Sfeerfoto van Joop
Joop
Joop

GroenLinks-leden mogen stemmen over fusie met PvdA in Eerste Kamer

Ledenreferendum over verdere linkse samenwerking
Joop

We moeten praten over kernenergie, zeker na Japan

  •  
17-03-2011
  •  
leestijd 4 minuten
  •  
BNNVARA fallback image
Heroverweging kernenergie in energiemix gewenst. De opstelling van de overheid is echter paradoxaal
De problemen met de kerncentrales in Japan laten zien dat gebeurtenissen met een zeer kleine kans toch kunnen plaatsvinden. Hoewel dat rationeel al duidelijk was, is het emotioneel toch confronterend als dat daadwerkelijk gebeurt. In verschillende landen om ons heen, Duitsland voorop, klinkt de roep om herbezinning op de bijdrage van kernenergie in de toekomst.
De EU wil een ‘stresstest’ voor alle reactoren in Europa. Ook al zijn er in Nederland geen aardbevingen en tsunami’s, een kans betekent dat iets kan, en er zijn verschillende andere redenen ook in Nederland de toekomstige rol van kernenergie in de brandstofmix kritisch te bekijken. Het goede nieuws: er is alle tijd voor een heroverweging. In Nederland wordt zoveel nieuw elektrisch vermogen gebouwd, dat er voor stroom uit nieuwe kerncentrales voorlopig toch amper ruimte is op de markt.
De vraag of er nieuwe kerncentrales in Nederland zullen komen hangt sterk af van de keuzes die de overheid maakt.
De opstelling van de overheid is echter paradoxaal. Aan de ene kant is er in de energiesector marktwerking ingevoerd, stelt de overheid slechts de randvoorwaarden vast en bepalen marktpartijen welke technologieën daaraan voldoen en in hun strategie passen. Aan de andere kant kiest het kabinet uitdrukkelijk voor kernenergie, en rolt het de loper voor investeerders uit. Die dubbele pet is niet bevorderlijk voor het vertrouwen in een neutrale rol van de overheid: de voorvechter van kernenergie, de minister van EL&I, is tevens degene die de vergunningen verleent en de randvoorwaarden stelt.
Scheiding van verantwoordelijkheden is nodig, juist omdat de randvoorwaarden sterk bepalend zijn voor de kosten van stroom uit kernenergie. Wie kernenergie als goedkope energiebron propageert, kan in de verleiding komen met lichtere randvoorwaarden genoegen te nemen dan wat technisch haalbaar is. En omgekeerd: wie om redenen van maatschappelijke veiligheid strenge randvoorwaarden voorstaat, drijft de kostprijs  van atoomstroom omhoog. En dat terwijl toch al dubieus is of kernenergie zo goedkoop is als wordt beweerd. In de VS wordt bijna 2 dollarcent per kilowattuur subsidie gegeven om een door de Republikeinen gewenste ‘nucleaire renaissance’ uit te lokken. Desondanks zijn de meeste plannen inmiddels afgeblazen. De ellende in Japan zal het animo om in kernenergie te investeren bepaald niet groter maken.
De overheid stuurt bedoeld of onbedoeld de energievoorziening in de ene of de andere richting, niet door zelf een optie uit te kiezen, maar via de randvoorwaarden voor duurzame energie, fossiele energiebronnen en kernenergie. Bij de huidige condities koersen we in ons land nu af op een elektriciteitsvoorziening met veel grote centrales die continu moeten produceren, kolencentrales en wellicht in de toekomst ook kerncentrales. Dat maakt het lastiger het de omslag naar hernieuwbare bronnen als zon en wind te maken, waarvan het aanbod wisselt. Duurzaam verdraagt zich beter met snel regelbare gascentrales dan met kolen- en kernenergie. Bovendien is de laatste jaren duidelijk geworden dat er gas in overvloed is, en we zijn als Nederland sterk in gastechnologie.
De vraag is niet zozeer ‘welke techniek willen we wel, en welke niet’, maar meer: in welke richting willen we de energievoorziening als geheel sturen. Bij die vraag hoort ook de confronterende kwestie die ‘Japan’ oproept: accepteren we in ons energiesysteem technieken die maatschappelijk ontwrichtende gevolgen kunnen hebben, ook al is de kans klein? Welke randvoorwaarden leggen we dan op? Die bepalen of het überhaupt aantrekkelijk is in Nederland een kerncentrale neer te zetten en van welk type dan. Het is mogelijk alleen centrales toe te laten die ‘passief veilig’ zijn: zodanig ontworpen dat per definitie geen kernsmelting kan plaatsvinden. Dergelijke centrales zijn nu nog niet commercieel, maar zo’n ‘technologieforcerende’ eis is toch vast op te leggen. De randvoorwaarden bepalen verder in welke mate de kerncentralebouwer aansprakelijk is bij ongevallen, en welk geldbedrag de exploitant van een kerncentrale opzij moet zetten om de ontmanteling van de centrale te kunnen bekostigen. Dit moet de volgorde zijn: eerst maatschappelijk vaststellen waar we heen willen met onze energievoorziening en die wensen in randvoorwaarden vastleggen. Nu gebeurt het omgekeerde: een wens meer kernenergie in Nederland te krijgen leidt tot de vraag hoe dat mogelijk kan worden gemaakt. De gebeurtenissen in Japan zijn een directe aanleiding de plaats van kernenergie in de energievoorziening én de rol van de overheid nog eens grondig te bespreken.
Dit artikel verscheen donderdag 17 maart eerder in Trouw.
Lees ook op Joop:

