Joop

Welke toekomst willen we eigenlijk?

  •  
26-03-2020
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
49022996802_cf5a7cee05_o

© cc-foto: Michael Dales

Het is tijd voor een vraag die we normaal niet durven stellen
In deze coronatijd ervaren we meer dan ooit hoezeer we afhankelijk zijn van een rechtvaardige en zorgzame overheid. Steunmaatregelen en doortastende acties met ons gezamenlijke belastinggeld zijn van levensbelang om het land er weer bovenop te helpen. De grote vraag hierbij is: gaan we de oude status-quo herstellen of zetten we in op een samenleving die anders mag zijn?
We zullen niet terug kunnen in de tijd. De investering die onze regering doet komt sowieso ten goede aan de toekomst. Maar welke toekomst is wenselijk? We kunnen zonder verder na te denken voluit aan de slag met het herstellen van de oude economie, de im- en export en oude hoeveelheden productie van alle oude zaken. Maar is het ook niet het moment om elkaar te vragen: In welke samenleving wil jij leven? Weten we überhaupt wat waardevol is?
Het formuleren van ‘cruciale beroepen’ gaf ons al een heel ander beeld van wat belangrijk is dan hoe we verschillende beroepsgroepen doorgaans belonen. Nu tegenstellingen wegvallen en we ervaren hoezeer we afhankelijk zijn van elkaar, is het een tijd die ons de kans geeft om de samenleving anders te bekijken. We weten immers doorgaans allemaal wel waar we tegen zijn. Maar weten we wat we wél willen? Het zou kunnen dat we het daar meer over eens zijn dan het gebruikelijke mediakabaal ons jarenlang deed geloven.
Ik zou deze vragen graag beantwoorden. En er zijn ongetwijfeld veel anderen met een sterke mening hierover. Maar voordat gebruikelijke stemmen zich opwerpen is het allereerst belangrijk dat de vraag écht gesteld wordt. En dat we leren luisteren naar de antwoorden van jong, oud, van stad en platteland, uit alle lagen, hoeken en gaten van ons land.
Bij een eerdere crisis, in 2008, was alles erop gericht om terug te keren tot de wereld van ervoor. De mensen die daar zeggenschap over hadden, waren volksvertegenwoordigers. Zij spraken en handelden niet namens hunzelf of namens grote bedrijven. Hoewel? Wat zij deden was ingegeven door een financiële, economische blik. Ons burgers werd niets gevraagd. De economie is natuurlijk enorm relevant maar niet het enige dat er toe doet, zeker niet als de grote bedrijven hun winsten naar aandeelhouders of via brievenbusfirma’s in Panama aan ons land onttrekken.
Is er, afgezien van het draaiend krijgen van onze economie nog een groter verhaal, een beeld van goed samenleven dat ons houvast geven als we denken aan de toekomst? Kunnen we ons voorbereiden op het onbekende? Eeuwenlang gaven volksverhalen, religieuze rituelen en culturele tradities verband aan ons leven. Het waren grote, allesomvattende structuren die door generaties voor ons waren uitgesleten en zoveel mogelijk van onze gedachten en gevoelens een plek wisten te geven. Maar éénrichtingverkeer was het niet. Jij was het zelf die meesprak, meezong, tradities doorgaf en deelnam aan de rituelen.
Ook zaken die onbegrijpelijk zijn kregen hierin een plek. In de moderne tijd laten we de dominee ons niet meer vertellen waar we in geloven moeten. Muziek en dans hebben we in het theater gezet, zingen doen we alleen nog in het voetbalstadion en in plaats van verhalen te vertellen rond het haardvuur kruipen we ‘s avonds voor de televisie. Dit betekent dat we ontwend zijn geraakt om te gaan met aan het mysterie, het ongrijpbare van ons bestaan.
Nu we te maken hebben met grote onzekerheid volgen we het nieuws dat live binnenstroomt. De media kennen geen twijfelruimte, voor net niet-weten is er geen plek. Deskundigen, specialisten en de mensen van overheid werken hard om ons zekerheden te bieden. Zij zullen ons niet kunnen vertellen waar we in geloven kunnen of welke toekomst goed voor ons is.
Sinds 2008 is er veel veranderd. Het tekort van het gangbare economische en financiële stelsel is voelbaar geworden. We hebben dit gevoeld in de huizenprijzen, het lerarentekort, werkdruk in de zorg en de problemen bij boerenbedrijven. We voelen het ook aan de opwarming van de aarde, het wantrouwen naar duurzaamheidsmaatregelen, de aardschokken in Groningen en de vrees voor wie dit alles moet gaan betalen. We leven niet meer in 2008. Maar gaan we miljarden investeren om terug te keren naar 2019, of durven we de vraag te stellen: wat is voor jou een goede wereld?
Delen:

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (53)

