Sfeerfoto van Joop
Joop
Joop

GroenLinks-leden mogen stemmen over fusie met PvdA in Eerste Kamer

Ledenreferendum over verdere linkse samenwerking
Joop

Wat ging er mis bij de woningcorporaties?

  •  
04-06-2014
  •  
leestijd 2 minuten
  •  
vestia300_05.jpg
Parlementaire enquête over misstanden huurmarkt van start ... Raad van State: Kabinet vertrouwde te veel op interne toezicht
Woensdag gaan de openbare verhoren van de parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties van start. De commissie gaat opzoek naar de oorzaak van de vele financiële schandalen van de afgelopen twintig jaar. De voorzitter van de commissie, Tweede Kamerlid Van Vliet en oud-fractielid van de PVV, wil dat na het verzamelen van informatie, er ook verantwoording wordt afgelegd.
De enquêtecommissie behandelt zeven beruchte affaires: Die bij Vestia, WSG, Woonbron, Rochdale, Servatius, Laurentius en bij Rentree. Het debacle bij Vestia was de druppel die leidde tot de parlementaire enquête; door ongekende speculatie viel Vestia in 2011-2012 bijna om. Over de Vestia-affaire schrijft nrcQ :
Oud-kasbeheerder Marcel de V. bleek voor 23 miljard euro aan derivaten te hebben afgesloten. Via een tussenpersoon, adviseur Arjan G., zou hij zo’n tien miljoen aan provisies hebben verdiend. Voor 2 miljard euro, waarvan de sector 675 miljoen bijdraagt, kon Vestia de contracten bij banken afkopen. Met de eerste publiekelijke verhoren van (mogelijk) de hoofdverdachten en oud-bestuurder Erik Staal kan de enquêtecommissie ook scoren.”
Maar ook de investering in het cruiseschip SS Rotterdam leverde problemen op. Deze keer voor Woonbron. In totaal had de investering 25 miljoen euro moeten kosten, maar Woonbron was uiteindelijk het tienvoudige kwijt, waardoor de corporatie in grote financiële problemen kwam.
Bij de kleine woningcorporatie Laurentius werd het ook persoonlijk: de corporatie was jarenlang als melkkoe van projectontwikkelaars en aannemers gebruikt. Ex-directeur Walter V., die verantwoordelijk wordt gehouden voor de problemen, ontving persoonlijk beloningen voor vastgoeddeals. Zo kreeg hij van een projectontwikkelaar bijvoorbeeld een zwembad.
Toezicht was onvolledig Dinsdag concludeerde de Algemene Rekenkamer in een rapport al dat de toezicht op de woningcorporaties de afgelopen twintig jaar ‘afwachtend en onvolledig’ is geweest. De verantwoordelijken in het kabinet vertrouwden te veel op zelfregulering en op het interne toezicht door de raden van commissarissen van de corporaties. Het kabinet wordt daarom geadviseerd het toezicht op de corporatiesector te intensiveren en te professionaliseren. Door kerntaken – het verhuren van woningen aan mensen met een smalle beurs – moeten beter afgebakend worden. Ook moet beter inzicht komen op de nevenactiviteiten van corporaties.
De parlementaire enquête gaat zes weken duren. Het onderzoek beslaat de laatste 20 jaar. Als beginpunt wordt de verdere verzelfstandiging van de woningcorporaties begin jaren ’90 genomen.
Dinsdag werd overigens bekend dat het Wooninvesteringsfonds, dat opgericht is om vastgoed over te nemen van corporaties die in nood verkeren, nu zelf in geldnood verkeert. Het heeft alle vastgoed te koop gezet.

Meer over:

politiek, nieuws

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (21)

Mursili2
Mursili24 jun. 2014 - 6:43

Laten we dus de conclusie van de parlementaire enquêtecommissie afwachten...

