Joop

We zijn kritischer dan ooit, niet intoleranter

  •    •  
12-07-2020
  •  
leestijd 7 minuten
  •  
88 keer bekeken
  •  
J._K._Rowling_at_the_White_House_2010-04-05_1

© cc-foto: Wikipedia

Wie zich laat misleiden door vaak opgeblazen of verzonnen incidenten uit de media, krijgt een vertekend beeld van hoe het er met de vrijheid van meningsuiting voorstaat
Gaat politieke correctheid te ver in het terugdringen van de vrijheid van meningsuiting? Wie de viraalgaande open brief van prominente wetenschappers en schrijvers in Harpers Magazine heeft gezien, zou denken dat de vrijheid van meningsuiting ernstig wordt bedreigd. Onder de ondertekenaars zijn niet de minsten, we zien bekende namen als J. K. Rowling, Salman Rushdie en Noam Chomsky. Zij beweren dat niet langer alleen extreemrechtse bewegingen massaal proberen anderen de mond snoeren en waarschuwen dan ook voor een nieuwe vorm van intolerantie onder linkse en liberale bewegingen. Deze groepen zouden mensen aan de schandpaal nagelen en daarmee het zwijgen opleggen als ze niet de juiste mening verkondigen. De lezer van de brief bekruipt het gevoel alsof we van alle kanten het zwijgen worden opgelegd. Langzaam glijden we weg, nog één stap en we leven niet meer in het vrije westen, maar in een land als Iran of Noord-Korea. Niets is minder waar: het vrije woord heeft er zelden zo goed voorgestaan.
De afgelopen jaren is de vrijheid van meningsuiting enorm toegenomen. Om dit te illustreren bespreek ik in mijn maatschappijleerlessen ieder jaar het voorbeeld van Hans Janmaat , de lijsttrekker van de Centrum Democraten in de tweede helft van de twintigste eeuw. Zijn aanhangers droegen spandoeken met ‘vol = vol’ en ‘Eigen land eerst’ en in een speech zei hij tot hen ‘Wij schaffen, zodra wij de mogelijkheid en de macht hebben, de multiculturele samenleving af’. Hiervoor werd hij breed verafschuwd, berecht en veroordeeld. In het parlement was hij een paria met een cordon sanitaire om zich heen. Vooral louche figuren, waaronder gewelddadige neonazi’s , wilden nadien nog zijn vrienden zijn. Wanneer ik mijn leerlingen de rechtszaak voorleg zijn ze altijd erg verbaasd. Janmaats uitspraken zijn immers klein bier vergeleken met wat mijn leerlingen tegenwoordig gewend zijn aan haatvolle uitspraken van populistische politici en socialemedia- reaguurders. Feit is namelijk dat – of het nu gaat om Trump in de VS of Baudet en Wilders in Nederland – populisten over de hele wereld keer op keer haat en leugens op een ongekende schaal kunnen verspreiden en ermee wegkomen ook. Wat dat betreft is er dus behoorlijk veel vrijheid van meningsuiting.
Nu hoor ik u denken ‘dat de staat meer toelaat, wil nog niet zeggen dat we ook meer kunnen zeggen.’ En inderdaad, naast dwang van de staat, kan ook sociale dwang het vrije woord beperken. De Britse filosoof John Stuart Mill constateerde in zijn beroemde essay Over Vrijheid al dat naast staatsmacht, juist conformisme als de grote bedreiging voor het vrije woord moet worden gezien.
Ook op het gebied van conformisme is de realiteit echter anders dan de brief en de publieke opinie vaak doet vermoeden. Zo wordt er (ook in de brief) groot gewag gemaakt van intolerantie op Amerikaanse colleges en universiteiten. In ons land roept Paul Cliteur keer op keer met vage onderbouwing op dat afwijkende meningen niet worden geaccepteerd en dat het hoog tijd wordt voor meer diversiteit aan meningen op de universiteit. Het beeld van de colleges en universiteiten als bastions van intolerantie is zo breed gedeeld, dat er toch wel iets mis moet zijn?
Ja, dat klopt. Er is iets mis met het beeld dat we van colleges en universiteiten hebben. Keer op keer tonen onderzoeken namelijk aan dat er op deze instituten juist meer vrijheid van meningsuiting is dan ooit tevoren. Natuurlijk zijn er ieder jaar een paar opvallende incidenten, maar als we meenemen dat er alleen al 4583 colleges en universiteiten in de VS zijn, is enkele tientallen incidenten vrij weinig. Dit doet niets af aan de laakbaarheid van die enkele voorbeelden waarbij bijvoorbeeld een spreker onder druk wordt afgezegd, maar om te stellen dat er een fundamenteel probleem is met de vrijheid van meningsuiting moet je een verkeerd beeld hebben van de werkelijkheid.
Gênant aan de brief is daarnaast dat de auteurs met een valse gelijkstelling suggereren dat de druk op vrijheid van meningsuiting evenveel van beide kanten van het politieke spectrum komt. Dit is geenszins het geval. Denk aan de haat die vrouwen kregen na gamergate , de haatreacties op fora als 4chan, geenstijl en 8chan of meer recentelijk de aanslagen door rechtse nationalisten en de bedreigingen en intimidaties van de Nederlandse boeren en je ziet dat we nog altijd eerder van een rechts-conservatief gevaar kunnen spreken. Als iemand de ander de mond wil snoeren zijn zij het en dan gaat het over meer dan alleen vrijheid van meningsuiting. Wat dat betreft is het geen wonder dat de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid waarschuwt voor extreemrechts in Nederland. Hiermee vergeleken valt het met de kwaadaardige vormen van politiek correct gedoe op links mee. Toegegeven, soms worden anderen op een stellige wijze of onnodige wijze op racisme en andere onfatsoenlijkheden aangesproken. Maar we dienen niet te vergeten dat zulke, meestal gerechtvaardigde , terechtwijzingen juist een onderdeel vormen van de vrijheid van meningsuiting. Het zorgt er soms voor dat personen in verantwoordelijke functies terecht meer op hun woorden letten en daar blijft het vrijwel altijd bij.
Door de suggestieve verwijten van intolerantie zonder concrete voorbeelden te noemen, sluiten de auteurs van de brief vooral aan bij het beeld dat is gecreëerd door enkele vaak overtrokken voorbeelden uit de media van ontspoorde reacties op colleges of universiteiten op onwelgevalige meningen. Ergens is dit niet zo gek, want die voorbeelden worden vanwege hun shock factor breed uitgemeten door de media. Denk bijvoorbeeld aan de kwestie waarmee de Canadese psycholoog Jordan Peterson in een klap wereldberoemd is geworden. Volgens hem zou hij onder dreiging van een straf worden gedwongen om tegen zijn wil in bepaalde voornaamwoorden te gebruiken bij het aanspreken van transgender personen. Het hele verhaal bleek een grote mythe te zijn, maar het beeld dat bij het grote publiek bleef hangen was dat overheidsinstanties zoals universiteiten worden gedomineerd door zogenaamde intolerante social justice warriors. Gek genoeg moeten we vaststellen dat, in zoverre er al sprake zou zijn van een probleem, het juist linkse docenten zijn die om hun opvattingen worden ontslagen. Wat dit betreft is het niet zo gek dat in de gehele open brief geen enkel concreet voorbeeld wordt genoemd van de gevaren voor de vrijheid van meningsuiting. De voorbeelden die de auteurs zouden kunnen noemen, zouden direct aantonen dat de brief is gebaseerd op een waanbeeld dat wordt opgedrongen door de media en persoonlijke ervaringen.
Die persoonlijke ervaringen lijken mij een andere belangrijke factor in de motivatie van de auteurs. Schrijver Salman Rushdie heeft de meest terechte zorg. Tegen hem werd een fatwa, een doodvonnis voor het beledigen van fundamentalistische moslims, uitgesproken door ayatollah Khomeini. Een duidelijker voorbeeld van een poging om iemand het zwijgen op te leggen kan je niet krijgen. Een duidelijker voorbeeld van iets wat ieder weldenkend mens verafschuwt kan je ook niet krijgen. Daarom komen dergelijke pogingen tot het opleggen van zwijgen in het westen weinig voor en hechten we in de praktijk zo veel waarde aan het vrije woord. Chomsky is op zijn beurt gemotiveerd door de angst dat linkse mensen als hij net als in de jaren ’50 het zwijgen wordt opgelegd (McCarthyisme). Gelukkig ligt die periode achter ons. En Rowling wordt gemotiveerd door de grote hoeveelheid terechte kritiek die ze kreeg op haar onhandige opmerkingen over transgender personen. De stroom aan kritiek zorgde voor een vermindering in het aantal volgelingen en medestanders van Rowling. Het was het logische gevolg voor een invloedrijk persoon die onverantwoorde dingen zei. Dergelijke kritiek moeten we dan ook niet achterwege laten vanwege een waanbeeld van intolerantie.
Zo bezien kunnen we de motivatie van sommige ondertekenaars wel begrijpen, maar kunnen we de door hen ondertekende brief toch niet waarderen als we haar in de bovenstaande bredere context plaatsen. Hun brief sluit daarvoor te veel aan bij een waanbeeld van verstikking van vrijheid van meningsuiting door linkse social justice warriors en werkt eerder averechts doordat het te makkelijk suggereert dat terechte kritiek gelijk staat aan aan de schandpaal nagelen. We lopen zo het risico terechte kritiek niet meer te waarderen voor wat het is.
Wie zich laat misleiden door vaak opgeblazen of verzonnen incidenten uit de media, krijgt een vertekend beeld van hoe het er met de vrijheid van meningsuiting voorstaat. Dat personen het zwijgen wordt opgelegd, zoals in de viraalgaande open brief wordt beweerd, komt vooral anekdotisch voor. In de realiteit hebben we juist een levendig debatklimaat, waar meningen veelvuldig worden aangevochten. Dat moeten we niet te makkelijk en ongegrond gelijkstellen met schandpalen en het zwijgen opleggen, maar als een essentieel onderdeel van de vrijheid van meningsuiting zien. Want juist wanneer we ons angst laten aanpraten voor het uitdagen van een andere mening, omdat een enkeling wel eens (terecht) breed bekritiseerd wordt, blijft er weinig over van de vrijheid van meningsuiting. Laten we dus vooral niet te bang zijn voor de schandpaal, maar blij zijn met kritische houding die de meesten van ons aan de dag brengen.
Delen:

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (94)

NL2019
NL201914 jul. 2020 - 5:50

Het is wel degelijk slechter gesteld met wat je mag zeggen. Niet zozeer omdat het strafbaar is, maar wel door de sociale problemen die je kunt ondervinden als je politiek incorrect bent. Ik voel mij in veel gezelschappen niet meer vrij om mijn mening te geven over bepaalde zaken, zoals migratie, identiteitspolitiek en inclusiviteit. Ook op de werkvloer is dat niet meer mogelijk. Nu ben ik zelf iemand die vind dat vrijheid van meningsuiting op geen enkele wijze ingeperkt mag worden. De veel gebruikte smoes "haatzaaien" om meningen te smoren verafschuw ik. Wie zich door wat een ander zegt tot gewelddaden wendt, is ziek en moet aangepakt worden, niet de brenger van de boodschap. Ik vind het inperken van wat je mag zeggen zeer gevaarlijk, omdat het een politiek wapen kan zijn, zowel links als rechts. Het is immers op allerlei manieren in te vullen, dat begrip haatzaaien en oproepen tot geweld. Wie schade meent te lijden door wat een ander zegt moet dat maar civielrechtelijk aanpakken en bewijzen dat er schade geleden is, materiële schade wel te verstaan.

4 Reacties
Jonathan2
Jonathan214 jul. 2020 - 13:03

Je probeert in te perken dat mensen het recht hebben om een morele keuze te maken over jou en/of je opvattingen. Dat is 1 van de belangrijkste democratische rechten en fundamenten onder de vrijheid van meningsuiting. Dus leer ermee leven dat mensen jou of mij een eikel kunnen vinden. Ik voel mij ook niet echt welkom bij fundamentalistische confessionele stromingen of groepjes racisten.

DaanOuwens
DaanOuwens15 jul. 2020 - 4:08

@ NL2019 Jij schrijft: Nu ben ik zelf iemand die vind dat vrijheid van meningsuiting op geen enkele wijze ingeperkt mag worden. Waarom niet?

Ivan61
Ivan6115 jul. 2020 - 20:23

NL2019, Ik denk zelfde. Wij leven in het land van Spinoza. De mening van mijn tegenstander/vijand is net zo heilig en veilig als mijne.

Zandb
Zandb16 jul. 2020 - 6:56

NL In theorie heeft u gelijk. Maar in de praktijk...... Want geldt zoiets dan ook - "Wie zich door wat een ander zegt tot gewelddaden wendt, is ziek en moet aangepakt worden, niet de brenger van de boodschap." - voor een Hitler, die zoveel mensen wist te inspireren? En hoe zit dat bv met een soldaat, die zijn land wil verdedigen? Overigens: Diezelfde vrijheid die niet ingeperkt mag worden, maken acties (een boycot bv) gewoon mogelijk. Zelfs. de mening dat de vrijheid van meningsuiting ingeperkt moeten worden, maken onderdeel uit van de vrijheid. Dus dat het slechter gesteld is met die vrijheid van meningsuiting, dat klopt niet. We moeten we heel waakzaam blijven. Dat noch de ene noch de andere partij (om het zo maar even in te delen) de mond gesnoerd worden.

Folkert2
Folkert213 jul. 2020 - 21:56

Open twitter en zoek op Peter Breedveld. Ook hij dacht dat er geen cancel culture op links was totdat hij een artikel schreef ter verdediging van JK Rowling. En dit is echt al 3 jaar gaande hoor. Check even Evergreen College 2017. Het is een heel erg naar klimaat waarin mensen worden gedwongen om de juiste opinie aan te hangen. En je kan jaren lang aan de linkerflank hangen van links als Frontaalnaakt en toch door een opinie ineens als extreem rechts bestempeld worden (iets wat een Breedveld niet is.) Dat Floris Schleicher er niets van merkt komt omdat zijn opinie`s voorlopig nog niet als problematisch worden beschouwd. Maar Floris, steek vooral je kop in het zand, binnen 2 jaar ben je of een nobody of inmiddels al gecanceld

[verwijderd]
[verwijderd]13 jul. 2020 - 19:41

--- Dit bericht is verwijderd —

3 Reacties
PietKlein
PietKlein13 jul. 2020 - 22:27

Waarom meen je die vraag te moeten stellen?

Zandb
Zandb15 jul. 2020 - 7:23

Er is niets mis met 'niet gewenst', hoe je dat ook spelt. Dat kan je wel of niet leuk vinden, wel of niet verstandig maar er is op zichzelf niets mis mee. Dat je iets niet wenst is beslist niet hetzelfde als intolerant zijn. Het is nogal een verschil, lijkt mij, wanneer je geen buitenlandse buren wenst of dat je geen buitenlandse buren tolereert. Het wordt pas echt interessant, wanneer iemand werkelijk de macht heeft om zijn wensen te verwezenlijken. Dan wordt pas echt duidelijk of je het woord wensen gebruikt om het tolereren te maskeren, zodat je nog binnen de grenzen van de wet bleef en de goede verstaander bereikte en de slechte zand in de ogen strooide. (Zie mijn kritiek op en het onderkennen van het gevaar dat FvD heet. Zoiets geldt ook het BRC. Een kwestie van inschatten dus.)

Zandb
Zandb16 jul. 2020 - 7:31

Z_edje Ik zit hier omdat ik hier zit. U vindt dat de volgende uitspraak (naar smaak aanvullen) - "Wij vinden .... niet geschikt als presentator van ......." het bewijs is dat je intolerant bent. En ik vind dat niet. Z_edje, het is nogal een verschil of je iets niet wenst of niet tolereert. Hoe dat een dubbele moraal is, ontgaat mij volkomen. Mijn reacties hier, zijn u blijkbaar volkomen ongewenst. Maar u tolereert ze wel. Toch? (In uw laatste reactie naar mij, waarin u mij er mij van beschuldigt niets anders te doen dan reacties te willen saboteren, doet u in feite precies wat het u het BRC verwijt. Zie daarvoor ook het citaat in de volgende alinea.) Dit - "En Kelder is voor BRC aanhang tot nationale racist gedoopt. Want wit ,rechts, vermeende foute politieke sympathieen." - is uw hertaling van wat BRC in haar verklaring stelde. Dat is prima, dat u dat vindt maar daarmee is het nog niet feitelijk vastgesteld. Ik heb geen zin om uw frame dat ik het FvD overal bij wil betrekken te voeden. Ik heb genoeg vertrouwen in mezelf, dat ik me niet laat leiden door omtrekkende bewegingen. U ziet simpelweg het BRC als een gevaar en ik het FvD als een groter. En voor zover ik kan waarnemen in feite om dezelfde redenen; ze willen iets. Alleen heeft in mijn beleving het BRC geen directe macht (alleen die de democratie haar verleent) en het FvD, als politieke partij mits voldoende kiezers, wel. En dat vind ik een groot verschil en daarom vind ik het FvD gevaarlijker. Maar omdat u vindt dat ik niet deug (ik ben in uw ogen een "troll" en alleen maar uit op sabotage) is het u natuurlijk onmogelijk om enige waarde te hechten aan wat ik beweer. We zullen het wel weer lezen. Maak er wat moois van.

HansH2
HansH213 jul. 2020 - 9:04

"Want juist wanneer we ons angst laten aanpraten voor het uitdagen van een andere mening[...]" De essentie van de afrekenculuur is nu juist om op de man te spelen i.p.v. op de bal. De gewraakte mening ontkrachten is niet langer nodig want in 5 minuten tijd kan iemands werkgever worden gevonden en iemands leven worden verwoest. Extreem-links zijn degenen die zich hier overweldigend schuldig aan maken. Rechtse terreur mag dodelijker zijn dan linkse, maar de machtsgreep van extreem-links op universiteiten in de VS en in Nederland heeft veel meer potentie om daadwerkelijk te resulteren in een revolutie. Vergis je niet: de revolutionaire studenten die de straten van de VS onveilig maken zijn met dit doel geindoctrineerd door Diversity Officers op de universiteiten.

1 Reactie
PietKlein
PietKlein13 jul. 2020 - 17:44

Blacklist: Hollywood on Trial - https://vimeo.com/236216641 De menswetenschappen, vooral economie, en de vakbeweging ontsnapten natuurlijk niet aan deze inquisitie. Ook niet in landen zoals Nederland en Duitsland waar linkse medeburgers uit overheidsdienst werden geweerd en het woord "Berufsverbot" -net zoals "apartheid"- onderdeel werd van het internationale jargon. Het had natuurlijk ook zijn voordelen: als het on de militaire dienst ging over "de rode legers en de blauwe legers" hoefde je alleen maar steeds opzichtig "de Russen" te fluisteren om de duidelijk te maken dat het om indoctrinatie ging, en je lag er al gauw uit op grond van je "politieke overtuiging".

