Joop

Werkgevers prefereren autochtone ex-crimineel boven allochtoon zonder strafblad

  •  
05-07-2017
  •  
leestijd 2 minuten
  •  
188 keer bekeken
  •  
solliciteren
Over discriminatie op de werkvloer zijn al veel onderzoeken gedaan. Keer op keer is de uitkomst dat Mohammed minder kans maakt op een baan dan Johan. Niet omdat Mohammed de papieren niet heeft, maar omdat hij Mohammed heet en niet Johan. Uit een gezamenlijk onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU), het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR), de Radboud Universiteit (RU) en Universiteit Utrecht (UU) blijkt nu dat de voorkeur voor autochtonen zo diep verankerd is, dat zelfs veroordeelde autochtone Nederlanders de voorkeur genieten boven Nederlanders met een migrantenachtergrond zonder strafblad.
De onderzoekers stelden meer dan 500 gefingeerde sollicitatiebrieven met cv’s op voor het onderzoek. Deze werden verzonden in reactie op internetvacatures.
“ In de brieven en cv’s werden de etniciteit van de briefschrijver, het al dan niet hebben van een strafblad en het type delict dat was gepleegd (geweldsdelict, vermogensdelict of zedendelict) systematisch gevarieerd. Voor al het overige waren de brieven identiek”, schrijft het AD.
Uit het onderzoek blijkt dat maar liefst 28 procent van de autochtoon-Nederlandse criminelen met een geweldsdelict op hun naam een uitnodiging kregen. Mensen met een migratieachtergrond  zonder strafblad werden in slechts 9 procent van de gevallen uitgenodigd voor een gesprek.
Eén van de onderzoekers stelt dat de verschillen zelfs zo groot zijn, “dat een sollicitant met een Nederlandse achtergrond en een veroordeling voor een geweldsdelict significant meer kans heeft op een positieve reactie dan een persoon met een migratieachtergrond en een leeg strafblad”.
De onderzoeksvraag luidde:
"In hoeverre hangt de invloed van een veroordeling op arbeidsmarktkansen af van (a) het type delict waarvoor men is veroordeeld, (b) de verstreken termijn sinds het plegen van het delict, (c) de arbeidsmarktsector, en (d) de etniciteit van de sollici‐ tant?"
In de conclusie schrijven de onderzoekers:
"Verreweg het sterkste effect dat we vonden in het huidige experiment is dat niet- westerse sollicitanten een statistisch significant lager aantal positieve reacties ontvingen dan westerse sollicitanten. Dit geldt voor alle sollicitanten, ongeacht of ze zijn veroordeeld, en ongeacht het type delict […] Aangezien alle sollicitanten gelijkwaardige competenties hadden, is dit een des te opvallende bevinding. Wrang is de bevinding dat zelfs sollicitan‐ ten met een niet-westerse naam zonder strafblad nog een lagere kans hadden op een positieve reactie dan sollicitanten met een westerse naam die voor een geweldsdelict veroordeeld waren. Al met al roepen deze bevindingen op tot contemplatie. Het feit dat ook in ons onderzoek minderheden met een onberispelijk strafrechtelijk verleden het soms aflegden tegen ‘Hollandse’ sollicitanten met een delict op de kerfstok, stemt niet tot vrolijkheid. "
Delen:

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (92)

Kees Halt2
Kees Halt216 jul. 2017 - 10:35

Werkgevers discrimineren. Oud nieuws. En niet alleen allochtonen maar ook ouderen/gehandicapten/vrouwen/transseksuelen etc. etc. Hoe komen we tot een oplossing of is dat niet de bedoeling en gaan we liever door met klagen. Waar blijft het ''wetenschappelijk onderzoek'' dat antwoord geeft op de vraag WAAROM werkgevers discrimineren. Beter nog, misschien kan er 1 werkgever naar voren komen en antwoord geven op de vraag ''waarom prefereert u een autochtone ex-crimineel boven allochtoon zonder strafblad?'' Zodra we het antwoord hebben van 1 werkgever (of meerdere als werkgevers mee willen werken i.p.v. te blijven discrimineren) kan er aan een oplossing gewerkt gaan worden. Waarbij op voorhand gesteld moet dat werkgevers het wel kunnen vergeten dat ze (nog meer) subsidie gaan vangen voor minder discrimineren. Want dan krijgen we automatisch de volgende ronde van nog meer subsidie waarmee discriminatie door werkgevers beloond wordt.

Donutz
Donutz6 jul. 2017 - 21:31

Uit de VK: "De sollicitant in de brieven was telkens een 20-jarige in Nederland geboren man. De variabelen waren het wel of niet hebben van een strafblad, het type delict (geweld-, vermogens- of zedenmisdrijf), hoe lang geleden het strafbare feit was gepleegd (een jaar geleden of drie jaar geleden) en de etnische herkomst van de man. Om die etniciteit aan te duiden, gebruikten de wetenschappers deels een 'duidelijk Hollandse naam' en deels een 'Arabisch klinkende naam'. " Als introductie onderzoek is dit nuttig maar niet verassend. De mens denkt toch vaak 'eigen groep eerst'. De Nederlander haalt wat makkelijker een Nederlander binnen, de Chinees wat makkelijker een Chinees etc. De vraag is echter hoe zwaar een 'vreemde' het heeft? Mijn onderbuik zegt dat Jan eerder Piet aanneemt dan Wong of Ali. En Gomez neemt mogenlijk eerder een Jezus aan dan een Vladimir. Hoe schaalt dit verder op de kansen schaal? Neemt timmerbedrijf Jansen eerder een Jaap aan, daarna een Günther, vervolgens een Andrezj (Pool) daarna een Giuseppe, gevolg door Wong en als hekken sluiter Mohammed? En hoe zit dat vice versa? Mijn gevoel zegt me dat 'allochtonen hebben minder kans dan een autochtone crimineel' de nodige nuances mist. Maar het is een begin om dieper in de materie te duiken. Als we dat goed in kaart hebben komt er hopelijk een duidelijk waarom dat dieper gaat dan 'racisme!' en dan volgd hopenlijk een plan van aanpak hoe we hokjes denken ('eigen mensen die op mijzelf lijken eerst') wat terug kunnen dringen om dichter bij gelijke kansen voor ieder mens te komen en daarmee een eerlijkere wereld/samenleving.

1 Reactie
Zandb
Zandb7 jul. 2017 - 7:35

Donutz Discriminatie deugt niet. Maar discriminatie is altijd al erg moeilijk aan te tonen. En als sprake is van "systematisch discrimineren", dan wordt het wel eens iets makkelijker. En daar hebben we het hier over. Inderdaad; bij een overschot aan Mohameds zullen die enkele Jannen, Pieten en Klazen gemakkelijk het onderspit delven. Discriminatie is dan ook geen oordeel over de mens want dat zou discriminerend zijn! Discriminatie is de benaming voor het gedrag van een mens (groep mensen) als die een ander (anderen) o.g.v. het beoordelen van irrelevante kenmerken tekort doet (doen).

Sgt Pepper3
Sgt Pepper36 jul. 2017 - 16:41

Tja de meeste mensen trekken nu eenmaal liever op met mensen waar zij iets meer mee gemeen hebben dan anderen. Bij mijn Marokkaanse buren komen alleen maar Marokkanen over de vloer, bij mijn Turkse buurtsuper werken alleen maar Turken. Bij het bruine café om de hoek (die met die kleedjes op de tafel) komen alleen maar blanke Hollandse arbeiders en werkelozen terwijl bij de Shisha lounge twee deuren verder geen kaaskop te bekennen is. We zoeken elkaar op en gaan de ander uit de weg. Zijn al die mensen discriminerende racisten? Neem eens een kijkje in de Facebook-vrienden van mensen met een verschillende afkomst, is verdomd vaak monochroom. Het lijkt nu net of Hollandse werkgevers erger discrimineren dan anderen, maar doe de test voor de volledigheid ook met Marokkaans-,Turks- of Surinaams-Nederlandse etc. werkgevers en kijk dan nog eens naar het resultaat.

