Logo Joop
De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen

Wedstrijdje handreiken tussen Klaver en Asscher

  •  
24-02-2017
  •  
leestijd 6 minuten
  •  
NOS Radio1 lijsttrekkersdebat

© 2017-02-24 17:51:08 DEN HAAG - Lijststrekker Lodewijk Asscher (PvdA) schudt Jesse Klaver (SP) de hand tijdens het NPO Radio 1 Lijsttrekkersdebat in Nieuws en Co, live vanuit perscentrum Nieuw

Voor de microfoons van NPORadio 1 gingen de lijstrekkers van VVD, PvdA, SP, CDA, GroenLinks, D66, ChristenUnie, SGP en 50Plus met elkaar in discussie. De PVV weigerde deel te nemen en de Partij voor de Dieren mocht van de NOS niet meedoen.
De politici gingen met elkaar in debat aan de hand van zelfgekozen stellingen in teams die door loting werden bepaald. In de eerste ronde traden Rutte, Roemer en Van der Staaij tegenover elkaar in de arena. Dat liep uit op een felle confrontatie tussen Rutte en Roemer waarbij de laatste opvallend de overhand had. Op het verwijt van Rutte dat de plannen van Roemer onbetaalbaar zijn, reageerde de SP-leider met “Hoor wie dat zegt. Sinds 1980 heeft de VVD 27 jaar in de regering gezeten en steeds is het begrotingstekort toegenomen. Terwijl onze plannen door het CPB zijn doorgerekend en betaalbaar zijn.”
Aan het slot van het debat werd aan alle aanwezige politici gevraagd met welke partij ze na de verkiezingen het liefst een coalitie zouden vormen. Jesse Klaver zei het liefst met de SP te gaan regeren. Die liefde bleek wederzijds want Emile Roemer ziet in GroenLinks de meest geliefde partner. Lodewijk Asscher verklaarde ondanks een pittige confrontatie tijdens het debat GroenLinks tot favoriete partner. Verrassend was dat Alexander Pechtold zei dat zijn partij met alle aanwezigen kan samenwerken “zelfs met de SP”. Daarmee blijkt de SP de grootste afstand tussen de progressieve partijen te kunnen overbruggen. Ook Henk Krol van 50Plus geeft de voorkeur aan een coalitie met de SP, louter vanwege het AOW-standpunt.
Sybrand Buma weigerde een voorkeur uit te spreken. Kees van der Staaij ziet ChristenUnie en CDA als favoriete partners. Gert-Jan Segers wilde niet echt kiezen tussen die twee mogelijke coalitiekandidaten. Mark Rutte gaat het liefst in zee met D66 en CDA. Geen van de lijstrekkers sprak een voorkeur uit voor VVD of PvdA.
Emile Roemer sluit de VVD als coalitiepartner uit. Jesse Klaver weigert dat te doen maar haalde een stunt uit. Hij reikte Lodewijk Asscher, tijdens een debat waar ook Henk Krol aan deelnam, letterlijk de hand om een pact te vormen dat gaat voorkomen dat rechts weer kan gaan regeren. Asscher sprak van een truc en noemde Klaver “een tikje arrogant”. Uiteindelijk pakte hij de hand van Klaver wel aan. Hier de letterlijke weergave van de discussie:
Klaver: We zijn het er over eens dat we samen een progressief kabinet moeten vormen en ik ben er van overtuigd dat GroenLinks er voor gaat zorgen dat de VVD niet de grootste partij wordt maar stel je voor, in the unlikely event, dat het niet gebeurt. Dan vind ik ook dat we er alles aan moeten doen om een kabinet te vormen zonder de VVD. Doet u dan met mij mee?
Asscher: Mijn voorkeur is absoluut een kabinet dat zo progressief mogelijk is maar ik vind de beloftes die u nu doet niet geheel waarachtig.
Klaver: Ik doe geen belofte, ik vraag u iets. Ik kan namelijk niet beloven dat ik niet met de VVD in een kabinet zal komen. Ik zeg dat, zelfs als zij de grootste worden, dan nog vind ik het onze opdracht om een andere coalitie te vormen die zonder de VVD is. U heeft gezien hoe moeilijk het land het de afgelopen jaren heeft gehad, welke strijd u heeft moeten strijden in het kabinet. Geeft u mij de hand. Meneer Asscher, geeft u mij de hand.
Asscher: Ik ga u zo de hand geven. Maar even terug naar de stelling. (Die was van GroenLinks en luidde ‘de missie van een volgend kabinet moet zijn om tegenstellingen in de samenleving te overbruggen’, redactie.) We moeten groter zijn dan politieke trucjes, we moeten groter zijn willen we tegenstellingen in Nederland overbruggen.
Klaver: Meneer Asscher.
Asscher: Dat bereik je niet met stratego.
Klaver: Meneer Asscher dan heeft u het niet begrepen wat ik zojuist doe.
Asscher: Ik heb het inderdaad niet begrepen want u doet geen recht aan de stelling. Wat is nou het probleem in Nederland op dit moment? Dat ze politici zien die bezig zijn met zichzelf. Ik reik de hand, ik doe een trucje, ik doe stratego. Het uitsluiten, het formuleren van breekpunten, het voor de verkiezingen al allerlei scenario’s voorspiegelen alsof ze waar zijn, doet geen recht aan wat er nodig is in Nederland. Mensen hebben onzekerheid over veiligheid, over migratie, over de zekerheid op het werk, over het inklomen en over het onderwijs van hun kinderen. En daar, op dat punt reik ik u de hand, want daar wil ik graag op samenwerken.
Klaver: U kunt links, u kunt rechts slaan, ik probeer duidelijkheid te creëren bij de kiezer. In 2012…
Asscher: Als ik u zou slaan had u het gemerkt, ik probeer in te gaan op de stelling.
Klaver: …zijn er ontzettend veel mensen teleurgesteld dat er toch een kabinet kwam dat je eigenlijk niet wilde, wat ik van u vraag en daarom reik ik u de hand, u pakt ‘m niet aan, dat is prima, maar wat ik wil is er met u samen voor zorgen dat dat progressieve kabinet er komt en daar is iets voor nodig, namelijk dat niet een van de progressieve partijen, of u dat nou bent of ik, rechts aan een meerderheid gaat helpen. En dat is waarop ik u de hand wil schudeen. Ik vraag het u nog een keer: werkt u daar met mij op samen?
Asscher: Ik werk daar met u op samen, op één voorwaarde, en die voorwaarde is een inhoudelijke, dat we ophouden met stratego, dat we afspreken wat we willen bereiken op het punt van werk, op het punt van zorg, minder marktwerking, meer samenwerken, op het punt van klimaat, jazeker want de Aarde zal moeten veranderen, maar ook op het punt van recht doen aan de zorg van de kiezers op migratie, op integratie, op arbeidsmigratie, op dat punt heb ik op GroenLinks nog te weinig vat. Ik ben heel blij met uw antwoord bij stelling 1 (die kwam van de PvdA en luidde ‘goed werk in Nederland vraagt meer scholing en minder arbeidsmigratie’, Klaver was het daarmee eens, redactie), ik wil daar heel graag met u op samenwerken maar het van tevoren uitsluiten en breekpunten formuleren gaat u niet helpen.
Klaver: Meneer Asscher, u heeft de afgelopen week uw best gedaan om de plannen van GroenLinks zo, hoe zal ik het zeggen, vooral niet te begrijpen en uw bondgenoot opzij te zetten. U heeft de afgelopen jaren beter samengewerkt met de VVD dan dat u dat met GroenLinks doet. Wat ik zojuist doe bij u is essentieel om het vertrouwen in de politiek terug te winnen. Helderheid geven over het kabinet wat je wilt en dat is op basis van inhoud, namelijk: eerlijk delen, zorgen dat de zorg weer betaalbaar is voor mensen en de Aarde bewoonbaar blijft voor toekomstige generaties.
Asscher: Met alle respect: ik probeer een inhoudelijk gesprek te voeren, wat u doet is een tikje arrogant, een heel klein beetje, zo zou ik het zien, want we proberen in te gaan op de stelling en samen te werken. U zegt dat u ontzettend bent aangevallen, volgens mij laten we zien wat de verschillen zin tussen de partijen en is dat ook onze taak, ik heb dat vier jaar gedaan. Verandering bereik je niet aleen door samen te werken maar ook door eerlijk te zijn over de keuzes. En daar moet je eerlijk over zijn. Ja, ik vind het prima, ik wil heel graag met u samenwerken maar laten we dat dan ook echt doen vanuit de inhoud. Dan reik u de hand.