Jonathan2
Jonathan213 jul. 2020 - 7:58

Dat we geen mensen moeten opnemen die niet de Westerse normen en waarden delen, of zelfs moeten uitzetten als ze controversiele opvattingen hebben, is een opvatting breed gedeeld in conservatief circuit. In praktijk komt het erop neer dat vele moslims zijn uitgezet wegens anti-westerse opvattingen en omdat ze daarbij geweld zouden hebben verheerlijkt. Gelijktijdig eisen neonazi's hier hun recht op om overal hun mening te mogen verkondigen. Zie je het verschil. Of je moet denken dat er een geweldloze genocide of etnische zuivering mogelijk is. Amerika hetzelfde verhaal. Moslims worden gebanned omdat ze mogelijk bepaalde opvattingen zouden kunnen hebben, terwijl allerlei blanke rechtsextremisten vrij en zwaarbewapend mogen rondlopen, en de statistieken laten zien dat de meeste aanslagen van die groepen komen. In Nederland wil Baudet, gesteund door Wilders en de SGP, meldpunten opzetten om leraren met een links profiel te kunnen verwijderen. Het gaat hier om mensen die normaal democratisch gedachtegoed verkondigen. Ook hier in Amerika hetzelfde verhaal. Daar heeft het de rechtse groep Turning Point USA een watchlist opgesteld waar Republikeinse leerlingen professoren kunnen aangeven die linkse opvattingen delen in de les.

6 Reacties
Marco de Jong2
Marco de Jong213 jul. 2020 - 9:05

‘ In praktijk komt het erop neer dat vele moslims zijn uitgezet wegens anti-westerse opvattingen en omdat ze daarbij geweld zouden hebben verheerlijkt. ’ Moslims ? Welke nationaliteit is dat ? Want Amerikaanse staatsburgers kan Amerika natuurlijk niet uitzetten, wel opsluiten. En dat doen ze ook.

rvb2
rvb213 jul. 2020 - 10:32

en vergeet ook niet de islamitische predikers die niet mogen prediken. De cancel culture is bedacht en succesvol gemaakt door rechts. Links heeft de cancel culture overgenomen van rechts, en rechts is boos dat ze met de eigen wapens aangevallen worden.

Carbonarius
Carbonarius13 jul. 2020 - 11:34

@Jonathan Over je eerste alinea: Je stelt dat we mensen met een niet-westerse achtergrond anders behandelen dan eigen neonazi's. Het is helemaal oké (sociaal als juridisch) om mensen met andere achtergronden anders te behandelen, als daar een objectieve reden voor is. In dit voorbeeld hebben de mensen met een niet-westerse achtergrond geen EU paspoort of verblijfsvergunning. Het is toch ook niet vreemd om mensen met antiwesters gedachtegoed niet op te willen nemen? Een leuk experiment dat gewoon niet zal werken en waar we de beperkte middelen niet voor willen inzetten.

Marco de Jong2
Marco de Jong213 jul. 2020 - 16:50

@rvb Als die sprekers oproepen tot geweld tegen bijvoorbeeld homo's of ongelovigen is het heel normaal dat die sprekers niet mogen prediken. Maar goed, als je met dit voorbeeld aankomt laat je meteen zien aan welke kant je staat. En dat is niet de goede.

Stheno
Stheno13 jul. 2020 - 17:31

rvb 13 juli 2020 at 12:32 "en vergeet ook niet de islamitische predikers die niet mogen prediken. De cancel culture is bedacht en succesvol gemaakt door rechts. " Grappig, rvb. Ik krijg gelijk een flashback naar het recente verleden: El Moumni, die het verboden werd om in zijn eigen land (Marokko) te prediken maar hier zijn gang kon gaan en juist onze 'rechtse politiek' heeft hem de vrije hand gegeven/vrijgesproken. Fijn voor je dat je alles in links/rechts wil gieten, dat geeft voor een simpele ziel een overzichtelijk wereldbeeld. Ik begrijp verder dat je het oog om oog standpunt hanteert en ook toejuicht. Wat dat betreft is het goed om te ervaren dat er ook extreemradicalen zijn die niet altijd wijzen op hun eigen valsvermeende morele verhevenheid, dat haalt de angel er een beetje uit voor de onbedachte burger. Dank hiervoor.

Buitenstaander
Buitenstaander13 jul. 2020 - 19:10

@rvb Toch verbazingwekkend hoe sommige mensen elke redenatie naar 'rechts' kunnen buigen: Misschien even nadenken over wie ook al weer lichte variant van cancellen uitvond: het cordon sanitaire. Ah nu weten we het weer.

Le Chat Botté
Le Chat Botté13 jul. 2020 - 7:44

Volgens mij worden er geen vrijheidsfeestjes bedorven. In een democratie is er spraken van gelijke rechten (vrijheid) voor alle ingezetenen. Niemand heeft het recht om die vrijheden van anderen in te perken. Doe je dat toch, dan ben je af en verlies je, meestal tijdelijk of een heel specifiek deel van je democratische vrijheid. Kortom: misbruik van vrijheid is nooit onderdeel geweest van de visie op vrijheid bij de meeste linkse en klassiek liberale bewegingen. In veel hedendaagse discussies wordt een paradoxaal vrijheidsbegrip gehanteerd: mijn vrijheid mag ten koste van jouw vrijheid gaan. Als ik merk dat ik jou pijn doe met mijn persoonsgerichte uitspraken, mijn intimidatie, mijn vernederingen, dan moet dat straffeloos kunnen. Ik mag dat zelfs massaal doen en zelfs politiek manifesteren. Ik mag personen en groepen op gromd van guilt by association be- en veroordelen. En als een persoon of groep aangeeft dat deze zich hierdoor gekwetst, gemarginaliseerd of bedreigd voelt, dan is dat een typisch gevalletje van dikke vette pech. Dan moet je niet het slachtoffer gaan uithangen. Dan ga je maar lekker ergens anders wonen. Het geschetste vrijheidsbegrip is paradoxaal, omdat er een claim is op de vrijheid om over iemands grenzen heen te gaan. De ander heeft geen recht op een respectvolle bejegening. Of de ander zich veilig voelt is niet van belang. Alleen mijn of onze ideeën of doelen zijn van belang en die moeten geuit en gerealiseerd kunnen worden, ongeacht de consequenties voor jou en de jouwen. Welnu, dit is geen vrijheidd, zoals iedere onbegrensde vrijheid geen echte vrijheid is. Waarom niet? Nou heel simpel: als een vrijheid absoluut is, dan tast die altijd andere vrijheden aan. Waarom zou ik accepteren dat jouw vrijheid de mijne aantast? Jouw vrijheid wordt voor mij een dictaat. Door een absolute vrijheid ontstaat altijd een negatieve spiraal. Waarom zou ik mij laten welgevallen dat ik de maatschappelijke pispaal ben? Waarom zou ik willen accepteren dat ik word aangesproken en afgerekend op de daden van een ander? Waarom zou ik accepteren dat ik op achterstand gezet word? Uiteindelijk pik ik dat niet meer en ga ik escaleren. Ik ervaar dit alles als persoonsgerichte agressie en zal uiteindelijk met agressie terug reageren. Net zoals de pispaal op het schoolplein uiteindelijk iemand gruwelijk voor zijn bek slaat. Absolute vrijheid beperkt altijd de rechten van anderen en leidt daarmee uiteindelijk tot geweld. In een democratie is geen plaats voor absolute vrijheid. In een democratie respecteert en beschermt iedereen zowel de eigen als elkaars rechten. Dat was altijd al onderdeel van het linkse en klassiek liberale feestje. En dat blijven we uitbundig vieren.

11 Reacties
Woeki Hypo
Woeki Hypo13 jul. 2020 - 15:46

Absolute vrijheid is de vrijheid van de absolute vorst. Met het tegenwoordig dominante neoliberalisme, een feodalisme en een fascisme (de stok), gaan we terug naar de tijd van de absolute vorsten. Woeki Hypo is gematigd liberaal.

Nachtzuster2
Nachtzuster213 jul. 2020 - 20:12

In een democratie is geen plaats voor absolute vrijheid. In een democratie respecteert en beschermt iedereen zowel de eigen als elkaars rechten. Dat was altijd al onderdeel van het linkse en klassiek liberale feestje. En dat blijven we uitbundig vieren. Het geschetste vrijheidsbegrip is paradoxaal, omdat er een claim is op de vrijheid om over iemands grenzen heen te gaan. De ander heeft geen recht op een respectvolle bejegening. Of de ander zich veilig voelt is niet van belang. Alleen mijn of onze ideeën of doelen zijn van belang en die moeten geuit en gerealiseerd kunnen worden, ongeacht de consequenties voor jou en de jouwen. U probeert respect en gevoelens als iemands grenzen en respect in een vervolgings-dingetje te stoppen. U bent uw eigen versie van het linkse en liberale feestje aan het ontwikkelen om bij de goeien te kunnen horen :-), ik ga dat niet uitbundig vieren. Wat mij betreft kom je dat juist in rechtse landen en dictaturen tegen (Journalisten in Turkije, rechters in Hongarije & Polen, Islam-critici in het MO, enz.) Jouw vrijheid wordt voor mij een dictaat. Uw onvrijheid wordt voor mij een dictaat. Maar dat geeft niet, want u weet wat goed en slecht is.

GoudenBergen
GoudenBergen13 jul. 2020 - 20:34

@Le Chat Botté "Als ik merk dat ik jou pijn doe met mijn persoonsgerichte uitspraken, mijn intimidatie, mijn vernederingen, dan moet dat straffeloos kunnen. Ik mag dat zelfs massaal doen en zelfs politiek manifesteren. Ik mag personen en groepen op grond van guilt by association be- en veroordelen. En als een persoon of groep aangeeft dat deze zich hierdoor gekwetst, gemarginaliseerd of bedreigd voelt, dan is dat een typisch gevalletje van dikke vette pech. Dan moet je niet het slachtoffer gaan uithangen. Dan ga je maar lekker ergens anders wonen." De vrijheid en de democratie staan of vallen met de vrijheid van meningsuiting. Jij wilt die inperken als mensen zich gekwetst of gemarginaliseerd voelen. Maar dat zijn beide subjectieve gevoelens. Het is niet de taak van de overheid om onwelgevallige meningen en uitspraken te bestrijden. Dan heb je hier voor je het weet een (linkse) dictatuur met de bijbehorende Stasi-praktijken. Als je je beledigd voelt, kun je altijd naar de rechter stappen. Bedreiging is een ander verhaal, daarvan moet altijd aangifte gedaan worden. "Waarom zou ik accepteren dat ik op achterstand gezet word? Uiteindelijk pik ik dat niet meer en ga ik escaleren. Ik ervaar dit alles als persoonsgerichte agressie en zal uiteindelijk met agressie terug reageren. " Kwetsing is nooit een excuus voor misdaad en radicalisering. Die moeten beiden zeer hard aangepakt en bestraft worden.