2 Reacties
Zandb
Zandb7 jul. 2017 - 7:44

Sgt Ja, en? Het benadelen van mensen o.g.v. irrelevante kenmerken is in Nederland verboden. Als uw buurman u niet uitnodigt kan niemand daar wat aan doen. Als duidelijk wordt, dat uw buurman u niet uitnodigt omdat hij u discrimineert, dan is het een ander verhaal. Als u niet aangenomen wordt omdat iemand u niet aanneemt, dan is er niets aan de hand. Als iemand u niet aanneemt omdat uw geloof hem niet aanstaat - terwijl dat geen enkele relatie met het werk heeft - dan is er sprake van discriminatie. Ook al zou niet aangetoond kunnen worden dat er gediscrimineerd wordt, daarom kan er echt nog wel sprake zijn van discriminatie. En zelfs andersom is ook mogelijk. Daar is helaas weinig aan te doen; zaken zijn nu eenmaal niet zo zwart-wit. Maar wat u hier doet, is gewoon de ogen dicht doen en goed praten wat u nooit zou accepteren als u daar nadeel van zou hebben.

Sgt Pepper3
Sgt Pepper37 jul. 2017 - 9:00

Ik vind het gewoon een onvolledig onderzoek die Hollanders als discriminerend framed zonder naar de samenleving als geheel te kijken. Wanneer hebt u eigenlijk voor het laatst een Marokkaanse Nederlander op de koffie gehad?

menage
menage6 jul. 2017 - 15:12

Gewoon solliciteren als Johan, als je goed genoeg bent merken ze het vanzelf.

Doofenschmirtz
Doofenschmirtz6 jul. 2017 - 11:46

Onderzoek laat zien dat - hoewel dit allemaal waar moge zijn - dit hele debat een one-way street is. Het gaat altijd over autochtone werkgevers en allochtone werknemers, om het maar eens ouderwetse termen te gebruiken. Daar schort vast een hoop aan, ik geloof het direct, maar het opvallende is dat allochtone werkgevers totaal buiten schot blijven. Vorig jaar heeft NRC een onderzoek gedaan waaruit blijkt dat in de vier grote steden althans, allochtone werkgevers niet tot nauwelijks autochtone sollicitanten aannemen. Waarom zou dat zijn, vraag ik mij af? Desgevraagd kreeg de onderzoeker bepaald racistische motieven te horen bij de verklaring van werkgevers. Ik zeg: Betrek dit dan ook maar in de discussie. Of is dit een ongewenste richting in het debat?

2 Reacties
DaanOuwens
DaanOuwens6 jul. 2017 - 14:15

@ Doofenschmirtz Dat mag best in de discussie. Waarom zou een allochtoon ondernemers immers een autochtoon aannemen? Er zijn er wel: http://nieuws.marokko.nl/1483/marokkaanse-visboer-toonbeeld-integratie/ Maar er zijn er niet veel. Het is dan ook een logische consequentie van de uitsluiting van allochtonen op de arbeidsmarkt. Het is ook zo dat naar mate er meer allochtonen bij autochtonen werken er ook meer autochtonen bij allochtonen zullen werken. Maar je ziet in deze discussie een lange lijst van rechtse en extreem rechtse bijdragen die allerlei motieven aandragen om in een wit bedrijf geen allochtoon aan te nemen. Dus leven deze groepen meer en meer gesegregeerd. Maar het is toch iets logischer de schuld bij de tienduizenden autochtone werkgevers neer te leggen dan bij die paar duizend allochtone ondernemers.

Doofenschmirtz
Doofenschmirtz6 jul. 2017 - 18:18

@Daan, dat kan je nu wel zeggen, maar mijn indruk is niet dat wanneer het probleem van de witte werkgevers (zeg maar) is opgelost, opeens de allochtone werkgevers massaal ook witte mensen gaan aannemen. Ik geloof eerlijk gezegd dat het racisme en de vooroordelen aan die kant nog veel dieper geramd zitten dan bij 'ons'. Ik hoop dat het meevalt, maar loop elke Turkse broodjeszaak binnen en de autochtone medewerkers schitteren door afwezigheid. Datzelfde geldt voor belhuizen, wasserijen, reisbureaus en andere typisch exotische neringen.

Richard555
Richard5556 jul. 2017 - 11:10

Ook hier weer typische rechtsche reacties hier. Wanneer het om een negatieve uiting gaat van bepaalde moslims, allochtonen etc dan gaat men als een kip zonder kop lekker ongenuanceerd tekeer over hoe vreselijk al die vreemdelingen zijn. Nu is er een onderzoek vanuit de wetenschappelijke wereld en wordt dat onderzoek gebagatelliseerd en afgedaan als makkelijk en er moet nog veel meer onderzocht worden, is dit wel zo etc etc. Kortom men wil het niet weten, want dat komt effe niet lekker uit in vooroordelend Nederland. Voor al deze rechtsch reaguurders heb ik maar een kwalificatie, pure racisten niet meer en niet minder. Gelukkig zitten ze bijna allemaal bij de Proleten Vereniging Venlo en daar horen ze ook thuis. En die club staat aan de zijlijn en ook haar aanhang dus lekker daar laten staan zou ik zeggen.

2 Reacties
Doofenschmirtz
Doofenschmirtz6 jul. 2017 - 18:22

Nee hoor, ik denk dat het klopt, het onderzoek laat misschien zelfs een onderrapportage zien aan racistisch personeelsbeleid, omdat men er niet graag voor uitkomt. Mijn eigen ervaring is dat werkgevers liever geen moslims aannemen of mensen met een Noord Afrikaanse achtergrond wegens allerlei vooroordelen maar ook niet zelden wegens eigen ervaringen. Die realiteit bestaat ook, je kunt het wegpraten maar het is wel een feit.

7anpau1
7anpau17 jul. 2017 - 7:25

Doofenschmitz, Het blijft een vooroordeel. Het blijft het ongezien iemand beoordelen op basis van afkomst op basis van veronderstelde groepskenmerken. Het laatige is dat als zo'n vooroordeel eenmaal voet aan de grond heeft, het vaak een self fulfilling prophecy wordt. Zo werken vooroordelen. Slechte ervaringen met autochtonen - en die heeft iedere werkgever als hij zou nadenken ongetwijfeld ook - worden of niet opgemerkt of gezien als uitzondering op de regel. Goede ervaringen met allochtonen ondergaan het zelfde lot. Als ze al worden waargenomen dan worden gezien als de uitzondering die de regel bevestigd. Slechte ervaringen met allochtonen worden altijd opgemerkt en onmiddelijk geregisteeerd als bevestiging van het gelijk. (Dit nog los van het feit dat de kans op nieuwe positieve ervaringen heel klein wordt als je nooit meer een allochtoon überhaupt uitnodigd voor een sollicitatiegesprek). Zo werkt het menselijk brein. Daarr is voldoende wetenschappelijk onderzoek naar. Dat het een gewone menselijke eigenschap is betekent niet dat we onze schouders erover kunnen ophalen. Het is buitengewoon ontwrichtend en schadelijk. Zoals Daan Ouwens al opmerkt leidt het tot verspilling van talent. Daarnaast is het extreem demotiverend voor de mensen die het betreft. Dat geldt overigens ook voor bijvoorbeeld 50+ sers. Ik ben op mijn 40ste al eens afgewezen omdat ik gezien mijn leeftijd en ervaring (niet op basis van enig assesment oid) wel niet meer wel niet meer 'flexibel genoeg' zou zijn. Door een HR tutje van nog geen 30. Alsof hoe flexibel je bent iets met leeftijd te maken heeft. Nu maakte het voor mij niet uit. Ik red me wel, maar ik kan me wel inleven hoe het zal voelen als je keer op keer met dit soort onzin geconfronteerd wordt, als je keer op keer niet op basis van jouw individuele capaciteiten wordt beoordeeld maar op basis van een of ander kenmerk dat wordt toegedicht aan de groep waarin je tegen wil en dank wordt geplaatst door anderen en waar je dus geen enkele invloed op hebt. Het is buitengewoon onwenselijk dat we in een maatschappij leven waarin we van mensen verlangen dat ze 'participeren' en als ze dat niet doen daarop aankijken, maar waarin we ze vervolgens geen enkele kans geven om te participeren. Wat mij betref zou er nog 1 onderzoek moeten plaatsvinden. Wat gebeurt er als de allochtone kandidaat beter is dan een autochtone kandidaat. Hoe veranderen zijn kansen dan? Als dan weer blijkt dat de kansen van de allochtone kandidaat nog steeds significant minder zijn dan de kansen van de autochtone kandidaat met mindere papieren, dan hebben we echt een megaprobleem. Dan zullen ook de Ruttes van deze wereld moeten toegeven dat er iets ingrijpends moet veranderen, want dat zijn 'invecht' theorie ook niet opgaat. En dat is niet in de laatste plaats een algemeen belang, om dat probleem te adresseren.