Meer over:

politiek, nieuws
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.

Reacties (85)

Doofenschmirtz
Doofenschmirtz26 feb. 2017 - 11:56

Gingen deze verkiezingen maar eens over wat er werkelijk toe doet. Men maakt zich druk als kikkers in een kookpot over de kleur van het water, de hoogte van de pan, de andere kikkers in de pot en of ze wel zo groen zijn als moet en of er nog andere kikkers in de pan kunnen, maar ondertussen worden alle kikkers gekookt en ze merken er niks van. De echte problemen die geen enkele partij aankaart gaan over ons overleven als mensheid, niet over een procentje meer pensioen of drie vluchtelingen meer of minder. In 20-30 jaar moet ALLES anders zijn, onze kijk op welvaart, op waarde, op de samenleving en onze economie moet geheel duurzaam worden om te voorkomen dat we aan het einde van deze eeuw onder water staan, de woestijnen met 100% zijn uitgebreid, het ijs is gesmolten en de voedselproductie gedaald is. Daar hoor ik geen politicus over. Men maakt zich vooral druk over stom geleuter over terrorisme, waarbij nog geen tiental doden per jaar valt in Nederland, of over de AOW leeftijd. Echt uitermate verdrietig en kortzichtig. En dan heb je nog de PVV, die helemaal nergens over lijkt na te denken behalve over een non-probleem: De moslims. Wat een armoede.

2 Reacties
Pater
Pater27 feb. 2017 - 1:32

Volgens mij is dat precies de reden waarom GL zulke ingrijpende milieuheffingen voorstelt. Dat neemt niet weg dat er ook andere problemen bestaan die ook aandacht verdienen.

Doofenschmirtz
Doofenschmirtz27 feb. 2017 - 15:22

Dat moge zo zijn, de aandacht gaat voor 90% uit naar die 'andere' problemen. Gemiste kans, waar we over een jaar of tien de zure vruchten van plukken.

Minoes2
Minoes226 feb. 2017 - 5:14

Het was maar een aarzelend handje. Ik zou hebben willen weten hoe de hand van Asscher voelde, warm, koel of een beetje zweterig.

Richard555
Richard55525 feb. 2017 - 14:21

VVD, D'66, CDA, GL en PvdA, meer opties zijn er niet gezien alle andere uitsluitingen over en weer. PVV no way, SP wil niet met VVD, 50+ Henk heeft zich al buitenspel gezet, overig grut wil niemand want dan hebben we dadelijk een 7-partijencoalitie is dus onwerkbaar. 5 partijen is al extreem veel maakt daar maar eens een programma van en dan nog de poppetjes. Misschien breken we wel het record formeren van de Belgen, langer dan een jaar.

1 Reactie
Pater
Pater26 feb. 2017 - 1:37

Die mogelijkheid van jou, VVD, D’66, CDA, GL en PvdA, bestaat niet, ik citeer Klaver: "wat ik wil is er met u samen voor zorgen dat dat progressieve kabinet er komt en daar is iets voor nodig, namelijk dat niet een van de progressieve partijen, of u dat nou bent of ik, rechts aan een meerderheid gaat helpen." Wat wel kan: GL, D66, PvdA, SP en CDA. Waarom zeg je dat niet? Misschien wil je dat niet?

Cinema2
Cinema225 feb. 2017 - 14:05

Deze verkiezingen gaan dus over wie sluit wie uit? Wat een droefheid..

1 Reactie
Pater
Pater26 feb. 2017 - 1:40

Nee, het gaat over de vraag wat voor coalities de partijen na de verkiezingen willen. Als je dat niet duidelijk maakt houden de partijen de handen vrij om te doen wat ze uitkomt, en wordt de kiezer weer bedonderd, net als in 2012.

Bert Vlierman
Bert Vlierman25 feb. 2017 - 12:18

Lodewiijk Asscher was een jaar geleden nog van plan om na de verkiezingen niet in het parlement te gaan zitten. Dat weerhield hem er niet van om op de kandidatenlijst te gaan staan. Vandaag verklaart hij dat hij na de verkiezingen mogelijk niet in de kamer gaat zitten. Het is de PvdA ten voeten uit. De kandidatenlijst van de parlementsverkiezingen aanvoeren en eenmaal gekozen tegen de kiezers zeggen: "Gegroet en wie weet tot ziens." Schaamteloos, zelfs voor een prominent lid van de politiek-bestuurlijke elite.

4 Reacties
Don Quichote
Don Quichote25 feb. 2017 - 14:37

Als kamerlid krijgt de heer Asscher minder betaald dan als minister.... ook bij de PvdA : geld maakt alles recht wat krom is

Jo4Hanna
Jo4Hanna25 feb. 2017 - 18:57

Asscher heeft van het PvdA bestuur te horen gekregen dat hij de enige is die de partij kan ( en moet) redden - terwijl ze de sfeer uitademen van een Pyrrusoverwinning .. Ik vind Asscher een begenadigd politicus. Het is zó zonde & jammer dat deze partij met die VVD in een bootje is gaan liggen; dat Asscher te laat is begonnen en zijn staassecretaris niet onder controle heeft gehouden mbt de door álle partijen ontkende door VVD uitgeleefde schaamtedoctrine - waar dus inkomens-segregatie uit ontstaat en wat nu 'eerlijk delen' wordt genoemd. Niks eerlijk - laat staan délen - met roversbende VVD. Mark Huysman - ik wil graag een open blik houden

Jansen & Jansen
Jansen & Jansen25 feb. 2017 - 21:25

[Vandaag verklaart hij dat hij na de verkiezingen mogelijk niet in de kamer gaat zitten. ] Dat verklaart hij niet. Hij verklaart dat als hij geen premier wordt dat hij dan juist wel de PvdA vanuit de kamer gaat leiden. Impliciet is duidelijk dat als hij wel premier wordt dat hij dan niet in de kamer gaat zitten, dat mag namelijk niet in Nederland, maar dat geldt voor iedereen die premier (of minister) wordt.

