Sfeerfoto van Joop
Joop
Joop

Ultraconservatieve vrouwenhaters in Amerikaans Hooggerechtshof schaffen recht op abortus af

Zware klap voor vrouwenrechten in de VS
Joop

We nemen afscheid van het jaar 2019

  •  
29-12-2019
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
"1JahrNurBlockiert", Demonstration von Fridays For Future, Berlin, 13.12.2019

© cc-foto: Stefan Müller

Voor een perspectiefvol 2020 kunnen we de activistische jongeren als voorbeeld nemen en steun aan hun acties op de agenda zetten, meer dan tot nu toe het geval is
Ja, de wereld is in verwarring. Ja, de wereldleiders lijken daarbij minder coöperatief. De VN-klimaattop in Madrid aan het einde van dit jaar was bijna een totale mislukking. Spanningen blijven aanhouden of treden opnieuw op in het Midden-Oosten, Kashmir en in de relatie China-India. Naast het bekende woord ‘handelsoorlog’ dreigt een nieuwe categorie te ontstaan: de ‘ruimteoorlog’.
Nee, de verwarring is niet alleen aanwezig in het ‘America First’ of de Europese ‘Brexit’, al trekken deze situaties mijns inziens onevenredig veel aandacht in de media.
Hoopgevend is bij dit alles het mondiale protest van de jongeren voor een actief wereldwijd klimaatbeleid, voor democratie in de steden Moskou en Hongkong en voor veilige scholen in Amerika. En al eerder creëerden jongeren een Arabische Lente (al wordt deze onderdrukt, bijvoorbeeld in Egypte).
Voor een perspectiefvol 2020 kunnen we deze activistische jongeren als voorbeeld nemen en steun aan hun acties op de agenda zetten, meer dan tot nu toe het geval is.
Dit laatste roept de vraag op of er een platform is waar jongeren wereldwijd elkaar kunnen ontmoeten. Waar het mogelijk is om op beslissende wijze invloed uit te oefenen in de richting van een duurzame planeet aarde.
Al snel denken we aan de Verenigde Naties (VN), met het hoofdkwartier in New York. Aan een aanpassing van hun organen en vergaderingen om de stem van de jongeren effectief te kunnen horen.
Ik denk dat dit een heilloze weg is. De VN telt 193 leden waarvan de afstand tot het hoofdkwartier zeer groot is. Het gaat dan niet alleen om het bijna mislukken van de klimaattop maar ook om een effectief vredesbeleid inzake het Midden-Oosten. Nationale en geopolitieke belangen maken het onmogelijk om de menselijke ellende in Syrië te stoppen. De door verschillende staten georganiseerde moordpartijen konden in Jemen zonder interventies hun gang gaan. Vluchtelingenstromen kunnen ontstaan zonder dat opgetreden wordt tegen de verantwoordelijke partijen en/of staten.
Tegen zo’n wereldorganisatie vol conflicten dienen we de activistische jongeren in bescherming te nemen.
Het is daarom tijd voor een ander verhaal. Een verhaal dat het mogelijk maakt dat de jongeren zelf sturing kunnen geven aan een betere wereld, niet gehinderd door verouderde structuren.
Zo’n verhaal kan ontstaan als we in het nieuwe jaar op creatieve wijze het ondenkbare bedenken en verbeelden. Het nieuwe verhaal kan beginnen met de vraag waarom we de continenten niet verantwoordelijk maken voor een betere toekomst. Het gaat dan om een transitie van de VN tot bijvoorbeeld een Wereldraad der Continenten. Het betekent het einde van de dominantie van Europa en Noord-Amerika en vrijbaan voor een autonome ontwikkeling van de overige continenten. Afrika is dan niet meer het zorgenkindje maar kan werken aan een eigen zogenaamde ‘Ubuntu-toekomst’ gebaseerd op veerkracht en samenwerking.
Klimaatkwesties, de opvang van vluchtelingen, de samenwerking op het gebied van technologie én vredesplanning zijn dan een zaak van de continenten zelf, met een wereldraad als coördinerend platform.
Een dergelijke nieuwe wereldorde kan rekenen op verzet van de grote staten want zij moeten hun belangen delen met andere, minder machtige staten. Ook zal de culturele machtspositie van Europa moeten worden opgegeven ten voordele van dienstbaarheid en kennisdeling. Uiteraard kan de EU samen met Rusland daarin een mondiale leerschool zijn.
De positie van de activistische jongeren kan in dit verhaal positief zijn: zij kunnen als ‘continento’s’ het samenwerken binnen en tussen de continenten afdwingen, zonder geremd te worden door bureaucratie en bestaande posities.
2019 heeft laten zien dat we vertrouwen kunnen hebben in de organisatiekracht van jongeren tot verandering. De samenlevingen in onze wereld moeten voorkomen dat jongeren teleurgesteld afhaken.

