Sfeerfoto van Joop
Joop
Joop

Rutte leest iedere dag sms'jes voor aan medewerker die inhoud opschrijft voor het archief

Kamer voert spoeddebat over merkwaardige werkwijze
Joop

'We kunnen nog véél meer vluchtelingen aan'

  •  
30-12-2015
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
vluchtelingen300_07.jpg
PvdA-leider Diederik Samsom: 'Draagvlak voor vier keer meer vluchtelingen' ... Maximum 200 duizend … SCP: Nederlanders zijn bang voor vluchtelingen 
PvdA-leider Diederik Samsom noemt in een interview met het Nederlands Dagblad een maximum aantal vluchtelingen dat Nederland aan kan: 200 duizend. Dat zijn er bijna vier keer zoveel als er in 2015 in Nederland arriveerden. Volgens Samsom is er voor 200 duizend mensen draagvlak, maar moeten het er dan niet alsnog 300 duizend worden.
De instroom van vluchtelingen beteugelen is de enige oplossing voor het vluchtelingenprobleem. Dat betekent dat er bijvoorbeeld een einde gemaakt moet worden aan de oorlog in Syrië, zegt Samsom. De PvdA-leider is hoopvol over dat dat gaat lukken, al erkent hij dat “we niet alles in de hand hebben”.
Samsom:
“Er zijn zes miljoen Syriërs die niet meer in hun eigen huis wonen, maar nog wel in Syrië. Als ook zij besluiten hun heil elders te gaan zoeken, is elke beheersbaarheid verdwenen.”
In een eerder interview met de Volkskrant onderstreepte de PvdA-leider al dat we de instroom prima aankunnen. Destijds noemde hij een getal van 60 duizend vluchtelingen, niet als maximum, maar als aantal waar draagvlak voor te vinden is. Wat opvalt is dat Samsom in het interview met de Volkskrant geen maximum wilde noemen, maar dat nu wel doet. Samsom eerder:
“Het eindigt op het moment dat Europa voldoende samenwerking heeft gevonden, intern en met Turkije, om ervoor te zorgen dat de hoeveelheid mensen die Europa opzoekt overzichtelijk blijft. Die hoeveelheid kan best groot zijn. Ook een aantal van 60 duizend kunnen we in Nederland aan. Als je een grens in getallen wil vatten, vraag je erom bedrogen te worden. De norm moet zijn dat wij mensen fatsoenlijk opvangen zonder omwonenden ermee te overvallen. Een macronorm biedt schijnzekerheid.”
Bang voor vluchtelingen Woensdag presenteert het Sociaal en Cultureel Planbureau het Continu Onderzoek over het afgelopen kwartaal. Daarin worden burgers gevraagd naar hun mening over maatschappelijke vraagstukken. Dit kwartaal werd hen voor het eerst stellingen over vluchtelingen voorgelegd. Uit dat onderzoek zou blijken dat veel Nederlanders huiverig zijn voor het opnemen van meer vluchtelingen. Ondanks het gebrek aan gegronde redenen voor angst, is een groot deel van de 1000 ondervraagden toch bang.
NOS schrijft hierover:
“Maar 13 procent van de deelnemers is het eens met de stelling dat Nederland meer vluchtelingen moet opnemen dan nu gebeurt. Ruim de helft vindt dat wat Nederland nu doet, genoeg is. De ondervraagden zijn bang voor spanningen in de samenleving.
Velen vinden het oneerlijk dat vluchtelingen geld en voorzieningen krijgen, terwijl sommige Nederlanders in armoede leven en jarenlang moeten wachten op een woning. Daarnaast vrezen sommigen dat onder de vluchtelingen ook terroristen zijn.”
Taal als bindmiddel Eén van de manieren om ervoor te zorgen dat de vluchtelingen die al in Nederland zijn, goed kunnen integreren is hen de Nederlandse taal leren. Communicatie als bindmiddel. Maar er is een tekort aan docenten. Hoeveel extra docenten nodig zullen zijn, is niet duidelijk. De Volkskrant maakte daarom een voorzichtige berekening en schrijft dat er zo’n 1.100 leerkrachten nodig zullen zijn om les te kunnen geven aan vluchtelingen. Een groot deel van de leerplichtige kinderen krijgt nu nog geen onderwijs vanwege het tekort.

Meer over:

politiek, nieuws

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (116)

nananua
nananua30 dec. 2015 - 8:35

Totale disconnect van het pluche met hetgeen er in de maatschappij gebeurd en de gevoelens die er onder bevolking leven. Met deze ongenuanceerde uitspraak, maakt de politiek zichzelf totaal ongeloofwaardig en worden de deuren naar verder polarisatie nog verder geopend.

pietjuh2
pietjuh230 dec. 2015 - 8:35

Didi roept weer eens wat aantoonbaar niet door een meerderheid gesteund wordt. Ook nergens op gebaseerd trouwens. De pvda doet maar wat, Er is wel een gegronde reden voor die angst, want meer islam, en daar zit em de kneep!

Buzzer
Buzzer30 dec. 2015 - 8:35

Het is prachtig dat Samsom zo ruimhartig over vluchtelingen spreekt, maar ondertussen is er zoveel beleid gemaakt dat de armste Nederlanders extra raakt, dat ik me wanneer ik Samsom was de ogen uit de kop zou schamen.

ChristopherH
ChristopherH30 dec. 2015 - 8:35

Geen twijfel eraan dat Samson goede bedoelingen heeft, maar dit 'plan' biedt natuurlijk geen enkel perspectief. Omdat politici te laf zijn partij te kiezen in Syrie blijft het aanrommelen en de vluchtelingen stroom actief. Waarom niet eens pleiten voor een safe-zone in Syrie? Een gebied beschermd door de Westerse krachten met genoeg faciliteiten, onderwijs en veiligheid voor de tijdelijke bewoners. Dit moet mogelijk zijn als men er voor gaat. Dan kan er in de tussentijd een politieke oplossing worden gevonden of zal men eens de handen vuil moeten maken. Vluchtelingen opnemen in Nederland zal niks veranderen aan de problematiek, je helpt alleen de rijke mensen die de overtocht kunnen maken. . Ander argument om niet meer vluchtelingen op te vangen zijn de feiten uit het verleden. Naar verwachting zal bij deze groep minstens 50 procent! verdwijnen in de bijstand. Wat een toekomst biedt dat voor Nederland en voor alle problemen die daarbij gaan ontstaan: achterstand in taal, onderwijs, op arbeidsmarkt, criminaliteit. En natuurlijk dat een aanzienlijk deel van de vluchtelingen van Islamitische leer is en dus weer: besnijdenis van jongens (en meisjes), eerwraak, ritueel slachten, onderscheid tussen mannen en vrouwen, bedreigingen als een verzonnen profeetje wordt getekend. U kent het inmiddels wel. Echte vluchtelingen zijn welkom, maar zou u uw religie bij de deur willen achterlaten? Dan kunnen we eens vooruit.

Achterberghen
Achterberghen30 dec. 2015 - 8:35

Vraagt meneer Samsom zich wel eens af hoeveel draagvlak zijn partij nog heeft?

trujac
trujac30 dec. 2015 - 8:35

Diederik moet eens duidelijk maken wat hij onder vluchtelingen verstaat. Gaat het om mensen in levensbedreigende situaties dan vind ik 200 000 te weinig. Gaat het om immigranten/gelukszoekers dan lijkt mij dat veel te veel.

nielss2
nielss230 dec. 2015 - 8:35

dom, dom, dom van diederik. we kunnen echt de vluchtelingen niet opvangen. we zijn nog niet eens in staat om de allochtonen die er nu zijn een plek te bieden. en om over de financieen nog maar te zwijgen. onbegrijpelijk dat er niemand is bij de pvda die zegt stop.....

Muxje3
Muxje330 dec. 2015 - 8:35

Mensen zijn terecht bang voor de grote toestroom van immigranten. De financiële kosten zijn hoog maar verdedigbaar waar het om échte vluchtelingen gaat, en voor individuele immigranten hoeven we ook niet bang te zijn: als echte terroristen ons land binnen willen komen lukt ze dat toch wel. Over de soberheid van de opvang of het voorpiepen op de woningmarkt kan je discussiëren, maar dat is niet het echte probleem en ook niet waarom ik de angst voor massa-immigratie terecht noem. Die angst zit hem wat mij betreft vooral in de cultuurverschillen en het effect daarvan op onze vrijheid en democratie. En dat geldt niet alleen voor de nog slecht geïntegreerde oudere immigrant die vorig jaar nog in een bergdorpje zonder stroom zat. Het geldt ook voor de jongere allochtoon, wellicht 2e generatie immigrant, die de taal goed spreekt, en een goede opleiding en een baan heeft... en toch vanuit zijn culturele achtergrond desgevraagd tegen alcohol, vrije meningsuiting, en vrouwenrechten is, en vóór blasfemiewetten en censuur. Geheel democratisch, en helaas ondersteund door groepjes Nederlanders met een overlappende agenda. Repressieve gelegenheidscoalities. Dàt is waar ik ook bang voor ben: niet voor vluchtelingen, maar voor het gaandeweg eroderen van mijn rechten en vrijheden. 20 jaar politiek en recent nog gehouden enquetes onder allochtonen hebben laten zien dat dat geen ongegronde angst is. Multiculturaliteit werkt alleen als je een sterke set gemeenschappelijke grondwaarden hebt. En het lukt ons maar niet om die te creëren. Hoe dat komt laat ik maar even in het midden, maar gegeven dat het niet lukt moeten we wat mij betreft toch aansturen op minder immigratie, en dan met name vanuit bepaalde culturen. Echte vluchtelingen opvangen is prima, maar stuur dan meer aan op een tijdelijke opvang in plaats van integratie en een permanent verblijf.

