Logo Joop
De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen

Weg met het begrip ras

  •  
17-04-2015
  •  
leestijd 4 minuten
  •  
589 keer bekeken
  •  
wetenschappelijk_onkruid
Als wetenschappers scherpe grenzen tussen groepen probeerden te ontdekken, konden ze die niet vinden
Jaarlijks stelt John Brockman, oprichter van het vermaarde discussieplatform Edge.org, één vraag aan een selectie van de meest interessante wetenschappers, auteurs en kunstenaars ter wereld. Dit keer vroeg hij: ‘Welk wetenschappelijk idee is rijp voor de prullenmand?’ De 175 antwoorden werden gebundeld in Wetenschappelijk onkruid en op Joop lees je er de komende weken alvast een aantal van.
Ook Kant was die mening toegedaan. Hij heeft zich gedurende zijn hele carrière beziggehouden met het vraagstuk van de menselijke diversiteit. Vanaf 1775 schreef hij uitgebreid over het onderwerp. Hij
 was de eerste die de geografische groeperingen van mensen namen gaf en ze definieerde als ‘rassen’. Er waren er vier, gekarakteriseerd door huidskleur, haarsoort, schedelvorm en andere anatomische kenmerken alsmede het vermogen tot moreel besef, zelfverbetering en beschaving.
Waarom zegevierde het wetenschappelijke racisme van Hume en Kant over de logische, weldoordachte oppositie van Johann Gottfried von Herder en anderen Misschien omdat Kant al in zijn tijd werd erkend als groot filosoof. In de negentiende eeuw, toen zijn belangrijkste filosofische werken wijd en zijd verspreid raakten, steeg hij nog in aanzien. Sommige van zijn aanhangers waren het eens met zijn racistische standpunten; andere verontschuldigden zich ervoor; vele negeerden ze. Bovendien vormde het racisme – waarbij de menselijkheid van niet-Europeanen, vooral Afrikanen, werd gereduceerd of ontkend – een goed excuus voor de trans-Atlantische slavenhandel, die de grootste motor van de Europese economische groei was geworden. Toentertijd populaire Bijbelinterpretaties waarin werd betoogd dat Afrikanen voorbeschikt waren voor de slavernij, versterkten die visie nog eens.
Huidskleur, het meest in het oog springende raciale kenmerk, werd geassocieerd met een vage verzameling opinies en verhalen over de eigen aard van de verschillende rassen. Huidskleur stond voor moreel besef, karakter en het vermogen tot beschaving; het werd een meme. In de negentiende en het begin van de twintigste eeuw kwam de ‘rassenwetenschap’ op. De biologische realiteit van rassen werd bevestigd door nieuwe soorten wetenschappelijk bewijs dat werd aangedragen door nieuwe soorten wetenschappers – met name door antropologen en genetici.
Dit tijdperk was getuige van de geboorte van de eugenetica en haar voornaamste nakomeling, het begrip ‘raszuiverheid’. De komst van het sociaal darwinisme was opnieuw een bevestiging voor de visie dat de superioriteit van het blanke ras deel uitmaakte van de natuurlijke orde. Noch raciale wetenschappers, noch de vele eugenetici die aan beide zijden van de Atlantische Oceaan campagne voerden voor raciale kwaliteitsverbetering stonden open voor de mogelijkheid dat alle mensen als gevolg van migratie en meer dan duizenden jaren onderlinge vermenging het product zijn van een complexe genetische mix.
Halverwege de twintigste eeuw breidde het aantal wetenschappelijke verhandelingen over rassen zich gestaag uit. In de jaren zestig waren er echter twee factoren die bijdroegen aan het ter ziele gaan van het concept. Allereerst nam wereldwijd het aantal onderzoeken toe waarin de fysieke en genetische diversiteit van groepen mensen werd onderzocht. En verder begon de opkomst van de burgerrechtenbeweging in de Verenigde Staten en elders een steeds grotere rol te spelen. Weldra keurden invloedrijke wetenschappers onderzoek naar ‘ras’ af omdat de rassen zelf niet wetenschappelijk gedefinieerd konden worden. Als wetenschappers scherpe grenzen tussen groepen probeerden te ontdekken, konden ze die niet vinden.
Ondanks deze belangrijke veranderingen in wetenschappelijk denken bleven twee verwante concepten, die van een in rassen verdeelde mensheid en een op huidskleur gebaseerde rassenhiërarchie, echter stevig verankerd in de populaire cultuur. Raciale stereotyperingen waren krachtig en hardnekkig, vooral in de Verenigde Staten en Zuid-Afrika, waar onderwerping en uitbuiting van de zwarte arbeidersklasse de hoeksteen van de economische groei waren geweest.
Het concept ‘ras bleef na zijn wetenschappelijke dood bestaan, al begon het geleidelijk iets heel anders te betekenen. Veel mensen vinden tegenwoordig dat ze tot de een of andere raciale groep behoren, ongeacht wat de wetenschap over de aard van dat ras te zeggen heeft. De gedeelde ervaringen van leden van zulke groepen creëren krachtige sociale banden. Voor veel mensen, inclusief veel wetenschappers, is het concept ‘ras’, hoewel niet langer biologisch, een melange van de sociale categorieën klasse en etniciteit geworden.
Artsen blijven door hen geobserveerde gezondheids- en ziektepatronen indelen volgens oude raciale concepten als ‘blank’, ‘zwart’ (of ‘Afro-Amerikaans’), ‘Aziatisch’ et cetera. De indeling van groeperingen volgens ras blijft gehandhaafd, zelfs als wordt aangetoond dat
 veel aandoeningen (diabetes bij volwassenen, alcoholisme en hoge bloeddruk om er een paar te noemen) ogenschijnlijk raciale patronen vertonen doordat mensen dezelfde omgevingscondities delen. Het gebruik van raciale zelfcategorisatie in epidemiologische studies wordt verdedigd en zelfs aangemoedigd. Als je echter maar genoeg variabelen, zoals klassenverschillen, etnische sociale gewoonten en attitudes meeneemt, wordt medisch onderzoek van gezondheidsverschillen tussen ‘rassen’ zinloos.
De nieuwste make-over van het concept ‘ras’ komt voort uit de genomica en speelt voornamelijk een rol in de biomedische context. Het concept ‘ras’ krijgt opnieuw waardering door de onaantastbare positie van de medische wetenschap in het populaire bewustzijn. Raciale realisten dragen genomische bewijzen aan die de harde biologische realiteit van raciale verschillen moeten ondersteunen, terwijl raciale sceptici geen raciale patronen waarnemen. Duidelijk is dat mensen zien wat ze willen zien en onderzoeken zo inrichten dat de uitkomsten zijn zoals ze verwachten. In Race Decoded: The Genomic Fight for Social Justice (2012) beschrijft Catherine Bliss, sociologe aan de University of California, ras tegenwoordig als ‘een systeem van overtuigingen dat op een bepaald sociaal en historisch moment consistenties in perceptie en gewoonte produceert’.
Ras heeft een vaste plek in de geschiedenis, maar geen plek meer in de wetenschap. De volslagen instabiliteit en het gevaar van misinterpretatie maakt het concept ‘ras’ als wetenschappelijk concept nutteloos. We moeten nieuwe vocabulaires bedenken voor het omgaan met menselijke diversiteit en onrechtvaardigheid. Het zal niet makkelijk zijn, maar het moet gebeuren. 
 Dit stuk is afkomstig uit de bundel Wetenschappelijk onkruid.