Pater
Pater26 feb. 2017 - 1:44

Vlierman heeft wel vaker moeite met de waarheid, Asscher heeft gezegd dat hij in de Kamer gaat zitten als hij geen premier wordt.

[verwijderd]
[verwijderd]25 feb. 2017 - 9:59

--- Dit bericht is verwijderd —

1 Reactie
Johan eldert
Johan eldert25 feb. 2017 - 14:54

tekort is niet dankzij pvda beleid maar dankzij aantrekken wereldeconomie. rutte I en II hebben 6% van het BNP laten verdampen. inzet int klimaatakkoord?/ hahah erwin. dit kabinet heeft tot bijna het einde elke vorm van verduurzaming gesaboteerd. de doelstellingen zijn tot 2 keer toe verlaagd omdat het kabinet niets deed. en de opvang van vluchtelingen is een regelrechte ramp. ten eerste de deal met turkije die 3 miljard kost en totaal onzinnig is, want de vluchtelingenstroom droogde al op. en ten tweede gaan vluchtelingen nu weer via de lange weg [libie route] en spoelen weer dagelijks dode vluchtelingen op de stranden,. prettige vakantie zodirect in Italie.

Bouwman2
Bouwman225 feb. 2017 - 9:28

Dit debat had één interessante opmerking: die van de minister president. Hij kiest als partners van de VVD CDA en D66. Het CDA is van een wereldvreemd conservatisme. Zo ontpopte Keijzer zich als prinsgezind. De tegenstelling tussen prinsgezinden en de volgelingen van wat later de verlichting zou heten culmineerde in de executie van Johan van Oldebarneveldt. Vrijwilligerswerk wordt voor het CDA gewoon verplicht. De volgende stap is de terugkeer van het fatsoen, een nogal vaag begrip, maar het betekent gewoon dat men zich dient te gedragen zoals het CDA voorschrijft. Bijval van de twee kleine christelijke partijen. God emigreerde uit Jorwerd maar hij keert nu terug in het derde kabinet van Rutte. D66 moet genoegen nemen met de nederige positie van grensrechter. Nu hoort een drie partijenkabinet alleen getalsmatig al tot de onmogelijkheden, maar wat de minister president voorstelt leidt tot herhaling van zijn kortstondige eerste kabinet, Een breder samengesteld kabinet doet veel meer recht aan de wens van de Nederlandse kiezer. Dat vergt weer optimale inschikkelijkheid en compromissen. Zelfs een premier met de capaciteiten van Rutte gaat dat zijn krachten te boven De versplintering heeft zijn werk gedaan, de kiezer zit nu met Belgische toestanden opgescheept. De fabel dat de kiezer altijd gelijk heeft en dat democratie in de stembus woont is doorgeprikt. En die eenvoudige gedachte is het begin van alle wijsheid.

2 Reacties
Raymond Bhagwandin
Raymond Bhagwandin25 feb. 2017 - 12:59

Mensen denken dat de pvda onder de plak van de vvd zat, het tegendeel is eerder waar, wat beeldvorming en mekaar napapegaaien al niet doet, https://www.youtube.com/watch?v=KfhJPQagqKs&list=PLfqwKphyFWAoFjBIob-hCE3zg4Xd170RO&index=3 de combinatie vvd/cda is wat ik het meeste vrees, dat wordt weer een orgie van rechts mangelbeleid, Rutte1 mag daar als voorbeeld voor staan.

Jansen & Jansen
Jansen & Jansen25 feb. 2017 - 21:27

[Zo ontpopte Keijzer zich als prinsgezind.] Volslagen idioot, dat ben ik met je eens. Maar het is natuurlijk in de lijst van punten van belangrijk tot onbelangrijk het allerlaatste punt om je keus door te laten leiden.

Dubbelgedopte snijboon
Dubbelgedopte snijboon25 feb. 2017 - 9:20

De toneelstukjes rond het sluiten van linkse allianties is niet meer dan een achterhoedegevecht. Een kansrijke coalitie zonder de VVD is vrijwel onmogelijk en Rutte heeft kleur bekend door voor te sorteren op een coalitie met het CDA en D66. In mijn ogen een van de weinige realistische opties. Struikelblokken vormen de positie t.o.v. Europese integratie en een restrictiever immigratiebeleid. D66 zal haar Eurofiele ambities moeten temperen.

1 Reactie
Dubbelgedopte snijboon
Dubbelgedopte snijboon25 feb. 2017 - 9:21

Zijn niet meer dan

GabrielMokummer*...And Justice for All!*
GabrielMokummer*...And Justice for All!*25 feb. 2017 - 9:02

Goedendag. Lodewijk Asscher kwam juist overtuigend over, gistermiddag, in vergelijking met Jesse Klaver, met zijn blijkbaar daarvoor ingestudeerde debattruc. Sorry hoor, maar ik trap er niet in hoor en heel erg veel Radio 1 luisteraars samen met mij, neem ik aan. In plaats van elkaar bijna tot gehaakt te maken tijdens de komende en cruciale dagen, op weg naar 15 maart 2017, moet Links Nederland, samen met Rechts Nederland, gezamenlijk juist hun pijlers richten op het allergrootste gevaar van de Nederlandse democratie en rechtsstaat op dit moment, met name Geert Wilders en de PVV. Een fijn weekend aan jullie allemaal.

Ria4
Ria425 feb. 2017 - 9:01

Ik stem niet op de PvdA. Hier is Asscher, Klaver flink de baas. Het truukje van Klaver is zo hopeloos doorzichtig. Goed dat dit debat er was.