Weetnietalles2
Weetnietalles230 dec. 2015 - 8:35

Samsoms redenering is het zelfde als bij de EU begroting. Het gaat bij die begroting om 1% van van het bnp (of zo iets). Op kritiek op die begroting zeggen de voorstanders dat het maar om beperkte bedragen gaat in vergelijking met nationale begrotingen, dus waar hebben we het eigenlijk over. Maar daar gaat het helemaal niet om. Dat is, willen we het wel, is die begroting zinvol, zijn het nuttige uitgaven. Zo ook hier, we zullen het heus wel kunnen, maar willen we het ook, vinden we het nuttig.

visgert
visgert30 dec. 2015 - 8:35

grote stroom vluchtelingen is al gearriveerd in onze polder,er zijn op dit moment nog duizenden vluchtelingen onderweg naar noord-Europa en er zullen nog veel meer volgen. aantallen zijn afhankelijk van omstandigheden in bedreigde gebieden en situatie in landen in die regio,maar duidelijk is wel en de feiten bewijzen dit (b.v in duitsland) dat de rek v.w.b.de opvangcapaciteit er bijna uit is al op dit moment. dus pvda-LIJDER samson vind 200.000 vluchtelingen daar bovenop verantwoord en geen probleem ?????? geeft n.m.m aan dat man leeft in een absolute droomwereld ver weg van de dagelijkse werkelijkheid van gewone burgers die terecht zorgen hebben over de sociaal maatschappelijke gevolgen van hun beleid op vooral dit gebied in de nabije toekomst.

haasklaas
haasklaas30 dec. 2015 - 8:35

Een vrije samenleving kan niet zoveel moslims herbergen. Dan krijg je vanzelf inperkingen op westerse waarden als vvmu.

Keerf
Keerf30 dec. 2015 - 8:35

Ongefundeerde nonsens.

Wij, Prins Pils, bij de gratie Gods
Wij, Prins Pils, bij de gratie Gods30 dec. 2015 - 8:35

Nederland kan wel een miljoen vluchtelingen opvangen, als het het moet. Maar nu komt het: het hoeft helemaal niet. De zes rijke Golfstaten (SA, de VAE, Koeweit, Bahrein, Oman en Qatar) kunnen de Syrische vluchtelingen veel beter opvangen, in termen van reisafstand en -veiligheid, ruimte, geld, cultuur en werkgelegenheid. Maar de Nederlandse politiek is zo gepolariseerd dat men alleen nog maar partijen vindt die pleiten voor vluchtelingenopvang in NL en de PVV die de grenzen dicht wil hebben. Zonder dat er een partij is die zich hard maakt voor opvang door de genoemde staten. Zeer triest!

Thijs5519
Thijs551930 dec. 2015 - 8:35

Wederom een onbegrijpelijke uitspraak van Diederik. Komt hij nooit op straat? Leest hij geen kranten? Spreekt hij wel eens iemand die niet uit zijn wereldvreemde linkse kringetje komt? Op naar de drie zetels met die club. En wat dat 'gebrek aan gegronde redenen voor angst' betreft, tenminste twee van de schutters van Parijs kwamen als vluchteling binnen.

Modern
Modern30 dec. 2015 - 8:35

Draagvlag creëer je niet door te roepen dat het er is. Wat dat betreft is de suggestie van Sander Terphuis een stuk zinniger.

fratenca
fratenca30 dec. 2015 - 8:35

wat willen jullie linkse goed mensen nou.nederland helemaal naar de klote helpen het wordt er al niet gezelliger op.als het zo door blijft gaan krijgen we dalijk in het hele land haagse taferelen met de sharia politie.want dat is het enige wat binnen komt.

LisanneW
LisanneW30 dec. 2015 - 8:35

Hij roept weer eens wat zonder het te onderbouwen. Hoe komt hij op 200.000? (waarom geen 100.000 of 300.000?). En is dat in totaal? Met alleen roepen zonder onderbouwing krijg je zeker geen draagvlak.

Zorgenmaker
Zorgenmaker30 dec. 2015 - 8:35

Vluchtelingen moeten opgevangen worden en indien ik mij in een zelfde situatie bevond als deze mensen was ik ook gevlucht. Maar hoewel het eerlijk is van Samson dat hij vind dat er 4 keer de hoeveelheid vluchtelingen kunnen worden opgevangen als in heel 2015 is dit electoraal een zeer slechte zet voor de PVDA die toch al gigantisch aan het verliezen is, want zelfs het grootste gedeelte van de eigen PVDA aanhang zal dit niet accepteren. Nu al worden alle opgebouwde sociale voorzieningen in rap tempo afgebroken en klagen een heleboel mensen dat hun onrecht aangedaan wordt hierdoor. Nederlanders zijn best sociaal maar als ze het teveel in hun portemonnee gaan merken is dat snel over.

GingerTed
GingerTed30 dec. 2015 - 8:35

Kan iemand Samsom duidelijker dan ik hier probeer vertellen nadat hij al lang geleden de haren (ooit geliefde krullebol) is verloren waaraan hij ooit voornamelijk zijn populariteit ontleende en met hem tegenwoordig heel tekenend ook de PvdA en diens huidige status een weerspiegeling vormt van eigenlijke en steeds duidelijker zichtbare inhoudsloosheid en kaalheid? Het is met een allang grotendeels verheven volk - ooit een terecht edel doel van links - heel ironisch dat het patroniserende en ideologisch geroeptoeter niet meer werkt (zoals bij populisten van SP en PVV nog wel bij een minder deel van het volk) de PvdA er nog wel naar acteert naar haar aanhang.

JanSobieski
JanSobieski30 dec. 2015 - 8:35

Zelfs op deze website is het draagvlak zeer snel aan het verminderen. Kortom, Samsom verwart zijn eigen mening weer eens met de publieke opinie. De enige mensen die nu nog voor extra opvang zijn, zijn de mensen die hun wereldbeeld ontlenen aan DWDD en andere NPO propaganda.

pakmelk
pakmelk30 dec. 2015 - 8:35

Indien Nederland 200.000 Syrische vluchtelingen opvangt, dan heeft Nederland ook recht op een deel van Syrie vind ik.

LodewijkL
LodewijkL30 dec. 2015 - 8:35

Turkije krijgt 3 miljard om de vluchtelingen uit Syrië in Turkije te houden. Maar ook afschaffing van visum plicht. In 2016 mogen alle Turken dus zo de EU in. En als Erdogan het wil kan hij al die vluchtelingen een Turkse pas geven, en dan kunnen al die mensen hier zonder visum gewoon binnenkomen. Ik vrees dat dat precies past in de plannen van Erdogan...

Peter Lankhorst
Peter Lankhorst30 dec. 2015 - 8:35

Is dat 200000 inclusief of exclusief nareizende gezinsleden? Want dan wordt het zo maar twee keer zoveel, ruim een stad als Utrecht erbij.

Jisraeel
Jisraeel30 dec. 2015 - 8:35

"Daar is draagvlak voor, maar níet als het er misschien 300.000 worden,'zegt PvdA-leider Diederik Samsom"... Ik weet niet in welke droomwereld Diederik leeft, maar als ik het internet zo een beetje doorlees en de mensen op straat hoor dan bestaat dat "draagvlak" uit slechts een heel klein, select, en zeer links clubje. De rest van Nederland is de instroom van deze weglopers en gelukszoekers meer dan spuugzat. Evenals de (linkse) politiek, BN-ers en de NPO die bezig zijn met de door-de-strot-duw campagne. Bidt maar dat de coalitie nog standhoudt, Samson...er blijft namelijk helemaal niets meer over van je PvdA!

Gewoneman
Gewoneman30 dec. 2015 - 8:35

Samson lult weer lekker in de lucht en doet weer net of zijn opmerkingen een groot draagvlak onder de bevolking hebben het tegendeel is waar. Eigenlijk is deze hele vluchtelingen kwestie een prachtige afleider van het mislukte Pvda beleid wat ons allemaal naar de bedelstaf gaat brengen. ontslagrecht / stijgende ziekenkosten / verkorting WW / tekort betaalbare woningen / Fira faal / F35 Faal / belastingdruk verhoging d.m.v aftrekpost vermindering / onderwijs monster / en zo kan ik nog wel even doorgaan. de PvdA heeft de VVD rechts ingehaald.