Meer over:

opinie, groen

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (27)

robheus2
robheus217 mrt. 2011 - 22:06

Ook zonder 'Japan' moeten we het over kernenergie hebben, en ook zonder het over het veiligheids aspect van kernenergie te hebben zijn er genoeg redenen om niet voor kernenergie te kiezen. Zie ondermeer dit rapport (de "Nuclear Illusion"): http://www.rmi.org/cms/Download.aspx?id=2585&file=E08-01_NuclearIllusion+(1).pdf&title=The+Nuclear+Illusion

leeuwenvanj
leeuwenvanj17 mrt. 2011 - 22:06

Ik ben bijvoorbaat al tegen, tegen omdat de uraniummijnen ,het mijnen zelf voor groot lijden zorgt voor de bevolking in de omgeving van die mijnen. Onze honger naar energie mag geen doden in andere landen veroorzaken,net zoals de enorme milieu schade aldaar. Locals want stake in Kayelekera uranium mine: The Indigenous Business Association of Malawi (Ibam) has called on the Malawi government to sell part of its 15 percent stake in Kayelekela Uranium Mine in Karonga to local Malawians. But Ministry of Finance says it was too early to start talking about privatisation of government shares in the company. Ibam president Mike Mlombwa said in an interview the Kayelekera mine is an important project for the economic development of the country and that local Malawians themselves should be fully involved in the investment to have a sense of ownership of the venture. (Daily Times April 22, 2009) Malawi right watchdog, Catholic Church voice on Uranium mine: Malawi's Catholic Commission for Justice and Peace has accused Australian-based uranium miner Paladin Energy of back tracking on pledges to the people of the Karonga region where it operates the Kayelekera Uranium Mine. The commission, a human rights arm of the Roman Catholic Church, has called for a meeting with the miners and traditional chiefs after accusing the energy company of not doing enough to protect water sources from uranium deposits. The group fears the deposits could pollute Lake Malawi, one of Africa's fresh water areas and the third largest lake on the continentAnd the Centre for Human Rights and Rehabilitation (CHRR) has called for the review of all mining agreements including reviewing of the whole mining tax regime. (Nyasa Times April 22, 2009) www.wise-uranium.org/upmw.html Een van de armste landen in Afrika waar een uraniummijn bij de watervoorziening van het land,lake Malawi,wordt ontgonnen.Waar politie burgers die demonstreren tegen deze mijn uiteen worden geslagen. Hoe DURVEN WIJ TE PRATEN OVER LIBIE EN DE STRALING IN JAPAN ALS WIJ DIT GOEDKEUREN. Zeer afhankelike arme mensen worden in ernstig gevaar gebracht en wel zeer bewust,krijgen zij ook een lintje voor moed ? Malawi is niet het enige land wat ernstig vervuild wordt door de uraniummijning.

