Sfeerfoto van Joop
Joop
Joop

Apenpokken nu ook in Nederland opgedoken

RIVM verwacht snel meer gevallen van mysterieuze ziekte
Joop

Wees consequent met religiekritiek

  •  
24-03-2016
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
BNNVARA fallback image
Een elite die zich niet verdiept in de samenhang tussen religie, nationalisme en het ontstaan van stabiele staten is geen intellectuele elite.
Vrijwel altijd als een katholiek of een protestant iets onaardigs zegt of doet, gaan velen van ons direct akkoord met de conclusie dat hun wangedrag het gevolg is van hun religie. Maar merkwaardig genoeg willen die zelfde mensen vaak niet eens speculeren over de mogelijkheid dat wellicht, héél misschien het gedrag van sommige moslims ook iets te maken zou kunnen hebben met hun religieuze achtergrond. Wel wordt er direct gewezen op problemen als sociale uitsluiting, maar ook hierbij wordt de rol van religie stelselmatig weggeredeneerd. Ik ben al heel oud en dus herinner ik me nog dat linkse mensen religie ooit zagen als ‘opium voor het volk’ en dat socialistische partijen het volk wilden verheffen door het te bevrijden van het juk van de kerk. Maar ik hoor die kritiek niet als het gaat om de Islam. Maar wat is er toch zo links aan de Islam dat we dat geloof, anders dan het Christendom en het Jodendom moeten ontzien?
Door de weigering van de intellectuele elite om überhaupt na te denken over de rol die religie mogelijkerwijs heeft gespeeld bij de radicalisering van sommige van onze medeburgers, hebben populisten zich het alleenrecht op dit onderwerp kunnen toe eigenen. Zo is een gevaarlijke situatie ontstaan: ten eerste wordt de discussie dusdanig gesimplificeerd dat mensen alleen maar tegen elkaar worden uitgespeeld. Ten tweede dreigen onze eigen extremisten te worden gezien als de morele winnaars, omdat zij als eersten voor de Islam waarschuwden, ook al deden ze dat op de verkeerde manier. Ten derde leidt het tot een onoverbrugbare kloof in onze samenleving waarbij de genuanceerde mensen (al dan niet met een Islamitische achtergrond) aan de zijlijn komen te staan. Ondertussen is één van de mogelijke remedies, een socialer economisch beleid dat immigranten uit hun religieuze subcultuur had kunnen losweken, verder weg dan ooit omdat links wordt geassocieerd met Islamknuffelen.
Volgens mij is het de hoogste tijd dat de intellectuele elite van de westerse wereld gaat nadenken over de mogelijke samenhang tussen de instabiele politieke en economische situatie in de islamitische wereld en het geloof dat daar wordt beleden. Daarbij hoeven we uiteraard niet blind te zijn voor onze eigen fouten. Zo heeft onze steun aan dictatoriale regimes in landen waarvan de grenzen aan onze tekentafel ontstonden er toe bijgedragen dat er vrijwel geen natiestaten in het Midden Oosten zijn. Is dat wellicht één verklaring dat de Islam zo machtig bleef? Sprong het in het gat dat de staat liet ontstaan, een vacuüm dat hier in het westen werd opgevuld door het Nationalisme?
Ons nationalisme uitte zich in nationale projecten als de verzorgingsstaat, infrastructurele projecten, kunstbeleid, onderwijs, maar ook in de behoefte om andere culturen te overheersen met het argument dat we superieur waren (‘the white man’s burden’). Daarmee hielpen we andere staten om zeep. Waren die al verzwakt door de invloed van de Islam? Of nam die invloed toe toen hun staten door ons, uitheemse bezetters werden ondermijnd? Werd nationalisme in de islamitische wereld gekoppeld aan het geloof, waar het in het westen vooral een concurrent van het geloof was?
Wellicht zullen we nog meemaken dat het islamitisch terrorisme uit zichzelf verdwijnt, zoals ook de Rote Armee Fraktion en de IRA na verloop van tijd uitstierven. Maar ik acht die kans klein. Het zal alleen maar erger worden als we stelselmatig de relevante vragen uit de weg gaan en niet onderzoeken wat de samenhang is tussen religie, nationalisme en het ontstaan van stabiele staten waar mensen zich veilig voelen en kunnen opbloeien.
De grootste verdienste van de Europese cultuur is dat het miljoenen burgers in staat heeft gesteld zich te emanciperen tot vrije individuen.  Velen van hen geloven nog steeds in een god, maar laten zich daardoor niet meer onderdrukken. De natiestaat en de vooruitgang die het bracht speelden daar een hoofdrol in. Europa is bezig met de grondigste herziening van z’n grenzen sinds de Tweede Wereldoorlog. Ik betwijfel of het Euro-Nationalisme de samenbindende religie is die voorkomt dat de Europeanen hun grootste prestatie verkwanselen. En als dit experiment überhaupt al goed kan aflopen vraag ik me af of het  in veilige handen is bij een elite die geen intellectuele elite is, omdat ze niet wenst in te gaan op de belangrijkste vragen van onze tijd.

Meer over:

politiek, opinie, leven

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (183)

Brave Hendrik2
Brave Hendrik226 mrt. 2016 - 11:15

Het 'islamdebat' woedt en woekert nu - om en nabij - twaalf jaar. Hell, je kunt geen bar inlopen of er staat iemand 'religiekritiek' te uiten. Avond aan avond worden er op de televisie 'vingers of zere plekken' gelegd. Alle kranten bauwen eensgezind de 'moslim rein' praatjes van gekke Geert na. Het oreert en kwebbelt en lispelt en knettert in alle sferen en lagen van het internet. Haat gloeit in de ogen. Men loopt weer met stramme benen. Er wordt gescandeerd: 'raus, raus, minder, minder.' Moslims worden bespuwd in de metro, uitgejouwd in de tram, geweerd op de werkvloer en van het trottoir geduwd als het even kan. En zie en luister: de elite moet even - snel, vlug - uitleggen hoe dat zit, die relatie tussen de islam en terreur. Alsof dat niet al lang en breed duidelijk is. Zie de relatie tussen christendom en de klukluksclan, pipo en klukkluk, het katholicisme en de IRA, het protestantisme en de martelaren van Gorkum, het marxisme en de goelag, het liberalisme en Guantanamo Bay. Het is allemaal nog niet erg genoeg, vindt Baudet.

1 Reactie
Moeder Pietje
Moeder Pietje26 mrt. 2016 - 16:37

Gekke Geert? Je hebt nog steeds niet gemerkt dat er internationaal iets aan de hand is met deze religie?

Albert Einstein
Albert Einstein25 mrt. 2016 - 19:59

"Ten tweede dreigen onze eigen extremisten te worden gezien als de morele winnaars, omdat zij als eersten voor de Islam waarschuwden, ook al deden ze dat op de verkeerde manier" Misschien waren die eigen extremisten wel niet zo extreem, maar gewoon heel principieel. En wat is dan de verkeerde manier? Dat wordt helemaal niet gespecificeerd. Het heeft een beetje het karakter van een cirkelredenering. Beweren dat iets verkeerd is, en daaruit concluderen dat het slecht is.

vakman2
vakman225 mrt. 2016 - 19:38

Baudet - jammer dat je in je analyse niet meeneemt dat het draait om het hele verhaal. het is goed de ander op tekortkomingen te wijzen. Maar als het daar bij blijft schiet je te kort. Dan blijft het op het niveau van verwijten over en weer. De overtreffende is trap is politici die kijken naar de rol van de islam, maar ook naar dat van het Westen. Dat brengt evenwicht en kweekt begrip in de Ander die je nodig hebt omwille van de lieve vrede...Dus wat wil je?

FransBrinkman
FransBrinkman25 mrt. 2016 - 18:32

@ KnorretjeBig. Sorry, maar ik ga geen 165 (tussen) berichten lezen. U schrijft naar mij: De door u genoemde voorbeelden zijn de laatste decennia doorgrondig aan de orde gesteld in de Westerse wereld. Maar heeft de islamitische wereld ooit hun wandaden onder ogen gezien? Hun imperialistische gedrag in Europa, Afrika en Azië? Kent u de voorbeelden? Wordt dat breed gedragen? Ik hou me aanbevolen. Ik hou me aanbevolen waar sinds de Ottomanen tot aan Wenen en Arabieren/Moren in Noord Afrika tot in Zuid Spanje te keer zijn gegaan. Ze houden actueel huis in het Midden Oosten, een product van Westerse potloden voor grenzen. Meer recent is de oorlog van de Bush dynastie: tegen drugs, tegen chemische wapens, tegen terrorisme - Afghanistan, Irak, Iran, Palestina. De vijand heeft - modern - hun front over de landsgrenzen getilt. Modern, zoals 'wij' een drone kunnen sturen vanaf een geriefelijke stoel in Nederland. Geen idee hoeveel doden we deze week scoren in Syrie en Irak. Of in Jemen. Vast meer dan 32 in Brussel.

4 Reacties
KnorretjeBig
KnorretjeBig25 mrt. 2016 - 23:36

@FransBrinkman U gaat weer niet in op vraag of de islamitische wereld ooit hun wandaden onder ogen hebben gezien. Blijkbaar kunt u dat niet aantonen. U begint weer over door het Westen getekende grenzen. Heeft u over eigen verantwoordelijkheid gehoord mijnheer Brinkman? Degene die de trekker overhaalt kan niet aankomen met het verhaal dat de grenzen zijn getrokken door Het Westen.

Mark Huysman
Mark Huysman26 mrt. 2016 - 10:56

@Knorretje ‘De Arabische wereld’ is een abstractie. Velen *binnen* de Arabische wereld willen af van dictators en extremisme. In 2010/2011 kwamen miljoenen mensen in opstand. Helaas zijn de opstanden mislukt. Deels omdat oude dictators de status quo herstelden- veelal met steun van heersers in het westen. Deels omdat religieuze extremisten greep kregen op het proces. Het is niet veel anders dan in het Westen: ook hier komen af en toe miljoenen mensen in beweging tegen rampzalig beleid. En ook hier verliezen de miljoenen het vaak van de heersers. Kijk naar de Irak-oorlog die katalysator is geweest van veel ellende waar we nu mee opgescheept zitten.

KnorretjeBig
KnorretjeBig26 mrt. 2016 - 17:55

@Mark Huysman Het is niet veel anders dan in het Westen: ook hier komen af en toe miljoenen mensen in beweging tegen rampzalig beleid. U wilt beweren dat het Westen een dictatuur is? In het Westen worden partijen voor een beperkte periode op basis van een programma gemachtigd te regeren. Indien de resultaten van het gevoerde beleid niet aanstaat kunt u bij de volgende verkiezingen op een andere partij stemmen. Dat heet democratie. En indien de heersers de wet overtreden dan kan hiervoor de rechter worden ingeschakeld. Als de Arabische wereld volgens u een abstractie is dan geldt dat ook voor Het Westen. Maar dat is nog steeds geen antwoord op mijn vraag. Bovendien blijven de Irakezen verantwoordelijk voor het onderling sektarisch geweld en de doden die hierbij zijn gevallen. Toen wij 75 jaar geleden de Duitsers op bezoek kregen gingen de communisten, de katholieken en de Gereformeerden elkaar ook niet uitmoorden.

Mark Huysman
Mark Huysman27 mrt. 2016 - 22:21

[U wilt beweren dat het Westen een dictatuur is?] Ik denk dat het Westen een plutocratie is. Er zijn wel verkiezingen maar zo snel er een partij of kandidaat opkomt die de macht van het grote kapitaal wil breken dan worden alle middelen ingezet om die partij of kandidaat te breken of buiten spel te zetten. Recentelijk hebben we dat gezien met Syriza. Eerder met Allende, de staatsgreep in 2009 in Honduras, de mislukte staatsgreep in 2002 in Venezuela. We zien op dit moment hoe moeilijk het is voor een kandidaat als Sanders om tegen de macht van Wall Street en de 1% een een progressief alternatief te presenteren. Niet voor niks dat hij stelt alleen te kunnen slagen met een ‘politieke revolutie’ die de macht van het grote kapitaal breekt.. [Als de Arabische wereld volgens u een abstractie is dan geldt dat ook voor Het Westen.] In zekere zin is dat natuurlijk ook zo. De miljoenen die zich tegen de Irak-oorlog verzet hebben zijn natuurlijk niet verantwoordelijk voor de misdaden van de Bush-gang. [Maar dat is nog steeds geen antwoord op mijn vraag.] Dat is wel een antwoord. “De Arabische wereld” is geen homogeen blok. Velen verzetten zich tegen de misdaden van hun heersers. Zoals ik al schreef gingen nog maar 5 jaar geleden miljoenen mensen de straat op -met gevaar voor eigen leven. [Bovendien blijven de Irakezen verantwoordelijk voor het onderling sektarisch geweld en de doden die hierbij zijn gevallen] Natuurlijk. Maar tegelijk hebben de Amerikanen hier een belangrijke rol in gespeeld. Ten eerste door een illegale oorlog te beginnen en een samenleving, staatsapparaat en infrastructuur volledig te vernietigen. Ten tweede door sektarische tegenstellingen aan te wakkeren en samenwerkingspogingen van soennieten en sjiieten (b.v. ttv de aanval op Fallujah) te saboteren. Ten derde door sektarische moordcommando’s op te leiden. En ten vierde door sjiitische partijen en fracties te steunen die er op uit waren de soennieten te marginaliseren.

remmerik2
remmerik225 mrt. 2016 - 16:58

Mijn inziens bestaat er door veel mensen een verkeerd beeld over de vrouwenemancipatie van de jaren '60 en '70 uit de vorige eeuw. Dat beeld wil ik met deze bijdrage corrigeren en dit vervolgens toepassen op de termen 'Midden Oosten' , 'islam' , 'Wilders' en 'Europa'. Van belang is het woord macht te begrijpen. Ik weet, het vergt wat filosofische overpeinzingen maar macht is niet wat jij of iemand hebt, het zit niet in de mens het is iets wat zich tussen de mens ophoudt. Macht is iets wat je naar je toe kunt trekken, maar macht is ook wat je aan de ander kunt verlenen. Macht verlenen zal ik in het verdere betoog aanduiden als emanciperen. De meeste mensen zullen denken dat het succes van de vrouwenemancipatie te danken is aan strijdbare vrouwen zoals de Dolle Mina's. Hoewel ik deze vrouwen nog steeds als de weg voorbereiders zie van de gelijkheid van vrouwen zit de weerbarstige werkelijkheid, mijn excuus MIJN weerbarstige werkelijkheid er wat anders uit. Het zijn namelijk de mannen uit die tijd geweest die de vrouwenemancipatie hebben mogelijk gemaakt, het is de man geweest die het vermogen heeft ontwikkelt om te emanciperen, om macht te delen, ja te verlenen. Als Nederlandse man kan ik dat best met enige trots zeggen want die vrouwenstrijd is niet gepaard gegaan met het afsnijden van hoofden van vrouwen. Vrouwen zijn niet van hoge gebouwen gegooid, niet gestenigd of in brand gestoken of zoals in India met zuur overgoten. Vrouwen hebben hun strijd evenmin met geweld hoeven voeren al vind ik het wel schokkend dat dames in hun strijd met hun mooie blote kontjes door de straten van Amsterdam zijn gaan rennen. Wat ik vrees is dat dit emancipatieproces allerminst een sprongsgewijze evolutie is geweest maar dat er grondvoorwaarden voor dit proces voortkomen uit een Darwiniaans proces van een paar eeuwen. De man heeft emancipatie moeten ontwikkelen. Emanciperen is mentaliteit zoals ook macht naar je toetrekken een mentaliteitskwestie is. Europa zit momenteel in een groot emancipatieproces en dat is goed nieuws te noemen! Kijken we nu naar het Midden Oosten naar landen zoals Turkije, Iran, Saudi Arabië dan zie je daar nog steeds de mentaliteit van macht naar je toetrekken. Als je mijn denkwijze kunt accepteren zal het ook niet moeilijk zijn om te beseffen dat democratie en vrouwenrechten daar niet tot ontwikkeling kunnen komen. Evenmin is het moeilijk om in te zien dat hier moslima's rondlopen die op een gestoorde wijze over emancipatie denken omdat zij de ervaring missen van emancipatie (het verlenen van macht). Ja, daar zou ik ook een burka van op mijn hoofd zetten. Maar nu de hamvraag, wie is hier de grootste moslim van Nederland? Jaaaa, ja echt wel, de grootste moslim van Nederland is Wilders!!! Kijk naar al zijn opvattingen zoals Europa en je zult zien dat deze man dezelfde blinde vlek heeft als veel moslims, namelijk het onvermogen om te kunnen emanciperen. Het enige machts gereedschap wat hij kan hanteren is die van macht naar je toetrekken. Zoals een groot filosoof ooit zei 'gij ziet wel de splinter in het oog van een ander maar niet de balk in je eigen oog', of was het, ach laat maar. Met alle respect, één Wilders is genoeg daar hoeft niet nog een hele moslimgemeenschap bij dat het vermogen ontbreekt om te kunnen emanciperen. Als je kijkt naar het parlement van Iran dan zie je dat minderheden onder de paraplu van de islam haar zegje kan doen, als je kijkt naar het congres van Marrakesh dan is dit hetzelfde laken een pak. Hier proberen we een situatie te realiseren waarin er geen rangorde bestaat tussen welk individu of groep dan ook. Dit vermogen aanleren vind ik belangrijker dan het leren van de Nederlandse taal. Anders dan het Westen krijgen migranten geen drie eeuwen de tijd om je dit eigen te maken, er is werk aan de winkel voor de islam! Één Aboutaleb maakt nog geen zomer en net als Aboutaleb begint mijn intolerantie waar de intolerantie van de ander begint. Kun je niet emanciperen dan rot je maar op al heeft heeft hij zich meermaals natuurlijk op een politiek beschaafde wijze uitgelaten. Iedereen staat hier op gelijke hoogte en het is leven en laten leven (makkelijke samenleving hebben we toch, of niet?). Kijk, als er één land is in de wereld waar ik vol trots over spreek dan zijn het die rare amerikanen wel (en ja moslim ik weet hoe bekend u bent als het gaat om de slechte behandeling van de zwarten). TWEE keer hebben ze gekozen voor de aimabele emanciperende zwarte man Obama!!! Het volk van de Verenigde Staten heeft verantwoording voor de wereld genomen en ik vind dat een grootse prestatie! In 1968, mijn geboortejaar, is M.L King doodgeschoten de VS ontwikkelt zich met de snelheid van het licht. Deze gift is door de islam niet in ontvangst genomen, nou ik zeg u, als de islam Donald Trump wil hebben, dan zal de islam ter zijner tijd deze ook krijgen.

2 Reacties
Albert Einstein
Albert Einstein25 mrt. 2016 - 18:54

Elke politieke beweging beoogt haar achterban te emanciperen. Of dat nu het CDA of de PVV of de SP is.

vakman2
vakman225 mrt. 2016 - 19:35

Amerika is nu niet het lichtende - een beschaving in verval. Juist Trump is daar een teken van. Goed, ik weet het - de man kaart tenminste de macht van het grootkapitaal aan en opereert enigszins onafhankelijker dan de rest. Maar, wat veel gevaarlijker is, is dat hij net als Wilders speelt met (onderbuik) krachten die (als de geest uit de fles is) zich nog maar moeilijk laten beheersen. Stel je voor, de weinig emotioneel stabiele Trump achter de atoombom-knoppen! Je schrijft een mooi verhaal - maar je conclusie deel ik niet. Amerika is over de top corrupt. Vergane glorie. Einde verhaal!