Armagaddon
Armagaddon30 dec. 2015 - 8:35

Ha...ha....het heeft heel lang geduurd, eindelijk hebben wij de immens vertraagde echo uit de PvdA-echoput, die uit haar totaal ca. 8 jarige winterslaap is ontwaakt....mean....mean... smile.. >>> Nu nog maar afwachten wat er nog meer aan uiterst nu ongeloofwaardige twijfelachtige sociaal democratische luchtbubbels van sprookjes gehalte ons van de PvdA vazal weer te wachten staat...!!...mean expecting very...very.. mean smile..

Uitgekleed
Uitgekleed30 dec. 2015 - 8:35

Laat ze maar komen. Eerst een basisinkomen voor hen die er recht op hebben. Het is verklaarbaar dat de instroom bang is voor nog meer instroom want de spoeling wordt allen maar dunner.

nomen nescio
nomen nescio30 dec. 2015 - 8:35

Mijnheer Samson heeft natuurlijk makkelijk praten. Tegen de tijd dat duidelijk wordt dat het ook deze keer niet gaat werken, hoeft hij geen verantwoording af te leggen. Dan zit hij, net als zijn voorganger, hoog, droog en dikbetaald te vertellen wat wij (uiteraard niet hij) fout hebben gedaan.

schleborsjki
schleborsjki30 dec. 2015 - 8:35

Frank Lenssen, wo 30 december 2015 21:25 in reactie op Minoes Peters 'Ach, lieve Minoes - het is toch onze plicht de dingen door een roze bril te zien? Scepsis is op zijn tijd leuk, en een basisvoorwaarde voor serieuze wetenschapsbeoefening - maar met serieuze wetenschap kom je inzake onze vele nieuwe vrienden een heel eind, zoals ik aangetoond heb. 'Hope Springs Eternal', en: 'Die Hoffnung Stirbt Zuletzt', ziehier ons uitgangspunt. Zie het maar als een wedstrijd tussen de media: wij van Joop tegen de pissebedden van GeenStijl en Elsevier. Als we goede moed houden, dan gaan we dat winnen, Minoes.' Hahahahahahaha. Geweldig!

Jan5
Jan530 dec. 2015 - 8:35

ik stel voor dat Samsom weer zijn oude hobby/werk opneemt en als wijkcoach en bij een AZC als vrijwilliger zijn talenten gaat gebruiken. per direct aub

rbakels
rbakels30 dec. 2015 - 8:35

Nederlanders zijn trots op hun tolerantie - als het maar niet te dichrbij komt. Wat laf! Zo kan ik het ook.

burgerman
burgerman30 dec. 2015 - 8:35

"Draagvlak voor vier keer meer vluchtelingen". Dat zal ongetwijfeld zo zijn bij de 20 vrienden en kennissen in de onmiddellijke nabijheid van Samsom. En hier in het kleine kringetje van Joop.nl waarschijnlijk. Maar bij de Nederlandse bevolking absoluut niet. Het loopt nu al alle spuigaten uit vinden wij.

2 Reacties
ton14024
ton1402430 dec. 2015 - 8:35

''Het loopt nu al alle spuigaten uit vinden wij.'' schrijft jan, die spreekt ''namens'' de Nederlandse bevolking. ''Ruim de helft vindt dat wat Nederland nu doet, genoeg is.'' schrijft de NOS. De meerderheid vind dus dat we goed bezig zijn, en die minderheid, waaronder jan, zou zijn ongelijk moeten erkennen, maar dat zal wel niet lukken?

Jan Willem deBoer
Jan Willem deBoer30 dec. 2015 - 8:35

Ach kom Jan, wir schaffen das, mit links sogar. Trouwens ik denk dat Samsom de linker kant van de PvdA even in de spiegel heeft laten kijken en ze zo indirect wijst op de gevolgen van hun open deur idealen. Het resultaat is duidelijk, zelfs bij Raven, SP adept overigens maar misbruik ik maar even als indicator voor de linker PvdA vleugel, begint de paniek toe te slaan bij dergelijke conservatieve schattingen.

jellevd
jellevd30 dec. 2015 - 8:35

Het draagvlak is duidelijk te zien bij Telegraaf reacties. De PVV weer tien zetels er bij, denk ik. Wat Diederik bezielt, het is mij een raadsel.

1 Reactie
longlivemokum
longlivemokum30 dec. 2015 - 8:35

Goedendag. Sowieso 2 virtuele zetels minder al wat betreft de PVV bij EenVandaag deze week en zelfs 5 virtuele zetels minder bij TNS Nipo onlangs: de PVV heeft al veel te vroeg gepiekt qua haar virtuele zetels, blijkbaar en de a.s. verkiezingen is pas in maart 2017!.:) Happy New Year 2016 aan jullie allemaal!!!

Haastig
Haastig30 dec. 2015 - 8:35

"Ondanks het gebrek aan gegronde redenen voor angst" Dit is volgens mij niét onderzocht maar puur de mening van de schrijver.

3 Reacties
TruusBeek
TruusBeek30 dec. 2015 - 8:35

journalistiek anno 2015/16

TruusBeek
TruusBeek30 dec. 2015 - 8:35

'Draagvlak voor vier keer meer vluchtelingen' Op welk rapport basseert Samsom zich? Kan niet het rapport van SCP zijn.

pietjuh2
pietjuh230 dec. 2015 - 8:35

dat hoef je toch niet te onderzoeken. Men is bang voor meer en meer islam in Nederland, om de bekende redenen.

opgeheven
opgeheven30 dec. 2015 - 8:35

Ik vraag me vooral af waar Samsom het getal 200.000 op baseert en of hij niet stiekem ingehuurd is door de VVD om de PvDA naar de 0 zetels te leiden. Het onderzoek van SCP is overigens helder. Slechts 13% is voor opvang van meer vluchtelingen, een zeer kleine minderheid dus. [ Ondanks het gebrek aan gegronde redenen voor angst, is een groot deel van de ondervraagden toch bang.] En terecht. Tegen de wil van 87% van de bevolking onder hevige protesten toch iets door de strot duwen kan natuurlijk alleen maar gelazer geven. Daar komt nog enorme onrust van. Er hoeft maar 1 keer een asielzoeker een meisje lastig te vallen en de vlam kan in de pan slaan waarna Corsicaanse toestanden optreden. En er gaat vroeg of laat een ernstig incident zijn waar een asielzoeker bij betrokken is, als dan een uitbarsting van volkswoede optreed zijn de rapen pas echt gaar. Daar kun je natuurlijk van wegkijken zoals velen wensen te doen, maar dan neem je het probleem niet serieus. Iets doordrukken waar 9 op de 10 mensen het niet mee eens is gaat ooit als een boemerang terugkomen, Wie wind zaait zal storm oogsten.

2 Reacties
tovapas
tovapas30 dec. 2015 - 8:35

"Ik vraag me vooral af waar Samsom het getal 200.000 op baseert en of hij niet stiekem ingehuurd is door de VVD om de PvDA naar de 0 zetels te leiden. " LOL lijkt er wel op.

LodewijkL
LodewijkL30 dec. 2015 - 8:35

Helaas, er komen al veel "incidenten" voor. Maar die worden niet door de reguliere media gemeld. Wel door alternatieve. Maar links daar naar geplaatst te krijgen... ; )

[verwijderd]
[verwijderd]30 dec. 2015 - 8:35

--- Dit bericht is verwijderd —

2 Reacties
LodewijkL
LodewijkL30 dec. 2015 - 8:35

Nee, ze mogen allemaal binnenkomen. Ongeacht het aantal. Nederland is toch een van de allergrootste en minst bevolkte landen van de hele wereld? En het door de moderne landbouwtechnieken in ons imperium teelt men nu op grote schaal geld aan de bomen. Onze telers kunnen de grote oogt niet meer aan. Enorm overschot. ; )

telelezer
telelezer30 dec. 2015 - 8:35

zoals u drommels goed weet is een maar een klein percentage echt gevlucht voor oorlog en een overgroot percentage "economische vluchteling" Daarnaast is, zelfs als men vluchtte voor een oorlog, het woord "vluchteling" volkomen fout want als men al weken/maanden lang veilig door 8 veilige(…!) landen heeft gereisd, en sommigen al jaren lang in het veilige Turkije hebben gewoond maar nu besluiten om het land met de meeste luxe en beste utkeringingen uit te zoeken dan zijn dat geen "vluchtelingen” meer in de zin der wet, maar gelukszoekers die ons sociale en zorg stelsel komen uitvreten. En wij machteloze Nederlanders maar dokken voor die lui, bah wat een regering die niet voor hun eigen volk opkomt.

TruusBeek
TruusBeek30 dec. 2015 - 8:35

Die beste man had beter het rapport kunnen afwachten 13% van Nederlanders vindt dat er meer vluchtelingen binnen kunnen komen. Zijn toekomstige kiezers denken er toch anders over. Let wel de NT2 docenten die nodig zijn zijn tijdelijke functies. door privatisering in het verleden en het weghalen bij de ROC zijn veel docenten verdwenen in andere functies en de privatisering heeft kwaliteit en slagingssucces niet verbeterd. Niet geschoolde vrijwilligers kunnen die lessen ondersteunen maar niet overnemen.

