Sfeerfoto van Joop
Joop
Joop

Biden: kans op kernoorlog in 60 jaar niet zo groot geweest

Ernstigste waarschuwing voor Armageddon tot nu toe
Joop

Wat ging er mis in Keulen

  •  
11-01-2016
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
BNNVARA fallback image
'Over de rug van seksueel geïntimideerde vrouwen wordt door anti-immigrantenpartijen een eigen agenda doorgedrukt'
De stad waarin ik woon huivert na, en Europa huivert mee. Hoewel seksuele intimidatie aan de orde van de dag is, was er met oudejaarsavond toch iets uitzonderlijks aan de hand. De intimidatie was ongekend massaal, collectief en midden op een drukbevolkt centraal plein. Dit is nieuw en ongekend. Daarbovenop komt dan nog eens de etniciteit van de daders. Meteen wordt afgevraagd of het De Migranten zijn die dergelijke praktijken meebrengen. Over de rug van seksueel geïntimideerde vrouwen wordt door anti-immigrantenpartijen een eigen agenda doorgedrukt. Hoewel niets een rechtvaardiging biedt voor seksuele intimidatie, lijkt deze agenda dit wangedrag juist gevoed te hebben.
Onderzoekers hebben precies over dit soort incidenten geschreven, met het hele pakket aan bangmakende ingrediënten: een snelle escalatie van wangedrag, een groep (jonge) mannen, en een etnische minderheid. Zij komen tot de conclusie dat dit snelle escaleren van situaties niks te maken heeft met de Arabische cultuur of het moslimgeloof. Het is dus niet zo dat dergelijke praktijken via De Migrant terechtkomen in ons land. Sterker nog, we hebben genoeg escalaties meegemaakt met autochtonen, ook in Keulen. De afgelopen twee jaar heeft Keulen al kennis kunnen maken met het fenomeen ‘rechts-extremistische hooligans’ of de ‘rechts-extremistische aanslagpleger’.
Toch is het de moeite waard om ons af te vragen waarom sommige niet-westerse allochtonen stennis plegen. Ook daar lijken onderzoekers een antwoord op te hebben, wijzend op de zware stigma’s waaronder niet-westerse allochtonen gebukt gaan. Daaruit ontstaat een behoefte om een sterke groep te vormen met ‘lotgenoten’. Zo’n groep kan dan een alternatieve bron zijn van gedeelde identiteit en normen. Juist asielzoekers hebben het zwaar te verduren gekregen in het debat van de afgelopen maanden, en hebben zich als nieuwkomers nog amper positief kunnen binden aan de samenleving. Dan is de behoefte aan groepsvorming extra groot.
Maar vanwaar dan die escalaties? Er zijn immers genoeg sociologen die geschreven hebben over hoe groepsvorming mensen juist in toom houdt. Maar vanwege de sterkere en acute honger naar een gedeelde identiteit onder gestigmatiseerde jongeren, is er een groter risico op escalatie. De dominantere persoonlijkheden laten eerst wat van hun agressie zien om te signaleren aan de anderen dat naar hen geluisterd moet worden. Dit zal vooral gebeuren als de algehele samenleving zelf ook sterk gericht is op status. Andere groepsleden interpreteren dit gedrag als een signaal van een gedeelde groepsnorm en gaan zich ook zo gedragen. Onderzoekers hebben bijvoorbeeld gevonden dat deze theorie pestgedrag verklaart. In feite komen dergelijke escalerende groepsprocessen, hoewel gelukkig meestal geen groepsaanrandingen, dagelijks voor onder schoolkinderen.
Toch schuilt er een gevaar in deze slachtofferverklaringen, zoals de zojuist genoemde stigma-verklaring. De gediscrimineerde groep wordt namelijk tot een potentieel gevaarlijke groep gebombardeerd, omdat discriminatieslachtofferschap mensen agressief zou kunnen maken. Hiermee bevestigen mensen die deze groep proberen te emanciperen juist de heersende stigma’s. De resulterende mengelmoes aan medelijden en angst is misschien nog pijnlijker voor etnische minderheden dan louter angst. We moeten blijven beseffen dat er ook andere manieren zijn waarop individuen en groepen met stigma omgaan.
Dus ik kom weer op de conclusie dat wangedrag niks te maken heeft met de cultuur of herkomst. In elke cultuur is het nogal wat om een vrouw zomaar aan te raken, en in elke cultuur kunnen alcohol, snelle groepsdynamiek en andere omstandigheden daar verandering in brengen. Net zo goed gaat het ver dat de moslimcultuur, met haar strenge normen omtrent vrouwelijke kleding, mannen aanspoort om de overtreedsters seksueel te intimideren. Deze mannen hebben namelijk ook nog hun normen omtrent hun persoonlijke gedrag, plus een dosis schaamtegevoel. Gek genoeg gold die schaamtebarrière niet voor de politicus die zonder lach of traan een vluchtelingencursus in vrouwenomgang voorstelde.

Meer over:

opinie, keulen, wereld,

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (103)

GeachteLezer
GeachteLezer19 jan. 2016 - 9:10

Dus. Het Grote Duiden is weer begonnen. Het relativeren, in perspectief plaatsen. Wederom ook in dit betoog helaas, vel aannames die op ziets gebaseerd zijn behalve een enorme dosis naiviteit. Neem deze uitspraak: -- "Net zo goed gaat het ver dat de moslimcultuur, met haar strenge normen omtrent vrouwelijke kleding, mannen aanspoort om de overtreedsters seksueel te intimideren." -- Ik weet niet precies wat de schrijfster bezielt, maar mogelijk is zij gewoon niet op de hoogte van de totale segregatie van man en vrouw in vrijwel alle moslimlanden in het M.O.? Mogelijk weet zij niet dat de norm daar is, dat een zonder begeleiding van een mannelijk familielid "loslopende" vrouw in veel van die landen gezien wordt als zondig en sexueel uitdagend? Dat de verantwoordelijkheid voor sexueel geweld in die landen vrijwel 100% bij vrouwen wordt gelegd, ongeacht de situatie, wanneer deze vrouw in de openbare ruimte was? Om nog maar niet te spreken van de op slavernij en huisarrest lijkende situatie voor vrouwen in Saoedi Arabie. -- Lees nog maar even wat een islamitische vrouw, die het kan weten, er zelf van zegt: Een m.i. inhoudelijk veel betere onderbouwing leest u hier. http://www.volkskrant.nl/opinie/seksueel-geweld-wortelt-in-islamitische-cultuur~a4224063/ - See more at: http://www.joop.nl/opinies/wat-ging-er-mis-in-keulen#sthash.p7YhwD6z.dpuf -- Overigens, mevrouw Roex is de enige niet die doet aan goedpraterij en opzichtige verdraaiing van de feiten. Je ziet het wel meer in discussies dat gebruikt wordt gemaakt van "confirmation bias", het zoeken naar argumenten en zogenaamde feiten die stroken met het betoogde. Maar het ontkennen dat in de meeste staten in het Midden Oosten en Noord Afrika sprake is van een totaal andere (en veelal aan de man ondergeschikte) positie van de vrouw is wel een opmerkelijk opvallende debattertruuk. -- Het verdrietige is, dat mensen zoals mevrouw Roex door hun opzichtige gedraai en gegoochel met de feiten zichzelf en hun standpunt totaal ongeloofwaardig maken, wat jammer is, want het zou juist zo'n goed idee zijn als op basis van de *echte* feiten een discussie werd gevoerd, of die feiten nu wel of niet stroken met een bepaald gewenst wereldbeeld of niet. Alleen dat gaat deze problematiek op een goede manier helpen, niet dit soort pogingen tot goedpraterij van allerlei onverkwikkelijks.

Klapschaats2
Klapschaats215 jan. 2016 - 13:03

Een m.i. inhoudelijk veel betere onderbouwing leest u hier. http://www.volkskrant.nl/opinie/seksueel-geweld-wortelt-in-islamitische-cultuur~a4224063/ Daarbij geldt de door de mevrouw Roex aangehaalde norm vooral de eigen groep. Daarbuiten is het kennelijk norm-vrij.

