Logo Joop
De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen

'Weet je, gehandicapte, je mag blij zijn dat iemand je nog toelaat in zijn bedrijf'

  •  
07-04-2018
  •  
leestijd 2 minuten
  •  
146 keer bekeken
  •  
13924149386_f6420a307e_k

© Cc-foto: SOZIALHELDEN

Job - veertien - is door een chromosoomafwijking verstandelijk en lichamelijk gehandicapt
De productiviteit van Job is nul en daar ben ik blij om. Hoeft hij tenminste nooit de werkvloer op. Blijft hem ook de vernedering bespaard van een ‘onafhankelijke deskundige’ die zijn productiviteit als gehandicapte gaat meten. Want hoe hard moet het zijn als iemand meekijkt op het werk, meewarig het hoofd schudt en vervolgens letterlijk concludeert: waardeloos.
Omdat Job niks kan wat deze maatschappij geld oplevert, zal hij zijn leven lang niet werken. Dus gelden er ook geen achterlijke arbeidsregels en kortingen voor hem. Godzijdank valt hij niet onder de Participatiewet die als het aan staatsecretaris Van Ark ligt straks bepaalt dat mensen met een arbeidsbeperking betaald krijgen naar prestatie. Vallen ze tegen – de ‘deskundige’ kent de kwalificatielimieten – dan mag hun baas ze onder het minimumloon betalen. Goed voor de portemonnee van de werkgever!
Maar stel je even voor. Je hebt een baan, doet je best en iemand zegt tegen je: vanwege jouw tekortkomingen ben je nog minder waard dan het minimumloon dat geldt voor iedereen in dit land. Voor de wet zijn we allemaal gelijk, behalve jij. Weet je, gehandicapte, je mag blij zijn dat iemand je nog toelaat in zijn bedrijf. Eigenlijk zou je zelfs geld mee moeten brengen. Ja, leg elke dag 25 euro bij je baas op het bureau omdat jij zijn vloer mag vegen!
Om het er nog even in te wrijven, ontneemt het wetsvoorstel werkenden met een beperking ook het recht op een pensioen. ‘Ze gaan er vanuit dat we dat toch niet halen’, schreef er al eentje boos op Twitter. Je gaat inderdaad vermoeden dat ‘ze’ daar zelfs op hopen.
Godgeklaagd, dit voorstel. Mensonterend. Ik heb de petitie  Wij staan op! Gelijke kansen op de arbeidsmarkt  getekend. Mag toch aannemen dat dit soort laffe discriminatie niet doorgaat. Gelukkig krijgt mijn onproductieve zoon er helemaal niets van mee.
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.

Reacties (61)

GMatth52
GMatth5218 apr. 2018 - 18:42

Meneer Demesmaeker: "Het stelsel van sociale werkplaatsen is onder andere de nek omgedraaid doordat de vakbonden eisten dat arbeidsgehandicapten 130% van het minimumloon moesten verdienen. Het gevolg: de kosten van sociale werkplaatsen rezen de pan uit, met sluiting tot gevolg." De eis van betaling van 130 % van het minimumloon aan arbeidsgehandicapten was allesbehalve ònredelijk, aangezien in de jaren '80 en '90 het minimumloon een aantal jaren bevroren is geweest. In de brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de voorzitter van de Tweede Kamer d.d. 01-02-2010 (Kamerstuk 24 515 Tweede Kamer der Staten Generaal): "Tussen 1983 en 1989 De periode wordt gekenmerkt door een zeer terughoudend beleid ten aanzien van de hoogte van het minimumloon. Per 1 juli 1983 werd het bruto minimumloon bevroren op het niveau van 1 januari 1983. Begin 1984 werd het bruto minimumloon met 3 procent verlaagd, gevolgd door een bevriezing tot eind 1989. Deze maatregelen werden gerealiseerd via ad hoc-wetgeving." En verderop in dezelfde brief: "2006 en later Conform de afspraak in het sociaal akkoord 2004, wordt de koppeling tussen lonen en uitkeringen volledig hersteld." Als de kosten van de sociale werkplaatsen al "uit de pan rezen", dan is dat in verhouding tot de jarenlange bezuiniging op het minimumloon niet minder dan rechtvaardig. In uw aansluitende bijdrage d.d. 07-04-2018 17:57 uur stelt stelt u: "Het bieden van een werk aan arbeidsgehandicapten is typisch een overheidstaak die helemaal niet bij werkgevers thuishoort. Het minimumloon kan helaas niet worden betaald omdat de arbeidsproductiviteit omdat de arbeidsproductiviteit van de meeste arbeidsgehandicapten nu eenmaal veel lager is dan het minimumloon". Hier hinkt u op 2 gedachten: tewerkstelling van arbeidsgehandicapten is een overheidstaak, niet van de werkgevers. Hoe kan het dan dat gehandicapten beneden het MINIMUM-loon worden betaald? De overheid kwam de werkgevers juist tegemoet met subsidies, zodat de gehandicapte met het minimumloon thuis kwam. Maar de overheid kort op de eigen begroting door voorgenomen afschaffing van de subsidies! Van tweeën een: òf de overheid handhaaft (of herstelt) de sociale werkvoorziening, òf zij komt werkgevers tegemoet, die gehandicapten te werk stellen en de verminderde arbeidsproductiviteit van deze werknemers gecompenseerd willen zien. Door geen van beiden te doen, worden in het wetsvoorstel van staatssecretaris Van Ark de gehandicapten overgeleverd aan de jungle, die de arbeidsmarkt geworden is: juist door het afschaffen van genoemde beschermende maatregelen. Kortom, de overheid spekt haar eigen kas ten koste van de kwetsbaarste groepen op de arbeidsmarkt. Maar een miljardenvoordeeltje voor de ondernemers -afschaffen van de dividendbelasting- kan er wel van af.