Michiel Online
Michiel Online17 mrt. 2011 - 22:06

Het leuke van plaatselijke energieopwekking is dat je zelf weer mee kan doen. Je kan vanachter je computer vandaan duiken, (inclusief ik) en je kan gewoon meedoen, als je wil. Sommige mensen hobby-en graag in vrije tijd. Beetje knutselen aan dat zonnepaneel of die windmolen. Nou weet ik niet of dat altijd ten goede komt (...) maar desalniettemin heeft het een positieve werking. Voordeel is bijvoorbeeld dat als elektriciteit voor thuisgebruik puur wind en zonne-energie wordt je minder bekabeling nodig hebt omdat het dan niet meer van een centrale af hoeft te komen. Die berekeningen zijn gewoon nog alles behalve volledig heb ik zo het idee.

Sylvia Stuurman
Sylvia Stuurman17 mrt. 2011 - 22:06

Het feit dat in Japan een aardbeving en een tsunami de aanleiding hier voor waren doet er eigenlijk niet toe. De reactoren moesten snel op "uit" gezet worden door een externe oorzaak (en "uit" houdt niet de betekenis van het woord in als van een lichtknopje, helaas). Dat betekent dat de noodstroom ingeschakeld moet worden, omdat reactoren in hun eigen stroom voorzien, en de noodstroom haperde. Dat is de essentie van wat er in Japan is gebeurd. Er zijn allerlei scenario's denkbaar waarin datzelfde kan gebeuren: daar heb je niet perse een aardbeving en een tsunami voor nodig. De aardbeving van Roermond dateert trouwens uit 1992. Het is dus niet zo dat we "geen" aardbevingen kennen in Nederland.

Herrbirk
Herrbirk17 mrt. 2011 - 22:06

Kernenergie is altijd te duur. Niemand kan dit soort verantwoordelijkheden op zich nemen voor een toekomstige generatie. Het is gek dat niemand de Kalkar-heffing onthouden heeft. Dat spreekt toch boekdelen!!! Of misschien heeft Nederland een gebrek aan pretparken...

hminkema
hminkema17 mrt. 2011 - 22:06

"De problemen met de kerncentrales in Japan laten zien dat gebeurtenissen met een zeer kleine kans toch kunnen plaatsvinden." Er bestaan geen 'gebeurtenissen met een zeer kleine kans'. Er bestaan hooguit gebeurtenissen waarvan wij de kans als zeer klein *inschatten*. De inschatting is een product van de menselijke geest, geen eigenschap van de gebeurtenis. De kans op bijwerkingen van medicijn X is zeer klein. Tot blijkt dat patiënten in de praktijk bijwerkingen hebben. Dan wordt de hypothese bijgesteld, en hebben we iets geleerd. Het blijven uitventen van het medicijn is misdadig. Maar gebeurt toch. Denk aan Softenon. Het probleem is dat risicoschattingen theoretische tekentafelproducten zijn, en dat de makers van die risicoschattingen weinig bereid blijken om hun hypotheses te weerleggen. Ze blijven - uit eigenbelang, stijfkoppigheid of beide - hun medicijn verkopen, ook als die meer bijwerkingen blijkt te hebben dan geadverteerd. Feit is dat de calamiteiten met kernreactoren op zichzelf onvoorspelbaar zijn. Het wat, waar, wanneer, waarom, en hoe. En ook dat de gevolgen van die calamiteiten onvoorspelbaar zijn. Feit is dat al die lui die nu zo precies weten wat er in Japan mis ging en waarom dat misging, van tevoren *niets* hadden voorspeld. Noch het wat, noch het waar, wanneer,waarom en hoe. Noch de oorzaken, noch de gevolgen. *Elk* incident met kernreactoren, in die lange en steeds groeiende rij, is niet voorspeld. Wijsheid komt *altijd* achteraf. En bij 'The Big One' dus te laat. Allemaal redenen om de schijn-statistiek van 'eens in de miljoen jaar', ten onrechte opgevat als *over* een miljoen jaar, niet serieus te nemen. En het juiste te doen: als de sodemieter werken aan schonere en veiliger alternatieven om in onze energiebehoefte te voorzien. Wél voorspelbaar daarentegen is de houding van de Boven Ons Gestelden. Die gaan gewoon door met hun kernenergieplannen. Lobby's en economische belangen zijn sterker dan de ratio.