Blisss
Blisss4 jun. 2014 - 6:43

"...Dinsdag concludeerde de Algemene Rekenkamer in een rapport al dat de toezicht op de woningcorporaties de afgelopen twintig jaar 'afwachtend en onvolledig' is geweest...." Maar dat is toch wat liberale marktdenkers willen.

Meta Foor
Meta Foor4 jun. 2014 - 6:43

zowel Belastingdienst als de Bankenbranch was verplicht ''ongewone transacties'' te melden; voor de gewone burger doen ze dat zeer consequent en gedetailleerd, en met de fijnmazige selecties in hun gekoppelde computersystemen is er geen ontkomen aan. helaas geldt dat alleen voor de modale inkomers en ZZp-ers. Anders waren deze graaiers allang in de schijnwerpers gezet, Niet alleen is nederland afgegleden naar een grote kloof tussen heb en nietheb, maar ook in bestraf en nietbestraf

pietdeg2
pietdeg24 jun. 2014 - 6:43

Wat er mis is gegaan is exact hetzelfde als bij het zogenaamd verzelfstandigen van zorginstellingen: ambtenaren die marktje gaan spelen, daar de ballen verstand van hebben en zich gaan gedragen naar het parodiale wildwestbeeld dat ze van de markt hebben.

Brauswasser
Brauswasser4 jun. 2014 - 6:43

Het ergste is dat woningcorporaties die het wel keurig hebben geregeld daar nu voor moeten bloeden, via geld uit hun reserves bestemt voor hun eigen onderhoud.

De redactie van Joop zijn een stel hypocrieten
De redactie van Joop zijn een stel hypocrieten4 jun. 2014 - 6:43

Ze namen een glas, en deden een plas en alles bleef zoals het was... Dat kan namelijk als je de rekening bij een ander kan neerleggen.

frankie50
frankie504 jun. 2014 - 6:43

Misschien ging het mis omdat een grote voorraad aan subsidiewoningen opeens verhandelbaar werd tegen marktconforme prijzen, en dat het verschil in boekwaarde na de liberalisering bij deze aantallen al snel tientallen miljarden euro's was waar je dan maar risicovol mee gaat speculeren en megalomane projecten mee gaat opstarten om de eigen zakken te gaan vullen en je buitengewone gave als bestuurder aan de buitenwereld wilt gaan tonen en je daardoor vergeet dat dit extra geld op papier ooit opgebracht is door de belastingbetaler en je doet vergeten dat je eigenlijk voor het belang van een maatschappelijke investering zorg moet gaan dragen! De neoliberale gedachten om alles aan de markt over te gaan dragen is een maatschappelijke vergiftiging gebleken omdat de kerntaken worden verwaarloost.

Apropos
Apropos4 jun. 2014 - 6:43

Iedereen denkt dat er iets mis ging, maar alles liep juist volgens plan ;-) Lastige burgers die weer roet in het eten komen gooien, dàt is wat er misging.

RaymondenJoop
RaymondenJoop4 jun. 2014 - 6:43

Het was de tijdsgeest. Geld, geld, geld, ons kent ons, wat jij kan kan ik ook, ik verdien dit ook, zelfoverschatting van individuen en middelen die steeds makkelijker voorhanden waren. De bomen die groeiden tot in de hemel, het kon allemaal niet op. Dat intelligente mensen op posten terechtkomen en dan geen negatieve eigenschappen meer hebben of de arrogantie missen om de geneugtes des levens te kunnen weerstaan, is toen niet gebeurd en zal in de toekomst ook niet gebeuren. Als samenleving schijnen we gekozen te hebben voor dit, enkele decennia geleden. Het ergste is, we leren er niets van. Er gaan nu een paar koppen rollen, da's al. Morgen weer iets anders.

robheus2
robheus24 jun. 2014 - 6:43

Wat er mis ging en gaat bij de corporaties is hetzelfde als wat er mis ging en gaat bij de banken, de zorg en zorgverzekeraars, en noem maar op: ze kunnen allemaal ondergebracht worden als zijnde gevolgen van de ingevoerde neo-liberale ideologie. Niet de schijnoorzaken, maar de échte oorzaken, het neo-liberalisme dus, dát moet bestreden worden!

basOoms
basOoms4 jun. 2014 - 6:43

Rare vraag: "wat er mis ging". Simpel antwoord: uitgerangeerde politici in commissariaten.