1 Reactie
TruusBeek
TruusBeek30 dec. 2015 - 8:35

aanvulling De opleidingsinstituten krijgen per 2016 ook te maken met onderstaande wijzigingen ook daar moet men op inspelen. veel zal met NT2 te maken krijgen. pesterijtje van de overheid naar oa de Turkse bevolkingsgroep. Die door een gerechtelijke uitspraak geeen NT2 meer hoeft te volgen. " Aan de bijstand worden aanvullende eisen gesteld: gemeenten zijn verplicht om van bijstandsontvangers te eisen dat zij actief meewerken aan hun taalvaardigheid. Blijven zij in gebreke, dan kan dit leiden tot een verlaging van de uitkering"

peterh2
peterh230 dec. 2015 - 8:35

Dapper van Samsom dat hij een bovengrens durft te noemen: tussen de 200.000 en 300.000 waarbij het me niet helder is of dat met of zonder de 60.000 is die er nu al zijn. Ook is het onduidelijk of je de gezinsleden die nareizen hierbij moet optellen of die bij de zeg maximaal 300.000 horen. Wat ik echter mis is een 'eerlijk verhaal' over de gevolgen voor de verzorgingsstaat: stel heel optimistisch dat 50% van de migranten een baan vindt dan belanden er dus meer dan 100.000 in de bijstand. Dat is een toename van 30% (nu 377.000) dus het zal linksom of rechtsom pijn gaan doen. Gaan we de bijstand op peil houden dan moet er dus 30% bij, waar gaan deze miljarden weggehaald worden? Gaat de bijstand uitgekleed worden, hoe dan en wat raakt de onderklasse van nu dan kwijt? Het is logistiek best mogelijk om 200.000 extra migranten op te vangen maar is het wenselijk? Vertel wel waar de pijn gevoeld gaat worden want iedereen begrijpt dat ergens de rekening komt te liggen.

1 Reactie
TruusBeek
TruusBeek30 dec. 2015 - 8:35

Volgens mij geeft hij geen max aan. Hij geeft aaleen een getal aan waar volgens hem draagvlak voor is. Vraag mij alleen af waar hij zijn cijfers vandaan haalt.

frankie50
frankie5030 dec. 2015 - 8:35

Ongetwijfeld, maar naast de wil om oorlogsvluchtelingen in ons land op te gaan vangen moet bij de politiek ook het politieke besef eens gaan doordringen dat daar de burgers van dit land in de toekomst het slachtoffer van kunnen gaan worden. Als voorbeeld omdat het bovenal om jongere oorlogsvluchtelingen gaat en het huidige bestand aan werkeloze voor het merendeel uit 45+ bestaat, zullen daar oudere werknemers aan de onderkant van de arbeidsmarkt na de komst van de Moe-landers wederom het slachtoffer van gaan worden, behandel deze slachtoffers dan ook eens als slachtoffer, en voer ze niet constant op als daders omdat zij zich niet op tijd omgeschoold zouden hebben of omdat je als politiek het fabeltje blijft gebruiken dat de arbeidsproductiviteit bij oudere werknemers niet meer hoog genoeg zou liggen en ze te vaak ziek zouden zijn en niet mobiel genoeg. Want de waarheid is dat werkgevers tegenwoordig alleen nog maar naar het kostenplaatje kijken, en daarom goedkopere jongere arbeidskrachten op tijdelijke basis willen inhuren, keuze genoeg als je nu als werkgever weer uit tienduizenden jonge oorlogsvluchtelingen kunt gaan kiezen die wederom goedkoper zijn en niet op de hoogte zijn van onze collectieve afgesproken arbeidsvoorwaarden en daarom gemakkelijker uit te buiten. en te onderdrukken zijn.

2 Reacties
tovapas
tovapas30 dec. 2015 - 8:35

Juist!

RonaldNijssen
RonaldNijssen30 dec. 2015 - 8:35

Uw reactie is een interessante mix van een logische gevolgtrekking, onbestemde angst en framing wie uiteindelijk schuld draagt. Logisch, als er 200.000 mensen bijkomen gaan die mee concurreren op de arbeidsmarkt, gegeven hun achtergrond zal die concurentie voornamelijk met MBO en lager opgeleide Nederlanders zjn Onbestemde angst, daardoor gaan die Nederlanders de slag verliezen Framing, de "slechte" werkgevers gaan daar profijt van hebben

Mandara
Mandara30 dec. 2015 - 8:35

De vraag moet niet zijn of Nederland 200.000 vluchtelingen aan kan, maar of de overheidsfinanciën dat kunnen. Als ik dat bedrag namelijk maal €25.000 per vluchteling doe, kom ik op een totaal van €5 miljard uit.

1 Reactie
peterh2
peterh230 dec. 2015 - 8:35

Natuurlijk kan dat, zie de kadootjes in begroting van 2016. Toch vraag ik me af of al die D66, CDA, VVD, PvdA stemmende modaal+ types staan te juichen als deze 5 miljard weer afgepakt wordt. De echte rekening komt zoals altijd bij de huidige onderklasse te liggen...

Mark Gh
Mark Gh30 dec. 2015 - 8:35

Samsom zegt dat er draagvlak is voor 200.000, gebaseerd op wat precies? Ik denk dat het veel en veel teveel is - 75 tot 100 duizend lijkt me realistischer - maar dat is slechts een gevoel. Tenzij Samsom inclusief gezinshereniging rekent, dan is het vergelijkbaar. Samsoms voorstel betekent 500 mensen gemiddeld per gemeente. En wat ik ook mis is wat we doen wanneer die 200001e immigrant aan de poorten rammelt. Dan zullen we die persoon weg moeten sturen, anders worden het er echt 300000.

1 Reactie
123456zeven
123456zeven30 dec. 2015 - 8:35

Samson denk dat het technisch mogelijk is. Dat is wat anders dan politiek mogelijk. Dat er geen draagvlak is gaat hij bij de volgende verkiezingen wel merken. En dan stapt hij op, ook al vind hij dat heel erg voor zichzelf.

Jan5
Jan530 dec. 2015 - 8:35

200.000 meer , betekent 200.000 maal jaarlijks 38.000 euro (bedrag cbs) is dan dus jaarlijkse extra kosten van de BV Nederland van 8 miljard euro. de man is niet goed wijs dat hij zoiets in de naam van de partij mag zeggen. exit PvdA

2 Reacties
jellevd
jellevd30 dec. 2015 - 8:35

Dat is exclusief de gezinshereniging. Vermenigvuldig dus maar met vier of zo. Noorwegen is net bezig de criteria voor asiel behoorlijk aan te scherpen, bij de Duitse CSU circuleert een voorstel, het wordt door de partijleiding ontkend, om vluchtelingen zonder papieren de toegang tot Duitsland te weigeren. Ze kunnen in het land van aankomst papieren krijgen, schijnt de redenering te zijn.

haasklaas
haasklaas30 dec. 2015 - 8:35

De pvda is er allang niet meer voor de onderklasse, de pvda is er voornamelijk allochtonen dus logisch dat zij meer asielzoekers willen opnemen.

GingerTed
GingerTed30 dec. 2015 - 8:35

Als hij zelf naar ik begrijp het niet heeft over het in de tekst meermalen herhaalde begrip draagvlak heeft, wat betrekking heeft op bereidheid, maar evident draagkracht bedoeld, wat betrekking heeft op economie, wordt er met deze (opzettelijke?) begripsverwisseling een schijn gewekt dat er onder de bevolking een aanvaardbaar draagvlak is terwijl er niet meer dan 13% bereid is om meer vluchtelingen op te willen vangen, en er een absolute meerderheid tegen is, naast nog 30% zonder mening.

1 Reactie
TruusBeek
TruusBeek30 dec. 2015 - 8:35

Ik was er ingestonken.

BlowingBubbles
BlowingBubbles30 dec. 2015 - 8:35

Heel benieuwd hoe hij dit qua draagvlak, levensruimte en sociaal economisch perspectief onderbouwen kan?

1 Reactie
lembeck
lembeck30 dec. 2015 - 8:35

Niet, denk ik. Het was het eerste dat ik dacht, toen ik, net wakker, dit hoorde op de radio. Er zijn er nu iets van 48.000. Keer 4 ivm gezinshereniging is 192.000. De kans dat we in werkelijkheid al over de 200.000 zitten is tamelijk groot. Ik begrijp Samsom dus niet helemaal. Als hij het heeft over 200.000, bedoelt hij dan ook de nakomers in het kader van de gezinshereniging, of 200.000 vluchtelingen die nog wachten op hun gezinnen en familie? Dan worden het er rap 1 miljoen en dat vind ik erg veel, eerlijk gezegd. Dus voor Samsom duidelijkheid schept heb ik mijn twijfels. Behalve de aantallen op zich zal er echt gekeken moeten worden naar de draagkracht bij de huidige bevolking. De kracht om nog meer mensen te absorberen in de aandachtswijken, want ze gaan echt niet in wijken wonen waar veel koopwoningen staan voor midden- en hoge inkomens. Samsom lijkt me op zijn minst onduidelijk met deze uitspraak en verder onwetend van wat er speelt in de oude stadswijken waar al vaak meer dan 100 verschillende nationaliteiten wonen. Het zijn altijd opnieuw de minima en mensen met lage inkomens die feitelijk opdraaien voor opvang in de omgeving. Daar is de rek er echt aan het uitgaan. Ik heb liever een echt eerlijke mening van meneer Samsom.

