Joop

We worden van jongs af aan in hokjes geduwd en sociale media maken dat erger

  •  
22-10-2022
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
1479 keer bekeken
  •  
SK-C-174

© De schoolmeester, Bernardus van Schijndel, 1670 - 1709 (Collectie Rijksmuseum)

‘In plaats van ervoor te zorgen dat onze kinderen van jongs af aan leren in harmonie samen te leven met kinderen van een andere achtergrond, een andere sociale klasse of een ander geloof, doen we het tegenovergestelde. Zo zorgen we ervoor dat je in Nederland vanaf de dag dat je geboren wordt een bubbel betreedt waar je de rest van je leven niet meer uitkomt’. Gerdi Verbeet, voormalig Voorzitter van de Tweede Kamer, omschreef onlangs in een opiniestuk in dagblad Trouw haar zorgen omtrent de verdeeldheid die alsmaar lijkt toe te nemen in ons land. Volgens haar komt het ideaal van een open en vrije samenleving steeds meer in het gedrang wanneer we niet aanvaarden dat we allemaal van elkaar verschillen.

In artikel 23 van de Grondwet staat dat we in Nederland twee soorten onderwijs mogen aanbieden die de overheid betaalt en die door de Onderwijsinspectie worden gecontroleerd: bijzonder onderwijs (vanuit een godsdienst, levensovertuiging of bepaalde visie) en openbaar onderwijs (niet vanuit een bepaalde godsdienst of levensovertuiging). Gerdi Verbeet is van mening dat deze vrijheid van onderwijs een bepaalde hokjesgeest bevordert. Deze onderwijsversnippering kan vervolgens zorgen voor het vormen van bepaalde (onderwijs)bubbels waar kinderen zich soms maar moeilijk aan kunnen onttrekken.

Daarnaast mag iedereen tegenwoordig, dankzij de nieuwe wet Meer Ruimte Voor Nieuwe Scholen, sinds 2020 een nieuwe basisschool en sinds 2021 een nieuwe middelbare school oprichten met bepaalde ziens- en/of denkwijzen die beter aansluiten op bepaalde wensen van leerlingen en ouders. Voorwaarde hierbij is wel dat er voldoende animo voor is en de kwaliteit van het onderwijs kan worden gewaarborgd. Mede door deze nieuwe wet zullen de scholen met gelijkgestemden alleen maar toenemen en zal er ook steeds meer sprake zijn van een onderscheid tussen de diverse vormen van onderwijs en hun leerlingenpopulatie.

Tevens is er steeds meer discussie over de diverse categorale scholen, waar bijvoorbeeld alleen vmbo-leerlingen of alleen gymnasium-leerlingen worden opgeleid. Hun bubbel wordt zodoende kleiner en sluit zich als een vacuüm om hun belevingswereld. Vanaf dan zal een vmbo-leerling zich in een schoolgebouw gaan omringen met enkel gelijkgestemden. Datzelfde geldt voor de gymnasium-leerling. Dit in tegenstelling tot de middelbare scholen waar wél alle niveaus onder een dak samenkomen en leerlingen meer mogelijkheden hebben om zich op te trekken aan elkaar en eventueel makkelijker door kunnen groeien naar een hoger niveau.

De verschillende onderwijsbubbels die ontstaan zijn onder andere een afspiegeling van de verdeeldheid waar we in de maatschappij steeds meer mee te maken hebben. Er wordt veelal gezocht naar gelijkgestemden in de verwachting dat dit zal leiden tot een hoger welbevinden, een stukje erkenning en meer succes. Maar het kan ons op de langere termijn ook afvlakken, mogelijke kansen ontnemen en een eenzijdige blik opleveren. En juist deze overpeinzing zou mede een gevolg kunnen zijn van hoe we functioneren in onze tegenwoordige parallelle leefwereld online, waar algoritmes grotendeels bepalen wat we krijgen te zien en die zodoende ons gedrag beïnvloeden.

De formules waarmee, met name op de diverse social mediakanalen, razendsnel wordt berekend wat wij zogenaamd graag willen zien, zorgen ervoor dat we ook daadwerkelijk steeds meer van een bepaald onderwerp krijgen aangeboden om te bekijken. Op deze manier worden we gestimuleerd om langer op een pagina van onze interesse te blijven en de bijbehorende reclames tot ons te nemen.

Kortom, we zijn ongewild onderdeel van een strak verdienmodel geworden en in een bepaalde bubbel beland waar eenzijdigheid troef is en bepaalde inzichten kunnen ontstaan die ongemerkt verdeeldheid stimuleren. Laten we alert zijn op deze ongewilde manier van beïnvloeding. Het zijn namelijk juist de verschillen die een completer mens van ons zullen maken.

Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar

Reacties (20)

Gentleman
Gentleman23 okt. 2022 - 11:21

Volledig met de schrijver eens, artikel 23 moet afgeschaft worden.

