Joop

We maken ons drukker over de wachtrijen op Schiphol dan over de wachttijden in de zorg

  •    •  
12-05-2022
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
1722 keer bekeken
  •  
zorgchirurgieoperatie

© cc-foto: sasint

Afgaande op de beelden, informatie en reclameboodschappen waarmee volwassenen en kinderen dag in, dag uit worden bestookt zouden velen van ons ongebreidelde, egoïstische, verslaafde consumenten moeten zijn. Er wordt ons immers voorgehouden dat we recht hebben op een leuk leven met plezierige events en vakanties, dat we steeds nieuwe gadgets kunnen kopen, dat we gemakkelijk rijk en succesvol kunnen worden, dat we in onszelf moeten geloven, dat de overheid niet is te vertrouwen, dat je belasting kunt ontduiken, enzovoorts. Zo bezien valt het gedrag van de meeste mensen nog mee. Want er zijn in de samenleving veel perverse prikkels die het eigenbelang stimuleren boven het maatschappelijk belang. Denk maar aan de bonussencultuur, stimuleren van onnodige zorg, vervangen van goederen die het nog prima doen maar geen fashion meer zijn, ongezond eten en drinken, enz.

Een ander probleem is dat mensen die al over veel middelen beschikken goedkoper uit zijn dan mensen die weinig te besteden hebben. Mensen met veel middelen kunnen vaak goedkopere leningen sluiten, goedkoper spullen aanschaffen, meer declareren, gemakkelijker investeren in besparende maatregelen zoals woningisolatie, alternatieve energiebronnen, e.d. En ze weten beter de weg in het vaak ondoorzichtige stelsel van compensatiemaatregelen of subsidiepotten.

Nu de ergste coronaproblemen achter de rug zijn, lijken we alweer te zijn vergeten wie de steunpilaren waren tijdens COVID. We hebben geapplaudisseerd voor het zorgpersoneel, de onderwijzers bejubeld, en de bezorgdiensten hartelijk bedankt, maar nu hoor je daar bijna niets meer over. Business as usual. We maken ons drukker over de wachtrijen op Schiphol dan over de wachttijden in de zorg. Maar de volgende schok heeft zich alweer aangediend: door de oorlog in de Oekraïne schiet de inflatie de hoogte in, en moeten we plek vinden voor tienduizenden vluchtelingen. En weer worden enkele ad hoc maatregelen genomen en doekjes voor het bloeden uitgereikt.

Wordt de waarschuwing dat de neoliberale samenleving dol draait dan niet serieus genomen? De Franse econoom Thomas Piketty stelt dat de ongelijkheid alsmaar blijft groeien, omdat het rendement op kapitaal hoger is dan op dat van arbeid. Maar de economische invalshoek op het ongelijkheidsprobleem verdient aanvulling vanuit de sociologie, pedagogiek en psychologie. Het is duidelijk dat er verschillende groepen zijn, waarbij de gefortuneerden meer sociale en financiële zekerheid, vertrouwen en zelfvertrouwen, gezondheid en een groter netwerk en meer informatie hebben dan de groep die laaggeschoold werk verricht of langdurig werkeloos is. Ook ervaren deze laatste groepen veel meer en veel langduriger stress. Ondanks de pogingen om de verschillende groepen meer met elkaar in contact te brengen (denk aan scholengemeenschappen), blijft de kloof in stand. De groep met weinig perspectief voelt zich in de steek gelaten, en de groep die veel heeft en kan krijgen laat zich niet weerhouden door ethische overwegingen of ideeën over eerlijke verdeling.