SonnyBoliv
SonnyBoliv30 dec. 2015 - 8:35

Ik lees nergens waar dat op gebaseerd is, daarnaast, 200.000 verspreid over hoeveel tijd? Er is toch ook spraken van gezinshereniging, dan gaat het al heel snel. Welke maatregelen worden er genomen als het zover is, grenzen toch dicht? Gebaseerd op t feit dat ze terug gaan, of hier blijven? Wat als er elders op de wereld een oorlog of wat dan ook plaats vindt en men hier weer massaal heen komt? En wat als die 200.000 toch teveel blijkt te zijn, in wat voor opzicht dan ook, wat dan?

1 Reactie
Bubblethink
Bubblethink30 dec. 2015 - 8:35

"Ik lees nergens waar dat op gebaseerd is, daarnaast, 200.000 verspreid over hoeveel tijd? Er is toch ook spraken van gezinshereniging, dan gaat het al heel snel." Op dit moment zijn er wereldwijd ongeveer 60.000.000 mensen op de vlucht en hebben hulp nodig......dat is het pijnlijke bizarre feit. Het is voor 1 mens teveel om voor te stellen wat voor ramp dat eigenlijk is, maar dat zijn dus heel veel mensen die ergens zullen moeten leven, dat snapt u ook. Als wij als land dus verspreid over pakweg 10 jaar slechts 200.000 daarvan hoeven op te vangen, valt het dan niet heel erg mee? Alles is relatief of niet dan? Trouwens als u dat teveel vind kunt u ook nog onze "trouwe bondgenoot" de V.S vragen of zij alstublieft eventueel misschien ook hun deel van de verantwoordelijk voor de puinhoop kunnen nemen? Want dat doen zij namelijk niet. Daar hoor ik Gekke Geertje en mensen die zijn "leer" (ik zag het iemand echt zeggen) citeren ook nooit over... Ze moeten ergens heen. Zolang hun eigen land niet veilig is op z'n minst. Als je dat feit ongemakkelijk vind, of als het je boos maakt, wat volledig begrijpelijk is. Kijk dan eens serieus naar de oorzaken van deze problemen. Die mensen zijn de levende gevolgen. Niet de oorzaken. Niet verantwoordelijk voor het feit dat ons economisch systeem onhoudbaar is. Niet verantwoordelijk voor alle beleid in Nederland van de afgelopen kabinetten. Niet verantwoordelijk voor de oorlogen...

Weetnietalles2
Weetnietalles230 dec. 2015 - 8:35

Fascinerend wat Samsom doet. Hij benoemt wat wel eens de realiteit zou kunnen zijn, dat aantal wel te verstaan. Daarvoor verdient hij respect. Dat hij aan dat hoge getal verbindt dat er draagvlak voor is, moet hij wel zeggen. Want als hij zou zeggen dat er geen draagvlak is, moet hij erkennen machteloos te staan tegenover een ongewenste ontwikkeling. Blijft de vraag of het 200.000 eenmalig is of per jaar is. Ik vermoed het laatste want de conflicten in de wereld zijn echt nog niet voorbij. Wat ik niet begrijp is dat er helemaal niet over de kosten wordt gesproken, of doen die niet ter zake?

1 Reactie
Buzzer
Buzzer30 dec. 2015 - 8:35

De kosten voor die 200.000 haalt Samsom bij de onderkant van de samenleving weg, van zijn VVD vriendjes mag hij niet aan de hoge inkomens komen.

Blisss
Blisss30 dec. 2015 - 8:35

Wellicht dat Samsom dit artikel niet gezien heeft van Attiya Gamri. Bij deze dan. http://www.parool.nl/parool/nl/30700/OPINIE/article/detail/4211423/2015/12/20/Ze-komen-voor-onze-veiligheid-maar-niet-voor-onze-normen-en-waarden.dhtml

1 Reactie
nielss2
nielss230 dec. 2015 - 8:35

zij is een heel goed iemand bij de pvda. maar ze heeft geen invloed, helaas. ze zit denk ik bij de pvda vanwege het feit dat die veel doet of deed voor de werknemers en voor de positie van vrouw. ze heeft zich als christen misschien wel vergist in het hoge moslimgehalte van de pvda heden ten dage. maar misschien kan ze daar redelijk mee leven. het is uiteindelijk toch leven en laten leven, want wat kan je anders. en je zegeningen tellen.

meijerlahn
meijerlahn30 dec. 2015 - 8:35

Met liefde worden we geboren. Angst is wat we hier leren. https://www.youtube.com/watch?v=eUtKysttdb4

1 Reactie
Jan Willem deBoer
Jan Willem deBoer30 dec. 2015 - 8:35

Wie jong is en niet links heeft geen hart. Wie volwassen is en nog steeds links heeft geen verstand - Winston Churchill Tja Isis een mens leert veel in zijn leven als het goed is.

telelezer
telelezer30 dec. 2015 - 8:35

200.000 plus daarbovenop elk nog gemiddeld nog 3 extra erbij voor gezinshereniging= 800.000. En omdat we allemaal weten dat Samson (e.a) het volk altijd op grove wijze voorliegen om ons koest te houden worden dat er minstens 1 miljoen (of meer). Neem daarbij het volgende in aanmerking: (1) we hebben hier al bijna 3.7 miljoen allochtonen; dus 1 op elke 4,7 inwoners, oftewel voor elke 3,7 Nederlanders loopt er hier nu al 1 allochtoon rond. (2)ze krijgen gemiddeld 4-6 kinderen en wij maar 1,7, (3) de grijze golf is er eerdaags niet meer, "Do the maths" en huiver voor de toekonmst van onze (achter-klein)kinderen. Het is verbijsterend dat de overheid (incl Samsom) dit weigert te zien

1 Reactie
richarrd
richarrd30 dec. 2015 - 8:35

De meeste allochtonen zijn van westerse afkomst, die komen dus uit Duitsland of de Verenigde Staten, daarnaast heb je nog Polen en Bulgaren, die zijn allemaal blank, want daar gaat het u om denk ik, of misschien om de moslims. Daarnaast woont de helft van de oorspronkelijke Nederlanders in de Verenigde Staten, Canada, Zuid Amerika, Australie, Tasmanie, Brazilie, Argentinie, nou ja, je kunt het zo gek niet bedenken of er wonen wel Nederlanders. Er lopen zo ongeveer 1,4 miljard mensen van blanke afkomst rond op de wereld, en we zijn daarmee bijna de grootste bevolkingsgroep van de wereld. Als je goed oplet dan zie je dat heel veel mensen uit het midden oosten, dus de vluchtelingen ook, ook van blanke afkomst zijn. Als alle oorspronkelijke Nederlanders gewoon in hun eigen land waren gebleven dan hadden we nu minstens 35 miljoen inwoners in Nederland, maar nee, daar hebben we nu geen last van, want het grootse gedeelte Nederlanders woont in iemand anders land. Als het hele midden oosten naar Europa zou komen, dan zouden deze mensen nog steeds een minderheid zijn in Europa. Dat Europeanen in de verdrukking zouden komen, dat is echt onzin. We zijn eerder andere mensen aan het verdrukken, dan dat we zelf in de verdrukking aan het komen zijn.

naraga
naraga30 dec. 2015 - 8:35

Ik snap best dat didi denkt dat Nederland nog wel 200.000 extra PVDA stemmers aankan. Ik betwijfel echter of de partijen waar dit nieuwe stemvolk niet op gaat stemmen het daar mee eens zijn..... Want daar gaat het hier natuurlijk allemaal om. Als we de eigen bevolking niet meer kunnen overtuiging om op "onze" partijen te stemmen, dan importeren we wel nieuwe stemmers die de balans recht zullen trekken. Dat de goede linkse mensch daarnaast ook nog eens grof verdient aan de asielindustrie is natuurlijk altijd mooi meegenomen. En als er iets mis gaat leggen we gewoon de schuld bij dom rechts.

1 Reactie
richarrd
richarrd30 dec. 2015 - 8:35

Dat is cynisme, en heeft helemaal niets met de werkelijkheid te maken.

crumb2
crumb230 dec. 2015 - 8:35

"Nederlanders zijn bang voor vluchtelingen". Voor zover ze al bang zijn, en voor zover er al sprake is van vluchtelingen, is "de vluchteling" natuurlijk niet het probleem. Wat wél het probleem is, is zo klaar als een klontje, maar helaas taboe.