7anpau1
7anpau125 mrt. 2016 - 16:28

"Vrijwel altijd als een katholiek of een protestant iets onaardigs zegt of doet, gaan velen van ons direct akkoord met de conclusie dat hun wangedrag het gevolg is van hun religie." Met deze premisse, die op geen enkele manier wordt gestaafd, valt of staat het hele artikel. En als er al met twee maten gemeten zou worden, komt dat dan door het 'islam geknuffel van links' of omdat extreem rechts de discussie heeft gekaapt en kritiek op de islam per definitie gelijk staat aan kritiek op iedere moslim? Kip en ei. Als Baudet werkelijk meent dat één van de mogelijke remedies, een socialer economisch beleid dat immigranten uit hun religieuze subcultuur kan losweken, de oplossing is dan bespaart hij ons die zinloze kip/ei discussie en komt hij met argumenten en ideeën op dat vlak. Vooralsnog lijkt het Baudet er toch vooral aan te doen om te zwarte pieten en die verfoeide elite te verwijten dat ze niet hard genoeg schoppen tegen de islam. Wat draagt dat schoppen dan precies bij aan een socialer economisch beleid dat immigranten uit hun religieuze subcultuur kan losweken?

1 Reactie
7anpau1
7anpau125 mrt. 2016 - 16:38

Om mijn eigen retorische vraag maar even te beantwoorden: Niet dat ik dan niet meer beticht wordt door de PVV-goegemeente van islamknuffelen. Wie niet de grenzen dicht wil gooien en alle moslims het land uit wil knikkeren, is een islamknuffelaar, een dhimmi, een landverrader, een gutmensch. Ik heb, net als velen weinig met religies, maar islambashen om de PVV-goegemeente te pacificeren, omdat ze anders denken dat ik een islamknuffelaar ben, los van of ik dat al zou willen, lijkt mij vrij zinloos als je doel is om een samenleving te creëren waarin immigranten, weliswaar voor zover nodig wat meer losgeweekt uit hun religieuze subcultuur, een onderdeel van uitmaken.

Noort2
Noort225 mrt. 2016 - 15:36

De fout die de schrijver maakt is dat het terrorisme iets met religie te maken heeft. Dat zou pas het geval zijn als alle moslims deze revolutie predikten. Maar het is slechts een handjevol dat de Koran gebruikt als basis van hun politieke ideologie.

3 Reacties
Albert Einstein
Albert Einstein25 mrt. 2016 - 19:39

Revoluties worden alleen door de leiders gepredikt. De volgelingen volgen slechts. Het gevaar van de volgelingen zit alleen in hun aantal.

Haastig
Haastig25 mrt. 2016 - 23:42

Bas Noort 25 maart 2016 at 16:36 "De fout die de schrijver maakt is dat het terrorisme iets met religie te maken heeft. Dat zou pas het geval zijn als alle moslims deze revolutie predikten." Dus eigenlijk heeft terrorisme nooit met iets te maken? Ik zou zeggen dat terrorisme te maken heeft met het doel van een terrorist. Dat kan religie zijn, dat kan onafhankelijkheid zijn, dat kan milieu zijn. Als je uit naam van Mohammed of de Islam terroristische aanslagen pleegt heeft dat wel degelijk met religie te maken, in dit geval specifiek de islam, maar inderdaad hebben niet alle moslims hebben met terrorisme te maken. Maar dat is dan ook geen voorwaardelijkheid voor een relatie.

Moeder Pietje
Moeder Pietje26 mrt. 2016 - 17:01

Daar ik overal waar ik kom, bijvoorbeeld forums die zogenaamd opgezet zijn om in gesprek te gaan met moslims, stuit op de houding van totale ontkenning als ik hen vraag waarom ze iemand vereren(Mohammed)die zo gewelddadig was, een massamoordenaar, vrees ik dat de aantallen die instemmen met terreur groot zijn.

Sardar2
Sardar225 mrt. 2016 - 15:15

[Wellicht zullen we nog meemaken dat het islamitisch terrorisme uit zichzelf verdwijnt, zoals ook de Rote Armee Fraktion en de IRA na verloop van tijd uitstierven.] Het is een foute aanname om te beweren dat ‘Rote Armee Fraktion en de IRA’ uit zichzelf zijn verdwijnen. Naast jaren lange politieke, ideologische en militaire strijd tegen hen, toch is het verdwijnen van maatschappelijke grondslag van radicale linkse intellectualisme (voor Rote Arme Fraktion), het verzwakte natiestaat als gevolg van globalisering (voor IRA) en de welvaartsstaat (hoge socialisatie onder lage kant van samenleving) die hen de das om heeft gedaan. Zij ontstonden als reactie op sociaalpolitieke omstandigheden en stierven na het verdwijnen van hetzelfde omstandigheden af. Dat zal ook in het geval van moslimextremisme en terreur niet anders zal gaan. Maar nogmaals, het heeft bijna niks met islam te maken. Overgroot deel van moslims luisteren naar religieuze leiders en als ze geen salafisme of een andere gewelddadige ideologische doel nastreven merken ook moslims er niks van. Anders een zeer kleine deel van moslims die door sociaaleconomische omstandigheden hoop op betere tijden verliezen, radicaliseren met deze ideologieën mee. Ook onder hen religie is niet meer dan een medium om zich niet klein/alleen te voelen. Hoewel ik denk dat islam niet grotere rol speelt dan algemene omstandigheden in het ontstaan van extremisme en terrorisme onder moslim jongeren, toch vind ik er breed aandacht dient besteed te worden aan salafistische ideologie en wahabiet religiestroom als verklaring voor overgroot deel van deze moslim extremisme en terrorisme. Dat kan het beste door islam als godsdienst benaderen en het afdoen van haar ideologievorming. Islam-kritiek dient kunnen deze scheiding er brengen tussen islam als godsdienst met allerlei islamitische ideologieën. Islam-kritiek dient moslims ernaartoe bewegen om wat van islam niet meer op onze tijd past verzwakken in plaats van de maatschappij willen omvormen. Wie religiekritiek ook als een ideologische of politieke instrument gebruikt (voor en) tegen moslims streeft geen andere doel behalve extremisme en reactionaire radicalisme. Kortom historisch tegengewicht bieden aan islam vormt de kern van islamkritiek. Alle andere vormen van het bestrijden van religie (islam) is een ideologisch en politieke bezigheid die vooral door rechts, rechts-extremisten en xenofoben graag aangegrepen wordt om eigen agenda te realiseren.

1 Reactie
Bram Emanuel
Bram Emanuel25 mrt. 2016 - 16:05

"Dat zal ook in het geval van moslimextremisme en terreur niet anders zal gaan. Maar nogmaals, het heeft bijna niks met islam te maken." Hoe verklaart u dan dat moslimterroristen heel vaak zelfmoordaanslagen plegen? Dat zouden ze toch niet doen als ze niet denken dat er in het hiernamaals een beloning wacht? Ik denk zelf dat de terroristen het zien als directe opdracht van M&A, en dat het dus alles met de islam te maken heeft.

[verwijderd]
[verwijderd]25 mrt. 2016 - 13:54

--- Dit bericht is verwijderd —

3 Reacties
KnorretjeBig
KnorretjeBig25 mrt. 2016 - 15:05

@Sprinkhaan "De ruimte is er wel in Nederland om je uitsluitend met positieve dingen bezig te houden dus dan kun je beter die dingen doen. Moet je eens opletten hoe snel de problemen ophouden te bestaan." Daar bestaat een uitdrukking voor: Kop in het zand steken.

KnorretjeBig
KnorretjeBig26 mrt. 2016 - 10:57

@sprinkhaan "Sinds wanneer is het niet betrokken raken in een conflict, je kop in het zand steken? ...... Pas als je er zelf bewust in problemen mengt, dan krijg je problemen. En hoe meer mensen betrokken raken bij een conflict, hoe groter de problemen worden. " Partijen die bij een conflict betrokken zijn kunnen daar geen boodschap aan hebben. De slachtoffers van de bomaanslagen in Brussel waren ook geen partij in een conflict.

KnorretjeBig
KnorretjeBig26 mrt. 2016 - 11:03

@sprinkhaan "...door mensen het advies te geven iets positiefs te gaan doen in plaats van ruzie te maken de hele tijd. Uw optimisme valt u te prijzen. Maar weet u wat een optimist is? Dat is een slecht geïnformeerde pessimist. Ik denk niet dat IS en Boko Haram hiervan onder de indruk zijn.

ruudh2
ruudh225 mrt. 2016 - 13:15

Prima stuk en goed om dit op Joop te lezen. Mijn mentale model over hoe religie zich heeft ontwikkeld is grofweg als volgt: 1) De mens heeft van nature vele angsten en onzekerheden, met name voor ziektes, pijn en de dood. 2) Iemand (meestal een man) bedacht een immer hoopvol, edoch fictief recept dat de mens uit al zijn lijden zou verlossen. 3) Men diende wel een aantal simpele leefregels te volgen (vasten, bidden, naastenliefde etc) en de beloning zou daar zijn (de hemel, 72 maagden etc.) 4) Het geloof was geboren en de bedenker(s) verklaarden zichzelf tot geestelijk vaders met de daarbij behorende macht (met de hoogste het dichtste bij het opperwezen). 5) De groep volgelingen breidde zich snel uit en begon de normen, waarden en wetten van de samenleving te dicteren. 6) Aangezien de fictieve remedie tegen al het lijden nogal eens door de realiteit doorgeprikt werd, moest er er iets bedacht worden om kritiek binnen en buiten de geloofsgemeenschap te kunnen smoren. 7) Dus werd er wat extra angst ingebouwd (bijv. de hel, of 'je mag niet twijfelen') voor als je je niet aan de regels hield en werd er ook een gemeenschappelijke vijand gecreëerd (bijv. alle ongelovigen zijn minderwaardig en daar mag je op neerkijken of erger). Dit alles om de boel bij elkaar te kunnen houden en gelovigen zich wel twee te laten bedenken voordat ze kritiek durven uiten. 8) Deze dissonantie tussen het geloof en de werkelijkheid groeide echter met name door de wetenschap die de fictieve verhalen in rap tempo van binnenuit begon uit te hollen (oei, aarde is toch niet 4000 jaar oud) 9) Despanning liep verder op, de geloofwaardigheid van de leiders kwam verder in het geding en er ontstond intern gemorrel dat uiteindelijk leidde tot allerlei ruzies en afsplitsingen. Verlichte stromingen kregen een kans en kerk en staat werden uiteindelijk (in het westen althans) gescheiden. 10) De menselijke behoefte aan spiritualiteit en Hoop tegen het lijden, zijn echter onverminderd aanwezig. Kerken lopen echter leeg en men zoekt de antwoorden tegenwoordig in moderne vormen zonder alle verstikkende regels, geloofsdictaten en denkpolitie (bijv. Awareness). De Christelijke religie is in het westen inmiddels in punt 10 aangekomen, Links heeft de stap van 9 naar 10 in de vorigen eeuw een mooi laatste zetje gegeven. De Islam is echter blijven steken in punt 7. Erger nog, het is zich momenteel door een extreme angstzaaiende minderheid, die openlijk opereert uit naam van de Islam, nog aan dieper in punt 7 aan het ingraven. De Islam verspreidt zich steeds verder in Europa en onder het extreme juk van een minderheid, wordt zowel interne (het is letterlijk levensgevaarlijk om als moslim interne kritiek te uiten) als externe (bijv. cartoons) verlichting in de kiem gesmoord. En hoe zit het met die verdorven gemeenschappelijke westerse vijand van de Islam? Die blijkt hopeloos verdeeld, want Links weigert (of schijt in zijn broek, waar blijven de 'dappere' taboedoorbrekende cabaretiers?) om de Islam dat broodnodige verlichtingszetje te geven. Daardoor voedt het extreem Rechts, dat zich geroepen voelt om de samenleving luidruchtig voor dat sussende Links te waarschuwen. En harde, ongenuanceerde schreeuwers zijn dan weer een gemakkelijke prooi voor Links om weggezet te worden als racisten, fascisten en domme tokkies. Een merkwaardige, maar vooral ook zorgwekkende polarisatie, omdat dit de deur wagenwijd open zet voor een Verdeel en Heers scenario door de extreme Islam. Deze impasse zorgt ervoor dat het westen niet één lijn kan trekken mbt onze moderne tolerantie ten aanzien van (verlichte) religies. Een nieuwe Linkse intellectuele elite moet opstaan die de weg vrijmaakt om de Islam, in het westen althans, de stap van 7 naar 8 te laten maken. Daarmee wordt DAN meteen de wind uit de zeilen van extreem rechts genomen. Maar ja, dan moet Links wel nog wel even een drempeltje over bij zichzelf...

2 Reacties
Frank Straathoff
Frank Straathoff25 mrt. 2016 - 14:28

Met veel plezier gelezen en het snijdt absoluut hout wat je zegt. Mentale model... leuk gevonden.

Noort2
Noort225 mrt. 2016 - 16:03

Leuk om te lezen maar ik vraag me af wat links hier mee te maken heeft. Bovendien is religie veel meer dan u hier beschrijft. Ik denk dat uw beschrijving van religie er een is vanuit de ongelovige die een karikatuur maakt van iets dat voor anderen een zinvol aanvulling op de dagelijkse realiteit is. Wat u beschrijft is ook alleen het stuk dat slaat op de georganiseerde religie. Het is een beschrijving hoe de machtssystemen de boel overnamen en waar ze hun grip begonnen te verliezen. De gewone islam voor de gemiddelde moslim in Europa zal een zelfde weg volgen als de georganiseerde religies die wij kenden en die nu langzaamaan verdwijnen. En het zal nog wel eens sneller kunnen gaan dan wij het deden. Hetzelfde geldt voor hun bevolkingsaanwas, je ziet nu al dat de secularisering en daarmee ook de geboorteregeling gelijk begint te lopen met de 'onze'. Het is een opvallend kenmerk van een cultuur dat zelf aangeeft hoe je hier moet leven. Waarmee alle fabels over islamisering van de tafel zijn geveegd. We hoeven niemand bij de hand te nemen, dan kunnen ze zelf wel. En beter ook. Waarom zouden wij dat moeten doen? Zijn wij verder, ontwikkelder of betere mensen? Uw houding veronderstelt een zekere achterlijkheid en onvermogen van hun kant om dit zelf op te knappen. Zo zult u het hopelijk niet bedoeld hebben. De extreme islam is een one way ticket naar het paradijs. Zoals sommigen vroeger een lsd pilletje namen om dichter bij god te komen. Het is de hang naar puurheid, naar waarachtigheid om in dominees termen te blijven. Het is een psychologische drang naar zelfverwezenlijking, naar vervolmaking. Ik denk dat leefomstandigheden er niet zo veel toe doen voor deze jongens. Inherent aan hun visie op het leven, zullen ze nooit vinden wat ze zoeken omdat het eenvoudigweg niet bestaat. Niet daarbuiten, enkel daar binnen, in henzelf. Het leven is niet perfect is en zal het ook nooit worden. En je bent pas volwassen als je in staat bent dat te accepteren.

NicoSchouten
NicoSchouten25 mrt. 2016 - 12:29

Baudet noemt geen man en paard, maar verwijlt bij de vage begrippen links en elite, waarbij de lezer(es) moet raden wie er misschien mee bedoeld worden. Dit is intellectueel duikgedrag. Baudet raad ik verder aan de inleiding in de 'bijdrage tot de kritiek op Hegels rechtsfilosofie' van Karl Marx aandachtig te lezen. Daar kan hij veel van leren. Uit die tekst komt bijvoorbeeld de uitdrukking 'opium van het volk' vandaan. Niet 'voor' het volk, zoals ook in andere reacties is opgemerkt.

1 Reactie
Thom Holterman
Thom Holterman25 mrt. 2016 - 16:32

Geen man en paard. Dat is precies waar ik, helemaal onder aan in mijn beantwoording van een aantal reacties (zie: @Piet de Geus, @ Phoenix van Milete, @ Dirk Jan, @ Robert Follon, @ ToBeOrBecome, @ Mark Gh ) ook op wijs: ‘de linkse elite’, wie is dat dan wel (welke ophoping?) of wie zijn dat dan wel (ik kom geen naam tegen)? En op het moment dat ik een naam noem en een verwijzing pleeg naar enkele (Franse) artikelenschrijvers, die hun religiekritiek voor alle religies (dus inclusief de islam) laten gelden, dan vallen die plots buiten de ‘linkse elite’…

Suzanne van der Leegte
Suzanne van der Leegte25 mrt. 2016 - 12:26

We zien nu wat jarenlang wegkijken heeft gebracht!

3 Reacties
Zandb
Zandb25 mrt. 2016 - 12:40

Tja, zo'n waardeloos artikel als van Baudet.

taylor
taylor25 mrt. 2016 - 13:10

Natuurlijk Baudet het past niet in je straatje, hou lekker die oogkleppen voor en laat ook die vette watten in je oren.

Zandb
Zandb25 mrt. 2016 - 15:15

Ger Timmer; ik geloof toch echt wel, dat ik iets meer gedaan heb, dan alleen maar zeggen dat Baudet een slecht artikel schreef. Misschien kunt u daar dan eens eens een inhoudelijke discussie over aangaan. Dit schiet niet zo op, natuurlijk.

Donkerwoud
Donkerwoud25 mrt. 2016 - 12:18

Maar is het werkelijk zo dat 'islam-kritiek' geschuwd wordt? Op radio, televisie, kranten en internetgemeenschappen is aan discussies over de (mogelijk) negatieve kant van de islam en aanverwante ideologieën geen tekort. Ook in academische kringen heb ik nogal eens soortgelijke meningen als deze voorbij horen komen. Ik zeg niet dat het terecht of onterecht is dat die debatten gevoerd worden. Op bepaalde punten zullen bepaalde heilige huisjes omver geschopt moeten worden als zij in strijd zijn met de grondwet. Maar het voelt bij mij vaak alsof we onszelf een slachtofferpositie aanpraten, dat ons 'iets' ontnomen wordt door 'de moslims', terwijl de realiteit is dat er nog aan alle kanten ruimte is voor satire, spot, gepeperde discussies en complexe debatten.

13 Reacties
rbakels
rbakels25 mrt. 2016 - 13:52

De Nederlandse grondwet werd in de 19de eeuw voornamelijk geschreven om de macht van de Koning naar het Parlement te verplaatsen. Thorbecke schoot hiermee te ver door: parlementariërs mogen rustig wetten aannemen die strijden met de grondwet. De rechter mag dat *niet* toetsen. Burgers kunnen helemaal hun gang gaan, zo lang ze geen strafbare feiten plegen. De grondwet beperkt hooguit de macht van provincies en gemeenten. Gelukkig mogen rechters wel toetsen aan het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (1950, geen EU dus nog). Dat verdrag biedt trouwens meer vrijheid van meningsuiting dan ons Wetboek van Strafrecht, en gaat dan voor. Helaas is de VVD heel kritisch tegenover dit Verdrag, een akelig misverstand, want anders is er helemaal geen beletsel meer om discriminerende wetgeving in te voeren.

Frank Straathoff
Frank Straathoff25 mrt. 2016 - 14:34

= Maar is het werkelijk zo dat ‘islam-kritiek’ geschuwd wordt? = Zo, er wordt er ook een wakker. Bij kritiek hoort satire. Geef anders even wat linkjes door naar Islam-satire in de vorm van cartoons en/of cabartiers of andere publieke uitingen. En dan wel recente als het kan en ook waarvan de makers niet geliquideerd of ondergedoken zijn.

Zandb
Zandb25 mrt. 2016 - 15:19

Frank; en op welke wijze voelt u zich dan belemmerd in het uiten van kritiek op de islam?

