Joop

Weg met de zorgverzekeraars?

  •    •  
24-09-2016
  •  
leestijd 8 minuten
  •  
176 keer bekeken
  •  
15901514537_2d0d3b9ebe_z

© Cc-foto: een demonstratie van SP-Groningen tegen het jaarkijkse 'overstapcircus'

De SP en het comité Nationaal Zorgfonds koppelen een hele hoop punten aan hun voorstel die er feitelijk niet zoveel mee te maken hebben, en die ook zonder een reorganisatie te behalen zouden zijn. Makkelijker zelfs
De SP en het comité Nationaal ZorgFonds pleiten voor het afschaffen van de zorgverzekeraars en het oprichten van een nationaal zorgfonds. Maar is zo een ingrijpende reorganisatie in het zorgstelsel wel nodig?
Geloof in marktwerking Het blinde geloof in marktwerking, althans de altijd helende kracht daarvan, is een hardnekkige ziekte in de Nederlandse politiek. Met name voor de VVD en D66 is marktwerking nog steeds het toverwoord als oplossing voor alle kwalen.
De SP hangt echter de tegengestelde religie aan. Vandaar dat de SP al een tijdje terug voorstelde de zorgverzekeraars te collectiviseren, en onder te brengen onder één overheidsorgaan. De centrale gedachte hierachter is dat ‘de zorg geen markt’ is, en dat zorgverzekeraars niet op patiënten horen te verdienen.
Het plan krijgt steun van veel artsen, en het comité Nationaal Zorgfonds haalde inmiddels meer dan honderdduizend handtekeningen op. Volgens een enquête ziet 60 procent van de kiezers het idee wel zitten. Een reden te meer voor de SP om aan te kondigen hier de komende campagne flink op in te zetten, en het ook weer terug te laten keren tijdens de algemene beschouwingen. We zullen het idee de komende tijd dus zeker nog wel eens horen noemen.
De zorg is geen markt Veel mensen zien het voorstel zitten, omdat zij menen dat er geen winst gemaakt mag worden op de Zorg. Zij zijn kwaad op het idee dat Zorgverzekeraars dividend uit zouden keren aan hun aandeelhouders, die rijk worden over de ruggen van zieke mensen. Wat zij echter niet weten, is dat Zorgverzekeraars nu al geen winst uitkeren aan aandeelhouders. Dat hebben zij onderling afgesproken, en bovendien heeft de politiek dat voor een aantal jaren ook afgedwongen. Er is bovendien een voorstel in de maak om dit permanent af te dwingen. Een goede zaak lijkt mij. Maar er was dus geen reorganisatie voor nodig om dit te regelen.
Verdienmodel Misschien vragen lezers zich nu af: als een Zorgverzekeraar geen winst mag uitkeren, wat is dan het belang voor de zorgverzekeraar? Wat is het verdienmodel? Om dat de begrijpen moeten we iets meer weten van grote organisaties.
Grote organisaties bestaan voor een groot deel voor het salaris dat ze uitkeren. Op zich is dat niet verkeerd: werk mag beloond worden. Maar om het allemaal redelijk te houden moet er dan wel sprake zijn van een redelijk loongebouw. En daar valt nog veel op te winnen, want zorgverzekeraars kennen een waterhoofd aan management en keren astronomisch hoge salarissen uit aan de top.
Verder hebben de Zorgverzekeraars veel meer geld in kas dan wettelijk is vereist. Waarom is dit gunstig? Omdat de zorgverzekeraar meer winst genereert als speculatiemaatschappij dan als Zorgverzekeraar. Kapitaal rendeert, als het goed wordt belegd in ieder geval.
De zorgverzekeraar heeft dus een belang in de hoge salarissen aan vooral de top van het loongebouw, en het hoog houden van het rendement, ook als dat laatste wordt bereikt door het niet-spenderen van het geld aan zorg, maar het onderhouden van een hoge algemene reserve. En daar zit het probleem. En dit is wat de SP en het comité Nationaal Zorgfonds willen aanpakken door te collectiviseren.
Meer winstpunten Daarnaast geven zij meerdere redenen aan. Volgens hen betekent het onderbrengen van de activiteiten van zorgverzekeraars bij een overheidskantoor een grote besparing op de bureaucratie. Artsen en andere zorgverleners krijgen de zeggenschap terug over wat voorgeschreven wordt, patiënten mogen niet meer worden geweigerd, er komt een breder basispakket, en wordt er bezuinigd op reclamekosten en verplichte reserves. Bovendien houdt het plan ook in dat het (verplicht) eigen risico wordt afgeschaft, waardoor mensen minder zorg gaan mijden. De patiënt mag geen boete krijgen op ziek zijn, en de volksgezondheid wordt hierdoor sterk verbeterd. Doordat mensen eerder behandeld worden, vallen de totale behandelkosten wellicht zelfs eerder lager uit dan hoger zonder eigen risico.
Met dit voorstel wordt de zorg kortom toegankelijker, breder en goedkoper. Dat klinkt goed. Maar moeten we daarvoor een Nationaal Zorgfonds oprichten, en is een Nationaal Zorgfonds ook een garantie dat al die bovenstaande winstpunten behaald worden?
De macht van de arts Laten we eens beginnen met het punt dat artsen en andere zorgverleners de zeggenschap zouden “terugkrijgen”. Het probleem is: die zeggenschap hebben zij nu al in hoge mate. Dit kan verbeterd worden, maar daarvoor hoeven de commerciële zorgbedrijven per se niet samengevoegd en onder de overheidsparaplu geparkeerd te worden. Want andersom is het zo, dat ook een nationaal zorgfonds net zo goed de fout kan maken om teveel op de stoel van de arts te gaan zitten.
Het geven van meer macht aan de arts kan dus wetmatig geregeld worden, zonder dat daar een grote reorganisatie als een collectivisering voor nodig is. Misschien is het zelfs wel veiliger de macht bij de arts terug te leggen zonder Nationaal Zorgfonds, zodat de overheid ook niet in de verleiding komt die macht weer terug te nemen in tijden van bezuinigingen.
Keuze, bureaucratie en het eigen risico En dit geldt ook voor vrije keuze voor zorgverleners en een verbreding van het basispakket. Dit zijn dingen die prima en vrij simpel wetmatig te regelen zijn. Het verbod voor zorgverzekeraars om mensen te weigeren op basis van leeftijd of zorgverleden, is bijvoorbeeld nu al van kracht. En het basispakket is de afgelopen jaren alleen maar uitgekleed, maar het kan ook verbreed worden. De politiek kan al deze zaken kortom zonder problemen wetmatig regelen, zonder daarvoor grote reorganisatie van het hele zorgstelsel te beginnen.
En dat geldt ook voor het afschaffen van het verplichte eigen risico. Dat verplichte eigen risico is de afgelopen jaren steeds weer omhoog gegaan. Maar dat is een politieke keuze, en heeft met de vraag wie administreert, zorgverzekeraars of een zorgfonds, niet zoveel te maken.
En dan verder de bureaucratie: zorgverzekeraars vragen steeds meer te administreren en vooral uren te verantwoorden. Maar dat is een fout die een Nationaal Zorgfonds ook kan maken. Kijk maar naar het UWV en de sociale diensten: die overheidsdiensten zijn bepaald niet gespeend van de administratieziekte, integendeel. De SP en het comité Nationaal Zorgfonds koppelen kortom dus een hele hoop punten aan hun voorstel die er feitelijk niet zoveel mee te maken hebben, en die ook zonder een reorganisatie te behalen zouden zijn. En makkelijker.
Het UWV van de Zorg? Het enige échte voordeel van het SP-voorstel dat ik zie, is dat er geen geld meer verspild zou hoeven worden aan reclame voor zorgverzekeraars. Maar hier komt gelijk ook hét grote gevaar van het SP-voorstel om de hoek kijken: de keuzevrijheid voor de zorgverzekeraar wordt opgegeven. En dat kan met een disfunctionerend en arrogant overheidsorgaan uiteindelijk verdomd vervelend worden. Volgens mij zit namelijk niemand te wachten op een ‘UWV van de Zorg’, met een site die net zo goed werkt als werk.nl.
Naar mijn idee is ook dit voordeel veel simpeler te bereiken, zonder daarvoor heel zorgland overhoop te trekken: de overheid zou kunnen bepalen dat zorgverzekeraars geen reclame meer mogen maken, en dat klanten alleen nog maar kunnen kiezen via onafhankelijke vergelijkingssites, die ook maar een beperkte vaste marge per overstapper zouden mogen maken.
Een dure grap? Maar belangrijker is de besparing die de SP voorziet. Rekent de partij zich niet onterecht rijk? Er zijn in Nederland vier zorgverzekeraars die samen vrijwel de hele markt in handen hebben. Het schaalvoordeel waar de SP het over heeft is daarmee gering.
De SP wil de collectivisering aangrijpen om de Europese eisen aan reserves van zorgverzekeraars te omzeilen, en deze inboeken als eenmalige meevaller. Dat is natuurlijk echter eenmalig, en mij lijkt het dat deze meevaller hard nodig is, want een ingrijpende reorganisatie van het zorgstelsel zal naast chaos zeer hoge kosten met zich meebrengen. En waarvoor? Heel veel van de zaken die de SP bepleit zijn werkelijk prachtig, en zouden wat mij betreft meteen wettelijk geregeld mogen worden. Maar daar is zoals gezegd geen reorganisatie voor nodig.
Veel makkelijker Het voorstel van de SP en het comité Nationaal Zorgfonds is kortom sympathiek, maar de voordelen van dit voorstel zijn naar ik meen veel simpeler zeker te stellen, met veel minder risico, en veel goedkoper. Ik denk dan aan de volgende maatregelen:
1. Afschaffen van het eigen risico: niet de patiënt maar de arts en de financier houden de kosten in de gaten (dit punt wordt door meerdere partijen in de verkiezingsprogramma’s voorgesteld). 2. Een sterke verbreding van het basispakket, waarmee de solidariteit weer meer in het stelsel komt. 3. Een salarisplafond voor zorgverzekeraars, en een afgedwongen eerlijke verdeling in het loongebouw (geen management-waterhoofd). 4. Naast een minimale reserve komt er ook een maximale reserve voor zorgverzekeraars, zodat premies ook echt voor de Zorg worden aangewend, en de zorgverzekeraars niet voor speculatiemaatschappij gaan spelen. 5. Een verbod op het maken van reclame door een zorgverzekeraar. Klanten mogen enkel kiezen via vergelijkingssites, die verplicht zijn informatie over alle zorgverzekeraars op te nemen, en neutraal te presenteren.
Dit zijn allemaal voorstellen die een volgend kabinet binnen een jaar kan realiseren, op voorwaarde dat de VVD dan niet in het kabinet zit, want met name deze partij streeft al jaren precies het tegengestelde na. Er is voor bovenstaande maatregelen echter enorme reorganisatie nodig, terwijl alle wensen van de SP worden ingewilligd. En bovendien is het veel makkelijker om voor dit lijstje politiek draagvlak te kweken.
Fiscaliseren Daarbij zou ik nog een zesde punt willen voorstellen, dat in de vergezichten van de SP en het comité Nationaal Zorgfonds helaas (nog) niet voorkomt: de zorgpremie zou geheel of in ieder geval voor een veel groter gedeelte dan nu via de belastingen opgebracht moeten worden (nu is dat gedeeltelijk het geval). GroenLinks doet in haar verkiezingsprogramma en eerder wel voorstellen daartoe.
De zorgtoeslag kan met zo’n forse verlaging verdwijnen, en zo verdwijnt ook een enorme hoop bureaucratie van overheidswege, waardoor nu heel veel mensen in de problemen komen. Het aantal mensen dat ondanks de zorgtoeslag de zorgpremie niet kan betalen (of gewoon domweg niet betaalt) is de afgelopen jaren namelijk dramatisch gestegen, en dit draagt bij aan de toch al volledig uit de klauwen lopende schuldenproblematiek in dit land. Daarbij is het niets dan zinloos rondpompen van geld. Als de overheid de zorg uit belastinggeld financiert, is die administratieve draak in één keer verdwenen.
Idealen en praktijk Laat ik helder zijn: als de zorg momenteel via een Zorgfonds geregeld zou zijn, zou ik ook zeker geen privatisering bepleiten. Het SP-geloof achter dit voorstel: de overheid doet het altijd beter dan de markt, is uiteindelijk net zo onzinnig als de omgekeerde stelling. Dergelijke reorganisaties zijn ideologisch ingegeven, terwijl de winstpunten veel makkelijker te organiseren zijn. Overheidsorganen zijn niet per se beter dan commerciële organen en vice versa. Het zit hem in de regels en beperkingen die beide krijgen opgelegd.
Het voorstel van de SP is zeker sympathiek, maar andere partijen zullen zich hier niet aan willen branden. En of de SP zelf ook daadwerkelijk de verantwoordelijkheid voor een dergelijke reorganisatie aan zou durven in een eventueel eerste SP-kabinet, vraag ik mij eerlijk gezegd sterk af. Het zou mij dan ook niets verbazen als de SP al lang heeft ingecalculeerd dat dit voorstel de onderhandelingen voor een SP-kabinet sowieso niet zullen overleven. Laten we dan maar hopen dat de SP en andere partijen de goede punten van dit voorstel niet zullen vergeten, en begrijpen dat die winstpunten ook veel eenvoudiger gerealiseerd kunnen worden. Want het zorgstelsel kan inderdaad veel en veel beter.
Delen:

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (105)

7anpau1
7anpau126 sep. 2016 - 16:23

Het huidige systeem is niet ingevoerd vanwege een heilig geloof in marktdenken. Zorg is geen gewone markt, want de vraag is oneindig. Niemand wil een beetje minder zorg of minder goede zorg. Dus moet iemand aan de aanbodkant keuzes maken. Het huidige systeem is ingevoerd omdat ambtenaren en politici geen keuzes wilde maken. Ook wilden ze niet de hele maatschappij kapot belasten om de oneindige zorgvraag te financieren. Dus mochten verzekeraars en zorgverleners de kastanjes uit het vuur halen. Verder mijn petje af voor het intelligente relaas van Kees Alders.

1 Reactie
Kees Alders2
Kees Alders226 sep. 2016 - 21:53

Dank voor deze visie en het compliment.

Pater
Pater26 sep. 2016 - 8:20

Een belangrijke verdienste van Alders' verhaal is dat hij niet in het sprookje trapt dat het eigen risico remmend werkt op de zorgconsumptie. In het Nl-stelsel ligt de remmende werking bij de sturende huisarts. Voorzover er wel een remmende werking is, kan die juist kostenverhogend werken: later wel naar de specialist, als de kwaal erger is. De nadelige effecten: straf voor de chronische patiënten, waaronder veel ouderen. Waardering voor zijn poging de pijnpunten op te lossen. Maar eigenlijk heeft Alders nauwelijks bezwaren tegen het Zorgfonds, hij ziet eigenlijk nauwelijks een meerwaarde van de huidige zorgverzekeraars, hij vindt het vooral een moeizame operatie en hij is bang voor de bureaucratie die ontstaat. Het is echter helemaal niet zo'n gigantische operatie. De zorg zelf verandert niet. Afschaffen ZV's en vervangen door Zorgfonds is in één klap mogelijk met goede voorbereiding, veel medewerkers kunnen overstappen. De vrees voor de bureaucratie vind ik meer gerechtvaardigd. Dat is op te vangen door niet één fonds op te richten maar vier regionale publieke verzekeringsbedrijven, fondsen, met een kop erop voor de afstemming en samenwerking. Die kennen het regionale veld beter, en die kun je onderling vergelijken (benchmarking). Alders onderkent niet de grote weeffout in het huidige stelsel: particuliere ZV's hebben een belangrijke regierol toegedeeld gekregen. Dat kan helemaal niet, regie hoort bij de overheid, dit zorgt voor steeds nieuwe spanningen. Het is een hybride stelsel. Een private ZV kan geen legitieme voorwaarden stellen aan zorginstellingen en werkers in de zorg, of aan geneesmiddelen, daarvoor is de onafhankelijkheid maar ook de democratisch gestuurde overheid nodig. Die kan ook legitieme grenzen stellen aan te dure behandeling. Die kan eisen dat ziekenhuis A zich specialiseert in specialisme X en dat dat ook regionaal gespreid gebeurt. Die kan in de plaats van de slecht te organiseren patiënt treden. In het SP-model komt de macht weer vooral in handen van de professionals. Dat lijkt leuk, maar dat maakt de gezondheidszorg zeker niet goedkoper. De blijvende stijging van de zorgkosten kan niet zomaar ontkend worden. Daartegen is krachtige regie noodzakelijk: exact de rol van de publieke bedrijven. Het gaat niet om het dogma dat de overheid het altijd beter doet, het gaat om de noodzakelijke sturing die je gewoon niet bij particuliere bedrijven mág leggen. In dit model blijven de financiële voordelen van het SP-model ongeveer overeind, maar het geloof in de welhaast automatisch goede rol van de medische werkers is verminderd en de sturing door de overheid komt erin. Tenslotte is het goed dat Alders wijst op de mogelijkheid de zorgpremie meer uit de belasting te halen. Niet alleen GL heeft daar gedachten over, het stond oorspronkelijk ook in het huidige Regeerakkoord ... De huidige inkomensgrens waarboven geen zorgpremie hoeft te worden betaald is ca. e33.000, maak daar eens e150.000 van. Het geld stroomt binnen!

3 Reacties
Kees Alders2
Kees Alders226 sep. 2016 - 21:57

Dank voor het compliment en deze doordachte reactie. Het idee van vier verschillende administratiekantoren is interessant. Feitelijk kan dat ook met vier marktpartijen, die aan zeer strikte regels onderworpen zijn. Zo gezien kan de reorganisatie inderdaad light-weight aangepakt worden. Ik ben het ermee eens dat de specialisten niet zomaar alle vertrouwen moet worden gegeven. Ik denk echter dat de huisarts, of eventueel een tweede huisarts, die rol het best op zich neemt. Het doel moet niet zijn kostenbesparing maar een voorspoedige genezing. Ik denk dat dit uiteindelijk voor de kosten het best uitpakt.

truusbeek2
truusbeek227 sep. 2016 - 12:03

De huidige inkomensgrens waarboven geen zorgpremie hoeft te worden betaald is ca. e33.000, maak daar eens e150.000 van. Het geld stroomt binnen! zorgkosten worden maar voor een deel door premie opgebracht test door belastingdeel dus inkomensgerelateerd dus ook boven de 150000,--

Pater
Pater28 sep. 2016 - 6:44

Inderdaad, kan een 'light'-operatie zijn. De vier grote verzekeraars hadden oorspronkelijk ook een regionale basis. Private partijen moet je niet met regulering opknappen, daar ligt geen legitieme basis onder. Het enige doel dat ze nastreven is kostenbesparing, het vertrouwen dat ze ook voor mij, de patient, werken is afwezig.

Nick Ros
Nick Ros25 sep. 2016 - 22:34

►KEES. Wat ik ook niet snap, als recent voorbeeld, is het volgende : Ook dit heeft te maken met ziektekosten c.q. indirect met zorgverzekeraars. Uiteindelijk wordt dat verlies verrekend met ♦ premie volksverzekeringen en KOSTEN. Verzorgingsgebieden elk voor ca. 200.000 inwoners, omdat vergelijkbaar te houden. ● Ziekenhuis Uden-Veghel-Oss + regio = ca. 200.000 inwoners Nieuw en gebouwd binnen het budget. Goede zorg. → resultaat = WINST = ca. € 4.000.000 per jaar ● Ziekenhuis Enschede + wat dorpen = ca. 200.000 inwoners Nieuw en gebouwd met een forse budget overschrijding. Veel organisatorische problemen, o.a. richting ‘handjes aan het bed’. → resultaat = VERLIES = ca. € 14.000.000 per jaar ♦ beide ziekenhuizen ken ik persoonlijk en de informatie komt uit de media. Wij hebben het hier wel over een verschil van ca. € 18.000.000 en niemand uit de Haagse politiek reageert hier op. ► Niemand stelt de vraag HOE KAN DAT ? IMPRESSIE van beide ziekenhuizen : • ziekenhuis bernhoven Uden https://www.youtube.com/watch?v=p0kUm3HU1Lc • Ziekenhuis MST Enschede https://www.youtube.com/watch?v=AlI7knJfyMM

5 Reacties
DaanOuwens
DaanOuwens26 sep. 2016 - 7:15

@ Nick Ros Die ziekenhuizen zijn niet vergelijkbaar. Je moet de samenstelling van de medische staf bekijken en de specialisaties per ziekenhuis. Dan zie je dat Enschede een aantal boven regionale specialisaties heeft en Uden niet. Dat maakt de kosten aanzienlijk hoger. Buiten dat zijn opgebouwde reserves (RAK), kosten personeel, grondkosten, huisvestingskosten en de kwaliteit van het management van invloed op de exploitatie. Het is inderdaad zinvol ziekenhuizen te vergelijken op prestaties met een aantal kengetallen. Maar dan moet je wel denken aan een stuk of 30 variabelen.

Nick Ros
Nick Ros26 sep. 2016 - 7:46

KEES. Let ook op. • Bernhoven is gezellig en comfortabel. Van alle gemakken voorzien. Volop parkeerruimte en gemakkelijk te bereiken, via o.a. de A50. • MST een kil wit ziekenhuis, ingericht als prestige paleis midden in het centrum. Met een ondergrondse parkeergarage, duur per uur en moeilijk bereikbaar. ♦ Qua eten bestellen, vermaak via internet, etc., overige apparatuur, volledig vergelijkbaar. → de ene staat in mijn geboortestad + familie en de andere is nu mijn woonstad.

truusbeek2
truusbeek226 sep. 2016 - 8:57

2 niet met elkaar te vergelijken ziekenhuizen. Hooguit kun je stellen dat de één wat beter in aanloopfase nieuwe bouw rekening heeft gehouden met personele bezetting. Trouwens Berhoven heeft er na de nieuwbouw ook niet florisant voorgestaan.

Nick Ros
Nick Ros26 sep. 2016 - 19:32

● Daan Ouwens. Die specialisaties zijn ook beperkt en worden extra betaald. Als het om echte specialisaties gaat worden ze door gewezen naar Groningen of Nijmegen. Vraag mijn familie maar. ● truusbeek Dat waren wat erfenissen van de oude ziekenhuizen in Veghel en in Oss en wat opstartproblemen bij de start bij het nieuwe Bernhoven in Uden.

Kees Alders2
Kees Alders226 sep. 2016 - 21:58

Een mooie discussie waar ik helaas inhoudelijk niet veel op in te brengen heb... Dank.