7anpau1
7anpau16 jul. 2017 - 10:59

Volgens mij is dat hele toevoegen van de melding van een spontane mededeling dat iemand een veroordeling zou hebben een gimmick. Als ik een brief zou krijgen voor een functie waarbij een VOG geen rol speelt, dan zou ik ook misschien ook wel geïntrigeerd zijn waarom iemand spontaan zo eerlijk is en hem uitnodigen om te kijken of hij/zij een tweede kans verdient. Dat doet verder niets af aan de schokkende resultaten.

Driepinter2
Driepinter26 jul. 2017 - 9:22

Hoeveel bedrijven zijn aangeschreven? In welke sectoren? Waar staat dat onderzoek zodat peer review erop toegepast kan worden. 500 sollicitaties. Dat doen velen al in twee maanden. En ook allemaal afgewezen. Maar, het goede nieuws is dat ex-gedetineerden ook weer een redelijke kans maken. Toch een positief randje eraan.

V2
V26 jul. 2017 - 8:00

Schokkend! Maar er is maar één vraag relevant, waarom? Hoe kan het dat een werkgever nog liever een voormalig crimineel in dienst zal nemen dan een allochtoon? Welke ervaringen zijn dusdanig dat werkgevers deze keuze maken is de vraag die niemand durft te stellen . Laat daar nou eens een goed onderzoek naar doen en wanneer daar een duidelijk antwoord uit naar voren komt pak dat dan aan. Nu blijft alleen rascisme als reden, maar is het ook de oorzaak!

4 Reacties
Zandb
Zandb6 jul. 2017 - 10:38

V U hanteert de omgekeerde bewijslast. Foei. De sollicitant moet laten zien, dat hij geschikt is voor de baan. Hoe kan je dat anders dan dat je, in eerste instantie in een brief en daar ging het hier om, duidelijk maakt dat je aan de gestelde eisen voldoet. (Dat je een bepaalde afkomst moet hebben wordt bijna nooit als eis gesteld.) Degene die de brieven selecteert moet bewijzen dat iemand niet geschikt is of waarom een ander meer geschikt acht. Als daar irrelevante kenmerken als afkomst een rol bij spelen, dan is dat gewoon discriminatie, welke redenen mensen ook aanvoeren. (Uitgezonderd redenen die specifiek op "de sollicitant in kwestie" terug te voeren zijn maar dat lijkt mij een sterk staaltje als je zoiets uit de inhoud van een brief kan opmaken!)

V2
V26 jul. 2017 - 12:41

Heer ZandB, uw betoog geeft al aan dat het onderzoek waarbij ik op doel zeer nodig is. Voor de rest moet ik u van harte feliciteren met het prachtige feit dat het u weer gelukt is om de klinkers en medeklinkers in de juiste volgorde te zetten, nu een stapje verder, de woorden dusdanig rangschikken dat er ook iets zonnigs staat. Succes!

V2
V26 jul. 2017 - 12:43

Heer ZandB, uw betoog geeft al aan dat het onderzoek waarbij ik op doel zeer nodig is. Voor de rest moet ik u van harte feliciteren met het prachtige feit dat het u weer gelukt is om de klinkers en medeklinkers in de juiste volgorde te zetten, nu een stapje verder, de woorden dusdanig rangschikken dat er ook iets zonnigs staat. Uw wereld is al zo donker Succes!

Zandb
Zandb7 jul. 2017 - 7:58

V Ik heb uw reactie meerder malen gelezen. Eerlijk gezegd, gaat die me boven de pet. Dat er onderzoek moet komen, daar zijn we het over eens. Maar uw en mijn onderzoek verschillen. Het feit dat het kenmerk "autochtoon" t.o.v. "allochtoon" bepalend is voor uitnodigen tot een gesprek of niet, is volgens u gebaseerd op de ervaringen die werkgevers hebben met autochtonen (overwegend positief?) en allochtonen (overwegend negatief?). En u suggereert, dat dat het waarderen van een totale groep o.g.v. een (noodzakelijk) beperkt aantal ervaringen (die op zich niets met de inhoud van het werk te maken hebben), geen racisme HOEFT te zijn. Nou, V, dat is het wel. Dat is de definitie van racisme!

Jan Woei
Jan Woei6 jul. 2017 - 7:51

DaanOuwens, ik vind het jammer dat je mijn bijdrage rascistisch noemt zonder echt oplossingen aan te dragen. Hiermee zet je een goed gesprek op slot en komen we geen steek verder. Vertrek nu eens van een realistisch punt, dat wil zeggen te erkennen dat bij selecties onvermijdelijk (voor) oordelen worden geveld over eigenschappen. Dit is nu eenmaal wat gebeurt bij zoiets als briefselecties. In een eerdere bijdrage over dit onderwerp op deze site schreef ik al dat het op persoonlijk level buitengewoon vervelend is als je wordt afgewezen op basis van een oordeel over de groep waarmee je geassocieerd wordt, terwijl de negatieve beeldvorming op jou geen betrekking heeft. Dit is overigens veel breder dan etniciteit. Deze lijst is veel langer: leeftijd, sexe, overgewicht, fysiek voorkomen etc. Of dacht je dat willekeurig welke dame (ongeacht geschiktheid) wordt aangenomen als stewardess om maar eens wat te noemen? Het is erg gemakzuchtig een ondernemer te dicteren dat hij/zij niet naar etniciteit mag kijken (neem aan dat dit dan ook geldt voor de hele waslijst aan eigenschappen) als statistisch de kans op succes lager zou zijn Is dat wenselijk? Nee. Daar ben ik heel duidelijk in. Maar is het productief om dit racisme te noemen? Nee. Wat m.i nodig is, is diepgaand kwalitatief onderzoek naar oorzaken, alleen dan komen tot oplossingen die enerzijds ongewenste selectie op algemene oordelen voorkomt en anderzijds de selecteur serieus neemt in zijn/haar moeilijke taak.

1 Reactie
DaanOuwens
DaanOuwens6 jul. 2017 - 9:02

@ Jan Woei Het verwijt dat ik het gesprek op slot zet door te beweren dat jouw bijdrage racistisch is, is onterecht. Mede gezien je eigen reactie en deze reactie van mij daar weer op. Dat maakt je denkwijze niet minder racistisch. Dat blijft zo. En dat is vooral erg omdat het maatschappelijke en economische schade oplevert. Ik heb ook al geschreven dat er helemaal geen diepgaand kwalitatief onderzoek nodig is. Het is duidelijk waarom mensen die met een racistische opvattingen selecteren allochtonen afwijzen. Zij vinden zelf dat er een goede reden voor is, want allochtonen zijn crimineel, lui, dom, laag opgeleid, onbetrouwbaar en hebben ramadan. Dat er allochtonen zijn die niet aan die kenmerken voldoen valt buiten het perspectief van deze groep. En ten opzichte van andere groepen zijn er ook weer andere vooroordelen. Je kan er voor kiezen werkgevers daar niet op aan te spreken maar dan is het resultaat dat allochtonen vaker werkloos zullen. En andere groepen zoals 50-plussers ook. Dat is de situatie waar Nederland nu in zit. Een groeiende economie, meer werkgelegenheid, sommige vacature zijn niet in te vullen en een grote groep werkgevers kijkt niet naar potentiele allochtonen of oudere werkzoekenden. Deze opvattingen brengen Nederland aanzienlijke schade toe. Jouw onderzoek kan alleen maar leiden naar de conclusie dat allochtonen volgens werkgevers crimineel, lui, dom, laag opgeleid, onbetrouwbaar zijn en ramadan hebben. En dat weten we al dus.

[verwijderd]
[verwijderd]6 jul. 2017 - 7:36

--- Dit bericht is verwijderd —

6 Reacties
DaanOuwens
DaanOuwens6 jul. 2017 - 9:07

@ Brandon Tyson Jij schrijft: Ik heb zelf meer dan 20 jaar werkervaring op de Zuidas, en kan vertellen dat het niets te maken heeft met de etniciteit van de desbetreffende persoon, zodoende geen racisme is. Misschien had je in die 20 jaar een serieuze studie moeten oppakken of zinnig werk moeten gaan doen. Want uit jouw bijdrage blijkt niet dat jouw 20 jaar lange werkervaring tot enig steekhoudend argument leidt. Er is namelijk niemand die beweert dat werkgevers slecht opgeleide allochtonen moeten aannemen, echt niemand. Er zijn wel mensen die beweren dat werkgevers allochtonen niet moeten afwijzen omdat ze allochtoon zijn. Er zijn namelijk allochtonen die goed opgeleid zijn en perfect Nederlands spreken. En schrijven en zelfs andere talen beheersen. Zo zit de vork in de steel.