Meer over:

opinie, leven
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.

Reacties (52)

JanVrij
JanVrij17 apr. 2015 - 7:32

Uiteindelijk komt de vooruitgang van de wetenschap.

omaoeverloos
omaoeverloos17 apr. 2015 - 7:32

Och, als het beestje maar een naam heeft.

deltanine
deltanine17 apr. 2015 - 7:32

Ik zou willen dat de mensheid zich eens wist te organiseren om de grootste problemen te tackelen: overbevolking, het klimaat, het uitputten van de aarde, drinkwater, etc. In plaats van nationalisme, religie, ras, maatschappelijke positie. Ik snap dat je rijk moet zijn om je vooral over dat soort dingen druk te kunnen maken, maar toch. Het vertrouwen dat de mensheid ooit de wapens neerlegt en zich gaat focussen op wat er werkelijk nodig is is bij mij klein. Zo klein dat ik twijfel om kinderen te nemen en zelf ook ga denken "als ik het dan maar goed heb". En dan heb ik nog een redelijk ontwikkeld geweten, kan je nagaan als je enorm hebzichtig bent of een opvoeding hebt gehad waarbij je ouders je daar niet in hebben helpen ontwikkelen. De mensheid was een prachtig experiment voor zolang het duurde.

Grozny
Grozny17 apr. 2015 - 7:32

Dit is een beetje een zwak verhaal maar hier https://www.youtube.com/watch?v=JvG1ylKhzoo geeft evolutionary geneticist Richard Lewontin een perfect verhaal over waarom het concept ras onzin is.

zweistein
zweistein17 apr. 2015 - 7:32

"We moeten nieuwe vocabulaires bedenken" We moeten het woord "ras" dus afschaffen volgens de schrijfster. Maar het woord "ras" roept nu juist bij uitstek weerzin op, en is als geen ander woord in staat de genetische verschillen tussen de volkeren te taboeiseren. Als je dat nare woord door iets anders gaat vervangen, bijvoorbeeld door "etniciteit", dan zullen de verschillen juist weer meer salonfahig worden. Het afschaffen zal dus contraproductief zijn.

Achterberghen
Achterberghen17 apr. 2015 - 7:32

Dus we schaffen het begrip ras af en hebben dan ook geen racisme meer. Briljant!

kapitanlaipose
kapitanlaipose17 apr. 2015 - 7:32

Het begrip ras is sowieso al moeilijk te hanteren in de praktijk. Bovendien verklaart het concept ras op wetenschappelijk gebied weinig. De verschillen tussen persoon A en persoon B van beiden ras X zijn groter dan de verschillen tussen ras X en ras Y. Het wetenschappelijk idee van ras is daarom ontzettend achterhaald.