5 Reacties
Johan eldert
Johan eldert25 feb. 2017 - 14:57

ja en asscher begreep dat hij klem werd gezet en het duurde 5 minuten voordat hij het lef had voordat hij de hand durfde te schudden. want het betekende dat hij zich meer committeert aan links dan aan de vvd. het feit dat asscher twijfelde betekent dat hij eigenlijk nog steeds verder wilt met de vvd. dat was de boodschap van de uitgestoken hand. je zag het alleen niet

Jan_boel
Jan_boel25 feb. 2017 - 18:40

@johan Klaver probeerde Asscher klem te zetten om zelf MP te worden heel doorzichtig. PVV en VVD zijn de grootste, met PVV wil niemand regeren en als de PvdA na GL ook de VVD uitsluit staat deze ook buitenspel, want er zijn wel een partij of 5 nodig voor een coalite GL de grootste worden na die 2 en Jesse is de Golden Boy, de JFK en Obama ineen van de lage landen. Asscher trapte daar terecht niet in

OlavM
OlavM25 feb. 2017 - 20:58

@ Jan-boel: [Klaver probeerde Asscher klem te zetten om zelf MP te worden heel doorzichtig.] Zo werkt dat helemaal niet. In de debatten wordt niets beslist. Pas na de verkiezingen gaat de nieuwe Tweede Kamer aan de slag met de (in)formatie met betrekking tot het nieuw te vormen kabinet. Gebruik is dat de grootste fractie het voortouw neemt. Meer niet, want succes is niet gewaarborgd. Verder is het meestal zo, dat de partij van de grootste fractie die aan de uiteindelijk gevormde coalitie deelneemt (dus niet per se de grootste fractie in de nieuwe Tweede Kamer) de premier levert, maar dat is geen wet van Meden en Perzen. (Zo hebben we in het verleden ook ARP-premiers gehad).

Jan_boel
Jan_boel26 feb. 2017 - 13:09

@OlavM Heb ik het dus goed omschreven, Door de PVV en VVD door iedereen te laten uitsluiten doen de grootste 2 partijen niet mee aan de formatie. Jesse hoopt 3e te worden , best of the rest, en is dus na al die uitsluitingen de grootste regeringspartij en dus.....

OlavM
OlavM27 feb. 2017 - 23:43

@ Jan_boel: Het punt is, dat in zo'n debat niets wordt beslist wat betreft premier worden. Daarmee heeft wel of niet "klem zetten" in dit debat dus helemaal niets van doen.

frankie48
frankie4825 feb. 2017 - 8:12

Wat ik vreemd aan deze debatten vindt is het feit dat ik de politiek nog nooit heb horen bediscussiëren bij wie zij de rekening in de toekomst moesten gaan neerleggen als het onverhoopt toch weer fout mocht gaan aflopen, het wederom wel fout moest gaan aflopen toen de politiek besloot om voor een kleine vermogende invloedrijke elitegroep de toezichtregels in de financiële sector te gaan veranderen. Maar nu om het hardst gaan lopen roepen waarvan bepaalde extra uitgaven dan betaald moeten worden gaan in de toekomst als je de menselijke maat wenst aan te blijven houden voor een grote groep machteloze onvermogende slachtoffers?

Django3
Django325 feb. 2017 - 8:06

Beetje bijdehand ook van Klaver om van een man, die nu nog in een regering zit met de VVD, ten overstaan van geheel luisterend Nederland te eisen dat hij de VVD buitensluit. Je eist dan eigenlijk van iemand om zich onbeschoft te gedragen naar zijn regeringspartner. En Klaver wist natuurlijk donders goed dat dit voor Asscher, die van zeer goeie wil is, net een brug te ver was. Klaver trok wel erg slim zo het gesprek en de aandacht zijn kant op, dat dan weer wel.

4 Reacties
Johan eldert
Johan eldert25 feb. 2017 - 14:57

klaver vroeg niet de vvd uit te sluiten, hij vroeg asscher voor een links beleid te kiezen. dat is nog wat anders dan wat jij er weer van maakt.

Jan_boel
Jan_boel25 feb. 2017 - 18:44

@johan Nee dus, luister nog maar eens terug. Hij vroeg de VVD uit te sluiten en Asscher gaf aan niet verder te willen gaan( en terecht) dan dat zijn voorkeur bij een linkse coalitie ligt. Wat heel netjes en realistisch van hem is, hij begrijpt ook wel dat er wellicht geen andere mogelijkheid Jesse begint een beetje van het uitsluiten te worden iets wat hij de PVV juist kwalijk neemt, heel verderfelijk. Laat eerst de kiezer maar eens spreken op 15 mei.

Django3
Django325 feb. 2017 - 19:44

Johan Dat je problemen met lezen had was me al duidelijk en nu blijk je ook een probleem te hebben met horen. Tijd voor Hans Anders, Johan!

Pater
Pater26 feb. 2017 - 1:48

Als er iemand aan een bril tie is, of liever een gehoorapparaat, ziojn het Django en Jan_boel. Klaver heeft zelfs letterlijk gezegd dat hij Asscher niet vroeg om de VVD uit te sluiten, luister maar af.

Andre Smid
Andre Smid25 feb. 2017 - 4:52

Het uitsluiten van een partij als de VVD of de PVV betekent volgens de huidige peilingen het uitsluiten van de mogelijkheid om mee te regeren en is een zwaktebod. Meeregeren betekent namelijk dat je de mogelijkheid hebt om zaken waar je echt niet mee kan leven kunt tegen houden en daadwerkelijk een verschil kunt uitmaken met natuurlijk wel het risico dat je stemmers die niet snappen wat compromissen sluiten is, kan gaan verliezen. Dit zijn overigens mensen die het beste in de VS kunnen wonen, want de democratie van de VS is namelijk ook compromisloos.

Raymond Bhagwandin
Raymond Bhagwandin25 feb. 2017 - 1:45

Ik vond het een zeer matig debat, er kwam m.i. te weinig uit, misschien ligt dat aan de formule. Klaver irriteert me mateloos, volgens mij heeft hij een politiek gevoel van een blinde vink, waar denkt hij een linkse meerderheid te vinden die de vvd buiten de deur houdt, je mag al blij zijn als links mede regeringsverantwoordelijkheid mag dragen, het zal wel de jeugdige overmoed zijn maar met zo’n politieke antenne kan hij wat mij betreft nooit het boegbeeld van links worden, ik vond de antwoorden van Asscher op de handreiking zeer to the point en verstandig, Klaver heeft een flinke (politieke) draai om z'n oren nodig..

2 Reacties
Pater
Pater26 feb. 2017 - 1:53

Tja, de jeugd he. Ik ben vreselijk blij dat die er is! GL-SP-PvdA-CDA-D66 is een meerderheid. Een rechtse regering is niet te vormen, als er niet ééntje van links meedoet. Klaver vroeg Asscher om die mogelijkheid, om in z'n ééntje een rechts kabinet mogelijk te maken, uit te sluiten. Dat is broodnodige duidelijkheid vooraf. Anders krijg je weer iets als wat in 2012 gebeurde, en waardoor heel veel kiezers zich bedrogen voelden.

Minoes2
Minoes226 feb. 2017 - 4:57

Een blinde vink is volgens mij geen lang leven beschoren. Laat het Marianne Thieme maar niet horen.

rbakels
rbakels25 feb. 2017 - 0:51

Gelukkig heeft de "Trump-handdruk" hier nog geen ingang gevonden, want die schijn behoorlijk intimiderend te zijn. bezoekende buitenlanders bereiden zich daar nu speciaal op voor. Zo ging de Japanse premier Abe meteen vlak bij Trump staan, zodat Trump hem niet de gebruikelijke slinger kon geven.