7anpau1
7anpau16 jul. 2017 - 11:11

Brandon Tyson 6 juli 2017 at 09:36 Brandon Tyson 6 juli 2017 at 09:36 Aha, een man van de wereld, die het allemaal wel even zal vertellen. We're not worthy. Toch ff een paar kanttekeningetjes met uw permissie. 1) De Zuidas bestaat nog geen 20 jaar. Met een beetje goede wil is dat concept geboren in 1999 met de opening van het hoofdkantoor van ABN Amro. 2) Racisme is niet het goede woord, maar er is wel sprake van vooroordelen, ook bij u. Want waarom er op basis van een naam van uitgaan dat iemand een totaal andere cultuur of een accent zou hebben of gebrekkig Nederlands zou spreken. In de echte City - niet dat slappe aftreksel daar in Amstelveen - zijn diverse instellingen die juist veel allochtonen en andere social climbers aannemen. Daar snapt men dat die veel meer hebben moeten presteren om te komen waar ze zijn dan die jongetjes en meisjes die al generaties naar Eton en daarna naar Oxbridge gaan omdat pa en ma veel centjes hebben. Bovendien zijn die bereid om de belachelijke uren te maken die daar gebruikelijk zijn. Ik vrees dat uw mentaliteit exemplarisch is voor 'de Zuid-as' en die domme zelfgenoegzaamheid. En dan raar opkijken waarom ondanks de Brexit multiculturele organisaties de City niet verruilen voor de spruitjeslucht in Amstelveen.

7anpau1
7anpau16 jul. 2017 - 11:25

ps, alleen de jongetjes gaan naar Eton natuurlijk. De meisjes gaan naar Cheltenham Ladies College of Wycombe Abbey.

Clarine V
Clarine V6 jul. 2017 - 11:43

@Daan, 'Misschien had je in die 20 jaar een serieuze studie moeten oppakken of zinnig werk moeten gaan doen.'' Waarom nou zo'n opmerking? Waarom reageren mensen zoals jij toch altijd zo agressief en bot als ze het ergens niet mee eens zijn? Onderbouw je stelling of reageer niet.

DaanOuwens
DaanOuwens6 jul. 2017 - 14:21

@ Clarine V Jij schrijft: Waarom reageren mensen zoals jij toch altijd zo agressief en bot als ze het ergens niet mee eens zijn? Ik schrijf dat omdat de uitspraken van Brandon Tyson discriminerend zijn, neerbuigend en onjuist. Daarna schrijf ik: Er is namelijk niemand die beweert dat werkgevers slecht opgeleide allochtonen moeten aannemen, echt niemand. Er zijn wel mensen die beweren dat werkgevers allochtonen niet moeten afwijzen omdat ze allochtoon zijn. Dus ik lever ook de inhoudelijke argumentatie. Mensen zoals ik, ik heb overigens geen idee welke categorie je precies op het oog hebt, reageren vriendelijk op mensen die vriendelijk hun gedachten formuleren en scherper als mensen doelbewust een confrontatie van inzichten creëren. Ik neem aan dat zoiets ook jouw toestemming heeft.

7anpau1
7anpau16 jul. 2017 - 17:03

Sorry, Clarine, In beginsel heeft u gelijk. Het is flauw om op de man/vrouw te spelen en het is geen argument. Echter, bij een schot voor open doel moet je 'm maken. Wat is de toegevoegde waarde van de opmerking '20 jaar werkervaring op de Zuidas?' Daar zitten voornamelijk banken, advocaten- en accountantskantoren. Als het al waar is, dan is dat in deze discussie geen enkele referentie, want de Zuidas is ab-so-luut niet representatief voor de Nederlandse arbeidsmarkt. Misschien dat mijnheer in één van de lunchrooms of gin-tonicbars daar werkt, maar personeel van dat soort etablissementen laat zich er zelden op voorstaan dat ze 'op de Zuidas' werken. Mensen die kaartje knippen bij de bioscoop zeggen ook niet 'ik werk in de filmindustrie' en zij die dat wel doen zijn wel heeeel sneu. Kortom, of Brandon Tyson is een trol, en dan mag je best een beetje terugtrollen of hij is een nitwit en dan is het wel handig om hem of haar een beetje te ontmoedigen dat al teveel uit te dragen.

Minoes&tuin
Minoes&tuin6 jul. 2017 - 7:28

Er is toch eens een onderzoek geweest waar geoordeeld werd door werkgevers op postcode! Stond de wijk ze niet aan werd je al afgeschreven.

spagaat
spagaat6 jul. 2017 - 7:18

Lezing van het onderzoek leert dat drie sectoren zijn onderzocht, namelijk bouw, logistiek en techniek. Het blijkt dat mensen met een strafblad vooral in de bouw maar ook in de techniek veel meer kans hebben met hun brief door te komen dan in de logistiek. Er is daarbij gedifferentieerd naar geweldsdelicten, zedendelicten en vermogensdelicten. Op zich een interessant onderzoek. Andere sectoren zijn niet onderzocht, het onderzoek gaat dus met name over de onderkant van de arbeidsmarkt. Dat verklaart ook waarom de kop van het artikel me zo verbaasde, want in mijn sector zou iemand met een strafblad er nooit door komen, echt nul procent kans. Maar ik kan me voorstellen dat het in de bouw wat anders ligt.

1 Reactie
spagaat
spagaat6 jul. 2017 - 7:22

Korte toevoeging nog: Dat autochtonen met een strafblad vaker worden uitgenodigd dan allochtonen zonder strafblad, blijkt alleen te gelden als het om geweldsdelicten gaat en niet als het om zeden- of vermogensdelicten gaat.

Kepler
Kepler6 jul. 2017 - 6:58

Nu alleen nog onderzoeken WAAROM ze die allochtonen liever niet hebben. Is dat nou racisme of hebben ze er gewoon slechte ervaringen mee? Dan nog is het zorgelijk maar interessant is het wel.

2 Reacties
Alessandro2
Alessandro26 jul. 2017 - 9:06

Het zou toch wel erg raar zijn dat zo goed als alle ondernemers racist zouden zijn. En als dat al wordt aangenomen verzuipt de hele zaak direct in het stigmatiseren van die ondernemers. Dus zou je voorzichtig kunnen concluderen dat 'slechte ervaringen' van ondernemers, daarbij opgeteld de 'slechte ervaringen' van collegae, want ondernemers praten met elkaar, wel eens de reden zou kunnen zijn van hun voorbehoud om allochtonen in dienst te nemen.

Zandb
Zandb6 jul. 2017 - 10:44

Kepler Als u de enige uitzondering bent in de familie Kepler, die dan ogenschijnlijk wel wil deugen, dan is dat, helaas voor u, voldoende reden voor mensen, om u niet aan te nemen. Interessant hoor, die reden, "u bent van de familie Kepler". Maar ja, het maakt het resultaat niet anders; u wordt niet aangenomen.

richarrd
richarrd6 jul. 2017 - 6:56

Wat een ongelooflijke puinhoop is het in Nederland. Dit is puur de reden waarom mensen in de criminaliteit terecht komen. Als de mensen nu goed behandeld zouden worden door de uitkeringsinstantie, maar daar is absoluut geen sprake van. Mensen worden door uitkeringsinstantie's als criminelen behandeld, heel hardvochtig. Terwijl het Nederland zelf is die de mensen geen baan geeft. Ik weet niet of dit ook de reden is waarom mensen bij IS gaan maar als je mensen zo behandeld dan helpt dat in ieder geval niet echt.

1 Reactie
Helen2
Helen26 jul. 2017 - 15:14

Nou, nou dat is wel heel erg kort door de bocht. En u verbindt er tevens een oorzaak van criminaliteit aan én het bij IS gaan. Toemaar. Toevallig is van de week bekend geworden dat mensen die zich laten inspireren door IS vooral nederlandse, tot islam bekeerde jongeren zijn die gestraald hebben op school. Dat lijkt me niet echt een goed CV om ergens aan de slag te gaan. Zelf vind ik dat er veel meer onderzoek moet gebeuren om dit soort boude uitspraken te doen. Wat voor soort werkgevers waren betrokken. Ging voor alle soorten criminaliteit hetzelfde op. is ook gekeken naar allochtone werkgevers met dezelfde sollicitanten. Je kunt niet zomaar vanalles extrapoleren vanuit één onderzoek. Het thema is gewoon veel te belangrijk, discriminatie moet gewoon uitgebannen worden of dat nu voor allochtonen, vrouwen, ouderen of autochtonen met een crimineel verleden is. Bovendien wil ik graag de motivatie van de werkgevers horen, waarom zij wel of niet iemand in dienst willen nemen. Kortom vervolgstudie graag.

