Joop

Wat vind jij nou van die vluchtelingen?

  •  
02-02-2016
  •  
leestijd 10 minuten
  •  
64 keer bekeken
  •  
class
Een spoedcursus voor de leek met alle feiten omtrent het vluchtelingendebat
“Wat vind jij nou van die vluchtelingen?”, een korte vraag over een heikel onderwerp. Ik krijg die regelmatig gesteld, een antwoord daarop is voor mij niet even snel te geven. Het levert vaak interessante gesprekken op, vol met nuance en begrip. Hierbij zet ik het even in tekst, altijd handig.
Voor je het verspreidt of reageert, lees het eerst helemaal als je wilt weten waarom mijn mening is zoals die is. De huidige problemen met asielzoekers spelen zich af op meerdere vlakken: internationaal, nationaal en lokaal. Maar laat ik bij het begin beginnen.
Asielzoekers? Vluchtelingen? Statushouders? Migranten? Allereerst even voor de duidelijkheid: een migrant is iemand die van het ene naar het andere land verhuist, om wat voor reden dan ook. Een asielzoeker is iemand die ‘asiel aanvraagt ter bescherming’ en zich daarmee beroept op het Vluchtelingenverdrag, gemaakt als antwoord op de enorme vluchtelingenstromen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Bijna 150 landen hebben dat verdrag ondertekend. Een vluchteling is iemand die volgens die regels ook daadwerkelijk asiel verdient en die wordt daarmee een statushouder oftewel vergunninghouder. Zij krijgen een tijdelijke verblijfsvergunning die elk jaar kan worden ingetrokken als blijkt dat het thuisland veilig is. Is het land na 5 jaar nog niet veilig, dan kan je een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd aanvragen en je eventueel naturaliseren : de Nederlandse nationaliteit verkrijgen. Uit de praktijk weten we dat een flink percentage na verloop van tijd terug gaat als het mogelijk is.
Ergens asiel aanvragen is een recht , en staat dus voor iedereen vrij om te doen. Asiel toegekend krijgen is afhankelijk van een strikte set aan regels en het bekijken of je daar aan voldoet gebeurt in de asielprocedure. Wie in Nederland aankomt of aan de grens staat en zegt dat hij asiel aan wil vragen, heeft het recht dat te doen en onze overheid moet zo’n aanvraag in behandeling nemen. Feitelijk is de manier waarop je aankomt niet van belang, sommige landen kom je namelijk via de officiële kanalen niet uit, dus een ‘illegale grensoversteek’ met het doel om asiel aan te vragen, is tevens geaccepteerd.
Behalve het vluchtelingenverdrag hebben de landen van de Europese Unie nog wat extra afspraken gemaakt, namelijk dat je maar in één land tegelijkertijd asiel mag aanvragen en dat moet in het eerste land waar je aankomt. Binnen de Europese Unie is er namelijk geen grenscontrole meer en is het zicht op wie waar uithangt weg. Feitelijk heeft de EU dus niet gecontroleerde binnengrenzen en gecontroleerde buitengrenzen bij Spanje, Italië, Griekenland etc.
Wat belangrijk is om te weten: het Vluchtelingenverdrag is er voor bedoeld om mensen (die voldoen aan de regels voor bescherming) de kans te geven om veilig en onder juridische bescherming een normaal menswaardig bestaan op te bouwen. Ergens in een kamp zitten zonder perspectief, zonder onderwijs of wat dan ook is geen bescherming zoals beschreven in het door Nederland ondertekende verdrag.
Asielzoekers binnen en buiten Europa Dan nu de huidige asielzoekersstromen naar Europa. Zoals iedereen wel weet komen er asielzoekers via gevaarlijke gammele boten, via lange looproutes en wordt er gesmokkeld met vrachtwagens. Al deze reizen brengen grote risico’s met zich mee en zijn ook nog eens heel erg prijzig.
Een veel gestelde vraag is ‘waarom nemen ze zulke gevaarlijke routes?’ Een eenvoudig antwoord daarop: “omdat Europa het onmogelijk heeft gemaakt om simpelweg het vliegtuig of de boot te pakken.” Jazeker, realiseer je even dat door middel van wetgeving het feitelijk onmogelijk is voor iemand uit bijvoorbeeld Syrië, het vliegtuig te pakken naar Amsterdam, Londen, Oslo of waar dan ook in Europa, om vervolgens asiel aan te vragen. Zie deze video-uitleg van de Gapminder Foundation. Op een veilige manier asiel aanvragen bij een Nederlandse ambassade in het buitenland? Dat kan ook al lang niet meer.
Er zit voor asielzoekers dus niets anders op dan via boten, vrachtwagens, trein of te voet de tocht te maken om Europa in te komen. Dit levert uiteraard plekken op waar heel veel asielzoekers aankomen en plekken waar ze nauwelijks aankomen. Met een boot naar Groot-Brittannië, bijvoorbeeld, is niet te doen. Van Turkije naar Griekenland wel.
Europa heeft dus nogal wat drempels opgeworpen, het lijkt vooral bezig te zijn met het niet willen uitvoeren van een door haarzelf ondertekend verdrag.