KnorretjeBig
KnorretjeBig25 mrt. 2016 - 15:31

@Zandb "Frank; en op welke wijze voelt u zich dan belemmerd in het uiten van kritiek op de islam?" Ooit van Charlie Hebdo gehoord?

Donkerwoud
Donkerwoud25 mrt. 2016 - 15:40

Hans Teeuwen en Theodor Holman mengen zich volop in het debat over vrije meningsuiting. Allebei springlevend en bij mijn weten niet ondergedoken. Een leeuwendeel van de Nederlandse cabaretiers, zelfs Najib Amhali, heeft wel eens gespot met (onderdelen) van de islam. The Post Online, Frontaal Naakt, GeenStijl PowNed, Jalta, etc kunnen zich vrijelijk in de discussie mengen. Hier op Joop zie ik meer dan genoeg 'kritische geluiden' richting islamitische ideologie. Komen zelfs door de filters die hier gesteld worden. Voor een onderdrukt volk zijn wij nogal mondig, nietwaar? Voor de goede orde: ik wil absoluut niet de heftige gebeurtenissen relativeren of marginaliseren. We moeten elke gewelddadige beweging serieus blijven nemen; óók als zij religieus gemotiveerd zijn. Dingen in het juiste perspectief blijven zien is echter eveneens raadzaam, want Nederland is niet een soort chaotisch slagveld waar 'een mening hebben over de islam' tot standrechtelijke executies leidt.

Zandb
Zandb25 mrt. 2016 - 17:28

Knorretje; ik heb ooit van Charlie Hebdo gehoord.

Frank Straathoff
Frank Straathoff25 mrt. 2016 - 19:25

@donkerwoud Dit meen je toch niet?! Je bent niet op de hoogte dat zo'n beetje geen enkele cabaretier het nog in z'n hoofd haalt om de islam of de profeet op de hak te nemen? Cartoontekenaars die wel gek zouden zijn om een cartoon van de profeet te maken, ben je niet bekend mee? Weinigen zeggen het, die negeren de discussie. Een aantal dapperen (Erik van Muiswinkel, Owen Schumacher (Koefnoen), Youp van 't Hek) komen er gewoon voor uit dat zij bang zijn voor de gevolgen als zijn het over de religie van de vrede zouden hebben. "Ik heb geen zin om te sterven voor zoiets" Youp van 't Hek Geestig dat je Hans Teeuwen aanhaalt. Die is inmiddels ook als een van de laatsten gestopt met grapjes over je-weet-wel sinds hij vader is geworden. http://www.trouw.nl/tr/nl/6849/Sylvain-Ephimenco/article/detail/4224368/2016/01/14/Zelfs-Hans-Teeuwen-maakt-geen-liedjes-meer-over-weet-je-wel.dhtml Kon je nog een linkje met recente Mohammedcartoons vinden?

Frank Straathoff
Frank Straathoff25 mrt. 2016 - 19:27

@zandb Ik heb het over cartoons en cabaretiers. Beiden niet mijn modus communicatus. Zou jij een Moahammedcartoon publiceren Gerrit als je cartoonist zou zijn? Eerlijk?

peterh2
peterh225 mrt. 2016 - 20:39

[Knorretje; ik heb ooit van Charlie Hebdo gehoord.] . Die zijn nu dus allemaal dood...

Donkerwoud
Donkerwoud26 mrt. 2016 - 12:41

Van Teeuwen wist ik het inderdaad niet, die zie ik nog voor mij na Charlie Hebdo: met zo ongeveer het meest provocerende filmpje denkbaar. Maar wat jij noemt - cabaretiers met angst voor represailles- is voor een groot gedeelte gekleurd door subjectieve gevoelens van ongemak en bedreiging. Deels gerechtvaardigd door de heftigheid van recente grote gebeurtenissen, maar tegelijk zit er evengoed een overdrijving in. Hoeveel mensen zijn er de laatste vijf tot tien jaar in Nederland gestorven in het uitoefenen van journalistiek, opinie, satire of islamkritiek? Bij mijn weten niet veel. Denk dat er meer aanhangers van voetbalclubs om het leven zijn gekomen dan representanten van het vrije woord.

Frank Straathoff
Frank Straathoff26 mrt. 2016 - 15:29

@donkerwoud = Maar is het werkelijk zo dat ‘islam-kritiek’ geschuwd wordt? = Het antwoord is deze vraag moet dus 'ja' zijn. Het weg (willen) nuanceren is onhoudbaar.

Zandb
Zandb26 mrt. 2016 - 16:44

Frank; uit uw antwoord maak ik op, dat u zich niet belemmerd weet. Koester dat. Als ik cartoonist was en ik vond dat ik een cartoon moest maken over wat voor onderwerp dan ook, dan deed ik dat.

Donkerwoud
Donkerwoud27 mrt. 2016 - 11:43

Och ja, verkies je in angst te leven op basis van je eigen gevoel, dan moet je dat vooral blijven doen. Ook een soort wegkijken eigenlijk, maar dan van een genuanceerd wereldbeeld waarmee werkelijke problemen getackeld kunnen worden.

pmolenaar71
pmolenaar7125 mrt. 2016 - 12:15

Erg goed stuk. Prettig dat dit ook geplaatst mag worden op Joop.nl Eén kleine kanttekening. Het artikel is natuurlijk nog 'slechts' een veilige beschouwing. Het is vooral een aanklacht tegen de linkse intellectuele elite die kritisch is over alle religies behalve de islam. In het artikel wordt niet een eerste aanzet gegeven met enkele voorzichtige islamkritische beschouwingen... Waarschijnlijk is dat nog een brug te ver voor deze site.

1 Reactie
NicoSchouten
NicoSchouten25 mrt. 2016 - 13:54

'eerste aanzet'? Kom je pas kijken op de wereld?

niko2
niko225 mrt. 2016 - 12:00

Compliment voor Xavier. het is me uit het hart gegrepen. De intellectuele elite ( op een enkeling na) is voor ongeloofwaardig op dit punt. Ik voel me altijd persoonlijk aangevallen wanneer een kritische beschouwing van de islamitische religie gelijk vertaald wordt in silamafobie/Geert Wilders. Ik ben niet bang. Ik ben kritisch. Ik stem geen Wilders, omdat ik het falikant met zijn denkbeelden oneens ben. Ik heb een ruimhartige mening over vluchtelingen en hulpverlening, en vind veel aspecten van de multiculturele samenleving prachtig. Ik geniet van de Meltingpot van culturen zoals je die op veel plaatsen kunt meemaken. En altijd weer heb ik me te verdedigen dat ik geen racist ben. Dat is de openingszin waarmee ik moet beginnen als ik het heb over geweldadige soena`s uit de koran die ik in mijn kast heb staan. Ik merk dat ik het onderhand wel goed vind. Mijd meer en meer informatieve TV-programma`s. trek me terug in mijn goede leven, met mn goede boek, en prima wijn, en laat de bevolkers van de infotainmentprogramma`s met hun vinnige meninkjes over angsten en racisme in hun sop gaar koken.

6 Reacties
NicoSchouten
NicoSchouten25 mrt. 2016 - 13:53

Tja, die gewelddadige soera's; die hadden heel wat christelijke machthebbers en zeloten niet nodig om geweld te gebruiken op allerlei schaal. En dat terwijl Jezus nogal wat vredelievende opmerkingen heeft gemaakt volgens de overlevering. Zonder de aanwezigheid van die soera's zouden wel andere motieven bedacht worden voor dezelfde gewelddadigheid. En ondanks die aanwezigheid wijst het overgrote deel van de moslims de rechtvaardiging van het jihadistisch geweld af. Ra ra hoe kan dat?

Zandb
Zandb25 mrt. 2016 - 15:33

Vaagheid alom: "Ik voel me altijd persoonlijk aangevallen wanneer een kritische beschouwing van de islamitische religie gelijk vertaald wordt in islamafobie/Geert Wilders." Wat moet, wat kan ik daarvan zeggen? Ik verkeer hier op Joop en ik vind dat het reuze meevalt met wat de islamcritici te verduren krijgen. Zeker als je dat vergelijkt met de mensen die er steeds - meestal ten onrechte - op aangevallen worden de islam te verdedigen, moslims te knuffelen, goed te praten, weg te kijken of te puffen, te bagatelliseren enz. Uw naam, niko, heb ik hier nog nooit aangetroffen. Misschien hebt u zich tot op heden op de verkeerde site bevonden? Hier op Joop zijn notoire diehearts, wat betreft veralgemeniseerde beschuldigingen van racisme en discriminatie e.d. Maar dat zijn er echt maar een paar. En voor de rest zie ik mensen die met redelijke argumenten de kritiek op de islam weerleggen. Wat uw reactie verder met het artikel van Baudet te maken heeft, ontgaat me wel enigszins.

niko2
niko225 mrt. 2016 - 18:32

Daar leert u mij toch echt een lesje beste Zanb. Inderdaad op de verkeerde site.. U doet mij beseffen het hier niet te vinden. U kent mij niet op deze site...Tsja: Onbekend maakt onbemind. Een eigenschap waar ongeveer 35 % van het kiezerspotentieel last van heeft. Ik zal uw kostbare discussieruimte niet verder in beslag nemen. Groeten an uw club expendebles ....oeps... sorry verkeerde filmcyclus....Club Diehards. Bye Bruce!!

Frank Straathoff
Frank Straathoff25 mrt. 2016 - 23:25

Jammer dat niko weggepest of wegbeledigd wordt. Op zijn eerlijke mening valt weinig af te dingen. Hij vertelt wat hij voelt Jouw online OPINIE pagina (joop) toch? Het kenmerkt de linkse gastvrijheid en open sociale mindset hoe er omgegaan wordt met een afwijkende mening. Niko had wat meer ruggengraat kunnen tonen maar toch is het tekenend voor de personen in kwestie. Zijn zelf waarschijnlijk veel gepest op school. Zie je wel vaker.

Zandb
Zandb26 mrt. 2016 - 16:58

Echt Frank, ik spreek iemand niet op zijn mening aan. Hoe komt u er bij. Ik pest hem niet weg. Hoe komt u erbij: Ik spreek hem op een volwassen, eerlijke manier, aan op zijn vage klacht, dat hij zich persoonlijk aangevallen voelt. Is dat beledigend? Ik constateer dat ik zijn naam nergens ben tegengekomen hier en vermoed dus - weten doe ik dat niet - dat hij zijn frustrerende ervaringen op een andere site heeft opgedaan. WANT hier op Joop, komt veel meer voor dat ter rechter zijde op de persoon wordt gespeeld dan andersom. Ik probeer dus juist aan te tonen, dat hij hier op Joop wèl goed zit.

Zandb
Zandb26 mrt. 2016 - 17:10

Jammer Niko, dat u niet begrijpt dat u hier op Joop juist wel goed zit. En dat ik u "me toch een lesje leer". Ja. Ik heb een mening over uw vage klacht. Die steek ik niet onder stoelen of banken. Maar er staat geen onvertogen woord in. En u hebt volop kans om mijn bijdrage van de nodige volwassen kritiek te voorzien. En als u dan zo'n last hebt van waar u over klaagt, dan begrijpt u ook echt wel wat het bijvoorbeeld voor mij - of een andere criticaster - moet betekenen dat uw eerste zin "altijd" moet zijn, dat u geen racist bent, dat u zich "altijd" persoonlijk aangevallen voelt. De kans is toch levensgroot aanwezig dat u mij bedoelt? Geen probleem maar dan concreet en niet zo vagerig "trek maar aan als u de schoen past"; daar houd ik niet van. Als ik eerlijk ben, begrijp ik gezien uw reactie wel een beetje waarom u zich zo persoonlijk aangevallen: Door mijn bijdrage voelt u zich ook weer "persoonlijk aangevallen". Terwijl ik op wat u schrijft reageer. Ik hoop dat uw besluit verder te zoeken niet definitief is want ik heb oprecht belangstelling voor uw eventuele bijdragen.

slopsma
slopsma25 mrt. 2016 - 11:30

Goed stuk! Hulde!

Lester2
Lester225 mrt. 2016 - 11:19

"Door de weigering van de intellectuele elite om überhaupt na te denken over de rol die religie mogelijkerwijs heeft gespeeld bij de radicalisering van sommige van onze medeburgers, hebben populisten zich het alleenrecht op dit onderwerp kunnen toe eigenen." Het vertrouwen in mijn medemens is weer een beetje hersteld. Dit is mijn grootste probleem met het huidige politieke klimaat. Ik verafschuw de PVV en zo'n beetje alles wat er mee te maken heeft maar zo langzamerhand begint het bijna onmogelijk te worden om niet na te denken over een stem op de PVV. Juist om de rede die de heer Baudet aankaart. Uiteindelijk zal ik mijn principes inleveren voor pragmatisme. Misschien niet de aankomende verkiezing, misschien ook wel. Mijn grootste angst zijn Molenbeeken in Nederland. Ik heb veel vertrouwen in de Nederlandse veiligheidsdiensten en erken ook dat ze een geweldige prestatie leveren vergeleken met bijvoorbeeld Frankrijk of Belgie. Maar hoe gaat dat straks als bijvoorbeeld moslims een zeer groot deel van de samenleving zijn, wanneer er een aanzienlijk deel van de politieke partijen islamitische partijen zijn? Dat is zo'n beetje waar we over 20-30 jaar zijn. Hoe ga je er dan voor zorgen dat er geen splinter samenlevingen ontstaan wanneer er bijvoorbeeld een gemeente 90% moslim is en een islamitische partij aan de macht heeft vergelijkbaar met de SGP? Ik ben al geen fan van de SGP, zacht uitgedrukt, maar van een Islamitische SGP krijg ik echt nachtmerries. Het boeit me echt niks hoe je eruit ziet, wit, bruin, lang, kort, dikke wenkbrauwen, rode baarden, kale koppen, maakt me allemaal helemaal niks uit. Het boeit me waar je in gelooft, welke principes je belangrijk vindt. En de principes van de Islam vind ik niet zo fantastisch.

1 Reactie
Yolo2
Yolo225 mrt. 2016 - 12:25

Heel eerlijk krijg ik zelf steeds minder vertrouwen in onze veiligheidsdiensten, blunder na blunder, en nalatig/reactief tot op het bot. http://www.ad.nl/ad/nl/38570/Aanslag-Brussels-Airport/article/detail/4270150/2016/03/25/Turkije-zette-in-Duitsland-gepakte-verdachte-uit-naar-Nederland.dhtml

joan2
joan225 mrt. 2016 - 11:08

Het grootste wapen tegen een zelfmoordterrorist is de twijfel. Wie zaait de twijfel, waarom word de koran nooit wetenschappelijk bekritiseerd. 1% twijfel houd zo'n jongen tegen, maar de media of andere publieke personen hebben hier in gefaald, of zijn weg gezet als racist of xenofoob. Alleen is het wel 5 voor 12 in Europa en ik denk dat links geen toekomst meer heeft, om dit probleem op te lossen. Er word hier wel vaak gezegd dat Wilders nooit aan de macht zal komen maar dat is absoluut niet uit te sluiten. Dat dachten ze in Zweden ook, in Frankrijk is le Penn de grootste en ook aan de troon van Merkel wordt gezaagd. Het establishment brengt Europa en Nederland moedwillig in gevaar, we weten dat er een probleem is met de Islam maar we laten wel ongecontroleerd duizenden moslims toe ,dat is vragen om problemen. Er is geen ruimte meer voor links en delen van rechts om dit conflict op te lossen, zij hebben gefaald en met elke aanslag word dat steeds duidelijker. Denk na wat de gevolgen zijn van een roekeloze massa-immigratie, het is heel goed mogelijk dat er groepen mensen gedeporteerd moeten worden. Iets waar ze in Zweden nu over na moeten denken, en het zal na het Merkel tijdperk ook in Duitsland aan de orde komen. We kunnen zelf vast stellen als we de Islam objectief bekritiseren, dat het zwaar onder doet voor Christendom en andere religies. De fabel dat alle religies gelijk zijn is onzin, ze zijn allen gelijk fout maar niet allen even schadelijk. Het is geen racisme of islamofobie om verdere opvang van moslims te weigeren in Europa, ze dragen een ideologie mee die aantoonbaar schadelijk is. Het is dus rationeel om nee te zeggen en ja het is niet ideaal maar we moeten ook van het idee af dat we een Utopie kunnen creëren. Kijk eens naar Sam Harris, Hitches, Douglas Murray, Mark Steyn, Gad Saad, en de wel bekende Ayaan Nee, Noam Chomsky is duidelijk niet het antwoord hier,

5 Reacties
JoostHelder
JoostHelder25 mrt. 2016 - 13:17

@Boenders Ik moslim een ras ja? Ik ken ze anders in alle kleuren van de regenboog: blank, getint, geel, zwart. Hoe verklaar je dat?

joan2
joan225 mrt. 2016 - 16:28

@ boenders Het is juist niet racistisch, omdat ik ze alleen beoordeel op het moslim zijn. Uit onderzoeken blijkt dat moslims meer weerstand hebben tegen het westen dan elke andere religie, dit zien we terug in vele dingen en ik hoef dat volgens mij niet alles langs te gaan. Het betekent niet dat we deze mensen niet mogen helpen, maar dat we ze beter niet kunnen opvangen in onze huidige samenleving omdat het conflictsituaties gaat opleveren. Dit is een rationeel argument zonder haatmotieven, u kan er mee oneens zijn. Maar geef dan een rationeel tegenargument waarom we ondanks alle problemen meer moslims moeten opnemen in onze samenleving. Het woord racisme is irrelevant op mijn motieven, u kunt het woord gebruiken maar zal niets veranderen aan mijn stelling. U denkt misschien dat ik moslims haat, maar ik geloof niet in de Utopie dat Europa altijd zo beschaafd zal blijven. Er komt een moment van een tegenreactie, daar zitten we al midden in. Een flinke crisis, armoede en een aantal grote aanslagen in Europa en de kaarten liggen opeens heel anders voor moslims. Ik wil dat voorkomen, ik wil het de moslims niet aandoen en Europa ook niet. Maar ja ik ben een racist dus vooral niet luisteren en deze fantastische weg vervolgen.

JoostHelder
JoostHelder25 mrt. 2016 - 18:35

@boenders Je haalt racisme en discriminatie door elkaar. Racisme heeft beslist niets met religie te maken.

Moeder Pietje
Moeder Pietje26 mrt. 2016 - 17:21

Boenders Ik ken die oprekkingsvariant. belachelijk. Komt uit de zelfde soort breinen die menen dat Zwarte piet racisme is of Israel een apartheidsstaat.

joan2
joan226 mrt. 2016 - 22:10

@ boenders Maar in de wiki, staat geen godsdienst. Waar het heel simpel op neer komt, je mag mensen niet discrimineren op iets waar ze niks aan kunnen doen, dat is ras, kleur, sex, geaardheid en etniciteit. Voorbeeld. Ik heb moeite met mensen die Scientology aanhangen, ik vind dat een psychische sekte waar ik niks mee te maken wil hebben. Ook heb ik moeite met de motorclub Satudarah, ik heb die mensen liever niet om me heen. Als ik jouw principe zal volgen zijn de bovenstaande opmerkingen racistisch, dat zijn ze niet. Dus klopt de door jouw gevolgde principe niet. Je zou me voor Islamofoob kunnen uitmaken maar ik vind dat ik genoeg redenen heb om de Islam te vrezen. Alleen geef ik er rationele argumenten voor, dus dan kan je eigenlijk niet spreken van een fobie. Als antisemitisme een afkeer was tegen het joodse geloof was, dan hadden de joden zich massaal bekeerd onder Nazi-regime. Veel joden waren niet-gelovig of christen. Maar ik vroeg eigenlijk een rationeel tegenargument, want mijn stelling over de opvang van moslims in Europa verdwijnt niet met de woorden racisme en islamofobie.