Appie Fries
Appie Fries8 apr. 2018 - 5:45

[Voor de wet zijn we allemaal gelijk, behalve jij.] Ben ik het niet mee eens. Betekend " Voor de wet zijn we allemaal gelijk" dan niet dat er geen aparte regeltjes moeten komen? Want door aparte regeltjes wordt er duidelijk onderscheid gemaakt, dus zijn we niet meer gelijk. Als ik even keihard mag zijn... Buiten het feit om dat geestelijke en lichamelijke beperkingen in o.a. mensen van alle tijden zijn, is er een kans groot dat de kansen groter zijn geworden. O.a. door de leefwijze van de ouders, het veel later kinderen krijgen dan normaal en alle kunstgrepen die er soms gedaan dienen te worden om sowieso kinderen te krijgen. We zijn gelukkig een beschaafd land waarin elk kind toch de liefde kan krijgen die elk kind verdiend. Ook kinderen met een fysieke op geestelijke beperking wordt vaak omringt door hele lieve ouders en dat is erg mooi. Later moeten deze jonge mensen al dan niet in de maatschappij kunnen meedraaien. Als dat te veel geld kost, dan heeft een ondernemer daar moeite mee. Die heeft geen zaak opgebouwd om te veel geld uit te geven en voor velen is het een risico die ze liever vermijden. Zeker in deze tijd met moordende concurrentie en enorm hoge sociale kosten voor de werknemers in Nederland. Natuurlijk zijn er enorme bedrijven die deze kosten misschien nauwelijks merken, maar het grootste deel van de werkgevers vallen onder de noemer MKB en die voelen dit wel degelijk. In sommige gevallen kan een arbeidsbeperking wel een extra Fte kosten qua aanpassingen en dan heb je de kosten van 2x Fte voor iemand die misschien maar voor 0,8 Fte of minder werk doet of inzetbaar is. Voor dat geld zou een ondernemer dus een ander gezin kunnen helpen door iemand anders aan te nemen. Of het geld kan in de bestaande medewerkers gestoken worden. U bent van mening dat deze veel hogere kosten zorgen voor gelijkheid. Terwijl dat duidelijk niet is. 2,5x de kosten is niet gelijk. Voor het geval dat u denkt dat ik makkelijk kletsen heb. Nee, ik ben zelf zo iemand die beperkt inzetbaar is en een verhoogt risico loopt voor een werkgever en ik krijg helemaal geen baan. Gelukkig capabel genoeg om zelf voor werk te zorgen, maar dan ook zonder de fijne verzekeringen, want niemand wil mij verzekeren doordat ik een te hoog risico ben.

