Joop

Wat wil de Turkse imam Gülen echt?

  •    •  
07-11-2011
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
64 keer bekeken
  •  
BNNVARA fallback image
De invloedrijke en populaire Imam Gülen was altijd voor dialoog en tegen geweld. Maar nu roept hij op tot moord.
Sinds eind jaren negentig woont in de VS een Turkse imam. Hij heet Fethullah Gülen en heeft ondanks zijn afwezigheid veel invloed in Turkije. Niet alleen op de regerende Gerechtigheids- en Ontwikkelingspartij (AKP) van premier Erdogan, maar bijvoorbeeld ook op de politie en het onderwijs. Veel belangrijke posities in Turkije worden dan ook door Gülenaanhangers bekleed. Met bovenaan president Abdullah Gül, die zich er niet voor schaamt een trouw volgelingen van Gülen te zijn.
Ook buiten Turkije doet Gülen het goed. Omdat hij zich uitspreekt voor dialoog tussen culturen en religies, geweldloosheid, tolerantie en een ‘gematigde islam’. Daardoor weet hij talloze deuren voor zich geopend, wat hem in staat stelt wereldwijd scholen te vestigen om zijn opvattingen te verspreiden. Zoals in de VS, waar softwaremiljardair Bill Gates tien miljoen dollar schonk voor Gülenscholen in Texas.   In Nederland is Gülen via de Stichting Cosmicus eveneens tot het onderwijs doorgedrongen. Betrokkenen spreken een directe band tegen, maar dat is een wel erg oppervlakkige bewering, omdat de connecties met Gülen voor het oprapen liggen. De Nederlandse Gülenscholen worden zelfs gesubsidieerd, onder andere omdat de regering ze als een probaat middel tegen radicalisering van Turkse jongeren beschouwt. Ook de kritiek op de Gülenbeweging in 2008 tijdens TV-programma Nova kon er niet voor zorgen dat de subsidiekraan werd dichtgedraaid. De man roept op tot tolerantie en dialoog en had in dat kader zelfs ontmoetingen met paus Johannes Paulus II en verschillende joodse leiders. Wat wil een mens nog meer?   Het viel te verwachten dat Gülen na de recente aanslagen door de Koerdische PKK in Turkije wederom zijn gebruikelijke betoog voor dialoog af zou steken. Had voor de hand gelegen, want alleen via een dialoog tussen de Turkse regering en de PKK kan een einde komen aan het geweld over en weer. Maar niets daarvan, want Gülen verspreidde via zijn website herkul.org een toespraak over de PKK, die hij besloot met het volgende gebed: ‘Zij die afstraffing verdienen. God, voer hen naar chaos, beëindig hun vrede. Steek hun huizen in brand en laat hen jammerend achter. Snijd hen bij de wortels af en laat hen verdwijnen. Vervul de opdracht.’   Gülens aanhangers herkennen in de woorden van hun meester nimmer enig kwaad, omdat ze hem tot in het oneindige idealiseren. In die zin zijn zij dan ook leden van een onvervalste sekte. Naar de buitenwereld waren Gülens discipelen in dit geval echter niet geheel zeker van hun zaak. Gülens Turkse krant Zaman nam de genoemde passage uit zijn toespraak weliswaar over, maar de Engelstalige versie, Todays Zaman, liet dit achterwege. Niet ten onrechte, want een ieder buiten de Gülenbeweging leest hier al snel een oproep tot moord.   Wat wil Gülen? Een terugkeer naar de jaren negentig, toen de Turkse regering een burgeroorlog in Zuidoost-Turkije ontketende en het leven van de Koerden in dit gebied tot een hel veranderde? Het heeft er alle schijn van en dat plaatst vraagtekens bij zijn pretenties. Want wat Gülen in zijn toespraak zei heeft niets met tolerantie en dialoog te maken.

Meer over:

politiek, opinie
Delen:

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (20)

neutralist
neutralist7 nov. 2011 - 14:57

Doet me denken aan die vredelievende imam uit Amerika die ook sprak over saamhorigheid en later de leider van AL Qaida werd. Hij is onlangs omgebracht door een precisiebombardement op zijn huis. Wilders is zorgwekkend maar deze mensen ook hoor. Onderhuids zit meer dan je denkt.

