Joop

Wederkerigheid = dwangarbeid?

  •    •  
10-04-2011
  •  
leestijd 4 minuten
  •  
BNNVARA fallback image
Door het handelen van de overheid worden mensen op de arbeidsmarkt verdrongen
Uitkeringsgerechtigden verdringen hier en daar al mensen in de sociale werkplaatsen of plantsoenendiensten. Er bestaat immers geen “additioneel werk”. U weet wel, dat is werk dat hoegenaamd anders niet zou gebeuren.
Luister mee met een fictief telefoongesprek met een (V) verzekeringsmaatschappij en een (K) klant:
V. Goedemorgen, schadeafdeling. K. Ook goedemorgen, ik heb waterschade opgelopen en dat wilde ik graag vergoed hebben, want ik ben bij u verzekerd en betaal al jaren trouw mijn premies. V. Dat is prima, maar vanwege ons wederkerigheidsbeleid moet u in ruil voor deze schadevergoeding de komende maand 20 uur per week komen dweilen en de planten verzorgen. Indien u dat niet doet kunnen we helaas geen schadevergoeding uitbetalen. Voor ieder uur dat u voor ons werkt krijgt u € 10,00. K. De schade is € 1100,–, dus moet ik daarvoor  110 uur werken? V. Ja, dat is juist. Allemaal in het kader van ons wederkerigheidsbeleid. Dat is toch niet onredelijk?
Vindt u dit ook een wonderlijk telefoongesprek? Wat zou u doen? Toch is dit wat er tegenwoordig gebeurt aan de loketten van de Sociale Diensten in de gemeenten. 
Steeds vaker hoor je in de politieke arena het woord wederkerigheid. Meestal gaat het dan over mensen die een uitkering ontvangen. Die moeten verplicht werken voor een uitkering. Ook moeten ze werken voor een prijs die ver onder het minimumloon ligt. U weet wel, dat is het absolute minimumsalaris dat de werkgever moet betalen, omdat u anders nooit kunt rondkomen met uw gezin!
Zoals het er nu aan toe gaat is het alsof een bijstandsuitkering ook een gunst is, waarvoor je de samenleving eeuwig dankbaar dient te zijn en waarvoor je allerlei vernederingen en verplichtingen moet accepteren. Zo is er van je privacy niets meer over, mogen bijstandsrechercheurs je woning in en uitlopen als ze dat willen en als je niet genoeg ja en amen roept tegen de instanties of tegensputtert verlies je je uitkering. De toon wordt met dit rechtse kabinet harder en harder. Op feestjes en in de kroeg hoor je de ene goedkope mening na de andere, over uitkeringsgerechtigden. Het zijn dan kennelijk allemaal profiteurs, graaiers en zwartwerkers. Een middagje meelopen bij de Voedselbank zal de ogen al openen, bij de meeste mensen.  Zo als zo vaak doen feiten er overigens niet meer toe in de dagelijkse politiek van tegenwoordig.
Ik heb grote problemen met hoe het nú gaat. Door over wederkerigheid te beginnen is het net of je als uitkeringsgerechtigde niets voor de uitkering hebt gedaan. Dat is eigenlijk onfatsoenlijk van de politiek om dat zo in te steken. Het over- overgrote deel van de uitkeringsgerechtigden hebben belastingen en premies betaald. Het is dan zeer onfatsoenlijk om net te doen of ze een gunst ontvangen waarvoor een tegenprestatie nodig is. De uitkeringsgerechtigde betaalt dan twee maal voor de zelfde voorziening. Eerst vooraf premies en daarna nog eens met  onbetaalde arbeid. Want, laten we eerlijk zijn, we betalen die lasten om verzekerd te zijn. Als uw verzekeringsmaatschappij zo zou handelen bij water- of autoschade, dan zou de wereld te klein zijn en staan de cameraploegen van Meldpunt, Kassa en Radar daar direct op de stoep om verhaal te halen. Kennelijk is dat anders voor iemand die de pech heeft om geen eigen inkomen te verwerven. Dan mag je vrijwel alles met iemand uithalen, als overheid.
Ik ben niet tegen het stimuleren en helpen van mensen om aan de slag te gaan. Daar hadden we o.a. Melkertbanen voor. Daar konden mensen tegen minimumloon aan de slag. Dat was 30% meer dan de bijstand. Zo hielpen we een deel van de langdurig uitkeringsafhankelijken weer aan een mooie plaats in de maatschappij. Mensen werden beloond voor hun inspanningen. Scholen hadden opeens weer conciërges en speelpleinen weer toezicht, om maar wat te noemen. Dat was een groot succes, maar helaas “moest” dat allemaal weer worden afgebroken. Een heel groot deel van deze mensen werden ontslagen, gingen weer achter de geraniums en moeten nu weer verplicht aan het werk voor 30% minder loon. Ik ben er ook niet op tegen dat mensen een opleiding gaan volgen, om zo hun kansen te vergroten. Maar beloon ze daarvoor, voor de uitkering zelf hadden ze immers al premies en belasting betaald voordat ze bij de uitkeringsinstantie aanklopten. Met een fatsoenlijk loon sla je 2 vliegen in een klap. Mensen doen zinvol werk en komen ook weer uit de soms schrijnende armoede. Het wordt dan een lonkend vooruitzicht.
Door het handelen van de overheid worden mensen op de arbeidsmarkt verdrongen. Uitkeringsgerechtigden verdringen hier en daar al mensen in de sociale werkplaatsen of plantsoenendiensten. Er bestaat immers geen “additioneel werk”. U weet wel, dat is werk dat hoegenaamd anders niet zou gebeuren.
Al met al lijkt het gedwongen werken voor een uitkering, onder het minimumloon en zonder vooruitzicht op verbetering van iemands  situatie, op dwangarbeid. Het is dubbel betalen voor een voorziening, nodeloos stigmatiserend en concurrentie vervalsend. Wederkerigheid leidt dus tot een nieuw soort van dwangarbeid. Ik roep dan ook politici op om te stoppen met dit soort taalgebruik en mensen met een uitkering lonkende vooruitzichten te bieden en fatsoenlijk te belonen voor inspanningen. Misbruik wordt allang hard genoeg aangepakt en komt overal voor (superbonussen, zwarte overuurtjes enz.)