OlavM
OlavM25 feb. 2017 - 0:20

Wel aardig geprobeerd van Klaver, om Asscher tot een soort keuze te dwingen. Maat het punt blijft: de PvdA is onbetrouwbaar. Suggereert wel iets met linkse samenwerking te willen vóór de verkeiezingen, maar kiest na de verkiezingen steevast tegen de andere linkse partijen, zo is de jarenlange ervaring. En als je daarbij ook nog die omslachtige algemeen getoonzette formuleringen van Asscher in ogenschouw neemt, weet je: het is gewoon weer toneel.

5 Reacties
Piet de Geus
Piet de Geus25 feb. 2017 - 18:16

"Wel aardig geprobeerd van Klaver, om Asscher tot een soort keuze te dwingen." Een keuze die Klaver overigens zelf niet wenst te maken. Tegenover Roemer weigerde hij om de VVD uit te sluiten. Maar Asscher moet hem vervolgens beloven om er alles aan te doen om de VVD buiten de regering te houden. Vooralsnog doen die drie partijen dus niets anders dan proberen om elkaars onderhandelingspositie na de verkiezingen zo slecht mogelijk te maken.

Pater
Pater26 feb. 2017 - 2:02

@De Geus Een onterechte constatering. Je verwringt de waarheid net zo dat het lijkt of het nog de waarheid is, een kwalijke gewoonte. Dit heeft Klaver letterlijk gezegd: "wat ik wil is er met u samen voor zorgen dat dat progressieve kabinet er komt en daar is iets voor nodig, namelijk dat niet een van de progressieve partijen, of u dat nou bent of ik, rechts aan een meerderheid gaat helpen." Hij vraagt de PvdA dus precies hetzelfde als waar hij zich zelf aan bindt. Hij heeft Asscher níet gevraagd bij voorbaat de samenwerking met de VVD uit te sluiten, dat zei hij er letterlijk bij, en dat is voorstelbaar: als een keus tegen de VVD bijv. betekent dat de PVV alsnog in het kabinet komt zou dat een dogmatische keus zijn, dat kunnen we aan de SP over laten.

Minoes2
Minoes226 feb. 2017 - 5:18

Piet de Geus Een voorkeur geven aan het een is niet hetzelfde als het uitsluiten van het ander.

Piet de Geus
Piet de Geus26 feb. 2017 - 14:52

“wat ik wil is er met u samen voor zorgen dat dat progressieve kabinet er komt en daar is iets voor nodig, namelijk dat niet een van de progressieve partijen, of u dat nou bent of ik, rechts aan een meerderheid gaat helpen.” En dat betekent volgens ons filologische wonder dat je de VVD niet uitsluit? Hoe wilde je rechts dan niet aan een meerderheid helpen en toch met de VVD samenwerken? In een rechts kabinet dat zonder jou erbij ook al een meerderheid heeft? "als een keus tegen de VVD bijv. betekent dat de PVV alsnog in het kabinet komt zou dat een dogmatische keus zijn" Dus dan help je rechts alsnog aan een meerderheid. Wat Klaver zegt is dus gewoon holle retoriek. Hij houdt zijn handen vrij omdat je pas na de verkiezingen kunt zeggen welke coalities mogelijk zijn of vanuit pure ellende noodzakelijk zijn. Vraag een ander niet om zijn handen wel te binden als je zelf stikt in vaagheid en gedraai.

Pater
Pater27 feb. 2017 - 1:53

Piet kan het vast wel begrijpen, zo hoog schat ik hem toch wel in, maar hij wil het niet. Ik leg het nog een keer uit. 1. We gaan niet als PvdA, of als GL, rechts aan en meerderheid helpen. Zoals de PvdA in 2012 wél heeft gedaan. Waar het om gaat: de drie linkse partijen trekken gezamenlijk op, dat geeft ze een sleutelpositie. 2. Dat is niet hetzelfde als een absolute uitsluiting van de VVD. Er zijn zeer wel omstandigheden denkbaar waarin samenwerking met de VVD onontkoombaar is. Bijv. als VVD, CDA, PVV en 50+ een meerderheidsregering kunnen formeren, en als het enige alternatief samenwerking met de VVD maar zonder de PVV is. In dat geval hoop ik dat GL voor de VVD kiest, en niet de handen persé schoon wil houden. Zo moeilijk is dat toch niet Piet? (In 2007, bij de vorming van Balkenende IV, CDA-PvdA-CU, maakte de toenmalige fractieleider van GL een ernstige fout. Het CDA wees de SP als partner af. Halsema wees, onder verwijzing daarnaar, onderhandelingen met GL als regeringspartner af. Gevolg: CU werd de aanvullende partner. GL miste daarmee een kans op een linksere coalitie. Dat is nou het gevolg van dogmatische standpunten. Halsema heeft dat later ook als fout toegegeven. Terzijde: ik denk dat het CDA GL ook zou hebben afgewezen, dan maakt het niks uit, maar het is niet eens geprobeerd).

kiezer34
kiezer3425 feb. 2017 - 0:03

Vond Roemer ook opvallend sterk. Ziet er ook goed uit, slank, uitgeruster. Rutte speelt de bedaagde staatsman, een rol die, vind ik niet zo bij hem past. Hij oogt hierdoor ouder en minder energiek. Een grijs gedraaide plaat zonder veel overtuiging opgezet. In de media vind ik overigens niets terug over Roemers goede optreden. Ik heb de indruk dat die Groen Links en de SP klein willen houden. De PvdA, weet men nu wel, is als het er op aankomt geen linkse partij. De PvdA wordt gepromoot door links en zeer rechts, zag de vreselijke Rutger Castricum GroenLinks en Jesse Klaver afbranden in Jinek vanavond. Asscher had het goed gedaan, volgens hem. Thijs Niemandsverdriet (doet zijn naam telkens weer geen eer aan) vindt Klaver zo zenuwachtig. ??? "Op links won Asscher het van Klaver", zo staat boven zijn artikel. En "Roemer van de SP viel niet tegen en bleef overeind tegen Rutte". Tenslotte, alsjeblieft mensen, stem niet op de PvdA, alles is goed, maar niet op hen.

2 Reacties
Mark Huysman
Mark Huysman25 feb. 2017 - 12:59

Ja, het is opvallend dat de PvdA vooral geprezen wordt door rechts.

Minoes2
Minoes226 feb. 2017 - 5:10

"In de media vind ik overigens niets terug over Roemers goede optreden." Je mag het niet zeggen, is altijd zo geweest. Alleen als ze de SP kunnen afbranden op bijvoorbeeld onhandige reactie op leugens van de ander, zijn ze vooraanstaand in het nieuws, de leugens, de inhoud juist niet, is dan ineens niet zo belangrijk. Dat is al decennia aan de gang. Een kabinetsperiode later geven ze er totaal schaamteloos blijk van, het gewoon geweten te hebben op het moment zelf. Zo beïnvloed de pers de verkiezingenl.