BasVV
BasVV7 nov. 2011 - 14:57

Pepijn: Er worden op een vreemde manier ineens artikelen over turken weggehaald uit bladen. En reacties worden verwijderd.

Joeri2
Joeri27 nov. 2011 - 14:57

ik ken Gülen niet. Maar de vraag is iets als: wat wil de paus nou echt? Het antwoord is simpel: alles hebben zonder te werken, iets dat zo'n beetje iedereen vandaag de dag wil.

Patrick Faas
Patrick Faas7 nov. 2011 - 14:57

Turkse hannafitische soennieten zijn als katholieken. Zoals sommige moderne katholieken romantische gevoelens hebben over de middeleeuwen, zonder letterlijk helemaal terug te willen naar die tijd, kun je ook zulke nostalgie treffen onder gelovige soennitische Turken over de tijd van het Ottomaanse rijk, toen de Turkse sultan erkend werd als kalief over de gehele moslimwereld. "Kalief" werd vroeger wel vertaald met "paus" (zie schildering door Bellini van sultan Mehmed II, met een soort pauselijke kronen in de hoek om hem als kalief te duiden: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Gentile_Bellini_003.jpg). GÜLEN - jezuïeten De Gülenbeweging is wel vergeleken met die der jezuïeten. De jezuïeten richtten zich op wetenschappelijk onderwijs met het doel een katholieke elite op te leiden, zoals Gülen een Turks-islamitische elite op wil leiden. Bij jezuïtische biologieles stond niet de maagdelijkheid van Maria voorop, maar werd de wetenschappelijke benadering onderwezen. Godsdienstige dogmatiek kwam soms op de tweede plaats gezet en dat is bij de Gülenbeweging ook zo. Van protestants christelijke scholen kunnen we eerder verwachten dat zij de evolutieleer belachelijk maken dan van jezuïtische of Gülenscholen. Die wetenschappelijke houding valt goed bij ongelovigen. Maar, als het puntje bij het paaltje komt, heeft de Gülenbeweging een confessioneel-politieke grondslag, net als die der jezuïten. Over het protestantisme (en de Reformatie) onderwezen de jezuïten niet veel goeds. Ook zonder af te wijken van een wetenschappelijke benadering, kan men een eigen licht schijnen op geschiedenis en politiek. ALEVIETEN - protestanten? Veel Turkse Koerden zijn alevieten. Zij rebeleren al eeuwen tegen de kalief en zijn Turkse moederkerk. Hierin lijken de alevieten op de protestanten, maar het protestantisme is nieuwer en fundamentalistischer dan katholicisme en dat kunnen we van alevitisme niet zeggen. Die verwijzing naar Ali in de naam "aleviet" maakt van alevieten nog geen sjiieten, maar lijkt voornamelijk bedoeld om een islamitisch tintje te geven aan oudere tradities. Sommige (moderne) alevieten zeggen dat alevieten helemaal geen moslims zijn. Veel heidense tradities werden door Koerden in ere gehouden. Ik heb een oude alevitische vrouw ontmoet die nog bad aan de opkomende zon. Studenten van de Koerdische organisatie van de UvA, evenals jongeren bij de PKK en veel jongeren in Nederland van Koerdische afkomst zijn geïnteresseerd in de goden van hun voorvaderen vóór islam en christendom. Oudere Koerden (hun ooms en vaders) hadden een ander alternatief voor islam gevonden, dat de Jopers wellicht bekend in de oren klinkt: socialisme. KOERDISTAN- Israël De situatie in Turkije is niet los te zien van die in Noord-Irak. De Irakese Koerden zijn hard core, religieus en als martelaars, politiek en militair. Religieus: dertig jaar geleden vertelde een Irakese prinses me dat moslims toleranter zijn dan christenen. Voorbeeld: in Noord-Irak woont al eeuwen een volk van satanisten, dat niet uitgeroeid is. Een christelijk land had satanisten op de brandstapel gezet, zei ze. Indertijd betwijfelde ik haar terminologie, maar later leerde ik over de yazidi: http://en.wikipedia.org/wiki/Yazidi. Satan is niet de duivel, maar een goede engel en Gods vertegenwoordiger op Aarde, volgens de yazidi. Ze aanbidden niet de duivel, maar wel Satan. Een gevoelig onderwerp, dat zult u begrijpen. Religieuze bezwaren lagen noch achter de genocides door Hitler, noch achter die door Sadam Hoessein, maar ze volgden wel op eeuwen van religieus achterdocht. Het gif kwam uit de lucht vallen, de vervolging niet. Net als de joden na de holocaust, wilden de Koerdische overlevenden nu echt een thuisland waar ze veilig zijn. De Irakese Koerden zijn enorm uitgedund, vooral toen Bush sr. ze liet stikken, maar ze hebben niettemin zwaar gevochten met Bush jr. De Peshmerga in Irak is bewapend door de USA, terwijl de Koerdische PKK in Turkije wordt vervolgd als een terroristische organisatie. Dat maakte Noord-Irak het militaire centrum. Koerdische strijders hebben de grondoorlog voor Bush gewonnen. Overwinningen gaven hen autonomie over olierijk gebied en politieke macht. Goed voor de Koerden, maar Turkije zag zo een Koerdisch Israël ontstaan aan de grens. De Koerdische Autonome Regio is echter slechts een klein deel van het gebied dat door Koerden bevolkt wordt. Het meeste ervan ligt in Turkije. Seculiere aanhangers van Atatürk zien de Atatürkse eenheid bedreigd. En gelovigen zien politiek vaak in termen van goed en kwaad, ook gelovigen met een wetenschappelijk onderwijssysteem. In een pact tussen George Bush en Irakese satanisten zien zij niet de hand van God.