Meer over:

opinie, economie
Delen:

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (13)

Kale3Kip
Kale3Kip10 apr. 2011 - 11:25

tis bijna ongelooflijk, maar ze bestaan dus nog: een groenlinkser die een principieel stand inneemt tegen dwangarbeid. Hulde! In uw eigen partij heeft u ook nog wat discussie te voeren, bv met wethouder Andree van Es, zie: http://www.doorbraak.eu/?p=5463#more-5463

wvdstraat
wvdstraat10 apr. 2011 - 11:25

Blokhuizen schrijft hier een helder betoog, met aantoonbaar juiste feiten. Het 'beeld' dat bij velen bestaat OVER bijstandgerechtigden is meestal onjuist en bevooroordeeld, beledigend en zonder enige kennis van zaken. Het is allang niet meer alleen in de Telegraaf dat men meent dat men meent dat werkzoekenden andermans' troep wel zouden kunnen opruimen. Ook het beeld VAN mensen in de bijstand is over het algemeen onjuist: De 'kwetsbare' is allang niet meer de laag- of niet-opgeleide uit een arm/laag/geïsoleerd sociaal milieu, de kwetsbare is in feite bijna iedereen, ook degene die dat nu nog niet beseft. Het kleinste 'vlekje' is voldoende om iemand kwetsbaar te maken. Wie z'n baan verliest (om welke reden dan ook) is als werkzoekende reeds voorzien van zo'n vlekje, wie mantelzorg verleent, een kleurtje heeft, dik is of juist mager, een minder aantrekkelijk uiterlijk heeft, een gat in het cv, of 45-plusser is..... het zijn allemaal vlekjes en met een minimum aan pech gaapt het gat van de bijstand wagenwijd. Wat je ook doet en hoezeer men zich thans nog veilig waant, het zal een illusie blijken. Maar wacht, er is wel een speld tussen het betoog te krijgen: Want voor dat inzicht en begrip zijn enkele eigenschappen nodig, zoals empathie, intelligentie, visie en beleid. Zaken die onze huidige regoring (die de overheid als geheel aanstuurt) ten ene male ontbeert. Gaan de bijstandgerechtigden dan straks tóch met een paar miljoen mensen de rond-waaiende TeleToeter en de leeggetikte auto-asbakjes van de PVVD'ers opruimen ????

frankie48
frankie4810 apr. 2011 - 11:25

Beste Alfred, Eerlijk en duidelijk verhaal, niemand heeft het recht om andere mensen als voetveeg te gaan gebruiken. Iedereen heeft recht op gelijke een behandeling, en als onze overheid zelf in gebrekken blijft, kunnen en mogen zij hun falen niet afwentelen op de slachtoffers van hun beleid. De vraag blijft onbeantwoord waarom zoveel laagopgeleide burgers constant het slachtoffer zijn van beslissingen die deze farizeeërs zelf genomen hebben.