1 Reactie
Zandb
Zandb9 apr. 2018 - 6:50

Appie U hebt gelijk en niet. Laat ik beginnen met u duidelijk te maken dat wanneer mensen gelijk behandeld worden in feite net zo oneerlijk is als wanneer je uitzonderingen maakt. Voorbeeld: Een rijke patser rijdt door het rode licht en een bijstandsmoeder doet dat. Verder vind ik dat u onderscheid moet maken betreffende wetten waarin eisen aan mensen gesteld worden. Zoals de bepaling dat iedereen geacht wordt de wet te kennen. Want hoe reëel is dat, als je analfabeet of op andere wijze de taal niet machtig bent? Ten derde hebben we rechters ingesteld om wetten te duiden. En vooral om aan hun oordeel gevolgen - bv in de straf die ze uitspreken - te verbinden. Op zichzelf vormt dat ook weer iets wat we 'jurisprudentie' noemen. Ik denk dan ook, dat juist daarom de rechter opgedragen krijgt om in dezelfde gevallen op dezelfde manier te oordelen, waardoor je mag zeggen dat "iedereen voor de wet gelijk is". Als we dus bepalen, dat iedereen in zijn eigen onderhoud moet voorzien, dan is dat dus net zo willekeurig als wanneer je uitzonderingen maakt. Als daarbij ook nog het criterium is, dat de waarde van een mens in geld uitgedrukt moet worden, dan waardeer je slechts de ongelijkheid van mensen. En daarmee heeft, vind ik, mevrouw Haverkamp gelijk, dat we voor de wet niet allemaal gelijk zijn.

Henri Zwols
Henri Zwols7 apr. 2018 - 20:17

> verzoeken een eerlijke oplossing voor gelijkwaardige behandeling met salaris, pensioen en/of uitkering Een eerlijke oplossing? Kan de petitie iets specifieker zijn! #hoedan

1 Reactie
Zandb
Zandb9 apr. 2018 - 6:54

Henri Volgens de mensen die de petitie tekenen is dat eerlijk: een gelijkwaardige behandeling met salaris, pensioen en/of uitkering. Dat is absoluut niet veel eerlijker dan dat andere oplossingen zouden zijn; wat eerlijk is bestaat namelijk bij de gratie van wat men als eerlijk omschrijft.

EricDonkaew
EricDonkaew7 apr. 2018 - 18:35

Vallen ze tegen – de ‘deskundige’ kent de kwalificatielimieten – dan mag hun baas ze onder het minimumloon betalen. ------------------------------------- Maar dan vult de overheid toch aan tot het minimumloon, mag ik hopen? Dan is er wel mee te leven. Een beetje pensioenopbouw is redelijk, zeker in een tijd waarin de AOW steeds minder een zekerheidje blijkt te zijn.

5 Reacties
Piet de Geus
Piet de Geus8 apr. 2018 - 0:25

"Een beetje pensioenopbouw is redelijk, zeker in een tijd waarin de AOW steeds minder een zekerheidje blijkt te zijn." Misschien een beetje zwartgallig maar zonder pensioentje (veel zal het immers niet worden) ben je beter af dan met. De armoedeval wordt hier juist alleen maar groter, dus tenzij je echt een fatsoenlijk pensioen kunt sparen ben je veel beter af zonder pensioen en zonder bezittingen. Zonder pensioen heb je recht op allerlei vrijstellingen, tegemoetkomingen en compensaties, hoef je je hulp niet te betalen en ga zo maar door. Daardoor kun je uiteindelijk veel beter af zijn, zoals je in sommige situaties ook beter af bent zonder werk dan met een laagbetaalde baan. Dat stoppen met een beetje pensioenopbouw besparingen oplevert is met name waar het de overheid betreft een lachertje: het grootste deel van die besparingen ben je weer kwijt aan toeslagen en dergelijke als ze met pensioen zijn.

LaBou
LaBou 8 apr. 2018 - 5:41

Nee, dan KAN de gemeente besluiten tot aanvulling, zo wordt het tenminste aangegeven en als iets mogelijk is bestaat ook de mogelijkheid dat het niet gebeurd. Het rijk heeft daar niets meer mee te maken.

EricDonkaew
EricDonkaew8 apr. 2018 - 9:20

LaBou: Nee, dan KAN de gemeente besluiten tot aanvulling, zo wordt het tenminste aangegeven en als iets mogelijk is bestaat ook de mogelijkheid dat het niet gebeurd. ------------------------------------------------------ OK, dus als je in een linkse gemeente woont, krijg je aanvulling en in een typische VVD/D66-gemeente kun je ernaar fluiten. Voor veel mensen toch een stemadvies, dunkt me.

EricDonkaew
EricDonkaew8 apr. 2018 - 9:26

@Piet de Geus: dus tenzij je echt een fatsoenlijk pensioen kunt sparen ben je veel beter af zonder pensioen en zonder bezittingen. --------------------------------------------------- Nou nou, wel een boude bewering. Als ik moet kiezen tussen bezittingen en geen bezittingen, dan heb ik toch liever bezittingen. Voor pensioen geldt hetzelfde. Al was het alleen maar voor de veiligheid.