OlavM
OlavM28 mrt. 2020 - 5:07

Mooie bespiegeling, die noopt tot nadenken. […..gaan we de oude status-quo herstellen of zetten we in op een samenleving die anders mag zijn?] [Sinds 2008 is er veel veranderd. Het tekort van het gangbare economische en financiële stelsel is voelbaar geworden.] Het lijkt me onvermijdelijk dat meer dan tevoren nagedacht zal (moeten) worden over de vormgeving van de samenleving in de toekomst. En dat consequenties moeten worden getrokken uit de gang van zaken, zoals de wijze waarop door regeringen is gereageerd, en vooral ook in welke mate geanticipeerd, op de huidige pandemie. Door het voorgaande neoliberale beleid zijn veel oorspronkelijk publieke diensten geheel of gedeeltelijk geprivatiseerd, terwijl tegelijkertijd fors is bezuinigd. Juist de mensen die werkzaam zijn in sectoren die nu zo belangrijk blijken –zorg, politie, onderwijs, enz.- zijn hiervan slachtoffers geworden. Een herwaardering van deze groepen kan niet uitblijven. Verder zijn onderlinge samenwerking en hulp van groot belang gebleken. Het beleid van de afgelopen jaren is een doodlopende weg gebleken, ook al is door het bezuinigingsbeleid en de sterke mate van aflossing van de staatsschuld ruimte gekweekt om de val van inkomsten van grote groepen in de samenleving voorlopig (enigszins) te compenseren. Het aloude principe van maximalisatie of optimalisatie van particuliere winst –de aandrijving van het kapitalisme- zal moeten plaats maken voor principes van samenwerking en echte solidariteit. Zoals b.v. Verdulleme hieronder noemt: een basisinkomen, nationalisering van de nutsvoorzieningen en duurzame landbouw. Het e.e.a. zal toch heel wat tijd vergen, al gaan de ontwikkelingen tegenwoordig sneller dan voorheen en lijkt me zo’n fundamentele koerswijziging onontkoombaar. @ dirkdirk: [Ik lach me rot om al die linkse oproepen om nu vooral anders te gaan leven want Corona!] Om daar vervolgens helemaal niets zinnigs, opbouwends, of wat dan ook met enige inhoud tegenover te stellen…..Bijdrage van niks dus.

2 Reacties
FredvD71
FredvD7128 mrt. 2020 - 11:31

Dus even samenvattend. Het verhaal bevalt je niet, dus is het niets zinnigs, obouwends of wat dan ook met inhoud? Zoiets als ik luister niet naar je want je bevalt me niet dus de boodschap interesseert me niet? Lol, je bewijst daar meteen het gelijk van dirkdirk mee.....

OlavM
OlavM28 mrt. 2020 - 22:43

@ FreddvD71: [Lol, je bewijst daar meteen het gelijk van dirkdirk mee…..] O ja, welk gelijk? Toon dan eens aan, welk inhoudelijk idee of voorstel dirkdirk dan wel in zijn schimpscheutstukje poneert? Of bedoel je het adoreren van Fleur Agema (hoewel hij beweert: "niet mijn partij")?

dirkdirk
dirkdirk27 mrt. 2020 - 17:45

Ik lach me rot om al die linkse oproepen om nu vooral anders te gaan leven want Corona! Minder kapitalisme want Corona. Minder consumeren want Corona. En zo gaat het nog wel even door. Links probeert door middel van een virus, want ontstaan is op een Chinese wetmarket, de rest van Nederland, en misschien wel de rest van de wereld naar hun pijpen te laten dansen. Ik geef wel gelijk toe dat de zorg en de aanpak van dit virus tekort schiet omdat er door onze regering veel te veel bezuinigd is op zorg en op virale preventie. dat komt nu keihard binnen. Maar goed, ik was nooit een fan van deze regering, dus don,t blame me. Als je Fleur Agema van de PVV, (niet mijn partij) volgt, dan heeft zij een enorme dossierkennis en een enorme betrokkenheid met de zorg, en dan met name met de ouderen. Zij zegt al een tijd hele zinnige dingen, maar niemand die luistert, want PVV. Zo jammer.

2 Reacties
gimli55
gimli5527 mrt. 2020 - 22:40

Dat geldt ook voor de waarschuwingen van de SP, die krijgen keer op keer gelijk. Alles waar ze voor waarschuwden, komt nu uit. Zo ook wat de PvdD zegt, maar toch blijft alles bij het ouden, nog stommer dan een ezel.

Zandb
Zandb28 mrt. 2020 - 6:10

Heeft er toch nog iemand plezier in deze moeilijke tijden: "Ik lach me rot...….". Er wordt wel degelijk geluisterd naar een partij als de PVV wanneer die iets zinnigs beweert. Maar over wat men dan zinnig vindt, daar lopen de meningen wel eens over uiteen. En uniek maakt zoiets niemand; misschien vindt u ook wel, dat u zinnige dingen beweert maar dat maar weinig mensen luisteren. Oh ja, en in de Kamer telt deze partij gewoon mee, als het op stemmen aankomt.

Frans Kwakman
Frans Kwakman27 mrt. 2020 - 9:33

Elke vier jaar mogen we naar de stembus om het forum te kiezen dat die vraag, Wat we willen, min of meer beantwoord. In mijn beleving willen we een kapitalistische maatschappij waarin het geld in de juiste richting blijft stromen. Omhoog. Partijen als VVD, d66 en CDA zijn een garante dat op dit punt niets verandert in de maatschappij.. Maar er bestaat een kans, een kleine weliswaar, dat mensen die nu door de gemeenschap uit de put geholpen worden, een andere keuze zullen maken. Toch?

14 Reacties
vdbemt
vdbemt27 mrt. 2020 - 11:10

Die kans zie ik ook. Dan moet wel het merendeel ingezien hebben dat we niét terugmoeten naar wat het was. En dat wat écht belangrijk is, ook als hoogste goed gaan beschouwen. Een economie moet daar dienend aan zijn. Niet leidend.