Jan Woei
Jan Woei5 jul. 2017 - 22:58

DaanOuwens schrijft: "Een werkgever beoordeelt een sollicitant dus niet op basis van zijn persoonlijke kwaliteiten, maar op basis van zijn afkomst" In een briefselectie wordt niemand op zijn (subjectieve) kwaliteiten beoordeeld (immers kent men de solllicitant nog niet), maar op een inschatting van geschiktheid op basis van de gepresenteerde kwaliteiten en eigenschappen. Bij deze inschatting spelen onvermijdelijk (!) allerlei oordelen een rol. We vinden dit volgens mij allemaal acceptabel, simpelweg omdat het anders kan. Zo werkt een selectie. Er is geen sprake van rascisme (ook juridisch niet) als een onderscheid gerechtvaardigd gemaakt wordt. Gedachtenexperiment. Gesteld dat statistisch gezien medewerkers van een bepaalde entniciteit minder succesvol zijn, mag een werkgever hier dan bij de briefselectie rekening mee houden? Levert dat een rechtvaardigingsgrond op? En hoe zorgen we ervoor dat - ook als dit op zichzelf gerechtvaardigd zou zijn - ondernemers helpen dit beter / anders te doen?

2 Reacties
Vuurrood
Vuurrood6 jul. 2017 - 8:00

Dus jij vind dat een werknemer met strafblad te verkiezen is boven een werknemer met de naam "Ali"? Dat moet wel want ook jij probeert het kwalijke gedrag van een groot aantal werkgevers goed te praten. Voor dat gedrag bestaat al heel lang een naam. Raad eens!

ratio2
ratio26 jul. 2017 - 8:26

"Gedachtenexperiment. Gesteld dat statistisch gezien medewerkers van een bepaalde entniciteit minder succesvol zijn, mag een werkgever hier dan bij de briefselectie rekening mee houden?" Nee, dat mag niet. Dat heet discriminatie.

Jaap2
Jaap25 jul. 2017 - 21:31

Het zou dom zijn hier nu al conclusies uit te trekken. Er zijn nog vele vragen. -Waar waren de benaderde bedrijven gevestigd. -Hoe liggen de cijfers bij overheids- groot- en kleinbedrijven. -Werd de woonplaats van de sollicitant in de sollicitatie vermeld. -Hoe was de respons bij bedrijven met niet westerse/allochtone eigenaren. -Welk niveau werd gevraagd van de sollicitanten, is hierin een onderverdeling in gemaakt en welke verschillen traden hierin op. -Was er onderscheid bij de verschillende types veroordelingen. -In welke orde waren de veroordelingen. -Wat was de reden dat er een positieve dan wel geen of negatieve reactie gegeven werd. (bijvoorbeeld speelden te verwachten culturele verschillen een rol en/of taal) -Waren er bij het bedrijf eerdere ervaringen met niet westerse werknemers -etc etc. -Wie waren de onderzoekers? (1e jaars?) -etc etc. Vooral de vijf woorden in de laatste regel in de conclusie ('stemt niet tot vrolijkheid'), stemt niet tot vrolijkheid wat betreft het doel en nivo van het onderzoek. Met andere woorden bovenstaand artikeltje is er weer een waar een ieder zijn eigen vooroordelen op kan botvieren en zich kan wentelen in zijn of haar eigen gelijk en de ander bij voorbaat als dom kan bestempelen. -

3 Reacties
DaanOuwens
DaanOuwens6 jul. 2017 - 3:51

@ Jaap Het onderzoek is uitgevoerd door de Vrije Universiteit Amsterdam (VU), het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR), de Radboud Universiteit (RU) en Universiteit Utrecht (UU). Nogal gerenommeerde instituten. Dan kom jij met een lijstje nadere vragen. Op basis van een globaal artikel op Joop en je hebt niet eens doorgeklikt op het AD om meer informatie te krijgen. Je zou als je werkelijk belangstelling had de onderzoekers kunnen benaderen. Het hele onderzoek kunnen opvragen en dan vaststellen of jouw vragen beantwoord zijn. Jouw vragen maken mij erg wantrouwig. Want waarom vertrouw jij de onderzoekers niet? Op voorhand veronderstel je onkunde of fraude. Komt het wellicht omdat de uitkomst van het onderzoek je niet aanstaat? Een groot deel van je vragen zijn namelijk voor de eindconclusie geheel irrelevant of weinig integer. Een voorbeeld van een weinig integere vraag is bijvoorbeeld of het onderzoek is uitgevoerd door eerstejaars. Gezien het feit dat er nogal wat partijen meewerken is zeker dat de verantwoordelijkheid niet bij eerstejaars heeft gelegen. Dit soort opmerkingen kunnen eigenlijk alleen begrepen worden als de bedoeling is de conclusies te ondergraven. En dat is dom. Want je probeert dan blijkbaar de discriminerende werking van de arbeidsmarkt te ontkennen. Daarmee breng jij iedere inwoner van Nederland grote schade toe. Als gevolg van jouw opstelling, en die van je geestverwanten, komen wij nooit toe aan het bespreken van dat probleem omdat jij altijd alles zal doen om te ontkennen dat het er is. Wij kunnen op deze manier nooit een oplossing vinden. Het resultaat daarvan is dat grote groepen allochtonen werkloos zijn of slechts een baan kunnen vinden ver onder hun kwaliteiten en vaardigheden. Die discriminatie brengt iedereen schade toe. En dat mag je best dom noemen vind ik.

Jaap2
Jaap26 jul. 2017 - 6:47

@Daan -Yep Daan je hebt helemaal gelijk als je zegt dat ik niet genoeg geïnformeerd ben. Ik reageer op het artikeltje op Joop. Heeft het gehalte van een Telegraaf artikeltje (en stond zo ook in gelijke bewoordingen op de Telegraafsite). En vandaar uit dus de vragen. -Het onderzoek kan dan wel uitgevoerd zijn door gerenommeerde instituten maar dat wil nog niet zeggen dat er niet kritisch naar gekeken mag worden. Zoals gezegd twijfel ik mede op grond van de laatste vijf woorden "stemt niet tot vrolijkheid" aan het nivo van de onderzoekers (vandaar eerste jaars). Deze conclusie hoort niet in een onderzoeksrapport maar is aan de lezer. (volgens mij en vandaar uit wil ik ook weten op welk nivo het onderzoek heeft plaatsgevonden). -Ik probeer de discriminerende werking van de arbeidsmarkt niet te ontkennen. Integendeel. Ik wil hem opgelost hebben. Vandaar die vragen. Alleen een primaire reactie op een krantenkop schiet niet op. Waarom is er die discriminatie? Discrimineert een allochtone werkgever ook? Is het een onderdeel van menselijk gedrag? Wat is de achtergrond? Pas als we inzicht hebben in alle factoren kunnen we er daadwerkelijk iets aan gaan doen ipv maar iets vanaf de zijlijn te roepen. Zie verder de reacties van Jan Woei, waar ik me graag bij aansluit.

GerritHoltland
GerritHoltland6 jul. 2017 - 8:13

"Vooral de vijf woorden in de laatste regel in de conclusie (‘stemt niet tot vrolijkheid’), stemt niet tot vrolijkheid wat betreft het doel en nivo van het onderzoek.ooral de vijf woorden in de laatste regel in de conclusie (‘stemt niet tot vrolijkheid’), stemt niet tot vrolijkheid wat betreft het doel en nivo van het onderzoek." Uw reactie stemt ook niet tot vrolijkheid. Uw reactie heeft een hoog gehalte van wat tegenwoordig "wegkijken" heet.

