblijft, die vervolgens gereduceerd worden tot platgeslagen talkshowstellingen om het voor de kiezer behapbaar te maken. In een poging om de politieke realiteit te doorgronden, ploeteren kiezers zich door allerlei dubieuze kieswijzers heen, waarbij ideologisch compleet verschillende partijen zich soms tot dezelfde antwoordopties scharen. Niet gek dat de verschillende partijen voor de kiezer nauwelijks meer van elkaar te onderscheiden zijn. Die schijn van keuzegebrek ondermijnt het fundament van het democratisch systeem. Veel kiezers geven aan te weinig invloed te hebben op het nationale beleid. Steeds vaker baseert de kiezer haar keuze vooral op de inschatting of een lijsttrekker of partij capabel genoeg is om het land te besturen. Daarmee staat of valt de toekomst van een partij met welk poppetje naar voren geschoven wordt. Verkiezingen zijn zo verworden tot een nationale sollicitatieprocedure.
Bovendien maakt ideologie wel degelijk uit voor de uitwerking van een bepaald plan. De grote problemen die door overheidsbeleid zijn veroorzaakt, hebben een duidelijke ideologische oorsprong. Denk bijvoorbeeld aan de klimaatcrisis of de wooncrisis, maar ook aan de toeslagenaffaire. Niemand is voorstander van toeslagenfraude en dus is niemand tegenstander van het voorkomen dan wel bestrijden daarvan. Het is echter het achterliggende mensbeeld op basis van wantrouwen, racisme en doorgeslagen individualisme, waardoor de toeslagenaffaire zich jarenlang in stilte heeft kunnen ontwikkelen tot het grootste bestuurlijke schandaal van het afgelopen decennium. Het is een kwestie van tijd tot het onmenselijke, machinale ambtelijke overheidsapparaat een volgende affaire voortbrengt. Als we de achterliggende ideologische oorzaken niet aankaarten en benoemen, slagen we er nooit in om het probleem bij de wortels aan te pakken en blijft het slechts bij manoeuvreren binnen de kaders van het bestaande systeem.
Ondertussen bouwen partijen hun campagne rondom het creëren van politiek conflict met haar ideologische tegenstanders. Het is alom bekend dat de perceptie van strijd de verkiezingen kan beslechten. De ironie wil dat hoewel linkse partijen zich de laatste jaren hebben ontwikkeld tot op volle toeren overuren draaiende marketingmachines, tegelijkertijd een belangrijk marketingprincipe constant vergeten wordt: communiceer vanuit het ‘waarom’, vanuit de waarde of het ideaal. Een principe dat hun geestverwanten in de Verenigde Staten goed begrepen hebben. Als je staat voor een nieuwe koers, win je de verkiezingen met emotie en idealisme, niet met bureaucratisch jargon en rationele onderbouwingen. Visie geeft mensen vertrouwen in verandering. Dit is hoe de beweging van Bernie Sanders honderdduizenden mensen op de been heeft gebracht: door de mensen te vragen mee te doen aan iets ‘groots’, door ze het gevoel te geven onderdeel te zijn van iets revolutionairs, een opstand tegen de zittende macht. De campagne van Sanders draaide niet om hem of zijn bekwaamheid. Sanders is in de eerste plaats de uitdrager van een ideologie en het gezicht van een beweging van mensen die zijn idealen delen. Omdat hij de stip aan de horizon durfde te zetten, wist hij massa’s mensen met zich mee te krijgen.
Kortom, wie de status quo wil uitdagen, moet de ideologische strijd aan durven gaan. Politiek moet weer om waarden en idealen draaien, plannen moeten weer logischerwijs uit die waarden en idealen voortvloeien. Met die strijd hebben oppositiepartijen de kans om een gelijk speelveld te creëren en kan de kiezer daadwerkelijk een weloverwogen keuze maken over de koers die het land moet varen. Teruggrijpen op de ideologische basis heeft de potentie om de politieke machtsverhoudingen flink op te schudden. Bovendien dragen de uitdagers van de macht ook medeverantwoordelijkheid voor een goedwerkende democratie, waar politieke strijd inherent onderdeel van is. De vraag blijft welke uitdager deze kans en verantwoordelijkheid op zich durft te nemen en wie weet toch nog voor een verrassende verkiezingsuitslag kan zorgen.
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar

Reacties (131)

Napoleon3
Napoleon314 mrt. 2021 - 11:09

In het verhaal van Sanders is het traditionele linkse deel van de boodschap (gezondheidszorg, minimum loon, de rijkste 1% meer laten betalen etc) wel heel erg ondergesneeuwd door de identiteitspolitiek (het LBTQ en BLM gedram, anti-wit, anti-westers). In Nedeland doen BIJ1, Groen Links en D66 dat ook al. Ik zag deze verkiezingen voor de PvdA nu een kans om zich daarvan te onderscheiden en in plaats hiervan gewoon weer voor de armen (van alle etniciteiten en culturen) op te komen. Helaas kiest de PvdA echter ook voor de woke-agenda. Dat gekoppelt aan een premier (Rutte) die voor VVD-begrippen heel links is, maakt dat de linkse partijen er slecht voorstaan in de peilingen. De rest van Nederland ziet aan Amsterdam wat er gebeurt als het huidige links de macht krijgt en dat schrikt behoorlijk af.

frankie48
frankie4814 mrt. 2021 - 10:52

Waarom arbeiders het delinquente gedrag van een kleine groep niet afkeurt die ze keer op keer aan de rand van de afgrond brengt, 'omdat daar voor hun alleen de mooiste bloemen groeien', komt omdat ze die niet meer als een gevaar voor een hele maatschappij zijn gaan zien, dat zit hem in het feit dat ze zijn gaan geloven dat zij door hun armzalige bezit ook onderdeel van een bevoorrechte groep van grootvermogende zijn geworden. En wie kan jouw als zielenpoot met dat armzalige kleine vermogen van je nou het best vertegenwoordigen?

Punjab Sport
Punjab Sport14 mrt. 2021 - 10:46

Good

Kuifje3
Kuifje314 mrt. 2021 - 10:44

De kracht van links ligt voor het oprapen? Echt? Vandaag de laatste peiling gezien van de Hondt. PvdA-11, SP-10 en GL-8. Er staat ook een kaartje bij waar je kan zien hoe de stemming landelijk is. Werkelijk nergens is een linkse partij het grootste en zelfs in het ooit diep-donkerrode Oost-Groningen is nu de PVV de grootste. Het evenwicht is zoek. Links is de kiezer steeds verder aan het verliezen en dat voelt niet goed. Laat links zich eens afvragen waarom de kiezer anders denkt dan dat ze zou moeten denken. De ooit ideologische veren zijn door Kok afgeschud, maar de kiezer zoekt waar en door wie deze veren zijn opgeraapt.

Carbonarius
Carbonarius14 mrt. 2021 - 9:45

Ja wacht even, ik wilde eigenlijk inhoudelijk reageren op hoe slecht 'links' is in marketing, maar er zijn toch andere dingen die even de aandacht verdienen: "Die trend wordt constant versterkt door de media, die enkel geïnteresseerd zijn in de vraag hoe realistisch, betaalbaar en uitvoerbaar plannen zijn. " Ja, en terecht. Geld is een indicatie van hoeveel productiefactoren (arbeid, grondstoffen en natuurlijk) je tot je beschikking hebt. Verwacht je dat kiezers je serieus nemen op het moment dat je hier geen rekening mee houdt en een ideologisch verhaal vertelt? Op die manier krijg je weldenkende mensen en bedrijven echt niet achter je. "Daarmee staat of valt de toekomst van een partij met welk poppetje naar voren geschoven wordt. Verkiezingen zijn zo verworden tot een nationale sollicitatieprocedure." Ja dat is precies wat het is en dat is altijd zo geweest. Politieke partijen bestaan volgens de grondwet niet, iedereen stemt in de Tweede Kamer onafhankelijk. Een lesje geschiedenis en staatsrecht zou je goed doen. Verder ben ik wel met je eens dat een meer ideologisch dialoog de verschillen van partijen kunnen onderstrepen. Alleen marketing-technisch is 'Links' het spoor bijster en weet het heel goed gemiddelde Nederlanders van zich weg te duwen door: 1. Een onduidelijk verhaal omtrent immigratie en de wens iedereen naar Nederland te halen. 2. Geen gesprek durven voeren over de kosten van immigratie, wat neerkomt op censuur en een politieke elite die zich verheven voelt om dit debat te voeren. Terwijl de gewone medemens niet gek is, de kosten zijn hoog. 3. Enorme voorliefde voor 'woke'/SJW, waarbij iedereen snel wordt weggezet als xenofoob/racist. Hoe denk je hier bruggen te slaan met gemiddelde Nederlanders? 4. Over het algemeen geen kritische houding ten opzichte van de (politieke) Islam. Want dan zou je weleens rechts/Wilders/Baudet in de kaart kunnen spelen. Zou ideologie hierbij kunnen helpen? Wellicht, maar niet als je het concept geld niet begrijpt en doet alsof het niet belangrijk is. Ook dan duw je onze medelanders verder van je weg.

Arjan Fernhout
Arjan Fernhout14 mrt. 2021 - 9:38

De auteur kan zich vervolgens verdiepen in het fenomeen ''tegennatuurlijk stemmen.'' Een volgend chapiter is de positieve houding van studenten t.o.v. EU (TH Twente, Erasmus) die ik waardeer buiten de politieke naïviteit van de jeugd.

Karlofça
Karlofça14 mrt. 2021 - 8:59

Zoalang de klimaatcrisis vooral een probleem op papier is, geef ik links weinig kans. Temeer omdat allerlei alarmistische verhalen telkens weer onderuit worden gehaald (Al Gore, IJsberen, enz.) , we China gewoon z’n gang laten gaan, Duitsers subsidie krijgen voor aardgasaansluiting en allerlei berekeningen laten zien dat pas als we heel NL volzetten met windmolens en zonneakkers we nog steeds een stuk Duitsland nodig hebben om in de behoefte te blijven voorzien.

Minoes&tuin
Minoes&tuin14 mrt. 2021 - 8:27

https://www.topics.nl/hoed-u-voor-de-sterke-overheid-a15632068vk/96c8666d680f82588e4920406369551f810b9171d30f5e5ef5ce51a78e19c69f/?utm_term=ankeiler&referrerBrand=eindhovensdagblad&utm_campaign=topics-integratie-niet-ingelogd&utm_medium=referral&utm_source=ED&utm_content=topics Er is mij alles aan gelegen om in ieder geval de macht van het CDA en de VVD te breken, voor een beter Nederland. In Brabant hebben ze zich wederom gecommitteerd aan de boeren, die gaan de veestapel niet halveren. Zij krijgen daarbij de hulp van de PVV die Baudet hierin natuurlijk wil evenaren.

3 Reacties
Cave Canem
Cave Canem14 mrt. 2021 - 10:31

De macht van het CDA en de VVD wordt well genroken door PVV en FVD. Beiden staan op grote winst. U krijgt wat u wilt.

Kuifje3
Kuifje314 mrt. 2021 - 11:13

Nou @Cave... Grote winst valt wel mee, maar de echte peiling komt woensdag.