Cees Groninger
Cees Groninger14 jan. 2016 - 17:12

Helaas heeft dit wangedrag alles te maken met de islamitische cultuur van immigranten. Niet fijn om te horen, maar daarmee geen reden om het glad te strijken door het poneren van algemeenheden.

Die Ziet
Die Ziet13 jan. 2016 - 11:42

'Over de rug van verkeersslachtoffers wordt door anti-door-rood-rijd-partijen een eigen agenda doorgedrukt'

Sjors Spruitje
Sjors Spruitje12 jan. 2016 - 8:08

"Dus ik kom weer op de conclusie dat wangedrag niks te maken heeft met de cultuur of herkomst." Dat kan een kind ook bedenken Daar hoef je geen wetenschapper voor te zijn. Maar wat je wel degelijk kunt concluderen is dat de massaliteit van de aanrandingen in Keulen, Stuttgart, Hamburg en Zweden, en de manier van doen, rechtstreeks uit een bepaalde cultuur afkomstig is. We weten allemaal wel welke.

2 Reacties
Piet de Geus
Piet de Geus12 jan. 2016 - 15:37

De massacultuur?

kapitanlaipose
kapitanlaipose13 jan. 2016 - 8:22

Is het mishandelen van immigranten en het vernielen van AZC's dan ook gevolg van een bepaalde cultuur? Dat wordt nu toegeschreven aan extreem rechts of kunnen we dat dan ook doortrekken naar de gehele cultuur van een land. en haar inwoners?

Minoes2
Minoes212 jan. 2016 - 6:09

Ook geen excuus voor hooligans! In beide gevallen gaat het om disrespect voor mensen en het overschrijden van grenzen. In beide gevallen heeft het ook met achtergrond en groepsdynamiek te maken. . De grootste misdaden worden nog altijd gepleegd vanuit een groepsdynamiek. 'Samen sta je sterk'. Zowel in positieve als in negatieve zin doet dat opgeld. Maar dan nog dit zo simplistisch voor te stellen als excuus? Want dat lees ik er ondanks het overig beschrevene toch in, een hele grote ' ja maar'. . Iedere instantie in Nederland gebruikt in haar rapportages mensen als groepen mensen, mensen met kenmerken dat is per definitie discriminerend t.o.v. het individu. . Bovendien zoeken groepen mensen zo ook migranten zelf al vaak hun gelijken op nog voordat er iets gebeurt of gebeurd is. Migranten mengen zich vanaf het begin vaak zelf al niet onder de bevolking maar klonteren samen in de grote steden en gelijkgezinden m.b.t. tradities. Ook de overheid werkt daar aan mee. Immers iedere migrant gaat in een sociale huurwoning, met eigen scholen vaak in de buurt, wijkcentra etc.. Er zijn nu eenmaal weinig blanke autochtone moslims, dus zullen groepen zich niet snel mengen. Het heeft gevolgen als je vanuit je geloof enkel met geloofsgenoten mag huwen bijvoorbeeld of je in het bijzijn van vreemden anders moet gedragen. . Ook familiedruk is groepsdruk met een eigen dynamiek. Eerwraak een uiterste daarvan bestond al lang daarvoor evenals sancties van uitstoting wat betreft de groep in de bijbel belt, wat ook een manier is. Echter een andere uitwerking heeft dan eerwraak en niet ongrondwettelijk. . Wat er op internet gebeurt heeft veelal te maken met machtsmisbruik en disrespect voor vrouwen of persoonlijke wraak op een andere wijze genomen, hoe je het ook wendt of keert. Meedoen omdat je ergens bij wil horen en tegelijkertijd het kunnen verdwijnen in de anonimiteit is ook hier een kenmerk. . Je zou ook kunnen zeggen het MO heeft een geheel eigen groepsdynamiek die streng gecontroleerd wordt op denken en doen van mannen, waarin vrouwen een ondergeschikte rol spelen en zo hier en daar zelfs gestenigd worden tot de dood erop volgt voor zaken die mannen misdaan hebben. Daar is soms een heel eigen rechtssysteem op gebouwd. Daar staan ze soms bij te juichen zoals in een heel andere tijd ook het geval was in Europa toen mensen, andersdenkenden, vijanden... voor de leeuwen gegooid werden, in dat geval meestal mannen. . Natuurlijk kunnen mensen in een groep elkaar versterken zowel in het goede als in het kwade omdat je juist in de anonimiteit van een groep kunt verdwijnen, aan de andere kant als groep meer macht hebt, je een vorm van verbondenheid voelt of zoekt. - Piet de Geus; In het geval van de hooligans gaat het vooral geweld tegen alles en iedereen. Ze rellen om het rellen, kennen geen grenzen noch respect en dat was al zo voor de vluchtelingencrisis volgens mij. Zij grijpen alles aan om hun agressie bot te kunnen vieren.( het lijken wel testosteron-bommen) . Ook hier weer; alles wat je als excuus gebruikt kan door de ander als excuus gebruikt worden in het tegengestelde met precies hetzelfde argument van de groepsdynamiek. . Groepsdynamiek is zowel negatief als positief. Mensen willen zich met iets verbonden voelen en/of voelen zich verbonden en sluiten zich bij elkaar aan als ze dezelfde denkbeelden hebben of anderszins dan wel de familiebanden die belangrijk en overheersend zijn. . Daar waar het in het kwade verandert met geen respect voor de integriteit van het lichaam van de ander, de menselijke integriteit, is er geen excuus te verzinnen, zelfs niet die van de groepsdynamiek. . Alles mag geanalyseerd worden maar doe dat dan wel consequent, op dezelfde manier en met dezelfde maatstaven. Maar de groepsdynamiek zal er bijna altijd onderdeel van zijn. Ja mensen hebben misschien minder kansen, nemen soms ook minder kansen, worden gediscrimineerd. voelen zich gediscrimineerd. Het is echter vaak niet zo eenzijdig en nooit zo simpel. Overal zijn oorzaken en gevolgen te vinden. Daarom hebben we ook een rechtsstaat opgezet, wettelijke kaders die veiligheid moet waarborgen voor iedereen, ook voor mensen die vluchten voor oorlog, geweld en honger in die oorlog maar ook voor de slachtoffers in Keulen. . Het is de overheid die dat alles in goede banen moest en moet leiden maar volgens mij in gebreke is gebleven en blijft. Daarbij kijk ik zowel naar de EU als naar individuele regeringen en instanties.

Minoes2
Minoes212 jan. 2016 - 3:58

Kort maar krachtig; Dit is geen enkel excuus sorry. Bovendien de brutaliteit en de openheid waarin dit gebeurd is zegt ook iets. U bewijst vrouwen hier echt geen dienst mee.

overlever
overlever12 jan. 2016 - 1:21

Wetenschappers hebben allang bewezen dat karakter en/of gedrag met name bepaald wordt door de genen. Vooral wat betreft zelfbeheersing/emoties. Maar daar zullen de maakbare de komende 50 jaar nog niet aan willen.