Internationaal Op relatief veilige plekken in Syrië zijn de omstandigheden vaak enorm slecht: kampen zijn overvol, krijgen veel te weinig middelen,  voedsel of water van hulporganisaties, worden geraakt door bombardementen van het Syrische of buitenlandse regimes, of dreigen onder de voet te worden gelopen door meerdere vechtende partijen, waaronder uiteraard IS.
Inmiddels kent iedereen wel de cijfers van de landen rondom Syrië: in Libanon is 1 op de 5 inwoners een vluchteling, Turkije heeft 2,5 miljoen Syriërs over de vloer en Jordanië herbergt er nog eens ruim 635.000. Het zijn enorme aantallen. En dan hebben we het nog niet eens over andere landen waar mensen wegvluchten, zoals Irak, Afghanistan of Eritrea.
Veel van de Syriërs in Turkije hebben al hun spaargeld opgemaakt aan de huur voor een appartementje, in de hoop de oorlog uit te zitten. De hoop is tevergeefs gebleken. Vervolgens komen ze terecht in een (slecht georganiseerd) kamp, of werken er zwart (toegang tot legale arbeid was er tot voor kort niet), uitbuiting ligt op de loer. Als Syriër kan je in Turkije  geen asiel aanvragen. We weten zelfs dat Turkije Syriërs terugstuurt naar onveilig gebied. Mensen besluiten dus alsnog verder te reizen, weg van de overvolle regio, in de hoop ergens wel verder te kunnen gaan met hun leven, wat al geruime tijd op pauze staat. Veel mensen maken dan de reis naar Griekenland om Europa in te komen.
Nu weten we allemaal dat Griekenland het al jaren economisch zwaar heeft en naast Griekenland heeft ook Italië herhaaldelijk om meer hulp gevraagd bij de opvang van asielzoekers, niet alleen in 2015, maar ook al ver daarvoor. Dit zijn de landen die vanwege de eerder genoemde restricties zo’n beetje de volledige asielzoekersstroom moeten verwerken, waarbij de eerste hulp geboden moet worden op kleine eilandjes. In de praktijk doen ze dat maar ten dele, als mensen op de trein springen voordat ze zich registreren, dan vinden de Italianen dat ook goed: als ze ergens anders asiel aanvragen, hoeft Italië dat niet meer te verwerken en mensen te huisvesten.
Wie verder Europa in trekt, kan zich vervolgens in een ander land aanmelden om asiel aan te vragen, dat haalt in ieder geval de toenemende druk bij Italië en Griekenland weg. Het probleem is dan wel dat het zicht op de binnenkomende mensen verdwijnt: ze reizen op eigen houtje verder en dienen zich ergens vrijwillig te melden.
Het mag duidelijk zijn dat de huidige Europese aanpak niet bepaald zaligmakend is: aanmeldingen zijn ondoorzichtig, er is geen koppeling van systemen, geen eerlijke verdeling van mensen die Europa binnenkomen en er zijn zelfs landen die scheiden op religie van de binnenkomende mensen.
Nationaal Van de vele asielzoekers die Europa binnenkomen, komt er een klein gedeelte naar Nederland. Dat we het gevoel hebben overspoeld te worden en allerlei noodopvang en zelfs 72-uurs crisisopvang moeten inrichten, is eigenlijk vreemd. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) is een groei-krimp organisatie: er komen niet altijd even veel asielzoekers naar Nederland. Logisch. Maar dat er vrij recent nog locaties zijn gesloten, terwijl de burgeroorlog in Syrië voortduurde en de druk op de omringende landen steeds groter werd, is natuurlijk ‘nogal’ een inschattingsfout. Als deze locaties nog zouden bestaan, konden daar probleemloos mensen tijdelijk gehuisvest worden.
Maar nu zitten we dus met de situatie dat er in Nederland, gezien de wat snelle toename van het aantal asielzoekers, rap nieuwe opvangplaatsen geregeld moeten worden. En die opdracht krijgen gemeenten dan ook mee van de landelijke overheid.
Vreemd genoeg lijkt onze regering er vooral mee bezig te zijn om elk draagvlak wat er is kapot te krijgen. Er zijn geregeld uitermate vreemde en onjuiste uitspraken door mensen van regeringspartijen, met welk doel? Het is meehuilen met de ongeïnformeerde wolven in het bos. Van deze bestuurders mogen we verwachten dat ze goed op de hoogte zijn en dat ze de rechten van anderen en de daaraan verbonden plichten voor ons, fatsoenlijk uitleggen en uitdragen. We zijn een krachtige flexibele rechtsstaat, die we niet zomaar op de schop moeten gooien. Het negeren of zelfs afpakken van iemands rechten is een stap die je niet moet willen zetten.
Er willen niet minder mensen weg van oorlog en uitzichtloosheid, er zijn niet plotsklaps minder asielzoekers in Nederland als de opvang nog soberder wordt. Wat ga je eigenlijk weglaten om dit voor elkaar te krijgen? De dekens? De verwarming alleen aan tussen 10 en 12?
Nee, de asielzoekers zijn in dit land en maken gebruik van hun rechten die onze overheid ze gegeven heeft. De landelijke overheid dient deze taak dus uit te voeren en daarbij de lokale overheden te ondersteunen in plaats van te ondermijnen.