GoudenBergen
GoudenBergen13 jul. 2020 - 20:42

@Gelaarsde Kat Extreemlinks probeert regelmatig redenen te vinden om de VvMU in te perken en hun eigen vaak duistere agenda uit te voeren. De ene keer is het verondersteld racisme, de andere kwetsing of belediging. Dan weer worden white guilt en white guilt in stelling gebracht. Mensen die zo denken horen inderdaad in een dictatuur thuis.

Zandb
Zandb14 jul. 2020 - 6:06

Nachtzuster Ik vind dat u er niet vanuit mag gaan, dat mensen absolute vrijheid aankunnen. Absolute vrijheid is net zo goed een dictatuur - namelijk het ongeschreven recht van de sterkste - als een niet absolute vrijheid oftewel een bepaalde mate van onvrijheid. Wanneer u goed leest, dan ziet u dat Le Chat Botté er vanuit gaat, dat we in een democratische rechtsstaat 'met elkaar' de regels bepalen, de regels dicteren! U verwijt hem, dat hij weet wat goed en fout is m.a.w. dat hij zijn regels kan en mag opleggen. Ik hoop dat u begrijpt waarom u dat fout ziet: "Uw onvrijheid wordt voor mij een dictaat". Want dat is niet zijn dictaat maar hoe we onze democratische rechtstaat hebben ingericht.

Harba Lorifa2
Harba Lorifa214 jul. 2020 - 9:26

Absolute vrijheid vind je alleen in de dood. Voor de rest bestaat het niet. Je bent namelijk altijd afhankelijk van iets (bv. lucht, voedsel) of iemand (bv. werkgever, overheid). Daarmee heb je dus geen absolute vrijheid.

Nachtzuster2
Nachtzuster214 jul. 2020 - 10:36

Zandb Wanneer u goed leest, wil Le Chat Botté rechtspraak aan gevoelens ophangen. Zelfs als we dit "met elkaar" beslissen, vind ik dat een extreem-rechts idee, wat als links/liberaal verkocht wordt. Ik vind dat u er niet vanuit mag gaan, dat mensen absolute vrijheid aankunnen. Absolute vrijheid is net zo goed een dictatuur – namelijk het ongeschreven recht van de sterkste – als een niet absolute vrijheid oftewel een bepaalde mate van onvrijheid. Le Chat Botté had het over absolute vrijheid in een rechtsstaat, waarom laat u die rechtsstaat hier weg? Of bedoeld u dat er ongeschreven recht van de sterkste in een rechtsstaat bestaat? Ik hoop dat u begrijpt waarom u dat fout ziet: “Uw onvrijheid wordt voor mij een dictaat”. Want dat is niet zijn dictaat maar hoe we onze democratische rechtstaat hebben ingericht. Het citaat van Le Chat Botté was: Jouw vrijheid wordt voor mij een dictaat. In de context dat de rechtsstaat zich bezig moet gaan houden met mogelijk gekwetste gevoelens, wordt het omgekeerde voor anderen een dictaat. Bijv. dat ik niet meer op Zondag kan inkopen, of journalisten niet meer kunnen schrijven wat zij willen, etc. U heeft gelijk dat ik mijn opmerking over goed/fout beter niet op had kunnen schrijven. Het was een gemeene gekwetstheid test. Ik geloof in absolute vrijheid in kombinatie met een funktioneerende rechtsstaat. Dit houdt beslist niet in dat men niet respectvol met elkaar om zou moeten gaan. Ik ben het daarom ook niet eens met het volgende: Door een absolute vrijheid ontstaat altijd een negatieve spiraal. Die negatieve spiraal komt door gebrek aan respect, dit middels de rechtsstaat, op basis van gevoelde gekwetstheid/onveiligheid afdwingen is denk ik een slecht idee.

Zandb
Zandb15 jul. 2020 - 7:34

Nachtzuster Ik begrijp niet dat u niet begrijpt, dat absolute vrijheid dus geen recht erkent. Recht perkt die absolute vrijheid alleen maar in. Wanneer ik absoluut vrij ben, kan ik u zonder meer ten behoeve van mijn eigen lusten gebruiken. Dat u ook absoluut vrij bent om dat niet te accepteren, kan alleen maar beslecht worden door (onder dwang of vrijwillig) iets van die vrijheid op te geven. Waarmee die vrijheid niet meer absoluut is. Zo wordt "jouw vrijheid een dictaat". En inderdaad, dan komen we in een negatieve spiraal. Wanneer we een democratische rechtsstaat accepteren, hebben we in feite niet meer gedaan, dan dat we 'samen' hebben vastgelegd, dat de vrijheid niet absoluut is maar aan voorwaarden gebonden. Nogmaals, niet omdat Le Chat Botté dat heeft gedicteerd maar omdat het een resultaat is van onze democratie. Ik kan er niet meer van maken.

Nachtzuster2
Nachtzuster215 jul. 2020 - 14:51

Zandb 15 juli 2020 at 09:34 Nachtzuster Ik begrijp niet dat u niet begrijpt, dat absolute vrijheid dus geen recht erkent. Recht perkt die absolute vrijheid alleen maar in. Wanneer ik absoluut vrij ben, kan ik u zonder meer ten behoeve van mijn eigen lusten gebruiken. Dat u ook absoluut vrij bent om dat niet te accepteren, kan alleen maar beslecht worden door (onder dwang of vrijwillig) iets van die vrijheid op te geven. Waarmee die vrijheid niet meer absoluut is. Zo wordt “jouw vrijheid een dictaat”. En inderdaad, dan komen we in een negatieve spiraal. Wanneer we een democratische rechtsstaat accepteren, hebben we in feite niet meer gedaan, dan dat we ‘samen’ hebben vastgelegd, dat de vrijheid niet absoluut is maar aan voorwaarden gebonden. Nogmaals, niet omdat Le Chat Botté dat heeft gedicteerd maar omdat het een resultaat is van onze democratie. Ik kan er niet meer van maken. Jeemig zandb Wat een onzin van Le Chat Botté om over absolute vrijheid in een democratie te spreken als dat toch niet bestaat. Ik kan er niet minder context van maken.

Nachtzuster2
Nachtzuster215 jul. 2020 - 15:59

Zandb We zijn het eigenlijk eens :-) Een quote van uw hand De idee, om dan maar strafbaar te stellen, dat iemand zijn vrijheid gebruikt (of misbruikt, wie zal het zeggen), dat middel is erger dan de kwaal. U bestrijdt fascisme, zegt u, terwijl u er in feite tot oproept. Ik ben van mening dat Le Chat Botte uit was op het strafbaar stellen van mogelijke kwetsing/onveiligheid en het tegendeel "absolute vrijheid" noemde. Uw beknopte versie heb ik met zoveel woorden geprobeert uit te drukken..

Le Chat Botté
Le Chat Botté18 jul. 2020 - 11:50

@nachtzuster [Wanneer u goed leest, wil Le Chat Botté rechtspraak aan gevoelens ophangen.] Neen, dat wil le chat absoluut niet. Je misrepresenteert op diverse manieren zowel inhoud als intentie van mijn reactie, inclusief je wolf in schaapskleren insinuatie. Maar bovenstaande quote laat wel het meest duidelijk zien dat je niet begrijpt wat ik zeg, of dat ik er niet ingeslaagd ben om het voor jou voldoende duidelijk te maken. Mijn stuk gaat helemaal niet over of iemand zich gekwetst of aangevallen voelt, het gaat er om dat jouw vrijheid van meningsuiting niet zo ver gaat dat jij een persoon of groep mag aanvallen omdat je daar toevallig een mening over hebt. Ideeën en daden mag je aanvallen, maar geen personen of groepen. Een persoon of groep kan aangesproken worden op falsificeerbare feiten. In ieder ander geval is het laster of een andere vorm van persoonsgerichte agressie. Iedereen, dus ook een nachtzuster, heeft in een democratische rechtsstaat het recht om beschermd te worden tegen laster en agressie. Aanvulling op groepsgerichte agressie: ieder lid van welke denkbeeldige groep dan ook heeft het recht om als autonoom individu bejegend te worden. De vrijheid van meningsuiting is niet absoluut en dat betekent dat jouw en mijn mening ondergeschikt of nevengeschikt kunnen zijn aan andere vrijheden en rechten. Kort gezegd: als je me valselijk beschuldigd, mijn goede naam aantast, aanvallen pleegt op mijn persoonlijke integriteit, zoals mijn lichaamskenmerken, claimt dat ik minder rechten heb of zou moeten hebben dan jij, of me bedreigt of anderszins verbaal agressief bejegent (schelden, kleineren, ontmenselijken), dan maak jij oneigenlijk gebruik van het recht op vrije meningsuiting door mijn recht op veiligheid en gelijkwaardigheid aan te tasten. Val je mijn ideeën aan, dan ben je te allen tijde welkom. Ik zal je met genoegen van repliek dienen. Tot slot: alle bovenstaande zaken zijn al wetgeving. Ik bepleit dus niets nieuws, ik bestrijd slechts de steeds populairder wordende, onjuiste interpretatie van de vrijheid van meningsuiting, waaronder het niet bestaande 'recht om te beledigen', en de wens van velen om deze vrijheid te absoluteren. Wat ik voorsta is wat de universele verklaring van de rechten van de mens als volgt formuleert: "Alle mensen zijn begiftigd met verstand en geweten. Iedereen behoort zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen." En voor de rest zou ik graag wat vaker verachtelijke daden als bedreiging en andere vormen van persoons- of groepsgerichte agressie (definitief) bestraft willen zien. Om te beginnen met de "minder, minder" uitspraken van Wilders.