Jan Pieter2
Jan Pieter212 jan. 2016 - 0:38

Erg vreemd dat de schrijfster van het artikel niet de moeite neemt naar neem ik aan haar eigen woonplaats Keulen te kijken en dan relevante conclusies durft te trekken. De grootse groep allochtonen in Keulen betreft Turken, vaak tweede of derde generatie en relatief goed geïntegreerd. Niet altijd zie Chorweiler waar wel veel problemen voorkomen. Vaak gaat het wel om moslims, maar wel met een andere achtergrond dan de recente instroom van asielzoekers die vooral de problemen veroorzaken. Welke verschillen dat had nu juist deze mevrouw ons uit kunnen leggen maar dat wil ze niet want dan moet ze een link maken tussen de misdaden en etniciteit, afkomst, cultuur en religie. Een link die duidelijk wel bestaat maar je moet wel de moed hebben dat toe te geven en vervolgens moet je je afvragen hoe dat komt om tot een oplossing te komen van de recente problemen in Keulen, andere grote Duitse steden en Zweden. Als die moed en het inzicht ontbreekt blijf je wegkijken en je kop in het zand steken en kom je weer met de bekende uitvluchten om asielzoekers te verdedigen.

dodito321
dodito32112 jan. 2016 - 0:02

Misschien is het handig dat de schrijfster zich eerst informeert voordat ze schrijft. Notabene op Joop wordt in een andere blogpost uitgebreid verhaald hoe e.e.a. WEL met cultuur, en het Arabische (of verabiseerde deel) samenhangt. Dat is niet extreem rechts extremisme maar simpelweg de data volgen -- en niet ontkennen zoals schrijfster dezes. Ook in Foreign Policy Magazine stond een heel lang artikel "why do they hate us": http://foreignpolicy.com/2012/04/23/why-do-they-hate-us/. In a VN studie van 2013 blijkt 99.3% van alle vrouwen in Egypte sexueel harassed te zijn op straat. Ik citeer verder: Not a single Arab country ranks in the top 100 in the World Economic Forum’s Global Gender Gap Report, putting the region as a whole solidly at the planet’s rock bottom. Poor or rich, we all hate our women. Neighbors Saudi Arabia and Yemen, for instance, might be eons apart when it comes to GDP, but only four places separate them on the index, with the kingdom at 131 and Yemen coming in at 135 out of 135 countries. Morocco, often touted for its “progressive” family law (a 2005 report by Western “experts” called it “an example for Muslim countries aiming to integrate into modern society”), ranks 129; according to Morocco’s Ministry of Justice, 41,098 girls under age 18 were married there in 2010.

CharlesdeValois
CharlesdeValois11 jan. 2016 - 21:30

Toch is dan niet te begrijpen dat men geen besef heeft dat deze daden het stigma alleen maar groter zal maken. Is het misschien een kwestie van een vervormd ideaalplaatje wat men had toen men hier naar toe kwam.

PietManeo
PietManeo11 jan. 2016 - 21:13

"Het is dus niet zo dat dergelijke praktijken via De Migrant terechtkomen in ons land" en "Dus ik kom weer op de conclusie dat wangedrag niks te maken heeft met de cultuur of herkomst" Het draait me voor de ogen. Hoe kan ik bovenstaande tekst rijmen met het stuk van Hasna El Maroudi over het zeer wijdverspreide sexuele geweld in Marokko en Egypte? Hasna El Maroudi schrijft "de vrouw is in Marokko geen autonoom wezen, ze is een bezit" en "dat 99,3 procent van de Egyptische vrouwen op straat seksueel wordt lastiggevallen". Begrijp ik het goed dat Karlijn Roex beweert dat mevrouw El Maroudi het totaal verkeerd ziet?

Peter Lankhorst
Peter Lankhorst11 jan. 2016 - 20:38

"Dus ik kom weer op de conclusie dat wangedrag niks te maken heeft met de cultuur of herkomst. " Maar de manier waarop het hier is gebeurd, grootschalig, doelbewust en kennelijk georganiseerd, is voor hetzelfde geld op te vatten als een oorlogsdaad. Niks seksueels maar bedoeld om te vernederen en als aanval op de westerse manier van leven.

Van der Wal
Van der Wal11 jan. 2016 - 18:29

Het verschijnsel is bekend uit met name Egypte. Daar is het zelfs op TV geweest met een naar ik meen CNN-presentatrice in de "hoofdrol". Dat was nog tijdens de Arabische Lente. Ik ga dus oorzaak en gevolg omdraaien.

1 Reactie
panterarosso65
panterarosso6511 jan. 2016 - 22:13

een geval dat heel erg lijkt op dit, qua structuur is wat er in engeland gebeurd is, grote aantallen meisjes die loverboy style de prostitutie ingelokt/gedwongen werden. De paar meisjes die iets durfde te zeggen vertelde dat de bendes uit pakistanen bestonden. Men was bang voor racist uitgemaakt te worden dus men keek de andere kant uit honderden slachtoffers

Haastig
Haastig11 jan. 2016 - 18:06

De eerste studie die nu snel zal sneuvelen zal wel culturele antropologie zijn. Cultuur bestaat immers niet. Noch cultuurverschillen. Althans, ze bestaan niet als de cultuurverschillen als negatief worden ervaren...

panterarosso65
panterarosso6511 jan. 2016 - 18:04

"Over de rug van seksueel geïntimideerde vrouwen wordt door anti-immigrantenpartijen een eigen agenda doorgedrukt" ja want die hebben de vrouwen aangerand en die hebben het geprobeerd in de doofpot te stoppen....

Dunya2
Dunya211 jan. 2016 - 18:01

Zoals ik het begrepen waren er vrij weinig Syriërs onder degenen die zijn opgepakt. Asielzoekers uit Noord-Afrika maken misbruik van het systeem om tijdelijk in Duitsland te kunnen verblijven voor hun wanpraktijken. Het klopt dat in de islamitische cultuur de vrouw niet helemaal gelijk is aan de man, maar daarmee is niet gezegd dat seksueel geweld getolereerd wordt. Integendeel, seksueel geweld/aanranding wordt door de meerderheid van die culturen onacceptabel gevonden. Dat seksueel geweld bij die culturen hoort, slaat werkelijk nergens op. Volgens mij heeft Hafid Bouazza dat ook niet gezegd. Degenen die zich schuldig maken aan seksueel geweld zijn misdadigers/militairen/dictators. In ieder geval wordt in het Midden-Oosten seksueel geweld naar vrouwen toe als iets verwerpelijks beschouwd. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen westerse en islamitische vrouwen.

2 Reacties
Tokoloshe
Tokoloshe11 jan. 2016 - 21:47

Niet helemaal gelijk is wel een understatement hoor. Want ik blijf het vreemd vinden dat de getuigenis van een vrouw niets waard is, als zij door een man verkracht wordt dat zij diegene is die wordt gestraft voor overspel. Wees nu eerlijk en zeg maar gewoon dat een vrouw in de islamitische cultuur een bezit is, alleen geschikt om de man te dienen en hem zonen te baren.

dodito321
dodito32112 jan. 2016 - 0:07

Dan moet je je toch beter informeren. Een VN studie van 2013 toonde aan dat 99.3 van de vrouwen in Egypte sexueel harassed is op straat. Check verder ook eens dit artikel in Foreign Policy Magazine toch niet een populistisch rechts blad maar een saai beleids blad: http://foreignpolicy.com/2012/04/23/why-do-they-hate-us/ Ik citeer: Not a single Arab country ranks in the top 100 in the World Economic Forum’s Global Gender Gap Report, putting the region as a whole solidly at the planet’s rock bottom. Poor or rich, we all hate our women. Neighbors Saudi Arabia and Yemen, for instance, might be eons apart when it comes to GDP, but only four places separate them on the index, with the kingdom at 131 and Yemen coming in at 135 out of 135 countries. Morocco, often touted for its “progressive” family law (a 2005 report by Western “experts” called it “an example for Muslim countries aiming to integrate into modern society”), ranks 129; according to Morocco’s Ministry of Justice, 41,098 girls under age 18 were married there in 2010.

Meta Foor
Meta Foor11 jan. 2016 - 16:57

veel reacties komen nogal klinisch en analistisch over.... wacht maar tot het jezelf of een van je naasten overkomt.... moordzucht is het resultaat kan ik u verzekeren

[verwijderd]
[verwijderd]11 jan. 2016 - 16:52

--- Dit bericht is verwijderd —

1 Reactie
Sardar2
Sardar212 jan. 2016 - 11:39

Ik heb twijfels of die aangiftes wel kloppen. Men moet nog bewijzen of ze er aanwezig waren of ze gewoon de Pegida aanhang of Pro-Keulen zijn!