Jonathan2
Jonathan214 mrt. 2021 - 12:22

Cave. Zou van zo'n 25 virtuele 2de Kamerzetels bij de vorige verkiezing naar zo'n 5 nu voor het FvD niet een al te grote winst willen noemen. FVD en PVV kunnen weer 4 jaar vanaf de zijlijn gaan schreeuwen. Zijn uitgesloten door Rutte.

Karingin
Karingin14 mrt. 2021 - 1:10

Geld geld geld...die aanbidding van de geldgod leidt pas tot gruwelijke beslissingen. En dan denk je ook nog dat je geen ideologie aanhangt...????

5 Reacties
Karingin
Karingin14 mrt. 2021 - 1:12

Dat was een antwoord op Frans hieronder

Jozias2
Jozias214 mrt. 2021 - 8:54

@Karingin Daarin sla je de plank mis. Het afwegen van kosten en baten heeft niets te maken met geld an sich maar met prioriteiten, uitgaande van het feit dat (financiële) middelen per definitie schaars zijn. Het gaat er dus om waar kan ik met de beschikbare middelen het meeste bereiken en wat doe ik wel en wat doe ik niet.

Carbonarius
Carbonarius14 mrt. 2021 - 11:36

@Karingin Geld is een afspiegeling van hoeveel productiefactoren (arbeid, kapitaal en natuur) iets of iemand heeft. Al die factoren zijn schaars en niet oneindig. Het maakt dan ook niet uit of je in Euro's, dollars, schelpen of met iets anders werkt. Je opmerking is dan ook vrij nutteloos, tenzij je het hebt over de negatieve en perverse prikkels die mensen hebben om zoveel mogelijk geld te verzamelen en zo min mogelijk bij te dragen aan de samenleving. Daar moeten we het zeker over hebben ja.

LaBou
LaBou 14 mrt. 2021 - 11:53

"Het afwegen van kosten en baten heeft niets te maken met geld an sich maar met prioriteiten, uitgaande van het feit dat (financiële) middelen per definitie schaars zijn" Kortom, kernenergie is geen oplossing. Daarmee wordt voor de korte termijn een dusdanig beslag gelegd op schaarse middelen dat ontwikkeling van alternatieven voor de langere termijn niet of nauwelijks mogelijk is.

Woeki Hypo
Woeki Hypo14 mrt. 2021 - 13:29

@Jozias, 14 maart 2021 at 09:54, 1 Jij vertelt een algemeen kapitalistisch ((wiskundig) functionalistisch) verhaal met onbepaalde termen als o.a. “afwegen”, “prioriteiten”, “schaars”, “het meeste bereiken”. Via dit soort onbepaalde termen kun je met jouw verhaal vele / alle kanten op (o.a. anti sociaal en sociaal). 2 “Daarin sla je de plank mis.” Karingin slaat hier helemaal de plank niet mis. Jij interpreteert haar verkeerd. Jouw eigen verhaal geeft aan waarom. Zij refereert aan EEN invulling van de genoemde “onbepaalde termen” door bepaalde groepen met kennis, macht of/en kapitaal. Een invulling door kennis / wetenschap is bijvoorbeeld de neoklassieke theorie in de micro economie (geval: producententheorie, volledige concurrentie). Deze kennis / wetenschap kiest hierbij (m.b.v. wiskunde) voor (maximale) feodaliteit en (maximaal) fascisme (de stok). Corresponderende met de (maximaal) polariserende richting van de huidige neoliberale maatschappij (van hoogopgeleiden) met globalisme (als een multiplicator). Woeki Hypo is gematigd liberaal.

Willem D2
Willem D213 mrt. 2021 - 23:30

Charis Hebdo stond nooit bekend om hun goede smaak, lomp en bot over alles en iedereen. Zo af en toe schieten ze weer eens raak en is iedereen overstuur.

JaapBo
JaapBo13 mrt. 2021 - 22:28

Als die "kracht van links voor het oprapen ligt", waarom raapt geen enkele partij 'm dan op? En hoe "vertaal" je het programma van Sanders naar NL? In de VS hebben mensen het helemaal gehad met de politiek die vooral naar rijke donoren luistert, maar in NL valt dat gelukkig nog mee.

Frans Cobben
Frans Cobben13 mrt. 2021 - 17:38

afwegen van kosten en baten is verstandig, met ideologie kun je zelfs de meest gruwelijke beslissingen goedpraten! De Staatsschuld loopt sterk op, de geldelijke beleidsruimte voor de volgende regering zal beperkt zijn!

3 Reacties
Uilenspiegel
Uilenspiegel13 mrt. 2021 - 17:49

Het bepalen wat de kosten of baten zijn, is geen neutraal gegeven. Daar zit een idee achter. De keuze om kerosine wel of niet goed te belasten bijvoorbeeld. Dus doe niet of dit een neutraal gegeven is.

Minoes&tuin
Minoes&tuin14 mrt. 2021 - 8:06

Frans Cobben Ik neem aan dat we dan voor jou de belastingen wel wat kunnen verhogen! Dan kunnen eindelijk de minimumlonen omhoog.

Woeki Hypo
Woeki Hypo14 mrt. 2021 - 13:23

@Frans Cobben, 13 maart 2021 at 18:38, “afwegen van kosten en baten is verstandig, … “. Afwegen (inclusief afwegen van risico’s) is in het algemeen geen zuiver objectief proces, maar een proces met (inter)subjectieve aspecten, welke in een wetenschap of kennis maatschappij expliciet en publiek gemaakt moeten worden, zeker door hoogopgeleide of wetenschappelijke autoriteiten. “ … met ideologie kun je zelfs de meest gruwelijke beslissingen goedpraten!” Ideologie, zoals in de (top) wetenschap met Nobelprijswinnaarsintelligentie. Voorbeeld: de neoklassieke theorie in de micro economie (geval: producententheorie, volledige concurrentie). Deze kennis / wetenschap kiest hierbij (m.b.v. wiskunde) voor (maximale) feodaliteit en (maximaal) fascisme (de stok). Corresponderende met de (maximaal) polariserende richting van de huidige neoliberale maatschappij (van hoogopgeleiden) met globalisme (als een multiplicator). Woeki Hypo is gematigd liberaal.

EenMening
EenMening13 mrt. 2021 - 17:24

"De VVD stevent af op een eclatante overwinning, dus Ruttes grootste zorgen liggen na 17 maart" Aldus Raoul du Pré in de Volkskrant

2 Reacties
Minoes&tuin
Minoes&tuin14 mrt. 2021 - 9:00

Daar helpen ze graag aan mee door dat iedere keer weer te vermelden. Peilingen zijn fnuikend voor de democratie.

Minoes&tuin
Minoes&tuin14 mrt. 2021 - 10:45

Die problemen komen er toch wel, wie er ook aan de macht komt, het gaat er in alle gevallen om hoe je ermee omgaat.

Janjaap3
Janjaap313 mrt. 2021 - 16:14

'onder leiding van de idealistische en visionaire jonge partijleider Jesse Klaver', het staat er gewoon echt. Nou ja, dromen mag altijd. Ze is onder de indruk dat Sanders 'honderdduizenden' mensen op de been bracht. Dat klinkt, voor ons kleine landje, als een boel mensen. Maar in een land met 328 miljoen mensen is het niet heel veel. Als je ziet dat Trump meer dan 72 miljoen stemmen kreeg, dan is Sanders' aanhang verwaarloosbaar. Veel mensen zijn financieel flink geraakt door de corona-crisis, en ik vermoed dat die mensen meer met de prijskaartjes van het dagelijks leven bezig zijn, dan dat ze mee willen betalen aan kostbare, idealistische projecten.

nikita72
nikita7213 mrt. 2021 - 15:22

Volgens mij is de Corona-crisis een gouden kans voor linkse partijen: Juist nu zien mensen dat iedereen pech in het leven kan krijgen. En mensen merken dat goed onderwijs belangrijker is dan een vliegvakantie. En dat er in Duitsland nog wel plaats was op de IC. En dat een beetje natuur best belangrijk is. En dat Rutte een Sinterklaas is die de rijkste kinderen de duurste kado's geeft. (KLM: 80.000 euro per werknemer)

4 Reacties
Tweede Kans/zelf nadenken alstublieft!
Tweede Kans/zelf nadenken alstublieft!13 mrt. 2021 - 16:39

Stop eens met die leugens. Het bedrag wat KLM heeft ontvangen, is een lening, geen gift.

Ötkan Amahl
Ötkan Amahl13 mrt. 2021 - 21:05

"Het bedrag wat KLM heeft ontvangen, is een lening, geen gift." Wilt u alstublieft stoppen? Het is hier de Fabeltjeskrant niet. We weten allemaal wel dat zulk soort geld nooit terugkomt waar het hoort.

Janjaap3
Janjaap313 mrt. 2021 - 22:59

"We weten allemaal wel dat zulk soort geld nooit terugkomt waar het hoort." Waar hoort dat geld dan als het terugkomt? In de staatskas neem ik aan, want daar komt het ook vandaan. Of bedoelt u iets anders? Hoe dan ook, dat geld is een lening en wordt terugbetaald, tenzij KLM failliet gaat. Dat kan even duren, maar zodra de corona-crisis voorbij is, en de luchtvaart weer goed op gang komt, dan komt er bij KLM genoeg binnen om af te lossen. Mensen staan te trappelen om op vakantie te gaan, na deze periode. Ik verwacht overvolle vliegtuigen zodra het weer mag.

Jozias2
Jozias214 mrt. 2021 - 8:55

@Otkan Dat werd bij de banken ook gezegd.

Middenman
Middenman13 mrt. 2021 - 15:13

"Partijleider Gert-Jan Segers weet te breken met het technocratische imago van het kabinet en zich te profileren op een goudeerlijk en barmhartig verhaal." - Daar denkt een deel van de achterban toch anders over. Joël Voordewind kan er over meepraten hoe principes van de CU verloochend werden onder druk van de coalitiepartijen. Het vluchtelingenbeleid van deze regering met steun van de CU; goudeerlijk en barmhartig? Lijkt me toch niet. Zelfs meloenen slikt deze partij door ter meerdere eer en glorie van de neoliberale VVD. De CU wil niets weten van het dualisme en de grondwettelijke taak van de Tweede Kamer. Er is op dit moment maar één partij die dat wel doet en dat is het CDA, ook in het verleden hadden zij dissidenten. Als de PvdA dat tijdens hun regeringsdeelname ook had gedaan, dan was de val minder groot geweest.

1 Reactie
Ryan2
Ryan213 mrt. 2021 - 22:48

Kijk, nou raak je een gevoelige snaar. Het vroegere katholieke deel van Nederland heeft dit dualisme met de paplepel binnengekregen. Maar binnen het CDA is er nog maar weinig van over. De katholieke encycliek Rerum Novarum.. Zoek het maar op. De nieuwe tijden.. Het subsidiariteit principe. Alhoewel dit idee, dat de macht meer gedecentraliseerd zou moeten worden ook wel bij protestanten heeft postgevat, is dit door de door de "preciezen" de nek omgewrongen. Van het CDA is net zoals de PvdA nog een corrupte bestuurders partij over. Net zo goed als de VVD overigens. Wat dacht je wat? (Geacht panel, wat vindt u daar van?) Ja het is uit het leven gegrepen.. ;) Wie kent ze nog :) Ook NCRV :)

JasDon
JasDon13 mrt. 2021 - 14:28

Qua positie op het links-rechts spectrum is het nog maar de vraag of Bernie dichter bij de VVD of GL staat. Dus wie kan er het meeste van hem leren?