Buitenstaander
Buitenstaander27 mrt. 2020 - 12:15

En wat is in uw ogen die andere veel betere keuze, of blijft t die bekende linkse utopieen, vergezichten en experimenten, die ook nooit een betere samenleving brachten?

gimli55
gimli5527 mrt. 2020 - 13:40

@Norm Alsof het huidige beleid zo'n succes is, of je nu door de hond of de kat gebeten wordt, het resultaat blijft hetzelfde als we de neoliberale politiek blijven volgen. Onuitputtelijke groei bestaat niet en mooie beloftes hebben we genoeg gezien. De schade in Groningen is nog lang niet vergoed, en die wachten al ruim 10 jaar of langer. Om maar te zwijgen over de belastingdienst waarbij het bedrag wat teruggevorderd moest worden al vast stond. U verwijt de linkse partijen van utopieen, vergezichten en experimenten. Ik hou U feiten en bewezen wanprestaties voor, waar Rutte 1 tm 3 verantwoordelijk, dus schuldig, aan is. De openstapeling van slecht asociaal beleid, waar heel veel Nederlanders het slachtoffer van zijn geweest. Ik zou bijna willen zeggen, alles is beter dan dit beleid. De staatsschuld is in laatste 4 jaar met €60 miljard verlaagd, en wie profiteren optimaal nu van die steun? Mijn voorspelling zal net als in 2008 zijn, de banken en multinationals. Mogelijk wat MKB en dan is de poen op.

DaanOuwens
DaanOuwens27 mrt. 2020 - 13:55

@ Norm Jij schrijft: En wat is in uw ogen die andere veel betere keuze, of blijft t die bekende linkse utopieen, vergezichten en experimenten, Het gaat hier helemaal niet om linkse utopieën. Het kunnen net zo goed extreem rechtse utopieën zijn. Het zijn de opvattingen van vaak oudere, laagopgeleide mensen die last hebben van alle onzekerheden die het gevolg zijn van mondialisering en individualisering van de samenleving. Het gaat om mensen die vroeger dachten dat zij de held van de straat zouden worden en zich zelf nu terugvinden als de sukkel van de wijk. En die willen terug naar een tijd waarin alles overzichtelijk, duidelijk en eenduidig was. En dat vertaalt zich naar dit soort opvattingen. Jouw wijzen naar links is onterecht. Kijk eens om je heen aan jouw rechterkant bij het FvD en de PVV daar leven exact dezelfde opvattingen. Dan overgoten met een nationalistisch sausje. Op links wordt het door de SP overgoten met een socialistisch sausje. Maar het gaat om dezelfde mensen, dezelfde onzekerheden en dezelfde opvattingen. Dus jouw reactie is nogal misplaatst.

gimli55
gimli5527 mrt. 2020 - 15:46

@Daan Waarom denk je dat de in jouw ogen, vroegere helden die nu de losers zijn, tot deze keuzes komen. Dat komt door de afbraak van het sociale web, dat sinds 40 jaar afgebroken wordt door de vorige en huidige regeringen. Vroeger kon je van een modaal inkomen een gezin met 2 kinderen onderhouden. Nu lukt het niet eens meer als 2 verdieners met full time banen, om een woning te huren of te kopen. Het besteedbaar inkomen staat al 40 jaar vast en met iedere nieuwe crisis volgen de kosten stijgingen en bezuinigingen op het sociaal beleid. Mooie beloften over goedkoper, beter en efficienter van nieuwe plannen, terwijl de gevolgen tegenovergesteld uitkomt. Al naar gelang de mindset stemmen die mensen rechts of links. Helaas betekent dat geen verbetering, mogelijk een status quo, maar meestal een verslechtering. Dit is niet de schuld van links of rechts, maar van de neoliberale globalistische politiek, waar de deelnemers optimaal van profiteren. Er ontstaan have's en havenot's en die laatste groep is al jaren de pineut en allerlei benamingen zijn hun deel. De voordelen van het systeem zijn voor de have's en de havenot's worden populistische tokkies genoemd.

Uitgekleed
Uitgekleed27 mrt. 2020 - 16:37

DaanOuwens " Het gaat om mensen die vroeger dachten dat zij de held van de straat zouden worden en zich zelf nu terugvinden als de sukkel van de wijk." Deze wijsheid is niet te doorgronden, sorry

Klaas Punt
Klaas Punt27 mrt. 2020 - 17:11

norm - ouwens weet het beter.

Verdulleme
Verdulleme27 mrt. 2020 - 21:01

"Het zijn de opvattingen van vaak oudere, laagopgeleide mensen die last hebben van alle onzekerheden die het gevolg zijn van mondialisering en individualisering van de samenleving" War een flauwekul, zonder dat ik weet wie ze zijn en hoe ze leven weet ik dat mijn omstandigheden op dit moment verre te verkiezen zijn boven die van bijvoorbeeld Daan Ouwens en Norm. Al dat slap geouwehoer zet geen zoden aan de dijk: waarschijnlijk zijn ze zelf de grootste losers.

Peterrr2
Peterrr227 mrt. 2020 - 22:44

@DaanOuwens Jij schrijft: "Op links wordt het door de SP overgoten met een socialistisch sausje." Nou snap ik er niets meer van. Al meer dan een jaar lang roep je te pas en te onpas dat de SP een extreem rechtse partij is. En nu staan ze ineens weer op links, met nota bene een socialistisch sausje. Jottem. Wat is er gebeurd dat je ze toch weer bij links ingedeeld hebt? Drie weken geleden legde je me nog haarfijn uit dat je Lilian Marijnisse extreem rechts vond. Wat heb ik gemist waardoor je zo van mening bent veranderd?

