Joop

Wat gaat er allemaal mis bij de NCTV?

  •  
07-05-2022
  •  
leestijd 4 minuten
  •  
1928 keer bekeken
  •  
cybercrimespionage

© cc-foto: TheDigitalWay

De NCTV is vanwege misstanden de afgelopen jaren regelmatig in het nieuws geweest. Een kort overzicht van een aantal schandalen voor de mensen die de misstanden niet meer kunnen bijbenen.

Wat doet de NCTV?
De Nationale Coördinator Terrorisme en Veiligheid is een voortzetting van de in 2004 opgerichte Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb) met als doel om ervoor te zorgen dat de overheidsorganisaties die zich bezighouden met terrorisme effectief samenwerken. Als onderdeel van deze taak brengt de NCTV “maatschappelijke fenomenen” in kaart. Dit doet de NCTV onder andere door middel van het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN) waarmee de NCTV inzicht geeft in “het actuele dreigingsbeeld en de ontwikkelingen die het meest bepalend zijn voor Nederland”.

De NCTV is als onderdeel van het ministerie van Justitie en Veiligheid lid van de Taskforce Problematisch gedrag en ongewenste buitenlandse financiering. Het doel van deze taskforce is om “gemeenten te ondersteunen bij de aanpak van structureel problematisch gedrag dat (op de lange termijn) leidt tot een ondermijning van de democratische rechtsstaat”. Een belangrijke kanttekening hierbij is dat het gaat om gedragingen die niet strafbaar zijn, maar waarvoor wel de wens is vanuit de overheid om deze te bestrijden. Hiervoor kunnen gemeenten, die onderdeel zijn van de taskforce, de driesporenaanpak hanteren. Onderdeel van de driesporenaanpak is het saboteren van instellingen. Men kan zich afvragen of het wenselijk is dat een democratische rechtsstaat instellingen saboteert die legaal gedrag vertonen. Deze aanpak is ook gebruikt in de bekende casus van het Cornelius Haga Lyceum. Daar schreef ik eerder een opinie over in het Parool.

KOZP versus NCTV
In 2017 publiceert de NCTV het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland nr. 46. In dit rapport is de organisatie Kick Out Zwarte Piet (KOZP) genoemd. In dit rapport staat het volgende: ‘Enkele relatief nieuwe extreemlinkse antiracistische actiegroepen bestaan voornamelijk uit actievoerders met een migrantenachtergrond (...),’ ‘De bekendste actiegroepen hiervan zijn Kick Out Zwarte Piet en De Grauwe Eeuw.’

Vermelding van KOZP in het DTN-rapport heeft de organisatie veel schade toegebracht. De notering is in de media, de politiek en in de rechtspraak tegen de organisatie gebruikt. Woordvoerder Jerry Afriyie heeft sinds de publicatie persoonlijke beveiliging nodig gehad bij publieke optredens.
Na vermelding van KOZP in deze rapportage heeft de organisatie in 2019 een formele klacht ingediend bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. De NCTV kwam al snel met een statement dat KOZP niet wordt gezien als een extremistische organisatie. Dit zou een misverstand zijn. Uit recente Wob-verzoeken die zijn ingediend door NRC journalist Andreas Kouwenhoven blijkt echter dat de NCTV overheidsinstellingen heeft gewaarschuwd voor KOZP-actievoerders en de organisatie als ‘radicaal’ heeft bestempeld.

Het illegaal bespioneren van activisten
In april 2021 werd bekend dat de NCTV in het geheim burgers op sociale media volgt met nepaccounts. De NCTV volgde honderden religieuze voormannen, activisten en politieke campagneleiders. De NCTV gedroeg zich met het stelselmatig volgen van burgers als een geheime dienst terwijl de ambtenaren van de NCTV niet veel meer zouden mogen dan een gemiddelde gemeenteambtenaar. Omdat de NCTV geen geheime dienst is staat het - in tegenstelling tot de AIVD - niet onder toezicht van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen (CTIVD). Dit is de organisatie die ervoor moet zorgen dat er toezicht wordt gehouden op de inlichtingendiensten.

Nadat de misstanden bij de NCTV aan het licht kwamen werd door het ministerie van Justitie en Veiligheid een wetsvoorstel ingediend waarmee de bevoegdheden van de NCTV zouden worden uitgebreid. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) stelt dat de minister niet duidelijk heeft gemaakt dat de verwerking van bepaalde persoonsgegevens noodzakelijk zou zijn voor de NCTV. De bevoegdheden zijn volgens de AP heel vaag begrensd en goede waarborgen ontbreken. Het wetsvoorstel zou volgens de AP de deur openzetten naar een surveillance-maatschappij.