Abdu
Abdu13 mrt. 2021 - 13:57

Ideologisch gezien is behalve de SP geen links onder de politieke partijen in Nederland te vinden. En de SP door haar (nationalistische en witte) behoudende visie niet in staat is de veranderingen tegemoet te komen en het midden is wat zij maximaal kan praktisch bereiken! Bovendien in hoofdlijnen verdringen de huidige ontwikkelingen de gewortelde culturen en heersende orde en dus versterken ze de botsingen en strijd rondon de identiteitskwesties. En deze strojd heeft ook niks met links te maken. Daarom links lijkt de grootste afwezige tegenover de uiterst gepolariseerde rechts te zijn!

6 Reacties
Ryan2
Ryan213 mrt. 2021 - 22:55

Onzin, de SP is absoluut niet nationalistisch, en het is belachelijk dat je de SP als WIT bestempeld. De SP is ROOD. Van oudsher is de SP wel tegen de dictaturen in the thuislanden van de allochtonen die naar Nederland gevlucht zijn. Dus ook tegen de geheim agenten en ander gespuis, dat onder de dekmantel van asiel zoeken Nederland infiltreert. Juist de SP heeft al heel vroeg dit grote probleem aangekaart, maar werd toen uitgefloten. Tegenwoordig is dit door rechts, met heel andere motieven overgenomen. Het racisme zit duidelijk rechts! Zoals altijd.. Links is tegen de samenwerking met dictators. Rechts ziet daar geen probleem in vanwege de handel en de poen. Rechts profiteert ook nog eens van het onder de duim houden van minderheden, om zo goedkope arbeid in stand te houden. Je hoeft mij niet te vertellen, waar de kneep zit als het om Nederlandse ondernemers gaat. Je hebt er hele goede bij, maar ook heel wat aasgieren.

Minoes&tuin
Minoes&tuin14 mrt. 2021 - 8:00

Abdu Hoe kom jij erbij dat de SP nationalistisch is en een witte visie heeft. Zij is enkel voor 'regulering' van de arbeidsmarkt. Voor vluchtelingen geen beperkingen. Zij is ook niet tegen arbeidsmigratie maar gecontroleerd zodat er geen misstanden ontstaan zoals nu met de Polen al aan de hand is als je alleen al naar de huisvesting kijkt. Wat de EU betreft is zij vooral tegen het hoe die nu functioneert en zegt ze dat de Euro op de lange termijn niet te handhaven is. Iets wat klaas Knot ook gezegd heeft. Als de EU alleen maar oog heeft voor neo-liberale politiek en alles in Europa wil vermarkten dan gaat dat regelrecht in tegen een linkse ideologie en is dat totaal niet gek. De SP wil niet dat lidstaten tegen elkaar uitgespeeld worden om door concurrentie de lonen te verlagen m.n. die in de laagste regionen. Daar is niets rechts aan. Je kunt natuurlijk ook je kop in het zand steken en steeds maar weer onzin blijven herhalen. De EU zoals die functioneert is puur kapitalistisch en hoe vreemd ook staat ze door het jarenlang fors subsidiëren van (Nederlandse) boeren nu ook niet bepaald bekend als iemand die de klimaatparagraaf van Nederland zo hoog in het vaandel heeft staan. Om nog niet te spreken over de bevindingen jaar in jaar uit van de Europese rekenkamer wat betreft de controle op uitgegeven subsidiegelden aan de lidstaten. Ik vind je conclusie wel heel gemakkelijk.

Minoes&tuin
Minoes&tuin14 mrt. 2021 - 10:21

Om wat de Euro betreft aan te halen waar economen al jarenlang voor waarschuwen. Vandaag in de NRC. Citaat! "Steeds meer economen waarschuwen voor te groot geworden verschillen binnen de eurozone: Zuid-Europese landen hebben door de pandemie het toerisme zien instorten, terwijl rijkere Noord-Europese landen, Duitsland en Nederland voorop, met grootschalige steunpakketten zijn gekomen. Hierdoor liggen er nu belangrijke vragen op tafel: moet het herstelfonds niet permanent worden? Zijn de Europese begrotingsregels nog wel realistisch met zulke enorme staatsschulden? Is de euro wel houdbaar zonder extra financiële solidariteit? Vragen waar het in Den Haag amper over gaat. "

Minoes&tuin
Minoes&tuin14 mrt. 2021 - 10:33

Er wordt zelfs over gesproken of die speciale Europese leningen m.b.t. de pandemie, niet permanent moeten worden. Een groot probleem m.b.t. de euro dus. Immers wij hebben riante steunpakketten uit de kast kunnen trekken, evenals o.a. Duitsland waardoor het probleem nog groter geworden is. Temeer omdat in de zuidelijke landen de impact van het stilliggen van het toerisme groot is..( de olifant in de kast) De verschillen tussen Noord en Zuid-Europa zijn nu nl. nog groter geworden waardoor de euro onder enorme druk staat en onder deze condities misschien niet houdbaar is.

Rode druppel
Rode druppel14 mrt. 2021 - 13:36

Minoes De Euro is onhoudbaar, dat zeg ik al jaren. Maar er is meer aan de hand, veel meer. Amerika print 1900 miljard bij en investeert het. Centrale banken printen geld bij of hun leven ervan afhangt. Dit systeem gaat vallen, dus denken in geld is dom. Je moet investeren in duurzaamheid, andere economie ontwikkelen, klimaat neutraal worden. Doe het op tijd, als het systeem gevallen is begint iedereen op nul. Dat is de voorsprong die we moeten pakken en ook nog gratis.

Abdu
Abdu14 mrt. 2021 - 21:54

@Ryan “De SP is ROOD.” Dat ontken ik ook niet. Dat ROOD is haar ideologische keuze en niet haar identiteit. De SP was en is politiek gezien een witte bastion (geen migranten of diverciteitspolitiek). Dit is geen beschuldiging maar een constatering. Niemand die de behoudend karaker van de SP kan ontkennen, en onder een natiestaat dat behoud fungeert gewoon nationalistisch (geen internationaal).

Petra Privacy
Petra Privacy13 mrt. 2021 - 13:34

Beleid met inhoud heeft de SP al meer dan 30 jaar. Maar als de bevolking de kracht van het getal niet 'snapt', er zijn circa 17,5 miljoen mensen in Nederland, waarvan het parlement er maar 225 heeft, dan wordt er ook nu door iedereen die thuis blijft, thuis blijven is ook een keuze maken, weer gekozen voor hetzelfde beleid als de afgelopen 30 jaar. Dus voor nog meer armoede, uitbuiting, het uithollen van de sociale advocatuur, de ellende met het toeslagensysteem, maar ook veel meer klanten voor de Voedselbanken, meer daklozen en ook de komende 4 jaar geen of slecht woonbeleid. Kan dat beter, zeker weten! Het zijn ook vaak mensen die het sociale en positieve beleid wat Nederland al vele jaren heeft, niet zien en er ook niet naar zoeken. De SP is onderdeel van de nationale en internationale beweging van sociaal en positief beleid. Resultaten die er zijn: de huurverhoging is dit jaar 'bevroren', de aandacht voor het falende toeslagensysteem en voor de ellende van mensen blijft en zondag 14 maart 2021 doet de SP overal mee met het Klimaatalarm. We willen een toekomst voor onze jeugd, met werk, wonen en inkomen. En ook de komende 4 jaar is er een dagelijkse inzet voor het behouden van de sociale zekerheid (zoals de nieuwe sociale werkvoorziening), de zorg en het zorgstelsel, onze natuur en zoals altijd een 'betere' overheid en de publieke sector. Het is een beweging van circa 1 miljoen mensen waar iedereen welkom is. En op donderdag 18 maart gaan we meteen weer aan de slag. Want wat de uitslag ook wordt, wij zijn en blijven beschikbaar.

Sonic2
Sonic213 mrt. 2021 - 12:32

Ik denk dat een basisinkomen( al is het maar gedeeltelijk) ook veel kan veranderen en links weer in de picture kan brengen. Je ziet het nu in Amerika met Biden. Het herstel van de verzorgingsstaat is zeer noodzakelijk. En ik denk dat het vooral belangrijk is wat Ploumen met haar lichte winst gaat doen. Als Ploumen daarmee wat zinnigs doet en het verschil gaat maken dan zie ik links wel weer stijgen in de peilingen en ook bij de verkiezingen van 2025.

5 Reacties
Willem D2
Willem D213 mrt. 2021 - 13:41

Ik vind een basisinkomen een minder geslaagd idee, maar ik denk wel dat je helemaal gelijk hebt! In de goede linkse jaren stond links garant voor inkomenszekerheid en uitzicht op verheffing. Nu staat links voor genderpolitiek en klimaat, beiden mogen juist wel wat kosten. Als je niet zoveel hebt denk je daar waarschijnlijk toch wat anders over.

Abdu
Abdu13 mrt. 2021 - 13:44

@ Sonic De basisinkomen is geen linkse issue maar een anti-extrimiseringsmiddel, een sociaaleconomische maar uiteindelijk ook een sociaalpolitieke deextremisering van de flanken.

JasDon
JasDon13 mrt. 2021 - 14:12

"Ik denk dat een basisinkomen( al is het maar gedeeltelijk) ook veel kan veranderen en links weer in de picture kan brengen." Zeker effectief, vooral omdat je daarmee in effect stemmen koopt.

Sonic2
Sonic214 mrt. 2021 - 10:51

@ Willem D Het punt is dat we al vier jaar gefocust zijn op burgers die boos zijn. Je ziet het hier ook bij velen. Die hebben het alleen maar over de arbeider vleugel. Wat je bij het eerste Pauw debat zag en wat je ook vanochtend in de peiling van de Hond zag is dat D66 langzaam nu ook links opslokt, maar van de andere kant. Er is geen linkse volkspartij maar en de sociaal democratie is versnipperd geraakt. Het punt is dat iedereen eigenlijk gelijk heeft. Als je de opkomst van PVV bekijkt wat deels ten koste van links gaat dan is de PvdA en ook de SP te soft geweest, maar het is ook waar dat Bij1 en DENK ook opkomen. En Groenlinks is ook met een open immigratie beleid op 14 zetels gekomen. Bekijk je de peiling van de Hond dan moet je concluderen dat links te weinig woke is. Pak je Groenlinks er bij dan zou je juist kunnen concluderen dat linkse kiezers dat hele klimaatbeleid te ver vinden doorschieten. Dit is expres een rommelig en verwarrend betoog geworden, omdat ik maar wil aanduiden dat het veel en veel ingewikkelder ligt als mensen hier vaak doen voorkomen. Inkomenszekerheid is sowieso een basis fundament. Maar over immigratie, klimaatplannen merk ik op links vooral verdeeldheid. @ Abdu Ik denk het ook @ JasDon Ik zie geen verschil met Rutte die zijn kiezers belasting verlaging belooft. Of Baudet die goedkoop en populistisch bij kermissen en horeca wilt scoren. Rutte wordt aangepakt op de toeslagen affaire. Baudet nooit op dat hij rond deze tijd vorig jaar voor een lockdown was. Maar je kunt alles negatief framen uiteraard wat van links komt. De levenslijn van rechts en ultra rechts. Alles wat van links komt framen, bewust verkeerd neerzetten.