Events, dear boy, events
Events, dear boy, events25 mrt. 2016 - 11:01

''Maar ik hoor die kritiek niet als het gaat om de Islam. Maar wat is er toch zo links aan de Islam dat we dat geloof, anders dan het Christendom en het Jodendom moeten ontzien?'' Nou, een groot verschil tussen islamkritiek en kritiek op het christendom (eventueel jodendom) is toch wel dat je bij het uiten van kritiek op laatstgenoemde monotheïstische godsdiensten je geen zorgen hoeft te maken over je gezondheid. Want er is heus wel islamkritiek (geweest), maar de uiters van die kritiek hadden óf beveiliging nodig, óf het is slecht met ze afgelopen; vraag maar aan Salman Rushdie, Ayaan Hirsi Ali, Kurt Westergaard, Theo v Gogh, de redacteuren van Charlie Hebdo. Door deze 'ervaringen' zijn mensen voorzichtiger geworden met kritiek, leggen bv cabaretiers zichzelf censuur op, waarschuwen bepaalde columnisten voor het nodeloos 'kwetsen' van moslims. En 'links', ja links heeft er dan nog een soort rare, 'nobele' overweging bij. Zoals opgemerkt schopten ze in de jaren 70 hard tegen het christendom, maar ontzagen ze de moslims, want dat waren arme, 'kwetsbare' minderheden die je wat tijd moest gunnen om te 'emanciperen'. Een mooi voorbeeld vind ik altijd Thomas vd Dunk, die ook een aantal jaren geleden nog regelmatig tegen katholieken en refo's trapte met een graagte en geilheid die van zijn columns afdroop. Ach, van mij mag hij, hoor, maar opvallend werd inderdaad wel dat hij nooit ook maar een klein vraagtekentje bij de islam plaatste.

8 Reacties
Doppert2
Doppert225 mrt. 2016 - 11:51

Helemaal mee eens. Ook in dat opzicht biedt het interview met Wim van Rooy (poging nr. 3 om het hier te berde te brengen) interessante inzichten.

Zandb
Zandb25 mrt. 2016 - 11:51

U hebt natuurlijk wel kritiek en ook altijd gehad, gehad net als alle kopstukken ter rechter zijde. En hoe is het jullie afgelopen? Net als met Rushdie c.s.? Dit soort feitenvrije overwegingen kan toch geen mens serieus nemen.

peterh2
peterh225 mrt. 2016 - 12:21

[Dit soort feitenvrije overwegingen kan toch geen mens serieus nemen.] . Dus omdat mensen hun kritiek niet meer openlijk durven te uiten omdat er genoeg voorbeelden zijn van de consequenties zijn het gelijk 'feitenvrije overwegingen'? . De genoemde personen zijn of dood of zwaar beveiligd, dat zijn de feiten!

Events, dear boy, events
Events, dear boy, events25 mrt. 2016 - 12:30

''En hoe is het jullie afgelopen? Net als met Rushdie c.s.?'' Flauwe opmerking, Zandb. Nee, ik ben nooit bedreigd, maar dat hangt voornamelijk samen met het feit dat ik geen zg BNer ben, niet in de openbaarheid treed met islamkritiek, en ik op dit soort opiniefora onder een nick reageer. Dat is voor ''kopstukken ter rechterzijde'' dus wel anders. Hoe lang heeft Wilders nu alweer 24/7 zes mannen met ''oortjes'' om hem heen cirkelen? Tien jaar of zo? Het is al zo lang dat we het ''gewoon'' zijn gaan vinden. Maar het is niet vanwege 'gekwetste' christenen, hoor. Dus ja, 'feitenvrij'? Welke door mij genoemde overweging is nou precies feitenvrij?

kindval
kindval25 mrt. 2016 - 14:14

@Zandb "Dit soort feitenvrije overwegingen"...legt u dit nou eens uit?

Zandb
Zandb25 mrt. 2016 - 15:49

De klacht is enerzijds: "Islam kritiek leidt tot bedreiging." En dan constateer ik, dat er alom kritiek wordt gegeven op de islam. Zelfs Events. enz., doppert, peterh, kindval en weet ik wie meer, allemaal leveren ze islamkritiek. Hebben zij en de vele, vele anderen dezelfde ervaringen opgedaan als Westergaard, de redacteuren van Hebdo, Wilders........ Waarbij ik nog een vraag moet stellen; ondervinden ze die bedreigingen dan van de moslims of van een bepaalde club van moslims. Waarbij ik, specifiek voor Nederland er nog aan toe voeg, of men zich ook realiseert hoeveel politici er bedreigd worden door anderen dan moslims. De klacht is anderzijds: "Links laat geen islamkritiek toe". En dan constateer ik dat er alom kritiek wordt gegeven op de islam. Zelfs Events. enz, doppert, peterh, kindval en weet ik wie meer, allemaal leveren ze islamkritiek. Hoe kan het dan dat links jullie tegen houdt? Ik vind de term "feitenvrij overwegingen" hier dan ook zeker op zijn plaats.

peterh2
peterh225 mrt. 2016 - 16:29

[Zelfs Events. enz., doppert, peterh, kindval en weet ik wie meer, allemaal leveren ze islamkritiek. Hebben zij en de vele, vele anderen dezelfde ervaringen opgedaan als Westergaard, de redacteuren van Hebdo, Wilders……..] . Nee, dat komt omdat wij allen deze kritiek hier kunnen uiten in de veiligheid van de anonimiteit. Ik kan niet voor de anderen spreken, maar met naam en toenaam zou ik deze kritiek niet durven uiten om mezelf en mijn dierbaren niet in gevaar te brengen. . Zoals de mensen van Charlie Hebdo, Wilders, Westergard, Rushdie, Hirschi Ali, Van Gogh etc. al ondervonden hebben...

Events, dear boy, events
Events, dear boy, events25 mrt. 2016 - 20:14

@Zandb Wat ik uit je reactie vooral proef is: ''Hoe red ik me hieruit?''. Enerzijds blijk je mijn opmerking over het 'veilig' onder een nickname op een opiniesite uiten van islamkritiek te negeren (een ''reaguurder'' hoeft slechts voor de ''ban'' van de moderatie te vrezen, niet voor zijn leven). Anderzijds begin je ook met het verdraaien van de zaken: “Links laat geen islamkritiek toe”. Nee, Zandb, dat was niet het punt in het artikel van Baudet, en heb ook ik nergens beweerd; het punt was dat 'links' vroeger wel van harte kritiek op 'godsdienst' uitte indien het om het christendom ging, maar mbt de islam nu al ca 30 jaar aan koudwatervrees lijdt. En mijn punt is dat dat onder andere te maken heeft met het feit dat niet zozeer 'links' geen islamkritiek toelaat, als wel dat de aanhangers van het geloof van de vrede dat zelf niet toelaten, met als gevolg dat mensen daarmee over het algemeen zeer voorzichtig zijn in het openbaar.

Floepert
Floepert25 mrt. 2016 - 10:43

Een goed artikel. Het is mij ook altijd zeer onduidelijk waarom de islam als religie ontzien moet worden in bepaalde linkse kringen terwijl het toch voor de meeste mensen wel duidelijk is dat dat geloof een aantal zeer onaangename uitwassen heeft. Daar mag geen kritiek op geleverd worden want het is al snel islamofobie en alles wat fout gaat in de wereld is direct of indirect de schuld van het westen. Ik vraag mij altijd af wat dergelijke lieden, op deze site zitten er ook een aantal, voor belang erbij hebben om de problemen stelselmatig te ontkennen? Is dat een soort “white knight” principe waarbij deze mensen de drang hebben om iedereen die in hun ogen zwak is te beschermen? Is het een vreemd soort zelfhaat? Heeft het te maken met het wereldbeeld dat koste wat kost in stand gehouden moet worden? Bij het ontkennen van de werkelijkheid is niemand gebaat, dit is voor alle onschuldige partijen nadelig. In de eerste plaats voor moslims zelf die wel gewoon iets van hun leven willen maken. De enigen die er garen bij spinnen zijn de extremisten aan beide zijden van het spectrum.

1 Reactie
Zandb
Zandb25 mrt. 2016 - 11:59

U gaat gewoon uit van de dingen waar u van uitgaat. Dat noemen we ook wel een cirkelredenering. Het is bijvoorbeeld onduidelijk waarom de islam ontzien moet worden terwijl u er gewoon van uitgaat dàt de islam ontzien wordt. Zonder ook maar enige onderbouwing o.i.d. U gaat er van uit dat er geen kritiek mag worden gegeven en dat degene die dat wel doet voor "islamofoob" wordt uitgemaakt. Zonder onderbouwing. U gaat er van uit dat "dergelijke lieden" stelselmatig problemen ontkennen. Zonder onderbouwing. En dan vraagt u zich af "waarom dat is", nota bene. U hebt maar in één ding gelijk en dat is dan meteen een open deur jewelste: "Bij het ontkennen van de werkelijkheid is niemand gebaat". Alleen zo jammer dat we dan weer nergens uit op kunnen maken welke werkelijkheid u dan bedoelt.

badgast
badgast25 mrt. 2016 - 10:38

"Vrijwel altijd als een katholiek of een protestant iets onaardigs zegt of doet, gaan velen van ons direct akkoord met de conclusie dat hun wangedrag het gevolg is van hun religie." Ik heb al direct moeite met de eerste zin. "Vrijwel altijd". Wanneer is dat? "velen van ons". Wie is "ons" en hoeveel zijn velen? in percentage en absolute getallen? Blijkbaar hoor ik niet bij de velen. Sterker nog, ik denk niet eens dat het feit dat Xavier onzin schrijft verband houdt met het feit dat hij zich als historicus afficheert. Ik ben ook niet van mening dat "prut praten" wordt veroorzaakt door "popproducent" zijn. Wat mij betreft komt hufterigheid voort uit een persoonlijke aanleg voor hufterigheid. Toch fijn als mensen in de eerste zin van hun schrijfsel al aangeven dat het stuk onzinnig is. Scheelt me weer een hoop tijd.

FransBrinkman
FransBrinkman25 mrt. 2016 - 10:38

Xavier Baudet heeft zich niet verdiept in de Spaanse Inquisitie, de godsdienstoorlogen na Luther, de VOC., WO-I-II. Noch in de RKK-terreur tegen wetenschap. Hij propageert Westerse superioriteit. Hij lijkt op Thierry Baudet. Die slaat ook de helft van het Westen over. Marx bijvoorbeeld. De titel geeft al meteen weer dat Xavier geen elite is: Een elite die zich niet verdiept in de samenhang tussen religie, nationalisme en het ontstaan van stabiele staten is geen intellectuele elite. Volgens Xavier bestaat er ook een niet-intellectuele elite. De religie, nationalisme en stabiele staten zien we uiteraard optima forma in Zuid-Amerika. Maar ook op Urk. Het paradijs van vrijheid waar iedere grefo die een scheet dwars zit een eigen kerkgenootschap opricht. Waar ze graag overstappen van de CU naar de PVV (de partij voor een stabiele staat, net zo ondemocratisch als de daar geliefde theocratische SGP), en – moet kunnen – ruim aan de cocaine en wellicht aan de invoer als hun Zeeuwde vissersbroeders. En – God zij met ons – Bush/VS bombarderen Irak, we roken de terroristen uit. Lekker stabiel.

1 Reactie
KnorretjeBig
KnorretjeBig25 mrt. 2016 - 13:00

@FransBrinkman "Xavier Baudet heeft zich niet verdiept in de Spaanse Inquisitie, de godsdienstoorlogen na Luther, de VOC., WO-I-II. Noch in de RKK-terreur tegen wetenschap. Hij propageert Westerse superioriteit" De door u genoemde voorbeelden zijn de laatste decennia doorgrondig aan de orde gesteld in de Westerse wereld. Maar heeft de islamitische wereld ooit hun wandaden onder ogen gezien? Hun imperialistische gedrag in Europa, Afrika en Azië? Kent u de voorbeelden? Wordt dat breed gedragen? Ik hou me aanbevolen. Wat u te berde brengt is een wij-bak. Wat wij deden was erger dan wat zij doen. En wat zij doen is een gevolg van wat wij deden. En daarom moeten wij onze mond houden.

Savanne Rotsmoel
Savanne Rotsmoel25 mrt. 2016 - 9:46

"(...)herinner ik me nog dat linkse mensen religie ooit zagen als ‘opium voor het volk’ en dat socialistische partijen het volk wilden verheffen door het te bevrijden van het juk van de kerk. Maar ik hoor die kritiek niet als het gaat om de Islam. Maar wat is er toch zo links aan de Islam dat we dat geloof, anders dan het Christendom en het Jodendom moeten ontzien?" Kritiek op de islam wordt door links tegenwoordig gezien als islamofobie. Toen datzelfde links zich decennia geleden afzette tegen de kerk, was dat in hun optiek niet meer dan logisch en zeker geen christendomofobie. De vraag is dan ook terecht. De islam is in essentie minstens zo intolerant als het christendom waar links zich destijds zo tegen verzette; geen gelijke rechten voor de vrouw (sterker nog, een uitgesproken ondergeschikte rol is haar toebedeeld, homofilie is verboden (met gevangenisstraf of zelfs de doodstraf tot gevolg), strenge kledingvoorschriften, de democratie is (voor zover daar überhaupt sprake van is) ondergeschikt aan de wetten van de koran, vrijheid van meningsuiting bestaat niet, en op afvalligheid staat wederom de doodstraf. Dat islamknuffelen door links is vooral hierom voor velen zo onbegrijpelijk. "(...)dreigen onze eigen extremisten te worden gezien als de morele winnaars, omdat zij als eersten voor de Islam waarschuwden." Misschien ligt daar een deel van de oorzaak in verscholen; het islamknuffelen als reflex tegen het feit dat alle negatieve voorspellingen van Fortuyn, Van Gogh en Wilders aangaande het fiasco van de multiculturele samenleving in het algemeen en de dreiging van de islam in het bijzonder, zijn uitgekomen. Wees consequent met religiekritiek, zegt Baudet. Dat betekent mijns inziens dat je de onderbuikgevoelens opzij moet zetten, en moet kijken naar de feiten. In 2015 zijn er in de wereld 452 zelfmoordaanslagen gepleegd, waarvan 450 door moslims (bronnen: http://ow.ly/3zqNGJ, http://ow.ly/3zqNMU). De islam heeft daarmee al jaren een virtueel monopolie op zelfmoordaanslagen. Zolang dit soort ongemakkelijke feiten worden genegeerd en dergelijke kritiek wordt weggezet als islamofobie, zal de huidige situatie alleen maar verergeren, en zullen de zogenaamde 'extremisten' van Baudet wederom gelijk krijgen.

9 Reacties
peterh2
peterh225 mrt. 2016 - 10:34

[De islam heeft daarmee al jaren een virtueel monopolie op zelfmoordaanslagen. Zolang dit soort ongemakkelijke feiten worden genegeerd en dergelijke kritiek wordt weggezet als islamofobie, zal de huidige situatie alleen maar verergeren, en zullen de zogenaamde ‘extremisten’ van Baudet wederom gelijk krijgen.] . Sterker nog, juist daardoor zullen de extremisten steeds meer aanhang krijgen waardoor je ook de rest van het onwelgevallige gedachtegoed van 'rechts' erbij krijgt...

badgast
badgast25 mrt. 2016 - 11:07

"In 2015 zijn er in de wereld 452 zelfmoordaanslagen gepleegd, waarvan 450 door moslims" is dat niet wat selectief? Hoeveel moordaanslagen zijn er geweest? waarbij de dader niet direct probeerde zichzelf tot heerlijkheid te bevorderen? Maar wel een stapel mensen naar het heilige hiernamaals bracht of probeerde te brengen?

Neurotherapie
Neurotherapie25 mrt. 2016 - 11:07

[Kritiek op de islam wordt door links tegenwoordig gezien als islamofobie] Nee. Kritiek op islam als vermomming voor agressie jegens groepen en individuen die hun eigen specifieke relatie met die islam er op na houden, dat wordt als islamofobie gezien. Islamofobie is daarbij een deelverzameling van de xenofobie, waarmee uitgedrukt wordt dat er sprake is van angst voor het onbekende. Islamofobie is dus de angst voor mensen die een voor de islamofoob vreemde religie aanhangen, waarbij de angst tot expressie wordt gebracht in vijandig en/of agressief handelen jegens een deel van de eigen bevolking. Veel voorkomende fenomenen onder islamofoben en xenofoben: - Guilty by association redenatie - Ondermijnen van het democratische gelijkheidsbeginsel - Absolute vrijheden claimen voor de eigen groep - Meedogenloze straffen eisen voor de 'anderen' - Attributie van alles wat goed is aan de eigen groep (framen) - Attributie van alles wat slecht is aan de 'anderen' (framen) - Koesteren van vijandbeelden - Conflicten aanwakkeren en uitbuiten (polarisatieparasitisme) - Meningen presenteren als feiten - Meten met twee maten - Toenemende woede gepaard aan toenemende intensiteit van genoemde kenmerken en gedragingen. Een van de negatieve frames is de term 'links'. Maar links is niets anders dan een voor de eenvoudigen van geest makkelijk te onthouden term voor 'persoon of groep met onwelgevallige feiten en meningen'. Alles wat ik gezegd hebt levert mij de xenofobe frame 'links' op. In werkelijkheid ben ik een volstrekt onafhankelijk vrijdenker die een fenomenale afstand voelt ten opzichte van alle mensen van alle geno- en fenotypen die zich niet, kalm, empathisch, wijs en onderzoekend gedragen. Ik heb dus geen hekel aan xenofoben, maar begrijp hun angsten vanuit mijn perspectief als onafhankelijk observator. Op grond van simpele gedragsobservatie en consequentie analyse kom ik tot de conclusie dat de belevingswereld van diegenen die onder mijn definitie van xenofoob vallen grotendeels illusoir en cognitief dissonant is en hun handelwijze gedoemd is om conflicten te veroorzaken en escaleren. De ultieme consequenties van xenofobie zijn oorlog en dictatuur. Xenofobie is een ziekte die doorgaans verspreid wordt door de polarisatieparasiet. Ik wens een ieder en ons allen toe dat die vreselijke ziekte hem of haar bespaard blijft.

Quibus2
Quibus225 mrt. 2016 - 11:41

Is de moord in de aanslag niet relevanter dan de zelfmoord? Dat je bereid bent ergens voor te sterven lijkt me niet zo'n vreselijke eigenschap, dat je bereid bent ergens voor te moorden daarentegen...

Phoenix van Milete
Phoenix van Milete25 mrt. 2016 - 12:27

@ Neurotherapie Leuk geprobeerd deze omdraaiing. Echter de strijd tegen de politieke Islam is de strijd tegen xenofobie, racisme, seksisme, intolerantie en geweld. Laten we jouw lijstje even op de Islam leggen: – Guilty by association redenatie: De Joden, Het Westen..... – Ondermijnen van het democratische gelijkheidsbeginsel: Uitgangspunt bij Islam – Absolute vrijheden claimen voor de eigen groep: zie de gedragingen van veel islamitche gemeenschappen in hun gastlanden. – Meedogenloze straffen eisen voor de ‘anderen’: Onthoofingen, aanslagen etc etc – Attributie van alles wat goed is aan de eigen groep (framen): Joden, het Westen – Attributie van alles wat slecht is aan de ‘anderen’ (framen): Joden, het Westen – Koesteren van vijandbeelden: Joden, het Westen – Conflicten aanwakkeren en uitbuiten (polarisatieparasitisme): Aanslagen plegen – Meningen presenteren als feiten: De Islam doet niet aan meningen. – Meten met twee maten: Er is weinig empathie voor de niet moslim. – Toenemende woede gepaard aan toenemende intensiteit van genoemde: Hoe groter de islamitische groep in het westen, hoe groter de opgeklopte woede over het feit dat de wereld om hen heen anders is dan de Koran hen voorschrijft; gevolg = haat frustratie en geweld.