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (20)

OlavM
OlavM31 dec. 2019 - 2:46

[Voor een perspectiefvol 2020 kunnen we deze activistische jongeren als voorbeeld nemen en steun aan hun acties op de agenda zetten, meer dan tot nu toe het geval is.] Helemaal mee eens. Voor de goede verstaander: dit betekent helemaal niet dat ideren neits of zelfs maar minder te vertellen zouden hebben. Wel dat jongeren met nieuwe, frisse ideeën en enrgie kunnen komen, et dat het goed is die zeer erntig et nemen, te meer omdat juist zij met de toekosmt ehhen te "dealen". [Klimaatkwesties, de opvang van vluchtelingen, de samenwerking op het gebied van technologie én vredesplanning zijn dan een zaak van de continenten zelf, met een wereldraad als coördinerend platform.] Illusoir, en ten dele juist te star en improductief, lijkt me. Deze onderwerpen zijn uit hun aard juist zeer intercontinentaal, waarbij de onderlinge verbanden en ketens van oorzaak en gevolg zeer sterk zijn. Hier zal de samenwerking tussen de diverse landen per onderwerp verschillend georganiseerd moeten worden, al naar gelang de factoren die van belang zijn. Zo zou in de huidige situatie juist sterk moeten worden samengewerkt tussen Europese en Afrikaanse landen en sommige het Midden-Oosten, wat de vluchtelingen en migratie in het algemeen betreft. En "coördinerende wereldraad" kan dan juist een bureaucratisch obstakel worden à la de VN.

1 Reactie
OlavM
OlavM31 dec. 2019 - 2:51

Excuus. (Ik heb een oogprobleem). Ongecorrigeerde tekst onder het eerste citaat moet luiden: Helemaal mee eens. Voor de goede verstaander: dit betekent helemaal niet dat ouderen niets of zelfs maar minder te vertellen zouden hebben. Wel dat jongeren met nieuwe, frisse ideeën en energie kunnen komen, en dat het goed is die zeer ernstig te nemen, te meer omdat juist zij met de toekomst hebben te “dealen”.

Eigenwijs2
Eigenwijs230 dec. 2019 - 19:42

Begin van het einde van de hegonomie van de 8%

Katootje2
Katootje230 dec. 2019 - 17:44

Dit onderwerp is al weer gekaapt door de arrogante zelfvoldane club die denkt dat ze het beste van alle mogelijke werelden al in Nederland hebben verwerkelijkt en vinden dat dat vooral zo moet blijven, tenminste zolang het duurt. En iedereen die er anders over denkt is een vriend van Stalin of van Adolf!

3 Reacties
Left is not right
Left is not right30 dec. 2019 - 23:26

Het is wat, mensen met een andere mening op een discussieforum.