Kuifje3
Kuifje314 mrt. 2021 - 11:26

@Sonic: De wens is de vader van de gedachte is wat ik steeds weer bij uw bijdragen proef. Daar is verder weinig mis mee, maar het belemmert u soms in uw objectiviteit. Ik geloof niet dat de kiezer op links (vandaag nog slechts 29 in de peiling) zit te wachten op een basisinkomen. De kiezer kijkt ook naar zaken zoals Woke, BLM, aantrekkingskracht van de lijsttrekker, wat hebben ze voor mij gedaan?, diversiteit, enzovoorts. De kiezer vraagt zich vooral al jaren af waar links in Godesnaam mee bezig is. De kiezer zit vervolgens bij de door u zo vaak verketterde rechtse partijen wel aansluiting bij wat ze vindt. Links zal zichzelf opnieuw uit moeten vinden vrees ik. Dan kan zo’n basisinkomen wellicht een klein beetje helpen, maar links moet zich realiseren dat het probleem van de weggelopen kiezer vooral komt door het eigen falen. Langdurig eigen falen zelfs. Wijzen met één vinger naar rechts betekent dat de overige vingers de andere kant uit wijzen.

Balgehakt
Balgehakt13 mrt. 2021 - 11:52

Links zal nooit meer groot worden omdat ze de werkelijkheid uit het oog zijn verloren geen visie op vluchtelingen beleid dan alleen maar gratis geld geven. Natuur & Milieu ook een onderwerp waar links totaal in is doorgeslagen windmolens hout gestookte ovens waarbij we vervolgens hele bossen voor omkappen en de leefomgeving van mensen verzieken door die krengen in je achtertuin te zetten leuk dat gezoem de hele nacht. De meeste Nederlanders zijn harde werkers die hard werken om een goed leven te hebben en links is er niet voor hun omdat links te ver naar het links activisme is doorgeslagen Groen Links is daar het perfecte voorbeeld van geen visie en alleen maar onbetaalbaar beleid. De FNV ook een prima voorbeeld ikzelf ben ook jarenlang lid geweest tot op het moment dat ze rare manifestaties gingen sponsoren bijwonen en er nog gingen spreken ook. Die manifestaties hadden dan ook niets met arbeiders en rechten van te maken maar alleen met links activisme.

4 Reacties
Sonic2
Sonic213 mrt. 2021 - 22:22

Samsom heeft in 2012 zeer pro Europees campagne gevoerd. Pro immigratie en pro klimaat beleid. Aan de andere kant is heel erg woke overkomen of alleen het klimaat voorop zetten niet de oplossing. En wat dat betreft waren de uiteenlopende uitslagen uit het EenVandaag interview met Marijnissen wel treffend. Een deel wil een strenger immigratie beleid. Een deel wilt een soepelere immigratie beleid. Voor de rest bent u volgens mij niet links en daarom vult het expres wat negatief in. Het falende Lente akkoord en de volslagen mislukte PvdA deelname in Rutte 2 heeft enorme schade aangericht. En dat kan inderdaad wel eens Labour achtige proporties aan nemen. Labour was van 1979 tot 1997 niet aan de macht. Het kan een tijdje duren.

Piet Helmons
Piet Helmons14 mrt. 2021 - 7:59

Ik vindt dat @Balgehakt het bij het rechte eind heeft. De linkse partijen hebben hun aandacht voor de arbeiders verloren. Die zien de linkse hobby’s meer als bedreiging. De EU heeft uitstekend gewerkt voor de bedrijven maar het heeft er ook voor gezorgd dat de inkomens van arbeiders niet verhoogd zijn door Oost Europesche immigratie; ze zien dat de linkse partijen allerlei subsidies gaven aan elektrische leaserijders met auto van de zaak terwijl zij dit moesten betalen met extra accijnzen aan de pomp; idem met subsidie op zonnepanelen terwijl hun gasrekening extra verhoogd wordt omdat ze geen mogelijkheid hebben voor zonnepanelen op hun huurhuis. GroenLinks en D66 zijn partijen geworden voor de hoger opgeleiden en studenten in de grote steden; PvdA vindt een slavernijmuseum zeer belangrijk. De enige echte linkse partij is nog de SP maar op de een of andere manier spreekt die de arbeider niet echt aan en stemmen ze liever op PVV dan op SP.

DaanOuwens
DaanOuwens14 mrt. 2021 - 10:12

@ Piet Helmons Jij schrijft: De linkse partijen hebben hun aandacht voor de arbeiders verloren. Wie zijn dat die arbeiders? Wat voor werk doen ze? Ik welke bedrijfstakken werken ze? Wat is hun inkomen en wat zijn hun opvattingen? Wat verwachten zij van de politiek? Daar moet jij het antwoord zo op kunnen geven als je dit soort teksten schrijft. En ik denk dat je het antwoord niet hebt.

Zijne Koninklijke Narrigheid
Zijne Koninklijke Narrigheid19 mrt. 2021 - 1:27

Daan, heel simpel. Dat zijn de kabelleggers voor je televisie/internet/telefoon. Dat zijn de mensen die je pakketjes aan huis bezorgen. Dat zijn de mensen die de werkelijke energie transitie mogelijk maken door het installeren van windmolens en zonnepanelen. Het zijn de vuilnisophalers, de stratenvegers (of dacht je werkelijk dat Nederland een schoon en opgeruimd land was) Alle diensten die fysieke arbeid vergen waardoor jij een toetsenbordwarrior kan zijn zijn arbeiders. Hoe denk je dat je laptop in NL is gekomen? Door fysieke arbeid, en in de zeevaart werken nog best veel praktisch opgeleide HBO-ers. Hoe denk je dat je buurtsuper steeds vol kan liggen met allerlei producten van over de gehele wereld? Daar zijn heel veel mensen fysiek bij betrokken. De arbeider bestaat dus nog steeds, dat jij er geen oog voor hebt is een ander verhaal en dat is meteen het mankement op links. Men denkt dat alleen de hoger opgeleide banen er toe doen. Als elke arbeider morgen thuis blijft dan denk ik dat je morgen verdwaasd zonder internet rondloopt in een lege albert heijn en dat je bol.com pakketje voorlopig nog niet aankomt. Daar zit namelijk de arbeider van vandaag. En zodra die mensen niet meer werken leveren ze geen belastingen meer op waarmee jou gesubsidieerde baan kan bestaan.

Uilenspiegel
Uilenspiegel13 mrt. 2021 - 10:18

Prima betoog. Idealisme, idealen zijn een groot goed. Helaas mis ik dit bij de destructieve gedoogpartners waaronder Groen Links. Dwars mag van mij heel wat dwarser.

jandebakker
jandebakker13 mrt. 2021 - 9:36

op de economische links-rechts as zit Europa links van het midden en de VS ver rechts van het midden. wat betekent: 1. dat in de VS. voor een groot deel van het electoraat de status-quo ongunstig is terwijl dit in Nederland voor slechts een relatief kleine groep het geval is 2. Dat Bernie de ruimte heeft om met game-breaking voorstellen te komen die zullen resulteren in een grote sprong naar links (en daarmee waarschijnlijk nog steeds rechts van Europa uitkomt). Terwijl links in Nederland alleen ruimte voor beperkte wijzigingen in het systeem. kortom; 1. Een grote meeslepende en ideologische ingestoken campagne heeft alleen zin als je ook voorstellen kunt bieden die qua omvang passend zijn voor dit formaat van een campagne. 2. Omdat de huidige status-quo (met hier en daar wat kleine wijzigingen) voor het grootste deel van het electoraal niet compleet ongunstig is is er ook geen voedingsbodem voor het doorvoeren van grootse wijzigingen. n.b kijk ook naar de vorige verkiezingen. De GL campagne was een bijna directe copy-paste van de Amerikaanse verkiezingen (grootste beloftes, ronkende speeches en volle zalen). En het resultaat?: Gl werd opeens de grootste partij op link. maar toch was links als geheel kleiner als ooit, wat dus betekent dat die campagne geen effect heeft op de kiezers die overgehaald moeten worden om op links te stemmen

5 Reacties
Kuifje3
Kuifje313 mrt. 2021 - 14:07

GL won vier jaar geleden vooral omdat kiezers het de PvdA kwalijk namen dat die samen met de VVD het land uit de crisis getrokken had. Daarbij trokken veel kiezers links de rug toe om de inmiddels wel bekende redenen.

jandebakker
jandebakker13 mrt. 2021 - 16:13

@Kuifje en Bobby, exact.

OlavM
OlavM13 mrt. 2021 - 18:32

@ Kuifje en Bobby: [.....omdat kiezers het de PvdA kwalijk namen dat die samen met de VVD het land uit de crisis getrokken had.] Ach ja, geef er maar een draai aan. Juist het tegenovergestelde is natuurlijk waar: omdat kiezers het de PvdA kwalijk namen samen met de VVD met draconische bezuinigingen een enorme afbraak van sociale voorzieningen te hebben toegestaan.

Sachs
Sachs13 mrt. 2021 - 21:38

[GL won vier jaar geleden vooral omdat kiezers het de PvdA kwalijk namen dat die samen met de VVD het land uit de crisis getrokken had.] Misschien moet u eens een rondje door het land maken om de gevolgen van die volgens u succesvolle operatie tot u te nemen. De schade is nog volop zichtbaar.

Kuifje3
Kuifje315 mrt. 2021 - 9:32

@Olav en Sachs: heb ik ergens gezegd dat ik het inhoudelijk eens was met wat er is gedaan? Ja, ik heb waardering voor het feit dat ze hun nek hebben uitgestoken, maar ben het met het overgrote deel van de maatregelen inhoudelijk nooit eens geweest. Zo snap ook niet dat al die zogenaamd tijdelijke maatregelen nooit zijn teruggedraaid en ook geen verkiezingsthema zijn. Mijn punt was dat de winst van GL daarvandaan kwam en niet omdat ze zelf zo geweldig zijn.

Ryan2
Ryan213 mrt. 2021 - 9:08

Ach, Bernie Sanders is door de democraten af geserveerd. Politiek misbruikt. In het begin wat linkse praat, maar toen het meer naar de verkiezingen toe ging, werd hij toch weer.. Voor de zoveelste keer van het podium af gehaald. Dus Bernie Sanders is niet zo'n goed voorbeeld. Waarom is Nederland zo lam? Dat ligt voor het grootste deel aan de media. Instrument in handen van de gevestigde macht. Zelfs op internet fora kwaken alle rechtse kikkers boven alles uit. Nederland is moe.. Zoek het verder maar uit!

