Joop

Weg met het zielige-diertjes-sentiment

  •  
17-12-2014
  •  
leestijd 5 minuten
  •  
134 keer bekeken
  •  
RTEmagicC_muis300.jpg

Er is niets onfatsoenlijks aan de jacht. Laat het over aan mensen die er verstand van hebben
Sinds enige decennia zien we een grote invloed van dierenactivisten op de publieke opinie. Dit zou een gunstige invloed hebben op onze beschaving. Nu is er natuurlijk niets op tegen dat er wat meer aandacht is gekomen voor een enigszins fatsoenlijke omgang met dieren. Maar alle acties en alle geschreeuw, al het beroep op het zielige-diertjes-sentiment, het verspreiden van tendentieuze berichten door actiegroepen, de Partij voor de Dieren voorop, hebben veeleer bijgedragen aan de verkindsing van Nederland dan aan de beschaving.
Dit is geculmineerd in het salonfähig maken van een anti-jacht houding. Elk incident met dieren wordt aangegrepen om veel lawaai te maken, van de verstuikte poot van de jachthond van de toenmalige kroonprins tot een aangespoelde bultrug. Hoe die bultrug zich verhoudt tot de 300 bruinvissen -even hoog ontwikkeld, alleen kleiner- die jaarlijks aanspoelen, wordt met geen woord gerept. En de voorzitter van de Partij voor de Dieren werpt zich weer op als de Moeder des Vaderlands. Over iemand die zichzelf dood rijdt op een overstekend wild zwijn wordt wederom met geen woord gerept.
Parlementaire muizen
Voorbeelden van onzinnige acties vindt men ten overvloede in de talloze vragen van de PvdD in de Tweede Kamer. Illustratief hierbij is het voorstel van 9 januari 2012 om de muizen op het Binnenhof voortaan levend te vangen en elders weer uit te zetten (al dan niet gesteriliseerd?). Op zich al een absurd idee, want wie mag die parlementaire muizen dan wel opvangen? Maar vergeten wordt dat een groot deel van die muizen een zogend moederdier is. En wie vangt de weesjes op wanneer moeder, al dan niet levend, afgevoerd wordt? En dat alles tegen een achtergrond, waar elk etmaal tienduizenden muisjes verweesd raken door torenvalken en andere rovers. Verkindsing dus in onze volksvertegenwoordiging.
Ook Dion Graus, de dierenvriend van de PVV, gaat er prat op zijn muizen levend te vangen en -illegaal- uit te zetten. Terecht zei daarom het kamerlid Louis Bontes: “Dit is het parlement, geen kleuterklas. Het zijn de ideeën van een vijfjarig meisje dat te veel naar Free Willy heeft gekeken.”
En dit leidt dan weer tot krankzinnigheden als een stille tocht voor een doodgeschoten hond of het leggen van bloemen op de plaats waar een paar half verzopen wilde zwijnen op al dan niet goede gronden werd afgemaakt. Dit soort acties heeft niets met natuur- of dierenliefde te maken. Men is duidelijk losgezongen van de natuurlijke realiteit waarin we leven, de natuurlijke realiteit waar we uit voortgekomen zijn. Het is dus eerder geestelijke decadentie te noemen dan beschaving.
Oostvaarderplassen
De dierenliefde van de dierenactivisten laat zich ook in twijfel trekken door hun houding ten opzichte van de Oostvaarderplassen. Daar liet men ’s winters pakweg 1800 grote grazers, hoofdzakelijk edelherten, van de honger creperen. Google maar op Stophetleed. De PvdD nam geen standpunt in, want het noodzakelijke beheren van de aantallen zou jacht betekenen. En daar zijn ze op tegen. Uiteindelijk werd schoorvoetend ingestemd met reactief beheer, dit wilde zeggen het ‘euthanaseren’ (oudgrieks voor netjes afmaken) van dieren, waarvan vermoed wordt dat ze de winter niet door zullen komen. Dus toch jagen, maar pas na aftakeling van het dier. In eufemismen zijn ze goed. Mag men dit hypocriet noemen? Ja, dat mag, maar de diepere grond is dat de PvdD hier aanloopt tegen de onhoudbaarheid van hun eigen uitgangspunten, die gewoon in strijd zijn met onze natuurlijke realiteit. En die kan niemand veranderen, ook niet als men vindt dat dit bij het beschavingsproces hoort.
Een ondoordachte mantra die men ook vaak hoort of leest, is ‘de natuur regelt het zelf wel’ (behalve dan in Pieterburen). Natuurlijk doet de natuur dat. Ook als wij geen dijken meer bouwen. Dan wordt Nederland door de natuur weggeregeld, tot groot genoegen van de platvissen, zeehonden en sommige dierenvrienden.
Kennis van de jacht
Ondertussen heeft de gemiddelde Nederlander, die in een stedelijke omgeving is opgegroeid en met veel belangstelling naar de documentaires van David Attenborough kijkt, een heleboel onzin over zich heen gekregen. En daar blijft altijd wel iets van hangen. Hij is niet tegen de jacht, ziet de noodzaak ervan wel in, heeft ook niets tegen het eten van wild -waarvan hij de smaak niet kent- maar is wel tegen plezierjacht. O ja? Wat weet hij hier dan van? Velen hebben zelfs nog meer uitgesproken meningen zonder enige kennis van het onderwerp.
RTEmagicC_vos300.jpg
Dus, als u een mening over de jacht wilt formuleren, lees dan eerst over argumenten vóór de jacht en verdiep u dan in de jacht zelf, in plaats van alle onzin na te bauwen. U zult er achter komen dat het jagersgilde goed opgeleid is, zéér betrokken is bij de natuur, beschikt over een enorme traditionele kennis, vaak urenlang een dier observeert alvorens tot een verantwoord schot te komen, zich inzet voor een goed wildbestand in hun gebied (biodiversiteit), een doorsnee vormt van de bevolking en enorm kan genieten van het jachtavontuur en de daaraan gekoppelde tradities.
Natuurorganisaties: spreek je uit
Terugkomend op de verkindsing citeer ik Pauline de Bok in haar artikel in de Volkskrant van 2 maart 2013: “Het is overmoed onszelf boven de natuur te verheffen, ónze natuur ….”
Ja mensen, realiseer je dat je bestaat omdat je voorouders zich omhoog gevochten hebben in een onbarmhartige natuur, dat je in feite tot je knieën in het bloed staat, beschaving of niet. Maar de dierenactivisten willen de mens en de natuur graag opnieuw uitvinden. En dat kan alleen maar brokken veroorzaken, zoals de geschiedenis leert.
Deze verkindsing heeft ook als gevolg, dat organisaties als Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer, die van nature vóór regulering van aantallen (lees biodiversiteit) zouden moeten zijn, zich niet openlijk voor de jacht durven uitspreken, alhoewel ze stiekem wel een beetje aan afschot doen als het niet meer anders kan. Maar alleen dán. Want intussen zijn hun gebieden kweekplaatsen geworden voor een niet aflatende stroom aan ganzen en vossen, die constant uitzwermen over de aanpalende agrarische gebieden. Het is een misverstand te denken dat de naburige jagers blij zijn met die continue aanvoer om ‘lekker te kunnen schieten’.
Nog een voorbeeld is de Vogelbescherming, die zich niet uitspreekt voor het terugdringen van vossen en verwilderde katten, die een enorme negatieve invloed hebben op de vogelstand. Want ja, als je je uitspreekt voor de jacht op deze dieren, wat dan verder nog? Kraaien en ganzen zijn ook vogels. Ook deze organisatie stoot dus de kop tegen de realiteit.
Dus, politiek, geef de jacht terug aan de mensen, die er verstand van hebben en houd ze ver van mensen met beperkt houdbare ideologieën. Anders zal de natuur het zelf wel regelen.