Jan Woei
Jan Woei5 jul. 2017 - 20:48

Vakman, een wat flauwe reactie en de dood in de pot als je de holocaust kaart trekt. Het is er gevaarlijk kwantitatief onderzoek kwalitatief te duiden. Kennelijk is er geturft en - wederom - geen onderzoek gedaan bij ondernemers naar het waarom. Selectie is racistisch als uitsluitend op afkomst zou zijn geselecteerd. Dit is niet het geval, althans er is geen reden op voorhand om van dit meest zwartgallige scenario uit te gaan. De uitdaging aan onderzoekers is om nu eens een stap verder te zetten dan alleen het turven en echt diepgaand onderzoek te doen waarom ondernemers een sollicitant op diens afkomst afwijzen. De vraag is al gesteld: wat zou de uitkomst zijn geweest met Aziatische namen? De vraag is in hoeverre we het acceptabel vinden dat ondernemers / overheid zich in processen waarbij selectie op objectieve eigenschappen onvermijdelijk is, hierin ook etniciteit mag wegen. Lastige discussie, maar niet productief dit op voorhand af te doen als rascisme en vervolgens de ondernemer het maar te laten uitzoeken. Ik heb helaas ook op sites als deze van criticasters nog nooit een serieuze oplossing gehoord. Wat is het advies aan de ondernemer die moet kiezen uit 50 sollicitanten? Mag hij/zij rekening houden met negatieve associaties die hij/zij heeft met een bepaalde bevolkingsgroep, uitgaande van het gegeven dat deze negatieve associaties op zichzelf juist is. (Kwalitatief onderzoek zou ons kunnen helpen of bij ondernemers inderdaad negatieve associaties meespelen en bovendien of deze op zichzelf juist zijn)

3 Reacties
Ferdinand Binnendijk
Ferdinand Binnendijk5 jul. 2017 - 23:01

Dat lijkt mij een zeer interessant vervolgonderzoek. Ik kan me goed voorstellen dat veel ondernemers de voorkeur voor Johan t.o.v. Mohamed niet eens bewust maken maar onderbewust, xenofobie zit erg diep in de menselijke aard. Maar wat ook best mee zou kunnen tellen is dat men eerder Johan uitnodigt omdat hij uit de omgeving komt waar het bedrijf gevestigd is (een Zeeuw heeft dan hetzelfde nadeel in Groningen als een Marokkaan), of omdat hij naar verwachting iets beter Nederlands spreekt/schrijft, of omdat men geen last wil hebben van een inefficiënte werknemer tijdens de Ramadan. Dat lijken mij verdedigbare keuzes. Maar inderdaad mag daar wel eens de focus op, want nu kunnen we slechts gissen naar de oorzaak.

DaanOuwens
DaanOuwens6 jul. 2017 - 4:01

@ Jan Woei Jij levert een opvallend racistische bijdrage op dit onderwerp. Ik wil dit kort beargumenteren. Je merkt op dat kwalitatief onderzoek zou ons kunnen helpen of bij ondernemers inderdaad negatieve associaties meespelen en bovendien of deze op zichzelf juist zijn. Uit dat door jou voorgestelde onderkomt gaat komen dat bij ondernemers negatieve associaties meespelen en dat deze associaties juist zijn. De criminaliteit onder allochtonen is nu eenmaal hoger dan onder autochtonen. Maar als deze associatie onderdeel is van de selectie van werknemers is er sprake van racisme en discriminatie. Het selecteren van werknemers heeft immers als doel de best man for the job te vinden en niet vast te stellen wel deel van de samenleving het meest crimineel is. Een ondernemer die op basis van dit soort criteria selecteert is een racist. Die moet publiek aan de schandpaal, een forse boete krijgen en een mooie uitkomst zou zijn als zijn bedrijf daardoor failliet gaat. Ik beweer dat niet uit rancune. Het probleem is dat deze opvatting van jou en ondernemers die deze opvatting delen enorme sociaal maatschappelijke schade toebrengt aan de samenleving. Het zet mensen tegen elkaar op en het zet uiteindelijk aan tot geweld. Daarnaast brengt het enorme economische schade met zich mee. Jij zit met dit verhaal te graaien in de portemonnee van andere mensen. dat maakt mij in ieder geval boos. Als een ondernemer kan kiezen uit 50 sollicitanten moet hij degene nemen die hij het meest geschikt acht. Huidskleur of afkomst, leeftijd of geslacht zijn daarbij volstrekt irrelevante aspecten.

Helen2
Helen26 jul. 2017 - 15:29

Op zijn minst zou het interessant zijn te onderzoeken waarom een autochtoon met een crimineel verleden wel een goeie kandidaat zou zijn, en de allochtoon zonder strafblad niet. Het zou ook zomaar kunnen zijn dat werkgevers iemand die een scheve schaats geschaatst heeft toch een tweede kans gunnen. Ik heb me wel vaker afgevraagd hoe werknemers in godesnaam sollicitanten selecteren. Soms is daar geen touw aan vast te knopen, soms zijn er achterliggende oorzaken, zoals ervaring met andere allochtone werknemers. Aangezien dat niet is onderzocht blijft het gissen. Er moet dus wel een vervolgonderzoek komen.

van Eersel
van Eersel5 jul. 2017 - 19:55

Is dat niet heel eenvoudig te verklaren doordat de naam bovenaan staat, en de veroordeling ergens onderaan bungelt? Ik heb zelf zat mensen geinterviewd, en je leest absoluut niet dat hele CV door, hoor. Heb wel wat beters te doen. Beetje mager 'onderzoek' hoor.

3 Reacties
Kilted
Kilted6 jul. 2017 - 1:41

Maar bewijst dat niet precies het punt van het onderzoek. Blijkbaar wordt er dus niet op competentie, maar op 'naam' geselecteerd.

Vuurrood
Vuurrood6 jul. 2017 - 8:04

Als je absoluut niet het hele cv doorleest waarom vraag je er dan om? Als het jouw niet interesseert dan belazer jij de sollicitant toch moedwillig?

van Eersel
van Eersel6 jul. 2017 - 20:12

@vuurrood Als je het zo wil zien, best. Maar zoals ik zeg, ik heb wel wat beters te doen dan een CV van A tot Z lezen.

stokkickhuysen
stokkickhuysen5 jul. 2017 - 19:54

En dit terwijl heel Blank Nederland ervan overtuigd is dat concurrentie tussen ondernemingen tot het kiezen van de beste man / vrouw voor de job leidt. Ik weet eigenlijk niet of dit nu onversneden racisme is of blank privilege. het lijkt nogal ingebakken.

DaanOuwens
DaanOuwens5 jul. 2017 - 19:47

Het probleem met racisme op de arbeidsmarkt is dat het hele grote groep het wel prima vindt, het ook goed praat. Dit soort conclusies komt al tientallen jaren uit allerlei arbeidsmarktonderzoeken rollen. Ik weet ook dat er enige terughoudendheid is de conclusies hard te presenteren. Sommige opdrachtgevers, vaak werkgevers/branche organisaties, zitten helemaal niet te wachten op deze informatie. Alleen neutrale overheidsorganisaties geven nog wel eens opdracht dit netjes beargumenteerd vast te stellen. Verder is het iets wat we allemaal weten maar waar we weinig over lullen. De nieuwe politieke correctheid. Er zijn grote verschillen per regio en bedrijfstak. In de randstad is de kans groter om naar verhouding meer allochtonen aan te treffen in een bedrijf. Meer in de periferie neemt die kans af. Bedrijfstakken die het goed doen zijn vaak zorg, overheid, zakelijke dienstverlening, bedrijfstakken die het heel slecht doen zijn het beroepsgoederenvervoer, de land- en tuinbouw en visserij. Bij kleinere bedrijven vaak minder allochtonen. Het gaat om gewoon racisme en om discriminatie. De reacties van Meta foor, Rara, Wittemuis en oplosmiddel zijn variaties op dat thema. Een werkgever beoordeelt een sollicitant dus niet op basis van zijn persoonlijke kwaliteiten, maar op basis van zijn afkomst. De woorden kunnen verschillen maar dat is de essentie. Dat is ook gewoon racisme. Ik zit overigens nog meer met de gevolgen. Realiseer je goed dat dit mechanisme al 50 jaar oud is en echt zo werkt. Dan heb je een van de belangrijkste oorzaken van de moeizame integratie te pakken. Er liggen oorzaken bij de groep allochtonen zelf, de slechte opleiding, het beperkte sociale netwerk en de weinig ontwikkelde normen en waarden, maar dit racisme maakt allochtonen twee of drie maal vaker werkloos. Ik vind dat vele kabinetten en gemeentelijke colleges hier veel te laf mee omgaan. Dit soort racisten moeten hard aangepakt worden en hun bedrijf moet zware boetes krijgen die bedreigend zijn voor het voortbestaan. Een fors percentage van de jaar omzet. Niet omdat ik nou zo veel hou van mijn Turkse of Marokkaanse buurman maar omdat dit soort racisme de Nederlandse samenleving tot op het merg verziekt. Het bedreigt de toekomst van dit land en de kans voor ook mijn kinderen om hier vreedzaam en in welvaart te leven. Met dat besef moet het racisme op de arbeidsmarkt aangepakt worden anders krijgt dit land serieuze problemen omdat mensen niet vreedzaam naast elkaar kunnen leven.