[verwijderd]
[verwijderd]25 sep. 2016 - 20:40

--- Dit bericht is verwijderd —

2 Reacties
Minoes2
Minoes225 sep. 2016 - 23:35

Toevoeging Wat ik hier zie gebeuren in de ouderenzorg is dat men mondaine dure zorgwoningen bouwt toegesneden op de hogere pensioenen en de volgens huidige standaarden meer eenvoudige serviceflatjes een voor een afbreekt. Geen toegang meer dus voor lagere inkomens. Precies zoals in de hele woningbouw het geval is.

Kees Alders2
Kees Alders226 sep. 2016 - 22:00

Dag Peter - op zich zie ik geen voordeel voor zorgverzekeraars ten opzichte van een overheidsorgaan of vice versa. Maar er is een administratief orgaan nodig, dat ook onderhandelt met zorgaanbieders, in beide modellen.

Andy Capp
Andy Capp25 sep. 2016 - 19:10

"Het SP-geloof achter dit voorstel: de overheid doet het altijd beter dan de markt, is uiteindelijk net zo onzinnig als de omgekeerde stelling." Ik kan me niet herinneren dat de SP deze uitspraak ooit gedaan heeft. Ik kan me voorstellen dat de SP van mening is dat de nutsvoorzieningen -inclusief het bank- en verzekeringswezen- beter ondergebracht kunnen worden bij de staat en daar zijn ook goede argumenten voor aan te voeren. KPMG rapport over geldcreatie:‘'Money Issuance: Alternative Monetary Systems'' - https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/is/pdf/2016/09/KPMG-MoneyIssuance-2016.pdf

1 Reactie
Kees Alders2
Kees Alders226 sep. 2016 - 22:01

Dat is inderdaad een meer nauwkeurige omschrijving van hun stellingname. I stand corrected.

rechtdoorzee
rechtdoorzee25 sep. 2016 - 13:00

Mijn grote vraag is, als je het eigen risico afschaft ,je voorkomt dat mensen de deur plat lopen bij de dokter. Er zijn mensen die voor kleine wondjes naar de huisarts gaan terwijl dat niet nodig is, of andere kleine kwaaltjes. Verder ben ik het met de auteur eens dat er wat moet gebeuren , de meeste voorstellen zijn wel billijk.

4 Reacties
insignia
insignia25 sep. 2016 - 18:43

De huisarts valt buiten het eigen risico. Maar de medicijnen niet.

paco1956
paco195625 sep. 2016 - 18:59

De huisarts valt nu al niet onder het eigen risico,je kunt al zo vaak als je wilt naar hem/haar toe,zonder extra kosten. Het eigen risico treft juist de mensen die echt ziek zijn en is alleen al om die reden een schandalig soort boete,bedacht door zieke geesten,zoals minister Schippers,wiens echtgenoot scheppen vol geld binnenharkt uit het zorgpotje.

truusbeek2
truusbeek226 sep. 2016 - 8:46

huisarts valt nu ook niet onder eigen risco

Kees Alders2
Kees Alders226 sep. 2016 - 22:02

Een vriendin van mij, huisarts, zei dat mensen nooit voor niets naar de huisarts gaan. Soms echter is de reden niet medisch. Maar het is aan de huisarts hier poortwachter voor te zijn, nu, en dat mag wat mij betreft blijven.

gijsvanloef
gijsvanloef25 sep. 2016 - 12:46

Beste Kees, je bent goed op de hoogte, maar toch schiet je analyse tekort. De zorgverzekeraars vervullen geen nuttige functie in ons zorgsysteem en kosten veel geld. Ons hybride stelsel van gereguleerde marktwerking is The Worst of Both Worlds. Lees meer hierover op mijn website. Enkele links: https://gijsvanloef.nl/2016/09/21/de-gezondheidszorg-in-14-moderne-europese-landen-kwaliteit-versus-kosten/ https://gijsvanloef.nl/2016/09/16/nationaal-zorgfonds-bespaart-44-miljard-per-jaar-10/ https://gijsvanloef.nl/2016/09/15/de-cure-onder-het-mes-naar-een-patient-georienteerd-zorgstelsel-herziene-inleiding/ Wellicht tot horens, met vriendelijke groet

1 Reactie
Kees Alders2
Kees Alders226 sep. 2016 - 22:04

Dag Gijs, ik heb helaas geen tijd om je links nu te lezen, wellicht kom ik daar later wel aan toe. Op zich is de overhead van de zorgverzekeraars zelf trouwens niet hoog: het ziekenfonds was zelf als uitvoeringsorgaan duurder. Wel zijn ze duidelijk niet in staat om met de huidige regels de zorgkosten op efficiënte wijze in te dammen.

Gluteus Maximus
Gluteus Maximus25 sep. 2016 - 11:41

"niet de patiënt maar de arts en de financier houden de kosten in de gaten" @ Kees Alders - arts moet geen budgethouder zijn, dan krijg je tegenstrijdige belangen in 1 persoon verenigd. Hoogstens kan je anders met de arts afrekenen. No cure no pay... Zou de arts dwingen geen handelingen te verrichten die weinig kans van slagen hebben, en het zou de focus verleggen van volume naar effectiviteit van zijn interventies. Krediteverschaffing en budgetbewaking kan je verenigen, hoeft niet. Maar wat ik niet begrijp is dat dit zo star is geregeld. In grote organisaties gaat een budget per jaar of kwartaal, maar dan ga je dat fine tunen met zgn forecasts, dat kan desnoods maandelijks. Wijkt dat af, dan krijg je vragen, vinden de stakeholders nooit leuk. Maar als je het kan uit Eggen, dan krijg je het wel. Dat proces is in de zorg veel te star...

2 Reacties
truusbeek2
truusbeek226 sep. 2016 - 8:48

Rode druppel "Als ik 1500 in de maand heb of 5000 in de maand, de premie is voor iedereen hetzelfde, dus hoe lager het inkomen hoe hoger het percentage is voor de zorgverzekering." Volgens mij bent u vergeten zorgtoeslag te vragen !!

Kees Alders2
Kees Alders226 sep. 2016 - 22:06

Maar de huisarts heeft nu al de rol te beoordelen of een behandeling nodig is.

Rode druppel
Rode druppel25 sep. 2016 - 10:36

Ben een groot voorstander van het zorgfonds. Geen eigen risico en het liefst geen premie meer betalen. Gewoon uit de belasting middelen betalen, dan is het tevens inkomens afhankelijk. Als ik 1500 in de maand heb of 5000 in de maand, de premie is voor iedereen hetzelfde, dus hoe lager het inkomen hoe hoger het percentage is voor de zorgverzekering. Zorgtoeslag dient afgeschaft te worden, is alleen rondpompen van geld. Geen reclame kosten. Centrale inkoop van medicijnen, wat meestal goedkoper is. Geen verzekeringen meer die als financiele instelling enorme buffers moeten hebben. Die financiele buffers bestaan uit premie en eigen risico gelden, opgebracht door de burger. Die buffers hadden dus terug kunnen vloeien naar de staatskas, bij een zorgfonds. We zijn dus als Nederlandse samenleving geld kwijt geraakt door deze constructie ten faveure van verzekeringen. Ik ben ervan overtuigd dat het zorgfonds veel beter is. Men verwijt nu de SP dat ze kosten gaan maken door een stelselwijziging. De partijen die het huidige systeem hebben ondersteunt, mogen zichzelf aanrekenen, dat ze een stelselwijziging hebben goedgekeurd, met kosten, en een systeem wat ook nog kosten opdrijvend was. ! miljoen mensen hebben problemen met de betaling, vele zorg mijders, waar de kwaliteit van leven toeneemt als men weer toegang tot de zorg krijgt. Deze mensen betalen premie, maar kunnen geen gebruik maken ervan door financiele problemen. Zo krom is het huidige zorgstelsel. Tevens wil ik de SP complimenteren met het opstarten van de discussie. Nu geven ineens partijen toe dat er van alles mis is in dit systeem. Dat kan de SP alvast op haar conto bijschrijven.

1 Reactie
Kees Alders2
Kees Alders226 sep. 2016 - 22:09

Maar al die winstpunten zijn juist makkelijker te behalen. Verder zie ik niet zoveel winst in de synergiekosten van het opheffen van 4 of 5 organen naar 1. Het gaat er daarbij niet om wie de schuld heeft, maar om wie de beste oplossing heeft. De SP is wat mij betreft een heel eind op weg, maar het kan makkelijker.

Johan eldert
Johan eldert25 sep. 2016 - 10:24

Even in het algemeen Kees. Je bent verschrikkelijk naief: [ Er is bovendien een voorstel in de maak om dit permanent af te dwingen. Een goede zaak lijkt mij.] Leuk bedacht maar in de huidige TK is daar geen meerderheid voor, waardoor de staande wetgeving, dat ZV winst mag uitkeren, gewoon door zal gaan. WAnt dat is de grote wens van D66 en VVD en ook CDA. [ Waarom is dit gunstig? Omdat de zorgverzekeraar meer winst genereert als speculatiemaatschappij dan als Zorgverzekeraar. Kapitaal rendeert, als het goed wordt belegd in ieder geval.] Dat is helemaal niet gunstig. Hoe kom je erbij. Het betekent kapitaalverwatering en in deze tijden al helemaal omdat geld op dit moment helemaal niet rendeert. ZV investeren maar zeer beperkt [zie hun jaarrekeningen] en wat ze investeren zit nauwelijks rente op [zie internationale rentestanden op obligaties] Wat er gebeurt is dat de winst continue wordt toegevoegd aan het Eigen vermogen waardoor deze n al 240% is van de DNB eis. Ronduit belachelijke situatie. Dat moet gewoon terugvloeien naar de zorg zelf. [die zeggenschap hebben zij nu al in hoge mate.] Dat is een valse keuze. Want een arts die zich niet conformeert aan de eisen van een ZV krijgt geen contract. Dus welke keuze hebben ze? [En dit geldt ook voor vrije keuze voor zorgverleners en een verbreding van het basispakket. ] Dan moet je dus de restitutiepolis afschaffen en een zorgpakket gaan aanbieden. Dat is nu juist het probleem van de huidige marktwerking [Maar dat is een fout die een Nationaal Zorgfonds ook kan maken. Kijk maar naar het UWV en de sociale diensten: die overheidsdiensten zijn bepaald niet gespeend van de administratieziekte, integendeel.] Ook dat komt omdat de politiek hier het neoliberale denken heeft ingevoerd. Een wantrouwende overheid. SP heeft dus gelijk om dit af te schaffen. Het is de ideologie die hiervoor zorgt, dus afschaffen van die ideologie en eht weer veilig stallen buiten de markt is de beste oplossing. [de keuzevrijheid voor de zorgverzekeraar wordt opgegeven.] Welke keuze vrijheid hahah. er zijn maar een paar ZV [conglomoraten] die de hele markt besturen en onderling elkaar niets in de weg leggen. Welke keuze is er dan. Ben je werkelijk zo naief Kees? [3. Een salarisplafond voor zorgverzekeraars, en een afgedwongen eerlijke verdeling in het loongebouw (geen management-waterhoofd).] Hoe wil je dat doen als een ZV een private partij is? Dat kan je dan namelijk niet opleggen. Naief kees. [4. Naast een minimale reserve komt er ook een maximale reserve voor zorgverzekeraars, zodat premies ook echt voor de Zorg worden aangewend, en de zorgverzekeraars niet voor speculatiemaatschappij gaan spelen.] kan je niet opleggen kees. Een private organisatie is vrij in het vastleggen van zijn reserves. Daarnaast kan een ZV intern zijn eisen opschroeven om zo onder een wettelijke eis uit te komen. [4. Naast een minimale reserve komt er ook een maximale reserve voor zorgverzekeraars, zodat premies ook echt voor de Zorg worden aangewend, en de zorgverzekeraars niet voor speculatiemaatschappij gaan spelen.] Nog naiever. Is een vergelijkingssite dan reclame vrij haha. slaap lekker door kees.