DaanOuwens
DaanOuwens28 mrt. 2020 - 9:44

@ gimli55 Jij schrijft: Dat komt door de afbraak van het sociale web, dat sinds 40 jaar afgebroken wordt door de vorige en huidige regeringen. Wel nee ook vroeger was het niet de bedoeling dat mensen levenslang in de bijstand zaten of de WAO. En die regelingen zijn wel veranderd niet verdwenen. Het ligt aan de opvattingen van mensen zoals jij. Jij bent het probleem niet de veranderingen in de economie en maatschappij. @ Verdulleme Jij schrijft: War een flauwekul, zonder dat ik weet wie ze zijn en hoe ze leven weet ik dat mijn omstandigheden op dit moment verre te verkiezen zijn boven die van bijvoorbeeld Daan Ouwens en Norm. Wat zeur je dan, blijkbaar ben je bevoorrecht. @ Peterrr Jij schrijft: Al meer dan een jaar lang roep je te pas en te onpas dat de SP een extreem rechtse partij is. Dat is de SP ook. Op het gebied van de EU, globalisering en arbeidsmigratie is de SP een extreem rechtse partij. Ik neem aan dat jij al onderweg bent naar de Limburg op asperges te steken. De Polen komen nu niet. En je schrijft: En nu staan ze ineens weer op links, met nota bene een socialistisch sausje. Jottem. Inderdaad op dit soort onderwerpen op links. Conservatief links met ideeën uit 1970. En je schrijft: Wat heb ik gemist waardoor je zo van mening bent veranderd? Ik ben niet van mening veranderd, jij hebt de essentie van mij teksten gemist.

Pater
Pater28 mrt. 2020 - 10:15

@Daan "Het zijn de opvattingen van vaak oudere, laagopgeleide mensen die last hebben van alle onzekerheden die het gevolg zijn van mondialisering en individualisering van de samenleving." Doet me denken aan de 'deplorables' van Hillary Clinton, die daarmee hun steun verspeelde. De arrogantie t.o.v. de mensen met lage inkomens en niet echt de leukste banen vind ik kwalijk.

Peterrr2
Peterrr228 mrt. 2020 - 10:36

@DaanOuwens Jij schrijft: "Ik ben niet van mening veranderd, jij hebt de essentie van mij teksten gemist." Scroll je eigen bijdrages maar eens terug, waarin je fulmineert tegen de SP. Je roept non-stop dat de SP een extreem rechtse partij is en niet dat de SP een linkse partij is met wat rechtse standpunten, zoals je nu ineens doet. Als er geen essentie in jouw verhalen zit, dan is het logisch dat ze gemist worden. En dan de dooddoener dat ik nu maar asperges moet gaan plukken in Limburg, jij was toch degene die anderen infantiel noemt? Zucht...

DaanOuwens
DaanOuwens29 mrt. 2020 - 6:38

@ Pater Jij schrijft: De arrogantie t.o.v. de mensen met lage inkomens en niet echt de leukste banen vind ik kwalijk. En daarom vindt jij ook maar gelijk dat niet opgeschreven mag worden wat de werkelijkheid is. Dat vind ik nou weer kwalijk. @ Peterrr Jij schrijft: Je roept non-stop dat de SP een extreem rechtse partij is en niet dat de SP een linkse partij is met wat rechtse standpunten, zoals je nu ineens doet. De SP is een partij met extreem rechtse standpunten en conservatief linkse standpunten. En een kiezerspopulatie die soms voor de SP kiest en soms voor extreem rechts. Ik benoem dat. De SP is een schizofrene partij is met een schizofrene achterban.

Peterrr2
Peterrr229 mrt. 2020 - 16:38

DaanOuwens 29 maart 2020 at 08:38 @ Pater Jij schrijft: De arrogantie t.o.v. de mensen met lage inkomens en niet echt de leukste banen vind ik kwalijk. En daarom vindt jij ook maar gelijk dat niet opgeschreven mag worden wat de werkelijkheid is. Dat vind ik nou weer kwalijk. @ Peterrr Jij schrijft: Je roept non-stop dat de SP een extreem rechtse partij is en niet dat de SP een linkse partij is met wat rechtse standpunten, zoals je nu ineens doet. De SP is een partij met extreem rechtse standpunten en conservatief linkse standpunten. En een kiezerspopulatie die soms voor de SP kiest en soms voor extreem rechts. Ik benoem dat. De SP is een schizofrene partij is met een schizofrene achterban. Weer twee voorbeelden waarbij DaanOuwens zijn mening als feiten brengt. Richting Pater: "En daarom vindt jij ook maar gelijk dat niet opgeschreven mag worden wat de werkelijkheid is. Dat vind ik nou weer kwalijk." De werkelijkheid? Nee JOUW werkelijkheid. En naar mij: "De SP is een schizofrene partij is met een schizofrene achterban." De SP is geen schizofrene partij, want buiten hun standpunt richting arbeiders uit Oost Europa is er werkelijk niets dat duidt op extreem rechts. En dan is het ook nog eens zo dat hun uitleg door jou weggewimpeld wordt als onzin. Dus jij weet het blijkbaar beter dan de mensen van de SP zelf. Het is trouwens prima als jij je mening ergens over geeft, hoe onzinnig die soms ook is. Maar breng het aub niet als een feit. Het is precies zoals René van der Gijp het vaak zegt 'hij is wel heel erg in zichzelf gaan geloven'.

[verwijderd]
[verwijderd]27 mrt. 2020 - 7:39

--- Dit bericht is verwijderd —

1 Reactie
vdbemt
vdbemt27 mrt. 2020 - 11:18

" zweverige inslag, dromerige vergezichten en ruime formuleringen. " Volgens mij heb je nog een andere column voor ogen. De auteur komt helemaal niet met vergezichten, laat staan met dromerige vergezichten. Hij schetst hoe het wás. En vraagt zich, terecht, af of we terug moeten willen naar hoe het was. Die vraag zouden we met zijn allen moeten stellen. "durven we de vraag te stellen: wat is voor jou een goede wereld?" En als we anders willen, "dan is dat met verkiezingen in beweging te krijgen".