Het bespioneren van moskeeën in samenwerking met de NTA
In 2021 wordt na publicatie in de NRC van het artikel “Undercover naar de moskee: geheim onderzoek naar islamitische organisaties” duidelijk dat zeker tien gemeenten undercover onderzoek hebben laten doen naar moskeeën in hun stad. De onderzoeken vonden plaats zonder instemming van de onderzochte moskeegangers en bestuurders. Deze onderzoeken zijn betaald door de NCTV en de NCTV zorgde ervoor dat gemeenten in contact kwamen met het bedrijf Nuance door Training en Advies (NTA) dat deze undercover onderzoeken uitvoerde.

In de onderzoeken zijn onder andere bijzondere persoonsgegevens verwerkt zoals de geloofsleer van moskeegangers. Dit is in strijd met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De burgemeester van Delft is na het lekken van dit schandaal overgegaan tot het vernietigen van het onderzoek in haar gemeente terwijl dit onderzoek onderdeel is van een politiek debat en een lopende Wob-procedure. Dit is een overtreding van de wet. Het is maar de vraag of wij met deze ontwikkeling ooit alle feiten boven tafel zullen krijgen.

Het monitoren van politieke partijen
In mei 2022 wordt na publicatie van de NRC bekend dat de NCTV in het geheim heeft gewaarschuwd voor ‘polariserende’ politieke partijen. De minister heeft dit eerder ontkend na vragen van de Tweede Kamer.

De NCTV rapporteerde vooral over DENK en de PVV aan gemeenten en politie. De NCTV noemt DENK een “spreekbuis voor moslimfundamentalisme” en de PVV zou bijdragen aan “radicalisering”. Ook BIJ1 en FVD worden in de berichten van de NCTV genoemd. DENK gaat een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij het ministerie van Justitie en Veiligheid.

MRWN versus NCTV
In oktober 2020 publiceert de NCTV het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland nr. 53. In dit rapport is de organisatie Muslim Rights Watch Nederland (MRWN) genoemd. In het rapport wordt de organisatie genoemd in hoofdstuk 5 onder de passage ‘Extremisme, radicalisering en polarisatie’. De organisatie wordt neergezet als ‘politiek-salafistische aanjager’ en deze aanjagers zouden ‘onverdraagzaam, anti-integratief en antidemocratisch gedachtegoed verspreiden’.

De organisatie heeft de NCTV gevraagd om een feitelijke onderbouwing maar deze heeft de organisatie nooit gekregen. MRWN is vervolgens naar de rechter gestapt om rectificatie te eisen. In 2022 kreeg de organisatie in hoger beroep gelijk. De NCTV moet de vermelding rectificeren.

cc-foto: TheDigitalWay

Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar

Reacties (18)

Olav Meijer
Olav Meijer7 mei 2022 - 13:04

Goed, inzichtelijk artikel. Het maakt weer eens duidelijk hoezeer sommige overheidsinstanties onrechtmatig handelen -met alle gevolgen van dien, denk b.v. aan de Kinderopvangtoeslagaffaire, en de in het artikel genoemde organisaties KOZP en MRWN die benadeeld en beschadigd zijn- in hun kennelijke zucht naar het verder ontwikkelen van een staat die alle burgers tot in hun privé-levens in detail controleert. Wie beweert "zelf niets te verbergen hebben" en daarom niets te vrezen te hebben heeft niets van alle affaires op dit vlak geleerd. Die is dan hardleers en word kennelijk pas wakker als het hem of haar zelf persoonlijk treft, door welke oorzaak dan ook.

2 Reacties
Karingin
Karingin7 mei 2022 - 14:33

Joh het is schering en inslag, de overheid doet constant illegale dingen. Zodra er ergens gegevens beschikbaar zijn, kun je er donder op zeggen dat een of andere idioot ermee aan de haal gaat. Sterker nog, er is een (privaat) informatiebureau dat overal informatie over iedereen en z'n moeder vandaan plukt. Ik hou mijn hart vast, want er is geen enkele aanwijzing dat er zorgvuldiger gehandeld gaat worden. Zélfs niet na de Toeslagaffaire, en ik ben er bepaald niet gerust op dat bijvoorbeeld werkgevers en verzekeringsmaatschappijen op een gegeven moment óók allerlei zaken krijgen toegespeeld. Wie denkt dat hij nix te verbergen heeft, snapt niet wat voor een macht ze dan over je hebben

Olav Meijer
Olav Meijer7 mei 2022 - 16:08

@ Karingin: Zo is het.

Gerygrr
Gerygrr7 mei 2022 - 12:37

Mijn eerdere reactie leek niet te zijn verstuurd. Nog een poging: De schrijver heeft rechten bestudeerd. Enkele zaken worden benoemd zoals misstanden bij de NCTV. De onderzoeken uitgevoerd in moskeeën en onder moskeegangers. Is dit een aantasting van het recht op godsdienstvrijheid? Zou de rk of gereformeerde kerk op identieke wijze reageren als hun opvattingen worden getoetst aan de grondwettelijke rechten van andersdenkenden? Wie zich niet wil laten controleren heeft wellicht iets te verbergen?