Buitenstaander
Buitenstaander13 jul. 2020 - 6:48

Misschien moeten we ons eens minder focusen op de briefschrijvers en meer op de boodschap: De nieuwe vorm van intolerantie mbv doorgevoerde politieke correctheid, tegenover het rechtse geweld om meningen te onderdrukken. Dus laten we niet de messengers shooten maar ons kritisch buigen over de stelling. Hoe open kunnen discussies nog gevoerd worden zonder mond dood gemaakt te worden, of weggezet te worden? Hoe objectief benaderen programma's als Buitenhof nog topics; hoe kritisch naar links zijn de meeste journalisten daar nog? Hoeveel BNers beinvloeden de 'correcte' ublieke opinie, door zonder kennis van zaken mee te blaten, om aardig gevonden te worden, maar zetten daarmee wel de toon: "Facebook zegt t dus is het waar"

Bouwman2
Bouwman213 jul. 2020 - 6:41

Dat mensen vrijer zijn geworden is een loze bewering, het tegendeel is waar. Je kunt moeilijk beweren dat coronavirus de vrijheid heeft bevorderd. Blijf in je kot en raak elkaar niet aan, sluit de grens. Op zichzelf goede maatregelen, maar de individuele vrijheid is er niet door vergroot. Dat is ook zo bij de mening over de agrarische sector, boeren zijn terroristen geworden. De tolerantie en waardering voor de boer is niet toegenomen maar afgenomen. Dat zelfde maar dan omgekeerd geldt voor het idee dat Me Too en BLM tolerant zijn. Dat zijn evenwel bewegingen als die van Savonarola in Florence. Toen groepen opstandigen opgezweept door de prekende monnik aan het bekeren sloegen, de huizen binnendrongen en de bewoners doodsloegen die zich niet wensten te onderwerpen aan hun bekering. In Polen weer het omgekeerde, daar wordt door middel van verkiezingen degenen die voor de rechtsstaat en de EU alsmede de individuele vrijheid opkomen de mond gesnoerd en dreigt Polen voor de eerste keer echt verloren te zijn. Hoe de situatie op de universiteiten aan publicatiedwang dreigt ten onder te gaan is al uitgelegd door het Filosofisch Kwintet door omroep HUMAN en de grote NOS blijft steeds dezelfde irritante eenzijdige vragen stellen aan minister Hugo de Jonge: Kortom; de wereld lijdt niet enkel onder een pestilentie maar ook onder een bekeringsgolf. En beide zijn voorlopig niet over. En beide gaan ten detrimente van je vrijheid. Het parool is dus: blijf thuis, je bent zo besmet.En verberg je gezicht, wordt anoniem, want ze zijn op zoek naar jou. Om je hersens te spoelen, je weet het niet, je erkent het niet maar je hoort in de gevangenis. Net als Hillary Clinton Rodham.

Deplorable Lefty
Deplorable Lefty13 jul. 2020 - 6:16

Dit komt allemaal overwaaien vanuit de VS, daar is toch het nodige aan de hand. In 2014 was de bezorgdheid over toenemende inperking van de vrijheid van meningsuiting in het academische metier dermate groot dat de University of Chicago initiatief nam voor het opstellen van een intentieverklaring om het vrije woord te waarborgen, de zogeheten "Chicago Principles". De bedoeling was dat alle Amerikaanse onderwijsinstituten zich hieraan zouden conformeren. Tot op vandaag hebben slechts 70 van de ruim 4000 hogere onderwijsinstellingen zich hieraan gecommitteerd, een veeg teken dunkt mij. https://en.wikipedia.org/wiki/Chicago_principles

Janko2
Janko213 jul. 2020 - 4:53

We zijn niet kritischer, we zijn gesegregeerd. Iets waar ik al bang voor was toen clubs zoals KOZP naar voren kwam en nu nog BLM en BRC. Clubs zonder compromissen. Als je niet 100% voor ze bent, dan ben je fout. Terwijl wij als buitenlanders in misschien wel 1 van de fijnste landen wonen weten zij het te brengen alsof we nog midden in de slavernij tijd wonen. Het wordt een keer tijd dat Nederlanders opstaan en zeggen dat het genoeg is. Het probleem is alleen dat de eerste die op staan meestal niet de aardigste zijn waardoor die groep meteen in een bepaalde hoek worden geduwd en nu begin je te zien dat die hoek aan het uitbreken is. Daar bedoel ik mee dat nu ook de aardigere mensen het zat aan het worden zijn. De 2-deling wordt groter en de scheidlijn wordt scherper... -_-

1 Reactie
GHS
GHS13 jul. 2020 - 12:53

Janko. Mee eens, ik denk iedere keer: hoe komt het toch, dat in een vn. blank Nederland nu een groep mensen zijn, die, o.g.v. hun kleurtje menen dat ze gediscrimineerd worden. Dat komt, omdat we een volk van koopmannen en dominees zijn. De koopmannen hebben toch graag mensen die voor weinig geld werk verrichten en de dominees die vinden dat dit geen goed gedrag is. Zolang er alsmaar mensen (heel vaak met een kleurtje) naar Nederland toekomen ( en die zijn echt geen vluchteling, maar een betere toekomst zoekende) zul je dit houden.

Pater
Pater13 jul. 2020 - 2:03

Extreem rechts is veel intoleranter dan links, daar heeft Schleicher groot gelijk in. Stel jezelf eens voor dat linkse demonstranten een doodkist meevoeren met R.I.P. Geert Wilders erop, de wereld zou te klein zijn. Je lokt een nieuwe moord uit ! Stigmatisering ! Daarom hebben de internationale briefschrijvers ook veel kritiek op Trumpf. Maar ik vind het verontrustend, en een beetje dom, om te ontkennen dat er vanuit links ook intolerantie bestaat. Ik vond bijv. de brief van Black Renaissance buiten de perken: discussie over racisme is verboden, Kelder is een FvD-sympathisant, “wit” als psychose omschrijven, de NPO beschuldigen dat ze racisme willen ‘kapitaliseren’. Op de UvA werden andere meningen tamelijk intolerant bestreden. Het bekladden en slopen van standbeelden, hoe begrijpelijk ook in sommige gevallen, is beslist geen bewijs van tolerantie. Ik vind het een flauwe jij-bak van Schleicher om ondertekening uit persoonlijke ervaringen te verklaren. De kritiek op Rowling bijvoorbeeld is eerder een bewijs van de intolerantie waar zij kritiek op heeft. Wat vindt Schleicher er onhandig aan dat Rowling reageerde op een artikel waarin werd gesproken over ‘mensen die menstrueren’ en zei dat die ook gewoon vrouwen genoemd mochten worden ?

3 Reacties
Jan Lubbelinkhof
Jan Lubbelinkhof13 jul. 2020 - 9:49

@Pater, “ Stel jezelf eens voor dat linkse demonstranten een doodkist meevoeren met R.I.P. Geert Wilders erop...” u vergeet demonstrante die riep: ”Als je Thierry dood wil schieten, roep dan paf!”. Dat is eenzelfde bedreiging/oproep als die kist van die f*cking boeren. Wat u doet is hetzelfde wat die (neo-)fascisten doen. Naar de andere kant wijzen en roepen: “Maar bij hullie is het erger, hullie zijn het kwaad...”. Helaas zijn beide extremen even naar, ongenuanceerd, en soms regelrecht kwaadaardig. Gelukkig zijn het er niet al te veel, al schreeuwen ze wel harder dan het midden.

PietKlein
PietKlein13 jul. 2020 - 22:24

Nee hoor: "Tegen de Nijmeegse Mila van den B. is in hoger beroep wederom een werkstraf van 100 uur geëist. De 22-jarige Nijmeegse riep tijdens een antiracismedemonstratie in Amsterdam, die plaatsvond op zaterdag 23 maart, zeker drie keer de leus ‘Als je Thierry dood wil schieten, roep dan paf!" Baudet vond de straf ,,passend’’. "Dat is bedreiging en opruiing, zo betoogde de officier van justitie twee weken geleden tijdens de behandeling van de zaak. Volgens de aanklager had de verdachte zich schuldig gemaakt aan ernstige feiten: Het oproepen van geweld tegen een politicus," - https://www.ad.nl/binnenland/paf-roeper-die-baudet-bedreigde-krijgt-werkstraf-van-100-uur~addd6060/#:~:text=Tijdens%20een%20antiracismedemonstratie%20in%20Amsterdam,de%20behandeling%20van%20de%20zaak.

Pater
Pater14 jul. 2020 - 0:01

(Extreem) rechts is de laatste jaren veel agressiever en intoleranter dan links. Op websites, bij demo's. Ik vind het wel belangrijk dat verschil te constateren.