Piet de Geus
Piet de Geus8 apr. 2018 - 10:26

"wel een boude bewering" Ik zei toch al dat het een beetje zwartgallig was? "Als ik moet kiezen tussen bezittingen en geen bezittingen, dan heb ik toch liever bezittingen." Maar wat nu als je die bezittingen eerst op moet maken voordat je bijvoorbeeld recht hebt op vergoeding van hulp in de huishouding? Had je het dan niet liever opgemaakt toen je het vrij kon besteden? "Voor pensioen geldt hetzelfde." Toch ken ik redelijk wat mensen met een klein pensioentje die netto slechter af zijn dan ze zonder dat pensioentje waren geweest. Zoals gezegd: wil je er wat aan hebben, dan moet je een echt fatsoenlijk pensioen hebben. Je moet er naast de belastingen en premies die je erover moet betalen ook nog de kosten van aftrekken voor de hulp in de huishouding die je zelf moet betalen, de eigen bijdragen die je moet betalen en de vrijstellingen en toeslagen die je niet krijgt.

JeffreyKatoen
JeffreyKatoen7 apr. 2018 - 18:26

Omdat Job niks kan wat deze maatschappij geld oplevert, zal hij zijn leven lang niet werken. En omdat Job dat niet kan heeft de maatschappij zich verplicht te zorgen voor Job. Want dat vergeet je gemakshalve te melden Annemarie. Natuurlijk neem jij de zorg op je voor Job. Dat doe je op zeer goede wijze, ik bewonder je buitengewone moederschap voor Job. Maar zonder de hulp van de maatschappij had Job geen schijn van kans. Ik vind het daarom ook onnodig om aan te trappen tegen diezelfde maatschappij.

6 Reacties
Gerry Jöris
Gerry Jöris7 apr. 2018 - 22:28

???? Een onverdiende stoot onder de gordel uitgaande van het principe beggars can't be choosers.

LaBou
LaBou 8 apr. 2018 - 5:42

Je zou gelijk hebben als diezelfde maatschappij dat niet steeds héél duidelijk maakte én steeds weer nieuwe maatregelen zou verzinnen.

Meneer Demesmaeker
Meneer Demesmaeker8 apr. 2018 - 7:46

@TommyT We hebben ondernemingen en de mensen die daar werken nu eenmaal nodig om de sociale voorzieningen te financieren. En volgens mij trekt de maatschappij zich overigens helemaal niet terugwat betreft de verzorging en begeleiding van gehandicapten. Daar worden -terecht- nog steeds miljarden aan uitgegeven.

simpson_jr
simpson_jr8 apr. 2018 - 14:48

Zo te lezen trapt ze niet tegen de maatschappij vanwege Job, die simpelweg niet werken kan. Beperkingen heb je in 1001 soorten en gradaties. Dichterbij de arbeidsmarkt staande vind ik het juist respectabel dat ze verder als enkel haar eigen zoon kijkt.

Zandb
Zandb9 apr. 2018 - 7:03

Jeff De maatschappij trapt tegen Job, dat is een betere omschrijving. Want niemand leeft (kan leven) zonder 'steun' van de samenleving. Maar wie de kans heeft om daarin zijn eigen plan te trekken, mag (meestal) ook meer profiteren. Vandaar dat we soort van ondergrens bepalen. Helaas is er geen systeem dat zowel voor- als nadelen kent. Ik vind het niet netjes om elkaar daar persoonlijk op af te rekenen.

vdbemt
vdbemt9 apr. 2018 - 11:02

@Demesmaeker. "We hebben ondernemingen en de mensen die daar werken nu eenmaal nodig om de sociale voorzieningen te financieren." Kennelijk denkt de ING daar anders over. Die geeft liever jaarlijks een salarisverhoging, alleen al de verhoging, aan 1 persoon, waarmee zo'n 30 tot 40 arbeidsgehandicapten, ook jaarlijks, geholpen zouden kunnen worden. "En volgens mij trekt de maatschappij zich overigens helemaal niet terug". Als jij dit vol overtuiging blijft beweren, dan neem je wel heel selectief het nieuws tot je. "Daar worden -terecht- nog steeds miljarden aan uitgegeven." Hoeveel het is, weet ik niet. Ik zie wel dat Rutte c.s alle mogelijke moeite doet om die uitgaven, aan het hele sociale vangnet, steeds meer de nek om te draaien. En daarmee de nek van de kwetsbaren.