2 Reacties
Inspector Gadget
Inspector Gadget6 jul. 2017 - 4:41

Fijn om zo'n intelligent stukje te lezen na reacties van sommige rechtse mensen. Het punt waar je het over integratie hebt, daar zit echt logica in. Als je er verder over nadenkt, dan kun je zelf crimineel gedrag van bepaalde bevolkingsgroepen daaraan afleiden. Als ik bijvoorbeeld in een land woon waar een deel van de bevolking mij geen eerlijke centen gunt, dan denk ik dat ik die centen misschien ook gewoon van dat soort mensen afpak. Om vervolgens steeds een stapje verder te gaan en uiteindelijk het geld bij mensen vandaan haal die alleen het beste met je voor hebben. Dat is absoluut niet goed te praten. Ik probeer mezelf in hun schoenen te verplaatsten. Als iedereen dat zou proberen, dan zouden er minder problemen zijn in de wereld.

Helen2
Helen26 jul. 2017 - 15:33

Waarom onderzoeken we ook niet hoe allochtone werkgevers met sollicitanten omgaan? Als zou blijken dat allochtone werkgevers ook de voorkeur geven aan een allochtoon met een strafblad boven een autochtoon zonder strafblad dan kunnen we vergelijken en konklusies trekken. Trouwens best interessant onderwerp..

jandebakker
jandebakker5 jul. 2017 - 18:24

Sneu om te lezen. Afgerekend worden op je naam en niet op je capaciteiten. nb. Zit er trouwens nog een verschil tussen beroepsgroepen?

Phil2
Phil25 jul. 2017 - 18:08

Oplossing zou kunnen zijn om eigen ondernemerschap veel meer te stimuleren bij 'allochtonen', hoewel dat niet meer de term is. Dat betekent weer dat veel harder getrokken moet worden aan goed onderwijs. Bij overheden zou discriminatie niet moeten kunnen. Klaar. In die zin prima de voorbeeldfunctie van burgemeesters Aboutaleb en Marcouch. Maar het blijft één van de zorgelijkste punten de ongelijkheid op de arbeidsmarkt, waarbij de kloof alleen maar groter dreigt te worden tussen bevolkingsgroepen.

Meta Foor3
Meta Foor35 jul. 2017 - 17:33

bedrijven gaan op zeker met minimalisering van risico; ik noem dat geen racisme maar ondernemersschap

6 Reacties
vakman2
vakman25 jul. 2017 - 18:45

@meta foor Ohh...dus zo bekeken is de holocaust dus eigenlijk veroorzaakt door ondernemers. Nah.. ik weet niet hoor. Volgens mij zit er ergens denkfout. Wat denk jij zelf!?

GeenSJW
GeenSJW5 jul. 2017 - 19:44

@vakman 5 juli 2017 at 20:45 "Ohh…dus zo bekeken is de holocaust dus eigenlijk veroorzaakt door ondernemers. Nah.. ik weet niet hoor. Volgens mij zit er ergens denkfout." - Volgens mij ook. Kun je uitleggen wat in godsnaam de holocaust te maken heeft met de post van 'Metafoor'? Vast niet.

stokkickhuysen
stokkickhuysen5 jul. 2017 - 19:47

U moet wat caries op uw fotootje toevoegen. U doet alsof ondernemerschap en racisme elkaar uitsluiten, en dat is natuurlijk een vals frame. In die gezonde NL ondernemerstraditie: en en kan makkelijk.

Jhonathan
Jhonathan5 jul. 2017 - 19:51

@ vakman 5 juli 2017 at 20:45, Wat een vreemde vergelijking, beste vakman.

Kepler
Kepler6 jul. 2017 - 6:59

@vakman. Jij ben geen vakman in denken zie ik al. Hoe bedenk je deze bocht in hemelsnaam????

Zandb
Zandb6 jul. 2017 - 8:13

Meta Dat is nu juist een conclusie die niet getrokken kan worden uit dit onderzoek, tenminste als u het bericht goed gelezen zou hebben.

Rara4
Rara45 jul. 2017 - 17:21

In bepaalde gemeentes hebben ze een half jaar proeven gedaan met anoniem solliciteren en het percentage allochtone medewerkers nam daardoor niet toe. Het ligt dus niet altijd aan de naam. https://www.nrc.nl/nieuws/2008/10/17/proef-met-anoniem-solliciteren-mislukt-11624827-a107048

Rene3
Rene35 jul. 2017 - 17:19

het enige positieve hieraan is dat bedrijven blijkbaar wel mensen aan neemt met een strafblad.

1 Reactie
GeenSJW
GeenSJW5 jul. 2017 - 19:09

Na je straf hoor je ook 'gerehabiliteerd' te zijn. Boete is immers gedaan en dan wordt er verwacht dat je weer meedraait in de maatschappij.

Wittemuis2
Wittemuis25 jul. 2017 - 15:35

Daar hoef je dus geen PVV'er voor te zijn om te leven naar eigen volk eerst principe. Het chauvinisme zit schijnbaar in de aderen. Ik denk dat de resultaten in andere landen hetzelfde zouden zijn. Vreemd gedrag dat zekers

oplosmiddel
oplosmiddel5 jul. 2017 - 15:32

De enige - en zeer makkelijke conclusie - die je kan trekken op basis van het krantenartikel is dus dat HR-medewerkers, recruiters enz. in veel gevallen nare racisten zijn. De oorzaak voor de uitkomst van dit onderzoek is waarschijnlijk niet zo eenvoudig te duiden. Als het onderzoek nou nog een keer gedaan zou worden met alleen maar Chinese namen versus westerse namen... Zou de uitkomst dan hetzelfde zijn? Zijn mensen racistisch ten opzichte van alle mensen met een ander kleurtje? Speelt religie een rol? Ik geloof niet dat mensen per saldo racistisch zijn. Wel geloof ik dat mensen andere groepen mensen op basis van voorgaande al dan niet negatieve ervaringen over één kam scheren. (Wat ook niet is goed te praten).

5 Reacties
Appie Mohamud
Appie Mohamud5 jul. 2017 - 16:41

"Ik geloof niet dat mensen per saldo racistisch zijn. Wel geloof ik dat mensen andere groepen mensen op basis van voorgaande al dan niet negatieve ervaringen over één kam scheren." Je beschrijvingen van mensen is de defenitie van discriminatie op ras of afkomst, racisme dus. Dan snap ik je eerste zin niet helemaal. Ps. Meeste racisme is gericht naar een soort volk toe of twee meestal niet meer dan dat. Zo heb je racisten tegen donkere en joodse mensen maar niet tegen aziaten. Je hebt ook mensen die tegen aziaten en donkere mensen zijn en niet tegen andre. Maar je hebt ook mensen die tegen blanken en aziaten zijn maar dan weer niet tegen alle andre. In nederland kennen we de fenomeen donker en moslims.

LMAO
LMAO5 jul. 2017 - 17:26

"In nederland kennen we de fenomeen donker en moslims." Moslims zijn geen ras. Het is een religie waarin mensen van alle rassen vertegenwoordigd zijn.

DaanOuwens
DaanOuwens5 jul. 2017 - 19:25

@ LMAO Als je de rechtspraak een beetje volgt. Bijvoorbeeld de zaak Wilders. Dan had je kunnen weten dat de rechter van mening was dat Wilders met de term Marokkanen een ras bedoelde in de zin van artikel 1 grondwet. Namelijk het feit dat mensen afkomstig waren uit Marokko, of hun ouders of hun grootouders was reden om hen te verwijderen uit de Nederlandse samenleving. Dan heeft Appie een punt als hij beweert dat Moslims in de zin van Artikel 1 ook als ras gezien kunnen worden. Omdat de grondwet in art 1 uitdrukkelijk discriminatie op basis van geloof verbiedt zou volstaan kunnen worden met discriminatie. Maar omdat hier door de discriminerende bevolkingsgroep Moslims blijkbaar ongeacht huidskleur afgewezen kunnen worden, dus het simpele feit omdat ze moslims zijn of kunnen zijn, maakt het heel begrijpelijk dat racisten en racisme ook prima omschrijvingen zijn.