JoopSchouten2014
JoopSchouten201417 apr. 2015 - 7:32

Plausibel 'Wetenschappers zijn echt verrast door de 'woestijnen' die ze aantroffen, gebieden in het moderne DNA waar bijna niets van de Neanderthaler te vinden was. In de genen voor de zaadballen met name, en op het X-chromosoom. Dat moet volgens de onderzoekers iets met de vruchtbaarheid te maken hebben. Ze herkennen dit patroon van hybride dieren. Verschillende soorten kunnen soms nog wel paren, maar het nageslacht is vaak onvruchtbaar. Zoals bij muilezels. Kennelijk was het evolutionaire gat tussen de homo sapiens en de Neanderthaler - zo'n half miljoen jaar - zo groot dat ze op het randje zaten van soortenscheiding: hun 'gemengde' nakomelingen waren net wel of net niet vruchtbaar. Ergo: als de homo sapiens iets later aan zijn grote uittocht uit Afrika was begonnen, was er helemaal niets meer van de Neanderthaler overgebleven.' Bron: http://www.trouw.nl/tr/nl/6700/Wetenschap/article/detail/3586569/2014/01/30/In-ieder-mens-huist-een-Neanderthaler.dhtml

Tom Meijer
Tom Meijer17 apr. 2015 - 7:32

"Ras heeft een vaste plek in de geschiedenis, maar geen plek meer in de wetenschap." Dat is natuurlijk flauwekul. Ras of ondersoort (subspecies) is een begrip uit de biologische taxonomie wat gewoon gangbaar is en zal blijven. Het wordt alleen volkomen ten onrechte op mensen toegepast. Dat is wat anders dan te beweren dat dit begrip "geen plek meer in de wetenschap" heeft. Er zijn natuurlijk wel degelijk geografische verschillen tussen groepen mensen. Het is b.v. al heel lang bekend dat mutaties in de ene groep niet voorkomen in een andere. Dat zijn heel duidelijke verschillen waar terdege rekening mee moet worden gehouden in oa de medische praktijk. Maar die verschillen zijn volstrekt onvoldoende om over rassen/ondersoorten te spreken.

CharlesdeValois
CharlesdeValois17 apr. 2015 - 7:32

Verschillende taxonomische indeling gebruiken het begrip soort ipv. ras. Zoals Linnaeus dat deed. Rijk: Animalia (Dieren) Stam: Chordata (Chordadieren) Klasse: Mammalia (Zoogdieren) Orde: Primates (Primaten) Familie: Hominidae (Mensachtigen) Geslacht: Homo (Mensen) Soort Homo sapiens (Linnaeus, 1758) Het probleem zit hem niet zozeer in het begrip ras of het begrip soort en ook niet in het bijvoegelijk naamwoord; een rode tulp of een zwarte tulp, maar in de bijbedoelingen. En om dan met dit gegeveven een berip af te schaffen omdat sommigen het bijvoegelijke naamwoord ( hier gebruikt als een taxonomische begrip) in een kwaad daglicht stellen zou betekenen dat de taal het verliest van kwaadwilligen. En dan zou het begrip soort ook op de nominatie staan om te verdwijnen. Maar hoe gaan we dan met de verschillen om en hoe gaan we die dan benoemen?

JoopSchouten2014
JoopSchouten201417 apr. 2015 - 7:32

Goed helder stuk. Bedankt. De Neanderthalers zijn helaas verdwenen dus is er nog maar één menselijk 'ras' over. (...)

3 Reacties
Sylvia Stuurman
Sylvia Stuurman17 apr. 2015 - 7:32

Neanderthalers waren een soort :-) (en iedereen buiten een aantal mensen in Afrika heeft stukjes genoom van Neanderthalers in zich)

Jansen & Jansen
Jansen & Jansen17 apr. 2015 - 7:32

Er zijn wetenschappers die daar anders over denken, en die vinden dat het menselijk ras als Pan sapiens gedefinieerd zou moeten zijn, naast Pan troglodytes en Pan paniscus. Ik zou er wel wat voor voelen. Het lost de misvatting dat dat er binnen homo sapiens rassen bestaan op en het helpt de andere twee Pan-rassen aan een status die kan helpen in hun bescherming.

Alienvspredator
Alienvspredator17 apr. 2015 - 7:32

bij sommige mensen zijn er nog wat restjes aan genen over. Blijkt dat deze mensensoort zich ook heeft vermengt met de modernere versie waaruit wij zijn voortgekomen

johanw2
johanw217 apr. 2015 - 7:32

" We moeten nieuwe vocabulaires bedenken voor het omgaan met menselijke diversiteit en onrechtvaardigheid." Een term politiek-correct aanpassen heft geen zin. Als je doel is om eventuele negatieve associaties met bepaalde woorden weg te halen, dan heeft dat in de praktijk hooguit een zeer kort effect: vergelijk de overgang in Nederland van het woord "buitenlander" naar "allochtoon", mensen die het niet op deze mensen begrepen hebben hebben nu een negatieve associatie met beide woorden. Een nieuw woord toevoegen helpt niks.