Meer over:

opinie, groen
Delen:

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (46)

123456zeven
123456zeven17 dec. 2014 - 21:01

De Oostvaardersplassen. Die beesten bijvoeren, en elk jaar haal je er een sel weg voor de slacht. Behandel het als de dierentuin die het is.

JohnV12
JohnV1217 dec. 2014 - 21:01

Jagen , met de bedoeling het risico van overpopulatie te bejagen is op zich door geboorte beperking al goed in de hand te houden . Volgens mij was jaren geleden hier eens een proef mee begonnen . Uit een documentaire betrof het hier een onbewoond eilandje in de Stille Oceaan in de buurt van Centraal Amerika . Hier lieten ze varkens los die ze dmv darts blijvend wisten te sterialiseren zodat de populatie binnen de mogelijkheden van het eiland bewaard bleef . Overigens vind ik deze innitiatieven niet bijdragen aan een verstandig natuurbeheer , want dan zou je volgens mij moetten gaan denken aan voor dit doel speciaal afgerichte vangdieren die de dieren bijeen drijven in een kooi ... Ook in Nederland gingen er stemmen voor op maar weet niet of en hoe dit verder is gegaan. Groot wild of in iedergeval wel is er de mogelijkheid de knaagsdieren te bestrijding met natuurlijke haar vijanden ipv gif of dodelijke vallen . Ganzen overlast , duivenoverlast , het is best mogelijk .

Patrick Faas
Patrick Faas17 dec. 2014 - 21:01

Als je een vis vangt, moet je hem opeten, vind ik. Sportvisserij die niet gericht is op consumptie, maar waarbij vissen teruggegooid worden, zou ontmoedigd, zo niet verboden, moeten worden. Je gaat geen dieren martelen voor de lol. Zo zou jacht ook geen sport moeten zijn, maar minstens beperkt moeten worden tot noodzakelijk parkbeheer, door professionelen. De natuur is wreed, ja, mijn kat lijkt zelfs sadistisch zoals hij met muizen speelt, maar dat is niet ons ideaal. Een reservaat is geen wilde natuur waarin wij moeten overleven, maar een park dat wij in vrede willen aanschouwen. Voor dat aanschouwen is het handig als de dieren niet meteen weglopen en niet te bang zijn voor mensen. Zolang dieren weten dat wij ze jagen, vluchten ze echter voor ons weg. Zo krijg je geen tuin van Eden waarin dieren uit onze hand eten. Het lijkt daarom verstandiger roofdieren in te zetten (waar mogelijk zonder mensen in gevaar te brengen) dan geweren. En als we overschot van een bepaald dier op geen andere manier kunnen terugdringen dan door ze te vermoorden, laten we het dan zo doen dat de dieren het niet door hebben. “Hij [de Nederlander] is niet tegen de jacht, ziet de noodzaak ervan wel in, heeft ook niets tegen het eten van wild -waarvan hij de smaak niet kent- maar is wel tegen plezierjacht. O ja? Wat weet hij hier dan van? Velen hebben zelfs nog meer uitgesproken meningen zonder enige kennis van het onderwerp.” We zitten sowieso in een overgangsfase. Ik heb nog verschillende drijfjachten meegemaakt, dus die zijn pas recentelijk verboden. Deed denken aan de mammoetjacht, waarbij hele kuddes in een ravijn of moeras werden gedreven. In het pleistoceen heeft de drijfjacht verschillende diersoorten doen uitsterven, dus niet echt een geschikte methode voor een natuurreservaat, zou je denken, laat staan voor een tuin van Eden. Die drijfjachten waren aristocratische aangelegenheden met een nog middeleeuws klassenonderscheid tussen jagers en drijvers. Ook niet meer van deze tijd. Dat er überhaupt reservaten bestaan danken we wel aan de hobbies van de adel, maar dat is voor de adel geen excuus om doden nog steeds als sport te blijven zien. Duelleren en steekspelen zijn ook geen adellijke hobbies meer. Zelfs adel moet met de tijd mee. Moorden voor de lol wordt inmiddels zeer onbeschaafd gevonden en het is niet gepast dat de adel zich onbeschaafd gedraagt. Zag laatst hoe onze koning zijn wijnglas vasthield bij het steeltje. Burgerlijke etiquette! Kijk aan, als de koning de etiquette van zijn personeel overneemt, in plaats van andersom, wordt het echt tijd dat de adel naar ook naar de burgerij gaat luisteren over wat al of niet beschaafde hobbies en sporten zijn.

rikus1
rikus117 dec. 2014 - 21:01

Natuur moet worden beheerd en het is goed dat zich daar mensen mee bezig houden en ook me het dieren welzijn. Maar is haat de zin: vervolgens moet er een einde komen aan de bio-industrie. Dat mens weet niet waar ze over praat

AnnemarieElisabeth
AnnemarieElisabeth17 dec. 2014 - 21:01

De mens heeft sinds haar ontstaan duizenden diersoorten uitgeroeid- en gaat daarmee maar door. We hebben de wereld inderdaad 'veroverd' en daarbij is heel wat bloed gevloeid-van mensen en dieren. Anno 2014 zijn er niet zoveel diersoorten meer die vrij naast de mens kunnen leven; we hebben zowat elke vierkante meter ruimte opgeeist voor onszelf en alleen onze soort fokt maar door.Dierenbeschermers staan inderdaad vaak voor dilemma's, maar liever zijn we inconsequent goed dan consequent fout. Wij beschouwen dieren als levende schepselen met hun eigen emoties en belangen. Niet als 'soorten' of planten waar we naar behoeven mee mogen rommelen. Ieder dier is een levend wezen dat een kans op een plekje op onze aarde verdient. Iemand die anno 2014 nog steeds naar dieren kijkt als een holbewoner, geeft er alleen maar blijk van niets te hebben bijgeleerd. Want dieren zijn niet 'van' ons - ze delen alleen de aarde 'met' ons. Bijna dagelijks verschijnt nieuw wetenschappelijk bewijs van vormen van bewustzijn bij dieren; dat is iets wat wij niet meer kunnen en mogen negeren.

ThomasWagenaar
ThomasWagenaar17 dec. 2014 - 21:01

Dat dit zo geplaatst is verbaast me enorm. Ik wil best wat genuanceerds lezen over wildstand en dergelijke, maar dit is gewoon hete aardappel-in-de-keel-het-volk-moet-niet-zeuren gewauwel. Bovendien, jagers zijn in mijn ervaring uitzonderlijk onfatsoenlijke mensen die over je land rijden en willekeurig op de laatste twee hertengezinnetjes in de buurt gaat lopen schieten. Als je ze dan vraagt of ze daar een vergunning voor hebben richten ze hun dubbelloops op jou! Gelukkig was de politie snel ter plekke. Wat een waanzin!

Johan772
Johan77217 dec. 2014 - 21:01

Dit is wel een heel erg eenzijdig geschreven stukje. Wat ik onder meer mis, is dat zo`n 50% van alle dieren aangeschoten wordt en vaak op een afgelegen plekje heel langzaam en pijnlijk tot z`n eind komt. Toevallig sprak ik deze week nog met een vogelaar, die al zijn hele leven een zeer groot gedeelte van zijn tijd in de natuur van Nederland door brengt. De verhalen die hij over jagers wist te vertellen, waren weerzinwekkend. Ook vertelde hij dat de Nederlandse jagers tot de slechtste schutters van Europa behoren. Over die zogenaamde professionaliteit hoor ik dus heel andere verhalen. Feit blijft echter, dat de meerderheid van de bevolking de plezierjacht dus helemaal niet (meer) wil. Laten we daar liever eens naar kijken. We leven namelijk in een democratische samenleving. Er zijn in de meeste gevallen trouwens ook andere `oplossingen` dan het afschieten van dieren. Laat men daar ook eerst eens naar kijken. Alleen nog maar dieren afschieten als het echt niet anders kan, zou ik dus zeggen....