Hoewel onze samenleving gericht lijkt op eigenbelang, en die boodschap ook aan kinderen wordt doorgegeven, zijn er toch nog steeds veel mensen bereid om zonder eigenbelang iets voor een ander te doen of te betekenen, verantwoordelijkheid te nemen voor het samenleven of bij te dragen aan een beter milieu. De kennis uit de sociale wetenschappen kan worden ingezet voor een samenleving waar de gezamenlijke belangen prevaleren boven de individuele belangen. Een samenleving waarin het niet alleen maar om geld, financieel gewin of de sterkste of beste gaat, maar waarin juist het kapitaal van communicatie, zorg, samenwerking en compassie wordt belegd en goed wordt besteed. Dat is mijn droom, en in beleid en politiek hoop ik dat er een tegenbeweging komt die kan bijdragen aan de realisatie van die droom.

cc-foto: sasint

Delen:

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (7)

Ivan61
Ivan6112 mei 2022 - 16:46

Dat klopt. Mensen en media zoals NPO maken zich druk over Schiphol en Derksen maar dagelijkse ongemak en echte problemen worden marginaal behandeld. 15 % meer klanten voor de Voedselbank bijvoorbeeld.

Zandb
Zandb12 mei 2022 - 12:19

Ik vraag me altijd af, hoe je zoiets nu zo feitelijk kunt vaststellen. Ik vind het prima, dat iemand een mening heeft maar wanneer die het nodig vindt om die mening uit te smeren over "we", dan wordt het wel een heel ander verhaal, potjandorie.

drs. H.C. Queyncken Tollaert
drs. H.C. Queyncken Tollaert12 mei 2022 - 10:33

Ik onderschrijf het artikel van Raf Daenen = met de kanttekening dat ik het aan de rationele kant vind; over thema's aan welke vooral gevoelszaken ten grondslag liggen. Ik kom er later graag nog op terug, in de hoop dat er dan meer commentaren geplaatst zullen zijn. Tot slot geef ik een eigen invulling aan Raf Daenens titel: 'We Maken Ons Drukker Over Johan Derksen Dan Over De Wachtlijsten In De Zorg'.

Gerygrr
Gerygrr12 mei 2022 - 10:19

Die samenleving bestond. Waar de gemeenschap vroeger automatisch zorgde voor zieken en zwakken. Huisvrouwen thuis hard werkten en kinderen verzorgden en opvoedden, de ouderen in de gaten hielden enz. Arbeid was nodig, de overheid ging de zorg zelf organiseren en de beide echtgenoten moesten beiden werken. Eerst zorgde dat nog voor extra inkomsten en leuke dingen kunnen doen nu zijn twee inkomens voorwaarde voor een redelijk bestaan. De overheid is de verzorgingsstaat gaan afbreken met het advies aan de bevolking om zelf maar weer te gaan zorgen voor elkaar…… Onmogelijk dus. De enigen, die nog zorg kunnen krijgen zijn degenen, die wachtrijen kunnen ontlopen of kunnen voordingen of degenen die snel geholpen kunnen worden…. Tegelijkertijd zijn de lelijke kanten van de mensen bloot komen te liggen, wie inlevert en de buren zich ziet verrijken en tegelijkertijd jou beschuldigt van niet woke zijn om maar iets te noemen, gaat in verzet. Het is het verzet tegen niet waargemaakte beloftes, het inleveren van welvaart en welzijn en het zelf moeten gaan doen wat eerst is overgelaten aan “efficiënte ambtenaren”.

Paul250371
Paul25037112 mei 2022 - 9:37

Eens. Ik denk dat we aan een ander paradigma moeten denken. Definiëren welke zaken er voor de mensen echt belangrijk zijn. (Woning, werk, gezondheid, schone lucht etc.) en deze zaken het BNP maken.

2 Reacties
Halas
Halas12 mei 2022 - 10:27

Of vaststellen dat mensen zelf bepaald hebben dat wachtrijen bij vliegen meer irritatie oplevert.. ipv dat sommigen menen dat zij altijd moeten bepalen wat belangrijk is voor anderen...

Zandb
Zandb12 mei 2022 - 12:22

Halas Mensen bepalen zelf of "wachtrijen bij vliegen" meer irritatie (dan wat?) oplevert. Wie dat voor zich laat bepalen, dat lijkt me wel een heel een sneu iemand.