Tweede Kans/zelf nadenken alstublieft!
Tweede Kans/zelf nadenken alstublieft!13 mrt. 2021 - 8:19

Links zal meer stemmen krijgen als ze als blok de problemen zoals rondom Lale Gül durven te benoemen, veroordelen en zich keihard uitspreken tegen de invloed die de Islam heeft op individuen. Daarmee zeg ik niet dat die godsdienst verboden moet worden. Maar wel op essentiële punten aanpassen aan de Nederlandse samenleving. Gelijkheid man/vrouw, ook in de moskee. Geen homohaat, duidelijk maken aan de jeugd. Dan zal een aanzienlijk deel van de stemgerechtigden naar links schuiven.

1 Reactie
Karingin
Karingin14 mrt. 2021 - 3:20

Om de een of andere reden heb ik 't idee dat jij niet links bent... Er is namelijk niemand op links die ongelijkheid op wat voor manier dan ook verdedigt of bagatelliseert. Jij bepleit hier blijkbaar ongelijke behandeling van moslims, want de zaken die je noemt zijn ook paradepaardjes van de SGP, maar daar hoor ik je niet over. En als ik heel eerlijk ben...geloof ik überhaupt niet zo dat je gelijkwaardigheid voorstaat

Phantom3
Phantom313 mrt. 2021 - 7:51

Waarom moeten wij altijd iets leren van Amerikanen? We hebben het hier op alle fronten een stuk beter voor elkaar. Zij kunnen meer van ons leren.

1 Reactie
Ryan2
Ryan213 mrt. 2021 - 19:02

Nou, vlak na de oorlog wisten ze het anders wel,... https://youtu.be/8K6-cEAJZlE

Fredje3
Fredje313 mrt. 2021 - 7:17

Tja, als we het over realistische, betaalbare plannen en verantwoordelijkheid hebben, dan moeten we zeker niet bij links zijn. Linkse partijen die dat wel aandurven worden al vrij snel als rechts weggezet en raken hun achterban kwijt.

1 Reactie
Jonathan2
Jonathan214 mrt. 2021 - 12:19

Vandaar dat nu de rechtse partijen de linkse plannen overnemen.

Pater
Pater13 mrt. 2021 - 1:04

Heerlijk, dat jeugdige idealisme. En ze heeft niet helemaal ongelijk, idealisme telt, dat was ook mede de reden voor de winst GL vier jaar geleden. Maar ze vergeet, dat juist dat radicale idealisme van Sanders tegelijk de reden was van zijn nederlaag in de voorverkiezingen bij de Dems: de zwarte middenklasse wilde stabiliteit, geen avontuur. Ze vergeet ook, dat de VVD op dit moment optimaal profiteert van het 'rally around the flag', veroorzaakt door de coronacrisis. Ik durf te stellen dat verkiezingen in juni de verwachte zetelwinst van de VVD tot hooguit een p[aar zetels zou beperken. Sabine constateert, dat de VVD goed voor de rijke achterban zorgt. Het gekke is, dat de VVD in absolute cijfers de meeste kiezers met een laag inkomen trekt. Sabine noemt niet, dat de programma's van bijna alle partijen linkser zijn dan ooit tevoren, maar dat rechts daarmee heel slim mee veert. Vier jaar geleden richtte Rutte zijn Open brief inhoudelijk vooral aan de rechtse PVV-kiezer, nu gaat het over samen de crisis overwinnen. En het woord multinationals komt, na de blamage met de dividendbelasting, niet meer voor in de VVD-campagne.

2 Reacties
gimli55
gimli5513 mrt. 2021 - 9:15

Zoals gewoonlijk gaan de programma's van de toekomstige regeringspartijen na de verkiezingen direct door de shredder. De kiezer heeft een geheugen van een vlieg en de politiek gaat de bekende tragikomedie weer opvoeren. Er wordt een regering geformeerd met de bekende neoliberale snit en alle sociale plannen gaan weer in de vriezer. De regeringspartijen houden mekaar in de bekende wurggreep en de partijdiscipline regeert. Visie en inhoud is onnodig en er wordt geregeerd, zoals de afgelopen 40 jaar, op gevolgen met maatregelen waar de burger een negatieve ervaring mee heeft. Gelukkig voor de regering heeft die burger een geheugen als een vlieg. Links leuteren voor de verkiezingen en rechts regeren na de verkiezingen. Het voorlopige huurcontract is zelfs verlengd en de crisis zal toch door iemand betaald moeten worden. Ervaringen uit het verleden zijn een zekerheid voor de toekomst. Het neoliberalisme prevaleert boven het sociale. De discussie gaat hoofdzakelijk over de poppetjes, wie wel en wie niet. Inhoud en visie zijn afwezig en de burger kijkt er naar en heeft nog steeds een geheugen als een vlieg.

Mark Huysman
Mark Huysman13 mrt. 2021 - 11:24

[Maar ze vergeet, dat juist dat radicale idealisme van Sanders tegelijk de reden was van zijn nederlaag in de voorverkiezingen bij de Dems: de zwarte middenklasse wilde stabiliteit, geen avontuur.] Ik denk dat er meer factoren waren. Maar los daarvan, als je ziet hoe ver Sanders gekomen is dan krijg je een idee van wat mogelijk is. Nog niet heel lang geleden werd altijd gesteld dat de mensen in de VS veel rechtser en individualistische zijn dan in Nederland/Europa en dat socialisme daar een vies woord is. Nu zie je dat als je consequent campagne voert en je niet de hele tijd aanpast aan wat het establishment gepast vindt dat je heel ver kunt komen, zelfs in die ‘rechtse’ VS. Zie ook de successen van AOC en de squad.

Raymond Bhagwandin
Raymond Bhagwandin12 mrt. 2021 - 23:07

“Dit is hoe de beweging van Bernie Sanders honderdduizenden mensen op de been heeft gebracht: door de mensen te vragen mee te doen aan iets ‘groots’.” Ik weet niet of je de situatie in de VS kan vergelijken met dit land, je kan je hier als linkse partij je uit de naad werken, de reactie blijft lauw, naar het zich laat aanzien betaalt de toeslagen affaire zich niet uit voor de sp, die doet sowieso niet mee waardoor de positie van links nog verder verzwakt is om een faktor van betekenis te zijn, we zullen zien wat het verbond tussen de pvda en gl oplevert. “In het door rechtse regeringspartijen gecreëerd speelveld waarin idealen er nog maar weinig toedoen, voelen zij zich genoodzaakt zich aan de heersende spelregels te conformeren om het succes van rechts te kunnen evenaren en te bewijzen dat zij regeringsverantwoordelijkheid kunnen dragen. Ideologische veren moesten worden afgeschud, politieke ideeën kapot gerationaliseerd en verkiezingsprogramma’s doorgerekend op basis van verouderde economische modellen.” Het speelveld wordt door kiezers bepaald in de eerste plaats, de suggestie wordt gewekt dat er ideologische veren moesten worden afgeschud om mee te kunnen doen, klopt van geen kant, was een interne kwestie, dat de positie van links is verzwakt ontegenzeggelijk Dat media een grote rol spelen bij het propageren of negeren van partijen is waar, heeft met factoren als persoonlijkheid van de lijsttrekker te maken, komt die lekker over. “ Daarbij wordt voor het gemak even vergeten dat realisme een relatief begrip is dat bepaald wordt door de gevestigde orde en die dus onmogelijk als maatstaf kan dienen voor een partij wiens ideologie daar haaks op staat.” Geen partij heeft hier het alleen recht, tel daarbij een overwegend rechts klimaat op, hoe haaks is een graduele kwestie, die afweging is niet te vangen in alles of niets, eerder een half ei of een lege dop, de praktijk leert dat onder Rutte je iedere wijziging van de koers kan vergeten, en als hij keuze heeft uit partijen zoekt hij die uit voor z’n agenda. “ Sociaaleconomisch lijken partijen een stapje naar links te hebben gedaan. Zelfs de VVD moest toegeven dat het neoliberalisme roekeloze zelfdestructie is geweest.” Daar zou ik nooit in trappen. “Door de geschiedenis heen hebben verschillende partijen op links en rechts laten zien dat een sterk en ideologisch verhaal de sleutel naar verkiezingswinsten is.” Rechts is een constante factor aan het worden, we hebben 8 jaar Bakellende moeten voorduren, 10 jaar Rutte, naar verwachting blijft hij nog 4 jaar aan, over welke geschiedenis hebben we het. “Maar de PvdA werd in 2017 hard afgestraft voor het te zeer verloochenen van haar idealen tijdens de haar regeringsperiode.” Verloochenen moet je niet verwarren met een regeer akkoord waarbij de pvda taken kreeg toebedeeld die niet bij het profiel paste, denk niet dat het een feestje voor jouw partij program wordt in een coalitie, het populaire en hardnekkige beeld is dat de pvda de onderliggende partij was, dat is niet zo, elkaar iets gunnen was geen loze kreet maar Asscher had een ijzeren greep op Rutte en Wiebes, misschien moet de linkse kiezer minder hysterisch reageren en leren knopen te tellen. “ De nederlaag van de PvdA heeft potentiële regeringspartners deze campagne een toontje lager doen zingen. Maar coalitiepartner de ChristenUnie toont dat regeren met de VVD geen kamikazeproject hoeft te zijn.” De vergelijking pvda met cu lijkt me krom, de cu zit in een brede coalitie, dat ze nodig zijn wil niet zeggen dat Schouten veel is opgeschoten met stikstof en kringloop, Slob heeft een beetje zitten rommelen en op de rem zitten trappen op onderwijs, dat de achterban dat in dank aanvaardt is hun pakkie aan, dat ze hondstrouw zijn kan je wel zeggen, anders dan de linkse kamikazekiezer die zonder na te denken zelfmoord pleegt.

EenMening
EenMening12 mrt. 2021 - 22:57

Ondertussen draait de wereld buiten ons kikkerlandje gewoon door. In de VS, waar ze veel verder zijn met vaccineren dan de EU en er bovendien een stimuleringspakket van 1,9 biljoen dollar beschikbaar komt, verwacht men dat de economie zeer snel weer op stoom komt. De economische groei zal naar verwachting voor het eerst sinds 1976 die van China overtreffen. Daardoor zal de werkeloosheid toto eind dit jaar tot 5% dalen, eind 2022 zal deze naar verwachting 4% bedragen. Door zijn enorme binnenlandse markt (330 miljoen inwoners) is de VS veel minder afhankelijk van de wereldeconomie dan een klein land als Nederland. https://edition.cnn.com/2021/03/12/economy/stimulus-economy-biden-china/index.html

3 Reacties
EenMening
EenMening12 mrt. 2021 - 23:02

In India verwacht men zelfs een BNP-groei van 12,6 % in het nieuwe fiscale jaar dat in april begint. https://edition.cnn.com/2021/03/09/economy/oecd-economic-outlook/index.html

EenMening
EenMening12 mrt. 2021 - 23:03

toto = tot

Karingin
Karingin14 mrt. 2021 - 2:56

Economische groei...je bedoelt die cijfertjes over productie en zo, die geen ruk te maken hebben met het welzijn van mensen? Tjee, voor iemand die in z'n broek pist voor communisme hecht je wel veel waarde aan nietszeggend geleuter van zogenaamde autoriteiten

DenFlexwerker
DenFlexwerker12 mrt. 2021 - 21:14

Eigenlijk is het juist de zwakte van links. Sanders heeft, als het puntje bij paaltje komt, niets bereikt. Dat kwam niet omdat hij bij zijn partij niet populair was. In 2016 was er immers bij de andere partij ook een kandidaat met dat nadeel maar die wist zijn kiezers wel te bereiken. Ook Corbyn: ik herinner me hier lofverhalen over zijn aanpak, toen ook roepen die meededen met iets groots. Alleen trok de kiezer weg en werd het een historische nederlaag. Links begint een fanatieke groep te worden die in de bubbel van die groep zit en zichzelf verteld hoe goed ze het doen. Helaas is de potentiele stemmer toch flink wat conservatiever, minder woke en minder pro-migratie. Zo blijft deze groep harder en harder voor de eigen troepen uit lopen.