Uitgekleed
Uitgekleed27 mrt. 2020 - 7:30

We waren sinds kort op de goede weg. Met lage rentevoet en zelfs negatieve rente. Dat deed mij hoop op de toekomst herleven. Komt ineens dat virus wat de gehele westerse wereld ontwricht. De Aziaten tonen dat ze slimmer en gerichter kunnen werken en managen. Het monetaire systeem in China zal ook zegevieren over het westen. Voor wat we voor toekomst willen is te leren van de Aziaten.

WalterZwolle
WalterZwolle27 mrt. 2020 - 7:05

Als deze crisis ding erg duidelijk heeft gemaakt dan is het wel dat onze overheid compleet heeft gefaald in het bescherming van de burgers. De les die we hier uit moeten trekken is dan ook dat de burger veel meer eigen verantwoordelijkheid zal moeten krijgen

7 Reacties
Rutger Groot
Rutger Groot27 mrt. 2020 - 8:23

Overheid gefaald? Zijn er veel meer doden te betreuren dan in Italië dan? En op die eigen verantwoordelijkheid tijdens deze crisis is nog wel wat aan te merken gezien de bezoeken aan bouw en weekmarkten.

Jan Lubbelinkhof
Jan Lubbelinkhof27 mrt. 2020 - 9:18

@WalterZwolle, Wat een lullekoek. De afgelopen weken is juist gebleken dat Jan (en Marie) Publiek die verantwoording niet aankan, getuige de drukte in parken, tuincentra en bouwmarkten en op stranden en markten.

JJP2
JJP227 mrt. 2020 - 9:25

Als de burger nog meer verantwoordelijkheid krijgt, zullen er grotere parkeerplaatsen bij bos en strand moeten komen, zodat meer gestreste thuiszitters in het weekend even kunnen uitwaaien van alle Corona beslommeringen.

Peterrr2
Peterrr227 mrt. 2020 - 9:45

@Walter, volgens mij heeft de overheid helemaal niet gefaald, maar juist adequaat gereageerd. Tot op heden wordt iedere patiënt behandeld. Wat voor bescherming zou jij willen? Is het de schuld van de overheid dat er een virus over de wereld rondgaat waar (nog) geen vaccin tegen gemaakt is? Ben jij zo'n type die vindt dat de overheid verantwoordelijk is voor alle ongemakken? De les die we hieruit moeten trekken is dat burgers veel meer eigen verantwoordelijkheid moeten NEMEN. Te gek voor woorden toch hoe velen omgaan met de adviezen en voorschriften om zoveel mogelijk thuis te blijven en afstand te bewaren.

WalterZwolle
WalterZwolle27 mrt. 2020 - 14:21

Hoe zo heeft de overheid niet gefaald? - niet genoeg IC bedden - niet genoeg persoonlijke beschermingsmiddelen - niet genoeg testen Ook het RIVM weet niet waar het mee bezig is, gepolitiseerd als ze zijn. Macron zei al: Het is oorlog. En wij sturen onze helden en, vooral, heldinnen van de zorg naar levensgevaarlijk situaties zorgen de juiste beschermingsmiddlen. En de meeste mensen hier andere mensen op de kop geven? Denk eens na!

Peterrr2
Peterrr227 mrt. 2020 - 19:06

Vooralsnog zijn er genoeg IC bedden. En je kan je niet overal voor 100% op voorbereiden. Als er volgende week een andere ramp gebeurt, dan roep jij natuurlijk weer dat het de schuld van de overheid is. Alsof je elk mogelijk probleem aan moet kunnen zien komen en ook nog eens moet kunnen bestrijden. Zou goed zijn als je daar eens over nadenkt.

Verdulleme
Verdulleme27 mrt. 2020 - 20:52

Als je de cijfers vergelijkt met Zuid-Korea of -dichterbij- Duitsland, dan kan je moeilijk anders dan tot de conclusie komen dat Walter gelijk heeft.

P Haan
P Haan27 mrt. 2020 - 6:44

Er is geen bedrag ter wereld die het 2019 kan laten worden. En als dat zou kunnen, was dat dan zo slecht? Deze omstandigheden versnellen zaken, en drukken je met de neus op feiten. Maar zodra de beperking opgeheven wordt, vliegen we gewoon weer naar het all inclusive resort, want daar zijn we dan wel aan toe. Kinderen leren hun ouders kennen. Dat zal gevolgen hebben. Ouders leren hun kinderen kennen, en elkaar. Dat zal ook gevolgen hebben. Kinderen gaan terug naar school, hebben 1 op 1 begeleiding gehad en zullen het gelijk of ongelijk aantonen van de veranderingen in het onderwijs. Hoe langer dit duurt, hoe groter de impact. En dat zal de verrassing worden. En dit speelt zich op elk vlak af. De eerste paniek reacties zullen zijn dat er van alles geroepen wordt over bijvoorbeeld de zorg. Maar het pijnlijk failliete politieke bedrijf in Nederland gaat daar niks mee doen. Wat loze verkiezingsretoriek, slechte communicatie en al snel volgen de bezuinigingen elkaar weer op. Nog meer geld naar de EU met nog minder resultaat. Hooguit oplevingen van nationalisme. Hebben we een keus? Wat een paar weken geleden onze realiteit was, is een direct gevolg geweest van onze eigen keuzes en behoeften. Lees een rondje social, dan zie je dat daar niets in veranderd is. Dit is hooguit een pauze, uitstel van executie. Als op een of andere manier dat besef geadresseerd kan worden en indaalt, hebben we een kans. Maar de geboortegolf is al voorspeld, en daardoor versnellen we gezellig door naar de afgrond. Geniet van de pauze.