1 Reactie
Mursili2
Mursili24 jun. 2014 - 6:43

Ook dat;-)

[verwijderd]
[verwijderd]4 jun. 2014 - 6:43

Het probleem is dat corruptie en ernstige incompetentie niet keihard bestraft worden in Nederland. En dan bedoel ik met lange gevangenissstraffen.

1 Reactie
Wobbel2
Wobbel24 jun. 2014 - 6:43

1 "s" teveel !

[verwijderd]
[verwijderd]4 jun. 2014 - 6:43

Bij de woningcorporaties is werkelijk alles misgegaan. En daar wordt de huurder nu door de regering voor gestraft met abnormale huurverhogingen, extra verhuurbelasting. Waarom neemt de overheid de huurder niet eens een beetje in bescherming. De woonlastenverzwaring van de laatste jaren is moordend voor de huurders. Nederland voldoet nu aan de 3% tekort norm met daarbij het advies om de hypotheekrenteaftrek te beperken. Prompt geeft PvdA Dijsselbloem daarop te kennen dat de renteaftrek in de huidige vorm onverminderd blijft doorgaan. Alleen huurders die een huis kopen krijgen dus substantieel minder subsidie. Heel fijn voor de villabewoner, maar wat zit er in voor huurders. Anders dan de bekende huurverhogingen. http://www.nuzakelijk.nl/ondernemen/3792704/kabinet-wil-renteaftrek-niet-verder-beperken.html

1 Reactie
pietdeg2
pietdeg24 jun. 2014 - 6:43

"Waarom neemt de overheid de huurder niet eens een beetje in bescherming." Het kabinet heeft het budget voor de huurtoeslag voor de komende jaren verhoogd van ongeveer 2,8 miljard in 2013 tot 3,8 miljard in 2018. Maar het rupsje heeft nooit genoeg.

[verwijderd]
[verwijderd]4 jun. 2014 - 6:43

Er ging een aantal zaken niet goed bij de woningcorporaties, maar men vergeet voor het gemak maar even dat er ook heel veel zaken wel goed zijn gegaan. Hoe zouden veel Nederlandse steden eruit zien, als de corporaties niet hadden geïnvesteerd? Wat er fout ging is dan voor een groot deel ook nog de schuld van de politiek. Veel wethouders zagen de corporaties als een soort van pinautomaat om hun ondoordachte en kostbare plannen te financieren. Het was bijvoorbeeld een Rotterdamse wethouder die een corporatie overhaalde om een schip te kopen. Het gevolg is bekend. De corporatie kwam in nood, de directeur moest vertrekken (terecht), maar de schuldige wethouder waste zijn bevuilde handen in onschuld. Hopelijk komt de rol van de politiek ook naar buiten, maar ik heb mijn twijfels daarover.

1 Reactie
insignia
insignia4 jun. 2014 - 6:43

Daan, als je de corporaties ziet als instellingen die ons, de bewoners, gunsten doen toekomen heb je gelijk. Echter de corporaties zijn van ons, van ons allemaal. En dan klopt er van jou verhaal helemaal niets. De politiek zal altijd het laatste woord hebben, names ons. Wie anders? En ja, de aankoop van de Rotterdam had natuurlijk door een stichting tot behoud van dit stuk erfgoed moeten gebeuren maar dat is in vergelijking met de fouten die de bestuurders van de corporaties in hun min of meer onaantastbare positie hebben begaan klein bier. Luister en huiver de komende maanden en laat men in godsnaam deze constructie zo snel mogelijk zodanig wijzigen dat de politiek direct verantwoordelijk is, in alle gevallen.