1 Reactie
Karingin
Karingin14 mrt. 2021 - 2:51

Lol! Nou niemand ter linkerzijde zit zichzelf op de schouders te kloppen hoor. Het linkse gedachtegoed is zeer effectief verdacht gemaakt door agressief rechts geleuter. Zo effectief dat veel kiezers tegen hun eigen belangen zijn gaan stemmen. De propaganda oorlog is door rechts gewonnen, de grap is dat rechts zichzelf nu ook achter de oren krabt over hun eigen idealen...dat simpele verhaaltje blijkt toch niet helemaal te werken. Uiteindelijk gaan we linksaf jongen, eerlijk duurt het langst maar da's wel bestendig

[verwijderd]
[verwijderd]12 mrt. 2021 - 19:55

--- Dit bericht is verwijderd —

1 Reactie
itsme3
itsme313 mrt. 2021 - 22:37

HA Kees. Hoeveel levert dat op bij scrabble "villahypotheekcrisisverhuurbelasting"

JaapBo
JaapBo12 mrt. 2021 - 19:43

Bernie Sanders is een goed voorbeeld. Jeremy Corbyn ook. Beide werden genaaid door de heersende macht. Sanders had in 2016 en 2020 het democratische establishment (dat naar grote donoren luistert) duidelijk tegen zich. Corbyn werd kapot gemaakt door de media die leugens over antisemitisme niet aan de kaak stelden, maar juist versterkten, en door de Blairiten in Labour. Corbyn bracht enorme mensenmassa's op de been, waar de huidige technocraat Starmer totaal bij verbleekt!

10 Reacties
DenFlexwerker
DenFlexwerker12 mrt. 2021 - 21:01

Ik ken nog iemand die in de VS zijn partij tegen had in 2016: Trump. Maar die brak wel door. Kortom: Sanders is niet zo goed als jij roept.

Jozias2
Jozias212 mrt. 2021 - 21:58

De vraag met Sanders is altijd: Ga je voor de kandidaat die de meeste democratische kiezers kan aantrekken of ga je voor de kandidaat die de meeste kiezers kan trekken. Sanders doet het goed bij zijn eigen achterban maar de winnaar van de verkiezingen in de VS is niet diegene die zijn eigen achterban wint maar diegene die ook het midden wint. Daarom is de keuze voor Ploumen van de PvdA niet zo slim. Veel waardering bij de mensen die toch wel PvdA stemmen maar niet diegene die stemmen trekt bij de zwevende kiezer.

Pater
Pater13 mrt. 2021 - 0:38

Het ligt altijd aan een ander...

JohnVKR
JohnVKR13 mrt. 2021 - 7:25

Corbyn bracht mensenmassa's op de been. Maar met Starmer stond Labour onlangs voor het eerst in jaren weer bovenaan in de peilingen. Dat is Corbyn nooit gelukt. Het echte verhaal is dysy veel complexer. Mensenmassa's zeggen helaas niet zo veel. Jesse Klaver stond vier jaar geleden ook in een vol AFAS Live. Hij haalde circa 11% van de stemmen. Ja, OvdA en GroenLinks moeten zeker fuseren. Daarnaast moeten ze het lef hebben om een eerlijk verhaal te vertellen en niet mee te bewegen met populistisch rechts. Natuurlijk, met een hardcore anti-immigratiecampagne kan je de verkiezingen, hebben de Deense sociaal-democraten laten zien. Maar met een hardcore campagne over sociale rechtvaardigheid zonder mee te bewegen met populistisch rechts moet dat ook kunnen. PvdA-leider Ploumen heeft dat laatste in de campagne nu meerdere keren niet gedaan. Zij heeft tot 2x toe geweigerd zich te distantiëren van de racistische campagne van de Deense sociaal-democraten. En gisteren in De Vooravond bewoog ze helemaal mee met het rechts-populistsche betoog van Fidan Ekiz. Op dat soort momenten wordt het verschil met Sigrid Kaag helaas wel erg groot. Sigrid Kaag die in hetzelfde programma met een lofzang komt op de rijke Syrische cultuur, Lilianne Ploumen die in dat programma een dag later meegaat met het racistische frame dat je niet met Nida mag samenwerken. Als je zo slap in je schoenen staat en meewaait met het populisme uit angst voor de kiezer, dan kom je geen stap verder. Dan herhaalt Ploumen de fouten die de PvdA de afgelopen jaren keer op keer heeft gemaakt.

Mark Huysman
Mark Huysman13 mrt. 2021 - 7:27

[Corbyn bracht enorme mensenmassa’s op de been, waar de huidige technocraat Starmer totaal bij verbleekt!] Inderdaad. Wat veel mensen ook vergeten is dat Corbyn in 2017 een enorm goed resultaat haalde. Beter dan Labour in heel lange tijd gehaald had. Starmer staat er nu ook in de peilingen behoorlijk beroerd voor. Ondanks dat onder de Conservatieven er in het VK meer coronadoden zijn gevallen dan praktisch waar dan ook. Een nieuw dramatisch dieptepunt voor Labour is dat ze inzet op een zeer minimale verhoging van de salarissen van het zorgpersoneel. Een overgrote meerderheid van de bevolking wil dat dat salaris met 10% stijgt en vindt dat een van de benangrijkste politieke kwesties. De vakbonden willen 12%. Maar Labour wil niet verder gaan dan 2%. Toen ‘deputy-leader’ Angela Rayner gevraagd werd waarom ze zo zuinig is terwijl onder Corbyn Labour er nog 5% bij wilde stelde ze dat het Corbyn-programma door de kiezers afgewezen was. Terwijl vanwege corona mensen nu dus voor een dubbele warm lopen!

Mark Huysman
Mark Huysman13 mrt. 2021 - 7:32

‘een dubbele’ = ‘het dubbele’

Mark Huysman
Mark Huysman13 mrt. 2021 - 7:45

@JohnVKR [Maar met Starmer stond Labour onlangs voor het eerst in jaren weer bovenaan in de peilingen.] Maar dat is alweer voorbij. Zie: https://yougov.co.uk/topics/politics/articles-reports/2021/03/04/voting-intention-con-45-lab-32-3-4-mar Conservatieven: 45%, Labour 32%. Wie is het meest geschikt om het land te leiden? Boris Johnson 36%, Starmer 28%. Ja, Labour had het onder Corbyn moeilijk vanwege de aanhoudende ondermijning vanuit haar rechtervleugel en de antisemitisme-hoax die ook door de pers de hele tijd versterkt werd. Maar alles lijkt erop te wijzen dat maar weinig mensen warm lopen voor een Labour onder rechtse, technocratische leiding.

JohnVKR
JohnVKR13 mrt. 2021 - 9:41

@Mark Huysman Allereerst excuses voor het grote aantal typefouten dat ik hierboven heb gemaakt. Dat overkomt me vaker als ik via de smartphone reageer. Interessante link naar YouGov. Op 27 januari stond Labour 4 procentpunten voor en op 4 maart 13 procentpunten achter. Nog interessanter vind ik dat Labour een week eerder - op 26 februari - nog maar 5 procentpunten achterstond. Een verschuiving met maar liefst 8 procentpunten in een week. Dat laatste biedt dan toch nog enige hoop voor ons. Wat zou het mooi zijn als we Rutte volgende week woensdag alsnog het Torentje uitstemmen. IJdele hoop misschien, maar de YouGov peiling in Engeland - niet eens in verkiezingstijd - laat misschien toch zien dat het kan.

Mark Huysman
Mark Huysman13 mrt. 2021 - 10:14

@John Ik denk dat Starmer door steeds minder mensen als een alternatief gezien wordt omdat hij dat ook niet of nauwelijks is. In de afgelopen weken is hij zich steeds rechtser gaan opstellen. Rechtser zelfs dan de tories! Terwijl Johnson met plannen kwam om de grote bedrijven wat meer winstbelasting te laten betalen stelde Starmer dat je dat niet moet doen in een crisissituatie. En dat terwijl er breed in de maatschappij steun is voor meer belasting op kapitaal, zelfs onder de conservatieven (het VK heeft in vergelijking met andere een hele lage kapitaalsbelasting -net als Nederland overigens). Verder bleek uit een recente peiling dat een grote minderheid van de Labour-kiezers Corbyn nog steeds een betere leider vindt dan Starmer -ondanks alle ‘smear’-campagnes dus. Onder de jongere kiezers is dit zelfs een ruime meerderheid. Tegelijkertijd voert Starmer een knetterharde repressie tegen alles wat links is in Labour. Corbyn is uit de fractie gezet en in bijna alle afdelingen worden linkse leden buitenspel gezet (Keir Stalin wordt hij dan ook steeds vaker genoemd). Daarmee bereikt hij dat het meest enthousiaste en actieve deel van Labour geen zin meer heeft om campagne te voeren. Ik denk dan ook dat Labour zichzelf voor langere tijd buitenspel zet.

JohnVKR
JohnVKR13 mrt. 2021 - 14:48

@Altijd Geslaagt Is het misschien een idee je eerst even in te lezen voordat je een mening verkondigt? NIDA is al jarenlang een door iedereen gerespecteerde partij in de Rotterdamse gemeenteraad. Een partij waar ik drie jaar geleden zelfs op heb gestemd toen de partij op rechts-populistische wijze werd afgeserveerd door Jesse Klaver. Dat was ook het moment waarop ik spijt kreeg van mijn stem op GroenLinks tijdens de Tweede Kamerverkiezingen van 2017. En hoewel ik volgende week niet op NIDA of Denk zal stemmen, heeft Jesse Klaver mijn stem nog niet weten terug te winnen.