Hiltermann
Hiltermann7 apr. 2018 - 16:39

"..........dan mag hun baas ze onder het minimumloon betalen. Goed voor de portemonnee van de werkgever! " Denk je echt dat werkgevers zitten te wachten op mensen met een beperking zodat ze hen minder dan het minimum loon kunnen betalen? Iedere werkplek kost geld. Wanneer die werkplek minder oplevert omdat daar iemand met een beperking zit kost dat de werkgever geld. Het bedrijfsleven is niet ingesteld op mensen met een beperking ook niet wanneer daar een subsidie voor gegeven zou worden. Nederland had een mooi stelsel van sociale werkplaatsen. Daar was plaats voor mensen met een beperking. Om weer de zoveelste besparing te kunnen doorvoeren zijn vrijwel alle sociale werkplaatsen gesloten. Werknemers naar huis. die zitten nu iedere dag achter de geraniums. Hoe harteloos kun je zijn door deze mensen hun arbeidsplaats af te nemen? Rutte cs hadden daar een prima minister voor, ook nog PvdA. mevrouw Klijnsma. Dit soort fratsen, rampen met de reparatie van de flexwet, tienduizenden ZZP ers die geen opdrachten meer kregen dankzij de absurde eisen van de belastingdienst hebben de PvdA van 38 naar 9 zetels gebracht. Een geweldige prestatie, volledig verdiend!

1 Reactie
Meneer Demesmaeker
Meneer Demesmaeker8 apr. 2018 - 5:54

Het stelsel van sociale werkplaatsen is onder andere de nek omgedraaid doordat de vakbonden eisten dat arbeidsgehandicapten 130% van het minimumloon moesten verdienen. Het gevolg: de kosten van sociale werkplaatsen rezen de pan uit, met sluiting tot gevolg. De weg naar de hel is geplaveid met goede bedoelingen.

Meneer Demesmaeker
Meneer Demesmaeker7 apr. 2018 - 15:57

Het bieden van een werk aan arbeidsgehandicapten is typisch een overheidstaak die helemaal niet bij werkgevers thuishoort. Het minimumloon kan helaas niet worden betaald omdat de arbeidsproductiviteit van de meeste arbeidsgehandicapten nu eenmaal veel lager is dan het minimumloon.

4 Reacties
rvb2
rvb28 apr. 2018 - 2:22

twee zinnen, twee keer onzin.

Meneer Demesmaeker
Meneer Demesmaeker8 apr. 2018 - 7:29

@Rvb Dank voor de heldere uitleg en de argumentatie

simpson_jr
simpson_jr8 apr. 2018 - 19:31

Een combinatie van, zoals het eigenlijk al was, is anders ook wel wat.

Hiltermann
Hiltermann9 apr. 2018 - 14:36

Mensen die door hun beperking geen 100% arbeidsprestatie kunnen leveren te korten op het minimumloon deugt niet. Net zo min als het betalen van 130% van het minimumloon zoals dat voorheen het geval was. Dat levert scheve ogen op bij mensen zonder beperking die het minimumloon verdienen. Mensen met een beperking die werken hebben recht op een inkomen dat ten minste het minimum loon bedraagt.

vdbemt
vdbemt7 apr. 2018 - 15:48

Dit past heel erg bij het volgende artikel hier op Joop: Regeringspartijen in kinderlijk stadium van morele ontwikkeling. Hier is niet het klimaat het 'slachtoffer' maar mensen.

Pjotr Kropotkin
Pjotr Kropotkin7 apr. 2018 - 15:32

Ach ja. Hieromtrent heb ik al geschreven 'Grote stelen, kleine stelen, grote stelen het meest'. In pecunia uitgedrukt natuurlijk.

Henk van Rossum
Henk van Rossum7 apr. 2018 - 15:20

De kern van alle arbeidsmarkt problemen in Nederland, zowel gehandicapten als niet gehandicapten is de belastingen op arbeid en het volledig ontbreken van een vrije markt.

Laadklep2
Laadklep27 apr. 2018 - 12:46

jij bent heel boos!!, En boze mensen zijn vaak ongenuanceerd. Jij bent daar geen uitzondering in.

13 Reacties
Cliff Clavin
Cliff Clavin7 apr. 2018 - 16:13

Daar hebben we Laadklep weer, Spuit Elf op zijn bes..., nee: slechtst - er bestaat iets dat de Britten 'righteous anger' noemen. Gerechtvaardigde boosheid mag als een hamer op onrecht neerkomen.

LaBou
LaBou 7 apr. 2018 - 17:00

Maar je bgrijpt het natuurlijk wel, gezien de omstandigheden. Of toch niet?

Wijnand57
Wijnand577 apr. 2018 - 17:41

VVD'er?