rene612
rene61217 mrt. 2011 - 22:06

Het zou van rechts naar links duidelijk moeten zijn dat een toekomst met kernafval géén toekomst is. Een overheid die pretendeert zuinig te zijn op de toekomst van 'onze kinderen' zou kernenergie principieel moeten afwijzen en moeten investeren in alternatieven en producenten van apparaten moeten verplichten om het energieverbruik terug te brengen tot het absolute minimum. Maar helaas past dat niet in het (kapitalistische) goedkope produceren en consumeren waartoe wij zijn veroordeeld lijkt het. Ooit de documentaire 'Terrorised into being consumers' gezien? Moderne slavernij en dat op vrijwillige basis. Mochten we nog geen behoefte hebben dan wordt die wel gecreëerd en daarom roepen ze dat we niet zonder (kernenergie) kunnen. Het is immoreel.

leeuwenvanj
leeuwenvanj17 mrt. 2011 - 22:06

Wie van de reageerders vind kernenergie belangrijker dan het leven en het milieu van mensen en landen met uraniummijnen? google maar eens naar de gevolgen van die ontginning voor de bevolking en het milieu. Liever geen windmolens maar dode arme mensen in oa Afrika,toch!

bertvanbaar
bertvanbaar17 mrt. 2011 - 22:06

Wij in Nederland moeten niet denken dat wij geen risico lopen op een tsunami: Een gewone tsunami komt snel, heel snel en is ook weer relatief snel weg. Maar wat dacht je van een tsunami die langzaam komt en niet meer wegtrekt? Als Groenland zijn sneeuwvelden zijn gesmolten (en dat gaat op dit moment snel!) dan staat het water hier ongeveer 7m hoger dan nu. Moeten die koelwaterpompen en generatoren in Borsele (nu 4m onder zeeniveau) wel lang waterdicht blijven.

bertvanbaar
bertvanbaar17 mrt. 2011 - 22:06

We rekenen ons rijk door het gebruik van kernenergie: We zouden dan onafhankelijk zijn van olieproducerende landen?? Wie van al die reatorgeile landen heeft eigen uraniummijnen? Dat is toch het verruilen van de ene pest met de andere? Ook wel eens gedacht dat al die aardbevingen van de laatste tijd steeds erger worden? Mijn middelbare schoolkennis verteld mij dat een opwarmend lichaam uitzet: Wat is de uitzettingscoefficient van de aarde per graad Celsius? Nog al logisch dat al die aardplaten gaan schuiven. Maak je borts dan maar nat met al die reactoren op die breuklijnen. En dan dat bagetaliseren van de kans op een ongeluk: Zou 1 op de -hoeveel- miljoen? zijn. Nu al 3 in 20 jaar en we are still counting! Moet je dan deze laatste ramp als 1 ramp beschouwen of meerdere? Er staan meerder reactoren op omvallen! En dan hebben we het niet over die bijna ongelukken zoals Harrisburgh in de VS en de constante vervuilingen door alle reactoren bij elkaar. Lees maar eens over Sellafield in GB. De schade die 1 ongeval met 1 centrale heeft wel gevolgen voor de hele aarde en niet voor een kleine provinciestad ergens in de Oeral of zo. Als het dan al zo veilig was: Waarom staan veel reactoren dan aan de grenzen van een land? Misschien is het wel goed dat er af en toe eens een ongeval plaatsvind: komen we weer eens met onze blote voeten in de klei te staan.

JoopSchouten
JoopSchouten17 mrt. 2011 - 22:06

Ik denk vereenvoudigd.: Er staan gifbronnen. Hier moeten mensen in de toekomst, 'onze' nazaten, mee dealen. Dat is feitelijk onmogelijk want er is geen 'tegengif' tegen hoog radioactief materiaal. Punt.