Puin Ruimer
Puin Ruimer24 feb. 2017 - 23:11

SP, GL, PvdA en de PvdD goed voor 50 zetels. Aanvullen twee uit D'66, het CDA, 50Plus en de CU. Dat worden heel wat compromissen. Dan vrees ik toch dat het VVD, D'66, CDA en GL wordt. Wat heeft links Nederland misdaan dat ze zo gekleineerd wordt. Het verraad van de PvdA is veel ernstiger dan gedacht en heeft links fiks beschadigd.

1 Reactie
Johan eldert
Johan eldert25 feb. 2017 - 14:59

[ Het verraad van de PvdA is veel ernstiger dan gedacht en heeft links fiks beschadigd. ] ja en nog erger is dat de pvda dat maar niet wilt erkennen. en daardoor haken veel linkse kiezers af.

Bert Vlierman
Bert Vlierman24 feb. 2017 - 21:44

De handreiking van Asscher naar Klaver, want dat was het en niet andersom, was zwak. Asscher had zich net onder de door Klaver gestelde voorwaarde, niet met de VVD, uit gewurmd en stak aansluitend z'n hand uit. Klaver trapte er in. Dat Asscher nu niet zonder gezichtsverlies een akkoord met de VVD kan sluiten, zal hem een zorg zijn. Overigens: de SP zal geen deel uitmaken van welke coalitie dan ook omdat voor elke coalitie partijen nodig zijn die vergaande ingrepen in de pensioenen willen, en dan stuk voor stuk ingrepen die leiden tot het einde van het Nederlandse pensioenstelsel.

3 Reacties
Pater
Pater25 feb. 2017 - 2:54

Nee hoor, hij heeft een hand geschud op de voorkeur voor een kabinet zonder VVD, mits op inhoud. De SP is een volwassen partij die al in heel wat gemeenten en provincies heeft laten zien dat ze compromissen kunnen sluiten, en zal maar al te graag deel uitmaken van een centrumlinkse regering. Het NL pensioenstelsel zal géén breekpunt worden.

Kees Stop
Kees Stop25 feb. 2017 - 10:38

Welk deel van het pensioenstelsel bedoelt u? De privepensioenen die door de ondernemers/rijken belastingvrij opgebouwd mogen worden of de verplichte collectieve arbeiderspensioenen?

Bert Vlierman
Bert Vlierman25 feb. 2017 - 16:31

Kees, de arbeiderspensioenfondsen, uiteraard. Zie ook, zeer informatief: http://adbroere.nl/web/nl/columns/het-abp-en-het-mysterie-van-de-verdwenen-miljarden.php

freaky45
freaky4524 feb. 2017 - 21:13

Uitstekend eerste optreden van Roemer erg sterk. Hopelijk komt zijn oude glans van de debatten 4 jaar geleden weer terug, voordat de media Roemer eigenhandig afbrak waaronder de Vara in DWDD.....

5 Reacties
Puin Ruimer
Puin Ruimer24 feb. 2017 - 22:57

Roemer was inderdaad sterk en liet geen spaan heel van Rutte, van wie de glans echt af is.

Piet de Geus
Piet de Geus25 feb. 2017 - 3:10

"Hopelijk komt zijn oude glans van de debatten 4 jaar geleden weer terug" We mogen inderdaad hopen dat hij zich tijdens de debatten weer zo compleet in de nesten werkt door zijn totale gebrek aan dossierkennis. Hoe vaker alternatieve feiten worden doorgeprikt, des te beter. De doorberekening van het verkiezingsprogram is wat dat betreft veelbelovend: na vier jaar blijkt al dat het beoogde potverteren niet alleen desastreus is voor de overheidsfinanciën maar ook nog eens veel banen kost. Maar volgens Roemer zijn de plannen haalbaar. Ja, zoals het ook haalbaar is om al je bankrekeningen te plunderen en het er een tijdje lekker van te nemen. De bakker zal dolgelukkig zijn met de extra omzet door de taartjes die je iedere dag komt halen: goed voor de economie! Who cares dat je zo het geld er zinloos doorheen jaagt en dat je over twee jaar alleen nog bij de bakker komt schooien om brood van gisteren (het is voor de eendjes hoor).

Laadklep2
Laadklep225 feb. 2017 - 10:56

Roemer is ook mij grote favoriet. De enige die menselijke trekjes vertoond. De rest van wat aan tafel zat zijn type keukenverkopers met veel veel tekst maar voornamelijk bezig met hun eigen provisie (behoud van zeteltjes )

Laadklep2
Laadklep225 feb. 2017 - 10:57

Is ook mijn....

Friedrich Feuerbach
Friedrich Feuerbach25 feb. 2017 - 11:10

Roemer maakte deze keer een degelijke indruk inderdaad, had de cijfers goed in zijn hoofd en verkoos ook regelmatig de aanval.

Laadklep2
Laadklep224 feb. 2017 - 21:06

Links kan wel van alles willen maar de twee grootste partijen(samen plus min 50 zetels) Zijn rechts en nog rechtser. We krijgen of een VVD CDA d66 PvdA regering Of VVD CDA PvdA groenlinks of in het ergste geval PVV VVD en iemand die zin heeft. Maar een linkse regering komt er sowieso niet.

3 Reacties
Puin Ruimer
Puin Ruimer24 feb. 2017 - 22:52

Ik heb het eerder gezegd; VVD, CDA, D'66 ongeveer 60 zetels kan samen met zowel de PvdA als GL, behalve als deze onder de 15 zetels blijven. Bij de PvdA lijkt dat er op, dus die valt af. De kans is groter dat GL zich aanslui. Heel geraffineerd sorteert Klaver daarop al voor. Hij kan namelijk Asscher de schuld geven dat de linkse samenwerking er niet komt en dan zelf op de schoot van Rutte klimmen. Het zou me niets verbazen als hierover al afspraken zijn gemaakt. Rutte vindt het ook mooi, eerst de PvdA van de kaart gevergd en over 4 jaar GL dezelfde weg laten gaan. Links Nederland kan dit spelletje slechts doorbreken door massaal voor de SP te kiezen. Over strategisch stemmen gesproken. Paradoxaal is ook dat dit al lang berekende plan niet opgaat als de PVV de kiezers van de VVD en het ook rechts-conservatieve CDA aan zich bindt. Dan is een coalitie op links mogelijk. Kort samengevat: een coalitie over links kan alleen met een sterke SP, een zwakke PvdA en G. die anders voor de VVD kiezen, en de PVV ruim groter dan de VVD, kan ook de VVD uit de regering houden. Regeren gaat de PVV zelf nooit. Het is als bij het RTL-debat: de VVD en de PVV doen samen niet mee. Voor een links/progressieve regering moeten de linkse kiezers op de SP stemmen en de rechtse kiezers op de PVV. Dan kan het zo maar.