insignia
insignia4 jun. 2014 - 6:43

@deGeus - in reactie op zijn stukje betreffende onrendabele huurwoningen. In de eerste plaats is het uitgangspunt onjuist. De woningen van de woningbouwverenigingen zijn in principe geen winstobject. Ze zijn bezit van de gemeenschap. Dat ze gebouwd worden op grond welke bouwrijp gemaakt wordt in gemengde projecten met ook verkoop van grond vind ik een goede zaak. De opbrengst van de verkoop komt ons allen uiteindelijk ten goede. Over verschil brood en wonen? Ach ja, brood van 100 jaar oud? Een huis van 100 kan nog best mee mits redelijk onderhouden. Dat weten die corporaties ook wel maar dat brengt te weinig op dus verkopen ze de oude wijken na lange tijd geen onderhoud gepleegd te hebben en zie daar het recept voor verpaupering van de buurt om maar te zwijgen van de flatgebouwen die half verhuurd half verkocht zijn. Mijn insteek in deze is dat een paar snelle jongens dat grote huizenbezit gezien hebben en een plannetje gemaakt hebben om snel rijk te worden. Er is de afgelopen jaren heel wat geld verdwenen en ik hoop van harte dat de komende maanden boven water komt waar dat heen gegaan is. Tevens hoop ik dat het woningbezit van die corporaties weer komt waar het hoort, in gemeenschapshanden onder conservatief beheer.

2 Reacties
pietdeg2
pietdeg24 jun. 2014 - 6:43

"In de eerste plaats is het uitgangspunt onjuist. De woningen van de woningbouwverenigingen zijn in principe geen winstobject." De vraag is niet of ze een winstobject zijn maar of ze rendabel te exploiteren zijn: dat zijn ze niet. "Dat ze gebouwd worden op grond welke bouwrijp gemaakt wordt in gemengde projecten met ook verkoop van grond vind ik een goede zaak." Dat is precies wat ik schreef: een mooie manier om de opbrengst van het projectontwikkelen te investeren. Maar het blijft een vorm van subsidiëring (nu binnen een project) en ze zijn dus nog steeds niet rendabel te exploiteren. Ook niet door een stichting zonder winstoogmerk. "Een huis van 100 kan nog best mee mits redelijk onderhouden." Een pand in de Gouden Bocht kan zelfs na drie eeuwen nog prima mee: dat verliest zijn waarde niet, al vergt het forse investeringen. Maar dat geldt niet voor de revolutiebouw in de grote naoorlogse stadsuitbreidingen. En ook niet voor de galerijflats in de Bijlmer die een nog veel kortere levensduur hebben.

frankie50
frankie504 jun. 2014 - 6:43

Beste Klaas, Gisteren werd tijdens de verhoren door de parlementaire commissie gevraagd aan hen die uitgenodigd waren waarom het aantal woningen die corporaties bouwden van 30.000 p/j voor de verzelfstandiging terugliep naar het aantal van 12.000 p/j na de verzelfstandiging, de antwoorden waren éénduidig, zij konden alleen maar bedenken dat je het eigen vermogen bij zulke mooie winstcijfers die de corporaties lieten zien laat groeien en die niet onder druk gaat zetten door teveel nieuwe sociale huurwoningen te gaan realiseren. Onder heen was ook D. Tommel (D66) oud-staatssecretaris Volkshuisvesting en hij heeft menig bestuursfunctie in corporaties bekleed, en geen één van de gehoorde liet doorschemeren of heeft de suggestie gewekt dat de woningvoorraad sociale huurwoningen die de corporaties in beheer hebben allen maar geëxploiteerd konden worden met verlies, keer op keer zeiden de gehoorde dat de corporaties na de verzelfstandiging/liberalisering mooie winstcijfers lieten zien.