Lokaal En zo komen we dus op lokaal beleid. Op verschillende plekken in Nederland levert dit problemen op, op in de meeste gevallen gelukkig niet , er zijn genoeg mensen die echt wel begrijpen wat nodig is. Opvallend: op de plekken waar al een azc heeft gezeten, verloopt het doorgaans zonder gemor. Mensen zijn bekend met de situatie, weten dat het allemaal zo’n vaart niet loopt. Sterker nog, de lokale ondernemers en anderen pikken vaak een graantje mee van de toeloop en extra banen, een dorpshuis wordt actiever en mensen komen vlot in contact met omwonenden. In het kleine dorpje Onnen , bijvoorbeeld, zijn de lijntjes kort en staat men positief tegenover de nieuwkomers.
Maar er zijn ook plekken waar het wel mis gaat, waar mensen zich bang laten maken door berichten op Facebook of Twitter. Terwijl die berichten doorgaans niet kloppen , compleet nep zijn zelfs. Hoe je als gemeente met die angsten om moet gaan? Dat is lastig: uit cijfers blijkt geen reëel gevaar , maar er zijn wel gevoelens van onrust en bepaalde politici wakkeren deze ook nog eens aan. En we moeten niet doen alsof er nooit iets kan gebeuren, dat kan overal en de veiligheid ‘garanderen’ kan niemand, nergens. Maar met overdrijving is niemand geholpen , dat vergroot angsten, werkt onwil en onrust in de hand en tot welke excessen dat kan leiden  hebben we inmiddels gezien.
Bijkomend nadeel is dat mensen menen dat burgemeesters, raadsleden, ambtenaren en de pers ‘liegen en toch nooit luisteren’. Want wat op Facebook staat is waar, en gefundeerde cijfers niet. Het tegengestelde is uiteraard het geval: raadsleden luisteren wel degelijk. Ze lezen zich in, nemen contact op met andere gemeentebesturen, weten welke internationale, landelijke en regionale belangen er spelen, gaan op bezoek bij azc’s , overwegen wat de gevolgen zijn bij het weigeren van wat nodig is, kijken naar geschikte locaties en naar de belangen van omwonenden, nemen de uitgangspunten van hun politieke partij in overweging en proberen op grond van al deze zaken een afgewogen oordeel te vellen. Ongeacht de uitkomst: er zullen mensen zijn die het daarmee oneens zijn, om vervolgens te claimen dat er niet naar hen geluisterd wordt.
Conclusie Het mag duidelijk zijn: ik heb onze rechtsstaat hoog zitten.  Het consistent uitvoeren en vasthouden is één van onze belangrijkste waarden. Rechten gooi je niet overboord op een moment dat het lastig wordt als iemand er gebruik van maakt, nee, dan zorg je ervoor dat je leert van je fouten en dat je het vervolgens beter gaat doen.
Als SP’er sta ik voor drie belangrijke uitgangspunten:
  • menselijke waardigheid
  • gelijkwaardigheid
  • solidariteit
Met deze uitgangspunten in mijn achterhoofd kan ik niet tegen de opvang van asielzoekers zijn, ten eerste is het hun recht hier te zijn, ten tweede is het normaal een menswaardig bestaan te willen, ten derde ben ik van mening dat een Europa, met haar 508 miljoen inwoners , toch zeker in staat moet zijn om de huidige vluchtelingenstromen in goede banen te kunnen leiden. Het is een kwestie van politieke wil, van leiding geven, een richting kiezen: Europa zal er samen de schouders onder moeten zetten, we moeten solidair zijn met elkaar en met ‘de regio’ rond de brandhaarden vlak bij ons, vele handen maken licht werk. Dit laten door etteren en negeren zal juist meer instabiliteit veroorzaken , met alle gevolgen van dien.
Empathie voelen voor asielzoekers is geen kwestie van ‘zoveel mogelijk vluchtelingen hierheen willen halen’, iedereen begrijpt dat er een maximum is aan wat Nederland kan verwerken. Wat dat maximum is, dat weet niemand, er is geen eenvoudig antwoord op. Wie meent dat er in Nederland andere problemen zijn die ook opgelost moeten worden, zal ik de hand schudden: daar zijn we het roerend over eens. Ik schreef er eerder al over en niemand moet ‘ wegkijken ‘ bij problemen.
En uiteraard vind ik dat mensen die misbruik maken van het asielrecht terug moeten naar het land van herkomst. Voor mensen die hier komen voor werk, of om andere redenen hier naartoe willen migreren, bestaan andere regels. Maar let wel: daar hebben we dus onze asielprocedure voor.
De eerste verandering in aanpak zal vanuit Europa moeten komen, en dan niet het onwettelijke ondoordachte ‘ plan Samsom ‘, nee, bedenk samen iets goeds. Een plan waarmee mensen veilig asiel aan kunnen vragen, waarbij internationaal wordt samengewerkt vanuit een besef van solidariteit en de wil om het probleem op te lossen in plaats van bij de buurman over de schutting te gooien. Wie weet is het plan van ALDE wel beter, ik zie verschillende mensen die verstand hebben van asielrecht er in ieder geval enthousiast over zijn.
Kies de goede oplossing en kies de juiste kant.
Met dank aan: Nanda Oudejans voor informatie en uitleg over het Vluchtelingenverdrag; Leo Lucassen voor informatie over migratiestromen; Flip van Dyke voor het scheppen van duidelijkheid in warrige overheidscijfers mbt asielinstroom; Peter Burger en Ton Aarts voor de vele voorbeelden van nep-berichten. Dit bericht verscheen eerder op Tonies.com
 