Kees van Bemmelen
Kees van Bemmelen12 jul. 2020 - 18:44

Floris, Misschien dat het qua aantallen wel meevalt, hoewel er wel een paar hele ernstige gevallen zijn geweest, iemand refereerde al aan Brett Weinstein, ikzelf kan die beelden van Nicholas Christakis in Yale ook maar niet vergeten. Het punt is denk ik dat we het van links niet gewend zijn. Sinds de jaren '60 staat links in het westen gevoelsmatig aan de kant van de vrijheid (als we even die enge maar marginale clubjes Trotskisten, Maoïsten e.d. negeren). Jongeren houden over het algemeen van vrijheid, en willen er een feestje van maken. De 'vijand' is derhalve degene die dat feestje wil bederven. Wie is dat? Vroeger waren dat rechtse politici en andere conservatieven. Het waren rechtse politici die jouw favoriete serie van tv wilde halen omdat er een bloot been in te zien was, het was de conservatieve dominee die zei dat je niet naar die duivelse rock-and-roll muziek moest luisteren etc. Nu is het, in ieder geval op een aantal campussen, de linkerkant die je feestje wil bederven. Die uit hun plaat gaan als je een sombrerohoed opzet tijdens halloween, die druk leggen op tv shows als de Simpsons om personages eruit te schrijven, die de taalpolitie uithangen, etc. Als je tegenwoordig als student op een Amerikaanse universiteit lekker tegendraads wil zijn (en sommige mensen willen niets liever), dan kun je slechter doen dan aan de rechterkant gaan staan.

2 Reacties
Marco de Jong2
Marco de Jong212 jul. 2020 - 21:31

'als we even die enge maar marginale clubjes Trotskisten, Maoïsten e.d. negeren).' Die zijn niet marginaal, en hier op Joop ook aanwezig.

Deplorable Lefty
Deplorable Lefty13 jul. 2020 - 6:26

Precies. Het kan verkeren.

Mark Huysman
Mark Huysman12 jul. 2020 - 18:21

Goed verhaal. De journalist Ash Sarkar zegt het ook goed: “The anti "cancel culture" letter must be understood in the context of its signatories: a group of exceptionally wealthy and powerful people who can't take criticism of their (often prejudiced) opinions” https://twitter.com/novaramedia/status/1281922530438254592 Ik zag dat David Frum ook een van de ondertekenaars is. Frum was speechschrijver van Bush jr. en de bedenker van de term ’axis of evil’. Hij steunde niet alleen de illegale aanval op Irak maar was ook erg te spreken over hoe op Guantanamo Bay gevangenen van hun rechten werden afgehouden. Niet bepaald iemand wiens spreekrecht in gevaar is dus maar wel iemand die graag andermans rechten afpakt. Ook op de lijst: Cary Nelson, emeritus professor van de universiteit van Illinois. Nelson heeft zich in 2014 hard gemaakt om de academicus Steven Salaita af te houden van een baan op de universiteit. Salaita was al aangenomen maar onder druk van o.a. Nelson werd dit ongedaan gemaakt. Reden: Salaita had op twitter scherp stelling genomen tegen de Israëlische aanval op Gaza in de zomer van 2014. Ik las dat Salaita dankzij deze actie nergens meer op een universiteit aan de bak heeft kunnen komen en tegenwoordig als buschauffeur z'n geld verdient. Behoorlijk hypocriet clubje dus. Jammer dat Chomsky zich voor dit karretje laat spannen, maar het is niet de eerste keer dat hij een fout maakt.

9 Reacties
Harba Lorifa2
Harba Lorifa212 jul. 2020 - 19:58

Ik heb t idee dat jouw bijdrage nou net hetgeen duidelijk maakt waar de brief zich tegen keert. Uw bijdrage is de voorbode van de cancel culture naar mijn mening. Een paar ondertekenaars staan u niet aan en daarom is de brief niet ok. De man die u wel aanstaat, Chomsky, is nu ineens ook niet meer zuiver op de graat.

Marco de Jong2
Marco de Jong212 jul. 2020 - 21:30

@Harba Het is allemaal niet zo moeilijk: 'Als je niet voor ons bent, dan ben je tegen ons.'.

GoudenBergen
GoudenBergen12 jul. 2020 - 21:36

@Harba Lorifa Chomsky is wel links maar hij heeft gelukkig ook in de gaten wie het vrije debat proberen te smoren en zich ontpoppen als vijanden van vrijheid en democratie. Dat zijn mensen met duistere bedoelingen en een geheime agenda. @Mark Je valt nu wel heel erg door de mand.

tempest
tempest12 jul. 2020 - 22:43

Elk mens is wel eens hypocriet, dat maakt de inhoud van de brief niet minder belangrijk. Cancel-culture is een ongelooflijk giftige manier van omgaan met elkaar. Het polariseert en lost geen enkel probleem op. Het resulteert in het misbruiken van macht. Dit gigantische probleem bagataliseren of negeren omdat de personen met het lef het aan te kaarten inderdaad ook mens zijn en dus soms hypocriet, dat vind ik heel erg onverstandig. Daardoor wekt “links” de indruk niets van vrijheid te moeten hebben en laten ze alle andere partijen met dat stokpaardje weglopen. En ik geloof dat dat op langere termijn de invloed van linkse politiek ernstig zal schaden, in de VS, in Europa en ook hier. De enige oplossing is om op links zo gauw mogelijk de confrontatie aan te gaan over dit onderwerp binnen de eigen gelederen en het belang van tolerantie, diversiteit van opvattingen en vrijheid duidelijk te maken.

Mark Huysman
Mark Huysman13 jul. 2020 - 5:08

[Een paar ondertekenaars staan u niet aan en daarom is de brief niet ok.] Nee, ik wijs op de hypocrisie: die ondertekenaars cancellen *zelf* anderen. En ze doen het vanuit een positie van macht. Waar ze zich zorgen over maken is dat mensen met weinig macht zich organiseren en kritiek uitoefenen op mensen als zijzelf. [De man die u wel aanstaat, Chomsky, is nu ineens ook niet meer zuiver op de graat.] ’Zuiver op de graat’ is een suffe uitdrukking die ik nooit zou gebruiken. Chomsky is een mens en mensen maken fouten.

Robert Follon
Robert Follon13 jul. 2020 - 7:00

[Behoorlijk hypocriet clubje dus] Gelukkig. Het 'cliubje' deugt niet, dus hoeven we er verder ook niet op in te gaan. En dat is gelijk de essentie van cancel culture, zij die ideologisch/dogmatisch 'onzuiver' zijn moet en zal de mond gesnoerd worden.

Insan3
Insan313 jul. 2020 - 7:41

Beter voorbeeld van 'Guilt by association' kun je niet geven. Als je een prima brief maakt maar er komen een paar handtekeningen onder van mensen die je niet helemaal tof vind is het meteen fout.

Harba Lorifa2
Harba Lorifa213 jul. 2020 - 10:17

Mark, jij vindt dat de ondertekenaars zelf anderen cancelen. Wie dan? Zuiver op de graat vind u een suffe uitdrukking. Prima. Dat doet echter niets af aan het feit dat u Chomsky nu aanrekend dat hij de cancel culture een kwalijke vindt. Alleen maar omdat hij dat vanuit een positie van macht zou doen. Chomsky is een mens en maakt fouten. Dat klopt, maar waarom breng jij m dan specifiek op? Dat geldt namelijk voor iedereen die heeft getekend.

Mark Huysman
Mark Huysman13 jul. 2020 - 11:20

[Sarkar zegt hierin niets over de inhoudelijke terechtheid van de klacht maar diskwalificeert deze groep omdat ze eigenlijk te machtig en rijk zijn om zo’n mening er op na te houden.] Daar zegt ze wel wat over (kijk nog maar een keer naar het filmpje waar ik naar link), ze zegt dat de brief zo vaag en eufemistisch is dat het onmogelijk is om het er in algemene zin niet mee eens te zijn. Het is alleen de vraag waarom deze mensen nu met zo’n brief komen. En dat heeft volgens haar te maken met het feit dat er tegenwoordig felle tegengeluiden te horen zijn tegen beslissingen en standpunten die mensen als zijzelf (machtig en rijk) innemen. [David Frum is een l*l maar Mark, dat is hier even de discussie niet. We gaan ook niet racisme toestaan omdat een gekleurde jongen ooit eens is betrapt op het stelen van een rolletje drop] Geen goede vergelijking. Ik zeg niet dat Frum niks mag zeggen omdat andere blanken voor censuur zijn maar ik zeg dat *hijzelf* hypocriet is omdat hij meegewerkt heeft aan het ontnemen van rechten van anderen. [het is in de wetenschap een doodzonde dat je wetenschappelijk werk en politiek met elkaar vermengd] Dat is dus wat die Nelson gedaan heeft: hij heeft zich hardgemaakt voor het ontslag van een wetenschapper op basis van diens politieke opinies. En dan wel zo’n vage algemene oproep tegen ‘cancel culture’ ondertekenen. [ik verdedig dus ook niet de keuze om Salaita de deur te wijzen maar…] het ligt toch eigenlijk aan hemzelf? [Maar je overdrijft in deze case schromelijk de rol van Nelson. De beslissing lag bij Phyllis M. Wise, Nelson heeft hem verdedigd.] Aan de beslissing van Phyllis M. Wise ging een campagne vooraf door pro-Israël groepen die zich lieten adviseren door Nelson. En de verdediging door Nelson was van groot belang omdat na de beslissing van Wise nog altijd de mogelijkheid bestond dat die teruggedraaid zou worden aangezien er een krachtige campagne van academici kwam tegen de beslissing. En Nelson is niet zo maar een professor maar de voormalig president van de Amerikaanse organisatie van professoren. Iemand met veel gezag en invloed dus. [Ook zit Salaita niet op de bus maar verdient hij de kost als spreker] Dit staat in wikipedia: “As of February 2019, he is a school bus driver in suburban Washington, D.C”. [En dat is gelijk de essentie van cancel culture, zij die ideologisch/dogmatisch ‘onzuiver’ zijn moet en zal de mond gesnoerd worden.] Dat is wat de aangehaalde ondertekenaars kenmerkt. Ik wijs slechts op de hypocrisie.