Lucas2000
Lucas20007 apr. 2018 - 18:27

Was er maar meer boosheid, altijd beter dan de huidige apathie. Prima stuk derhalve.

simpson_jr
simpson_jr7 apr. 2018 - 19:38

Luister naar wie het zegt?

Meneer Demesmaeker
Meneer Demesmaeker8 apr. 2018 - 5:50

@LaBou Vooropgesteld moet natuurlijk worden dat we op een sociale manier voor arbeidsgehandicapten moet zorgen. Dus goede zorg, ondersteuning en opvang. En dat mag wat kosten, dat zijn we als maatschappij verplicht. Maar het is natuurlijk een utopie dat het daar bovenop mogelijk zou zijn om alle arbeidsgehandicapten 130% van het minimumloon, inclusief pensioen te laten verdienen, voor werk dat bijna niks oplevert. Het zou het beste voor dearbeidsgehandicapten zijn dat de sociale werkplaatsen zo snel mogelijk terugkomen. Arbeidsgehandicapten kunnen daar op vrijwillige basis aan het werk, maar de beloning zal beperkt zijn.

Minoes&tuin
Minoes&tuin8 apr. 2018 - 6:00

Lucas2000 Inderdaad! Het interesseert de meeste mensen niet. Dat zegt heel veel over het huidige Nederland en de Nederlanders. Goed stuk Annemarie! Participatiemaatschappij? Nu even niet geen beloning voor. /financiële voordelen van werken. Het wordt gebruikt/misbruikt al naargelang het vooral anderen geld bespaart/oplevert. De sociaal/democratie verkeert in een zware depressie.

LaBou
LaBou 8 apr. 2018 - 8:33

@Demesmaeker: wat is het toch vreselijk knap van reageerders zoals jij om een dergelijk uitgebreid antwoord te geven op een niet gestelde vraag en tegelijk op geen enkele wijze in te gaan op wat er werkelijk gezegd wordt. Petje af.

Meneer Demesmaeker
Meneer Demesmaeker8 apr. 2018 - 11:29

@LaBou Ik heb ontzettend veel waardering voor haar als moeder maar ik vind jouw morele verontwaardiging over het feit dat werkgevers niet in staat zijn het minimumloon voor arbeidsgehandicapten (laat staan 130%) te betalen gespeend van elke realiteitszin.

Meneer Demesmaeker
Meneer Demesmaeker8 apr. 2018 - 11:33

@Minoes Het interesseert de mensen wel, ze gaan alleen niet mee in jouw hautaine morele verontwaardiging en kronkelredeneringen. En tot het moment dat je zelf een arbeidsgehandicapte aanneemt en hem of haar 130% van het minimumloon betaalt heb je geen enkel recht van spreken. Je verkoopt kletspraatjes en wendt de solidariteit af op anderen.

LaBou
LaBou 8 apr. 2018 - 17:25

@Demesmaeker: dus je leest niet en voor zover je de letters wel gezien hebt beslis je voor mij wat ik gezegd heb. Maar omdat je het duidelijk niet snapt: mijn reactie was voor de reactie van laadklep en niet gebaseerd op het feit of werkgevers 130% van het minimumloon danwel het minimumloon of juist minder moeten betalen. Daar heb ik wel een mining over maar dat stond er dus niet. Duidelijk?

Zandb
Zandb9 apr. 2018 - 7:14

Laadklep "Jij bent heel boos en dus ongenuanceerd." In dat geval geldt natuurlijk ook: "Jij bent niet heel boos en dus genuanceerd." Waar we het dus over moeten hebben is of mevrouw Haverkamp wel "heel" boos genoeg is, om ongenuanceerd te zijn. Is het nu daarom dat we dit soort uitspraken een "jij-bak" noemen en waarom die een discussie volkomen om zeep helpen?

Minoes&tuin
Minoes&tuin9 apr. 2018 - 16:46

Demesmaeker Ben je nu nog steeds pissig op me? Wie heeft het erover dat de werkgever dat moet betalen indien iemand niet de volle 100% kan werken? Ik heb het erover dat de overheid gewoon die subsidie moet blijven geven aan de werkgever, zoals ze die al gaven om mensen met een handicap aan te nemen. Een soort steuntje in de rug en aanmoediging. Veel gehandicapten kunnen nl. heel goed werken, alleen vereist het hier en daar misschien wat aanpassing en enige moed van een werkgever, die zijn koudwatervrees ( en evenzovele vooroordelen) moet overwinnen. Zoals we een vrouwenquota kunnen invoeren kunnen we ook een gehandicapten quota invoeren, ergo die bestond al, tenminste een streefpercentage. Mensen moeten echter wel gewoon en volledig de rechten krijgen over de gewerkte uren die eenieder heeft, dus ook pensioen etc.. Als je vindt dat werk moet lonen, werken loont, HET adagio van de regering, dan moet je dat ook hier waarmaken. Eens een vent altijd een vent.. Bovendien er zijn gehandicapten met een heel goed stel hersens die prima een baan aankunnen, ze moeten echter wel aangenomen worden. Anders moet je niet zo piepen over een participatiemaatschappij en de hardwerkende Nederlander en ga maar door. Maar bij jou is het niet goed of het deugt niet. De grootste handicap vind ik, is het volkomen gebrek aan moraal..