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (59)

rbakels
rbakels6 feb. 2016 - 7:58

Solidariteit is uit de tijd. De arbeidersbeweging ontstond in een tijd dat de arbeiders beter konden worden van solidariteit, maar tegenwoordig hebben we het hier (bijna) allemaal zo goed dat we alleen maar denken te kunnen verliezen aan solidariteit. We willen bij voorbeeld drie keer per jaar met vakantie, en als dat er maar twee worden door de asielzoekers willen we ze niet. (Of de welvaart werkelijk terugloopt door de asielzoekers laat ik in het midden). We willen een rustig comfortabel leven leiden, niet gestoord door vluchtelingen en ander geneuzel ver van ons bed.

1 Reactie
erwinnijhof
erwinnijhof8 feb. 2016 - 18:11

Het probleem met het woord solidariteit is eerder dat het vaak misbruikt wordt om voor een bepaalde groep op te komen. Andere groepen die hier door gedupeerd worden hebben kennelijk geen recht op solidariteit noch op recht van spreken.

Doppert2
Doppert24 feb. 2016 - 14:26

"En uiteraard vind ik dat mensen die misbruik maken van het asielrecht terug moeten naar het land van herkomst. Voor mensen die hier komen voor werk, of om andere redenen hier naartoe willen migreren, bestaan andere regels. Maar let wel: daar hebben we dus onze asielprocedure voor." En daar zit 'm nu net de crux. Want die asielprocedure (en dan met name de uitzettingsprocedure) loopt nu niet bepaald op rolletjes. Hoeveel illegale vluchtelingen kent Nederland ondertussen? De aantallen lopen uiteen van enkele 10.000-den tot wel 100.000 (cijfers van 2009). En waarom zijn de mensen nog niet teruggekeerd naar het land van herkomst (of althans het land dat zij als herkomstland hebben opgegeven). Omdat die landen niet zitten te wachten op de instroom van deze mensen (Duitsland en Zweden lijken nu zelfs gedwongen te worden om voor de uitzetting naar Algerije en Marokko te moeten gaan betalen. Dat is toch complete waanzin!) of omdat ze gewoon niet uit de betreffende landen afkomstig zijn. En die mensen kun je dus never nooit niet meer uitzetten. Enerzijds worden we door verdragen wel verplicht tot het accepteren van vluchtelingen, maar kunnen we ze uiteindelijk niet meer uitzetten als blijkt dat ze geen recht hebben op verblijf. Dat werkt natuurlijk niet.

HenkieJa
HenkieJa4 feb. 2016 - 9:34

Ik vind dat echte vluchtelingen opgevangen en geholpen moeten worden. Alleen zijn de huidige ´vluchtelingen´ niet alleen maar zielige vluchtelingen die gevlucht zijn voor oorlog en geweld. Sterker nog, er zitten veel criminelen en oorlogscriminelen tussen. Maar dat mag men niet benoemen, want dan is men volgens bepaalde ´media´ rascistisch. Dus wegkijken is het devies van deze ´media´ , en vooral niet de problemen benoemen, maar tactisch afleiden door bepaalde gedachten te verdraaien. Helaas voor hen trapt het overgrote deel van de mensen hier niet meer in. En daardoor schieten deze ´media´ steeds meer in de verdedigingskramp om hun idealen maar te blijven beschermen. We kunnen in Zweden zien wat een ´linkse´ politiek tot gevolg heeft. Uiteindelijk heeft het daar veel ellende gebracht, en hebben ze nu zelfs de grenzen gesloten. Als de ´linkse´ aanpak zo goed werkt, waarom zien we in Zweden dan het tegendeel?

1 Reactie
rbakels
rbakels6 feb. 2016 - 8:06

Zitten er werkelijk veel (oorlogs-)criminelen tussen de vluchtelingen? Bij gebrek aan relevante feiten vallen we ten prooi aan giswerk. "Links" giswerk onderschat de problemen, "rechts" giswerk overschat de problemen, en van beide kanten beroept men zich natuurlijk op realiteitszin + blindheid van de andere kant. Het wordt hoog tijd dat er een eind komt aan de "fact free politics". Als de overheid niet met feiten komt dan kunnen wetenschappers misschien beginnen met een steekproef. Zodat een Timmermans niet meer met fantasiecijfers hoeft te werken. Er zullen vast wel een paar criminelen tussen de honderdduizenden zitten, maar we moeten wel hoofd- en bijzaken onderscheiden.

Minoes2
Minoes24 feb. 2016 - 4:33

Prima bijdrage. Laten we onze normen en waarden behouden, op ieder vlak. En hier en daar te lezen is het hard nodig daarvoor te blijven vechten.

[verwijderd]
[verwijderd]3 feb. 2016 - 9:12

--- Dit bericht is verwijderd —

1 Reactie
Moeder Pietje
Moeder Pietje4 feb. 2016 - 15:49

Hoeveel "geitewollesokkenkabinetten" hebben we volgens jou gehad?

ArjanBrockman
ArjanBrockman3 feb. 2016 - 8:35

Nog een extra toevoeging: In Afrika en het Midden Oosten hebben ze een gigantisch geboorteoverschot. Dat is uiteraard een belangrijke bron voor de huidige conflicten en spanningen in die gebieden maar wij moeten die spanningen niet proberen weg te nemen middels absorptie van hun geboorteoverschot.

ArjanBrockman
ArjanBrockman3 feb. 2016 - 8:17

Nederland moet de verdragen opzeggen of dusdanig interpreteren dat migranten hier niet meer binnen kunnen komen. Verder moeten rechten voor migranten drastisch ingeperkt worden. We zijn 1 van de dichtst bevolkte landen ter wereld. We zijn gek dat we nog mensen opnemen. We hebben bovendien in het verleden al meer dan genoeg vreemd volk opgenomen met alle ellende van dien. Dat gaat niet nog een keer gebeuren. Er zijn zat alternatieven voor migratie om mensen in nood te helpen maar bij zelfhatend Nederland is migratie altijd de eerste en enige oplossing. Ik geloof ook in waardigheid en solidariteit maar dat betekend niet dat ik mezelf en mijn land compleet wil wegcijferen. We worden gekoloniseerd waar we bij staan en als we ons nu niet verzetten is Nederland over 50 jaar 1 grote achterstand wijk geworden.

peterh2
peterh22 feb. 2016 - 20:30

Het is jammer om te moeten constateren dat de SP ook al de eigen achterban uit het oog verliest: wie gaan straks de hardste klappen krijgen denkt u? . Als straks honderdduizenden extra de bijstand in gaan dan hoef je geen raketgeleerde te zijn dat de uitkeringen fors omlaag zullen moeten (extra geld erbij zal niet snel gebeuren met dit neoliberale afbraakkabinet).