3 Reacties
Pater
Pater26 sep. 2016 - 6:33

@Johan Overdreven negatieve reactie vind ik. - Geen winst maken - als daar geen meerderheid voor is is die er al zeker niet voor een Nationaal Zorgfonds - kapitaal rendeert: je hebt groot gelijk, maar Alders bouwt in zijn punten al een maximum reserve in - eigen keus: de positie van de artsen t.o. de ZV is zeker scheef. Maar ook een Zorgfonds zal eisen stellen. - administratieve moloch: Alders heeft gelijk, daar moet je iets tegen doen, jij ontkent het probleem of je schuift het op mysterieuze wijze af op het neoliberalisme. Als je in Zorgfonds geen wantrouwen t.o.v. declaraties inbouwt ben je dom bezig. - 3 en 4 Natuurlijk kun je regels opleggen aan private bedrijven, je hoeft ze alleen maar in een wet te zetten. Zie algemene reactie hierboven.

truusbeek2
truusbeek226 sep. 2016 - 9:04

trouwens in de plaaen van SP komen de specialisten in loondienst een goed maar ook denkt ik een duur punt want er zullen dan meer specialisten nodig zijn om de huidige vraag aan te kunnen. blijft de huidige loon voor in loondienst (ca 140.000) gehandhaafd? Trouwens specialisteninkomen ook voor de vrijgevestigden is laatse 10 jaar ten opzichte van jaren negentig al aanzienlijk gedaald.

Kees Alders2
Kees Alders226 sep. 2016 - 22:20

Dag Johan Eldert: ik vind uw bijdrage van weinig respect en inlevingsvermogen getuigen. Maar dit terzijde. Even uw lijstje af: Punt 1 is wel degelijk een kamermeerderheid voor. Het tijdelijke verbod is al van kracht, en bovendien hebben de zorgverzekeraars al de afspraak gemaakt dit zo te regelen. Punt 2: de zorgverzekeraars vinden die buffer wel financieel gunstig, en of ze daar nu gelijk of ongelijk in hebben: dat is een probleem. Punt X (uw nummering is een beetje vreemd): de zorgverzekeraar heeft mij nog steeds teveel macht, dat geef ik ook aan, maar de macht om zorg te weigeren is al zeer beperkt. Dat kan meer beperkt worden. Punt X2: U negeert de realiteit dat ook een overheidsorgaan zeer onproductief en bureaucratisch kan zijn, en zich bovendien ook veel teveel kan bemoeien met de zorg. Ook als de SP dat beter doet, we zullen waarschijnlijk niet tot in de eeuwigheid SP regeringen houden. Punt 3: De overheid kan ook aan private bedrijven regels opleggen. Dat gebeurt heel regelmatig, en ook in zorgland. Een zorgverzekeraar moet al aan een heleboel voorwaarden voldoen. Daar zou ik er nog een paar bij weten te verzinnen. Dat is totaal niet ongewoon. Punt 4: Zie antwoord punt 3. Punt 4(2): Dat is de enige reclame die ik zou toestaan.

Mark Huysman
Mark Huysman25 sep. 2016 - 10:21

[Het enige échte voordeel van het SP-voorstel dat ik zie, is dat er geen geld meer verspild zou hoeven worden aan reclame voor zorgverzekeraars. Maar hier komt gelijk ook hét grote gevaar van het SP-voorstel om de hoek kijken: de keuzevrijheid voor de zorgverzekeraar wordt opgegeven] Maar wat houdt die keuzevrijheid in? Vier zorgverzekeraars die ongeveer hetzelfde pakket aanbieden voor ongeveer dezelfde prijs met her en der wat kleine verschillen. Elk jaar moet je er opnieuw in verdiepen en dan maar hopen dat je bij je keus niet iets over het hoofd hebt gezien. Een nationaal zorgfonds kan gewoon het best mogelijke pakket aanbieden voor iedereen. Een veel betere situatie lijkt mij. Het gaat om je gezondheid, niet om een nieuwe smartphone. [Volgens mij zit namelijk niemand te wachten op een ‘UWV van de Zorg’, met een site die net zo goed werkt als werk.nl.] Nee, maar omgekeerd zit ook niemand te wachten op 4 met elkaar concurrerende UWV-instanties die ongeveer dezelfde bullshit verkopen. [Laat ik helder zijn: als de zorg momenteel via een Zorgfonds geregeld zou zijn, zou ik ook zeker geen privatisering bepleiten. Het SP-geloof achter dit voorstel: de overheid doet het altijd beter dan de markt, is uiteindelijk net zo onzinnig als de omgekeerde stelling.] Door essentiele zaken als gezondheidszorg in overheidshanden te brengen creëer je in elk geval de voorwaarde om het zo goed mogelijk te doen. Of dat in de praktijk gebeurt hangt natuurlijk af van hoeveel er in geïnvesteerd wordt en hoe de boel georganiseerd wordt. In handen van marktpartijen weet je dat er maar 1 regel geldt en dat is rendabel zijn. En dat kan behoorlijk clashen met gezondheid. En dan kun je als overheid wel heel veel randvoorwaarden stellen maar dan nog zullen de marktpartijen proberen die zoveel mogelijk te omzeilen. Bovendien -als je heilig gelooft in marktwerking- moet je je natuurlijk afvragen wat die waard is als de overheid tot in de details de beleidsruimte bepaalt. Overigens ben ik het er wel mee eens dat de zorgpremie geheel via de belastingen opgebracht moet worden. Het huidige systeem is te belachelijk voor woorden.

3 Reacties
truusbeek2
truusbeek226 sep. 2016 - 8:54

bij reclame hebben we het over een bedrag van 50 miljoen een aanmerkelijk lager bedrag dan de halfmiljard die werd genoemd door Roemer en Meyer Jaarlijkse groei zorgkosten 98 tot 2006 6% Jaarlijkse groei 2006 tot 2015 3%

Kees Alders2
Kees Alders226 sep. 2016 - 22:23

Een nationaal zorgfonds kan gewoon het slechtst mogelijke pakket aanbieden voor iedereen. Als de administratie een potje wordt, kan dat worden afgestraft. Bij de overheid is dat reinigend vermogen weg. Het resultaat zien we bij het UWV en de belastingdienst.

truusbeek2
truusbeek227 sep. 2016 - 12:08

kees basis pakket wordt nu ook door de overheid bepaald ik neem aan dat aanvullende verzekeringen ook door Verzekeraars kan worden aangeboden.

Martin007
Martin00725 sep. 2016 - 9:54

Alle bezwaren die hier worden opgebracht, kan ik gemakkelijk weerleggen. Voor 2006 hadden wij ziekenfondsen, die werkten per regio. Dit zou ook makkelijk geregeld kunnen worden met 1 ziekenfonds (nationaal zorgfonds). Van wat ik begrepen heb uit Wikipedia, regelden de ziekenfondsen ZELF geen zorg, maar maakten zij afspraken met de commerciële verzekeraars om de kosten laag te houden, zodat de premie laag zou blijven. En wat nog belangrijker was: de premie werd door de fiscus bepaald, want inkomensafhankelijk. 1 In 2006 zijn de ziekenfondsen veranderd in commerciële bedrijven. Dat kan ook andersom. 2 De macht van de arts is zwaar uitgekleed, hij moet met alle verzekeraars apart afspraken maken. Dit houdt in de praktijk gewoon in: een dictaat. 3 Vrij keuze van verzekeraar is nergens voor nodig. Dat is stompzinnige VVD praat. De bevolking wil gewoon naar de dokter als ze ziek zijn en dan de beste behandeling krijgen. Dat was zo, vóór 2006. 4 Zo lang meer dan drie kwart van de tweede (+ 1e) kamer liberaal is/zijn, gaat dit plan nooit gebeuren. 5 Voor 2006 hadden wij ook geen eigen risico. Dat kwam doordat de zorg veel goedkoper was. De dokter kreeg een uurloon en kon dus alleen zijn inkomen opdrijven door langer te werken en niet door onzinnige onderzoeken en behandelingen uit te voeren. 6 De ziekenfondsen waren ook overheidsorganen, maar zijn nooit als arrogant gezien. Wat gebeuren moest, gebeurde. Als we 1 ziekenfonds (zorgfonds) hebben, kan dat weer geregeld worden. 7 Zelfs als het een "dure grap" zou zijn, de reorganisatie is eenmalig, de absurde stijging van de kosten in DIT systeem blijft doorgaan. Tot half Nederland de premie niet meer kan opbrengen. Net als in de VS. Gezondheidszorg kan absoluut niet door ondernemers worden uitgevoerd, omdat die alleen maar aan winst denken. 8 Op voorwaarde dat de VVD niet in het kabinet zit? En D66, PVV, CDA, CU, SGP en Partij voor de Armoede dan? Die zijn net zo liberaal als de VVD. En hou maar op met liegen, middenpartijen bestaan niet in Nederland. Je bent VOOR afschaffen van de verzorgingsstaat OF NIET. 9 De overheid doet het altijd beter dan de mark,t is helemaal niet wat de SP zegt. Dit geldt alleen voor zorg, huurwoningen en onderwijs. Zo lang het gaat om auto's, koelkasten en fietsbellen, vindt de SP dat je dat aan een onderneming moet overlaten. Kletskoek dus. 10 Zo lang dit asociale, hebzuchtige, egoïstische volk massaal op liberale partijen blijft stemmen, zal er NOOIT meer een sociaal kabinet komen. En de liberale partijen, die maken dit land helemaal kapot en veroorzaken het ene probleem na het andere. Gratis studeren, ziekenfonds en woningbouwvereniging zijn NIET VOOR NIETS uitgevonden.

6 Reacties
spagaat
spagaat25 sep. 2016 - 11:30

Het ziekenfondssysteem werkte vroeger ook niet. Als je een nieuwe huisarts of tandarts nodig had, was de eerste vraag: bent u ziekenfonds of particulier verzekerd? Voor ziekenfondspatienten zat de arts namelijk vol. Wat dat betreft is het nieuwe stelsel veel beter.

Jennemen
Jennemen25 sep. 2016 - 11:30

@Martin007 25 september 2016 at 11:54 5 Voor 2006 hadden wij ook geen eigen risico. Dat kwam doordat de zorg veel goedkoper was. Ik kon mijn eigen risico min of meer zelf bepalen door meer of minder premie te betalen. Als trendvolger (halve ambtenaar, werkzaam in het onderwijs) had ik niet de luxe van een ziekenfonds maar moest ik particulier verzekerd zijn. De dokter kreeg een uurloon en kon dus alleen zijn inkomen opdrijven door langer te werken en niet door onzinnige onderzoeken en behandelingen uit te voeren. Dit speelde al ver voor 2006. Zeker in ziekenhuizen waar er binnen de muren maatschappen waren van artsen. Die wisten nota's ook met een vork te schrijven zodra het om 'particulieren' ging. Als particulier verzekerde krijg (kreeg) je namelijk wél de nota van behandelingen. (wat dan weer afhankelijk was van je verzekering).