2 Reacties
de Boer2
de Boer227 mrt. 2020 - 8:47

Iedereen maakt zijn eigen keuzes. Soms vallen die samen met die van anderen, vaak ook niet. Een collectieve keuze maken is nooit aan de orde. Want dit is een land van polderen, van compromissen sluiten zodat iedereen zich al is het maar voor een fractie herkent in het resultaat. Iemand die dat bij uitstek uitstraalt is Mark Rutte, die erom gehaat wordt. Nederland is ook domineesland, U, P.Haan, lijkt me, iemand die graag de kansel beklimt. Dat mag u gerust, maar bedenkt u wel dat het erg druk is op de trap? Houdt u zich wel vast aan de leuning, aan een ideologie, aan een visie? Rutte zei ooit dat een visie het zicht belemmert. Dat werd niet altijd even juist geïnterpreteerd. Hij wilde alleen visies, ideologieën relativeren en niet verabsoluteren.Daar zijn namelijk voorbeelden van, hoe vreselijk dat laatste kan uitpakken. In een tijd waarin spanningen opspelen staat eenheid zich manifesterend in verscheidenheid dus met name een liberale verdraagzame en niet polariserende kijk op de samenleving onder druk. Liberalen willen graag erkennen dat een gezamenlijke visie niet bestaat en aandacht vragen voor de honderd bloemen die op de velden bloeien. Dat vrijzinnigheid de opgave is van iedereen. De Boer is een aanhanger van de vrijzinnigheid en pleit daar dan ook voor in het besef dat vrijzinnigheid en ideologie niet goed samengaan..

gimli55
gimli5528 mrt. 2020 - 14:37

@de Boer Laten we vooral in onze eigen vrijzinnigheid beslissen of die 1,5 m genoeg is, of zo veel mogelijk thuis te blijven. Iedereen is verplicht geweest om de individualisering zo optimaal mogelijk te laten zijn. Eigen verantwoordelijkheid en participeren, gaat het fout dan is het je eigen schuld. Dat gold natuurlijk voor de zwakkeren, maar nu Covid 19 geen onderscheid maakt, moeten we opeens solidair zijn met de vitale beroepen en onze handen kapot klappen voor hun inzet, die ze al jaren inzetten. Individualisme en vrijzinnigheid, eigen keuze en solidariteit zijn niet tegelijkertijd mogelijk. Dat klinkt al een beetje zwanger. Nu kaapt de neoliberale politiek de opmerkingen van links, en zoals gewoonlijk mag het weer niets kosten.

bartje4
bartje427 mrt. 2020 - 5:35

Mooi stuk. Prikkeld het denken op een goede manier :) Wat nu als we alle mensen op aarde zien als 1 lichaam.. Een cel/mens krijgt gratis: wonen, een plek in het lichaam. Niemand koos ervoor geboren te worden. Eten: lijkt mij evident waarom dit gratis moet. Onderwijs gratis: een cel/mens moet leren hoe te werken in het organisme en op welke plek in het lichaam/maatschappij. Zorg gratis: spreekt voor zich. Sport en sociale voorzieningen: gratis. Helpt een organisme in goede staat te blijven. Iedereen die werkt in vitale beroepen voor het lichaam/maatschappij krijgt een dik basis inkomen met alle voordelen die we maar aan zulke werkers kunnen geven, dit zijn gebleken de mensen die een maatschapij draaiende te houden. Daarnaast is de vrije markt een moeilijk iets om zomaar te veranderen. Maar de strekking zou kunnen zijn: alle winst boven een bedrag wat je in 1 leven niet op kan maken wordt overgemaakt naar de rekening van de maatschappij/lichaam. VB: als je als directeur van een big pharma 12,9 miljoen per jaar verdient dan draag je er 11 per jaar af aan het collectief. Het collectief stelt jouw in staat dat te bereiken en zo betaal je het terug. Als in een lichaam 1 of meerdere cellen ongecontroleerd grondstoffen naar zich toe trekken noemen we dat kanker. Mand.

1 Reactie
bartje4
bartje427 mrt. 2020 - 5:44

Oh en goederen prijzen naar hun impact op onze host, moeder aarde. Met een plafon uiteraard. Niemand is belangrijker dan een een ander.

Pater
Pater27 mrt. 2020 - 3:53

"Bij een eerdere crisis, in 2008, was alles erop gericht om terug te keren tot de wereld van ervoor. De mensen die daar zeggenschap over hadden, waren volksvertegenwoordigers." Denk even goed na Merlijn: zou je dat anders willen zien ? De laatste alinea: spijker op de kop. Met die vraag, en met een zo breed mogelijke aanzet voor een antwoord, gaan we de verkiezingen van 2021 in.

Grietje Genot
Grietje Genot26 mrt. 2020 - 22:26

Laten we maar 's beginnen met de (onder andere vanwege 't wel begrepen eigenbelang gretig door het liberalisme omarmde) misvatting 'dat 't individu in hoge mate autonoom' is naar de schroothoop te dragen. (Na de crisis wordt deze ideologische mystificatie natuurlijk weer fluks opgepoetst en drifig te glimmen gezet, - daar hoeft niet aan te worden getwijfeld - maar in de koortsdromen van ons corona-delirium ijlen we even wat vrijblijvend door). Het individu is in hoge mate de speelbal van een ratjetoe aan structurele en conjuncturele ontwikkelingen waarop-ie geen greep heeft en dikwijls geeneens zicht heeft. Het is een inzichtje van niks, maar voldoende om 't neoliberalisme en zijn totalitaire vrinden te doen wankelen. Niet alleen de verliezen moeten worden gesocialiseerd maar zeker ook de winsten.