1 Reactie
Jansen & Jansen
Jansen & Jansen17 apr. 2015 - 7:32

[Als je doel is om eventuele negatieve associaties met bepaalde woorden weg te halen, dan heeft dat in de praktijk hooguit een zeer kort effect: vergelijk de overgang in Nederland van het woord "buitenlander" naar "allochtoon",...] Het "nieuwe" woord allochtoon had al een negatieve connotatie toen het voor het eerst voor buitenlanders werd gebruikt. Voor die tijd werd het gebruikt voor "die schoften die in ons dorp zijn komen wonen van 15 kilometer verderop, en niet zoals wij daar al generaties lang wonen". Zo zie je maar de wereld wordt groter, de xenofobie richt zich op mensen van verder weg. Voor de rest verandert er niets, totdat de wereld 1 groot dorp is geworden, maar dan zijn hullie van de stationsbuurt de pineut.

zweistein
zweistein17 apr. 2015 - 7:32

Het begrip ras is bij dieren altijd onomstreden geweest. Dus waarom moet dit bij mensen hardnekkig ontkend worden? Natuurlijk heeft de schrijfster gelijk dat de rasverschillen (en dan met name in Europa) door vermenging onduidelijk zijn geworden. Maar er zijn nog veel gebieden op aarde, waar het multiculturalisme nog niet is doorgedrongen, en waar de raskenmerken nog ondubbelzinnig zijn te zien. Het begrip ras is uitsluitend en alleen omstreden geworden doordat er aan de verschillen een waardeoordeel is toegevoegd. Dat waardeoordeel is moreel fout. Het ontkennen van de scheidslijnen, hoe diffuus ook, is onwetenschappelijk.

4 Reacties
Sylvia Stuurman
Sylvia Stuurman17 apr. 2015 - 7:32

[Het begrip ras is bij dieren altijd onomstreden geweest. ] Dat klopt. Het betekent, net zoals bij planten, dat mensen gekweekt hebben, door - meestal via inteelt - te komen tot een aantal homogene kenmerken, en er voor te zorgen dat deze dieren alleen onderling worden gekruist. [Dus waarom moet dit bij mensen hardnekkig ontkend worden? ] Huh? Geloof jij werkelijk dat er zoiets ooit bij mensen heeft plaatsgevonden? Het is precies het tegendeel daarvan: doordat mensen steeds verder zijn gaan reizen, vindt er steeds meer vermenging plaats.

rosarosa
rosarosa17 apr. 2015 - 7:32

Volgens mij is het begrip ras iets totaal kunstmatigs, verband houdend met de “kunstmatige selectie” die in landbouw , veetleelt en fokkerijen gebeurd. In de natuur komen geen rassen voor. Als binnen een soort verschillende types voorkomen gaan die zich altijd vermengen. Als ze zich niet kunnen vermengen zijn het verschillende soorten.

HanvanderHorst1
HanvanderHorst117 apr. 2015 - 7:32

Er is maar een mensenras, homo sapiens (als ik het biologisch goed formuleer, maar er is hier volgens mij tenminste een bioloog die me kan concurreren). Vroeger had je meer mensenrassen die naast elkaar bestonden, bijvoorbeeld de Neanderthalers. Maar die andere mensenrassen zijn uitgestorven. Wij moeten het doen met variaties in huidskleur maar dat is dus genoeg om er een heel, heel groot drama van te maken.

sjaakie2
sjaakie217 apr. 2015 - 7:32

=====Het begrip ras is uitsluitend en alleen omstreden geworden doordat er aan de verschillen een waardeoordeel is toegevoegd. Dat waardeoordeel is moreel fout. Het ontkennen van de scheidslijnen, hoe diffuus ook, is onwetenschappelijk.===== Inderdaad, het probleem zit er in dat mensen bij elk verschil een waardeoordeel geven. Mannen zijn beter dan vrouwen, vrouwen zijn beter dan mannen. Blanken zijn beter dan donkere mensen, donkere mensen zijn beter dan blanken. Als iemand zulke teksten uitslaat dan weet je al dat je met een simpel en on-filosofisch persoon te maken hebt. Aan de andere kant zijn er nu mensen zoals Sylvia Stuurman die net zoals wij niet van dat soort waardeoordelen houden maar dit vervolgens op een on-filosofische en onwetenschappelijke manier willen oplossen door simpel weg te gaan ontkennen dat er zoiets bestaat als diversiteit bij de mensheid.

noMan2
noMan217 apr. 2015 - 7:32

Hehe, weg met die onzin! Ik heb nooit geloofd in mensenrassen en ik geloof ook niet in wezenlijke verschillen tussen genders behalve overduidelijk her verschil in geslachtsorganen, omdat de mens nu eenmaal op deze manier voortplant. En dat verschil hoeft ook niet groter gemaakt te worden dat het is, net als huidskleur. Ik zie niet in waarom huidskleur of gender het bewijs kan voeren dat het om verschillende soorten gaat, terwijl er veel meer overeenkomsten zijn, dan verschillen. Het verschil zit hem vooral in cultuur en tussen de oren. Een mens is een mens, zo moeilijk is het niet hoor, om je medemens te herkennen. If it walks like a duck and it talks like a duck, it's a duck, zeggen ze in Engeland. En voor de diehard racisten en mannen die nog steeds geloven recht te hebben op vrouwen (zoals de blanken lang vonden recht te hebben op slaven, zo zien mannen dat ze recht hebben op vrouwen als seksobject/seksslaaf. Porno is niet voor niets booming buissiness, mannen vinden dat ze er recht op hebben ookal draait die industrie op wantoestanden en geweld naar vrouwen. En ja, ook iedere fappener, voel je vooral aangesproken! Voor het lozen van je kwakje is alles geoorloofd, niet waar?!) deze vraag om eens over na te denken: zie je misschien je medemens niet in de ander, als je zelf onmenselijk bent?