Kees Alders2
Kees Alders225 sep. 2016 - 11:57

Natuurlijk kan het ook andersom, maar dat is kostbaar. Voor 2006 was het ziekenfondssysteem ook alles behalve zalig makend. Lange wachttijden, slechte service. Naast de zorg is er ook gewoon de behoefte dat de rekeningen vergoed worden. En ook voor 2006 werd er door artsen en ziekenhuizen vaak veel teveel gerekend en werden er zinloze behandelingen vergoed. U kunt hieronder in verschillende reacties de ervaringen van mensen met het ziekenfonds lezen: u zult merken dat u het duidelijk veel te rooskleurig ziet.

insignia
insignia25 sep. 2016 - 18:49

@spagaat - jouw probleem is toch helemaal niet aan de orde. Iedereen is verzekerd op dezelfde wijze en voor iedereen worden de kosten betaald uit het Zorgfonds. Eenvoudiger kan het al niet.

Kees Alders2
Kees Alders225 sep. 2016 - 20:52

Additie: Idealistisch gezien ben ik het overigens helemaal met u eens. Gratis studeren en de kracht van collectieve volkshuisvesting is belangrijk. Alleen, die organen bleken kwetsbaar voor liberale aanvallen op het systeem. Dit hing ook samen met het feit dat die organen in praktijk vaak niet functioneerden zoals ze zouden moeten. Met de toevoeging dat nutsmiddelen altijd beter af zouden zijn in overheidshanden dan in private handen hebben we het SP standpunt misschien scherper geformuleerd. Maar dat is helaas ook niet waar. De overheid kan er ook een potje van maken, zeker als er liberale partijen op het pluche zitten. Ik zelf zie het meest in het model van een overheid die strakke regels maakt, en de organisatie privaat uitbesteed. Zo kan de overheid strenger blijven naar de uitvoerende organen, dan ze zou kunnen zijn als de uitvoering door de overheid zelf gebeurt. Zoals had moeten blijken ben ik zeer enthousiast te maken voor de standpunten van de SP over hoe de administratie van de zorg zou moeten functioneren. Maar ik maak me zorgen over de politieke en praktische haalbaarheid van het plan zoals het voorligt, om er een nationaal zorgfonds van te maken. Volgens mij zijn de winstpunten die de SP ziet (minder verspilling aan reclame, hoge salarissen, eisen aan de arts, een lagere algemene reserve, geen eigen risico en fiscalisering van de premie), een stuk makkelijker te realiseren. En dat is toch alleen maar positief nieuws?

truusbeek2
truusbeek226 sep. 2016 - 9:12

"Voor 2006 hadden wij ook geen eigen risico. Dat kwam doordat de zorg veel goedkoper was. De dokter kreeg een uurloon en kon dus alleen zijn inkomen opdrijven door langer te werken en niet door onzinnige onderzoeken en behandelingen uit te voeren." totale flauwekul !!! zorg was niet goedkoper en had had een jaarlijkse groei van ca 6% toen was er juist sprake van uurtje factuurtje en gigantisch inkomens voor de vrije specilaisten ( en dat waren de specialisten overwegend in die tijd) u bent de lange wachtlijste vergeten??) Met budgetafspraken kan het nu voorkomen dat ziekenhuizen bij een productiestijging boven de budgetafspraken de laaste weken van het jaar voor nop zit te werken, want verrichtingen kunnen dan boven budget afspraken niet worden gefacturrerd. Zie hier het rem mechanisme op de volgens SP ongebreidelde verrichtingen.

willemb2
willemb225 sep. 2016 - 9:25

De zorg is geen markt? Er zijn weinig andere sectoren waarin het kapitalisme zo welig kan tieren. Waar vraag en aanbod bepalen hoeveel winst er wordt gemaakt. Door het omgekeerde te beweren zit je meteen al op het verkeerde spoor. Een garantie voor verkeerde opvattingen. De paradoxale voorstellen van de SP komen er op neer dat de markt juist wordt uitgeschakeld. Met alle ellende die daar bijhoort: fors hogere uitgaven, lange wachtlijsten en een tweedeling in de maatschappij omdat de rijkere mensen hun toevlucht zoeken in het buitenland of privéklinieken. De SP laat zich op sleeptouw nemen van bepaalde zorgverleners die er baat bij hebben dat de marktwerking in de zorg wordt uitgeschakeld. Net zoals in de rest van het bedrijfsleven ondernemers niets liever willen dan een door de overheid gesanctioneerd monopolie dat ze nóg rijker kan maken. Het is dan ook zo dat Roemer niet dom lijkt omdat hij de cijfers niet op een rij heeft, maar hij moet de cijfers waar het om draait negeren om zijn onrealistische voorstelling van zaken te verdoezelen. En dat is ook de reden waarom hij de werkelijkheid ontkent door die te bestempelen als ditjes en datjes. De SP is gewoon een ouderwetse socialistische partij die doet voorkomen alsof problemen de wereld uit raken zodra ze het exclusieve terrein de overheid worden. Vraag (als meest recente voorbeeld) de Venezolanen maar hoe gunstig dat uitpakt.

1 Reactie
Freeman2
Freeman225 sep. 2016 - 10:26

Wat jij mist is dat voorgenoemde model doet ergens de vergoedingen van behandelaren beramen. Iets als Balkekende-norm bekend? Daarnaast sluit dit model de weerzinwekkende werking van hedge-funds uit. Laatste zijn bedrijven die enkel op zuivere windgejaag zijn en geen enkel interesse in het product mensen hebben, doch wel willen ze alle grotere ziekenhuizen en zorginstellingen kopen om bepaalde winsthorizon te gaan realiseren. Daartoe zijn een hele reeks wetten een aanpassingen onder Schippers ("onze superieure cultuur, weetje") doorgevoerd. Tenminste het bieden van en alternatief aan deze financiële predatoren in het gezondheidszorg is al grote verdienste van SP.

Minoes2
Minoes225 sep. 2016 - 9:10

https://www.ftm.nl/artikelen/waar-oh-waar-komen-die-torenhoge-zorgkosten-toch-vandaan We weten niet eens meer waar het geld blijft en het is nog steeds niet betaalbaar, wachtlijsten, het excuus gebruikt om het in te voeren zijn van een gemiddeld Eu gehalte. We hebben op Amerika na het duurste systeem. En als we zo doorgaan belanden we in Amerikaanse toestanden. Commercieel zorgstelsel is niet beheersbaar, duurder en wordt zo dadelijk precies zoals in de US ontoegankelijk voor velen. We zijn al aardig op weg. Ab Klink vond het Amerikaanse systeem geweldig toch.

1 Reactie
Kees Alders2
Kees Alders225 sep. 2016 - 11:52

Waar onduidelijkheid is, weten graaiers zich onbespied...

[verwijderd]
[verwijderd]25 sep. 2016 - 9:01

--- Dit bericht is verwijderd —

2 Reacties
Johan eldert
Johan eldert25 sep. 2016 - 10:28

[Overigens zal je vooraf aan de controles een goed normenstelsel moeten opzetten om al die afwijkingen te kunnen onderkennen. ] Dat normstelsel bestaat al. Dat noemen we het DBC. En dat is een immense bureaucratie en totaal onwerkbaar. Probleem bij normstelling in zorg is dat het amper mogelijk is. Je kan een specifieke ziekte niet een op een vergelijken tussen mensen, zoals je gelijke machines bij verschillende bedrijven wel kan vergelijken. Benchmark is dus niet mogelijk

Kees Alders2
Kees Alders225 sep. 2016 - 11:48

Dank voor uw bijdrage. Ja, inderdaad is het nuttig ook eens te kijken naar de kosten van ziekenhuisbesturen, specialisten en medicijnen. Daar zit het echte probleem met de zorgkosten dat door dit systeem niet aangepakt wordt, maar ook door een zorgfonds nog niet.

DaanOuwens
DaanOuwens25 sep. 2016 - 8:41

Prima tekst, in ieder geval veel verstandige dingen. Wat ik zwak vind is het idee dat de arts de volledige vrijheid moet hebben. Ik ben van mening dat ook de arts moet handelen binnen financiële en kwalitatieve kaders. Niet iedere behandeling moet aangeboden worden en niet iedere behandeling komt in aanmerking voor vergoeding. Juist dat soort kaders komen van de zorgverzekeraars. Het lijkt dat mensen het vergeten zijn maar patiënten gingen voor een hartoperatie naar de VS in de tijd van het ziekenfonds. Wachtlijsten van meer dan een half jaar waren normaal en een diagnose in het ziekenhuis duurde niet een dag maar 4 maanden. Het is inderdaad maar de vraag of marktwerking een goed instrument is voor de zorg, maar zonder marktwerking zullen al snel een aantal oude kwalen terugkomen die wellicht erger zijn dat wat wij nu meemaken.

5 Reacties
Freeman2
Freeman225 sep. 2016 - 10:18

Misschien is het dan de moeite waard om bij vergelijkbare modellen in het buitenland te gaan opzoeken waarom hebben zij die nadelen niet. Blijkbaar die nadelen dat jij opnoemt zijn iets zeer Nederlands.

Johan eldert
Johan eldert25 sep. 2016 - 10:32

[ Het lijkt dat mensen het vergeten zijn maar patiënten gingen voor een hartoperatie naar de VS in de tijd van het ziekenfonds. ] Dat is een erg vals argument want dat was een probleem qua kennis die onvoldoende aanwezig was in Nederland op dat moment en had niets maar dan ook niets met t ziekenfonds te maken.

Johan eldert
Johan eldert25 sep. 2016 - 10:33

[ Wachtlijsten van meer dan een half jaar waren normaal en een diagnose in het ziekenhuis duurde niet een dag maar 4 maanden. ] Wachtlijsten hebben we nog altijd. De overheid werkt die met enige regelmaat weg door extra fondsen beschikbaar te stellen en zo veegt men het onder tafel.

Kees Alders2
Kees Alders225 sep. 2016 - 11:46

Dank voor het compliment, we moeten streven naar het beste uit twee werelden. En misschien een correctie: ik denk niet zozeer dat de specialist volledige vrijheid moet hebben maar de huisarts in wat hij voorschrijft.

Pater
Pater28 sep. 2016 - 6:53

Arts zeker niet de vrije hand laten, ben ik met Ouwens eens. Maar om de arts te beteugelen is een marktpartij niet geschikt. Waar blijft dan mijn belang, als patient? Daarom moet de overheid hier intreden.

Nick Ros
Nick Ros25 sep. 2016 - 8:37

IMPRESSIE: • ziekenhuis bernhoven Uden https://www.youtube.com/watch?v=p0kUm3HU1Lc • Ziekenhuis MST Enschede https://www.youtube.com/watch?v=AlI7knJfyMM

Minoes2
Minoes225 sep. 2016 - 8:11

Intussen achter de schermen; https://www.nrc.nl/nieuws/2016/09/23/een-meer-dan-hulpvaardig-ministerie-4421700-a1523111 We spreken hier steeds over de ouderenzorg terwijl algemeen bekend is dat de jeugd en jongerenzorg de laatste jaren de grote bulk is geweest aan stijgende kosten. Kijk maar bij het CPB.. En verder; Niet de gebruikers zijn de grootst stijgende kostenpost geweest maar de zorgaanbieders zijn het hardst gestegen in kosten/prijzen. Daarnaast weer het gesjoemel met patiënten m.b.t. het ongevraagd gebruikt worden als proefkonijn en daarbij het belang van de gezondheidsindustrie die het zogenaamde gefabriceerde resultaat precies op tijd goud geld heeft opgeleverd. Ik word er kotsmisselijk van. Maar daarover hier geen woord. We worden allemaal geframded door eenieder. Zelfs het CPB maakt gebruik van efficiënt framen als middel om draagvlak te creëren voor nieuwe plannen en die erdoorheen te krijgen. Ik zou zeggen; Als de vos de passie preekt, boer pas op je kippen.