1 Reactie
nielss2
nielss230 dec. 2015 - 8:35

precies, er is altijd plaats voor de echte vluchtelingen in de herberg. maar dat kan alleen als we het aantal islam-migranten en vluchtelingen niet te hoog laten worden. en ons beperken tot een selecte groep vervolgingsslachtoffers uit het midden oosten. denk met name aan bekeerlingen ex moslims tot christendom of sgi boedisme etc of sommige homo s. als deze goede mensen uberhaupt onder de huidige vluchtelingenstroom zitten. want de meesten van deze mensen zitten nog in de regio. en slechts een enkeling van hen lukt het om de middelen bijelkaar te schrapen om te vluchten. en dat gebeurt al vele jaren en staat in principe los van de huidige massale vluchtelingenstroom, bovendien betreft dit een kleine groep mensen en die vind zijn weg wel. echter, de grote bulk van de huidige vluchtelingenstroom zijn soenieten die veilig waren in opvang accomodatie in turkije. alleen zijn de omstandigheden aldaar niet al te best. en dat is de voornaamste reden dat men naar de landen in de eu met goede voorzieningen vlucht. alhoewel die voorzieningen aldaar ook al niet meer houdbaar zijn. en de meeste (kleur en east asian) autochtonen die er in zitten ook maar net het hoofd boven water kunnen houden. het is gewoon echt niet mogelijk om al deze mensen in die grote aantallen op te vangen in nederland. dus niet doen.... al te goed is buurmans gek. daarom is het van belang dat we de opvang in de regio van turkije via de internationale gemeenschap steunen. meer kunnen we niet doen voor de moslimvluchtelingen. en al helemaal niet voor de vluchtelingen vanuit de diverse andere landen dan syrie en irak. we zijn moreel verplicht om de mensen te helpen die hulp nodig hebben. en die zitten in de regio, niet in nederland of andere eu lidstaten. we moeten ons beperken tot de echte vervolgingsslachtoffers en die goed helpen. uiteraard zal er via liefdadigheid iets moeten worden gedaan voor de mensen in syrie zelf die niet meer naar libanon kunnen en graag in syrie willen blijven. dit betreft vooral christenen en alevieten. dus wat te doen: 1)via de algemene middelen een bijdrage leveren aan de internationale gemeenschap ter versterking en verbetering van de opvang in de turkse regio. 2)via liefdadigheid iets doen voor de christenen en alevieten in het assad gebied in west syrie. in de toekomst zal syrie gesplitst gaan worden en zal het westelijke kustgebied onder een tijdelijk assad bewind komen. en daarna misschien een andere leider krijgen vanuit de alevieten of christenen. het is in deze van belang dat het westen en rusland elkaar proberen te vinden om deze situatie tot een succes te maken. uiteraard is ook de rol van zowel libanon, israel en uiteraard de vs zeer belangrijk om tot een goede oplossing te komen. daarna zal het is gebied losgelaten moeten worden door de eerder genoemde partijen en zal er een soort verdeling vanuit is plaatsvinden. van belang is de positie van de iraakse assyriers, zij zullen hulp moeten krijgen vanuit diverse bronnen en evt moeten worden uitgewisseld tegen eventuele nog enkele aanwezige soenitische is mensen vanuit libanon of assad syrie..... het is niet eenvoudig, maar dit is echt de enige manier waarop we deze crisis kunnen aanpakken....

LoLiTa2
LoLiTa230 dec. 2015 - 8:35

Als volksjongen weet ik precies hoe de vork in de steel steekt. De volkse vibraties komen tot mij van heinde en verre. Ik heb connecties in elke probleemwijk in Nederland: Osdorp, de Schilderswijk, Overdie, Klarendal, Crooswijk, Kanaaleiland, Meezenbroek, Heechterp-Schieringen etc enz. En als spin in dit web kan ik beamen dat wat Samsom beweert klopt; - sterker nog: er is draagvlak voor 3x zoveel. Dus negeer wat die door de PVV afgevaardigde kletsmeiers beieren. (Laat hen zelf eerst maar eens Nederlands leren!) Le peuple, c'est moi.

2 Reacties
fratenca
fratenca30 dec. 2015 - 8:35

wat weet jij nou van crooswijk en rotterdam.jij weet ook dat de rechtse partijen normaal het groots zijn in rotterdam.en dat gaat dalijk nog erger worden dan doet godzij dank ook de pvv mee.

LodewijkL
LodewijkL30 dec. 2015 - 8:35

U vrienden en bekenden kring zal wel hetzelfde denken als u. Maar of dat ook voor de rest van de "volksjongens" opgaat... of de hele bevolking? En wie zullen er Nederlands moeten leren? Omdat ze er nog geen woord van verstaan?

Brauswasser
Brauswasser30 dec. 2015 - 8:35

200.000 ? Dat is een stad ter grootte van Eindhoven, met werk, zorg, huisvesting, scholen en alle overige toeters en bellen.

1 Reactie
Paul22
Paul2230 dec. 2015 - 8:35

En dat is dan nog zonder aanhang die nog volgt. Dan kan er nog een stad bij.En dan denken we zeker dat de voorzieningen voor armen in dit land (uitkeringen ,huursubsidie,zorgtoeslag)op peil blijven. Sociaal systeem afgebroekn door de PvdA,wie had dat ooit gedacht ,de VVD kijkt grimlachend vanuit de coulissen toe ,hoe de PvdA rechts beleid mbt armen vanzelf implementeerd ,zonder dat rechts een vinger hoeft uit te steken.

Joop den Uil
Joop den Uil30 dec. 2015 - 8:35

Waarom snoert nou niemand van mijn (bijna ex-) parij dit oncontroleerbare projectiel de mond ? voor altijd, .... is mijn stille hoop wat een verschil met de langzaam uitstervende partij denkers zoals Kok, Van Dam, Timmermans, Nooten, Peper ... dit verdienen de oorspronkelijke 20 % vd kiezers toch niet ??? Staat er niemand op en zegt : genoeg is genoeg, en nu wegwezen met di edomme oprispingen ? of zitten we gewoon op de handen in de hoop dat er tegen mrt 2017 een nieuwe wind spontaan is gaan waaien ? Kunnen we geen referendum : ''weg met die Samsom'' uitschrijven ? mijn stem hebben ze in ieder geval. Nou die van jou (linkse, sociale, nuchtere en bevlogen , twijfelende SP/GL stemmer en ex-PvdA stemmer ...) nog !!

1 Reactie
peterh2
peterh230 dec. 2015 - 8:35

Ik vind het juist dapper van Samsom dat hij eindelijk getallen durft te noemen, wat hij schetst is gewoon het logische gevolg van het huidige beleid zolang dit ongewijzigd blijft: Ik ben een roepende in de 'linkse woestijn' als ik pleit voor het sluiten van grenzen en het opschorten van het vluchtelingenverdrag, dit is dus gewoon wat de meeste mensen hier ook willen... Moet Samsom dan maar zijn mond houden omdat de gevolgen van het gevoerde beleid niet fijn zijn om te horen?

Paul22
Paul2230 dec. 2015 - 8:35

Met de huidige 60000 vluchtelingen zitten we met gezinshereniging al min. op 120000 ,dan zou aantal van Samsom al bijna zijn bereikt en ik zie Samsom de grenzen niet sluiten. Samsom bedoelt denk ik nieuwe gevallen incl de huidige 60000,die aanhang laten overkomen,dus dat aantal kan ook weer vermenigvuldigd worden. Samsom bedoelde dus dat die 200000 (60000 plus 140000 nieuwe gevallen)het basisaantal is ,gevolg is dus dat Samsom stelt dat de Nederlandse samenleving 200000 vluchtelingen aankan ,waarbij dus geen nareizigers zijn meegerekend ,dus Samsom stelt in feite dat NL 400000 nieuwe mensen aankan,uitgaande van 1 nareiziger per asielzoeker. En u denkt dat de welvaartsstaat dan nog bestaat?

1 Reactie
Quibus2
Quibus230 dec. 2015 - 8:35

Ehm, iets meer dan 40,000 asielzoekers (eerste aanvraag in 2015) en nareis is nominaal iets van 35%. Overdrijven is ook een vak...

Brauswasser
Brauswasser30 dec. 2015 - 8:35

Tegenstanders van de komst van het asielzoekerscentrum in Enschede hebben de weg voor het terrein beklad met: ► 'Azc in de fik ermee'. De bouw moet nog beginnen. Tekening = klaar. Tukkers zijn rustige mensen, maar ga niet over hun grens van geduld, want dan ontploffen ze. Tukkers bluffen niet. Nu wordt het linke soep. Deze reactie (derden) geeft daar een beeld van. De tweedeling in Nederland is in volle gang en het wachten is op de eerste grote uitbarsting als begin van de algehele opstand tegen de regentenmentaliteit van bestuurders die zich door de schimmige organisatie COA laten manipuleren. De meerderheid in Nederland kan en wil deze overstroming van voornamelijk moslims niet . En als het aan onze linkse voorman van de Partij voor de Allochtonen, ene Samsom ligt komen er in 2016 minmaal 200.000 “vluchtelingen” bij. Dit is pure minachting van een meerderheid van gewone loyale, trouw belasting betalende burgers die dit helemaal niet willen maar fataal voor ieder vertrouwen van diezelfde burgers in hun bestuurders en de rechtsstaat.

1 Reactie
LodewijkL
LodewijkL30 dec. 2015 - 8:35

Ja, maar er is mogelijk hoop dat juist door de uitspraak van Samsom al die mensen op de PvdA gaan stemmen... Het leuke is dat er nu al steeds meer immigranten/vluchtelingen zelf vinden dat er niet nog meer bij moeten komen. : D

peterh2
peterh230 dec. 2015 - 8:35

Dit helpt niet echt zullen we maar zeggen: http://www.telegraaf.nl/binnenland/24928182/__Salafisten_patrouilleren_toch__.html Kunnen we het er hier gezamenlijk over eens zijn dat dit islamisering is die onwenselijk is in Nederland anno 2015?