OlavM
OlavM12 mrt. 2021 - 19:35

Een goed geschreven artikel met hier en daar heel scherpe formuleringen. Ik kan me grotendeels (dus niet helemaal) vinden in de strekking ervan. Het gaat niet alleen om op waarden gebaseerde ideologische strijd, emotie en idealisme. Het blijft belangrijk ook wetenschappelijke, rationele analyses te maken van de economische en sociale verhoudingen, zodat mede op basis daarvan, aan de hand van feiten en argumenten, mensen wel degelijk overtuigd kunnen worden van de juistheid van de strijd tegen de bestaande orde en voor radicale veranderingen. Dit is iets heel anders dan “bureaucratisch jargon”. Beide benaderingen vullen elkaar aan, zijn complementair. [.....dat realisme een relatief begrip is dat bepaald wordt door de gevestigde orde en die dus onmogelijk als maatstaf kan dienen voor een partij wiens ideologie daar haaks op staat.] Zeker. De verbeelding van een andere, betere samenleving vormt een belangrijk richtsnoer voor een bevlogen vertoog over de maatschappelijke verandering, die onvermijdelijk moet plaatsvinden ten behoeve van het behoud van de planeet, de natuur en het menselijke (voort)bestaan. [Momenteel ligt er een enorm vruchtbare voedingsbodem voor verandering in Nederland.] Ook dit is waar. Aan de slag dus, hoe de komende verkiezingen ook uitvallen!

9 Reacties
EenMening
EenMening12 mrt. 2021 - 19:46

@Olavm Marxisme is geen wetenschap maar een seculiere religie die complete maatschappijen verwoest heeft en meer dan 100 miljoen doden op zijn conto heeft staan.

Woeki Hypo
Woeki Hypo12 mrt. 2021 - 23:04

@EenMening, 12 maart 2021 at 20:46, "Marxisme is geen wetenschap maar een seculiere religie ... " En wat is het tegenwoordig dominante neoliberalisme met globalisme dan? Ik ben de term "marxisme" in de bijdrage van Olav niet tegen gekomen. Een verandering van dit neoliberalisme (een extremisme) naar een midden maatschappij is volgens mij ook een radicale verandering. Mijn bezwaar tegen links en de sociaal democraten (en een midden) is, dat zij dit neoliberalisme niet aanvallen als zijnde geen Verlichting en geen humanisme (seculier of religieus). M.a.w. we hebben tegenwoordig een zeer groot probleem. Woeki Hypo is gematigd liberaal.

Zapata
Zapata13 mrt. 2021 - 0:10

@Woeki, een artikel voor jou. https://www.groene.nl/artikel/het-is-vernedering-stapelen-op-krenking En ja, neoliberalisme is een ideologie die totaal gefaald heeft. Alleen willen de gelovigen het nog niet zien.

Tom7
Tom713 mrt. 2021 - 5:29

@Olav M Complimenten voor jou reactie. "Het blijft belangrijk ook wetenschappelijke, rationele analyses te maken van de economische en sociale verhoudingen, zodat mede op basis daarvan, aan de hand van feiten en argumenten, mensen wel degelijk overtuigd kunnen worden van de juistheid van de strijd tegen de bestaande orde en voor radicale veranderingen." Dat betekend wel naar mijn Idee dat die wetenschappelijke benadering van uit veel meer diversiteit zal moeten bestaan, waar mensen-wetenschap voorlopig (vanwege herstelperiode) een dominante stroming (sociologie, filosofie, psycho-analyse) zal horen te hebben. Dit Citaat van Hannah Arendt uit haar boek "De Banaliteit van het Kwaad" spookte deze week weer door mijn hoofd, gemaakt nadat ze het proces, tegen bureaucraat en technocraat Adolf Eichmann, in Jeruzalem had bijgewoond: "Dat zo'n gebrek aan werkelijkheidszin en zulke gedachteloosheid meer onheil kunnen aanrichten dan alle boze driften die, wellicht, de mens eigen zijn tezamen -- dat was de les die men in Jeruzalem kon leren. Maar het was een les, geen verklaring van het fenomeen en evenmin een theorie erover."

Tom7
Tom713 mrt. 2021 - 7:31

Aanvulling van mijn reactie op Olaf M 6.29 Wat ik daar o.a. mee bedoel is dat een ieder er toe doet, juist het waarde-loos maken van mens dier en al wat is, ten bate van economische groei en winst maximalisatie zorgt voor de reductie en uiteindelijk destructie. Dat de technocratische en bureaucratisch dominantie (behoud van energie, orde,) in de huidige tijdgeest een succes is, komt mede door dat de mens het evolutionair gezien niet kan bijhouden, de chaos (entropie-onzekerheid) is te groot, terug grijpen op uitsluiting, religie (een verhaal) of totalitarisme zijn dan, in de geschiedenis bewezen, een logisch mogelijk gevolg. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Wat ik binnen mijn werk als eindverantwoordelijke (scheepvaart) geleerd heb, is juist ook diegene die zogenaamd binnen de groep (bemanning) als waardeloos (dumbos) werden gezien met respect te behandelen, daardoor kwamen ze op (onverwachte) momenten die zeer bedreigend konden worden of zijn, met feedback, die ongelukken voorkwamen of redding brachten, waardoor schip, bemanning en zijn omgeving gespaard bleven van rampzalige schades. Die zogenaamde dumbos waren dan misschien geen strevers of hoogvliegers, maar waren veelal wel "Down to Earth".

Mark Huysman
Mark Huysman13 mrt. 2021 - 7:54

@EenRechtseMening [Marxisme is geen wetenschap maar een seculiere religie die complete maatschappijen verwoest heeft en meer dan 100 miljoen doden op zijn conto heeft staan.] Je hebt echt geen idee.

OlavM
OlavM13 mrt. 2021 - 16:28

@ Een Mening: Jouw reactie is typisch voor degenen, die toeten noch blazen weten van het filosofische materialisme en de dialectiek, maar alleen oppervlakkige teksten daarover hebben gelezen van verdedigers van de kapitalistische status quo. @ Tom: Dank. Hannah Arendt is een belangrijke politiek filosofe. Haar term "banaliteit van het kwaad" (in: Eichmann in Jeruzalem, 1963) is inderdaad heel indringend, en daardoor ook omstreden. Een citaat van haar (uit: "De vrijheid om vrij te zijn", 1966-67): "[.....] de zin van een revolutie is de verwezenlijking van een van de grootste en fundamenteelste mogelijkheden van de mens, de onvergelijkelijke ervaring vrij te zijn voor een nieuw begin [...].” Zij is in wezen optimistisch. Mensen hebben een speciale verantwoordelijkheid voor de wereld, kunnen telkens opnieuw beginnen, moeten stelling durven nemen, en kunnen in hun handelen hun de betrokkenheid bij de wereld realiseren. En mooi wat je beschrijft over mensen die "down to earth" zijn.

Karingin
Karingin14 mrt. 2021 - 2:30

En dames en heren, aan de rechterzijde ziet u de Meningenberg, een relikwie uit de vorige eeuw, met bijbehorende stal, van waaruit te pas en te onpas het communistische spook wordt getrokken. Een ouderwets gebruik dat in bepaalde kringen dapper standhoudt. Ietwat barbaars, maar ach, de nostalgie...

Woeki Hypo
Woeki Hypo15 mrt. 2021 - 14:17

@Zapata, 13 maart 2021 at 01:10, Bedankt voor je verwijzing. Zeer interessant. Met plezier gelezen. Het artikel ondersteunt via een historische beschouwing / onderzoek mijn eigen (filosofische / wiskundige / economische) visie over betreffende onderwerpen. Het artikel lijkt echter niet veel goeds te beloven m.b.t. de huidige zogenaamde (midden) linkse en links liberale (progressieve) hoogopgeleiden. En dit lijkt te corresponderen met de slappe / verbale / hypocriete oppositie, die zij ook in Nederland voeren m.b.t. dit neoliberalisme, globalisme en het corona beleid. Woeki Hypo.

DeKleineSalamander
DeKleineSalamander12 mrt. 2021 - 18:45

Goed verhaal Sabine. Nu moet Jesse nog om.

Jonathan2
Jonathan212 mrt. 2021 - 18:11

Amerika is niet Nederland. De armoede is daar echt vele malen groter. Bovendien snapt Sanders als geen ander dat dat gepraat over ideologie en idealen alleen aanslaat als je zorgt voor het eten van de mensen. Sanders is op de eerste plaats links, zorg voor poen voor de mensen die het slechter hebben of voor meer kansen, en dan pas progressief, de ethiek van de rechten. Ik schat in dat Sanders nooit met een extra vleesbelasting zou komen. Zie je het verschil.

5 Reacties
Pater
Pater13 mrt. 2021 - 1:05

Waarom doet de SP het dan relatief zo slecht?

Mark Huysman
Mark Huysman13 mrt. 2021 - 11:39

Sanders heeft juist verschillende zaken steeds benadrukt: poen voor de mensen die het slechter hebben, een einde aan racisme en discriminatie en een radicaal program tegen klimaatverandering. Een probleem van de SP is dat ze te weinig aansluiting zoekt met mensen (vooral jongeren) die de strijd tegen racisme en klimaatverandering cruciaal vinden. Daardoor stagneert ze volgens mij.

Mark Huysman
Mark Huysman13 mrt. 2021 - 13:23

Het klopt trouwens dat Sanders geen vleesbelasting ondersteunt ook al is dat wel door zijn tegenstanders gezegd. Een vleestax zou betekenen dat armen nog meer de voedselbanken ingedreven worden dan nu al gebeurt.

Jonathan2
Jonathan213 mrt. 2021 - 16:22

Pater. Je hebt kennis genoeg van het politieke proces om te weten dat voor electoraal succes dit slechts een onderdeel van de uiteindelijke uitkomst is. De charme en betrouwbaarheid in de ogen van de kiezer van de persoon welke de boodschap uitdraagt, speelt mee. Afweging hoe groot de kans is dat de opvattingen in beleid worden omgezet, is een andere factor. Ik denk zeker dat het laatste de SP parten speelt. Een verschil tussen Sanders en de SP is dat de SP is gaan schuiven met enkele ideologische standpunten, terwijl Sanders dat niet heeft gedaan. Het belang in verwezenlijking is voor Sanders een politieke afweging. Of dat de SP trouwens electoraal parten speelt, weet ik niet echt. De progressieven zaten toch al meer bij GroenLinks, PvdA en D'66.

Minoes&tuin
Minoes&tuin14 mrt. 2021 - 9:52

De vraag is; Wat is progressief? Het zegt in principe nl. helemaal niets. Progressief kun je op alle terreinen zijn en/of juist helemaal niet. Na 10 jaar Rutte is het misschien wel progressief om mensen aan de onderkant van de samenleving te helpen. Ze te houden waar ze zijn of ze verder uit te kleden is nl. al 10 jaar vaststaand beleid. D66 zegt een progressieve partij te zijn. Maar als je naar het woningbouwbeleid kijkt van die partij, de huizen die ze willen gaan bouwen, dan zijn het enkel en alleen vrije sectorwoningen. Mensen die daar behoefte aan hebben, dat is nu precies het segment van de samenleving dat D66 bedient, de hogere inkomensklassen. Je ziet het nu ook overal gebeuren. Het is voor hgemeenten ook lucratiever, minder kans op problemen die geld kosten, kosten vanuit de bijstand extra hulp, GGZ etc...en meer inkomen vanuit allerlei belastingen. Dan zijn ze niet van de partij als mensen met een verblijfsvergunning in de asielzoekerscentra zitten te springen om een sociale huurwoning te kunnen gaan betrekken die er niet is. Het is nl. niet of/of het is en/en. Mijn vraag is dan; Hoe progressief ben je eigenlijk? Wat is het verschil met 10 jaar Rutte? Welke gelijke kansen? Over welke kleur heb je het? Over welke problemen? En waar zitten de meeste mensen met kleur, juist! Voor welke mensen met kleur ben je daadwerkelijk? Die in de achterstandswijken of die op de Amsterdamse zuid-as, of de gearriveerden. Over lineair denken gesproken.