Left is not right
Left is not right30 dec. 2019 - 23:34

Ik heb mensen overigens niet vergeleken met Lenin of Adolf, maar geappelleerd aan volksbewegingen die op gang worden gebracht waar kritisch nadenken niet meer lijkt te mogen. Ik vind je verontwaardiging daarnaast nogal selectief, zoals ik bij een ander topic ook al schreef. Als reageerders die vragen bij klimaatdoelen of vluchtelingen worden weggezet als fascist of nazi dan zie ik jou ook niet op de barricade springen. Ik zie liever een inhoudelijke reactie van je.

Katootje2
Katootje231 dec. 2019 - 17:25

Ik zie alleen "volksbewegingen" die op gang worden gebracht omdat kritisch nadenken niet meer lijkt te mogen. En ja, daar vallen de fascisten ook onder: dat is de club die voor voorstander is van de verkeerde oplossingen.

de Boer2
de Boer230 dec. 2019 - 10:14

De dichter Nijhoff heeft een mooie gedicht geschreven over iets dat nooit heeft bestaan, namelijk de Kinderkruistocht. Daarvan bestaan diverse versies, want Nijhoff was een vakman. Die schreef en herschreef. Maar altijd komt de bede als regel terug: libera nos a malo. Dat vindt de Boer echt voldoende zeggend. .

Minoes&tuin
Minoes&tuin30 dec. 2019 - 3:43

Probleem is dat die jongeren ook ouder worden. Te vaak heb ik gezien en zie ik, dat die vervolgens bereid zijn in alle vrijheid de ander te knechten. Te cynisch? Misschien wel.

1 Reactie
Left is not right
Left is not right30 dec. 2019 - 8:39

Mensen geloven graag in utopieën en elke keer dat een nieuwe geschapen wordt, voelt het heel fijn voor je hartje om daar naar te verlangen. Als er dan jongeren en masse de straat op gaan om die utopie uit te roepen, is het heerlijk te roepen dat we dat allemaal moeten nastreven. Het is ook heel onschuldig, op straat schreeuwen dat de hele wereld van snoep moet zijn, of dat morgen alle fossiele brandstof uitgebannen moet zijn. Maar geef die schreeuwerds morgen de macht en het wordt een chaos van jewelste. Maar het voelt zo fijn he... Geldt overigens niet alleen voor jongeren denk ik, iedereen die echt macht krijgt probeert anderen te knechten. Bijvoorbeeld door te roepen dat we 250mrd moeten investeren in klimaatmaatregelen met als einddoel een datum die je zelf niet meer mee gaat maken. De Arabische lente ging ook zo’n verlossing zijn, Lenin wist ook precies wat de arbeider wilde, Adolf H ging ook de economische problemen oplossen. Met veel geschreeuw aan de macht gekomen, weinig goeds voortgebracht.

Sam V
Sam V30 dec. 2019 - 0:52

Grappig plan. Stel dat we dat in Nederland ook zouden doen. In plaats van continenten gebruiken we provincies. Hoe meer ik erover nadenk hoe mooier het plan lijkt. Niks aantal inwoners, economische of “culturele” macht of stemmen als basis voor de machtsverdeling. Nee, gewoon de in het verre verleden getrokken grenzen voor de verdeling van de macht. Het mooie is, die bestaat al. We heffen het huidige parlement op. Het IPO is de nieuwe. Allemaal een gelijke stem. Ben benieuwd wat voor een beleid we dan krijgen. Als we het eerst in Nederland kunnen regelen, ben ik voorstander van dit plan.

Brurus64
Brurus6429 dec. 2019 - 21:49

@Giep, ik kan u wel vertellen dat uw visie voor de komende jaren een utopie zal blijken te zijn, dacht u nu werkelijk dat de grote landen hun macht uit handen zal geven, Trump zal zo wie zo hier niet aan mee werken en die wordt komend jaar gewoon weer herkozen