Panthera
Panthera23 okt. 2022 - 9:39

Kijk nou alleen maar eens wat de gentrificatie met de sociale samenhang in arbeiderswijken heeft gedaan, de middenklasse met meer poen kwam daar te wonen en de fysieke structuur ( woningen ) gingen van klein naar groter en werden met veel subsidie opgeknapt ( daardoor zie je het aantal inwoners in die wijken snel teruglopen ), en de laagste inkomens werden daardoor hun arbeidswijken uitgedrukt richting getto's waar nu energiearmoede heerst omdat ze in oude sociale huurwoningen terechtkwamen waar veel achterstallig onderhoud aan is.

Deugkeizer
Deugkeizer23 okt. 2022 - 9:14

Ik ben er pertinent op tegen dat we allemaal als eekhoorntjes behandeld worden. Iedereen moet gewoon zijn uiterste best doen om alles te kunnen. Iedereen moet alles kunnen. En we moeten er ook voor zorgen dat we alles in het vizier hebben bij het beoordelen daarvan. En als je niet alles kan dan kan je altijd nog een eenhoorndiscipline kiezen, maar het moet niet de norm zijn. Je moet niet afgerekent worden op alles, maar het moet wel het streven zijn.

2 Reacties
Pietje Puk139
Pietje Puk13923 okt. 2022 - 9:51

Ik heb ook een hokjesgeest. Er zijn mensen die de Nederlandse taal juist gebruiken en er zijn mensen die dat niet doen. Je moet niet afgerekenT worden op alles. Inderdaad maar dit vind ik toch behoorlijk belangrijk. AfgerekenT is een voltooid deelwoord. Jij rekenDe af. En dus is afgerekenD met een D en niet met een T. GefietsT is met een T, want: ik fietsTe. Alle lesje Nederlandsche taal zijn te vinden op het internet. Voorbeeldje? Het is: ik word. Zonder T. Weet je het niet meer? Verander het woordje "word" in een woord dat niet op een T en niet op een D eindigt. Bijvoorbeeld: speel. Je zegt: ik speel, zonder T. Maar: jij speelT. En dus is het ook ik word en jij wordt.

Deugkeizer
Deugkeizer23 okt. 2022 - 17:00

@Pietje Puk139 Ik doe het soms juist en soms niet. De Nederlandse taal vind ik onzin. al die taalregels dateren uit de vorige eeuw, allemaal kunstmatig op gezet door een paar elitaire bollebozen van hogere sociale klassen die taal naar hun hand hebben gezet. Je kan er zelfs het wetboek niet mee interpreteren want die is taalmatig zo slecht beschreven volgens de huidige kunstzinnige taalnormen dat je er met taalregels niet uitkomt. Dus zoals ik al goed afhang je moet ook alles in het vizier nemen bij het beoordelen ervan. Tuurlijk wist het wel, ken het kofschip enzo, maar net zoals ik eekhoortjes schreef ipv eekhoorntjes was het een fire and forget manier van posten. Hoop dat jij dat ook kan laten rusten en er uiteindelijk ook van bewust bent dat die taalregels uiteindelijk nergens anders om gaan dan een machtsstructuur in stand te houden. Maar dat was je denk ik nooit vertelt, anders was het wel bij je opgekomen...

Paul Spijkers
Paul Spijkers23 okt. 2022 - 8:48

De aannames en conclusies zijn veel te breed.

Zandb
Zandb23 okt. 2022 - 5:42

Dit onderscheid is feitelijk onjuist, ik citeer: "bijzonder onderwijs (vanuit een godsdienst, levensovertuiging of bepaalde visie) en openbaar onderwijs (niet vanuit een bepaalde godsdienst of levensovertuiging)." Staatsonderwijs wordt wel degelijk vanuit een bepaalde visie gegeven. Dat is een soort van levensovertuiging die we met z'n allen, via de volksvertegenwoordiging, bepalen. Bijzonder onderwijs geeft de burgers de mogelijkheid om zich, om welke redenen ook, daar aan te onttrekken. Ik vind het een rare (gevaarlijke!) gedachte dat je tegen de hokjesgeest bent, als je maar één hokje toelaat.

Baloemparoempaloempa
Baloemparoempaloempa22 okt. 2022 - 20:51

Kortom, zeg je sociale media op...

DaanOuwens
DaanOuwens22 okt. 2022 - 18:23

De schrijver draait de oorzaak en het gevolg om. De diversiteit in onderwijs is geen oorzaak maar gevolg. Er is bij velen niet de behoefte om bij allen in de klas te zitten. Er is een diversiteit aan opvattingen ontstaan die onlangs tot FvD-scholen heeft geleid, maar daarvoor tot iederwijs-scholen en nog langer geleden montessori scholen. En dan is er nog de religieuze verscheidenheid. Af en toe bladeren op deze site laat zien dat er over geen enkel thema in Nederland nog breed gedragen overeenstemming is. Remkes definieerde de tegenstelling stad/platteland als een belangrijk aspect van het stikstof dossier. Bewoners van Albergen willen geen vluchtelingen, die moeten naar de Randstad. Als gevolg van die diversiteit aan opvattingen, neemt polarisatie toe, individuen vinden de eigen identiteit steeds belangrijker en exclusiever. Wilders heeft Limburg al aan de Limburgers gegeven het hoort dus niet meer bij Nederland. Kortom dit proces loopt al even en onderwijs is niet het begin maar het eindpunt. Het is niet eens meer uit te leggen waarom de verschillende groepen nog als kind bij elkaar in de klas zouden moeten zitten. Wat zou de meerwaarde kunnen zijn? Dat is niet aan te tonen. Er is niet eens overeenstemming over de lesstof. Daarnaast; 50% van de gekleurde mensen ervaart discriminatie, een groot deel van de autochtone Nederlanders ontkent discriminatie. Nederlanders horen al lang niet meer bij elkaar in de klas.