[verwijderd]
[verwijderd]11 jan. 2016 - 16:43

--- Dit bericht is verwijderd —

2 Reacties
Reinaert de Vos
Reinaert de Vos11 jan. 2016 - 20:34

Ja het blijft hardnekkig dit soort denkbeelden. Als er Feyenoord-hooligans in een fontein in Rome liggen krijgen we alle ins en outs van de hooligan-cultuur te horen (blanke mannen tussen 25-45, laagopgeleid etc) maar we moeten blijkbaar constateren dat we het eigenlijk niet over die macho hooligan-cultuur mogen hebben want...ja cultuur bestaat eigenlijk niet en geweld komt overal voor. Maar willen we DIT specifieke geweld doorbreken zullen we goed naar de cultuur moeten kijken. Het lijkt me dat niet anders is aangaande het vrouwbeeld onder bepaalde migrantengroepen. We zien hoe politieke correctheid de zaak alleen maar verergert.

Piet de Geus
Piet de Geus11 jan. 2016 - 23:09

"maar we moeten blijkbaar constateren dat we het eigenlijk niet over die macho hooligan-cultuur mogen hebben" Wat me m.b.t. Keulen opvalt is dat er kennelijk verdomd weinig bekend is over die cultuur. Er is daar rond het station al een paar decennia gedonder met crimineeltjes, waarbij de ene groep de andere opvolgt (het begon met zigeunerkinderen uit Bulgarije en Roemenië die uit zakkenrollen werden gestuurd omdat ze te jong waren om bestraft te kunnen worden) met als enig gemeenschappelijk kenmerk dat het steeds groepen criminelen zijn die op een gebied afkomen waar de politie de zaken niet op orde heeft. Maar van hoe de huidige groep eruit ziet (en wie ze kennelijk van elders hebben weten te lokken om een avondje te troepen) heb ik nog geen heldere analyse gezien. Terwijl je na twaalf dagen toch zou verwachten dat dat beeld langzamerhand geschetst zou kunnen worden. "willen we DIT specifieke geweld doorbreken zullen we goed naar de cultuur moeten kijken." Precies. Maar in plaats daarvan is er veel gezeur over wel/niet asielzoekers, terwijl ik van politie noch pers een zelfstandige analyse heb gezien. Of van politici met voelsprieten in de buurt.

Hans Beek
Hans Beek11 jan. 2016 - 16:28

Ook in Zweden waar men al decennia alleen maar lief is voor migranten zijn massaal vrouwen aangerand......dus.......

Dunya2
Dunya211 jan. 2016 - 16:26

Hoe de Islam en cultuur wordt beleefd door Islamistische jongeren verschilt per werelddeel Noord-Afrika of Midden-Oosten en ook nog eens per Islamistische land en om het helemaal ingewikkeld te maken zelf per individu. De universele waarden en normen als "Gij zult niet doden" en respect hebben voor je medemens" komen in die culturen ook voor. Seksueel geweld wordt in die culturen absoluut niet getolereerd en worden dat soort mensen met de nek aangekeken! Ontwortelde jongeren -Westers/buitenlands interpreteren hun eigen cultuur/gedrag zo als het hun uitkomt; weten hun wandaden te rechtvaardigen. Hun gedrag wordt verworpen door de meerderheid van hun eigen mensen. Seksueel geweld is uiting van dominantie en agressie en niet van seksualiteit op zich. Absoluut niet cultureel verbonden.

3 Reacties
Hans Beek
Hans Beek11 jan. 2016 - 18:51

Seksueel geweld wordt in die cultuur absoluut niet getolereerd?......... Eeeeh.....zolang de vrouw voldoet aan de gedragseisen voor moslims niet nee maar als ze , bijv op het tahirplein, denk ook enige vrijheid te kunnen claimen wordt ze aangerand en verkracht. Realiseer je nu eindelijk eens dat alle mooie praatjes uit de koran alleen gelden voor " gelovigen"......

Sardar2
Sardar212 jan. 2016 - 22:07

@ Hans Beek, 11 januari 2016 om 19:51 Zit je dagdromen? Iman Gister legt precies uit hoe er wordt omgegaan met dit soort zaken en jij herhaalt waarschijnlijk je onderbuik die niks met zijn uitleg te maken heeft.

Dunya2
Dunya214 jan. 2016 - 19:33

Hans Beek. Omdat vrouwen demonstreerden werden zij door militairen op het Tahirplein aangerand en verkracht. Dat is een vorm van (seksueel) geweld naar vrouwen toe opgedragen door een dictator. Weer ander soort maatregelen worden genomen tegen mannelijke politieke tegenstanders;Om burgers bang te maken. Dat betekent niet dat seksueel geweld naar vrouwen geaccepteerd/getolereerd wordt door die cultuur. Bovendien wordt die gebeurtenis steeds maar aangehaald om de lijn door te trekken naar wat volgens de Islamistische cultuur geoorloofd zou zijn in Islamistische landen. Op basis van een gebeurtenis kan je die conclusie beslist niet trekken en moet je ook weten in welke context het gebeurt is (dictatuur). En om het nog ingewikkelder te maken, "de cultuur" verschilt per (islamitische) werelddeel, per land, per zelfs individu. Maar de algemene tendens in al die landen is toch wel dat het als onacceptabel beschouwd wordt. Als je het wil hebben over dictatuur in die landen, is het een ander verhaal.

Sardar2
Sardar211 jan. 2016 - 16:15

Het negatief ontvang van een gedwongen gearriveerde groot groep heeft natuurlijk ook negatieve effect op hun vormingsproces in gastlanden, o.a. voor groepsvorming. Maar dat komt niet meteen tot uiting. Omdat vormingsprocessen jaren in beslag nemen. Als de mannen in Keulen nieuwkomers waren dan betekent het nergens met de manier van ontvang te maken heeft. Men moet er iets heel anders dan religieuze of culturele achtergrond zoeken. In andere gevallen een vormingsproces kan degelijk een rol spelen in hoe deze mensen met gastlanden omgaan. Ik geloof ook dat wangedrag niks met de cultuur of herkomst of religie van de mensen te maken heeft, wel hun vormingsproces. Maar waar, op welke gebieden, hoe en in welke context een wangedrag plaatsvindt speelt het gedragen cultuur incl. religie (of politieke overtuiging) een wezenlijk rol. Maar ook naar mate een vreemdeling langer hier verblijft, de gevormde migratiecultuur beweegt mensen en niet cultuur van elders.

trotsopnederland
trotsopnederland11 jan. 2016 - 15:59

"Wat ging er mis in Keulen?" Antwoord: Keulen was te groot om onder de pet te houden! En nu de geest uit de fles is blijkt wat ieder weldenkend mens allang wist, het ging overal mis, zoals het al jaren op heel veel plekken mis gaat.

Hjalmar Hoort
Hjalmar Hoort11 jan. 2016 - 15:36

Dit soort verhalen is dus waarom Wilders op 41 zetels staat....

[verwijderd]
[verwijderd]11 jan. 2016 - 15:34

--- Dit bericht is verwijderd —

4 Reacties
RoBru
RoBru11 jan. 2016 - 15:55

Leuke omkering. . Volgens mij laat ze juist zien waarom de smeerlappen gaan verliezen. Een deel van de smeerlappen is helemaal geen smeerlap alleen, verwijtbaar naïef. Een deel heeft echter een (bijna crimineel nalatige of perverse) agenda: Henk en Ingrid moeten inschikken, hun bek houden, hun kleding aanpassen en meer belasting betalen, en dan zal het morgenrood schijnen.

Andreas Cappen
Andreas Cappen11 jan. 2016 - 16:51

Maar de relevante vraag is wie de smeerlappen zijn....

peterh2
peterh211 jan. 2016 - 17:04

En daarom verheft de zwijgende meerderheid nu haar stem...

Haastig
Haastig12 jan. 2016 - 1:15

"Maar de relevante vraag is wie de smeerlappen zijn…." . Verkrachters, aanranders, dieven, tuig en racistische meppers.