2 Reacties
peter e
peter e3 feb. 2016 - 1:21

[dat de uitkeringen fors omlaag zullen moeten] Ik dacht dat dát niet kon, maar als u het zegt zal het wel zo zijn.

peterh2
peterh23 feb. 2016 - 6:17

[Ik dacht dat dát niet kon, maar als u het zegt zal het wel zo zijn.] . Wat denkt u dan dat er gaat gebeuren als het aantal mensen in de bijstand substantieel zal stijgen? . Nu zijn er ongeveer 360.000 met een uitkering, als 50% van de migranten een baan zou vinden (dat is een optimistische schatting blijkt uit het verleden) dan gaat dat met tientallen procenten oplopen. . Linksom of rechtsom gaat dat pijn doen.

Hans Beek
Hans Beek2 feb. 2016 - 18:55

Prima stuk maar dan ook de consequenties aanvaarden: Uitkeringen omlaag, ziektekostenpremies omhoog etc. Wat vindt de sp daarvan? Daarnaast is het natuurlijk wel degelijk effectief om je voorzieningen voor asielzoekers omlaag te brengen. Zoals water stroomt naar het laagste punt stromen vluchtelingen naar de hoogste uitkering, en ik neem het ze niet kwalijk.

[verwijderd]
[verwijderd]2 feb. 2016 - 18:27

--- Dit bericht is verwijderd —

2 Reacties
Moeder Pietje
Moeder Pietje2 feb. 2016 - 21:48

Erik, klopt als een bus. Misschien moet Tonies het SP schrijven uit 1983 nog eens lezen? https://sptransparant.wordpress.com/gastarbeid-en-kapitaal/

jellevwal
jellevwal3 feb. 2016 - 7:57

De SP wordt geleid door een dorpsschoolmeester. Een keurige, goedwillende man, die helaas niet verder kijkt dan zijn dorp, en meent dat de dorps normen en waarden overal gelden, of moeten gelden. Arabische en N Afrikaanse benden, die alleen hier zijn om door roven en stelen rijk te worden, die kunnen er niet zijn. Evenmin migranten die menen dat wij hier allemaal met nietsdoen rijk zijn geworden.

Windowjan
Windowjan2 feb. 2016 - 18:19

Als SP’er/politicus vergeet U te melden waarom de niet extreem linkse/rechtse kiezer geen alternatief heeft. Wilders stemmen/grenzen dicht, of op jouw voorman/Klaver stemmen, grenzen open. Als ik nu moet kiezen, dan kies ik voor de arme mensen in ons land, en niet voor >12000 mensen die ons land in 2015 zonder papieren inkwamen, ben ik dan ineens een raar denkend mens?

2 Reacties
Moeder Pietje
Moeder Pietje3 feb. 2016 - 11:24

Klaver is niet van de SP :)

Windowjan
Windowjan3 feb. 2016 - 15:28

@Moeder Pietje, Die slash had een ''of'' moeten zijn. Dank voor het melden.

worker
worker2 feb. 2016 - 17:47

Liever een vluchteling in mijn achtertuin, dan 6 F16iens in de lucht.

1 Reactie
CJJelle
CJJelle10 feb. 2016 - 9:41

get to it dan

Alabama2
Alabama22 feb. 2016 - 16:57

__"Met deze uitgangspunten in mijn achterhoofd kan ik niet tegen de opvang van asielzoekers zijn, ten eerste is het hun recht hier te zijn"-- pertinent niet waar, want: Nederland heeft de Overeenkomst van Dublin ondertekend, waarin bepaald is dat een asielzoeker slechts in één land asiel aan mag vragen. Als een asielzoeker bijvoorbeeld, voordat hij of zij naar Nederland reisde, ook al in Duitsland asiel heeft aangevraagd, mag Nederland het andere land (in dit voorbeeld Duitsland) verantwoordelijk stellen voor de behandeling van de aanvraag van de asielzoeker. Als een asielzoeker door een ander land (dat het Verdrag van Dublin heeft ondertekend) heeft gereisd, maar daar geen asiel heeft aangevraagd, gaan dezelfde regels op: hij of zij had dat in dat land moeten doen.

2 Reacties
Sol Invictus
Sol Invictus2 feb. 2016 - 17:47

"pertinent niet waar, want" volgende keer iets beter lezen: "Met deze uitgangspunten in mijn achterhoofd kan ik niet tegen de opvang van asielzoekers zijn, ten eerste is het hun recht hier te zijn, ten tweede is het normaal een menswaardig bestaan te willen, ten derde ben ik van mening dat een Europa, met haar 508 miljoen inwoners, toch zeker in staat moet zijn om de huidige vluchtelingenstromen in goede banen te kunnen leiden." met 'hier' wordt Europa bedoelt, en dus laat het verdrag van Dublin het recht op asielaanvraag in Europa onverlet, sterke, het beaamt het.

Alabama2
Alabama23 feb. 2016 - 15:15

hoeveel van europa grenst aan oorlogsgebied?

H.Witte
H.Witte2 feb. 2016 - 16:02

Het is goed alles nog eens op een rij te zien. Deze duidelijkheid had de overheid (al lang) moeten geven. Schaf de zinloze zendtijd voor politieke partijen af en zet er (onafhankelijke) voorlichtinsgprogramma's voor in de plaats.

1 Reactie
CJJelle
CJJelle10 feb. 2016 - 9:43

Oftewel ook aantonen hoeveel economische migranten versus vluchtelingen ertussen zitten. Hoeveel problemen er ondertussen zijn Wat de kosten zijn en wat dat betekent voor belastingdruk. Oh wacht dat is niet hoe het werkt natuurlijk, "voorlichtingsprogramma's" -we dikken deze informatie aan en deze informatie vertellen we gewoonweg niet. voorlichting in de 21ste eeuw

Albert Einstein
Albert Einstein2 feb. 2016 - 16:01

"Vreemd genoeg lijkt onze regering er vooral mee bezig te zijn om elk draagvlak wat er is kapot te krijgen" Wat is daar vreemd aan? Hoe kleiner het draagvlak, hoe meer excuses om de instroom zo veel mogelijk af te remmen. Dat is gewoon een kwestie van vooruitzien, en het vermijden van de noodzaak om kosten te maken die niet zijn begroot.