Joop den Uil
Joop den Uil12 mrt. 2021 - 18:01

kort samengevat: stip aan de horizon moet iets meer naar links ... SP GL Denk en PvdA liggen nog te ver uit elkaar om een links blok te kunnen vormen. Die vechten elkaar de tent uit over een komma die verkeerd geplaatst is. Waarom ? omdat er geen ''Den Uyl'' meer is (en geen flauwe taal over Wim Kok of Van Dam). We hebben ons in eigen voet geschoten.

2 Reacties
Ryan2
Ryan213 mrt. 2021 - 23:03

Ach.. Joop den Uyl was ook niet echt links. Je moet dat ook nooit van een econoom verwachten. Economie is eigenlijk ook niet eens een wetenschap. :)

Karingin
Karingin14 mrt. 2021 - 1:30

Whut? Heb je zelf wel een flauw idee wat je zegt?

Buitenstaander
Buitenstaander12 mrt. 2021 - 17:54

Mevrouw ergert zich aan de media die constant vragen hoe realistisch betaalbaa ren uitvoerbaar de idealen van links zijn. Lijken me toch constructieve vragen, waarop iemand die goede ideeen heeft, en echtwil regeren, ook goeie concrete antwoorden kan geven, anders kan ik zelf ook wel oneindig wegdromen. Maar nee, realisme schijnt ineens een relatief begrip tezijn.... Ja zo kan je alleswat niet klopt recht kletsen: Mijn ideaal is een mooie villa, en dan vraagt niemand aan mij hoe realistisch dit is, en dan stel ik dat dat gelukkig relatief is, waarop iemand mij zomaar een villa geeft...? Droom lekker verder. En dan ben je voorzitter nb. Dit is nou typisch GL denken. Klaver voorop.

2 Reacties
Phantom3
Phantom313 mrt. 2021 - 7:53

Precies dit.

Karingin
Karingin14 mrt. 2021 - 1:28

Realisme ís relatief. Hou jij lekker vast aan je boekhoudersmentaliteit, maar dat is een papieren werkelijkheid. Papier kan je vasthouden, dus ik snap dat. Maar de werkelijkheid vindt niet op jouw papiertje plaats

Kit2
Kit212 mrt. 2021 - 17:51

Als ik de analyse in het NRC mag geloven: 45 zetels voor een linkse partij die zich tegen de neoliberale immigratie-hobby keert (20/2, pag 8 van ‘’In het Nieuws’). Maar in elk van de vier linkse partijen zit een kader dat helemaal niets met kiezers heeft en in een half neoliberale en half politieke correcte grondmist leeft. Tijd voor grote seizoensopruiming daar. Droef dat ook ''Dwars'' al dusdanig geconditioneerd is dat ze braaf meeblaft.

1 Reactie
EricDonkaew
EricDonkaew13 mrt. 2021 - 4:42

@Kit --------------------------------------------------- Goed dat jij ziet dat er een gigantische koppeling is tussen neoliberalisme en wat jij noemt de immigratie-hobby. Het wordt vaak ontkend, ook hier, maar het begint bij steeds meer mensen te dagen dat die koppeling er is. Globalisering leidt tot arbeidsverdringing, in elk geval minimaal tot verlaging van de lonen en secundaire arbeidsvoorwaarden en daarnaast tot flexibilisering tot op de bodem. Ik heb het zelf gezien, meegemaakt en ondervonden. Natuurlijk hoeven niet alle vier de linkse partijen een nieuwe koers in die richting te gaan varen. Eentje is genoeg. Je ziet het aan de Deense Arbeiderspartij. Groter dan alle andere linkse en linkserige partijen bijelkaar.

GabrielMokummer*...And Justice for All!*
GabrielMokummer*...And Justice for All!*12 mrt. 2021 - 17:23

Geachte mevrouw Lilianne Ploumen en de PvdA, geachte mevrouw Sylvana Simons en Bij1, Groenlinks, de SP, de Pvdd, D66 en Volt, heel veel succes op 17 maart a.s.!.✌✌

3 Reacties
Buitenstaander
Buitenstaander12 mrt. 2021 - 17:54

Kunnen ze zeker gebruiken.

MaxMax2
MaxMax212 mrt. 2021 - 19:12

Sinds wanneer is D66 'links' ?

EenMening
EenMening12 mrt. 2021 - 19:43

Nummer 4 op de lijst van de Christen Unie: Don Ceder (Amsterdam, 1989) Fractievoorzitter ChristenUnie Amsterdam, advocaat Don is advocaat en fractievoorzitter in Amsterdam. Opkomen voor recht en gerechtigheid is al jarenlang een rode draad in zijn werk. Hij zet zich in voor kwetsbare mensen in de stad – van daklozen tot slachtoffers van mensenhandel en uitbuiting - en strijdt als advocaat tegen de perverse schuldenindustrie die mensen in grote problemen brengt.

harmmeijer
harmmeijer12 mrt. 2021 - 16:55

Het wordt me droef te moede, alleen al bij de gedachte dat Rutte 4 in een kneiterrechtse regering zich zal aandienen na de verkiezingen. Met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid: als dit gebeurt, dat er van de verzorgingsstaat en de bestaanszekerheid (in de vorige eeuw opgebouwd) voor mijn kinderen en kleinkinderen niets meer over zal zijn.

FransAkkermans1947
FransAkkermans194712 mrt. 2021 - 15:28

"Steeds vaker baseert de kiezer haar keuze vooral op de inschatting of een lijsttrekker of partij capabel genoeg is om het land te besturen." Lijkt me een positieve ontwikkeling. Ik vraag aanhangers van Wilders of Baudet cs altijd of ze zich kunnen voorstellen dat die Nederland vertegenwoordigt in het buitenland. Of welk probleem ze zouden kunnen oplossen.

2 Reacties
Willem D2
Willem D212 mrt. 2021 - 17:54

Precies ! Volgens de stemwijzers kom ik iedere keer op FvD uit, dus als ik op basis van het programma zou moeten kiezen, hetgeen mij zo vaak geadviseerd wordt dan is het wel duidelijk. Echter lijkt Baudet mij nu niet het meest geschikt om dit land (mede) te besturen en dan druk ik me nog heel voorzichtig uit.

FransAkkermans1947
FransAkkermans194713 mrt. 2021 - 15:35

@WillemD Elke partij die wil dat Nederland de EU verlaat is in wezen reactionair. Extreem conservatisme. Terug naar een politieke werkelijkheid die ooit heeft bestaan. Dat dient geen Nederlands belang. Het is volksverlakkerij.

gimli55
gimli5512 mrt. 2021 - 15:16

Er is geen principiele discussie mogelijk tijdens deze crisis. De regering houdt de touwtjes stevig in handen, jaagt angst aan en profiteert optimaal. Het neoliberalisme staat geen principes toe, visie ontbreekt en er wordt symptomatisch geregeerd op gevolgen, en de oorzaak wordt door de media onzichtbaar gemaakt. De status quo van het falende systeem is belangrijker dan de benodigde volksvertegenwoordiging in de TK en EK. Zelfs grondrechten worden vakkundig afgebroken en iedereen wijst naar die vreselijke Wilders en Baudet. Geen benaming wordt geschuwd en vergelijking ook niet. Terwijl zowel Wilders als Baudet en Fortuyn in het verleden, een gevolg zijn van een oorzaak. Een ongenoegen met de heersende politiek, die de burger niet meer vertegenwoordigt. Ga door de 4 stadia van rouw van iets wat verloren is gegaan, pak de oorzaak aan, ontwikkel een visie en biedt het volk een perspectief en een alternatief aan de huidige puinhoop. Die 3 parlementaire enquetes hebben opgeleverd van Rutte 1 tm 3.

Zapata
Zapata12 mrt. 2021 - 15:01

Gaat hem niet worden in Nederland. Iedereen die hier een beetje van de standaard afwijkt wordt direct geslacht door de media. U bent niet voor de EU? Dan bent u een populist en conservatief. U wilt referenda? dat is wel heel erg populistisch. Daar is het volk veel te dom voor. Kijkt u toch eens hoe goed Nederland het doet volgens alle lijstjes die je kan vinden op internet. Nederland is overal het beste, economisch gezondheidszorg, we zijn allemaal heel gelukkig en allemaal rijk. Nederland is de beste, great. En het CPB heeft alles doorgerekend en dus hebben wij gelijk. Over 40 jaar komen wij als beste uit de bus. Over 140 jaar heeft iedere Nederlander een tweede huis en over 1400 jaar is Nederland het rijkste van de Melkweg. Kijk maar naar de cijfers. Dan is er nog wat ruimte voor identiteitspolitiek en dat was het wel. Dominees en boekhouders. O crassum ingenium! Suspicor fuisse Batavum. Het enige positieve aan de EU is dat uiteindelijk Nederland zal ophouden te bestaan. En dat die lompe mentaliteit zal mixen met mensen met meer beschaving.

5 Reacties
Buitenstaander
Buitenstaander12 mrt. 2021 - 17:56

@Zapata Misschien helpt t ook dat wanneer iemand wil afwijken dat dat ook een beetje realistisch gebeurt en niet op drijfzand. Oh sorry dat heet 'relatief'.

OlavM
OlavM12 mrt. 2021 - 19:39

Een aanvulling voor de lezer die niet vertrouwd is met Latijn lijkt me nuttig. De door Erasmus geschreven tekst betekent: "Wat een plompe geest! Ik vermoed dat het een Nederlander was."

Zapata
Zapata13 mrt. 2021 - 0:16

@Norm, Sinds wanneer bepaal jij of andere ideologen uit jouw hoek wat realistisch is? Sinds 2008? Sinds de Eurocrisis? Sinds het bekend worden van de mondiale milieu en klimaatpolitiek? Crisis na crisis wordt de mensheid ingegooid, allemaal zaken die niet voorzien werden maar waar wel al decennia voor werd gewaarschuwd. En jij matigt je zelf realisme aan? Vanwege je heilige geloof in modellen die ontsproten zijn aan de tunnelvisie van een ideologie?

Minoes&tuin
Minoes&tuin13 mrt. 2021 - 4:29

OlavM Bedankt!

Ryan2
Ryan213 mrt. 2021 - 23:01

Erasmus bedoelde met lompheid natuurlijk wel de Hollander, niet de Nederlander in het algemeen :) Erasmus schreef heel vaak kritiek op zijn eigen omgeving. In Lof der Zotheid, komt der Hollander er in zijn saaiheid en gebrek aan fantasie ook maar bekaaid van af. Hij laat duidelijk merken sympathie te hebben voor de Brabander, die in zijn zotheid juist in staat is om te relativeren. :)