1 Reactie
kepos
kepos17 mrt. 2011 - 22:06

Het schijnt anders dat het nucleaire afval gebruikt en geneutraliseerd kan worden in een Throrium reactor. Ik snap ook niet dat dit nog niet lang niet doorgebroken is, want een Thorium reactor heeft bijna alleen maar voordelen ten opzichte van een Uranium reactor. Zo kan het bijvoorbeeld niet uit de hand lopen zoals in Japan. Er komt nog steeds nucleair afval uit zo'n reactor, maar dat blijft 'maar' 300 jaar radio actief, ipv duizenden jaren. De grootste redenen dat het niet wordt ingezet, voor wat ik begrijp, zijn politiek van aard en niet technisch. Er is geen Thorium infrastructuur die dan opgezet zou moeten worden. Wat lastiger is dan een bestaande infrastructuur aanleggen. Verder zou het de machtsverhoudingen in de wereld verschuiven naar Thorium rijke gebieden ipv Uranium / Olie rijke gebieden. En daar zijn leiders blijkbaar huiverig voor.

fjacobse
fjacobse17 mrt. 2011 - 22:06

---- En dat terwijl toch al dubieus is of kernenergie zo goedkoop is als wordt beweerd. In de VS wordt bijna 2 dollarcent per kilowattuur subsidie gegeven om een door de Republikeinen gewenste ‘nucleaire renaissance’ uit te lokken. Desondanks zijn de meeste plannen inmiddels afgeblazen.---- "A 2004 study by the Renewable and Appropriate Energy Laboratory (RAEL) at UC Berkeley reported that the renewable energy sector generates more jobs than the fossil fuel-based energy sector per unit of energy delivered (i.e., per average megawatt) across a broad range of scenarios.[1] Contrarily, a report analyzing the impact of an eleven year Green energy project in Spain concluded that the U.S. should expect a loss of at least 2.2 jobs on average for each "green job" created, or about 9 jobs lost for every 4 created, in addition to those jobs that non-subsidized investments with the same resources would have created.[2]" http://en.wikipedia.org/wiki/Green_job What Green Jobs? Washington is spending $60 billion to create the careers of the future, but not a single green job yet exists. Obama's 'green czar' explains. http://www.newsweek.com/2009/07/27/what-green-jobs.html Verder is het zo dat windmolens meer dan 1000 jaar oud zijn, kernenergie bestaat minder dan 100 jaar. Bij windmolens is dus niet of nauwelijks nog winst te boeken middels innovatie, bij kernenergie juist wel. Daarom worden in het artikel appels met peren vergeleken. Verder is het een economisch principe dat nieuwe producten en/of technologieën die aan het begin van de levenscyclus staan per definitie meer geld kosten dan ze opleveren. Logisch dus dat er bij kerncentrales op dit moment geld bij moet. Voor windmolens gaat die vlieger dus niet op. Die staan aan het einde van hun levenscyclus en horen veel meer op te brengen dan ze kosten. Daar is in de praktijk echter geen sprake van. Afschaffen dus die windmolens, doodlopende straat. Zonne-energie verdient wat mij betreft, net als kernenergie, wel een faire kans omdat deze technologie relatief jong is en dus de nodige upward potential heeft.

4 Reacties
Joeri2
Joeri217 mrt. 2011 - 22:06

Er zijn wel meer levensgevaarlijke dingen die we nog niet zo goed kennen en waar dus innovatie mogelijk is. Moet je ze daarom ook maar willen? Lijkt me net. Dat is nou net het betoog, je moet kern energie willen omdat je het wil, niet omdat er innovatie in mogelijk is. Al 1000 jaar windmolens? Lijkt me niet. Maar ik vind de zaanse schans wel mooi. Zal met die moderne parken ook nog wel gebeuren. Toen de amsterdammertjes kwamen vond iedereen ze lelijk, nu wil niemand ze meer kwijt. Maar kerncentrales zijn zwaar giftig. Zeer zwaar giftig. En hoeveel innovatie je er ook in stopt: ze blijven giftig, de innovatie gaat alleen over hoe je de giftigheid uit de beurt van mensen houdt... Maar dat is onmogelijk... De auto heeft al heel wat innovatie ondergaan, echt al heel veel. Toch vallen er elk jaar nog doden met autos. Hoe veilig ze ook zijn, wat voor sterren ze elkaar ook geven. Dodelijk. Zit in het beestje ingebakken. Kerncentrale precies zo. Als je daar voor kiest zo je toch minstens een 2/3 voorstanders verwachten om het door te laten gaan. In iedergavel een stuk meer dan de 47% die het nu een goed idee vinden. Als kernenergie onbetaalbaar blijkt omdat te weinig mensen het willen kopen omdat het giftig is of duurder dan windenergie is, dan is het van de dolle dat de tegenstanders via rechtse subsidie belastinggeld toch aan dat gif meebetalen. De kern innovatie leverd geen kennis ter algemeen nut.