Ivan61
Ivan6112 jul. 2020 - 18:19

Nu komen wij dichtbij de kern. Wat is een mening?

5 Reacties
Harba Lorifa2
Harba Lorifa212 jul. 2020 - 19:59

Een mening is volgens mij een gedachte waarvan degene die m uit denkt dat t een feit is. Al dan niet onderbouwt met argumenten.

Ivan61
Ivan6112 jul. 2020 - 20:47

Balkan conflicten? Dat waren oorlogen en agressor is Servie mocht jij willen weten. Dat vergelijken met Iraanse revolutie of Arabische Lente is totaal misplaatst.

Ivan61
Ivan6112 jul. 2020 - 20:50

@ Harba, Zonder argumenten is dat verbale diarree,

Auslander
Auslander13 jul. 2020 - 0:22

@ Sarajlija “Wat is een mening?” Een mening is de individuele motivatie voor zijn/haar sociaal leven.

Harba Lorifa2
Harba Lorifa213 jul. 2020 - 9:55

Hoi Sarajlija, Zelfs in verbale diarhee kan een mening verborgen zitten. Zoals jij met deze opmerking duidelijk maakt.

Auslander
Auslander12 jul. 2020 - 17:52

Dictator, despotisme en tirannie (politiek. Sociaal of economisch) kunnen degelijk massale opstanden en ongehoorzaamheid als gevolg hebben maar leiden resoluut nooit tot openheid en interactie in de samenleving. Het resultaat van opstanden en ongehoorzaamheid is altijd een voortzetting en parallelle ontwikkeling van hoe de machtsverhoudingen daarvoor in elkaar zaten. De Balkan conflicten, de Iraanse revolutie of de Arabische Lente zijn voorbeelden hiervan. Geen van hen zijn mislukt, de mislukking was al in hun strijd tegen de heersende machten ingesloten. Dus de conflict en strijd dragen de kenmerken van heersende verhoudingen en geldende tradities met zich mee. Bijvoorbeeld waar racisme heerst de samenleving is al langs haar macro-identiteiten geschuurd geraakt. Dan is een antiracistische strijd bij voorbaat verloren als deze niet rekening houdt van niet heersende of onderdrukte identiteiten. Kortom, in een soortgelijke samenleving wie de methodiek van tegenpartij bekritiseerd dient er rekening mee houden dat waarschijnlijk zelf soortgelijke kritiek waard is. In die zin zie ik weinig verschil tussen de kritiek op hoe een debat tot stand komt en de kritiek die hierop geuit is. Het heeft weinig met de vrijheid van meningsuiting te maken. Ze gebruiken allemaal deze vrijheid nu al om hun meningen te uiten. Ook de debat gat door en krijgt meer dan ooit aandacht!

13 Reacties
Ivan61
Ivan6112 jul. 2020 - 20:53

Balkan conflicten? Dat waren oorlogen en agressor is Servie mocht jij willen weten. Dat vergelijken met Iraanse revolutie of Arabische Lente is totaal misplaatst.

Auslander
Auslander13 jul. 2020 - 10:20

@ Sarajlija Balkan conflict Was meer dan Joegoslavische oorlogen. Deze waren het laatste nationalistische conflicten die het stichten van eigen natiestaat nastreefde. Servië, Kroatië, Bosnië, Slovenië, Macedonië, Montenegro, Kosovo, maar ook omringende landen zoals Albanië en Griekenland speelden elke eigen rol in dit conflict. Dat was dan de Europese versie van naschokken van globalisering en dan in Europa, wat parallel ging met neoliberale EU-vorming. Dus niet minder belangrijk dan Iraanse revolutie of Arabische Lente.

Auslander
Auslander13 jul. 2020 - 11:25

@ Sarajlija Alle drie zijn naschokken van globalisering.

Ivan61
Ivan6113 jul. 2020 - 19:31

@ Zoals ik zei, jij snapt niks van.

Auslander
Auslander13 jul. 2020 - 23:09

@ Sarajlija Jij snapt veel, daarom leg je het naadloos uit. Nogal lege zelfoverschatting!

Ivan61
Ivan6114 jul. 2020 - 10:48

@ Auslander, Op Balkan zijn altijd conflicten. Daar zijn wij goed in. Globalisering heeft niks mee te maken. Lees jij je een keer in zou ik zeggen.

Auslander
Auslander14 jul. 2020 - 15:10

@ Sarajilija “Op Balkan zijn altijd conflicten. … Globalisering heeft niks mee te maken.” Mijn buren maakten vroeger ook altijd ruzie, toch zitten ze vanwege globalisering hier naast mij. Als ik van leesmateriaal moet wijzer worden, dan heeft je vingerwijzen geen nut. Je verwijt mij er niks van te slapen en jij zelf dus snapt het naar behoren, en je onderbouwing ligt dan op internet? Kom op, je kan niet op anderman rekening rijker worden. Ook kleuters lezen dat stof op internet, en toch zitten ze bij de meester op de rijen. Doe je best en laat zien wat jij weet dat ik niet snapt!

Ivan61
Ivan6114 jul. 2020 - 19:08

@ Auslander, Jij gooit alles op een hoop niet ik. Als jij voorbeelden gebruikt dan moet je kunnen onderbouwen maar dat kan jij niet. Iraanse revolutie was binnenlandse gebeuren. Jouw vergelijking slaat nergens op zoals altijd.

Auslander
Auslander14 jul. 2020 - 21:43

@ Sarajlija “Jij gooit alles op een hoop niet ik” Jij zegt bijna niks om iets op een hoop te gooien. Overigens ik ook niet (in dit geval). “Iraanse revolutie was binnenlandse gebeuren.” Islamisering in Iran, de islamitische theocratie, was een historisch keerpunt in weder geboorte van politiek islam. Omdat jij er niks van weet zegt niet dat je onwetendheid de vervanger van de feiten zijn. De Arabische lente was een gevolg van neergang van Arabische nationalisme, een populistische reactie op globalisering. Het is te vergelijken met rechts nationalistische populisme in het westen. Het uiteenvallen van Joegoslavië, de Joegoslavische oorlogen en de bredere gebeurtenissen in Balkan zijn regelrecht de gevolgen van globalisering, te vergelijken met uiteenvallen van sovjet unie.

Ivan61
Ivan6115 jul. 2020 - 12:29

@ Auslander, Jij hebt paar woorden geleerd en dat pas jij bijna overal toe. Beetje doorzichtig vind jij dat zelf niet? Over SFRJ gesproken weet jij weinig tot niks lees ik. Onze afscheid is begonnen op moment dat Tito in ziekenhuis terecht kwam. Dat heeft niks met globalisering of neoliberalisme te maken. Geld was op. Zo simpel is dat. Zijn opvolgers wisten niet hoe zij dat moesten oplossen en hebben ons naar de klote geholpen. Religie/natie is altijd probleem bij ons geweest en als je lang genoeg over zeikt dan wordt dat vanzelf de waarheid voor sommige. Er is nog een belangrijke feit. Wij kennen geen vrede, wij kennen pauzes tussen de oorlogen. Arabische lente is begonnen omdat mensen weinig te eten hadden en zij wilden meer vrijheid. Op Maghreb is dat redelijk gelukt. Sudan ook. Egypte is andere verhaal. Iraanse revolutie heeft sjiieten als politieke Islam wereldbekend gemaakt. Soennieten waren al bekend.

Auslander
Auslander15 jul. 2020 - 16:40

@ Sarajlija “Jij hebt paar woorden geleerd en dat pas jij bijna overal toe.” Ach man… het is algemeen bekend als men niet in staat lijkt de gestelde vragen beantwoorden dan praat wel over de vrager zelf. Weet je, op de man spelen? “Beetje doorzichtig vind jij dat zelf niet?” Het kan zijn dat ik “paar woorden geleerd” heb om “overal” te reageren, kan aan mijn ontoereikende woordenschat liggen. Maar het is wel storend als je niet weet dat je niks weet maar blijft wel de houding van alles beterweter te hangen. Succes met je discussie methodes!

Ivan61
Ivan6115 jul. 2020 - 21:34

@ Auslander, “Wat is een mening?” Een mening is de individuele motivatie voor zijn/haar sociaal leven. Dat zijn jouw woorden. Geldt dat ook voor mening over verpakking van pakje melk? Ik heb je text en uitleg gegeven en jij blijft bij jouw aannames.

Auslander
Auslander16 jul. 2020 - 12:24

@ Sarajlija (Een mening is de individuele motivatie voor zijn/haar sociaal leven.) “Geldt dat ook voor mening over verpakking van pakje melk?” Als je sociaal leven zo plaat gekaderd is als een melkverpakking, mijn antwoord is ja! “Ik heb je text en uitleg gegeven en jij blijft bij jouw aannames.” Ik heb mijn sociaal leven niet op aannames gebaseerd maar op juiste observaties die zich in praktijk herhaaldelijk bewezen hebben, zo ook mijn meningen. Met een “mening over melkverpakking” is dat niet weer te leggen. Je moet meer munitie hebben om deze tegemoet komen.

GoudenBergen
GoudenBergen12 jul. 2020 - 16:37

Als zelfs Chomsky deze open brief ondertekent is er echt iets aan de hand. Hij is toch het boegbeeld van Amerikaans links. We behoeven trouwens niet naar de VS te gaan om politieke correctheid op de universiteiten in actie te zien. Elders op deze site wordt door Meindert Fennema beschreven hoe het op de UvA toegaat: 80 academici van de afdeling politicologie ondertekenden hier een brief met o.a. de volgende zinsnede: ‘Our failure is evident in the ideas we have promoted and the community we have built. More specifically: we have not adequately focussed on issues of race and its intersectionalities in our research.’ Wie moet hierbij niet denken aan de zelfbeschuldigingen onder Stalin en Mao? Door met deze zin in te stemmen, veranderde de afdeling politicologie in de afdeling "intersectionaliteit" en de 80 academici in PR-medewerkers. In zijn artikel geeft Fennema voorbeelden die sterk doen denken aan de heropvoeding onder communistische regimes waarbij de diversity officers de rol van politie commissaris hebben.