Paulpeters
Paulpeters17 dec. 2014 - 21:01

Dat standpunt over de jacht, dat laat ik even liggen. Ik ben het wel met de auteur eens dat veel burgers weinig kaas van de werking van ecosystemen hebben en daar een soort Disney-opvatting over huldigen. En ja, op basis daarvan wordt soms echt beleid gevoerd. In de natuur wordt inderdaad onnoemelijk veel geleden, daar hebben we de mens niet voor nodig. Maar eigenlijk is het met andere onderwerpen dan natuur niet veel beter. In NL hechten we teveel belang aan meningen en te weinig aan kennis. Iedereen moet maar een mening hebben. Ik heb wel eens tegen een student (ik geef wel eens gastcolleges) die met een (ongefundeerde) mening op de proppen kwam, gezegd: 'Jouw mening doet er niet toe. Je mening interesseert me pas als je er veel vanaf weet.' Is wellicht hard, maar op de universiteit is het geen Disneyland meer. (Een keer de reactie gehad: 'Over tien jaar weet ik er meer van dan u.' Dat zijn de beste studenten, daar houd ik van!)

neutralist
neutralist17 dec. 2014 - 21:01

We worden een softe samenleving, dierensentiment hoort daarbij.

geld1724b
geld1724b17 dec. 2014 - 21:01

Ik eet vlees. Dat vind ik vaak lekker. Ik moet daarom aanvaarden dat jagers voor mij jagen en biotelers voor mij vee telen. Soms haat ik dat in mijzelf. Maar nooit als malse biefstuk aan mijn vork hangt. Ik moet maar met mezelf leven (en sterven).

Tijger73
Tijger7317 dec. 2014 - 21:01

Tjonge jonge wat een vooringenomenheid zeg! Denigrerend doen over dierenliefhebbers en dan voorstellen dat de plezierjacht (jaja voor het eigen plezier dieren doodschieten) de nobele oplossing is! Maar dan wel buiten beschouwing laten dat niet iedere jager gelijk goed schiet en een dier veel pijn veroorzaakt en wat dacht je van de praktijken waabij fazanten eerst worden gekweekt waarna deze 'wilde' dieren worden losgelaten om te worden afgeschoten. O ja, en ik kan me ook nog een gevalletje herinneren waarbij roofdieren werden vergiftigd omdat zij deze tamme fazanten opaten. Meneer, u mag dan van de jacht houden maar wees wel eerlijk. De dierenliefhebbers die u zo kinderlijk neerzet mogen dan (nog) niet alle antwoorden hebben maar het komt uit en goed hart en er is niets kinderlijks aan het respect hebben voor andere levende wezens, of ze nou klein zijn of groot!

Tonnyl
Tonnyl17 dec. 2014 - 21:01

Beste Marieke Ik zelf ben geen jager maar weet uit mijn omgeving dat de meeste en bijna alle jagers in Nederland meer liefde voor dieren hebben dan menigeen denkt. Ik durf zelfs te beweren dat zij meer liefde voor dieren hebben dan de meeste z,g dierenknuffelaars die een hond of kat houden op 4 hoog achter en deze 5 á 10 minuten per dag uitlaten. Kijk overal in den lande gaat er wel eens iets mis,en zo ook in de jachtwereld. Maar neem maar van mij aan dat er dan vanuit die zelfde wereld snel een corrigerende vinger uitgestoken wordt. Zelf hou ik mij bezig met het jaarlijks terugkerend dierenleed in de Oostvaardersplassen en krijg hoe raar het ook moge klinken de meeste bijval uit de jagende wereld. Nu zul je wel snel gaan denken dat dit eigen belang is om daar te mogen gaan jagen maar daar kan ik ook snel een antwoord op geven. De grote meerderheid van jagend Nederland denkt : Wie de puinhoop heeft veroorzaakt mag het ook zelf oplossen en dat is in dit geval Staatsbosbeheer. Kijk voor de werkelijkheid even naar stophetleed.nl Zelf woon ik in het oosten van het land en kan je vanuit mijn optiek zeggen dat terwijl er hier gejaagd word de wildstand gewoon goed is. Reewild stand is erg goed en de meeste slachtoffers vallen volgens mij in het verkeer. Ik loop al een jaartje of 60 mee en volgens mij is de Hazenstand nog nooit zo hoog geweest en dit allemaal terwijl er hier gejaagd word Helaas worden hier de konijnen elk jaar weer getroffen door de vreselijke ziekte Myxomatose . Maar ook hiertegen doen diezelfde jagers hun stinkende best om dit dierenleed te voorkomen. Nu kijk ik ook nog een beetje TV en zie dagelijks reclame van allerlei opticiens voorbij komen die voor het zelfde geld een tweede bril aanbieden. Misschien is dit iets voor al die z,g dierenknuffelaars om toch maar eens een tweede bril te nemen en alles niet zo éénzijdig te bekijken. Verder kan ik iedereen aanraden om in de maand Februari/Maart eens daadwerkelijk naar de beschutting voor de dieren in die Nieuwe Wildernis te gaan kijken. En kijk dan meteen even of er nog wat te vreten is want doodgaan van de honger duurt maar 100 dagen.

johanversomeren
johanversomeren17 dec. 2014 - 21:01

wat een vreemd topic eigenlijk.Vooral de reacties zijn erg bijzonder. Het artikel gaat er over dat er vaak een ongefundeerde mening wordt gegeven over zoiets als jacht/dierenleed/dierenliefde. En dan reageren hier veelal mensen instemmend met allerlei motivaties, alsof ze kennis van zaken hebben...........

Tonnyl
Tonnyl17 dec. 2014 - 21:01

Voor die gene die nog niet weten hoe een kaal gevreten bende het in de Oostvaardersplassen is zag ik vandaag nog een filmpje voorbij komen. Hierbij de link: http://www.omroepflevoland.nl/nieuws/119553/flevoland-the-iceman-geeft-training-in-oostvaardersplassen

Sternenstaub
Sternenstaub17 dec. 2014 - 21:01

"Laat het over aan mensen die er verstand van hebben." Dan had dit stuk niet geschreven moeten zijn, want Bouwmeester heeft geen haar verstand van ethiek, maar verkondigt slechts stellingen die hem en de zijnen goed uitkomen, niets meer en niets minder.