PietManeo
PietManeo2 feb. 2016 - 15:59

"Met deze uitgangspunten in mijn achterhoofd kan ik niet tegen de opvang van asielzoekers zijn, ten eerste is het hun recht hier te zijn, ten tweede is het normaal een menswaardig bestaan te willen" De grote vraag is niet dat we asielzoekers op willen nemen. Ik heb nog niemand horen beweren dat we helemaal nooit asielzoekers op zouden moeten nemen, ook Wilders niet. De grote vraag is wanneer de grens van onze capaciteit bereikt is. De ene persoon vindt dat die grens nu al bereikt is, zoals Wilders, de ander vindt dat er nog wel 200.000 asielzoekers bij kunnen, zoals Samson. Misschien vindt het raadslid 500.000 wel genoeg. Daarbij moet ook in acht worden genomen dat er grote druk op de begroting onstaat. Zo schat men in Duitsland in dat het tot 2017 zo'n 50 miljard gaat kosten. Wat is het SP raadslid bereid op te offeren? Lagere AOW? Schrappen in het PGB? Lagere bijstand? Hogere belastingen? Zeg het maar. Tevens is het wel duidelijk dat de helft van de EU helemaal niet bereid is vluchtelingen op te nemen en dat sommige welwillende landen nu al zo vol zitten dat de grens op slot gaat, zoals Zweden. Als Duitsland volgt zou het wel eens heel snel kunnen escaleren aan onze grenzen. De vraag die dit raadslid zich eigenlijk zou moeten stellen is: Wat voor maatregelen is hij bereid te nemen als zijn persoonlijke grens bereikt is? Want regeren is vooruitzien. Jammer genoeg durven vele mensen zich die vraag niet te stellen.

4 Reacties
jahoor2
jahoor22 feb. 2016 - 17:06

@Piet Mensen die vinden dat ´de grens bereikt is´ concluderen dat vaak op basis van overdreven verhalen van Wilders niet op basis van de feiten.

wvdstraat
wvdstraat2 feb. 2016 - 17:25

@PietManeo "Lagere AOW? Schrappen in het PGB? Lagere bijstand?" Suggestief ! Zo wordt de afkeer gevoed, terwijl dat niet nodig is. Laten we het geld halen waar het zit, bij rijken en bedrijven die het steeds beter krijgen. Daar zijn miljoenen, zo niet miljarden te halen, terwijl dezelfden hun vermogen zien groeien door werk uit te besteden aan Poolse bouwvakkers, Indiase ICT'ers. Chinese leveranciers en straks aan Syrische schoonmakers... Door te investeren in de eigen samenleving, zouden wij veel meer kunnen betekenen voor internationale problematiek en zo draagvlak en betaalbaarheid creëren om morele verplichtingen na te komen.

PietManeo
PietManeo2 feb. 2016 - 20:36

@ wvdstraat Als u denkt dat het geld niet daar wordt gehaald waar het 't makkelijkst te halen is leeft u in een droomwereld. Ik heb trouwens begrepen dat ze eerst beginnen met de brandstofaccijns te verhogen. Dan zult u het waarschijnlijk eerst merken aan de pomp of aan de gasrekening. Maar uiteindelijk betaalt u dit natuurlijk met een algemene stijging van het prijspeil.

PietManeo
PietManeo3 feb. 2016 - 21:26

@ jahoor Alleen al de huisvesting van de asielzoekers van 2015 gaat zo'n 3 miljard kosten. De uitkeringen, gezondheidskosten, opleidingskosten, hulpverlening etc gaan tegen de 2 miljard per jaar kosten, en die jaarlijkse 2 miljard zal niet snel slinken. Als er in 2016 weer hetzelfde aantal komt kunt u die bedragen verdubbelen. En ga maar door voor 2017, 2018 etc. We hebben net een pijnlijke bezuinigingsronde van 6 miljard gehad. Er komt nu gegarandeerd nog zo'n bezuinigingronde. En als het zo door gaat, het jaar daarop nog een keer. En het jaar daarop nog een keer. En spoedig is er niet veel meer over van de verzorgingsstaat. Nou is het krimpen van de verzorgingsstaat in theorie niet zo'n ramp, hoor ik u zeggen. Dat klopt, kijk naar de VS, ware het niet dat er maar weinigen in Nederland financieel op zijn voorbereid.

hugo bergveen
hugo bergveen2 feb. 2016 - 15:58

Als ik lees dat in Libanon (na een verwoestende burgeroorlog) 20% van de bevolking vluchteling is, dan moet Nederland zich doodschamen voor het gezeur dat het niet meer vluchtelingen op zou kunnen nemen. En wat dat wegkijken betreft: de grootste wegkijkers zijn degenen die denken dat ze met wat pesterijen en prikkeldraad deze humanitaire ramp buiten de deur kunnen houden.

4 Reacties
hugo bergveen
hugo bergveen2 feb. 2016 - 19:41

@timwitten Niks te zoeken? Wat dacht je van een veilige omgeving, een land en een economie die niet voor jaren kapotgebombardeerd zijn, een min of meer betrouwbare overheid, kortom: een redelijke kans om nog iets van een leven op te bouwen?

Moeder Pietje
Moeder Pietje3 feb. 2016 - 11:26

Vindt u niet dat de rijke arabische landen daar beter toe geequipeerd zouden moeten zijn dan wij?

hugo bergveen
hugo bergveen3 feb. 2016 - 16:16

@moeder pietje Hooguit waar het gaat om geld. Die rijke landen bestaan buiten hun hoofdsteden voornamelijk uit zand.