[verwijderd]
[verwijderd]7 apr. 2018 - 11:14

--- Dit bericht is verwijderd —

4 Reacties
Cliff Clavin
Cliff Clavin7 apr. 2018 - 16:10

@ Tommy - goed gesproken. Hoe groter de 'corporation', hoe hoger het gehalte aan psychopaten; deze lieden zijn toxisch voor een samenleving. http://www.hare.org/ http://www.softpanorama.org/Bookshelf/Social/toxic_managers.shtml http://www.softpanorama.org/Social/Toxic_managers/analogy_between_corporate_and_psychopathic_behaviour.shtml https://www.theguardian.com/commentisfree/2014/sep/29/neoliberalism-economic-system-ethics-personality-psychopathicsthic Ergens in een interview met Verhaeghe vond ik de opmerking: de groten krijgen de bonus, de kleinen krijgen de bons.

Lucas2000
Lucas20007 apr. 2018 - 18:29

Niet alleen dat, maar werkgevers verlangen eigenlijk naar een soort robot. Die zijn nooit ziek en hoeven geen premies te betalen. Ongelooflijk hoeveel prestatiedruk er in onze samenleving is. Allemaal ten gunste van een 1% "happy few"

Meneer Demesmaeker
Meneer Demesmaeker8 apr. 2018 - 5:35

"Allemaal ten gunste van een 1% “happy few”" Het overgrote deel van van de Nederlandse bedrijven bestaat uit MKB ondernemers, die met hard werken een boterham proberen te verdienen. Het is gewoon niet mogelijk voor die mensen om een arbeidsgehandicapte aan te nemen en die ook nog eens 100 of 130% van het minimumloon te betalen.

Cliff Clavin
Cliff Clavin9 apr. 2018 - 8:58

@ Tommy - graag gedaan. De tragiek is dat de lieden waarover de teksten achter mijn verwijzingen handelen zelf deze analyses niet kunnen begrijpen. (Zouden er ook Jopers zijn die aan die kwalificaties voldoen? - vraag ik mij af.) Ze missen namelijk datgene wat voor dat begrip noodzakelijk is: menselijkheid, bescheidenheid, geduld, en invoelende vermogens.

Klaas Punt
Klaas Punt7 apr. 2018 - 11:11

Annemarie, ik bewonder je nog meer na dit stukje. Wat mij betreft schoftig gedrag van de regering.

Tocqueville
Tocqueville7 apr. 2018 - 10:17

Ok, wat stel je dan voor? Bedrijven verplichten gehandicapten in dienst te nemen? Want vrijwillig gaat dan niet gebeuren natuurlijk.

12 Reacties
vdbemt
vdbemt7 apr. 2018 - 15:50

Weet je nog: Melkert banen? Gesubsidieerd. De werkgever had een heel goedkope, misschien wel gratis kracht, voor simpele klusjes. Maar ze waren wel aan het werk.

Peter Zwart
Peter Zwart7 apr. 2018 - 16:12

Het teken dat het gedachtengoed van het neoliberalisme slecht is op álle mogelijke terreinen. De tumor woekert nog even door olv van Rutte en consorten. Net zolang dat de wal het schip keert. Het is droevig gesteld in Nederland na jaren van ongebreideld paternalisme. Mensen krijgen geen zuurstof meer en we weten dat dit een basisbehoefte is om te leven. De regeringspartijen zijn schaamteloos en alleen voor een selecte groep bereid alles uit de kast te halen dmv belastingverlagingen en andere leuke cadeautjes. Laten hopen dat het huidige systeem van partijpolitiek zo snel mogelijk verdwijnt en dat de nare herinnering van de láátste jaren ons blijven beseffen dit nooit meer te laten plaatsvinden.