JanvdH2
JanvdH217 mrt. 2011 - 22:06

Paul, Inderdaad de windmolens op de schilderijen van onze Oudhollandse meesters produceerden ook al electriciteit. Er waren nog geen elektro motoren maar dat interesseerde niemand. Vandaar dat dom rechts altijd klaagt dat de windmolens het typische Hollandse landschap verpesten

sam tosha
sam tosha17 mrt. 2011 - 22:06

"Bij windmolens is dus niet of nauwelijks nog winst te boeken middels innovatie" Elke nieuwe generatie windmolens is telkens effectiever en duurzamere dan de vorige.

eeweew
eeweew17 mrt. 2011 - 22:06

"Bij windmolens is dus niet of nauwelijks nog winst te boeken middels innovatie, bij kernenergie juist wel. Daarom worden in het artikel appels met peren vergeleken." Waar heb je die onzin vandaan? Dat een technologie in essentie al heel lang gebruikt wordt wil niet zeggen dat er geen winst meer mee te boeken valt. Moderne windturbines zijn onvergelijkbaar met die dingen die meel malen. Op vele gebieden, het moet dan ook als een compleet andere technologie worden gezien. Verder is de efficiëntie van windmolens misleidend. Er is uit te rekenen dat een windmolen theoretische maximale efficiëntie heeft van 59,3% (http://en.wikipedia.org/wiki/Betz%27_law voor meer informatie). Dit is de maximale energie die uit de wind kan worden gehaald. Het is vrij makkelijk in te zien dat niet alle energie uit de wind kan worden gehaald, anders zou immers de lucht stilstaan, en dat zou nogal vreemde problemen opleveren. Toch is het zo dat de efficiëntie van windmolens wordt nog wordt uitgedrukt op een schaal tot 100%. Aan veel technieken van energieopwekking zit een maximum, als we al deze theoretische maxima nou op 100% zouden stellen, dan is beter te vergelijken in hoeverre een techniek vooruitgang boekt. Windmolens zijn nog lang niet bij deze 59,3%, maar als ze er zouden zijn kunnen ze niet hoger komen, terwijl het cijfer doet vermoeden dat er dan nog verbetering mogelijk is. Op deze manier kan niemand vergelijken.

robheus2
robheus217 mrt. 2011 - 22:06

Wat 'Japan' overigens weer aantoont is dat je geen enkele risico-analyse ooit kunt vertrouwen. Risico analyses gaan alleen over kansen op ongelukken die we voorzien hebben, maar de ongelukken die er veelal optreden zijn juist de ongelukken die ontstaan door niet vantevoren voorzienbare (combinaties van) omstandigheden. Zo was in Japan niet voorzien dat een aardbeving ook een tsunami kan veroorzaken.

1 Reactie
matrix2
matrix217 mrt. 2011 - 22:06

Tsunami is een japanse benaming dus die vlieger gaat niet op.

JanvdH2
JanvdH217 mrt. 2011 - 22:06

http://www.skepticalscience.com/true-cost-of-coal-power.html Amerikaans onderzoek interessant voor deze discussie. Daaruit blijkt dat zelfs als ik de externe kosten niet meeneem de kosten voor windenergie (op land) lager zijn dan die voor kernenergie. Ik weet dat rechte mensen het niet interesseert of iemand anders (zeker buiten Nederland) wat problemen heeft, maar als geld het belangrijkste criterium is dan bouw je geen kern centrale

2 Reacties
eeweew
eeweew17 mrt. 2011 - 22:06

Kijk dat is nou interessant, en dat hebben we nodig in de discussie. Op basis van dit soort argumenten moet je kernenergie tegenhouden. Dat is veel constructiever dan andere methoden die worden toegepast.