DaanOuwens
DaanOuwens26 mrt. 2020 - 21:57

Prima discussie maar laten we vooraf vaststellen dat er geen consensus komt. Nederland in de huidige vorm bestaat dan in 2022 niet meer. Een deel wil verder vanaf 2019 en deel wil radicaal andere keuzes maken. De diepe tegenstellingen die er al zijn zullen verscherpt worden. Er is geen denkbare variant waar een grote meerderheid mee instemt. Niet eens een grote minderheid. Dus deze discussie op deze manier voeren heeft als gevolg dat alle Nederlanders eerste moeten afspreken dat we bereid zijn de huidige structuren tot de grond af te breken. We beginnen opnieuw, de kolonisten van Nederland. En dan kan iedereen bedenken wat hij centraal wil stellen in zijn leven. Meer technologie, biologisch vegetarisch leven in balans met het land, terug naar de normen en waarden van de vorige eeuw in een blanke gemeenschap, de samenleving inrichten op basis van godsdienst. Alles is mogelijk, maar niet meer samen. De keus voor het ene sluit het andere uit. Sluit ook een samenleving met verschillende opvattingen, culturen en etniciteit uit. Als je vrij wil zijn iets nieuws te ontwikkelen moet je bereid zijn het oude op te offeren. En ik ben bang dat bijna niemand dat wil. Ik denk dat de meeste mensen hun eigen ideale samenleving willen opleggen aan anderen. Overtuigt van het eigen gelijk en al die anderen zijn dolende zielen die het ware licht nog moeten ontdekken. De eerste reacties laten dit al overduidelijk zien. Kortom dit blijft vooral een theoretische exercitie en wellicht is dat maar goed ook.

gimli55
gimli5526 mrt. 2020 - 20:28

De vraag stellen is tegelijk ook het antwoord geven. Als op de oude voet doorgegaan wordt, is het stellen van de vraag niet nodig. Je kunt je ogen sluiten voor alle andere problemen of die buitensluiten door te stellen dat het nu niet de tijd is, maar er zijn nog een paar fundamentele problemen die opgelost dienen te worden. De tijd is hopelijk rijp om de benodigde verbeteringen door te voeren. Het huidige systeem loopt op zijn laatste benen. Alleen de mensen die er optimaal van profiteren, houden nog vol dat het weer opnieuw opgestart kan worden na de komende recessie.

Verdulleme
Verdulleme26 mrt. 2020 - 20:24

Als we nu eens beginnen met een basisinkomen, nationalisering van de nutsvoorzieningen (inclusief het bank- en verzekeringswezen) en de stap naar duurzame landbouw, die gericht is op de voedselvoorziening voor de lokale markt, als een eerste voorzichtige stap. Als de EU-regelgeving dat niet toelaat, dan stappen we desnoods uit de EU.

11 Reacties
Pater
Pater27 mrt. 2020 - 4:18

Basisinkomen vind ik een zwaktebod en beschouw ik als een in wezen liberale, op de individu gerichte aanpak, net als het PGB dat is: veel vrijheid, veel geldverspilling aan individuele oplossingen. We hebben een hogere bijstand nodig met minder regels voor wie dat nodig heeft, niet een basisinkomen waarvan 95% het niet even hard nodig heeft als de armen, en niet zal protesteren als het basisinkomen onder de grens van een sociaal minimum komt. Een basisinkomen zal leiden tot meer parttimers, en grotere personeelstekorten in de belangrijke maatschappelijke sectoren. Het alternatief waar Merlijn om vraagt moet een stembusakkoord op enkele hoofdlijnen worden, met in elk geval SP, PvdA en GL, maar graag ook de PvdD, als die bereid is zich ook meer opm mensen te richten. Meer zit er nog niet in. Een staatsbank voor de basisdiensten en verder strakkere regulering is belangrijker dan nationalisaties. Eindelijk een forse CO2-heffing, samen met lagere belastingen voor de laagste en hogere belastingen voor de hoogste inkomens, daarmee in één keer verhoging van de nettolonen in het onderwijs, de zorg, de politie. Een op duurzaamheid gebaseerd systeem van belastingen op producten, in de plaats van de huidige BTW. Een begin met een afbouw van de bio-industrie, strakke handhaving van de regels en van de uitstoot. Openbaar vervoer en energie terug als nutsfuncties. Lagere OV-prijzen, minder auto's en geen meter snelweg erbij. Zonder EU komen we niet toe aan absolute prioriteiten als - de aanpak van de totaal uit de hand gelopen (markt-)macht van de nieuwe grote techbedrijven - een geleidelijke overgang naar een meer op de eigen markt gerichte landbouw; die wordt onmogelijk omdat de huidige op export gerichte landbouw onmiddellijk en totaal instorten - ingrijpende wijzigingen van de grote vrijhandelsverdragen; sowieso heeft en NL zonder EU helemaal niets in te brengen in de geopolitieke machtsverhoudingen.

mjansen2
mjansen227 mrt. 2020 - 7:17

Dat klinkt geweldig!! Maar gaat 'm met deze generatie politici niet worden helaas.

gimli55
gimli5527 mrt. 2020 - 8:07

@Pater Als ik zie hoe snel de vitale beroepen zich instellen op de nieuwe werkelijkheid, onderwijs door lesgeven op afstand, zorg met de nieuwe besmettingsregels en de winkels met regels op afstand, zie ik de toekomst met vertrouwen tegemoet. Wat mij opvalt is dan de reactionaire reactie van de neoliberale mens. Vooral negatief wat allemaal niet mogelijk is, of zonder inhoudelijke redenen waarom de benodigde veranderingen niet mogelijk zijn. Minister Keijzer dat we weer moeten gaan consumeren, nog meer van hetzelfde. Wat de maatschappij nu nodig heeft, zijn pro-actieve mensen, die de veranderingen en verbeteringen omarmen. De oude politiek is reactionair en contra productief. Je kunt allerlei redenen bedenken waarom alles bij het oude moet blijven, waarom veranderingen onmogelijk zijn. Het zijn echter politieke keuzes, waarbij een natuurramp ons dwingt om het anders te doen. Op korte termijn om de maatschappij te laten doordraaien, op de lange termijn omdat de veranderingen noodzakelijk zijn om de planeet te redden. Wat die veranderingen mogen zijn, is voor latere zorg. De vraag is in ieder geval legitiem en of het verbeteringen blijken te zijn zal de toekomst uitwijzen. De vraag moet zijn, waarom wel ipv. waarom niet.