Brave Hendrik2
Brave Hendrik211 jan. 2016 - 15:24

Tja, dat is zo klaar als een klontje: cultuur, ideologie, religie, noch (als we ons tot de menselijke soort beperken) dna, vormt een noodzakelijke of voldoende voorwaarde voor welke wandaad dan ook. Groepsverkrachtingen zijn aan de orde van de dag en van alle tijden en oorden. Uiteraard springt de übermensch en de 'culturele supremacist' als een geile bok op de haverkist om zijn superieure gelijk te behalen. Maar dat blijven rare bokkesprongen; - zielige, sneue strapatsen van denk zwakke creaturen, handelaren in angst en emotionele snotteraars.

4 Reacties
Ed Remark
Ed Remark11 jan. 2016 - 16:52

Beste Hendrik, ik zie dat u eindelijk tot de conclusie gekomen bent dat in bijna alle velden van de wetenschap (buiten de meest exacte) oorzaken en gevolgen zelden of nooit één op één verbonden zijn. Knap hoor. . Nu nog ophouden met de vinger naar het deel der mensheid te wijzen waarboven u zich zo klaarblijkelijk verheven voelt. . ...ach, stik er toch in! Ik probeer al een paar dagen een zinnige bijdrage te leveren aan de discussie, maar vraag me af wat ik denk te bereiken tegenover zulk zelfingenomen volk als de moreel verhevenen. Beste Hendrik, niet iedereen is even slim in deze wereld. Als u dan zo slim bent, wees een vent en kom met een oplossing in plaats van de jammeren over die paar dommerikken. We kunnen de feiten blijven framen tot al ons dna gemuteerd is, maar ik werp u voor: u maakt zich er net zo gemakkelijk vanaf als de lieden die u klaarblijkelijk te min acht om zich een goede mening te vormen. Daarmee bent u mijns inziens mede verantwoordelijk aan het ontstane maarschappelijke klimaat, volgens precies het mechanisme waartegen u zich beweert te verzetten. Zulk een gebrek aan zelfinzicht is gelukkig zeldzaam, maar helaas niet ongevaarlijk. . Dit was mijn laatste post op Joop. Zoveel onwil daar valt niet meer mee om te gaan. Ik reken op Darwin, bij gebrek aan beter.

Brave Hendrik2
Brave Hendrik211 jan. 2016 - 17:45

Kom op, Ed, wees geen mietje! Stiekem waan je jezelf het slimste en de meest verhevene en weet je wie de daders zijn! En dat zonder een spoortje ironie. Goeie genade! Kijk: zie je dat vermanende vingertje? En hoor je dat getut? En wie bewandelt daar die platgetreden paden? En wie kalkt daar zijn o,zo superieure graffiti op de muur? Zie: dat ben jezelf. Knap, hoor.

Ed Remark
Ed Remark11 jan. 2016 - 19:06

Brave Hendrik 11 januari 2016 om 18:45 "Stiekem waan je jezelf het slimste en de meest verhevene" Ja . "en weet je wie de daders zijn!" Nee . "Zie: dat ben jezelf. Knap, hoor." Dag Hendrik!

Frank Straathoff
Frank Straathoff11 jan. 2016 - 23:52

@ed Overweeg een pauze te nemen ipv te stoppen. Je schrijft dingen die zeer de moeite van het lezen waard zijn.

Lensky
Lensky11 jan. 2016 - 15:19

Ik vind het een goed betoog, maar denk toch dat er een cultureel aspect bijhoort. Als je bijvoorbeeld het boek ' Een goede moslim slaat zijn vrouw' van Joris Luyendijk leest - dat gaat over zijn studietijd in Egypte - is er een cultureel verschil onder meer over de wijze hoe ze naar Westerse vrouwen kijken, zeker t.o.v. van hun 'eigen' vrouwen, want daar mag je niet aankomen... Zeker niet als buitenstaander.

5 Reacties
Sardar2
Sardar211 jan. 2016 - 17:03

@ Lensky, [Een goede moslim slaat zijn vrouw] Hoe kom je van deze overigens onjuiste benadering van culturen waarin islam heerst, naar hoe moslims de westerse vrouwen behandelen? Als jij echt in zoiets gelooft over moslims in het westen, zegt het meer over jezelf en je kijk naar vrouw in het algemeen dan wat moslims ermee vinden.

taylor
taylor11 jan. 2016 - 17:35

Bidar, op dit moment zitten de blijf van mijn lijf huizen vol met vrouwen met een moslim achtergrond.

Jan Willem deBoer
Jan Willem deBoer12 jan. 2016 - 10:34

Bidar was er laatst niet een workshopje in één van de moskeeen hier - hoe tuchtig ik mijn vrouw op een religieus correcte manier -? Dat schijnt nog best lastig te zijn, dus werd er voor de noodzakelijke expertise maar een buitenlands expert ingevlogen.

Sardar2
Sardar212 jan. 2016 - 11:32

@ Jan Willem deBoer, Dat betekent het niet botert in Holland onder de moslim man-vrouw! Toch goed nieuws? Nu wachten wie oplossing aanbiedt islam of Holland.

Sardar2
Sardar212 jan. 2016 - 11:34

@ Ger Timmer, 11 januari 2016 om 18:35 Lees: bidar 12 januari 2016 om 12:32

trotsopnederland
trotsopnederland11 jan. 2016 - 15:18

Dit is weer typisch zo'n verhaal waar ik met iemand naar een kikker sta te kijken en diegene begint een eindeloos verhaal vol met onzin te houden en houd bij hoog en laag vol dat we naar een schaap staan te kijken. Totaal zinloos, t blijft een kikker voor me.... Stop er nou mee, benoem gewoon het probleem en dan kunnen we het misschien nog oplossen met zn allen voordat er een burgeroorlog uitbreekt....

sjaakie2
sjaakie211 jan. 2016 - 15:11

===De afgelopen twee jaar heeft Keulen al kennis kunnen maken met het fenomeen ‘rechts-extremistische hooligans’ of de ‘rechts-extremistische aanslagpleger’.==== En zoals deze mevrouw net heeft betoogd komt stennis plegen doordat een groep gediscrimineerd wordt. Als rechts-extremisten dus iets uithalen komt dat omdat ze gediscrimineerd worden.

Dunya2
Dunya211 jan. 2016 - 15:11

Ik denk dat de "gutmensch" zijn mening/eigen blik op gebeurtenissen moet blijven geven om tegengewicht te bieden aan mensen die aanleiding zien in gebeurtenissen om de boel te laten escaleren, andersdenkenden stigmatiseren, anderen aanmoedigen om ook wangedrag te tonen (aanval op buitenlanders recentelijk in Keulen) en groeperingen tegen elkaar op zetten en haat zaaien tegen andersdenkenden. Denkt u dat Wilders u gelukkig gaat maken als hij aan de macht komt? Extremisten aan beide zijdes zijn nagenoeg niet beïnvloedbaar, maar de gematigden van links en rechts wel. Degenen die gebeurtenissen veralgemeniseren naar afkomst zijn de "fools" waar bij het overgrote deel niet tot de slimsten horen. Ontwortelde jongeren Westers/buitenlands zijn in staat zijn tot dit soort daden. Die zijn ook niet aardig voor mensen met dezelfde afkomst. Niets met hun geloof of cultuur te maken.

zeewind3
zeewind311 jan. 2016 - 15:04

Dit schrijven Duitse feministen: Geen excuus voor gesexualiseerd geweld en rassisme. http://ausnahmslos.org/english

1 Reactie
Jan Willem deBoer
Jan Willem deBoer11 jan. 2016 - 17:59

De Duitse wetgeving moet zeker aangepast worden om vervolging van aanranding eenvoudiger te maken en het bewijs dat het slachtoffer zich heeft verzet te elimineren. Interessant overigens dat een 9 van de 22 ondertekenaars qua naam moslima en/of van arabische oorsprong lijken te zijn. Statistisch een oververtegenwoordiging van een factor 6 zo ongeveer. Kunt u dat verklaren zonder religie en/of cultuur Karlijn Roex?