bilmem
bilmem7 nov. 2011 - 14:57

Ik heb de tekst van de heer Edel gelezen. Vervolgens ben ik naar de vermelde site herkul.org gegaan en heb geluisterd naar de heer Gulen. Heb iets langer dan 40minuten geluisterd naar de vermelde site. Er wordt erop gehamerd dat het gebruik van wapens absoluut niet de oplossing is voor Turkije om de probleem met de terroristen te verhelpen. Behulpzaamheid is de sleutel wordt erin vermeld. De tekst die hier staat is een mening van 1 persoon die het zo naar voren heeft gebracht dat personen die de bron niet kunnen verstaan denken dat wat hier staat een feit is. Ik moet zeggen dat ik dit een waardeloos stuk tekst vind.

deliabla
deliabla7 nov. 2011 - 14:57

Als ik onderstaande twee bijdragen mag volgen, dan roept Gülen dus op om niet alle Koerden te vermoorden, maar doet deze imam na een 40 minuten durend betoog over vredelievendheid alleen maar een oproep tot het in brand steken van de huizen van PKK-leden. Dat is hoe je het wendt of keert een oproep tot moord. De heer Fatih Özbasi maakt als directeur van Instituut Het Centrum in Rotterdam deel uit van de Nederlandse tak van de zeer conservatieve islamitische Gülen beweging. Het Centrum is onderdeel van de wereldwijde door Gülen geïnspireerde onderwijsbeweging en draagt met een internaat en huiswerkbegeleiding zijn eigen steentje bij aan de poging van deze sekte om wereldwijd haar invloed te versterken. De huidige directeur van Stichting Cosmicusis zijn carriere binnen de beweging ook begonnen als internaatsleider bij Het Centrum, werd vervolgens schooldirecteur van het Cosmicus College en is tegenwoordig voorzitter van de Stichting Cosmicus. Er ligt voor de heer Özbasi dus nog een mooie carriere in het verschiet mits hij zich netjes aan de regels houdt. Zeer lezenswaardig in deze: 'De Gülenbeweging in Nederland', door Martin van Bruinessen, een onderzoeksrapport voor de Tweede Kamer en een artikelenreeks in 'Binnenlands Bestuur', alles online.