Armanda Govers
Armanda Govers17 dec. 2014 - 21:01

Ik ben er een groot voorstander van dat we juist kind blijven: onschuldig, onbevangen, nieuwsgierig, kritisch (waarom? waarom? waarom?). Deze man lijkt net zoals de meeste zogenaamd beschaafde volwassenen de weg kwijt te zijn. Bijvoorbeeld deze passage: "Ja mensen, realiseer je dat je bestaat omdat je voorouders zich omhoog gevochten hebben in een onbarmhartige natuur, dat je in feite tot je knieën in het bloed staat, beschaving of niet. Maar de dierenactivisten willen de mens en de natuur graag opnieuw uitvinden. En dat kan alleen maar brokken veroorzaken, zoals de geschiedenis leert." Wat voor brokken dan bijvoorbeeld? Zijn dramatische klaagzang overtuigt mij er juist van dat jagen niet te verantwoorden valt. Nee, zelfs dit kan me niet overtuigen: "U zult er achter komen dat het jagersgilde goed opgeleid is (opgeleid waarin?), zéér betrokken is bij de natuur (tja, waar moet je anders jagen, in de kroeg?), beschikt over een enorme traditionele kennis (nieuwe kennis is altijd beter), vaak urenlang een dier observeert alvorens tot een verantwoord schot te komen (dat is inderdaad de sport), zich inzet voor een goed wildbestand in hun gebied (biodiversiteit) (als ze zo om biodiversiteit geven, dan zullen ze ook wel veganist zijn), een doorsnee vormt van de bevolking (wat hiermee bedoeld is volstrekt onduidelijk) en enorm kan genieten van het jachtavontuur en de daaraan gekoppelde tradities (vandaar dat ze zo hardnekkig vasthouden aan deze foute hobby)." Er is geen dier op aarde dat de natuur meer verstoort dan de mens, en we gaan ook niet op mensen jagen. Daarnaast verlossen we verhongerende en zieke mensen ook niet van hun lijden door ze een kogel door de kop te jagen. Dat zou zwaar onethisch zijn en daarom strafbaar zijn. Maar als het gaat over dieren, dan is het opeens "krankzinnig" om de dieren "te laten creperen" (behalve in de bio-industrie natuurlijk). Kortom: dit artikel lijkt me een stuiptrekking van een stervende sport.

Stechelwald
Stechelwald17 dec. 2014 - 21:01

Ik ben vleeseter. Ik heb niets tegen het afschieten en of slachten van beesten. Ik heb ook niets tegen de jacht door professionele jagers om de wildstand op peil te houden mocht dat nodig zijn. Waar ik moeite mee heb is dat er mensen zijn die VOOR DE LOL beesten doodschieten. Die mensen vertrouw ik niet en ik zou dat soort personen al helemaal geen geweer in handen willen geven. Een slager die beesten slacht om ze aan zijn klanten te verkopen als voedsel; uitstekend. Maar een slager die er genoegen in schept een koe te doden omdat hij daar een kick van krijgt is een sadist en ik zal er geen klant worden. Ga van mijn part een paar uur door een bos hollen, achter beesten aan, met een houten geweertje, en roep PIEF PAF POEF. Maar om voor de lol beesten af te schieten en dan te doen alsof je heel nuttig bezig bent is hypocriet en sadistisch.

elfrajuto
elfrajuto17 dec. 2014 - 21:01

Naar mijn overtuiging is een verantwoord wildbeheer (en daar maakt een goed georganiseerde jacht deel van uit) de aangewezen manier om de natuur in evenwicht te houden in Nederland, zeker bij een gebrek aan predatoren. Het natuurleed dat nu in de OVP wordt veroorzaakt door het uit de hand laten lopen van het aantal grote grazers is enorm. Daarvan zijn de grazers zelf de dupe omdat er teveel onnodig lijden maar vogel- en insectensoorten worden bedreigd om nog maar te zwijgen over de vernietigende invloed op de flora. Veel tegenstanders van de jacht eten wel onder erbarmelijke omstandigheden gefokt (pluim)vee of gekweekte vis waar, bij de kweek, antibiotica worden toegepast die voor onze gezondheid veel kwalijker zijn. Teveel wild levert daarnaast ook een aanzienlijk gevaar op voor de verkeersveiligheid. Ik ben een natuurliefhebber, jaag alleen met de fotocamera, maar heb daarbij respect voor de leefomgeving van het wild. Dat een jager plezier heeft in zijn hobby mag van mij, een goede jager, die ik liever wildbeheerder noem, steekt veel tijd en energie in een verantwoorde natuur. Beter dan de muizenvangers waarvan bekend is dat ze in het verleden minder respect hadden voor hun levenspartner dan kennelijk voor de muis.

zaartje
zaartje17 dec. 2014 - 21:01

ben tegen de jacht en er is niets dat mij kan overtuigen om die mening te veranderen. zie teveel plezier in t afschieten van een hulpeloos dier. Als erteveel van zijn, schieten we ze af...er zijn ook teveel mensen, wat doen we daarmee?

[verwijderd]
[verwijderd]17 dec. 2014 - 21:01

Natuur bestaat niet in Nederland : alles is gecultiveerd en door de mensenhand gemaakt / opgezet. En bovendien, er gaat niets boven een lekkere , vers geschoten haas.

1 Reactie
bakkwast
bakkwast17 dec. 2014 - 21:01

uh,de haas moet wel 2 dagen besterven

Kilted
Kilted17 dec. 2014 - 21:01

De oplossing is zo simpel Een klein maar goed getraind jagerskorps in dienst van de overheid die jaarlijks een schietproef afleggen. [Ons leger zal vast wel een trainer voor sluipschutters hebben] en aantoonbaar verstand van zaken hebben. Die de zwakkere en zieken dieren uit de polulatie halen. Daarna een keuring van het geschoten wild om te controleren dat het inderdaad om de zwakkere en zieke dieren gaat. Bij een te hoog fouten percentage volgt ontslag, alsmede bij een te hoog aantal dieren dat niet met een schot gedood is.

4 Reacties
marietjejansen
marietjejansen17 dec. 2014 - 21:01

Volkomen mee eens.

RMengelberg
RMengelberg17 dec. 2014 - 21:01

En die oplossing bestaat al jaren: alle jagers in Nederland zijn buitengewoon goed opgeleid; moeten een zwaar examen afleggen en schieten alleen die dieren die overlast veroorzaken of waarvan er genoeg zijn en wel voor de consumptie. Een overtreding van de strenge regels die ook nog eens een keer gehandhaafd worden heeft tot een intrekking van de jachtakte tot gevolg.

Brillie
Brillie17 dec. 2014 - 21:01

U vergeet een voorwaarde: dat door u geopperde clubje jagers in overheidsdienst moet wel met een gezicht als een oorwurm naar het werk, plezier is er niet bij, dan volgt ook automatisch ontslag.

lembeck
lembeck17 dec. 2014 - 21:01

Helemaal mee eens. Zo houd je ook het overzicht op die groep mensen.