Ravens
Ravens11 jan. 2016 - 15:03

Vervelend Phd Roux als immigranten niet zo fijne intenties hebben. Nu moet je het benoemen of de niet immigratie partijen toch enigzins gelijk geven. Pijnlijk.

JanVG2
JanVG211 jan. 2016 - 14:59

Hier wordt wel erg makkelijk voorbij gegaan dat dit soort seksuele intimidaties in landen als Egypte schering en inslag zijn. Het meest 'berucht' zijn de gebeurtenissen op het Tahrirplein (2013), maar The United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women on sexual harassment, gaf in een rapport (april 2013) aan dat 99,3 procent van de Egyptische vrouwen 'sexually harassed in one way or the other, 96.5 percent of whom said that harassment was physical, and 95.5 experienced sexual harassment through verbally abusive language' ... Nederlandse vrouwen hebben ook redelijk wat met mannen te stellen die zich misdragen (en mannen met mannen en mannen met vrouwen), maar dit zijn toch andere cijfers. En daar is geen sprake van 'integratieproblemen', wel met hoe de samenleving zich heeft gedefinieerd ... Zijn daarmee alle mensen uit het MO slecht? Nee!! Zijn daarmee alle moslim mannen slecht? Nee! Maar er is daar wel degelijk een maatschappelijk probleem .. en dat komt weldegelijk mee hier naartoe. En dat vraagt om aandacht, heel veel aandacht.

Ton4
Ton411 jan. 2016 - 14:54

"Over de rug van seksueel geïntimideerde vrouwen wordt door anti-immigrantenpartijen een eigen agenda doorgedrukt. Hoewel niets een rechtvaardiging biedt voor seksuele intimidatie, lijkt deze agenda dit wangedrag juist gevoed te hebben" Moest 'm even 3x lezen en m'n ogen uitwrijven maar het staat er echt: Dat vrouwen in Keulen zijn aangerand is mede de schuld van de anti-immigratiepartijen. Sorry maar ik kan de goedpraterij, en zeker hier op Joop niet meer volgen. Inbraken worden zeker ook gepleegd OMDAT mensen hun huis afsluiten ? Dream on !

Harry Nak
Harry Nak11 jan. 2016 - 14:54

Hier wordt simpelweg toegeschreven naar een conclusie. Het heeft NIETS met islam te maken!

1 Reactie
Jan Willem deBoer
Jan Willem deBoer11 jan. 2016 - 18:04

Sinds wanneer wordt er in de sociologie naar conclusies toe geschreven? Oh, wacht..........

Ravens
Ravens11 jan. 2016 - 14:50

Ja geef de niet immigratie partijen maar de schuld, die ligt echt bij de werkelijke daders.

Nailles
Nailles11 jan. 2016 - 14:45

'Over de rug van seksueel geïntimideerde vrouwen wordt door anti-immigrantenpartijen een eigen agenda doorgedrukt' Klopt natuurlijk en is zeer kwalijk. Het omgekeerde klopt ook, is even kwalijk, en ging huidige problemen veroorzakend vooraf. 'Over de rug van in eigen niet-westerse kringen seksueel onderdrukte en misbruikte vrouwen en lastiggevallen tot verkrachtte westerse vrouwen is door pro-immigrantenpartijen een eigen agenda doorgedrukt.'

Nick Ros
Nick Ros11 jan. 2016 - 14:24

De hoogopgeleiden geven weer een mening namens de personen uit de achterstandswijken. Wel geweldig dat die hoogopgeleiden in de ziel kunnen kijken van deze personen uit die achterstandswijken.

peterh2
peterh211 jan. 2016 - 14:17

Hoe hard de 'gutmensch' nog schreeuwt, niemand luistert meer... . "You can fool all the people some of the time, and some of the people all the time, but you cannot fool all the people all the time." . - Abraham Lincoln

1 Reactie
crumb2
crumb211 jan. 2016 - 15:09

En zo is 't maar net.

hansdetorenkraai
hansdetorenkraai11 jan. 2016 - 14:09

"Dus ik kom weer op de conclusie dat wangedrag niks te maken heeft met de cultuur of herkomst". Uw onderbouwing van uw stelling is wel erg mager. Het enige wat ik begrijp van u is dat u aangeeft dat "Deze mannen hebben namelijk ook nog hun normen omtrent hun persoonlijke gedrag, plus een dosis schaamtegevoel". Wel daar hebben we niet veel van gemerkt. Deze bewering opzich-zelve staat wel loodrecht tegenover die daarvoor, dat het niets met de cultuur of herkomst te maken heeft. Als u een advocaat zou zijn van deze misdadigers geef ik ze weinig kans. Het zijn geen plausibele punten voor een verdediging of het creëren van begrip voor verkrachting en diefstal. Wat u aangeeft de zinloosheid van een cursus voor de omgang met vrouwen ben ik het met u eens. Die gaat niet werken en is volledig zinloos. En ten slotte, is het de schuld van de dames? wat u aangeeft "Net zo goed gaat het ver dat de moslimcultuur, met haar strenge normen omtrent vrouwelijke kleding". Denk dat de kleding met oud en nieuw nu niet uitziet of we in hoogzomer zijn. U moet het me maar niet kwalijk nemen, maar ervaar uw stuk als niet consequent en wetenschappelijk onderbouwd. Jammer.

[verwijderd]
[verwijderd]11 jan. 2016 - 14:08

--- Dit bericht is verwijderd —

1 Reactie
Piet de Geus
Piet de Geus11 jan. 2016 - 15:34

Het pleit in ieder geval voor je dat je je niet in schaapskleren hult.

yoyo2
yoyo211 jan. 2016 - 14:07

Keulen maakt kennis met de achterlijkheid en intolerantie die in Caïro leidde tot de massale groeps-verkrachtingen op het Tahrirplein in Caïro en een jongedame, die de wereld uit haar boeken meent te kennen, zal alles recht praten wat krom is. . Sta mij een frappant voorbeeld toe uit de echte wereld, Mej.Roux : jaren geleden wandelde ik in Manama, Bahrain na de lunch langs de rand van de soukh en was daar getuige van een brutale aanranding van een jonge Engelse die door een passerende Arabier vol op haar derrière werd gegrepen, iets wat in uw wereldje waarschijnlijk niet denkbaar is. . Toen zij in een reflex hem een mep in zijn gezicht gaf was zijn reactie in eerste instantie stomme verbazing en vervolgens een cholerische woedeaanval, waarbij een slagersmes van gigantische afmetingen werd getrokken en zijn slachtoffer vrijwel onmiddellijk werd omringd door een stel al even primitieve mannen die allemaal in de "gerechtvaardigde woede" van de dader deelden. . In een vlaag van waanzin heb ik toen deze jongedame een arm om haar middel geslagen en gefluisterd om rustig met mij mee te wandelen zonder nog één keer om te kijken, waarna wij enkele tientallen meters verder in mijn kantoor bescherming konden vinden tegen de inmiddels tot enkele tientallen gegroeide, primitive lynchmob. Onze locale adviseur moest de bevriende sheik / politie-commissaris om assistentie vragen om deze op bloed beluste idioten te verspreiden omdat zij in hun Islamitische cultuur zich niet eens realiseerden wat zij nu fout hadden gedaan.. . Lastig als je als Islamiet, zelfs in een iets meer verlicht Arabisch land, geconfronteerd wordt met die belachelijke buitenlandse flauwekul die in Islamitische ogen en de uwe helaas niet 'out of order' is, reden waarom hetzelfde primitieve uitschot, dat in heel Europa tussen bonafide vluchtlingen zit, er geen moment voor terugschrikt om zich zonder dralen aan te sluiten bij noord-afrikaanse criminelen ( dus echt geen supporters van de F.C.Köln ) en zich schuldig te maken aan diefstal, aanranding, verkrachting, waarmee u kennelijk geen probleem hebt?! . Het zou zo'n openbaring zijnals u zich eens uit uw ivoren toren verplaatst naar de echte wereld, maar pas goed op want dan kan een héél enge ervaring zijn.