richarrd
richarrd7 apr. 2018 - 16:30

Nee, geef de gehandicapten gewoon hun uitkering en geef ze voor ieder uur dat ze werken één of een paar euro. Hartstikke simpel, maar zo mooi en eenvoudig worden dingen hier in Nederland niet geregeld omdat de overheid te lui is om met degelijke, vriendelijke, en humane regelgeving te komen. Ze zijn te lui om de mensen te bieden wat ze nodig zijn, al gaat het maar om weinig. Is het echt niet mogelijk om met wetgeving en regelgeving te komen in Nederland waar iedereen tevreden mee is? Nou, ik kan je vertellen dat dat echt wel mogelijk is en mogelijk zou moeten zijn en het is helemaal niet zo moeilijk, maar mensen zijn gewoon te lui. Mensen van de overheid en de rest van Nederland werken wel maar nadenken is er niet bij want nadenken is moeilijker en daar hebben ze dus geen zin in en daarom is niemand in staat om iets moois en degelijks van dit land te maken.

Hiltermann
Hiltermann7 apr. 2018 - 16:51

In sociale werkplaatsen werd 130% van het minimum loon betaald voor mensen die een volledige werkweek aan uren maakten. Fijn voor mensen zonder arbeidsbeperking die voor een complete werk week het minimum loon betaald kregen. Die 130% was gewoon te veel. Dat werd omzeild door hen via een uitzendbureau in dienst te nemen. Kamerlid Moorlag trof die constructie aan toen hij directeur werd van een sociale werkplaats. Hij zette die werkwijze voort. Dan kunnen mensen die een beperking hebben in ieder geval aan de slag. Hij werd teruggefloten door het FNV die dit een ontduiking van de arbeidsvoorwaarden vond. Gevolg tientallen mensen op straat zonder werk. Mooi geregeld.

Wijnand57
Wijnand577 apr. 2018 - 17:42

VVD'er?

simpson_jr
simpson_jr7 apr. 2018 - 19:36

Vrijwillig gebeurde dat al met wsw-ers hoor, sinds 2015 kom je de wsw echter niet meer in.

simpson_jr
simpson_jr7 apr. 2018 - 23:15

@petervdb de I/D-baan (instroom/doorstroom) was er nog zo een, haast niemand stroomde door naar een vaste baan en toen de overheid er de stekker uit trok stond zo'n beetje iedereen op straat. Veel van het werk wordt nu, al dan niet verplicht, door vrijwilligers gedaan.

Hiltermann
Hiltermann8 apr. 2018 - 7:05

@ Asterix, Nee geen VVDer, wel begaan met mensen die het minder getroffen hebben. Werk is voor hen meer nog dan voor mensen zonder beperkingen belangrijk. Dat heeft niets met duiten te maken. Het maakt het bestaan zinvol, geeft sociale contacten.

LaBou
LaBou 8 apr. 2018 - 8:36

" Nee geen VVDer, wel begaan met mensen die het minder getroffen hebben. Werk is voor hen meer nog dan voor mensen zonder beperkingen belangrijk. Dat heeft niets met duiten te maken. Het maakt het bestaan zinvol, geeft sociale contacten" Helaas zijn er rekeningen die niet betaald kunnen worden met 'een zinvol bestaan' en 'sociale contacten'. Maar dat weet je natuurlijk ook wel.

vdbemt
vdbemt8 apr. 2018 - 10:25

@Go Udvis. Wat jij voorstelt, zou m.i. ook een mooie regeling zijn. Maar het is niet alleen een kwestie van luiheid. Het is een keuze van beschaving (gebrek daaraan) en egoïsme. Het niet gunnen, zelfs niet aan mensen die uiterst kwetsbaar zijn. Want 'gratis geld bestaat niet'. 'Men moet er maar voor werken'. Waarmee we weer bij af zijn. Want dat werk moet er wel voor ze zijn. En als het er is, ze dan ook nog gegund worden. Maar zover wordt niet gedacht. Dáár is dan wel sprake van luiheid.

Zandb
Zandb9 apr. 2018 - 7:17

Tocqueville Als ze in het bedrijfsleven dan toch alleen maar meer last dan gemak opleveren, geven we ze toch gewoon een uitkering en blijven ze toch lekker als waardevol lid van de samenleving thuis!

Hiltermann
Hiltermann9 apr. 2018 - 14:49

LaBou, " Helaas zijn er rekeningen die niet betaald kunnen worden met ‘een zinvol bestaan’ en ‘sociale contacten’. Maar dat weet je natuurlijk ook wel. " Het alternatief voor het minimum loon is een bijstandsuitkering of nog erger een Wajong uitkering die slechts 75% van het minimumloon bedraagt. Geeft u daar de voorkeur aan?