JoostHelder
JoostHelder25 mrt. 2016 - 13:30

@Neuro "Islamofobie is daarbij een deelverzameling van de xenofobie, waarmee uitgedrukt wordt dat er sprake is van angst voor het onbekende." Het is geen angst voor het onbekende, maar juist een angst voor het bekende. Het is bekend hoe het gesteld is met vrijheden in landen waar moslims in de meerderheid zijn, het is bekend hoe het veel mensen is vergaan die kritiek hebben op de islam, het is bekend hoeveel aanslagen op islamitische grondslag zijn gepleegd, en bovenal is de inhoud van de koran bekend.

Savanne Rotsmoel
Savanne Rotsmoel25 mrt. 2016 - 13:56

@ Neurotherapie "Een van de negatieve frames is de term ‘links’. Maar links is niets anders dan een voor de eenvoudigen van geest makkelijk te onthouden term voor ‘persoon of groep met onwelgevallige feiten en meningen’." De eenvoudigen van geest, juist. Waarvoor dank. Maar is de term 'rechts' dan iets anders dan een voor de wegkijkende, probleemontkennende policor gutmensch makkelijk te onthouden term voor 'persoon of groep met onwelgevallige feiten en meningen'? Islamofobie is daarnaast een links verzinsel dat feitelijk onjuist is. Een fobie is een irrationele angst, en de angst voor de islam voor de zogenaamde islamofoben verre van irrationeel. Ik ben ook bang voor de vrijheidsbeperkende islam, voor het ondemocratische karakter van vrijwel elk islamitisch land, voor het gebrek aan vrouwenrechten in de islam, voor de straffen die het stelt aan homofilie, afvalligheid, bekering tot een andere godsdienst, het volstrekte onvermogen tot het incasseren van kritiek, het volledig ontbreken van zelfreflectie, de uitermate gewelddadige reactie op tekeningetjes, en de blijkbaar breed gedragen zucht naar het martelaarschap. Om maar wat te noemen. Dit zijn kenmerken van de islam die in vrijwel elk islamitisch land gelden, en helaas tegenwoordig ook steeds meer erbuiten. Door zo'n duidelijk onderbouwde angst te betitelen als een fobie, is het wel duidelijk wie er nou eigenlijk aan het framen is. "Op grond van simpele gedragsobservatie en consequentie analyse kom ik tot de conclusie dat de belevingswereld van diegenen die onder mijn definitie van xenofoob vallen grotendeels illusoir en cognitief dissonant is en hun handelwijze gedoemd is om conflicten te veroorzaken en escaleren." Wat is uw conclusie op grond van zo'n zelfde simpele gedragsobservatie en consequentie-analyse van de cognitief dissonante islamknuffelaars die, tegen alle feiten in, weigeren in te zien dat zelfmoordaanslagen en het martelaarschap onlosmakelijk verbonden zijn, en die blijven beweren dat deze aanslagen niets met de islam te maken hebben?

Frank Straathoff
Frank Straathoff25 mrt. 2016 - 23:34

@savanne Die laatste reactie is top

Neurotherapie
Neurotherapie1 apr. 2016 - 12:12

@Savanne De term 'rechts' gebruik ik uitsluitend in de betekenis: aan de rechterzijde van het politieke spectrum. Omdat dit een uiterst vage term is vind ik die zelden bruikbaar. De term 'islamknuffelaars' is een frame. Ik kan er helemaal niets mee, behalve vaststellen dat de gebruiker er kennelijk geen probleem mee heeft om frames te gebruiken. Voor mij persoonlijk hebben frames dezelfde plaats en betekenis als de term 'god': een niet toetsbare overtuiging van de gebruiker. Gefeliciteerd daarmee. Evenals met de gratuite bijval die met dergelijk vaag en gemakkelijk denken je in de schoot geworpen wordt. Veel plezier ook met de polarisatie die dergelijke uitingen tot gevolg hebben. Geniet ook van de vrijblijvendheid die dat alles heeft. Niemand hoeft ergens verantwoordelijkheid voor te dragen. Roep er maar lekker op los en bekommer je niet om de gevolgen die dat oproept. Vrijheid zonder verantwoordelijkheid is voor lieden met een gering zelfrespect. Als dat de schoen is die je past, trek hem vooral aan.

Albert Einstein
Albert Einstein25 mrt. 2016 - 9:28

"Door de weigering van de intellectuele elite om überhaupt na te denken over de rol die religie mogelijkerwijs heeft gespeeld bij de radicalisering van sommige van onze medeburgers, hebben populisten zich het alleenrecht op dit onderwerp kunnen toe eigenen" Baudet gaat er ten onrechte vanuit dat de intellectuele elite van nu dezelfde populatie is als in de jaren 60. Dat is niet zo. De intellectuele elite van nu, dat zijn juist islamcritici, zoals Paul Cliteur, Paul Scheffer, Ajaan Hirsi Ali, Afshin Ellian, en ja, ook de bovenlaag van de PVV-aanhang. Dat is een pijnlijke waarheid, maar er valt niet aan te ontkomen. De houding van "links" is dus slecht in schijn een tegenstrijdige, omdat "links" niet links meer is (al proberen ze wanhopig de schijn op te houden). Het echte linkse intellectualisme is gemigreerd naar een andere groep, de nieuwe elite.

Contramine
Contramine25 mrt. 2016 - 9:05

Dit stuk heeft heus wel aardige aanzetten, maar er zit zoveel ruis op de kabel dat we er niets verder mee komen. "Ons nationalisme uitte zich in nationale projecten als de verzorgingsstaat". Totale waanzin. De verzorgingsstaat is van onderop bevochten, in het geheel geen nationaal project. Alsof het om de Deltawerken gaat. En die Rote Armee Fraktion is niet vanzelf verdwenen. Binnen links hebben de nodige mensen zich scherp verzet tegen het gebruik van geweld. Ik heb enige hoop dat dit iets geholpen heeft. En de Duitse staat heeft niet stil zitten wachten tot het vuurtje vanzelf uitdoofde. Helemaal onthutsend wordt het bij de omschrijving "het Euro-Nationalisme als samenbindende religie". Hier projecteert de schrijver wat eigen angsten op zijn tegenstanders. De EU verdient betere en scherpere critici.

1 Reactie
Wij, Prins Pils, bij de gratie Gods
Wij, Prins Pils, bij de gratie Gods25 mrt. 2016 - 16:28

Helemaal mee eens. Waar nog aan toegevoegd mag worden dat Wilders op zijn best schijnoplossingen biedt. Ned. nationaliteit afnemen en uitwijzen naar Marokko? Als straf bovenop de normale creëert dat een discriminatie die de beste propaganda voor IS is die men zich wensen kan. En in plaats van zou een lachwekkende straf opleveren. De grenzen sluiten om terrorisme tegen te houden? Sowieso is driekwart van de terroristen hier geboren, en een deel van de 9/11-terroristen had een toeristenvisum. Of wil Wilders de grenzen helemaal dichtdoen en ook geen toeristen meer binnenlaten? Dan kunnen wij op vakantie gaan naar het buitenland ook vergeten. De-islamiseren van Nederland, zoals Wilders in zijn laatste tweet stelde? Levert een burgeroorlog op met een instortende economie als gevolg. Bovendien: Nederland, i.c. het Nederlandse bedrijfsleven, heeft de moslims zelf actief naar Nederland gehaald, in de jaren '50 tot '70. Tot slot: er wordt (vaak) gesteld dat links wegkijkt en niets doet. Maar heb je de laatste tijd nog gehoord van grote problemen met Marokkanen in Gouda, Utrecht, de Amsterdamse Diamantbuurt en dito Slotervaart? Waarschijnlijk niet, en de Amsterdamse criminaliteitscijfers zijn sterk gedaald in de afgelopen jaren. Ook het aantal geradicaliseerde moslims is, procentueel gezien, in Nederland veel kleiner dan in Frankrijk en België. We doen dus kennelijk toch iets goed hier. Niet dat het niet (kosten)effectiever kan. Integendeel, ik zie daar heel goede mogelijkheden toe, die ik ook aan de politiek ga voorstellen. Maar dat links wegkijkt en niets doet is pertinente onzin. Links schiet gewoon veel gerichter i.p.v. uit de heup zoals Wilders doet. En dat neemt tijd.

[verwijderd]
[verwijderd]25 mrt. 2016 - 8:49

--- Dit bericht is verwijderd —

2 Reacties
peterh2
peterh225 mrt. 2016 - 9:43

Alleen lijkt me nu echt de 'voeling' met de publieke opinie te verliezen hierdoor, aangezien de grote meerderheid zich mede hierdoor afkeert van 'links' en een meerderheid voor echt sociaal/socialistisch beleid daardoor verder weg is dan ooit...

Zandb
Zandb25 mrt. 2016 - 12:30

Uw vertrekpunt "Links staat altijd aan de kant van die ideologie of groepering die aan de macht van westerse, witte, kapitalistische, christelijke instituties wil knabbelen" is tevens uw eindpunt. U geeft één zeer krom "voorbeeld" als onderbouwing: Het communisme. Een van de hoofdkenmerken van het communisme is echter, dat het de rol van de religie ziet, als remmende factor voor de revolutie. De werking van de godsdienst was in die tijd vooral als die van opium: Het benam de mensen het zicht op de werkelijke problemen. Het ontnam de mensen de noodzaak om te vechten voor een beter bestaan. Daarom was het communisme tegen "het geloof". Omdat later duidelijk in "vrije landen" bleek, dat ook "het geloof" zicht kreeg op sociale problemen is m.n. bij socialisten die houding veranderd. Hun houding t.o.v. het geloof veranderde in de idee dat we met elkaar moeten streven naar een menswaardig bestaan. En dat idee is zo verankerd binnen onze, nog steeds behoorlijk christelijke samenleving, dat we die niet eens meer als links ervaren. Trouwens: een groot deel van onze verzorgingsmaatschappij is op het CDA-conto te schrijven; het CDA was doorlopend in onze regeringen vertegenwoordigd. De gedachte is nu, dat ook de islam - bij uitstek een geloof dat als opium fungeert - zal evolueren. Mits we onze democratie en de grenzen van de rechtsstaat in de gaten houden: Kerk en staat zijn en blijven gescheiden. Iedereen mag geloven wat hij wil mits hij dat ook een ander gunt. Alle burgers zijn voor de wet gelijk. Ideeën zijn vrij maar mogen niet allemaal in de praktijk gebracht worden. Niemand zal ontkennen, dat de islam een bedreiging vormt voor deze zaken. Maar niemand zal ook ontkennen, dat nogal wat christenen en Joden dat ook doen. Willen we de islam als een bedreiging aanpakken, dan moeten we de bedreiging in het algemeen aanpakken: Dat is wat bepaalde mensen - u noemt ze links - voorstaan en voor staan. En daarom is de kritiek van die mensen, als telkens weer blijkt dat mensen alleen de islam willen bestrijden, op die mensen niet mals.

[verwijderd]
[verwijderd]25 mrt. 2016 - 8:46

--- Dit bericht is verwijderd —

10 Reacties
RationeleBurger
RationeleBurger25 mrt. 2016 - 9:40

@Gra Shopper, Hoewel ik het met u eens bent dat het westen zeker niet heilig is, is er een levensgroot verschil met samenlevingen gebaseerd op de islamitische gang van zaken. Namelijk zelfkritiek en zelfreflectie. In het westen wordt het actief gestimuleerd om kritisch naar jezelf te kijken, te leren van fouten en van daaruit te verbeteren. Dit in tegenstelling tot islamitisch culturen, waar het woord van god de absolute waarheid is. Dat kapitalisme niet perfect is, is duidelijk. Niets is dat. Toch heeft het kapitalisme ons, als westen, ontzettend veel gebracht. Niet voor niets dat we bovenin alle lijstjes staan met meeste vrijheden, gelukkigste bevolking, hoogste opleidingsniveas. etc. Ook is men in het westen vrij om kritiek te leveren op zaken waar je het niet mee eens bent. En zou het in het westen mogelijk moeten zijn dit zelfs te doen zonder dat je voor je leven hoeft te vrezen. Iets wat in vrijwel elk islamitisch land onmogelijk is. Waarbij je dus niet alleen moet vrezen voor de overheid wanneer je kritiek uit, maar ook voor radicale gelovigen.

Phoenix van Milete
Phoenix van Milete25 mrt. 2016 - 9:45

" Als iedereen wat meer naar zichzelf zou kijken, dan zouden we misschien een stuk verder kunnen komen, maar als de westerling niet bereid is naar zichzelf te kijken, waarom zou een ander dat dan wel moeten? " Kijk eens rond bij diverse media naar uitingen van politici en opiniemakers van verschillende signatuur en vraag je af: waar is er meer zelfkritiek (en is er überhaupt ruimte voor kritiek) in het westen of in het MO?

Neill Page
Neill Page25 mrt. 2016 - 10:03

Wat een onzin en wat een gegeneraliseer over 'de westerling' op het racistische af.. wel eens gekeken hoe moslims met veel geld zich gedragen? Sjeiks bijvoorbeeld, gedragen zich als beesten toch worden ze nooit afgezet komt er nooit iemand in opstand. Omdat god hen sjeiks heeft gemaakt mogen zij meer en zijn zij beter als gewone mensen. De islamitische cultuur wordt als minderwaardig beschouwt door het totale gebrek aan technologische/sociale/medische ontwikkeling of wat voor ontwikkeling dan ook. Landen waar mensen worden onderdrukt met middeleeuwse ideen. Waar wetenschappelijke feiten als de evolutie worden ontkent omdat het niet in de leugen van hun geloof past. U demoniseert 'het westen' maar zou niet kunnen leven in een land zonder westerse waarden als democratie, mensenrechten, humanisme etc. U bent grote hypocriet.

Doppert2
Doppert225 mrt. 2016 - 10:24

Maar die economische achterstand is het gevolg van de islam. Daar waar volgers van andere godsdiensten zich verder bekwamen en ontwikkelen, berusten moslims in 'allah's wil'.

Savanne Rotsmoel
Savanne Rotsmoel25 mrt. 2016 - 11:03

"Als je geen geld oplevert voor de westerling, dan wordt je als minderwaardig beschouwd, en aangezien veel moslims geen werk hebben of krijgen, wordt deze groep automatisch door het systeem als minderwaardig beschouwd." De westerling. Hier klinkt nogal wat frustratie uit. Ik ben ook westerling, en ik beschouw mensen zonder werk niet als minderwaardig. Ik waardeer ze hooguit minder wanneer blijkt dat ze enkele moeite doen om aan werk te komen en genoegen nemen met gratis geld. Moslim of geen moslim. Dat moslims gemiddeld genomen vaker werkloosheid dan niet-moslims, heeft ook met zaken te maken als schooluitval (twee maal zo hoog onder allochtonen) en het kiezen van vakken met een lage baangarantie (economisch-administratief). Ook blijken allochtonen minder bereid om voor een stage verder te reizen, in tegenstelling tot autochtone leerlingen, die daardoor een veel breder aanbod hebben. Ook zou u er goed aan doen om niet alle moslims over een kam te scheren. Zo doen Turkse moslims het op de arbeidsmarkt stukken beter dan hun Marokkaanse geloofsgenoten. De culturele achtergrond is dan ook minstens zo relevant bij het in kaart brengen van deze complexe problematiek. En even voor de duidelijkheid: het zijn die vieze kapitalisten die werk creëren voor miljoenen mensen.

Dantes040
Dantes04025 mrt. 2016 - 11:48

Gra Shopper, je wijsheid ontroert me. Ik ben zelf werkeloos en wordt sinds begin 2013 zowel geestelijk als fysiek ernstig mishandeld. Ik verwijs alle lezers dan ook naar doorbraak.eu Ik ben het dan ook mordicus oneens met Rationele Burger, dat je hier niet voor je leven hoeft te vrezen. In de werktrajecten waar ik heb gezeten, wordt er eens in de maand iemand gek. Dingen als ruiten ingooien, met stoelen gooien en klantmanagers die op hun bek worden geslagen. Uiteraard ligt dit volledig aan de werkelozen.

Quibus2
Quibus225 mrt. 2016 - 11:51

@Neil Page Inderdaad, alle moslims zijn middeleeuws. Net zoals alle linksen trotskist zijn, alle christenen amish, en alle rechtsen... ach.

RationeleBurger
RationeleBurger25 mrt. 2016 - 12:27

@Gra Shopper, [Dat het niet zo goed is in islamitische landen dat weet ik ook wel, maar ik begrijp niet wat wij daar mee te maken hebben, er wordt toch niet van jullie verwacht dat jullie daar moeten gaan wonen?] U maakt zelf de vergelijking tussen het westen en de islam. Als iemand daar dan op inhaakt, kom dan niet met flauwe argumenten als: "er wordt toch niet van jullie verwacht dat jullie daar moeten gaan wonen?". Bovendien is het probleem ook niet dat wij daar gaan wonen en ons gedachtengoed meenemen. Het probleem speelt hem in de bagage die islamitische immigranten meenemen naar het westen. Immers daar komen de integratieproblemen vandaan. @Dantes040, Hoeveel doden heeft u al zien vallen in die werktrajecten? En wordt dat geweld gepleegd door mensen die ideologisch tegen werken zijn ofzo?

Phoenix van Milete
Phoenix van Milete25 mrt. 2016 - 12:32

@ Gra Shopper Ik antwoorde op uw stelling dat de westerling niet kritisch naar zich zelf kijkt en dat daarom er zo weinig wederzijds begrip is. Mijn punt is (en dat kunt u zelf ook zien als u de moeite neemt media en opinie makers van het Westen en MO te vergelijken) dat het westen wel kritisch naar zich zelf kijkt en het MO niet of iig veel minder.

Neill Page
Neill Page25 mrt. 2016 - 13:31

@Quibus Een ieder die de evolutieleer van Darwin ontkent is in mijn ogen middeleeuws, als dat alle moslims zijn...so be it.

Mark Gh
Mark Gh25 mrt. 2016 - 8:25

De meeste landen waarin de islam dominant is hebben ergens in de afgelopen 100 jaar voor het eerst in millennia zelfbestuur over de schutting gegooid gekregen. Er was daar geen ervaring, geen kennis, geen structuur over hoe dat dan eigenlijk moet. Voor die tijd waren het óf gebiedsdelen van een groot rijk (Egyptisch, Romeins, Ottomaans, en vele anderen) óf niet georganiseerde gebieden met nomadische volkeren. Wie er in zo'n situatie het hardst roept dat het op een bepaalde manier moet wint en krijgt alle ruimte om de absolute macht naar zich toe te trekken. Een volk dat niet weet wat het moet laat zich makkelijk leiden, en religie is daar een heel makkelijk instrument voor.

1 Reactie
FransBrinkman
FransBrinkman25 mrt. 2016 - 10:43

Zo is dat. De Romeinen hebben 'ons' zo gekerstend.

Zandb
Zandb25 mrt. 2016 - 8:18

Ongewild is zijn slotconclusie juist, als we voor ogen houden dat die elite waar Baudet het over heeft, mensen van zijn kaliber betreft. "En als dit experiment überhaupt al goed kan aflopen vraag ik me af of het in veilige handen is bij een elite die geen intellectuele elite is, omdat ze niet wenst in te gaan op de belangrijkste vragen van onze tijd." Immers: Als ik al in staat ben om de man zo door de mand te laten vallen.........