Moeder Pietje
Moeder Pietje4 feb. 2016 - 15:52

Misschien ontginningspraktijken op los laten? Het schijnt te kunnen .

JoostHelder
JoostHelder2 feb. 2016 - 15:30

De schrijver presenteert de rechten van asielzoekers als voldongen feit waar we tot in de eeuwigheid aan tegemoet moeten blijven komen. Dat is raar van een politicus. Als de SP zich voor een probleem gesteld ziet, dan is de oplossing ook vaak om de wet te wijzigen teneinde het probleem op te lossen. Dat je dat bij het asielzoekersprobleem niet als oplossing ziet kan, maar dat is een keuze; geen voldongen feit. Met aantasting van de rechtstaat heeft dat weinig te maken, wetten zijn bedoeld om aan te passen aan veranderde omstandigheden. Waarom dat in het geval van vluchtelingen anders zou zijn is mij een raadsel. Het vluchtelingenverdrag is er niet op berekend dat massa's migranten gaan asielshoppen en opvang eisen in die paar landen waar de voorzieningen het beste zijn. In moslimgebieden stikt het -misschien niet geheel toevallig- van de oorlogen en conflicten en dus zullen veel van de 1.5 miljard moslims nu of in de toekomst willen migreren, vaak zonder te beseffen dat hun religie onderdeel is van het probleem. Het is volstrekt logisch dat een paar landen (Duitsland/Zweden/Oostenrijk/Nederland) die stroom niet aankunnen. Over wanneer dat punt is bereikt kun je van mening verschillen, maar dat je niet oneindig moslims kunt blijven opvangen in Westerse landen daar lijkt iedereen het wel over eens. Het is dus tijd voor aanpassing van het verdrag om onze samenleving te beschermen tegen verregaande invloed van de Islam, maar die oplossing lijkt de schrijver niet onder ogen te willen zien. Het verhaal bevat ook een rare inconsistentie. Er staat: "Veel van de Syriërs in Turkije hebben al hun spaargeld opgemaakt aan de huur voor een appartementje, in de hoop de oorlog uit te zitten." . Het is het een of het ander. Of de asielzoekers kunnen een dure reis betalen, of ze hebben hun spaargeld opgemaakt in Turkije. De schrijver doet het voorkomen alsof de asielzoekers naar Europa komen omdat ze hun spaargeld in Turkije hebben opgemaakt, dat is onmogelijk.

2 Reacties
jahoor2
jahoor22 feb. 2016 - 17:11

@JoostHelder dat doet de schrijver niet. Hij laat juist zien dat de rechtstaat dit soort problemen gewoon aankan en dat er geen reden is tot paniek. En ook geen reden tot Islamofobie zoals jij suggereert met je bijzin. - misschien niet geheel toevallig-

ArjanBrockman
ArjanBrockman3 feb. 2016 - 9:17

Goed verwoord. Wetten, verdragen en beleid zijn altijd in wisselwerking met elkaar. En dan zouden we ons nu opeens compleet moeten laten leiden door de wetten en verdragen? De verdragen en wetten verdienen een adequate aanpassing aan de nieuwe realiteit en de wensen van de autochtone bevolking.

jellevwal
jellevwal2 feb. 2016 - 15:28

Ik zie even niet dat een migrant iemand is die 'a better life zoekt', en een vluchteling iemand die veiligheid zoekt. Zodra een vluchteling het eerste veilige land verlaat, b.v. in de EU Griekenland, wordt hij of zij een migrant. EU regels schrijven m.i. dan ook terecht voor dat asielzoekers dat asiel vragen in het eerste land van de EU waar ze aankomen. Dat gebeurt dus niet, men reist naar de landen met de hoge uitkeringen. Begrijpelijk, in hun situatie zou ik ook liever in Duitsland zijn dan in Slovenië. Blijft de vraag hoeveel migranten wij willen en aankunnen. Als de illusies zijn, of waren, die je hier en daar leest, een huis èn 3000 euro netto per maand, dan kan het nog leuk worden. Het mishandelen van ambulance personeel in Zaandam schijnt er uit voort te komen dat de migranten beginnen door te krijgen dat wij 600.000 officiële werklozen en 400.000 bijstands genieters hebben, die geen 3000 per maand en een huis krijgen. Dan was de peperdure reis dus voor niets. En weer geen woord over de oorzaak van dit alles, het imperialistische westen.

truusbeek2
truusbeek22 feb. 2016 - 15:13

als "plan samsom" helemaal niets is wat is dan Plan SP?

HenkieJa
HenkieJa2 feb. 2016 - 14:57

In oosteuropa zijn ze niet zo dom. Ze weten dat de multicultirele samenleving niet gaat werken, en zullen zich dus terecht hiertegen verzetten. En baas zijn over je eigen land heeft toch ook iets, het is natuurlijk van de zotte dat een paar bureaucraten uit Brussel beslissingen nemen over landen waar ze nooit komen.

4 Reacties
Frank Lenssen2
Frank Lenssen22 feb. 2016 - 16:33

We hebben al lang een multiculturele samenleving. . Ik wed dat veruit de meesten die hetzelfde als jij beweren, best dol zijn op een stad als New York, of een andere grote metropool. . New York is bij uitstek multicultureel. Of wou je anders beweren? Misschien wil jij, HenkieJa, New York weer tot monocultuur omvormen? . Kom op, je kunt het.