pietdeg2
pietdeg217 dec. 2014 - 21:01

"Dus, als u een mening over de jacht wilt formuleren, lees dan eerst over argumenten vóór de jacht en verdiep u dan in de jacht zelf" Zou het geen idee zijn om de argumenten pro en contra af te wegen en op basis daarvan een standpunt in te nemen? "Dus, politiek, geef de jacht terug aan de mensen, die er verstand van hebben" En geef het fokken van varkens en kippen terug aan de mensen die er verstand van hebben? Of zou er toch een verschil zijn tussen mensen die er verstand van hebben en mensen die er baat bij hebben? Je hebt gelijk als je stelt dat de PvdD staat voor de infantilisering van de samenleving: volwassenen gedragen zich als een meisje van tien dat zeehondjes wil knuffelen en besluit om geen vlees meer te eten omdat dat zo zielig is voor dieren. Maar je verhaal zou een stuk serieuzer zijn als je voor het evenwicht ook de excessen aan de kant van de jagers mee zou nemen. Want natuurlijk doen jagers niet alleen aan wildbeheer en oogsten ze niet alleen wild. Om te beginnen zaaien ze ook wild: niet alleen door zwijnen bij te voeren maar ook door gekweekt 'wild' los te laten opdat het jachtpartijtje succesvol is. En vogels uit een kooitje laten om ze af te knallen dient werkelijk geen enkel doel dan een geperverteerd plezier in de jacht. Het teruggeven van de jacht aan mensen die er verstand van hebben is dan niets anders dan het teruggeven aan mensen die raak weten te schieten en verder werkelijk geen enkel benul hebben. Dat zijn vijfjarige jongens die zich kerels wanen omdat ze een dier kunnen doden. Net zoals de jongetjes die kikkers opblazen, de vleugels van een mug trekken of vuurwerk in de kont van een kat stoppen. Geef me dan de dierenknuffelende meisjes maar met al hun onbenul. Er is wel degelijk iets onfatsoenlijks aan de jacht en dat poets je niet weg door te wijzen op de waanzin van sommige tegenstanders ervan. Wil je de jacht tot iets fatsoenlijks maken dan zul je dat doel nooit bereiken door te wijzen op de excessen van mensen die ertegen zijn. Je kunt de jacht alleen fatsoeneren door de excessen die zich bij de jacht voordoen te benoemen en keihard te bestrijden. In plaats van te wijzen op de irrationele sentimentaliteit van de tegenstanders kun je je energie beter besteden aan het formuleren van voorwaarden waaraan de jacht moet voldoen en normen waaraan jagers zich dienen te houden. We leven niet meer in omstandigheden waarin we ons al jagend en verzamelend in leven moeten houden. We hebben die strijd met de natuur al lang gewonnen en de natuur totaal aan de mens onderworpen. Dat stelt heel andere eisen aan de rol die we spelen, omdat we niet meer zomaar een onderdeeltje van die natuur zijn maar zijn uitgegroeid tot een bepalende factor. En dat geldt zeker als je leeft in een cultuurlandschap als Nederland. De Oostvaarderplassen zijn daar een goed voorbeeld van: het is bij toeval door de natuur zelf ontstaan (doordat een industrieterrein niet werd aangelegd), vervolgens dankzij jarenlange acties in stand gehouden en daarna volledig omheind. Wat er nu binnen de hekken van die grote dierentuin gebeurt is volledig door de mens gecreëerd: die paarden en runderen zijn er door ons neer geplempt op basis van een toestand die wij daar wilden creëren. Het binnen de grenzen die wij wensen houden van die 'wildstand' heeft dan ook geen donder te maken met iets als een natuurlijk evenwicht. Het komt neer op het beheren van een wat groot uitgevallen hertenkamp. Dat heeft werkelijk niets te maken met de natuur die het zelf wel regelt, daar heb je groot gelijk in. Maar dat betekent ook dat de jacht daar een heel andere rol speelt dan in een natuurlijke situatie. Spreken over een jagersgilde dat 'zéér betrokken is bij de natuur' is dan ook potsierlijk: als het gaat om het afknallen dan is er ineens wel sprake van natuur? Daar schiet je toch echt in je eigen voet. Los van de rol die ze spelen bij het creëren of in stand houden van een door ons gewenst landschap kom je met het op humane basis afschieten van een overschot aan paarden en runderen in de Oostvaardersplassen toch echt op het terrein van de extensieve veehouderij terecht. Die paarden en runderen hebben eenzelfde functie als schapen die we rond laten lopen om heidelandschappen in stand te houden. En die laten we nadat ze zich enthousiast hebben voortgeplant ook niet over de hei dartelen om ze door plezierjagers af te laten knallen. En in landen waar nog de ruimte is om op gebieden waarbij de Oostvaardersplassen in het niet vallen extensief koeien te houden schieten ze die ook niet af maar drijven cowboys ze samen om ze af te voeren naar de slachter. Er is werkelijk geen hond die het in zijn hoofd haalt om daar met vage verhaaltjes over de natuur te pleiten voor het afschieten van het overschot aan runderen op de pampa's. Er zijn situaties waarin de jacht een rol kan spelen, omdat het binnen grotendeels door de mens gecreëerde omstandigheden nu eenmaal een onhaalbare zaak is om ganzen, konijnen of reeën samen te drijven, zoals dat met schapen, runderen en paarden wel kan. In die gevallen moet je formuleren onder welke voorwaarden de jacht plaats moet vinden en welke normen daarbij hoog gehouden moeten worden. Net zoals er normen zijn voor het afmaken van intensief gefokte dieren. Het misplaatste infantiele sentiment van de PvdD mag bij die afweging net zomin een rol spelen als de even infantiele wellust van veel plezierjagers.

2 Reacties
Patrick Faas
Patrick Faas17 dec. 2014 - 21:01

Bravo, heer de Geus.

ev1970
ev197017 dec. 2014 - 21:01

Piet, dat heb je mooi gezegd!

whoeaaah
whoeaaah17 dec. 2014 - 21:01

Piet, ik ben het niet met je eens dat de misstanden, die zijn er helaas, gelijk gesteld mogen worden aan de positieve kanten van de jacht. Een eerlijke fout is tot daar aan toe maar moedwillige misstanden worden ook door veruit de meeste jagers niet gewaardeerd en niet geaccepteerd. Er zijn jagers die er 'los knallen' maar ook politieagenten en politici die macht misbruiken, soldaten die het leuk vinden om mensen te doden en chirurgen die ervan genieten om in mensen te snijden. Het gedrag van deze mensen is niet goed te keuren en moet aangepakt worden. Vergeet echter niet dat het in alle gevallen de 1 a 2% die het voor de rest verprutst, ook bij de jagers. De excessen vallen op maar zijn zeker niet representatief voor de hele groep, in tegendeel! De 98% die het hartstikke goed doet, die zich keihard inzet voor de natuur daarop afrekenen is onterecht, oneerlijk en dom. Het is goedkope stemmingmakerij die de opinie van onwetenden beïnvloedt wat doorwerkt in wetten en regelgeving. Wetten en regelgeving die niet alleen nadelig zijn voor de jager, maar juist voor de natuur die men zo hoog in het vaandel zegt te hebben. Het is ronduit dom om een bevolkingsgroep zwart te maken, het beperkt dialoog en daarmee de democratie , het polariseert en beperkt goede oplossingen voor problemen (ongeacht of dit problemen in de natuur of in de jacht zijn). Dit zwart maken is alleen goed voor de politieke agenda van de partijen die anti zijn maar niet voor de natuur. Al het ging om het 'afknallen' dan hadden ik en vele jagers met mij de vriezer veel vaker vol gehad. Dat je dit soort argumenten gebruikt doet afbreuk aan de goede argumenten in je verhaal. In de vier jaar dat ik nu jaag ben ik in bijna elke windstreek van Nederland op jacht geweest met uiteenlopende jagers, een mooie doorsnede van de samenleving. Ik kan je uit eigen ervaring vertellen dat, door de gedegen opleiding, er weinig fouten gemaakt worden en excessen uit de krant of via via op tafel komen, die zijn echt zeldzaam in verhouding met de hele jagerspopulatie. Dat is buiten de jachtwereld nog veel sterker, mensen hebben een mening maar geen ervaring, de meesten kennen niet eens een jager. Zoals een oude jager ooit eens zei: 'Als je praat van horen zeggen, dan lieg je veel.'