9 Reacties
Gerygrr
Gerygrr7 mei 2022 - 13:33

Bestudeerd moet zijn gestudeerd.

Karingin
Karingin7 mei 2022 - 14:27

Hallo zeg, we leven in een rechtsstaat weet je nog wel? Daarbinnen hebben bepaalde instanties bevoegdheden, en die moeten gecontroleerd worden. Hier gaat een instantie zijn boekje ernstig te buiten, beschadigt daarmee zowel personen als organisaties en daar is dus geen enkele controle op. Dat is vet machtsmisbruik en gewoon heel gevaarlijk! Of zit jij te wachten op een bezoekje van - pak 'm beet - de FIOD omdat je ergens op hun radar bent verschenen, terwijl je geen enkel strafbaar feit hebt gepleegd? Gezien het trackrecord van overheidsinstanties (zie o.a. de Toeslagenaffaire) ben je dan keihard de lul - zelfs als je kunt bewijzen dat je niets fout hebt gedaan. Want daar zijn ze ook goed in; bewijs "kwijtraken", erover liegen of dus zelfs vernietigen, zoals hier blijkbaar is gebeurd... Slaap lekker dude

C@io1
C@io17 mei 2022 - 16:49

Beste Gerry, het stuk gaat over een breder probleem waar je enkel in zoomt. Ter voorbeeld wordt gesproken over de vernietiging van een zaak door een burgermeester, terwijl er een legitiem verzoek ligt ter inzage van het bescheiden, wordt dit voorgenoemde bescheiden vernietigd. Dan lees ik net snel even een artikel waarin een expert diens mening geeft inzake dit voorval en dat komt dan niet verder dan mogelijk is een dergelijke handeling strafbaar. Dit, terwijl hetgeen wat zich voltrokken heeft niet enkel een strafbare gedraging omvat maar een misdrijf van ambtelijke soortigheid. Dit cf. art. 361, lid 1 Sr (Ambtsmisdrijven) juncto artikelen 321, 322, 323, 323a Sr. En afhankelijk wat men daar in de praktijk mee doet is wellicht nog een heel pakket aan andere artikelen opgenomen over een scala aan wetten. Om daarop in te haken irt het door jou genoemde standpunt vindt daar schending plaats van een aantal burgerrechten bij wijze van bevoegdheidsoverschreiding enerzijde; een ambtsmisdrijf, wordt de avg getreden bij voortkomend uit het verontachtzamen van artikel 10 GW; een grondrecht. Als ook dat dit wordt bewerktstelligd door belaging, cf. art. 285a, lid 1 Sr: een misdrijf; ik verwijs voor dit kader terug naar de bevoegdheidsoverschrijding. Grt C

C@io1
C@io17 mei 2022 - 17:00

Beste Ger, nog 1 opmerking, dergelijke strafbare feiten zoals, in mijn vorige opmerking geduid en geplaatst binnen de gelaagdheid v onze wetgeving en daarmee gezegd rechtstaat kennen het inherente oogmerk van misdrijf, waarvan het merendeel geen meldings delict zijn in diens aard. Belaging wel. Daar wordt in de burgermaatschappij toch echt onderzoek naar ingesteld en over gegaan tot rechtsvervolging mits dit oppertuun geacht wordt bij degene met bevoegdheid tot dominus litus. Al helemaal als het een dergelijke zaak is welk nogal dik er bovenop ligt. 'Open & Shut case' zeg maar. Op zijn Nederlands en in goed vakjargon voor de politiebeambten in Nederland: een heterdaadje. Al met al, is mijn persoonlijke opinie tav jou bijdrage inzake de inhoud v dit stuk, uit hoofde de inhoud v mijn beide opmerkingen in de strekking te vinden dat..het helemaal niet zo'n constructief feit is als in NL er overal sprake is van klassenjustitie irt het bestuur. Dacht, reageer weer eens vrolijk mee in de polemiek alhier. Groeten aan de vaste deelnemers alhier op Joop.

C@io1
C@io17 mei 2022 - 18:55

@iedereen hier; mijn excuus ik heb 2 maal 323 ingetypt, het correcte wetsartikel waarnaar ik verwees is: artikel 323a Sr!