1 Reactie
Kees Alders2
Kees Alders225 sep. 2016 - 11:45

Prachtig om zo'n mooi spreekwoord weer in een discussie terug te zien komen :). En helemaal gelijk. Dit stuk gaat natuurlijk helemaal niet over de prijzen in de zorg, maar daar is heel veel over te zeggen. De mensen die rijk worden over de ruggen van zieken zijn met name de specialisten, ziekenhuisbesturen en de farmaceutische industrie.

Freeman2
Freeman225 sep. 2016 - 8:11

("Veel mensen zien het (SP) voorstel zitten, omdat zij menen dat er geen winst gemaakt mag worden op de Zorg.") Indien je over kostenbeheersing in de zorg serieus wil redeneren, moet je eerst zelf kunnen inzien dat deze winstgejaag van de verzekeraars wezenlijk en belangrijk deel van de stijging van algemene kosten van het zorg uitmaakt. Binnen het neoliberale zorg is dit de onzichtbare gouden leidraad. Het auteur doet het SP voorstel makkelijk wegfluiten als geloof terwijl het over strikte economische modellen gaat net als in het geval van het neoliberale winstgejaag model van VVD. SP heeft eerlijke zorg voor elke burger voor ogen gesteld waartegen de VVD gezondheidszorgmodel wil enkel zorg garanderen voor degene die het lucratief afbetalen kunnen. De rest van de burgers moet naar goed oud VVD gebruik daadwerkelijk gaan oppleuren. Daarom zijn zoveel mensen recentelijk met de zorgkosten in de problemen geraakt. Het neoliberale model van VVD gaat ervan uit dat de winst op de zorg, indien niet steeds verder met allerlei maatregelen opgelegd door Schippers zou kunnen opgeklopt worden, uitziet net als de beroemde stukje taart die verdeeld moet worden. De verzekeraars moeten verplicht een steeds grotere stuk taart(winst) hebben waar ze denken dat de arbeidskrachten (artsen, behandelaars) enkel van hun mooie winst afpakken en bederven. Zieke mensen - daar gaat het in dit geval maar zijdeling over omdat het winstgejaag midden in het aandachtspunt bij de verzekeraar staat. Daarom hebben ze o.a. de lobbyist Schippers aan de andere kant van de lijn geplaatst en haar gevraagd om alle macht en zeggenschap over het gezondheidszorg in hun handen te plaatsen en deze inclusief het meest belangrijk - beslissende rol - bij de artsen te gaan ontnemen. Dis is waar het van begin af aan conceptueel erg scheef hangt in de irrationele neoliberale winstgeloof met betrekking tot de nationale zorgstelsel. Dit zou terug gedraaid moet worden opdat het opnieuw over gezondheidszorg voor de hele natie gesproken zou kunnen worden. Het is ook erg moeilijk voor te stellen wat zou eigenlijk het echte nadeel van een Nationaal Zorgfonds zijn ten opzichte van de huidige constructie van vier verzekeraars als deze in Nederland die in andere landen als Columbia, Mexico terecht kartels worden genoemd. Kartels en lobbyisten bepalen altijd de winstregels. Weet je toevallig of alle medewerkers van deze verzekeraars ooit een eed hebben afgelegd om zieke en zorg behoevende mensen altijd te willen helpen?

1 Reactie
Kees Alders2
Kees Alders225 sep. 2016 - 11:42

Wat de werkelijke nadelen zijn van een zorgfonds kunt u hieronder in diverse bijdragen van mensen al lezen, die bijvoorbeeld hun herinneringen aan het ziekenfonds memoreren. Er is geen druk meer voor de klantvriendelijkheid, het zal altijd een bezuinigingspost worden van kabinet op kabinet en er zullen steeds meer klantonvriendelijke regels komen om de kosten te drukken. De SP kan een prachtig zorgfonds oprichten en de VVD heeft maar één kabinet ervoor nodig om dat zorgfonds om te toveren tot een nachtmerrie. En anders doet de PvdA dat wel. Een paar bijdragen terug ziet u ook dat de hogere kosten in de zorg niet aan de kosten van de zorgverzekeraars ligt. En u moet begrijpen dat ik de doelstellingen van de SP en de tendens van haar voorstellen helemaal zie zitten. Ik denk alleen dat er makkelijkere manieren zijn om dat te bereiken (en ik vermoed dat ze dat bij de SP zelf ook heus wel weten).

Break on through
Break on through25 sep. 2016 - 7:56

Te gek voor woorden natuurlijk dat je in dit land én zorgtoeslag kan dokken én aan moet zien hoe kolossale salarissen worden uitgekeerd aan types die toch al te veel geld hebben. De zorgtoeslag streeft z'n doel volledig voorbij. Degene die weinig van de zorg gebruik hoeft te maken kan het vaak ook goed betalen en degene die veel van de zorg gebruik maken kan het moeilijk betalen. Gewoon omdat de draagkrachtigen veelal gezonder zijn en de minder draagkrachtigen vaker ziek zijn. Salarissen maximeren gaat overigens maar moeilijk. Datgene wat boven het maximum valt word dan al snel uitbetaald onder de noemer "bonus" of "onkostenvergoeding" of wat te denken van "reiskosten" en dat is dan nog netto ook. Nee als je dit soort uitwassen aan wilt pakken zit er weinig anders op dan het hele stelsel aanpakken. Gewoon één organisatie voor de financiering en de rest gaat maar ergens anders graaien.

1 Reactie
Kees Alders2
Kees Alders225 sep. 2016 - 11:37

Het is natuurlijk ook makkelijk te regelen dat er geen andere onkostenvergoedingen worden uitgereikt, gewoon een kwestie van goede regelgeving. Een reorganisatie kost ook wat, en laat ik het zo stellen: ik vertrouw de overheid er ook niet op dat ze hier in tegenstelling tot de belastingdienst en het UWV wél een vlot werkende en klantvriendelijke organisatie van zullen maken.

Daargaanwedan
Daargaanwedan25 sep. 2016 - 7:53

Waar deze discussie aan voorbijgaat is dat de huidige zorgverzekeraars slechts een fractie kosten van wat het oude systeem kostte. Destijds ging zo'n 20% van het zorggeld naar de ziekenfondsen zelf. Logisch want veel werd nog met de hand gedaan, computers deden net hun intrede. Heel veel medewerkers op notaverwerking, alles met papier etc.. Tegenwoordig gaat zo'n 4% van het geld naar de verzekeraars. Vrijwel alles is geautomatiseerd. Dit proces is nog altijd bezig. Kijk maar naar de ontslagen van de afgelopen 10 jaar. 1% is bestemd voor de buffers en 3% voor de gebouwen, salarissen etc.. 96% van het geld wordt rechtstreeks doorbetaald naar de zorg zelf. Waar mensen een begrijpelijk probleem mee hebben is de reclame. Dan gaat het om een fractie van die 3%. Dus het plan SP behelst een ontzettend kostbare operatie waarbij het een illusie is dat de zorg ineens goedkoper wordt. Het gaat hier immers maar om 4% van de premie. Het meest voor de hand liggende scenario is een belastingdienst/uwv-achtige moloch die meer gaat kosten dan het huidige systeem en er minder dan 96% naar de zorg kan worden uitbetaald. Dus: de premie moet omhoog. Het lijkt me zinvoller om te kijken wat er met die 96% van het geld gebeurt en daar energie in te steken.

5 Reacties
Johan eldert
Johan eldert25 sep. 2016 - 10:35

Je gooit van alles op een hoop en pikt er slechts een paar granen uit. Splits de gelden maar eens uit die naar de zorg lopen. Jouw 96%. Een groot deel daarvan gaat op aan bureaucratie bij de zorgverleners wat ze wordt opgelegd door ZV en overheid.

Kees Alders2
Kees Alders225 sep. 2016 - 11:33

Een belangrijke toevoeging, dank daarvoor.

Kees Alders2
Kees Alders225 sep. 2016 - 11:35

(Hoewel deze discussie natuurlijk uiteindelijk niet onzinnig is, want ten eerste is iedere cent er één teveel, en een percentage van het zorgbudget is nog altijd een zeer fors bedrag, dat vergelijkbaar is met het totale budget van vele andere kostenposten op de begroting. En daarbij gaat het in deze discussie ook over het eigen risico en de eventuele fiscalisering van de premie.)

Minoes2
Minoes225 sep. 2016 - 13:15

Wat een onzin. Dat zou nu toch ook geautomatiseerd worden. Of dacht u dat ze nu weer alles met de hand zouden gaan doen. Die automatisering zou juist een eenvoudiger registratie en inzicht mogelijk maken en die zorg nog minder kostbaar maken. En wat dacht u van het surplus van bestuurders, raden van commissariseen etc. de reclame en de ontstane ongelijke toegankelijkheid tot die ( basale) zorg. Ik heb beiden meegemaakt zowel de tijd dat ik in het ziekenfonds zat als de tijd dat ik een particuliere verzekering had, Beiden waren goedkoper in verhouding en de pakketten uitgebreider. Er werd per behandeling gedeclareerd en er werden per behandeling afspraken gemaakt, wat fraude nagenoeg onmogelijk maakte en meer in lijn was met de werkelijk geleverde prestaties. Bovendien zat in die verzekering gewoon de tandarts voor eenieder. Belachelijk dat de onderkant geen tandarts meer kan betalen omdat die extra verzekeringen incl. de hoge eigen bijdragen nog bovenop de aanvullende verzekeringen niet meer te realiseren zijn voor hen. Bovendien is tot een bepaalde leeftijd de tandarts nog steeds verzekerd in het basispakket. De zaken die er nu uitgegooid zijn en toen meeverzekerd voor het gemak maar even niet meer meegenomen in de kosten gezondheidszorg. Omdat mensen die ook nu nog zelf betalen of er een dure extra verzekering voor moeten afsluiten precies zoals men vroeger ook een particuliere verzekering moest afsluiten nu beiden vele malen duurder uit zijn of af moeten zien van diezelfde noodzakelijk zorg waar zij vroeger recht op hadden. Zorg die toen wel geleverd werd. Daarbij wordt de aangeboden zorg steeds luxer omdat men graag de bovenkant weer wat extra biedt om er wat extra aan te kunnen verdienen. Daar is de aanbodkant kampioen in. Ga voor de aardigheid eens de prijsverhouding zoeken toen en nu van de aanbodkant. Dat zie ik u niet doen toch. Uw nacalculatie klopt van geen kanten, rammelt aan alle kanten. Vroeger bestond dat verschil hoogstens uit aparte spreekuren dus soms wachtlijst-vermijding voor particulier verzekerden. Dat was het enige verschil op de orthodontie na die toen nog in opkomst was. Toen droegen mensen een beugel uit medische noodzak-over of onder-bite nu uit ijdelheid, omdat er een spleetje tussen de tanden zit of een tandje wat scheef staat. De kosten van de niet verzekerde zorg die nu door patiënten zelf betaald moet worden neemt u nergens in mee evenmin de betaalde eigen bijdragen. Dat zijn nl. ook kosten zorg voor de bevolking en VAN de gezondheidszorg die er destijds onder vielen. Alleen komen ze nu uit een ander potje nl. die van de mensen zelf bovenop de premies. We hadden toen geen lagere premies voor hoogopgeleiden die uiteindelijk door laagopgeleiden betaald moeten worden mocht er toch hulp noodzakelijk zijn. Eerlijk gezegd wat is het verschil in wezen qua structuur anders dan dat nu mensen zonder geld verplicht verzekerd zijn met hoge premies, te hoge eigen risico's en een uitgekleed basispakket. Het basispakket nu zou je de huidige ziekenfonds kunnen noemen en de basisverzekering incl. de extra verzekeringen daarbovenop de particuliere verzekering. In feite heeft men iets opgetuigd wat een stuk duurder is aan alle kanten maar waarbij men in wezen enkel het ziekenfondsgedeelte heeft uitgekleed en duurder gemaakt. Men heeft geen keuzevrijheid al wordt dit wel gesuggereerd. De privacy, de persoonlijke integriteit, is verkwanseld t.b.v. commerciële bedrijven die zo dadelijk mogen gaan uitkeren wat men verdiend heeft aan de zogeheten efficiëntie in de zorg. Daarbij rekent men zich dus tweemaal rijk. Het vloeit niet terug dus is uiteindelijk geen besparing maar winstuitkering aan derden. Geld door efficiëntie bewerkstelligd heeft dus geen enkel effect meer, maar vloeit naar aandeelhouders en bestuurders, naar particuliere maatschappijen, de zorgverzekeraars. Het is wel verplicht opgehoest en geïnd geld. De controle is/wordt daarmee juist helemaal uit handen gegeven, de winsten geschonken aan het bedrijfsleven en risico's op het bord van de burger gelegd, precies zoals in het bankwezen het geval is en was. Zorg is geen product dat je vrij afneemt naar keuze maar gedwongen door omstandigheden.