4 Reacties
Phoenix van Milete
Phoenix van Milete25 mrt. 2016 - 9:01

" Immers: Als ik al in staat ben om de man zo door de mand te laten vallen……… " Ik ben benieuwd; hoe laat u Baudet door de mand vallen? Hij heeft een punt dat een elite geen knip voor de neus waard is als ze de actualiteit niet onder ogen durft te komen. Wat voor intellectueel ben je nou als je niet over je ideologisch schaduw kan stappen?

Zandb
Zandb25 mrt. 2016 - 12:39

Tja, Phoenix: Bijdragen worden in omgekeerde volgorde geplaatst; de laatste het eerst. Als u even doorleest, dan begrijpt u wel wat ik bedoel. Verder valt het me tegen dat u mijn laatste bijdrage nog niet eens goed hebt gelezen of begrepen. U zegt namelijk: "Hij heeft een punt dat een elite geen knip voor de neus waard is als ze de actualiteit niet onder ogen durft te komen." Dat is de slotconclusie van Baudet, waarvan ik zeg dat die (ongewild) juist is. Daar heeft hij ook een punt. Maar wat hij en u niet doorhebben is, dat uitspraken als "De elite is geen knip voor de neus waard als die zich misdraagt" volkomen waardeloos zijn. Want, misdraagt zich de elite dan?

KnorretjeBig
KnorretjeBig25 mrt. 2016 - 15:27

@Zandb "Maar wat hij en u niet doorhebben is, dat uitspraken als “De elite is geen knip voor de neus waard als die zich misdraagt” volkomen waardeloos zijn. Want, misdraagt zich de elite dan?" Men kan zich misdragen door handelingen te verrichten of handelingen na te laten.

Zandb
Zandb25 mrt. 2016 - 17:38

En Knorretje: Wat doen ze dan of laten ze dan na? Of misschien begrijpt u zo wat ik bedoel: Als ik zeg, dat als u (de elite) de realiteit niet onder ogen wil zien, u geen knip voor de neus waard bent, dan klopt dat toch als een zwerende vinger?

Zandb
Zandb25 mrt. 2016 - 8:14

Kijk, Baudet wéét het wel! Want als het om de uitwerking van de westerse cultuur voor de mensen gaat beweert hij uitermate links: "Velen van hen geloven nog steeds in een god, maar laten zich daardoor niet meer onderdrukken."

1 Reactie
Phoenix van Milete
Phoenix van Milete25 mrt. 2016 - 8:58

“Velen van hen geloven nog steeds in een god, maar laten zich daardoor niet meer onderdrukken.” Wat is er nou links (of rechts) aan deze opmerking/ constatering?

Zandb
Zandb25 mrt. 2016 - 8:09

Ook dit - zie verderop - is een mening waarin mij niet duidelijk is, wie dan "links" met "islamknuffelen" associeert en waarom die mensen dat terecht doen. En wat verstaat Baudet onder een "socialer economisch beleid"? En waarom is links daar alleen verantwoordelijk voor? Geen enkele onderbouwing dus, voor de volgende mening: "Ondertussen is één van de mogelijke remedies, een socialer economisch beleid dat immigranten uit hun religieuze subcultuur had kunnen losweken, verder weg dan ooit omdat links wordt geassocieerd met Islamknuffelen."

4 Reacties
Phoenix van Milete
Phoenix van Milete25 mrt. 2016 - 8:57

Hoeveel onderbouwing heeft u nodig? Het zijn linkse opiniemakers en politici die vanaf het begin elke vorm van kritiek op immigranten en hun cultuur en religie naar het land van xenofobie en racsime hebben verwezen. Net zoals kritiek op hoe de vooral linkse stadsbestuurders omgingen met integratie. Dat is een grove fout geweest want een hoop kritiek was terecht en het is nogal denigrerend om zorgen van mensen de grond in te stampen als zijnde dat ze dom en racistisch zijn als je het niet zo ziet als hen: hieraan heeft GW zijn succes te danken. Vooral Cohen had zich opgeworpen als iemand die de conservatieve islam een hand boven het hoofd hield uit de overtuiging dat immigranten daar behoefte aan hadden en zo beter in onze maatschappij zouden integreren: een grove miscalculatie. Kans dat hij niet wist van de al decennia voortschrijdende infiltratie van het wahabisme in de islamitische wereld; dat is het belangrijkste aspect waar men in politiek rekening mee dient te houden maar niet kan vanwege onze vriendschap met de Saoudis; daar ligt een kern van het probleem; we zijn in strijd met de politieke islam. Ons antwoord moet ook politiek zijn.

JoostHelder
JoostHelder25 mrt. 2016 - 10:26

Zoek op Joop op het woord 'islamofobie' en je zult een hele trits aan voorbeelden vinden, dan zie je waarom die mensen dat terecht doen.

Zandb
Zandb25 mrt. 2016 - 12:51

Phoenix; ik vind het prima dat u een mening hebt. Maar als uw "uitgangspunt" hetzelfde is als het "punt waar u aankomt" dan cirkelredeneert u. U vertelt bv wat Cohen in uw ogen probeerde en hoe dat in uw ogen afgelopen is, alsof het feitelijkheden betreft. Helaas voor u zijn het "maar" meningen. En die worden niet beargumenteerd dan in een cirkelredenering: Cohen was verkeerd bezig want het bleek dat hij verkeerd bezig was. Hoezo was Cohen verkeerd bezig en hoezo is dat gebleken? Hoezo hield Cohen "de conservatieve islam de hand boven het hoofd"? Ik heb heel veel onderbouwing nodig als meningen als feiten worden gepresenteerd. Mening in de vorm van een feit: Cohen dronk alleen maar thee. Kom dan maar op en onderbouw dan maar hoe je de conservatieve islam daarmee de hand boven het hoofd houdt.

Zandb
Zandb25 mrt. 2016 - 12:54

Nou Joost, dat vind ik niet, dat je dat dan ziet. Integendeel.

Yolo2
Yolo225 mrt. 2016 - 8:07

Goed stuk! Links moet goed kijken of ze wel voor het etnisch religieuze karretje gespannen willen blijven.

Zandb
Zandb25 mrt. 2016 - 8:00

Het ligt zo zeer voor de hand, dat Baudet dat punt mist: Je MOET verschil maken tussen de situatie in een democratisch land als Nederland en landen waarin de islam in dienst van de dictatuur staat.

5 Reacties
Phoenix van Milete
Phoenix van Milete25 mrt. 2016 - 8:46

Beste ZandB Wellicht is er een relatie tussen Islam en het feit dat al alle islamitische landen dictaturen zijn? Wellicht heeft het dezelfde oorzaak waarom vanuit Islam zo weinig ruimte is voor democratie en andersdenkenden? We kunnen zien dat een groep moslims in het westen veel moeite heeft met het leven in een omgeving waar niet de islam als cultuur dominant is. De oorzaken daarvan zit in Islam, culturele trots en het algemene gevoel van schaamte en vernedering. En dat botst weer met ons westerse culturele schuldgevoel.

Savanne Rotsmoel
Savanne Rotsmoel25 mrt. 2016 - 9:53

@Dirk Jan Vergis u niet: de bijbel is minstens zo intolerant jegens andersdenkenden, homoseksuelen, vrouwen, afvalligen, overspeligen, etc. Als het christendom anno nu de bijbel naar de letter zou volgen, zou het er hier niet veel anders aan toe gaan dan in Saoedie-Arabië. Het christendom heeft een reformatie en een verlichting ondergaan, dat is het grote verschil.

Zandb
Zandb25 mrt. 2016 - 13:02

Als u uitgaat van die vraag: "De vraag die Baudet dus (impliciet) opwerpt is de volgende: kan de aard van de verschillende godsdiensten wellicht ten grondslag liggen aan de specifieke richting die een land neemt." dan is het toch niet voorstelbaar dat wij ooit onder dictatuur van het christendom geleefd hebben? En dat ook nog ondanks die "intrinsieke boodschap van naastenliefde enz". Dus leg ik nog maar eens de nadruk op "de godsdienst in dienst van de dictatuur". Dat de ene religie zich beter leent voor een dictatuur dan een andere is nonsens, omdat zaken als naastenliefde en verdraagzaamheid en tolerantie blijkbaar heel eng gedefinieerd kunnen worden.

Zandb
Zandb25 mrt. 2016 - 13:10

Phoenix; in een land waarin de islam in dienst van de dictatuur staat, kan er geen andere dan een dictatoriale islam bestaan: elke andere opvatting wordt met grof geweld onmogelijk gemaakt. In een land als het onze, waarin wèl vrijheid heerst, zou het heel goed kunnen dat andere veel mildere vormen van de islam ontstaan. Ik denk echt niet, dat mensen die in een dictatuur leven, daar allemaal gelukkig mee zijn. Bedenk ook eens wat het alternatief zal zijn: De islam zal als kwaadaardige ideologie bestreden moeten worden tot die volkomen vernietigd is. Ik vind dat weinig realistisch.

KnorretjeBig
KnorretjeBig25 mrt. 2016 - 15:43

@Dirk Jan "Met dit laatste uitgangspunt (een soort Herrenvolkmentaliteit met eerste- en tweederangsburgers/gelovigen" Hoe noemen wij een stelsel van eerste- en tweederangsburgers? Apartheid. Daar was links Nederland toch op tegen, dertig veertig jaar geleden?

rbakels
rbakels25 mrt. 2016 - 7:59

Korte samenvatting van dit stuk: de islam is inderdaad vreselijk, maar een linkse intellectuele elite wil dat niet zien. Het is gewoon Wilders met een quasi-intellectueel sausje. Twee kanttekeningen. Er zijn landen waar de islam volstrekt geen probleem oplevert. Onlangs was ik in het zuiden van Thailand waar het me opviel dat ik zo veel hoofddoekjes zag. Ik dacht aan islamitische opstandelingen in het uiterste zuiden van Thailand die streven naar aansluiting bij Maleisië. Maar iedereen die ik het vroeg vertelde mij dat de moslims die ik zag volstrekt vredig samenleven met de andere Thais (die overwegend boeddhistisch zijn). Een andere kanttekening is dat cultuur en godsdienst in een kip-ei verhouding tot elkaar zijn. Zijn gereformeerden zo streng voor zichzelf omdat de bijbel en de dominee dat eisen, of zijn ze van nature streng voor zichzelf en hebben e dat zelf in hun geloof gestopt? Er zijn ook veel vrijzinnige protestanten. De Rooms-katholieke leer is wel streng maar elke "paap" weet dat hij daar losjes mee om kan gaan. De islamitische cultuur moet niet worden verward met de Arabische cultuur. De criminaliteit van Marokkanen is duidelijk geen gevolg van de islam, want de statistieken wijzen uit dat de even islamitische Turken beduidend minder crimineel zijn. Albanezen hangen overwegend de "Bekhtasi" islam aan, een zeer gematigde stroming (die la honderden jaren oud is). In Albanië zie je bijna geen hoofddoekjes op straat, en als dat wel zo is, is het waarschijnlijk een buitenlander. Zeker ook een rol speelt dat politici vijanden nodig hebben om zichzelf te profileren. Wilders indoctrineert ons met de gedachte dat alle moslims niet deugen. Ik ben allerminst een aanhanger van Wilders maar betrapte mezelf er wel op dat ik ook bedenkingen had tegen de islam - die over gingen toen ik me er beter in ging verdiepen. Je mag gewoon niet generaliseren. Omgekeerd voelen moslims zich vernederd door het Westen. Ze vrezen zelfs dat het Westen de islam wil uitroeien, en dat is allerminst een vreemde gedachte. Uiteindelijk speelt economie ook een grote rol. Godsdienstige scheidslijnen vallen vaak samen met sociaal-economische scheidslijnen. Wederom een argument dat de invulling van een godsdienst een gevolg is van de cultuur en niet omgekeerd.

6 Reacties
JoostHelder
JoostHelder25 mrt. 2016 - 10:34

"Er zijn landen waar de islam volstrekt geen probleem oplevert." Thailand is het afgelopen jaar nog getroffen door een terroristische aanslag, noem dat maar geen probleem. Daarnaast zijn er ook delen van het grensgebied met Maleisië waar het door moslimfundamentalisten structureel onveilig is.

FransBrinkman
FransBrinkman25 mrt. 2016 - 10:48

Zo is dat. Opvallend dat ongelovigen hier godsdienst zo'n grote, bepalende rol toekennen. Het is een bekende uitspraak: de kapitalist zegt tegen de pastoor hou jij ze dom dan hou ik ze arm. Niet omgekeerd.

Haastig
Haastig25 mrt. 2016 - 11:25

"zuiden van Thailand waar het me opviel dat ik zo veel hoofddoekjes zag. Ik dacht aan islamitische opstandelingen in het uiterste zuiden van Thailand die streven naar aansluiting bij Maleisië." De MO-variant van de Islam breidt zich steeds verder uit, inclusief Azië. Je verwijst bv naar aansluiting bij Maleisië, maar ooit -een jaar of 40 geleden- waren er ook amper hoofddoekjes in Maleisië. In de jaren 90 werd in Maleisië nog een burqa/niqaab verbod bediscussieerd. En het sharia strafrecht (delen v Maleisië, Brunei) ? Nieuw! MO-invloed! Brunei nu "streng islamitisch", was dat 30 jaar geleden nog totaal niet. Wellicht waren de betreffende personen geheel oprecht, maar wat we nog wel eens vergeten, als Nederlanders, is dat niet iedereen even open praat, wil - of durft te spreken. Ik vermoed dat de gemiddelde Chinees in Maleisië ook zal zeggen dat het prettig samenleven is, heel vreedzaam, zonder er aan toe te voegen dat hij minder rechten heeft en inmiddels moeilijk moet doen over varkensvlees.

rbakels
rbakels25 mrt. 2016 - 13:44

Er wordt hier het een en ander door elkaar gehaald. 1) In het uiterste zuiden van Thailand zijn er gewelddadige opstandelingen die streven naar aansluiting bij Maleisië. Het gaat hier om een groep die etnisch eigenlijk bij Maleisië hoort maar om historische redenen onder Thailand valt. 2) Begin dit jaar was ik in de buurt van Krabi, ook in zuidelijk Thailand, maar niet de hierboven bedoelde streek in het diepe zuid-oosten. Daar zag je ook de nodige hoofddoekjes maar iedereen vertelde me dat die moslims volstrekt vredig samenleven met de andere Thais. 3) Rohyngia-moslims zijn geconcentreerd in het *westen* van Myanmar, bij de grens met Bangladesh. Helaas hebben de Birmezen - die in Myanmar overheersen - ruzie met allerlei andere etnische groepen in Myanmar. Daarom is het trouwens ook politiek correct om het land als Myanmar te betitelen en niet met de oude (Britse) naam Birma. Ja, het dragen van hoofddoeken neemt toe. Dat zou wel eens een reactie kunnen zijn op de wijdverbreide moslimhaat. Er zijn trouwens hoofddoeken en hoofddoeken. Op de VMBO school hier aan de overkant zitten een heleboel moslima's maar die dragen echt geen hoofddoek om de begeerte van glurende mannen te beteugelen: ze kleden zich zelfs behoorlijk sexy, met strakke spijkerbroeken en zo. Het is voor hen meer een soort klederdracht. Ik wil er trouwens op wijzen dat in Rusland eveneens de nodig moslims wonen (Tataren, soms ten onrechte aangeduid als Tartaren). Toptennisster Dinara Safina (die een tijdje nr. 1 van de wereld was) is ook een moslima. Nee, ze tennist niet met een hoofddoekje.

Haastig
Haastig25 mrt. 2016 - 23:26

boenders 25 maart 2016 at 17:40 Dank boenders, ik hoef zelfs niet van mijn bank te komen om hoofddoekjes te zien, dus wat je precies wil zeggen is me niet duidelijk. De toename van hoofddoekjes in Maleisië is gevolg geweest van overheidsstimulatie in de vorm van hoofddoekjes-subsidie, echt letterlijk het omgekeerde van Wilders' voorstel. Geld krijgen om een hoofddoek op te knopen. De bulk geld die laatst opeens als "kadootje" van SA gegeven bleek aan de MP van Maleisië, gecombineerd met de veranderde religie in Maleisië doet mij vermoeden dat die kadootjes al een tijd bezig zijn. En, ja ik heb beslist moeite met oprukkende fundamentalistische inslag. Dat een land waar vorig jaar vrouwen voor het eerst voor gemeenteraad mochten stemmen steeds breder invloed krijgen op de overige islamitische gemeenschappen wereldwijd mag jij dan geen probleem vinden, ik vind het wél een serieuze issue. En om op het onderwerp terug te komen, de invloed van allerlei fundi christelijke clubs in o.a. Afrika vind ik ook weinig plezierig, ik zit simpelweg niet op een wereld vol fundi-gelovigen td wachten. Jij wel, nou prima. Veel plezier ermee, nu is het inderdaad voor mannen wat prettiger.

Haastig
Haastig27 mrt. 2016 - 8:46

boenders 26 maart 2016 at 02:41 "Haastig, wat een onzin om mij in mijn schoenen te schuiven, dat ik op fundi’s zit te wachten." Dat beeld krijg ik inderdaad als je gul met de term "islamofoob" strooit, bij kritiek op fundamentalistische islamitische stromingen. Racisme, ja, ik krijg steeds meer het idee dat dat achter de mensen schuilt die direct woorden als "islamofoob" gebruiken als er kritiek op de islam komt. Ik heb meerdere zeer pittige dingen geschreven over het christendom en (het gedrag van) de katholieke kerk in het bijzonder. Nimmer, nooit kwamen er boze reacties op, waarom niet? Waarom dan geen woorden als christenfoob gebruiken? Waarom komen die reacties wel als ik het heb over de islam? Ik krijg regelmatig het idee dat die reacties komen uit het niet gelijkwaardig zien, niet dezelfde capaciteiten toeschrijven, niet dezelfde verantwoordelijkheid toekennen, en daarom geen kritiek dulden op de islam en zijn volgers. Denken dat de 2e grootste religie ter wereld een minderheidje is, is waanzin, maar het past wel goed in het racistisch en betuttelend beeld dat er heerst bij de islamofoob-roepers.

Zandb
Zandb25 mrt. 2016 - 7:54

Met zo'n stelling beginnen en dan verwachten dat je serieus wordt genomen, ja zelfs dat iemand bereid is nog verder te lezen...... "Vrijwel altijd als een katholiek of een protestant iets onaardigs zegt of doet, gaan velen van ons direct akkoord met de conclusie dat hun wangedrag het gevolg is van hun religie." Het is maar goed dat Baudet zijn feitelijke ogende uitspraak sluw (of laf) tot mening ombouwt door "velen van ons" in de stelling in te bouwen. En niet te vergeten "vrijwel altijd". Want wat vindt Baudet "veel" en wie heeft hij op het oog met "ons"? Hoe vaak is "vrijwel altijd"? Vervolgens, even verder, laten blijken dat je niet weet dat het heet: "godsdienst is opium VAN het volk". Je ziet af van het feit over het hoofd dat de socialistische partijen de macht van de kerk bestreden, waar het de macht van de kerk BUITEN de kerk betrof; dat mensen geloven moeten ze zelf weten. Dan heb je niet door dat JUIST de socialisten de islam bestrijden zoals ze het christen- en jodendom bestrijden. Dit gecomprimeerd in de lachwekkende - als het niet zo triest was - suggestieve vraag wat er dan zo links is, in de islam, dat we die moeten ontzien. En dat was dan één alinea.