Pater
Pater25 feb. 2017 - 2:50

@Laadklep Je kunt of je wilt niet goed rekenen. VVD en PVV samen ca. 50 zetels. Maar dat is niet belangrijk want zelfs als Rutte toch met Wilders wil regeren komen ze nooit verder dan die 50 zetels omdat geen enkele andere partij met de PVV wil regeren. Zelfs Krol heeft duidelijk gemaakt dat hij van Wilders een fatsoenlijk vluchtelingenbeleid eist. VVD wil regeren met CDA en D66: samen ca. 60 zetels. Kan niet zonder de PvdA erbij. PvdA heeft nu min of meer gezegd dat ze zich op basis van inhoud binden aan een centrumlinks kabinet (okee, niet zo duidelijk, maar wel in die richting), als ze zich toch weer in een coalitie met de VVD storten kunnen ze het licht uitdoen na vertrek van de laatste leden. Nu SP, PvdA en GL hebben gezegd een centrumlinkse regering te willen vormen (samen 40-45 zetels) is er eigenlijk geen andere optie dan een centrumlinkse regering. Samen met D66 en CDA levert dat 75-80 zetels, en dan hebben we het nog niet over mogelijke steun van CU en 50+. Als de komende weken het gevoel dat zoiets mogelijk wordt doorbreekt voorzie ik extra winst voor links omdat er dan eindelijk, na 30 jaar neoliberaal beleid, verandering aan komt.

freaky45
freaky4525 feb. 2017 - 9:56

Ik zou dat nog niet zo stellig willen zeggen. Van peilingen moet je sowieso nooit uit gaan in deze...

Wim Hermans2
Wim Hermans224 feb. 2017 - 20:59

''Dat liep uit op een felle confrontatie tussen Rutte en Roemer waarbij de laatste opvallend de overhand had.'' Ik weet niet welk debat de beste schrijvers van dit stuk hebben gezien maar Rutte had natuurlijk gewoon gelijk. Roemer werd aantoonbaar geïrriteerd en probeerde weg te vluchten van het feit dat de SP op de lange termijn, precies zoals de heer Rutte verkondigde, heel veel banen afbreekt en hiermee een samenleving creëert waarin een steeds groter deel afhankelijk zal worden van de staat. Op de korte termijn schept de SP inderdaad kunstmatige overheidsbaantjes wat in de praktijk op rondpompen van geld neerkomt. Ik snap niet waarom iedereen zo gefixeerd is op een links kabinet. Links (SP, Groenlinks en PVDA) staat in de huidige peilingen gewoon op zo'n 15-20 zetels verlies. De reactie van Pechtold gaf mij veel eerder de indruk dat hij koestert op samenwerking met de VVD. Als je zegt dat je 'zelfs' met de Sp kan samenwerken laat je wel weten dat de partijen veel van elkaar verschillen. D66 en VVD staan sociaal economisch best dicht bij elkaar. Tel het CDA daarbij op. Kortom samenwerking voor een centrumrechts kabinet is veel reëler en het lijkt mij vanzelfsprekend ook veel verstandiger.

4 Reacties
Pater
Pater25 feb. 2017 - 2:55

Centrumrechts lukt niet zonder PvdA, en die is niet uit op het einde van de partij ...

JanB2
JanB225 feb. 2017 - 3:43

D66 en VVD staan sociaal economisch best dicht bij elkaar. Tel het CDA daarbij op. En dat heb je een nationale ramp. Rechts heeft in de afgelopen 20 jaar een bewijs van onvermogen afgegeven zonder weerga (ook de PvdA is rechts). Dát is het waarom iedereen hier een links kabinet wil. En wat die CPB prietpraat over het SP programma betreft: het CPB is ideologisch gebiased. De rekenmodellen zijn gebaseerd op een visie die sterk (neo-) liberaal is geinspireerd, al was het maar omdat men uitgaat van moderne economische "inzichten" (an sich al een contradictie). Dat men ook nog denkt te kunnen voorspellen wat effecten van beleid nu over 10 jaar zullen zijn getuigt van een arrogantie en een zelfoverschatting die op het ziekelijke af is.

WillemdeGroot
WillemdeGroot25 feb. 2017 - 9:33

'Kortom samenwerking voor een centrumrechts kabinet is veel reëler en het lijkt mij vanzelfsprekend ook veel verstandiger.' Wanneer de heer Hermans stelt dat samenwerking die leidt tot een centrumrechts kabinet waarschijnlijker lijkt, dan zie ik daarvan de logica wel in. Een links kabinet is er nog nooit geweest (rechts is verantwoordelijk voor alles waar ze nu zo tegen te hoop loopt) en centrumlinks wordt heel moeilijk vanwege het sociaal-economisch aspect. Tenzij de verkiezingen zeer verrassend gaan verlopen. Wanneer economische motieven leidinggevend gaan zijn, is een combinatie van VVD, D66 en CDA (aangevuld met een/enkele christelijke partij(en)) het meest waarschijnlijk. Rechts, dus. Centrumrechts zou kunnen wanneer de PvdA onverwacht goed uit de bus komt, waarbij de kleine christelijke partijen afvallen. Extreemrechts lijkt uitgesloten. Daarvoor is in de verste verte geen meerderheid te bekennen. Een fatsoenlijk links kabinet komt er niet in Nederland. Den Uyl, centrumlinks, leek daar in onze parlementaire historie nog het meest op. Mogelijk blijft, wanneer SP, GroenLinks en PvdA afspreken gezamenlijk de onderhandelingen in te gaan, een centrumlinks kabinet. Kortom, behalve de PVV en enkele splinterpartijen zijn straks alle andere partijen in principe regeringsbereid, waarbij de SP nu al duidelijk is door een combinatie met de VVD uit te sluiten. Wordt dus erg interessant. '....en het lijkt mij vanzelfsprekend ook veel verstandiger.' Aldus onze duidelijk rechtse heer Hermans. Waar ik nu zo benieuwd naar ben, is de onderbouwing van zijn stelling. Het woord 'vanzelfsprekend' is uiteraard misplaatst, maar graag wel een verstandige motivatie van 'verstandiger'.

H.Witte
H.Witte25 feb. 2017 - 12:06

'had natuurlijk gewoon gelijk'. Het lijkt me dat hier sprake is van het zogeheten autoriteitsargument. Een vals argument dus volgens de argumentatieleer. Bovendien ook nog eens een geheel foute formulering. NATUURLIJK GEWOON GELIJK. Overdreven (valse overtuiging) manier om vooral het EIGEN gelijk te halen.

west012
west01224 feb. 2017 - 20:48

Waarom bekruipt mij telkens de gedachte dat er niets terechtkomt van alle mooie beloften van partijen behalve de niet uitgesproken lastenverzwaringen.

1 Reactie
H.Witte
H.Witte25 feb. 2017 - 12:08

Partijen doen geen beloftes, maar maken slechts hun voornemens kenbaar als ze in de positie zijn om die ook te KUNNEN uitvoeren. Dat kan in ons land doorgaans niet vanwege coalities. U moet de politiek niet corrigeren, maar u zelf.