2 Reacties
johns2
johns217 dec. 2014 - 21:01

Bas, goed verwoord. Ik ben zelf niet principieel voor of tegen de jacht, maar wél tegen misstanden. En ik vraag me af (als ik het bij dierenleed hou) hoeveel bewuste fouten en 'mishandeling' plaats vindt door jagers en hoeveel in de commerciele vlees productie. Ik jaag zelf niet, vissen doe ik ook niet aan, maar ik probeer juist vlees wel bewust te kopen. Geen kiloknallers of vage herkomst, al moet ik daar wel op de labels vertrouwen. Eigenlijk, als ik vlees en vis wil blijven eten, is er maar één manier om zeker te weten dat het dier in kwestie met respect (?) behandeld is en zonder onnodig leed aan zijn einde gekomen is, is zélf gaan jagen/vissen en kippen en dergelijke houden.

pietdeg2
pietdeg217 dec. 2014 - 21:01

"Ik kan je uit eigen ervaring vertellen dat, door de gedegen opleiding, er weinig fouten gemaakt worden" Daarmee reduceer je excessen tot de vraag of er weidelijk wordt gejaagd. Waar ook wel het een en ander op aan te merken valt: oudjes die met trillende handen nog een keer meedoen, complete voetbalteams (hoezo gedegen opleiding?) die het veld in gaan en mogen schieten om kennis te maken met de jacht enzovoorts. Maar daar gaat toch echt een vraag aan vooraf: is het in de gegeven situatie noodzakelijk dat er wordt gejaagd? Of wordt er een situatie gecreëerd waarbinnen lekker kan worden gejaagd? "Het is ronduit dom om een bevolkingsgroep zwart te maken" Je doelt op het gelijkstellen van mensen die kanttekeningen bij de jacht plaatsen met vijfjarige meisjes als Marianne?

Brillie
Brillie17 dec. 2014 - 21:01

De hele beeldvorming rond jacht is het resultaat van slechte, eenzijdige voorlichting, vermengd met een vleugje demagogie . Dat begint al bij het woord 'plezierjacht'. Plezier in combinatie met het doodschieten van onschuldige, zielige dieren? De barbarij! Alsof die term door de jagers bedacht is. Dat jagers jagen en dat dat voor hen een prettige manier is om in en met de natuur bezig te zijn is iets totaal anders dan schaterlachend, gewetenloos en wellustig er maar op los knallen, wat onwetenden toch altijd maar wijsgemaakt wordt. Plezier heb je op de kermis of in het circus (hoewel dat laatste...). Diezelfde beïnvloeding van beeldvorming zit ook in een woord als 'plofkip', een woord dat waarschijnlijk uit de koker van het hetzelfde pr-bureau komt dat 'plezierjacht' verzon. Ik weet niet hoe uw hersenen werken, maar bij plof denk ik aan een explosie, een knal, iets wat je hoogstwaarschijnlijk uitermate onwenselijk vindt. Als mij gevraagd wordt of ik exploderende kippen wil is mijn antwoord uiteraard, net als bij de meesten: nee, en daar zit hem de geniepigheid. Of neem het zo gehypte 'kweekvlees'. Klinkt beter dan laboratoriumvlees, maar is dat in feite wel. En dat klinkt toch nét even iets onsmakelijker.

1 Reactie
ev1970
ev197017 dec. 2014 - 21:01

Ze staan er ook enorm treurig bij op de foto's met alle dieren triomantelijk uitgestald....echt droevig zien ze er uit. Ik vind dit zo respectloos......

MorrisM
MorrisM17 dec. 2014 - 21:01

Voor- en tegenstanders van de jacht moeten elkaar respecteren. Daarom voeg ik enige puntjes toe ter overweging: * een plezierjacht drijft op het water, de term is een bedenksel van de PvdD om de jacht in een kwaad daglicht te stellen. Jacht is gewoon jacht( wat veel voldoening kan opleveren). De reacties leveren precies dat beeld wat de PvdD wil. Rondknallende jagers. Durf eens contact te zoeken met een jager en vraag of u mee mag. Daarna mag u oordelen. * Het bevreemd mij dat dieren wel gefokt mogen worden, of bijeengedreven, in een transportwagen naar de slachterij mogen worden gebracht en daar na al deze stress worden doodgeschoten middels een slagpin die op het voorhoofd wordt geplaatst door de slachter. Dit alles voor uw biefstukje en uw gehaktbal. Maar als het dier in de grote groene stal (lees natuur en landerijen) van het 1 op het andere moment dood neervalt, is leiden in last. Óf u bent vegetariër óf u hebt respect voor diegenen die wel in staat zijn vlees voor( ook uw)consumptie te bereiden. Of het nu een slager is of een jager of een visser is. * Jagers zijn net mensen. Ook binnen die bevolkingsgroep komen misstanden en fouten voor. Ook dan worden deze misstanden aan de kaak gesteld, justitieel vervolgd, geroyeerd als lid etc. net als bij bijv. de woningbouwcoöperaties. ( een meer socialere bedoelde stedelijke instelling kan ik mij niet bedenken) Net als bij alle misstanden gaat het altijd om een individu, niet om de groep. De voetbalsupporter is daar ook een mooi voorbeeld van. Uit een commentaar hiervoor blijkt ook dat de aanvang over ervaring met jagers gaat maar uiteindelijk blijkt het 1 individu te zijn die het jachtveld pachtte. En ja u had groot gelijk de pacht niet te verlengen als uw relaas verder waar was. * Door een groepje mensen met een wapenvergunning, ik schrijf extra geen jagers want dat is niet de essentie van jacht, in dienst van de overheid te stellen creëer je juist een clubje schieters. De jager is een vrijwilliger die veel vrije tijd in zijn passie steekt. het uiteindelijke schot is maar een heel klein onderdeel van het jachtgebeuren. Over al het gedumpte afval dat de jagers uit de natuur verwijderen hoor ik nooit iemand. Er zijn economische cijfers over dit jagersvrijwilligerswerk/beheer. de grootste vrijwilligersorganisatie van Nederland. Als dit door de overheid betaald zou moeten worden dan gaat uw belastingtarief nog wel een eindje omhoog. O ja, de tegenwoordige jager oefent zelf, zonder verplichting op de schietbanen. * Ik vind dat bij de tegenstanders van jacht de nuance over het algemeen ver te zoeken. Altijd maar weer kreten als " moordenaars, afknallen ed. " kunt u mij het verschil uitleggen tussen de dood van de muis in uw muizenval of de wesp in uw wespenvanger die u achteloos vermoord omdat u ze lastig vindt en de dood van de woerd die geselecteerd geschoten wordt na zorgvuldige bestudering van het koppel eenden met als doel consumptie én meer kans voor de eendjes op een succesvolle broed? Ik wel, het laatste gebeurd bij volledig bewustzijn. Als jagers echt zo zouden jagen zoals de tegenstanders beweren, dan zou dat het stomste zijn wat de jagers kunnen doen. immers, ze jagen toch zo graag? Als alles maar doodgeschoten wordt dan valt er het volgend jaar toch niks te jagen? * Dan als laatste nog een opmerking over de sneer die ik las over het teruggeven van de opfok van dieren aan de boeren/ verstand/baat. Alle boeren die ik ken zijn zeer zorgzaam voor hun vee. De enige reden dat niet alle mestdieren hand in hand door de weide dartelen is dat u als consument te beroerd bent om een paar dubbeltjes meer te betalen voor die huisvesting. U koopt dan toch lekker die kiloknaller die dan zeker uit het buitenland wordt geïmporteerd. Dat was 30 jaar geleden al zo en die mentaliteit van de consument is nauwelijks veranderd. En beste Piet, het valt mij op dat je wel erg goed weet wat die jager allemaal doet: zwijnen voeren, vogeltjes kweken, hoe kom je toch aan die wijsheid? Weet je dan niet dat de Veluwe waar de zwijnen wonen van Staatsbosbeheer is? Daar mag geen jager komen, anders dan op verzoek van Staatsbosbeheer. Als er al jagers zijn die vogels kweken dan lijkt mij alleen de fazant een optie. En dat heb jij allemaal gezien? als ik van plan was om fazanten te kweken dan deed ik dat zonder jou in te lichten. dus nogmaals: waar komt die kennis vandaan? Of is dit ook maar voor waar aangenomen uit de roeptoeters van bijv. Faunabescherming? Zelden zoveel leugens en onwaarheden uit 1 hoek zien komen als uit de hoek van die organisatie. Tegelijkertijd plaatsen ze zich wel buiten de wet. Ook heb jij het over de overwinning van de natuur. Wat stuit me dat tegen de borst. Dat is nou precies het verschil. Ik heb niks overwonnen, ik ben onderdeel van de natuur in al haar facetten. Ik doe mee in de cyclus van leven en ja, ook van de dood. Maar nooit moedwillig zoals uw huiskat en altijd met respect, in tegenstelling tot de automobilist die het aangereden konijn achterlaat om pijnlijk te laten sterven. Ik stop dan en geef het konijn een nekslag. Waarom die automobilist niet? Omdat hij het niet kan, dood is eng, zeker met die grote lieve ogen of omdat het hem niks interesseert? Maken we goed met een donatie aan het wereldnatuurfonds. Maar gelukkig geen eigen verantwoording. Een heel verhaal ondertussen, dat was niet de bedoeling dus ik stop ermee. En weet u wat nu het leuke is? U hoeft het niet met mij eens te zijn. Ik vraag u allen alleen om eens na te denken of uw mening alleen zaligmakend is of dat er ook nog andere aspecten zijn. Bent u wel goed op de hoogte als u uw mening geeft? Of bent u alleen afgegaan op hetgeen dat u via de media binnen hebt gekregen? Fijne feestdagen gewenst allemaal en voor de liefhebbers hoop ik dat er een lekker stukje wildbraad op tafel staat.