Merlijn Twaalfhoven2
Merlijn Twaalfhoven227 mrt. 2020 - 9:32

Mooie reacties. Ik vind het verleidelijk om alles al in te kleuren: welvaartsdivident, lokalere economie, duurzame landbouw, energiecoöperaties etc. Hiervoor zijn al veel stemmen actief. Mijn vraag is: hoe kunnen ook mensen die doorgaans niet vol progressieve idealen zijn, maar wél ervaren hoe waardevol een eerlijke en gezonde samenleving is, zich uitspreken? Kunnen zij alleen een hokje inkleuren in een voorgeprogrammeerd politiek theater dat groepen mensen tegen elkaar uit wil spelen? Of kunnen we ontdekken dat we het meer eens zijn over een goede samenleving dan we denken? Ruim een jaar geleden ging ik in een Geel Hesje naar het Binnenhof. Ik ontdekte dat ik het veel meer eens was met de demonstranten dan je zou verwachten als je hun kabaal in veel media verwoordt ziet. https://joop.bnnvara.nl/opinies/waarom-ik-een-geel-hesje-aantrek Nu geloof ik dat er een breed gedragen gevoel van respect voor zorg, onderwijs en overheid is dat ons een basis van vertrouwen en moed kan geven om een nieuw beeld van "welvaart" te scheppen en uit het neoliberale spel te stappen.

Buitenstaander
Buitenstaander27 mrt. 2020 - 12:20

@verdulleme Laat me raden; Verdulleme heeft een basisinkomen nodig; creert z'n eigen volkstuintje, op basis van ruilhandel, en iedereen heeft net zoveel geld als Verdulleme, want dat is rechtvaardig. Beetje totalitairstelsel dus. Holland achterdedijk. Keep on dreaming. Niets gaat de geleide markteconomie veranderen en zeker niet die dromers hier.

Klaas Punt
Klaas Punt27 mrt. 2020 - 12:49

O, basisinkomen is een zwaktebod? Ik vraag mij af of al die mensen die zich de laatste jaren tot zzp'er hebben laten verleiden daar nu ook zo over denken. Is het niet beter om een zekerheid te hebben dan nu je hand op te moeten houden bij de gemeenschap? Mij lijkt dat een hele geruststelling, net als ik de AOW nu dat vind, want mijn pensioenfonds zou zo maar kunnen omrollen bij verkeerde beleggingen.

DaanOuwens
DaanOuwens27 mrt. 2020 - 13:47

@ Klaas Punt Jij schrijft: Mij lijkt dat een hele geruststelling, net als ik de AOW nu dat vind, want mijn pensioenfonds zou zo maar kunnen omrollen bij verkeerde beleggingen. Dat is exact wat het is, namelijk de manier waarop jij vindt dat het voor jou het beste werkt. Anderen hebben hun eigen visie. Het probleem is dat jij de jouwe aan hen wil opleggen omdat jij vindt dat je het beter weet.

gimli55
gimli5527 mrt. 2020 - 15:54

@Daan Is wat Klaas voorsteld niet hetzelfde wat neoliberaal rechts al jaren doet? De zwakkeren opzadelen met nog een verslechtering, bouwvakkers en stratenmakers een verhoging van hun pensioen leeftijd opleggen. Het is een politieke keuze om mensen hun zekerheid af te breken, geen natuurramp, en die keuze kan ook de andere kant opvallen. Volgt uiteraard direct de opmerking van rechts : wie gaat dat betalen? Net als toen de AOW werd ingevoerd, wij met zijn allen. Net als bij de WW, WAO, kinderbijslag enz. enz. enz. Er is nu in 2 dagen €90 miljard gecreeerd om de economie te steunen, wiens economie?

Klaas Punt
Klaas Punt27 mrt. 2020 - 17:11

Ouwens - ik wil niets aan anderen opleggen. mjansen vertelt je waarom niet.

Pater
Pater28 mrt. 2020 - 10:11

@Merlijn Jammer dat je m'n vraag over de rol van de volksvertegenwoodigers niet beantwoordt. Ook al omdat dit in je stukje stond waar je naar verwijst: "Omdat wij allen zo moeizaam vertegenwoordigd zijn in een partijpolitiek stelsel dat 150 jaar geleden ontworpen is, juist om ‘het volk’ op afstand te houden." Wat vind je eigenlijk van de parlementaire democratie ?

Merlijn Twaalfhoven2
Merlijn Twaalfhoven24 apr. 2020 - 12:11

@Pater, je vroeg: “Bij een eerdere crisis, in 2008, was alles erop gericht om terug te keren tot de wereld van ervoor. De mensen die daar zeggenschap over hadden, waren volksvertegenwoordigers.” Denk even goed na Merlijn: zou je dat anders willen zien ?" Misschien is het niet duidelijk opgeschreven: Ja, in 2008 waren het volksvertegenwoordigers die met maatregelen kwamen. Zij hadden naar mijn idee niet echt het vermogen om naar het volk te luisteren. De lobby van multinationals en financiële wereld domineerde... Dus ja: ik ben heel blij dat wij mogen stemmen maar heel ontevreden dat er geen manier is om een breed gedragen beeld van wat een goede wereld is aan de oppervlakte te krijgen.