Selma2
Selma27 nov. 2011 - 14:57

Wederom een artikel gebaseerd op een passage en volledig uit zijn context gehaald. Dit alles ten doel om een grote groep hard werkende, ambitieuze mensen in een kwaad daglicht te stellen. Mijn kinderen zitten op BS Cosmicus en ik heb nog geen enkele andere school gezien met zulke gemotiveerde, voor een groot gedeelte autochtone leerkrachten, die alles op alles zetten om de wereldburgers van morgen op te leiden en het uiterste uit de leerlingen te halen. Dit is toch waar wij met zijn allen in NL naar streven? Worden mijn kinderen nu door Nederlandse onderwijzers in de Gulen leer geïndoctrineerd? Na dit artikel gelezen te hebben, heb ik mij er niet van kunnen weerhouden om de toespraak van FG op Herkul.org te bekijken. Het zou een journalist sieren om objectief te zijn en lezers van volledige informatie te voorzien. Derhalve wil ik dhr Edel of Deli Abla of eenieder die beweert dat de toespraak uitnodigt tot haat jegens Koerden, uitnodigen om de hele toespraak van FG te vertalen en hier als comment te posten. Aangezien de meeste lezers hier op Joop de TR taal niet machtig zullen zijn, zullen zij geen boodschap aan de beelden op Herkul.org hebben. Een volledige vertaling van de beelden kan de meesten hier helpen om de toespraak en de gevoelens van FG te begrijpen.

amstah
amstah7 nov. 2011 - 14:57

enige wat ik me afvraag is of u turks op niveau kent? want deze predikant verstaan: vraagt om niveau.. Zijn uitspraken en uw tekst komen absoluut niet overeen. Mooi werk heeft u van gemaakt; over iets wat u amper vertaat(dit zie ik vanuit uw tekst) neemt u een hoekje van joop.nl in beslag. Is er ook werk voor mij?kan ik wat lullen over de denen en croaten(ik vind toch wel iemand die dat allemaal voor mij vertaald)

SuziQ
SuziQ7 nov. 2011 - 14:57

Die Gülen is een wolf in schaapskleren...erg gevaarlijk. Dat terzijde, mag de schrijver zich meer gaan verdiepen in feitelijke kennis over de terroristische organisatie PKK, die moedwillig sinds 1984 tot op heden, duizenden onschuldige burgers heeft afgeslacht én daar nog steeds mee bezig is.

1 Reactie
welsschot
welsschot7 nov. 2011 - 14:57

Beste Suus, Als PKK er niet was geweest konden we niet eens meer spreken over 3de generatie Koerden. Die waren nu allemaal gestorven door kogels van assimilatie. Gulen beweging is een sekte die nu in Turkije belangrijkste posten in handen heeft; justitie, politie,leger en onderwijs. In Europa en Noord-Afrika hebben de leden van deze groep prominente plaatsen ingenomen in politiek. Sekte vorming kan nooit goed zijn voor burgers. Als je er niet bij hoort, dan ben je een vijand. @Adil Kurcak Wat Gulen voor de Koerden gedaan heeft? Een Koerd uit zijn huis pakken, in een internaat opvoeden ( lees brainwashen) is niet gelijk behandelen. Overigens accepteren ze bijna alle wereldtalen, maar geen Koerdisch.

[verwijderd]
[verwijderd]7 nov. 2011 - 14:57

"Wat wil Gülen? Een terugkeer naar de jaren negentig, toen de Turkse regering een burgeroorlog in Zuidoost-Turkije ontketende en het leven van de Koerden in dit gebied tot een hel veranderde? Het heeft er alle schijn van en dat plaatst vraagtekens bij zijn pretenties. Want wat Gülen in zijn toespraak zei heeft niets met tolerantie en dialoog te maken. " Voor dat je gaat vragen, "wat wil Gülen?", moet je eerst eens vragen wat Gülen tot nu toe heeft gedaan voor de Koerden.

3 Reacties
BasVV
BasVV7 nov. 2011 - 14:57

Niet zo ingewikkeld doen. Laat ze maar lekker occupyen. Die snappen nog helemaal niets van de wereld. Slaap lekker koud en zacht.

BasVV
BasVV7 nov. 2011 - 14:57

Het is niet interessant wat die turken willen. Het is interssanter wat Nederlanders niet willen. Zij willen niet vechten. Daar is immers de politie en de ME voor. Zo is dat in ons land georganiseerd. Maar als die er niet meer zouden zijn. Sta ik niet in voor Nederland.