1 Reactie
pietdeg2
pietdeg217 dec. 2014 - 21:01

"Voor- en tegenstanders van de jacht moeten elkaar respecteren." Goed voornemen, alleen jammer dat het vervolgens zo Wilderiaans uitpakt: respect eisen maar niet in staat zijn om het te tonen. Daarmee kweek je geen begrip maar weerzin. "En beste Piet, het valt mij op dat je wel erg goed weet wat die jager allemaal doet: zwijnen voeren, vogeltjes kweken, hoe kom je toch aan die wijsheid?" Als jij geen vier handen had om tegelijkertijd je oren en je ogen dicht te houden, zou je dat ook weten. En als je een weidelijke jager was zou je woest zijn over hoe de jacht daardoor in diskrediet wordt gebracht. "Weet je dan niet dat de Veluwe waar de zwijnen wonen van Staatsbosbeheer is? Daar mag geen jager komen, anders dan op verzoek van Staatsbosbeheer." Zelfs de oranjes bezondigden zich op het Loo van deze praktijken. Die zijn er onder druk van de publiciteit mee gestopt maar nog steeds worden op de Veluwe zwijnen bijgevoerd. Twee jaar terug riep een jagersvereniging zelfs nog openlijk op om bij te gaan voeren omdat de zwijntjes wel wat erg mager waren voor consumptie. Jachtvergunningen voor de Veluwe (dat zou je toch moeten weten) worden gewoon afgegeven door de provincie. "Als er al jagers zijn die vogels kweken dan lijkt mij alleen de fazant een optie. En dat heb jij allemaal gezien? als ik van plan was om fazanten te kweken dan deed ik dat zonder jou in te lichten." Het stiekeme heb je al goed begrepen. Alleen gaat er weleens wat mis. Zo werden augustus dit jaar in Brabant nog honderden fazanten geconfisqueerd die in volières werden gehouden om ze uit te zetten voor de jacht. Ik heb niks tegen de jacht en eet op zijn tijd graag een stukje wild (echt wild, geen kweek) maar het is onzin om te doen alsof jagers een heel bijzonder soort mensen zijn die zich keurig volgens de regeltjes gedragen. Laat staan dat ze een zijn met de natuur en daarin louter een nuttige rol vervullen. Wel genieten ze tijdens de jacht van de natuur, net als sportvissers, maar dat is iets anders.

[verwijderd]
[verwijderd]17 dec. 2014 - 21:01

Tja linkse betweters die van toeten noch blazen weten...what else is new.

1 Reactie
Pineaux
Pineaux17 dec. 2014 - 21:01

Tja, rechtse luchtverkopers die alles van (roep)toeten en (van een hoge toren)blazen weten.

petralosser
petralosser17 dec. 2014 - 21:01

Wat een eenzijdig en kortzichtig verhaal! En ik kan echt geen respect opbrengen voor mensen die plezier hebben in het doden van dieren en dat afdoen alsof ze de natuur een handje helpen. Hoeveel dieren worden er niet half aangeschoten en heb je wel eens fotoos gezien van wilde zwijnen die zich uit angst en in paniek (zwaar) verwonden aan bijv prikkeldraad. En het is inmiddels toch wel bekend dat afschot van dieren niet nodig is omdat populatiedichtheden zich vanzelf aan het beschikbare natuurlijke voedsel zullen aanpassen. En 'Daar liet men ’s winters pakweg 1800 grote grazers, hoofdzakelijk edelherten, van de honger creperen' is dus EEN LEUGEN!! Ik vraag aan jagers als ik ze al tegenkom: waarom schieten jullie niet met verdovingspijltjes? Dan kijken ze me ongelovig aan: dat is geen echte jacht! DUS DIEREN DODEN VOOR JE EIGEN PLEZIER, hoe fijn kan dat zijn?

1 Reactie
adriek
adriek17 dec. 2014 - 21:01

Er zijn daarentegen ook maar heel weinig jagers die met plezier een dier verwonden en het dan weg laten rennen zodat het fijn dood kan bloeden. De suggestie word in deze en vergelijkbare discussies gewekt dat jagers voor hun plezier dieren laten lijden. Dat bestrijd ik (al zullen er ongetwijfeld uitzonderingen zijn). Verreweg de meeste jagers doen -serieus- hun best om netjes te jagen. Een gedood dier wordt daarna geslacht en opgegeten. Ik weet niet wat een 'prettiger' manier om te sterven is: Na een leven op de Veluwe een kogel, of na een leven in een hok van 3x3 meter een vrachtwagen in gejaagd worden, een lange rijs vol stress, en dan een stroomtang op je kop. (Ik zou voor het vrije leven kiezen.)

omaoeverloos
omaoeverloos17 dec. 2014 - 21:01

Mooi artikel, ik vind mensen die de jacht afwijzen maar wel een mug doodslaan altijd een beetje dierdiscrimineren.

1 Reactie
pietdeg2
pietdeg217 dec. 2014 - 21:01

"ik vind mensen die de jacht afwijzen maar wel een mug doodslaan altijd een beetje dierdiscrimineren" Net als jagers die zeuren als een mens onder vuur wordt genomen?