3 Reacties
GoudenBergen
GoudenBergen12 jul. 2020 - 18:01

politie commissaris = politiek commissaris

GoudenBergen
GoudenBergen12 jul. 2020 - 18:10

De Faculteit der Geesteswetenschappen wordt al langere tijd gezien als een extreemlinks bolwerk waar weinig ruimte is voor andersdenkenden. Deze faculteit lijkt soms meer op een propaganda-afdeling dan op een wetenschappelijk instituut.

Deplorable Lefty
Deplorable Lefty13 jul. 2020 - 6:31

Klopt. Enge ontwikkelingen op de UVA, wie had pak 'm beet 20 jaar geleden kunnen voorzien dat dit in ons vrije landje mogelijk zou zijn? Je kroost zou er maar studeren, getekend voor het leven.

tempest
tempest12 jul. 2020 - 16:36

Ik vermoed dat als je in een andere media-bubbel leeft je hele andere conclusies trekt. Je buitenlandse voorbeelden rond Gamergate en Peterson liggen veel genuanceerder, als je de moeite neemt verder te kijken dan de MSM bubbel. Of het beeld van Amerikaanse colleges en universiteiten overdreven is, vind ik moeilijk te zeggen. Het komt terug in zoveel pop-culture dat ontzettend veel mensen het wel als herkenbaar moeten zien. De grappen in de Simpsons hierover bijvoorbeeld kwamen 15 jaar terug gewoon helemaal niet voor. Ik vrees dus dat het probleem juist veel groter is, maar dat wij er relatief weinig van meekrijgen in NL. De beelden van Evergreen zijn daarbij het meest beschamende voorbeeld van hoe “leiders” niet durven op te treden tegen “SJW”-terrorisme. Wat geweld en bedreigingen betreft worden de acties van “links” in dit artikel wel heel makkelijk weggewuifd. Zeker in Nederland waar we een politieke moord op een rechtse politicus nog deze eeuw hebben meegemaakt (door een dierenactivist). Überhaupt worden vele politici en bestuurders in Nederland bedreigd. Hoezo tolerant? Heel Twitter is van links tot rechts doorspekt met haat. Zo is het medium helemaal niet begonnen. Media en politici, van links tot recht gooien olie op het vuur van maatschappelijke discussies met steeds ergere hyperbolen. Ja, alles wordt gezegd, en nee je krijgt die geest niet meer in de fles, maar dit is wel degelijk een vorm van intolerantie. Waar je vroeger elkaar simpelweg met rust liet als je heel anders over de wereld dacht, gaat men nu overal de strijd aan en juist dat polariseert. Dat heeft niets meer met een “kritischer” te maken.

Harba Lorifa2
Harba Lorifa212 jul. 2020 - 16:21

"Gaat politieke correctheid te ver in het terugdringen van de vrijheid van meningsuiting?" Eerste zin. Er wordt al direct aangegeven dat politieke correctheid de vvmu terugdringt. Wat mij betreft gaat dat te ver. Vvmu is wmb heilig en elke vorm van censuur van vvmu gaat te ver.

Baron von Kleef
Baron von Kleef12 jul. 2020 - 16:13

Iemand nog "Het Klokhuis" gekeken vandaag, het was hartverwarmend. Mustafa is echt een leuke gozer.

Minoes&tuin
Minoes&tuin12 jul. 2020 - 16:00

Wat 'terecht' is, is op zich al een vraag of juist de vraag die zich leent voor discussie op zich! We zijn blijkbaar ook hier vergeten dat iemand is wat hij doet en niet wat hij zegt te doen! Zelfs dat is hier dus punt van discussie geweest. Iemand die bijvoorbeeld aan het eind van zijn leven een moord pleegt, noemen wij een moordenaar omdat je er een beeld bij vormt. Maar diezelfde iemand kan in zijn leven daarvoor vele goede zaken gedaan hebben voor anderen en een meer dan sociaal leven hebben geleid, iemand het leven hebben gered en ga maar door. Wat voor mens is hij nu in de publieke opinie? Iemand is meestal een som der delen....zoals ik dat pleeg te noemen. Meestal wordt er hier juist beargumenteerd waarom en of iets 'terecht' of 'gerechtvaardigd' is. De aanname daarvan of juist niet is vaak het punt van discussie. Ik zit buiten Joop nergens anders op. Zoek iets op als ik het denk nodig te hebben, of sla een artikel op dat ik wil kunnen terugvinden, belangrijk vind. Ook hier gaat het vaak om een serie gebeurtenissen waarvan maar een gebeurtenis benoemd wordt. Een gebeurtenis, verandering kan veel invloed hebben en wat komt bepalen, het afwijzen daarvan eveneens. De impact kan veel groter zijn. Het stemt tot nadenken! Probleem is, in hoeverre ben je in staat tot objectiveren en hoe bepaal je dat. Daar kom je zomaar niet uit, tenminste ik niet.

6 Reacties
Minoes&tuin
Minoes&tuin12 jul. 2020 - 16:02

Ik bedoel natuurlijk dat ik niet op andere social media zit en daar meestal dus ook niet op kan reageren.

ton14024
ton1402412 jul. 2020 - 17:15

We kunnen hier alleen beoordelen wat jij zegt. Wat jij in het dagelijks leven doet valt niet te controleren. Als jij iemand redt én iemand vermoordt ben jij (per saldo) niet onschuldig maar een moordenaar. Iemand redden is namelijk de norm, iemand vermoorden niet.

Zandb
Zandb13 jul. 2020 - 6:01

Wanneer men/u, iemand een moordenaar noemt, omdat hij dat doet, kan hij net zo goed geen moordenaar zijn omdat men/u dat vindt. Wat iemand voor u is, dat wordt bepaald door alles wat we aan hem waarnemen en van hem bedenken. Maar ook (en soms vooral) door wat we van anderen van hem te weten komen, direct of indirect. De vraag, wat/hoe iemand dan is, is een gevaarlijke, want noodzakelijk willekeurig. Dat is dermate ingewikkeld, dat wie zich dat realiseert, zich bescheiden opstelt. Daar kom je inderdaad niet uit. De enige troost is: We kunnen niet anders en moeten er het beste maar van weten te maken. Het gaat hier om de vrijheid. We hebben de vrijheid om op te roepen tot...... Wanneer daarbij sprake is van bijvoorbeeld misbruik maken van je positie (ben je politicus, president van een land, baas van een bedrijf, adverteerder, sponsor....) laat zich slechts van geval tot geval bepalen en is afhankelijk van wie bepaalt. Het is niet anders. We vinden allemaal wat en de een kan/wil dat beter beargumenteren dan de ander. Het enige waar we ons werkelijk aan te conformeren hebben in een vrij land, dat zijn de wetten en het recht.

Minoes&tuin
Minoes&tuin13 jul. 2020 - 7:52

Ton14024 Mooi geprobeerd!

ton14024
ton1402413 jul. 2020 - 10:47

´´Wanneer men/u, iemand een moordenaar noemt, omdat hij dat doet, kan hij net zo goed geen moordenaar zijn omdat men/u dat vindt.´´ Gestoord.

Minoes&tuin
Minoes&tuin15 jul. 2020 - 21:26

Ton Beter lezen misschien!

Mostafa
Mostafa12 jul. 2020 - 15:24

Wie een echte mening heeft heeft de vrijheid van meningsuiting absoluut niet nodig. Juist racisten en mensenhaters in een maatschappij juist die, die staan graag en vaak dronken precies op de lijn van de grenzen tussen de mening en de haat...en af en toe zetten zij een stapje voor om naar de andere kant tr stáppen! Mensen met gezonde verstand en menineng staán ver weg van die koppijn grenzen...

1 Reactie
GoudenBergen
GoudenBergen12 jul. 2020 - 18:21

"Wie een echte mening heeft heeft de vrijheid van meningsuiting absoluut niet nodig." De vraag is dan natuurlijk wel wat "een echte mening" is. Deze, overigens prachtige zin, zou zo uit het "Handboek voor Dictators" kunnen komen.

Robert022
Robert02212 jul. 2020 - 15:10

Enkele ondertekenaars van de brief uit Harpers Magazine trokken hun handtekening in, omdat deze ook ondertekend was door J.K. (Mensen die menstrueren noem ik vrouwen) Rowling. DIt deden ze omdat ze niet willen worden geassocieerd met iemand die op de cancellijst staat. Voor je het weet sta je er namelijk zelf op. Een sterker bewijs voor de brief en tegen dit stuk ga je niet vinden.

1 Reactie
ton14024
ton1402412 jul. 2020 - 17:40

Integendeel. Geassocieerd worden of je associëren met maakt het verschil en bewijst de juistheid van dit stuk.

Marco de Jong2
Marco de Jong212 jul. 2020 - 15:01

Het ergste geval is natuurlijk Brett Weinstein, een docent aan het Evergreen State college die 'gecanceled' is door zijn studenten omdat hij niet mee wilde doen aan een 'day of absence' voor louter witte studenten.

2 Reacties
Rugleuning
Rugleuning13 jul. 2020 - 7:54

gecanceld door mensen die inclusiviteit en diversiteit prediken, hilarisch. Ik heb er alle vertrouwen in dat dit probleem zichzelf oplost.

GoudenBergen
GoudenBergen13 jul. 2020 - 20:45

Extreme mensen kunnen per definitie nooit inclusief zijn. Hun "scope" beperkt zich tot maximaal 20 a 25% van de mensen. Iemand in het midden heeft een scope van 70 a 75%. Hij zal alleen de extremen uitsluiten.