4 Reacties
LodewijkL
LodewijkL30 dec. 2015 - 8:35

Tja, volgens hun geloof is alles bedisseld door God. Ook volgens de Christenen. Dus die laatsten -evenals de atheïsten- kunnen nu de "Keer de ander wang toe" en "Wat u niet wilt dat u geschiedt, doet dat ook een ander niet" cultuur op de proef laten stellen... wat inhoudt dat je die Moslims geduldig aanhoort. Want jij zou toch ook niet willen dat men niet naar je luisterde? Of het met je oneens was? Dus met een vriendelijke glimlach aanhoren, niet in discussie gaan, en aan het eind bedankt zeggen. : D "Geduld is een schone zaak" zei mijn vader zaliger...

dino_radja
dino_radja30 dec. 2015 - 8:35

Behalve dat ik het niet zo op burgerwachten heb: niks mis mee. Als ik met wat kennissen door de buurt wil lopen mag dat gewoon. Niets wijst op islamisering in nederland, en ik kan het dus niet met u eens zijn. We moeten nu realistisch zijn, en erkennen dat gesloten grenzen niet werken.

zweistein
zweistein30 dec. 2015 - 8:35

Ik kan uit het telegraaf-artikel alleen maar opmaken dat Jozias van Aartsen op de een of andere manier "besmet" is geraakt, en als verloren moet worden beschouwd. Is dit dezelfde man die het ooit voor Ajaan Hirsi Ali opnam?

hugo bergveen
hugo bergveen30 dec. 2015 - 8:35

Ach, ach, ach: een paar mannen in witte jurken hebben zichzelf benoemd tot hoeders van de zedelijkheid in hun wijk: islamisering! Ik durf te wedden dat het gros van hun medebewoners er de schouders over ophaalt. Heb je zo weinig vertrouwen in het vermogen van onze maatschappij om met dit soort extremisten om te gaan? Hoe moet dat dan wel niet met de megakerken in Barneveld die iedere zondag propvol zitten? Kerstening!

CliffClavin1993
CliffClavin199330 dec. 2015 - 8:35

Samsom heeft gelijk. Als je zijn schatting analyseert naar het model van Clopfoddy & Quimby (1996, Journal of Biological Populaition Sociology # 324, pp. 45-87) en dat vervolgens met een scatterplot op een landkaart van Nederland projecteert, dus gecorrigeerd voor relatieve bevolkingsdichtheid en gemiddeld hoofdelijk inkomen per vierkante kilometer, dan gaat dat royaal lukken. Sterker nog, ik heb zelf uitgerekend wat het de belastingbetaler in ons land kosten zou als elk immigrantengezin een nieuwe Liebherr koelkast en een Miele wasmachine zou krijgen. Nou, dat kost niets, integendeel: elk Nederlands gezin kan dan die toegezegde € 1.000 van het kabinet-Rutte tegemoet zien; en dat komt omdat die 200.000 nieuwe medelanders voor heel veel werkgelegenheid gaan zorgen, en die wordt gegenereerd door zowel een eigen bijdrage van Nederlandse kant (leraren, trainers, geestelijk verzorgers, en ga zo maar door), alsook door datgene wat de vluchtelingen zélf in huis hebben, en dat tot bloei gebracht moet worden: er zijn ingenieurs, kerngeleerden, talenwonders, artsen, maar ook bijzonder handvaardige en creatieve mensen onder de nieuwelingen aanwezig. De Bonferroni-procedure (inzake bestrijding van de kanskapitalisatie) levert resultaten van een uitzonderlijk gehalte over de produktiviteit van de instromers, weshalve wij Hollanders voor helemaal niets bang hoeven te zijn; zij het dat wij voor levensgeluk en winst op alle fronten voor onszelf huiverig zijn. Ik neem maar even aan dat dat niet het geval is. Ik heb een leuze voor Samsom bedacht: 'De Nieuwkomers Zijn Grensoverschrijdend Goed!'

8 Reacties
FlaviusBelisarius
FlaviusBelisarius30 dec. 2015 - 8:35

Wat u zegt, is naast een hele hoop theoretisch gebrabbel ook afhankelijk van het idee - een ideëel idee, niet een op feiten gebaseerd idee - dat er tussen de asielzoekers relatief veel artsen, ingenieurs, vakmensen en creatievelingen zitten. Dat is onjuist. Als we bijvoorbeeld naar Duitsland kijken, naar een publicatie uit oktober of november van de Bundesagentur für Arbeit, dan blijkt dat van alle werkloze asielzoekers (nagenoeg honderd procent, gezien de Duitse arbeidswetgeving) 81% volledig ongeschoold is. Dan hebben er nog een paar een kwalificatie van een vakschool in het land van herkomst, maar dat zijn er ook niet heel veel. Slechts een paar procent is hogeropgeleid naar Nederlandse of Duitse maatstaven (hoger beroepsonderwijs of wetenschappelijk onderwijs). Bovendien zijn het geen gezinnen, zoals u lijkt te denken bij uw voorbeeld van koelkasten en wasmachines. Het zijn vooral jonge, alleenstaande mannen. De 'expendables' van hun families, zeg maar. Als ze slagen in Europa, dan levert dat de familie veel voordeel op, en als ze falen dan heeft de familie daar maar weinig nadeel van. Eén van de problemen in Nederland is overigens dat de vraag naar huurwoningen voor één of twee personen enorm is toegenomen, juist omdat het individuele mannen betreft (die allemaal een 'eigen huisje' zoeken). Mijn eigen gemeente moest voor statushouders bijvoorbeeld 78 huurwoningen vinden dit jaar, waarvan het overgrote merendeel voor alleenstaande mannen. De 'demografische doorsnede' van de asielinstroom in West-Europa in 2015 is er dus één die gekenmerkt wordt door laagopgeleide, niet door vrouwen of kinderen vergezelde mannen uit Oost-Afrika, West-Afrika, Syrië, Irak, Afghanistan en Pakistan. Geen al te 'gunstige' eigenschappen als je de bestaande economische leer over de voor- en nadelen van immigranten bekijkt. In werkelijkheid zullen deze mensen de verzorgingsstaat zo veel kosten dat deze voor bestaande individuen die er gebruik van maken met een kwart, misschien een derde zal moeten inkrimpen. Dunner spreiden om breder te spreiden, zeg maar. Daar is op grond van morele overwegingen iets voor te zeggen, maar doe niet alsof deze asielinstroom goed is voor onze economie of verzorgingsstaat.

peterh2
peterh230 dec. 2015 - 8:35

Dit is toch sarcastisch bedoeld neem ik aan?

Nostra
Nostra30 dec. 2015 - 8:35

De werkgelegenheid waar u het over heeft wordt juist door de belastingbetaler gefinancierd want het zijn allemaal overheidsbanen.

opgeheven
opgeheven30 dec. 2015 - 8:35

En die nieuwe werkgelegenheid betaalt zichzelf? Houdt u het maar bij uw eigen huishoudboekje, dat is al complex genoeg.

Minoes2
Minoes230 dec. 2015 - 8:35

Zie je het niet teveel door een roze bril?

nomen nescio
nomen nescio30 dec. 2015 - 8:35

Voorlopig gaan de Duitsers er maar van uit dat de toestroom tot nu toe daar volgend jaar alleen al 17 miljard Euo gaat KOSTEN.

TruusBeek
TruusBeek30 dec. 2015 - 8:35

Mijn partner werkt in NT2 Op de vraag wat heb je gedaan wordt vaak door de jongere asielzoekers het antwoord gegeven automonteur. Let wel ongeschoold automonteur zoals uw buurjongen die aan zijn scooter sleutelt. Er is voor hun nog een lange weg te gaan voor dat een merkgarage deze jongens aan uw auto willen laten sleutelen. Tuurlijk komen hoogopgeleiden binnen met school en leervaardigheid die heel snel de taal leren en hun plaats in de samenleving vinden. Maar er komen ook mensen binnen die zeggen dat ze apotheker of jurist zijn geweest maar bij de eerste lessen NT2 door de mand vallen met leervaardigheid. Leervaardigheid is niet taal of cultureel gebonden dus een prachtige maatstaaf. Je hebt er ook pareltjes tussen zitten, meestal vrouwen, die nauwelijks naar school zijn geweest, maar opeens gaan opbloeien en de taal te pakken krijgen. Voor een docent de kersen op de taart! Probleem is soms dat ze hun echtgenoot, die ook op les zit, totaal voorbij streven wat weer de nodige problemen kan geven.Trouwens er komen ook 100% analfabeten binnen en een 30 jarige analfabeet de taal op het gewenst niveau ( voor de arbeidsmarkt) te krijgen is bijna een onbegonnen zaak, zoals gezegd uitzonderingen daargelaten . Ook een timmerman en een heftrukchauffeur dienen goed tot redelijk in het Nederlands te kunnen communiceren. Ik neem niet aan dat je het wijs vindt aan dat laatste te sleutelen. Nog even over NT2. Reken de private instituten en de ROC's niet af op behaalde resultaten want dat beinvloed de screening bij aanvang. Laten wij voor het draagvlak vooral onderscheid maken voor vluchtelingen en asielzoekers want met de stroom Syriers komen ook veel asielzoekers binnen. EU en individuele landen moet zorg dragen dat deze asielzoekers snel door het traject kunnen lopen en sneller weten of ze weer terug moeten. "Grenzen dicht" wil niet zeggen dat je geen vluchtelingen opneemt. Je dient die verantwoordelijkheid te nemen om samen met VN instanties te kijken welke vluchtelingen uit vluchtelingenkampen je opneemt en deze mansen kunnen veilig met trein of vliegtuig het land binnen komen. Zeg maar zoals VS, Canada en nog stringenter Australie het doen!