1 Reactie
DenFlexwerker
DenFlexwerker29 dec. 2019 - 22:25

@Brurus64: tja 'wereldburgers'. Ze zijn zo vergeten hoe zaken zoals democratie, lage corruptie en vrijheid, toch echt West Europese verworvenheden zijn. In het merendeel van de wereld, is er geen (echte) democratie. Waarom menen we dat deze 'Wereldraad der Continenten' veel op zal hebben met democratie en de oorlog gaat verklaren aan nepotisme? We zien het bij de Fifa, dat corrupt, normaal blijkt te zijn en dat het gewoon logisch is dat men zich om laat kopen. Of is het werkelijk vreemd dat Saoedi-Arabië de voorzitter is van de VN Mensenrechtenraad? Precies daarom, moeten we ook als klein land Nederland, vrij blijven van zo'n wereldregering. Deze utopie is een mooie droom die snel een nachtmerrie kan blijken.

Katootje2
Katootje229 dec. 2019 - 21:36

De enige manier waarop de activistische jongeren samenwerking kunnen afdwingen, is door de bureaucratie en bestaande posities te saboteren. De staking als pressiemiddel moet opnieuw worden uitgevonden: niet meer als middel gericht tegen een specifiek bedrijf, maar tegen het systeem als geheel.

3 Reacties
Left is not right
Left is not right30 dec. 2019 - 8:31

Zoals de boeren een paar keer het verkeer en Den Haag hebben lamgelegd? Of zoals antifa Hamburg in brand hebben gestoken? Hoe ziet u staken als pressiemiddel precies voor u, ben ik benieuwd naar? En waarom zouden jongeren relatief meer gehoord moeten worden dan ouderen, dan de 10pct mensen die het meeste belasting betalen, dan de politieagenten/brandweermannen etc? En als die jongeren ouder worden, moeten ze dan weer minder gehoord worden? Wat is er precies mis met het huidige democratische systeem, anders dan dat uw ideeën wellicht niet altijd uitgevoerd worden?

de Boer2
de Boer230 dec. 2019 - 10:00

Nou nou nou, saboteren de kont tegen de krib gooien, het systeem omverwerpen, aktie, afdwingen, staken...... Weet u, dit is Nederland, een vlak land waar nog nooit een revolutie heeft plaats gevonden. .De laatste poging was in 1917 en die doofde meteen uit. En de burgers voelen zich er wel bij. Doet u het een beetje kalm aan, Katootje. Doe maar als uw naamgenote die samen met Karel elke middag lekker een klein slaapje deden.

Katootje2
Katootje230 dec. 2019 - 17:31

Zoals...., zoals gewoon thuisblijven met facebook, met de mededeling: vanaf nu blijf ik gewoon thuis (en ik zie je zo wel in de kroeg).

Left is not right
Left is not right29 dec. 2019 - 20:31

“ Aan een aanpassing van hun organen en vergaderingen om de stem van de jongeren effectief te kunnen horen”. Waarom? Waarom zou de stem van jongeren effectiever gehoord moeten worden dan van anderen? Vanaf je 18e kan je stemmen en daarmee word je gehoord. Meisjes van 17 zijn vaak naïef en doen zomaar domme dingen las ik in posts over Laura H dus 18 lijkt me een uitstekende leeftijd. Waarom moeten jongeren dan meer gehoord worden, anders dan dat ze makkelijke te porren zijn voor een sommigen welgevallige politieke agenda?

ton14024
ton1402429 dec. 2019 - 20:20

Goed idee. Ik had bijna ´goed plan´ geschreven, maar dan moet er zoiets als een idee zijn hoe je het voor elkaar denkt te boksen. Nu zadel je de toekomst met een illusie op. Maar dat kan ook het idee zijn, een theaterstuk om de geesten te bereiden.

JanKlaasen
JanKlaasen29 dec. 2019 - 20:04

2019 heeft definitief de keuze laten zien voor minder mogen. Tuurlijk, we moeten soms offers brengen voor het klimaat. Maar ook tradities en gebruiken stoten opeens mensen tegen het been. Iedereen lijkt wel door iets te worden gekwetst en dat mag niet meer. Ik heb met alle (roepen om) verboden de laatste tijd niet het idee dat we vrijer willen leven met z'n allen.