Appie Mohamud
Appie Mohamud5 jul. 2017 - 20:18

"Moslims zijn geen ras. Het is een religie waarin mensen van alle rassen vertegenwoordigd zijn." Klopt maar dat weerhoud racisten niet om ze te discrimineren

GeenSJW
GeenSJW6 jul. 2017 - 19:01

@Appie Mohamud 22:18 “Moslims zijn geen ras. Het is een religie waarin mensen van alle rassen vertegenwoordigd zijn.” Klopt maar dat weerhoud racisten niet om ze te discrimineren" Als moslims een ras zijn, dan zijn PVV'ers dat ook. Beiden hebben namelijk niks met een bepaald ras te maken maar hangen een bepaalde ideologie aan. Dus als jij je negatief uitlaat over PVV'ers, ben je volgens je eigen logica een racist.

Wappie Kappie
Wappie Kappie5 jul. 2017 - 15:15

Ik vraag me af of het geweldsdelict vermeld is in de brief of CV? Uit ervaring weet ik dat veel grote bedrijven alleen het CV doornemen, waardoor een dergelijke vermelding in een brief over het hoofd wordt gezien/niet verwacht wordt. Het is namelijk niet bepaald gebruikelijk om iemand met een strafblad uit te nodigen, tenzij zijn achtergrond bekend is en hij gekent wordt door collegae of iets dergelijks. Verder heb ik alleen voor bedrijven gewerkt waar P&O dolblij waren met een 'Mohammed' vanwege de diversiteit, maar schijnbaar is dat (nog) niet doorsnee overal.

1 Reactie
Appie Mohamud
Appie Mohamud5 jul. 2017 - 16:35

Ja dat stond er volgens de onderzoekers. “ In de brieven en cv’s werden de etniciteit van de briefschrijver, het al dan niet hebben van een strafblad en het type delict dat was gepleegd (geweldsdelict, vermogensdelict of zedendelict) systematisch gevarieerd. Voor al het overige waren de brieven identiek”

[verwijderd]
[verwijderd]5 jul. 2017 - 14:30

--- Dit bericht is verwijderd —

6 Reacties
Appie Mohamud
Appie Mohamud5 jul. 2017 - 16:33

Ik weer wel hoe dat te voorkomen en dat is simpel Peter. De sleutel ligt bij handhaven! De onderzoeker weten nu welke bedrijven discrimineeren op naam en afkomst, aangiften doen en voor de rechter zetten. Ik kan begrijpen dat de onderzoekers daar geen zin on hebben, maar OM heeft de plicht die gegevens op te vragen desnoods door rechterlijk bevel. Maar ben bang dat dat niet gaat gebeuren.

ratio2
ratio25 jul. 2017 - 19:39

@Appie Ze hebben niet genoeg brieven gestuurd volgens mij om strafrechtelijk het bewijs rond te krijgen. 500 brieven, waarschijnlijk nog aan meerdere werkgevers. Statistisch zal het ongetwijfeld significant zijn, maar of het de standaard 'wettig en overtuigend' bewijs haalt betwijfel ik. Een advocaat zal simpelweg claimen dat het toeval is, en de kans dat het inderdaad toeval is, is vele malen groter dan bijv. in het geval van DNA bewijs. Overigens ben ik er wel voor dat de overheid dit zelf steeksproefsgewijs gaat controleren en bedrijven gaat confronteren met de resultaten. Maar voor een strafrechtelijke veroordeling ligt de lat hoog, en dat is wat mij betreft ook terecht.

GeenSJW
GeenSJW5 jul. 2017 - 20:14

@Appie Mohamud 18:33 "De onderzoeker weten nu welke bedrijven discrimineeren op naam en afkomst, aangiften doen en voor de rechter zetten." - De onderzoekers weten helemaal niets qua individuele werkgevers. Men weet alleen dat de totaaluitslag van 500 proefballonnen niet liet zien wat ze zouden verwachten. Maar je kunt niet bedrijf xxx die niet voor een allochtoon koos dan ergens van beschuldigen. Die bedrijven weten dit niet van elkaar, dus zou je dat wel doen dan zou het dus indirect strafbaar zijn een autochtoon in dienst te nemen...

Appie Mohamud
Appie Mohamud5 jul. 2017 - 22:33

Ratio. Ik denk ook niet dat je met deze onderzoek een strafrechtelijk zaak mee zou kunnen winnen, wat je wel kan is deze bedrijven onderzoeken of dat dit in het verleden systematisch is toegepast. De UWV houd bij hoeveel solicitanten waar soliciteeren, we moeten allemaal elk week inleveren waar we hebben gesolliciteerd. En via de belastingdienst kan je achterhalen wie bij die bedrijven in dienst is gekomen. Dit allemaal lijkt me een begin en een must. Op dit momment word een deel en ook meteen een kwestbaar deel benadeelt soor de staat. Al helemaal als je miet invechten met deze regels. GeenSJW. Ik snap je niet. Bedoelt je nou dat ik een soort complot zie of zo? En hoe zou het strafbaar worden om een "autochtoon" in dienst te nemen? En zou het echt niet kunnen dat iemand met de naam Mohammed een "autochtone" is?

Appie Mohamud
Appie Mohamud5 jul. 2017 - 22:40

"@Appie, straffen werkt niet. Je moet ondernemers overtuigen dat het anders zou moeten en hopen dat ze zich er daarna bewust van zijn." Begrijp me niet verkeerd Peter. Ik heb het niet over straffen maar over handhaven. Op dit momment is er geen zicht vanuit OM terwijl zij zijn die dit soort misdaden horen op te sporen en bevechten waar het nodig. Op dit momment word een bedrijf finacieel gestraft mocht het bewezen zijn van malivide tijdens de solicitatie. Maar van al die rechtszaken die zijn geweest zijn allemaal civil gevoerd en niet door het OM. Als OM werkelijk zijn werk zou doen zou het mischien wat afschrikken, voorkomen is nog steeds beter dan genezen.

ratio2
ratio26 jul. 2017 - 8:18

@Appie "Begrijp me niet verkeerd Peter. Ik heb het niet over straffen maar over handhaven" Dan moet je denk ik niet aan het OM denken. Het OM handhaaft niet, het OM vervolgt strafbare feiten. Als je niet wil straffen, dan heeft het OM weinig middelen om iets te doen volgens mij. En hoe wil je handhaven zonder straffen?

PieterVreugd
PieterVreugd5 jul. 2017 - 14:29

Wouter Vos heeft slechts één goed voorstel gedaan in zijn hele politieke carrière : undercover solliciteren door de politie. Daarmee kun je heel goed discriminatie op de arbeidsmarkt opsporen. Gewoon een paar racistische werkgevers live op TV in de boeien slaan, dan stopt de rest wel met de discriminatie. Dit is dus ECHT discriminatie, in tegenstelling tot het gezwam over "gekwetste gevoelens" met betrekking tot zwarte piet. Nee, als je op onterechte gronden geen baan krijgt, dan ben je pas echt gediscrimineerd. Dan word je namelijk in je belangen geschaad in plaats van in je "gevoel".

Inspector Gadget
Inspector Gadget5 jul. 2017 - 14:18

Realiteit ontkenners in 3.......2........1.........

2 Reacties
Appie Mohamud
Appie Mohamud5 jul. 2017 - 15:25

Je bent te laat. MoE was je voor.

Inspector Gadget
Inspector Gadget6 jul. 2017 - 6:59

@Appie Die reactie vind ik nog meevallen vergeleken de reacties boven mij ;)

MoE2
MoE25 jul. 2017 - 14:16

Preferenties... iedereen heeft ze. In het bedrijf waar ik werk zie je amper (geen) moslims. Maar ja, het is een Israëlisch bedrijf. Bij mijn Turkse kapper werken alleen maar Turken, hetzelfde bij de Turkse fietsenmaker, en de bakker.

2 Reacties
Appie Mohamud
Appie Mohamud5 jul. 2017 - 15:27

"Bij mijn Turkse kapper werken alleen maar Turken, hetzelfde bij de Turkse fietsenmaker, en de bakker." Mischien werken de Turken bij se Turkse-markt of fietsenmaker omdat ze niet aan de bak komen bij dat Israelische bedrijf van je? Ps. Israel is racistisch verbaasd me niks dat een Israëlische bedrijf hetzelfde handelt want ja ze moeten hun werknemers ook naar Israel mieten kunnen sturen he.

Dunya2
Dunya25 jul. 2017 - 16:47

@Mo Het feit dat u werkt bij Israelisch bedrijf past dan niet bij uw standpunt. U was uitgezonderd van de regel en wel met zo een naam. Sure.

Jhonathan
Jhonathan5 jul. 2017 - 14:03

Oud nieuws.