1 Reactie
Jan Willem deBoer
Jan Willem deBoer11 jan. 2016 - 18:24

Het verschil tussen ervaringsdeskundigen en kenners van het MO versus roze bril idealisten van iedereen is gelijk en de wereld is van iedereen.

Phoenix van Milete
Phoenix van Milete11 jan. 2016 - 14:03

Karlijn, verdiep je eerst eens in de Arabische cultuur voor je hen weer in een slachtoffer rol duwt en daarmee de verantwoordelijkheid voor hun eigen handelen afneemt.

Piet de Geus
Piet de Geus11 jan. 2016 - 13:55

"Toch is het de moeite waard om ons af te vragen waarom sommige niet-westerse allochtonen stennis plegen. Ook daar lijken onderzoekers een antwoord op te hebben, wijzend op de zware stigma’s waaronder niet-westerse allochtonen gebukt gaan." Allemaal leuk en aardig dit soort algemeenheden maar van een socioloog die nota bene in Keulen woont zou ik toch iets specifieker willen horen hoe het nou zit met de problematiek rond het station aldaar, die tenslotte niet van vandaag of gisteren is. Met algemene praatjes over stigma's maak je de complete gediscrimineerde groep alsnog tot een potentieel gevaar: als ze ons pesten gaan we aanranden en verkrachten.

Annet van Rijn
Annet van Rijn11 jan. 2016 - 13:45

Het is een goede sociologische uiteenzetting en ik ben het met je eens dat een individu in staat is om zijn of haar verantwoordelijkheidsgevoel en eigen moraal in een groep geheel terzijde te schuiven. Dit is echter geen rechtvaardiging voor het vertoonde gedrag, alleen een constatering dat het gedrag niet voortkomt uit cultuurachtergrond, maar uit een dynamisch groepsproces. Ik vind dat je een interessant perspectief neerzet en zeker niet kort door de bocht, integendeel:het wijten aan de cultuur/afkomst is kort door de bocht. Logisch dat je artikel even verwart..... het veilige gevoel en cohesie wat ontstaat bij het afgeven op de andere cultuur wordt ineens zeer diffuus. Ja Karlijn, je zet ook mij aan het denken! Een interessante kijk op dit probleem.

1 Reactie
slopsma
slopsma12 jan. 2016 - 12:54

Tot je zelf slachtoffer bent. Dan zijn sociologische praatjes niet zoveel meer waard.

MeneerdeWit
MeneerdeWit11 jan. 2016 - 13:36

Met dezelfde manier van redeneren zou je kunnen stellen dat door gewone, bezorgde autotochen in een hoek te drukken door ze voor wat dan ook uit te maken je deze groep discrimineert en ook tot een potentiele gevaarlijke maakt. Simpel gezegd door groepen en feiten te abstraheren en richting aan dit abstraheren te geven werk je juist gemakkelijk mee aan polarisatie.

Yogi Bear
Yogi Bear11 jan. 2016 - 13:28

"Dus ik kom weer op de conclusie dat wangedrag niks te maken heeft met de cultuur of herkomst." De cirkel is weer rond, het komt door discriminatie, doordat ze uitgesloten worden en te weinig kansen krijgen. Eigenlijk is het gewoon onze schuld. Zolang er om de brei heen gedraaid wordt zullen er nog vele slachtoffers vallen.

Jan Pieter2
Jan Pieter211 jan. 2016 - 13:28

"Dus ik kom weer op de conclusie dat wangedrag niks te maken heeft met de cultuur of herkomst." Dat is geen conclusie maar een onbewezen en niet onderbouwde stelling. De realiteit is dat de verklaring vd misdragingen door asielzoekers met moslim achtergrond juist wel door hun cultuur en afkomst wordt bepaald. Doorbreek nu eens dit taboe dat we deze evidente conclusie niet mogen trekken.

overlever
overlever11 jan. 2016 - 13:22

De verkrachtingen zijn dus eigenlijk veroorzaakt door een stigma, gevoed door immigrantenpartijen en hun agenda's. Net als de wraakacties. Nu wordt het me allemaal geheel duidelijk. Niet de testosteron, gebrek aan opvoeding, waarden en normen of Islam heeft hier schuld aan. Wilders heeft deze vrouwen aangerand. Had ik toch niet achter hem gezocht.

kapitanlaipose
kapitanlaipose11 jan. 2016 - 13:18

De inhoud van de ondertitel is waaraan ik me het meest erger op dit moment in het debat. De hypocrisie van anti immigratie groepen als het gaat om het welzijn van vrouwen. Voorheen was het zogenaamd te doen om zielige moslima's te bevrijden van de onderdrukkende hoofddoek. Alsof deze anti immigratiegroepen zich daadwerkelijk zorgen maakte om het welzijn van moslima's. Nu gaat het om vrouwen in Keulen tijdens Oudejaarsavond waar anti immigratie groepen zich zogenaamd zorgen om maken. Over de rug van het leed van vrouwen misbruiken ze Keulen voor hun eigen xenofobische agenda's.

10 Reacties
Buzzer
Buzzer11 jan. 2016 - 14:53

Tja wie misbruikt wie hier? In ieder geval kan je zeggen dat de vrouwen in Keulen misbruikt zijn, verdere conclusies mag ieder voor zich trekken

starter
starter11 jan. 2016 - 15:17

Dus iedereen mag er zich zorgen over maken, maar anti immigratie groepen niet. Als er bij mij honden op de stoep poepen en ik ben geen honden liefhebber, dan mag ik er niets van zeggen? Ik zou me meer zorgen maken om de oorzaak van wat er in Keulen en andere plaatsen is gebeurt, Want zo lang je die niet aanpakt zal je met de gevolgen geconfronteerd blijven.

kindval
kindval11 jan. 2016 - 16:36

"Over de rug van het leed van vrouwen misbruiken ze Keulen voor hun eigen xenofobische agenda’s". Er wel eens bij stil gestaan dat veel van de mensen die jij xenofoob noemt, vrouwen en dochters hebben en dat ze zich oprecht en wellicht terecht zorgen maken?

taylor
taylor11 jan. 2016 - 17:37

Het nieuws haalt je in. Zweden.

kapitanlaipose
kapitanlaipose11 jan. 2016 - 17:57

@starter Iedereen mag zich er druk over maken maar waarom opeens nu? Waarom de nadruk op de afkomst van de daders en niet op het seksuele geweld zelf en positie van vrouwen in het algemeen. Gaat het jou om zoveel mogelijk vluchtelingen tegen houden of gaat het je daadwerkelijk om het welzijn van vrouwen. @Kindval Al die mensen die zich zorgen maken om vrouwen (dus ook om hun partners en kinderen) maken zich nu pas opeens zorgen? Het geweld en intimidatie tegen vrouwen in de prive en publieke ruimte is al veel langer aan de gang. Echter dat probleem is al die tijd in de marge gebleven. Eigenlijk mogen vrouwen blij zijn dat ze lastig gevallen zijn door moslims/ vluchtelingen. Want pas dan maken blanke mannen zich druk om het welzijn van vrouwen.

Jan Willem deBoer
Jan Willem deBoer11 jan. 2016 - 18:22

Nu uw idealistische multi culti kaartenhuis in elkaar is gestort begint u wel heel ongefundeerd en generaliserend om u heen te slaan. Zit de frustratie van het wakker schrikken uit een natte droom echt zo diep?