Gimli1955
Gimli19558 mei 2022 - 13:53

Bedankt C@io1, blij met de zeer inhoudelijke en onderbouwde reactie. Dat zouden meer reageerders moeten doen, in plaats van inzoomen tot 1 woordje om de gehele bijdrage te beschadigen. Juist de slachtoffers van de Toeslagaffaire hebben aangetoond dat ook al heb je niets te verbergen, hun leven door de foute acties van de belastingdienst verwoest zijn. Alle bevoegde instanties hebben daarna van hetzelfde algoritme gebruik gemaakt om de ellende groter te maken. Zelfs de rechtspraak bepaalde dat ze schuldig waren tot ze hun onschuld konden aantonen, wat door het OM en de belastingdienst onmogelijk was gemaakt. Het ging niet om het controleren, Gerygrr, maar om de van tevoren gemaakte conclusies en resultaten door de belastingdienst. Gezien de verboden zwarte lijsten met 270.000 slachtoffers is een strenge controle van de huidige instituten en instanties van vitaal belang, maar daar zitten de goedpraters van een falend systeem niet mee. En dat is precies het probleem van de huidige tijd. Meelopers en goedpraters maken een te groot deel uit van de bevolking, waardoor de regering het institutionele racisme en discriminatie kan voortzetten. De meute is liever bezig met de FVD, de PVV en Fortuyn, die een gevolg zijn van een hardvochtige oorzaak.

C@io1
C@io18 mei 2022 - 17:09

Hartelijk dank voor het compliment Gimli! Maar helaas betrap ik mezelf op nog een fout in mijn onderbouwing qua de verwijzingen, jammergenoeg. Het betreft inzake belaging natuurlijk niet art. 285a Sr maar 285b Sr. Fijne dag verder mensen.

Gerygrr
Gerygrr9 mei 2022 - 10:15

Karingin en anderen, Ik snap de kritiek. De uitgebreide verwijzing naar wetsartikelen laat ik voor wat ze zijn. Daar bent u deskundig ik niet. Mijn punt is uiteraard niet de overheid en zijn diensten aant vallen. Het wringt overal, uiteraard. De volgorde is : De wetgevende macht legt grondrechten vast. De samenleving verandert. Er komen problemen waarbij de rechten van groep a worden bedreigd door groep b. Wat gaat er mis? Objectief gezien beroepen beiden zich op hun grondrechten. Rechteloosheid wil ik niet. Wie zijn recht wil krijgen, zie het kindertoeslagenaffaire kan het wel schudden. In het onderwijs is geregeld dat het bijzonder onderwijs gelijke rechten heeft op vergoedingen als het openbaar onderwijs. Het gevolg is ongelijkheid! De openbare school kan niet concurreren tegen de scholen, die aan de poort kunnen selecteren en dat ook doen. Wetten, die niet meer passen bij deze tijd zijn aan verandering toe, toch? Ik houd mijn hart vast voor alle conservatieve tendensen in de wereld en ook hier.

Gerygrr
Gerygrr9 mei 2022 - 10:37

https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2427985-boeken-in-de-ban-rechts-amerika-wint-de-strijd-ook-op-school Dit is waar ik voor vrees. Conservatief, religieus ingegeven sentimenten… Gimli, De instanties deugen niet. De vooringenomenheid tegen simpele uitvoerders van beleid moeten aanhoren hoe ze discrimineren. Zij zijn niet in staat om zich te verdedigen. Zie het verhaal in Vrij Nederland 26 nov 2016. Het verhaal klopte niet. De twee jongens kwamen hun verhaal vertellen, de feiten niet gecheckt. De onderwijzer kostte het zijn baan en vervolgens bleven de conclusies als bewijs gepresenteerd worden….. kijk in de archieven naar het artikel hoe het indertijd is besproken. Hoe ik om rectificatie vroeg. Niet gebeurd! Het systeem deugt niet.

Y-Line
Y-Line7 mei 2022 - 11:12

Ik zie zowel rechts als links zich boosmaken om de NCTV, goed nieuws dus.

Paul Spijkers
Paul Spijkers7 mei 2022 - 10:26

Dit artiekel verhoogt de toon hiero op Joop aanzienlijk. Wat een voortreffelijke mix van verhaal, bewijsvoering en agenda.

3 Reacties
Olav Meijer
Olav Meijer7 mei 2022 - 13:07

@ Paul Spijkers: Het artikel is juist heel feitelijk. En leg eens uit? Welke onderdelen van het artikel zijn volgens jou precies "verhaal", "bewijsvoering" of "agenda"?

Y-Line
Y-Line7 mei 2022 - 14:20

@Olav Zou je die vraag ook stellen als een PVV-er dit stuk geschreven zou hebben?

Paul Spijkers
Paul Spijkers8 mei 2022 - 0:59

Olav. Ja, er zit veel bewijsvoering in. Dat vooral verhoogt de toon, de steun op bewijzen. Maar je moet het ook kunnen opschrijven voor een doel binnen een context. Een lijst dingen an sich zegt niks. Dus de mix is ook benoemenswaardig.