3 Reacties
sjaakie2
sjaakie217 apr. 2015 - 7:32

====ik geloof ook niet in wezenlijke verschillen tussen genders behalve overduidelijk her verschil in geslachtsorganen==== Wat jij gelooft is helemaal niet relevant. Het gaat om de biologische feiten en het is al lang aangetoond dat er wel degelijk verschillen zijn tussen mannen en vrouwen. Overigens spreek je jezelf volledig tegen door vervolgens weer mannen apart uit te zonderen en ze generaliserend aan te spreken. Wat je sowieso altijd doet als je hier een reactie plaatst. Beetje tegenstrijdig als je net beweert dat er geen verschil is tussen mannen en vrouwen vind je niet?

lembeck
lembeck17 apr. 2015 - 7:32

Over het algemeen wel met je eens, ja. Er is inderdaad maar één mensenras op de planeet. Een enkel ras met alle verschillen die we nu zien. Geweldig toch? Wat meer interesse in elkaars leven, waardoor mensen met elkaar in gesprek komen, lijkt me een goede zaak. Onderdrukking van andere mensen, vooral nog steeds vrouwen helaas, zal echt moeten stoppen en zichzelf belangrijker vinden dan anderen, omdat je toevallig als een jongetje geboren bent ook.

Rootman
Rootman17 apr. 2015 - 7:32

Wat is een fappener? Nog nooit van gehoord...

rbakels
rbakels17 apr. 2015 - 7:32

Wetenschappers hebben inderdaad problemen rassen te onderscheiden. Maar elke leek herkent onmiddellijk een blanke, een neger of een Aziaat. Wel zijn er geleidelijke overgangen: zo worden als ik het wel heb Nubiërs beschouwd als blanken terwijl ze een heel donkere huid hebben. Ook leven er in centraal-Aziatische landen mensen die een geleidelijke overgang laten zien van blanken naar Chinezen. Omgekeerd zijn er ook grote variaties binnen groepen die als één ras worden gezien. Zo gelden Arabieren als blanken, maar ze zien er meestal toch anders uit dan Zweden. Ook joden zijn blanken, maar in de geschiedenis werden ze toch vaak anders behandeld, om het voorzichtig te zeggen. Problemen beginnen pas als er gevolgen worden verbonden aan de indeling in rassen. Maar laten we wel wezen: de blanken zijn zeker niet in elk opzicht superieur. De negers leerden de wereld muziek maken: in alle hedendaagse amusementsmuziek zitten elementen van jazz en vooral blues. En de Aziaten leerden de wereld koken, meet nog dan de Fransen en de Italianen. En in Thailand lopen de allermooiste vrouwen rond.

2 Reacties
zweistein
zweistein17 apr. 2015 - 7:32

"De negers leerden de wereld muziek maken" Klassieke muziek lijkt me nu juist iets autentiek Europees. En Europese volksmuziek (bv de Ierse) bestond ook al lang voordat Afrika was ontdekt. ALS de blanke Europeaan ergens in excelleert, dan is het wel muziek maken!

Robles
Robles17 apr. 2015 - 7:32

"Maar laten we wel wezen: de blanken zijn zeker niet in elk opzicht superieur. De negers leerden de wereld muziek maken: in alle hedendaagse amusementsmuziek zitten elementen van jazz en vooral blues. En de Aziaten leerden de wereld koken, meet nog dan de Fransen en de Italianen. En in Thailand lopen de allermooiste vrouwen rond." Er zitten veel zwarte invloeden in hedendaagse muziek maar net zoveel blanke invloeden. Hangt helemaal af van welk genre je beluisterd. De Aziatische keuken is mooi. Maar in elke keuken zitten verrassingen. Verder zijn negerinnen de mooiste vrouwen. Dat laatste moet duidelijk zijn.