Marc Marc
Marc Marc11 jan. 2016 - 19:23

@kapitanlaipose "Iedereen mag zich er druk over maken maar waarom opeens nu? Waarom de nadruk op de afkomst van de daders en niet op het seksuele geweld zelf en positie van vrouwen in het algemeen." . Volgens mij maakten velen zich al druk bij de protesten tegen de AZC's. Zie bijvoorbeeld http://www.trouw.nl/tr/nl/36561/Asielbeleid/article/detail/4170108/2015/10/24/Wie-is-de-vrouw-die-het-gezicht-werd-van-de-woede-van-Steenbergen.dhtml waar melding werd gemaakt van een spandoek met de tekst "een asielzoeker met een volle zak pakt uw dochter met groot gemak". Dat was de tijd dat de politiek nog beweerde dat er vooral hooggeschoolde asielzoekers kwamen en het volk het niet geloofde. Er waren nog geen incidenten geweest en ook toen maakten de protesterende menigte zich druk over het welzijn van de vrouw en/of dochters. Met dat verschil, toen werd er nog het etiquette xenofoob opgeplakt. Met de gebeurtenissen in Keulen, Zweden, Denemarken e.d. is het begrip xenofoob wel aan erosie onderhevig. Het is de correlatie tussen afkomst en seksueel geweld die maakt dat nu de nadruk op de afkomst ligt (ik ben her hier dus oneens met het opinieartikel). Over seksueel geweld is iedereen het eens, dat is altijd fout. Over de correlatie gaat nu de discussie teneinde oorzaak en gevolg te kunnen onderscheiden en effectieve maatregelen te nemen om seksueel geweld te voorkomen.

starter
starter12 jan. 2016 - 9:15

@kapitanlaipose Waarom ineens nu? Dat lijkt me evident, een massa aanranding zou toch wel enige aanleiding tot reageren mogen geven. Natuurlijk is de achtergrond wel relevant. Het geeft namelijk een stuk context. Als het hier zou gaan om een groep blanke groenteboeren dan weten tenminste dat er met die groep iets aan de hand is. Het gaat hier namelijk niet om eenlingen of losstaande incidenten. Als je je maar enigszins bekommert om het welzijn van vrouwen dan moet het importeren van extreem vrouwonvriendelijke cultuur elementen je wel zorgen baren. Alles waar jaren lang voor gevochten is wordt nu zo maar bij het grofvuil gezet. Alleen maar omdat je er niets van mag zeggen. Kom op zeg!

Sardar2
Sardar212 jan. 2016 - 11:36

@ Jan Willem deBoer, 11 januari 2016 om 19:22 Het is pas het begin van echte multicultureel samenleven. Eerst even de rotzooi van monocultuur opruimen, de rest komt in gevolg!

kindval
kindval12 jan. 2016 - 12:40

kapitan:"Het geweld en intimidatie tegen vrouwen in de prive en publieke ruimte is al veel langer aan de gang " Klopt en dat is al erg genoeg, maar gebeurtenissen als in Duitsland hebben zich nog niet eerder voorgedaan.Ik heb een dochter van bijna 17. Die is op straat al meerdere malen voor hoer uitgemaakt en elke keer ging het om jongens van arabische komaf. Ik wou dat het anders was, maar het is niet anders.Verder verwijs ik je naar het stuk van Hasna. Ik zit er niet op te wachten dat dit stukje arabische "cultuur" hier echt gemeengoed gaat worden

HarryD2
HarryD211 jan. 2016 - 13:13

Beste Karlijn, anders lees je dit stuk eens van een 'ingewijde': http://m.standaard.be/cnt/dmf20160108_02056455?shareId=d6ba93bca7f19143439a8f1e2fc7e30793ce437672d8decd5c4e99f85d4e1d55feb7fbb709c9f7a770fb02dcadcf8184fbf3eac0cb24ec1ab6b0098fd8690d8eae26f10e294991218cfcacfb6b065a89

Buzzer
Buzzer11 jan. 2016 - 13:08

En nu, lezen de betreffende mannen ook uw verklaring en denken inderdaad we worden gestigmatiseerd en gediscrimineerd, dus we kunnen het ook niet helpen dat we vrouwen en meisjes aanranden en bestelen? Of ben ik nu weer erg kort door de bocht?

3 Reacties
noMan2
noMan211 jan. 2016 - 14:13

Nee hoor, jullie excuus is altijd testosteron. Maar dan kan deze er ook nog wel bij hoor. Zolang je maar geen eigen verantwoordelijkheid hoeft te dragen, tôch.

Stiek
Stiek11 jan. 2016 - 14:37

Youtube Filmpje begint na 07:00 min. BTW

Stiek
Stiek11 jan. 2016 - 14:40

Nieuwe poging: https://youtu.be/scOJqyiYVtk

Donostia2
Donostia211 jan. 2016 - 13:04

Sorry Karlijn. Ik snap echt niet wat je nu wilt zeggen. De enige zin die ik snap is deze: "Dus ik kom weer op de conclusie dat wangedrag niks te maken heeft met de cultuur of herkomst". Maar waarop je deze conclusie basseerd is mij een raadsel.

6 Reacties
kindval
kindval11 jan. 2016 - 13:26

"Dus ik kom weer op de conclusie dat wangedrag niks te maken heeft met de cultuur of herkomst”. Maar waarop je deze conclusie basseerd is mij een raadsel." Wellicht een kombinatie van wensdenken, en een gebrekkige kennis van de arabische cuktuur...

Stiek
Stiek11 jan. 2016 - 14:33

Een combinatie van vervreemding van vluchtelingen t.o.v. de/een samenleving in z'n geheel, en de katalysator die dit soort situaties aandrijft en doet ontsporen: Deindividuatie. Hoe heftig dit fenomeen doodgewone nietsvermoedende welwillende mensen in een oogopslag, tot de meest verwerpelijke daden kan drijven: https://youtu.be/scOJqyiYVtk https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Derde_Golf https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Stanford-gevangenisexperiment

rosarosa
rosarosa11 jan. 2016 - 14:42

Zij beweert dat dit soort gedrag temaken heeft met de situatie en dat gelijk welke verzameling jonge mannen die in een gelijkaardige situatie terecht zouden komen dit soort gedrag zou vertonen. Wie zoiets wetenschappelijk wil verantwoorden had verwijzingen naar de betreffende onderzoeken mogen/moeten bijvoegen

Donostia2
Donostia211 jan. 2016 - 15:41

Beste Kindval. De strekking van mijn commentaar is dat ik het stuk letterlijk niet begrijp. Ik ben geen socioloog, ik ben bioloog, ik mis simpelweg onderbouwing in de argumentatie. Wat ook niet helpt is dat Karlijn allerlei begrippen gebruikt zonder deze te definiëren. Ik snap het dus gewoon niet. Gelukkig is er op zijn minst een lezeres die het kennelijk wel een goed sociologisch stuk vond. Het zal dus wel aan mij liggen.

kindval
kindval11 jan. 2016 - 16:04

"ik mis simpelweg onderbouwing in de argumentatie" Dat ligt echt niet aan jou, die onderbouwing is er ook nauwelijks en zover die er wel is , is die heel eenzijdig. Karlijn moet als sociologe natuurlijk heel goed weten, dat iemand zijn cultuur en achtergrond wel degelijk van groot belang is bij het bepalen van iemand's gedrag....

Stiek
Stiek11 jan. 2016 - 20:58

Op vele onderzoeken in de sociale psychologie omtrent één van de meest voorkomende oorzaken en/of onbewuste drijfveren bij (spontane) geweldsdelicten zoals vechtpartijen, vernielingen, vandalisme, lynchmobs, vernedering, moordpartijen etc, door grote groepen. Veelal door mensen die dit normaliter nooit zouden doen en vaak zelfs verwerpelijk (zouden) vinden, ware het niet dat ze door de groepsdynamiek overmeesterd/verblind zouden zijn. http://youarenotsosmart.com/2011/02/10/deindividuation/ http://www.teamontwikkeling.net/pschologie-van-groepen/Abnormaal-gedrag-in-groepen.asp http://changingminds.org/explanations/theories/deindividuation.htm https://www.psychologytoday.com/blog/pop-psych/201601/exaggerating-statistics-about-rape https://www.psychologytoday.com/blog/machiavellians-gulling-the-rubes/201512/extremist-voters-prey-master-manipulators http://m.vk.com/video133458_169142809?list=%5D