Mark Gh
Mark Gh30 dec. 2015 - 8:35

Een zoektocht op Google naar dat journal levert 0 resultaten op. Een zoektocht op Google scholar naar die eerste naam levert ook 0 resultaten op. Stapeltje gedaan, Frank?

Paul22
Paul2230 dec. 2015 - 8:35

Wat ook wel eens louterend wil werken bij het elkaar de loef afsteken over wie het meest provluchteling is en wie het meest tegen ''de horden in NL dorpjes die geen AZC's willen'' is: Kijk eens naar een maand justitie in Zweden en wat daar verder allemaal voorviel in november http://www.zerohedge.com/news/2015-12-29/swedens-first-month-islamic-multiculturalism-rapes-acquittals-severed-heads Dan is het opeens niet zo verwonderlijk meer dat ouders bang zijn als hun dochters langs asielcentra moeten fietsen.

2 Reacties
LodewijkL
LodewijkL30 dec. 2015 - 8:35

Dat Joop dat heeft geplaatst... er is vooruitgang! Die kant mag ook wel eens belicht worden. Anders wordt het wel een en al "al mensen zijn vluchtelingen die dankbaar zijn voor het asiel wat ze krijgen. Dus bezorgdheid is volkomen onterecht. Enkel PPV tokkies willen dat maar niet zien." Ik denk overigens dat de echte vluchtelingen inderdaad dankbaar zijn.

Wij, Prins Pils, bij de gratie Gods
Wij, Prins Pils, bij de gratie Gods30 dec. 2015 - 8:35

++ Kijk eens naar een maand justitie in Zweden en wat daar verder allemaal voorviel in november (op) http://www.zerohedge.com/news/2015-12-29/swedens-first-month-islamic-multiculturalism-rapes-acquittals-severed-heads ++ PP: Overduidelijk een ultrarechtse site, á la GeenStijl. Waarheidsgehalte is dus op zijn best dubieus. ++ Dan is het opeens niet zo verwonderlijk meer dat ouders bang zijn als hun dochters langs asielcentra moeten fietsen. ++ PP: Verwerpelijke en misselijkmakende bangmakerij! Ik denk zelfs dat het criminaliteitspercentage onder asielzoekers in AZC's procentueel gezien ver beneden dat van de overige bevolking ligt.

hansdetorenkraai
hansdetorenkraai30 dec. 2015 - 8:35

Een fantastische opmerking van de grote leider van de PVDA. Een geniale zet lijkt me zo.

1 Reactie
panterarosso65
panterarosso6530 dec. 2015 - 8:35

ja hij schakelt zo de concurrentie wel uit, een 1mansfractie heb je geen tegenspraak hij praat maar wat, maar elke peiling laat zien dat de bevolking ie de kiezer ie de mensen naar wie eigenlijk geluisterd moet worden het er niet mee eens zijn

Blitskikker
Blitskikker30 dec. 2015 - 8:35

Dat kunnen we inderdaad makkelijk aan, honderdduizenden mensen die onze taal niet spreken, die kansloos zijn op onze arbeidsmarkt, en die veelal ideeën hebben die haaks staan op artikel 1 van onze grondwet. Komt allemaal vanzelf wel goed. Hoeveel is de gemiddelde PvdA-stemmer trouwens bereid om financieel bij te dragen aan de kosten voor het opvangen en integreren van al deze mensen, en aan de kosten voor het beroep op de verzorgingsstaat dat ze gaan doen? Stel dat we de huursubsidie of zorgtoeslag zouden afschaffen om wat financiële middelen vrij te maken, zou dat een optie zijn?

3 Reacties
longlivemokum
longlivemokum30 dec. 2015 - 8:35

Hi mevrouw of meneer Bliks deKikker, Om te beginnen, ben ik geen Samsom fan. Maar zolang de PvdA meedoet aan deze regering, zijn vluchtelingen nog altijd welkom in Nederland. Daar ben ik hartstikke blij om. Gisteren heb ik het grote interview met VVD-kamerlid Azmani gelezen (in de Volkskrant). Zonder de PvdA als coalitiepartner, ziet de toekomst voor vluchtelingen in Nederland inderdaad heel erg somber uit. U spreekt sowieso niet voor de stille meerderheid in Nederland, ondanks alle zogenaamde enqueten en onderzoeken, wat betreft vluchtelingen, volgens mij. De meerderheid van alle Nederlanders wilt vluchtelingen juist opgvangen en helpen, als bewoners van een hoogontwikkeld, welvarend en beschaafd en op dit moment zelfs het nummer 6 rijkste land op aarde en het nummer vijf beste land op aarde, in 2015, volgens de VN, na Noorwegen, Australië, Denemarken en Zwitserland. ***Happy New Year 2016 aan jullie allemaal!.*** En aan alle vluchtelingen in ons land: *Welcome to the Netherlands!*.

hugo bergveen
hugo bergveen30 dec. 2015 - 8:35

'die onze taal niet spreken en kansloos zijn op de arbeidsmarkt': inderdaad. 'En die veelal ideeën hebben die haaks staan op onze Grondwet'. En wat dan nog? Dat betekent niet dat ze staan te popelen om die ideeën aan iedereen op te dringen, en er kan gewoon worden opgetreden tegen degenen die dat wel doen. Bovendien figureren in de vluchtelingenkwestie zo langzamerhand heel wat eigen burgers die even haakse ideeën tentoon spreiden. Niemand zegt dat de opvang van een grote migrantenstroom gemakkelijk is, al had het een heel stuk gescheeld als regering en volksvertegenwoordiging in deze speciale situatie de handen ineen hadden geslagen en onze geroemde Joods- christelijke cultuur in praktijk hadden gebracht.

panterarosso65
panterarosso6510 jan. 2016 - 17:48

de gemiddelde pvda stemmer is best bereid om de belasting voor anderen te verhogen, mits het niet ten koste gaat van cultuur (als in kunst niet als in eigen) of de omroepen dat in nederland, mede dank zij de pvda, bijna alles of op de bodem of op de top zit en niets meer ertussen, tja dat is wel mooi

Brauswasser
Brauswasser30 dec. 2015 - 8:35

► Frank en Co. Ga je naar een vakantiepark in een 4 persoons huisje dan kost dat aan kale huur ca € 400,00 per week. Exclusief eten, zorg, psychologen, etc.. Dat is dan ook nog de prijs buiten het hoog seizoen. Daarvoor moet je voor sparen of je vakantiegeld aan opofferen. Dat betaalt het COA of Jeroen Dijsselbloem niet. Voor 200.000 asielzoekers heb je ca. 125 complete vakantieparken nodig, plus personeel, zorg, psychologen, bewaking, etc.. • dat betaalt het COA via Jeroen Dijsselbloem van ons belastinggeld. Dit is een grote onkostenpost voor de staat. De groep netto/betalers die moeten dat betalen. Daarnaast zal er minder geld zijn voor zorg, WW en bijstand. Plus moet oma maar wat langer met de Pampers doen. De kinderbijslag kan ook nog wel wat omlaag. ►Frank en Co, wat is jullie wereld simpel.

1 Reactie
Brauswasser
Brauswasser30 dec. 2015 - 8:35

200.000 asielzoekers dat zijn minimaal 50.000 vakantiehuisjes voor 4 personen.

vriest
vriest30 dec. 2015 - 8:35

Het is van uit zijn positie makkelijk te roepen ,ongeacht wat voor een reactie daarvan komt .Indien zijn uitspraak een aanzuigende werking als gevolg zou hebben wast hij zijn handen in onschuld .En zal zijn antwoord daarop zijn dat dit de bedoeling niet was ,indien men hem zo wel zijn partij daarvoor aansprakelijk stelt .Verlaat hij het politieke toneel en laat het electoraal achter met de puinhoop .Zo ook zijn coalitie genoot die zich daar ook niet zorgen om maakt , en het gevoerde beleid nog steeds met hand en tand verdedigt .Zij denken gewoon na mij de zondvloed ,en zullen al bij voorbaat een verzorgd gevolg hebben op hun tijd in het huidige kabinet .Bestaand uit een riante wachtgeld regeling en een plaatsje in het BRUSSELSE GRAAI DEPARTEMENT .

1 Reactie
Bob Moon
Bob Moon10 jan. 2016 - 17:30

Zou hij het na "Keulen" nog steeds zeggen? :)