kepos
kepos17 mrt. 2011 - 22:06

Niet zo zeer dat artikel maar vooral dat plaatje van de US Energy Information Administration is inderdaad erg interessant! Er komt uit naar voren dat qua alternatieven vooral wind en geothermische energie interessant zijn. De vraag is dan of je deze alternatieven in die mate kunt inzetten dat ze genoeg energie kunnen leveren om je gehele energie vraag te voldoen. Zo ja, dan is wat mij betreft het hele probleem opgelost. En zo nee, dan zul je toch ook alle andere alternatieven moeten uit ontwikkelen. Interessant ook uit het tabelletje is dat zonne-energie blijkbaar totaal niet kostenefficiënt is met gemiddeld driedubbele kosten van wind en kernenergie. Ook interessant zou zijn om te zien hoe dit zich over de tijd ontwikkelt en ontwikkeld heeft. Wat doet wetenschappelijke vondsten met dit soort kosten plaatjes?

[verwijderd]
[verwijderd]17 mrt. 2011 - 22:06

Welke idioot verzint het om kerncentrales te bouwen in gebied waar de kans op aardbevingen levensgroot aanwezig zijn? Ik Nederland is dat niet het geval. Onze veiligheid is wat dat gevaar betreft volledig gewaarborgd. Ik heb liever een paar kerncentrales in ons land dan die overkill aan landschapvervuilende windmolens.

2 Reacties
hminkema
hminkema17 mrt. 2011 - 22:06

Wim van Delft schreef: "Welke idioot verzint het om kerncentrales te bouwen in gebied waar de kans op aardbevingen levensgroot aanwezig zijn?" Idioten uit dezelfde stal als de idioten die het verzinnen om kerncentrales te bouwen in een drassig land dat half onder de zeespiegel ligt. Idioten uit dezelfde stal als de idioten die het verzinnen om kerncentrales te bouwen in een wereld die sinds jaar en dag van oorlogen en terrorisme aan elkaar hangt. Idioten uit dezelfde stal als de idioten die al vijftig jaar bij elke gebouwde kerncentrale riepen hoe veilig die wel niet was, en nog nimmer bij ook maar één van de vele 'incidenten' hebben toegegeven dat hun inschattingen niet deugden. Idioten uit dezelfde stal als de idioten die achteraf altijd precies weten wat er mis was bij een kernreactor, maar gebreken nooit van tevoren kunnen voorspellen. En niettemin ons bezweren dat de vólgende kernreactor een miljoen jaar lang veilig is. Zulke idioten dus.

JanvdH2
JanvdH217 mrt. 2011 - 22:06

Idioten die een kerncentrale wel subsidieren maar een windmolen niet Idioten die vatbaar zijn voor enig argument en door blijven gaan met het verspreiden van onzin Idioten die weigeren in te zien dat de goedkoopste stroom stroom is die niet verbruikt wordt en dus tegen energie besparende maatregelen zijn Die idioten die niet willen luisteren naar wat 98% van de wetenschap zegt maar liever volgt wat bloggers op het internet beweren

toshiba
toshiba17 mrt. 2011 - 22:06

Wie denkt dat wij in Europa zo veilig zitten moet dit artikel maar eens lezen over de incidenten in franse kerncentrales. http://www.hln.be/hln/nl/6756/Kernenergie/article/detail/1237337/2011/03/17/Meer-dan-duizend-ongevallen-in-Franse-kerncentrales-in-2010.dhtml Kernenergie een veilige oplossing?

1 Reactie
eeweew
eeweew17 mrt. 2011 - 22:06

Niet al die 1000 ongevallen zullen even ernstig zijn. Ze zetten in dat artikel twee ernstigere uiteen, maar dat wil niet zeggen dat er 1000 van dat soort ongevallen zijn geweest. Ik ben wel benieuwd wat de aard van de rest van die ongevallen was, maar niet ieder ongeval in een kerncentrale hoeft de potentie te hebben uit de hand te lopen. Totdat ik een lijst zie waaruit blijkt dat ieder van die 1000 ongevallen een potentiële kernramp ga ik er maar vanuit dat dat niet het geval is.