Wittemuis2
Wittemuis224 feb. 2017 - 20:43

SP GL PvdA 40 zetels nu in de peilingen volgens mij lopen de heren te hard van stapel. nog niet eerder gehoord dat politici voor de verkiezingen al aangeven met wie zij het liefst regeren voorheen hoorde ik meer het geluid van Bruna. Laat de formateur zijn werk maar doen. Vooralsnog zie ik eerder vvd d66 en CDA ++ aan het roer komen, denk dat links een hele kleine kans heeft.

2 Reacties
Sonic2
Sonic224 feb. 2017 - 21:25

Ik denk dat de zaken er voor links fantastisch voor staan. Laat PVV of VVD lekker de grootste zijn. Links is dan wel nodig om de VVD aan een meerderheid te helpen. Dan mag Rutte lekker nationale burgermeester van Nederland spelen. In een coalitie stelsel als Nederland moet je niet de grootste willen zijn. Je wilt een coalitie aan een meerderheid helpen. Dan heb je pas echt invloed en macht.

Okke2
Okke224 feb. 2017 - 23:14

@sonic absoluut, zie de pvda de afgelopen paar jaar.

Rara2
Rara224 feb. 2017 - 20:36

De grootste partij volgens de peilingen en de minister president moeten niets van de SP hebben. http://nos.nl/artikel/2159878-rutte-gaat-het-liefst-formeren-met-d66-en-het-cda.html

1 Reactie
Pater
Pater25 feb. 2017 - 3:04

Klopt. Maar we hebben hem ook helemaal niet nodig. De VVD heeft nu sinds 1994 in de regering gezeten, op Balkende 4 na, veel te veel. We gaan nu een einde maken aan het neoliberalisme!

Hek de Goot
Hek de Goot24 feb. 2017 - 20:13

Die handreiking was gemaakt, niet leuk en 100% ingestudeerd.

2 Reacties
Johan eldert
Johan eldert25 feb. 2017 - 0:20

dat klopt. die handreiking van JK was opzet. Om te zorgen dat de PVDA kleur bekend. en asscher snapte dat ook wel, vandaar dat hij maar bleef draaien en dralen. maar de hand niet schudden zou definitief betekenen dat hij over rechts wilt. dat zou een electorale doodsteek zijn geweest voor de pvda. maar feitelijk vind asscher het wel goed gaan, blijkbaar, met de vvd of evt weer bij een centrumrechtse coalitie erbij te kruipen. pvda blijft liever een bestuurspartij zonder veren dan een linkse partijen met standpunten

korheiden2
korheiden226 feb. 2017 - 0:40

Ik vraag mij werkelijk af of de meerderheid van de kiezers het nu echt zo slecht vindt gaan in ons land. We scoren steevast prima in allerlei lijstjes. Deze week kregen we te horen dat de grootste zorgen zijn : normen en waarden en immigratie. Bij de debatten op NPO had geen enkele partijleider (ook Jesse niet) het klimaat als onderwerp gekozen. De meest waarschijnlijke uitslag zal een kabinet zijn met VVD, CDA en D66. Plus een vierde partij. Er is geen linkse meerderheid.

Break on through
Break on through24 feb. 2017 - 19:02

SP favo. Ik zie zich een coalitie vormen over links/religieus.

1 Reactie
Hek de Goot
Hek de Goot25 feb. 2017 - 7:47

God behoede dat. Vrouwen achter het aanrecht, fokpremie omhoog, zondagssluitingen herinvoeren. Is dat sociaal-democratisch?

korheiden2
korheiden224 feb. 2017 - 18:57

Marianne Thieme was niet gevraagd voor de debatten door de NOS; het enige wat zij mocht doen was een bandje van twee minuten inspreken (net zoals andere kleine partijen) en daar voelde ze niets voor.

Miichiel
Miichiel24 feb. 2017 - 18:56

Spannendste moment van het debat! Prachtig gebaar van Jesse, samenwerking om rechts uit het torentje te houden! Asscher was er duidelijk van ondersteboven en durfde niet voor zijn idealen te gaan staan. Vooral de afsluiter van Klaver is goud waard: "U heeft de afgelopen jaren beter samengewerkt met de VVD dan dat u dat met GroenLinks doet. Wat ik zojuist doe bij u is essentieel om het vertrouwen in de politiek terug te winnen. Helderheid geven over het kabinet wat je wilt en dat is op basis van inhoud, namelijk: eerlijk delen, zorgen dat de zorg weer betaalbaar is voor mensen en de Aarde bewoonbaar blijft voor toekomstige generaties."

3 Reacties
H.Witte
H.Witte24 feb. 2017 - 21:07

Michiel, logisch toch dat er beter is samengewerkt met de VVD. Dat bracht het regeerakkoord met zich mee. Beetje logisch denken kan geen kwaad. Net zo logisch als de terughoudendheid van Asscher. Immers, voor je het weet legt de kiezer dit weer uit als een belofte en die beloftes zijn onmogelijk, zeker als je nog niet weet hoe de uitslag er gaat uit zien.

Pater
Pater25 feb. 2017 - 3:13

@Witte Wil jij eigenlijk wel een centrumlinks kabinet Witte? Zeker, de PvdA had een kabinet met de VVD, maar los daarvan hebben ze de samenwerking met links niet bepaald gezocht! En ze hebben daarentegen wel Dijsselblom laten liegen over de financiële onderbouwing van het GL-programma. "Ontwrichtend", Kok noemde het vroeger "extremistisch", het is hetzelfde liedje: de partijen links van de PvdA proberen opzij te zetten als extreem en daarmee ruimte zoeken om met rechts te regeren. We trappen er niet meer in! Klaver vroeg niet het onmogelijke, Klaver vroeg "dat niet een van de progressieve partijen, of u dat nou bent of ik, rechts aan een meerderheid gaat helpen." Durf je dat niet te beloven Witte? Dan weet ik het wel.

WillemdeGroot
WillemdeGroot25 feb. 2017 - 10:36

Ik kan je niet helemaal volgen, Henk. In je eerste alinea geef je aan dat logisch nadenken geen kwaad kan: het regeerakkoord bracht immers samenwerking met de VVD met zich mee. Jawel, maar die samenwerking ging geheel op vrijwillige basis. Even vrijwillig als dat die samenwerking leidde tot inleveren van ultieme sociale uitgangspunten in de zorg, op het terrein van sociale voorzieningen, enzovoorts. Daarmee nam de PvdA, voor de zoveelste keer, afstand van grondbeginselen. Had allemaal dus niet gehoeven. Waarom zijn beloften onmogelijk? Ook de PvdA heeft beloofd niet met de PVV samen te werken in een aanstaand kabinet. Onmogelijke belofte? Dacht het niet. Ondanks dat je, zoals je stelt, niet weet wat de uitslag zal zijn. Waarom dan niet nu al (duidelijkheid, weet je wel) aangeven dat je een zo links mogelijk kabinet voorstaat waarin geen plaats hoort te zijn voor de uiterst rechts geworden VVD? Beetje logisch, en idealistisch, denken kan geen kwaad, Witte. Laat dan de kiezer maar bepalen hoe die zijn land ingericht wil zien.