Jachtargumenten
Jachtargumenten17 dec. 2014 - 21:01

Ik heb de reacties eens allemaal doorgelezen. Het volgende valt hierover te zeggen: Er zijn er een paar bij, die precies doen, waar ik voor waarschuw: dingen roepen waar men geen verstand van heeft, en meestal van horen zeggen Vaak duidelijk uit de koker van de actiegroepen. Soms uit (veronderstelde) eigen waarneming. Ik ga niet allerlei misdragingen goed- of wegpraten. Jagers zijn net mensen. Dan zijn er de irrelevante zaken: macho’s, SUV’s met Duitse kentekens, gebral en snoeverij, zuippartijen. Jagers zijn net mensen. Maar om dit soort zaken naar het hele jagersgilde te extrapoleren gaat te ver - daar hebben anderen al iets over gezegd. Wel is er de laatste jaren wat veranderd, geheel in lijn met de maatschappelijke ontwikkelingen: als een jager te veel opheeft met een geweer onder handbereik, of zich in een café of het verkeer aggressief gedraagt, dan is hij gelijk zijn geweer en acte kwijt en daarna pas naar de rechter (kost minimaal 2 jaar, ook als hij onschuldig blijk te zijn). Er zijn er genoeg die op zo’n gelegenheid loeren. Dus als er nog zijn die met hun dubbelloops wijzen, zijn ze heel dom of heel erg getergd. Er zijn actiegroepen, die jagers opzettelijk zo tergen in de hoop dat ze hun geduld verliezen. Fotootje en wég jachtakte. Joeppie! Dan zijn er onderwerpen als plezierjacht, dierenleed, bewustzijn bij dieren, de illusie om de wildstand met geboortecontrole te regelen en mijn veronderstelde eenzijdigheid en vooringenomenheid. Wat dit betreft zou ik zeggen, neem even de tijd om mijn site www.jachtargumenten.nl te bestuderen, want dat ga ik hier niet allemaal herhalen. U hoeft het er overigens niet mee eens te zijn. En dan nog degenen die menen, dat er teveel mensen zijn en er plaats gemaakt moet worden voor dieren: die hebben gelijk en mogen zelf het voorbeeld geven door hun plaats op deze wereld beschikbaar te stellen en zich niet voort te planten . Overigens is het wel zo, dat de natuurwetten ook voor de mens gelden. Een soort, die te overheersend wordt, zal vroeg of laat teruggefloten worden. Alleen hebben wij – in theorie – de mogelijkheid om er iets aan te doen, door geboortebeperking en andere beperkingen. Functioneert nog niet helemaal, maar een begin is er. Nog even voor Piet de Geus: nergens pleit ik er voor dat de situatie in de OVP door de jagers genormaliseerd moet worden. Die situatie had normaal gehouden moeten worden door verstandig beheer. En of dat door jagers of door boswachters uitgevoerd had moeten worden, zal me worst wezen. En dan zou het nu geen intensieve veehouderij zijn, maar een prachtig natuurgebied. Maar eigenlijk ging het hier niet over. Het ging over de verkindsing van Nederland. Dat je best over jacht en andere dierenaangelegenheden mag praten, maar wel een paar uitgangspunten moet hebben, die niet strijdig zijn onze natuurlijke realiteit, in plaats van reebruine ogen en schattige zeehondjes.

1 Reactie
pietdeg2
pietdeg217 dec. 2014 - 21:01

"Het ging over de verkindsing van Nederland. Dat je best over jacht en andere dierenaangelegenheden mag praten, maar wel een paar uitgangspunten moet hebben, die niet strijdig zijn onze natuurlijke realiteit, in plaats van reebruine ogen en schattige zeehondjes." Dat kan niet zonder het over de hele verkindsing van Nederland te hebben: ook onder jagers. Want wie schiet op fazanten die speciaal daarvoor worden losgelaten moet toch echt begrijpen dat hij beter op kleiduiven kan schieten in plaats van te 'jagen'. En het kan ook niet zonder het te hebben over wat "onze natuurlijke realiteit" dan precies is. En die realiteit is toch echt dat we hier geen campo hebben zoals in Spanje, waar je nog met lange honden kunt jagen. En het is hier ook geen Canada met zijn eindeloze bossen waar je op herten kunt jagen. Onze natuurlijke realiteit is dat er nog wat postzegeltjes natuur en met name cultuurlandschap zijn, waar de wildstand grotendeels door de mens wordt bepaald. En die specifieke omstandigheden moet je als uitgangspunt nemen als je die verkindsing van zowel jagers als tegenstanders achter je wilt laten en een stap verder wilt komen dan dat domme gekibbel. Vandaar dat ik twee uiterste voorbeelden noem, omdat die de dilemma's en keuzes goed duidelijk maken. Jagen in de Oostvaardersplassen is net zo absurd als jagen in een hertenkampje. Maar hetzelfde geldt voor het genadeschot dat een jachtopziener een paard of rund daar geeft. Binnen die gecontroleerde omstandigheden kun je de wildstand ook op een andere manier binnen de perken houden. En het zover laten komen dat die door de mens daar geplaatste grote grazers creperen is net zo'n waanzinnige manier van natuurtje spelen als herten in een hertenkamp laten creperen of de natuur zijn gang laten gaan bij een schaapskudde. Want een andere functie dan schapen op de hei hebben die grote grazers niet en de ruimte om in de winter de beschutting en het voedsel van de Veluwe op te zoeken hebben ze evenmin. Het andere voorbeeld dat ik noemde zijn de Waterleidingduinen: de damherten daar zijn er ook door mensen geplaatst en zijn ook ingesloten door hekken, waarbinnen ze zich zonder natuurlijke vijanden voortplanten als konijnen en uiteindelijk het natuurlijke evenwicht verstoren. In zekere zin is de situatie vergelijkbaar met die van de runderen en paarden in de Oostvaardersplassen. Er is echter een cruciaal verschil: die herten laten zich niet samendrijven om hun aantal (bij voorkeur als het vlees goed is en niet als ze al creperen) te decimeren. Dus daar is het geweer wel het geëigende middel en of dat door een plezierjager of jachtopziener wordt gehanteerd is van ondergeschikt belang. Onze natuurlijke realiteit is dat veel wild in Nederland in volledig door de mens gecreëerde en beheerste omstandigheden leeft. Dat maakt dat we een heel andere verhouding tot en verantwoordelijkheid voor dat wild hebben. Koeien doden we immers ook niet met een kogel of een schot hagel. Enerzijds moet je vals sentiment uitsluiten maar anderzijds moet je je ook afvragen of de jacht met het geweer de geëigende methode is om een wildpopulatie binnen de perken te houden of dat er betere alternatieven zijn. Wat mij betreft moet je die discussie zonder taboes voeren. Als ik zie hoe er in en rond Amsterdam wordt geklooid met spoordijken en dergelijke ondermijnende konijnenplagen, dan denk ik toch echt: stuur daar even een roedel podenco's op af en je bent binnen de kortste van het konijnenprobleem verlost. Zonder dat die dieren onnodig leed wordt aangedaan en zonder het risico dat een voorbijganger van zijn fiets wordt geknald. Het uitgangspunt moet wel zijn wat de meest acceptabele methode is om om te gaan met wild in een door mensen beheerste omgeving. Want dat is helaas onze natuurlijke realiteit: dieren leven in Nederland in een door de mens beheerste omgeving en de mens is niet te gast in de natuur.

1959pj
1959pj17 dec. 2014 - 21:01

Beste mensen waar hebben we het over, er worden dagelijks mensen afgeschoten en wat doen we daar aan NIETS is het niet zo dat de dieren nog altijd onder de mens staan en grotendeels zijn gemaakt voor voedsel van de mens. Of zijn zij belangrijker dan de mens, lees de Bijbel maar eens wat die daar over zegt. Ik hou en geniet ook van de dieren zo als de schepper ze heeft gemaakt en niet zo als wij ze willen maken. Er zijn belangrijkere dingen om je druk over te maken, als de mensen zo door gaan als ze nu doen dan is er straks misschien helemaal geen dingen meer om van te genieten, dus ga zo door.

1 Reactie
ev1970
ev197017 dec. 2014 - 21:01

In die bijbel van u staat ook dat men heen moet gaan en zich moeten vermenigvuldigen, nou dat is veels te veel gebeurd helaas en die mensen maken er een dikke puinhoop van. Al die mensen verdringen de natuur en in mijn optiek staan mensen niet boven een dier, dat is uw mening. Voor mij zijn alle levende wezens waardevol en we kunnen nog zeer veel leren van dieren als mensen.