2 Reacties
Phoenix van Milete
Phoenix van Milete25 mrt. 2016 - 9:42

" Met zo’n stelling beginnen en dan verwachten dat je serieus wordt genomen, ja zelfs dat iemand bereid is nog verder te lezen…… " Hij wordt heel serieus genomen en heeft goed punt, dat kan je oa zien aan de reacties. Ik kan me voorstellen dat het voor gelovigen van wat voor religie dan ook het erg moeilijk is om te moeten vernemen dat een religie ook wel eens een slechte invloed kan hebben op een cultuur en volk en dat je niet elke religie zomaar in elke cultuur past. De vraag is ook niet wat er dan zo links is aan Islam waarom hij wordt ontzien; de vraag is waarom wordt Islam meer ontzien dan onze "eigen" religies? Het antwoord is simpel: linkse mensen hebben meer last van het collectieve schuldgevoel dat na WW2 is ontstaan en zijn niet instaat om onderscheid te maken zonder dat ze naar huidskleur, afkomst en economisch situatie kijken

Zandb
Zandb25 mrt. 2016 - 13:20

Dat klopt Phoenix; sommige mensen nemen de grootste onzin serieus. Helaas mis ik een onderbouwing waarom we iemand die zo'n onnozele beginstelling formuleert dan wel serieus zouden moeten nemen. Kijk aan een cirkelredenering als "Veel mensen nemen hem serieus want veel mensen nemen hem serieus", daar kan niemand veel mee. U kunt zich voorstellen "dat niet elke religie zo maar in elke cultuur past". Beste Phoenix, ik herhaal nog maar eens voor de zoveelste keer weer opnieuw dat ik ten overvloede hetzelfde zeg: "We hebben een democratische rechtsstaat met een duidelijke grondwet. En elke religie moet zich daaraan aanpassen. Niet zo zeer in wat men gelooft maar wel in wat men doet!" Als u deze realiteit niet begrijpt moet u zich niet met verwijten naar "links" bezig houden.

jellevwal
jellevwal25 mrt. 2016 - 7:51

Vóór het ontstaan van de natiestaten in de 19e eeuw, vooral het gevolg van gebruik van eigen talen, was een natie een godsdienstige groep. Natiestaten zijn dus nauw verbonden met meer of minder onkerkelijk worden. Moslims wereldwijd voelen zich een natie door hun godsdienst, ook al omdat de enige taal waarin de Koran mag worden gelezen arabisch is. Hun wereldwijde verbondenheid komt er mede uit voort dat zij wereldwijd worden onderdrukt. Het enige land waar Moslims iets te vertellen hebben is Iran. Onze imperialistische bombardeerderij, en dan het verzet toeschrijven aan een kwaadaardige godsdienst, leidt uiteraard tot woedende reacties.

Neurotherapie
Neurotherapie25 mrt. 2016 - 7:50

Het probleem is niet het ontbreken van een intellectuele elite die alle religies terug in hun hok schopt. Het probleem is wel, dat er een groeiende horde Nederlanders is, die niet begrijpt dat je enerzijds van een religie kunt eisen dat deze zich conformeert aan onze democratische wetgeving en cultuur, maar dat je anderzijds op grond van diezelfde wetgeving en cultuur niet je eigen bevolking, noch de bevolkingen mag aanvallen op grond van een guilty-by-association redenatie. Voor de simpelen: je kunt heel goed de schurft hebben aan alle religies, maar dat is nog geen reden om alle religieuzen tot de brandstapel te veroordelen. Dat laatste heet namelijk een heksenjacht. Van heksenjachten hebben de Verlichten onder de Nederlanders al enige eeuwen afstand genomen. Humanisme, handel en wetenschap, dat zijn de positieve tradities uit de Nederlandse cultuur. Maar een cultuur heeft niet uitsluitend trotse tradities. Getuige de hedendaagse polarisatieparasieten die de weg terug hebben gevonden naar de inquisitie, heksenjacht en de pogrom. Het enige verschil met het verleden is dat hun doelwit nu geen ketters, heksen of joden zijn, maar islamieten. En net als toen neemt het angstige en onontwikkelde, horige volk hun woorden in als ware het manna uit den hemel. En zij wanen zich opstandelingen en revolutionairen. Wat een canard! Wat een canaille! En Baudet, tja Baudet die heeft als hobby het wegen van heksen, opdat hij de hedendaagse, maar vooral ook toekomstige gruweldaden van 's Neerlands groot-Inquisiteurs tot een 'legitiem' fundament onder het gesundes Volksempfinden zal kunnen confabuleren. Die 'schijn-elite' en 'valsemunters' uit dat vlugschriftje van Bosma, wie zijn dat nu eigenlijk echt?

1 Reactie
Neurotherapie
Neurotherapie25 mrt. 2016 - 7:51

"noch de bevolkingen" moet zijn "noch de bevolkingen van de wereld".

voxpopuli2
voxpopuli225 mrt. 2016 - 7:36

Religie is altijd een probleem geweest binnen staten, uiteraard niet voor de staatsvormen waar een theocratisch bewind de macht heeft, maar in europa komen dat soort vormen gelukkig vrijwel nooit voor. Resteert natuurlijk een hybride samenleving zoals nu , een regering die seculier ingesteld is , maatschappelijke religieuze organisaties die zich benadeeld voelen omdat privileges verloren gaan, nieuwe religies die nog snel hun plaats willen veiligstellen voordat er echt rigide geacteerd gaat worden. Uiteraard trekt iedere groepering het eigen plan en doet een beroep op de nog aanwezige wetgeving. Persoonlijk ben ik van mening dat vrijwel iedere religie aanstuurt op segregatie, gewoon omdat de "anderen" niet die religie willen aanvaarden. Het vreemde doet zich voor dat zodra er sprake is van nonreligie of atheisme of anti-theisme . wat geen enkele binding onderling heeft, er 1 front gemaakt wordt tegen deze krachten vanuit de religies. Je ziet dat nu bij het opheffen van archaïsche wetgeving zoals zondagsrust en de huidige pogingen om bijzonder onderwijs wat normaler te maken. Gewoon omdat voor die groepen segregatie wel lekker aanvoelt. Ik ben niet van mening dat de " elite" dit niet ziet , maar dat het mechanisme om dit aan te pakken nu in handen ligt van de PVV, D66 en in mindere mate VVD en Pvda gewoon manipuleren tot het doel bereikt is. Bruusk werkt toch niet , geleidelijk de privileges ontnemen wel. Ongetwijfeld zal de komende maanden voorstellen tot afschaffen van halal en kosjere slacht opleveren en later besnijdenissen verboden worden op religieuze gronden tot 18 jaar. Daarna de anbi statussen van kerkgenootschappen tegen het licht en over een jaar of vijf is alles hoop ik geharmoniseerd

1 Reactie
Jan Willem deBoer
Jan Willem deBoer25 mrt. 2016 - 10:55

Interessante post Vox.

ToBeOrBecome
ToBeOrBecome25 mrt. 2016 - 7:12

Goed stuk. De spijker op de kop en precies op het juiste medium geplaatst.

RationeleBurger
RationeleBurger25 mrt. 2016 - 7:05

[Ondertussen is één van de mogelijke remedies, een socialer economisch beleid dat immigranten uit hun religieuze subcultuur had kunnen losweken, verder weg dan ooit omdat links wordt geassocieerd met Islamknuffelen.] Dit is al tientallen jaren geprobeerd, maar het heeft gewoonweg niet gewerkt. Je kan nog zo'n sociaal beleid voeren, als de wil er niet van twee kanten is gaat het niet werken. Kijk naar Zweden, met het meest sociale beleid ter wereld.

Felix-Arnhem
Felix-Arnhem25 mrt. 2016 - 6:59

Wat gaan we er aan doen dan?

DeKist
DeKist25 mrt. 2016 - 6:08

"Maar wat is er toch zo links aan de Islam dat we dat geloof, anders dan het Christendom en het Jodendom moeten ontzien?" Dit zou ik ook heel graag willen weten. Willen jullie dat eens uitleggen?

peterh2
peterh225 mrt. 2016 - 6:05

Sterk stuk! . Het is inderdaad de ruimte die de elite heeft laten liggen waar types als Wilders gretig gebruik van maken, niet alleen in Nederland maar overal in Europa zie je dezelfde wegkijkende reflex. . Gevolg is dat burgers die inzien dat de ideologische islam net zo hard besteden dient te worden als de kerk in de afgelopen eeuw worden weggezet als racisten en 'fout volk'. . Daarmee vanzelf bij types als Wilders uitkomen omdat dit de enigen zijn die al decennia consequent waarschuwen voor de gevaren van deze intolerante agressieve religie. . Zouden we de islam net zo benaderen als wij de protestantse en katholieke kerk al die tijd benaderd hebben dan zou Wilders nooit zo groot geworden zijn...

taylor
taylor25 mrt. 2016 - 5:19

Geachte heer Baudet, Ik ben het zeer met u eens maar ik ben bang dat de moslims van nu en de aankomende generaties zich niet zullen bevrijden onder het juk van de islam. Bij ons verdwijnt de ene kerk naar de andere daar integendeel word de ene naar de andere moskee gebouwd. De een nog groter dan de ander. Ik ben bang dat pak hem beet over een jaar of 10 Nederland er toch een stukje anders uitziet.

1 Reactie
taylor
taylor25 mrt. 2016 - 13:15

boenders, ben ik met je eens ze hadden ook lekker die dictators moeten laten zitten en dat bedoel ik niet sarcastisch. Er zijn schijnbaar bevolkingsgroepen die niet met democratie kunnen omgaan.

Mark Huysman
Mark Huysman25 mrt. 2016 - 4:55

[Ik ben al heel oud en dus herinner ik me nog dat linkse mensen religie ooit zagen als ‘opium voor het volk’] De term is geleend van Marx, alleen had die het over ‘opium *van* het volk en niet *voor* het volk. In zijn ogen was religie niet iets dat van boven af opgelegd werd maar iets dat uit het volk zelf ontstond als antwoord op ‘zielloze’ omstandigheden. [..en dat socialistische partijen het volk wilden verheffen door het te bevrijden van het juk van de kerk.] ‘Verheffing’ is een typisch sociaal-democratisch ideaal, niet zo zeer socialistisch: het ging de sociaal-democratie er om de arbeiders (en later ‘het volk’) materieel en cultureel te ‘verheffen’ zonder de kapitalistische verhoudingen zelf te veranderen. De verhouding met de kerk speelde daarbij slechts zijdelings een rol. Na de oorlog ging het vooral om de veralgemenisering en uitbreiding van het onderwijs. [Maar ik hoor die kritiek niet als het gaat om de Islam.] Welke kritiek? [Maar wat is er toch zo links aan de Islam dat we dat geloof, anders dan het Christendom en het Jodendom moeten ontzien?] Dat is een rare frame. Niemand zegt dat de islam ‘links’ zou zijn. De vraag is of de religie verantwoordelijk is voor de idioterie van extremisten of dat andere factoren beslissend zijn. Vergelijk een andere recente idioterie: de aanval op Irak door de Bush-gang. Die werd door de daders veelal in religieuze termen beleefd -interne briefings door het Pentagon werden voorafgegaan met een bijbelcitaat. Fundamentalistische christenen in de VS begroetten de illegale alles-vernietigende oorlog met ’Halleluja!’ gejuich. Toch richtte de oppositie tegen die oorlog zich niet op het christendom maar op de imperiale motieven. [Ondertussen is één van de mogelijke remedies, een socialer economisch beleid dat immigranten uit hun religieuze subcultuur had kunnen losweken, verder weg dan ooit omdat links wordt geassocieerd met Islamknuffelen.] Volgens mij is het verder weg dan ooit omdat de partij die door velen gezien werd/wordt als de vaandeldrager van links -de PvdA- al geruime tijd geen socialer economisch beleid meer nastreeft. Keer op keer doet die partij zich bij verkiezingen anders voor dan wat ze in werkelijkheid van plan is waardoor elk vertrouwen in linkse politiek ondermijnd is. De enige partij die wel een socialer economisch beleid nastreeft -de SP- slaagt er onvoldoende in om door te breken, maar dit heeft weinig te maken met vermeend ‘islamknuffelen’. [Ons nationalisme uitte zich in nationale projecten als de verzorgingsstaat, infrastructurele projecten, kunstbeleid, onderwijs], De verzorgingsstaat is niet zo zeer een uitdrukking van nationalisme maar van: -klassenstrijd -ontstaan en daardoor concurentie van post-kapitalistische staten na WO2 -wil tot ‘verheffing’, niet alleen bij de sociaal-democratie maar ook bij de christen-democratie en zelfs deels bij de liberalen -bloei van de kapitalistische economie waardoor een compromis tussen kapitaal en arbeid mogelijk werd Die voorwaarden bestaan nu niet meer met als gevolg dat de sociale verworvenheden een voor een afgebroken worden. [maar ook in de behoefte om andere culturen te overheersen met het argument dat we superieur waren (‘the white man’s burden’). ] De ‘behoefte om andere culturen te overheersen’ komt voort uit economische belangen: de jacht op grondstoffen, de behoefte om markten te domineren en goedkope arbeid te exploiteren. Nationalisme wordt door de heersende klasse gebruikt om ‘het volk’ mee te krijgen in de imperiale avonturen. [Daarmee hielpen we andere staten om zeep. Waren die al verzwakt door de invloed van de Islam? Of nam die invloed toe toen hun staten door ons, uitheemse bezetters werden ondermijnd?] Het gaat niet zo zeer om ‘de invloed van de Islam’, maar om de opkomst en overwinning van fundamentalistische en jihadistische stromingen, Dat is inderdaad door ‘ons, uitheemse bezetters’ gestimuleerd. Kijk naar de coup in 1953 in Iran die uiteindelijk de basis gelegd heeft voor de opkomst van Khomeini. Kijk naar de ondermijning van Nasser’s panarabisme door steun aan de moslimbroederschap. Kijk naar de westerse steun aan de mujahedin en Bin Laden tegen een seculiere progressief-nationalistische regering in Afghanistan. Of kijk naar de Israelische hulp bij het ontstaan van Hamas om de progressief-nationalistische PLO te ondermijnen. En last-but-not-least: kijk naar de vernietiging van Irak en de ruimte die dat gecreëerd heeft voor de opkomst van Daesh.

2 Reacties
Moeder Pietje
Moeder Pietje25 mrt. 2016 - 13:49

De naam DAESH is natuurlijk een uitvloeisel van de politiek correcte poging IS te de- islamiseren, te ontdoen van islamitische connotaties En van of voor het volk komt mij mij wat semantisch over, maar ik kan de nuance, het subtiele verschil missen. Verder dank voor je bijdrage.

Piet de Geus
Piet de Geus25 mrt. 2016 - 15:33

"De naam DAESH is natuurlijk een uitvloeisel van de politiek correcte poging IS te de- islamiseren" Leuke poging om een 'natuurlijke' betekenis uit de dikke duim te zuigen. De naam Daesh wordt gebruikt door mensen die menen dat je door de naam Islamitische Staat te gebruiken impliciet het bestaan van die staat erkent.

Quibus2
Quibus225 mrt. 2016 - 1:57

En ik maar denken dat de verzorgingsstaat een coproductie was van SDAP (Troelstra) en ARP (Talma), en dus nauwelijks te herleiden is tot nationalisme (maar wel tot socialisme en christendom). Anders waren beide heren wellicht thuis in het schone Tytsjerksteradiel gebleven, wie zegt er dat die gekke Hollanders ook nood hebben aan of recht hebben op een verzorgingsstaat? Dat geweldige nationalisme, een van de slechtste bedenksels van de Verlichting, dompelde het oude continent in geweld van 1914 tot 1945. Niet iets om met genoegen aan terug te denken, schat ik zo...

Bram Emanuel
Bram Emanuel25 mrt. 2016 - 1:47

"Wellicht zullen we nog meemaken dat het islamitisch terrorisme uit zichzelf verdwijnt, zoals ook de Rote Armee Fraktion en de IRA na verloop van tijd uitstierven." Zoals met alle -ismen zal het islamtisch terrorisme op zijn vroegst uitsterven met het overlijden van de huidige gelovers. En aangezien de meesten gelovers nogal jong zijn, zijn we dan 60 jaar verder.

[verwijderd]
[verwijderd]25 mrt. 2016 - 1:37

--- Dit bericht is verwijderd —

1 Reactie
JoostHelder
JoostHelder25 mrt. 2016 - 10:50

"Het is m.i. eerder de hoogste tijd, dat het westen al zijn troepen terug trekt uit het MO en zich meer gaat concentreren op diplomatieke oplossingen in plaats van militaire, die slechts ten doel hebben regiems te vervangen in regiems, die de economische en politieke belangen van het westen ondersteunen." Dat is veel en veel te simpel gesteld; de ene oorlog is de andere niet, ook niet in het Midden Oosten. De westerse bommen op Syrië helpen juist de leider die het westen niet steunt in het zadel te houden, die is Rusland veel beter gezind. Khadaffi is juist gebombardeerd terwijl die het westen wel goed gezind was. Als je werkelijk denkt dat elke westerse bom in het MO tot doel heeft een westers gezinde leider in het zadel te helpen heb je nog veel te leren.

Piet de Geus
Piet de Geus25 mrt. 2016 - 0:41

"Ons nationalisme uitte zich in nationale projecten als de verzorgingsstaat, infrastructurele projecten, kunstbeleid, onderwijs" Je moet maar durven om dat op het conto van het nationalisme te schrijven. Dan kun je het debat beter overlaten aan de intellectuele elite. Die kan je ook haarfijn uitleggen waarom zij kritiek hadden en hebben op christendom en jodendom maar niet vooraan staan bij het islam-bashen: omdat er laf nationalistisch volk is opgestaan dat dat al voor zijn rekening heeft genomen. Niet als religiekritiek maar uit xenofobe motieven. Geen enkele intellectuele elite zal op het karretje van nationalistische volksmenners springen om hen te helpen de zondebok te slachten. In tegendeel: zij zullen erop wijzen dat je als je religie wilt bestrijden op zijn minst ook christendom en jodendom mee moet nemen en je niet exclusief op de islam moet richten. Het sluiten van scholen op religieuze grondslag is een verdedigbaar standpunt, het louter sluiten van scholen op islamitische grondslag racisme. Een beetje intellect zou voldoende moeten zijn om dat te snappen. En even voor het historisch bewustzijn (wellicht is een studie geschiedenis aan te raden): de verzorgingsstaat, voor ieder toegankelijk onderwijs en dergelijke hebben we niet te danken aan de nationalistische kleinburger. Het enige waar die zich op mag beroepen zijn talloze oorlogen: in die zin verschillen ze geen spat van lieden die kerk en staat niet weten te scheiden, zo ze zelf al niet ook tot die groep behoren.

9 Reacties
taylor
taylor25 mrt. 2016 - 9:24

Niks geen xenofobe motieven maar gewoon de realiteit. We vreemd dat door heel Europa noord Afrikanen worden uitgekotst. Is dit nu de schuld van de west Europeaan??? Ik dacht het niet. Ik word een beetje moe van personen zoals jij dat eeuwige morele bagataliseren. Of ben je bang om uitgemaakt te worden voor extreem rechts?? Zo hou je elkaar lekker instant en de afbraak gaat maar lekker verder van ons vrij gevochten westen.