KlassiekLiberaal
KlassiekLiberaal17 apr. 2015 - 7:32

"Bovendien vormde het racisme – waarbij de menselijkheid van niet-Europeanen, vooral Afrikanen, werd gereduceerd of ontkend – een goed excuus voor de trans-Atlantische slavenhandel, die de grootste motor van de Europese economische groei was geworden". Dit is natuurlijk een onzinnige stelling. De belangrijkste motor van de Europese economie ten tijde van Kant was de Westerse inventiviteit die leidde tot de industriële revolutie. Inkomsten uit slavenhandel maakte niet meer dan 1% op van het totale investeringen gedaan in de industriële revolutie. "Als wetenschappers scherpe grenzen tussen groepen probeerden te ontdekken, konden ze die niet vinden". Het feit dat grenzen van concepten diffuus zijn, betekent nog niet dat deze grenzen niet bestaan. De grenzen van de Japanse (of Shintoïstische) cultuur zijn diffuus, maar er bestaat wel degelijk zoiets als de Japanse cultuur. Dit ondermijnt daar niet de stelling dat er verschillen zijn tussen mensenrassen. Bij mij in de sportschool trainen veel negroïde jongens van mijn leeftijd, en vaak ook jonger. Zij hebben een spierontwikkeling die als blanke niet te halen valt. De eenvoud waarmee zijn breder, sterker en groter worden is simpelweg niet te evenaren. Aziatische jongens hebben het weer moeilijker dan blanken. Zij zijn over het algemeen meer tenger gebouwd en kunnen moeilijk spieren aanzetten. Dat er, gemiddeld gezien, een correlatie bestaat tussen de veelvoorkomendheid van een type lichaamsbouw en een individu zijn/haar huidskleur lijkt me evident. Echter, het klassificeren van deze huidskleuren is een stap die niet gemaakt kan worden. Het erkennen van fysieke verschillen staat niet gelijk aan een waarde oordeel over een bepaalde groep mensen. Zoals MLK zei; judge somebody not on the color of his skin, but on the content of his character. Het gedrag van iemand is dan weer níet genetisch bepaald, maar heeft alles te doen met opvoeding en achtergrond.

1 Reactie
Alienvspredator
Alienvspredator17 apr. 2015 - 7:32

De veschillen zijn gewoon van geografische oorsprong. De blanke huidskleur bv is onstaan om meer vitamine D te kunnen aanmaken.

Warren2
Warren217 apr. 2015 - 7:32

We zouden juist extra onderzoek moeten doen naar rassenvoordelen. Je kiest bijvoorbeeld het juiste hondenras voor de taak die je hebt. Als je schapen wilt hoeden koop je een bordercollie en geen tekkel. Waarom zou er bij mensen geen positief verschil te ontdekken zijn in ras. Daarmee is negatief racisme ook meteen opgelost.

1 Reactie
Sylvia Stuurman
Sylvia Stuurman17 apr. 2015 - 7:32

@JT En wie, denk je, zou die verschillende mensenrassen gekweekt hebben? Besef je hoe bordercollies tot stand zijn gekomen? Door kweken: inteelt, gericht kruisen, etc. Geloof je echt dat dat met mensen gebeurd is? Wie waren de kwekers dan?

[verwijderd]
[verwijderd]17 apr. 2015 - 7:32

Ik denk dat er wel verschillen zijn maar dat het vooral niet correct is deze te benoemen en onderzoeken gestuurd worden. Daartegenover staan dan weer andere onderzoeken die wat anders aantonen. Zo is eerst melk gezond en vervolgens melk ongezond bij het volgende onderzoek. Ik heb een onderzoek gelezen en Aziaten schijnen bijvoorbeeld intelligenter te zijn dan "wij" hier in Europa. Maar of dat ze nu helpt een goed mens te zijn is weer wat anders. Het lijkt mij niet zo noodzakelijk verschillen te benoemen omdat uiteindelijk meerder factoren, als cultuur en voeding, gaan meespelen in hoe een persoon functioneert en kan of mag functioneren. Maar mag ik de verschillen dan wel interessant vinden? Je hebt toch ook verschillende koeien. Waarom mag je daar wel onderzoek naar doen maar naar mensen niet. Het lijkt me nogal correct en vooringenomen. Heb ik begrip voor maar verstandig is dat niet. Je blijft zo discussie houden.

1 Reactie
Sylvia Stuurman
Sylvia Stuurman17 apr. 2015 - 7:32

[Je hebt toch ook verschillende koeien. ] Die verschillende koeien zijn door de mens gekweekt. Rassen dus. Mensen zijn niet door mensen gekweekt...

Alienvspredator
Alienvspredator17 apr. 2015 - 7:32

Om nog maar te zwijgen over het feit dat vermenging tussen volkeren leidt tot een grotere diversiteit van de genenpool en de mens als soort sterker maakt.

1 Reactie
lembeck
lembeck17 apr. 2015 - 7:32

Uiteindelijk kan er een: Great Melting pot ontstaan. Koffiekleurige mensen over de hele planeet. Mooi!

JoopSchouten2014
JoopSchouten201417 apr. 2015 - 7:32

Alles is sterrenstof.

1 Reactie
lembeck
lembeck17 apr. 2015 - 7:32

Stardust.... https://www.youtube.com/watch?v=TrWNTqbLFFE

RonaldMokens
RonaldMokens17 apr. 2015 - 7:32

Na het lezen van deze draad, verbaast het mij enigszins dat er tegenwoordig nog mensen bereid zijn om op pseudo-wetenschappelijke wijze rassentheorie te verdedigen, en tegelijkertijd vrouwenrechten en vrije westerse waarden aan te halen in andere discussies. Dat we in Nederland - anno 2015 - nog mensen moeten overtuigen van het feit dat een een witte man wellicht ook goed kan dansen en een zwarte man kan filosoferen, is werkelijk ongelooflijk. Wat het meest lachwekkende is dat men heel creatief en intelligent is in het verzinnen van allerlei argumenten, maar in fundamentele zin de intelligentie ontberen om te snappen dat waar men voor argumenteert in de basis al niet kosjer is. Als je nog steeds denkt dat dingen over een kwalitatieve 'essentie' beschikken dan vraag ik me af wanneer we over bosgeesten of andere antieke veronderstellingen gaan 'discussiëren'.