Ayyildiz
Ayyildiz7 nov. 2011 - 14:57

Wat heeft Gulen gedaan voor de koerden? Geen onderscheid gemaakt. De opleidingsscholen zijn gemengd. Diegene die minder bedeeld zijn een opleiding aanbieden.

Ayyildiz
Ayyildiz7 nov. 2011 - 14:57

Yep, de turken moeten net zoals de geciviliseerde westerse landen een dialoog aangaan met de PKK. Kijk maar naar Amerika, die gingen ook op theebezoek bij Bin Laden na de aanslagen op de Twin Towers. Of laten we nog een geciviliseerd land nemen: Israel. Die drinken ook nu turkse koffie met de Hamas. Enig minpuntje was dat de gastheer dood werd geknuffeld. Wel op een humane manier natuurlijk.

1 Reactie
jimdavis
jimdavis7 nov. 2011 - 14:57

Omdat anderen de dialoog niet aangaan, hoeft Turkije dat ook niet. Vat ik uw argument zo goed samen? Intelligent...

welsschot
welsschot7 nov. 2011 - 14:57

@Adil Kurcak ==Wie zijn die mensen dan? Wil je beweren dat Wilders gelijk heeft en dat de islamieten Europa gaan overnemen?== Ik sta inderdaad ook bekend als de verlichter :) Adil, het is niet dat FB de Europa wilt overnemen, maar dat dingen kunnen zonder ervoor gestraft te worden. Als ik je een voorbeeld mag geven. Erdogan heeft opdracht gegeven voor oprollen van alles wat Koerdisch getint is. Politie pakt deze mensen op en met zelfde snelheid worden deze mensen berecht door justitie en rechters. Dit komt, omdat ze gerund worden vanuit zelfde "clubje". Zelfde clubje krijgt het ook voor elkaar om Turkse-Hezbollah amnestie te geven. Ik weet niet wie bij het groepje hoort in NL. Je komt namelijk hun eerste barrière "Isik Evleri" en hun modern-moslims-figuranten niet voorbij. Wat achter de schermen gebeurt, Erdogan mag het weten. @Suus Suus Beste Suus, Turkiye Cumhuriyeti is gevormd door meer dan 60 volkeren in Turkije. Deze volkeren spraken voor 1921 allemaal hun eigen taal en daarnaast Ottemaans. Voorbeelden: Lazzen, Tataren, Circassiërs, Koerden, Armeniers etc etc... Hoeveel van deze volkeren bestaan er nu nog in Turkije? En hoeveel mensen die afstemmen van deze volkeren spreken nog hun "moederstaal" ? Op Armeniers ( dankzij het land wat ze hebben) en de Koerden ( dankzij Koerdische opstanden waaronder ook PKK ) zijn de andere volkeren bijna allemaal geassimileerd. Is dit info genoeg? Anders heb ik wel bronnen genoeg waarom PKK ervoor gezorgd heeft dat de Koerden hun identiteit hebben kunnen houden.

1 Reactie
SuziQ
SuziQ7 nov. 2011 - 14:57

=Turkiye Cumhuriyeti is gevormd door meer dan 60 volkeren in Turkije. Deze volkeren spraken voor 1921 allemaal hun eigen taal en daarnaast Ottemaans. Voorbeelden: Lazzen, Tataren, Circassiërs, Koerden, Armeniers etc etc...= Er waren ongeveer zoveel volkeren, die wel hun eigen taal spraken, maar Turks was het voertaal en dat al voor toen ruim 600 jaar. =Hoeveel van deze volkeren bestaan er nu nog in Turkije?= Allemaal nog. Ze zijn geintegreerd In TR. Maar als ze volgens u niet bestaan, graag nogmaals mijn verzoek, geen suggestieve teorie, maar maak uw stelling hard met bewijzen, anders is het puur opinie van u. =En hoeveel mensen die afstemmen van deze volkeren spreken nog hun "moederstaal" ? Op Armeniers ( dankzij het land wat ze hebben) en de Koerden ( dankzij Koerdische opstanden waaronder ook PKK ) zijn de andere volkeren bijna allemaal geassimileerd. Is dit info genoeg? Anders heb ik wel bronnen genoeg waarom PKK ervoor gezorgd heeft dat de Koerden hun identiteit hebben kunnen houden.= Fijn, uw persoonlijkeuitleg. Graag van uw stellingen, uitroeiïngen etc van al die 60 soorten volkeren, die niet meer bestaan in TR volgens u, zou ik van u HARDE feiten willen zien. Bronvermelding, naslagwerk etcetc. Dat zou toch niet zo moeilijk moeten zijn voor U? U bent zo stellig...dat u vast bronnen heeft dat ik kan lezen...ik ben benieuwd.