Phoenix van Milete
Phoenix van Milete25 mrt. 2016 - 9:29

" Het sluiten van scholen op religieuze grondslag is een verdedigbaar standpunt, het louter sluiten van scholen op islamitische grondslag racisme. Een beetje intellect zou voldoende moeten zijn om dat te snappen. " Een beetje intellectueel begrijpt dat een religie iets anders is dan een sexuele geaardheid en huidskleur zaken zijn waar niets aan kunt doen maar aan het aanhangen van een religie wel. Een beetje intellectueel begrijpt ook dat Christendom, jodendom en Islam niet hetzelfde zijn en dus apart beschouwd moeten worden. Je beschouwd politieke ideologieën toch ook apart? Een beetje intellectueel weet ook dat religies gevormd worden door de historie en cultuur: Islam komt niet uit onze cultuur voort. Een beetje intellectueel kijkt niet zo neer op de klein burger: die is voornamelijk reactief. Al die nare en goede ideologieën en religies worden toch echt gevormd door zgn intellectuelen. De klein burger mag hooguit stemmen en kiezen; waarbij het meestal kiezen is tussen twee kwaden.

Phoenix van Milete
Phoenix van Milete25 mrt. 2016 - 10:35

@ Boenders "Veel grote Duitse filosofen waren fervente antisemieten bijv. evenals sommige grote schrijvers en wetenschappers in Europa. Bij intellectuele elite denk ik toch in de eerste plaats aan onafhankelijke denkers zonder vooroordelen, die zich zeker niet voor het karretje van nationalisten en/of racisten laten spannen. " In hoeverre iemand zichzelf een intellectueel kan noemen is dus volgens u afhankelijk van hoe hij/ zij aankijkt tegen andere culturen en religies? Een beetje eng nietwaar om kritiek op andere culturen en religies gelijk te beschouwen als nationalistisch en/ of racistisch. Bovendien moet je als je een filosofisch werk leest ook rekening houden met de historisch context. Antisemitisme was vroeger heel normaal; bijna iedereen was gelovig en nagenoeg alle christelijke stromingen waren anti joods: dit heeft uiteindelijk tot de holocaust geresulteerd; een enorme wake up call voor het westen.

Piet de Geus
Piet de Geus25 mrt. 2016 - 10:52

"Niks geen xenofobe motieven maar gewoon de realiteit." Denk je nu werkelijk dat het beroep op 'de realiteit' van lieden die totaal buiten de samenleving staan enige indruk maakt? "dat door heel Europa noord Afrikanen worden uitgekotst" Jouw soort is 'heel Europa' niet en wordt door zeker zo'n groot deel van de bevolking uitgekotst.

Piet de Geus
Piet de Geus25 mrt. 2016 - 10:53

"Een beetje intellectueel begrijpt" Het klinkt bijna alsof je er een hebt geraadpleegd.

JoostHelder
JoostHelder25 mrt. 2016 - 10:55

"maar niet vooraan staan bij het islam-bashen: omdat er laf nationalistisch volk is opgestaan dat dat al voor zijn rekening heeft genomen" Je mist kennelijk de kern van het artikel; dat laffe nationalistische volk heeft de kans gekregen dat voor zijn rekening te nemen doordat 'de elite' nooit de noodzakelijke kritiek op de islam heeft geuit. Als je dat gevolg als oorzaak ziet voor de afwezigheid van kritiek op de islam bij de elite dan klopt het chronologisch niet helemaal meer.

Haastig
Haastig25 mrt. 2016 - 11:43

"Het sluiten van scholen op religieuze grondslag is een verdedigbaar standpunt, het louter sluiten van scholen op islamitische grondslag racisme." Uiteraard. Helaas wordt er ook "racisme" geroepen als men bezwaren maakt tegen gebedsruimtes op openbare universiteiten, let wel, universiteiten waar NIMMER ruimte was voor gebedsruimtes voor christenen of joden. Nu een "minderheid" DUS moet er een gebedsruimte komen, anders "racisme". Ik krijg daar wat kromme tenen van en vind dat een voorbeeld van gebrek aan religie-kritiek. Nogal wat religie-kritiek wordt afgedaan als racisme, maar m.i. uit racistische motieven: dat iemand geen kritiek heeft op de kwalijke aspecten (althans, wat "wij" tot voor kort kwalijk vonden) van een geloof OMDAT dat geloof wordt beleden door een bepaalde groep, is net zo racistisch als de aspecten kwalijk vinden OMDAT ze beleden worden door een bepaalde groep.

Piet de Geus
Piet de Geus25 mrt. 2016 - 12:24

"Je mist kennelijk de kern van het artikel; dat laffe nationalistische volk heeft de kans gekregen dat voor zijn rekening te nemen doordat ‘de elite’ nooit de noodzakelijke kritiek op de islam heeft geuit." Je blijft het verkeerde frame, waardoor je kritiek op 'de elite' ver over het doel richting bovenste ring gaat: het probleem is niet 'de islam' in het algemeen. Dat er problemen onder het tapijt zijn geschoffeld dat klopt: denk aan het rapport dat Ed van Tijn in een ondersta la stopte in plaats van beleid te laten ontwikkelen op het deel van de Marokkaanse jongens dat aan het ontsporen was. Overigens: zuipende en blowende jongens die wel erg ver van 'de islam' afstaan. Maar dat geeft degenen die ongenoegens onder een deel van de bevolking (die met name zijn gebaseerd is op hun eigen onvermogen hun leven vorm te geven en zich bestaanszekerheid te verschaffen) misbruiken voor hun xenofobe agenda nog geen gelijk. Het is nu eenmaal niet 'de islam' die het probleem vormt. Het gaat om bepaalde subculturen binnen de (min of meer) gelovigen. Net zoals er de nodige problemen zijn in nationalistische en xenofobe kringen. Religiekritiek (wat klinkt dat toch lekker doordacht) is daar het antwoord niet op. Wie religiekritiek wil uitoefenen dient iedere religie onder schot te nemen. En wie het woord religiekritiek in de mond neemt en tevens de zegeningen van onze zogenaamd joods-christelijke beschaving predikt is gewoon een religieus als alle anderen die intolerant zijn tegenover andere geloven.

Piet de Geus
Piet de Geus25 mrt. 2016 - 13:43

'Helaas wordt er ook “racisme” geroepen als men bezwaren maakt tegen gebedsruimtes op openbare universiteiten" En als bepaalde clubjes geen subsidie (meer) krijgen roepen ze dat ook. Schouders ophalen, omdraaien en het debat voeren met mensen die wel reële argumenten hebben.

Woeki Hypo
Woeki Hypo25 mrt. 2016 - 0:33

Wees consequent met religiekritiek. “Een elite die zich niet verdiept in de samenhang tussen religie, nationalisme en het ontstaan van stabiele staten is geen intellectuele elite.” Deze intellectuele elite moet zich dan tegelijkertijd buigen over religie, ideologie en wetenschap. Om retoriek en manipulatie te voorkomen. Dus niet apart, geen verdeel en heers. Tegenwoordig is het neoliberalisme (een ideologie) en de neoliberale economie (een wetenschap), beide met globalisme, in het Westen dominant. Het globalisme is anti nationalisme en tegenwoordig (extreem) radicaal en maximaal polariserend. Vandaar o.a. de toenemende weerstand. Dit globalisme ondermijnt het zelfbeschikkingsrecht van landen en volkeren en de democratie (o.a. begrotingsrecht). Dit neoliberalisme is geen liberalisme en geen humanisme, maar een neo feodalisme en een fascisme (de stok), en ook (extreem) radicaal en totalitair en tegen de Westerse Verlichting. Dit laatste bijvoorbeeld wordt niet openlijk gezegd. Dit neoliberalisme is ook geen secularisme, want het heeft een eigen (anti) God, Ego. En de neoliberale economie, deze wetenschap, is inmiddels de Staatsgodsdienst in o.a. Europa. Deze wetenschap is gewoon ook een religie, de dominante religie. Dit kan, omdat cultuur- en sociale wetenschappen (o.a. de economie, een meta wetenschap) niet waardevrij zijn. Dit niet waardevrij zijn creëert een ruimte (spectrum) van (filosofische of politieke) waarden als keuzen. Dit spectrum kunnen we of wordt het politieke of filosofische spectrum genoemd. De sociaal economische dimensie is onderdeel van dit spectrum. De fundamentele afkeer van religie door (een deel van) links beschouw ik als een historische (en filosofische) vergissing. Het argument heb ik hierboven gegeven: als zelfs een wetenschap een (anti) religie kan zijn. Nadeel verder o.a.: deze fundamentele afkeer vermindert / ondermijnt het verbindende karakter van links en marginaliseert links. Elke richting in het filosofische of politieke spectrum kan radicaal, extreem, polariserend, dominant, gewelddadig, sadistisch of een (andere) vorm van terreur worden (ook de liberale richting). Het maakt dan niet uit of het om religie, ideologie of wetenschap gaat. Woeki Hypo is gematigd liberaal.

Machielse93
Machielse9324 mrt. 2016 - 23:51

Sterke observatie. Ik heb ook nooit begrepen waarom links de kant van islamknuffelen heeft gekozen. Dat heeft er inderdaad wel toe geleid dat Wilders überhaupt bestaansrecht heeft.

Nailles
Nailles24 mrt. 2016 - 23:13

Daar waar staten toen er nog geen begin van een emancipatie van de lagere kkassen en democratie was door elites geleid werden kon dat alleen maar door repressie maar vooral via een samenbindend maar evens ter ontzag gebruikt middel, de religie, en die kon met de elite als haar machtigste vertegenwoordiger niet pluriform zijn. Met de natievorming werd langzamerhand het probleem van het noodzakerwijs aangewezen zijn op een enkele vorm van religie ongedaan gemaakt. Problemen zoals die bij ons in Europa alleen al gevormd werden door de Katholieke en diverse Protestantse kerken binnen èèn natie, met ook nog eens voor de elites ongewenst dwingende invloed van centrale organen van die religies, met als exponent het Vaticaan. De afgedwongen ontvlechting van kerk en staat werd daardoor een doel. Natievorming zonder ongewenste leidende kerkelijke invloed op de elite en volk was echter alleen mogelijk door het volk een alternatief te bieden voor wat hen via de religie samenbond. Daartoe bood het ontwikkelen van nationalisme soelaas. Er werden dan ook actief nationale helden en daden uit het verleden van stal gehaald en vaak ook gemythologiseerd weergegeven omdat het doel niet zozeer geschiedkundige wetenschap te bedrijven maar het scheppen van een samenbindend nationasl verhaal. Dit was in alle landen waar toegepast een zeer succesvol procedé. Pas toen dit gerealiseerd was ontstond later ook de weg naar het wegnemen van klassenstructuren, volksverheffing, en uiteindelijk democratie die resulteerde in de seculiere vrije westerse wereld. In de islamitische wereld is deze weg in nog maar weinig landen ook maar in haar beginfase betreden. Voor mensen uit deze wereld die hierheen immigreren is de bestaande seculiere en vrij staatsinrichting dan ook ongekend. In niet weinig gevallen zelfs zozeer dat zijn er afwijzend tegenover staan of er in ieder geval niet mee overweg weten.

Van der Wal
Van der Wal24 mrt. 2016 - 22:59

Nederland hééft geen intellectuele elite.

1 Reactie
Freeman2
Freeman225 mrt. 2016 - 9:11

Pijnlijk waar. Maar we hebben financiele elite, toch?

Patrick Faas
Patrick Faas24 mrt. 2016 - 22:55

“Ik ga toch naar de hel,” zeggen criminele gelovigen wel eens. Zoiets roepen er wel meer, en vaak lichtvaardig, maar gelovigen menen het echt. Sta eens stil bij zulke wanhoop. Inmiddels wordt duidelijk dat zulke wanhopige gelovigen, die verder niet veel weten, het meest gemakkelijk geronseld kunnen worden voor bloedige wanhoopsdaden, dus hopelijk houden islamofoben nu eens op hun pijlen te richten tegen islam in het algemeen of tegen hun lokale moskee. Religie en traditie zijn het probleem niet. De meeste moskeegangers volgen de paden van hun voorouders en willen alles netjes doen. Sterker, velen gaan naar de moskee om maar braaf te willen zijn in het oog van God en van de mens. Vernielzuchtig jihadisme is niet braaf en wil niet braaf zijn. Dat is rebellengedrag van gediscrimineerde jongeren, die overal verjaagd worden. Een Amerikaans sprekende terrorisme-expert gisteren op Nieuwsuur wees op hoe jihadisten hun geld verdienen met hasjhandel. We moesten vooral niet uit het oog verliezen hoezeer jihad verbonden is aan dope. Daar moest ik wel om lachen. Hij had wel een punt, maar hij zag het toch verkeerd. Inderdaad is er in veel landen een strijd van drank tegen drugs. Christenen drinken alcohol en moslims roken hasj, zeg maar. In de Franse taal wordt die strijd heel fanatiek gevoerd. Lang werden de Fransen hierin gesteund door de USA, vandaar zo’n idiote Amerikaan die zich niet realiseert dat juist die discriminerende en onredelijke War on Drugs jongeren nog eerder doet rebelleren. Neem liever een voorbeeld aan Amsterdam. Steek een joint op en begin een gesprek over God. Was wil Hij nou eigenlijk? Of is Zij toch een vrouw? De een noemt het theedrinken, een ander noemt het islamknuffelen, maar het is geen van beide. Wanhoop bestrijd je niet met wapens, maar met liefde.

2 Reacties
JoostHelder
JoostHelder25 mrt. 2016 - 10:59

Jouw gedachtegang is typisch genoeg niet zozeer een reactie op het artikel, maar vooral de reden dat het geschreven is.

Patrick Faas
Patrick Faas25 mrt. 2016 - 16:56

@JoostHelder OK, voor de duidelijkheid dan nog even: ik ben consequent in het beschermen van volkstradities, waar mogelijk en wenselijk, en in kritiek op geloof en andere superstitie. Ook als er een Jehovahgetuige aan de deur komt, ben ik lief en beleefd, maar ga wel rustig een discussie aan over God en ethiek. En verder is geloof verbinden aan nationalisme iets heel naars waaronder mijn Hollands katholieke voorouders zeer geleden hebben. Misschien willen sommige reactionairen terug naar de tijd van voor de Franse revolutie, maar ik niet.

Leowieke
Leowieke24 mrt. 2016 - 22:26

Goed stuk van deze Baudet, volgens mij een zeer goede interpretatie van de politieke en maatschappelijke situatie. Een Wilders die als een olifant door de porseleinkast gaat krijgt alle ruimte door de rest van de politici die al het vuil op kousenvoeten met handschoenen aan en meel in de mond proberen onder het tapijt te vegen.

1 Reactie
taylor
taylor25 mrt. 2016 - 5:20

Dus je zegt eigenlijk leowieke, Wilders heeft toch een punt.

Thom Holterman
Thom Holterman24 mrt. 2016 - 22:15

De historicus Xavier Baudet zegt dat hij al heel oud is en dat hij zich dus herinnert dat linkse mensen ooit religie zagen als ‘opium voor het volk’ etc. Maar hij hoort die kritiek niet als het gaat om de islam. Ik vraag mij af of hij wel goed heeft geluisterd. Als hij zo oud is als hij zegt, moet hij van de generatie zijn die van Anton Constandse heeft gehoord. En voor iemand die heeft doorgeleerd als hij (historicus zijnde) moet weten dat Constandse, in de kringen waar hij bekend was, de vrijdenkers, elke religie heeft gekritiseerd vanuit gelijke uitgangspunten. Ter verduidelijking verwijs ik naar een samenvatting op dit punt; zie: https://libertaireorde.wordpress.com/2015/12/02/religiekritiek-de-ellende-van-de-religie/ Dat dit verderstrekkend is dan Nederland maakt een speciale uitgave duidelijk van het Franse tweemaandelijkse tijdschrift ‘Le Monde libertaire’, waarvan eveneens ter verduidelijking hier een verwijzing naar een bespreking ervan; zie: https://libertaireorde.wordpress.com/2015/06/10/strijd-tegen-religies-anarchistisch-antiklerikalisme-in-deze-eeuw/ Ik laat het hierbij. Wellicht zal Xavier Baudet nu zeggen, ja, maar de libertairen reken ik niet tot de intellectuele elite. Wel dan zijn we uitgepraat.

6 Reacties
Piet de Geus
Piet de Geus25 mrt. 2016 - 0:42

"moet hij van de generatie zijn die van Anton Constandse heeft gehoord" Wellicht heeft hij dan ook vernomen dat Constandse daarbij zodanig uit de bocht vloog dat hij het haatpamflet van de SP over Gastarbeid en kapitaal bejubelde.

Phoenix van Milete
Phoenix van Milete25 mrt. 2016 - 6:40

U behoort wellicht tot de intellectuelen maar niet bij de groep intellectuelen die nu op dit onderwerp de toon bepalen. De zorg van Baudet is daarom zeer terecht. Sinds een aantal jaar heeft de linkse politiek zich voornamelijk laten beïnvloeden door intellectuelen als Bas Heijnen die het (en in mijn ogen idiote en opportunistische) standpunt hebben ingenomen dat religie onmisbaar is bij het vormen van een leefbaar moraal; dat we anders als mensheid ons niet weten te gedragen. (Bas Heijnen, haastte zich trouwens om erbij te vermelden dat hij natuurlijk zelf geen religie nodig heeft om zich als mens verantwoordelijk te gedragen.........zie hier in een notendop waar het in het linkse discourse misgaat: men beschouwd zichzelf -net als gelovigen- als superieur boven het gewone volk.)

Robert Follon
Robert Follon25 mrt. 2016 - 7:14

Constandse is al ruim 30 jaar dood... Het gaat hier eerder om de 'elite' die nog wel ademhaalt...

ToBeOrBecome
ToBeOrBecome25 mrt. 2016 - 7:14

Of je begrijpt gewoon niet wat Baudet bedoelt.

Mark Gh
Mark Gh25 mrt. 2016 - 8:19

Baudet bekritiseerd de linkse intellectuele elite. Het libertarisme met zijn streven naar individuele vrijheid, zelfbestuur en een kleine overheid zijn dat in de regel bepaald niet.

Thom Holterman
Thom Holterman25 mrt. 2016 - 11:06

@Piet de Geus, @ Phoenix van Milete, @ Dirk Jan, @ Robert Follon, @ ToBeOrBecome, @ Mark Gh: Beste Piet, als je mijn verwijzing gelezen had, zou je hebben gezien dat ik niet om de kwestie van het ‘haatpamflet’ ben heen gegaan. Beste Phoenix van Milete: u heeft het doorzien: er zijn intellectuelen en intellectuelen. Baudet gooit alles op één hoop wat de ‘linkse’ intellectuelen aangaat. Gelet op wat ik publiekelijk verkondig zou men kunnen denken dat ik tot de ‘linkse’ kant van het politieke spectrum behoor en niet ten onrechte, maar ik wil niet tot die ene hoop behoren die Baudet opwerpt. Ik heb mij altijd beziggehouden met de afwijzing van alle religie (in institutionele zin, de ‘kerk’ dus, elke kerk). Constandse is daarbij voor mij een voorloper, net als Domela Nieuwenhuis dat, weer eerder, was en Multatili… Beste Dirk Jan, lees wat ik aan Phoenix van Milete schreef en kom dan eens terug. Beste Robert Follon: Je hebt gelijk wat Constandse aangaat, maar ik beschouw mij als een van de levenden die verkondigt dat alle religie ellende betekent als het zich institutionaliseert. Vergelijk wat ik aan Phoenix van Milete schreef. Beste ToBeOrBecome, U bent knapper dan ik: u begrijpt wat ik niet begrijp! U heeft voor psychoanalyticus doorgeleerd? Beste Mark Gh: Uw reactie sluit aan bij mijn slotzin, we zijn het dus met elkaar eens. Let wel even op het verschil tussen een libertarische en een libertaire opvatting.