1 Reactie
Robles
Robles17 apr. 2015 - 7:32

Ik ben verbaasd dat je je daar zo druk om maakt. En ik ben het niet helemaal met je eens. Inderdaad zijn er blanke mannen die goed kunnen dansen. Dat klopt. Het zal ook niet zozeer zijn dat blanken niet kunnen dansen maar blanken hebben vaak een culturele achtergrond waar dansen minder belangrijk is. Bij zwarten (als voorbeeld) is dat veel belangrijker en dus krijg je het van jongs af aan met de paplepel ingegoten. Het eindresultaat is dus dat in dit voorbeeld je meer zwarte mannen hebt die kunnen dansen en minder blanke mannen die dat kunnen. Waarschijnlijk dus meer een cultureel dingetje dan een kleur dingetje. Maar kleur is wel vaak gebonden aan een cultuur. Eindresultaat is hetzelfde. Ik zie ook niet zo goed wat het probleem is om die verschillen te zien en te benoemen. Ik vind zelfs dat het verschil ontkennen racistischer is dan het verschil zien en omarmen. Ik kom meerdere keren per jaar in Suriname. Ik heb een kind wat half blank en half zwart is. Ik kan niet dansen. Op feesten in Suriname zie ik zelden blanke mensen die echt goed kunnen dansen. Ik zie veel zwarte meneren die geweldig dansen. Ik zit daar eerlijk gezegd niet mee. Ik vind die diversiteit juist leuk.

Klerck
Klerck17 apr. 2015 - 7:32

Ik vind het allemaal mooi en prachtig hoe Nina Jablonski het concept ras te niet wilt doen. En het is niet de eerste keer dat ik dit betoog hoor in kranten en tijdschriften. Al jaren hoor ik dat we genetisch zo minimaal van elkaar verschillen. Dat ik weet ik allemaal wel en toch is het zo raar dat Kaukasische, Afrikaanse en Aziatische mensen verschillende vatbaarheid hebben voor ziektes. Deels zal dat komen door voedselpatronen, beschikbaarheid van voedsel, klimaat en keuzes van medicatie maar er blijven ziektes en lichamelijke kwalen over die in bepaalde continenten meer voorkomen dan elders. Reumatoïde Artritis is bijvoorbeeld zeer verschillend per continent. Door Europeanen gekoloniseerde landen als de VS en Australië vertonen kenmerken met Europa. De blanke mensen in Europa, de VS en Australië hebben iets met elkaar gemeen ondanks de klimatologische omstandigheden. In Zuid Amerika komt het duidelijk vaker voor dan in Afrikaanse landen. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d7/Rheumatoid_arthritis_world_map_-_DALY_-_WHO2004.svg/940px-Rheumatoid_arthritis_world_map_-_DALY_-_WHO2004.svg.png Ik zou het concept 'ras' niet te blijmoedig weg kieperen. De wens is iets te veel de vader van de gedachte.

1 Reactie
JoopSchouten2014
JoopSchouten201417 apr. 2015 - 7:32

Er zullen altijd nieuwe 'afwijkingen' blijven ontstaan én worden doorgegeven. Als een groep mensen lang geïsoleerd woont is de kans dat een specifiek kenmerk wordt doorgegeven, zoals grote oren, rood haar of een genetische aandoening, percentueel groter zijn dan ondere andere mensengroepen. De beste remedie tegen inteelt is een partner kiezen die uit een ander deel van de wereld komt. Gewoon lekker mixen.

Klerck
Klerck17 apr. 2015 - 7:32

Mag ik nog een voorbeeld noemen. Men onderzoekt al jaren het gedrag en de eetpatronen van orka's te wereld. Voor de kust van Chili eten ze zeeleeuwen, deze orka's worden aanzienlijk groter dan hun vis etende soortgenoten. Tevens spreken ze een andere taal. De biologen zeggen dat de orka groepen uit elkaar groeien naar twee soorten. Nou eten mensen ook overal ter wereld verschillend. Soms ook bijna exclusief rendiervlees of exclusief vis en zeevruchten. Maar bij mensen ontstaan er geen verschillen? Zitten we elkaar voor de lieve vrede niet een beetje te bedonderen? De mens overal ter wereld kan succesvol geslachtsgemeenschap met elkaar hebben, daarmee zou worden aangetoond dat we genetisch allen homosapiens zijn. Maar zou het niet zo zijn dat de mens er op gemaakt is zich snel te kunnen aanpassen? De adaptiviteit is ons evolutionair voordeel, niet zo zeer het bewijs dat we één zijn.