truusbeek2
truusbeek226 sep. 2016 - 8:59

Kees Alders U gaat er toch niet vanuit dat SP de zorgkosten naar beneden kan krijgen met haar plannen. De groei temperen is al winst en dat zie ik zelfs niet gebeuren met deze plannen

Mark Gh
Mark Gh25 sep. 2016 - 6:42

Wat is nog de meerwaarde van verschillende aanbieders van zorgverzekeringen als alles wat een bedrijf een bedrijf maakt wordt verboden? Geen zeggenschap over lonen, geen reclame, zeer beperkte zeggenschap over het eigen product. De al bestaande (alles behalve optimale) situatie wordt alleen maar verslechterd met deze voorstellen. We zijn in Nederland erg goed in het combineren van de slechtste elementen van de vrije markt met de slechtste elementen van staatsbedrijven. Dat doen we in de zorg, dat doen we in het openbaar vervoer... Laten we kiezen tussen óf een volledige overheids-sector óf een volledige marktsector, maar niet dit. De voorstellen van Alders zijn een voortzetting van deze situatie, geen breuk ermee. Hoe belachelijk de bestaande situatie is wordt - voor mij - prima geïllustreerd door het feit dat ik vanuit de overheid verplicht ben zo'n 1000 euro per jaar te betalen voor zorg die ik niet gebruik, nog afgezien van het deel dat uit de belastingen die ik afdraag ook nog geld naar de zorg gaat. Als ik toch al verplicht ben dat geld te betalen, doe er dan niet hypocriet over en maak er een belasting van. Het SP voorstel behelst dat de basisverzekering collectief wordt, de premies direct door de belastingdienst worden geïnd, zorgaanbieders hun geld direct van de overheid krijgen. Tegelijkertijd kunnen en zullen aanvullende verzekeringen voor de mensen die dat willen door de markt worden gedaan. Zolang dit gebeurt voor andere zorg en niet voor betere zorg is er niets aan de hand.

3 Reacties
Andy Capp
Andy Capp25 sep. 2016 - 9:25

Precies, -blijkbaar gebruiken ze bij GL liever 10 lapmiddelen, dan dat ze het probleem in 1x bij de wortel aanpakken. En de reden is ook altijd dezelfde: misschien mogen ze dan wel mee regeren.

Kees Alders2
Kees Alders225 sep. 2016 - 11:32

Ik ben gelukkig absoluut niet "GroenLinks". Of misschien wel jammer genoeg. Ware ik GroenLinks, dan had die partij het asociale leenstelsel niet gesteund, geen militairen met een doos playmobil naar Afghanistan gestuurd en al meer dan tien jaar het basisinkomen in haar verkiezingsprogramma staan. Een baan als minister zou ik echter afslaan: daar wordt ik absoluut niet gelukkig van. @Mark: Het voordeel blijft dat als zo'n zorgverzekeraar niet snel genoeg betaalt of van de administratie een potje maakt, zoals vroeger het ziekenfonds heeft, je kan overstappen naar een ander. Verder denk ik eerlijk gezegd dat je het stuk niet zo goed gelezen hebt, tenminste niet als je zegt dat wat ik voorstel geen breuk is met de huidige situatie, want ik ga recht in tegen de tendens van het moderne beleid, verzilver alle wensen van de SP veel sneller dan dat zij dat zouden doen, en daarbij stel ik letterlijk voor wat jij nu ook zelf voorstelt, om de premie te fiscaliseren.

Mark Gh
Mark Gh25 sep. 2016 - 19:06

Dat stukje over fiscaliseren was me inderdaad ontschoten tijdens het typen van mijn stukje, excuus. De kern van mijn vraag blijft daarmee wel staan: wat is nog het voordeel van de administratie bij zo'n bedrijf neerleggen? Gaat er iemand weg dan komen er duizend anderen. Een zorgverzekeraar als administratiekantoor - toch niet helemaal wat het idee is lijkt me. Je zou natuurlijk die zorgverzekeraars kunnen laten inschrijven op een soort concessie voor de administratie-rechten van een bepaalde regio. Goedkoopste inschrijver wint, iedere twee jaar evaluatie, gaat het niet goed (genoeg) gaat de opdracht naar een ander.

Puin Ruimer
Puin Ruimer24 sep. 2016 - 21:17

Dit zijn allemaal voorstellen die een volgend kabinet binnen een jaar kan realiseren, op voorwaarde dat de VVD dan niet in het kabinet zit, want met name deze partij streeft al jaren precies het tegengestelde na. Puinruimer wil hieraan toevoegen: op voorwaarde dat de PvdA niet in het kabinet zit. Want het is een schande dat als het zorgstelsel inderdaad veel en veel beter kan, dat dan de PvdA niet met een plan komt waarbinnen dit verwezenlijkt wordt. Het is gemakkelijk om de SP te bashen, maar die komt in ieder geval met een plan.

2 Reacties
Kees Alders2
Kees Alders225 sep. 2016 - 11:26

Ik bash de SP niet, ik bespreek hun plan graag inhoudelijk, en de meeste van hun doelen ondersteun ik zoals u ziet. Ik zie alleen snellere manieren om ze deze doelen met een grotere zekerheid te behalen. De PvdA verdwijnt hopelijk na de volgende verkiezingen voorgoed uit de tweede kamer.

Puin Ruimer
Puin Ruimer25 sep. 2016 - 19:51

Sorry als ik u verkeerd had begrepen, zullen mijn lange tenen wel zijn.

Bram Emanuel
Bram Emanuel24 sep. 2016 - 20:48

1. Afschaffen van het eigen risico: niet de patiënt maar de arts en de financier houden de kosten in de gaten (dit punt wordt door meerdere partijen in de verkiezingsprogramma’s voorgesteld). Dat is als de vos (de vrijgevestigde arts) in het kippenhok laten. Beter kunnen we wat aan de salarissen van specialisten doen, met name de al genoemde vrijgevestigden. Punten 3 en 4 lijken me logisch en het verbaasd me dat dat nog niet ingebouwd is. Punt 5 lijkt me ongewenst, bij concurrentie hoort reclame.

7 Reacties
Martin007
Martin00725 sep. 2016 - 10:02

Onzin. In de zorg is concurrentie onmogelijk. het kost gewoon wat het kost. E n daar komt bij: je kunt er voor kiezen om GEEN BMW te kopen, maar je kunt er NIET voor kiezen om geen blinde darm operatie te nemen.

Johan eldert
Johan eldert25 sep. 2016 - 10:37

[. Beter kunnen we wat aan de salarissen van specialisten doen, met name de al genoemde vrijgevestigden. ] Dat kan maar daarvoor moet je de zorg weer publiek maken dan kan je dat afdwingen.

Kees Alders2
Kees Alders225 sep. 2016 - 11:24

Zorg kost wat het kost, maar een goede administratieve afhandeling kost ook wat en is echt niet vanzelfsprekend. Ik huiver bij het idee van een zorgfonds met de snelheid en servicegerichtheid van de belastingdienst of het UWV bijvoorbeeld. We kunnen inderdaad heel goed eens kijken naar de salarissen van specialisten, maar dat staat het afschaffen van het eigen risico niet in de weg. Ook vergroot het afschaffen van het eigen risico de macht van de arts niet. Het is alleen dat de patiënt niet meer hoeft af te zien van zorg, vanwege zijn eigen portemonnee. Maar de de huisarts is er nog wel om te bepalen of de specialistische zorg ook echt wel nodig is, en er blijven ook richtlijnen van de zorgverzekeraar (die een zorgfonds ook zal stellen). Hoe reclame geregeld zou worden staat in punt 5 wel beschreven: via vergelijkingssites. Daar hoeven niet nog eens onzinnige spotjes tegenaan.

Bram Emanuel
Bram Emanuel25 sep. 2016 - 12:01

@ Martin007 "het kost gewoon wat het kost" Heeft u daar bewijs voor?

Bram Emanuel
Bram Emanuel25 sep. 2016 - 14:03

@ Johan Nee hoor, je kan simpelweg van ziekenhuizen eisen dat ze geen vrije vestiging (of MSB's) meer toelaten, en iedereen in loondienst nemen. Dat doen ze in de VS ook.

Bram Emanuel
Bram Emanuel25 sep. 2016 - 20:24

@ Kees Wat betreft zorgfonds ben ik het met u eens. Je hebt nou eenmaal bedrijfslevensachtige werknemers nodig om de efficiency en klantvriendelijkheid in de gaten te houden. Wat betreft de afschaffing van eigen risico niet. Nu kijken patienten toch zelf ook wat meer naar de kosten en de noodzakelijkheid van een medische handeling. Dat was voorheen niet zo. Zoals ik al ergens eerder voorrekende, de zorg die de gemiddelde Nederlander over zijn leven consumeert is op het moment bijna 500.000 euro. En dat toch niet misselijke bedrag is snel aan het stijgen door steeds betere medische mogelijkheden en de steeds hogere levensduur. Er zullen wel remmen in het systeem moeten komen om de kosten beheersbaar te houden.

Kees Alders2
Kees Alders226 sep. 2016 - 22:26

Maar de patient is helemaal niet de juiste partij om die beslissing te nemen. Die neemt zo een beslissing op basis van zijn huidige beurs nu, en kijkt niet naar de lange termijn kosten. Die kan hij ook niet inschatten.

Donostia2
Donostia224 sep. 2016 - 20:17

Prima analyse. De gehele tweede kamer deed zijn best de SP bovenstaande uit te leggen tijdens de APB, maar het was aan dovemansoren gericht. Idealisten zijn niet vatbaar voor de rede. Daarnaast vergeet men dat "collectiveren" ofwel nationaliseren van private bedrijven een enorm kostbare operatie is. Een naamloze vennootschap overnemen kost heel veel geld, totaal gaat het om tientallen miljarden.

2 Reacties
Martin007
Martin00725 sep. 2016 - 10:00

Dat is onzin. Als wij een nationaal zorgfonds oprichten waar iedereen verplicht in zit, is dat hetzelfde als "overstappen".