TheunT
TheunT22 okt. 2022 - 17:28

Je mening word vooral gevormd door de kleine kring waar je in geworpen word. Ik ga er niet meer vanuit dat er snel significante verandering kan plaatsvinden in ons denken.

Bouwman2
Bouwman222 okt. 2022 - 17:21

De keus voor het bijzonder onderwijs kan inderdaad gezien worden als soort bij soort in plaats van one size fits all. Het merendeel van de scholen is bijzonder. Maar het is niet meer als 1917 dat religie de hoofdrol speelt. Nederland gaat al lang niet meer op grond van religie school maar op grond van soort zoekt soort. Het bevoegd gezag is door de Staat afgestaan ten faveure van ouders en anderen die absoluut net weten hoe ver hun gezag strekt. Veel kleine besturen besturen zeer onprofessioneel en als ze groter zijn laten ze het besturen over aan hen die een goed betaalde positie ambiëren. Besturen is evenwel heel moeilijk. Deze toestand ligt vast in de Grondwet. En wijziging van de Grondwet is onmogelijk. De koehandel uit het verleden heeft weldegelijk nog grote invloed op het heden.

1 Reactie
LaBou
LaBou 23 okt. 2022 - 10:40

"Deze toestand ligt vast in de Grondwet. En wijziging van de Grondwet is onmogelijk. " Echt? In feite is de grondwet heel sim0el te wijzigen. Kost alleen een verkiezing en wat goede wil.

Marcus A.2
Marcus A.222 okt. 2022 - 15:47

"De verschillende onderwijsbubbels die ontstaan zijn onder andere een afspiegeling van de verdeeldheid waar we in de maatschappij steeds meer mee te maken hebben. " Laten we verdeeldheid vervangen door verscheidenheid. Dan wordt het een meerwaarde. Mijn kinderen zitten op een vrije school, ik zelf zat op een chr. school. Het is fijn en goed als je je als gelijkgestemden onder elkaar kunt begeven, zolang je de 'andersdenkenden' daarmee maar niet buitensluit. Verschil zal er blijven bestaan tussen mensen, en waarom zou dat verkeerd zijn?!

2 Reacties
Bouwman2
Bouwman222 okt. 2022 - 19:14

De vrije scholen vallen onder het bijzonder onderwijs. En door uw keuze sluit u anderen uit. Dat kunt u niet helpen, maar het nu eenmaal een automatisme.

Zandb
Zandb23 okt. 2022 - 5:44

Marcus Waarom zou het nou minder fijn zijn, wanneer je als 'verscheiden mensen' - immers zo waardevol in uw ogen - op dezelfde school zitten?

Sven Stevin
Sven Stevin22 okt. 2022 - 14:35

Dat bewust mensen in hokjes drukken heeft met het hedendaagse identiteitsdenken van de woke-beweging een nieuwe vlucht genomen wat, maakt niet uit dat het onbedoeld is, net zo goed een racisisch karakter heeft. Gelukkig krijgen steeds meer progressieve intellectuelen, zoals b.v. inmiddels ook Marcia Luyten en Paul Scheffer, bevestigen dit in hun uitgesproken kritiek.

4 Reacties
Volrin
Volrin22 okt. 2022 - 19:56

"Dat bewust mensen in hokjes drukken heeft met het hedendaagse identiteitsdenken van de woke-beweging een nieuwe vlucht genomen wat" 1. Wat bedoel je met 'de' wokebeweging? 2. Identiteitsdenken is niet nieuw, integendeel zelfs.

Karingin
Karingin22 okt. 2022 - 20:41

Verzuiling is nieuw, tuurlijk gast…en jij bent natuurlijk de onverzuilde tolerantie zelve

Zandb
Zandb23 okt. 2022 - 5:52

Sven U plaatst dus de mensen die volgens u in hokjes indelen, in een wel heel negatief hokje; dat zijn (onbedoeld, dat dan nog wel) niets minder dan racisten. Heel vreemd voor iemand die het in hokjes indelen zo stevig afkeurt! Helaas niet vreemd voor u.

Ivan61
Ivan6123 okt. 2022 - 9:15

@ Sven Stevin, Kom jij niet verder dan woke-bewegingen? Nederland verandert en nieuwe groepen willen/eisen eigen plek op. Dat is een proces die niet te stoppen is en wij als maatschappij hebben geen andere keuze dan dat te accepteren. Anders schieten wij onszelf in de voet. Paar jaar geleden waren de Vrije scholen in het nieuws omdat de leerlingen slechte resultaten behaalden. Nu is dat veel beter.