Alfred Blokhuizen
Alfred Blokhuizen10 apr. 2011 - 11:25

Kom op mensen..... wat een gemilimeter over belastingen. Iedereen betaalt btw en accijnzen. Het maakt niet uit hoe de staatskas wordt gevuld. Het zijn alleen verschillende manieren. We hebben in dit land afgesproken dat we belastingen betalen (in welke vorm dan ook) en daar bepaalde diensten en voorzieningen voor te krijgen. Als je nu in de Bijstand terecht komt, of gebruik moet maken van WMO voorzieningen, het blijft raar dat je eerst jaren meebetaalt aan het systeem en als je er gebruik van moet maken (helaas) veranderen ze de regels en moet je nog eens betalen met zwaar onderbetaalde werkzaamheden. Dat is het punt. Al het andere wat hier wordt tegengeworpen is afleiden van waar het om gaat. Ik vind het heel jammer dat enkelen onder u niet de moeite hebben genomen om zich te verdiepen of (schijnbare) incidenten (of roddels en valse beeldvorming) aangrijpen om mensen in de problemen nog maar eens extra in de hoek te zetten. Ik vraag me af of we daar gelukkiger of beter van worden. Volgens mij word je alleen maar beter en gelukkiger als je elkaar het allerbeste gunt. Ik ben blij dat ik in de gelegenheid bén om mee te betalen aan het welzijn van die anderen die het niet redden in deze maatschappij. Dat er misbruik wordt gemaakt van onze voorzieningen door een enkelen is geen reden om mijn gezicht af te wenden en excuses te zoeken om vooral maar niets te doen en alleen aan mijzelf te denken.

FritsGuevara
FritsGuevara10 apr. 2011 - 11:25

Mensen met een uitkeringn dienen hogere eisen te krijgen wat betreft het solliciteren zelf, zo voorkom je dit soort verkapte slavernij.

kruidvat2
kruidvat210 apr. 2011 - 11:25

Leuk, zo'n telefoongesprek, maar het verschil met een verzekering is dat je de mogelijkheid hebt om je verzekering op te zeggen of al niet af te sluiten als de voorwaarden je niet bevallen. De voorwaarden van het uitkeringsstelsel bevallen veel mensen niet, maar eenieder die deze dienst probeert op te zeggen krijgt uiteindelijk te maken met mannen met pistolen die gaan dreigen met ontvoering en opsluiting. De vergelijking gaat dus volledig mank.

nachtwacht2
nachtwacht210 apr. 2011 - 11:25

Een staaltje van contradicti terminus,bezien de industrieele onwikkeling de mens de bevrijden van werklast! Als conclusie,dat de onwikkeling aangaande geen tred heeft gehouden met deze constante verandering! Zo de huidige toestand,in strijd met hun eigen wensen en doelstelling!? "Leiden in last,nu men zo langzamerhand de gevolgen van een verslapen politieke achterstand begint te ondervinden,waarvan de arbeidsledige de Zondebok gelijkt! Dat de Heren beter zoeken naar een naadloze aansluiting als devies is geen sinicure: Naadkousen hehoren ook tot het verleden! j.k.

grolschje2
grolschje210 apr. 2011 - 11:25

Voor bijstand heb je geen premie betaald.

1 Reactie
Jiskefet47
Jiskefet4710 apr. 2011 - 11:25

Wat dacht je van belasting?

FransAkkermans
FransAkkermans10 apr. 2011 - 11:25

"Op feestjes en in de kroeg hoor je de ene goedkope mening na de andere, over uitkeringsgerechtigden. Het zijn dan kennelijk allemaal profiteurs, graaiers en zwartwerkers." Het zijn natuurlijk nooit allemaal profiteurs. Maar ik ken niemand die geen zwartwerker of profiteur kent of heeft gekend. Er is werk te krijgen maar niet-werken met een uitkering en en een beetje zwart bijverdienen is makkelijk te doen. Het is misgegaan sinds de vakbonden de controle over de rechtmatigheid van de uitkeringen uit handen hebben gegeven. De calculerende burger heeft lak aan de overheid.

1 Reactie
Joeri2
Joeri210 apr. 2011 - 11:25

De meeste zwartwerkers die ik ken werken zwart naast hun baan, meestal nederlandse bouwvakkers, nederlandse kleuter leidsters en nederlandse poetsters.

Pjotrs
Pjotrs10 apr. 2011 - 11:25

"Op feestjes en in de kroeg hoor je de ene goedkope mening na de andere" Dan bezoek je de verkeerde feestjes. Misschien eens naar een feestje gaan waar men helder uit kan leggen dat de bijstand net als de AOW een uitkering is waar je nou juist geen premie voor hoeft te betalen om er recht op te hebben. Iedereen die een jaartje maatschappijleer heeft gehad of een krant leest moet daartoe in staat zijn. Dat voorkomt belachelijke vergelijkingen in fictieve telefoongesprekken. Ben het er overigens mee eens dat er tegenover werk wel iets meer dan een bijstandsuitkering mag staan. Ook als het additioneel werk is.

1 Reactie
Alfred Blokhuizen
Alfred Blokhuizen10 apr. 2011 - 11:25

Geachte heer de Geus, Heeft u over het hoofd gezien dat ik het ook over belastingen had? Alle premies en belastingen zijn reeds vele vele jaren opgenomen in de zogenaamde "Loonheffing". Kijkt u maar even op uw salarisspecificatie. Dus maatschappijleer is niet echt nodig voor dit soort zaken. Het gaat hier meer over het vak "boekhouden". Vriendelijke groet!