Kees Alders2
Kees Alders225 sep. 2016 - 11:18

Maar het personeel van die zorgverzekeraars zal toch allemaal ontslagen moeten worden, en dat kost veel geld aan ontslagvergoedingen en uitkeringen. Bovendien zal dat zorgkantoor toch echt ook opgericht moeten worden, de administratiekantoren van de zorgverzekeraars zijn er al. Over alles zullen nieuwe afspraken gemaakt worden. Nee, hoe dan ook, het is een kostbare operatie. Ik denk dat de SP dat ook wel ziet. Het nationaal zorgfonds is echter gewoon een handig label om een heel aantal standpunten (zie boven) handig voor de bühne te brengen. Liever had ik dan ook dat de discussie vooral dáárover ging. Ik deed een voorzet...

msj_meijerink
msj_meijerink24 sep. 2016 - 19:47

Vreselijk beangstigen idee, zelfs een echt nachtmerrie voor mij. Terugkeer naar de moloch het Ziekenfonds, maar dan versie 2.0. Hoe halen de conservatief socialisten het in hun hoofdjes? Wie kent dit bureaucratische fenomeen nog van vroeger? Een 2e rangen systeem, waarin in deze 2e rang lang niet alles werd vergoed en deze uiteindelijk moest worden samengevoegd met de 1e rang: de zg. particulier verzekerden. Want de particulier verzekerden zaten bij instituten die WEL hun eigen broek konden ophouden en de ziekenfondsen keken alle likkebaardend naar deze pot geld. Daarmee konden ze hun failliet afwenden! Zie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Ziekenfonds_(Nederland) En ik begrijp ook waarom ze liever niet verwijzen naar het Engelse National Health System (NHS), want dat is technisch gezien al jaren failliet. En de kwaliteit van door hen geboden hun zorg is uiterst discutabel. Niet voor niet struikel je in het VK over de particuliere klinieken en de aanvullende verzekeringen, waar je je kunt verzekeren tegen het doodgaan in een NHS-ziekenhuis. Goed, ik wil best terug naar het oude systeem van voor 2006, maar dan wil ik weer particulier verzekerd kunnen zijn, want ik wil geen stempel 2e rang op mijn voorhoofd! Ik wil geen plaats in de wachtrij, geen beperkte brillen en glazen keuze, tanden- en kiezentrekkerij, bij IEDERE ingreep een toetsing door een ambtenaar 'of de ingreep wel nodig is', etc.! Kortom ik wil geen Nationaal ZiekenZorg systeem, waarmee bij het optuigen ervan kruiwagens geld zullen worden weggegooid en de uitvoering ervan wordt uitgevoerd door sp bureaucraten in Den Haag. Hopelijk word ik zo weer wakker uit deze boze droom!

3 Reacties
Johan eldert
Johan eldert25 sep. 2016 - 10:43

[Een 2e rangen systeem, waarin in deze 2e rang lang niet alles werd vergoed en deze uiteindelijk moest worden samengevoegd met de 1e rang: de zg. particulier verzekerden. ] Kijk daar hebben we weer een angstprediker. Waar in het voorstel van de SP staat dat er een splitsing komt. Op dat punt verandert er namelijk weinig tov huidige situatie. basispakket verplicht en aanvullende verzekering optioneel. [Want de particulier verzekerden zaten bij instituten die WEL hun eigen broek konden ophouden en de ziekenfondsen keken alle likkebaardend naar deze pot geld.] Daar klets je uit je nek want het waren allemaal ziekenfondsen maar die zowel een publiek pakket als particulier pakket aanboden. En nee dat was niet kostendekkend tov elkaar. [Niet voor niet struikel je in het VK over de particuliere klinieken en de aanvullende verzekeringen, waar je je kunt verzekeren tegen het doodgaan in een NHS-ziekenhuis.] hele goedkope en valse retoriek. je kan je niet verzekeren in engeland tegen doodgaan in NHS kliniek. Gewoon absurd gelul van je. [ waarmee bij het optuigen ervan kruiwagens geld zullen worden weggegooid en de uitvoering ervan wordt uitgevoerd door sp bureaucraten in Den Haag.] in het voorstel van de SP zijn de verschillen niet zo groot als je als angsthaas en demagoog probeert te doen voorkomen. Je zit zelf vast in je eigen bedachte frame van ziekenfonds molochen, die an sich redelijk goed functioneerde. Enige wat doen diende te gebeuren was meer transparantie op geldstromen en declaraties en afschaffen van de scheiding met particulier. Als we dat gedaan hadden, hadden we miljarden bespaard. Want het huidige systeem heeft een immense kostenstijging teweeg gebracht waardoor NL, na de VS het duurste zorgsysteem ter wereld heeft. Wees er maar blij mee met dat huidige systeem. Landen zoals Zweden, die het oude systeem hebben vastgehouden en gemoderniseerd zijn vele, VELE malen goedkoper uit met nagenoeg dezelfde kwaliteit zorg.

Kees Alders2
Kees Alders225 sep. 2016 - 11:14

Inderdaad wordt het ziekenfonds volledig onterecht opgehemeld. Mensen hebben een kort geheugen. Nu is het natuurlijk zo, dat ook een nationaal zorgfonds wél goed opgetuigd kan worden. Maar die garantie is er inderdaad absoluut niet. Daarom zie ik er ook geen oplossing in. Net zoals de introductie van de zorgverzekeraar geen oplossing was.

msj_meijerink
msj_meijerink25 sep. 2016 - 19:58

@Johan eldert Jammer dat je 'de ramen' van eigen frame ingooit en mij daarvan schuld geeft "Je zit zelf vast in je eigen bedachte frame van ziekenfonds molochen, die an sich redelijk goed functioneerde". En dan heb ik niet eens over de taalkundige armoede van je bijdrage! De ziekenfondsen konden zichzelf niet (meer) bedruipen,ondanks hun restricties wat wel en niet werd vergoed. De particuliere verzekeringen konden dat daarentegen wel. Dat heeft dus niets te maken met 'angstprediken' maar met het vaststellen van feiten (hetgeen je overigens zelf beaamt).

harricot
harricot24 sep. 2016 - 19:28

@ Kees Alders Ik vermoed dat in de paragraaf 'Veel makkelijker' het woord 'geen' is weggevallen in de zinsnede: 'Er is voor bovenstaande maatregelen echter [...] enorme reorganisatie nodig'. Op de plaats waar ik [...] heb zet. Ik hoop voor iedereen dat ik gelijk heb! ;-)

1 Reactie
Kees Alders2
Kees Alders225 sep. 2016 - 11:12

Dag Harrie - dank, en ja, je hebt natuurlijk gelijk. Ik kan zelf niet meer bij de tekst, maar ik zal het aan de redactie doorgeven.

Nick Ros
Nick Ros24 sep. 2016 - 19:22

Laten wij eens beginnen met -4- zorgverzekeraars met elk -3- opties, voorgeschreven als een vast bestek. Weg met al die broertjes, zusjes, neefjes en nichtjes van die zorgverzekeraars. Desnoods gaan ze maar fuseren met deze -4- zorgverzekeraars. Altijd vrije keuze van ziekenhuizen, Er komt een lijst met goed- en matig presterende ziekenhuizen, Het eigen risico wordt opgenomen in de premie en de zorgverzekeraars moeten jaarlijks 80% tot 90% van de gerealiseerde winst verrekenen met het eigen risico. Dan krijgen wij marktwerking die te overzien is en valt er iets te kiezen. De zorgverzekeraars mogen geen patiënten weigeren bij oversluiten. Het systeem, METEN = WETEN, wordt eerlijk en kan 01-01-2019 starten. Waarschijnlijk is dit systeem te simpel voor onze politici.

3 Reacties
Nick Ros
Nick Ros24 sep. 2016 - 20:49

"nationaal zorgfonds" ? Niets gaat vanzelf. Als oud-ondernemer heb ik geleerd dat je moet dwingen en motiveren.

Nick Ros
Nick Ros25 sep. 2016 - 7:38

Voor de ziekenhuizen komt voor ca. 90% tot 95% een behandelmenukaart. De prijs wordt het gemiddelde qua goedkoopste prijs van de 10 ziekenhuizen met het kenmerk ‘goed’. Daar moeten de andere ziekenhuizen het ook mee doen. Ziekenhuizen zullen functioneel worden en minder luxe, dus geen paleisje meer met een oppergod en een hofhouding.

Kees Alders2
Kees Alders225 sep. 2016 - 11:10

Het is nogal een ideeënkanon dat hier afgaat, en ik kan niet ieder van uw voorstellen overzien, maar er zitten er een paar inspirerende tussen en over het algemeen kan ik met de teneur van de bijdragen wel meegaan. Dank.

Bert Vlierman
Bert Vlierman24 sep. 2016 - 19:17

Kunnen de zorgverzekeraars een schadeclaim bij de staat neerleggen als die hen hun markt afneemt?

4 Reacties
Ben Joop
Ben Joop25 sep. 2016 - 5:29

Dat is afhankelijk van de onderhandelingen over TTIP begreep ik.

Minoes2
Minoes225 sep. 2016 - 8:15

Dat zegt dus genoeg over wat er gebeurd met het geld dat u voor zorg verplicht hebt opgehoest, u heeft het zowat gratis en verplicht aan de markt, c.q. het bedrijfsleven gegeven.

Minoes2
Minoes225 sep. 2016 - 8:20

Het verdrag met Canada wordt er al doorgedrukt met als voorwaarde, de nadelen voor Europa niet eruit te halen maar even uit te stellen. Verkopen ze u zo dadelijk weer knollen voor citroenen met als uitkomst dat u tekent bij het kruisje en het dan alsnog even later in vol ornaat in werking zal treden. Dat weet u natuurlijk nog even niet, zal wel verkocht worden als iets dat bereikt is maar niet heus. We worden bedonderd waar we bijstaan.

Kees Alders2
Kees Alders225 sep. 2016 - 11:07

Geen TTIP of CETA, TiSA is het verdrag waar dit eventueel geregeld zou worden. Meer informatie hier: http://sargasso.nl/tisa-bijl-aan-wortel-democratie/ In de huidige situatie ben ik er niet zo bang voor. De zorgverzekeraars mogen immers nu geen winst maken, dus kunnen ze ook geen aanspraak maken op winstverlies. Wel is het zo dat alle medewerkers van alle zorgverzekeraars ontslagen moeten worden, en die maken natuurlijk recht op ontslagvergoedingen, en een uitkering.

insignia
insignia24 sep. 2016 - 19:04

Volgens mij betekent de stichting van het Zorgfonds dat de gelden die opgebracht worden via de belastingdienst nu niet meer overgedragen worden aan die verzekeraars. Verder zal de premie die de verzekeraars heffen nu door de belastingdienst geind worden. Dat is toch eenvoudiger dan nu?

1 Reactie
Kees Alders2
Kees Alders225 sep. 2016 - 11:04

Dat zou mooi zijn maar het staat niet in het plan. De premie-inning kan natuurlijk ook naast de belastingen plaatsvinden. Het zal de eerste kostenpost niet zijn waar men apart voor moet betalen. Hoe dan ook, het oprichten van een administratiekantoor dat het werk van de huidige zorgverzekeraars overneemt is geen eenvoudige operatie, en gezien de staat en klantvriendelijkheid van andere overheidsdiensten, van UWV tot belastingdienst en dat van het voormalige ziekenfonds met zijn wachttijden en hoge kosten, heb ik er nog niet zo'n vertrouwen in dat de operatie op zal leveren wat men ervan verwacht.