fozbasi
fozbasi7 nov. 2011 - 14:57

Met heel veel verbazing heb ik het stukje gelezen van de heer Edel. Ik denk dat de heer Edel op zoek is naar sensatie. Dat wilt hij doen om de waarheid te verdraaien en hij zet helaas mensen op het verkeerde been. Alsof het gedachtegoed van de heer Gulen zo is. Uit zijn stukje haal ik uit dat de heer Edel alleen naar het gedeelte van de heer Gulen's 10 seconden durende stukje heeft geluisterd en dat heeft hij zelfs verkeerd geciteerd. De totale duur van de toespraak is maar liefst 43 minuten en 44 seconden. De heer Gulen noemt in zijn toespraak wat de Turkse regering, het Turkse leger en de maatschappelijke organisaties al jaren hadden moeten doen om de ‘terreur’, dus geen vrijheidsstrijd wat de Nederlandse media altijd beweren, weg te werken. Ik zal paar punten naar voren brengen uit Fethullan Gulen’s toespraak, wat de heer Edel helaas weggelaten heeft: • De verantwoordelijke mensen (het leger en de regering) moeten een luisterend oor hebben voor wat de lokale bevolking en maatschappelijke organisaties te zeggen hebben om oplossingen te vinden in het oosten van Turkije. Waarom wordt er niet geluisterd? • Hadden we maar oost Turkije beter laten ontwikkelen, met beter onderwijs, betere zorg, betere arbeidsmogelijkheden, etc. • Hij geeft als voorbeeld de Koerdische filosoof en denker Said Nursi om de problemen op te lossen. Noch tot heden hebben wij zijn visie over de oplossingen over het oosten van Turkije kunnen evenaren. • Waarom heeft de regering niet de mogelijkheid gegeven om de Koerdische taal te laten onderwijzen op de basisscholen in oostTurkije. • Na alles wat er gedaan is aan de ontwikkeling, zijn er nog mensen die de orde verstoren. Zij verdienen een straf: dat is ongeveer 5% van de bevolking. • Er zullen altijd mensen zijn (provocateurs) die twee verschillende groeperingen tegen elkaar zullen opzetten. Omdat ze profijt van krijgen. De heer Gulen pleit al jaren voor een open dialoog en wereldvrede. Hij is ook de eerste moslim geweest na 11 september om het volgende te zeggen: “Een moslim kan geen terrorist zijn, en een terrorist kan geen moslim zijn.”

1 Reactie
peteredelturkije
peteredelturkije7 nov. 2011 - 14:57

Deze week schrijven Gülens kranten als Todays Zaman dat aan de PKK verbonden media de bewuste toespraak van Gülen hebben verdraaid om opzettelijk de verkeerde indruk te geven dat hij opriep tot geweld. Is het niet merkwaardig dat een Nederlandse publicist zonder enige binding met Koerdische organisaties, precies hetzelfde doet? Zeker, Gülen heeft ook opgeroepen tot een verbetering van de leefomstadigheden onder Koerden. Maar doet dat iets af aan het feit dat hij zijn toespraak besluit met een oproep tot (meer) geweld? Ik blijf bij mijn overtuiging dat een dialoog tussen de regering en de PKK de enige manier is om een einde te maken aan het geweld. Voor die zienswijze moet je dus duidelijk niet bij Gülen en zijn volgelingen zijn. Dhr. Ozbasi bevestigt dat als hij schrijft: 'Na alles wat er gedaan is aan de ontwikkeling, zijn er nog mensen die de orde verstoren. Zij verdienen een straf: dat is ongeveer 5% van de bevolking.' In navolging tot Gülen roept dhr. Ozbasi dus ook op tot geweld.