1 Reactie
Sylvia Stuurman
Sylvia Stuurman17 apr. 2015 - 7:32

[De mens overal ter wereld kan succesvol geslachtsgemeenschap met elkaar hebben, daarmee zou worden aangetoond dat we genetisch allen homosapiens zijn.] Dat we genetisch allen Homo sapiens zijn staat vast. We zijn zelfs één ondersoort allemaal: Homo sapiens sapiens. Het gaat hier niet om ondersoorten, of soorten, maar om rassen, zoals hondenrassen of paardenrassen. Dat er bij mensen niemand is die "gekweekt" heeft is duidelijk. Maar zelfs wanneer je het DNA van mensen overal ter wereld bekijkt om te kijken of er zoiets valt te ontdekken als rassen die niet znder kweken zijn ontstaan, dan is duidelijk dat dat niet het geval is. Wanneer je mensen indeelt in groepen op uiterlijke kenmerken en afkomst (zoals sommigen hier doen: het "zwarte ras", het "Aziatische ras"etc), dan is de genetische variatie *binnen* de groepen veel groter dan de variatie *tussen* de groepen. Daarom zijn er biologisch gezien geen rassen.

panterarosso65
panterarosso6517 apr. 2015 - 7:32

eigenlijk is dit een nogal eurocentrisch stukje, het kijkt alleen naar europese opvattingen, feit is dat als je bv naar andere culturen/rassen kijkt deze vaak dezelfde opvattingen hebben, vanzelfsprekend wel met zichzelf als superieur.

1 Reactie
Emery
Emery17 apr. 2015 - 7:32

Cultuur kun je beter er buiten laten. Dat vertroebelt de discussie, want als alle culturen gelijkwaardig zouden zijn, dan is kannibalisme is alleen maar een kwestie van smaak.

[verwijderd]
[verwijderd]17 apr. 2015 - 7:32

wat een bullshit. http://www.humanbiologicaldiversity.com/

1 Reactie
Sylvia Stuurman
Sylvia Stuurman17 apr. 2015 - 7:32

Een verzameling blogberichten en krantenkoppen (die vaak niet weerspiegelen wat het artikel zelf zegt) is op geen enkele manier een bewijs waar dan ook voor :-) Als je er in bent geïnteresseerd, lees dan de twee boeken die hier worden besproken: http://www.americanscientist.org/bookshelf/pub/race-finished

JoopV2
JoopV217 apr. 2015 - 7:32

Dit krijg je nu als je wetenschap met socialisme combineerd. Men wordt blind voor wat echt is. Er zijn wel degelijk verschillende rassen. Misschien wel voortkomend uit 1 soort, maar de verschillen zijn van dien aard dat zelfs tot aan de spijsvertering verschillende menstypes verschillen. Probleem is dat zelfs socialisten niet in staat lijken te zijn diversiteit te onderscheiden van superieuriteit en daar wordt ik toch wel moe van.

1 Reactie
Tom Meijer
Tom Meijer17 apr. 2015 - 7:32

"Dit krijg je nu als je wetenschap met socialisme combineerd. Men wordt blind voor wat echt is." Behalve dat je zelf 'blind voor echt' bent, heb je ook al geen politiek inzicht. Jammer.

Feu3rbach
Feu3rbach17 apr. 2015 - 7:32

''Als wetenschappers scherpe grenzen tussen groepen probeerden te ontdekken, konden ze die niet vinden''. Jawel, we kunnen wel verschillen vinden en ze zijn ook goed beschreven in de literatuur, echter zijn ze niet scherp. Van ontvankelijkheid voor hormonale anticonceptie bij mannen tot en met intelligentie. Er zijn verschillende oorzaken voor deze verschillen, omgevingsinvloeden, epigenetica, en de klassieke genetica hebben allemaal een aandeel in deze verschillen. Deze erfelijkheid onderzoeken worden gedaan met tweeling en adoptie studies. http://en.wikipedia.org/wiki/Twin_study Het precieze aandeel in het verklaren van de variantie van betreffende eigenschappen is tijds en plaats gebonden. In Nederland is intelligentie bijvoorbeeld 80% erfelijk, omdat de meeste omgevingsinvloeden hun plafond hebben bereikt. In arme delen van Afrika is intelligentie maar 20-50% erfelijk omdat omgevingsinvloeden daar een veel grotere rol spelen. Nu ben ik het er mee eens dat er in het dagelijks gebruik géén ruimte is voor het begrip ras. Dit omdat het onmogelijk is statistisch te extrapoleren van een normaal verdeling naar een individu, en dit dan ook geen enkel doel kan dienen behalve iemands racistische portefeuille. En ook de a priori allocatie van individuen aan een discrete categorie op basis van moeilijk te bepalen biomarkers is geen eenvoudige onderneming.

1 Reactie
Sylvia Stuurman
Sylvia Stuurman17 apr. 2015 - 7:32

Tweelingonderzoeken hebben niets te maken met rassen, maar met de mate van erfelijkheid van bepaalde eigenschappen. De genetische variatie binnen wat sommigen "rassen" noemen is veel groter dan *tussen* die groepen. Erg: rassen bestaan niet, biologisch gezien.