Hans Beek
Hans Beek2 feb. 2016 - 18:53

@ Frank Lenssen: New york , en de rest van de vs zijn inderdaad multicultureel. Dat is ook precies de reden , of omgekeerd, dat de VS geen verzorgingsstaat is. Als u NL ook op die manier wilt inrichten is er inderdaad ruimte voor massa immigratie. Immigranten in new york zijn taxichauffeur, schoonmaker, hebben een winkeltje etc etc. Migranten in nederland, behalve de moe landers natuurlijk, zitten in de bijstand, kauwen quat etc. Dit is niet zo breemd gezien het feit dat leven van een uitkering, met toeslagen, voor deze mensen luilekkerland is. Geld van de overheid krijgen is een buitenkansje.

Frank Lenssen2
Frank Lenssen22 feb. 2016 - 19:30

@ Erik - er is, in tegenstelling tot wat men gewoonlijk denkt, een beperkt sociaal vangnet in de Verenigde Staten. Ook zijn er 'food stamps'. Het is echt geen vetpot, maar het is er ook echt niet zo dat wie geen werk heeft, overgeleverd is aan helemaal niks, dus: de ondergang in. Als er helemaal niets was, dan zou je in de grote steden verkommering en ellende zien, net als in Mumbai of Jakarta. Wij in Nederland pamperen niet, dat geloven veel mensen, maar dat is niet zo. Er zijn verhalen van gewone mensen hier, die het niet redden met de bijstand, om allerlei redenen. Ze zijn niet verslaafd en ze kopen zich niet suf bij de Wehkamp, dat zijn reactionaire tropen die de TMG-groep elke week in de ether of de brievenbus of op het internet dumpt. Die lui verpreiden mentaal gif. Hun enige talent, trouwens. . @ Hans - . kauwen quat? Luilekkerland? Heb je dat bij voldoende uitkeringsgerechtigden zelf onderzocht? Om het een beetje geloofwaardig te krijgen? Ik weet van direct betrokkenen dat dat helemaal niet zo is, en het zijn er echt voldoende om mijn indruk serieus te staven. Zie verder mijn repliek aan Erik, boven.

Ravens
Ravens2 feb. 2016 - 19:33

@Frank Lenssen, Amerika heeft geen verzorgingsstaat. Mensen die het niet redden "leven" op straat, in de goot. Wel wat anders dan hier. Het is in the Big Apple wel fijn als je bij de toplaag hoort.

jahoor2
jahoor22 feb. 2016 - 14:44

Erg informatief artikel. Goed werk. Of het aan de PVV-aanhang besteed is. We zullen het hieronder merken

5 Reacties
Frank Lenssen2
Frank Lenssen22 feb. 2016 - 16:34

Mee eens, Jahoor - . ik zelf ben ook benieuwd hoe bang rechts hierop gaat reageren. Mijn voorspelling: vrijwel niet. Als ik het mis heb, zal het allemaal volmaakt inhoudsloos zijn. . En ik ben SP-lid, ook dat nog.

jahoor2
jahoor22 feb. 2016 - 18:44

@Frank ja meestal inhoudsloos en vol kromme redeneringen. Erg vermakelijk.

Moeder Pietje
Moeder Pietje2 feb. 2016 - 21:58

Oneens met de schrijver van het artikel en dan ben je een PVV'r ? Doet u het r nou om?

jahoor2
jahoor23 feb. 2016 - 10:51

Tuurlijk @Moeder Pietje.

CJJelle
CJJelle10 feb. 2016 - 9:44

Haha, PVV dit, PVV dat, maar ondertussen als een of andere religieuze jouw waarheid als waarheid forceren. knap hoor!

rhizoma
rhizoma2 feb. 2016 - 14:29

He he eindelijk een zinnig geluid in de meninkjesbrij

1 Reactie
Frank Lenssen2
Frank Lenssen22 feb. 2016 - 16:35

Yo, Natasha!

Dunya2
Dunya22 feb. 2016 - 13:57

"Kies de goede oplossing en kies de juiste kant". Mooi verwoord!

2 Reacties
Frank Lenssen2
Frank Lenssen22 feb. 2016 - 16:39

Yo, Dunya! . Van harte met je eens. Tegenwoordig is er een onthutsend waardenrelativisme. Dus waar Martijn Tonies een evenwichtig en solide pleidooi houdt, zal elke extreem-rechtse spookrijder met alleen wat gescheld in huis menen dat dat evenwaardig is aan Martijns stuk. . De mening van iemand die niets weet van vluchtelingen, hun motieven, en de wet, en daar lustig over fantaseert (altijd in zijn eigen voordeel), die kan per definitie niet evenveel waard zijn als de mening van iemand die moeite gedaan heeft om veel over deze onderwerpen te lezen. . Ik kan het ook anders zeggen: ik hou niet van gelul, het is meestal een combinatie van onzin en onheil.

Hans Beek
Hans Beek2 feb. 2016 - 19:45

Martijn heeft inderdaad een doorwrocht stuk geschreven , hulde daarvoor. Kleine kanttekeningen, 1- Uitzetting van afgewezen asielzoekers is erg lastig. Wanneer men geen documenten heeft moet ten eerste maar vastgesteld worden waar men vandaan komt en ten tweede dient de betreffende ambassade een reisdocument af te geven. Veel landen zien dit niet zitten, zeker niet wanneer de vreemdeling niet wenst mee te werken. ( Zoals een ambtenaar van ghana mij ooit zei " wij zitten niet op deze meneer te wachten..." 2- Versobering van voorzienimgen werkt wel degelijk. Het is niet voor niets dat de migranten in calais weigeren asiel aan te vragen in frankrijk, in engeland zijn de voorzieningen ruimer. Ook in nederland liep eind jaren 90 de instroom sterk terug toen we de uitkeringen aan asielzoekers omlaag brachten. En ja Frank, ik heb ruime ervaring met vreemdelingentoezicht, asielzoekers, vreemdelingenwetgeving en migratiecriminaliteit( niet als dader).